„Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo
viem, komu som uveril, a som presvedčený,
že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené,
až do onoho dňa.“
(2 Tim 1, 12)
4.4.1946
1964, 1969
1973
29.8.1974
12.2.1978
od r. 1980
1988
1990
1975-2012
od r. 1992
narodil sa v Nitre
maturoval v B. Bystrici, promoval v Bratislave
RNDr. – odbor Algebra a teória čísel na UK
založil s Vladimírom Juklom a Silvestrom
Krčmérym sekulárny inštitút Spoločenstvo Fatima.
v Krakove tajne prijal kňazskú vysviacku
slúžil ako kňaz Laickému apoštolskému hnutiu
a neskorším hnutiam eRku, ZKSM, HKR.
Bol spoluorganizátorom Sviečkovej manifestácie
venoval sa Kresťanským odborom
pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV Bratislava a Apex a.s. Košice.
slúžil v Košiciach ako kňaz rehoľným spoločenstvám, sekulárnym inštitútom, hnutiam, príležitostne
vypomáhal vo farskej pastorácii a prednášal Sociálnu
etiku
.
S nádejou na slávne vzkriesenie
a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že náš brat
RNDr. Rudolf Fiby SF, kňaz,
po ťažkej chorobe odovzdal život svojmu Stvoriteľovi vo štvrtok 9. októbra 2014,
v 69. roku života a v 40. roku členstva v Spoločenstve Fatima a 37. roku kňazstva.
Pohrebná sv. omša za zosnulého bude v stredu 15. októbra 2014 o 15:00
v Kostole Kráľovnej pokoja na ul. Milosrdenstva, Košice - Juh.
Svätú omšu bude celebrovať košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik.
Pohrebné obrady budú pokračovať o 16:30 na Mestskom cintoríne na Rastislavovej ulici v Košiciach.
Nech odpočíva v pokoji.
Sestry s rodinami
Spoločenstvo Fatima a priatelia
P.O. Box 209, 814 99 Bratislava
e-mail: [email protected]
Download

parte 2014 Rudolf Fiby