Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.
Ž 62,2
S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že
d.p. Jozef HANÁK
kňaz
prijal 4.9. 2013 Ježišovo pozvanie do večnosti zaopatrený sviatosťami
v Hospici Božieho milosrdenstva
vo veku 62 rokov
a v 38. roku kňazstva.
Svätá omša s pohrebnými obradmi bude v piatok 6. 9. 2013 o 14:00 hod.
v kostole sv. Jakuba v Jakube (mestská časť Banskej Bystrice),
v jeho rodisku, kde na miestnom cintoríne bude aj pochovaný.
Pohrebné obrady bude celebrovať
Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup.
Príbuzní a Biskupský úrad Banská Bystrica
Odpočinutie večné daj mu, Pane,
a svetlo večné nech mu svieti.
Download

d.p. Jozef HANÁK