Narodený
Ordinovaný 1997 – 1999
1999 – 2000
2001
2001 – 2003
2003 – 2013
od 2013
18.11.1971, Žilina
21.06.1997
kaplán Rajec
kaplán Papradno
kaplán Bytča
kaplán Papradno
administrátor Mojtín
farár Mojtín
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že kňaz
Peter Badžgoň
farár Farnosti Mojtín, posilnený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi
dňa 28. decembra 2014 v 43. roku života a v 17. roku kňazstva.
Svätú omšu za zosnulého bude celebrovať Mons. Tomáš Galis v sobotu 3. januára 2015 o 11.00 vo Farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Mojtíne,
kde bude zosnulý, v súlade s jeho poslednou vôľou, aj pochovaný.
„Ja som vzkriesenie a život.“ Jn 11,25
Biskupský úrad v Žiline a smútiaca rodina
Download

Peter Badžgoň