ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ČÍSLO
3
Sep ’11
POISTITE SI
BUDÚCNOSŤ
6
TIPOV
PRE
E SP
SPOK
SPOKOJNÝ
OKO
OK
OJNÝ
OJNÝ
OJ
ŽIVOT
FOTO: ISTOCK
Aké životné
poistenie je
pre vás najvhodnejšie?
Inšpirujte sa radami nezávislých odborníkov
Doplnkové
dôchodkové
sporenie
Sporte v treťom
pilieri a zabezpečte si dôstojný
dôchodok
Investovanie
do diamantov
Rozhovor s gemodiamantovej burzy
v Antverpách
Investujte
do zlata!
Poistite si budúcnosť investovaním
do platidla, ktoré
nestráca hodnotu
Kvalita verzus dizajn
Certifikát zhody o
odolnosti proti vlámaniu vám veľa napovie o vlastnostiach vašich dverí
NIČ NENECHÁVAM
NA NÁHODU
„Keď niekam idem, musím byť poistený,“
hovorí líder skupiny Komajota Martin Husovský.
Husovský
FOTO: WWW.USPAVANKY.SK
lógom z najstaršej
2 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Mohla by som začať úvahou o pozitívnom vývoji slovenského poistného trhu, ktorý rastie kvantitatívne i kvalitatívne, alebo o tom, či investície niektorých európskych poisťovní do gréckych dlhopisov boli rozumné.
ODPORÚČAME
Vladimír Bezděk
Renomovaný český
ekonóm, generálny riaditeľ poisťovne Generali Slovensko, a. s .
Rozumná investícia
S
om si však istá, že čitateľa
viac zaujíma, čo je v poisťovníctve dôležité preňho,
čo sa dotýka jeho poistného krytia, ceny poistky
a prípadného poistného
plnenia. V ostatných mesiacoch sa o poistení v médiách, aj medzi
ľuďmi často hovorilo. Príroda si totiž s nami zahrávala ako už dávno predtým nie
– víchrice, povodne, záplavy, krupobitia
a iné živelné udalosti stíhali malé Slovensko jedna za druhou.
■ Vlani spôsobili povodne a zosuvy
pôdy škody za pol miliardy eur. Živel bol
nepredvídateľný, povodne, záplavy a nimi vyvolané zosuvy pôdy sa vyskytli aj
tam, kde to ani odborníci nepredpokladali, ani pamätníci tam nikdy nezažili. Poisťovne však vyplatili necelých 30 miliónov
eur, naozaj relatívne malú časť škôd. Pýtate sa ako je to možné? Je to jednoduché –
ak niekto nie je poistený, žiadna poisťovňa mu nemôže nahradiť škodu. V našich
ľuďoch sa ešte stále nerozvinulo vedomie,
že majetok si musí chrániť každý sám, a to
najmä poistením. Pritom poistné na poistenie nehnuteľnosti a bytového zariade-
„Poistenie
by sa malo
stať niečím,
do čoho sa
oplatí investovať, a nemyslím tým
iba peniaze.“
JUDr. Jozefína
Žáková
Generálna riaditeľka
Slovenskej asociácie
poisťovní.
nia nie je vzhľadom na rodinné rozpočty
vysoké – na bežné rodinné domy sa pohybuje niekde medzi sto a tristo eurami ročne. Mnoho ľudí doplatilo i na to, že poistku
síce mali, ale spred dvadsiatich-tridsiatich
rokov – na vtedajšej cenovej úrovni poistného a, pochopiteľne, i poistného plnenia.
To, že náhrady od štátu sú minimálne, ak
vôbec nejaké, si ľudia obvykle uvedomia,
až keď je neskoro.
■ Poistenie by sa malo stať niečím, do
čoho sa oplatí investovať, a nemyslím tým
iba peniaze. Myslím aj na čas, ktorý je dobré venovať prečítaniu a porozumeniu poistky a výberu takého poistenia,aby reálne
pokrylo riziká, ktoré osobe alebo jej majetku hrozia.Riziko každého klienta môže byť
individuálne, preto nie vždy stačí povedať
agentovi – urobte mi takú poistku, ako má
sused. Odporúčam agenta vypočuť, keď robí ponuku, klásť mu otázky a dať si vysvetliť jednotlivé ustanovenia zmluvy.Aj v poistení totiž platí starorímska zásada „clara pacta - boni amici“, t. j. „jasná zmluva dobrí priatelia“. Potom viem, za čo platím
a tiež viem, že ak sa niečo prihodí, čo môžem od poisťovne očakávať a žiadať.
Tomu hovorím rozumná investícia.
STRANA 19
„Jedna z najväčších chýb je, že
klienti si k poisteniu nedojednávajú aj poistenie domácností.“
We make our readers succeed!
POISTITE SI BUDÚCNOSŤ
3. VYDANIE, 12. SEPTEMBER 2011
Projektový manažér: Magdaléna Stankovičová
Tel.: 02/592 04 015
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Radoslav Kolek
Redaktor: Lenka Krištofová, Zuzana Tomeková
Korektúra textov: Soft Design, s.r.o.
Foto: Istockphoto
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 12. september 2011
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný
redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
■ Inzercia
uhêtlulêsl%êê
p‘™ˆ–—Œ:‘>êWŒ™’—‘>ꓒŒ–—ˆ‘Œˆê
“•ˆê‡•„™Œˆê„ê‡J†‹’‡’Ž
‹’‡‘RPê –„ê ‘„ê ˆ‘ˆê ‘„ê †ˆUê WŒ™’—ê ˆê ’™ˆE„ê P„WOŒˆ±ê „Ž’ê ‘„ê
WŒ™’—‘’ê“’Œ–—ˆ‘B­êhŽê„ê™5ê5ˆWBꑄꇒ…•’êˆ‘ˆ±ê™œ…ˆ•—ˆê
–Œêp‘™ˆ–—Œ:‘>êWŒ™’—‘>ꓒŒ–—ˆ‘Œˆê“•ˆê‡•„™Œˆê„ê‡J†‹’‡’Ž±êŽ—’•>ê
˜WêO—œ•Œê•’Žœê„ê–ˆ…’˜êB–Ž„’ê’†ˆ‘ˆ‘Œˆê„—5ꐌ‘†„­êu„™œOˆê
Žê‘ˆ˜êB–Ž„—ˆê“’Œ–—ˆ‘Œˆê‡ˆ—BꒇꙈŽ˜ê¢ê•’Ž’™ê„‡„•’·
ššš­š˜ˆ–—ˆ‘•’—­–Ž
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 3
INŠPIRÁCIA
TIP
Nepremeškajte správny čas
na zmenu zdravotnej poisťovne.
ZDROJ: PORTAL.GOV.SK
Zdravotné poistenie
Každý, kto chce zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu, musím tak urobiť do konca septembra. Stačí vyplniť a odovzdať prihlášku do novej poisťovne. Klientom novej poisťovne
sa stane ale až od januára budúceho roku.
Starý preukaz poistenca je klient povinný odovzdať predošlej poisťovni, a to do 8.januára.Tento dátum je daný
zákonom a v prípade omeškania mu hrozí pokuta .
Zmenu poisťovne treba nahlásiť zamestnávateľovi aj lekárovi.
V prípade, že poistník nestihne podať prihlášku do novej
poisťovne do konca septembra, bude môcť zmeniť poisťovňu zase o rok.
FOTO: ISTOCK
■ Inzercia
Byť poistencom Union zdravotnej poisťovne je dobré rozhodnutie
Zdravotná poisťovňa Union (Union ZP) má širokú a kvalitnú sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – v súčasnosti má zmluvy
s vyše 11 000 lekármi, špecialistami, nemocnicami a ďalšími poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Ako jediná zdravotná poisťovňa
môže ponúknuť operácie čo najskôr, keďže na čakacích listinách má minimálny počet poistencov. Transparentnosť, flexibilita
v poskytovaní služieb a informácií, korektné vzťahy s lekármi nie sú všetky výhody, ktoré poistenci Union ZP môžu využívať.
Výhody pre poistencov UNION ZP:
široká a kvalitná sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – vyše 11 000
najnižšie čakacie lehoty na plánované operácie
zdravotné výkony u špecialistov bez limitu – pacient môže dostať ošetrenie v aktuálnom čase podľa
kapacitných podmienok zdravotníckeho zariadenia
podľa hodnotení lekárov – špecialistov – najlepšia zdravotná poisťovňa
za minulý rok získala najviac nových poistencov zo
všetkých zdravotných poisťovní – 35 685
sme oceňovaní – 4 x za sebou 1. miesto v súťaži
Zlatá minca
• tel.: 0850 003 333
Union PR NC 206x85.indd 1
vysoká flexibilita v poskytovaných službách
preventívne programy a výhody pre poistencov nad rámec zákona v oblasti prevencie
know-how najväčšej zdravotnej poisťovne v Európe –
Eureko/Achmea
bonusy a zľavy na zdravotnú starostlivosť, na relax aj
nákupy
zľavy na produkty Union poisťovne (napr. cestovné poistenie, individuálne zdravotné poistenie, poistenie
motorových vozidiel a pod.)
všetko pod jednou strechou – zdravotné aj komerčné
poistenie
Ak sa chcete stať poistencom
Union ZP, prihláška príde za
vami:
1. stačí zavolať na zvýhodnené
číslo Zákazníckej linky Union ZP
0850 003 333,
2. alebo na www.unionzp.sk
vyplniť elektronickú prihlášku,
na podpis vám ju doručíme
kuriérom kamkoľvek
na Slovensku.
• www.unionzp.sk
7.9.2011 10:07
4 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ROZHOVOR
„S manželkou sme boli dobrodruhovia, ale odkedy máme synčeka,
krotíme sa. Všetko prispôsobujeme tomu, že máme malé dieťa. Keď niekam
ideme, musíme byť poistení, nič nenechávam na náhodu,” hovorí líder
skupiny Komajota Martin Husovský.
Hlas a ruky by som si
poistiť nechcel
KAPELA A HUDBA
Vaša kapela má zaujímavý názov. Ako vznikol?
Názov sme potrebovali na jednu súťaž.
V tej dobe sme obaja s bubeníkom chodili na tú istú školu a mali sme fonetiku
a fonológiu slovenského jazyka. Komajota bol výraz pre bodku nad mäkkým
„i“. Tak sme sa inšpirovali.
Ako by ste opísali hudbu, ktorú robíte? Kritici a recenzenti
ju opisujú ako „salámistickú“,
inovatívnu...
Komajota hrá anglickú gitarovú hudbu, ibaže po slovensky a bez gitár. Snažíme sa poslucháčom dať pesničky,
ktoré majú hlavu a pätu. Mala by to byť
hudba s myšlienkou a príbehom.
Oslovujú vás aj kapely z našich
geografických šírok?
Určite áno. Na Slovensku, aj v susedných Čechách máme dosť veľa zaujímavej autorskej tvorby. Len si treba vedieť
vybrať.
Vraj viete hrať na rúre od vysávača... Na čom inom ešte?
Myslím, že fúkať do rúry by zvládol každý. (smiech) Hrám na gitare a na klavíri. To je zhruba všetko.
Vznikli ste v roku 2005, postupne ste nahrali 3 albumy.
Kde ste ako kapela teraz?
V novembri 2010 sme vydali tretí štúdiový album s názvom Kolobeh. Momentálne hrávame koncerty, pripravujeme jesenné turné a vo svojom štúdiu postupne zbierame materiál na ďalší album.
Ako sa má váš projekt Misand
Troops?
želku požiadal o ruku.
Keďže v tomto zoskupení fungujem iba
s manželkou Veronikou, má sa asi tak,
ako sa máme my dvaja ako manželia.
Niekedy je to celkom zábava, inokedy
dosť vypäté. Možno aj kvôli tomu to má
svoje čaro. Tvoríme nové pesničky a pomaly, ale isto sa tento projekt presúva zo
štúdia aj na pódium.
Predstavujete si niekedy hrôzy,
ktoré sa na cestách môžu stať?
DIVOKÉ CESTOVANIE
Na životné poistenie som sa už dal nahovoriť, ale poistiť si hlas alebo ruky by som
asi nechcel. Je to niečo, čo sa nedá zaplatiť,
preto si to vážim a ani nepomyslím na to,
čo by som ako klavirista robil bez rúk.
Ste väčší cestovateľ s kapelou
alebo v súkromí s rodinou?
S kapelou sme precestovali celé Slovensko.
S rodinkou som toho toľko ešte precestovať nestihol. Ak náhodou mám voľný čas,
ideme s Veronikou a Matejom aspoň do lesa, do zoo alebo na detské ihrisko.
„Hudba je
všetko, čo
sa hýbe.
Hudba je jazyk, hudba
je vesmír,
hudba je
povzdych
aj radosť.“
Martin Husovský
Spevák a klávesák.
Máte nejaký šialený cestovateľský zážitok?
Mám pocit, že ten ešte iba príde, pretože
si v septembri ideme s kapelou oddýchnuť na jachtu. Magický bol však napríklad výlet do USA, kde som svoju man-
Asi mam istú formu paranoje, takže si
na cestách dávam skutočne veľký pozor. Nič nenechávam na náhodu, a keď
niekam ideme, musíme byť poistení.
Čo by ste si dali poistiť? Život,
gitaru, hlas, ruky...?
Hovoríte o zodpovednosti, ktorá
prišla najmä s otcovstvom. Znamená pre vás otcovstvo veľa?
Rodičovstvo je status, ktorý ovplyvní úplne všetko. Je to zázrak, o ktorom
je ťažko rozprávať. Treba to zažiť. Už nie
sme dvaja, ale traja. Tvoríme rodinu.
LENKA KRIŠTOFOVÁ
[email protected]
PROFIL
Martin Husovský
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Vek: 26
Pozícia: spevák a klávesák
Odmalička počúval U2, REM, Pearl Jam.
Ako hudobník začínal v zostave Raindawn, neskôr hral s kapelou Timothy.
Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na Filozofickej fakulte v Prešove.
Od roku 2005 je spevákom a klávesákom v skupine Komajota (spolu s ním Michal Kráľ,
Stanislav Čorej, Daniel Špiner).
Komajota v roku 2007 získala Slávika v kategórii „Objav roka“.
Doteraz vydali albumy Časopriestor, Bludisko a Kolobeh.
Jeho manželkou je Veronika Koščová mladšia sestra prvej slovenskej Superstar,
Katky Koščovej.
Žije v Prešove a s manželkou vychováva dvojročného syna Mateja.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 5
TIPY
Investovanie
online
■ Ak chcete v dnešnej
dobe investovať, stačia
vám dve veci – peniaze
a počítač. Obchodovanie
s akciami cez internet je vo
svete už bežná prax a na
Slovensku sa stáva stále dostupnejšie. Tomuto
trendu sa snažia prispôsobiť aj brokerské spoločnosti. Ako obchodovanie
s akciami online funguje?
TVORÍME RODINU
„Už nie sme dvaja, ale traja.“
■ „Klient sa prihlási na
web stránke k svojmu účtu. Tam získa kompletný prehľad o stave svojho
účtu, o realizovaných obchodoch, zadaných pokynoch, finančných tokoch a ďalšie informácie potrebné k tomu, aby
mohol správne investovať. Prostredníctvom platformy si vie zadať pokyny
na nákup a predaj akcií.
O všetko ostatné sa stará
obchodník, ktorý mu túto
službu zabezpečuje,“ vysvetľuje Vladimír Gešperík zo spoločnosti CAPITAL MARKETS. Výhodou
takéhoto investovania je
nezávislosť a komfort. Nemusíte s nikým komunikovať a všetky obchody si
vybavíte z pohodlia svojej
pracovne alebo obývačky.
FOTO: USPAVANKY.SK
■ Inzercia
www.etrader.eu
Nové možnosti pre investorov
USA, ZÁPADNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA
PO PRVÝKRÁT NA JEDNEJ PLATFORME
6 · SEPTEMBER
T
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
AK AJ VY ZVAŽUJETE, AKÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE JE PRE VÁS
S
TÝM NAJVHODNEJŠÍM, MOŽNO VÁM PRI ROZHODOVANÍ
POMÔŽU AJ RADY ODBORNÍKOV. INŠPIRUJTE SA ANALÝZOU
RODINY, KTORÚ SME PRE VÁS PRIPRAVILI
TIP
1
ŽIVOTNÉ
ŽIVOTN
ŽIV
IVOTN
OTNÉ
É
POISTENIE
■ Muž: Martin, 34 rokov, zamestnaný, učiteľ, plat 500 EUR mesačne
■ Žena: Eva, 33 rokov, zamestnaná v medzinárodnej advokátskej kancelárii, plat 1 800 EUR mesačne
■ Deti: syn - 5 rokov, predškolák; syn - 8 mesiacov
■ Zdravotný stav Martina a Evy je dobrý, doteraz bývali vo viacgeneračnom dome s Evinými rodičmi. Radi by sa osamostatnili. V blízkej dobe
chcú požiadať o hypotéku a začať stavbu domu. Obaja chcú uzatvoriť životné poistenie, ktoré by im pomohlo zabezpečiť deti.
UNIQA
WÜSTENROT
AEGON
Ing. Tomáš
Ogrodník
Manažér oddelenia
poistenia osôb.
Mgr. Šimon Kollár
Marketingový špecialista.
Pre uvedenú rodinu a ich situáciu navrhujem ako riešenie uzavrieť jednou poistnou
zmluvou Rizikové životné poistenie s dividendou - Istota & Profit pre dvoch dospelých a obe deti.
Svojou rizikovou časťou zabezpečí toto poistenie krytie hypotekárneho úveru na stavbu domu
a šetriacou časťou umožní, v prípade záujmu klienta, sporiť do
budúcnosti formou nepravidelného jednorazového investovania. Zároveň poskytuje možnosť
úrazového pripoistenia vybraných rizík pre oboch dospelých aj
deti. Z pohľadu výšky poistného
je pre túto rodinu najvýhodnejšie, aby hlavným poisteným bola
manželka a druhým poisteným
manžel. Celý čerpaný úver z banky, ktorý má byť týmto poistením krytý v prípade nepriaznivých životných situácií, by som
rozdelil na dve časti: jednu časť
ako povinnú fixnú poistnú sumu
v hlavnom poistení a druhú časť
ako klesajúcu poistnú sumu v rizikovom životnom pripoistení
(pretože dlh klienta voči banke
časom klesá, a preto nie je potrebné poistiť hypotekárny úver
na konštantnú sumu počas celej
doby poistenia).
Klientom by som odporučil
náš najobľúbenejší produkt
Investičné životné poistenie pre
zdravie a dôchodok, už štyrikrát
ocenený prestížnou Zlatou mincou, najmä pre svoju širokú poistnú ochranu, flexibilitu a atraktívne investičné možnosti.
Investičné životné poistenie
pre zdravie a dôchodok umožňuje
poistiť dve dospelé osoby v rámci jednej poistnej zmluvy, pričom
klienti zaplatia iba jedny obstarávacie náklady.
Vďaka tomuto produktu získavajú širokú poistnú ochranu
pred chorobami a úrazmi zdarma
všetky poistníkove deti, a to i budúce, či právoplatne adoptované.
Navyše, ako bonus celej poistníkovej rodine uzavrieme celoročné cestovné poistenie zadarmo.
Investičné životné poistenie
pre zdravie a dôchodok má najrozsiahlejšie poistné krytie. Na
rozdiel od klasického životného
poistenia sa však dokáže flexibilne prispôsobiť individuálnym
potrebám klienta a jeho životným situáciám. Klient si tak môže vybrať riziká, pre prípad ktorých chce byť zabezpečený. Ponúkame mu možnosť výberu až
z jedenástich poistení.
!
!
ING
Ing. Veronika
Mikušková
Produktový koordinátor.
Každému z manželov by sme
odporučili produkt životného poistenia Penzia Plus prispôsobený ich potrebám.
Martinovi by sme odporučili
uzatvoriť si k hlavnému poisteniu
aj Pripoistenie závažných chorôb
vo výške 6 000 € a tiež unikátne
Pripoistenie závažných chorôb
pre mužov len za 0,67 €, ktoré mu
poskytne plnenie v prípade diagnostikovania typických mužských ochorení. Cena poistenia
pre Martina je 27 € mesačne.
Nakoľko má Eva vyšší príjem,
navrhli by sme jej k produktu Penzia Plus aj Pripoistenie rizika invalidity, kde je jednorazovo vyplatené poistné plnenie už od 41 % invalidity. Evinou poistnou zmluvou
sú zároveň poistené aj obe deti pre
prípad úrazu a prípad vzniku závažných ochorení. Cena poistenia
pre Evu je približne 40 € mesačne.
Rodinu je potrebné ochrániť aj
pred následkami neočakávaných
udalostí. Pre každého z manželov
navrhujeme krytie rizika úmrtia,
smrti s poistným plnením 15 000 €.
Po uplynutí poistnej doby 25 rokov
im bude vyplatená nasporená suma
spolu s výnosmi vo výške 15 400 €.
Zvolenými produktmi AEGON
získa celá rodina poistnú ochranu
aj so sporením.
!
Viktor Kouřil
Predseda predstavenstva ING Životná poisťovňa.
Optimálnu možnosť z portfólia produktov ING Životnej poisťovne predstavuje nové životné
poistenie ING Smart. Umožňuje na
jednej zmluve poistiť celú rodinu
a dá sa prispôsobovať podľa aktuálnych životných potrieb. Evu odporúčame ako hlavnú poistenú osobu,
keďže výpadok jej príjmu by mal výrazný vplyv na celú rodinu. Martin
by mohol byť na zmluve tzv.druhou
poistenou osobou. Eve je potrebné
uzatvoriť dočasné životné pripoistenie kryjúce riziko smrti, nakoľko
bude pravdepodobne hlavným žiadateľom o hypotéku.Pri dožití navyše získa vernostný bonus. Pri uzavretí zmluvy alebo aj v priebehu poistnej doby je možné rodičov dobrovoľne pripoistiť, napríklad pre prípad trvalých následkov úrazu, pracovnej neschopnosti či invalidity.
Pokiaľ si aspoň jeden z nich uzatvorí
3 stanovené úrazové pripoistenia,
získa zdarma pripoistenie poúrazovej hospitalizácie.Obe deti je možné
na zmluve pripoistiť 2 detskými
úrazovými pripoisteniami s 10% zľavou. Flexibilný produkt ING Smart
umožňuje rozložiť si pomer poistného medzi rizikovú a investičnú
časť tak, aby okrem krytia rizík bolo
možné vytvárať si aj finančnú rezervu do budúcnosti, napr. na zabezpečenie detí v dospelosti.
!
■ Inzercia
BÝVAJTE AEGONOMICKY
Využite množstvo výhod poistenia
DOM KOMPLET
Poistenie DOM KOMPLET vám umožňuje komplexné
poistenie nehnuteľnosti proti všetkým rizikám. Teraz so
zľavou 50 % a s neobmedzeným limitom poistného plnenia
pre elektroniku.
POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI A DOMÁCNOSTI
Možnosť poistiť nehnuteľnosť až do výšky 500 000 EUR
a domácnosť až do výšky 100 000 EUR.
RÝCHLA LIKVIDÁCIA A VÝPLATA POISTNÉHO PLNENIA
ÚRAZOVÉ POISTENIE
Voliteľné úrazové poistenie sa vzťahuje na VŠETKÝCH
členov domácnosti bez ohľadu na ich počet alebo vek.
Poistenie možno dojednať už za 10 EUR ročne.
%
ZĽAVA 50
nie
na poiste sti
o
ľn
nehnute sti
o
n
c
á
a dom
ity
dzené lim
+ neobme k troniku
pre ele
www.aegon.sk
www.aegon
sk | KKontaktné centrum: 0850 1234 66
NONSTOP ASISTENČNÉ SLUŽBY
Nonstop asistenčné služby v prípade havarijného stavu
(otvorenie vchodových dverí v prípade vymknutia, vytopenie
susedov, deratizácia a pod.) sa poskytujú ako bonus ZADARMO.
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY
Poskytujeme komplexné poistenie zodpovednosti za
škody spôsobené poisteným alebo osobami, ktoré
s poisteným žijú v spoločnej domácnosti, prípadne
domácimi zvieratami. Kryté sú, samozrejme, aj škody
vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľností.
8 · SEPTEMBER
T
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
Sporenie v zlate je istota
■ Už 6000 rokov sa používa
ako uchovávateľ hodnôt
a platidlo. Používali ho všetky
civilizácie a dokonca ho uctievali ako božstvo. Priemerný rast
jeho ceny bol za posledných 10
rokov 16 % ročne. Ak sa rozhodnete zobrať svoju budúcnosť do vlastných rúk, kúpa zlata je jednou z najbezpečnejších
foriem investícií. Môže taktiež
slúžiť ako finančná záloha pre
prípad neočakávaných udalostí.
■ Inzercia
2
INV
INVESTIČNÉ
NV
VEST
ES
STIČN
Č É
ČNÉ
ZLATO
lárov, čo bolo 204 uncí zlata, pričom
dnes dom stojí v priemere 181 000
dolárov, teda opäť 204 uncí zlata.
Jednoducho povedané, dom či auto
si aj dnes kúpite za rovnaké množstvo zlata, ale za rovnaké množstvo
peňazí nie. Keďže zlato sú peniaze,
kúpou investičného zlata sa iba zamieňajú papierové peniaze za hodnotu, ktorá sa nestráca.
Zlato nie je len pre bohatých
Nie je to špekulácia
Trh ovláda neistota a práve v takýchto časoch je vhodná investícia
do drahých kovov. V tomto roku cena zlata vzrástla z 1 350 amerických
dolárov za trójsku uncu (31,1 g) na
viac ako 1 750 dolárov, čo predstavovalo nárast o 29 %. Zlato v poslednom období priťahuje investorov,
ktorí chcú iba zarobiť na raste ceny. Zlato však okrem toho, že je najzaujímavejšou investíciou posledných 10 rokov, plní funkciu bezpečnej rezervy. Medzi hlavné dôvody,
prečo investori nakupujú investičné zlato, patrí ochrana financií
pred infláciou a to, že zlato je stabilná a bezpečná rezerva na horšie časy. Tretím dôvodom je potreba vy-
TIP
SÚSTREĎTE SA na svoje úspechy.
FOTO: ISTOCK
tvoriť si dôchodkové zabezpečenie.
V praxi to znamená, že keď nakúpite zlato v tridsiatke a v čase, keď
pôjdete do dôchodku ho vymeníte
opäť za peniaze, zistíte, že ste zarobili slušný obnos peňazí.
Peniaze strácajú hodnotu,
zlato nie
Vlastniť zlato znamená uchovať si
hodnotu majetku a peňazí. Od roku
1935 stratil dolár 93,5 % svojej kúpnej sily. Rovnako stratili aj ostatné
svetové meny. A ako je na tom zlato? V roku 1935 bola cena jednej unce zlata 35 dolárov. Pritom rodinné
auto stálo 500 dolárov, čo bolo 14,3
unce zlata. Dnes stojí rodinné auto
v priemere 15 000 dolárov, čo je stále 14,3 unce zlata. Dom stál 7 150 do-
Čoraz obľúbenejšou formou investície do zlata sú zlaté mince a tehličky, ktorých výrobcami sú renomované svetové mincovne. Zlato
nie je určené iba pre bohatých investorov. Nákupom v menšom, ale
pravidelne, si môže každý vytvoriť rezervu na horšie časy. V zlate
a striebre si môžete sporiť už od
30 € mesačne. Investičné zlato je
oslobodené od dani z pridanej hodnoty. Všeobecne sa odporúča držať
v zlate 5 – 30 % úspor ako rezervu,
ale hlavne ako ochranu na prípadné zlé časy. Aspoň jednu zlatú tehlu
by mal mať každý.
SLAVOMÍR FOGAŠ
www.zlatesporenie.sk
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 9
INŠPIRÁCIA
TIP
Doposiaľ najväčší zlatý nugget bol nájdený v roku 1931 v blízkosti Kalgoorlie v západnej Austrálii. Mal 67,4 x 29,2 cm a hmotnosť
71 kg. Zlato má najväčšiu rozťažnosť zo všetkých kovov. Z jedného gramu
sa dá vyrobiť 3 km dlhý drôt. Ročne sa ho vyprodukuje okolo 2500 ton.
Keby sa všetko čisté zlato sveta umiestnilo spolu,vytvorilo by kocku so
stranou iba 18 metrov.
FAKTY
Zlato je najčastejšou
obchodnou komoditou
■ Nepodlieha inflácii, bankrotom bánk a štátov, ani narastajúcemu zadlžovaniu ekonomík.
Zlato je osvedčená alternatíva uchovania majetku. Za posledných päť rokov jeho hodnota vzrástla o 180 %, za 80 rokov
o viac ako 4500 %. V Rakúsku sa
za desať rokov od zavedenia eura znehodnotila mena na 56 %
svojej kúpnej sily. Ak niekto vtedy investoval do zlata, má teraz
hodnotu o 300 % väčšiu. Investovať do zlata je možné vo forme
zlatých tehiel (v minulosti najrozšírenejší spôsob), nákupom
akcií firiem ťažiacich zlato, vo
forme opcií, zlatých mincí, certifikátov na zlato či kinebarov.
Zlato sa považuje za univerzálnu svetovú menu - Auro.
FOTO: ISTOCK
FOTO: ISTOCK
■ Inzercia
NECˇAKANÉ VÝDAVKY? Potrebujete hotovost’?
Požičiame Vám 25-250 EUR. Peniaze vyplácame ihneď a v hotovosti.
Bez dokladovania príjmu, rýchlo a diskrétne.
Navštívte naše obchodné miesta:
KOŠICE - Mlynská 17, t.č. 0915614340
BRATISLAVA - Šafárikovo nám. 7,
budova Krym, 2. poschodie, t.č. 02/33014321
NOVÉ ZÁMKY - P. Várdayho 21;
1. Poschodie - č. dverí 101
t.č. 0918830827; 0917337768
TRNAVA - Trojičné nám.10, Dom Kultúry,
zadný (služobný) vchod, prízemie,
t.č. 02/33014321
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - OC Jasná,
Garbiarska 695, t.č. 0944146046
LUČENEC - Námestie republiky č.4
- č. dverí 14, t.č. 0911781742
POPRAD - Okružná č. 36
t.č. 052/7756823; 0948828010
ROŽŇAVA - Štefánikova č.19; turistická
ubytovňa; 2. poschodie - č. dverí 206
t.č. 0915583795
TRENČÍN - Jilemnického 2; budova NOMA,
t.č. 0911366564
DUBNICA NAD VÁHOM - Obrancov mieru 1298;
obchodný dom FIX, t.č. 0911366564
SKALICA - Škarniclovská 18, t.č. 0915678158
ŠTÚROVO - STAR TOUR; Hlavná č. 57
t.č. 036/7524425; 0918119091
Hľadáme obchodných partnerov s vlastnou kanceláriou!
Bližšie info na: [email protected]
www.ferratum.sk
RPMN 22710,96%.
10 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
Zlato má žiarivú
budúcnosť
■ Otázka: Prečo investovať do
zlata?
■ Odpoveď: Platí, že kto má
zlato, má vždy peniaze. Investičné zlato uchováva a chráni majetok. Možno z neho finančne profitovať.
Čím sa vaša spoločnosť
zaoberá?
Sme pobočkou švajčiarskej nadnárodnej spoločnosti KB Edelmetall A.G. Hlavný produkt, ktorý ponúkame, je investičné menové zlato vo forme „kinebarov“
(v najmenších jednotkách 0,5 a 1 g)
a trezorové dokumenty. Investícia do kinebarov je podobná bežnému sporeniu, no účet je vedený
v zlate. Zlatý účet ochraňuje úspory pred znehodnotením a profituje z inflácie.
Prečo sa oplatí investovať
do zlata?
Investičné zlato nepodlieha inflácii, devalvácii, menovej reforme a neplatí sa z neho DPH. Zlato je nielen dobrým uchovávateľom hodnôt, ale dá sa na ňom aj
zarobiť. Pri pravidelnom sporení
sa využíva dočasný pokles ceny.
Klient vtedy nakupuje za rovnakú
cenu väčšie množstvo zlata. Ľudia
možno nevedia, že zásoby zlata sa
odhadujú na cca 20-25 rokov. Aká
■ Inzercia
Včera boli body, dnes je zlato
KB GOLD INVEST, s.r.o.
Drieňová 34, 821 04, Bra slava
tel.0905/606307
[email protected]
www.kbgold.sk
TIP
bude jeho cena potom, ak sa zásoby vyťažia? Zlato má budúcnosť.
Môže do zlata investovať
každý?
Pri jednorazovej investícii nemáme stanovenú hranicu nákupu. Klient si môže kúpiť napr. aj
len 1 ks 0,5 g kinebaru. Pri sporiacom programe si sporí mesačne v
sume od 50 do 500 euro. Cieľová
suma je 10 000 euro. Za otvorenie
účtu a za uskladnenie zlata sa neplatí žiadny poplatok. Pri sporení
nie je žiadna povinnosť mesačne
si vkladať.
Akú stratégiu investovania
radíte klientom?
Do zlata by mal človek investovať
maximálne 20 % svojho majetku. Naša filozofia je - čo najmenšia gramáž zlata. V prípade potreby možno predať len určité množstvo a kinebar sa môže použiť ako
platidlo. Odporúčame strednodobú alebo dlhodobú investíciu. Pri
nákupe zlata je potrebné sledovať aj to, či ho predajca v prípade núdze odkúpi späť a za akých
podmienok. Naša firma garantuje najvyšší možný spätný výkup
svojich produktov.
ZUZANA TOMEKOVÁ
[email protected]
Poistite si
bezpečnosť aj
elektronicky
■ Inzercia
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
LANET
Bezpečný vchod
do vášho domova
Pani Dagmar očaril nádherný dizajn bezpečnostných dverí a veľký
počet „kolíkov“, ktoré trčali z dverí, tak si ich kúpila. Netrvalo dlho,
a do čerstvo zrekonštruovaného bytu sa vlámali zlodeji a vykradli ju.
Svoje druhé bezpečnostné dvere už
vyberala inak. Veľa ľudí porovnáva
to, čo vidia na pohľad, alebo vyberajú najnižšiu cenu. Pri bezpečnostných dverách je však najdôležitejšie to, čo nevidíme - vnútorná konštrukcia a materiálové zloženie. To
ovplyvňuje ich pevnosť, odolnosť
proti vlámaniu a vlastnosti ako nepriezvučnosť, požiarna odolnosť,
utesnenie a pod.
Ako si overiť vlastnosti dverí?
Od predajcu si vyžiadajte certifikát
zhody o odolnosti proti vlámaniu a
o stavebnom výrobku, na ktorom sú
uvedené vlastnosti dverí. Ak nie je
na certifikáte uvedená bezpečnostná trieda dverí, môže sa jednať o falzifikát. Na stránke www.sherlock.sk
nájdete, ako má pravý certifikát vyzerať. Ak predajca slovne popisuje
FOTO: ISTOCK
vlastnosti dverí a nevie ich preukázať certifikátmi, a ak dvere nemajú
ani výrobný štítok, mali by ste byť
veľmi obozretní. „Najdôležitejšia je
bezpečnostná trieda dverí podľa európskej normy ENV 1627, ktorá určuje ich odolnosť proti vlámaniu. Odporúča sa minimálne 3. bezpečnostná
trieda, alebo vyššia. Čím vyššia, tým
viac sú dvere odolné voči vlámaniu,“
radí Peter Koporec, generálny riaditeľ spoločnosti SHERLOCK.
SEPTEMBER
SEPTEM
· 11
3
INŠPIRÁCIA
■ Otázka: Ako rozpoznať účinné bezpečnostné dvere od tých
falošných?
■ Odpoveď: Poradíme vám ako
sa vyhnúť chybám pri výbere
bezpečnostných dverí.
TIP
ZABEZPEČTE
ZAB
AB
BEZP
EZPEČ
EČT
Č E
ČTE
SA PRED
ZLODEJMI
šie, ale ešte viac znížite prienik hluku a vzduchu. Nezabudnite ani na
protipožiarnu odolnosť dverí, mala
by byť minimálne 30 minút. Overte
si, či je na dverách okrem tesnenia aj
protipožiarna páska. Vyplnenie zárubne PUR penou je nedostatočné,
nebezpečné. Overte si, či sa pri montáži zárubňa kotví a zalieva do betónu. Na výrobnom štítku si tiež overte krajina pôvodu.
Ak si vyberiete dvere, ktorými sú
zabezpečené státisíce bytov a domov, máte istotu, že takéto dvere,
ich montáž a servis sú mnohokrát
overené a vyskúšané v praxi. Máte
istotu, že firma tu bude pre vás aj po
rokoch, ak by ste potrebovali servis.
Vymkli sme sa
Nezabudnite si overiť vopred, či firma poskytuje NONSTOP havarijný servis pri strate kľúčov alebo zabuchnutí dverí, najmä v noci alebo
cez víkendy, mimo štandardného
pracovného času.
Na stránke www.sherlock.sk
nájdete viac rád, na čo si máte dať
pozor pri výbere bezpečnostných
dverí.
WWW.SHERLOCK.SK
■ Inzercia
NA PREDÁVANEJŠIE
BEZPEáNOSTNÉ
N DVERE
IA ostná vložka
AKCp
e þn
+bez
5P
MTL 7.7
RMA1
ZDA0.9
.201
3
platí do
Hluční susedia
Na certifikáte si overte aj nepriezvučnosť dverí (37, 39 alebo 42 dB).
Skontrolujte, či je na dverách tesnenie. Ak je možnosť mať tesnenie
aj na dverách, aj na zárubni, nielenže zatváranie dverí bude pohodlnej-
Predajne na www.sherlock.sk
[email protected] infolinka: 02-16888
■ Inzercia
TREZORY
Predaj
a servis BEZPEČNOSTNÉ DVERE • FÓLIE
ìOXĀQH
9SRQXNHY H]RU\
DQpWU
L
FHUWLÀNRY
RLVřRYłDP
S
p
Q
D
Y
WR
DNFHS
EUROSAFE Slovakia s.r.o., Smrečianska 43 • BA, tel.: 02/ 5262 3685 • [email protected] • www.eurosafe.sk
12 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
FOTO: ISTOCK
INFO
Slovník investora
Akcia
Investičný horizont
Portfólio
■ je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na
majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie)
má právo na riadení spoločnosti, na podiel na
zisku (dividendy) a na podiel na likvidačnom
zostatku spoločnosti.
■ je lehota investovania.
■ je súbor cenných papierov alebo iných aktív
vo fonde.
Akciové riziko
■ je riziko zmeny ceny akcie.Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov.
Blue chips
■ sú najväčšie spoločnosti na príslušnom trhu.
Obvykle sa tieto spoločnosti vyznačujú vysokým
ratingom, nie je to však pravidlom.
Kapitálový trh
■ je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú lehotu splatnosti dlhšie ako jeden rok, resp.
s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú
(akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).
Konto podielnika
■ je účet podielnika v registri, na ktorom sú evidované podiely jeho podielových listov.
Trhová kapitalizácia
Kurz fondu
■ trhová kapitalizácia je súčin celkového počtu
akcií a ich aktuálnej trhovej ceny.
■ vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel.
Cenný papier
■ je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené
práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať
určité práva voči zákonom určeným osobám.
Dlhopis
■ je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť.
Finančný trh
■ je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov – peňažného a kapitálového.
■ Zdroj: www.centruminvestovania.sk
Technická analýza
■ je analýza, ktorá je postavená na publikovaných trhových dátach, t. j. trhové ceny jednotlivých akcií, indexy, objemy obchodov a iné technické indikátory. Hlavným cieľom technickej
analýzy je dobrý odhad budúceho vývoja kurzov,
trendov a cien, umožňujúci dosiahnutie zisku.
Podiel
■ je základná jednotka majetku podielového
fondu.
Podielnik, investor
■ investorom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielového listu fondu.
Podielový list
■ je listinný cenný papier na meno podielnika, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov fondu, s ktorým je spojené právo investora na
zodpovedajúci podiel na majetku vo fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.
Výkonnosť fondu
■ je miera zhodnotenia majetku fondu (t. j. investície investora vo fonde). Výkonnosť fondu je
meraná po odrátaní správcovského a depozitárskeho poplatku.Výkonnosť fondu sa zjednodušene vypočíta ako súčet zmeny kurzu (v %) a dividendy fondu (v %).
Výnos do splatnosti
■ predstavuje očakávaný výnos dlhopisu alebo
portfólia fondu, a to za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované pri nezmenenej úrokovej miere.
Vysporiadanie (settlement)
■ je operácia, keď ten, kto cenné papiere predáva, dostane za ne adekvátnu peňažnú čiastku
v obchodný deň predaja a ten, kto kupuje, dostane zodpovedajúci počet cenných papierov.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
SEPTEMBER · 13
INŠPIRÁCIA
SPRÁVNY DIAMANT
ZA SPRÁVNU CENU
■ „Jedna vec je nájsť
správny diamant, druhá je
kúpiť ho za správnu cenu,“
hovorí obchodník s diamantmi
a spoluzakladateľ Slovenského
gemologického inštitútu Martin
Mikuš. Tradícia obchodu s drahými kameňmi siaha v jeho rodine do roku 1990. Mikušovci
(otec Ivan a syn Martin) sa ako
jediní Slováci stali členmi najstaršej diamantovej burzy na svete
so sídlom v belgických Antverpách, založenej v roku 1893.
ný spôsob zarábania prostriedkov,
slúžia predovšetkým na uchovanie
hodnôt.
Je investovanie do diamantov bezpečné v časoch finančnej krízy?
Ako prebieha transakcia
nákupu?
Veľká časť investorov sa práve
v tomto neistom období začína čoraz viac zaujímať o relatívne bezpečné a stabilné formy investovania, medzi ktoré diamanty alebo
i zlato dlhodobo patria. Negatívny vplyv finančnej krízy sa na obchodovaní s diamantmi prejavil
len krátkodobo a v relatívne nevýraznej miere. Od polovice roku 2010
možno pozorovať neustály rast cien
vybraných kategórií diamantov.
Akú tradíciu má toto investovanie?
V niektorých krajinách sú diaman-
Je počiatočný vklad vysoký?
Aby mala investícia do kameňov reálny zmysel, je potrebné voliť také
kategórie diamantov, ktorých cena sa pohybuje približne od osem
až desaťtisíc dolárov smerom nahor. Odporučiť možno diamanty
s hmotnosťou minimálne 1 karát
s náležitou kombináciou kvalitatívnych parametrov.
OTEC A SYN MIKUŠOVCI
FOTO: ARCHÍV MIKUŠOVCOV
ty už po desaťročia veľmi rozšírenou formou investovania. Na Slovensku sa záujem o investovanie
do diamantov vo väčšej miere začal prejavovať až v priebehu posledných rokov.
Aké sú výhody investovania
do diamantov?
Doposiaľ boli diamanty vždy najmä
dobrým uchovávateľom hodnôt.
Na základe skúseností z historického vývoja cien diamantov sa dá
predpokladať, že ak dnes uložíte do
diamantov prostriedky v sume, za
ktorú si môžete zaobstarať napríklad slušné bývanie, tak o desať rokov si za prostriedky, ktoré získate
predajom týchto diamantov, budete môcť zaobstarať bývanie približne na rovnakej úrovni. Diamanty však nepredstavujú príliš vhod-
V prípade serióznej investície sa
vždy jedná výlučne o reálnu kúpu
kameňa – klient ho získava do osobnej fyzickej držby. Po dohode na
konkrétnom diamante dochádza
zväčša k potvrdeniu objednávky
zaplatením zálohy. Následne sa zrealizuje platba zvyšku kúpnej ceny
a odovzdanie diamantu. Pred kúpou je určite nutné sa poradiť s odborníkom, ktorý dokáže odporučiť
vhodné alternatívy na základe požiadaviek klienta.
KRISTÍNA LENKOVÁ
[email protected]
■ Inzercia
Komplexný profesionálny servis v oblasti investovania do diamantov
Tel.: +421 32 744 6347
·
Po - Pi: 10.00 - 16.00 hod
Sme členmi najstaršej diamantovej burzy
na svete – Diamantclub van Antwerpen
Sme znaleckou organizáciou v odbore Drahé kamene registrovanou Ministerstvom spravodlivosti SR
14 · SEPTEMBER
ET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
TIP
4
NOVINKY
DOPLNKOVÉ
DOP
OP
PLNK
LNKOV
OVÉ
OV
VÉ
DÔCHODKOVÉ
SPORENIE
Myslite na svoju budúcnosť už dnes.
FOTO: ISTOCK
Sporenie v treťom pilieri
■ Otázka: Aké sú výhody doplnkového dôchodkového sporenia?
■ Odpoveď: Sporenie v treťom
pilieri umožňuje zabezpečiť si dôstojný dôchodok. Príspevok od zamestnávateľa môže úspory až
zdvojnásobiť.
Prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) môže každý zodpovedný človek riešiť
problém predpokladaného nízkeho dôchodku zabezpečovaného prvým a druhým pilierom. Výnosový
potenciál sporenia závisí od investičnej stratégie, ktorú klient volí.
Klient by mal pri výbere konkrétneho doplnkového dôchodkového
fondu zohľadniť plánovaný vek odchodu do dôchodku. Nie všetky DDS
majú konzervatívne riešenia, ktoré
sú vhodné v záverečných rokoch
sporenia na dôchodok.
Doplnková forma sporenia na dôchodok neobmedzuje výšku minimálnej platby a umožňuje sporenie
formou pravidelných platieb podľa
možností sporiteľa.
dúcnosti poberať slušný dôchodok.
Zamestnávatelia si totiž môžu zaplatené príspevky dať do daňových
výdavkov a nemusia z príspevkov
na DDS platiť odvody do sociálnej
poisťovne. Väčšina sporiacich dostáva príspevok od zamestnávateľa
v rovnakej výške, ako si sama sporí. Tým dochádza k zdvojnásobeniu
nasporených peňazí.
Keď prispieva aj zamestnávateľ
Extra výhody
Ak majú ľudia možnosť získať príspevok zamestnávateľa, vďaka zvýšeniu nasporených prostriedkov je
DDS pre nich jedinečný produkt na
trhu, ktorý im môže pomôcť v bu-
Výhodou DDS Tatra banky je, že ako
jediná ponúka klientom zaistený
fond, ktorý klientom zaisťuje hodnotu ich príspevkov s potenciálom
dosiahnutia vyššieho výnosu ako
je inflácia. V DDS Tatra banky nie sú
žiadne vstupné poplatky. Navyše, od
septembra sa DDS Tatra banky rozhodla podporiť ľudí, ktorí myslia na
svoju budúcnosť. Ak si od septembra
noví alebo súčasní klienti vložia na
svoj dôchodkový účet mimoriadny
vklad, DDS Tatra banky im každoročne počas prvých 3 rokov k bežnému zhodnoteniu vkladu pripočíta aj
pevný výnos od 1 % do 2,5 % ročne,
v závislosti od zvoleného fondu. Získaný bonus DDS Tatra banky klientom pripíše nezávisle od zhodnotenia, ktoré sporiteľ dosiahol vo fonde,
v ktorom si štandardne sporí.
ZUZANA TOMEKOVÁ
[email protected]
G
■ Inzercia
Využite
Mimoriadny vkladTB
a zvýšte si svoj
doplnkový dôchodok
až o 20 %!
Vložte na svoje doplnkové dôchodkové sporenie
Mimoriadny vkladTB a navýšte si tak doplnkový dôchodok
až o 20 %. Každoročne počas prvých 3 rokov vám
k bežnému zhodnoteniu vkladu pripočítame aj pevný
výnos od 1 % do 2,5 % ročne.
Ponuka platí od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2012 pre nových
aj existujúcich klientov DDS Tatra banky.
02/6866 1000 > 02/5919 1000 > 0903 903 902 > 0906 011 000 > 0850 111 100 | [email protected] | www.tatrabanka.sk
Upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku vo fonde nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových
dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie fondu. Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka môže byť nižšia ako súčet príspevkov pripísaných vo fonde na osobný účet účastníka. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu
odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava, Tatra banka, a. s., so sídlom na Hodžovom nám. 3, 811 06 Bratislava, ani žiadna ďalšia osoba žiadnym spôsobom negarantujú
dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.
tb_dds_mimoriadny_vklad_print_206x132_0811.indd 1
30.8.2011 15:57:05
16 · SEPTEMBER
ET
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
TIP
5
EXPERT PANEL
SPR
SPROSTREDKOPR
ROST
OS
STRED
DKO
KO
KOVATELIA POISTENIA
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ing. Marek Dudáš
Vedúca produktového manažmentu
OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Konateľ Superpoistenie, s. r. o.
■ Podľa novej európskej regulácie sa má zabezpečiť rodová
rovnosť aj pri kalkuláciách poistných produktov. Aký to bude
mať dopad na poistné produkty?
V súčasnej dobe je ťažké predpokladať, ako sa implementácia tejto
smernice odrazí na cene poistných produktov. Doteraz sa využívali štandardné princípy poistnej matematiky. Dnes sa pri tvorbe ceny
„poistného rizika na smrť“ ako aj „rizika dožitia sa konca poistnej doby,“
pristupuje rozdielne v prípade mužov a žien. Úmrtnosť mužov je vyššia,
preto za poistenie rizika smrti platia viac. Ženy si naopak priplatia za riziko dožitia, keďže ich stredná dĺžka života je vyššia ako u mužov. Podľa
novej legislatívy tieto štatistické prístupy aktuári nebudú môcť využiť
a budú musieť nájsť iný kľúč na určenie ceny poistného rizika.
!
■ Evidujete už dnes na Slovensku zvýšený záujem o produktyna zabezpečenie dôchodku?
Súčasné postavenie dôchodcov na Slovensku, ich životná úroveň,
ako aj tlak médii, vyvolávajú obavy o vlastný dôchodok. Aj preto sa
ľudia vo väčšej miere zaoberajú potrebou včasného zabezpečenia aktív
na dôstojný dôchodok.
!
■ Akým smerom sa bude uberať ďalší vývoj pri dôchodkovomzabezpečení?
Z dôvodu negatívneho populačného vývoja na Slovensku je už dnes zrejmé, že I. pilier je neudržateľný. V dnešnej dobe sa dôchodok pohybuje
zhruba na úrovni 50 % priemerného platu. Starnutie populácie a zvyšovanie
počtu poberateľov dôchodkov na úkor platiteľov spôsobí postupný pokles
priemernej výšky dôchodku v pomere k priemernému platu. Existuje veľa
spôsobov ako systematicky budovať aktíva na dôchodok – pravidelné investovanie, životné poistenie, sporenie. Trh ponúka širokú paletu finančných produktov - ich správnu kombináciu je vhodné konzultovať s odborníkmi.
!
■ Inzercia
OTÁZKY A ODPOVEDE
Mgr. Marta Kľocová, MBA
■ Čo hovoríte na nový trend poisťovania online?
O samotnom online systéme prenosu dát pri uzatváraní poistenia
možno pokojne povedať, že predstavuje technický pokrok vyvolávajúci údiv, ako sme doteraz bez neho dokázali existovať. Online uzatvorenie
znamená, že klient – po porovnaní cien za želanú službu v jednotlivých relevantných poisťovniach, vyplnení požadovaných dát a odkliknutí - získa
poistnú zmluvu, ktorá je doručená do mailovej schránky klienta, a po jej
zaplatení je zmluva aj účinná.
!
■ Aké sú výhody sprostredkovaných služieb?
Náš klient má u nás široký výber poisťovní poskytujúcich dané služby. Vďaka nemu získa prehľad o cenách na poistnom trhu, čo vytvára
predpoklad na uzavretie zmluvného vzťahu za veľmi výhodnú cenu. Poistenie, ktoré spoločnosť Superpoistenie ponúka v spolupráci s našimi partnermi, je pohodlné, intuitívne a, čo je najdôležitejšie, z časového hľadiska
mimoriadne výhodné. Celý sled krokov od zadania údajov cez výber poisťovne až po uzatvorenie zmluvy a jej zaplatenie nezaberie viac ako 10 min.
!
■ Ako funguje spolupráca „vy - klient”?
Naša spolupráca s klientom funguje vo viacerých rovinách.Prvá je informačná pred uzatvorením poistnej zmluvy. Na webe spoločnosti
Superpoistenie, s. r. o. poskytujeme klientovi všetky informácie o nás,
o spôsobe uzatvorenia zmluvy a o poistných a finančných podmienkach
poistnej ponuky. Druhá časť je obchodná, predstavuje samotné uzatvorenie zmluvy.Vďaka nášmu softvéru získa klient ihneď poistnú zmluvu s poistnými podmienkami, ktoré si môže kedykoľvek vytlačiť. Tretia, nie menej dôležitá, je starostlivosť o klienta po uzatvorení zmluvy. S klientom sa
kontaktujeme v prípade potreby doplnenia údajov do zmluvy, omeškania
platby a pod. Klienti nás kontaktujú v prípade zmien v poistnej zmluve
(ŠPZ, predaj poistenej veci a podobne).
!
web: www.vsg-slovakia.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 0905 910 910
MÁTE SKÚSENOSTI V POISŤOVNÍCTVE?
Výberové konanie: Riaditeľ / Predajca
DOHODNITE SI STRETNUTIE!
Ponúkame know-how stabilnej a úspešnej spoločnosti.
Staňte sa nezávislým od nekonečných porád, nekorektného
prístupu, nezmyselných pravidiel, príkazov, plánov
a nezrozumiteľného provízneho poriadku.
NÁSLEDNÉ PROVÍZIE za životné zmluvy po 1.roku!
UNIQA má narodeniny!
Oslávte to s nami!
Poistenie novej generácie.
Z¾ava pre nových klientov
až do 20 % na PZP
a 10 % na KASKO!
Kontaktné miesta nájdete na www.uniqa.sk
■ Inzercia
Macula 206x132.indd 1
21.8.2011 22:07
18 · SEPTEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
POHĽAD ODBORNÍKA
OTÁZKY A ODPOVEDE
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ing. Štefan Kmeť, obchodným zástupcom OVB
Ing. Dušan Moskaľ, obchodný vedúci OVB
ABC majetkového poistenia
ABC životného poistenia
■ Aký význam má majetkové poistenie?
■ Na čo je dobré životné poistenie? Čo všetko pokrýva?
Je dôležité pri veciach, ktoré sú nenahraditeľné
a potrebné pre náš život. Málokto z nás je v takej
finančnej situácii, aby si v prípade požiaru či prírodnej
katastrofy dokázal bez problémov postaviť nový dom.
Pripočítať k nákladom na bývanie aj položku na zabezpečenie nehnuteľnosti je jediné správne riešenie.
!
■ Čo všetko je možné zahrnúť do majetkového poistenia? Čo poisťujeme najčastejšie?
Najčastejšie nehnuteľnosti a motorové vozidlá,
v menšej miere vybavenie domácností. Ak poisťujeme domácnosť, poisťovne od nás budú vyžadovať
aj jej primerané zabezpečenie, napríklad elektronickým signalizačným systémom.Osobitnú kapitolu tvoria rôzne cenné veci, napríklad umelecké predmety,
rôzne zbierky,starožitnosti a podobne.Pri týchto predmetoch je veľmi dôležitou požiadavkou doklad o nadobudnutí alebo znalecký posudok.
!
Životným poistením sa človek chráni pred rizikami straty príjmu. Aby mal zabezpečenú rodinu a zároveň si mohol vytvárať aj dlhodobú rezervu
do budúcnosti, je potrebné poistenie mať. Pokrýva
nielen základné riziká, ako napríklad trvalé následky, smrť, kritické choroby, ale aj nemocničné odškodné, čas nevyhnutného liečenia, práceneschopnosť či stratu zamestnania. Rovnako je možné poistiť si len samotný úraz alebo smrť.
!
„Je potrebné racionálne zhodnotiť, čo
k životu skutočne potrebujeme.“
Ing. Štefan Kmeť
Obchodný zástupca OVB
■ Na čo by sme mali myslieť pred tým, ako si založíme životné poistenie?
Vždy treba prehodnotiť celkovú situáciu človeka, jeho rodinný stav a iné záväzky. Ak je napríklad živiteľom rodiny, mal by mať poistenie najmä
on. Pri strate zamestnania alebo úraze to totiž pocíti
celá rodina.
!
■ Na čo by sme mali myslieť pred uzatvorením majetkového poistenia?
■ Aké chyby robíme najčastejšie pri uzatváraní
životných poistiek?
Je potrebné racionálne zhodnotiť, čo k životu
skutočne potrebujeme. Veľkú rolu hrá psychologický aspekt. Radšej si poisťujeme všetko čo je nové
a drahé. Majetkové poistenie má dokonca určitú prevahu oproti životnému. Taktiež je dôležité si zvážiť, čo
všetko nám vybrané parametre poistenia budú kryť.
Poistná zmluva totiž môže obsahovať viacero voliteľných pripoistení. Obzvlášť pri majetkovom poistení
platí, že nie sme takí bohatí, aby sme si našu nehnuteľnosť nepoistili.Je rozumné riziko preniesť na spoľahlivú inštitúciu, alebo sa oň aspoň „podeliť“.
Ľudia si často nenechajú poradiť od odborníka a
poistnú zmluvu uzatvárajú len na základe svojho subjektívneho pocitu, resp. odporúčania známeho. Mnohokrát je tak poistenie nedostatočné, nekryje skutočné potreby človeka alebo nedokáže vyriešiť
životnú situáciu, ak k niečomu naozaj príde. Toto sa
stáva u 90 percent prípadov.
!
!
■ Sú Slováci poistení dostatočne?
■ Zmenili sa Slovákom poistné priority v priebehu času?
V minulosti sa poisťovalo hlavne bývanie. So zmenou životnej úrovne a celej spoločenskej situácie
dochádza k významnému cenovému posunu v cenách
nehnuteľností, ale aj vybavenia domácností. Často má
niekto 15 aj viac ročnú poistku a je spokojný. Apelujem
na aktualizáciu rozsahu poistenia, aj samotných poistných súm.Hodnota majetku sa totiž rokmi mení.
Určite nie, dostatočnú poistnú ochranu má málo ľudí. V porovnaní s Európskou úniou je počet
uzatvorených poistných zmlúv niekoľkonásobne
nižší. Na jedného Slováka pripadajú priemerne dve
poistné zmluvy, ale napríklad každý Nemec ich má
asi sedem. Podstatné však vždy je, aby pri vzniku
škody bolo zabezpečené bezproblémové fungovanie
domácnosti a rodiny.
!
!
„Životným poistením
sa človek chráni pred
rizikami straty príjmu.“
Ing. Dušan Moskaľ
Obchodný vedúci OVB
Na čo by ste pri poistení nemali zabúdať?
● Väčšina ľudí má nedostatočné poistenie.
● Poraďte sa s odborníkom, aké poistenie je pre
vás najvhodnejšie.
● Zvažujte svoju finančnú situáciu, rodinný stav
a iné záväzky.
● Poistná zmluva môže obsahovať viacero voliteľných pripoistení.
● Hodnota majetku sa rokmi mení. Poistné zmluvy
majetkového poistenia je preto potrebné aktualizovať.
● Ak poisťujete domácnosť, poisťovne od vás budú
vyžadovať aj jej primerané zabezpečenie.
● Poistiť proti krádeži si môžete aj rôzne cenné
veci, napríklad umelecké predmety. K poisteniu však
budete potrebovať doklad o nadobudnu alebo znalecký posudok.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI
STI MEDIAPLANET
TIP
SEPTEMBER · 19
6
NOVINKY
Chráňte si majetok
správnou poistkou
POISTITE
POI
OIISTI
ST
TITE
TE SI
SI
MAJETOK
OTÁZKY A ODPOVEDE
Vladimír Bezděk
Renomovaný český ekonóm, generálny riaditeľ poisťovne Generali Slovensko, a. s .
■ Otázka: Viete ako si vybrať
správne poistenie domácnosti?
■ Odpoveď: Poradíme vám, na
čo všetko treba myslieť pri uzatváraní zmluvy a predísť tak nepríjemnostiam.
V prvom rade si treba vybrať vhodnú poistnú sumu nehnuteľnosti,
v ktorej by mali byť zohľadnené
všetky náklady na vybudovanie
novostavby alebo sumu, za ktorú by obdobnú nehnuteľnosť bolo
možné kúpiť v prípade totálnej škody na nehnuteľnosti. Správne stanovená poistná suma zabráni podpoisteniu nehnuteľnosti. Klient by
si mal uvedomiť, aké reálne riziká
môžu ohrozovať jeho nehnuteľný
majetok a tieto riziká si dojednať
v poistnej zmluve.
Po stanovení sumy a zhodnotení
rizík, je najlepšie porovnať produkty jednotlivých poisťovní a zamerať
sa na tie, ktoré poskytujú dostatočné
krytie. Či už u sprostredkovateľa alebo priamo v poistných podmienkach
je potrebné preveriť si aj šírku krytia
jednotlivých rizík a výluky poisťovne a nevyberať si produkt len podľa
nízkeho poistného.
Uzatváranie zmluvy
Najväčším problémom, na ktorý Generali Slovensko poisťovňa
v súčasnosti poukazuje, je vinkulácia poistiek v prospech banky
pri hypotekárnych úveroch. Keď
si klient kupuje nehnuteľnosť na
hypotéku, podmienkou je uzavrieť poistnú zmluvu na dom alebo
byt. Stáva sa, že klient sa poistí len
do výšky dlžnej sumy voči banke. Klienti si tak často zamieňajú skutočnú hodnotu ich nehnuteľnosti s výškou čerpaného úveru z banky, čo však takmer nikdy
nie je 100 % z hodnoty nehnuteľnosti. Preto je potrebné uzavrieť
také poistenie, ktoré by klientovi
vedelo zabezpečiť náhradné bývanie, keď príde k totálnej škode na
nehnuteľnosti.
■ Poistka na dom bola uzavretá
pred 10 rokmi a poistné je stále
rovnaké. Preplatí poisťovňa napríklad po povodniach škody v plnej výške?
Toto je problém tzv. podpoistenosti. Starú poistku má
klient pravdepodobne uzatvorenú
na nízku sumu, no v priebehu rokov rástla cena nehnuteľností,
materiálu aj práce na opravu. Preto odporúčame, aby si klienti každé dva roky prekontrolovali staré
zmluvy a aktualizovali ich podľa
aktuálnej hodnoty ich nehnuteľnosti a domácnosti.
!
MYSLITE NA BEZPEČNOSŤ svojho majetku skôr, ako sa niečo stane.
FOTO: ISTOCK
Postup pri likvidácii
V prvom rade musí klient oznámiť
vznik škodovej udalosti do poisťovne. Po dohode technik poisťovne vykoná obhliadku miesta vzniku poistnej udalosti a vyžiada si od
klienta zoznam zničených alebo
poškodených vecí. V prípade poškodenia majetku je potrebné počkať
s odstraňovaním následkov alebo opravou do vykonania obhliadky technikom poisťovne. Ak je nevyhnutné zo závažných dôvodov
začať s odstraňovaním škôd skôr,
potrebný je preukázateľný dôkaz
o vzniku a rozsahu škody, teda fotodokumentácia zničených a poškodených vecí a tiež stav vecí pred
provizórnou opravou. Pri odstraňovaní škôd je dôležité zabezpečiť,
aby sa rozsah a následky poistných
udalostí ďalej nezväčšovali.
Leto patrí povodniam a zlodejom
Ku krádežiam vlámaním a k vandalizmu prichádza najmä počas letných dovoleniek. Častejšie sú evidované vlámania vo väčších mestách, kde anonymita prostredia hrá
do karát práve vykrádačom bytov.
Časté sú aj krádeže, kedy si páchatelia vytipovali starších ľudí pracujúcich na záhradkách, odpútali ich
pozornosť, ukradli im kľúče od bytu a bez porušenia vstupných dverí vykradli ich domy či byty. Poisťovňa Generali Slovensko má riziko krádeže vlámaním zahrnuté
v základnom krytí poistenia domácnosti alebo nehnuteľnosti spolu s ostatnými rizikami.
KATARÍNA BESEDOVÁ
[email protected]
FAKTY
■ Nové poistenie majetku DOMino
umožňuje klientom poistiť si na jednu
zmluvu rodinný dom, byt, chatu, garáž, zariadenie domácnosti všetkých
týchto nehnuteľností, a zároveň si
dojednať komplexné poistenie zodpovednosti za škodu.
■ Generali Slovensko ako jediná
poisťovňa na Slovensku prináša poistenie hrobov a skleníkov v rámci
poistenia nehnuteľností, čím si klient
toto riziko nemusí pripoisťovať ani
naň priplácať.
■ Dom bol poistený, ale povodeň
poškodila aj nábytok a spotrebiče. Prečo poisťovňa nepreplatila
aj túto škodu?
Jedna z najväčších chýb je,že
klienti si k poisteniu nedojednajú aj poistenie domácnosti.
Práve toto poistenie totiž kryje
škody na nábytku, elektrických
spotrebičoch, oblečení či na potravinách, ale aj škody spôsobené na
domácich zvieratách bývajúcich
vnútri, ktoré následkom živelnej
udalosti uhynuli.
!
■ Ako mi vie poisťovňa najrýchlejšie pomôcť, keď prídu povodne
a môj dom sa stane z minúty na
minútu neobývateľný?
V prípadoch, keď klient zostane bez strechy nad hlavou
je potrebné,aby mal v najkritickejších chvíľach zabezpečené náhradné ubytovanie, ako aj rýchly
prevoz a uskladnenie zariadenia
domácnosti, ktoré sa dá ešte zachrániť. Práve na to slúžia asistenčné služby, preto klientom odporúčam, aby pri uzatváraní poistenia venovali pozornosť nielen
cene, ale aj tomu, čo všetko poistenie zahŕňa.
!
SÚŤAŽ o 3333 €
3x ročné poistenie
DOMino alebo 33x domino s poistením
DOMino od Generali Slovensko
Odpovedzte na jednoduchú súťažnú otázku
a ste v hre o 3333 €, 3x ročné poistenie DOMino
alebo o 33x hru domino. Do súťaže sa môžete zapojiť
na www.generali.sk alebo zaslaním vyplneného
anketového lístka s označenou správnou odpoveďou
najneskôr do 30. 9. 2011 na adresu:
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.,
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.
(na obálku napíšte heslo „súťaž DOMino“)
Správnu odpoveď označte krížikom!
Nové poistenie DOMino od Generali Slovensko je:
Q Komplexné poistenie vášho majetku
Q Poistenie psa
Meno a priezvisko:
Adresa:
E-mail:
Telefón:
Vek: Q18 – 24; Q25 – 44; Q45 – 60; Q61 a viac
Ste klientom Generali Slovensko? Qáno
Qnie
Podpis:
(hodiace sa označte krížikom)
Súťaž trvá od 1. 7. do 30. 9. 2011. Do žrebovania budú automaticky zaradení všetci
účastníci súťaže, ktorí sa v danom období zapojili do súťaže buď cez web, alebo
prostredníctvom anketového lístka, a správne odpovedali na súťažnú otázku.
Zúčastniť sa môžu len osoby nad 18 rokov. Každý účastník svojou účasťou v súťaži
udeľuje spoločnosti Generali Slovensko poisťovni, a. s., súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto anketovom lístku na účely tejto súťaže
a na marketingové účely a súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli spracúvané aj
prostredníctvom poverených tretích osôb zabezpečujúcich túto súťaž. Viac informácií
o súťaži a o jej pravidlách je uvedených v Štatúte súťaže na www.generali.sk/súťaže,
s ktorým účastník vyjadruje svoj súhlas.
DOMino – poistenie DOMOVA
vyskladané podľa vašich predstáv
Komplexné majetkové poistenie DOMino kryje široký rozsah poistných rizík s možnosťou
pripoistenia zodpovednosti za škodu.
V CENE poistenia iba u nás získate unikátne výhody:
Q
Q
Q
Q
Predĺžená záruka na domáce spotrebiče o 1 rok.
Vedľajšie stavby automaticky poistené do 15 % poistnej sumy nehnuteľnosti.
Poistenie hrobov ponúkame ako jediní na trhu.
Navyše praktické asistenčné služby (napr. pomoc pri zabuchnutých dverách,
technickej havárii, atď.).
www.generali.sk | 0850 111 117
DominoAnketa_NC-206x268New.indd 1
8/30/11 2:34 PM
Download

NIČ NENECHÁVAM NA NÁHODU