Cenník 2013
ku katalógu Diagnostika Bosch
Platný od 1.7.2013
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
Elektronický informačný systém ESI[tronic] 2.0
Modul
Obsah
Objednávacie č.
hlavná licencia *
Jednotková
cena
Objednávacie č.
dodatočná licencia
A
Základná aplikácia vrátane výbavy vozidiel
SD
Diagnostika riadiacich jednotiek
SIS
SD/SIS
Jednotková
cena
Str.
1 987 P12 410
1,14 €
1 987 P12 555
1,14 €
10
1 987 P12 420
465,91 €
1 987 P12 560
22,73 €
10
Návody pre vyhľadávanie závad
1 987 P12 425
531,82 €
1 987 P12 565
22,73 €
10
Diagnostika riadiacich jednotiek/návody pre vyhľ. záv.
1 987 P12 430
852,27 €
1 987 P12 570
45,45 €
10
P
Schémy zapojenia elektrickej sústavy
1 987 P12 440
327,27 €
1 987 P12 580
22,73 €
10
M
Mechanické hodnoty
1 987 P12 435
370,45 €
1 987 P12 575
22,73 €
10
TSB
Technické servisné informácie
1 987 P12 445
84,09 €
1 987 P12 585
22,73 €
10
Truck
Diagnostika riadiacich jednotiek, systémové informácie, testovacie hodnoty, plány údržby,
katalóg náhradných dielov a montážne pokyny pre nákladné a úžitkové vozidlá, autobusy a
prívesy.
Diagnostika riadiacich jednotiek, systémové informácie, testovacie hodnoty, plány údržby,
katalóg náhradných dielov a montážne pokyny pre nákladné a úžitkové vozidlá, autobusy a
prívesy.
1 987 P12 400
1 245,45 €
1 987 P12 405
45,45 €
10
1 987 P12 404
1 058,71 €
1 987 P12 406
45,45 €
10
Diagnostika riadiacich jednotiek, mechanické hodnoty, technické servisné informacie
1 987 P12 550
761,36 €
1 987 P12 690
45,45 €
10
1 987 P12 530
1 022,73 €
1 987 P12 670
45,45 €
10
1 987 P12 520
1 022,73 €
1 987 P12 660
45,45 €
10
Diagnostika a oprava vozidla
Truck Upgrade - pre existujúcich
zákazníkov ESI C SD/SIS
Sady
Sada Servis (SD, M, TSB)
Sada Mechanik (SD, SIS, M, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, návody pre vyhľadávanie závad, mechanické hodnoty,
technické servisné informacie
Sada Elektrik (SD, SIS, P, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, návody pre vyhľadávanie závad, schémy zapojenia el. sústavy
technické servisné informacie
Profisada (SD, SIS, M, P, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, návody pre vyhľadávanie závad, mechanické hodnoty, schémy
zapojenia el. sústavy, technické servisné informacie
Technické info-sada 1 (SIS, M, P, TSB) Návody pre vyhľadávanie závad, mechanické hodnoty, schémy zapojenia el. sústavy, technické
servisné informacie
Technické info-sada 2 (M, P, TSB)
Mechanické hodnoty, schémy zapojenia el. sústavy, technické servisné informacie
1 987 P12 540
1 268,18 €
1 987 P12 680
45,45 €
10
1 987 P12 105
818,18 €
1 987 P12 110
45,45 €
10
1 987 P12 115
590,91 €
1 987 P12 120
45,45 €
10
Diagnostika a oprava výrobku
K1
Návody na opravy komponentov - diesel
1 987 P12 475
390,91 €
1 987 P12 615
22,73 €
10
K2
Návody na opravy komponentov - štartéry/generátory
1 987 P12 480
168,18 €
1 987 P12 620
22,73 €
10
K3
Návody na opravy komponentov (K1 + K2)
1 987 P12 485
497,73 €
1 987 P12 625
22,73 €
10
W
Skúšobné predpisy pre vstrekovacie čerpadlá Bosch
1 987 P12 500
577,27 €
1 987 P12 640
22,73 €
10
Testdata
VP-M/CP
1 687 P15 015
295,45 €
ZW
Skúšobné predpisy pre vstrekovacie čerpadlá Zexel
1 987 P12 510
295,45 €
1 987 P12 650
22,73 €
10
D
Náhradné diely vznetových motorov
1 987 P12 455
235,23 €
1 987 P12 595
1,14 €
10
E
Náhradné diely elektrických agregátov
1 987 P12 460
78,41 €
1 987 P12 600
1,14 €
F
Náhradné diely - archív elektrika - jednorázová dodávka
1 987 P12 465
54,55 €
ZD
Náhradné diely vznetových motorov - Zexel
1 987 P12 505
69,32 €
1 987 P12 645
1,14 €
10
10
Katalóg a informácie o dieloch
10
10
Objednávanie a odhad nákladov
B
Pracovné normočasy
1 987 P12 450
247,73 €
1 987 P12 590
22,73 €
10
S
Servisné intervaly
1 987 P12 490
62,50 €
1 987 P12 630
1,14 €
10
TD
TecDoc
1 987 P12 495
105,68 €
1 987 P12 635
1,14 €
10
1 687 P15 045
313,64 €
1 687 P15 050
22,73 €
10
1 987 P12 215
27,27 €
Predpísané hodnoty vozidla a ostatné druhy informácií
CompacSoft[plus]
Software pre motortestery FSA 7xx
* K jednej hlavnej licencii je možné zakúpiť maximálne 2 dodatočné licencie
Diagnostický software ESI [tronic] pre KTS 200
SD
KTS 200 diagnostika RJ - štandardné predplatné (ABO)
1 987 P12 200
477,24 €
SD
KTS 200 diagnostika RJ - predplatné 1 rok (minimálne obdobie platnosti 12 mesiacov)
1 987 P12 220
477,27 €
15
SD
KTS 200 diagnostika RJ - predplatné 3 roky (minimálne obdobie platnosti 36 mesiacov)
1 987 P12 230
1 336,36 €
15
SD
KTS 200 diagnostika RJ - predplatné 4 roky (minimálne obdobie platnosti 48 mesiacov)
1 987 P12 240
1 781,82 €
15
SD
KTS 200 diagnostika RJ - jednorázová kúpa
1 987 P12 210
946,06 €
15
15
Diagnostický software ESI [tronic] pre KTS 340
SD
KTS 340 SD: diagnostika RJ – štandardné predplatné(ABO)
1 987 P12 300
488,64 €
1 987 P12 360
27,27 €
17
SD/SIS
KTS 340 SD/SIS: diagnostika RJ /návody na hľadanie chýb – štandardné predplatné(ABO)
1 987 P12 305
897,72 €
1 987 P12 361
54,55 €
17
M
KTS 340 M: mechanické hodnoty – štandardné predplatné(ABO)
1 987 P12 310
393,24 €
1 987 P12 362
27,27 €
17
TSB
KTS 340 TSB: technické servisné informácie – štandardné predplatné(ABO)
1 987 P12 315
106,08 €
1 987 P12 363
27,27 €
17
SD
KTS 340 SD: diagnostika RJ – predplatné 1 rok
1 987 P12 301
488,64 €
17
SD/SIS
KTS 340 SD/SIS: diagnostika RJ/návody na hľadanie chýb – predplatné 1 rok
1 987 P12 306
897,72 €
17
M
KTS 340 M: mechanické hodnoty – predplatné 1 rok
1 987 P12 311
393,24 €
17
TSB
KTS 340 TSB: technické servisné informácie – predplatné 1 rok
1 987 P12 316
106,08 €
17
SD
KTS 340 SD: diagnostika RJ – predplatné 3 roky
1 987 P12 303
1 172,73 €
17
SD/SIS
KTS 340 SD/SIS: diagnostika RJ/návody na hľadanie chýb – predplatné 3 roky
1 987 P12 308
2 154,55 €
17
M
KTS 340 M: mechanické hodnoty – predplatné 3 roky
1 987 P12 313
940,91 €
17
TSB
KTS 340 TSB: technické servisné informácie – predplatné 3 roky
1 987 P12 318
257,73 €
17
SD
KTS 340 SD: diagnostika RJ – predplatné 4 roky
1 987 P12 304
1 563,64 €
17
SD/SIS
KTS 340 SD/SIS: diagnostika RJ/návody na hľadanie chýb – predplatné 4 roky
1 987 P12 309
2 872,73 €
17
M
KTS 340 M: mechanické hodnoty – predplatné 4 roky
1 987 P12 314
1 254,55 €
17
TSB
KTS 340 TSB: technické servisné informácie – predplatné 4 roky
1 987 P12 319
345,45 €
17
1987728190
v cene ESI
12
1987729274
v cene ESI
12
Technické poradenstvo
TSB
THL
Technická podpora (TTS) - systém internetových tiketov - pre všetkých užívateľov ESI C a ESI
pre KTS 200/340
Telefonická podpora - Hotline - pre všetkých užívateľov ESI C9, C4, alebo ESI pre KTS 340 v
rozsahu SD + SIS
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
2z8
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
Objednacie číslo
Názov
Cena v EUR
bez DPH
Str.
Diagnostika elektronických systémov - osobné vozidlá
0684400210
Tester elektronických systémov KTS 200
0684400210M
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 200, vrátane zaškolenia obsluhy
222,07
0684400210S
Školenie na obsluhu testera KTS 200 (1 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
100,00
1962,65 15-16
0684400340
Tester elektronických systémov KTS 340
0684400340M
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 340, vrátane zaškolenia obsluhy
222,07
0684400340S
Školenie na obsluhu testera KTS 340 (1 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
100,00
4427,03 17-20
0684400530
Modul KTS 530 pre diagnostiku elektronických systémov
0684400530M
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 530, vrátane zaškolenia obsluhy
222,07
0684400530S
Školenie na obsluhu modulu KTS 530 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
150,00
1932,43 21-22
0684400540
Modul KTS 540 pre diagnostiku elektronických systémov
0684400540M
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 540, vrátane zaškolenia obsluhy
222,07
0684400540S
Školenie na obsluhu modulu KTS 540 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
150,00
2062,93 21-22
0684400570
Modul KTS 570 pre diagnostiku elektronických systémov
0684400570M
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 570, vrátane zaškolenia obsluhy
222,07
0684400570S
Školenie na obsluhu modulu KTS 570 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
150,00
0684400840
Tester elektronických systémov KTS 840
0684400840M
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 840, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
3259,07 21-22
5607,57
25
222,07
0684400840S
Školenie na obsluhu testera KTS 840 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400870
Tester elektronických systémov KTS 870
150,00
0684400870M
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 870, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
222,07
0684400870S
Školenie na obsluhu testera KTS 870 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
150,00
6788,11
0684400890
Tester elektronických systémov KTS 890
0684400890M
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 890, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
538,74
0684400890S
Školenie na obsluhu testera KTS 890 (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
200,00
0684400512
Modul KTS Truck pre diagnostiku elektronických systémov nákladných a úžitkových vozidiel, autobusov a prívesov
0684400512M
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS Truck, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
222,07
0684400512S
150,00
0684400800M
Školenie na obsluhu modulu KTS Truck (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
KTS 800 Truck pre diagnostiku elektronických systémov nákladných a úžitkových vozidiel, autobusov a prívesov - (KTS Truck modul + DCU
130)
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 800 Truck, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684400800S
Školenie na obsluhu modulu KTS 800 Truck (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400130
DCU 130 - robustný PC tablet Bosch v dielenskom prevedení - na ovládanie všetkých modulov KTS a ďalších diagn. zariadení (FSA 500)
0684400800M
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu DCU 130, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
8362,16
25
24
Diagnostika elektronických systémov - úžitkové vozidlá (truck)
0684400800
2705,41
6148,65
27
26
222,07
150,00
Univerzálne diagnostické
ovládacie zariadenie - DCU (Diagnostic
control unit))
g
(
g
4 181,08
23
106,22
1688003246
Dielenský prístrojový vozík pre DCU 130
811,62
30
1687023591
Nabíjaci držiak pre DCU 130 vrátane 4 x USB a 1x LAN
471,23
30
1687224864
AC/DC - prúdové kliešte 100/600 A - banániky
213,48
30
1684465488
1684463539
1684485362
1687011314
1684480118
1687011208
1684484011
1684465588
1688000353
1687200663
1684463631
1684463632
1684463613
1684463634
1684463638
1684463637
1684463594
1684463636
1684463639
1684465583
1684465581
1684465582
1684463644
1684463641
1684463686
1684463642
1684463643
1684463611
Zvláštne príslušenstvo - adaptérové vedenia - osobné a ľahké úžitkové vozidlá
Univerzálne 6-pinové vedenie k testeru KTS 520/550/650 (nutné ku všetkým adaptérovým vedeniam označených *)
Univerzálne 4-pinové vedenie k testeru KTS 200/530/540/570/670
Sada 3ks pružných meracích hrotov (čierny, šedý, červený)
Sada káblov pre pripojenie na diagnostické zásuvky (8ks - rôzne adaptérové vedenia + hrot, svorka, krokodýl)
Ihlový adaptér ku kontaktovániu káblov (1ks)
Kufor s univerzálnou sadou prepojovacích káblov a konektorov
Medzikonektor pre napojenie na diagnostické vedenie pre KTS 520/550/650
OBD prepínací vedenie U-BOX 2 - pre KTS 520/550/650
U-BOX 2 - len modul elektroniky (bez kábla), pre uživatelov vedenia U-BOX 1
Aktivátor ventilku pneumatiky
Adaptérové vedenia "Easy Conect" - osobné a ľahké úžitkové vozidlá
Adaptérové vedenie BMW 20-pinové
Adaptérové vedenie Daewoo / GM / Holden 12 pinové
Adaptérové vedenie Fiat 3-pinové
Adaptérové vedenie Honda 3 a 5-pinové
Adaptérové vedenie Hyundai/Mitsubishi 12-pinové
Adaptérové vedenie Mazda 25-pinové
Komunikační vedení Mercedes Sprinter 14-pinové
Adaptérové vedenie KIA 20-pinové
Adaptérové vedenie Nissan 14-pinové
Adaptérové vedenie Peugeot 30-pinové(PSA 30)
Adaptérové vedenie Renault NKW 12-pinové
Adaptérové vedenie Renault PKW 12-pinové
Komunikační vedení Scania/DAF comm. vec. 16-pinové
Komunikační vedení Suzuki 6-pinové
Adaptérové vedenie Toyota bez pinu 1 a 9
Adaptérové vedenie Toyota 17-pinové
Adaptérové vedenie Toyota 23-pinové
Adaptérové vedenie VW / Audi
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
127,89
55,09
32,78
46,24
17,28
511,57
56,08
521,41
226,27
152,49
29
52,14
56,08
40,83
51,16
57,06
96,41
76,73
49,19
44,76
57,06
43,29
43,29
77,72
57,06
71,81
47,22
52,14
63,95
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
29
29
3z8
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
Objednacie číslo
Názov
Cena v EUR
bez DPH
Str.
Adaptérové vedenia (sady) "Easy Conect" - úžitkové vozidlá (truck)
1687001944
Sada adaptérového vedenia pre nákladné vozidlá (včetne kufra)
668,97
35
1684463770
Adaptérové vedenie Volvo
96,41
35
1684463771
Adaptérové vedenie Iveco (modely s rokem výroby před 1993) 3-pin
47,22
35
1684463772
Adaptérové vedenie MB 14-pin
96,41
35
1684463773
Adaptérové vedenie Renault VI
96,41
35
1684463774
Adaptérové vedenie Iveco (modely s rokem výroby po 1996)
96,41
35
1684463775
Adaptérové vedenie MAN TG (kulatý)
47,22
35
1684463776
Adaptérové vedenie DAF & Scania
75,75
35
1684463777
Adaptérové vedenie MAN Series 2000
124,94
35
1684463793
Adaptérové vedenie Scania (modely s rokem výroby před 2004)
1687001945
Sada adaptérového vedenia pre prívesy
47,22
35
364,00
35
1684463778
Adaptérové vedenie ABS Modul
47,22
35
1684463779
Adaptérové vedenie ABS Modular
47,22
35
1684463780
Adaptérové vedenie Wabco / Knorr Trailer ABS / EBS
96,41
35
1684463781
Adaptérové vedenie EB+
47,22
35
1684463782
Adaptérové vedenie ISO 7638
124,94
35
1687001946
Sada adaptérového vedenia pre autobusy
217,42
35
1684463783
Adaptérové vedenie ABS Volvo Bus
78,70
35
1684463784
Adaptérové vedenie ECS Volvo Bus
78,70
35
1684463785
Adaptérové vedenie ZF
78,70
35
1687001947
Sada adaptérového vedenia pre ľahké úžitkové vozidlá
181,02
35
1684463786
Adaptérové vedenie Iveco Daily
78,70
35
1684463787
Adaptérové vedenie VW LT / T4
59,03
35
1684463788
Adaptérové vedenie Citroën / Peugoet Boxer
59,03
35
35
1684463789
Adaptérové vedenie US protokol 6-pinový
68,86
35
1684463790
Adaptérové vedenie US protokol 9-pinový
70,83
35
0681001901
Tester straty tlaku - EFAW 210 A
804,05
41
0684500302
Digitálny multimeter MMD 302
273,14
41
36
Test motoru a jeho príslušenstvo
0684010050
Tester FSA 050 pre analýzu vysokonapäťových systémov vozidiel s hybridným a elektrickým pohonom
752,90
0684010050M
Úvodné zaškolenie obsluhy
106,22
0684010512
Tester pre analýzu systémov vozidiel FSA 500
0684010510M
Úvodné zaškolenie obsluhy
106,22
0684010510S
Školenie na obsluhu motortestera FSA 500 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
150,00
1687225020
Prúdové kliešte 30A
600,91
1687230066
Infračervený teplotný snímač
536,35
42
1687230060
Snímač teploty vzduchu
193,68
42
3547,30
1684465517
Predlžovacie vedenie pre teplotný snímač
0684010500
Modul FSA 720 pre analýzu systémov vozidiel
0684010500M
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu motortestera FSA 720, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
316,67
0684010500S
Školenie na obsluhu motortestera FSA 720 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
150,00
0684010744
Tester FSA 740 pre analýzu systémov vozidiel (bez modulu KTS)
0684010744M
Inštalácia a sprevádzkovanie motortestera FSA 740, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684010744S
Školenie na obsluhu motortestera FSA 740 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684010745
Tester FSA 740 s modulom KTS 540
0684010745M
Inštalácia a sprevádzkovanie motortesteru FSA 740 s modulem KTS 540, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684010745S
Školenie na obsluhu motortestera FSA 740 + modulu KTS 540 (2x1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684010761
Tester FSA 760 pre analýzu systémov vozidiel
0684010761M
Inštalácia a sprevádzkovanie testera FSA 750, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
42
54,63
42
5926,64
39
10436,29
39
316,67
150,00
12175,68
39
538,74
300,00
13198,84
40
538,74
0684010761S
Školenie na obsluhu testera FSA 750 (2x 1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684010724
Tester FSA 740 s KTS 540 a analyzátorom výfukových plynů BEA 050 - benzín
15 337,26
300,00
18 294,21
0684010725
Tester FSA 740 s KTS 540 a analyzátory výfukových plynů BEA 050 a RTM 430 - benzín + diesel
1687224969
Prúdové kliešte 30A
615,81
1684463430
Pripojovacie vedenie pre svorkový snímač 1 687 224 950/951 dĺžka 5m
140,05
1687224950
Svorkový piezoelektrický snímač 6mm/6,35mm(1/4"), vyžaduje vedenie 1 684 463 430/437
197,66
1687201985
Diaľkové ovládanie (vysielač a prijímač)
357,57
1687023135
Skúšobný adaptér pre EFS (KV-/skupina A+B+C) bez snímačov špec. pre vozidlo
262,22
1687023227
Skúšobný adaptér pre EFS (KV-/skupina D/E/F) bez snímačov špec. pre vozidlo
262,22
1687023144
Skúšobný adaptér pre EFS (KV+/skupina Y) bez snímačov špec. pre vozidlo
262,22
1687230060
Snímač teploty vzduchu
193,68
1687224652
Sekundárný kapacitný snímač - špirálový
1687001865
Rozšírenie FSA 7xx o meranie emisií
Dovybavovacia sada analyzátora výfukových plynov BEA 050
4 067,33
1687001577
Dovybavovacia sada opacimetru RTM 430 (len pokiaľ je v konfiguráciii s modulom BEA 050)
3 247,91
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
37
95,35
4z8
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
Objednacie číslo
Názov
Cena v EUR
bez DPH
Str.
Meranie emisií
1687023489
Univerzálny otáčkový modul BDM 300 pre zážihové a vznetové motory
1 037,94
44
0684400515
KTS 515 - modul, pre diagnostiku el. systému EOBD - ISO, SAE, CAN
1 318,27
14
0684400515M
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 515, vrátane zaškolenie obsluhy
0684105170
Bosch Emisná Analýza BEA 150
0684105170M
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 150, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
253,60
0684105170S
Školenie na obsluhu zariadenia BEA (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
178,57
0684105272
Bosch Emisná Analýza BEA 250
0684105270M
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 250, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
285,14
0684105270S
Školenie na obsluhu zariadenia BEA (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
178,57
0684105372
Bosch Emisná Analýza BEA 350
0684105370M
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 350, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
300,57
0684105370S
Školenie na obsluhu zariadenia BEA (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
178,57
1687005051
Software BEA SK 2008 - je nutné objednať ku každému prístroju BEA 150/250/350 - za manipulačný poplatok
0684105461
Bosch Emisná Analýza BEA 460
0684105461M
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 460 vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
196,79
5 324,32 45-46
5 747,10 45-46
9 055,02 45-46
35,80
7 170,62 47-48
(Na Slovensku prístroj BEA 460 nie je schválený pre úradne meranie emisných kontrol.)
0684120088
Bosch Emisná Analýza BEA 850 na meranie emisií benzínových a dieselových motorov (vrátanie BDM 300)
0684120088M
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 850, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
11 214,52 49-50
236,96
0684120088S
Školenie na obsluhu BEA 850 (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
178,57
197,66
1687224950
Svorkový piezoelektrický snímač 6mm/6,35mm(1/4"), vyžaduje vedenie 1 684 463 430/437
1684463430
Pripojovacie vedenie pre svorkový snímač 1 687 224 950/951 dĺžka 5m
140,05
1684463437
Pripojovacie vedenie pre svorkový snímač 1 687 224 950/951 dĺžka 10m
246,32
1687022767
Stroboskopická lampa
153,95
(Na Slovensku prístroj BEA 850 nie je schválený pre úradne meranie emisných kontrol.)
Zvláštne príslušenstvo
1687001571
OBD modul - za účelom prestavby staršieho prístroja BEA je potrebné zakúpiť spoločne s OBD modulom ešte software BEA SK 2008
(1687005051) za plnú cenu 465 €
1681420028
Papier pre termotlačiareň (cena za 1 rolku, balenie obsahuje 5 roliek)
1687001504
Dovybavovacia sada pre meranieí NOx k analyzátorom rady BEA
0683803200
Tester CR vstrekovačov EPS 200
19 260,62
51
0683803202
Tester CR vstrekovačov EPS 200 A
21 227,80
51
849,22
3,08
759,83
Skúšanie systémov vznetových motorov
0681143014
Skúš čk vstrekovacích
t k
í h trysiek
t i k EFEP 67D
Skúšačka
76
2 506
506,76
58
0681200502
Skúšačka vstrekovacích trysiek EFEP 60 H
482,43
58
0684200704
Skúšačka trysiek EPS 100 s korekciou objemu podľa ISO 8984, schválená pre skúšanie 2-pružin. vstrekovačov
1 324,32
58
0684200702
Odsávacie zariadenie EPS 738, 220V
1 726,35
58
0684400731
Bezzáťažový tester akumulátorov BAT 131 s tlačiarnou
752,90
0986AT0550
Bezzáťažový tester akumulátorov BAT 110
297,14
59
0687000020
Akumulátorový štartovací vozík BAT 250
718,16
66
0687000021
Akumulátorový štartovací vozík BAT 251
1 190,38
66
1688003196
Vozík pre BAT 250/251
110,19
66
Kontrola elektrickej výbavy
0,00
59
1687012102
Transportný vozík
320,71
60
0687000025
Elektronická nabíjačka BML 2415
235,91
60
60
0687000013
Elektronická nabíjačka BML 2415 FW
383,47
0687000015
Elektronická nabíjačka BAT 415
324,25 61-62
0687000016
Elektronická nabíjačka BAT 430
0687000049
Elektronická nabíjačka BAT 490
7780100018
667,57 61-62
1 154,44
63
Dielenská nabíjačka s podporou pri štarte W200 S
376,45
65
0687000101
Štartovací vozík / elektronická nabíjačka akumulátorov BOSCH BSL 2470
988,80
64
SP00000001
Zariadenie pre servis klimatizácií BOSCH ACS 511, automat, elektronické váhy, tlačiareň
SP00000001M
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 651, vrátane zaškolenia obsluhy
SP00000002
Zariadenie pre servis klimatizácií BOSCH ACS 611, automat, elektronické váhy, tlačiareň
SP00000002M
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 751, vrátane zaškolenia obsluhy
Servis klimatizácií
F002DG04DA
Zariadenie pre servis klimatizácií BOSCH ACS 651, plnoautomat, elektronické váhy, tlačiareň
F002DG04DAM
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 651, vrátane zaškolenia obsluhy
F002DG04AA
Zariadenie pre servis klimatizácií BOSCH ACS 751, plnoautomat, elektronické váhy, tlačiareň, norma SAE J-2788
F002DG04AAM
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 751, vrátane zaškolenia obsluhy
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
2 389,96 67-69
184,23
2 698,84 67-69
184,23
3 403,09 67-69
184,23
3 503,47 67-69
184,23
5z8
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
Objednacie číslo
Názov
1687001591
Sada pre hľadanie netesností metódou UV farbiva
1689916001
Náhradná kartuša s UV farbivom
Cena v EUR
bez DPH
Str.
243,00
69
80,67
1687234012
Elektronický detektor úniku chladiva
290,22
69
1687230062
Digitálny teplomer
31,97
69
F002DG7402
Ochranný kryt (návlek) pre ACS x51 i ACS 6xx
31,48
1689916000
UV farbivo, flaša 237 ml
75,75
1690320009
FWA 4437 - 8 CCD senzorov, rádiový prenos
9 841,70 70-71
1690320003
FWA 4415 - 8 CCD senzorov, káblový prenos
8 490,35 70-71
1690700007
FWA 4630 - meranie na báze 3D - kompletná zostava
1690320001M
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre meranie geometrie FWA 4xxx, vrátane zaškolenia obsluhy
Meranie geometrie náprav CCD
Meranie geometrie náprav 3D
15 440,15 72-76
290,00
široký sortiment príslušenstva je k dispozícii na dopyt u našich veľkoochodných partnerov
Pneuservis
1694100183
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4540 - certifikácia Wdk
11 389,96
78
1694100115
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4460
3 667,95
79
1694100171
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4460 - certifikácia Wdk
5 366,80
79
1694100082
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4465
4 054,05
79
1694100158
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4465 - S12 - s automatickou montážnou hlavou
5 598,46
79
1694100080
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4420
2 702,70
80
1694100164
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4420 - certifikácia Wdk
4 247,10
80
1694100081
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4425
3 088,80
80
1694100077
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4220
1 930,50
81
1694100078
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4225
2 277,99
81
1694100089
Vyvažovačka kolies WBE 4515
11 389,96
83
1694100226
Vyvažovačka kolies WBE 4430
4 633,20
84
1694100232
Vyvažovačka kolies WBE 4430 S10 (laserový ukazatel)
5 019,31
84
1694100227
Vyvažovačka kolies WBE 4435
5 405,41
84
1694100234
Vyvažovačka kolies WBE 4435 S10 (laserový ukazatel)
5 791,51
84
1694100224
Vyvažovačka kolies WBE 4230
3 281,85
85
1694100225
Vyvažovačka kolies WBE 4235
4 440,15
85
1694100000
Vyvažovačka kolies WBE 4200
2 664,09
86
1694100283
Vyvažovačka kolies WBE 4400
3 436,29
86
1694100222
Vyvažovačka kolies WBE 4100
1 930,50
1694100221
Vyvažovačka kolies WBE 4110
2 277,99
1694100186
Vyvažovačka kolies WBE 4140
3 088,80
1694100029
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5310
9 073,36
89
1694100074
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5320
9 652,51
89
1694100032
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5330
11 389,96
89
1694100090
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5335
12 355,21
89
1694100026
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5210
7 528,96
90
1694100050
Vyvažovačka kolies nákladných automobilov WBE 5210
5 598,46
90
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre pneuservis TCE i WBE, vrátane zaškolenia obsluhy
254,93
široký sortiment príslušenstva je k dispozícii na dopyt u našich veľkoochodných partnerov
Skúšanie bŕzd BSA 4231
1691600456
Komplet BSA 4231
4 980,69
Skúšanie bŕzd a podvozku BSA 43xx
1691600303
sady válcov
BSA 4310
7 528,96 98-99
1691600300
BSA 4311
7 528,96 98-99
1691600301
BSA 4340
8 108,11 98-99
1691600302
BSA 4341
8 108,11 98-99
1691600304
8 301,16 98-99
1691600327
BSA 4341 S1
ukazovatele
BSA 432
1691600328
BSA 434
1 544,40 98-99
1691700102
BSA 555
3 474,90 98-99
1691700300
BSA 535
3 088,80 98-99
1691700103
1691630301
BSA 120
testovanie podvozku
SDL 415
1691620300
SDL 430
6 563,71100-101
1691620301
SDL 435
9 266,41100-101
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
1 868,72 98-99
424,71 98-99
888,03100-101
6z8
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
Objednacie číslo
Názov
Cena v EUR
bez DPH
Str.
Skúšanie bŕzd BSA 436x
1691600308
BSA 4361
12 140,27102-103
1691600309
BSA 4361 S1
12 391,42102-103
1691600315
BSA 4361 S40
12 450,97102-103
1691870100
BSA 4440
14 306,95102-103
1691870101
BSA 4440 S1
14 558,30102-103
1691870104
BSA 4440 S40
10 617,76102-103
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia BSA, vrátane zaškolenia obsluhy
606,00
Skúšobné prípravky a náradie
0986625001
Prístroj na testovanie brzdovej kvapaliny BFT 100
0986610250
Systémový skúšobný adaptér
314,67 105
1 045,27 105
0986610129
Skúšobné vedenie HFM5
0986610067
Skúšobné vedenie HFM6
155,14 105
0986616100
Demontážny prípravok pre vyrážanie vysokotlakových vstrekovačov
120,14 106
137,16 106
78,51 105
0986616101
Vyťahovací prípravok pre skrutkovanie vysokotlakových vstrekovačov
0986616097
Mont. sada pre montáž a dem. teflon. tes. Krúžkov vysokotlakových vstrekovačov
0986615100
Sada Jetronic
1 537,16 106
1 258,11 107
36,89 106
0986613100
Diesel-Set 1
0986610234
Diesel-Set 2
401,08 107
0986613200
Diesel-Set 3
3 150,00 107
0986613300
Pracovisko pre diesel
3 793,24 108
0986612950
Zariadenie pre meranie množstva paliva v prepade
381,22 108
Technické príručky
Žltá rada technických príručiek - CZ
1987711009
SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ K-Jetronic, v českom jazyku
8,88 109
1987711021
SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ KE-Jetronic, v českom jazyku
8,88 109
1987711010
SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ L-Jetronic, v českom jazyku
8,88 109
1987720033
SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ MONO-JETRONIC, v českom jazyku
8,88 109
1987711011
SYSTÉM ŘÍZENÍ MOTORU Motronic, v českom jazyku
8,88 109
1987711052
REGULACE DYNAMIKY JÍZDY (ESP), v českom jazyku
8,88 109
1987720037
BEZPEČNOSTNÍ A KOMFORTNÍ SYSTÉMY, v českom jazyku
1987711022
Mikroelektronika ve vozidle, v českom jazyku
8,88 109
14,90 109
1987711036
Řízení zážehového motoru, základy a komponenty, v českom jazyku
14,90 109
1987711035
Elektronická regulace vznětových motorů, EDC, v českom jazyku
14,90 109
1987711031
Snímače ve vozidle, v českom jazyku
18,07 109
1987711023
Konvenční a elektronické brzdové soustavy
soustavy, v českom jazyku
18
07 109
18,07
1987711062
Systém vstřikování s tlakovým zásobníkem Common Rail pro vznětové motory, v českom jazyku
18,07 109
Technické školenie
Bližšie informácie s presnými termínmi a cenami nájdete vždy na www.bosch.sk/aa
110
CENA DOPRAVY
Pri všetkých zariadeniach je v cene zahrnutá doprava k zákazníkovi a návod na obsluhu.
CENA MONTÁŽE
V cene diagnostickej techniky Bosch nie sú zahrnuté náklady na montáž, sprevádzkovanie a zaškolenie obsluhy, príp. montážny materiál.
Položky montáž a sprevádzkovanie prístroja, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy sú v ceníku uvedené vždy ako samostatná položka.
V cene zariadenia pre servis klimatizacií nie je zahrnutá prvotná náplň chladiva R 134a
INFORMAČNÝ SYSTÉM ESI[tronic]
Cena informačného systému ESI[tronic] uvedená v tomto cenníku predstavuje ročný uživateľský poplatok. Pri nákupe v priebehu roku je táto cena
znížená v pomere mesiacov zostávajúcich do konca kalendárneho roku. Bližšie podmienky sú zahrnuté v licenčnej zmluve. Zmluva je automaticky
predĺžená (zároveň je vystavená faktúra na ročný uživatelský poplatok) o ďalší kalendárny rok, pokiaľ nebola vypovedaná v lehote 10 týždňov před
koncom roka. Výpoveď musí byť písomná a doručená na adresu dodavateľa. Systém však nemôže byť vypovedaný v kalendárnom roku, v ktorom
bol objednaný.
PLATOBNÉ PODMIENKY
- platobné podmienky si dohodnete s Vašim dodávateľom autoservisnej techniky.
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
7z8
Váš veľkoobchodný partner:
Robert Bosch, spol. s r.o.
Automobilová technika
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
tel: 02/48 703-675
fax: 02/48 703-699
www.bosch.sk/aa
[email protected]
Download

Cennik ku katalogu 2013_7_finál.xlsx