Ponuka
lízingu
2012*
Full Servis Leasing
diagnostiky Bosch
*KTS 340 SD/SIS za 11,- € na deň. Cena počítaná pri 20-tich pracovných dňoch. Pri všetkých zariadeniach platí táto cenová ponuka v priebehu roku 2012.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny na produkty.
Akčný paket
Leasing
Mesiace
Leasingové splátky
Dĺžka leasingu
DCU 130 - dielenské PC - tablet s dotykovou obrazovkou
€ 134
48
KTS 200 + ESI[tronic] SD
€ 116
48
KTS 340 + ESI[tronic] SD
€ 187
48
KTS 340 + ESI[tronic] SD/SIS
€ 221
48
KTS 340 + ESI[tronic] SD/SIS+M
€ 254
48
KTS 540 + ESI[tronic] 2.0 SD
€ 112
48
KTS 540 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS
€ 148
48
KTS 540 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS+M+TSB
€ 169
48
KTS 570 + ESI[tronic] 2.0 SD
€ 150
48
KTS 570 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS
€ 180
48
KTS 570 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS+M+TSB
€ 199
48
KTS 840 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS
€ 252
48
KTS 840 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS+M+TSB
€ 271
48
KTS 870 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS
€ 288
48
KTS 870 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS+M+TSB
€ 307
48
KTS 890 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS
€ 335
48
KTS 890 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS+M+TSB
€ 355
48
KTS Truck (+káblová sada nákladné vozy) + truck software
€ 198
48
KTS 800 Truck (+káblová sada nákladné vozy) + truck software
€ 303
48
FSA 050
€ 30
48
FSA 500
€ 113
48
FSA 720
€ 185
48
FSA 740 Edition
€ 306
48
FSA 740 Edition s KTS 540 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS
€ 437
48
FSA 760 Edition s KTS 540 + ESI[tronic] 2.0 SD/SIS
€ 466
48
ACS 651
€ 105
48
ACS 751
€ 108
48
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4220
€ 64
48
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4225
€ 74
48
€ 87
48
€ 130
48
Zariadenie
KTS - diagnostika riadiacich jednotiek
FSA - motortestery
ACS - servis klimatizácií
TCE / WBE - pneuservis
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4420
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4420 - S40 Wdk
Akčný paket
Leasing
Mesiace
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4425
€ 96
48
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4460
€ 113
48
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4460 - S40 Wdk
€ 163
48
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4465
€ 124
48
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4465-S12
€ 170
48
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4530
€ 307
48
Pomocné rameno TCE 200
€ 37
48
Pomocné rameno TCE 300
€ 48
48
Pomocné rameno TCE 320
€ 59
48
Vyvažovačka kolies WBE 4100
€ 64
48
Vyvažovačka kolies WBE 4110
€ 74
48
Vyvažovačka kolies WBE 4140
€ 96
48
Vyvažovačka kolies WBE 4230
€ 101
48
Vyvažovačka kolies WBE 4235
€ 135
48
Vyvažovačka kolies WBE 4430
€ 141
48
Vyvažovačka kolies WBE 4430 S10
€ 153
48
Vyvažovačka kolies WBE 4435
€ 164
48
Vyvažovačka kolies WBE 4435 S10
€ 175
48
Vyvažovačka kolies WBE 4510
€ 312
48
Vyvažovačka kolies WBE 4515
€ 329
48
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5210
€ 235
48
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5310
€ 263
48
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5320
€ 340
48
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5330
€ 356
48
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5335
€ 389
48
Vyvažovačka kolies nákladných automobilov WBE 5210
€ 154
48
EPS 200
€ 549
48
EPS 200 A (ako EPS 200, navyšie sada CRI Delphi/Denso a CRIN Bosch)
€ 605
48
FWA 4630
€ 481
48
FWA 4437
€ 317
48
FWA 4415
€ 278
48
EPS - tester vstrekovačov Common Rail
FWA - meranie geometrie náprav
Software ESI
Software ESI 2.0 je daný pre inštaláciu na 2 PC.
Neplatí pre software ESI[tronic] for Truck.
Ponuka platná v priebehu roka 2012.
KTS
KTS 340
KTS 870/840
KTS 540
Spoľahlivý vševed pre vysoké nároky.
Profesionálny diagnostický komplet
Univerzálne a mobilné riešenie pre
Vďaka zlúčeniu diagnostiky riadiacich
skladajúci sa z dielenského tabletu
diagnostiku riadiacich jednotiek,
jednotiek, vyhľadávaniu nedostatkov,
s dotykovým displejom DCU 130
s rádiovou technológiou prenosu dát
opravám a údržbe je KTS 340 ideálne
a KTS 570/540.
a s integrovaným multimetrom.
KTS 340 SD
KTS 870 SD + SIS
KTS 540 SD
So softvérom KTS 340 SD
So softvérom ESI[tronic] 2.0 SD + SIS
So softvérom ESI[tronic] 2.0 SD
vhodným zariadením pre všetky dielne
a takisto druhým zariadením v dielne
pre mobilné použitie.
Mesačné
splátky:
187 €
Mesačné
splátky:
288 €
Mesačné
splátky:
112 €
KTS 340 SD + SIS
KTS 840 SD + SIS
KTS 540 SD + SIS
So softvérom KTS 340 SD + SIS
So softvérom ESI[tronic] 2.0 SD + SIS
So softvérom ESI[tronic] 2.0 SD + SIS
Mesačné
splátky:
221 €
Mesačné
splátky:
252 €
Mesačné
splátky:
148 €
KTS 800 Truck
Profesionálne
diagnostické riešenie
pre úžitkové vozidlá.
KTS 570 SD + SIS
KTS 200 SD
KTS Truck
Rádiové komfortné riešenie so špič-
Najjednoduchší variant pre rozsiahlu
So softvérom ESI[tronic] Truck
kovou meracou technikou pre ešte
diagnostiku riadiacich jednotiek
rozsiahlejšiu diagnostiku 2-kanálovým
s jednoduchým navádzaním pomocou
osciloskopom a 2-kanálovým multi-
menu pre bezpečnú a rýchlu
metrom. So softvérom ESI[tronic] 2.0
diagnostiku.
SD + SIS.
So softvérom KTS 200 SD.
Mesačné
splátky:
180 €
Mesačné
splátky:
116 €
Mesačné
splátky:
198 €
KTS 800 Truck
So softvérom ESI[tronic] Truck
Mesačné
splátky:
303 €
FSA a ACS
FSA 720
FSA 740 Edition
FSA 760 Edition
Spoľahlivý a hospodárny diagnostický
Univerzálny špičkový diagnostický
Modulárny diagnostický systém v po-
systém pre všetky práce okolo moto-
systém pre náročných dielenských
jazdnom vozíku s dotykovým disple-
ra. Od klasického testu motora, cez
profesionálov. Pre efektívnu a bezpeč-
jom. V spojení s FSA 050 je možné
vyhľadávanie nedostatkov, až po ná-
nú diagnostiku, vyhľadávanie nedo-
testovanie elektromobilov a hybrid-
ročné preskúšanie komponentov.
statkov, preskúšanie komponentov
ných vozidiel.
a senzorov.
Mesačné
splátky: 185 €
Mesačné
splátky:
306 €
Mesačné
splátky:
466 €
FSA 740 SD Edition
SD Edition – vyhotovenie s diagnostikou riadiacich jednotiek
Mesačné
splátky:
437 €
ACS 751
FSA 500
Špičkové zariadenie pre najvyššie ná-
Hospodárny merací modul pre testy
roky na servis klimatizácií osobných
elektrických a elektronických systé-
a úžitkových vozidiel - Certifikácia
mov vozidiel. Mobilný diky akumu-
podľa normy SAE J2788.
látorovému napájaniu a rádiovému
Mesačné
splátky:
prenosu DAT do PC.
108 €
ACS 651
Mesačné
splátky:
Profesionálne zariadenie pre servis
FSA 050
klimatizácií. Robustné a moderné
Cenovo výhodný vstup do oblasti
zariadenie pre osobné a užitkové
diagnostiky systémov vozidiel s elek-
vozidlá.
trickým a hybridným pohonom.
Mesačné
splátky:
105 €
Mesačné
splátky:
30 €
113 €
TCE a WBE
TCE 422x
TCE 442x
TCE 446x
Základná montovačka na sezónne
Profesionálna montovačka strednej
Montovačka pripravená na mon-
využitie na bežných typoch kolies.
triedy. Odklopné montážne rameno
táž veľkých kolies, napr. terénnych
Spoľahlivá s možnosťou dodatočnej
a dvojrýchlostný pohon zaisťujú kom-
a športových vozidiel. Teleskopický
montáže pomocného ramena.
fort obsluhy. Dostupné aj vo vyhoto-
montážny stĺpik a zosilnený odrážač
vení WDK.
pneumatiky od disku dávajú pneuservisu potrebnú istotu.
Mesačné
splátky od:
64 €
Mesačné
splátky od:
87 €
Mesačné
splátky od:
113 €
WBE 423x
WBE 443x
Špičkovo vybavená vyvažovačka stred-
Oproti WBE 423x zvyšuje komfort
nej triedy. Vyváženie kolesa za 6 se-
a rýchlosť obsluhy vďaka využitiu ná-
Plno automatická montovačka s kom-
kúnd, automatické zastavenie kolesa
zorného zobrazenia na TFT monitore.
pletne hydraulickým pohonom. Stroj
v polohe nevývažku a aretované
pripravený pre kolesá všetkých roz-
ramienko pre presné lepenie závažia
merov a servis bez akejkoľvek fyzickej
z nej robia ideálny stroj pre profesio-
námahy.
nálny pneuservis.
TCE 4530
Mesačné
splátky:
307 €
Mesačné
splátky od:
Mesačné
splátky od:
141 €
WBE 41xx
101 €
Rad vyvažovačiek na sezónne
nasadenie. Ponúka spoľahlivosť
osvedčenej techniky a jednoduché
ovládanie.
Mesačné
splátky od:
64 €
FWA, EPS
FWA 4630
Unikátne poňatie 3D merania geometrie cestných vozidiel. FWA 4630 disponuje všetkými výhodami bežnými pre 3D
technológiu. Meranie s ním je rýchle a jednoduché. Zároveň sa minimalizuje pravdepodobnosť poškodenia zariadenia
vďaka tomu, že na kolesách sú umiestnené iba reflexné tabule. Okrem toho pridáva jednoduchú montáž aj demontáž,
ktorá nie je závislá od konkrétneho pracoviska. Vďaka umiestneniu meracích kamier pozdĺž vozidla možno s ním pracovať
na montážnych jamách, voľných plochách, alebo naopak extrémne stiesnených servisných miest a ďalších typoch
pracovísk, kde doposiaľ bolo nasadenie klasickej 3D technológie obťažne alebo technicky nemožné.
481 €
Mesačné
splátky: FWA 44xx
EPS 200
Klasická osvedčená CCD technológia
Kompaktné stolové zariadenie pre
s 8 senzormi. Pre jednoduchú
bezpečné a všestranné preskúšanie
a spoľahlivú kompenzáciu hádzavosti
vstrekovacích komponentov
ráfika je vybavená snímačmi otáčania
dieselových systémov Common Rail.
meracej hlavy voči kolesu. Na voľbe
Plno automatický priebeh testu,
zákazníka je, či si zvolí vyhotovenie
rozsiahla databanka predpísaných
s bezdrôtovým alebo káblovým
hodnôt.
prenosom nameraných hodnôt.
Súčasťou prístroja je aj kompletné
Mesačné
splátky od: príslušenstvo a program, ktorý
okrem samotného merania disponuje
kompletnou databankou vozidiel a ich
predpísaných hodnôt vrátane názorného
zobrazenia predpísaných postupov,
prípravkov a uťahovacích momentov nutných pre nastavenie daného vozidla.
Samotné mechanické vyhotovenie sa vyznačuje robustnosťou meracích hláv,
ktorých nosná konštrukcia pozostáva z jedného kusu masívneho magnéziového
odliatku.
Mesačné
splátky od: 278 €
549 €
Bosch: Kompetentný partner
pre autoservisy
Riadiaca jednotka – diagnostika KTS
Za vývojom Bosch sa ukrýva inovačný pokrok v konštrukcii automobilov
Bosch ponúka autoservisom vhodnú diagnostickú techniku pre všetky veľkosti
autodielni a servisné koncepcie s prispôsobením pre rastúci podiel elektroniniky prispôsobené diagnostické systémy podporované počítačmi pomáhajú
rýchle a bezpečne lokalizovať všemožné závady.
Systém vozidla – analýza FSA
Modulárna konštrukcia umožňuje vďaka využitiu do budúcnosti orientovaných
technológií sieťového prepojenia, efektívneho využívania rozsiahlych informácií
v rámci systému ESI[tronic]. Mobilita a uživateľsky príjemná obsluha podporujúca autodielne pri bezpečnej a časovo úspornej diagnostike.
Emisie - analýza BEA
Leasingový partner
AA / SEC 1 987 714 263 / 201204
Technické zmeny a zmenu programu vyhradené.
ky vo vozidlách. Robustné, inovačné a najnovšiemu stavu automobilovej tech-
Klimatizácia - servis ACS
Podvozok - analýza FWA
Pneumatiky - servis TSE
Tu nájdete originálnu kvalitu Bosch:
www.bosch.sk
Download

Full Servis Leasing diagnostiky Bosch