FX-PLC
MELSEC PLC
Nejúspěšnější
kompaktní PLC na světě
10 milionů řídicích jednotek FX po celém světě /// Přes 30 let
zkušeností /// Rozšiřitelná kompaktní jednotka PLC ///
Datové sítě /// Zpracování analogových hodnot /// Polohování ///
Vedoucí světový výrobce /// Vedoucí světový výrobce /// Vedoucí světový výr
Vedoucí světový výrobce
Série MELSEC FX3U a FX3UC jsou třetí generací programovatelných řídicích jednotek řady FX firmy Mitsubishi Electric. Nabízejí rozšířené
možnosti síťového provozu a řešení pro polohovací úlohy.
10 milionů
řídicích
jednotek FX
Již přes 30 let
Pro aplikace v průmyslu i technice jsou
kompaktní řídicí jednotky řady FX
v celosvětovém měřítku první volbou.
Od jejich uvedení na trh byly tyto řídicí
jednotky stále dále vyvíjeny, od původní
série F až k současné sérii FX3G používané v dnešní době.
Firma Mitsubishi Electric vždy těsně spolupracuje se svými zákazníky, aby mohla
vyvinout právě takovou jednotku PLC,
jakou uživatelé pro své aplikace potřebují. Přes 10 milionů řídicích jednotek řady
FX nasazených po celém světě dokazuje,
že výsledkem této těsné spolupráce je
kromě kvality a spolehlivosti výrobek,
jaký si zákazníci přejí.
2
Kompaktní řídicí jednotky řady FX hrají
důležitou roli v automatizační technice
již 30 let.
Číslo 1
na celém světě
Podle studie renomované americké výzkumné společnosti Automation Research Company (ARC) z roku 2004 je firma
Mitsubishi Electric výrobcem, který
vyrábí většinu programovatelných řídicích jednotek (PLC) na světě.
ARC is protected by ARC Advisory Group copyright 2004
robce /// Obsah /// Obsah /// Obsah /// Obsah /// Obsah /// Obsah /// Obsah
Obsah
Čím se vyznačuje nejúspěšnější řada PLC na světě?
Přehled výrobků
FX3U/FX3UC – nový koncept PLC
4-5
6
7-9
FX3G – standard v oboru automatizace
10
FX1N – modulární kompaktní řídicí jednotka
11
FX1S – výkon na nepatrném prostoru
12
Programování a software
13
Datové sítě a komunikace
14
Zpracování analogových hodnot
15
Polohování
16
Zobrazení a obsluha
17
Použití
18
Oddíl 2 Technické informace
3
Nejúspěšnější řada PLC na světě /// Nejúspěšnější řada PLC na světě ///
Čím se vyznačuje nejúspěšnější
řada PLC na světě?
Speciální adaptéry série FX3U se
připojují na levé straně základní
jednotky.
Pod odnímatelnou krytku na
přední straně je možné instalovat
paměťovou kartu.
Celosvětové nasazení
Díky velkému rozsahu napájecího napětí můžete vaši řídicí jednotku FX nasadit
kdekoliv na světě.
Mezinárodní
osvědčení
Osvědčení pro lodní dopravu, například
od Lloyds, německé společnosti Lloyd,
ABS, RINA nebo Det Norse Vetaritas, splnění směrnic CE a E1 pro zařízení nízkého napětí a EMC, stejně jako výroba
podle vysokých standardů jakosti převzatých od automobilového průmyslu,
řadí řadu MELSEC FX k těm výrobkům,
na které se můžete spolehnout.
Pomocí přídavných komunikačních adaptérů lze
základní vybavení rozšířit
o druhé sériové rozhraní
(RS232C, RS422, RS485
nebo USB).
Flexibilní řešení
U výrobků řady FX tvoří základní jednotka platformu pro rozšiřování nebo
přídavné funkce, a lze ji tak optimálně
přizpůsobit vašim požadavkům.
4
Integrované rozhraní (RS422,
Mini-DIN) je možné také využít k připojení grafických operátorských panelů.
Přepínač RUN/STOP je
charakteristickým znakem všech řídicích jednotek řady FX.
Nejúspěšnější řada PLC na světě /// Nejúspěšnější řada PLC na světě ///
Základní jednotka s integrovaným napájecím zdrojem, CPU a
také vstupy a výstupy tvoří jeden
kompaktní díl.
Všechny moduly řady FX je
možné uchytit na DIN lištu, anebo
přímo upevnit pomocí šroubů.
Jednoduché
programování
U programování řady FX je možné komplexní funkce shrnout do jediné instrukce.
Rychlost
Řada FX nastavuje stále znovu nová
měřítka pro rychlost zpracování. Vaše
aplikace proto můžete řídit ještě efektivněji a přesněji.
Moduly se připojují
plochým páskovým
vedením.
Speciální a rozšiřovací
moduly se připojují na vnitřní sběrnici na pravé straně
základní jednotky.
Kontrolky LED indikují
komunikační aktivitu a
napájecí napětí.
Kompatibilita
U řady FX je stále kladen velký důraz na
to, aby bylo možné i nadále využívat
stávající programy (zpětná kompatibilita). Některé novější série dokonce
mohou vzájemně sdílet stejné speciální
moduly a stejné příslušenství. Vaše
investice jak do jednotky MELSEC FX, tak
také do řízeného strojního zařízení je tak
dobře uložena.
5
Přesvědčivý výkon /// Přesvědčivý výkon /// Přesvědčivý výkon /// Přesvěd
Přesvědčivý výkon
/FX3UC
Vysoká rychlost zpracování a
maximální výkon ve spojení se
zjednodušenou konstrukční
koncepcí staví jednotku FX3U
do čela kompaktních řídicích
jednotek.
Výkon
FX3G
Pro svůj přesvědčivý výkon,
mnohostranné komunikační
možnosti a množství přídavného
vybavení se stala tato jednotka
bestsellerem.
FX1N
Tato výkonná kompaktní řídicí
jednotka spojuje flexibilní rozšiřovací možnosti modulárních
PLC s uživatelskou přívětivostí
typickou pro kompaktní řídicí
jednotky PLC řady FX.
FX1S
Kompaktní jednotka PLC pro jednoduché aplikace s podporou rozsáhlých komunikačních možností.
V/V
Díky odstupňovaným výkonům řídicích jednotek řady FX máte velký výběr pro vaše aplikace.
Řídicí jednotka
FX1S
FX1N
FX3G
FX3U
FX3UC
Napájecí napětí
100–240 V AC,
24 V DC
100–240 V AC,
12–24 V DC
100–240 V AC,
24 V DC
100–240 V AC,
24 V DC
24 V DC
Max. vstupů/
výstupů
30
(dodatečně 34)
128
(dodatečně 132)
256**
384*
384*
Typ výstupu
Relé/
tranzistor
Relé/
tranzistor
Relé/
tranzistor
Relé/
tranzistor
Tranzistor
doba zpracování/ 0,55 µs
logická instrukce
0,55 µs
0,21 µs nebo
0,42 µs
0,065 µs
0,065 µs
Programová
paměť
8.000 kroků
32.000 kroků
64.000 kroků
64.000 kroků
2.000 kroků
Přehled řídicích jednotek produktové řady FX
** Ve spojení s datovou sítí CC-Link nebo AS-Interface. V základní jednotce lze ovládat
256 vstupů a výstupů.
** Ve spojení s datovou sítí CC-Link nebo AS-Interface. V základní jednotce lze ovládat
128 vstupů a výstupů.
Řešení pro
každou automatizační úlohu
Díky svým malým rozměrům a cenové
výhodnosti otevřely kompaktní řídicí
jednotky nové perspektivy v oboru průmyslové automatizace. Aplikace, které
byly předtím nemyslitelné, profitují nyní
z předností těchto řídicích jednotek
v podobě zvýšeného výkonu, jednodušší
výroby, snadnější údržby a větší spolehlivosti.
6
Řada jednotek typu FX je již 30 let součásti této průmyslové revoluce a zahrnuje velkou oblast výrobků, které jsou
vhodné k pokrytí téměř všech požadavků. Rodina FX se skládá ze čtyř produktových řad, které jsou kompatibilní, i když
jsou odlišné a vzájemně nezávislé.
Podle použití a typu řídicí úlohy je
možné volit mezi úvodní PLC řady FX1S,
modulární jednotkou FX1N, výkonnou
FX3U(C) a aktuální a dynamickou ze série
FX3G.
V rámci řady FX najdete určitě i vy řešení
pro většinu svých aplikací.
dčivý výkon /// FX3U – perfektní koncept PLC /// FX3U – perfektní koncept PLC
Série FX3U má novou komunikační sběrnici, která se při připojení nových rozšiřovacích modulů série FX3U automaticky přepíná do vysokorychlostního
režimu s výkonnějším přenosem dat.
Stále je přitom zajištěna plná kompatibilita s rozšiřovacími moduly série FX0N
a FX2N. Při připojení těchto modulů jednotka FX3U sníží – opět automaticky –
přenosovou rychlost sběrnice.
Tento princip není jen výhodný při
výměně stávajících komponent, ale
nabízí také zvýšení výkonu a kratší doby
reakce u nových systémů.
FX3U – perfektní
koncept PLC
Větší flexibilita
díky dalším
rozšiřovacím
možnostem
Vynikající inovací je u FX3U nová rozšiřovací sběrnice na levé straně základní jednotky.
Lze na ni připojit např. analogové adaptéry
nebo adaptéry pro snímání teploty, ale také
komunikační a polohovací adaptéry.
Jednotka FX3U rozšiřuje řadu FX díky
kombinaci vyšší flexibility a zvýšeného
výkonu.
Nová vysokorychlostní sběrnice
Konstrukce jednotky FX3U nyní umožňuje mnohem lépe a přesněji konfigurovat PLC vzhledem k vašim požadavkům.
Právě tak, jako u ostatních členů řady FX,
je možné také k základní jednotce FX3U
připojovat z pravé strany moduly pro
rozšíření řízení. Vedle rozšiřovacích
modulů s přídavnými digitálními vstupy
a výstupy to mohou také být speciální
moduly, jako např. analogové, polohovací nebo síťové moduly.
FX3U nabízí jedinečný nový systém adaptérů,
které je možné ovládat přímo z programu.
Velkou výhodou pro uživatele je však to,
že analogové a polohovací adaptéry již
není nutné jako dosud konfigurovat
a ovládat pomocí instrukcí FROM a TO.
Přístup nyní probíhá přes datový registr
a příznakové buňky (merkery) v základní
jednotce. To znamená: jednodušší programování, rychlejší uvedení do provozu
a především kratší doby programového
cyklu.
Na jednotku FX3U je možné připojit nové
moduly FX3U, ale také standardní rozšiřovací
moduly série FX0N a FX2N.
7
FX3U/FX3UC – perfektní koncept PLC /// FX3U/FX3UC – perfektní koncept
FX3U/FX3UC: Výkonem
na přední místo
Základní jednotka FX3U/FX3UC
Rozšíření v/v
Maximálně
Síťový master
Vzdálené v/v
256 v/v
Vzdálené v/v
Vzdálené v/v
Vzdálené síťové stanice
Systémové
maximum
384 v/v
Maximálně
256 v/v
FX3U/FX3UC poskytuje přídavné vstupy a výstupy a větší síťovou kapacitu.
Rozšířený počet 5krát větší
vstupů a výstupů datová paměť
Spolu s rozšířenou síťovou kapacitou
jednotky FX3U/FX3UC vzrostl také počet
vstupů a výstupů. V základní jednotce,
jejích rozšiřovacích modulech a vzdálených stanicích je možné ovládat až
384 v/v. Pro uživatele to znamená vedle
zvýšeného výkonu také dodatečné
možnosti připojení k pokročilým datovým sítím.
rychleji
Základní
instrukce
Navíc FX3U(C) plně podporuje Profibus DP a také Ethernet pomocí protokolů TCP a UDP.
rychleji
Aplik.
instrukce (MOV)
FX3U/FX3UC poskytuje vyšší výkon ve všech
oblastech.
Až 4,5krát
rychlejší
Upozornění: Rychlost zpracování byla zjišťována s programovou pamětí o kapacitě 16 000 kroků a při 144 vstupech a
výstupech. FX2N potřebuje v tomto případě pro zpracování
21,0 ms a FX3U/FX3UC 4,6 ms: FX3U/FX3UC je 4,56krát rychlejší.
Doba potřebná k provádění instrukcí
byla u FX3U/FX3UC drasticky zkrácena.
Nyní se doba zpracování logické instrukce pohybuje jen kolem 0,065 µs.
Merker (M)
Stavová návěští (S)
Časovače (T)
Datové registry (D)
7680 adres
3072 adres
4096 adres
1000 adres
512 adres
256 adres
40768* adres
8000 adres
* obsahuje registry R
FX3U/FX3UC: rozšířené prostředky a více
výkonu
Uživatel těží z rychlejší doby reakce
a vyšší přesnosti, protože vstupy a výstupy jsou nyní díky zkrácení doby cyklu
programu zpracovávány v kratších intervalech.
8krát více paměti
Vnitřní programová paměť jednotky
FX3U/FX3UC může pojmout až 64 000
programových kroků, a to je 8krát více
než u jednotky FX2N.
Více paměti znamená, že uživatel může
psát větší a komplexnější programy
nebo ukládat větší objemy dat do souborových registrů – file registers. Kromě
toho se tím zjednodušuje používání programovacích jazyků podle normy IEC
61131-3.
8
Větší programová paměť vyžaduje také
větší počet operandů jako jsou příznakové buňky (merker), časovače, speciální
merkery nebo datové registry. U FX3U/
FX3UC byly všechny tyto důležité operandové oblasti zvětšeny, aby se zjednodušilo programování a zpřehlednila tvorba programů. Počet datových registrů
byl zvýšen 5násobně, a tím přizpůsoben
požadavkům na ukládání vyšších objemů dat, jako je např. zapotřebí u úloh
z oblasti sledování materiálu nebo jakosti výroby.
Typické příklady využití těchto rozšířených kapacit se vyskytují v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Zde je nutné průběžně zaznamenávat
reálné výrobní podmínky jako je teplota
v peci, doba pečení nebo směsný poměr
přísad tak, aby výroba každé šarže byla
zpětně dohledatelná. Řídicí jednotka PLC
nasazená pro tento účel musí disponovat velkou datovou pamětí a komfortními instrukcemi k manipulaci s daty.
75 nových
instrukcí
Ve srovnání s FX2N nabízí jednotka
FX3U/FX3UC se svými 75 novými příkazy
podstatně rozšířený soubor instrukcí.
Soubor obsahuje celkem 249 předem připravených instrukcí. Všechny instrukce
dodržují osvědčený koncept aplikačních
instrukcí řady MELSEC FX: jednoduché a
rychlé programování při současném
snížení možností výskytu chyb.
t PLC /// FX3U/FX3UC – perfektní koncept PLC /// FX3U/FX3UC – perfektní
K novým instrukcím patří příkazy pro
zpracování dat včetně nových porovnávacích instrukcí a instrukcí pro manipulaci s řetězci znaků.
LOGE (č. 125)
Výpočet přirozeného logaritmu
v pohyblivé čárce
SORT2 (č. 149)
Třídění tabulkových dat
TBL (č. 152)
Polohovací režim podle tabulky dat
BAND (č. 257)
Stanovení rozsahu platnosti hodnot
a čísel
IVWR (č. 273)
Zápis parametrů do frekvenčního
měniče
GOT1000
RS 232
RS 422
USB
RS 485
Frekvenční měnič 1
Některé příklady nových instrukcí jednotky
FX3U/FX3UC
Snadné vysokorychlostní
polohování
Jednotka FX3U/FX3UC je vybavena šesti
vysokorychlostními čítači, které mohou
současně zpracovávat signály s frekvencí
vždy až 100 kHz. V kombinaci s třemi
výstupy pro sledy pulzů s frekvencí max.
100 kHz vznikne jednoduchý 3osý polohovací systém, který nepotřebuje
přídavné moduly.
Pomocí nového vysokorychlostního čítače a polohovacího adaptéru (high speed
counter/puls train adapter ADP) však
můžete i tento polohovací výkon ještě
zvýšit. Každý z těchto modulů zpracovává signály až do frekvence 200 kHz.
Frekvenční měnič 8
FX3U/FX3UC je vybavena mnoha komunikačními možnostmi.
Rozšířené komu- Fakta
nikační možnosti k FX3U/FX3UC
U FX3U/FX3UC byly již tak pozoruhodné
komunikační schopnosti řady FX ještě
dále posíleny.
Nové komunikační adaptéry mohou využívat až tři sériová rozhraní současně. To
pak např. umožňuje připojení většího
počtu operátorských panelů na jednu
jednotku FX3U/FX3UC nebo současnou
komunikaci s operátorským panelem,
programovacím přístrojem a přístrojem
cizího výrobce. Možnosti jsou opravdu
téměř neomezené.
Samozřejmě lze jednotku FX3U/FX3UC
připojit k běžným datovým sítím jako
jsou AS-Interface, Profibus DP, CC-Link,
DeviceNet, CANopen a ETHERNET.
Speciální adaptéry zvyšují výkon při polohování
Frekvenční měniče
ve vícebodové síti
typu multidrop
Jednotka FX3UC se nasazuje zvláště tam,
kde je pro řízení k dispozici jen málo
místa. Nejmenší základní jednotka zabírá
s 8 digitálními vstupy a 8 tranzistorovými
výstupy jen 27 % místa vzhledem k srovnatelné jednotce FX3U. Přitom jsou však
všechna její technická data identická
s FX3U.
Připojování vstupů a výstupů k FX3UC se
provádí přes přední řadové konektory
pomocí plochého kabelu. Pro jednoduché a rychlé připojení je k dispozici
sada systémových kabelů a svorkovnicových modulů.
V/v adresový prostor
16 až 384 (max. 256 v základní/
rozšiřovací jednotce)
Programová paměť
64 k kroků (standard)
Doba zpracování základních
instrukcí
0,065 µs/logická instrukce
Zpracování analogových signálů
Až 80 analogových vstupů
Až 48 analogových výstupů
Analogové rozlišení
8, 12 a 16 bitů
Analogová rozšíření
K dispozici je 19 různých modulů
s analogovými vstupy, výstupy
a včetně modulů pro snímání teplot
Polohování
Integrováno:
6 vysokorychlostních čítačů (100 kHz)
2 vysokorychlostní čítače (10 kHz)
3 výstupy pulzních sledů (100 kHz)
(jen moduly s tranzistorovými výstupy)
Dodatečně (jen FX3U):
Vysokorychlostní čítací modul (50 kHz)
ADP s vysokorychlostním čítačem
(200 kHz)
ADP s výstupy pulzních sledů (200 kHz)
Modul s výstupy pulzních sledů (1 MHz)
9
FX3G výkonná kompaktní řídicí jednotka /// FX3G výkonná kompaktní říd
FX3G – standard
v oboru automatizace
Velká flexibilita
Architektura s duální sběrnicí nabízí flexibilní možnosti rozšiřování a umožňuje
zpracovávat analogové a rychlé vstupní
signály, polohování i ovládání frekvenčních měničů. Proto je možné nasadit
řídicí jednotku FX3G pro nespočet různých aplikací, např. v zemědělství nebo
vodním hospodářství, v potravinářském
průmyslu i dalších výrobních sférách.
Vynikající
komunikátor
Tyto řídicí jednotky FX3G jsou nasazovány např. ve výrobě, při balení, skladování v mraženém
stavu a transportu potravin.
Řízení na míru
Od jejich zavedení se jednotka FX3G stala
standardem v oblasti řízení pomocí kompaktních PLC.
10
Jednotka FX3G je kompaktní PLC vstupní
třídy a nejnovějším doplněním série FX3.
Je navržena pro jednoduché, ale přesto
výkonově kritické aplikace, které vyžadují až 128 vstupů/výstupů na základní jednotce a rozšiřovacích modulech nebo až
256 v/v včetně vzdálených vstupů/výstupů připojených přes datovou síť
CC-Link. Jednotka začleňuje inovační
technologie série FX3, které uživateli
nabízejí celou paletu různých předností.
K nim patří velká programová paměť
k implementaci vyspělých algoritmů
a velká rychlost zpracování k zvýšení
produktivity systému.
Mnohostranná funkčnost jednotky FX3G ji
předurčuje k řízení aplikací v mnoha průmyslových odvětvích.
Díky svému vybavení pro datové sítě
a sériové protokoly ve velkém výběru,
jako jsou např. ETHERNET, CC-Link nebo
Modbus, umožňuje jednotka FX3G hladkou integraci a výměnu dat s přístroji
firmy Mitsubishi Electric, ale také
s výrobky třetích dodavatelů. Integrované rozhraní kromě toho umožňuje
pohodlné připojení k jakémukoliv
počítači typu PC nebo notebook.
Fakta k FX3G
Počet vstupů a výstupů
14–256 (V základní jednotce lze
ovládat 128 vstupů a výstupů.)
Programová paměť
32 k kroků (integrovaná)
Doba zpracování základních
instrukcí
0,21 µs nebo 0,42 µs/logická instrukce
Zpracování analogových signálů
Až 74 analogových vstupů
Až 41 analogových výstupů
Analogové rozlišení
8, 12 a 16 bitů
Analogová rozšíření
K dispozici je 19 analogových vstupních/výstupních modulů a modulů pro
regulaci teploty.
Polohování
Integrováno:
Až 4 vysokorychlostní čítače
(max. 10 kHz)
Až 2 vysokorychlostní čítače
(max. 60 kHz)
Až 3(2) výstupy pulzních sledů (100 kHz)
dicí jednotka /// Modulární kompaktní řídicí jednotka FX1N /// Modulární
FX1N – modulární
kompaktní řídicí jednotka
Pozoruhodný
výkon
FX1N šetří montážní prostor, náklady
i čas pro projekci díky svým integrovaným, výkonným polohovacím nástrojům. Vedle dvou vysokorychlostních
čítačů (high speed counter) pro zpracování signálů až do 60 kHz disponuje také
dvěma výstupy pulzních sledů s frekvencemi až 100 kHz. S jejich pomocí lze, bez
přídavných modulů, ve spojení se servopohony nebo krokovými motory realizovat jednoduchý polohovací systém
s 2 osami.
Fakta k FX1N
Jednotka FX1N má schválení od šesti institucí pro nasazení v lodní dopravě. Oblasti použití
sahají od regulace teploty v kontejnerech až k managementu dieselových motorů.
Jednotka FX1N spojuje přednosti
cenově výhodné kompaktní řídicí jednotky s flexibilním vybavením pro rozšiřování na úrovni modulární řídicí jednotky.
Kompatibilita
snižuje náklady
FX1N nabízí rozsáhlé možnosti pro rozšiřování.
Jednotka FX1N nabízí uživateli mnoho
předností, včetně kompatibility s
FX2N/FX3G z řady MELSEC FX. Je tak
například možné využívat mnoho rozšiřovacích v/v bloků a speciálních modulů
ze série FX2N. Současně se u této jednotky používá programová struktura z FX1S.
Pro uživatele to znamená, že již jednou
zvládnuté programovací techniky a
instrukce je možné i nadále používat,
urychlit tím programování a zároveň
snížit chybovost.
Počet vstupů a výstupů
14–132
Programová paměť
8 k kroků (standard)
Doba zpracování základních
instrukcí
0,55 µs/logická instrukce
Zpracování analogových signálů
Až 66 analogových vstupů
33 analogových výstupů
Analogové rozlišení
8, 12 a 16 bitů
Analogová rozšíření
K dispozici je 12 analogových vstupních/výstupních modulů a modulů pro
regulaci teploty.
Polohování
Integrováno:
2 vysokorychlostní čítače (60 kHz)
4 vysokorychlostní čítače (10 kHz)
2 výstupy pulzních sledů (100 kHz, jen
u základních jednotek s tranzistorovými výstupy)
Vedle toho dochází k redukci nákladů na
skladování náhradních dílů, protože jednotka FX1N používá stejné rozšiřovací
adaptéry jako FX1S a stejné rozšiřovací
v/v bloky a speciální moduly jako série
FX2N.
11
Kompaktní řídicí jednotka FX1S /// Kompaktní řídicí jednotka FX1S ///
FX1S – komprimovaný výkon
2000 programových kroků a integrované
hodiny reálného času, umožňují vytvořit
z FX1S samostatný, nezávislý systém,
který vyžaduje jen minimum péče
a zásahů ze strany pracovníků údržby.
Otevřená všem
nárokům
Do jednotky FX1S je možné instalovat
přídavné adaptéry pro sériovou komunikaci přes rozhraní RS232, RS422 nebo
RS485 a použít je pro výměnu dat s přístroji cizích dodavatelů, jako jsou snímače
čárového kódu nebo vestavné panelové
tiskárny.
Jednoduché
programování
Jednotka FX1S se používá v mnoha oblastech i jako vestavné řešení.
Instalovat
a zapomenout
FX1S spojuje komunikační schopnosti s řízením v reálném čase do jednoho přístroje.
Typickou aplikací jednotky FX1S je samostatná řídicí úloha pro jednoduché funkce zařízení, která jsou umístěna na skrytých, nepřístupných místech, nebo těžko
dostupná pro údržbu. Z těchto důvodů
byla také jednotka FX1S konstruována
jako robustní a téměř bezúdržbový přístroj PLC. Parametry, jako jsou bezúdržbový provoz, paměť EEPROM pro
Příklad propojení s cizími výrobky.
12
U řady FX se používá jednoduchá
a přehledná programová struktura, která
kombinuje základní a aplikační instrukce. Všechny jednotky řady FX jsou vybaveny společnou sadou základních
instrukcí pro logické operace. K aplikačním instrukcím patří mimo jiné porovnávací příkazy pro data, regulační
instrukce PID nebo instrukce pro řízení
komunikace. Všechny tyto instrukce lze
provádět na jakékoliv jednotce FX1S. S
ohledem na odstupňovaný výkon jednotlivých sérií PLC řady FX se také zvyšuje
počet dostupných aplikačních instrukcí v
pořadí FX1S, FX1N, FX3G a FX3U/FX3UC.
Fakta k FX1S
Počet vstupů a výstupů
10–34
Programová paměť
2 k kroků (standard)
Doba zpracování základních
instrukcí
0,55 µs/logická instrukce
Zpracování analogových signálů
Až 2 analogové vstupy nebo výstupy
Analogové rozlišení
12 bitů
Analogová rozšíření
2 adaptéry pro analogové vstupy
1 adaptér pro analogové výstupy
Polohování
Integrováno:
2 vysokorychlostní čítače (60 kHz)
4 vysokorychlostní čítače (10 kHz)
2 výstupy pulzních sledů (100 kHz, jen
u základních jednotek s tranzistorovými výstupy)
Programování /// Programování /// Programování /// Programování ///
Programování
a software
Řada FX firmy Mitsubishi Electric má v
celém světě dobrý zvuk pro svou spolehlivost, výkonnost a uživatelskou
přívětivost. Tyto klíčové hodnoty se také
staly základním vodítkem při formování
koncepce programového vybavení Mitsubishi Electric: MELSOFT.
Jednoduše
a intuitivně
Výkonné a efektivní nástroje
Programovací software pro PLC MELSEC
je trvale vyvíjen. Uživatelé kladou zvýšený důraz na opětovnou použitelnost
programů a koncepci funkčních bloků.
Tím se snižuje chybovost, zkracuje doba
programování a celé projektování je při
zvýšené produktivitě zároveň přehlednější.
Nástroj GX Developer nabízí snadnou obsluhu pro jakoukoliv úroveň programovacích
znalostí, je vhodný jak pro začínajícího, tak
také pro zkušeného programátora.
Klíčem k tajemství dobrého programového produktu je jednoduchá obsluha. U programovacího softwaru firmy
Mitsubishi Electric, nástroje GX Developer, toho bylo dosaženo využitím intuitivního postupu při návrhu.
Technická dokumentace a programování se
často stávají nejnákladnější položkou projektu.
GX Developer je kromě četných pomocných funkcí vybaven vyspělým komunikačním konceptem pro spolehlivou
a bezpečnou výměnu dat s připojenými
jednotkami PLC.
O krok dále
s iQ Works
Mitsubishi Electric poskytuje v rámci programové sady iQ Works soubor čtyř programů MELSOFT v jednom balíku. Intuitivní
vedení uživatele umožňuje naprogramování a vytvoření systému pro iQ Platform,
včetně jeho konfigurace a nastavení síťového prostředí. Zároveň slouží k programování pro System Q a sérii FX, nastavování polohovacích kontrolérů (motion controller)
a servosystémů, a také k navrhování uživatelských rozhraní pro operátorské panely
rodiny GOT.
Ještě jste nikdy
neprogramovali
PLC?
Speciálně pro nováčky ve světě programovatelných logických automatů je
určen výukový software FX-TRN-BEG
koncipovaný i pro domácí studium.
S tímto vybavením lze PLC programy
psát, simulovat jejich činnost a ladit.
Máte svobodnou
volbu
Pomocí nástroje GX Developer můžete
naprogramovat jakoukoliv jednotku PLC
MELSEC. Pokud se ale při programování
omezíte na řídicí jednotky z řady FX, pak
máte k dispozici specializovaný nástroj
GXDeveloper FX.
Programovací nástroj MELSOFT obsahuje
mnoho programových řešení, která jsou koncipována tak, aby optimalizovala produktivitu vašeho výrobního zařízení.
Programování PLC se můžete pomoci tohoto
interaktivního software velmi rychle naučit.
K programování podle normy IEC 61131-3
poskytuje firma Mitsubishi nástroj
GX IEC Developer, s kterým můžete pořizovat programy ve tvaru reléových kontaktních schémat, seznamu instrukcí/mnemokódů, strukturovaného textu,
v jazyce funkčních bloků nebo jako
sekvenční funkční diagram. U rozsáhlých
projektů lze použitím standardizovaných programovacích jazyků a vytvářením opakovaně použitelných programových částí a funkčních bloků dosáhnout
značných úspor na nákladech.
13
Síťová řešení /// Síťová řešení /// Síťová řešení /// Síťová řešení /// Síťová řešení
Datové sítě
a komunikace
Dálková údržba
Díky současné úrovni komunikační techniky je možné instalovat PLC také na nejvzdálenějších místech. Přes GSM modem
připojený na rozhraní RS232 řídicí jednotky PLC si můžete prohlížet její data nebo
systém na dálku spravovat. Jednotka PLC
ale také může přes modem zasílat zpět
do řídicího výpočetního střediska poplachové zprávy, varování nebo stavové
informace.
Jednoduchá
komunikace
Řídicí jednotky řady FX nabízejí mnoho komunikačních možností.
U většiny aplikací je nutné zajistit výměnu dat mezi pracovišti v rámci továrny
a přenos výrobních nebo dokladových
dat na nadřazený řídicí počítač. Často je
také vyžadován dálkový přístup k datům
v jednotce PLC, která je instalována
v těžko přístupném prostoru. Řídicí jednotky řady FX splňují s přehledem všechny tyto nároky.
Datové sítě
jsou užitečné
Síťové propojení komplexních výrobních
zařízení často může zjednodušit celkové
řešení automatizační úlohy a zároveň
přispět k snížení nákladů. Na příklad
u dopravníkového systému ve skladovací hale, který zabírá na délku stovky
metrů, je možné použitím průmyslové
sběrnice, jako je např. CC-Link, drasticky
redukovat náklady na kabelové propojení, hledání závad i údržbu.
14
Příklad s těžce dostupnou čerpací stanicí
U všech řídicích jednotek z řady MELSEC
FX je možné do základní jednotky přímo
instalovat
přídavné
adaptéry
s rozhraním RS232, RS422 nebo RS485.
Vestavný objem jednotky se přitom
nemění. Tato rozhraní lze využít pro
výměnu dat s přístroji cizích dodavatelů,
jako jsou např. snímače čárového kódu,
modemy nebo tiskárny.
Jednotky série FX3G, FX3U a FX3UC
dovolují také připojení modulů k připojení do datových sítí jako jsou Profibus DP, ETHERNET, CC-Link, DeviceNet,
CANopen, AS-Interface nebo Modbus.
/// Zpracování analogovýchhodnot ///Zpracování analogovýchhodnot ///
Zpracování
analogových hodnot
Frekvenční měnič
Zpracování analogových hodnot patří k
nejdůležitějším operacím při automatizaci výrobního zařízení. Přitom je
nezbytné sladit nákladově efektivním
způsobem požadavky aplikace na výkon
s možnostmi použité řídicí jednotky PLC.
Příklad: Po D/A
převodu je hodnota žádaných otáček
motoru předána
do frekvenčního
měniče.
Kde se používají
analogové hodnoty?
Analogové hodnoty jsou široce rozšířeny,
používají se u mnoha různých procesů
a činností. Na příklad můžeme proměnným výstupním napětím z PLC ovlivňovat otáčky motoru. Nebo měřit stav naplnění zásobníku snímáním analogového
signálu, který vyhodnotíme v PLC.
Příklad: Díky
regulaci teploty
si tekutina uchovává správnou
viskozitu.
쐽 Digitálně/analogovýpřevod
Při D/A převodu jednotka PLC převede
digitální hodnotu na analogový proudový nebo napěťový signál a pošle jej na
výstup. Tímto způsobem lze například
předat žádanou hodnotu otáček na frekvenční měnič, který pak na základě této
hodnoty příslušným způsobem zvýší
nebo sníží otáčky motoru.
쐽 Analogově/digitálnípřevod
Při A/D převodu je analogová velikost
proudového nebo napěťového signálu
převedena na digitální hodnotu, s kterou pak může jednotka PLC dále pracovat v programu. Jako příklad použití
můžeme uvést měření úrovně plnění
zásobníku. Jen na základě analogového
měření hladiny kapaliny je možné řídit
plnění skladovacího tanku pomocí PLC.
Příklad: A/D převod pomáhá řídit
průtok při plnění
nádob.
Zpracování analogových hodnot je důležitou součástí automatizační techniky a ulehčuje
řízení procesů.
쐽 Regulaceteploty
Regulace teploty představuje třetí způsob zpracování analogových hodnot.
Typickým příkladem může být vysoká
pec, v které se měří teplota a v PLC se
porovnává se žádanou hodnotou.
K udržení konstantní teploty se pec buď
dohřívá, anebo ochlazuje.
(také smíšeně). Rozlišení analogových
modulů řady FX dosahuje 8 až 16 bitů.
Celkem si můžete vybrat z 22 různých
analogových modulů.
S takovou nabídkou a navíc flexibilitou
řady FX se musí určitě najít řešení pro
většinu automatizačních úloh.
Vybertesi
z22modulů
Řada FX nabízí velký výběr analogových
modulů, od adaptérů s jedním nebo
dvěma kanály pro FX1S až k analogovému vstupnímu modulu FX2N-8AD s 8
kanály, který je určen k sběru napěťových, proudových a teplotních signálů
Příklad teplotního řízení
15
Polohování/// Polohování///Polohování///Polohování///Polohování///
Polohování
Čím je větší frekvenční rozsah výstupních
pulzů, tím mohou být vyšší otáčky motoru a/nebo větší přesnost při polohování.
Použije-li se např. krokový motor s velkým počtem kroků na otáčku, pak na
jeden krok připadne jen velmi malá
dráha posuvu, a tím vzroste přesnost systému.
Frézovací stůl
쐽 Vysokorychlostníčítač
Relativní pozici nastavíme tak, že vyšleme stanovený počet pulzů a předpokládáme, že jsme této pozice dosáhli.
Pro přesnější polohování se ale musí zjišťovat skutečná poloha. K tomu se pomocí vysokorychlostního čítače (high speed
counter) v PLC čítají pulzy ze zpětnovazebního kodéru poháněného motorem.
Tím se eliminují vlivy skluzu a mechanické vůle, protože pozice je v tomto
případě měřena, a ne jen odhadována.
Horizontální vrtání
Vertikální vrtání
Pomocí standardní jednotky FX PLC lze také snadno realizovat jednoduché polohovací úlohy.
Jednoduché polohovací aplikace pomáhají zvyšovat přesnost výrobního procesu a
snižovat spotřebu materiálu a náklady na
dodatečné přepracování.
Typicképoužití
Jednoduché polohovací úlohy zahrnují
vedle nezávislého řízení os ještě často
další požadavky. Například u frézovacího
stolu (polohovací zařízení X-Y) se najíždí
do relativní pozice tím způsobem, že se
obě osy pohybují tak dlouho, dokud
každá z nich nedosáhne svého cíle. Jejich
pohyby jsou přitom vzájemně nezávislé.
K dosažení takového průběhu nastavování je nutné použít zásadně dvou
ovládacích prostředků a postupů.
Polohování
integrováno
jakostandard
Řídicí jednotky řady FX jsou již z výroby
vybaveny vysokorychlostními čítači (v
některých případech s čítací frekvencí až
do 100 kHz) a výstupy impuzních sledů
(výstupní frekvence rovněž až do 100
kHz). Vysokorychlostní čítače lze použít
jako jedno nebo dvoufázové čítače, a
také jako čítače fází A/B.
Výstupy pulzních sledů generují nepřerušený sled pulzů s proměnnou frekvencí nebo stanovený počet pulzů s pevnou
frekvencí.
Kromě toho jsou k dispozici také speciální moduly, které mohou zpracovávat
frekvence až do 200 kHz. Polohovací
moduly jako je FX2N-10PG poskytující
sledy pulzů s frekvencí až 1 MHz.
쐽 Výstuppulzníchsledů
Sled pulzů generovaných na výstupu se
může použít jako signál k ovládání krokového motoru nebo servozesilovače.
Změnou frekvence a počtu pulzů se pak
ovlivňují otáčky příp. pozice motoru.
Příklad řízení dopravníkových pásů
16
Zobrazeníaobsluha ///Zobrazeníaobsluha /// Zobrazeníaobsluha ///
Zobrazeníaobsluha
Zobrazení dat a hlášení událostí nabývá v
současné době, bez ohledu na typ automatizační úlohy, stále na významu. Takto
získané informace umožňují nejen obsluze a pracovníkům údržby, ale také
obchodnímu personálu provádět správná
rozhodnutí v zájmu podniku a obchodu.
쐽 Pracovníciúdržby
Nejdůležitějšími informacemi pro techniky údržby jsou chybová hlášení a diagnostická data z jednotky PLC, protože
jejich vyhodnocení ve většině případů
Vhodnénástroje
prokaždou
úlohu
Pro zvýšení efektivity je nezbytné, aby
měl každý uživatel ze svého pracovního
místa přístup k potřebným datům. Nejdůležitější informace by měl mít přitom
zobrazeny nejdříve a ve zvýrazněné
podobě. K tomu je zapotřebí značný
počet různých nástrojů. Jako příklad zde
uvádíme tři modely.
쐽 Obsluhavýrobníhozařízení
Stroje jsou často obklopeny odpadem
a zbytky z výrobního procesu, např. třískami, nebo se musí udržovat v čistotě
a hygienickém prostředí, jak to vyžadují
předpisy např. pro potravinářský průmy-
V potravinářském průmyslu hraje hygiena
zásadní roli.
sl, a jsou proto ostřikovány vodou.
V těchto podmínkách lze instalovat jen
vodotěsné operátorské panely s vysokým stupněm krytí IP.
Cestakvašim
údajům
Firma Mitsubishi Electric nabízí mnoho
řešení k zobrazení vašich dat, od jednoduchých zobrazovačů jako je modul
FX3U-7DM, přes grafické operátorské
panely řady GOT1000 nebo E1000, až
k programovým řešením z velké palety
výrobků MELSOFT.
V rámci této výkonné kombinace technických a programových prostředků lze
pro většinu aplikací najít cenově efektivní řešení.
Zobrazovací modul FX3U-7DM je možné
instalovat přímo do základní jednotky FX3U
nebo do dveří rozvaděče.
pomůže lokalizovat a následně odstranit
poruchu na zařízení. Rovněž doplňující
údaje jako jsou např. stav počítadla provozních hodin nebo počtu vyrobených
kusů poskytují důležité informace pro
údržbu a umožňují předvídat případný
výpadek opotřebitelných dílů a plánovat
preventivní údržbu.
Přístup k těmto údajům je možný přes
operátorský panel pracovníků obsluhy,
přes datovou síť nebo přes vyhrazený
ovládací panel umístěný v rozvaděči.
Operátorský panel GOT1000 je typický
grafický obslužný přístroj typu HMI.
쐽 Vedoucívýroby
Pro vedoucího výroby je výhodné, když
se informace z provozního zařízení přenášejí přes datovou síť přímo do jeho
stolního počítače ve výrobní kanceláři.
V tomto případě je možné pomocí
přídavného softwaru, jako je OPC Server/
Client, Java-Applet, ovládací prvky Active-X nebo systém SCADA, zobrazit velké
objemy dat přehledným a výstižným
způsobem. Vedoucí výroby si tak může
udržovat přehled o průběhu výroby
a usnadnit si rozhodování.
Velkou výhodou pro pracovníky obsluhy
jsou také operátorské panely s velkou
obrazovkou, které snižují riziko chybného čtení způsobeného špatným osvětlením nebo malými fonty. Ukazuje se také,
že riziko chybného čtení komplexních
dat lze rovněž snížit využitím grafického
znázornění.
17
Aplikace/// Aplikace///Aplikace///Aplikace///Aplikace///Aplikace///
Široképolepůsobnosti
쐽 Zdravotnictví
– Testování dýchacích přístrojů
– Sterilizace
쐽 Farmaceutický a chemický průmysl
– Dávkování
– Systémy pro měření znečištění
ovzduší
– Kryogenické chlazení
– Plynová chromatografie
– Strojní balení
쐽 Výroba umělých hmot
– Svařování umělých hmot
– Řízení energií pro vstřikovací stroje
– Plnění a vyprazdňování strojů
– Testování vytlačovacích
a vyfukovacích strojů
– Testování vstřikovacích strojů
쐽 Tiskárny
쐽 Textilní průmysl
Řízení sanitárních zařízení v soupravách Eurostar
Naši zákazníci používají řídicí jednotky
FX ve všech oblastech, jak pro citlivé aplikace ve farmaceutickém průmyslu, tak
také v zábavních parcích. Jednotka PLC z
řady FX je stále, tak jako předtím, díky
své flexibilitě, kompaktním rozměrům a
uživatelské přívětivosti pro výrobce strojního zařízení první volbou.
Zde jsou jen některé příklady automatizačních úloh, které naši zákazníci řešili
pomocí řídicích jednotek FX:
쐽 Zemědělství
– Zavlažovací systémy
– Sklízecí stroje
– Pilařské provozy
쐽 Doprava a přeprava
– Řízení sanitárních zařízení na
osobních dopravních lodích
– Řízení sanitárních zařízení
v železničních vagonech
– Řízení čerpadel hasicích vozů
– Řízení vozů pro svoz odpadů
쐽 Komunální zařízení
– Likvidace odpadních vod
– Čerpadla pro pitnou vodu
쐽 Technická zařízení budov
– Požární signalizace
– Vzduchotechnika a regulace
vytápění
– Ovládání výtahů
– Ovládání otočných dveří
– Telefonní ústředny
– Rozvod energií
– Řízení plaveckých bazénů
쐽 Stavební průmysl
– Výroba ocelových mostů
– Systémy pro hloubení tunelů
쐽 Potravinářský průmysl
– Příprava a pečení chleba
– Zpracování potravin (mytí, třídění,
dělení a balení)
쐽 Zařízení pro volný čas
– Projektory pro multiplexní kina
– Animace v muzeích nebo
tématických parcích
18
Řídicí jednotky FX řídí také zařízení plaveckých bazénů.
ALPHA /// FX1S /// FX1N /// FX3G /// FX3U /// FX3UC ///
Část s technickými informacemi
Další písemné dokumenty z oblasti automatizační techniky
Modulární PLC systému Q
bků
o
r
ý
v
y
g
o
l
a
Kat
a brožury
Katalogy výrobků pro programovatelné řídicí jednotky a příslušenství
pro ostatní série MELSEC
Operátorské panely HMI
Katalog výrobků pro operátorské panely, programovací a vizualizační
software a příslušenství
Svět automatizace
Přehled všech výrobků Mitsubishi pro automatizaci, jako jsou
frekvenční měniče, servosystémy a polohovací systémy, roboti atd.
Frekvenční měniče
Katalog výrobků pro frekvenční měniče a příslušenství
Servo/Motion
Katalog výrobků pro servozesilovače a servomotory, pohybové
kontroléry a příslušenství
Roboty
Katalog výrobků pro průmyslové roboty a příslušenství
Výkonové jističe
Katalog výrobků pro spínací přístroje nízkého napětí, stykače
a nadproudová relé
Více informací?
Tato technická část katalogu přináší přehled rozsáhlé nabídky programovatelných řídicích jednotek rodiny MELSEC FX. Pokud v tomto katalogu nenaleznete požadovanou informaci, existuje řada možností, jak získat další podrobnosti o sortimentu, technických parametrech, cenách a dostupnosti.
Máte-li zájem o upřesnění technických nejasnosti, navštivte webové stránky www.mitsubishi-automation-cz.com nebo www.accs.cz.
Naše webové stránky umožňují snadný a rychlý přístup k dalším technickým údajům a podrobným informacím o výrobcích a službách. Návody a katalogy jsou k dispozici v několika jazykových verzích a můžete si je stáhnout zdarma.
Další otázky týkající se technických problémů, sortimentu, cen a dostupnosti směrujte na naše distributory a partnery.
Partneři a distributoři Mitsubishi vám ochotně pomohou nalézt odpovědi na vaše dotazy a pomohou vám s návrhem řešení. Seznam partnerů
Mitsubishi je uveden na zadní straní tohoto katalogu nebo jej naleznete v části “contact us” – “kontaktujte nás” na našich webových stránkách.
Poznámky k tomuto katalogu výrobků
Tato část je průvodce nabídkou výrobků dostupných v Evropě. Podrobnější informace o způsobu konfigurace, sestavování systému, instalaci a uvádění
do provozu jsou uvedeny v podrobných návodech u každého výrobku. Přesvědčete se, že technologie vybavená produkty z tohoto katalogu vyhovuje
konkrétnímu účelu, splňuje vaše požadavky a je v souladu s předpisy pro konfiguraci výrobků, jak jsou definovány v příslušných návodech.
Technické změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Všechny registrované obchodní značky jsou uznány jako chráněné.
© Mitsubishi Electric Europe B.V., Factory Automation - European Business Group
2
MITSUBISHI ELECTRIC
OBSAH ///
Popis systému
웇 PLC systémy ALPHA a MELSEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
웇 Rozšiřovací a speciální moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1
1 Řídicí jednotky ALPHA
웇 Základní jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
웇 Rozšiřovací jednotky a příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
2 Základní jednotky MELSEC FX
웇
웇
웇
웇
웇
Série FX1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Série FX1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Série FX3G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Série FX3U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Série FX3UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
16
19
22
26
3
4
3 Rozšiřovací jednotky MELSEC FX
웇 Kompaktní rozšiřovací jednotky s napájecím zdrojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
웇 Modulární rozšiřovací jednotky bez napájecího zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5
4 Speciální moduly MELSEC FX
웇
웇
웇
웇
웇
웇
웇
웇
Analogové moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Modul pro regulaci teploty/zapisovač dat (data logger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Rychlé čítací moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Polohovací moduly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Síťové moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Komunikační moduly, moduly rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Rozšiřovací a komunikační adaptéry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Adaptéry rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6
7
5 Příslušenství
웇
웇
웇
웇
웇
웇
Rozšiřovací adaptéry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Paměťové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Externí svorkovnicové bloky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Napájecí zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Zálohovací baterie, propojovací kabely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Zobrazovací moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6 Rozměry
웇 Základní a rozšiřovací jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
웇 Speciální moduly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
웇 Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7 Software & programování
웇 Školicí a programovací software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
웇 Programovací přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ostatní
웇 Osvědčení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
웇 Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MITSUBISHI ELECTRIC
3
/// POPIS SYSTÉMU
ALPHA a PLC systémy MELSEC
Série ALPHA je předurčena pro použití při konstrukci strojů a přístrojů, stejně jako pro automatizaci budov.
K význačným charakteristikám jednotek ALPHA
2 patří mimo jiné programová kapacita s celkem
200 funkčními bloky, mimořádně velký displej,
rozšiřovací možnosti a druhé komunikační rozhraní. Sada příkazů zahrnuje funkční bloky, jako
jsou aritmetické operace a funkce PWM a SMS.
Tento výrobek otevírá nové možnosti zvláště u
aplikací, které pracují s analogovými signály,
jako např. u regulace teploty.
Podle dané aplikace a řídicích nároků si můžete
vybrat z malých, cenově příznivých a soběstačných (stand-alone) jednotek série MELSEC FX1S,
nebo z rozšiřitelné řady FX1N, stejně jako
z výkonné série FX3G a FX3U.
S výjimkou modelu FX1S jsou všechny série FX
v případě změn výrobního zařízení snadno rozšiřitelné a umožňují tak podle vznikajících
potřeb postupný růst společně se zařízením.
Přístroje a jednotky s označením E (podle směrnice ECE) pro konstrukci automobilů jsou k dispozici na vyžádání.
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
POWER
24V DC
9
10
11
12
13
14
K dispozici jsou rovněž prostředky pro napojení
na datové sítě. Tímto způsobem mohou řídicí
jednotky rodiny FX komunikovat jak s ostatními
programovatelnými řídicími jednotkami/automaty, tak také s regulačními systémy a rozhraními člověk-stroj (HMI). K tomuto účelu je
možné systémy PLC integrovat buď jako lokální
stanice do datových sítí MITSUBISHI, anebo
začlenit jako řídicí nebo podřízené jednotky
typu master/slave do otevřených systémů průmyslových sběrnic, jako je např. Profibus DP
a CC-Link.
Rodina MELSEC FX navíc nabízí možnost podpory pro datové sítě typu CANopen, DeviceNet
a Ethernet.
15
MITSUBISHI
ESC
Rodina MELSEC FX
100-240
VAC
L
N
100-240
VAC
X7
X5
X3
X1
S/S
X6
X4
X2
X0
0 1 2 3
4 5 6 7
0 1 2 3
4 5 6 7
10 11
OUT
0 1 2 3
4 5
앬 Řada FX3G
Jednotka FX3G je kompaktní PLC vstupní třídy a
nejnovější přírůstek rodiny FX. Je navržena pro
jednoduché aplikace, u kterých je ale přesto
výkon jedním z hlavních parametrů. Díky inovačním technologiím poskytuje tato jednotka
uživatelům celou řadu předností.
Y6 Y10
Y5
Y3
Y2
Y1
Y11
Y0
0V
COM4 Y7
COM2 COM3 Y4
24+ COM0 COM1
14MR
-ES/UL
24MR
-ES/UL
앬 Řada FX3UC
FX3UC odpovídá svým výkonovým potenciálem sérii FX3U a je určena k nasazení především
tam, kde je pro řídicí vybavení vyhrazeno jen
málo místa.
Série FX3U a FX3UC tak poskytují nejvýkonnější
moduly CPU a spojují všechny přednosti kompaktní jednotky PLC s výkonností modulárního
PLC systému.
64,000
앬 Řada FX1N
Moduly CPU série FX1N jsou na rozdíl od série
FX1S výkonově optimalizovány a modulárně
rozšiřitelné. Vedle přídavných modulárních v/v
je k dispozici celá řada speciálních modulů pro
různá použití.
앬 Řada FX3U
Série FX3U nabízí díky velkému výběru rozšiřovacích a speciálních modulů velkou svobodu
při rozvoji aplikace.
384
FX3U je se svou dobou cyklu 0,065 μs na logickou instrukci v současné době nejrychlejší jednotkou PLC rodiny FX. Uživatel tak získává
výkonný modul CPU, modulární vysokou
výkonnost PLC v kompaktním konstrukčním
provedení.
34
2,000
앬 Řada FX1S
Série MELSEC FX1S je určena pro cenově
nenáročný vstup do rodiny MELSEC FX a díky
svým malým rozměrům také jako alternativa
k reléovému a stykačovému ovládání.
FX1S-14MR
Y4
Y2
Y1
Y0
0V
Y5
Y3
24V COM0 COM1COM2
32,000
16.000*
Rodina MELSEC FX se skládá z celkem pěti různých řad, z nichž každá je konstruovaná pro jiné
aplikační požadavky.
OUT
256
Pomocí paměťových kazet lze zvýšit programovou kapacitu a současně program uložit a spolehlivě jej uchovávat po dlouhou dobu. Kromě
toho je také možné střídat programy jednoduchou výměnou paměťových kazet.
FX1N-24MR
8,000*
Představuje ideální volbu bez ohledu na to, zda
potřebujete řešit jednoduchou aplikaci s řídicím systémem pro max. 10 v/v (FX1S) nebo
náročný, složitý systém s 384 v/v (FX3U/FX3UC).
IN
POWER
RUN
ERROR
POWER
RUN
ERROR
0.55 – 0.7
Skupina výrobků MELSEC FX je adaptibilní,
umožňuje rychlé a účelné vytváření sestav
a praktický způsob programování aplikací.
X15
X7 X11 X13
X5
X3
X1
X14
S/S
X6 X10 X12
X4
X2
X0
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
OK
132
Rozšiřitelné a výkonné
N
AL2-24MR-D
0.55 – 0.7
Systémy rodiny MELSEC FX umožňují, díky
velké různorodosti základních a rozšiřovacích
modulů, vytvářet systémy PLC přizpůsobené
na míru.
L
MITSUBISHI
IN
MITSUBISHI
0.065
Řídicí jednotka ALPHA uzavírá současnou
výrobkovou mezeru mezi dílčími komponentami a jednotkou PLC. Spojuje všechny přednosti systému PLC v jediném velmi kompaktním krytu, a nabízí tak nákladově i rozměrově
úspornou variantu k reléovému a stykačovému
řízení.
0.21 – 0.42
Řada ALPHA
FX1N
FX1S
Počet vstupů a výstupů
Počet programových kroků
4
FX3G
FX3U/FX3UC
Doba cyklu (s)
* K dispozici s rozšiřovací paměťovou kazetou
MITSUBISHI ELECTRIC
POPIS SYSTÉMU ///
Vlastnosti vybavení
Rodina FX disponuje díky modulární koncepci
široce členěným spektrem nasazení s množstvím
aplikačních možností.
K maximalizaci provozní spolehlivosti jsou
všechny moduly od okolního prostředí
odděleny pomocí optočlenů.
K přizpůsobení systému na míru jsou k dispozici různé varianty modulů (viz diagram).
Moduly binárních v/v
Pro různé signální úrovně
výstupy vybavené tranzistory
nebo relé.
Komunikační moduly
DIGITÁLNÍ
VSTUPY/VÝSTUPY
Moduly rozhraní RS232-/
RS422-/RS485- nebo USB pro
připojení periferních zařízení
nebo pro spojení s PLC - PLC.
Síťové moduly pro Profibus DP,
CC-Link, AS-Interface, DeviceNet,
CANopen, Ethernet, Modbus
RTU/ASCII a pro konfiguraci
firemních sítí Mitsubishi.
DIGITALE
EIN-/AUSGÄNGE
KOMUNIKAČNÍ
MODULY
CPU
ANALOGOVÉ
VSTUPY/
VÝSTUPY
ANALOGE
EIN-/AUSGÄNGE
KOMMUNIKATIONSMODULE
POLOHOVACÍ
MODULY
POSITIONIERMODULE
Analogové moduly v/v
Pro zpracování proudových/napěťových
signálů a snímání teploty s možností přímého připojení odporových teploměrů
Pt100, Pt1000 a Ni1000 nebo termočlánků.
Polohovací moduly
Vysokorychlostní čítací moduly s podporou
připojení inkrementálních snímačů
a polohovací moduly pro servopohony
a krokové motory.
Použití digitálních a speciálních modulů
Typ CPU
Návrh systému
Použití digitálních a speciálních modulů je
závislé na daném CPU.
FX1S
Samostatná jednotka PLC - „Stand-alone PLC“ - s 10 / 14 / 20 nebo 30 vstupy/výstupy;
bez možnosti nasazení speciálních modulů, ale s s možností nasazení 1 v/v adaptéru
Při rozvaze o použití určitého počtu speciálních
modulů v rámci jednoho systému je vždy nutné
uvažovat jak s počtem nasazených digitálních
modulů, tak také s maximálním počtem speciálních modulů.
FX1N
PLC s max. 132 vstupy/výstupy
Mohou být připojeny maximálně 2 speciální moduly nebo digitální rozšiřovací moduly s až
32 vstupy/výstupy (4 x 8 v/v nebo 2 x 16 v/v) nebo 1 speciální modul a 1 digitální rozšiřovací
modul s až 16 vstupy/výstupy (2 x 8 v/v nebo 1 x 16 v/v).
FX3G
PLC s max. 256 vstupy/výstupy
Na pravé straně základní jednotky může být připojeno maximálně 8 speciálních modulů a digitální
rozšiřovací moduly s až 128 vstupy/výstupy. Kromě toho lze na levou stranu základní jednotky připojit
až 4 adaptérové moduly série FX3U.
FX3U
PLC s max. 384 vstupy/výstupy
Na levou stranu základní jednotky je možné připojit maximálně 10 speciálních adaptérových modulů
série FX3U. Na pravé straně základní jednotky může být připojeno až 8 speciálních modulů a digitální
moduly s až 256 vstupy a výstupy.
FX3UC
PLC s max. 384 vstupy/výstupy
Na levou stranu základní jednotky je možné připojit až 6 speciálních adaptérových modulů série FX3U.
Na pravé straně základní jednotky mohou být připojeny až 4 speciální moduly a digitální moduly s až
256 vstupy a výstupy.
Ve vedlejší tabulce najdete zjednodušený
přehled použití modulů. Detailní informace
a základní pravidla k návrhu systému jsou
popsány v příslušných příručkách k jednotlivým
modulům.
MITSUBISHI ELECTRIC
5
/// POPIS SYSTÉMU
Komponenty PLC systému rodiny FX
Základní systém FX PLC se může skládat buď ze
samostatné základní jednotky nebo základní
jednotky doplněné o rozšiřovací v/v moduly
a speciální funkční moduly. Následující část
obsahuje přehled dostupných rozšíření.
Základní jednotky
Celá modelová řada PLC může být napájena
střídavým(AC) nebo stejnosměrným (DC) napětím a vybavena různými počty a kombinacemi
vstupů a výstupů. PLC je možné programovat
pomocí uživatelsky orientovného programovacího software GX nebo GX IEC Developer. Tyto
softwary umožňují přenositelnost aplikace
mezi různými FX PLC. Všechny základní jednotky PLC jsou vybaveny hodinami reálného
času.
Základní jednotky jsou k dispozici s různým
uspořádáním počtu v/v, a to od 10 do 128 vstupně/
výstupních bodů. Avšak mohou být rozšířeny až
na 384 bodů v závislosti na zvolené řadě FX.
Rozšiřovací adaptéry a adaptéry rozhraní
Speciální funkční moduly
Rozšiřovací adaptérové karty mohou být instalovány přímo na základní jednotku. Nevyžadují
tedy žádný dodatečný instalační prostor. Pro
malý počet v/v (2 až 4) je možné rozšiřovací
adaptérovou kartu instalovat přímo na (levou
stranu) automatu FX1S/FX1N/FX3G nebo FX3U.
Použitím adaptérových karet se může řada FX
rozšířit o další sériové rozhraní RS232, RS422,
RS485 nebo USB. Pro připojení speciálních
funkčních modulů (např. Ethernetový modul)
musí být instalován komunikační rozšiřovací
adaptér (s výjimkou u FX3UC).
Pro základní jednotky řady FX1N, FX3G, FX3U a
FX3UC je k dispozici velký výběr speciálních
modulů. Nabídka zahrnuje síťové a analogové
moduly, zapisovače dat (data logger) a také polohovací moduly a moduly pro snímání teploty.
Rozšiřovací jednotky
Rozšíření paměti a operátorské panely
Každá základní jednotka rodiny FX může být
vybavena paměťovou kazetou. Rozhraní pro
programovací přístroje umožňuje nejen připojení programovacích nástrojů, jako jsou ruční
programovací přístroje, ale také grafických
operátorských panelů.
K FX1N/FX3G/FX3U a FX3UC PLC mohou být
přidány rozšiřovací v/v moduly buď s vlastním
napájením nebo bez něj.
Pro rozšiřovací moduly napájené ze základní
jednotky musí být zkontrolována spotřeba
energie, protože sběrnice 5 V DC může podporovat pouze omezený počet rozšiřovacích v/v
(další podrobnosti, viz další strana – výpočet
spotřeby energie).
2424+
0
STATION
L
N LINE
ON
6
5
4
3
1 2
OFF
ON
OFF
ON
8
9
A
B
C
D
E
7
F
FX 0N -3A
POWER
ERR
IN
ERROR STATION
OFF
ON
Možnosti rozšíření
0
1 2 3
FX2N-16LNK-M
DG RUNB
A RUNA
MOD
ALPHA2
FX1S
FX1N
FX3G
FX3U
FX3UC
Rozšíření pro vnitřní
instalaci do hlavní
jednotky
Digitální
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
11, 45
Analogové
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
11, 46
Digitální
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
29
Rozšiřovací moduly
(instalace vně PLC)
Analogové
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
33
Teplota
쎲
—
쎲
쎲
쎲
쎲
11, 34
AS-Interface
쎲
—
쎲
쎲
쎲
쎲
12, 39
CC-Link
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
38
CAN open
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
43
Ethernet
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
40
Profibus DP
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
41
DeviceNet
—
—
—
쎲
쎲
쎲
43
Modbus RTU/ASCII
—
—
—
�
쎲
쎲
44
SSCNET
—
—
—
—
쎲
쎲
37
RS232
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
48
RS422
—
쎲
쎲
쎲
쎲
—
48
RS485
—
쎲
쎲
쎲
쎲
—
48
USB
—
—
—
—
쎲
—
47
RS232
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
44
RS485
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
44
Vysokorychlostní čítače
—
—
—
쎲
쎲
쎲
36
Polohování
—
—
—
쎲
쎲
쎲
37
Paměťové kazety
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
12, 49
Externí displej
—
쎲
쎲
쎲
쎲
—
54
Síťové moduly
Komunikační karty
Komunikační moduly
Vyhrazené funkční
moduly
Referenční stránka
� jen přes funkční bloky IEC
6
MITSUBISHI ELECTRIC
POPIS SYSTÉMU ///
Výpočet spotřeby energie
Hodnoty spotřeby energie na sběrnici 5 V pro
speciální funkční moduly jsou uvedeny v tabulkách specifikací na následujících stranách.
Maximální přípustný proud na sběrnici 5 V DC
a 24 V DC je uveden v tabulce níže.
Max. proud
Moduly
Hodnoty max. zbytkového proudu (v mA) pro FX3U-16M첸/E첸첸 až FX3U-32M첸/E첸첸
pro přípustnou konfiguraci
Počet
dodatečných
výstupů
40
25
32
100
50
0
24
175
125
75
25
16
250
200
150
100
50
0
8
325
275
225
175
125
75
25
0
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
Sběrnice 5 V
Sběrnice24V
FX3G-14/24M첸-ES(ESS)
—
400 mA
FX3G-40/60M첸-ES(ESS)
—
400 mA
FX3U-16/32M첸-ES(ESS)
500 mA
400 mA
FX3U-48–128M첸-ES(ESS)
500 mA
600 mA
FX3UC-16MT/D(DSS)
600 mA
—
FX3UC-32MT/D(DSS)
560 mA
—
64
0
FX3UC-64MT/D(DSS)
480 mA
—
56
75
25
FX3UC-96MT/D(DSS)
400 mA
—
48
150
100
50
0
40
225
175
125
75
25
32
300
250
200
150
100
50
0
24
375
325
275
225
175
125
75
25
16
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
8
525
475
425
375
325
275
225
175
125
75
25
0
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
Zbytkové proudy pro servisní napětí 24 V DC
pro různá uspořádání vstupů/výstupů jsou
uvedeny v tabulce vpravo.
Počet dodatečných vstupů
Hodnoty max. zbytkového proudu (v mA) pro FX3U-48M첸/E첸첸 až FX3U-128M첸/E첸첸
pro přípustnou konfiguraci
Počet
dodatečných
výstupů
U FX3U/FX3UC je k dispozici maximálně
256 vstupů/výstupů (128 v/v u FX3G).
Počet dodatečných vstupů
Pokud hodnota zbytkového proudu pro 24 V-napájení modulů nestačí, pak je nutné tyto moduly
napájet externě.
Vzorový výpočet
V tabulkách dole a vpravo jsou znázorněny
různé příklady vzorového výpočtu výkonu
systému programovatelného logického automatu (PLC).
Hodnoty proudu pro speciální funkční moduly
lze nalézt ve specifikacích na následujících
stránkách.
Srovnání s tabulkami hodnot proudu ukazuje,
že hodnoty vypočtené pro 24 V sběrnici leží
mimo přípustné rozmezí.
V příkladu níže je vidět, že všechny jednotky
mohou být napájeny interním zdrojem 24 V.
Modul
Počet
Modul
Počet
Výpočet 24 V DC
Výpočet 5 V DC
Proud/modul
Výpočet
Proud/modul
Celkový proud
FX3U-80MR/ES
1
600 mA
+600 mA
+500 mA
+500 mA
FX3U-4AD
2
90 mA
-180 mA
110 mA
-220 mA
FX3U-4DA
2
160 mA
-320 mA
120 mA
-240 mA
FX3U-ENET
1
240 mA
-240 mA
—
—
-140 mA !!!
500–460 mA
Výsledek:
V příkladu výše musí být přidán externí
zdroj 24 V.
Počet v/v
Výpočet 24 V DC
X
Y
X/Y
Celkem 햲
Výpočet 5 V DC
Celkový proud 햳
FX3U-48MR/ES
1
24
24
—
FX2N-16EYR-ES/UL
1
—
16
—
FX2N-8EX-ES/UL
1
8
—
—
FX2N-8EYR-ES/UL
1
—
8
—
FX3U-4AD-PT-ADP
1
—
—
8
-50 mA
FX2N-32ER-ES/UL
1
16
16
—
FX2N-16EX-ES/UL
1
16
—
—
zbytkový proud +150 mA
u rozšiřovacího modulu
FX2N-32ER-ES/UL
X=8
Y = 24
➞
+325 mA
Proud/modul
Celkový proud
500 mA
+500 mA
—
0 mA
—
0 mA
—
0 mA
30 mA
-15 mA
+275 mA (OK!)
FX2N-10PG
1
—
—
8
FX2N-32CCL
1
—
—
8
Výsledek:
햲
X = 16
Y=0
➞
64 + 64 + 16 = 144 ! (menší než 256) OK!
Celkový počet v/v, které jsou připojeny k základní jednotce pro výpočet zbytkových hodnot proudu (viz tabulky)
MITSUBISHI ELECTRIC
40 mA (OK !)
+690 mA
—
0 mA
0 mA
120 mA
-120 mA
-50 mA
130 mA
-130 mA
+100 mA (OK!)
햳
+485 mA (OK!)
690 mA
+440 mA (OK!)
viz tabulky výše (max. hodnoty zbytkového proudu)
7
/// POPIS MODULÁRNÍCH KOMPONENT
왎 Řada ALPHA 2
Až 15 vstupů lze použít jako digitální a analogové vstupy (u jednotek s napájením 24 V DC).
POPIS MODULÁRNÍCH KOMPONENT
1
Analogové vstupy (0–10 V, rozlišení 9 bitů)
je možné používat velmi jednoduše pomocí
integrované funkce pro zisk (gain) a napěťového
komparátoru typu Schmitt-Trigger.
Komunikace s počítačem a
externími periferiemi umožňují
dvě integrovaná sériová
rozhraní.
Integrovaná funkce kalendáře/hodin
s až 1 200 zapínacími nebo vypínacími
příkazy v jednom programu
-
+
(A)
5
4
3
2
1
(B)
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
POWER
24V DC
14
15
MITSUBISHI
ESC
Přímé programování pomocí
8 funkčních tlačítek v čelním
obslužném poli bez přídavného
přístrojového vybavení
Možnost rozšíření o přídavné
vstupy a výstupy pomocí
rozšiřovacích modulů
instalovaných přímo do
řídicí jednotky
OK
AL2-24MR-D
Flexibilní uchycení pomocí integrovaného adaptéru na DIN lišty
a možnost fixace pomocí šroubů
Program se ukládá do bezúdržbové paměti
EEPROM s kapacitou 5 000 Byte, která pro
zálohování dat nepotřebuje baterii.
Velký LC display pro
programování, zadávání
a úpravy alfanumerického textu,
hodnot a sloupcových diagramů
Je možné aktivovat
ochranu heslem.
Popis komponent jednotky
Připojení
napájecího napětí
Upevňovací otvory
+
Vybrání pro
montáž na DIN lištu
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
7
DC INPUT
8
9
10
11
12
13
14
Svorkovnice pro digitální/
analogové vstupy
15
Konektor pro PC, GSM,
modem a ostatní
automatizační
komponenty
POWER
24V DC
ESC
Zásuvná pozice pro
kazetu EEPROM
nebo konektor pro
osobní počítač
Ovládací tlačítka (8 ks)
MITSUBISHI
OK
AL2-24MR-D
Zakrytí (zaslepovací krytka)
pro rozšiřovací modul
Ochranná krytka
LCD displej
(4 řádky x 12 znaků)
Zásuvná pozice pro
pro rozšiřování
Svorkovnice pro
digitální výstupy
8
MITSUBISHI ELECTRIC
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY ///
왎 Specifikace ALPHA 2
Základní jednotky ALPHA 2
(A)
(B)
1
2
3
4
6
5
7
DC INPUT
8
9
10
POWER
24V DC
11
12
13
14
Řídicí jednotky série ALPHA 2 slouží k jednoduchému a cenově nenáročnému ovládání celé řady automatizačních zařízení jako jsou osvětlovací,
klimatizační, bezpečnostní systémy nebo systémy pro regulaci teploty
a dodávky kapalin.
15
1
POPIS MODULÁRNÍCH KOMPONENT
-
+
Charakteristické vybavení:
MITSUBISHI
앬
ESC
앬
앬
앬
앬
OK
앬
AL2-24MR-D
Možnost rozšíření o tranzistorové a reléové výstupy
Analogové vstupy/výstupy
Rychlé čítače až do 1 kHz
GSM funkcionalita pro komunikaci s mobilními telefony
Podpora až 8 různých jazyků
Rozměrný informační displej pro zobrazení textu a grafiky
např. AL2-24M쏔-쏔
Základní jednotky s 10–24 v/v
Specifikace
AL2-10MR-A
AL2-10MR-D
AL2-14MR-A
AL2-14MR-D
AL2-24MR-A
AL2-24MR-D
Elektrické specifikace
Integrované vstupy a výstupy
10
10
14
14
24
24
Napájecí zdroj
100–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
Digitální vstupy
6
6
8
8
15
15
Analogové vstupy
—
6
—
8
—
8
Kanály
—
6
—
8
—
8
9
Integrované výstupy
Max. spotřeba energie
Typická spotřeba
energie
Všechny v/v
ZAP/VYP
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
Příslušenství
4
4
6
6
9
W
4,9
4,0
5,5
7,5
7,0
9,0
W
3,5/1,85 240 V AC
3,0/1,55 120 V AC
2,5/0,75
4,5/2,0 240 V AC
3,5/1,5 120 V AC
4,0/1,0
5,5/2,5 240 V AC
4,5/2,0 120 V AC
5,0/1,0
kg
0,2
0,2
0,3
0,3
0,35
0,3
71,2x90x55
71,2x90x55
124,6x90x52
124,6x90x52
124,6x90x52
124,6x90x52
215070
215071
215072
215073
215074
215075
mm
Kód zboží
Napájecí zdroje na DIN lištu nebo pro přímou montáž k napájení modulů pracujících s DC 24 V (viz kapitolu Napájecí zdroje v tomto katalogu)
MITSUBISHI ELECTRIC
9
/// SPECIFIKACE
Všeobecné provozní podmínky
Parametry
POPIS MODULÁRNÍCH KOMPONENT
1
Řada ALPHA 2
Okolní teplota
Displej: -10–55 °C, přístroj: -25–55 °C (skladovací teplota: -30–+70 °C)
Druh ochrany
IP20
Odolnost proti rušivým napětím
1000 Všš pomocí generátoru šumu; 1 μs při 30–100 Hz, testováno simulátorem rušivých napětí
Izolační napětí
3750 V AC, >1 min. podle EN 60730
Vlhkost (okolní)
35–85 % (bez kondenzace)
Odolnost proti úderu
Podle IEC/EN 68-2-27: 147 m/s2 zrychlení, 11 ms 3x3 směry
Odolnost proti vibracím
přímá montáž
Podle IEC-2-6: 19,6 m/s2 zrychlení, 80 min. v každém směru
montáž na DIN lištu
Podle IEC-2-6: 9,8 m/s2 zrychlení, 80 min. v každém směru
Izolační odpor
500 V DC, 7 MW podle EN60730-1
Vnější vlivy
Nepoužívejte v prostředí s korozivními plyny, instalujte na bezprašných místech
Osvědčení
Detailní informace najdete na straně 67–68
Elektrické specifikace
Parametry
napájecího napětí
Moduly pro DC napájení
(AL2-왏MR-D)
Moduly pro AC napájení
(AL2-왏MR-A)
Napájecí zdroj
24 V DC
100–240 V AC (50/60 Hz)
Zapínací proud
£7,0 A (při 24 V DC)
£6,5 A (při 240 V AC)
Max. dovolená doba výpadku napájení
5 ms
10 ms
Jmenovitý proud
Vstupní napětí
24 V DC
(+20 %/-15 %)
100–240 V AC
(+10 %/-15 %), 50/60 Hz
Max. spínací výkon
Vstupní proud
Vstupní proud se mění v závislosti na polaritě:
Spínání záp. pólu:
(AL2-10/14/24MR-D)
= 5,5 mA, 24 V DC
Spínání klad. pólu:
(AL2-10/14MR-D)
= 6,0 mA, 24VDC
(AL2-24MR-D)
= 5,5 mA, 24 V DC
I01–I08
0,13 mA/120 V AC*
0,25 mA/240 V AC*
I09–I15
0,15 mA/120 V AC*
0,29 mA/240 V AC*
Výstupní parametry
Typ
Typ
Relé
Max. spínaná zátěž
V
14M, 24M: 249 VA, 250 V AC/373 VA, 250 V AC
24M: 93 VA, 125 V AC/93 VA, 250 V AC
- induktivní zátěž
Minimální zátěž
VYP®ZAP
ms
10–20
35–85 ms, 120 V AC 25–55 ms,
240 V AC
VYP®ZAP
ms
10–20
35–85 ms, 120 V AC 50–130 ms,
240 V AC
Analogový vstupní rozsah
0–500
—
Rozlišení
9 bitů, (10 V/500)
—
8
—
Doba odezvy
250 V AC, 30 V DC
10M, 14M: 8 A/výstup
24M (001-004): 8 A/výstup
24M (005-009): 2 A/výstup
Digitální vstupy
Doba odezvy
Všechny moduly
10 mA, 5 V DC
ms
£10
Analogové vstupy
Rychlost převodu
ms
Napětí
Impedance
Celková přesnost
kW
0–10 V DC
—
142 ±5 %
—
±5 % (0,5 V DC)
—
* Svodový proud z připojených snímačů na vstupech, který by stačil k tomu,
aby došlo k zapnutí daného vstupu. Nepoužívejte proto snímače s dvoudrátovým připojením.
Všeobecné systémové údaje
Systémové údaje
Řada ALPHA 2
Druh programování
Funkční blok
Kapacita programové paměti
200 funkčních bloků nebo 5 000 Byte
Zpracování programu
Cyklické zpracování uloženého programu
Počet dostupných instrukcí
38 různých funkčních bloků
Uložení programu
Integrovaná EEPROM a také přídavná kazeta EEPROM
Zálohování dat
Skutečné stavy čítačů, počítadel provozních hodin a údaje hodin reálného času jsou při výpadku napájení zajištěny až na 20 dnů (při teplotách od 0 do 25 °C)
pomocí integrovaných kondenzátorů.
Doba zpracování
1 ms + 20 ms/log. instrukce (komplexní příkazy 500 ms/instrukce)
Hodiny
Sekundy, minuty, hodiny, pracovní den, měsíc, rok (4místné); Celková přesnost: 5 s/den; automatické přepínání mezi letním a zimním časem
Ochrana heslem
Lze chránit program a tlačítka (3 úrovně)
10
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZŠIŘOVACÍ MODULY ///
Binární rozšiřovací moduly
Pro ALPHA 2 jsou k dispozici 4 různé rozšiřující moduly, které umožňují rozšíření automatu o další
vstupy a výstupy. Moduly se zasouvají přímo do ALPHA 2, takže nezabírají žádný další prostor.
EO2
EO1
RELAY
OUTPUT
MITSUBISHI
AL2-4EX má dodatečnou funkci, která umožňuje použít 2 vstupy jako vysokorychlostní čítače s čítací
frekvencí 1 kHz.
4EYR
EO4
EO3
Specifikace
Vstupy
Integrované vstupy
Vstupní napětí
AL2-4EX-A2
AL2-4EX
AL2-4EYR
AL2-4EYT
4
220–240 V AC
7,5 mA při 240 V AC (50 Hz),
9,0 mA při 240 V AC (60 Hz)
4
24 V DC (+20 %, -15 %)
—
—
—
—
5,4 mA ±1 mA při 24 V DC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
Relé
250 V AC, 30 V DC
2 A na výstup
4
Tranzistor
5–24 V DC
1 A na výstup
AC rozsah (+10 %, -15 %)
220–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
kg
mm
0,05
53,1x90x24,5
0,05
53,1x90x24,5
0,05
53,1x90x24,5
0,05
53,1x90x24,5
142522
142521
142523
142524
Vstupní proud
Výstupy
Integrované výstupy
Typ výstupu
Přepínací napětí (max.)
Jmenovitý proud
Elektrické specifikace
Napájecí zdroj
Mechanické specifikace
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Kód zboží
Informace pro objednání
Poznámka: EI1 a EI2 z AL2-4EX mohou být použity jako vstup pro vysokorychlostní čítač. V každém případě je vstupní odezva pro vysokorychlostní čítač 0,5 ms nebo méně.
Moduly AL2-4EX-A2, AL2-4EX, AL2-4EYR a AL2-4EYT nemohou být použity ve spojení se sérii AL2-10MR.
Analogové rozšiřovací moduly
-
+
POWER
24V DC
V1+
V1-
CH1
OUTPUT
V2+
V2-
Analogové rozšiřující moduly významně zvyšují rozsah aplikací ALPHA 2. S těmito moduly je možné
poskytovat výstupní napěťové nebo proudové signály nebo měřit teploty.
CH2
0~10V
MITSUBISHI
+
-
V1+
V1-
V2+
K dispozici jsou tři různé analogové rozšiřovací moduly:
V2-
POWER
POWER
24V DC
CH1
OUTPUT
CH2
0~10V
+
MITSUBISHI
CH2
CH1
-50°C Line
200°C -50°C Line 200°C
POWER
-
V1+
I1+
VI1-
ANALOG
OUTPUT
POWER
24V DC
앬
MITSUBISHI
앬
CH2
CH1
-50°C Line
450°C -50°C Line 450°C
AL2-2PT-ADP
PT100 -50~200°C
CH2
CH1
L1+
L1-
I1-
L2+
AL2-2TC-ADP
-50~450°C
K-type Thermocouple
앬
I2-
2DA
ANALOG
OUTPUT
CH2
CH1
L2-
V2+
L1+
L1-
SLD L2+
L2-
AL2-2DA poskytuje dva dodatečné analogové výstupy pro ALPHA 2 a konvertuje digitální vstupní
hodnotu na napěťový nebo proudový signál. Tento modul se zasunuje přímo do ALPHA 2.
AL2-2PT-ADP slouží pro připojení externího čidla Pt100 pro konverzi hodnot teploty na analogové
signály (0–10 V).
AL2-2TC-ADP slouží pro připojení termočlánků (typ K) pro konverzi hodnot teploty na analogové
signály (0–10 V).
I2+ VI2-
SLD
Specifikace
Analogové vstupy
Integrované vstupy
AL2-2DA
AL2-2PT-ADP
AL2-2TC-ADP
—
Připojitelné teplotní senzory
—
Kompenzovaný rozsah
Analogové výstupy
Integrované výstupy
—
2
Senzor Pt100
Tepl. koeficient 3,850 ppm/°C (IEC 751)
-50–+200 °C
2
Termočlánek (typ K), izolovaný typ
(IEC 584-1 1977, IEC 584-2 1982)
-50–+450 °C
2
0–10 V DC (5 k⏲–1 M⏲)
4–20 mA (max. 500 ⏲)
—
—
—
—
—
—
2
24 V DC (-15–+10 %), 70 mA
2
24 V DC (-15–+20 %), 1 W
2
24 V DC (-15–+20 %), 1 W
0,05
53,1x90x24,5
0,07
35,5x90x32,5
0,07
35,5x90x32,5
151235
151238
151239
Analogový výstupní
rozsah
Napětí
Proud
Elektrické specifikace
Počet kanálů
Napájecí zdroj
Mechanické specifikace
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
Poznámka: Modul AL2-2DA nelze použít se sérií AL2-10MR
MITSUBISHI ELECTRIC
1
POPIS MODULÁRNÍCH KOMPONENT
Všechny moduly jsou vybaveny optickogalvanickým oddělením vstupů/výstupů.
11
/// ROZŠIŘOVACÍ MODULY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Modul rozhraní AS Interface AL2-ASI-BD
Modul rozhraní akčního snímacího členu (AS) AL2-ASI-BD ve spojení s automatem ALPHA 2 usnadňuje komunikaci přes systém rozhraní AS. AL2-ASI-BD se připojuje k modulu řady ALPHA 2 a vytváří
jednotku slave. Mezi modulem master a slave lze přenášet informace o stavech 4 vstupů a 4 výstupů.
1
Adresace slave modulů se provádí prostřednictví master modulu či pomocí programového zařízení.
POPIS MODULÁRNÍCH KOMPONENT
ASI+
ASI+
ASIASI-
Pro rozhraní AS-Interface je nutné použít samostatný zdroj napájení. Komunikační signál je namodulován na napájecím napětí sítě AS-Interface.
Maximální komunikační vzdálenost je 100 m bez opakovače. Při použití 2 opakovačů může být tato
vzdálenost prodloužena až na 300 m.
Poznámka: AL2-ASI-BD není možné používat s řadou AL2-10MR.
Specifikace
Typ modulu
Počet v/v bodů
Externí zdroj napájení
Externí proudový odběr
Komunikační protokol
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
mA
kg
mm
Kód zboží
AL2-ASI-BD
Slave-Modul
4 vstupy, 4 výstupy
30,5 V DC (napájecí zdroj rozhraní AS)
Max. 40
Standardní rozhraní AS
0,05
53,1x90x24,5
142525
Paměťová kazeta AL2-EEPROM-2
Pomocí paměťové kazety AL2-EEPROM2 (pro sérii ALPHA XL) je možné přenést nový program do
interní systémové paměti řídicí jednotky ALPHA příp. program z interní systémové paměti zálohovat
na externí paměťovou kazetu.
Použití paměťové kazety nabízí k tomu ještě výhodu, že pouhým vložením externího paměťového
modulu je možné spouštět zvláštní program. Po vyjmutí paměťové kazety bude starý program
v interní paměti opět aktivní.
MADE IN JAPAN
AL2-EEPROM
U paměťové kazety AL2-EEPROM-2 se nejedná o zařízení k rozšíření paměti, ale o médium pro
výměnu dat.
Specifikace
Typ paměti
Rozsah použití
Kapacita paměti
Funkční bloky
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
mm
Kód zboží
AL2-EEPROM-2
EEPROM
ALPHA 2
5 000 Byte
Max. 200
10x45x25
142526
Kabel rozhraní AL-232CAB
AL-232CAB je kabel rozhraní RS232C. Slouží k propojení řídicí jednotky ALPHA 2 s počítačem PC, na
kterém se nalézá programovací software pro moduly ALPHA.
Tento kabel také zajišťuje galvanické oddělení mezi jednotkou Alpha a počítačem PC. Kabel nelze
použít pro žádné jiné propojení.
GSM kabel AL2-GSM-CAB
AL-232CAB
GSM kabel AL2-GSM-CAB je kabel rozhraní RS232C a používá se k propojení řídicí jednotky ALPHA 2
s normálním nebo GSM modemem, s PC nebo jinými periferními zařízeními. Může přenášet SMS
data na GSM modem k dalšímu transportu na mobilní telefony nebo e-mailové adresy.
Dále pak umožňuje vzdálený dohled a dálkovou údržbu.
Upozornění: Zde popsané kabely nelze použít ve spojení s jednotkou AL2-10MR.
Specifikace
Připojení
Použití
Délka kabelu
AL2-GSM-CAB
LOT .24
AL-232CAB
Konektor 9-pin D-SUB
ALPHA 2 <-> PC
m 2,5
AL2-GSM-CAB
Konektor 9-pin D-SUB
ALPHA 2 <-> PC, modem
1,5
MITSUBISHI ELECTRIC
Informace pro objednání
Kód zboží
87674
142528
AL2-GSM-CAB
12
MITSUBISHI ELECTRIC
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX1S ///
Série MELSEC FX1S
K dispozici jsou vysokorychlostní
vstupy pro rychlé čítání s čítacími
frekvencemi až do 60 kHz a možností
zpracovávat přerušení.
Interní zdroj provozního napětí
pro 24 V DC poskytuje výstupní
proud 200 mA.
R W
U
ER N ER
R
O
R
0
4 12
5 3
6
7
IN
2 integrované vysokorychlostní
výstupy (tranzistorové) ke generování
signálů s frekvencí až 100 kHz pro ovládání krokových motorů a servomotorů.
FX
1S
-1
4M
R
PO
I
0 O
U
4 12 T
5 3
IS
H
B
S
U
M
EL
SE
C
M
IT
Integrace adaptérů rozhraní,
rozšiřovacích a adaptérů
funkcí k přímému zabudování
do základní jednotky.
2
Výstup pravoúhlých pulzů
Zabudované hodiny
reálného času se
zobrazením roku,
měsíce a denního času.
Přímá komunikace s počítačem
může probíhat přes integrované
sériové rozhraní RS422.
PLC program se ukládá do
bezúdržbové uživatelské paměti
EEPROM pro 2 000 kroků, baterie pro
zálohování dat již není proto zapotřebí.
Flexibilní uchycení pomocí
integrovaného adaptéru na
DIN lišty a možnost fixace
přišroubováním.
Je možné nastavit ochranu heslem
k zabezpečení dat před ztrátou nebo
ochraně před neoprávněným přístupem.
Popis modulárních komponent
Ochranná krytka
Kryt svorkovnice
Montážní otvor
Připojení
napájecího napětí
Rozhraní pro rozšíření
o adaptérovou kartu
Svorkovnice pro
digitální vstupy
100-240
VAC
L
N
X7
X5
X3
X1
S/S
X6
X4
X2
X0
0 1 2 3
4 5 6 7
Výřez pro adaptéry
nebo obslužný panel
IN
Spínač RUN/STOP
POWER
RUN
ERROR
2 analogové potenciometry
Konektor pro
programovací přístroje
Svorky zdroje
provozního napětí
Kontrolky LED k indikaci
vstupních stavů
FX1S-14MR
OUT
0 1 2 3
4 5
Y4
Y2
Y1
Y0
0V
Y5
COM2 Y3
24V COM0 COM1
14MR
-ES/UL
MITSUBISHI
Kontrolky LED k indikaci
provozního stavu
Kontrolky LED k indikaci
výstupních stavů
Ochranná krytka
Svorkovnice pro
digitální výstupy
MITSUBISHI ELECTRIC
13
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
Všechny jednotky jsou vybaveny dvěma
analogovými potenciometry k předvolbě žádaných hodnot a jedním integrovaným spínačem RUN/STOP.
/// ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX1S
왎 Základní jednotky
þ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Základní jednotky FX1S
Základní jednotky řady FX1S jsou k dispozici s 10 až 30 vstupními/výstupními body.
Modely jsou k dispozici buď s reléovými nebo tranzistorovými výstupy.
Upozornění: Provedení s osvědčením UL je dispozici na vyžádání.
Charakteristické vybavení:
2
100-240
VAC
L
N
앬
X7
X5
X3
X1
S/S
X6
X4
X2
X0
0 1 2 3
4 5 6 7
MITSUBISHI
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
앬
IN
앬
앬
POWER
RUN
ERROR
앬
FX1S-14MR
앬
OUT
0 1 2 3
4 5
Y4
Y2
Y1
Y0
0V
Y5
OM2 Y3
24V COM0 COM1C
앬
14MR
-ES/UL
앬
앬
앬
Integrovaný zdroj napájení (AC nebo DC)
Bezúdržbová paměť EEPROM
Velká kapacita paměti (2000 kroků) a programových proměnných
Velmi rychlé (high-speed) operace
Polohovací instrukce
Integrované hodiny reálného času
Systémové rozšíření prostřednictvím rozšiřujících adaptérových karet,
s přímou instalací na základní jednotku
Indikace stavu vstupů a výstupů prostřednictvím LED
Standardní programovací rozhraní
Uživatelsky přívětivé programovací systémy, jako je programovací
software konformní s normou IEC1131.3 (EN 61131), panely HMI
a ruční programovací přístroje
Základní jednotky s 10–14 v/v
FX1S-10
MR-DS
Specifikace
FX1S-10
MR-ES/UL
FX1S-10
MT-DSS
FX1S-14
MR-DS
FX1S-14
MR-ES/UL
FX1S-14
MT-DSS
Integrované vstupy a výstupy
10
10
10
14
14
14
Napájecí zdroj
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
Integrované vstupy
6
6
6
8
8
8
Integrované výstupy
4
4
4
6
6
6
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Spotřeba energie
W
6
19
6
6,5
19
6,5
Hmotnost
kg
0,22
0,3
0,22
0,22
0,3
0,22
60x90x49
60x90x75
60x90x49
60x90x49
60x90x75
60x90x49
141240
141243
141246
141247
141248
141249
FX1S-20
MR-ES/UL
FX1S-20
MT-DSS
FX1S-30
MR-DS
FX1S-30
MR-ES/UL
FX1S-30
MT-DSS
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
mm
Kód zboží
Základní jednotky s 20–30 v/v
FX1S-20
MR-DS
Specifikace
Integrované vstupy a výstupy
20
20
20
30
30
30
Napájecí zdroj
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
Integrované vstupy
12
12
12
16
16
16
Integrované výstupy
8
8
8
14
14
14
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
8
Spotřeba energie
W
7
20
7
8
21
Hmotnost
kg
0,3
0,4
0,3
0,35
0,45
0,35
75x90x49
75x90x75
75x90x49
100x90x49
100x90x75
100x90x49
141251
141252
141254
141255
141256
141257
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
14
mm
Kód zboží
MITSUBISHI ELECTRIC
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX1S ///
왎 Specifikace
þ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Všeobecné provozní podmínky
Údaje
Okolní teplota
0–55 °C (Skladovací teplota: -20–+70 °C)
Stupeň krytí
IP10
Odolnost proti rušivým napětím
1000 Všš pomocí generátoru šumu; 1 μs při 30–100 Hz
Izolační napětí
1 500 V AC, 1 min. (500 V AC pro stejnosměrné moduly)
Vlhkost (okolní)
35–85 % (bez kondenzace)
2
Odolnost proti úderu
Podle IEC/EN 68-2-27: 15 g (vždy 3krát ve 3 směrech po dobu 11 ms)
Odolnost proti vibracím
Podle IEC/EN 06.02.68: 1 g (odolnost proti vibracím 57–150 Hz po dobu 80 min. ve všech 3 osových směrech); 0,5 g při montáži na DIN lištu
Izolační odpor
500 V DC, 5 MW
Uzemnění
Třída D: zemní odpor max. 100 W
Pojistka
AC provedení: 250 V 1,0 A; DC provedení: 0,8 A
Vnější vlivy
Nepoužívejte v prostředí s korozivními plyny, instalujte na bezprašných místech
Osvědčení
Detailní informace najdete na straně 67–68
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
Provozní podmínky
Elektrické specifikace
Parametry
napájecího napětí
Moduly napájené DC
(FX1S-왏M왏-DS/-DSS)
Moduly napájené AC
(FX1S-왏M왏-ES/UL)
Výstupní údaje
Napájecí zdroj
24 V DC (+10 %/-15 %)
100–240 V AC (+10 %/-15 %),
50 / 60 Hz (±10 %)
Max. spínaná zátěž
Zapínací proud
10 A/0,1 ms (při 24 V DC)
15 A/5 ms (při 100 V AC);
25 A/5 ms (při 200 V AC)
Max. dovolená doba výpadku napájení
5 ms
10 ms
Primární napájecí napětí
24 V DC, 400 mA
Zdroj provozního napětí (24 V DC)
—
400 mA
Max. zatěžovací
proud
Max. spínací výkon
Doba odezvy
Type
Reléové
moduly
Tranzistorové
moduly
5–30 V DC
V
<250 V AC, <30 V DC
- na výstup
A
2
0,5
- na skupinu*
A
8
0,8
80 VA
12 W
- induktivní zátěž
- test kontrolek
W
100
1,2
ms
10
0,2
Doba života reléových kontaktů (počet sepnutí)**
3 000 000 při 20 VA; 1 000 000 při 35 VA;
200 000 při 80 VA
* Omezení platí vždy pro každou vztažnou svorku ve skupině u relé pro 4 a 8 výstupů, u tranzistorů
pro 2 a 4 výstupy. Dávejte pozor na obsazení svorek pro přiřazení do skupiny.
** Střední doba života. Bez garance spínacího výkonu.
Všeobecné systémové údaje
Systémové údaje
Série FX1S
Programová data
Programová paměť
2 000 kroků EEPROM (interní)
Zpracování programu
Cyklické zpracování uloženého programu
Ochrana programu
Ochrana heslem s 3 ochrannými úrovněmi; ochranné úrovně lze změnit pouze pomocí programovacích přístrojů FX-10P/FX-20P/FX-30P
Počet instrukcí
27 sekvenčních příkazů, 2 instrukce pro step ladder, 85 aplikačních instrukcí
Doba zpracování
0,55–0,7 μs/log. instrukce
Operandy
Merkery
Celkem 512, z toho 384 obecných (M0–M383) a 128 zálohovaných (M384–M511)
Speciální merkery
256 (M8000–M8255)
Operandy stavových kroků
128
Časovače
64 (max. 63 časovačů, částečně přepínatelné jako 100 ms, 10 ms a 1 ms časovače)
Ext. předvolba žádané hodnoty pomocí potenciometru
2 potenciometry
Čítače
32 (16 bit), C0–C31
Rychlé čítače
1fázové: 6 vstupů pro max. 60 kHz/2 vstupy, 10 kHz/4 vstupy; 2fázové: 2 vstupy pro max. 30 kHz/vstup, 5 kHz/vstup
Datové registry
256 (128 obecných (D0–D127) a 128 zálohovaných (D128–D255))
Indexové registry
16
Speciální registry
256 (16 bit), D8000–D8255
Ukazatelé
64, P0–P63
Vnořené operandy
8, N0–N7
Vstupy pro přerušení
6
Konstanty
16 bitů: K: -32768 až +32767, hex: 0–FFFF
32 bitů: K: -2147483648 až +2147483647, hex: 0–FFFF FFFF
MITSUBISHI ELECTRIC
15
/// ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX1N
Série MELSEC FX1N
K dispozici jsou vysokorychlostní
vstupy pro rychlé čítání s čítacími
frekvencemi až do 60 kHz a možností
zpracovávat přerušení.
Základní jednotky lze rozšířit pomocí
různých rozšiřovacích modulů až na
maximální počet 132 vstupů a výstupů.
PO
R W
U
ER N ER
R
O
R
IN
0
4 1
10 5
2
14 1
1 6 3
15 12
7
13
Integrace adaptérů rozhraní,
rozšiřovacích a adaptérů funkcí
k přímému zabudování do
základní jednotky
MR
I
H
IS
IT
S
U
B
0
O
4 1 U
T
10 5
2
11
6 3
7
-24
1N
FX
M
EL
SE
C
M
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
2
Jednotka je vybavena integrovaným
spínačem RUN/STOP a dvěma analogovými potenciometry k předvolbě
žádaných hodnot.
Zabudované hodiny
reálného času se
zobrazením roku, měsíce
a denního času
Základní jednotky mají k dispozici
bezúdržbovou uživatelskou
paměť EEPROM pro 8000 kroků
PLC programu, baterie pro zálohování dat již proto není zapotřebí.
Program může být chráněn heslem
proti neoprávněnému přístupu.
Výstup pravoúhlých pulzů
2 integrované vysokorychlostní
výstupy (tranzistorové) ke generování signálů s frekvencí až 100 kHz
pro ovládání krokových motorů a
servomotorů
PLC program je také možné
uložit na externí paměťovou
kazetu EEPROM.
Popis modulárních komponent
Ochranná krytka
Svorkovnice pro
digitální vstupy
Kryt svorek
Připojení
napájecího napětí
Upevňovací otvor
Rozšiřovací sběrnice
Spínač RUN/STOP
100-240
VAC
Zásuvná pozice pro
paměťové kazety
2 analogové potenciometry
žádané hodnoty
Konektor pro
programovací přístroje
Připojení zdroje
provozního napětí
Svorkovnice pro
digitální výstupy
L
X15
X7 X11 X13
X5
X3
X1
X14
S/S
X6 X10 X12
X4
X2
X0
N
0 1 2 3
4 5 6 7
11
10
8 9
12 13 14 15
IN
POWER
RUN
ERROR
Kontrolky LED k indikaci
provozního stavu
FX1N-24MR
OUT
0 1 2 3
4 5 6 7
10 11
Y6 Y10
Y5
Y3
Y2
Y1
Y11
Y0
0V
COM4 Y7
COM2 COM3 Y4
24+ COM0 COM1
Kontrolky LED k indikaci
vstupních stavů
24MR
-ES/UL
MITSUBISHI
Kontrolky LED k indikaci
provozního stavu
Kryt
Odklápěcí uzávěr
Kryt svorek
Ochranná krytka
16
MITSUBISHI ELECTRIC
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX1N ///
왎 Základní jednotky
¨ FX1S þ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Základní jednotky FX1N
Základní jednotky řady FX1N jsou k dispozici s 14 až 60 vstupními/výstupními body a umožňují rozšíření až na 128 v/v.
Modely jsou vybaveny buď reléovými nebo tranzistorovými výstupy.
Upozornění: Provedení s osvědčením UL je dispozici na vyžádání.
Charakteristické vybavení:
L
X15
X7 X11 X13
X5
X3
X1
X14
S/S
X6 X10 X12
X4
X2
X0
N
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
MITSUBISHI
앬
앬
IN
앬
POWER
RUN
ERROR
앬
FX1N-24MR
앬
OUT
0 1 2 3
4 5 6 7
10 11
Y6 Y10
Y5
Y3
Y2
Y1
Y11
Y0
0V
COM4 Y7
COM2 COM3 Y4
24+ COM0 COM1
앬
24MR
-ES/UL
앬
앬
Integrované sériové rozhraní pro komunikaci mezi osobním počítačem
či operátorským panelem (HMI)
Standardní programovací rozhraní
Indikace stavu vstupů a výstupů prostřednictvím LED
Odnímatelné svorkovnice pro jednotky s 14, 24, 40 a 60-ti v/v
Zásuvná pozice pro paměťové kazety
Napájecí napětí u DC modelů v rozsahu 12 až 24 V
Integrované hodiny reálného času
Výměnná rozhraní a rozšiřující adaptéry pro přímou instalaci do
základní jednotky
Základní jednotky s 14–24 v/v
FX1N-14
MR-DS
Specifikace
FX1N-14
MR-ES/UL
FX1N-14
MT-DSS
FX1N-24
MR-DS
FX1N-24
MR-ES/UL
FX1N-24
MT-DSS
Integrované vstupy a výstupy
14
14
14
24
24
24
Napájecí zdroj
12–24 V DC
100–240 V AC
12–24 V DC
12–24 V DC
100–240 V AC
12–24 V DC
Integrované vstupy
8
8
8
14
14
14
Integrované výstupy
6
6
6
10
10
10
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Spotřeba energie
W
13
29
13
15
30
15
Hmotnost
kg
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
90x90x75
90x90x75
90x90x75
90x90x75
90x90x75
90x90x75
141258
141259
141260
141261
141262
141263
FX1N-40
MR-ES/UL
FX1N-40
MT-DSS
FX1N-60
MR-DS
FX1N-60
MR-ES/UL
FX1N-60
MT-DSS
60
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
mm
Kód zboží
Základní jednotky s 40–60 v/v
FX1N-40
MR-DS
Specifikace
Integrované vstupy a výstupy
40
40
40
60
60
Napájecí zdroj
12–24 V DC
100–240 V AC
12–24 V DC
12–24 V DC
100–240 V AC
12–24 V DC
Integrované vstupy
24
24
24
36
36
36
Integrované výstupy
16
16
16
24
24
24
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Spotřeba energie
W
18
32
18
20
35
20
Hmotnost
kg
0,65
0,65
0,65
0,8
0,8
0,8
130x90x75
130x90x75
130x90x75
175x90x75
175x90x75
175x90x75
141264
141265
141266
141267
141268
141269
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
mm
Kód zboží
MITSUBISHI ELECTRIC
17
2
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
100-240
VAC
/// ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX1N
왎 Specifikace
¨ FX1S þ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Všeobecné provozní podmínky
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
2
Provozní podmínky
Údaje
Okolní teplota
0–55 °C (Skladovací teplota: -20–+70 °C)
Stupeň krytí
IP10
Odolnost proti rušivým napětím
1000 Všš pomocí generátoru šumu; 1 μs při 30–100 Hz
Izolační napětí
1.500 V AC, 1 min. (500 V AC pro stejnosměrné moduly)
Vlhkost (okolní)
35–85 % (bez kondenzace)
Odolnost proti úderu
Podle IEC 68-2-27: 15 g (vždy 3krát ve 3 směrech po dobu 11ms)
Odolnost proti vibracím
Podle IEC/EN 06.02.68: 1 g (odolnost proti vibracím 57–150 Hz po dobu 80 min. ve všech 3 osových směrech); 0,5 g při montáži na DIN lištu
Izolační odpor
500 V DC, 5 MW
Uzemnění
Třída D: zemní odpor max. 100 W
Pojistka
AC provedení: od FX1N-14M첸 do FX1N-24M첸: 250 V AC 1,0 A; od FX1N-40M첸 do FX1N-60M첸: 250 V AC 3,15 A/DC provedení: 125 V DC 3,15 A
Vnější vlivy
Nepoužívejte v prostředí s korozivními plyny, instalujte na bezprašných místech
Osvědčení
Detailní informace najdete na straně 67–68
Elektrické specifikace
Parametry
napájecího napětí
Moduly napájené DC
(FX1N-왏M왏-DS/-DSS)
Moduly napájené AC
(FX1N-왏M왏-ES/UL)
Výstupní údaje
Napájecí zdroj
12–24 V DC (+20 %/-15 %)
100–240 V AC (+10 %/-15 %),
50/60 Hz (±10 %)
Max. spínaná zátěž
Zapínací proud
25 A/1 ms (při 24 V DC);
22 A/0,3 ms (při 12 V DC)
30 A/5 ms (při 100 V AC);
50 A/5 ms (při 200 V AC)
Max. dovolená doba výpadku napájení
5 ms
10 ms
Primární napájecí napětí
Zdroj provozního napětí (24 V DC)
Tranzistorové
moduly
5–30 V DC
V
<240 V AC, <30 V DC
Max. zatěžovací
proud
- na výstup
A
2
0,5
- na skupinu
A
8
0,8
Max. spínací výkon
- induktivní zátěž
80 VA
12 W
10
<0,2 (Y0, Y1<5 μs)
24 V DC, 400 mA
Doba odezvy
—
Doba života reléových kontaktů
(počet sepnutí)*
400 mA
Reléové
moduly
ms
3 000 000 při 20 VA; 1 000 000 při 35 VA;
200 000 při 80 VA
* Střední doba života. Bez garance spínacího výkonu.
Všeobecné systémové údaje
Systémové údaje
Série FX1N
Programová data
Systémové údaje
FX1N
Operandy
Vstupní/výstupní adresy
128 (+4 přídavné)
Merkery
Adresový prostor
Max.128 vstupů X0–X177,
max. 128 výstupů Y0–Y177
Speciální merkery
256
Operandy stavových kroků
1 000
8 000 kroků EEPROM (interní); zaměnitelná EEPROM pro
snadnou záměnu programu.
Časovače
256
0,55–0,7 μs/log. instrukce
Ext. předvolba žádanéhodnotypomocí potenciometru
2
Počet instrukcí
27 sekvenčních příkazů, 2 instrukce pro step ladder,
89 aplikačních instrukcí
Čítače
235
Programovací jazyk
Kontaktní schéma, seznam instrukcí, SFC
Rychlé čítače
Zpracování programu
Cyklické zpracování, zpracování refresh mode
6 vstupů jednofázových
(max. 60 kHz/2 vstupy, 10 kHz/4 vstupy),
2 vstupy dvoufázové
(max. 30 kHz/1 vstup, 5 kHz/1 vstup)
Ochrana programu
Ochrana heslem s 3 ochrannými úrovněmi*
Programová paměť
Doba zpracování
* Ochranné úrovně lze změnit pouze pomocí programovacích přístrojů FX-10P/FX-20P/FX-30P.
18
1 536
Hodiny reálného času
Rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, den v týdnu
Datové registry
8.000
Souborové registry
Max. 7 000 (parametrovatelné),
suma všech registrů = 8 000
Indexové registry
16
Speciální registry
256
Ukazatelé
128
Vnořené operandy
8
Vstupy pro přerušení
6
Konstanty
16 bitů: K: -32768 až +32767, hex: 0–FFFF;
32 bitů: K: 2147483648 až +2147483647,
hex: 0–FFFF FFFF
MITSUBISHI ELECTRIC
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3G ///
Série MELSEC FX3G
Zpracování přerušení probíhá rovněž
přes tyto vstupy. Možnost instalace
analogových rozšiřovacích adaptérů
se vstupy nebo výstupy, a také
8 potenciometry.
PLC program s až 32 000 kroky
v paměti RAM/EEPROM poskytuje
velkou rezervu, potřebnou hlavně
u rozsáhlých programů.
Základní jednotky lze rozšířit
pomocí modulárních a kompaktních
rozšiřovacích jednotek až na
maximální počet 256 vstupů
a výstupů.
Integrace adaptérů rozhraní do
PLC jako druhé komunikační rozhraní
RS485/RS422/RS232 slouží k programování
nebo k vytvoření datové sítě.
Možnost instalace analogových
rozšiřovacích adaptérů se vstupy nebo
výstupy, a také 8 potenciometry.
Zabudované hodiny
reálného času se zobrazením
roku, měsíce a denního času
Jednotka je vybavena
integrovaným spínačem
RUN/STOP.
Možnost připojení
adaptérových modulů
Přímá komunikace s počítačem
může probíhat přes dvě
integrovaná sériová rozhraní.
Dva integrované pulzní výstupy pro
frekvence od 2–100 000 Hz s brzdicími
a zrychlovacími rampami k ovládání
krokových motorů a výstupem signálů s pulzní šířkovou modulací
Popis modulárních komponent
Ochranná krytka
Kryt svorek
Zásuvné pozice pro paměťovou
kazetu, zobrazovací modul
a rozšiřovací adaptér
2 analogové potenciometry žádané hodnoty
Spínač RUN/STOP
Úchyt pro
přídavnou baterii
Konektor pro programovací
přístroj (RS422)
Konektor pro
programovací přístroj (USB)
Vstupní svorky
Kontrolky LED k indikaci
stavu vstupů
Kontrolky LED k indikaci
provozního stavu
Krytka pro
rozšiřovací sběrnici
Kontrolky LED k indikaci
výstupních stavů
Výstupní svorky
Kryt svorek
Ochranná krytka
Kryt pro
programovací konektory
potenciometry a spínač
RUN/STOP
Kryt pravé rozšiřovací
zásuvné pozice a přídavné
baterie
Kryt levé rozšiřovací
zásuvné pozice
MITSUBISHI ELECTRIC
19
2
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
Integrované rychlé čítací vstupy umožňují
zpracování rychlých vstupních pulzů. K dispozici
jsou např. 2 čítače s 60 kHz a 4 čítače s 10 kHz.
/// ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3G
왎 Základní jednotky
¨ FX1S ¨ FX1N þ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Základní jednotky FX3G
Základní jednotky řady FX3G jsou k dispozici s 14 až 60 vstupními/výstupními body.
Modely jsou vybaveny buď reléovými nebo tranzistorovými výstupy.
Charakteristické vybavení:
앬
앬
2
앬
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Integrované rozhraní USB pro komunikaci mezi PLC a PC
Integrované sériové rozhraní pro komunikaci mezi osobním počítačem či operátorským
panelem (HMI)
Indikace stavu vstupů a výstupů prostřednictvím LED
Odnímatelné svorkovnicové bloky u všech modelů
Zásuvná pozice pro paměťové kazety
Integrované hodiny reálného času
Integrované polohovací instrukce
Výměnná rozhraní a rozšiřující adaptéry pro přímou instalaci do základní jednotky
Rozšiřování pomocí digitálních vstupních/výstupních modulů, speciálních funkčních
modulů a modulů ADP
Uživatelsky přívětivé programovací systémy, jako je programovací software konformní
s normou IEC1131.3 (EN 61131), panely HMI a ruční programovací přístroje
Základní jednotky s 14–24 v/v
FX3G-14
MR/ES
Specifikace
FX3G-14
MT/ESS
FX3G-14
MR/DS
FX3G-14
MT/DSS
FX3G-24
MR/ES
FX3G-24
MT/ESS
FX3G-24
MR/DS
FX3G-24
MT/DSS
24
Integrované vstupy a výstupy
14
14
14
14
24
24
24
Zdroj napájení
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
Integrované vstupy
8
8
8
8
14
14
14
14
Integrované výstupy
6
6
6
6
10
10
10
10
Typ výstupu
Relé
Tranzistor (zdroj)*
Relé
Tranzistor (zdroj)*
Relé
Tranzistor (zdroj)*
Relé
Tranzistor (zdroj)*
W
31
31
19
19
32
32
21
21
kg
0,50
0,50
0,50
0,50
0,55
0,55
0,55
0,55
90x90x86
90x90x86
90x90x86
90x90x86
90x90x86
90x90x86
90x90x86
90x90x86
231466
231470
231474
231478
231467
231471
231475
231479
FX3G-40
MR/DS
FX3G-40
MT/DSS
FX3G-60
MR/ES
FX3G-60
MT/ESS
FX3G-60
MR/DS
FX3G-60
MT/DSS
60
Spotřeba energie
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
mm
Kód zboží
* Přístroje s tranzistorovými výstupy pro spínání záporného pólu jsou k dispozici na vyžádání.
Základní jednotky s 40–60 v/v
FX3G-40
MR/ES
Specifikace
FX3G-40
MT/ESS
Integrované vstupy a výstupy
40
40
40
40
60
60
60
Zdroj napájení
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
24 V DC
Integrované vstupy
24
24
24
24
36
36
36
36
Integrované výstupy
16
16
16
16
24
24
24
24
Typ výstupu
Relé
Tranzistor (zdroj)*
Relé
Tranzistor (zdroj)*
Relé
Tranzistor (zdroj)*
Relé
Tranzistor (zdroj)*
W
37
37
25
25
40
40
29
29
kg
0,70
0,70
0,70
0,70
0,85
0,85
0,85
0,85
130x90x86
130x90x86
130x90x86
130x90x86
175x90x86
175x90x86
175x90x86
175x90x86
231468
221547
231472
231480
231469
231473
231477
231481
Spotřeba energie
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
mm
Kód zboží
* Přístroje s tranzistorovými výstupy pro spínání záporného pólu jsou k dispozici na vyžádání.
20
MITSUBISHI ELECTRIC
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3G ///
왎 Specifikace
¨ FX1S ¨ FX1N þ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Všeobecné provozní podmínky
Údaje
Okolní teplota
0–55 °C (Skladovací teplota: -20–+70 °C)
Stupeň krytí
IP10
Odolnost proti rušivým napětím
1000 Všš pomocí generátoru šumu; 1 μs při 30–100 Hz
Izolační napětí
1 500 V AC, 1 min
Vlhkost (okolní)
5–95 % (bez kondenzace)
Odolnost proti úderu
Podle IEC/EN 68-2-27: 15 g (147m/s2) (vždy 3krát ve 3 směrech po dobu 11 ms)
Odolnost proti vibracím
Podle IEC/EN 06.02.68: 1 g (odolnost proti vibracím 57–150 Hz po dobu 80 min. ve všech 3 osových směrech); 0,5 g při montáži na DIN lištu
Izolační odpor
500 V DC, 5 MW
2
Uzemnění
Třída D: zemní odpor max. 100 W
Pojistka
Pro FX3G-14M첸 a FX3G-24M첸: 250 V 1 A; Pro FX3G-40M첸 a FX3G-60M첸: 250 V 3,15 A
Vnější vlivy
Nepoužívejte v prostředí s korozivními plyny, instalujte na bezprašných místech
Osvědčení
Detailní informace najdete na straně 67–68
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
Provozní podmínky
Elektrické specifikace
Parametry
napájecího napětí
Moduly s AC napájením (FX-3G-왏M왏/ES/ESS)
Výstupní údaje
Napájecí zdroj
100–240 V AC (+10 %/-15 %), 50 / 60 Hz
Max. spínaná zátěž
Zapínací proud
30 A/<5 ms (při 100 V AC);
50 A/<5 ms (při 200 V AC)
Max. dovolená doba výpadku napájení
10 ms
Primární napájecí napětí
—
Zdroj provozního napětí (24 V DC)
400 mA
Reléové
moduly
Tranzistorové
moduly
V
<240 V AC, <30 V DC
5–30 V DC
Max. zatěžovací
proud
- na výstup
A
2
0,5
- na skupinu*
A
Max. spínací výkon
- induktivní zátěž
Doba odezvy
Doba života reléových kontaktů
(počet sepnutí) 햳
ms
8
0,8
80 VA
12 W
10
<0,2(<5 μs pro Y0,Y1)햲
3 000 000 při 20 VA; 1 000 000 při 35 VA;
200 000 při 80 VA
햲
U základních jednotek s 40 a 60 v/v má také Y2 dobu odezvy 5 μs.
Není firmou Mitsubishi Electric garantována.
* Omezení platí vždy jen pro vztažnou svorku v každé skupině u relé pro 4 a 8 výstupů, u tranzistorů
pro 2 a 4 výstupy. Dávejte pozor na obsazení svorek pro přiřazení do skupiny.
햳
Všeobecné systémové údaje
Systémové údaje
Programová data
Vstupní/výstupní adresy
Adresový prostor
Série FX3G
Celkem max. 256 (včetně vzdálených v/v)
Max. 128 přímo adresovatelných a
max. 128 síťových v/v
Systémové údaje
Operandy
Merkery
FX3G
7680
Speciální merkery
512
Operandy stavových kroků
4 096
320
Programová paměť
32 00 kroků EEPROM (interní),
vyměnitelná paměťová kazeta EEPROM
Časovače
Doba zpracování
0,21 μs nebo 0,42 μs/log. instrukce
Ext. předvolba žádané hodnoty
pomocí potenciometru
2
Počet instrukcí
29 základních příkazů, 2 instrukce pro
step ladder, 123 aplikačních instrukcí
Čítače
235
Programovací jazyk
Kontaktní schéma, seznam instrukcí, SFC
Rychlé čítače
6 vstupů jednofázových (max. 60 kHz),
3 vstupy dvoufázové (max. 30 kHz)
Zpracování programu
Cyklické zpracování, zpracování refresh mode
Ochrana programu
2 různá hesla s maximální délkou vždy 16 znaků
MITSUBISHI ELECTRIC
Hodiny reálného času
Rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, den v týdnu
Datové registry
8 000
Souborové registry
24 000 (R0~R23999) interní/paměťová kazeta
Indexové registry
16
Speciální registry
512 (D8000–D8511)
Ukazatelé
2 048
Vnořené operandy
8
Vstupy pro přerušení
6
Konstanty
16 bitů: K: -32768 až +32767, hex: 0–FFFF
32 bitů: K: 2147483648 až +2147483647,
hex: 0–FFFF FFFF
21
/// ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3U
Série MELSEC FX3U
Paměť RAM/EEPROM pro až 64 000 kroků
PLC programu poskytuje velkou rezervu,
potřebnou hlavně u rozsáhlých programů.
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
2
Integrované rychlé čítací vstupy
umožňují zpracování rychlých vstupních
pulzů. K dispozici je 6 čítačů pro 100 kHz
a 2 čítače pro 10 kHz.
Zpracování přerušení probíhá rovněž
přes tyto vstupy.
Základní jednotky lze rozšířit
pomocí modulárních a kompaktních rozšiřovacích jednotek až na
384 vstupů a výstupů (256 přímo a
celkem 384 použitím vzdálených
v/v přes datovou síť).
Integrace adaptérů rozhraní do PLC
jako druhé komunikační rozhraní
RS485/RS422/RS232/USB slouží k
programování nebo k vytvoření
datové sítě.
Zabudované hodiny reálného času se zobrazením
roku, měsíce a denního času
Jednotka je vybavena integrovaným
spínačem RUN/STOP.
Připojení pro speciální
adaptérové moduly
Přímá komunikace s počítačem
může probíhat přes integrované
sériové rozhraní .
Tři integrované pulzní výstupy pro
frekvence do 100 kHz s brzdicími
a zrychlovacími rampami k ovládání
krokových motorů a výstupem signálů
s pulzní šířkovou modulací
Popis modulárních komponent
Kryt přihrádky baterie
Ochranná krytka
Kryt svorek
Svorkovnice pro
digitální vstupy
Baterie
Instalační místo
pro FX3U-7DM
Záslepka pro
rozšiřovací adaptér
Spínač RUN/STOP
Konektor pro
programovací přístroj
Vrchní kryt (zapotřebí, pokud
není FX3U-7DM instalován)
22
Kontrolky LED k indikaci
vstupních stavů
Kontrolky LED k indikaci
provozního stavu
Ochranná krytka
rozšiřovací sběrnice
Kontrolky LED k indikaci
výstupních stavů
Výstupní svorky
Kryt svorek
Ochranná krytka
MITSUBISHI ELECTRIC
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3U ///
왎 Základní jednotky
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U ¨ FX3UC
Základní jednotky FX3U
Základní jednotky řady FX3U jsou k dispozici s 16, 32, 48, 64, 80 nebo
128 vstupními/výstupními body a jsou rozšiřitelné až na 384 v/v.
Modely jsou vybaveny buď reléovými nebo tranzistorovými výstupy.
Upozornění: Další zvláštní provedení jsou dodávána na vyžádání.
Charakteristické vybavení:
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Integrované sériové rozhraní pro komunikaci mezi osobním počítačem
či operátorským panelem (HMI)
Integrované polohovací instrukce
Standardní programovací rozhraní
Indikace stavu vstupů a výstupů prostřednictvím LED
Slot pro paměťové kazety
Integrované hodiny reálného času
Rozšiřování pomocí digitálních vstupních/výstupních modulů, speciálních funkčních modulů a modulů ADP
Uživatelsky přívětivé programovací systémy, jako je programovací
software konformní s normou IEC1131.3 (EN 61131), panely HMI
a ruční programovací přístroje
Základní jednotky s 16 v/v
FX3U-16
MR-DS
Specifikace
FX3U-16
MR/ES
FX3U-16
MT/DSS
FX3U-16
MT/ESS
Integrované vstupy a výstupy
16
16
16
16
Napájecí zdroj
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
Integrované vstupy
8
8
8
8
Integrované výstupy
8
8
8
8
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Tranzistor (zdroj)
Spotřeba energie
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
25 W
30 VA
25 W
30 VA
0,6
0,6
0,6
0,6
130x90x86
130x90x86
130x90x86
130x90x86
231498
231486
231503
231492
FX3U-32
MR/ES
FX3U-32
MT/DSS
FX3U-32
MT/ESS
Základní jednotky s 32 v/v
FX3U-32
MR/DS
Specifikace
Integrované vstupy a výstupy
32
32
32
32
Napájecí zdroj
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
Integrované vstupy
16
16
16
16
Integrované výstupy
16
16
16
16
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Tranzistor (zdroj)
Spotřeba energie
30 W
35 VA
30 W
35 VA
0,65
0,65
0,65
0,65
150x90x86
150x90x86
150x90x86
150x90x86
231499
231487
231504
231493
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
MITSUBISHI ELECTRIC
23
2
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
앬
/// ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3U
Základní jednotky s 48 v/v
FX3U-48
MR/DS
Specifikace
2
FX3U-48
MT/ESS
FX3U-48
MT/DSS
Integrované vstupy a výstupy
48
48
48
48
Napájecí zdroj
24 V DC
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
Integrované vstupy
24
24
24
24
Integrované výstupy
24
24
24
24
Tranzistor (zdroj)
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Spotřeba energie
35 W
40 VA
40 VA
35 W
0,85
0,85
0,85
0,85
182x90x86
182x90x86
182x90x86
182x90x86
231500
231488
231494
231505
FX3U-64
MR/ES
FX3U-64
MT/ESS
FX3U-64
MT/DSS
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
FX3U-48
MR/ES
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
Základní jednotky s 64 v/v
FX3U-64
MR/DS
Specifikace
Integrované vstupy a výstupy
64
64
64
64
Napájecí zdroj
24 V DC
100–240 V AC
100–240 V AC
24 V DC
Integrované vstupy
32
32
32
32
Integrované výstupy
32
32
32
32
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Tranzistor (zdroj)
Spotřeba energie
40 W
45 VA
45 VA
40 W
1,0
1,0
1,0
1,0
220x90x86
220x90x86
220x90x86
220x90x86
231501
231489
231495
231506
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
Základní jednotky s 80–128 v/Vv
FX3U-80
MR/DS
Specifikace
FX3U-80
MR/ES
FX3U-80
MT/DSS
FX3U-80
MT/ESS
FX3U-128
MR/ES
FX3U-128
MT/ESS
Integrované vstupy a výstupy
80
80
80
80
128
128
Napájecí zdroj
24 V DC
100–240 V AC
24 V DC
100–240 V AC
100–240 V AC
100–240 V AC
Integrované vstupy
40
40
40
40
64
64
Integrované výstupy
40
40
40
40
64
64
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Tranzistor (zdroj)
Relé
Tranzistor (zdroj)
Spotřeba energie
45 W
50 VA
45 W
50 VA
65 VA
65 VA
1,2
1,2
1,2
1,2
1,8
1,8
285x90x86
285x90x86
285x90x86
285x90x86
350x90x86
350x90x86
231502
231490
231507
231496
231491
231497
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
24
kg
mm
Kód zboží
MITSUBISHI ELECTRIC
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3U ///
왎 Specifikace
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U ¨ FX3UC
Všeobecné provozní podmínky
Údaje
Okolní teplota
0–55 °C (Skladovací teplota: -25–+75 °C)
Stupeň krytí
IP10
Odolnost proti rušivým napětím
1000 Všš pomocí generátoru šumu; 1 μs při 30–100 Hz
Izolační napětí
AC zdroj: 1 500 VAC, 1 min. /DC zdroj: 500 VAC, 1 min.
Vlhkost (okolní)
5–95 % (bez kondenzace)
2
Odolnost proti úderu
Podle IEC/EN 68-2-27: 15 g (vždy 3krát ve 3 směrech po dobu 11 ms)
Odolnost proti vibracím
Podle IEC/EN 06.02.68: 1 g (odolnost proti vibracím 57–150 Hz po dobu 80 min. ve všech 3 osových směrech); 0,5 g při montáži na DIN lištu
Izolační odpor
500 V DC, 5 MW
Uzemnění
Třída D: zemní odpor max. 100 W
Pojistka
Od FX3U-16M첸 do FX3U-32M첸: 3,15 A; od FX3U-48M첸 do FX3U-128M첸: 5 A
Vnější vlivy
Nepoužívejte v prostředí s korozivními plyny, instalujte na bezprašných místech
Osvědčení
Detailní informace najdete na straně 67–68
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
Provozní podmínky
Elektrické specifikace
Parametry
napájecího napětí
Moduly s DC napájením
(FX3U-왏M왏/DS/DSS)
Moduly s AC napájením
(FX3U-왏MR/ES)
Výstupní údaje
Napájecí zdroj
24 V DC (+20 %/-30 %)
100–240 V AC (+10 %/-15 %),
50/60 Hz
Max. spínaná zátěž
Zapínací proud
30 A/<5 ms (při 100 V AC);
65 A/<<5 ms (při 200 V AC)
—
Reléové
moduly
Tranzistorové
moduly
V
<240 V AC, <30 V DC
5–30 V DC
Max. zatěžovací
proud
- na výstup
A
2
0,5/0,3 햲
- na skupinu*
A
- induktivní zátěž
8
0,8/1,6 햳
80 VA
12 W/7,2 W
10
<0,2 (Y0,Y1<30 μs)
Max. dovolená doba výpadku napájení
5 ms
10 ms
Max. spínací výkon
Primární napájecí napětí
24 V DC
—
Doba odezvy
FX3U-16/32MR/ES: 400 mA/
FX3U-48–128MR/ES: 600 mA
Doba života reléových kontaktů
(počet sepnutí)
3 000 000 při 20 VA; 1 000 000 při 35 VA;
200 000 při 80 VA
FX3U
Zdroj provozního napětí (24 V DC)
—
ms
Všeobecné systémové údaje
Systémové údaje
Programová data
FX3U
Systémové údaje
Operandy
Vstupní/výstupní adresy
Celkem max. 384 (včetně vzdálených v/v)
Merkery
7.680
Adresový prostor
Max. 256 přímo adresovatelných a
max. 256 síťových v/v
Speciální merkery
512
Operandy stavových kroků
4.096
Programová paměť
64 000 kroků RAM (interní), výměnná FLROM k jednoduché
výměně programů
Časovače
512
Doba zpracování
0,065 μs/log. instrukce
Čítače
235
27 základních příkazů, 2 instrukce pro step ladder,
209 aplikačních instrukcí
Rychlé čítače
16
Počet instrukcí
1fázové: 8 vstupů max: 100 kHz/6 vstupů, 10 kHz/2 vstupy
2fázové: 2 vstupy max: 50 kHz/2 vstupy
Programovací jazyk
Kontaktní schéma, seznam instrukcí, SFC
Rychlost čítání
rychlých čítačů
Zpracování programu
Cyklické zpracování, zpracování refresh mode
Hodiny reálného času
Rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, den v týdnu
Ochrana programu
Ochrana heslem s 3 ochrannými úrovněmi*
Datové registry
8.000
* Ochranné úrovně lze změnit pouze pomocí programovacích přístrojů FX-10P/FX-20P/FX-30P.
MITSUBISHI ELECTRIC
Rozšířené souborové registry
32.768
Indexové registry
16
Speciální registry
512
Ukazatelé
4 096
Vnořené operandy
8
Vstupy pro přerušení
6
Konstanty
16 bitů: K: -32768 až +32768; hex: 0–FFFF;
32 bitů: K: -2147483648 až +2147483647;
hex: 0–FFFF FFFF
25
/// ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3UC
Série MELSEC FX3UC
Integrovaný přepínač RUN/STOP
Přímá komunikace s počítačem
může probíhat přes integrované
sériové rozhraní.
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
2
Připojení adaptérů rozhraní pro
druhé komunikační rozhraní
RS485/RS422/RS232
Integrované rychlé čítací vstupy
umožňují zpracování rychlých vstupních
pulzů. K dispozici je 6 čítačů pro 100 kHz
a 2 čítače pro 10 kHz.
Zpracování přerušení probíhá rovněž
přes tyto vstupy.
Paměť RAM/EEPROM pro až
64 00 kroků PLC programu
poskytuje velkou rezervu,
potřebnou hlavně u rozsáhlých
programů.
Základní jednotky lze rozšířit pomocí
modulárních a kompaktních rozšiřovacích jednotek až na 384 vstupů
a výstupů (256 přímo a celkem
384 použitím vzdálených v/v přes
datovou síť).
Tři integrované pulzní výstupy
pro frekvence do 100 kHz s brzdicími
a zrychlovacími rampami k ovládání
krokových motorů a výstupem signálů
s pulzní šířkovou modulací
Popis modulárních komponent
Spínač RUN/STOP
Kontrolky LED k indikaci
provozního stavu
Zásuvná pozice pro
paměťové kazety
Paměťová kazeta
(přídavné vybavení)
Kontrolky LED k indikaci
vstupních stavů
Kontrolky LED k indikaci
výstupních stavů
Ochranná krytka pro
rozšiřovací sběrnici
Rozšiřovací sběrnice
(na boku)
Krytka připojení
adaptérového modulu
26
Konektor pro
programovací přístroj
Zálohovací baterie
Konektor pro digitální
výstupy
Kryt přihrádky baterie
Konektor pro digitální
vstupy
MITSUBISHI ELECTRIC
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3UC ///
왎 Základní jednotky
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U þ FX3UC
Základní jednotky FX3UC
Základní jednotky řady FX3UC jsou k dispozici s 16, 32, 64 nebo 96 vstupními/výstupními body a jsou rozšiřitelné až na 384 v/v.
Jako výstupní typ jsou k dispozici pouze tranzistorové výstupy.
Charakteristické vybavení:
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
앬
Integrované sériové rozhraní pro komunikaci mezi osobním
počítačem či operátorským panelem (HMI)
Stejná sada instrukcí jako u FX3U
Integrované polohovací instrukce
Velmi kompaktní rozměry
Indikace stavu vstupů a výstupů prostřednictvím LED
Zásuvná pozice pro paměťové kazety
K dispozici jsou adaptérové moduly se šroubovými nebo pérovými
svorkami a systémovou kabeláži
Rozšiřování pomocí digitálních vstupních/výstupních modulů,
speciálních funkčních modulů a modulů ADP
Uživatelsky přívětivé programovací systémy, jako je programovací
software konformní s normou IEC1131.3 (EN 61131), panely HMI
a ruční programovací přístroje
2
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
앬
Základní jednotky s 16–96 v/v
Specifikace
FX3UC-16
MT/DSS
FX3UC-32
MT/DSS
FX3UC-64
MT/DSS
FX3UC-96
MT/DSS
Integrované vstupy a výstupy
Napájecí zdroj
Integrované vstupy
Integrované výstupy
Typ výstupu
16
24 V DC (+20 %, -15 %)
8
8
Tranzistor (zdroj)*
32
24 V DC (+20 %, -15 %)
16
16
Tranzistor (zdroj)*
64
24 V DC (+20 %, -15 %)
32
32
Tranzistor (zdroj)*
96
24 V DC (+20 %, -15 %)
48
48
Tranzistor (zdroj)*
6
0,2
34x90x74
8
0,2
34x90x74
11
0,3
59,7x90x74
14
0,35
85,4x90x74
231508
231509
231510
231511
Spotřeba energie
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
W
kg
mm
Kód zboží
* Přístroje s tranzistorovými výstupy pro spínání záporného pólu jsou k dispozici na vyžádání.
Systémová kabeláž
K zjednodušení kabelového propojení u modulů
FX3UC s řadovými konektory jsou k dispozici různé
svorkovnicové bloky se šroubovými nebo pérovými
svorkami.
Podrobné informace k tomuto tématu najdete
v tomto katalogu v kapitole „Příslušenství“.
Výstupní svorkovnicový blok se
šroubovými nebo pérovými svorkami je možné osadit reléovými
nebo tranzistorovými výstupy
.0
Vstupní svorkovnicový blok se šroubovými
nebo pérovými svorkami
.1
.3
.2
-
24V+
A2-
A2-
24
V
.7
.6
.5
.4
OUT
PLC-V8/FLK14/
Art. 22 95 55 4
A2-
24
V
A2-
24
V
A2-
24
V
A2-
24
V
A2-
24
V
A2-
24
V
24
V
.6 .7
.0 .1 .2 .3 .4 .5
MITSUBISHI ELECTRIC
27
/// ZÁKLADNÍ JEDNOTKY SÉRIE FX3UC
왎 Specifikace
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U þ FX3UC
Všeobecné provozní podmínky
ZÁKLADNÍ JEDNOTKY FX
2
Provozní podmínky
Údaje
Okolní teplota
0–55 °C (Skladovací teplota: -25–+75 °C)
Stupeň krytí
IP10
Odolnost proti rušivým napětím
1000 Všš pomocí generátoru šumu; 1 μs při 30–100 Hz
Izolační napětí
AC zdroj: 1 500 VAC, 1 min./DC zdroj: 500 VAC, 1 min.
Vlhkost (okolní)
5–95 % (bez kondenzace)
Odolnost proti úderu
Podle IEC/EN 68-2-27: 15 g (vždy 3krát ve 3 směrech po dobu 11ms)
Odolnost proti vibracím
Podle IEC/EN 06.02.68: 1 g (odolnost proti vibracím 57–150 Hz po dobu 80 min. ve všech 3 osových směrech); 0,5 g při montáži na DIN lištu
Izolační odpor
500 V DC, 5 MW
Uzemnění
Třída D: zemní odpor max. 100 W
Vnější vlivy
Nepoužívejte v prostředí s korozivními plyny, instalujte na bezprašných místech
Osvědčení
Detailní informace najdete na straně 67–68
Elektrické specifikace
Parametry
napájecího napětí
Všechny moduly
Napájecí zdroj
24 V DC (+20 %/-30 %)
Zapínací proud
—
Výstupní údaje
Všechny moduly
Max. spínaná zátěž
Max. dovolená doba výpadku napájení 5 ms
Primární napájecí napětí
24 V DC
Zdroj provozního napětí (24 V DC)
—
V
5–30 V DC
Max. zatěžovací
proud
- na výstup
A
0,1/0,3햲
- na skupinu*
A
0,8/1,6
Max. spínací výkon
- induktivní zátěž
Doba odezvy
Doba života reléových kontaktů
(počet sepnutí)햴
2,4 W/7,2 W 햳
ms
<0,2 (Y0,Y1<30 μs)
3 000 000 při 20 VA; 1 000 000 při 35 VA;
200 000 při 80 VA
햲
햳
Pro Y0 a Y1 = 0,3 A; všechny ostatní 0,1 A
7,2 W pro Y0 až Y3, všechny ostatní výstupy 2,4 W
Střední doba života. Bez garance spínacího výkonu.
* Omezení platí vždy jen pro vztažnou svorku v každé skupině u relé pro 4 a 8 výstupů, u tranzistorů
pro 2 a 4 výstupy. Dávejte pozor na obsazení svorek pro přiřazení do skupiny.
햴
Všeobecné systémové údaje
Systémové údaje
Programová data
FX3UC
Systémové údaje
Operandy
FX3UC
Vstupní/výstupní adresy
Celkem max. 384 (včetně vzdálených v/v)
Merkery
7.680
Adresový prostor
Max. 256 přímo adresovatelných a
max. 256 síťových v/v
Speciální merkery
512
Operandy stavových kroků
4.096
Programová paměť
64 000 kroků RAM (interní), výměnná FLROM k jednoduché
výměně programů
Časovače
512
Doba zpracování
0,065 μs/log. instrukce
Čítače
235
27 základních příkazů, 2 instrukce pro step ladder,
209 aplikačních instrukcí
Rychlé čítače
16
Počet instrukcí
1fázové: 8 vstupů max: 100 kHz/6 vstupů, 10 kHz/2 vstupy
2fázové: 2 vstupy max: 50 kHz/2 vstupy
Programovací jazyk
Kontaktní schéma, seznam instrukcí, SFC
Rychlost čítání
rychlých čítačů
Zpracování programu
Cyklické zpracování, zpracování refresh mode
Hodiny reálného času
Rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, den v týdnu
Ochrana programu
Ochrana heslem s 3 ochrannými úrovněmi*
Datové registry
8.000
* Ochranné úrovně lze změnit pouze pomocí programovacího přístroje FX-30P.
28
Rozšířené souborové registry
32.768
Indexové registry
16
Speciální registry
512
Ukazatelé
4.096
Vnořené operandy
8
Vstupy pro přerušení
6
Konstanty
16 bitů: K: -32768 až +32768; hex: 0–FFFF;
32 bitů: K: -2147483648 až +2147483647;
hex: 0–FFFF FFFF
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMPAKTNÍ ROZŠIŘOVACÍ JEDNOTKY ///
왎 Napájené kompaktní rozšiřovací jednotky
¨ FX1S þ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Kompaktní rozšiřovací jednotky FX0N
Kompaktní rozšiřovací jednotky série FX0N jsou vybaveny
40 vstupy/výstupy.
Druh výstupu je možné volit mezi reléovým a tranzistorovým
provedením.
Zvláštní vlastnosti:
앬
앬
앬
Zobrazení stavů vstupů a výstupů pomocí kontrolek LED
Kompatibilní se sérii MELSEC FX1N
Integrovaný zdroj provozního napětí s kapacitou až 200 mA
FX0N-40
ER-ES/UL
Specifikace
FX0N-40
ER-DS
ROZŠIŘOVACÍ JEDNOTKY
3
FX0N-40
ET-DSS
Elektrické parametry
Integrované vstupy a výstupy
AC rozsah (+10 %, -15 %)
Napájecí zdroj
Frekvence u AC
Hz
DC rozsah (+20 %, -15 %)
Max. spotřeba energie
Zapínací proud
40
40
40
100–240 V
—
—
50/60
—
—
—
24 V
24 V
30 W
40 VA
20 W
100 V AC
30 A/5 ms
—
—
200 V AC
50 A/5 ms
—
—
60 A/50 ms
—
60 A/50 ms
Max. dovolená doba výpadku napájení
ms
10
5
5
Ext. zdroj provozního napětí (24 V DC)
Vstupní parametry
mA
200
—
—
24 V DC
Integrované vstupy
24
24
24
Min. proud pro logickou 1
mA
3,5
3,5
3,5
Max. proud pro logickou 0
mA
1,5
1,5
1,5
Doba odezvy
Výstupní parametry
Pro všechny kompaktní rozšiřující jednotky série MELSEC FX0N platí: 10 ms (tovární nastavení)
Integrované výstupy
16
16
16
Typ výstupu
Relé
Relé
Tranzistor
Max. spínaná zátěž
Obecně u reléových verzí: <AC 240 V, <DC 30 V; u tranzistorových verzí: DC 5–30 V
Max. zatěžovací
proud
- na výstup
A
2
2
0,5
- na skupinu*
A
5
5
0,8햲
Max. spínací
výkon
- induktivní zátěž
VA
80
80
12
ms
10
10
<0,2
Doba odezvy
Doba života reléových kontaktů (počet sepnutí)햳
Mechanické parametry
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
Pro všechny kompaktní rozšiřovací jednotky série MELSEC FX0N platí: 3 000 000 při 20 VA; 1 000 000 při 35 VA; 200 000 při 80 VA (jen pro reléové výstupy)
kg
mm
Kód zboží
0,75
0,75
0,75
150x90x87
150x90x87
150x90x87
60012
55955
55954
햲
0,8 pro 4 na skupinu
햳
Střední doba života. Bez garance spínacího výkonu.
* Omezení platí vždy jen pro vztažnou svorku v každé skupině. Dávejte pozor na obsazení svorek pro přiřazení do skupiny.
MITSUBISHI ELECTRIC
29
/// KOMPAKTNÍ ROZŠIŘOVACÍ JEDNOTKY
왎 Napájené kompaktní rozšiřovací jednotky
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Kompaktní rozšiřovací jednotky FX2N
Kompaktní rozšiřovací jednotky série FX2N se dodávají se
32 nebo 48 vstupy a výstupy.
Druh výstupu je možné volit mezi reléovým a tranzistorovým
provedením.
Zvláštní vlastnosti:
앬
앬
앬
앬
Zobrazení stavů vstupů a výstupů pomocí kontrolek LED
Kompatibilní se sérii MELSEC FX1N/FX3G a FX3U
Odnímatelné svorkovnice
Integrovaný zdroj provozního napětí se zatížitelností
250 mA nebo 460 mA
ROZŠIŘOVACÍ JEDNOTKY
3
FX2N-32
ER-ES/UL
Specifikace
FX2N-32
ET-ESS/UL
FX2N-48
ER-DS
FX2N-48
ER-ES/UL
FX2N-48
ET-DSS
FX2N-48
ET-ESS/UL
Elektrické parametry
Integrované vstupy a výstupy
AC rozsah (+10 %, -15 %)
Napájecí zdroj
Frekvence u AC
Hz
DC rozsah (+20 %, -30 %)
Max. spotřeba energie
Zapínací proud
32
32
48
48
48
48
100–240 V
100–240 V
—
100–240 V
—
100–240 V
50/60
50/60
50/60
—
50/60
—
—
—
24 V
—
24 V
—
35 VA
35 VA
30 W
45 VA
30 W
45 VA
100 V AC
40 A<5 ms
40 A<5 ms
—
40 A<5 ms
40 A<5 ms
40 A<5 ms
200 V AC
60 A<5 ms
—
—
60 A<5 ms
60 A<5 ms
60 A<5 ms
Max. dovolená doba výpadku napájení
ms
10
10
5
10
5
10
Ext. zdroj provozního napětí (24 V DC)
mA
250
250
—
460
—
460
Napájecí zdroj int. sběrnice (5 DC)
Vstupní parametry
mA
690
690
690
690
690
690
Integrované vstupy
16
16
24
24
24
24
Min. proud pro logickou 1
mA
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Max. proud pro logickou 0
mA
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Doba odezvy
Výstupní parametry
Pro všechny kompaktní rozšiřovací jednotky série MELSEC FX2N platí: 10 ms (tovární nastavení)
Integrované výstupy
16
16
24
24
24
24
Typ výstupu
Relé
Tranzistor (zdroj)
Relé
Relé
Tranzistor (zdroj)
Tranzistor (zdroj)
Max. spínaná zátěž
Max. zatěžovací
proud
Max. spínací
výkon
Obecně u reléových verzí: <AC 240 V, <DC 30 V; u tranzistorových verzí: DC 5–30 V
- na výstup
A
2
0,5
2
2
0,5
0,5
- na skupinu *
A
8
0,8/1,6 햳
8
8
0,8/1,6햳
0,8/1,6햳
- induktivní zátěž
W
80
12
80
80
12
12
10
<0,2
10
10
<0,2
<0,2
Doba odezvy
ms
Doba života reléových kontaktů (počet sepnutí)햲
Mechanické parametry
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
Pro všechny kompaktní rozšiřovací jednotky série MELSEC FX2N platí: 3 000 000 při 20 VA; 1 000 000 při 35 VA; 200 000 při 80 VA (jen pro reléové výstupy)
kg
mm
Kód zboží
0,65
0,65
0,85
0,85
0,85
0,85
150x90x87
150x90x87
182x90x87
182x90x87
182x90x87
182x90x87
65568
65569
66633
65571
66634
65572
햲
Střední doba života. Bez garance spínacího výkonu. 햳 0,8 pro 4 na skupinu a 1,6 pro 8 na skupinu
* Omezení platí vždy jen pro vztažnou svorku v každé skupině. Dávejte pozor na obsazení svorek pro přiřazení do skupiny.
30
MITSUBISHI ELECTRIC
MODULÁRNÍ ROZŠIŘOVACÍ JEDNOTKY ///
왎 Nenapájené modulární rozšiřovací jednotky
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Modulární rozšiřovací jednotky FX2N
Modulární rozšiřovací jednotky série FX2N rozšiřují hlavní jednotku vždy
o 8 nebo 16 vstupů nebo výstupů.
U výstupních modulů je možné volit mezi tranzistorovými nebo reléovými výstupy.
Zvláštní vlastnosti:
앬
앬
2
앬
IN
앬
OUT
Zobrazení stavů vstupů a výstupů pomocí kontrolek LED
Kompatibilní se sérii MELSEC FX1N/FX3G a FX3U
Velmi kompaktní rozměry
Vertikálně uspořádané svorkovnice s horním nebo spodním přívodem
kabelů
ROZŠIŘOVACÍ JEDNOTKY
3
FX2N-8EX-ES
OUT
FX2N-16EYR-ES/UL
FX2N-8
ER-ES/UL
Specifikace
FX2N-8
EX-ES/UL
FX2N-8
EYR-ES/UL
FX2N-8
EYT-ESS/UL
FX2N-16
EX-ES/UL
FX2N-16
EYR-ES/UL
FX2N-16
EYT-ESS/UL
Elektrické parametry
Integrované vstupy a výstupy
8
8
8
8
16
16
16
Obsazené v/v body
16
8
8
8
16
16
16
Napájecí zdroj
Vstupní parametry
Všechny modulární rozšiřující bloky jsou napájeny ze základní jednotky.
Integrované vstupy
4
8
—
—
16
—
—
Min. proud pro logickou 1
mA
3,5
3,5
—
—
3,5
—
—
Max. proud pro logickou 0
mA
1,5
1,5
—
—
1,5
—
—
Doba odezvy
Výstupní parametry
Pro všechny jednotky série MELSEC FX2N platí: 10 ms (tovární nastavení)
Integrované výstupy
4
—
8
8
—
16
16
Typ výstupu
Relé
—
Relé
Tranzistor
—
Relé
Tranzistor (zdroj)
Max. spínaná zátěž
Max. zatěžovací
proud
Max. spínací
výkon
Obecně u reléových verzí: <AC 240 V, <DC 30 V; u tranzistorových verzí: DC 5–30 V
- na výstup
A
2
—
2
0,5
—
2
0,5
- na skupinu햲
A
8
—
8
0,8
—
8
1,6
VA
80
—
80
12
—
80
12
10
10
10
<0,2
—
10
<0,2
- induktivní zátěž
Doba odezvy
ms
Doba života reléových kontaktů (počet sepnutí)햳
Mechanické parametry
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
햲
햳
Pro všechny kompaktní rozšiřovací jednotky série MELSEC FX2N platí: 3 000 000 při 20 VA; 1 000 000 při 35 VA; 200 000 při 80 VA (jen pro reléové výstupy)
kg
mm
Kód zboží
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
43x90x87
43x90x87
43x90x87
43x90x87
40x90x87
40x90x87
40x90x87
166285
166284
166286
166287
65776
65580
65581
Omezení platí vždy jen pro vztažnou svorku v každé skupině. Dávejte pozor na obsazení svorek pro přiřazení do skupiny.
Střední doba života. Bez garance spínacího výkonu.
MITSUBISHI ELECTRIC
31
/// MODULÁRNÍ ROZŠIŘOVACÍ JEDNOTKY
왎 Modulární rozšiřovací jednotky
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U þ FX3UC
Modulární rozšiřovací jednotky FX2NC
Modulární rozšiřovací jednotky série FX2NC se mohou kombinovat pouze
se základními jednotkami PLC série FX3UC.
Jednotky jsou vybaveny 16 nebo 32 vstupy nebo výstupy. U modulů s
16 výstupy lze typ výstupu volit mezi reléovým a tranzistorovým.
FX2NC-32EX
-DS
POWER
X0
1
2
3
X4
5
6
7
X0
1
2
3
X4
5
6
7
Upozornění: Tyto moduly se mohou kombinovat pouze se základními jednotkami PLC série FX3UC!
X0
1
2
3
X4
5
6
7
X0
1
2
3
X4
5
6
7
Zvláštní vlastnosti:
앬
앬
앬
FX2NC-16EYR-T-DS
PW
Y0
1
2
3
Y4
5
6
7
Y0
1
2
3
Y4
5
6
7
ROZŠIŘOVACÍ JEDNOTKY
3
앬
Velmi kompaktní konstrukce
Zobrazení stavů vstupů a výstupů pomocí kontrolek LED
Moduly FX2NC-16EYR-T-DS a FX2NC-16EX-T-DS mají odnímatelné
svorkovnicové bloky (vyměnitelné na vyžádání za pérové svorkovnicové bloky).
Adaptérové moduly a systémová kabeláž pro jednotky s s plochými
konektory (tranzistorové verze) jsou k dispozici na vyžádání
FX2NC-32EX-DS
FX2NC-16EYR-DS
FX2NC-16
EX-T-DS
FX2NC-16
EYR-T-DS
FX2NC-16
EX-DS
FX2NC-16
EYT-DSS
FX2NC-32
EX-DS
FX2NC-32
EYT-DSS
Integrované vstupy/výstupy
16
16
16
16
32
32
Napájecí zdroj
Všechny modulární rozšiřující bloky jsou napájeny ze základní jednotky.
Specifikace
Elektrické parametry
Vstupy
Integrované vstupy
16
—
16
—
32
—
Vstupní proud X0®X7 / X10®¥
7/5
—
7/5
—
7/5
—
4,5/3,5
—
4,5/3,5
—
4,5/3,5
—
1,5
—
1,5
—
1,5
—
Minimální proud pro logickou 1
X0®X7 / X10®¥
mA
Max. proud pro logickou 0
mA
Způsob izolace
U všech rozšiřovacích jednotek jsou vstupy galvanicky odděleny přes optočleny.
Doba odezvy
Pro všechny jednotky MELSEC FX2NC platí: 10 ms (tovární nastavení), nastavitelná od 0 do 60 ms v krocích po 1 ms (REFF, FNC51 = 0–60 ms)
Výstupy
Integrované výstupy
—
16
—
16
—
32
Typ výstupu
—
Relé
—
Tranzistor
—
Tranzistor
0,1/0,3햲
—
0,1/0,3햲
Napětí pro zapnutí (max.)
Max. zatěžovací
proud
Max. spínací
výkon
- na výstup
- na skupinu*
- induktivní zátěž
- test kontrolek
Doba odezvy
V
Obecně u reléových verzí: <AC 240 V, <DC 30 V; u tranzistorových verzí: DC 5–30 V
A
—
2
—
A
—
4/8
—
0,8
—
0,8
VA
—
80
—
2,4/7,2햳
—
2,4/7,2햳
W
—
100
—
0,3/0,9햴
—
0,3/0,9햴
ms
—
10
—
<0,2
—
<0,2
—
jako základní jednotka
—
—
—
—
Odnímatelný blok šroubových svorek
Konektor na plochý kabel
Konektor na plochý kabel
Konektor na plochý kabel
Konektor na plochý kabel
0,2
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
20,2x90x89
24,2x90x89
14,6x90x87
14,6x90x87
26,2x90x87
26,2x90x87
128152
128153
104503
104504
104505
104506
Doba života reléových kontaktů (počet sepnutí)
Mechanické parametry
Připojení
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
햲
pro Y0 až Y1 platí 0,3 A; pro všechny ostatní 0,1 A 햳 7,2 W u Y0 až Y3; pro všechny ostatní 2,4 W 햴 0,9 W u Y0 až Y3; pro všechny ostatní 0,3 W
* Omezení platí vždyjen pro vztažnou svorku v každéskupině. Dávejtepozor na obsazení svorek pro přiřazení do skupiny.
32
MITSUBISHI ELECTRIC
ANALOGOVÉ MODULY ///
왎 Analogové výstupní moduly
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
FX2N-2DA, FX2N-4DA, FX3U-4DA Analogové moduly
Analogové výstupní moduly poskytují uživatelům 2 až 4 analogové výstupy. Modul konvertuje digitální hodnoty z řídicích jednotek/automatů FX1N/FX3G/FX3U a FX3UC na analogové signály
potřebné pro řízení procesu. Výstupem modulu mohou být proudové nebo napěťové signály.
Upozornění: Modul FX3U-4DA se může kombinovat pouze se základní jednotkou FX3G/FX3U/FX3UC.
Specifikace
Analogové kanály
FX2N-2DA
FX2N-4DA
Vstupy
—
—
—
Výstupy
2
4
4
0–+10 V DC/
0–+5 V DC/
4–+20 mA
-10–+10 V DC/
0–+20 mA/
4–+20 mA
-10–+10 V DC/
0–+20 mA/
4–+20 mA
0,32 mV (16 bit + znaménko)
Analogový výstupní rozsah
FX3U -4DA
FX2N-2DA
Rozlišení
24 V
FX3U-4DA
Napětí
2,5 mV (12 bit)
5 mV (10 bit)
Proud
4 μA (12 bit)
20 μA (11 bit + znaménko)
0,63 μA (15 bit)
±1 %
±1 %
±0,3–0,5 %*
5 V DC
30 mA (zezákl. jednotky)
30 mA (zezákl. jednotky)
120 mA (zezákl. jednotky)
24 V DC
85 mA
200 mA
160 mA
8
8
8
0,3
0,3
0,2
D/A
FX3U-4DA
Napájecí zdroj
Obsazené v/v body
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Informace pro objednání
Kód zboží
43x90x87
55x90x87
55x90x87
102868
65586
169509
4
* V závislosti na teplotě okolí
왎 Analogové vstupní moduly
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
FX2N-2AD, FX2N-4AD, FX3U-4AD, FX2N-8AD
Analogové vstupní moduly poskytují uživatelům 2 až 8 analogových vstupů. Modul konvertuje analogové procesní signály na digitální hodnoty, které mohou být dále zpracovány řídicími jednotkami/
automaty MELSEC FX1N/FX3G/FX3U/FX3UC.
Výstupem mohou být skutečné hodnoty nebo průměrné hodnoty z několika měření.
Upozornění: Modul FX3U-4AD se může kombinovat pouze se základní jednotkou FX3G/FX3U/FX3UC.
FX 2N -2AD
POWER
Specifikace
Analogové kanály
FX2N-2AD
FX2N-4AD
FX3U-4AD
FX3UC-4AD**
Vstupy
2
4
4
4
8
Výstupy
—
—
—
—
—
0–+10 V DC/
0–+5 V DC/
0/4–+20 mA
-10–+10 V DC/
-20–+20 mA/
4–+20 mA
-10–+10 V DC/
-20–+20 mA/
4–+20 mA
-10–+10 V DC/
-20–+20 mA/
4–+20 mA
-10–+10 V DC/
-20–+20 mA/
4–+20 mA
5 mV (11 bit +
znaménko)
0,32 mV (16 bit + 0,32 mV (16 bit + 0,63 mV (14 bit +
znaménko)
znaménko)
znaménko)
20 μA (10 bit +
znaménko)
1,25 μA (15 bit +
znaménko)
1,25 μA (15 bit +
znaménko)
2,5 μA (13 bit +
znaménko)
±1 %
±0,3–1 %*
±0,3–1 %*
±0,3–0,5 %*
Analogový vstupní rozsah
Napětí
2,5mV, 1,25mV/
4 μA (12 bit)
Rozlišení
Proud
Celková přesnost v celém rozsahu
±1 %
5 V DC
20 mA
30 mA
110 mA
100 mA
50 mA
(zezákl. jednotky) (ze zákl. jednotky) (ze zákl. jednotky) (ze zákl. jednotky) (ze zákl. jednotky)
24 V DC
50 mA
(zezákl. jednotky) 55 mA
90 mA
80 mA
80 mA
8
8
8
8
8
0,3
0,3
0,2
0,13
0,4
43x90x87
55x90x87
55x90x87
20,2x90x79
75x105x75
102869
65585
169508
210090
129195
Napájecí zdroj
MITSUBISHI
FX2N-8AD
POWER
24V
FX2N-8AD
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
* V závislosti na teplotě okolí
** Jen pro FX3UC
Poznámka: FX2N-8AD je možné nakonfigurovat tak, aby přijímal standardní analogové vstupy a rovněž vybrané teplotní vstupy,
například z termočlánků typu K, T nebo J.
MITSUBISHI ELECTRIC
33
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Celková přesnost v celém rozsahu
/// ANALOGOVÉ MODULY
왎 Analogové vstupní/výstupní moduly
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
FX0N-3A, FX2N-5A
Tyto vstupní/výstupní analogové moduly poskytují uživateli 2 moduly, které jsou vybaveny jak 2
nebo 4 analogovými vstupy, tak také jedním analogovým výstupem. Moduly slouží k převodu analogových signálů z procesu na digitální hodnoty a naopak.
U analogových vstupů je možné volit mezi proudovým nebo napěťovým vstupním signálem.
Upozornění: Modul FX2N-5A není možné použít ve spojení se základní jednotkou FX1N.
Specifikace
Počet analogových
bodů
FX2N -5A
FX0N-3A
FX2N-5A
Vstupy
2
4
Výstupy
1
1
Napětí
0–+10 V (8 bit),
0–+5 V (8 bit)
-10–+10 V (15 bit + znaménko),
-100–+100 mV (11 bit + znaménko)
Proud
0/4–+20 mA (8 bit)
-20–+20 mA (14 bit + znaménko),
0/4–+20 mA (14 bit)
Napětí
0–+10 V (8 bit),
0–+5 V (8 bit)
-10–+10 V (12 bit)
Proud
4–+20 mA (8 bit)
0/4–+20 mA (10 bit)
±1 %
±0,3–1 %*
Vstupy (Rozlišení )
FX0N-3A
24 V
AD / DA
Výstupy (Rozlišení )
FX2N-5A
Celková přesnost v celém rozsahu
4
Napájecí zdroj
5 V DC
30 mA (ze zákl. jednotky)
70 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
90 mA (ze zákl. jednotky)
90 mA
8
8
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Obsazené v/v body
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Informace pro objednání
Kód zboží
0,2
0,3
43x90x87
55x90x87
41790
153740
*V závislosti na teplotě okolí
왎 Analogové vstupní teplotní moduly
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
FX2N-4AD-TC, FX2N-4AD-PT, FX2N-2LC
Analogový vstupní modul pro termočlánky FX2N-4AD-TC se používá pro zpracování teplotních signálů. Má 4 nezávislé vstupy pro detekci signálů z termočlánků typu J a K. Typ termočlánku je možné
vybrat nezávisle pro každý bod.
Analogový vstupní modul pro Pt100 vstupy FX2N-4AD-PT umožňuje připojit čtyři Pt100 čidla k automatům řady FX1N/FX3G nebo FX3U/FX3UC.
Modul řízení teploty FX2N-2LC je vybaven dvěmi teplotními vstupními body a dvěmi tranzistorovými (otevřený kolektor) výstupními body. Používá se pro odečítání signálů o teplotě z termočlánků
a čidel Pt100 a provádí výstupní řízení metodou PID.
Upozornění: Modul FX2N-2LC není možné použít ve spojení se základní jednotkou FX1N.
FX2N -4AD-TC
A/D
Specifikace
FX2N-4AD-TC
FX2N-4AD-PT
FX2N-2LC
Analogové vstupy
4 (typ J nebo K)
4 (senzory Pt100)
2 kanály
-100–+600(typJ)/
-100–+1200(typK)
-100–+600
Termočlánek a čidla Pt100
-1000–+6000 (J-Typ) /
-1000–+12000 (K-Typ)
-1,000–6,000
(12-bitová konverze)
2 tranzistorové výstupní body
0,3 (typ J)/0,4 (typ K)
0,2–0,3
0,1 nebo 1
±0,5 % celé stupnice +1 °C
±1,0 % celé stupnice
±0,7 % ( z celého rozsahu)
(±0,3 % ( okolní teplota
23 °C ±5 °C))
5 V DC
40 mA (ze zákl. jednotky)
30 mA (ze zákl. jednotky)
70 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
60 mA
50 mA
55 mA
8
8
8
Kompenzovaný teplotní rozsah
°C
Digitální výstupy
Rozlišení
°C
Celková přesnost v celém rozsahu
Napájecí zdroj
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
34
kg
mm
Kód zboží
0,3
0,3
0,3
55x90x87
55x90x87
55x90x87
65588
65587
129196
MITSUBISHI ELECTRIC
ANALOGOVÉ MODULY ///
왎 Analogové vstupní teplotní adaptéry
¨ FX1S ¨ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
FX3U-4AD-TC-ADP, FX3U-4AD-PT-ADP, FX3U-4AD-PTW-ADP, FX3U-4AD-PNK-ADP
Analogový vstupní adaptér FX3U-4AD-TC-ADP umožňuje vyhodnocovat signály ze čtyř termočlánků
typu J nebo K.
Moduly pro snímání teploty FX3U-4AD-PT-ADP, FX3U-4AD-PTW-ADP a FX3U-4AD-PNK-ADP
umožňují připojení až 4 odporových termočlánků na řídicí jednotku FX3G/FX3U/FX3UC.
FX3U -4AD-TC-ADP
POWER
L1+
J-type
•ú
•ú
24-
24+
Upozornění: K připojení těchto modulů na základní jednotku FX3U je zapotřebí adaptér. Na základní jednotku
série FX3UC se mohou tyto moduly připojovat přímo (bez adaptéru). K připojení těchto adaptérových
modulů na základní jednotku FX3G je zapotřebí komunikační adaptér FX3G-CNV-ADP.
L2+
L1-
FX3U -4AD-PT-ADP
Specifikace
FX3U-4ADTC-ADP
FX3U-4ADPT-ADP
FX3U-4ADPTW-ADP
FX3U-4ADPNK-ADP
Analogové vstupy
4 (Termočlánky,
typ J nebo K)
4 (snímače Pt100)
4 (termočlánky Pt100,
3 drátové)
(snímače
Pt1000/Ni1000, 2/3 drátové)
-100–+600 (J)/
-100–+1000 (K)
-50–+250
-100–+600
-50–+250(Pt1000)/
-40–+110(Ni1000)
-1000–+6000 (J)/
-1000–+10000 (K)
-500–+2500
-1000–+6000
-500–+2500 (Pt1000)/
-400–+1100 (Ni1000)
0,3 (typ J)/0,4 (typ K)
0,1
0,2–0,3
0,1
L1-
L1+
J-type
•ú
•ú
L4-
L4+
24-
L3-
24+
L3+
L2-
POWER
L2+
Kompenzovaný teplotní rozsah
°C
L3+
L2-
FX3U-4AD-TC-ADP
L4-
L4+
L3-
Digitální výstupy
Rozlišení
°C
FX3U-4AD-PT-ADP
Napájecí zdroj
15 mA
(ze zákl. jednotky)
5 V DC
24 V DC
Obsazené v/v body
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Informace pro objednání
4
±0,5 % (celé stupnice) ±0,5–1,0 % (z kon. hodnoty rozsahu)*
Kód zboží
15 mA
(ze zákl. jednotky)
15 mA
(ze zákl. jednotky)
15 mA
(ze zákl. jednotky)
45 mA
50 mA
50 mA
45 mA
0
0
0
0
0,1
0,1
0,1
0,1
165272
214173
214172
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Celková přesnost v celém rozsahu
17,6x90(106)x89,5
165273
* V závislosti na teplotě okolí
왎 Analogové v/v adaptéry
¨ FX1S ¨ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
FX3U-4AD-ADP, FX3U-4DA-ADP, FX3U-3A-ADP
Adaptérový modul FX3U-4AD-ADP je speciální funkční adaptér, který umožňuje rozšířit PLC řady
FX3G nebo FX3U/FX3UC o čtyři analogové vstupy.
Adaptérový modul FX3U-4DA-ADP je speciální funkční adaptér, který umožňuje rozšířit PLC řady
FX3G/FX3U/FX3UC o čtyři analogové výstupy.
V podobě analogového vstupního/výstupního modulu FX3U-3A-ADP získává uživatel modul, který
disponuje dvěma analogovými vstupy, a zároveň jedním analogovým výstupem.
Poznámka: K připojení adaptérového modulu na FX3U je zapotřebí komunikační adaptér
FX3U-첸첸첸-BD. K připojení adaptérového modulu na FX3G je zapotřebí komunikační adaptér
FX3G-CNV-ADP.
FX3U -4DA-ADP
Specifikace
FX3U-4AD-ADP
FX3U-4DA-ADP
Vstupy
4
—
2
Výstupy
—
4
1
Analogový rozsah
0–+10 V DC, 4–+20 mA
0–+10 V DC, 4–+20 mA
0–+10 V CC, 4–+20 mA
Rozlišení
2,5 mV/10 μA (12 bit/11 bit )
2,5 mV/4 μA (12 bit)
2,5 mV/4 μA (12 bit)
Analogové kanály
FX3U-3A-ADP
V3+
COM2
I2+
V2+
COM1
I1+
V1+
24-
24+
POWER
Celková přesnost
COM4
I4+
V4+
COM3
I3+
FX3U-4AD-ADP
Napájecí zdroj
±0,5 %*/±1 %
±0,5 %*/±1 %
±0,5–1 %*
5 V DC
15 mA (ze zákl. jednotky)
15 mA (ze zákl. jednotky)
20 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
40 mA
150 mA
90 mA
0
0
0
0,1
0,1
0,1
17,6x90(106)x89,5
17,6x90(106)x89,5
17,6x90x89,5
165241
165271
221549
Obsazené v/v body
FX3U-4DA-ADP
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
mm
Kód zboží
* Závisí na okolní teplotě a kvalitě signálu
MITSUBISHI ELECTRIC
35
/// MODUL PRO REGULACI TEPLOTY/ZAPISOVAČ DAT (DATA LOGGER)
왎 Modul regulace teploty
¨ FX1S ¨ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Modul regulace teploty
Modul pro regulaci teploty FX3U-4LC obsahuje
čtyři vstupy pro snímání teploty a čtyři tranzistorové výstupy (s otevřeným kolektorem). Modul
snímá teploty měřené pomocí termočlánků nebo
senzorů Pt100 a reguluje teplotu na základě
algoritmu PID.
24 V
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
Regulační parametry (složky P, I, a D) je možné
snadno nastavit s využitím samočinného seřizování - autotuning.
Kanály jsou navzájem izolované.
Modul je kromě vlastní diagnostiky vybaven
také hlídáním topného proudu k detekci vadných nebo nepřipojených vytápění.
FX3U -4LC
Specifikace
FX3U-4LC
Analogové vstupy
4 (termočlánky a senzory Pt100)
Kompenzovanýteplotní rozsah
°C
Digitální výstupy
Rozlišení
°C
Celková přesnost
Zdroj napájení
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
4
-200–+2300
4 tranzistorové výstupy NPN s otevřeným kolektorem
0,1 nebo 1
±0,3–0,7 % (v celém rozsahu, v závislosti na okolní teplotě)
5 V DC
160 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
50 mA
Obsazené v/v body
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
8
mm
Kód zboží
90x90x86
232806
왎 Modul pro zápis dat (data logger modul)
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Modul pro zápis dat (data logger modul)
FX3U-CF-ADP
POWER
BUFFER
ERR.
CF CARD
FULL
ACCESS
ON
ACCESS
SLOT
OFF
Data logger modul FX3U-CF-ADP je univerzálně
použitelný adaptérový modul určený k sběru
dat. Na rozdíl od jiných zapisovačů dat zde
základní jednotka PLC řídí záznam dat na
základě požadavků uživatele, např. periodicky
nebo kontinuálně. Všechna uložená data jsou
opatřená časovou značkou, která ulehčuje přiřazení poplachů a jiných časově kritických dat.
Specifikace
Metoda přístupu k datům
Počet instalovatelných modulů
Funkce časové značky
Doporučené paměťové medium
Max. velikost souboru
Formát dat
Max. počet souborů
Funkce FIFO
Zdroj napájení
24 V DC
Obsazené v/v body
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
36
mm
Kód zboží
Dalším využitím je ukládání rozsáhlých receptur.
Je možné používat paměťovou kartu CompactFlash s kapacitou až 2 GB. Společně s šesti aplikačními instrukcemi k zpracování dat představuje tento adaptérový modul optimální řešení
pro ukládání dat.
FX3U-CF-ADP
Řízeno základní jednotkou, přístup přes data logger modul není možný.
Pro každou jednotku PLC je možné instalovat maximálně jeden FX3U-CF-ADP.
Čas a datum se přebírají z hodin základní jednotky.
Paměťová karta CompactFlash쏐 (GT05-MEM-256MC, -512MC,-1GC, -2GC)
512 MB
CSV
63 (plus jeden soubor FIFO)
Jeden soubor (Označení souboru se generuje automaticky.)
130 mA
0
45x90x89,5
230104
MITSUBISHI ELECTRIC
RYCHLÉ ČÍTAČE ///
왎 Čítačové moduly
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
FX2N-1HC, FX2NC-1HC, FX3U-2HC
Kromě interních rychlých čítačů jednotky MELSEC FX má uživatel ještě v podobě externích vysokorychlostních čítacích modulů FX2N-1HC, FX2NC-1HC a FX3U-2HC k dispozici také externí hardwarový čítač. Tyto moduly mohou čítat jednofázové nebo dvoufázové pulzy až do frekvence 200 kHz.
Rozsah čítání je volitelný, 16 nebo 32 bitů.
Pomocí interních porovnávacích funkcí je možné nezávisle na sobě spínat oba integrované tranzistorové výstupy. Jednoduché polohovací úlohy lze proto realizovat nenákladným způsobem. Moduly
mohou kromě toho pracovat také jako kruhové čítače.
FX2N-1HC
FX2NC-1HC
FX3U-2HC
Čítací vstupy
2 (1 fáze) nebo 1 (2 fáze)
2 (1 fáze) nebo 1 (2 fáze)
2 (1 fáze) nebo 1 (2 fáze)
Max. frekvence
kHz
Úroveň signálu
Vstupní formáty
200/100/50
5/12/24 V DC
—
16, 32
16, 32
Nahoru/dolů & kruhový čítač
Nahoru/dolů & kruhový čítač
16 bit
0–65535
0–65535
0–65535
32 bit
-2147483648–+2147483647
-2147483648–+2147483647
-2147483648–+2147483647
Výstup
Napájecí zdroj
50
5, 12, 24 V DC/7 mA
Nahoru/dolů & kruhový čítač
bit
Způsob čítání
Rozsah čítaní
50
5, 12, 24 V DC/7 mA
2 x Tranzistor (5–24 V DC; 0,5 A) 2 x Tranzistor (5–24 V DC; 0,5 A) 2 x Tranzistor (5–24 V DC; 0,5 A)
5 V DC
90 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
Obsazené v/v body
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Informace pro objednání
Kód zboží
90 mA (ze zákl. jednotky)
245 mA (ze zákl. jednotky)
—
—
—
8
8
8
0,3
0,13
0,08
55x90x87
20,2x90x89
55x90x87
65584
217916
232805
왎 Adaptérové moduly pro rychlé čítače
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U ¨ FX3UC
FX3U-4HSX-ADP, FX3U-2HSY-ADP
Tyto adaptérové moduly slouží k přímému zpracování dat pro polohovací aplikace. Modul
FX3U-4HSX-ADP je vysokorychlostní čítací modul, který může vyhodnocovat vstupní signály až do
200 kHz a modul FX3U-2HSY-ADP je polohovací modul, který může ve dvou kanálech generovat
sledy pulzů s frekvencí maximálně 200 kHz.
FX3U-2HSX-ADP
POWER
Upozornění: tyto moduly lze kombinovat pouze s jednotkou FX3U. K připojení je zapotřebí adaptér.
X0/3 X2/5
Specifikace
FX3U-4HSX-ADP
Maximální poč. připojitelných modulů
2
FX3U-2HSY-ADP
2
Vstupy
4
—
Výstupy
—
2
Vstupy
kHz
1 kanál, 1 vstup nebo
1 kanál, 2 vstupy: 200
2 kanály, 2 vstupy: 100
—
Výstupy
kHz
—
200
Vstupní formáty
Diferenční vstupy
(AM26C32 možno použít)
Oddělení vstupů pomocí optočlenů
—
Výstupní formát
—
Diferenční výstupy
(AM26C31 možno použít)
Pulzydopředu/dozadu nebo pulzys rozlišením směru
X1/4
+
-
X0/3
+
X1/4 X6/7
X2/5
+
-
FX3U -2HSY-ADP
+
Y4/6 Y5/7
SG SG
X6/7
-
-
POWER
Y0/2 Y1/3
Čítač
FP.RP
Max. frekvence
-Y4/6 +
-Y0/2 +
PLS DIR
SGB
- Y5/7 +
- Y1/3 +
SGA
FX3U-4HSX-ADP
FX3U-2HSY-ADP
Maximální délka vedení
m
Napětí vstupů
Zatížitelnost výstupů
Napájecí zdroj
10
—
—
méně než 25 mA
5 V DC
30 mA (ze zákl. jednotky)
30 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
30 mA (ze zákl. jednotky)
60 mA (ze zákl. jednotky)
0
0
0,08
0,08
17,6x90(106)x89,5
17,6x90(106)x89,5
165274
165275
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
MITSUBISHI ELECTRIC
10
5 V DC
kg
mm
Kód zboží
37
4
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
FX2N -1HC
Specifikace
/// POLOHOVACÍ MODULY
왎 Jednoosové polohovací moduly
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
FX2N-1PG-E, FX2N-10PG
POWER
ERROR
FX 2N -10PG
START
DOG
X0
X1
øA
øB
Moduly FX2N-1PG-E a FX2N-10PG jsou výkonné jednoosé polohovací moduly určené k volitelnému
řízení krokových motorů nebo servopohonů (přes externí regulátor) pomocí sledu pulzů. Skvěle se
hodí k realizaci přesných polohovacích úloh ve spojení s PLC řady FX3U/FX3UC. Konfigurace a zadávání požadované polohy se provádí prostřednictvím programu v PLC. Uživatel má k dispozici velmi
široký rozsah manuálních a automatických funkcí.
PGO
FP
RP
CLR
Specifikace
FX2N-1PG-E
FX2N-10PG
Řízené osy
1
1
Výstupní frekvence
pulsy/s
Signální úroveň a digitální vstupy
Napájecí zdroj
5 V DC
55 mA (ze zákl. jednotky)
120 mA (ze zákl. jednotky)
—
—
8
8
Hmotnost
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
1–1 000 000
5 V DC/100 mA; 24 V DC/70 mA
24 V DC
Obsazené v/v body
kg
Rozměry (ŠxVxH)
4
10–100 000
24 V DC/40 mA
mm
Informace pro objednání
Kód zboží
0,3
0,2
43x90x87
43x90x87
65583
140113
왎 Polohovací modul pro SSCNET
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Modul FX3U-20SSC-H pro síť SSCNET III
Modul FX3U-20SSC-H pro síť SSCNET III je možné použít v kombinaci s programovatelným automatem FX3U/FX3UC a dosáhnout tak cenově efektivní řešení pro vysoce přesné a rychlé polohování.
Optické kabely sítě SSCNET typu plug-and-play zkracují dobu sestavování a zvyšují vzdálenost řízení
pro polohovací činnosti v širokém spektru aplikací.
INT 0
INT 1
A
B
START
DOG
INT 0
INT 1
A
B
X READY
Y READY
X ERROR
Y ERROR
POWER
Parametry servopohonů a polohovací informace pro FX3U-20SSC-H je možné snadno nastavit
pomocí základní jednotky FX3U nebo FX3UC a osobního počítače. Pro nastavení parametrů,
sledování a zkoušení je k dispozici snadno programovatelný software FX Configurator-FP.
Poznámka: Modul FX3U-20SSC-H se může použít jen v kombinaci se základní jednotkou série
FX3U/FX3UC. Výběr vhodných servomotorů a servozesilovačů najdete v technickém katalogu
„MELSERVO“ firmy Mitsubishi Electric.
FX2CU-20SSC-H
Specifikace
FX3U-20SSC-H
Řízené osy
2 (nezávisle nebo interpolace)
Výstupní frekvence
1 Hz až 50 MHz
Výstupní formát pulzů
SSCNET III (Servobus)
Přenosová rychlost
50 Mbit/s
Doba spouštění
ms
Max. počet připojených modulů PLC
K FX3U PLC může být připojeno až 8
Stavové kontrolky
Napájecí zdroj
Provoz, stav modulu, stav os, chyba
5 V DC
100 mA
24 V DC
—
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
38
1,6 (+1,7 SSCNET doba cyklu)
8
kg
mm
Kód zboží
0,3
55x90x87
168914
MITSUBISHI ELECTRIC
SÍŤOVÉ MODULY ///
왎 Síťové moduly pro CC-Link
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Master modul CC-Link FX2N-16CCL-M
Komunikační síť CC-Link umožňuje řízení a monitorování v/v modulů decentralizovaných k stanovišti výrobního stroje.
Master modul CC-Link FX2N-16CCL-M je speciální rozšiřující modul, který automatu PLC řady FX
přidělí práva master stanice v systému CC-Link.
Nastavení všech modulů v rámci takové sítě probíhá přímo přes tento master modul.
RUN
ERR.
MST
TEST 1
TEST 2
K master stanici lze připojit až 15 vzdálených stanic a inteligentních modulů jako decentralizované
v/v stanice. Tyto vzdálené stanice může tvořit až 7 v/v modulů a až 8 inteligentních modulů. K jedné
základní jednotce FX1N/FX3G nebo FX3U/FX3UC je možné připojit 2 master moduly.
L RUN
L ERR.
Maximální komunikační vzdálenost bez použití opakovače činí 1200 m.
CC-LINK
FX2n-16CCL-M
Upozornění: K připojení tohoto modulu na základní jednotku FX3UC je zapotřebí adaptér FX2N-CNV-IF
příp. napájecí zdroj FX3UC-1PS-5V. Další informace o síti CC-Link obsahuje katalog
"Svět automatizace".
SW
M/S
PRM
TIME
LINE
Specifikace
FX2N-16CCL-M
Typ modulu
Master stanice
v/v body
Linkové body na jednu stanici
registr
128 (s PLC FX1N), 256 (s PLC FX3G)*, 384 (s PLC FX3U)*
Počet připojitelných modulů
Max. 15
5 V DC
—
24 V DC
150 mA
Obsazené v/v body
8
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
4
8
Max. počet v/v bodů
Napájecí zdroj
32
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
SD
RD
mm
Kód zboží
0,4
85x90x87
133596
*Součet v/v adres v základní jednotce a rozšiřujících modulech a v datové síti CC-Link.
Komunikační modul CC-Link FX3U-64CCL
Komunikační modul CC-Link FX3U-64CCL je možné připojit na základní jednotky série FX3G, FX3U a
FX3UC a je vybaven funkcemi na úrovni CC-Link V2, jako jsou např. rozšířený cyklický přenos, který
ulehčuje výměnu velkých objemů dat.
RUN
ERR.
L RUN
L ERR.
SD
RD
Upozornění: K připojení modulu FX3U-64CCL na základní jednotku FX3UC je zapotřebí komunikační
adaptér FX2NC-CNV-IF nebo síťový zdroj FX3UC-1PS-5V. Další informace o síti CC-Link obsahuje katalog
"Svět automatizace".
POWER
FX3U-64CCL
Specifikace
FX3U-64CCL
Typ modulu
Inteligentní stanice
Přípojné body na jednu stanici
128 (1 stanice obsazena, rozšířené nastavení cyklu: osmkrát)
32 (1 stanice obsazena, rozšířené nastavení cyklu: osmkrát)
Max. přenosová rychlost
10 Mbit/s
Obsazené v/v body
8
Napájecí zdroj
24 V DC/220 mA
Hmotnost
0,3
Rozměry (ŠxVxH)
55x90x87
Informace pro objednání
MITSUBISHI ELECTRIC
v/v body
registr
Kód zboží
217915
39
/// SÍŤOVÉ MODULY
왎 Síťové moduly pro CC-Link
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Komunikační modul CC-Link FX2N-32CCL
Komunikační modul FX2N-32CCL umožňuje uživateli připojení k datové síti CC-Link s nadřazeným
systémem PLC jako řídicí stanice Master.
Uživatel tak získá přístup k celému systému propojených jednotek PLC MELSEC a frekvenčních
měničů, stejně jako k dalším vhodným výrobkům cizích dodavatelů.
Datovou síť je takto možné pomocí digitálních vstupů/výstupů modulů FX rozšířit na max. 256 v/v.
Přístup do zálohované paměti pro modul FX2N-32CCL se provádí pomocí instrukcí FROM a TO.
Modul se připojuje na rozšiřovací sběrnici na pravé straně řídicí jednotky.
Upozornění: Další informace o síti CC-Link obsahuje katalog “Svět automatizace”.
FX2N-32CCL
LRUN • LERR • RD • SD
Specifikace
FX2N-32CCL
Typ modulu
Vzdálená stanice
Přípojné body na jednu stanici
v/v body
32
registr
8
Max. počet v/v bodů
—
Počet připojitelných modulů
4
Napájecí zdroj
—
5 V DC
Max. 130 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
50 mA
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Obsazené v/v body
8
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Kód zboží
Informace pro objednání
0,3
43x90x87
102961
왎 Modul rozhraní AS Interface
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Modul AS-Interface FX2N-32ASI-M
Modul FX2N-32ASI-M slouží jako modul typu master k napojení řídicí jednotky FX1N/FX3G/FX3U
nebo FX3UC na systém AS-Interface. Modul může řídit až 31 stanic typu slave s maximálně 4 vstupy
a výstupy.
Specifikace
FX2N-32ASI-M
Typ modulu
Master stanice
Max. počet v/v bodů
128 (s PLC FX1N); 256 (s PLC FX3G); 384 (s PLC FX3U/FX3UC)*
U ASI
ASI ACTIVE
POWER
Komunikační protokol
ADRESS/ERROR
AS-Interface-Standard
Přenosová rychlost
FX -32ASI-M
2N
PRJ MODE
PRG ENABLE
FROM/TO
CONFIG ERR
kbit/s
167
Princip komunikace
APM (Alternating Pulse Modulation/Střídavá pulzní modulace)
Datové vedení
Standardní kabel AS-Interface
Komunikační vzdálenost
m
Připojitelné moduly na stanici Master
100 (v jednom systému je možné použít až 2 opakovače.
Pomocí jednoho opakovače se přenosová vzdálenost prodlouží o 100 m.)
Až 31 modulů Slave (max. 4 vstupy/4 výstupy pro Slave)
Obnovovací doba v/v
Max. 5 ms
Nastavení sitě
pomocí 2 obslužných tlačítek
Indikace
Napájecí zdroj
Dva 7segmentové zobrazovače pro stavová a diagnostická hlášení
5 V DC
150 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
70 mA (externí)
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
8
kg
mm
0,2
55x90x87
Kód zboží 103314
*Součet v/v adres v základní jednotce a rozšiřujících modulech a v datové síti CC-Link.
40
MITSUBISHI ELECTRIC
SÍŤOVÉ MODULY ///
왎 Síťový modul pro Ethernet
þ FX1S þ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Komunikační adaptér Ethernet FX2NC-ENET-ADP
Komunikační adaptér FX2NC-ENET-ADP je rozhraní pro Ethernet se specifikací 10BASE-T určené pro
řadu FX1S a FX1N.
FX2NC-ENET-ADP umožňuje odesílání, stahování, monitorování a testování programů přes Ethernet
z osobního počítače (GX Developer nebo MX Component a virtuální ovladač pro COM port musejí
být nainstalovány).
FX2NC-ENET-ADP
Poznámka: K připojení tohoto adaptérového modulu na jednotku FX1S nebo FX1N je zapotřebí komunikační adaptér FX1N-CNV-BD.
POWER
LINK
ACT
SD
RD
Specifikace
FX2NC-ENET-ADP
Protokol
TCP/IP
Počet současně otevřených spojení
1
Rozhraní
IEEE802.3u (100BaseTX), IEEE802.3 (10BaseT)
Konektor
RJ45 (pro Ethernet), 3 šroubovací svorky (uzemnění)
Max. přenosová rychlost
10 Mbit/s
Kabel
135 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
4
—
Obsazené v/v body
0
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Kód zboží
Informace pro objednání
0,1
19,1x90x78
157447
왎 Síťový modul pro Ethernet
¨ FX1S ¨ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Komunikační modul Ethernet FX3U-ENET
Komunikační moduly FX3U-ENET umožňují přímé připojení FX3G nebo FX3U/FX3UC PLC na datovou síť Ethernet.
RUN
INIT.
100M
SD
RD
ERR.
COM.ERR.
Pomocí modulu FX3U-ENET mohou PLC FX3G nebo FX3U/FX3UC přímo a rychle vyměňovat data se
systémy pro vizualizaci procesu. Kromě tohoto umožňuje plnohodnotný Upload/Download a monitorovací funkce. Modul také podporuje spojení bod-bod (Peer-to-Peer) a protokol MC. Je možné realizovat až 8 nezávislých spojení. Konfiguraci můžete snadno a rychle provést pomocí softwaru
FX Configurator-EN.
Upozornění: Modul FX3U-ENET je možné použít pouze ve spojení se základní jednotkou FX3G, FX3U nebo FX3UC.
POWER
FX3U-ENET
10BASE-T/100BASE-TX
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Specifikace
FX3U-ENET
Protokol
TCP/IP, UDP
Komunikační režim
Úplný duplex/poloviční duplex
Počet současně otevřených spojení
8
Komunikace s pevnou vyrovnávací pamětí
1023 slov x 8
Komunikace s mail serverem
SMTP, POP3
Rozhraní
IEEE802.3u (100BaseTX), IEEE802.3 (10BaseT)
Konektor
RJ45
Max. přenosová rychlost
100 Mbits/s, 10 Mbit/s
Max. délka segmentu
m
Kabel
Napájecí zdroj
CAT5 STP nebo 3 STP
5 V DC
—
24 V DC
240 mA (ze zákl. jednotky)
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
MITSUBISHI ELECTRIC
100
8
kg
mm
Kód zboží
0,3
55x90x87
166086
41
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Napájecí zdroj
CAT5 STP nebo 3 STP
5 V DC
/// SÍŤOVÉ MODULY
왎 Síťový modul pro Profibus DP
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Master modul FX3U-64DP-M
FX3U-64DP-M je master modul pro Profibus DP, který umožňuje integrovat PLC systém MELSEC
FX3U nebo FX3UC do sítě Profibus DP jako jednotku master třídy 1.
Modul doplní vaši základní jednotku FX3U/FX3UC inteligentním síťovým vybavením pro Profibus DP
vhodným pro řešení decentralizovaných řídicích úloh.
Master modul FX3U Profibus DP zpracovává komplexní data a alarmy ve standardu pro Profibus DP
V1. Modul lze snadno nastavit pomocí programu GX Configurator-DP.
RUN
TOKEN
Poznámka: Modul FX3U-64DP-M je možné použít pouze ve spojení se základní jednotkou FX3U/FX3UC.
FROM/TO
ERROR
POWER
FX 3U -64DP-M
4
Specifikace
FX3U-64DP-M
Typ modulu
Master stanice
Topologie sítě
Sběrnice
Přenos dat
32 byte/slave modul (normální obslužný režim)
244 byte/slave modul (rozšířený obslužný režim)
Rozhraní
Profibus DP (s 9pinovým D-SUB konektorem)
Max. počet master modulů v konfiguraci
Max. 1
Opakovače
3
Max. počet slave modulů
64
Přenosová rychlost
PROFIBUS standard
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Komunikační vzdálenost
m
Kabel
Napájecí zdroj
Max. 1 200 (závisí na komunikační rychlosti)
Kabel PROFIBUS s 9pinovým D-SUB konektorem
5 V DC
—
24 V DC
Max. 155 mA (ze zákl. jednotky)
Obsazené v/v body
8
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Kód zboží
Informace pro objednání
0,2
43x90x87
166085
Konektor PROFIBUS pro až 12 MBaud: PROFICON-PLUS, kód zboží 140008 nebo
PROFICON-PLUS-PG, kód zboží 140009
Příslušenství
왎 Síťový modul pro Profibus DP
¨ FX1S þ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Slave-Modul FX0N-32NT-DP
Modul PROFIBUS FX0N-32NT-DP umožňuje integraci systému MELSEC FX1N do stávající datové sítě
Profibus DP.
Tento modul doplní základní jednotku FX1N inteligentním síťovým vybavením pro Profibus DP
vhodným pro řešení decentralizovaných řídicích úloh.
FX 0N -32NT-DP
POWER
DC
BF
DIA
Modul ustaví v rámci datové sítě Profibus DP spojení se stanicí typu master a umožní volnou
výměnu dat.
RUN
Specifikace
FX0N-32NT-DP
Typ modulu
Slave stanice
Rozhraní
Profibus DP (s 9pinovým D-SUB konektorem)
Přenosová rychlost
Podle standardu PROFIBUS
Specifikace Profibusu
Podle standardu PROFIBUS
Komunikační vzdálenost
m
Kabel
Napájecí zdroj
5 V DC
Max. 170 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
60 mA
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
Příslušenství
42
Max. 1 200 (závisí na komunikační rychlosti)
Kabel PROFIBUS s 9pinovým D-SUB konektorem
8
kg
mm
Kód zboží
0,3
43x90x87
62125
Konektor PROFIBUS pro až 12 MBaud: PROFICON-PLUS, kód zboží 140008 nebo
PROFICON-PLUS-PG, kód zboží 140009
MITSUBISHI ELECTRIC
SÍŤOVÉ MODULY ///
왎 Síťový modul pro Profibus DP
¨ FX1S ¨ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Slave modul FX3U-32DP Profibus DP
Slave modul Profibus DP FX3U-32DP se připojuje na základní jednotky série FX3G, FX3U a FX3UC
a slouží k integraci PLC FX jako stanice typu Slave do datové sítě Profibus DP-V1. K spektru výkonných funkcí zabudovaných do modulu Profibus DP-V1 patří vedle standardně dodávané cyklické
komunikace také rozsáhlé alarmové funkce a stavová hlášení.
Upozornění: K připojení modulu FX3U-32DP na základní jednotku FX3UC je zapotřebí komunikační
adaptér FX2NC-CNV-IF nebo napájecí zdroj FX3UC-1PS-5V.
RUN
TOKEN
FROM/TO
DIA
FX3U-32DP
Specifikace
FX3U-32DP
Typ modulu
Slave stanice
Přenosový typ
Sběrnicová síť
Přenos dat
Max. 144 byte
Rozhraní
Profibus DP (s 9pinovým D-SUB konektorem)
Max. počet slave modulů
8
Přenosová rychlost
Max. 12 Mbit/s
Komunikační vzdálenost
Max. 1 200 (závisí na komunikační rychlosti)
Kabel
Kabel PROFIBUS s 9pinovým D-SUB konektorem
Obsazené v/v body
8
Napájecí zdroj
24 V DC/145 mA (ze zákl. jednotky)
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Kód zboží
Informace pro objednání
4
0,2
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
POWER
43x90x89
194214
왎 Vzdálená v/v stanice pro Profibus DP
Vzdálená v/v stanice FX2N-32DP-IF
Vzdálená v/v stanice FX2N-32DP-IF je konstruovaná jako velmi kompaktní komunikační jednotka,
která umožňuje připojení vstupních/výstupních modulů s až 256 v/v adresami nebo alternativně až
8 speciálních modulů.
Stanice se vyznačuje kompletní elektrickou izolací Profibus DP konektoru a obvodů pro snímače/
akční členy.
FX2N-32DP-IF obsahuje napájecí jednotku 240 V a 24 V servisní svorku např. pro analogové moduly.
FX2N-32DP-IF-D je napájen napětím 24 V DC.
RUN
STOP
L
COM
N
24 +
MITSUBISHI
Pomocí programovacího software nebo ručního programovacího přístroje FX-10P/FX-20/FX-30P je
rovněž možné přímo nastavovat nebo zobrazit parametry sítě PROFIBUS, jako jsou např. rychlost
přenosu nebo v/v data. To také umožní provádět diagnostiku chyb přímo na modulu.
POWER
RUN
BF
DIA
64
32
16
8
4
2
1
FX2N-32DP-IF
ON
OFF
Specifikace
FX2N-32DP-IF
FX2N-32DP-IF-D
Napájecí zdroj
100–240 V AC
(+10 %/-15 %) 50/60 Hz
24 V DC
(+20 %/-30 %)
Spotřeba energie
30 VA
14 W
Interní proudová spotřeba
5 V DC/max. 220 mA (ze zákl. jednotky),
24 V DC/500 mA
5 V DC/max. 220 mA (ze zákl. jednotky)
Rozhraní (konektory)
9 pinový D-SUB pro Profibus DP, 8pinový Mini-DIN pro PC nebo programovací jednotku
FX-10P/FX-20P/FX-30P
Přenosová rychlost
Komunikační vzdálenost
1200 m
kbit/s
9,6/19,2/45,45/93,75
1000 m
kbit/s
187.5
400 m
kbit/s
500
200 m
kbit/s
1500
100 m
kbit/s
3000/6000/12000
m
Kabel
Max. počet ovladatelných v/v
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
MITSUBISHI ELECTRIC
Max. 1 200 (závisí na komunikační rychlosti)
Kabel PROFIBUS s 9pinovým D-SUB konektorem
256
kg
mm
Kód zboží
0,4
75x98x87
145401
142763
43
/// SÍŤOVÉ MODULY
왎 Síťové moduly pro DeviceNet
¨ FX1S ¨ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Moduly DeviceNet Slave FX2N-64DNET
Modul FX2N-64DNET slouží k integraci řídicích jednotek série FX3G a FX3U do datové sítě
DeviceNet.
Výměna dat se stanicí typu master probíhá prostřednictví komunikace Master/Slave přes v/v spojení. Výměna dat s ostatními uzly, které podporují připojení UCMM, probíhá prostřednictvím komunikace klient/server.
Kommunikace mezi základní jednotkou a interní zálohovanou pamětí modulu FX2N-64DNET
probíhá pomocí instrukcí FROM/TO.
POWER
FX 2N -64DNET
/TO
Specifikace
FX2N-64DNET
Typ modulu
Slave stanice (skupina 2)
Typ uzlu
G2 Server
Čísla stanic
0–63
Podporovaná rychlost přenosu v jednotkách baud
MS
NS
4
Komunikační
data (otevřená
spojení)
Master/
Slave
UCMM
Client/Server
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Komunikační
data (v/v spojení)
kbit/s
125/250/500
počet spojení
1 spojení (skupina 2)
time-out přenosu
2 000 ms (ACK Time-Out)
počet spojení
63/63 (skupina 1, 3)
délka dat
Max. 64 Byte na spojení
Typ
Polling, cyklicky, změna stavu
délka dat
Max. 64 Byte (fragmentace možná)
ID-Code modulu
K 7090
Stavové kontrolky
Napájecí napětí, stav modulu, stav dat. sítě
Obsazené v/v body
8
Napájecí zdroj
5 V DC
120 mA
24 V DC
50 mA
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Informace pro objednání
Kód zboží
왎 Síťové moduly pro CANopen
0,2
43x90x87
131708
¨ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Master modul CANopen FX2N-32CAN
Komunikační modul FX2N-32CAN umožňuje připojit PLC automat FX1N/FX3G nebo FX3U/FX3UC do
existující sítě CANopen.
RUN
FROM/TO
Tx/Rx
Modul CANopen se kromě schopnosti práce v reálném čase a vysoké přenosové rychlosti pro data
sahající až k 1Mbit/s vyznačuje také velkou přenosovou spolehlivostí a jednoduchým nastavením
konfigurace sítě. Až 120 datových slov může být vysíláno a přijímáno jako procesní datové objekty
(30 PDOs). Počet slov pro vysílání v každém směru může být nastaven v mezích 1 a 120.
Komunikace se zálohovanou pamětí modulu probíhá jednoduše na základě instrukcí FROM/TO.
ERROR
POWER
FX2N -32CAN
Specifikace
FX2N-32CAN
Typ modulu
CANopen master
Standard CAN
ISO 11898/1993
Standard CANopen podle CiA
DS-301 verze 3.0
Další vlastnosti CANopen
NMT, Guarding (hlídání uzlů) a požadavek na Guarding na základě DS-302 V2.0.
síťové proměnné na základě DS-405 V1.0
Max. počet modulů připojitelných k síti
30 bez opakovače; 127 s opakovačem
Čísla stanic
1–127
Podporovaná rychlost přenosu v jednotkách baud
kbit/s
Stavové kontrolky
Napájecí zdroj
5 V DC
290 mA
24 V DC
—
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
44
10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000
RUN, Chyba, Napájecí napětí, Stav dat. sítě
8
kg
mm
Kód zboží
0,2
43x90x88,7
141179
MITSUBISHI ELECTRIC
KOMUNIKAČNÍ MODULY ///
왎 Modbus a speciální komunikační adaptérové moduly
þ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Aktivní datové moduly (RS485)
Přídavný modul rozhraní umožňuje aktivní komunikaci mezi PLC a periferními zařízeními. Komunikační moduly RS485 umožňují výstavbu vícebodové datové sítě typu 1:n Multidrop, sítě Parallel-Link
nebo bez nadřízené stanice s architekturou peer-to-peer.
Modul FX3U-485ADP-MB podporuje také Modbus RTU a Modbus ASCII.
POWER
RD
SD
330
OPEN
RDA
110
SDA
RDB
FX2NC-485ADP
Informace pro objednání
kbit/s
m
mm
Kód zboží
SG
SDB
�
FX3U-485ADP
FX2NC-485ADP �
RS485
0,3–19,2
500
Max. 150 mA (ze zákl. jednotky)
—
0
19,1x90x78
FX3U-485ADP-MB �
RS485; Modbus RS485
0,3–19,2
500
20 mA (ze zákl. jednotky)
—
0
17,6x90(106)x74
149111
206191
�
Použití se základními jednotkami FX1S/FX1N
Použití se základními jednotkami FX3G/FX3U/FX3UC
* Rychlost závisí na způsobu komunikace (paralelní spojení, N:N síť, bez protokolu, vyhrazený protokol atd.)
Poznámka: K připojení adaptérového modulu FX3U na jednotku FX3U je zapotřebí komunikační adaptérovou kartu FX3U-첸첸첸-BD. K připojení adaptérového
modulu FX2NC na jednotku FX1S nebo FX1N je zapotřebí komunikační adaptér FX1N-CNV-BD. Pokud se adaptérový modul FX3U kombinuje s FX3G, pak je k připojení zapotřebí komunikační adaptérovou kartu FX3G-CNV-ADP.
왎 Moduly rozhraní
þ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Aktivní datová rozhraní FX2NC-232ADP, FX3U-232ADP
Přídavná rozhraní RS232 umožňují aktivní komunikaci mezi PLC a okolními periferiemi RS232.
Přes toto rozhraní je možné posílat nebo přijímat všechny operandy.
Tyto moduly jsou vhodné k připojení tiskáren, snímačů čárového kódu, počítačů PC a ostatních
systémů PLC. Komunikaci ovládá program PLC pomocí instrukce RS.
FX2NC-232ADP
Připojení na komunikační sběrnici se provádí na levé straně řídicí jednotky. Sériové rozhraní RS422
základní jednotky je i nadále plně k dispozici.
POWER
RD
SD
FX3U -232ADP
POWER
RD
SD
Upozornění: K montáži datového rozhraní na základní jednotku FX2NC-232ADP na FX1S nebo FX1N je
zapotřebí adaptér rozhraní FX1N-CNV-BD.
Datové rozhraní FX3U-232ADP je možné kombinovat pouze se základní jednotkou FX3G/FX3U nebo
FX3UC. K připojení těchto modulů na základní jednotku série FX3U je zapotřebí adaptér rozhraní nebo
komunikační adaptér FX3U-쏔쏔쏔-BD. U série FX3UC je možné přímé připojení.
Specifikace
FX2NC-232ADP
Rozhraní
RS232C s 9pinovým konektorem D-SUB (optická izolace)
Přenosová rychlost*
FX2NC-232ADP
0,3–19,2
0,3–115,2
Max. 15
Max. 15
Přenosové médium
Stíněný kabel
Stíněný kabel
Komunikační režim
Poloviční duplex/úplný duplex
Poloviční duplex/úplný duplex
Protokoly
Připojení k počítači (pevný protokol: formát 1, formát 4), bezprotokolový režim/přídavný programovací port
Formát dat
7 nebo 8 datových bitů, parita:
žádná/sudá/lichá,
1 nebo 2 stop bity
7 nebo 8 datových bitů, parita:
žádná/sudá/lichá,
1 nebo 2 stop bity
5 V DC
100 mA (ze zákl. jednotky)
30 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
—
—
0
0
0,1
0,08
19,1x90x83
17,6x90(106)x81,5
149110
165276
kbit/s
Komunikační vzdálenost
FX3U-232ADP
FX3U-232ADP
Napájecí zdroj
m
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
* Rychlost je závislá na druhu přenosu (bezprotokolový, vyhrazený protokol nebo protokol pro programovací nástroj)
MITSUBISHI ELECTRIC
45
4
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
FX3U -485ADP-MB
Specifikace
Rozhraní
Přenosová rychlost*
Max. komunikační vzdálenost
5 V DC
Napájecí zdroj
24 V DC
Obsazené v/v body
Rozměry (ŠxVxH)
/// KOMUNIKAČNÍ MODULY/ROZŠIŘOVACÍ ADAPTÉRY
왎 Moduly rozhraní
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Modul rozhraní FX2N-232IF
Modul rozhraní FX2N-232IF umožňuje sériovou datovou komunikaci PLC MELSEC FX3U a FX3UC
přes rozhraní RS232.
Komunikace s PC, tiskárnou, modemem, snímačem čárového kódu nebo podobnými jednotkami je
řízená instrukcemi FROM/TO. Vysílaná a přijímaná data jsou přechodně ukládaná do vyrovnávací
paměti modulu FX2N-232IF.
Specifikace
FX2N-232IF
Rozhraní
RS232C s 9pinovým konektorem D-SUB (optická izolace)
Přenosová rychlost
kbit/s
Komunikační vzdálenost
m
Stíněný kabel
Komunikační režim
Úplný duplex
Protokoly
Bezprotokolový režim/ synchronizace start-stop
Vysílací a přijímací vyrovnávací paměť
Vždy 512 Byte
Napájecí zdroj
7 nebo 8 datových bitů, parita žádná/sudá/lichá, 1 nebo 2 stop bity
5 V DC
40 mA (ze zákl. jednotky)
24 V DC
80 mA
Obsazené v/v body
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Max. 15
Přenosové médium
Formát dat
4
0,3–19,2
8
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
mm
Informace pro objednání
Kód zboží
0,3
55x90x87
66640
왎 Digitální rozšiřovací desky
þ FX1S þ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Adaptérové karty FX1N-4EX-BD, FX1N-2EYT-BD
Rozšiřovací adaptérové karty série FX1N se dodávají v provedení se 4 vstupy a v provedení se
2 výstupy. Instalují se přímo do řídicí jednotky série FX1S nebo FX1N a nevyžadují tak žádný další
montážní prostor.
•
Tyto adaptéry se s výhodou používají tam, kde je zapotřebí jen malý počet přídavných v/v a není
k dispozici dostatečný prostor pro modul se stranovou montáží.
BY0+ BY0- BY1+ BY1-
FX1N-2EYT-BD
FX1N-2EYT-BD
Specifikace
FX1N-4EX-BD
FX1N-2EYT-BD
Použitelné pro
Základní jednotky FX1S/FX1N
Základní jednotky FX1S/FX1N
Integrované vstupy/výstupy
4
2
Napájecí zdroj
Ze zákl. jednotky
Ze zákl. jednotky
Počet vstupů
4
—
Napětí
24 V DC (+20 % / -15 %)
—
Proud
5 mA (24 V DC)
—
—
2
Vstupní signál
Konektorová strana
Počet výstupů
Typ výstupu
Napětí pro zapnutí (max.)
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
46
—
Tranzistor
V
—
5–30 V DC
kg
0,02
0,02
43x 8,5x22
43x38,5x22
139418
139420
mm
Kód zboží
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZŠIŘOVACÍ ADAPTÉRY ///
왎 Analogové adaptéry
þ FX1S þ FX1N þ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Analogové adaptéry FX1N-2AD-BD, FX1N-1DA-BD, FX3G-1DA-BD a FX3G-2AD-BD
•
Analogové adaptéry FX1N-2AD-BD a FX3G-2AD-BD poskytují uživateli 2 analogové vstupy. Moduly
převádějí analogové procesní signály na digitální hodnoty, které pak dále zpracovává řídicí jednotka
MELSEC FX1S/FX1N/FX3G.
BY0+ BY0- BY1+ BY1-
FX1N-2AD
Analogové adaptéry FX1N-1DA-BD a FX3G-1DA-BD poskytují uživateli 1 analogový výstup. Tyto
moduly převádějí digitální hodnoty z řídicí jednotky FX1S/FX1N/FX3G na analogové signály
potřebné pro proces.
FX1N-2AD-BD
Specifikace
FX1N-2AD-BD
FX1N-1DA-BD
Použitelné pro
Základní jednotky FX1S/FX1N
Základní jednotky FX1S/FX1N
Ze zákl. jednotky
Ze zákl. jednotky
Napájecí zdroj
Konektorová strana
Analogové kanály
Vstupy
2
—
Výstupy
—
1
0–+10 V DC/4–+20 mA
0–+10 V DC/4–+20 mA
Analogový vstupní rozsah
Vstupní
impedance
kW
300
—
Proudový vstup
W
250
—
Napěťový výstup
kW
—
2–1.000
Proudový výstup
W
—
<500
2,5 mV (12 bitů)/8 μA (11 bitů)
2,5 mV (12 bitů)/8 μA (11 bitů)
±1 %
±1 %
•
Napěťový vstup
V+
Zátěž
I+
VI+
Rozlišení
Celková přesnost
Rychlost převodu
FX1N-1DA-BD
Analogové ® Digitální
1 programový cyklus
—
Digitální ® Analogové
—
1 programový cyklus
0
0
0,02
0,02
43x38,5x22
43x38,5x22
139421
139422
Obsazené v/v body
Hmotnos
kg
Rozměry (ŠxVxH)
Konektorová strana
mm
Informace pro objednání
Kód zboží
Specifikace
FX3G-2AD-BD
FX3G-1DA-BD
Použitelné pro
Základní jednotky FX3G
Základní jednotky FX3G
ze zákl. jednotky
ze zákl. jednotky
Napájecí zdroj
Analogové kanály
Vstupy
2
—
Výstupy
—
1
0–+10 V DC/4–+20 mA
0–+10 V DC/4–+20 mA
Analogový vstupní rozsah
Napěťový vstup
kW
198,7
—
Proudový vstup
W
250
—
Napěťový výstup
kW
—
2–1.000
Proudový výstup
W
—
<500
Rozlišení
2,5 mV (12 bitů)/8 μA (11 bitů)
2,5 mV (12 bit)/8 μA (11 bit)
Celková přesnost
±1 %
±1 %
180 μs (1 programový cyklus)
—
Vstupní
impedance
Zátěž
FX3G-2AD-BD
Rychlost převodu
Analogové ® Digitální
Digitální ® Analogové
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
—
60 μs (1 programový cyklus)
0
0
0,02
0,02
35x51,2x29,2
35x51,2x29,2
221265
221266
4
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
•
FX1N-1DA-BD
FX3G-1DA-BD
MITSUBISHI ELECTRIC
47
/// ADAPTÉRY
왎 Adaptéry pro předvolbu žádané hodnoty
þ FX1S þ FX1N þ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Analogové adaptéry předvolby žádané hodnoty FX1N-8AV-BD A FX3G-8AV-BD
FX1N-8AV-BD
Pomocí analogových adaptérů pro předvolbu žádané hodnoty FX첸첸-8AV-BD mohou uživatelé
externě nastavit 8 analogových žádaných hodnot. Analogové hodnoty nastavené na potenciometrech jsou načteny do řídicí jednotky jako předvolby žádaných hodnot pro časy, čítače nebo datové
registry a dále zpracovány PLC programem.
FX1N-8AV-BD
Cyklické čtení žádaných hodnot a volba dělení stupnice potenciometrů se provádí pomocí aplikačních instrukcí VRRD/VRSC (FNC85/86) v PLC programu.
Adaptér se instaluje do rozšiřovací zásuvné pozice CPU FX1S, FX1N příp. FX3G. Pro provoz adaptéru
není zapotřebí instalovat přídavné napájecí napětí.
FX3G-8AV-BD
Specifikace
FX1N-8AV-BD
FX3G-8AV-BD
Použitelné pro
Základní jednotky FX1S/FX1N
Základní jednotky FX3G
Napájecí zdroj
ze zákl. jednotky
ze zákl. jednotky
Rozsah nastavení
8 bitů
8 bitů
Obsazené v/v body
0
0
Vyhodnocení potenciometrů
Pomocí aplikační instrukce modulu PLC CPU (FNC 85/86)
Hmotnost
4
Rozměry (ŠxVxH)
Kód zboží
왎 Komunikační adaptérové karty
0,02
0,02
43x38,5x22
35x51,2x12
130744
221267
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U ¨ FX3UC
Komunikační adaptérová karta FX3U-USB-BD
R
D
SD
Tato adaptérová karta rozšiřuje základní jednotku FX3U o rozhraní USB 2.0 a umožňuje tak např. programování pomocí notebooku, který nemá sériové rozhraní.
FX3U-USB-BD
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Informace pro objednání
kg
mm
Specifikace
FX3U-USB-BD
Použitelné pro
Základní jednotky FX3U
Napájecí zdroj
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
5 V DC (ze zákl. jednotky)
kg
mm
Kód zboží
왎 Rozšiřovací adaptéry
0,02
19,6x46,1x53,5
165284
þ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U ¨ FX3UC
Rozšiřovací adaptéry FX1N-CNV-BD, FX3G-CNV-ADP, FX3U-CNV-BD
Pomocí rozšiřovacích adaptérů se připojují adaptérové moduly FX첸첸-첸첸첸ADP na levou stranu
základních jednotek série FX1N, FX3G a FX3U.
FX3G -CNV
-ADP
Specifikace
FX1N-CNV-BD
Použitelné pro
Základní jednotky FX1S/FX1N Základní jednotky FX3G
Základní jednotky FX3U
0,01
0,1
0,01
43x38x14
90x14,6x86
19,6x46,1x53,5
130745
221268
165285
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
FX3G-CNV-ADP
FX3U-CNV-BD
FX3G-CNV-ADP
48
MITSUBISHI ELECTRIC
ADAPTÉROVÉ KARTY ///
왎 Adaptérové karty
FX3U-232-BD
þ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U ¨ FX3UC
Adaptérové karty FX1N-232-BD, FX3G-232-BD, FX3U-232-BD
Adaptérové karty FX첸첸-232-BD poskytují rozhraní typu RS232C pro sériovou datovou komunikaci
s MELSEC FX1S/FX1N/FX3G/FX3U.
Specifikace
FX1N-232-BD
Použitelné pro
Základní jednotky FX1S/FX1N Základní jednotky FX3G
Rozhraní
RS232C s 9pinovým D-SUB konektorem
Napájecí zdroj
5 V DC/20 mA (ze zákl. jednotky)
Obsazené v/v body
Hmotnost
FX3G-232-BD
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
FX3G-232-BD
FX3U-232-BD
Základní jednotky FX3U
—
—
—
0,02
0,02
0,02
43x38,5x22
35x51,2x17,2
19,3x46,1x62,7
130743
221254
165281
4
FX3U-422-BD
Adaptérové karty rozhraní FX첸첸-422-BD rozšiřují PLC MELSEC FX1S, FX1N, FX2N nebo FX3U
o druhé rozhraní RS422 pro připojení přídavných přístrojů jako jsou např. programovací a obslužné
přístroje.
Specifikace
FX1N-422-BD
Použitelné pro
Základní jednotky FX1S/FX1N Základní jednotky FX3G
Rozhraní
RS422 s 8pólovým konektorem Mini-DIN
Napájecí zdroj
5 V DC/60 mA
(ze zákl. jednotky)
5 V DC/20 mA (ze zákl. jednotky)
Obsazené v/v body
—
—
—
0,01
0,02
0,02
43x38,5x20
35x51,2x14,9
19,6x46,1x53,5
130741
221252
165282
Hmotnost
FX3G-422-BD
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
FX3G-422-BD
FX3U-422-BD
Základní jednotky FX3U
Adaptérové karty FX1N-485-BD, FX3G-485-BD, FX3U-485-BD
FX3U-485-BD
Adaptérové karty FX첸첸-485-BD poskytují automatu další rozhraní typu RS485. Tato karta se jednoduše zasouvá do rozšiřujícího slotu základní jednotky, umožňuje konfigurovat RS485 1:n multidrop,
paralelní spojení nebo peer-to-peer sítě systémů FX1S/FX1N/FX3G/FX3U.
Specifikace
FX1N-485-BD
Použitelné pro
Základní jednotky FX1S/FX1N Základní jednotky FX3G
Rozhraní
RS485/RS422
Napájecí zdroj
5 V DC/60 mA
(ze zákl. jednotky)
5 V DC/20 mA
(ze zákl. jednotky)
5 V DC/40 mA
(ze zákl. jednotky)
—
—
—
0,02
0,02
0,02
43x38,5x22
35x51,2x29,2
19,6x46,1x69
130742
221253
165283
Obsazené v/v body
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
kg
mm
FX3G-485-BD
FX3U-485-BD
Základní jednotky FX3U
FX3G-485-BD
Informace pro objednání
MITSUBISHI ELECTRIC
Kód zboží
49
SPECIÁLNÍ FUNKČNÍ MODULY
Adaptérové karty FX1N-422-BD, FX3G-422-BD, FX3U-422-BD
/// ROZŠIŘOVACÍ ADAPTÉRY/PAMĚŤOVÉ KAZETY
왎 Rozšiřovací adaptér
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G ¨ FX3U þ FX3UC
FX2NC-CNV-IF
Pomocí rozšiřovacího adaptéru FX2NC-CNV-IF získá základní jednotka FX3UC standardní rozšiřovací
sběrnici série FX0N/FX2N/FX3U.
FX2NC-CNV-IF
Specifikace
FX2NC-CNV-IF
Připojení sběrnice
Rozšiřovací sběrnice jednotky FX3UC podle stadardu rozšiřovací sběrnice FX0N/FX2N/FX3U
Hmotnost
kg
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
mm
Kód zboží
0,3
90x4,6x74
104508
FX2NC-CNV-IF
왎 Paměťové kazety
þ FX1S þ FX1N þ FX3G ¨ FX3U ¨ FX3UC
Paměťové kazety pro FX1S/FX1N a FX3G
5
8L
PLC
WR
ON
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PROTECT
SW
RD
8L
OFF
PLC
Všechny základní jednotky FX1S, FX1N a FX3G jsou vybaveny zásuvnou pozicí robustní paměťové
kazety dodávané jako dodatečné příslušenství. Po připojení těchto paměťových kazet dojde k
vypnutí interní paměti automatu a spuštěn je pouze program uložený na vložené paměťové kazetě.
Paměťové kazety jsou vybaveny programovou funkcí pro přenos dat (Upload/Download) spouštěnou 2 tlačítky a spínačem pro ochranu proti přepisu.
U paměťové kazety FX3G-EEPROM-32L je možná také přímá montáž na adaptérovou kartu BD.
FX1N-EEPROM-8L
Specifikace
Použitelné pro
Typ paměti
Velikost
Ochranný spínač
Tlačítka pro přenos dat
Informace pro objednání
Kód zboží
FX1N-EEPROM-8L
Základní jednotky FX1S/FX1N
EEPROM
2.000/8.000 kroků
Obsahuje
Obsahuje
FX3G-EEPROM-32L
Základní jednotky FX3G
EEPROM
32.000 kroků
Obsahuje
Obsahuje
130746
221269
FX3G-EEPROM-32L
왎 Paměťové kazety
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Paměťové kazety pro FX3U/FX3UC
Všechny základní jednotky FX3U/FX3UC jsou vybaveny zásuvnou pozicí pro paměťové kazety.
Zasunutím kazety se odpojí vnitřní paměť řídicí jednotky a zpracování bude probíhat podle
programu uloženého v paměťové kazetě.
Paměťové médium FX3U-FLROM-64L je navíc vybaveno tlačítkem pro přenos dat.
FX3U-FLROM-64L
Specifikace
FX3U-FLROM-16
FX3U-FLROM-64
FX3U-FLROM-64L
Použitelné pro
FX3U/FX3UC
FX3U/FX3UC
FX3U/FX3UC
Velikost (počet kroků)
16.000
64.000
64.000
Typ paměti
Paměť flash
Paměť flash
Paměť flash
Ochranný spínač
Obsahuje
Obsahuje
Obsahuje
Tlačítka pro přenos dat
—
—
Obsahuje
37x20x6,1
37x20x6,1
37x20x6,1
165278
165279
165280
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
50
mm
Kód zboží
MITSUBISHI ELECTRIC
EXTERNÍ SVORKOVNICOVÉ BLOKY ///
왎 Svorkovnicové bloky
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Svorkovnicové bloky jsou adaptérové moduly k zjednodušení kabelového propojení vstupů
a výstupů polohovacích modulů FX3UC s konektory na plochý kabel. Tento propojovací systém
nabízí praktický a časově úsporný připojovací koncept, který zároveň přináší zlepšení výkonových
parametrů výstupů. Pro polohovací moduly FX3U/FX3UC se dodávají speciální svorkovnicové bloky
s konektory na ploché kabely.
Rozlišují se vstupní bloky, výstupní bloky a vstupní/výstupní bloky s různými způsoby připojování.
Vstupní bloky TB-쏔EX쏔 mají připojovací řady potenciálových svorek (24 V/0 V) a umožňují tak
komfortní připojování vodičů.
6
4
2
20
8 10 12 14 16 18
Výstupní bloky TB-8EY-S a TB-8EY-C se skládají z 8 neosazených základních svorkových bloků a jednoho systémového adaptéru. Do základních svorkových bloků se libovolně zasouvají reléové nebo
tranzistorové funkční bloky. Toto provedení svorek umožňuje dosáhnout daleko vyšších výstupních proudů.
TB-20C
Pro všechny svorkovnicové bloky se také dodávají hotové konfekční kabely (viz následující stránku).
TB-쏔EX쏔
Specifikace
TB-8EX-S
TB-8EX-C
TB-16EX-S
TB-16EX-C
Typ
Vstupní blok
Vstupní blok
Vstupní blok
Vstupní blok
Počet vstupů
8
8
16
16
Provedení
Iniciační modul s potenciálovými svorkami
Připojení
Šroubové svorky
Šroubové svorky
Pérové svorky
Použitelné pro
Základní a rozšiřovací jednotky série FX2NC s konektory na plochý kabel
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro
objednání
mm
Kód zboží
.0
.1
.3
.2
-
24V+
Patice
A2-
A2-
24
V
A2-
24
V
24
V
A2-
24
V
A2-
24
V
116x45x63
149144
149145
149021
149022
A2-
24
V
TB-8EY-S
TB-8EY-C
TB-20-S
TB-20C
Typ
Výstupní blok
Výstupní blok
Vstupní/výstupní blok
Vstupní/výstupní blok
5
Kanály
8
8
8/16
8/16
Provedení
Patice pro reléové nebo tranzistorové bloky
Svorkovnicový modul 20pólový
Připojení
Šroubové svorky
Šroubové svorky
Použitelné pro
Základní a rozšiřovací jednotky
série FX2NC s konektory na plochý kabel
Polohovací moduly série FX2N
49,6x100x94
49,6x100x94
75x45x52
75x45x52
149044
149045
149148
149023
A2-
24
V
24
V
Informace pro
objednání
mm
Kód zboží
Pérové svorky
Zásuvné funkční bloky (viz dole),
propojovací kabel (viz následující stránku)
Příslušenství
TB-쏔EY쏔
Pérové svorky
Propojovací kabel (viz následující stránku)
Tranzistorové a reléové funkční bloky se zasouvají přímo do patice TB-8EY-S nebo TB-8EY-C.
Všechny funkční bloky jsou vybaveny stavovou kontrolkou a integrovanou ochranou proti
přepólování a ochrannou diodou.
Konstrukce svorkového bloku
Západkový
úchyt
116x45x54
Specifikace
Rozměry (ŠxVxH)
Základní
svorka
75x45x63
Systémový
adaptér
.7
.6
.5
.4
/OUT
PLC-V8/FLK14
Art. 22 95 55 4
A2-
75x45x54
Propojovací kabel (viz následující stránku)
Příslušenství
Připojení
napájecího napětí
Pérové svorky
PŘÍSLUŠENSTVÍ
.6 .7
.0 .1 .2 .3 .4 .5
Manipulační
otvor svorky
Identické napěťové potenciály sousedních svorek je možné přemostit pomocí zásuvných
můstků s možností zkrácení na míru.
Stavová kontrolka LED
Zásuvné
reléové/
tranzistorové
bloky
Kontakt pro
systém
zásuvného
můstku
Zajišťovací
a vyhazovací
západka
Specifikace
TB-8RELAY-6A
TB-8TRANSISTOR-2A
Typ výstupu
Relé s 1 přepínacím kontaktem
Tranzistor (s optočlenem)
Počet prvků
8
8
Jmenovité vstupní napětí
24 V DC
24 V DC
Min./Max. spínaná zátěž
12 V AC/DC; 250 V AC/DC
3 V DC; 33 V DC
Trvalý mezní proud
6A
3 A (při 20 °C), 2 A (při 60 °C)
Max. vypínací výkon
140 W (24 V DC), 1500 VA (250 V AC)
—
Okolní teplota
-20–+60 °C
-20–+60 °C
149034 (sada s 8 prvky)
149035 (sada s 8 prvky)
Informace pro
objednání
Příslušenství
MITSUBISHI ELECTRIC
Kód zboží
Izolovanýnekonečnýzásuvnýmůstek ke galvanickému oddělení potenciálů, TB-PIB-RD, červená barva, Kód zboží: 149146;
Izolovanýnekonečnýzásuvnýmůstek ke galvanickému oddělení potenciálů, TB-PIB-BL, modrá barva, Kód zboží: 149147;
Izolační destička TB-SP k stranovému zakončení základního svorkového bloku, Kód zboží: 149158
51
/// KABEL A TYPY SVOREK
왎 Propojovací kabel pro svorkovnicové bloky
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Předpřipravené kabely slouží k bezchybnému a časově úspornému kabelovému propojení svorkovnicových bloků s polohovacími moduly série FX3U/FX3UC s konektory na ploché kabely.
Propojovací kabely se dodávají v různých délkách od 1 do 5 m. Jiné délky na vyžádání.
Specifikace
TB-EX-CAB-1M
Použitelné pro
Pro TB-lEXl a TB-20-l (kabel 1:1)
TB-EX-CAB-3M
TB-EX-CAB-5M
1
3
5
149038
149039
149040
Specifikace
TB-EY-CAB-1M
TB-EY-CAB-3M
TB-EY-CAB-5M
Použitelné pro
Pro 2 x svorkovnicový blok TB-8EY-S nebo TB-8EY-C (kabel Y)
Délka
Informace pro
objednání
Délka
Informace pro
objednání
Kód zboží
m
Kód zboží
1
3
5
149041
149042
149043
왎 Typy svorek
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Rozšiřovací jednotky FX2NC-16EX-T-DS a FX2NC-16EYR-T-DS se dodávají standardně se šroubovacími svorkami.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
5
m
Svorky jsou v zásuvném provedení a jsou snadno vyměnitelné za příslušné pérové svorky. Pro jeden
modul s 16 v/v jsou zapotřebí 2 vyměnitelné svorkovnice.
Specifikace
TB-CON-5-C
TB-CON10-C
Počet svorkových pólů
5
10
Připojení
Pérové svorky
Pérové svorky
Použitelné pro
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro
objednání
52
mm
Kód zboží
Adaptérové moduly
Adaptérové moduly a rozšiřovací moduly
FX2NC-16EX-T-DS/ FX2NC-16EYR-T-DS
12,5x20x21
12,5x39x21
221539
149036
MITSUBISHI ELECTRIC
NAPÁJECÍ MODULY/BATERIE ///
왎 Napájecí moduly 24 V
þ ALPHA þ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
K napájení přístrojů na 24 V nebo jiných externích spotřebičů v instalačních rozvaděčích jsou k dispozici síťové napájecí zdroje ALPHA POWER. Zdroje jsou rozměrově přizpůsobeny rodině produktů
Alpha a jsou navrženy pro montáž na stěnu nebo DIN lištu.
Pro zvýšení výkonu nebo k zajištění redundance je možné zapojit paralelně až 5 síťových zdrojů.
Výstupní napětí napájecích zdrojů je nastavitelné, zdroje jsou vybavené tepelnou ochranou proti
přetížení a kontrolkou LED pro indikaci napájení (Power).
Specifikace
Použitelné pro
Všeobecné provozní podmínky
Primární vstupní napětí
Výstupní napětí
Jmenovitý výstupní proud
Max. výstupní proud
Dovol. okolní teplota
Dovol. vlhkost vzduchu
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
ALPHA POWER
Input AC
24V 1.75 A
Informace pro objednání
ALPHA POWER 24-0.75
ALPHA POWER 24-1.75
Napájení 24 V základních jednotek série ALPHA
Odpovídají základním jednotkám série ALPHA a rodiny FX
100–240 V (45–65 Hz)
24 V DC (+/-1 %)
0,75 A (při T=55 °C)
1,75 A (při T=55 °C)
1,4 A
3,75 A
-25–+70 °C (provoz), -40–+85 °C (skladování)
Max. 95 % (bez kondenzace)
0,2
kg 0,1
mm 36x90x61
54x90x61
Kód zboží
209029
왎 Napájecí moduly 5 V
209030
ALPHA POWER 24-2.5
2,5 A (při T=55 °C)
4,4 A
0,3
72x90x61
209031
¨ FX1S ¨ FX1N ¨ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Moduly napájecích zdrojů FX3U-1PSU-5V a FX3UC-1PS-5V slouží k posílení napěťového napájení
DC 5 V a DC 24 V u základních jednotek FX3U/FX3UC. Moduly neobsazují žádné v/v adresy a dodávají přídavný proud až 1 A pro systémovou sběrnici 5 V (pro speciální moduly).
Je možné použít max. dva moduly FX3U-1PSU-5V příp. FX3Uc-1PS-5V.
Moduly jsou vybaveny integrovanou ochranou proti přetížení.
Upozornění: Modul FX3U-1PSU-5 V se nemůže používat společně se základní jednotkou na 24 V!
Při připojení vstupního rozšiřovacího modulu (např. FX2N-8ER-ES/UL, FX2N-8ER) na napájecí zdroj
FX3U-1PSU-5 V musí být napájecí napětí přiváděno přes zdroj provozního napětí DC 24 V připojené
základní jednotky nebo rozšiřovacího modulu (vybavené vlastním zdrojem).
FX3U -1PSU-5V
Specifikace
FX3U-1PSU-5V
Použitelné pro
FX3UC-1PS-5V
POWER
Všeobecné provozní podmínky
Primární vstupní napětí
Výstupní napětí
Max. výstupní proud
Dovol. okolní teplota
Dovol. vlhkost vzduchu
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
FX3UC-1PS-5V
5 V DC
24 V DC
kg
mm
Kód zboží
FX3U-1PSU-5V
Napěťové napájení pro systémovou sběrnici
FX3G/FX3U
Odpovídají základním jednotkám rodiny FX
100–240 V (50/60 Hz)
5 V DC/24 V DC
1 A při 40 °C; 0,8 A při 55 °C
0,3 A při 40 °C; 0,2 A při 55 °C
-25–+55 °C (provoz), -40–+85 °C (skladování)
Max. 95 % (bez kondenzace)
0,3
55x90x87
24 V DC (+20 %/-15 %)
5 V DC
1A
—
169507
210086
왎 Zálohovací baterie
FX3UC-1PS-5V
Napěťové napájení pro systémovou sběrnici
FX3UC
0,15
24x90x74
¨ FX1S ¨ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Baterie
Baterie zálohuje napájení interní paměti RAM jednotky PLC MELSEC při výpadku napětí.
Baterie FX3U-32BL se používá u jednotek série FX3G/FX3U/FX3UC a baterie FX2NC-32BL
u polohovacího modulu FX2N-20GM.
FX3U-32BL
Specifikace
Použitelné pro
Informace pro objednání
MITSUBISHI ELECTRIC
Kód zboží
FX2NC-32BL
Modul FX2N-20GM
FX3U-32BL
Základní jednotky FX3U
128725
165286
53
5
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Output DC
24V 1.75 A
/// PROPOJOVACÍ KABELY
왎 Propojovací kabely
þ FX1S þ FX1N þ FX3G þ FX3U þ FX3UC
Propojovací kabel pro jednotky FX
Kabely uvedené v následujících tabulkách se používají k programování PLC řady FX, k připojení
externích přístrojů, pro převodníky rozhraní nebo pro polohovací aplikace.
Propojovací kabel pro jednotky s rozhraním RS232C
Specifikace
F2-RS-5CAB
F2-232CAB-1
FX-232CAB-1
Použitelné pro
FX2N-1RM k resolveru
PC s FX-232AWC-H
PC s GOT
5,0
3,0
3,0
76160
76163
124972
Délka
FX-20P-CAB0
Informace pro
objednání
m
Kód zboží
Propojovací kabel pro jednotky s rozhraním RS-422
Specifikace
FX-422CAB0
FX-422CAB
FX-422CAB-150
Použitelné pro
FX-232AWC-H s PLC řady FX
FX-232AWC-H s PLC řady FX
FX-232AWC-H s PLC řady FX
1,5
0,3
1,5
76094
25949
—
Délka
Informace pro
objednání
m
Kód zboží
Propojovací kabel pro programovací přístroje
PŘÍSLUŠENSTVÍ
5
FX-16E-500CAB
Specifikace
FX-20P-CAB0
FX-20P-CAB
FX-20P-CADP
Použitelné pro
FX-20P-G/FX-30P a PLC řady FX
FX-20P-E a PLC řady FX
FX-20P-CAB a PLC řady FX
1,5
1,5
0,3
55917
30815
31870
Délka
Informace pro
objednání
m
Kód zboží
Propojovací kabel pro rozšiřovací sběrnici
Specifikace
FX0N-65EC
Použitelné pro
Sběrnicový kabel pro dvouřadou montáž s rozšiřovací jednotkou FX첸첸-첸첸ES
Délka
FX0N-65EC
Informace pro
objednání
m
Kód zboží
0,65
45348
Převodník rozhraní
Specifikace
FX-USB-AW
FX-232AWC-H
Použitelné pro
Převodník USB na RS422
Převodník RS422 na RS232C
0,63 + 3,0
0,25x0,8x0,6
165288
159642
Rozměry
Informace pro
objednání
m
Kód zboží
왎 Programovací kabel
Pomocí převodníku USB/RS422 typ FX-USB-AW je možné připojit PLC řady FX na rozhraní USB
počítače PC. Převodník se skládá ze dvou dílů, a je proto univerzálně použitelný pro všechny
základní jednotky rodiny MELSEC FX.
Programovací kabel SC-09 slouží k připojení PLC
MELSEC na sériové rozhraní RS232 osobního
počítače. Kabel je dvoudílný, a je díky integrovanému převodníku RS232/RS422 univerzálně
Připojení k PC přes
FX-USB-AW
54
Informace pro objednání
Kód zboží
použitelný pro všechny řídicí jednotky Mitsubishi.
FX-USB-AW
SC-09
USB
9pinový D-SUB
165288
43393
MITSUBISHI ELECTRIC
ZOBRAZOVACÍ MODULY ///
왎 Zobrazovací moduly
Zobrazovací moduly FX1N-5DM a FX3G-5DM
Zobrazovací moduly FX1N-5DM a FX3G-5DM se úsporným způsobem zasouvají přímo do řídicí jednotky a umožňují monitorování a editaci dat uložených v PLC.
MITSUBISHI
Modul displeje je možné použít ve velmi stísněných prostorách např. místo digitálních přepínačů
a externích 7segmentových zobrazovačů.
ESC
-
+
OK
Specifikace
Použitelné pro
Displej
Napájecí zdroj
Proudový odběr
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
FX1N-5DM
Základní jednotky FX1S/FX1N
LCD (podsvícení)
5 V DC ±5 % (ze zákl. jednotky)
mA 110
mm 40x32x17
Kód zboží
129197
FX3G-5DM
Základní jednotky FX3G
LCD (podsvícení)
5 V DC ±5 % (ze zákl. jednotky)
n/a
49x34x12
221270
FX3G-5DM
Obslužný a zobrazovací panel FX-10DM-E
Obslužný a zobrazovací panel FX-10-DM-E je vybaven uživatelským rozhraním s tlačítkovým ovládáním a slouží k monitorování a nastavování procesních údajů v PLC.
Zobrazovací panel je proveden jako 2řádkový se vždy 16 znaky na řádek. Pomocí tlačítek je možné
vyvolávat a upravovat funkce.
5
CLR
FNC
ENT
Specifikace
FX-10DM-E
Použitelné pro
Všechny základní jednotky FX1S/FX1N/FX2N/FX3U
Displej
LCD (podsvícení)
Rozlišení
2 x 16 znaků (80 x 16 pixelů)
Napájecí zdroj
Proudový odběr
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Propojení s PLC se realizuje pomocí kabelu FX-20P-CAB0.
5 V DC ±5 % (ze zákl. jednotky)
mA
220
kg
0,02
mm
Kód zboží
96x62x32
132600
Ovládací panel s displejem FX3U-7DM, držák FX3U-7DM-HLD
Modul displeje FX3U-7DM může být přidán k základní jednotce nebo může být instalován ve dveřích rozvaděče pomocí držáku FX3U-7DM-HLD.
Specifikace
FX3U-7DM
Použitelné pro
Základní jednotky FX3U
Základní jednotky FX3U
Displej
16 znaků x 4 řádky
—
Rozlišení
—
—
Napájecí zdroj
5 V DC (ze zákl. jednotky)
—
Proudový odběr
mA
Rozšiřující kabel
Hmotnost
FX3U-7DM s úchytem FX3U-7DM-HLD
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
kg
mm
Kód zboží
FX3U-7DM-HLD
20
—
—
Zahrnuto
0,02
0,01
48x35x11,5
66,3x41,8x13
165268
165287
Další obslužné přístroje najdete v Technickém katalogu HMI.
MITSUBISHI ELECTRIC
55
/// ROZMĚRY ALPHA
Rozměry série ALPHA
AL2-14M쏔-쏔, AL2-24M쏔-쏔
6,0
4,0
4,0
6,0
(A) (B)
DC INPUT
+
-
(A) (B)
1
2
3
DC INPUT
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15
POWER
24V DC
MITSUBISHI
ESC
+
+
90,0
90,0
MITSUBISHI
ESC
-
-
OK
OK
AL2-10MR-D
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
4,0
4,0
AL2-24MR-D
RELAY
OUTPUT
OUT
5
6
7
8
9
6,0
6,0
71,2
52,0
124,6
AL2-2PT-ADP, AL2-2TC-ADP
AL2-ASI-BD
AL2-4EY쏔, AL2-2DA
35,5
24,5
53,1
+
-
POWER
24V DC
EI1
+
EI2
-
+
ASI+
-
33,5
24,5
53,1
V1+
V1-
V2+
V2-
CH1
CH2
OUTPUT
0~10V
ASI+
ASI-
ASI-
MITSUBISHI
MITSUBISHI
POWER
90
90
90
6
ROZMĚRY
CH1
CH2
200°C -50°C Line 200°C -50°C Line
AL2-2PT-ADP
4EX
+
EI3
+
PT100 -50~200°C
-
CH2
CH1
EI4
L1-
I1-
L2+
L2-
I2-
4
L1+
Jednotka: mm
56
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZMĚRY ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK FX1S-/FX1N-/FX3G ///
Rozměry základních jednotek FX1S
X
X-8
S/S
100-240
VAC
L
Z
X1
N
X0
X3
X5
X2
POWER
RUN
ERROR
Y-8
Y
IN
FX1S-14MR
OUT
0 1 2 3
4 5
24V
COM0
Y1
COM1
Y2
COM2
Y4
Y3
Y
Z
60
90
49
FX1S-10MR-ES/UL
60
90
75
FX1S-10MT-DSS
60
90
49
FX1S-14MR-DS
60
90
49
FX1S-14MR-ES/UL
60
90
75
FX1S-14MT-DSS
60
90
49
FX1S-20MR-DS
75
90
49
FX1S-20MR-ES/UL
75
90
75
FX1S-20MT-DSS
75
90
49
FX1S-30MR-DS
100
90
49
FX1S-30MR-ES/UL
100
90
75
FX1S-30MT-DSS
100
90
49
X6
MITSUBISHI
Y0
X
FX1S-10MR-DS
X7
X4
0 1 2 3
4 5 6 7
0V
Typ
14MR
-ES/UL
Y5
2 x ø4,5
Jednotka: mm
Rozměry základních jednotek FX1N
X
X–8
L
N
X1
X0
X3
X2
X5
X4
X7
X11
X6
X10
X13
X12
X15
X14
X17
X16
X21
X20
X23
X22
X25
X24
X27
X26
0 1 2 3 4 5 6 7 10
11 12 13 14 15 16 17 20 21
22 23 24 25 26 27
MITSUBISHI
82
90
IN
POWER
RUN
ERROR
Typ
X
FX1N-14MR왏왏왏
90
FX1N-14MT왏왏왏
90
FX1N-24MR왏왏왏
90
FX1N-24MT왏왏왏
90
FX1N-40MR왏왏왏
130
FX1N-40MT왏왏왏
130
FX1N-60MR왏왏왏
175
FX1N-60MT왏왏왏
175
6
ROZMĚRY
S/S
100-240
VAC
75
FX1N-40M
OUT
0 1 2 3 4 5 6
11 12 13 14 15 16 17
0V
24V
Y0
COM0
Y1
COM1
Y2
COM2
Y4
Y3
COM3
Y6
Y5
Y10
Y7
COM4
Y12
Y11
Y14
Y13
COM5
7 10
Y16
Y15
Y17
40M
Jednotka: mm
2 x ø4,5
Rozměry základních jednotek FX3G
87
Typ
X
FX3G-14
90
FX3G-24
90
FX3G-40
130
FX3G-60
175
90
35
X
X-8
Jednotka: mm
ø4,5
MITSUBISHI ELECTRIC
57
/// ROZMĚRY ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK FX3U
Rozměry základních jednotek FX3U
X
86
22
X1
S/S
L
0V
N
X0
24V
Základní jednotky
X2
X1
X4
X3
X6
X5
X7
IN
03 12
47 56
POWER
80
90
RUN
BATT
ERROR
03 12
OUT
47 56
FX3U-16M
Y0
Y0
Y2
Y1
Y1
Y2
Y3
Y3
Y5
Y4
Y4
Y5
Y6
Y6
Typ
X
X1
FX3U-16M왏왏왏
130
103
FX3U-32M왏왏왏
150
123
FX3U-48M왏왏왏
182
155
FX3U-64M왏왏왏
220
193
FX3U-80M왏왏왏
285
258
FX3U-128M왏왏왏
350
323
Y7
Y7
R
Jednotka: mm
Ø 4.5
Rozměry základních jednotek FX3UC
X
Základní jednotky
X
FX3UC-16MT/DSS
34
FX3UC-32MT/DSS
34
FX3UC-64MT/DSS
59,7
FX3UC-96MT/DSS
85,4
ROZMĚRY
6
Typ
Jednotka: mm
Rozměry adaptérových modulů FX3U a rozšiřovacích adaptérů
15.5
17.6
Ø3.2
Rozšiřovací adaptéry
46.1
74
FX3U-4AD-ADP
X
FX3U-CNV
—
FX3U-USB
—
FX3U-485
15,5
FX3U-422
—
FX3U-232
9,2
V3+ COM2 I2+ V2+ COM1 I1+ V1+
53.5
19.6
Ø3.2
Jednotka: mm
46.1
COM4 I4+ V4+ COM3 I3+
106
90
24-
24+
POWER
Typ
53.5
58
X
19.6
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZMĚRY ROZŠIŘOVACÍCH JEDNOTEK ///
Rozměry kompaktních modulárních rozšiřovacích jednotek FX0N
87
X
X -10
Typ
X
FX0N-40ER-DS
150
FX0N-40ER-ES/UL
150
FX0N-40ET-DSS
150
90
80
35
MITSUBISHI
Jednotka: mm
MELSEC FX0N-24MR-ES
ø4,5
Rozměry modulárních a kompaktních rozšiřovacích jednotek FX2N
Kompaktní rozšiřovací jednotky
87
X
ø4,5
Ř4.5
Typ
X
FX2N-32E왏왏왏
150
FX2N-48E왏왏왏
182
FX2N-48ER-UA1/UL
220
6
1
2
3
4
5
6
7
ROZMĚRY
IN 0
35
90
80
POWER
Modulární rozšiřovací jednotky
FX2N -16EX
IN 0
1
2
3
4
5
6
7
Typ
X
FX2N-8E왏왏왏
43
FX2N-16E왏왏왏
40
4
Jednotka: mm
Rozměry modulárních rozšiřovacích jednotek FX2NC
X
74
FX2NC-32EX
-DS
X0
1
2
3
X4
5
6
7
X0
1
2
3
X4
5
6
7
90
Power
X0
1
2
3
X4
5
6
7
X0
1
2
3
X4
5
6
7
Y
Rozšiřovací jednotky
Typ
X
Y
14,6
13
FX2NC-16EYT-DSS
14,6
13
FX2NC-16EX-T-DS
20,2
15
FX2NC-16EYR-T-DSS
24,2
15
FX2NC-32EX-DS
26,2
13
FX2NC-32EYT-DSS
26,2
13
FX2NC-16EX-DS
Jednotka: mm
MITSUBISHI ELECTRIC
59
/// ROZMĚRY SPECIÁLNÍCH MODULŮ
Rozměry speciálních modulů FX2N
Speciální moduly FX0N/FX2N
87
X
ø4,5
35
90
80
POWER
FX2N -4AD
24 V
A/D
4
FX2N-8AD
X
FX0N-3A
43
FX2N-2DA
43
FX2N-2AD
43
FX2N-4DA
55
FX2N-4AD
55
FX2N-4AD-TC
55
FX2N-4AD-PT
55
FX2N-1HC
55
FX2N-1PG-E
43
FX2N-10PG
43
FX2N-2LC
55
FX2N-5A
55
FX2N-232-IF
55
FX2N-32ASI-M
55
FX2N-32CCL
43
FX2N-32CAN
43
FX2N-64DNET
43
FX2N-32DP-IF
75
90
75
75
6
RUN
STOP
24-
I1+
V2+
V3+
I3+
COM1
COM3
I2+
COM2
V4+
I4+
COM4
L
MITSUBISHI
24 +
MITSUBISHI
POWER
106
98
90
FX2N-8AD
105
98
90
COM
N
POWER
RUN
BF
35
V1+
24+
DIA
RUN
FX2N-32DP-IF
V6+
I5+
I8+
COM8
I6+
COM6
V8+
COM5
V7+
I7+
COM7
64
32
16
8
4
2
1
V5+
ON
OFF
Jednotka: mm
Rozměry speciálních modulů FX3U-/FX3UC
87
X
ø4,5
POWER
35
90
80
ROZMĚRY
Typ
FX3U -4AD
Speciální moduly FX3U/FX3UC
Typ
X
FX3U-2HC
55
FX3U-3A-ADP
17,6
FX3U-4DA
55
FX3U-4AD
55
FX3U-4LC
90
FX3U-CF-ADP
45
FX3U-ENET
55
FX3U-20SSC-H
55
FX3U-64CCL
55
FX3U-64DP-M
43
FX3U-1PSU-5V
55
24 V
A/D
4
FX3UC-4AD
20,2
FX3UC-1PS-5V
24,2
Jednotka: mm
60
MITSUBISHI ELECTRIC
ROZMĚRY SPECIÁLNÍCH MODULŮ ///
Rozměry adaptérů FX1N a FX3G
FX3G-485-BD
FX1N-4EX-BD
43
Rozšiřovací adaptéry FX3G
Typ
FX3G-1DA-BD
S/S
51.2
BX1 BX2 BX3
38,5
38,5
BX0
43
35
X1
X
X1
14,1
15,1
FX3G-232-BD
12
5,2
FX3G-2AD-BD
14,1
15,1
FX3G-422-BD
12
2,9
FX3G-485-BD
14,1
15,1
FX3G-8AV-BD
12
—
X
Jednotka: mm
Rozměry přídavných svorkovnicových bloků
45
TB-20-S
75
50
45
TB-20-C
ROZMĚRY
75
6
50
45
TB-8EX-S
75
54
45
TB-8EX-C
75
63
45
TB-16EX-S
116
62
45
TB-16EX-C
116
MITSUBISHI ELECTRIC
54
Jednotka: mm
61
/// ROZMĚRY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rozměry příslušenství
FX-485PC-IF
FX1N-EEPROM-8L
MITSUBISHI
33
9
8L
WR
80
5 V DC
RS-232C
POWER
RD
SD
PLC
ON
PROTECT
SW
30
FX-485PC-IF
OFF
SDA
SDB
RDA
RDB
LINK SG
RD
8L
100
30
FX3U-FLROM-16/64/64L
51.2
20
FX3G-EEPROM-32L
37
Jednotka: mm
Rozměry obslužných a zobrazovacích jednotek
FX1N-5DM
FX3U-7DM
17
11
FX3G-5DM
11.5
40
48
ESC
-
+
35
32
51.2
34.4
8.5
OK
49.4
9.6
12
FX-10DM-E
96
32
MITSUBISHI
DISPLAY MODULE
53
62
ROZMĚRY
6.1
9.6
35
6
PLC
MODEL
FX-10DM-E
SERIAL
030002
V1.00
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
CLR
ENT
FNC
4,5
86
Jednotka: mm
62
MITSUBISHI ELECTRIC
PROGRAMOVÁNÍ ///
MELSOFT – programovací a dokumentační software pro standardní osobní počítač
Firma Mitsubishi Electric nabízí v rámci programového vybavení rodiny MELSOFT výkonné programové balíky, které umožňují ve velkém rozsahu snížit programovací práce a dobu uvádění do provozu. Rodina programů MELSOFT nabízí okamžitý přístup, přímou komunikaci, kompatibilitu a otevřenou výměnu proměnných.
Součástí rodiny MELSOFT jsou:
앬 Programovací balíky jako jsou AL-PCS/WIN a GX Developer
앬 Vývojový software pro grafické operátorské panely (viz také Technický katalog HMI).
앬 Software pro dynamickou výměnu dat/proměnných, jako je MX Change
Jako cenově přístupný úvodní balík pro začínající uživatele doporučujeme pro systém ALPHA program AL-PCS/WIN. Tento balík umožňuje rychlý a jednoduchý vstup do programování.
Správnou volbou je pak programovací balík GX Developer. Kromě rodiny FX je možné také programovat série MELSEC A/Q a MELSEC System Q.
Pro navazující informace si vyžádejte naši separátní brožuru MELSOFT.
왎 Programovací software pro sérii ALPHA
Programovací software AL-PCS/WIN
Pomocí Windows software AL-PCS/WIN lze programovat všechny řídicí jednotky ALPHA.
Programování s tímto software je velmi jednoduché. Nejprve se uspořádají na grafickém
programovacím rozhraní jednotlivé programové elementy. Pak se klikáním myší doplní spoje
(kabelové propojení) mezi vstupy, funkčními bloky a výstupy, a tím se vytvoří logika programu.
Tímto způsobem lze vytvořit programy s až 200 funkčními bloky a každá funkce se přitom může
v programu použít libovolně často.
Kompletní dokumentaci programu je možné pořídit přímo v AL-PCS/WIN.
AL-PCS/WIN
Série
Série Alpha
Jazyk
7 jazyků (angličtina/němčina/francouzština/italština/španělština/švédština/ruština)
Použitelný pro
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista
Informace pro objednání Kód zboží
152603
7
SOFTWARE & PROGRAMOVÁNÍ
Software
왎 Školicí software PLC
Školicí software FX-TRN-BEG-E
Výukové programové vybavení FX-TRN-BEG-E je koncipováno speciálně pro začátečníky v oblasti
programovatelných řídicích jednotek. Kombinuje virtuální PLC scénu s odborným výkladem
k výuce. Pomocí modulu reálného času je možné simulovat PLC program. Rychlost simulace je
nastavitelná a v průběhu procesu je možné přistupovat k systémovým komponentám a zobrazovat
stav programu.
MITSUBISHI ELECTRIC
Software
FX-TRN-BEG-E
Série
Celá rodina FX
Jazyk
Angličtina, ruština
Použitelný pro
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista
Informace pro objednání Kód zboží
149714
63
/// PROGRAMOVÁNÍ
Software k programování PLC
왎 GX Developer
Program GX Developer je standardní programovací software pro všechny systémy PLC MELSEC.
S tímto programovým softwarem můžete komfortně vytvářet sekvenční programy PLC podle vaší
volby ve tvaru kontaktního schématu nebo seznamu instrukcí. Během provozu je možné bez problémů přepínat mezi různými způsoby zobrazení.
Program GX Developer nabízí vedle výkonných dohlížecích a testovacích funkcí
také offline simulaci všech typů PLC MELSEC.
Nástroj GX Developer podporuje veškeré PLC MELSEC od FX1S až po Q25H (MELSEC System Q).
U nástroje GX Developer FX je použití omezeno na PLC z rodiny FX.
Program GX Developer disponuje všemi typickými přednostmi Windows, a zároveň je speciálně přizpůsoben k spolupráci s PLC MELSEC.
Tento software se dodává bez programovacího kabelu SC-09, který je v případě potřeby nutné
objednat odděleně. Kabel SC-09 je zapotřebí pro připojení jednotky PLC k sériovému rozhraní PC.
Program GX Developer může běžet pod MS
Windows® XP a Vista.
Software
GX DEVELOPER FX V0878-1L0C-M
GX DEVELOPER FX
V0878-2L0C-M_2&MORE
GX Developer V0800-1LOC-G
GX Developer V0800-1LOC-E
Série
FX1S, FX1N, FX3G, FX3U, FX3UC
FX1S, FX1N, FX3G, FX3U, FX3UC
všechny PLC MELSEC
všechny PLC MELSEC
Jazyk
Němčina/angličtina
němčina/angličtina
němčina
angličtina
Formát nosiče dat
CD-ROM
CD-ROM
CD-ROM
CD-ROM
225141
225155
152816
150420
Informace pro objednání
Kód zboží
Programovací kabel SC-09, kód zboží: 43393
Příslušenství
왎 GX IEC Developer
SOFTWARE & PROGRAMOVÁNÍ
7
Nástroj GX IEC Developer poskytuje stejnou funkčnost jako uvedené předchozí verze a navíc
umožňuje programování podle IEC 1131.3 (EN 61131). GX IEC Developer tím poskytuje programovací standard orientovaný na budoucnost. Vedle verze FX představuje plná verze základ pro pokračující programování série MELSEC AnS/ QnAS a AnU/QnA, a také systému MELSEC System Q.
Program GX IEC Developer je možné provozovat pod Windows 95/98/NT a 2000/XP.
Tento software se dodává bez programovacího
kabelu SC-09, který je v případě potřeby nutné
objednat odděleně. Kabel SC-09 je zapotřebí
pro připojení jednotky PLC k sériovému rozhraní PC.
Software
GX IEC Developer FX V0703-1LOC-G
GX IEC Developer FX V0703-1LOC-E
GX IEC Developer V0703-1LOC-G
GX IEC Developer V0703-1LOC-E
Série
FX1S, FX1N, FX3G, FX3U, FX3UC
FX1S, FX1N, FX3G, FX3U, FX3UC
všechny PLC MELSEC
všechny PLC MELSEC
Jazyk
Němčina
angličtina
němčina
angličtina
Formát nosiče dat
CD-ROM
CD-ROM
CD-ROM
CD-ROM
221425
221430
221413
221419
Informace pro objednání
Příslušenství
64
Kód zboží
Programovací kabel SC-09, kód zboží: 43393
MITSUBISHI ELECTRIC
PROGRAMOVÁNÍ ///
Software pro datové sítě Profibus
왎 GX Configurator DP
GX Configurator DP je uživatelsky přívětivý konfigurační software pro otevřenou datovou síť
Profibus DP.
Software se dodává v 32bitové verzi pro všechny verze MS Windows® a podporuje nastavování
parametrů všech modulů Profibus DP systému MELSEC System Q, série MELSEC AnSH/QnAS
a také rodiny FX.
Na základě podpory rozšířených uživatelských parametrů pomocí souboru GSD lze také jednoduše
parametrovat přístroje Profibus DP-Slave i od cizích dodavatelů.
Software GX Configurator DP umožňuje stahování veškerých konfiguračních dat přes nadřazenou
datovou síť.
Všechny moduly PROFIBUS se konfigurují přes zadní sběrnici.
Software
GX Configurator DP V0500-1L0C-E
Podporované moduly Profibus DP-Master
ze segmentu Mitsubishi MELSEC
A1SJ71PB92D, AJ71PB92D, QJ71PB92D
Jazyk
Angličtina/němčina
Formát nosiče dat
CD-ROM
Informace pro objednání
Kód zboží
145312
Programovací kabel SC-09, kód zboží: 43393
Příslušenství
왎 FX Configurator FP
Řídicí vzory od jednoduchých až ke komplexním kombinacím polohovacích příkazů lze konfigurovat
jednoduchým způsobem pomocí nových funkcí.
Software běží pod všemi verzemi MS Windows®.
Software
FX Configurator FP V0100-1LOC-E
Podporované moduly Mitsubishi PLC série MELSEC
FX3U-20SSC-H
Jazyk
Angličtina
Formát nosiče dat
CD-ROM
Informace pro objednání
Příslušenství
MITSUBISHI ELECTRIC
Kód zboží
189283
Programovací kabel SC-09, kód zboží: 43393
65
7
SOFTWARE & PROGRAMOVÁNÍ
Software FX Configurator-FP je program k nastavování tabulkových polohových dat a parametrů
servozesilovačů ve spojení s polohovacím modulem FX3U-SSC-H. Polohovací pochody a všechny
související parametry (rychlosti, adresy, omezení točivých momentů atp.) je možné sledovat a kontrolovat pomocí zabudovaných monitorovacích a testovacích funkcí.
/// PROGRAMOVÁNÍ
왎 Ruční programovací přístroj
FX-30P
ER
LP
OTH
/HE
EP
L/M
ST
RET
EF
/M
Přístroj FX-30P je kompaktní programovací a údržbářský nástroj pro rodinu FX v průmyslovém
provedení. Pomocí tohoto ručního programovacího přístroje, který pojme až 15 programů, je
možné přenášet programy do PLC nebo je číst z PLC a ukládat do vnitřní paměti přístroje. Mimo
monitorování běhu programu a změn dat v řídicí jednotce lze pomoci tohoto přístroje také nastavovat, mazat nebo měnit hesla pro jednotku PLC. Nejnovější aktualizace firmware lze do přístroje
FX-30P stáhnout z PC přes integrované rozhraní USB. PLC programy v PC je rovněž možné přenášet
přes USB, a proto již v řídicím systému není zapotřebí počítač PC.
Upozornění: Přenos firmware FX-30P a programů PLC přes integrované rozhraní USB je možné od verze
firmware 1.10.
Specifikace
FX-30P
Použitelný pro
Základní jednotky FX1S, FX1N, FX3G, FX2N, FX3U, FX3UC
Okolní teplota
0–40 °C
Vlhkost (okolní) (bez kondenzace)
5–95 %
Napájecí zdroj
5V DC ±5% /155 mA (z PLC)
Displej
LCD (podsvícený)
Velikost znaků
21x8
Klávesnice
35
Integrovaná RAM: 64 000 programových kroků pro monitorování a úpravy programu
Uchování dat v RAM zajištěno baterií (po dobu asi pěti let při teplotě okolí 25 쎶C).
Programy
Integrovaná Flash-EEPROM: Možno uložit až 15 Programů.
Počet zápisů: 100 000
Paměť
Nastavení pro ruční Nastavení jazyka pro displej (japonština, angličtina nebo čínština), kontrastu, hlasitosti bzučáku, jasu,
programovací přístroj šetřiče obrazovky a hesla pro ruční programovací přístroj (uloženo v integrované Flash-EEPROM)
Kabel
Hmotnost
Rozměry (ŠxVxH)
Informace pro objednání
FX-20P-CAB0
kg
mm
Kód zboží
0,3
87x170x30
221271
SOFTWARE & PROGRAMOVÁNÍ
7
66
MITSUBISHI ELECTRIC
OSVĚDČENÍ ///
CE
Typ modulu
EMV
Základní jednotky ALPHA 2
쎲
AL2-10MR-A
NSR*
uL
cUL
ABS
Osvědčení pro lodní dopravu
DNV
LR
GL
BV
RINA
Typ modulu
CE
EMV
NSR*
uL
cUL
ABS
Osvědčení pro lodní dopravu
DNV
LR
GL
BV
RINA
Základní jednotky FX3U
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3U-16첸
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
AL2-10MR-D
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3U-32첸
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
AL2-14MR-A
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
FX3U-48첸
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
AL2-14MR-D
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
FX3U-64첸
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
AL2-24MR-A
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
FX3U-80첸
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
AL2-24MR-D
Rozšiřovací jednotky ALPHA
쎲
AL2-4EX-A2
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
쎲
FX3U-128첸
Základní jednotky FX3UC
쎲
FX3UC-16MT/DSS
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
AL2-4EX
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
FX3UC-32MT/DSS
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
AL2-4EYR
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
FX3UC-64MT/DSS
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
AL2-4EYT
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
쎲
—
쎲
—
—
—
—
AL2-2DA
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
AL2-2PT-ADP
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
쎲
쎲
FX3UC-96MT/DSS
Rozšiřovací jednotky FX0N/FX2N
쎲
쎲
FX0N-40ER-ES/UL
쎲
—
쎲
—
—
—
—
AL2-2TC-ADP
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX0N-40ER-DS
쎲
쎲
—
—
쎲
—
—
—
—
쎲
AL2-ASI-BD
Základní jednotky FX1S
쎲
FX1S-10MR-DS
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
FX0N-40ET-DSS
쎲
쑗
—
—
쎲
—
—
—
—
FX2N-32ER-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-32ET-ESS/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX1S-10MR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-48ER-DS
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
FX1S-10MT-DSS
쎲
쑗
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-48ER-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX1S-14MR-DS
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-48ET-DSS
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
—
—
—
쎲
FX1S-14MR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX1S-14MT-DSS
쎲
쑗
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX1S-20MR-DS
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
쎲
FX2N-48ET-ESS/UL
Rozšiřovací jednotky FX2N
쎲
FX2N-8ER-ES/UL
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX1S-20MR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-8EX-ES/UL
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX1S-20MT-DSS
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-8EYR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX1S-30MR-DS
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-8EYT-ESS/UL
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX1S-30MR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-16EX-ES/UL
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX1S-30MT-DSS
Základní jednotky FX1N
쎲
FX1N-14MR-DS
쑗
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-16EYR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX1N-14MR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
쎲
FX2N-16EYT-ESS/UL
Speciální moduly FX1N/FX2N
쎲
FX0N-3A
—
—
—
—
—
—
—
—
FX1N-14MT-DSS
쎲
쑗
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX0N-32NT-DP
쎲
쑗
쎲
—
쎲
—
—
—
—
FX1N-24MR-DS
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-1HC
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX1N-24MR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-1PG-E
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX1N-24MT-DSS
쎲
쑗
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-2AD
쎲
쑗
쎲
쎲
—
—
—
—
—
FX1N-40MR-DS
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-2DA
쎲
쑗
쎲
쎲
—
—
—
—
—
FX1N-40MR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-2LC
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX1N-40MT-DSS
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-4AD
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX1N-60MR-DS
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-4AD-TC
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX1N-60MR-ES/UL
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-4AD-PT
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX1N-60MT-DSS
Základní jednotky FX3G
쎲
FX3G-14MR/ES
쑗
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX2N-4DA
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX2N-5A
쎲
쑗
쎲
—
—
—
쎲
—
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2N-8AD
쎲
쑗
쎲
—
—
—
쎲
—
쎲
FX3G-14MT/ESS
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2N-10PG
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3G-14MR/DS
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2N-16CCL-M
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-14MT/DSS
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2N-32ASI-M
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-24MR/ES
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2N-32CAN
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-24MT/ESS
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2N-32CCL
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-24MR/DS
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2N-32DP-IF
쎲
쎲
쎲
—
쎲
—
—
—
—
FX3G-24MT/DSS
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2N-64DNET
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3G-40MR/ES
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3G-40MR/DS
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
쎲
FX2N-232IF
Rozšiřovací jednotky FX2NC
쎲
FX2NC-16EX-T-DS
쑗
FX3G-40MT/ESS
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
—
—
FX3G-40MT/DSS
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2NC-16EYR-T-DS
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
—
—
FX3G-60MR/ES
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2NC-16EX-DS
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
—
—
FX3G-60MR/DS
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2NC-16EYT-DSS
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
—
—
FX3G-60MT/ESS
쎲
쎲
쎲
—
FX2NC-32-EX-DS
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
—
—
FX3G-60MT/DSS
쎲
쎲
쎲
—
FX2NC-32-EYT-DSS
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*NSR = Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí
MITSUBISHI ELECTRIC
—
—
—
—
쎲 = Konformní, 쑗 = Konformita/shoda není vyžadována
67
/// OSVĚDČENÍ
Typ modulu
CE
EMV
NSR*
uL
cUL
ABS
Osvědčení pro lodní dopravu
DNV
LR
GL
BV
RINA
Speciální moduly FX2NC
Typ modulu
EMV
CE
NSR*
uL
cUL
ABS
Osvědčení pro lodní dopravu
DNV
LR
GL
BV
RINA
Svorkovnicové bloky
FX2NC-485ADP
쎲
—
—
—
쎲
쎲
—
—
—
TB-20S
—
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2NC-232ADP
쎲
—
—
—
쎲
쎲
—
—
—
—
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2NC-ENET-ADP
쎲
쑗
쎲
—
쎲
—
—
—
—
TB-20C
Příslušenství
쎲
FX2NC-1HC
Speciální moduly FX3U
쎲
FX3U-2HC
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
ALPHA POWER 24
쎲
쎲
쎲
—
—
—
—
—
—
FX1N-5DM
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX-10DM-E
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3U-3A-ADP
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX-20 P-E-SET0
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3U-4AD
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX-USB-AW
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3U-4DA
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX-232AWC-H
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3U-4AD-TC-ADP
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX2N-CNV-IF
쎲
쑗
—
쎲
—
—
—
—
—
FX3U-4AD-PT-ADP
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX2N-CNV-BC
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3U-4AD-PNK-ADP
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX2NC-CNV-IF
쎲
쑗
—
—
쎲
쎲
—
—
—
FX3U-4AD-Ptw-ADP
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3U-1PSU-5V
—
—
—
—
—
—
—
—
—
FX3U-4AD-ADP
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX3UC-1PS-5V
—
—
—
—
쎲
—
—
—
—
FX3U-4DA-ADP
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX3U-7DM
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX3U-4HSX-ADP
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX3U-7DM-HLD
쎲
—
—
—
—
—
—
—
—
FX3U-4LC
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3U-CF-ADP
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3U-2HSY-ADP
쎲
쑗
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX3U-20SSC-H
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3U-485ADP-MB
쎲
쑗
쎲
—
—
—
쎲
쎲
—
FX3U-232ADP-MB
쎲
쑗
쎲
—
—
—
쎲
쎲
—
FX3U-ENET
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3U-64DP-M
쎲
쑗
쎲
—
—
—
—
—
—
FX3U-64CCL
Adaptéry
쎲
—
쎲
—
—
—
—
—
—
FX1N-1DA-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX1N-2AD-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX1N-2EYT-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX1N-4EX-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX1N-8AV-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
—
쎲
FX1N-232-BD
쎲
쑗
—
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX1N-422-BD
쎲
쑗
—
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX1N-485-BD
쎲
쑗
—
쎲
—
쎲
쎲
—
쎲
FX1N-CNV-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
—
—
—
FX2N-8AV-BD
쎲
쑗
—
쎲
—
—
—
—
—
FX2N-232-BD
쎲
쑗
—
쎲
—
—
—
—
—
FX2N-422-BD
쎲
쑗
—
쎲
—
—
—
—
—
FX2N-485-BD
쎲
쑗
—
쎲
—
—
—
—
—
FX2N-CNV-BD
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-1DA-BD
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-2AD-BD
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-8AV-BD
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-232-BD
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-422-BD
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3G-485-BD
쎲
쑗
—
—
—
—
—
—
—
FX3U-232-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX3U-422-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX3U-485-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX3U-CNV-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
FX3U-USB-BD
쎲
쑗
—
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲
쎲 = Konformní, 쑗 = Konformita/shoda není vyžadována
*NSR = Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí
68
MITSUBISHI ELECTRIC
REJSTŘÍK ///
A
AL-232CAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AL2-10MR-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AL2-10MR-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AL2-14MR-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AL2-14MR-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AL2-24MR-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AL2-24MR-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AL2-2DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AL2-2PT-ADP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AL2-2TC-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AL2-4EX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AL2-4EX-A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AL2-4EYR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AL2-4EYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AL2-ASI-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AL2-EEPROM-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AL2-GSM-CAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ALPHA POWER 24-0.75 . . . . . . . . . . . . . . . 53
ALPHA POWER 24-1.75 . . . . . . . . . . . . . . . 53
ALPHA POWER 24-2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Adaptérové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Aktivní datové moduly . . . . . . . . . . . . . . . 45
Analogové moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
F
F2-232CAB-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
F2-RS-5CAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX Configurator FP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
FX-10DM-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
FX-20P-CAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX-20P-CAB0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX-20P-CADP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX-232AWC-H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX-232CAB-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX-30P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
FX-422CAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX-422CAB-150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX-422CAB0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX-TRN-BEG-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
FX-USB-AW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX0N-32NT-DP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
FX0N-3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
FX0N-40ER-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FX0N-40ER-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FX0N-40ET-DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FX0N-65EC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FX1N-14MR-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-14MR-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-14MT-DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-1DA-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FX1N-232-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
FX1N-24MR-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-24MR-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-24MT-DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-2AD-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FX1N-2EYT-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
FX1N-40MR-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-40MR-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-40MT-DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-422-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
FX1N-485-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
FX1N-4EX-BD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
FX1N-5DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
FX1N-60MR-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-60MR-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-60MT-DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FX1N-8AV-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FX1N-CNV-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FX1N-EEPROM-8L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FX1S-10MR-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-10MR-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-10MT-DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-14MR-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-14MR-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-14MT-DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-20MR-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-20MR-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-20MT-DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-30MR-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-30MR-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX1S-30MT-DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FX2N-10PG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FX2N-16CCL-M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
FX2N-16EX-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FX2N-16EYR-ES/UL. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FX2N-16EYT-ESS/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
MITSUBISHI ELECTRIC
FX2N-1HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FX2N-1PG-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FX2N-232IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
FX2N-2AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FX2N-2DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FX2N-2LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
FX2N-32ASI-M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
FX2N-32CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FX2N-32CCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
FX2N-32DP-IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FX2N-32DP-IF-D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FX2N-32ER-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FX2N-32ET-ESS/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FX2N-48ER-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FX2N-48ER-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FX2N-48ET-DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FX2N-48ET-ESS/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FX2N-4AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FX2N-4AD-PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
FX2N-4AD-TC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
FX2N-4DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FX2N-5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
FX2N-64DNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FX2N-8AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FX2N-8AV-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FX2N-8ER-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FX2N-8EX-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FX2N-8EYR-ES/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FX2N-8EYT-ESS/UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FX2NC-16EX-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FX2NC-16EX-T-DS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FX2NC-16EYR-T-DS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FX2NC-16EYT-DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FX2NC-1HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FX2NC-232ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FX2NC-32BL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
FX2NC-32EX-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FX2NC-32EYT-DSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FX2NC-485ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FX2NC-CNV-IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FX2NC-ENET-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FX3G-14MR/DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-14MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-14MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-14MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-1DA-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FX3G-232-BD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
FX3G-24MR/DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-24MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-24MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-24MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-2AD-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FX3G-40MR/DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-40MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-40MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-40MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-422-BD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
FX3G-485-BD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
FX3G-5DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
FX3G-60MR/DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-60MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-60MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-60MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FX3G-CNV-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FX3G-EEPROM-32L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FX3U-128MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-128MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-16MR-DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FX3U-16MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FX3U-16MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FX3U-16MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FX3U-1PSU-5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
FX3U-20SSC-H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FX3U-232-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
FX3U-232ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FX3U-2HSY-ADP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FX3U-32BL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
FX3U-32DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FX3U-32MR/DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FX3U-32MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FX3U-32MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FX3U-32MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
FX3U-3A-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FX3U-422-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
FX3U-485-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
FX3U-485ADP-MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FX3U-48MR/DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-48MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-48MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-48MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-4AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FX3U-4AD-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FX3U-4AD-PNK-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FX3U-4AD-PT-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FX3U-4AD-PTW-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FX3U-4AD-TC-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FX3U-4DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FX3U-4DA-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FX3U-4HSX-ADP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FX3U-4LC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FX3U-64CCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
FX3U-64DP-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
FX3U-64MR/DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-64MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-64MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-64MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-7DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
FX3U-7DM-HLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
FX3U-80MR/DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-80MR/ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-80MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-80MT/ESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3U-CF-ADP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FX3U-CNV-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FX3U-ENET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FX3U-FLROM-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FX3U-FLROM-64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FX3U-FLROM-64L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FX3U-USB-BD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FX3UC-16MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FX3UC-1PS-5V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
FX3UC-32MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FX3UC-4AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FX3UC-64MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FX3UC-96MT/DSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
S
GX Configurator DP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
GX Developer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
GX IEC Developer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
SC-09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Software
AL-PCS/WIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
FX Configurator FP V0100-1LOC-E. . . . . . 65
GX Configurator DP V0500-1L0C-E . . . . . 65
GX DEVELOPER FX V0878-1L0C-M . . . . . . 64
GX DEVELOPER FX V0878-2L0C-M_2&MORE 64
GX Developer V0800-1LOC-E . . . . . . . . . 64
GX Developer V0800-1LOC-G . . . . . . . . . 64
GX IEC Developer FX V0703-1LOC-E . . . . . 64
GX IEC Developer FX V0703-1LOC-G. . . . . 64
GX IEC Developer V0703-1LOC-E . . . . . . . 64
GX IEC Developer V0703-1LOC-G. . . . . . . 64
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ALPHA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FX1N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
FX1S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FX3G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FX3U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FX3UC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Svorkovnicové bloky . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Série FX1N
Popis systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Základní jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Série FX1S
Popis systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Základní jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Série FX3G
Popis systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Základní jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Série FX3U
Popis systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Základní jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Série FX3UC
Popis systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Základní jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Síťové moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
K
T
G
KOMPAKTNÍ PLC
Modul regulace teploty . . . . . . . . . . . . . 36
Kabely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
M
Moduly rozhraní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
N
Napájecí moduly
24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
O
Osvědčení pro lodní dopravu . . . . . . . . . . . 67
P
Paměťové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Polohovací moduly. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Popis systému
ALPHA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PLC systémy MELSEC. . . . . . . . . . . . . . . . 4
Série FX1N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Série FX1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Série FX3G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Série FX3U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Série FX3UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Propojovací kabely
Moduly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Svorkovnicové bloky . . . . . . . . . . . . . . . 52
Příslušenství
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kabely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Programovací kabel . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ruční programovací přístroj . . . . . . . . . . 66
Svorkovnicové bloky . . . . . . . . . . . . . . . 51
Typy svorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zobrazovací moduly . . . . . . . . . . . . . . . 55
TB-16EX-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-16EX-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-20-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-20C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-8EX-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-8EX-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-8EY-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-8EY-S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-8RELAY-6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-8TRANSISTOR-2A. . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TB-CON-5-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TB-CON10-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TB-EX-CAB-1M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TB-EX-CAB-3M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TB-EX-CAB-5M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TB-EY-CAB-1M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TB-EY-CAB-3M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
TB-EY-CAB-5M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
V
Výpočet spotřeby energie . . . . . . . . . . . . . . 7
Z
Zobrazovací moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
E
Čítačové moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
O
Řada ALPHA 2
Kabel rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Paměťová kazeta . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Popis systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Rozšiřovací moduly. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Základní jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
R
Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Rozšiřovací jednotky
Popis série FX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Popis řada ALPHA 2. . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
69
/// REJSTŘÍK
70
MITSUBISHI ELECTRIC
Automatizačnířešení /// Automatizační řešení /// Automatizačnířešení ///
Světautomatizačních
řešení
Roboty
Servopohony a řízení pohybu
Ochrana obvodů nn
Frekvenční
měniče
Laserové stroje
CNC systémy
Operátorské panely
Kompaktní PLC
Elektroerozivní stroje (EDM)
Modulární PLC
Mitsubishi Electric nabízí rozsáhlé portfolio automatizační techniky od PLC a operátorských panelů až po CNC systémy a EDM zařízení.
Značka,které
můžetevěřit
Od vzniku v roce 1870 již 45 společností
používá značku Mitsubishi, zahrnující
široké spektrum produktů v oblasti
financí, obchodu i průmyslu.
Značka Mitsubishi je po celém světě
považována za symbol nejvyšší kvality.
To je důvod, proč se můžete na automatizační řešení Mitsubishi spolehnout –
víme přímo od uživatelů, jaké jsou požadavky na spolehlivou, efektivní, snadno
ovladatelnou automatizaci a řízení.
Jako jeden z vedoucích podniků na
světě s ročním obratem přes 4 bilionů
jenů (přes 40 miliard US$) a s více než
100 000 zaměstnanci má firma Mitsubishi
Electric možnost i závazek, vedle poskytování dokonalého servisu a podpory,
dodávat také ty nejlepší výrobky.
Mitsubishi Electric Corporation zahrnuje
vývoj, přepravu, polovodiče, energetické
systémy, komunikaci a informatiku, audio
vizuální techniku, spotřební elektroniku,
systémy automatizace a řízení budov
a spotřeby energie a po celém světě jí
patří 237 výrobních závodů ve více než
121 zemích.
19
Global Partner. Local Friend.
EURoPEAN BRANCHES
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Gothaer Straße 8
d-40880 Ratingen
Phone: +49 (0)2102 / 486-0
EURoPEAN REPRESENTATIVES
GERMANY
GEVA
AUSTRIA
Wiener Straße 89
AT-2500 Baden
Phone: +43 (0)2252 / 85 55 20
Beijer Electronics A/S
dENMARK
Lykkegårdsvej 17
dK-4000 Roskilde
Phone: +45 (0)46/ 75 76 66
ALFATRADE Ltd.
MALTA Craft Con. & Engineering d.o.o. SERBIA
99, Paola Hill
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86
Malta- Paola PLA 1702
SER-18106 Nis
Phone: +356 (0)21 / 697 816
Phone: +381 (0)18 / 292-24-4/5
GTS
TURKEY
Bayraktar Bulvari Nutuk Sok. No:5
TR-34775 Yukarı İSTANBUL
Phone: +90 (0)216 526 39 90
CEG INTERNATIONAL
LEBANoN
Cebaco Center/Block A Autostrade DORA
Lebanon - Beirut
Phone: +961 (0)1 / 240 430
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.-org-sl. CzECH REP.
Radlická 714/113a
Cz-158 00 Praha 5
Phone: +420 - 251 551 470
TEHNIKON
BELARUS
Oktyabrskaya 16/5, Off. 703-711
BY-220030 Minsk
Phone: +375 (0)17 / 210 46 26
Beijer Electronics Eesti OÜ ESToNIA
Pärnu mnt.160i
EE-11317 Tallinn
Phone: +372 (0)6 / 51 81 40
INTEHSIS srl
MoLdoVA
bld. Traian 23/1
Md-2060 Kishinev
Phone: +373 (0)22 / 66 4242
INEA SR d.o.o.
SERBIA
Izletnicka 10
SER-113000 Smederevo
Phone: +381 (0)26 / 617 163
CSC Automation Ltd.
UKRAINE
4-B, M. Raskovoyi St.
UA-02660 Kiev
Phone: +380 (0)44 / 494 33 55
CBI Ltd.
SoUTH AFRICA
Private Bag 2016
zA-1600 Isando
Phone: + 27 (0)11 / 977 0770
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 Nanterre Cedex
Phone: +33 (0)1 / 55 68 55 68
FRANCE
ESCO D & A
BELGIUM
Culliganlaan 3
BE-1831 diegem
Phone: +32 (0)2 / 717 64 30
Beijer Electronics OY
FINLANd
Peltoie 37
FIN-28400 Ulvila
Phone: +358 (0)207 / 463 540
HIFLEX AUTOM. B.V. NETHERLANdS
Wolweverstraat 22
NL-2984 Cd Ridderkerk
Phone: +31 (0)180 – 46 60 04
SIMAP s.r.o..
SLoVAKIA
Jána Derku 1671
SK-911 01 Trenčín
Phone: +421 (0)32 743 04 72
TEXEL ELECTRONICS Ltd.
ISRAEL
2 Ha´umanut, P.O.B. 6272
IL-42160 Netanya
Phone: +972 (0)9 / 863 39 80
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Viale Colleoni 7
I-20041 Agrate Brianza (MB)
Phone: +39 039 / 60 53 1
ITALY
Koning & Hartman b.v.
BELGIUM
Woluwelaan 31
BE-1800 Vilvoorde
Phone: +32 (0)2 / 257 02 40
UTECO
GREECE Koning & Hartman b.v. NETHERLANdS
5, Mavrogenous Str.
Haarlerbergweg 21-23
GR-18542 Piraeus
NL-1101 CH Amsterdam
Phone: +30 211 / 1206 900
Phone: +31 (0)20 / 587 76 00
PROCONT, spol. s r.o. Prešov SLoVAKIA
Kúpeľná 1/A
SK-080 01 Prešov
Phone: +421 (0)51 7580 611
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Krakowska 50
PL-32-083 Balice
Phone: +48 (0)12 / 630 47 00
PoLANd
INEA BH d.o.o. BoSNIA ANd HERzEG.
Aleja Lipa 56
BA-71000 Sarajevo
Phone: +387 (0)33 / 921 164
MELTRADE Kft.
HUNGARY
Fertő utca 14.
HU-1107 Budapest
Phone: +36 (0)1 / 431-9726
Beijer Electronics AS
NoRwAY
Postboks 487
No-3002 drammen
Phone: +47 (0)32 / 24 30 00
INEA d.o.o.
SLoVENIA
Stegne 11
SI-1000 Ljubljana
Phone: +386 (0)1 / 513 8100
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
RUSSIA
52, bld. 3 Kosmodamianskaya nab 8 floor
RU-115054 Moscow
Phone: +7 495 721-2070
AKHNATON
BULGARIA
4, Andrei Ljapchev Blvd., PO Box 21
BG-1756 Sofia
Phone: +359 (0)2 / 817 6000
ТОО Kazpromavtomatika KAzAKHSTAN
Ul. Zhambyla 28
KAz-100017 Karaganda
Phone: +7 7212 / 50 10 00
Fonseca S.A.
PoRTUGAL
R. João Francisco do Casal 87/89
PT - 3801-997 Aveiro, Esgueira
Phone: +351 (0)234 / 303 900
Beijer Electronics AB
SwEdEN
Box 426
SE-20124 Malmö
Phone: +46 (0)40 / 35 86 00
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
SPAIN
Carretera de Rubí 76-80
E-08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Phone: 902 131121 // +34 935653131
INEA CR d.o.o.
CRoATIA
Losinjska 4 a
HR-10000 zagreb
Phone: +385 (0)1 / 36 940 - 01/ -02/ -03
Beijer Electronics SIA
LATVIA Sirius Trading & Services RoMANIA
Ritausmas iela 23
Aleea Lacul Morii Nr. 3
LV-1058 Riga
Ro-060841 Bucuresti, Sector 6
Phone: +371 (0)784 / 2280
Phone: +40 (0)21 / 430 40 06
Omni Ray AG
SwITzERLANd
Im Schörli 5
CH-8600 dübendorf
Phone: +41 (0)44 / 802 28 80
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Travellers Lane
UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB
Phone: +44 (0)1707 / 27 61 00
AutoCont C.S. s.r.o. CzECH REPUBLIC
Technologická 374/6
Cz-708 00 ostrava-Pustkovec
Phone: +420 595 691 150
Beijer Electronics UAB LITHUANIA
Savanoriu Pr. 187
LT-02300 Vilnius
Phone: +370 (0)5 / 232 3101
UK
Mitsubishi Electric Europe B.V. /// FA - European Business Group /// Gothaer Straße 8 /// D-40880 Ratingen /// Germany
Tel.: +49(0)2102 4860 /// Fax: +49(0)2102 4861120 /// [email protected] /// www.mitsubishi-automation.com
Technické změny vyhrazeny /// 07.2011
Všechny registrované obchodní značky jsou chráněny autorským právem.
Download

Nejúspěšnější kompaktní PLC na světě