WARWICK NÁVOD K POUŽITÍ
BASOVÁ KOMBA
BC20 BC40 BC80 BC150
Family Owned
◊
Solar Powered
◊
Sustainably Manufactured in a Green Environment
WARWICK KOMBA BC SERIE
NÁVOD K POUŽITÍ
INDEX
Jazyk
čeština
Technické specifikace
BC20
BC40
BC80
BC150
Ovládací prvky na předním panelu
BC20/BC40
BC80/BC150
Ovládací prvky na zadním panelu
BC20/BC40
BC80/BC150
5
10
11
12
13
15
16
17
18
COMBO
čeština
5
WARWICK KOMBA BC SERIE
NÁVOD K POUŽITÍ
Nová řada kompaktních zesilovačů pro basové nástroje.
Tato plně frekvenční technika s rozšířenými možnostmi může být použita pro zesílení téměř všech nástrojů.Je však
speciálně vyladěna pro jedinečné potřeby basistů.
Spotřebitelé hudebních nahrávek si zvykají na zlepšení výkonu a zvuku v důsledku rozvoje vysoce kvalitních, přesto nižší
nákladů na elektroniku.
Pro svět bassistů je to přínos a radost z těchto pokroků.
Warwick nová řada kompaktních basových komb disponuje změnami jako je zlepšení obvodů, propracovaný vzhled,nové
reproduktory,a upravená výroba s mnohem lepší integrací komponent.
Při mnohonásobných úvahách o celkové konstrukci bylo naším cílem poskytnout tyto nové serie pro:
• začínající baskytaristy a jejich první zesilovač/kombo.
• ostřílené profesionály "rezidenční zesilovač" ( použití pro cvičení a radost z domácího hraní).
• zákulisí tune-up/warm-up zesilovače.
• učitele, kterí se s žákem můžou připojit současně, i když hraje muzika například z hudebního přehrávače přes
tomu určený pomocný vstup.
• zkoušející v prostorách, kde hlučnost musí být limitována.
Zde je krátké vysvětlení základní struktury tohoto conceptu.
CLASS-A OBVOD
COMBO
Class-A zesilovače jsou typicky lineární a jako takové jsou méně složité než jiné třídy zesilovačů.
I když je zesilovací prvek ovliňován, zařízení tuto funkci vždy provádí jen do vhodné míry.
Zesilovač je neustále v plném výkonu,aby bylo možné se při přechodu vyhnout problémům se zkreslením spojené s
třídou zesilovačů AB a B.
LOW-Z OBVOD
Při snížení impedance v elektronickém obvodu snížíte množství tepelného šumu.
U zesilovačů s ovládacími prvky tónů, které upravují středy a výšky vzniká značné množství slyšitelného nepříjemného
šumu.
Správná úroveň impedance Vás těchto problémů zbaví ,a mohli si tak užít příjemný zvukový zážitek
6
DYNAMIC DISTORTION LIMITER ™
Pokud zesilovač pracuje mimo svůj rozsah, dochází ke zkreslení a nemožnosti vyššího výkonu. Obvyklá metoda pro
kontrolu zkreslení zesilovačů je použití omezovače, který zastaví signál přesahující určitou úroveň. Klasické audio
omezovače pracují se stanovenou prahovou hodnotou signálu, kde okruh udržuje úrovně signálu v rámci možností
napájení. Tato metoda není příliš přesná a často způsobuje nežádoucí zvukové efekty. Navrhli jsme proto obvod který
pomocí snímání úrovně zkreslení začne omezovat dříve, než by jste jakékoliv nepatrné množství zkreslení zaregistrovali
.
Díky tomu naše zesilovače vždy zůstanou maximálně v 0,3% zkreslení (THD) ,zatím co většina zesilovačů se pohybuje
mezi 5-10% zkreslení. (To znamená že z většiny 20 Watt zesilovačů dostanete výkon 20 W slyšitelně zkreslený.Pokud
by jste totiž chtěli docílit čistého signálu,výkon bývá mnohem menší). Existují však také vhodné a běžně používané typy
zkreslení, ale ty nejsou obvykle spojeny s tranzistorovými zesilovači.Souvisí spíše s lampovými zesilovači a efektovými
pedály. Proto si Warwick klade za cíl poskytnout uživateli silný a čistý zvuk.
NAVRŽENÉ REPRODUKTORY A ELETRONIKA
COMBO
Všechny reproduktory byly navrženy přímo jen pro tyto boxy společně s elektronikou tak,aby tvořili jednotky které spolu
účinně spolupracují. Pečlivým zvážením byla úprava veškerých parametrů pro dosažení co nejlepších výsledků ve zvuku
a výkonu. Všechny komponenty se vyznačují vlastním navrženým řešením, aby koncový uživatel získal optimální kontrolu
nad jeho / jejím tónu,hlasitosti a konfiguraci.
7
BEZPEČNOST
Upozornění: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem,
neodstraňujte kryty a pevné časti výrobku. Jakýkoliv zásah musí
provádět kvalifikovaný personál.
Tento symbol Vás upozorňuje na přítomnost neizolovaného
nebezpečí napětí uvnitř výrobku – napětí které pro Vás
představuje riziko el. šoku.Tento symbol Vás upozorňuje na
důležité provozní upozornění a postup k základní údržbě.
Přečtěte si návod.
!
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečíst si všechny pokyny
Dodržovat tyto pokyny
Dbát na všechna varování
Řídit se všemi nařízení
Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody
Čistěte pouze suchým hadříkem.
Nezakrývejte větrací otvory. Umístěte v souladu s výrobními pokyny.
Neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla jako jsou: radiátory, regulátory tepla, kamna nebo jiné přístroje (včetně
zesilovačů) které produkují teplo. .
9. Neodstraňujte bezpečnostní polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Uzemňovací zástrčka má dva hroty a jeden
otvor.Funkce uzemnění pomocí otvoru v zástrčce je pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do Vaší
zásuvky, kontaktujte elektrikáře, který provede výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím zejména u zástrček, zásuvek a v místech kde vychází z
přístroje.
11. Používejte jen přídavná zařízení / příslušenství, které stanovuje výrobce.
12. Používejte pouze přepravní vozíky, stojany, stativy,držáky stanovené výrobcem nebo dodávané spolu s přístrojem. Při
přesouvání s použitím vozíku nebo stojanu dbejte aby se zabránilo zranění nechtěným překlopením.
COMBO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13. Odpojujte zařízení během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání.
14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná : Pokud byl přístroj poškozen
jakýmkoliv způsobem, jako je poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.Pokud byla vylita tekutina
nebo na výrobek spadl nějaký předmět.Pokud byl přístroj vystaven dešti či vlhkosti.Pokud nepracuje správně, nebo
utrpěl pád.
15. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo
vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě nebo být společně s předměty obsahující tekutiny
(například vázy a podobně)
16. Nikdy neumisťujte zesilovač na předměty, které by mohly na základě jeho hmotnosti spadnout,nebo se převrátit.
17. UPOZORNĚNÍ: Zástrčku používejte jako odpojovací zařízení,které při nutnosti odpojení musí být vždy snadno
dostupné.
18. Vyměňujte pojistky jen s jmenovitou hodnotu. Před výměnou pojistky vždy odpojte napájecí kabel přístroje!
19.
8
Správná likvidace tohoto produktu: Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být používán s jinými
domácími zařízeními po celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví
podle nařízení likvidace odpadu OSN ,recyklujte výrobky zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných
zdrojů.
Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím odborný sběr, nebo se obraťte na prodejce u kterého byl výrobek
zakoupen,aby mohl tento výrobek recykoklovat šetrně k životnímu prostředí .
PRO BC 20, BC 40 A BC 80:
Tyto zesilovače na rozdíl od BC 150 mají dvojitou izolaci elektrických zařízení. Zemnící připojení bude diskutováno v
následující kapitole.
Tato zařízení patří do třídy II, tzv. s dvojitou izolací elektrických zařízení.
Jsou navržena tak, že nepodléhají nutnosti připojení k uzemnění.
PRO BC 150:
COMBO
1. Přístroj by měl být připojen do zásuvky s ochranným uzemněním.
2. Vyměňujte pojistky pouze stejné hodnoty a nikdy nepoužívejte vadné pojistky. Před změnou pojistky vyjměte
kabel z jednotky!
9
BC20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kombo pro basové nástroje
pasivní a aktivní vstup
Class-předzesilovač s LOW -Z obvodem pro minimální hluk a
maximální rozsah
20 watt zesilovač
8 "Warwick WXC 8 / 8 basový reproduktor
2 "Warwick WTR 2 / 8 neodymový vysokofrekvenční driver
3-Way EQ pro Ovládání basů, středů a výšek
DDL (Dynamic Distortion omezovač) bez deformace úrovní
mini jack stereo Aux vstup (iPod, MP3 přehrávač, CD přehrávač)
Chlazení vlastní konstrukcí (provoz bez ventilátoru)
speciální stereo sluchátkový zesilovač
Bass Reflex box
Ochranná mřížka reproduktorů z oceli
hmotnost: 9kg /19.8lbs.
Rozměry: (W / H / D) 310 x 390 x 370 mm / 12.20 "x 15.35" x 14.56"
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
COMBO
Vstupní citlivost:
Aktivní vstup
360mV/50KΩ
Pasivní vstup 110mV/500KΩ
AUX vstup
750mV/50KΩ
Ovládací prvky tónů:
Basy
+/- 12dB @ 60Hz
Středy
+/- 12dB @ 800Hz
Výšky
+/- 12dB @ 10kHz
10
Výstupní výkon: 20W @ 8 Ω
Frekvenční rozsah: 20Hz-20 kHz +/-0.5 dB
THD menší než 0,3% při jmenovitém výstupním výkonu
Spotřeba: 43W
Parametry reproduktorů:
8” basový reproduktor: 20W, Impedance: 8 Ω, SPL: 90 dB,
Frekvenční rozsah: 80Hz – 10 kHz
2” HF Driver s hornou : 10W, Impedance: 8 Ω, SPL: 97 dB
Frekvenční rozsah: 1 kHz – 20 kHz
BC40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kombo pro basové nástroje
pasivní a aktivní vstup
Class-předzesilovač s LOW-Z obvodem pro minimální hluk a
maximální rozsah
40 watt zesilovač
10 "Warwick WXC 10 / 8 basový reproduktor
2 "Warwick WTR 2 / 8 neodymový vysokofrekvenční driver
3-Way EQ pro Ovládání basů, středů a výšek
DDL (Dynamic Distortion omezovač) bez deformace úrovní
mini jack stereo Aux vstup (iPod, MP3 přehrávač, CD přehrávač)
Chlazení vlastní konstrukcí (provoz bez ventilátoru)
speciální stereo sluchátkový zesilovač
Bass Reflex box
Ochranná mřížka reproduktorů z oceli
hmotnost: 15kg/33lbs.
Rozměry: (W / H / D) 360/440/370mm 14,17 "/ 17,32" / 14,56 "
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Ovládací prvky tónů:
Basy
+/- 12dB @ 60Hz
Středy
+/- 12dB @ 800Hz
Výšky
+/- 12dB @ 10kHz
Parametry reproduktorů:
10” Basový reproduktor: 40W, Impedance: 8 Ω, SPL: 89 dB,
Frekvenční rozsah : 50Hz – 8 kHz
COMBO
Vstupní citlivost:
Aktivní vstup
570mV/50KΩ
Pasivní vstup 180mV/500KΩ
Aux vstup
730mV/50KΩ
Výstupní výkon: 40W @ 8 Ω
Frekvenční rozsah : 20Hz-20 kHz +/-0.5 dB
THD: menší než 0.02% při jmenovitém výstupním výkonu
Spotřeba : 78W
2” HF Driver s hornou : 10W, Impedance: 8 Ω, SPL: 97 dB
Frekvenční rozsah: 1 kHz – 20 kHz
11
BC80
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kombo pro basové nástroje
pasivní a aktivní vstup
Line out
Send / Return na předním panelu
Class-A předzesilovač s LOW-Z obvodem pro minimální hluk a
maximální rozsah
80 watt zesilovač
12 "Warwick WXC 12 / 8 basový reproduktor
2 "Warwick WTR 2 / 8 neodymový vysokofrekvenčních driver
4-Way EQ s ovládacími prvky pro basy, s nízké středy, výšky a
střední výšky
DDL (Dynamic Distortion omezovač) bez deformace úrovní
mini jack stereo Aux vstup (iPod, MP3 přehrávač, CD přehrávač)
Vlastní konstrukce chlazení (provoz bez ventilátoru)
speciální stereo sluchátkový zesilovač
Bass Reflex box
Ochranná mřížka reproduktorů z nerez oceli
hmotnost: 20kg/44lbs.
Rozměry: (W/H/D) 410 x 490 x 370mm / 16.14” x 19.29” x 14.56”
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
COMBO
Vstupní citlivost:
Aktivní vstup
380mV/50KΩ
Pasivní vstup 130mV/500KΩ
Aux - vstup
630mV/50KΩ
Ovládací prvky tónů :
Basy
+/- 12dB @ 60Hz
Nízké středy
+/- 8dB @ 800Hz
Vysoké středy +/- 8dB @ 2500Hz
Výšky
+/- 12dB @ 10 kHz
12
Výstupní výkon: 80W @ 8 Ω
Frekvenční rozsah: 20Hz-20 kHz +/-0.5 dB
THD: menší než 0.02% při jmenovitém výstupním výkonu
spotřeba: 160W
Parametry reproduktorů:
12” Bass Driver: 80W, Impedance: 8 Ω, SPL: 94 dB,
Frekvenční rozsah: : 80 Hz – 5 kHz
2” HF Driver s hornou : : 10W, Impedance: 8 Ω, SPL: 97dB
Frekvenční rozsah : 1 kHz – 20 kHz
BC150
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kombo pro basové nástroje
pasivní a aktivní vstup
Line out
Send / Return na předním panelu
Class-A předzesilovač s LOW- Z obvodem pro minimální hluk a
maximální rozsah
150 watt zesilovač
15 "Warwick WXC 15 / 8 basový reproduktor
4"Warwick WTR 4 / 8 vysokofrekvenční driver
4-Way EQ s ovládacími prvky pro basy,bass středy, vysoké středy a
výšky
DDL (Dynamic Distortion omezovač) bez deformace úrovní
mini jack stereo Aux vstup (iPod, MP3 přehrávač, CD přehrávač)
Chlazení vlastní konstrukcí (provoz bez ventilátoru)
speciální stereo sluchátkový zesilovač
Bass Reflex box
Ochranná mřížka reproduktorů z nerez oceli
hmotnost: 24kg/53lbs.
Rozměry: (W / H / D) 530 x 545 x 380 mm / 20.86 "x 21.45" x 14.96"
TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
Vstupní citlivost:
Aktivní vstup
440mV/50KΩ
Passivní vstup 120mV/500KΩ
Aux výstup
660mV/50KOΩ
Ovládací prvky tónů:
Basy
+/- 12dB @ 60Hz
Nízké středy
+/- 8dB @ 800Hz
Vysoké středy +/- 8dB @ 2500Hz
výšky
+/- 12dB @ 10kHz
výstupní výkon : 150W @ 8 Ω
Frekvenční rozsah : 20Hz-20 kHz +/-0.5 dB
THD: menší než 0.02% při jmenovitém výstupním výkonu
Spotřeba : 300W
Parametry reproduktorů:
15” Basový reproduktor:150W, Impedance: 8 Ω SPL: 95 dB,
Frekvenční rozsah : 70 – 3 kHz
COMBO
•
•
•
•
•
4” HF HF Driver s hornou : 30W, Impedance: 8 Ω,
SPL: 98 dB
Frekvenční rozsah : 1.8 kHz – 16 kHz
13
ZAČÍNÁME
1.
2.
3.
4.
COMBO
5.
Vybalení: Opatrně vybalte přístroj z obalu krabice.
Připojení k napájení - Přepněte vypínač do polohy OFF, připojte napájecí kabel k zesilovači a připojte stejný kabel
do zásuvky na správné napětí.
Nastavení ovládacích prvků na předním panelu :
Nastavení hlasitosti a ovládání GAIN na nulu.Všechna další ovládání by měla být nastavena na neutrální střední
polohy. Pokud chcete používat externí příslušenství,připojujte přes efektovou smyčku.
Připojení nástroje : Pomocí nástrojového kabelu (stíněný), připojte kytaru do správnému aktivního nebo pasivního
vstupu.Regulaci hlasitosti na kytaře nastavte na minimum.Poté můžete stisknout vypínač.
Nastavení vašich individuálních úrovní - Nastavte zisk přibližně do poloviční pozice. Nastavte hlasitost na úroveň,
kterou chcete hrát.V tomto okamžiku by jste měli slyšet zvuk v reproduktoru. Nyní neváhejte upravit všechna
nastavení podle vlastní chuti.
14
PŘEDNÍ PANEL - OVLÁDÁNÍ
BC20 AND BC40
PASSIVE
VOLUME
BASS
MIDDLE
TREBLE
AUX IN
HEADPHONE
– vstup pro připojení kytary pomocí stíněného kabelu. Tento vstup má nízkou citlivost, aby vyhovoval
výstupu z kytary s aktivní elektronikou.
– vstup pro připojení kytary stíněným kabelem. Tento vstup je vysoce citlivý, aby vyhovoval výstupu z
pasivních kytar.
– Ovládání pro hlavní výstupní hlasitost. Upravte to pro preferované celkové hlasitosti přehrávání.
– možnost regulace basů +/- 12 dB gain at 60 Hz
– možnost regulace středů + / - 12 dB na 800 Hz.
– možnost regulace výšek + / - 12 dB na 10 kHz.
– vstup pro připojení externího zdroje zvuku. Toho lze využít pro připojení CD/kazetového nebo MP3
přehrávače do zesilovače.Např. pro cvičení, zkoušení nebo pro připojení druhého zdroje zvuku do
systému.
– Sluchátkový výstup pro připojení sluchátek. Speciální stereo sluchátkový zesilovač. Doporučujeme
využití fuknce MUTE při zapojení sluchátek.
COMBO
ACTIVE
15
PŘEDNÍ PANEL - OVLÁDÁNÍ
BC80 AND BC150
ACTIVE
PASSIVE
VOLUME
BASS
LOW MID
HIGH MID
TREBLE
AUX IN
HEADPHONE
– vstup pro připojení kytary pomocí stíněného kabelu. Tento vstup má nízkou citlivost, aby vyhovoval
výstupu z kytary s aktivní elektronikou.
– vstup pro připojení kytary stíněným kabelem. Tento vstup je vysoce citlivý, aby vyhovoval výstupu z
pasivních kytar.
– Ovládání pro hlavní výstupní hlasitost. Upravte to pro preferované celkové hlasitosti přehrávání.
– možnost regulace basů + / - 12 dB na 60 Hz. Hodnota je vyrovnaná na střední poloze.
– možnost regulace nižších středních tónů + / - 8 dB při 800 Hz. Hodnota je vyrovnaná na střední
poloze.
– možnost regulace vyšších středních tónů + / - 8 dB na 2,5 kHz. Hodnota je vyrovnaná na střední
poloze.
– možnost regulace výšek + / - 12 dB na 10K Hz. Hodnota je vyrovnaná na střední poloze.
– vstup pro připojení externího zdroje zvuku. Toho lze využít pro připojení CD/kazetového nebo MP3
přehrávače do zesilovače.Např. pro cvičení, zkoušení nebo pro připojení druhého zdroje zvuku do
systému.
– Sluchátkový výstup pro připojení sluchátek. Speciální stereo sluchátkový zesilovač. Doporučujeme
využití fuknce MUTE při zapojení sluchátek.
COMBO
LINE OUT
– nesymetrický výstup pro externí obvody (pomocný zesilovače, mixážní pulty, atd.).
SEND RETURN – Vstup určený pro efektové jednotky. Chcete-li použít efektovou smyčku, připojte z výstupu SEND
signálový kabel do vstupu efektové jednotky,a z výstupu efektové jednotky zpět do návratového vstupu
zesilovače RETURN .
16
ZADNÍ PANEL - OVLÁDÁNÍ
MAINS IN AC
POWER
– AC terminál s integrovanou pojistkou pro zapojení do elektrické sítě.
– On / Off hlavní vypínač Pro vaši bezpečnost nezapomeňte připojit napájecí kabel nejdříve k
zesilovači, poté do zásuvky a nakonec je možné zesilovač zapnout. V opačném případě když chcete
odpojit přístroj – zesilovač vypnětě, odpojte kabel ze zásuvky a nakonec odpojte kabel od zesilovače.
BC40
COMBO
BC20
17
ZADNÍ PANEL - OVLÁDÁNÍ
BC80
BC150
MAINS IN AC
COMBO
POWER
18
– AC terminál s integrovanou pojistkou pro zapojení do elektrické sítě. Při výměně pojistky je nutné
odpojit napájecí kabel a poté pomocí malého šroubováku odstranit kryt pojistky. Při výměně
používejte pouze stejný typ a velikost. Při použití pojistek s jinou než určenou hodnotou může dojít k
poškození zesilovače.
– On / Off hlavní vypínač Pro vaši bezpečnost nezapomeňte připojit napájecí kabel nejdříve k
zesilovači, poté do zásuvky a nakonec je možné zesilovač zapnout. V opačném případě když chcete
odpojit přístroj – zesilovač vypnětě, odpojte kabel ze zásuvky a nakonec odpojte kabel od zesilovače.
ODSTRA OVÁNÍ POTÍŽÍ:
Při podezření že Váš přístroj nefunguje správně nejdříve věnujte několik minut k níže uvedeným krokům kontroly.
Můžete tím ušetřit čas a peníze, protože zdrojem potíží je často něco zcela jednoduchého.
JAKÝ JE PROBLÉM?
1.
Nevychází žádný zvuk z komba a LED nesvítí. -> Zkontrolujte zásuvky.
1.1. Zásuvka je v pořádku. -> Zkontrolujte napájecí kabel, jednotku pojistky (BC150 pouze BC20, BC40 a BC80 nemá
žádné uživatelem opravitelné pojistky) a vypínač.
1.2. Žádný proud v zásuvce. -> Zkontrolujte, hlavní pojistkové skříně.
2.
Nevychází žádný zvuk z komba a LED diody se rozsvítí. -> Zkontrolujte AMP GAIN (vstup zesilovače) nebo ovládání
hlasitosti, zkontrolujte nastavení kytary. Pokud se zdá že ovládací prvky jsou v pořádku a všechno je nad hodnotou
nuly,poslechněte zda existuje nějaké hučení a šum z reproboxu.
2.1. Není žádný šum v reproboxu. -> Zkontrolujte reprobox a kabel od reproboxu.
2.2. Tam je malý šum v reproduktoru. -> Odpojte kytaru,a dotkněte se špičky konektoru vypojeného z kytary a
poslouchejte zda se objeví šum.
2.2.1. Šum a brum je velmi výrazný. -> Zkontrolujte eletroniku kytary nebo vyzkoušejte jiné kytary.
2.2.2. Šum a brum se nemění. -> Nahradit kytarový kabel.
Kvalita zvuku je špatná. -> Nahradit kytarový kabel. Pokud toto nepomůže, zkontrolujte reprobox a kabel od
reproboxu. Pokud žádný problém není uveden výše, nebo pokud naše řešení nepomůže, obraťte se prosím na
Warwick servis..
Our Heads and Combos have all the following approvals:
In General
China
Europa
USA
USA/Canada
Japan
Argentina
Brazil
Russia
Australia
COMBO
3.
19
Please see the new Warwick Bass Forum on www.warwick.de
For support information please refer to [email protected]
Visite por favor el nuevo forum Warwick de bajo en www.warwick.de
Para soporte técnico e información, dirigirse por favor a [email protected]
Por favor veja o novo Fórum de Baixos da Warwick em HYPERLINK www.warwick.de
Para mais informações escreva para HYPERLINK [email protected]
Visitare il nuovo Forum Warwick Bass: www.warwick.de
Per supporto tecnico: [email protected]
Veuillez consulter le nouveau forum sur les basses Warwick à l'adresse www.warwick.de
Si vous avez besoin de plus d'informations contactez [email protected]
Das neue Warwick Bass Forum finden Sie auf www.warwick.de
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an [email protected]
Nové Warwick Bass Forum najdete na webov˘ch stránkách: HYPERLINK "http://www.warwick.de
Máte-li nûjaké technické dotazy, pi‰te na: [email protected]
VERSION 08-2011
Headquarters:
Branch China:
Branch Switzerland:
Branch CZ/SK:
Branch Poland:
Branch UK/ Ireland:
Branch USA:
Warwick GmbH&Co.Music Equipment KG • Gewerbepark 46 • 08258 Markneukirchen/Germany • E-Mail: [email protected]
Warwick Music Equipment (Shanghai) Ltd., Co.• Zhao Jia Bang Road No 108, 3rd Floor • 200020 Lu Wan District/Shanghai/P.R.China • E-Mail: [email protected]
Warwick Music Equipment Trading (Zurich) GmbH • Kriesbachstrasse 30 • 8600 Dübendorf / Switzerland • E-Mail: [email protected]
Warwick Music Equipment Trading (Praha CZ) s.r.o. • Spálená 23/93 • 11000 Praha 1 / Czech Republic • E-Mail: [email protected] z
Warwick Music Equipment Trading (Warsaw) Sp. z o.o. • Flory 7/18a • 00-586 Warsaw / Poland • E-Mail: [email protected]
Warwick Music Equipment Trading (Hailsham UK) Ltd. • “Cortlandt” George Street • East Sussex BN27 1AE / Great Britain • E-Mail: [email protected]
Warwick Music Equipment Trading (New York USA) Inc. • 76-80 East 7th Street • New York, NY 10003 USA • E-Mail: [email protected]
Visit us on the World Wide Web: http://www.warwick.de & join us in WARWICK BASS FORUM: www.warwick.de/forum
Visit us on the World Wide Web: http://www.warwickbass.com & join us in WARWICK BASS FORUM: www.warwickbass.com/forum
Download

COM BO