Cenník 2014
ku katalógu Diagnostika Bosch
Platný od 1.9.2014
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
Elektronický informačný systém ESI[tronic] 2.0
Modul
Obsah
Objednávacie č.
hlavná licencia *
Jednotková
Objednávacie č.
cena
dodatočná licencia
Jednotková
cena
Str.
A
SD
SIS
SD/SIS
P
M
TSB
Truck
Základná aplikácia vrátane výbavy vozidiel
Diagnostika riadiacich jednotiek
Návody pre vyhľadávanie závad
Diagnostika riadiacich jednotiek/návody pre vyhľ. záv.
Schémy zapojenia elektrickej sústavy
Mechanické hodnoty
Technické servisné informácie
1 987 P12 410
1 987 P12 420
1 987 P12 425
1 987 P12 430
1 987 P12 440
1 987 P12 435
1 987 P12 445
1 987 P12 400
1,14 €
465,91 €
531,82 €
852,27 €
327,27 €
370,45 €
84,09 €
1 245,45 €
1 987 P12 555
1 987 P12 560
1 987 P12 565
1 987 P12 570
1 987 P12 580
1 987 P12 575
1 987 P12 585
1 987 P12 405
1,14 €
22,73 €
22,73 €
45,45 €
22,73 €
22,73 €
22,73 €
45,45 €
10
10
10
10
10
10
10
10
Truck Upgrade - pre existujúcich
zákazníkov ESI C SD/SIS
Diagnostika riadiacich jednotiek, systémové informácie, testovacie hodnoty, plány údržby, katalóg
náhradných dielov a montážne pokyny pre nákladné a úžitkové vozidlá, autobusy a prívesy.
1 987 P12 404
1 058,71 €
1 987 P12 406
45,45 €
10
1 987 P12 550
1 987 P12 530
761,36 €
1 022,73 €
1 987 P12 690
1 987 P12 670
45,45 €
45,45 €
10
10
1 987 P12 520
1 022,73 €
1 987 P12 660
45,45 €
10
1 987 P12 540
1 268,18 €
1 987 P12 680
45,45 €
10
1 987 P12 105
818,18 €
1 987 P12 110
45,45 €
10
1 987 P12 115
590,91 €
1 987 P12 120
45,45 €
10
1 987 P12 410
1 987 P12 705
1 987 P12 710
1 987 P12 425
1 987 P12 435
1,14 €
261,35 €
634,55 €
531,82 €
370,45 €
1 987 P12 555
1 987 P12 730
1 987 P12 735
1 987 P12 565
1 987 P12 575
1,14 €
13,64 €
27,27 €
22,73 €
22,73 €
15
15
15
15
15
1 987 P13 590
1 987 P12 715
1 987 P12 720
833,33 €
465,91 €
852,27 €
--1 987 P12 740
1 987 P12 745
--22,73 €
45,45 €
15
15
15
Návody na opravy komponentov - diesel
Návody na opravy komponentov - štartéry/generátory
Návody na opravy komponentov (K1 + K2)
Skúšobné predpisy pre vstrekovacie čerpadlá Bosch
VP-M/CP
Skúšobné predpisy pre vstrekovacie čerpadlá Zexel
1 987 P12 475
1 987 P12 480
1 987 P12 485
1 987 P12 500
1 687 P15 015
1 987 P12 510
390,91 €
168,18 €
497,73 €
577,27 €
295,45 €
295,45 €
1 987 P12 615
1 987 P12 620
1 987 P12 625
1 987 P12 640
22,73 €
22,73 €
22,73 €
22,73 €
1 987 P12 650
22,73 €
10
10
10
10
10
10
Náhradné diely vznetových motorov
Náhradné diely elektrických agregátov
Náhradné diely - archív elektrika - jednorázová dodávka
Náhradné diely vznetových motorov - Zexel
1 987 P12 455
1 987 P12 460
1 987 P12 465
1 987 P12 505
235,23 €
78,41 €
54,55 €
69,32 €
1 987 P12 595
1 987 P12 600
1,14 €
1,14 €
1 987 P12 645
1,14 €
10
10
10
10
Pracovné normočasy
Servisné intervaly
TecDoc
1 987 P12 450
1 987 P12 490
1 987 P12 495
247,73 €
62,50 €
105,68 €
1 987 P12 590
1 987 P12 630
1 987 P12 635
22,73 €
1,14 €
1,14 €
10
10
10
1 687 P15 045
313,64 €
1 687 P15 050
22,73 €
10
1 987 P12 200
1 987 P12 220
1 987 P12 230
1 987 P12 240
1 987 P12 210
477,24 €
477,27 €
1 336,36 €
1 781,82 €
946,06 €
1 987 P12 215
27,27 €
19
19
19
19
19
1 987 P12 360
1 987 P12 361
1 987 P12 362
1 987 P12 363
27,27 €
54,55 €
27,27 €
27,27 €
19
19
19
19
Diagnostika a oprava vozidla
Diagnostika riadiacich jednotiek, systémové informácie, testovacie hodnoty, plány údržby, katalóg
náhradných dielov a montážne pokyny pre nákladné a úžitkové vozidlá, autobusy a prívesy.
Sady
Sada Servis (SD, M, TSB)
Sada Mechanik (SD, SIS, M, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, mechanické hodnoty, technické servisné informacie
Diagnostika riadiacich jednotiek, návody pre vyhľadávanie závad, mechanické hodnoty,
technické servisné informacie
Sada Elektrik (SD, SIS, P, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, návody pre vyhľadávanie závad, schémy zapojenia el.
sústavy, technické servisné informacie
Profisada (SD, SIS, M, P, TSB)
Diagnostika riadiacich jednotiek, návody pre vyhľadávanie závad, mechanické hodnoty,
schémy zapojenia el. sústavy, technické servisné informacie
Technické info-sada 1 (SIS, M, P, TSB) Návody pre vyhľadávanie závad, mechanické hodnoty, schémy zapojenia el. sústavy,
technické servisné informacie
Technické info-sada 2 (M, P, TSB)
Mechanické hodnoty, schémy zapojenia el. sústavy, technické servisné informacie
Informačné segmenty určené pre KTS 525
A
SD light *
SD light/SIS *
SIS
M
Základná aplikácia vrátane výbavy vozidiel
Diagnostika riadiacich jednotiek - light
Diagnostika riadiacich jednotiek - light/návody pre vyhľadávanie závad
Návody pre vyhľadávanie závad
Mechanické hodnoty
Upgrade pro KTS 525
KTS upgrade *
Jednorazový upgrade, umožní používať KTS 525 s ESI [tronic] 2.0
SD Upgrade *
Upgrade - Diagnostika riadiacich jednotiek (rovnaký rozsah ako ESI [tronic] 2.0)
SD Upgrade/SIS *
Upgrade - Diagnostika riadiacich jednotiek/návody pre vyhľ. z. (rovnaký rozsah ako ESI 2.0)
* možno prevádzkovať iba v spojení s KTS 525
Diagnostika a oprava výrobku
K1
K2
K3
W
Testdata
ZW
Katalóg a informácie o dieloch
D
E
F
ZD
Objednávanie a odhad nákladov
B
S
TD
Predpísané hodnoty vozidla a ostatné druhy informácií
CompacSoft[plus]
Software pre motortestery FSA 7xx
* K jednej hlavnej licencii je možné zakúpiť maximálne 2 dodatočné licencie
Diagnostický software ESI [tronic] pre KTS 200
KTS 200 diagnostika RJ - štandardné predplatné (ABO)
KTS 200 diagnostika RJ - predplatné 1 rok (minimálne obdobie platnosti 12 mesiacov)
KTS 200 diagnostika RJ - predplatné 3 roky (minimálne obdobie platnosti 36 mesiacov)
KTS 200 diagnostika RJ - predplatné 4 roky (minimálne obdobie platnosti 48 mesiacov)
KTS 200 diagnostika RJ - jednorázová kúpa
SD
SD
SD
SD
SD
Diagnostický software ESI [tronic] pre KTS 340
SD
SD/SIS
M
TSB
KTS 340 SD: diagnostika RJ – štandardné predplatné(ABO)
KTS 340 SD/SIS: diagnostika RJ /návody na hľadanie chýb – štandardné predplatné(ABO)
KTS 340 M: mechanické hodnoty – štandardné predplatné(ABO)
KTS 340 TSB: technické servisné informácie – štandardné predplatné(ABO)
1 987 P12 300
1 987 P12 305
1 987 P12 310
1 987 P12 315
488,64 €
897,72 €
393,24 €
106,08 €
SD
SD/SIS
M
TSB
KTS 340 SD: diagnostika RJ – predplatné 1 rok
KTS 340 SD/SIS: diagnostika RJ/návody na hľadanie chýb – predplatné 1 rok
KTS 340 M: mechanické hodnoty – predplatné 1 rok
KTS 340 TSB: technické servisné informácie – predplatné 1 rok
1 987 P12 301
1 987 P12 306
1 987 P12 311
1 987 P12 316
488,64 €
897,72 €
393,24 €
106,08 €
19
19
19
19
SD
SD/SIS
M
TSB
KTS 340 SD: diagnostika RJ – predplatné 3 roky
KTS 340 SD/SIS: diagnostika RJ/návody na hľadanie chýb – predplatné 3 roky
KTS 340 M: mechanické hodnoty – predplatné 3 roky
KTS 340 TSB: technické servisné informácie – predplatné 3 roky
1 987 P12 303
1 987 P12 308
1 987 P12 313
1 987 P12 318
1 172,73 €
2 154,55 €
940,91 €
257,73 €
19
19
19
19
SD
SD/SIS
M
TSB
KTS 340 SD: diagnostika RJ – predplatné 4 roky
KTS 340 SD/SIS: diagnostika RJ/návody na hľadanie chýb – predplatné 4 roky
KTS 340 M: mechanické hodnoty – predplatné 4 roky
KTS 340 TSB: technické servisné informácie – predplatné 4 roky
1 987 P12 304
1 987 P12 309
1 987 P12 314
1 987 P12 319
1 563,64 €
2 872,73 €
1 254,55 €
345,45 €
19
19
19
19
1987728190
v cene ESI
12
1987729274
v cene ESI
12
Technické poradenstvo
TSB
THL
Technická podpora (TTS) - systém internetových tiketov - pre všetkých užívateľov ESI C a ESI
pre KTS 200/340
Telefonická podpora - Hotline - pre všetkých užívateľov ESI C9, C4, alebo ESI pre KTS 340 v
rozsahu SD + SIS
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
2z8
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
Objednacie číslo
Názov
Cena v EUR
Str.
Diagnostika elektronických systémov - osobné vozidlá
0684400210
0684400210S
0684400340
Tester elektronických systémov KTS 200
2 039,66
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 200, vrátane zaškolenia obsluhy
222,07
Školenie na obsluhu testera KTS 200 (1 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
100,00
Tester elektronických systémov KTS 340
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 340, vrátane zaškolenia obsluhy
0684400340S
Školenie na obsluhu testera KTS 340 (1 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400525
Modul KTS 525 pre diagnostiku elektronických systémov - len v spojení s ESI[tronic] light
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 525, vrátane zaškolenia obsluhy
0684400530S
Školenie na obsluhu modulu KTS 525 (1 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400530
Modul KTS 530 pre diagnostiku elektronických systémov
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 530, vrátane zaškolenia obsluhy
0684400530S
Školenie na obsluhu modulu KTS 530 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400540
Modul KTS 540 pre diagnostiku elektronických systémov
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 540, vrátane zaškolenia obsluhy
0684400540S
Školenie na obsluhu modulu KTS 540 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400570
Modul KTS 570 pre diagnostiku elektronických systémov
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 570, vrátane zaškolenia obsluhy
0684400570S
Školenie na obsluhu modulu KTS 570 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400440
Tester elektronických systémov KTS 440
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 440, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684400440S
Školenie na obsluhu testera KTS 440 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400840
Tester elektronických systémov KTS 840
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 840, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684400840S
Školenie na obsluhu testera KTS 840 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400870
Tester elektronických systémov KTS 870
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 870, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684400870S
Školenie na obsluhu testera KTS 870 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400890
Tester elektronických systémov KTS 890
4 393,10
17-18
19-22
222,07
100,00
1 045,98
15
222,07
100,00
2 013,52
23-24
222,07
150,00
2 149,50
23-24
222,07
150,00
3 395,82
23-24
222,07
150,00
3 444,44
28
222,07
150,00
5 962,07
27
222,07
150,00
7 217,24
27
222,07
150,00
8 926,82
Inštalácia a sprevádzkovanie testera KTS 890, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
538,74
0684400890S
Školenie na obsluhu testera KTS 890 (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
200,00
0684400512
Modul KTS Truck pre diagnostiku elektronických systémov nákladných a úžitkových vozidiel, autobusov a prívesov
26
Diagnostika elektronických systémov - úžitkové vozidlá (truck)
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS Truck, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684400512S
Školenie na obsluhu modulu KTS Truck (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684400800
KTS 800 Truck pre diagnostiku elektronických systémov nákladných a úžit. vozidiel, busov a prívesov - (KTS Truck modul + DCU 130)
2 876,44
30
222,07
150,00
6 537,36
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 800 Truck, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
222,07
0684400800S
Školenie na obsluhu modulu KTS 800 Truck (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
150,00
0684400130
DCU 130 - robustný PC tablet Bosch v dielenskom prevedení - na ovládanie všetkých modulov KTS a ďalších diagn. zariadení (FSA 500)
29
Univerzálne diagnostické ovládacie zariadenie - DCU (Diagnostic control unit)
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu DCU 130, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
4445,4
106,22
25
32
32
32
1688003246
Dielenský prístrojový vozík pre DCU 130
1687023591
Nabíjaci držiak pre DCU 130 vrátane 4 x USB a 1x LAN
862,93
528,22
1687224864
AC/DC - prúdové kliešte 100/600 A - banániky
226,97
1684447032*
1684465488
1684463539
1684485362
1687011314
1684480118
1687011208
1684484011
1684465588
1688000353
1687200663
1684463631
1684463632
1684463613
1684463634
1684463638
1684463637
1684463594
1684463636
1684463639
1684465583
1684465581
1684465582
1684463644
1684463641
Zvláštne príslušenstvo - adaptérové vedenia - osobné a ľahké úžitkové vozidlá
Adaptérové vedenieí Mercedes-Benz (objednáva't 3 ks)
Univerzálne 6-pinové vedenie k testeru KTS 520/550/650 (nutné ku všetkým adaptérovým vedeniam označených *)
Univerzálne 4-pinové vedenie k testeru KTS 200/530/540/570/670
Sada 3ks pružných meracích hrotov (čierny, šedý, červený)
Sada káblov pre pripojenie na diagnostické zásuvky (8ks - rôzne adaptérové vedenia + hrot, svorka, krokodýl)
Ihlový adaptér ku kontaktovániu káblov (1ks)
Kufor s univerzálnou sadou prepojovacích káblov a konektorov
Medzikonektor pre napojenie na diagnostické vedenie pre KTS 520/550/650
OBD prepínací vedenie U-BOX 2 - pre KTS 520/550/650
U-BOX 2 - len modul elektroniky (bez kábla), pre uživatelov vedenia U-BOX 1
Aktivátor ventilku pneumatiky
Adaptérové vedenia "Easy Conect" - osobné a ľahké úžitkové vozidlá
Adaptérové vedenie BMW 20-pinové
Adaptérové vedenie Daewoo / GM / Holden 12 pinové
Adaptérové vedenie Fiat 3-pinové
Adaptérové vedenie Honda 3 a 5-pinové
Adaptérové vedenie Hyundai/Mitsubishi 12-pinové
Adaptérové vedenie Mazda 25-pinové
Komunikační vedení Mercedes Sprinter 14-pinové
Adaptérové vedenie KIA 20-pinové
Adaptérové vedenie Nissan 14-pinové
Adaptérové vedenie Peugeot 30-pinové(PSA 30)
Adaptérové vedenie Renault NKW 12-pinové
Adaptérové vedenie Renault PKW 12-pinové
Komunikační vedení Scania/DAF comm. vec. 16-pinové
Komunikační vedení Suzuki 6-pinové
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
7,43
146,44
62,76
34,87
49,16
18,70
543,91
62,76
554,37
253,12
162,13
35
55,44
59,62
43,41
59,62
60,67
106,69
88,91
52,30
47,60
60,67
49,16
46,03
82,64
73,22
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
3z8
35
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
1684463686
1684463642
1684463643
1684463611
Adaptérové vedenie Toyota bez pinu 1 a 9
Adaptérové vedenie Toyota 17-pinové
Adaptérové vedenie Toyota 23-pinové
Adaptérové vedenie VW / Audi
76,36
50,21
55,44
67,99
35
35
35
35
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
Adaptérové vedenia (sady) "Easy Conect" - úžitkové vozidlá (truck)
1687001944
Sada adaptérového vedenia pre nákladné vozidlá (včetne kufra)
726,95
1684463770
Adaptérové vedenie Volvo
102,51
1684463771
Adaptérové vedenie Iveco (modely s rokem výroby před 1993) 3-pin
1684463772
Adaptérové vedenie MB 14-pin
102,51
1684463773
Adaptérové vedenie Renault VI
102,51
1684463774
Adaptérové vedenie Iveco (modely s rokem výroby po 1996)
102,51
1684463775
Adaptérové vedenie MAN TG (kulatý)
1684463776
Adaptérové vedenie DAF & Scania
1684463777
Adaptérové vedenie MAN Series 2000
50,21
50,21
80,54
132,84
1684463793
Adaptérové vedenie Scania (modely s rokem výroby před 2004)
1687001945
Sada adaptérového vedenia pre prívesy
1684463778
Adaptérové vedenie ABS Modul
1684463779
Adaptérové vedenie ABS Modular
1684463780
Adaptérové vedenie Wabco / Knorr Trailer ABS / EBS
1684463781
Adaptérové vedenie EB+
1684463782
Adaptérové vedenie ISO 7638
132,84
1687001946
Sada adaptérového vedenia pre autobusy
231,16
1684463783
Adaptérové vedenie ABS Volvo Bus
83,68
1684463784
Adaptérové vedenie ECS Volvo Bus
83,68
1684463785
Adaptérové vedenie ZF
1687001947
Sada adaptérového vedenia pre ľahké úžitkové vozidlá
1684463786
Adaptérové vedenie Iveco Daily
1684463787
Adaptérové vedenie VW LT / T4
62,76
1684463788
Adaptérové vedenie Citroën / Peugoet Boxer
62,76
1684463789
Adaptérové vedenie US protokol 6-pinový
73,22
1684463790
Adaptérové vedenie US protokol 9-pinový
75,31
37
37
37
0684400250
TPA 200 - zariadenie pre komunikáciu s čidlami TPMS vrátane SW pre PC - TPA Startcenter
470,69
31
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu TPA 200, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
100,00
50,21
387,01
50,21
50,21
102,51
50,21
83,68
192,46
83,68
Komunikácia s čidlami systému TPMS (systém kontroly tlaku v pneumatikách)
Test motoru a jeho príslušenstvo
0681001901
Tester straty tlaku - EFAW 210 A
0684500302
Digitálny multimeter MMD 302
0684010050
Tester FSA 050 pre analýzu vysokonapäťových systémov vozidiel s hybridným a elektrickým pohonom
Úvodné zaškolenie obsluhy
0684010512
Tester pre analýzu systémov vozidiel FSA 500
895,11
290,55
43
43
799,81
106,22
38
3 619,92
39
Úvodné zaškolenie obsluhy
106,22
0684010510S
Školenie na obsluhu motortestera FSA 500 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
150,00
1687225020
Prúdové kliešte 30A
618,07
1687230066
Infračervený teplotný snímač
581,08
1687230060
Snímač teploty vzduchu
210,25
1684465517
Predlžovacie vedenie pre teplotný snímač
1687225017
Sekundárny snímač - univerzálny
0684010500
Modul FSA 720 pre analýzu systémov vozidiel
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu motortestera FSA 720, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684010500S
Školenie na obsluhu motortestera FSA 720 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684010744
Tester FSA 740 pre analýzu systémov vozidiel (bez modulu KTS)
Inštalácia a sprevádzkovanie motortestera FSA 740, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684010744S
Školenie na obsluhu motortestera FSA 740 (1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684010745
Tester FSA 740 s modulom KTS 540
Inštalácia a sprevádzkovanie motortesteru FSA 740 s modulem KTS 540, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684010745S
Školenie na obsluhu motortestera FSA 740 + modulu KTS 540 (2x1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684010761
Tester FSA 760 pre analýzu systémov vozidiel
Inštalácia a sprevádzkovanie testera FSA 750, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
110,94
44
44
44
44
44
6 175,29
41
59,17
316,67
150,00
10 874,14
150,00
12 686,51
41
538,74
300,00
13 752,61
538,74
0684010761S
Školenie na obsluhu testera FSA 750 (2x 1,5 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684010724
Tester FSA 740 s KTS 540 a analyzátorom výfukových plynů BEA 050 - benzín
15 980,73
0684010725
Tester FSA 740 s KTS 540 a analyzátory výfukových plynů BEA 050 a RTM 430 - benzín + diesel
19 061,72
1687224969
Prúdové kliešte 30A
628,63
1684463430
Pripojovacie vedenie pre svorkový snímač 1 687 224 950/951 dĺžka 5m
148,97
1687224950
Svorkový piezoelektrický snímač 6mm/6,35mm(1/4"), vyžaduje vedenie 1 684 463 430/437
210,00
1687201985
Diaľkové ovládanie (vysielač a prijímač)
387,74
1687230060
Snímač teploty vzduchu
210,25
1687224973
Sekundárny snímač - univerzálny
140,52
1687001865
Rozšírenie FSA 7xx o meranie emisií
Dovybavovacia sada analyzátora výfukových plynov BEA 050
3 827,59
1687001577
Dovybavovacia sada opacimetru RTM 430 (len pokiaľ je v konfiguráciii s modulom BEA 050)
3 450,00
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
41
316,67
300,00
4z8
42
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
Meranie emisií
1687023673
Univerzálny otáčkový modul BEA 430 pre zážihové a vznetové motory - vibračne akustický
1 142,84
46
0684400515
KTS 515 - modul, pre diagnostiku el. systému EOBD - ISO, SAE, CAN
1 401,61
16
Inštalácia a sprevádzkovanie modulu KTS 515, vrátane zaškolenie obsluhy
0684105170
Bosch Emisná Analýza BEA 150
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 150, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684105170S
Školenie na obsluhu zariadenia BEA (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684105272
Bosch Emisná Analýza BEA 250
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 250, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
0684105270S
Školenie na obsluhu zariadenia BEA (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
0684105372
Bosch Emisná Analýza BEA 350
196,79
5 386,74
47-48
253,60
178,57
6 077,78
47-48
285,14
178,57
9 434,90
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 350, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
300,57
0684105370S
Školenie na obsluhu zariadenia BEA (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
178,57
1687005051
Software BEA SK 2014 - je nutné objednať ku každému prístroju BEA 150/250/350
0684105461
Bosch Emisná Analýza BEA 460
47-48
35,80
7 541,38
49-50
11 742,68
51-52
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 460 vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
(Na Slovensku prístroj BEA 460 nie je schválený pre úradne meranie emisných kontrol.)
0684120088
Bosch Emisná Analýza BEA 850 na meranie emisií benzínových a dieselových motorov (vrátanie BDM 300)
Inštalácia a sprevádzkovanie BEA 850, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy
236,96
0684120088S
Školenie na obsluhu BEA 850 (2 denné, pre 1 mechanika) v školiacom stredisku Bosch
178,57
1687224950
Svorkový piezoelektrický snímač 6mm/6,35mm(1/4"), vyžaduje vedenie 1 684 463 430/437
210,00
1684463430
Pripojovacie vedenie pre svorkový snímač 1 687 224 950/951 dĺžka 5m
148,97
1684463437
Pripojovacie vedenie pre svorkový snímač 1 687 224 950/951 dĺžka 10m
261,72
1687022767
Stroboskopická lampa
163,45
(Na Slovensku prístroj BEA 850 nie je schválený pre úradne meranie emisných kontrol.)
Zvláštne príslušenstvo
1687001571
OBD modul - za účelom prestavby staršieho prístroja BEA je potrebné zakúpiť spoločne s OBD modulom ešte software BEA SK 2008
(1687005051) za plnú cenu 465 €
1681420028
Papier pre termotlačiareň (cena za 1 rolku, balenie obsahuje 5 roliek)
1687001504
Dovybavovacia sada pre meranieí NOx k analyzátorom rady BEA
0683803205
Tester CR vstrekovačov EPS 205
0681143014
Skúšačka vstrekovacích trysiek EFEP 67D
0681200502
Skúšačka vstrekovacích trysiek EFEP 60 H
0684200704
Skúšačka trysiek EPS 100 s korekciou objemu podľa ISO 8984, schválená pre skúšanie 2-pružin. vstrekovačov
1 406,17
0684200702
Odsávacie zariadenie EPS 738, 220V
1 835,49
0684400731
Bezzáťažový tester akumulátorov BAT 131 s tlačiarnou
784,48
0986AT0550
Bezzáťažový tester akumulátorov BAT 110
309,62
0687000020
Akumulátorový štartovací vozík BAT 250
748,28
0687000021
Akumulátorový štartovací vozík BAT 251
1 240,31
1688003196
Vozík pre BAT 250/251
123,43
1687012102
Transportný vozík
374,46
0687000025
Elektronická nabíjačka BML 2415
245,82
0687000013
Elektronická nabíjačka BML 2415 FW
404,56
0687000015
Elektronická nabíjačka BAT 415
337,85
0687000016
Elektronická nabíjačka BAT 430
695,59
0687000049
Elektronická nabíjačka BAT 490
1 210,54
0687000101
Štartovací vozík / elektronická nabíjačka akumulátorov BOSCH BSL 2470
1 034,14
61
61
67
67
67
62
62
62
63-64
63-64
65
66
SP00000001
Zariadenie pre servis klimatizácií BOSCH ACS 511, automat, elektronické váhy, tlačiareň
2 490,42
70
900,00
3,62
806,90
Skúšanie systémov vznetových motorov
24 129,89
53
60
60
60
60
5 682,47
522,99
Kontrola elektrickej výbavy
Servis klimatizácií
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 651, vrátane zaškolenia obsluhy
SP00000002
Zariadenie pre servis klimatizácií BOSCH ACS 611, automat, elektronické váhy, tlačiareň
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 751, vrátane zaškolenia obsluhy
SP00000070
Zariadenie pre servis klimatizácií BOSCH ACS 652, plnoautomat, elektronické váhy, tlačiareň
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 651, vrátane zaškolenia obsluhy
SP00000069
Zariadenie pre servis klimatizácií BOSCH ACS 752, plnoautomat, elektronické váhy, tlačiareň, norma SAE J-2788
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 751, vrátane zaškolenia obsluhy
SP00000003
Zariadenie pre servis výkonných (BUS) klimatizácií BOSCH ACS 810, automat, elektronické váhy, tlačiareň
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 810, vrátane zaškolenia obsluhy
SP00000071
Zariadenie pre servis klimatizácií pracujúcich s R1234yf BOSCH ACS 661, plnoautomat, elektronické váhy, tlačiareň
184,23
2 812,26
70
184,23
3 650,46
69
184,23
3 544,06
69
184,23
4 123,75
70
184,23
bude stanove
71
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre servis klimatizácií BOSCH ACS 661, vrátane zaškolenia obsluhy
SP00101174
Preplachová sada pro ACS na R134a
bude stanoveno
SP00101176
Preplachová sada pro ACS na R1234yf
bude stanoveno
SP00100734
Sada adaptérov a koncoviek pre preplach systému
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
285,56
5z8
72
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
1687001591
Sada pre hľadanie netesností metódou UV farbiva
F002DG1426
Náhradná kartuša s UV farbivom (4 x 30 ml)
1689916001
Náhradná kartuša s UV farbivom (10 x 7,5 ml)
1687234012
Elektronický detektor úniku chladiva
1687230062
Digitálny teplomer
34,52
1689916000
UV farbivo, flaša 237 ml
82,64
263,58
72
72
72
72
72
72
81,59
87,87
314,84
Meranie geometrie náprav CCD
1690320009
FWA 4437 - 8 CCD senzorov, rádiový prenos
7 603,45
1690320003
FWA 4415 - 8 CCD senzorov, káblový prenos
6 798,85
1690700007
FWA 4630 - meranie na báze 3D - kompletná zostava
14 442,53
1690700045
FWA 4650 S1 - základná zostava bez PC a dílenského vozíka
12 605,36
FWA 4650 S5 - kompletná zostava
16 053,64
290,00
75-76
75-76
Meranie geometrie náprav 3D
1690700044
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre meranie geometrie FWA 4xxx, vrátane zaškolenia obsluhy
77-78
79
79
široký sortiment príslušenstva je k dispozícii na dopyt u našich veľkoochodných partnerov
Kontrola a nastavovania svetlometov
1692104317
Digitálny regloskop HTD 615
2 127,16
1692104319
Digitálny regloskop HTD 815
2 579,74
1694100183
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4540 - certifikácia Wdk
1694100115
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4460
3 821,84
1694100171
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4460 - certifikácia Wdk
5 591,95
1694100082
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4465
4 224,14
1694100158
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4465 - s automatickou montážnou hlavou
5 833,33
1694100295
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4430
3 017,24
1694100294
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4430 - jednofázový pohon
3 298,85
1694100298
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4430 S44 - vrátane pomocného ramena TCE 320
4 666,67
1694100297
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4430 S44 - vrátane pomocného ramena TCE 320 - jednofázový pohon
4 923,37
1694100077
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4220
2 011,49
1694100078
Zariadenie na montáž a demontáž pneu TCE 4225
1694100089
Vyvažovačka kolies WBE 4515
11 867,82
1694100226
Vyvažovačka kolies WBE 4430
4 827,59
82-83
82-83
Pneuservis
11 867,82
2 373,56
1694100232
Vyvažovačka kolies WBE 4430 S10 (laserový ukazatel)
5 229,89
1694100227
Vyvažovačka kolies WBE 4435
5 632,18
1694100234
Vyvažovačka kolies WBE 4435 S10 (laserový ukazatel)
6 034,48
1694100224
Vyvažovačka kolies WBE 4230
3 419,54
1694100225
Vyvažovačka kolies WBE 4235
4 626,44
1694100000
Vyvažovačka kolies WBE 4200
2 775,86
1694100283
Vyvažovačka kolies WBE 4400
3 580,46
1694100222
Vyvažovačka kolies WBE 4100
2 011,49
1694100221
Vyvažovačka kolies WBE 4110
2 373,56
1694100186
Vyvažovačka kolies WBE 4140
3 218,39
1694100029
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5310
9 454,02
1694100074
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5320
10 057,47
1694100032
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5330
11 867,82
1694100090
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5335
12 873,56
1694100026
Prezúvačka pre nákladné vozidlá TCE 5210
7 844,83
1694100050
Vyvažovačka kolies nákladných automobilov WBE 5210
5 833,33
Inštalácia a sprevádzkovanie zariadenia pre pneuservis TCE i WBE, vrátane zaškolenia obsluhy
85
86
86
86
86
87
87
87
87
88
88
92
93
93
93
93
94
94
95
95
100
100
100
100
101
101
254,93
široký sortiment príslušenstva je k dispozícii na dopyt u našich veľkoochodných partnerov
Skúšanie bŕzd BSA 4231
1691600456
Komplet BSA 4231
5189,66
103
Skúšanie bŕzd a podvozku BSA 43xx
sady válcov
1691600303
BSA 4310
1691600300
BSA 4311
1691600301
BSA 4340
1691600302
BSA 4341
8 448,28 107-108
8 448,28 107-108
BSA 4341 S1
8 649,43 107-108
1691600304
7 844,83 107-108
7 844,83 107-108
ukazovatele
1691600327
BSA 432
1691600328
BSA 434
1691700102
BSA 555
1691700103
BSA 120
2 023,07 107-108
1 609,20 107-108
3 620,69 107-108
442,53 107-108
testovanie podvozku
1691630301
SDL 415
925,29 109-110
1691620300
SDL 430
1691620301
SDL 435
6 839,08 109-110
9 655,17 109-110
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
6z8
Robert Bosch, spol. s r.o., Ambrušova 4, 821 04, Bratislava, tel.: 02/48 703-675, fax: 02/48702-699, www.bosch.sk
príslušenstvo pre BSA a SDL
1691602000
Ochrana hrán pre BSA 42xx a 43xx
319,92
1691622002
Ochrana hrán pre kombináciu BSA +SDL
592,89
1691602115
Montážna vaňa pre BSA 42xx a 43xx
1691602002
Montážna vaňa pre kombináciu BSA + SDL
1691632000
Montážna vaňa pre SDL 415
416,38
1691601009
Sada oporných lyžín pre valcovú sadu BSA
107,66
1691701106
SW pre tlač a archiváciu výsledkov
404,62
1691700103
SW pre vizualizáciu a ovládanie BSA z PC (len pre BSA 43xx, samostatne s BSA 42xx nefunkčné)
1691601026
Sada pre tlač vrátane tlačiarne EPSON (ihličková)
1691601385
Sada pre kompletné pripojenie a ovládanie BSA 4231 k PC (nutné pre kombináciu s SDL)
1691601401
Pedometer BPF 200 - bezdrôtový
1691601057
4 bodová váha pre BSA 4xxx
1691601208
Sada pre bezpečné testovanie bŕzd motocyklov
398,08
1 117,89
442,53
1 307,98
704,21
950,43
1 095,26
588,36
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
Skúšobné prípravky a náradie
0986625001
Prístroj na testovanie brzdovej kvapaliny BFT 100
0986610250
Systémový skúšobný adaptér
401,53
0986610129
Skúšobné vedenie HFM5
0986610067
Skúšobné vedenie HFM6
0986616100
Demontážny prípravok pre vyrážanie vysokotlakových vstrekovačov
138,79
0986616101
Vyťahovací prípravok pre skrutkovanie vysokotlakových vstrekovačov
145,84
0986616097
Mont. sada pre montáž a dem. teflon. tes. Krúžkov vysokotlakových vstrekovačov
0986615100
Sada Jetronic
1 634,34
0986613100
Diesel-Set 1
1 337,64
0986610234
Diesel-Set 2
426,44
0986613200
Diesel-Set 3
3 349,14
0986613300
Pracovisko pre diesel
4 636,49
0986612950
Zariadenie pre meranie množstva paliva v prepade
1 277,30
164,94
83,48
45,26
465,66
112
112
112
112
113
113
113
113
114
114
114
115
115
Technické príručky
Žltá rada technických príručiek - CZ
1987711009
SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ K-Jetronic, v českom jazyku
8,88
1987711021
SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ KE-Jetronic, v českom jazyku
8,88
1987711010
SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ L-Jetronic, v českom jazyku
8,88
1987720033
SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ MONO-JETRONIC, v českom jazyku
8,88
1987711011
SYSTÉM ŘÍZENÍ MOTORU Motronic, v českom jazyku
8,88
1987711052
REGULACE DYNAMIKY JÍZDY (ESP), v českom jazyku
8,88
1987720037
BEZPEČNOSTNÍ A KOMFORTNÍ SYSTÉMY, v českom jazyku
1987711022
Mikroelektronika ve vozidle, v českom jazyku
14,90
1987711036
Řízení zážehového motoru, základy a komponenty, v českom jazyku
14,90
1987711035
Elektronická regulace vznětových motorů, EDC, v českom jazyku
14,90
1987711031
Snímače ve vozidle, v českom jazyku
18,07
1987711023
Konvenční a elektronické brzdové soustavy, v českom jazyku
18,07
1987711062
Systém vstřikování s tlakovým zásobníkem Common Rail pro vznětové motory, v českom jazyku
18,07
8,88
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
Technické školenie
Bližšie informácie s presnými termínmi a cenami nájdete vždy na aa.bosch.sk
117-118
CENA DOPRAVY
Pri všetkých zariadeniach je v cene zahrnutá doprava k zákazníkovi a návod na obsluhu.
CENA MONTÁŽE
V cene diagnostickej techniky Bosch nie sú zahrnuté náklady na montáž, sprevádzkovanie a zaškolenie obsluhy, príp. montážny materiál.
Položky montáž a sprevádzkovanie prístroja, vrátane úvodného zaškolenia obsluhy sú v ceníku uvedené vždy ako samostatná položka.
V cene zariadenia pre servis klimatizacií nie je zahrnutá prvotná náplň chladiva R 134a
INFORMAČNÝ SYSTÉM ESI[tronic]
Cena informačného systému ESI[tronic] uvedená v tomto cenníku predstavuje ročný uživateľský poplatok. Pri nákupe v priebehu roku je táto cena
znížená v pomere mesiacov zostávajúcich do konca kalendárneho roku. Bližšie podmienky sú zahrnuté v licenčnej zmluve. Zmluva je automaticky
predĺžená (zároveň je vystavená faktúra na ročný uživatelský poplatok) o ďalší kalendárny rok, pokiaľ nebola vypovedaná v lehote 10 týždňov před
koncom roka. Výpoveď musí byť písomná a doručená na adresu dodavateľa. Systém však nemôže byť vypovedaný v kalendárnom roku, v ktorom
bol objednaný.
PLATOBNÉ PODMIENKY
- platobné podmienky si dohodnete s Vašim dodávateľom autoservisnej techniky.
Cenník nahrádza všetky predchádzajúce a je platný do odvolania alebo nahradenia novým cenníkom.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zmeny sú vyhradené.
7z8
Váš veľkoobchodný partner:
Robert Bosch, spol. s r.o.
Automobilová technika
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
aa.bosch.sk
[email protected]
Download

Cenník 2014 ku katalógu Diagnostika Bosch