HlavNI partneri
19. rOCNIka
DNa narcisov
AVON Cosmetics, spol. s r.o.
DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
FUN MEDIA GROUP, a.s.
Melon Marketing, s. r. o.
MetLife
O2 Slovakia, s.r.o.
Orange Slovensko, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení
Dňa narcisov – jedinej verejnoprospešnej finančnej zbierky
organizovanej Ligou proti rakovine počas jediného dňa v roku.
Ďakujeme za čas, ochotu a entuziazmus viac ako 16 000
dobrovoľníkom – žiakom, študentom a pedagógom škôl, pracovníkom
obecných a mestských úradov, lekárom a ostatným zamestnancom
nemocníc i zdravotníckych zariadení, Slovenskému skautingu,
Slovenskému červenému krížu, záujmovým združeniam i klubom,
dobrovoľníkom z firiem a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
do organizácie či samotnej zbierky zapojili.
Ďakujeme všetkým podnikateľským subjektom i fyzickým osobám,
ktorí umožnili prezentáciu Dňa narcisov.
ÚPRIMNE ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM, KTORÍ SI
27. MARCA 2015 PRIPNETE NARCIS
A VYJADRÍTE TAK SPOLUPATRIČNOSŤ S TÝMI,
KTORÍ BOJUJÚ S ONKOLOGICKÝM OCHORENÍM.
27 3
den narcisov
nepomahaju
preto, ABY SA
ZVIDITEĽNILI
Ďakujeme tisícom ľudí,
ktorí nezištne pomáhajú.
Do verejnej finančnej zbierky môžete prispieť od 9. 3. do 31. 3. 2015
aj zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote
2 eurá v sieti všetkých mobilných operátorov alebo na číslo účtu
2629740400/1100. Viac informácií na www.dennarcisov.sk
Operátori odvedú do zbierky celú sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi neúčtujú.
Použitie finančných prostriedkov
z 18. ročníka Dňa narcisov 2014
(čistý výnos 906 825,19 €)
PARTNERI
1. Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny
325 605,92 €
a) Podporené cez darovacie zmluvy
Letné tábory pre detských onkologických pacientov,
rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov
55 676,06 €
b) Realizované v rámci programu LPR
Relaxačné týždňovky, rekondičné pobyty,
rehabilitácie, masáže, plávanie
116 151,61 €
Fond finančnej výpomoci pre onkologických pacientov
v sociálnej núdzi
24 416,80 €
Aktivity, programy, prevádzka Centier pomoci v Bratislave,
Martine, Košiciach, personálne náklady súvisiace so správou
centier, služby na Linke pomoci a rehabilitačné služby pre pacientov
102 023,95 €
Ubytovacie zariadenie - „domov“ pre rodičov detských
onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach
27 337,50 €
2. Projekty smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva
231 332,14 €
a) Podporené cez darovacie zmluvy
Podpora projektov vo forme vydávania publikácií
v oblasti primárnej a sekundárnej prevencie
10 740,16 €
b) Realizované v rámci programu LPR
„Onkologická výchova na školách“ – edukačný
projekt LPR – personálne zabezpečenie projektu
13 800,48 €
Vlastná publikačná činnosť LPR – vydávanie brožúr
a informačných letákov
39 555,84 €
Materiálne zabezpečenie 19. ročníka Dňa narcisov 2015 (narcisy)
126 483,50 €
Týždeň proti rakovine – medzinárodná konferencia ECL, Deň jabĺk
Psychosociálne poradenstvo – parciálna časť mzdových
nákladov psychológov poskytujúcich služby onkologickým
pacientom v rámci SR
7 722,11 €
33 030,05 €
3. Podpora klinických a výskumných projektov orientovaných
na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike
a liečbe, podpora paliatívnej a hospicovej starostlivosti
312 392,72 €
4. Čiastka ponechaná na zabezpečenie regionálnych potrieb
na finančnú úhradu programov pre onkologických pacientov
v organizačných zložkách
37 500,00 €
Spolu (1 + 2 + 3 + 4)
906 830,78 €
Rozdiel medzi čistým výnosom a zúčtovaným výnosom je 5,59 €, bol hradený
z iných zdrojov LPR. Podrobnejšie vyúčtovanie je k dispozícii na: www.lpr.sk,
vo výročnej správe LPR SR za r. 2014, príp. osobne v Centre pomoci Ligy proti
rakovine, Brestová 6, Bratislava.
Arca Capital, AVION Shopping Park, bauMax SR, spol. s r.o., Billa, s.r.o.,
Bory Mall, COOP Jednota Slovensko, CPL jobs, Dopravný podnik Bratislava,
DPP media, s.r.o., Edenred Slovakia, s.r.o., EUROVEA GALLERIA,
Hornbach – Baumarkt SK, spol. s r.o., Chutné kytice, IKEA Bratislava, IMPA,
Kaufland Slovenská republika, Kika nábytok Slovensko, KRUH, n.o., CH.D.,
Kvetinárstvo Orchidea, Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS),
LIDL Slovenská republika, v.o.s., METRO Cash&Carry SR, MILEX NMNV, a.s.,
Nadácia Tesco, Nákupné a spoločenské centrum CENTRAL,
Obchodné centrum Laugaricio, OC Danubia, Polus City Center,
Potraviny FRESH s.r.o., predajne Hypernova, Raphis, spol.s r.o.,
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV,
Shopping Palace Bratislava, SLOVNAFT, a.s., Tatra banka, a.s.,
Technopol International, a.s., ZOC MAX Nitra, ZOC MAX Poprad,
ZOC MAX Trenčín, ZOC MAX Žilina
MEDIaLNI
PARTNERI
Beauty&Woman, Bedeker Zdravia, Eurotelevízia, Eva, Forbes, Goodwill,
Hospodárske noviny, InBa, Liek, Madam Eva, Moja Psychológia, Moje Zdravie,
Naša Nemocnica, Nota Bene, Nové lieky, Nový čas, Nový čas pre ženy,
Onkomagazín, Pravda, Ružinovské echo, Rytmus Života, Šport, .Týždeň,
Týždenníky MY, Új Nő, Új Szó, Vasárnap, Záhradkár, Zdravie, Život
Bardejovská televízia, Infokanál Levice, ITV-Považská Bystrica, Mestská televízia
Trnava, RTVS, TA3, TV Markíza, TV Naša Košice, TV Karpaty, TV Oravia,
TV Pezinok, TV Panoráma, TV Reduta, TV Severka, TV Turiec, TV Zemplín
Best Fm, Európa 2, Rádio Jemné, Rádio Fm, Rádio Lumen, Rádio Rock,
Rádio One, Rádio Regina, Rádio Retro, Rádio 7, Záhorácke Rádio
Bigmedia, spol. s r.o., Boomerang Media, s.r.o., Bratislavský samosprávny kraj,
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., eurobus, a.s., Eduinfo, s.r.o., Hlavné mesto
SR Bratislava, Komprint, spol. s r.o., IDS Health Media Slovakia, spol. s r.o.,
LASER media, s.r.o., Martinus.sk – Internetové kníhkupectvo,
Presse & Marketing Slovakia, s.r.o., See&Go, TASR, VL Media, spol. s r.o.,
Železnice Slovenskej republiky
www.azet.sk, www.benoow.sk, www.centrum.sk, www.dvepercenta.sk,
www.education.sk, www.ikar.sk, www.imhd.sk, www.lekari.sk, www.lekarne.sk,
www.mamatata.sk, www.medicc.eu, www.operaslovakia.sk, www.pravda.sk,
www.profesia.sk, www.refresher.sk, www.shiz.sk, www.shmu.sk,
www.slovenskypacient.sk, www.ukulele.sk, www.webnoviny.sk, www.zones.sk,
www.zoznam.sk, www.zzz.sk
Download

nájdete tu. - Deň narcisov