KALENDÁR PODUJATÍ MESTA BB NA ROK 2015
Por.
číslo
1
2
3
Termín
konania
podujatia
01/01/2015
06/01/2015
08/01/2015
Názov podujatia
Miesto
konania
Novoročný ohňostroj
Banská
Bystrica,
centrum mesta,
Radnica
T
Trojkráľový večerný beh
Banská
Bystrica, Nám.
SNP
T
Novoročný koncert
Banská
Bystrica,
Radnica
Cikkerova sienradnica, Banská
Bystrica
T
4
18/01/2015
Potulky mestom
5
29.1. 1.2.2015
ITF SLOVAKIATOUR 2015 Bratislava
6
7
8
9
10
11
04/02/2015
06/02/2015
Banskobystrická latka
Hrajteže mi, hrajte
14. - 15.2.2015 Visegrad Cup
15/02/2015
21/02/2015
21/02/2015
Veľký detský karneval
Svetový deň sprievodcov
Banskobystrická stopa
Banská
Bystrica, SH
Štiavničky
Propagácia
podujatia
(termín)
Príprava grafiky
(minimálne 5 dní pred
zadaním do tlače)
Termín zaslania do
tlače
Termín výlepu
BLB (jeden
mesiac)
Termín výlepu
CLV (dva
týždne, od
Termín výlepu
utorka – do
plagátov (tri
utorka)
týždne)
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
december
BLB (15.11.2014), CLV, BLB (25.11.2014),
bulletiny, plagáty,
CLV (28.11.2014),
pozvánky (20.11.2014) plagáty (30.11.2014)
December (1. 31.12.2015)
December (2.12 December (1.12.
– 6.1.2015)
- 6.1.2015)
OPM – SP
Marathon Banská
Bystrica, s. r. o.,
Mesto Banská
Bystrica
december
nie
18. - 19.12.2014
23/12/2014
hudobné podujatie
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
december
BLB (15.11.2014), CLV, BLB (25.11.2014),
bulletiny, plagáty,
CLV (28.11.2014),
pozvánky (20.11.2014) plagáty (30.11.2014)
December (1. 31.12.2015)
December (2.12 December (1.12
– 6.1.2015)
– 6.1.2015)
pravidelná mesačná prehliadka
mesta vždy na inú tému
OPM – IC
Mesto Banská
Bystrica
január
nie
nie
nie
nie
nie
medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu
OPM – CR,
OPM – IC
Incheba
január
nie
nie
nie
nie
nie
medzinárodný výškarský míting OPM – SP
VŠC DUKLA BB,
Mesto Banská
Bystrica
január
nie
áno
áno
Január
(13.01.2015)
Mesto Banská
Bystrica, Štúdio
RTVS Banská
Bystrica
CLV (5 ks) plagáty(100
ks)
10/01/2015
nie
27/01/2015
12.1.-6.2.2015
20/12/2014
20/12/2014
Január (1. 31.1.2015)
Január (06. 20.01.2015)
Január
(01.01.2015)
Tradičné
(T)
Novinka
(N)
Bližšia charakteristika
T
T
T
vítanie nového roka, tradičný
novoročný ohňostroj
športové podujatie, 5 km beh v
novoročnej atmosfére mesta
Garant za
mesto
Organizátor
február
nie
December 18.19.12.2014
Beliana, UMB
T
Kultúrny program, fašiangový
OPM – KU
Banská
Bystrica,
Králiky
T
medzinárodné preteky psích
záprahov
OPM - SP, PS SKSJP, Mesto BB a Január –
– SUR
STZ
december
Cikkerova sieň radnica, Banská
Bystrica
T
Kultúrny program, fašiangový
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
február
CLV (5 ks) plagáty(50
ks)
20/01/2015
nie
27.1.- 16.2.2015 23/01/2015
Banská Bystrica T
prehliadky mesta spojené s
výkladom vlastivedných
sprievodcov
OPM – IC
Mesto Banská
Bystrica
január
plagáty formát A3, A4,
A6 – 21.01.2015
26/01/2015
nie
nie
Február (02. –
21.02.2015)
Králiky a okolie T
športové podujatie pre
milovníkov bežeckého lyžovania OPM – SP
nie
nie
áno
áno
Január
01.01.2015
ŠK NON-STOP
BEH, Mesto Banská
Bystrica
december
Strana 1
Banská
Bystrica,
Radnica
T
oceňovanie najlepších
športovcov mesta
Hotel Lux
N
1. ročník prezentačno – súťažnej
výstavy kuchárov a cukrárov
OPM – CR
OPM – SP
OPM – SP
Judo klub Dukla
BB, Mesto Banská
Bystrica
Marathon Banská
Bystrica, s. r. o.,
Mesto Banská
Bystrica
Mesto Banská
Bystrica, SOS
marec
plagáty (10.2.2015)
plagáty (15.2.2015)
OPM Mesto Banská
Bystrica
marec
Mesto Banská
Bystrica
12
26/02/2015
Najlepší športovci mesta za
rok 2014
13
28/03/2015
GASTROCUP 2015
14
28.2. 1.3.2015
Banská
Bystrica,
Grand Prix Banská Bystrica Štiavničky
N
medzinárodný turnaj v džude
žiakov, 2. ročník
Na vrchol v Európe
Banská
Bystrica,
Europa SC
T
beh do vrchu na bežeckých
trenažéroch
Fašiangy
Banská
Bystrica,
Námestie SNP,
SOS
N
kultúrny program, fašiangový
pochod mestom, folklórny
program v sále SOS
OPM – KU
MDŽ
Banská
Bystrica,
Radnica
spoločenské podujatie
KP,
– KU
15/03/2015
Potulky mestom
Cikkerova sieň
– radnica,
Banská Bystrica T
pravidelná mesačná prehliadka
mesta vždy na inú tému
OPM – IC
19
25/03/2015
Slovenský komorný
orchester B. Warchala,
Adam Marec- gitara,
Fabrizio Ferraro- gitara
Banská
Bystrica,
Radnica
T
55. banskobystrická hudobná jar,
cyklus koncertov vážnej hudby OPM – KU
20
26/03/2015
Oslavy oslobodenia mesta
Námestie SNP
T
pietna spomienka
OPM – KU
27.03.01.04.2015
Banská
príležitostný trh Veľkonočné
Bystrica, Nám. T
trhy
SNP
15
16
17
18
07/03/2015
marec
09/03/2015
T
tematický príležitostný trh
OPM – SP
PS – OB
Mesto Banská
Bystrica
Február –
marec
bulletiny, listiny
bulletiny, listiny
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
Do 12.3.2015
február
20/01/2015
25/01/2015
1. - 28.2.2015
10.02. 24.02.2015
Február
(02.02.2015)
február
nie
nie
20/02/2015
17.02. 03.03.2015
Február
(20.02.2015)
nie
nie
Február – marec
(20.2. 14.3.2015)
pozvánky (20.2.2015)
pozvánky (25.2.2015) nie
nie
nie
január
nie
nie
nie
nie
nie
Mesto Banská
Bystrica
február, marec
plagáty, bulletiny
(10.2.2015)
plagáty, bulletiny
(20.2.2015)
nie
10.3. 24.3.2015
áno
Mesto Banská
Bystrica
marec
nie
nie
nie
nie
nie
áno, 28.2.2015
áno, 12.3.2015
Marec
(09.03.2015)
nie
nie
BB klub kuchárov a Február –
cukrárov
marec
Mesto Banská
Bystrica
marec
21
22
23
24
28/03/2015
28.-29.3.2015
30/03/2015
1. ročník celonárodnej
gastronomickej súťaže
Banská
Bystrica, Hotel
Lux
N
súťaž kuchárov a cukrárov v
kategórii junior a senior,
prezentácia firiem, live kuchyne OPM – CR
Banskobystrický
klub kuchárov a
cukrárov
Banska Bystrica Cup 2015
Banská
Bystrica, Krytá
plaváreň
Štiavničky
T
medzinárodné plavecké preteky OPM – SP
PO KTV UMB BB,
Mesto Banská
Bystrica
marec
nie
nie
Deň učiteľov
Banská
Bystrica,
Radnica
oceňovanie pedagogických
zamestnancov
Mesto Banská
Bystrica
pozvánky (20.2.2015)
pozvánky (25.2.2015) nie
T
PS – SUR,
KP, OPM –
KU
Strana 2
Február –
marec
marec
25
08/04/2015
Banská
Bystrica,
Cena mesta, Cena primátora Radnica
T
udeľovanie ocenení, spoločenské KP,
podujatie
– KU
T
zvykoslovné pásmo k Veľkej
noci
OPM Mesto Banská
Bystrica
bulletiny, pozvánky,
Január – marec listiny, (20.2.2015)
bulletiny, pozvánky,
listiny (1.3.2015)
nie
nie
nie
26
apríl
Jarné námestie
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
27
12/04/2015
Potulky mestom
Banská Bystrica T
pravidelná mesačná prehliadka
mesta vždy na inú tému
25/04/2015
Otváranie Bánoša
SOŠ pod
Bánošom
otvorenie poľnohospodárskej
sezóny v našom regióne
29
25/04/2015
1. kolo dorastu a mladšieho
žiactva
Banská Bystrica T
celodenný pretek v
atletike/dopoludnia kat. ml.
žiactva a popoludní dorast
30
28.04. 01.05.2015
Kvetena/jarná záhrada,
výstava Včely/med a
včelárstvo
Banská Bystrica T
výstavy
OPM – CR
Ján Mesík – MEEN apríl
nie
nie
nie
nie
nie
25/04/2015
Otvorenie baníckeho
náučného chodníka
Špania dolina
sprístupnenie baníckeho
náučného chodníka
OPM – CR
Špania Dolina,
Herrengrund
apríl
nie
nie
nie
nie
nie
01/05/2015
Otvorenie Barborskej cesty
Námestie SNP,
za Barbakanom N
nový produkt CR v oblasti
pútnického turizmu
OPM – CR
OZ Terra Montanae apríl
nie
nie
nie
nie
Apríl (15.–
1.5.2015)
Banská Bystrica T
podpora bicykla ako
plnohodnotného dopravného
prostriedku na presun po meste
OPM – CR
OCI BB
apríl, máj
nie
nie
nie
nie
nie
Prvomájový program
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
netradičný program, tvorivé
dielne
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
apríl
plagáty (1.4.2015)
plagáty (8.4.2015)
nie
nie
apríl, máj 8.4.2.5.2015
United Europe jazz Festival
Banská
Bystrica,
Námestie SNP,
Radnica
T
20. medzinárodný dixielandový
festival
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
apríl, máj
plagáty, pozvánky
(10.4.2015)
plagáty, pozvánky
(19.4.2015)
apríl, máj 29.4.apríl (aj mimo BB) 14. - 28.04.2015 18.5.2015
Konzervatoristi na Radnici
Cikkerova sieň
– radnica,
Banská Bystrica T
Koncert vynikajúceho
akordeonistu Filipa Urdu s
orchestrom J.L.Bellu.Verejná
rozhlasová nahrávka
Mesto Banská
Bystrica a
Konzervatórium
JLB
apríl, máj
plagáty
plagáty, pozvánky
nie
nie
áno
Zrkadlo bolesti
Cikkerova sieň
– radnica,
Banská Bystrica T
55.banskobystrická hudobná jar OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica, MKSR
apríl, máj
plagáty ( apríl)
Plagáty (24.4.2015)
nie
nie
24/04/2015
28
31
32
33
34
35
1.5.-30.5.2015 Do práce na bicykli
01/05/2015
01/05/2015
04/05/2015
06/05/2015
T
T
T
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
marec, apríl
plagáty (8.3.2015)
plagáty (14.3.2015)
nie
nie
Marec – apríl
(16.3. 5.4.2015)
OPM – IC
Mesto Banská
Bystrica
apríl
nie
nie
nie
nie
nie
OPM – CR
SOŠ Bánoš, OZ
Tradičná chuť,
NSRV SR
Marec – apríl
nie
nie
nie
nie
Apríl (10.–
25.4.2015)
OPM – SP
AK ŠK UMB BB,
mesto Banská
Bystrica
apríl
nie
nie
nie
nie
Apríl (10.–
25.4.2015)
OPM
Strana 3
36
37
38
39
40
41
42
43
44
09/05/2015
09/05/2015
16/05/2015
apríl, máj
Banská Bystrica T
krajské kolo v atletike žiakov
Beh pre život
Námestie SNP
– centrum
mesta
8. ročník 4 km charitatívnych
behov organizovaných Nadáciou
Tesco
OPM – SP
Nadácia Tesco
Deň rodiny
Park pod
areálom Múzea
SNP
T
podujatie venované rodine
OPM – CR
Diecézne pastoračné
centrum pre rodinu máj
nie
nie
OPM-KU, Štúdio
RTVS Banská
Bystrica
máj
plagáty,pozvánky
plagáty, pozvánky
áno
máj
pozvánky (20.4.2015)
pozvánky (28.04.2015) nie
nie
nie
máj
nie
nie
nie
nie
nie
T
OPM – SP
nie
nie
nie
nie
20/04/2015
27/04/2015
áno
áno
25.4. 16.5.2015
Hrajteže mi, hrajte
Beliana, UMB
T
kultúrny program
OPM – KU
máj
Deň matiek
Banská
Bystrica,
Radnica
T
spoločenské podujatie
KP,
– KU
15.-17.5.2015
Banská
Banskobystrické gymnastické Bystrica, ŠH
dni 2015
FHV UMB
T
medzinárodné gymnastické
preteky
OPM – SP
GK UMB, Mesto
Banská Bystrica
T
šírenie osvety, prevencia
ochorení, prepojenie zdravia,
krásy, osobného a duchovného
rozvoja
OPM – CR
Open F & K s. r. o. apríl, máj
nie
nie
nie
nie
apríl
Banská Bystrica T
preteky jednotlivcov o majstra
kraja v atletike
OPM – SP
AK ŠK UMB BB,
mesto Banská
Bystrica
máj
nie
nie
nie
nie
nie
máj
nie
nie
nie
nie
Máj (7. - 8. 5.
2015)
22/05/2015
15.-16.5.2015
HARMÓNIA – festival
zdravia
23/05/2015
Majstrovstvá
Stredoslovenského
atletického zväzu
jednotlivcov
24/05/2015
Banská
Bystrica,Hotel
LUX
ADRIM Nemčiansky beh
Nemce
T
krosový beh pre všetkých, hobby
trať, beh chrústov
OPM – SP
T
55. banskobystrická hudobná jar,
cyklus koncertov vážnej hudby OPM - KU
Mesto Banská
Bystrica, MKSR
apríl
áno
Plagáty (14.5.2015)
nie
nie
14.5.201427.5.2014
športové súťaže pre žiakov ZŠ
OPM – SP
Mesto Banská
Bystrica
máj
nie
nie
nie
nie
nie
gastronomické podujatie
OPM- CR
Občianske
združenie Halušky
máj
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
BLB (15.4.2015) CLV
(1.5.2015) plagáty
(1.5.2015)
BLB (20.4.2015),
CLV (7.5.2015),
plagáty (7.5.2015)
nie
CLV (20.5.-3.6. Máj (12.5.2015)
1.6.2015)
27/05/2015
Musica poetica
46
27/05/2015
Olympijský festival detí
mesta Banská Bystrica
Banská Bystrica T
30/05/2015
Majstrovstvá sveta vo varení
a jedení bryndzových
halušiek
Banská Bystrica T
01/06/2015
OPM Mesto Banská
Bystrica
Marathon Banská
Bystrica, s. r. o.,
Mesto Banská
Bystrica
45
48
apríl
2. kolo staršieho žiactva
Námestie
Štefana
Moysesa
47
AK ŠK UMB BB,
mesto Banská
Bystrica
MDD
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
T
pestrý program ku Dňu detí
Strana 4
máj
Svetový deň darcov krvi
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
49
12/06/2015
50
Jún –
september
Kultúrne leto
51
Jún
Noc hudby
52
Jún
Pietna spomienka, začiatok 1.
svetovej vojny
Banská Bystrica T
53
54
55
16/06/2015
17/06/2015
18.-19.6.2015
T
podujatie k SDDK
OPM – CR
NTSSR BB, BBSK máj, jún
Banská Bystrica T
pestrá ponuka programov pre
rôzne cieľové skupiny
OPM – KU
Banská Bystrica T
hudobný program
OPM – KU
spomienkové podujatie
OPM – KU
Sásová v obrazoch
ŠVK, Lazovná
9, Banská
Bystrica
N
výstava obrazov spojená s
krstom knihy „Sásová v
obrazoch“
OPM – KU
Športová olympiáda detí
materských škôl
Banská
Bystrica,
Štadión SNP
Štiavničky
20. ročník športových súťaží pre
deti materských škôl o putovný OPM - SP, PS Mesto Banská
pohár primátora mesta
– SUR
Bystrica
Banskobystrická bežecká 24
hodinovka
Banská
Bystrica,
štadión
Štiavničky
T
športové podujatie
OPM - SP
Banská
Bystrica,
amfiteáter
T
letný hudobný festival
OPM – KU
T
Mesto Banská
Bystrica
Mesto Banská
Bystrica, Alliance
Francaise
Mesto Banská
Bystrica
Spoločenstvo
Rudlová Sásová,
Dokumentačné
centrum Sásová,
ENDOM Ing. Ján
Marathon Banská
Bystrica, s. r. o.,
Mesto Banská
Bystrica
nie
nie
nie
nie
CLV (1.6.2015) plagáty CLV (8.6.2015)
jún, júl, august (5.6.2015)
plagáty (8.6.2015)
nie
CLV (16.6.01.09. 2015)
jún, júl, august
(15.6. 31.8.2015)
jún
plagáty (20.5.2015)
plagáty (28.5. 2015)
nie
nie
Jún (2.6. - 22.6.
2015)
jún
nie
nie
nie
nie
01.06 –
16.06.2015
jún
nie
nie
nie
nie
nie
jún
nie
nie
nie
nie
Jún (4.5.6.2015)
Máj – jún
20/04/2015
25/04/2015
1.5. - 30.6.2015
26/05/2015
01/06/2015
jún
nie
nie
nie
nie
nie
jún
56
18. - 20.6.2015 ROCKSCAPE 2015
57
20/06/2015
3. kolo staršieho žiactva
Banská Bystrica T
celodenný pretek st. žiactva
OPM – SP
OZ Art 77, Mesto
Banská Bystrica
AK ŠK UMB BB,
mesto Banská
Bystrica
58
27/06/2015
Hurá prázdniny
Banská Bystrica T
program pre deti pri príležitosti
ukončenia školského roka
OPM – KU
BCF Banská
Bystrica
jún
nie
59
júl, august
Sídliskové večerníčky
rozprávky pre deti na sídliskách OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
júl, august
plagáty (15.6.2015)
60
júl, august
Promenádne koncerty
Banská Bystrica T
Banská
Bystrica, park
pod
Pamätníkom
SNP
N
hudobné programy
Mesto Banská
Bystrica
júl, august
2.-5.7.2015
Parkour meeting Banská
Bystrica 2015
Banská Bystrica T
spoločné tréningy, workshopy a
prezentácie parkuristov
OPM - SP
Slovak Freerun
family, Mesto
Banská Bystrica
Tour de volcano Poľana
Banská Bystrica
– okolie
T
medzinárodný cyklistický
maratón
Cyklistický klub
BB, Mesto Banská
Bystrica
61
62
05/07/2015
OPM – KU
OPM – SP
Strana 5
nie
16.06. 01.06. - 30.06.2015 30.06.2015
Jún (15. 30.06.2015)
plagáty (25.6.2015)
nie
nie
júl, august (1.7.30.8.2015)
plagáty (15.6.2015)
plagáty (25.6.2015)
nie
nie
júl, august (1.7. 30.8.2015)
jún
nie
nie
áno
áno
áno
júl
nie
nie
nie
nie
nie
Catch the flawa summer
camp
63
19. 23.07.2015
64
OUTBREAK EUROPE –
medzinárodné tanečné
breakdance a hip-hop
24.-26.07.2015 podujatie
65
Banícke dni mesta /Cisárska
vizitácia a 8. stretnutie
baníckych miest a obcí
24. - 26.7.2015 Slovenska/
Banská Bystrica T
66
67
68
69
70
Kros Kordíky Králiky
Banská Bystrica T
Banská
Bystrica,
Námestie SNP,
SC Europa
T
letné tanečné workshopy
tanečný festival
podujatie spojené s baníckou
tradíciou mesta
OPM - CR
Jún (01.30.06.2015)
Júl (07.21.07.2015)
Júl (05.26.07.2015)
Jún (01.30.06.2015)
Júl (07.21.07.2015)
Júl (05.26.07.2015)
OPM – CR
MG&MK, s. r. o.
jún-júl
0PM - KU,
OPM – CR
Združenie
baníckych miest a
obcí Slovenska, BB
banícky cech, Mana
s. r. o.
jún-júl
máj(BLB - 20.05.2015)
jún (CLV,
BLB (24.05.2015),
plagáty,bulletin,
CLV(25.06.2015),
pozvánka – 21.06.2015) plagáty (25.06.2015)
Jún (01.30.06.2015)
Júl (07.21.07.2015)
Júl (05.26.07.2015)
9.-10.7.2015
nie
nie
9.-10.7.2015
07/07/2015
9.-10.7.2015
júl
nie
nie
nie
nie
15.07. 1.08.2015
nie
nie
August 1.8..15.8.
najťažší krosový beh v
prekrásnej prírode Kremnických
vrchov, hobby trať, beh
Chrústov
OPM – SP
Marathon Banská
Bystrica, s.r.o.,
Mesto Banská
Bystrica
Spoločenstvo
Rudlová – Sásová,
Dokumentačné
centrum Sásová,
ENDOM Ing. Ján
Deň sásovskej uhorky
Kordíky
T
Multifunkčné
ihrisko,
Rudohorská ul.,
Banská Bystrica
– Sásová
T
12.-16.8.2015
Bažant kinematograf
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
T
open-air kino
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
august
nie
nie
august
Festival národnostných
menšín
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
N
predstavenie kultúry rusínskej
menšiny
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
júl, august
plagáty 1.7.2015
plagáty 10.7.2015
22/08/2015
Banská
Turnaj SNP v džude mužov a Bystrica,
žien
Štiavničky
T
medzinárodný turnaj v džude
seniorov, 31. ročník
OPM – SP
Dukla BB, Mesto
Banská Bystrica
august
20/07/2015
25/07/2015
OPM - CR
Slovenská letecká
agentúra,
Ministerstvo obrany
SR, Mesto Banská
Bystrica
august
25/07/2015
01/08/2015
spoločenské podujatie, 4. ročník,
uhorkové špeciality, história,
kultúrny program
OPM – KU
71
29.30.08.2015
72
01/09/2015
Merida – Zelená Stopa SNP
Selce – okolie
Banskobystrický maratón
Banská
Bystrica, Nám.
SNP
T
preteky na horských bicykloch OPM - SP
tretí najväčší maratón na
Slovensku, Minimaratón - detské
behy, preteky lezúňov, míľa pre
mamičky s kočíkmi, Maratón,
Polmaratón, Polmaratón na
OPM - SP
Banská Bystrica T
Medzinárodný bábkarsky
festival
74
jún-júl
máj(BLB - 20.05.2015)
jún (CLV,
BLB (24.05.2015),
plagáty,bulletin,
CLV(25.06.2015),
pozvánka – 21.06.2015) plagáty (25.06.2015)
Medzinárodné letecké dni,
Letecká
Slovak International Air Fest základňa Sliač
2014 - MLD SIAF 2014
Letisko Sliač
73
MG & MK s. r. o.,
Stred Crew
máj(BLB - 20.05.2015)
jún (CLV,
BLB (24.05.2015),
plagáty,bulletin,
CLV(25.06.2015),
pozvánka – 21.06.2015) plagáty (25.06.2015)
5.-6.9.2015
september
Anderleho Radvaň
júl, august 20.7.10.8.2015
1. - 31.08.2015
11/08/2015
01/08/2015
júl(BLB - 20.07.2015)
júl (CLV,
BLB (24.07.2015),
plagáty,bulletin,
CLV(29.07.2015),
pozvánka – 25.07.2015) plagáty (29.07.2015)
August (1. 31.08.2015)
August (11.25.08.2014)
August (09.30.08.2014)
T
letecká show
T
OZ Biela stopa SNP august
nie
nie
nie
nie
11/08/2015
Marathon Banska
Bystrica, s. r. o.,
Mesto Banská
Bystrica
20.-21.8.2015
nie
nie
20.-21.8.2015
18/08/2015
20.-21.8.2015
Mesto Banská
Bystrica, Unima
august,
september
august
august,
September (1. - september 12.8.15.09.2015)
5.9.2015
OPM – KU
Strana 6
nie
nie
75
10. 13.09.2015
Banská
Bystrica,
Radvanský jarmok, Trh
centrum mesta,
remesiel, Stretnutie rodákov Radnica
T
júl (BLB - 20.7.2015)
august (CLV,
BLB (24.07.2015),
plagáty,bulletin,
CLV(14.08.2015),
pozvánka – 10.08.2015) plagáty (14.08.2015)
august –
August (1. september
31.08.2015) mimo September (1. - (24.08. BB
15.09.2015)
14.09.2015)
PS – OB,
tradičný banskobystrický jarmok OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
august,
september
folklórny festival
OPM – KU
FS Matičiarik,
Mesto Banská
Bystrica
august
september
OPM – CR
OCI BB
august
september
nie
nie
nie
nie
nie
september,
október
nie
nie
nie
nie
nie
september
plagáty A4 a A5 –
25.08.2015
29/08/2015
nie
nie
September (06.27.09.2015)
september –
október
nie
nie
nie
nie
nie
september –
október
nie
nie
nie
nie
nie
76
september
Na baňu klopajú
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
77
16.-22.9.2015
Európsky týždeň mobility
Banská Bystrica T
kampaň na podporu trvalo
udržateľnej mobility v meste
september
Šachový turnaj OPEN
Banská Bystrica 2015
Banská Bystrica T
šachový turnaj a Veľká cena
mládeže jednotlivcov v šachu
OPM - SP
Šachový klub pri
CVČ BB, Mesto
Banská Bystrica
79
27/09/2015
Svetový deň cestovného
ruchu
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
celosvetové oslavy WTD
OPM - CR
Mesto Banská
Bystrica
80
10. 11.10.2015
Medzinárodná výstava
mačiek
Banská Bystrica T
výstava
OPM – CR
11/10/2015
Pohár SNP v karate,
medzinárodná účasť, 30.
ročník
Banská
Bystrica, ŠH FF
UMB,
Tajovského 40 T
turnaj v karate
OPM – SP
Zväz chovateľov
mačiek Zvolen
Karate kluby ŠK
UMB a CMK
Banská Bystrica,
Mesto Banská
Bystrica
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica, Štúdio
RTVS Banská
Bystrica
október,
CLV plagáty(100 ks)
Mesto Banská
Bystrica
september,
október
plagáty, bulletiny
(20.9.2015)
78
81
82
83
Hrajteže mi, hrajte
Beliana, UMB
október
Hudobná jeseň
Banská
Bystrica,
Radnica
23.10.02.11.2015
príležitostný trh Pamiatka
zosnulých
23/10/2015
T
T
T
kultúrny program
T
cyklus koncertov klasickej
hudby
OPM – KU
tématický príležitostný trh
PS – OB
Banská Bystrica
– Nám. Š.
T
Moysesa
Mesto Banská
Bystrica
áno
plagáty, bulletiny
(25.9.2015)
nie
nie
september,
október (30.9 .30.10.2015)
Október (01.31.10.2015)
Októbernovember
(27.10 –
10.11.2015)
November
(01.11 –
22.11.2015)
20.10. 3.11.2015
október,
november
(20.10. 15.11.2015)
nie
október,
november
25.10.12.11.2015
október
84
85
86
87
Svetelná výstava LIGHT
09.-22.11.2015 EXPO
5.-7.11.2015
11/11/2015
Festival zborového spevu V.
F. Bystrého
Deň vojnových veteránov
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
Banská
Bystrica,
Radnica
T
T
Banská Bystrica N
svetelná výstava – originálne
exponáty z optických vlákien
Festival zborového spevu
spoločenské podujatie
OPM - CR
OPM – KU
OPM – KU
LEDeco, Mesto
Banská Bystrica
Mesto Banská
Bystrica
Mesto Banská
Bystrica
Strana 7
októbernovember
október,
november
november
sept. (BLB - 20.09.2015)
okt. (CLV,
BLB (24.09.2015),
plagáty,bulletin,
CLV(17.10.2015),
pozvánka – 13.10.2015) plagáty (17.10.2015)
plagáty, bulletiny
(10.10.2015)
plagáty 10.10.2015
plagáty, bulletiny
(15.10.2015)
plagáty 15.10.2015
nie
nie
88
89
november
november
01.12.2015 03.01.2016
občerstvenie;
90
91
92
04.12. 21.12.2015
december,
január
december
Grand Prix SNP Banská
Bystrica
Banská
Bystrica, Zimný
štadión
T
Nežná revolúcia
Banská
Bystrica,
Radnica
príležitostný trh Vianočné
trhy v rámci
Banskobystrických Vianoc
Nám. SNP,
Nám. Š.
Moysesa
spomienkový program
OPM – KU
T
tematický príležitostný trh
OPM - KU,
PS – OB
Mesto Banská
Bystrica
Vianočný primátorský punč
Banská
Bystrica,
Námestie SNP
počas celého
roka
nie
áno
November
(1.11. 17.11.2015)
plagáty ( 15.10. 2015)
plagáty (25.10.2015)
nie
nie
Pr. Vianoce BLB
(15.11.2015) CLV,
bull., plagáty, pozv.
(20.11. 2015)
BLB (25.11.2015)
CLV (28.11.2015)
plagáty (30.11.2015)
December (1. 31.12.2015)
December (2.12. December (1.12.
- 6.1.2016)
- 6.1.2016)
november
december
December
plagáty, šek
8.12. - 20.12.
2015
december
áno
áno
obľúbené plavecké podujatie pre
obyvateľov mesta
OPM – SP
Mesto Banská
Bystrica
10.-29.12.2015 05/12/2015
10/12/2015
nie
nie
10.-29.12.2015
T
Projekt Klauni rozdávajú smiech OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
Január –
december
nie
nie
nie
nie
nie
T
Projekt Za krajšiu jeseň života
Mesto Banská
Bystrica
Január –
december
nie
nie
nie
nie
nie
94
96
OPM Mesto Banská
Bystrica
nie
Mesto Banská
Bystrica, Štúdio
RTVS Banská
Bystrica
Banská
Bystrica, Krytá
Banskobystrická plavecká 24 plaváreň
29.-30.12.2015 hodinovka
Štiavničky
T
počas celého
roka
KP,
– KU
nie
šek, plagáty 6.12.2015 nie
T
primátorský punč
OPM – KU
Mesto Banská
Bystrica
november
nie
šek, plagáty 3.12.2015
11/12/2015
95
vianočné programy, Mikuláš,
primátorský punč, novoročný
ohňostroj
november
december
T
93
Banská
Bystrica,
pravidelné podujatia na
Detská
Detskom onkologickom odd. nemocnica
Banská
Bystrica,
domovy
pravidelné podujatia v
sociálnych
Domovoch sociálnych služieb služieb
KK Iskra Banská
Bystrica
T
Banská Bystrica T
Beliana, UMB
OPM – SP
Mesto Banská
Bystrica
Vianoce a Mikuláš
Hrajteže mi, hrajte
53. ročník Veľkej ceny v
krasokorčuľovaní
Kultúrny program, fašiangový
OPM – KU
OPM – KU
Zmena programu
vyhradená
Strana 8
nie
áno
Propagácia
podujatia na
webových
portáloch
(mesto, IC,
VISITBB)
áno
áno
áno
áno
v prípade
vlastnej
expozície áno
áno
áNO
áno
áNO
áno
áno
Strana 9
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Strana 10
áno
áno
áNO
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Strana 11
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Strana 12
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áNO
áno
áno
áno
áno
Strana 13
áno
áno
áno
áno
áNO
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Strana 14
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Strana 15
áno
áno
áno
áno
áNO
áno
áno
áno
Strana 16
Strana 17
Strana 18
Strana 19
Strana 20
Strana 21
Strana 22
Strana 23
Strana 24
Strana 25
Strana 26
Strana 27
Strana 28
Strana 29
Strana 30
Strana 31
Strana 32
Strana 33
Strana 34
Strana 35
Strana 36
Strana 37
Strana 38
Strana 39
Strana 40
Strana 41
Strana 42
Strana 43
Strana 44
Strana 45
Strana 46
Strana 47
Strana 48
Strana 49
Strana 50
Strana 51
Strana 52
Strana 53
Strana 54
Strana 55
Strana 56
Strana 57
Strana 58
Strana 59
Strana 60
Strana 61
Strana 62
Strana 63
Strana 64
Strana 65
Strana 66
Strana 67
Strana 68
Strana 69
Strana 70
Strana 71
Strana 72
Strana 73
Strana 74
Strana 75
Strana 76
Strana 77
Strana 78
Strana 79
Strana 80
Strana 81
Strana 82
Strana 83
Strana 84
Strana 85
Strana 86
Strana 87
Strana 88
Strana 89
Strana 90
Strana 91
Strana 92
Strana 93
Strana 94
Strana 95
Strana 96
Strana 97
Strana 98
Strana 99
Strana 100
Strana 101
Strana 102
Strana 103
Strana 104
Strana 105
Strana 106
Strana 107
Strana 108
Strana 109
Strana 110
Strana 111
Strana 112
Strana 113
Strana 114
Strana 115
Strana 116
Strana 117
Strana 118
Strana 119
Strana 120
Strana 121
Strana 122
Strana 123
Download

KALENDÁR PODUJATÍ MESTA BB NA ROK 2015