List1
KALENDÁR PODUJATÍ MESTA BB NA ROK 2015
Termín
Por. konania
číslo podujatia
Názov podujatia
Miesto
konania
Tradičné
(T)
Novinka
Bližšia charakteristika
(N)
Garant za
mesto
Organizátor
Novoročný
01.01.2015 ohňostroj
Banská
Bystrica,
centrum mesta,
Radnica
T
vítanie nového roka,
tradičný novoročný
ohňostroj
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
2
Trojkráľový
06.01.2015 večerný beh
Banská
Bystrica, Nám.
SNP
T
športové podujatie, 5 km
beh v novoročnej
atmosfére mesta
Marathon Banská
Bystrica, s. r. o.,
Mesto Banská
OPM – SP Bystrica
3
Banská
Bystrica,
08.01.2015 Novoročný koncert Radnica
T
hudobné podujatie
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
4
Banskobystrická
22.02.2015 stopa
Králiky a
okolie
T
športové podujatie pre
milovníkov bežeckého
lyžovania
ŠK NON-STOP
BEH, Mesto Banská
OPM – SP Bystrica
5
18.01.2015 Potulky mestom
Cikkerova sieň
Radnica,
Banská
Bystrica
T
pravidelná mesačná
prehliadka mesta vždy na
inú tému
OPM-IC
Mesto Banská
Bystrica
6
14. 15.2.2015
Banská
Bystrica,
Králiky
T
medzinárodné preteky
psích záprahov
OPM-SP,
PS-SUR
SKSJP, Mesto BB a
STZ
7
29.1. 1.2.2015
Bratislava
T
medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu
OPM – CR,
OPM – IC Incheba
8
Banskobystrická
04.02.2015 latka
Banská
Bystrica, SH
Štiavnicky
T
medzinárodný výškarský
míting
VŠC DUKLA BB ,
Mesto Banská
OPM – SP Bystrica
9
Svetový deň
21.02.2015 sprievodcov
Banská
Bystrica
T
prehliadky mesta spojené s
výkladom vlastivedných
Mesto Banská
sprievodcov
OPM – IC Bystrica
10
28.2. 1.3.2015
N
medzinárodný turnaj v
džude žiakov, 2. ročník
1
Visegrad Cup
ITF
SLOVAKIATOUR
2015
Banská
Grand Prix Banská Bystrica,
Štiavničky
Bystrica
Strana 1
Judo klub Dukla
BB, Mesto Banská
OPM – SP Bystrica
List1
11
Banská
Bystrica,
07.03.2015 Na vrchol v Európe Europa SC
T
beh do vrchu na
bežeckých trenažéroch
Marathon Banská
Bystrica, s. r. o.,
Mesto Banská
OPM – SP Bystrica
kultúrny program,
fašiangový pochod
mestom, folklórny
program v sále SOS
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica, SOS
marec
Fašiangy
Banská
Bystrica,
Námestie SNP,
SOS
N
marec
Cena mesta, Cena
primátora
Banská
Bystrica,
Radnica
T
udeľovanie ocenení,
spoločenské podujatie
KP,
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
MDŽ
Banská
Bystrica,
Radnica
T
spoločenské podujatie
KP,
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
marec
Hudobná jar
Banská
Bystrica,
Radnica
T
cyklus koncertov vážnej
hudby
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
16
február
Najlepší športovci
mesta za rok 2014
Banská
Bystrica,
Radnica
T
oceňovanie najlepších
športovcov mesta
Mesto Banská
OPM – SP Bystrica
17
1. ročník
celonárodnej
gastronomickej
28.03.2015 súťaže
Banská
Bystrica, Hotel
Lux
N
súťaž kuchárov a cukrárov
v kategórii junior a senior,
prezentácia firiem, live
kuchyne
OPM-CR
28.29.3.2015
Banská
Bystrica, Krytá
plaváreň
Štiavničky
T
medzinárodné plavecké
preteky
PO KTV UMB BB,
Mesto Banská
OPM – SP Bystrica
30.03.2015 Deň učiteľov
Banská
Bystrica,
Radnica
oceňovanie
pedagogických
zamestnancov
PS – SUR,
KP, OPM – Mesto Banská
KU
Bystrica
apríl
Jarné námestie
Banská
Bystrica,
Námestie SNP T
zvykoslovné pásmo k
Veľkej noci
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
apríl
Banská
Bystrica, aula
Hrajteže mi, hrajte UMB
hudobné podujatie
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
12
13
14
15
18
19
20
21
marec
Banska Bystrica
Cup 2015
T
T
Strana 2
Banskobystrický
klub kuchárov a
cukrárov
List1
22
1. kolo dorastu a
25.04.2015 mladšieho žiactva
23
1.5.30.5.2015
Banská
Bystrica
Banská
Do práce na bicykli Bystrica
T
celodenný pretek v
atletike/dopoludnia kat.
ml. žiactva a popoludní
dorast
T
podpora bicykla, ako
plnohodnotného
dopravného prostriedku na
presun po meste)
OPM – CR OCI BB
AK ŠK UMB BB,
mesto Banská
OPM – SP Bystrica
24
Prvomájový
01.05.2015 program
Banská
Bystrica,
Námestie SNP T
netradičný program,
tvorivé dielne
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
25
Banská
Bystrica,
United Europe jazz Námestie SNP,
01.05.2015 Festival
Radnica
T
20. medzinárodný
dixielandový festival
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
26
2. kolo staršieho
09.05.2015 žiactva
Banská
Bystrica
T
krajské kolo v atletike
žiakov
AK ŠK UMB BB,
mesto Banská
OPM – SP Bystrica
máj
Deň matiek
Banská
Bystrica,
Radnica
T
spoločenské podujatie
KP,
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
28
máj
Banskobystrické
gymnastické dni
2015
Banská
Bystrica, ŠH
FHV UMB
T
medzinárodné
gymnastické preteky
GK UMB, Mesto
OPM – SP Banská Bystrica
29
Majstrovstvá
Stredoslovenského
atletického zväzu
23.05.2015 jednotlivcov
T
preteky jednotlivcov o
majstra kraja v atletike
AK ŠK UMB BB,
mesto Banská
OPM – SP Bystrica
T
Marathon Banska
Bystrica, s. r. o.,
krosový beh pre všetkých,
Mesto Banská
hobby trať, beh chrústov OPM – SP Bystrica
T
športové súťaže pre žiakov
Mesto Banská
ZŠ
OPM – SP Bystrica
T
program pre deti pri
príležitosti ukončenia
školského roka
27
Banská
Bystrica
30
ADRIM
24.05.2015 Nemčiansky beh
31
Olympijský festival
detí mesta Banská Banská
27.05.2015 Bystrica
Bystrica
32
Banská
Bystrica
Jún
Hurá prázdniny
Nemce
Strana 3
BCF Banská
OPM – KU Bystrica
List1
Banská
Bystrica,
Námestie SNP T
pestrý program ku Dňu
detí
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
34
Banská
Svetový deň darcov Bystrica,
12.06.2015 krvi
Námestie SNP T
podujatie k SDDK
OPM – CR NTSSR BB, BBSK
35
Jún –
september
pestrá ponuka programov
Mesto Banská
pre rôzne cieľové skupiny OPM – KU Bystrica
33
01.06.2015 MDD
36
37
38
39
Kultúrne leto
Banská
Bystrica
Jún
Noc hudby
Banská
Bystrica
T
hudobný program
Mesto Banská
Bystrica, Alliance
OPM – KU Francaise
Jún
Pietna spomienka,
začiatok 1. svetovej Banská
Bystrica
vojny
T
spomienkové podujatie
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
jún
Banská
Športová olympiáda Bystrica,
Štadión SNP
detí materských
Štiavničky
škôl
T
20. ročník športových
súťaží pre deti materských
škôl o putovný pohár
OPM-SP,
primátora mesta
PS-SUR
Mesto Banská
Bystrica
výstava obrazov spojená s
krstom knihy „Sásová v
obrazoch“
OPM-KU
Spoločenstvo
Rudlová Sásová,
Dokumentačné
centrum Sásová,
ENDOM Ing. Ján
Kollár
T
ŠVK, Lazovná
9, Banská
16.06.2015 Sásová v obrazoch Bystrica
N
Banská
Bystrica,
štadión
Štiavničky
T
športové podujatie
Marathon Banska
Bystrica, s. r. o.,
Mesto Banská
OPM - SP Bystrica
T
letný hudobný festival
OZ Art 77, Mesto
OPM – KU Banská Bystrica
AK ŠK UMB BB,
mesto Banská
OPM – SP Bystrica
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
40
18.19.6.2015
Banskobystrická
bežecká 24
hodinovka
41
18. 20.6.2015
Banská
Bystrica,
ROCKSCAPE 2015 amfiteáter
42
3. kolo staršieho
20.06.2015 žiactva
Banská
Bystrica
T
celodenný pretek st.
žiactva
43
Sídliskové
júl, august večerníčky
Banská
Bystrica
T
rozprávky pre deti na
sídliskách
Strana 4
List1
Banská
Bystrica, park
pod
Pamätníkom
SNP
N
hudobné programy
júl
Tour de volcano
Poľana
Banská
Bystrica –
okolie
T
Cyklistický klub
medzinárodný cyklistický
BB, Mesto Banská
maratón
OPM – SP Bystrica
46
júl
Parkour meeting
Banská Bystrica
Banská
Bystrica
T
spoločné tréningy,
workshopy a prezentácie
parkuristov
Slovak Freerun
family, Mesto
OPM - SP Banská Bystrica
47
19. Catch the flawa
23.07.2015 summer camp
Banská
Bystrica
T
letné tanečné workshopy
MG & MK s. r. o.,
OPM - CR Stred Crew
48
OUTBREAK
EUROPE –
medzinárodné
24.tanečné breakdance
26.07.2015 a hip-hop podujatie
Banská
Bystrica,
Námestie SNP,
SC Europa
T
tanečný festival
OPM-CR
44
45
49
Promenádne
júl, august koncerty
24. 26.7.2015
Banícke dni mesta /
Cisárska vizitácia a
8. stretnutie
baníckych miest a Banská
Bystrica
obcí Slovenska/
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
MG&MK, s.r.o.
T
podujatie spojené s
0PM KU,
baníckou tradíciou mesta OPM CR
Združenie
baníckych miest a
obcí Slovenska, BB
banícky cech, Mana
s. r. o.
T
najťažší krosový beh v
prekrásnej prírode
Kremnických vrchov,
hobby trať, beh Chrústov OPM – SP
Marathon Banska
Bystrica, s. r. o.,
Mesto Banská
Bystrica
T
Spoločenstvo
Rudlová – Sásová,
spoločenské podujatie, 4.
Dokumentačné
ročník, uhorkové
centrum Sásová,
špeciality, história,
ENDOM Ing. Ján
kultúrny program
OPM – KU Kollár
Kros Kordíky
25.07.2015 Králiky
Kordíky
51
Deň sásovskej
01.08.2015 uhorky
Multifunkčné
ihrisko,
Rudohorská
ul., Banská
Bystrica –
Sásová
52
august
Bažant
kinematograf
Banská
Bystrica,
Námestie SNP T
open-air kino
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
53
august
Festival
národnostných
menšín
Banská
Bystrica,
Námestie SNP N
predstavenie kultúry
rusínskej menšiny
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
54
Banská
Bystrica,
Turnaj SNP v
22.08.2015 džude mužov a žien Štiavničky
50
T
medzinárodný turnaj v
Dukla BB, Mesto
džude seniorov, 31. ročník OPM – SP Banská Bystrica
Strana 5
List1
55
Medzinárodné
letecké dni, Slovak
Letecká
International Air
29.základňa Sliač
Fest 2014 - MLD
30.08.2015 SIAF 2014
Letisko Sliač T
letecká show
Slovenská letecká
agentúra,
Ministerstvo obrany
SR, Mesto Banská
OPM - CR Bystrica
56
Merida – Zelená
01.09.2015 Stopa SNP
Selce – okolie T
preteky na horských
bicykloch
OPM - SP OZ Biela stopa SNP
Banská
Bystrica, Nám.
SNP
T
tretí najväčší maratón na
Slovensku, Minimaratón detské behy, preteky
lezúňov, míľa pre
mamičky s kočíkmi,
Maratón, Polmaratón,
Polmaratón na boso,
polmaratónske štafety
OPM - SP
57
Banskobystrický
5.-6.9.2015 maratón
58
september
59
Banská
Radvanský jarmok, Bystrica,
10. centrum mesta,
Trh remesiel,
13.09.2015 Stretnutie rodákov Radnica
T
60
september
61
Banská
Anderleho Radvaň Bystrica
T
Marathon Banska
Bystrica, s.r.o.,
Mesto Banská
Bystrica
Medzinárodný bábkarsky
Mesto Banská
festival
OPM – KU Bystrica, Unima
tradičný banskobystrický
jarmok
PS – OB, Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
Na baňu klopajú
Banská
Bystrica,
Námestie SNP T
folklórny festival
FS Matičiarik,
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
16.22.9.2015
Európsky týždeň
mobility
Banská
Bystrica
T
kampaň na podporu trvalo
udržateľnej mobility v
meste
OPM – CR OCI BB
62
september
Šachový turnaj
OPEN Banská
Bystrica 2015
Banská
Bystrica
T
šachový turnaj a Veľká
Šachový klub pri
cena mládeže jednotlivcov
CVČ BB, Mesto
v šachu
OPM - SP Banská Bystrica
63
Svetový deň
27.09.2015 cestovného ruchu
Banská
Bystrica,
Námestie SNP T
64
Pohár SNP v
karate,
medzinárodná
11.10.2015 účasť, 30. ročník
Banská
Bystrica, ŠH
FF UMB,
Tajovského 40 T
Mesto Banská
celosvetové oslavy WTD OPM - CR Bystrica
turnaj v karate
Strana 6
Karate kluby ŠK
UMB a CMK
Banská Bystrica,
Mesto Banská
OPM – SP Bystrica
List1
10. Medzinárodná
11.10.2015 výstava mačiek
Banská
Bystrica
T
výstava
66
október
Banská
Bystrica,
Radnica
T
cyklus koncertov klasickej
Mesto Banská
hudby
OPM – KU Bystrica
67
09.Svetelná výstava
22.11.2015 LIGHT EXPO
Banská
Bystrica,
Námestie SNP T
svetelná výstava –
originálne exponáty z
optických vlákien
LEDeco, Mesto
OPM - CR Banská bystrica
68
Deň vojnových
11.11.2015 veteránov
Banská
Bystrica
spoločenské podujatie
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
65
Hudobná jeseň
N
Banská
Bystrica,
Zimný štadión T
OPM CR
Zväz chovateľov
mačiek Zvolen
53. ročník Veľkej ceny v
KK Iskra Banská
krasokorčuľovaní
OPM – SP Bystrica
november
Grand Prix SNP
Banská Bystrica
november
Festival zborového Banská
Bystrica,
spevu V. F.
Radnica
Bystrého
T
Mesto Banská
Festival zborového spevu OPM – KU Bystrica
71
november
Nežná revolúcia
Banská
Bystrica,
Radnica
T
spomienkový program
72
december,
január
73
december
Banská
T
Vianoce a Mikuláš Bystrica
Banská
Bystrica,
Vianočný
primátorský punč Námestie SNP T
74
Banskobystrická
29.plavecká 24
30.12.2015 hodinovka
Banská
Bystrica, Krytá
plaváreň
Štiavničky
T
obľúbené plavecké
podujatie pre obyvateľov
Mesto Banská
mesta
OPM – SP Bystrica
75
pravidelné
podujatia na
počas
Detskom
celého roka onkologickom odd.
Banská
Bystrica,
Detská
nemocnica
T
Projekt Klauni rozdávajú
Mesto Banská
smiech
OPM – KU Bystrica
76
pravidelné
podujatia v
počas
Domovoch
celého roka sociálnych služieb
Banská
Bystrica,
domovy
sociálnych
služieb
T
Projekt Za krajšiu jeseň
života
69
70
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
vianočné programy,
Mikuláš, primátorský
Mesto Banská
punč, novoročný ohňostroj OPM – KU Bystrica
primátorský punč
Zmena programu
vyhradená!
Strana 7
KP,
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
Mesto Banská
OPM – KU Bystrica
Download

kalendár podujatí mesta bb na rok 2015