Počty kusov - inkontinencia.sk
1z4
ÚVODNÁ STRÁNKA
Novinky
ČO JE INKONTINENCIA
DIAGNOSTIKA
DRUHY A STUPNE
TERAPIA
DRUHY POMÔCOK
PREDPISOVANIE, ÚHRADY
POČTY KUSOV
PRAKTICKÉ RADY
VAŠE OTÁZKY
Stránku podporuje
http://www.inkontinencia.sk/inkontinencia-pocty-kusov-porovnanie.html
POROVNANIA POČTOV KUSOV
V nasledovných tabuľkách sme pre Vás urobili porovnanie nasledovných výrobcov a ich značiek
pomôcok:
ABENA (Abri) - www.abena.sk
Hartmann-Rico (Moli) - www.hartmann.sk
Kimberly-Clark (Depend, Bobi Absorba) - www.depend.sk
SCA Hygiene Products (Tena) - www.tena.sk
TZMO (Seni) - www.seni-sk.sk
podľa nasledovnej metodiky:
jednotlivé druhy pomôcok sme rozčlenili na príslušný počet veľkostí alebo rozmerov a ak to
bolo nevyhnutné, tak aj na kategórie sacích schopností
podľa uvedených kritérií sme zaradili do príslušnej skupiny všetky porovnávané pomôcky
vydelením finančného limitu (15,74€ resp. 55,32€) cenou pomôcky sme zistili počet kusov
pomôcok hradených zdravotnými poisťovňami. Použili sme pritom ceny uvedené v "Zozname
zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného
poistenia". Ak sme mali k dispozícii propagačné materiály slovenských zastúpení jednotlivých
výrobcov, údaje o počte kusov sme prevzali z nich
niektoré druhy pomôcok majú stanovený maximálny počet 60 kusov (vložky a podložky pre 3.
stupeň). V takom prípade v tabuľkách uvádzame hodnotu týchto 60 ks v € (pre možnosť
dokombinovania s inými druhmi)
Poznámky:
všetky prepočty sú orientačné, aktuálny počet kusov doporučujeme overiť si na príslušnej
internetovej stránke
prepočty finančných limitov na kusy sa týkajú alternatívy, keď bude poskytovaný iba jeden
druh pomôcky. Pri kombinácii viacerých druhov pomôcok budú množstvá primerane iné
Ešte niekoľko slov pred samotnými tabuľkami: Nikto nie je neomylný, preto sa pri prepočtoch
mohlo stať, že sme sa pomýlili, že sme niekomu pridali alebo ubrali niekoľko kusov, niečo
nezaradili a pod. Preto si dovoľujeme požiadať zastúpenia v tabuľkách uvedených výrobcov, aby
nám prípadné nezrovnalosti oznámili. Podobne aj firmy, ktoré v tabuľkách zatiaľ nefigurujú, nám
môžu zaslať svoje podklady. Kontaktujte nás na [email protected] Vzhľadom na
to, že táto internetová stránka má nekomerčný charakter, budeme ju aktualizovať bezplatne.
TIP: Porovnávacie tabuľky obsahujú podrobné údaje o každej pomôcke. Tieto údaje
zobrazíte tak, že podržíte kurzor myši na čísle udávajúcom počet kusov do limitu.
Následne sa Vám po chvíľke zobrazia nasledovné údaje: názov pomôcky, sacia schopnosť, kód
na predpisovanie, cena v lekárni resp. výdajni ZP.
Údaje v tabuľkách sú už aktualizované aj o zmeny s avizovanou platnosťou od
1.4.2014.
Poznámka: Nakoľko nie vždy máme k dispozícii smerodajné podklady od všetkých firiem a včas,
je možné že niektoré údaje sa môžu mierne odlišovať od skutočnosti. Preto doporučujeme vždy
si overiť údaje na internetových stránkach jednotlivých firiem.
Vložky (skupina B1)
Vložky - II. stupeň - prepočet finančného limitu 15,74 € na kusy
Všetky vložky uvedené v nasledovnej tabuľke sú priedušné
sacia
schopnosť
ABENA
Abri Light,
Abri San
Hartmann
Kimberly
SCA
TZMO
Molimed
Depend
Tena Lady
Seni Lady
140-200 ml
131
74
74
74
117
200-300 ml
121
78/74
74
74
97 (360 ml)
300-400 ml
98
65/62
71
74
82
400-700 ml
82/87
62/52
62/43
62
74
28.03.2014 11:34
Počty kusov - inkontinencia.sk
http://www.inkontinencia.sk/inkontinencia-pocty-kusov-porovnanie.html
Vložky pre ľahkú inkontinenciu (od 1.10.2013 vyradené zo ZKZP) - cena za 1 ks
Všetky vložky uvedené v nasledovnej tabuľke sú priedušné
sacia
schopnosť
ABENA
Abri Light
Hartmann
Molimed
Kimberly
Depend
SCA
Tena Lady
70-80 ml
0,10
0,16
0,13
0,15
Pomôcky pre mužov (skupina B1, B2)
Vložky alebo vkladacie plienky - II. stupeň - prepočet finančného limitu na kusy
Všetky pomôcky uvedené v nasledovnej tabuľke sú priedušné
sacia
schopnosť
ABENA
Abri Man
Hartmann
Molimed M
Kimberly
SCA
Depend for Men Tena for men
250-400 ml
-
50
-
62
400-700 ml
78
52
56
54
900 ml
37
-
-
-
Vkladacie plienky pre mužov - III. stupeň - prepočet finančného limitu na kusy
Všetky pomôcky uvedené v nasledovnej tabuľke sú priedušné
sacia
schopnosť
ABENA
Abri Man
Hartmann
Molimed M
900 ml
131 ks
-
Kimberly
SCA
Depend for Men Tena for men
-
-
Vkladacie plienky (skupina B2)
Vkladacie plienky - III. stupeň - prepočet finančného limitu 55,32 € na kusy
Pri každom výrobcovi je uvedené, či sú pomôcky priedušné alebo nepriedušné
sacia
schopnosť
ABENA
Abri San,
Abri Light
Hartmann
Kimberly
SCA
TZMO
Moliform
Depend
Tena Comfort
San Seni
priedušné
nepriedušné
nepriedušné
nepriedušné
priedušné
600-950 ml
251
134
190
141
-
1100-1400 ml
178
117
145
-
120
1500-1800 ml
162
108
100
131
120
2000-2300 ml
141
97
-
117
120
2400-2800 ml
128/125
97
-
117
120
3200-3400 ml
120
-
-
117
-
Plienkové nohavičky (skupina B3)
Plienkové nohavičky - III. stupeň - prepočet finančného limitu 55,32 € na kusy
Pri každom výrobcovi je uvedené, či sú pomôcky priedušné alebo nepriedušné
sacia
schopnosť
ABENA
Abri Form
priedušné
Hartmann
Molicare
Kimberly
Bobi,Depend
neprie-
prie-
neprie-
prie-
dušné
dušné
dušné
dušné
veľkosť X-Small
1400-1600 ml
138
-
102
veľkosť Small
TZMO
Super Seni
priedušné
priedušné
106
-
(40-70 cm)
-
-
(60-80 cm)
1100-1500 ml
-
87/79
-
93
-
-
112
1600-1900 ml
106
-
87
-
80
90/76
95
2000-2200 ml
93
-
79
-
75/72
65
-
veľkosť Medium
2z4
SCA
Tena Slip
(70-110 cm)
do 2000 ml
-
75
75
80
-
-
89
2000-2400 ml
95
71
-
75
-
82
87
2400-2800 ml
85
-
71
71
80
72
-
2800-3300 ml
79
-
-
-
71/75
60
-
3600 ml
72
60
-
-
-
-
-
28.03.2014 11:34
Počty kusov - inkontinencia.sk
http://www.inkontinencia.sk/inkontinencia-pocty-kusov-porovnanie.html
veľkosť Large
(100-150 cm)
do 2400 ml
-
67
67
75/75
-
-
79
2400-2800 ml
83
67
-
71
-
82
75
2800-3200 ml
77
-
67
-
75
72
-
3400-3800 ml
70
-
-
-
67/70
-
-
4000 ml
63
55
-
-
-
60
-
veľkosť X-Large
(110-170 cm)
2700-3000 ml
-
-
-
75/71
-
-
71
3200-3500 ml
70
-
56
-
75
60
-
4000 ml
63
-
-
-
70/67
-
-
Navliekacie plienkové nohavičky III. stupeň - prepočet finančného limitu 55,32 € na kusy
Všetky pomôcky uvedené v nasledovnej tabuľke sú priedušné
ABENA
veľkosť
X-Small
40-70 cm
sacia schopnosť
Abri Flex
Hartmann
Molicare
Mobile
Kimberly
Depend
Pants
1300-1700 ml
-
64
64
SCA
TZMO
Tena Pants
Seni Active
64
-
Small
1300-1500 ml
73
64
64
64
-
60-85 cm
2000 ml
-
-
-
64
-
Medium
1400-1600 ml
69
64
64
64
67
80-110 cm
1900-2000 ml
-
64
-
64
-
Large
1400-1700 ml
65
64
64
64
67
100-140 cm
1900-2200 ml
-
64
-
64
-
1400-1800 ml
-
58
64
64
67
X-Large
120-150 cm
Detské plienkové nohavičky III. stupeň - prepočet finančného limitu 55,32 € na kusy
Všetky pomôcky uvedené v nasledovnej tabuľke sú priedušné
váhová
kategória
9-18 kg
12-25 kg
15-30 kg
ABENA
Bambo
Hartmann
Fixies
Kimberly
Huggies
TZMO
Happy
sacia schopnosť
1000 ml
-
-
-
počet kusov
212
-
-
-
sacia schopnosť
1200 ml
-
-
-
počet kusov
204
-
-
184
sacia schopnosť
1300 ml
-
-
-
počet kusov
167
-
-
-
Navliekacie detské plienkové nohavičky
12-20 kg kg
18+ kg
27-57 kg
sacia schopnosť
900 ml
-
-
-
počet kusov
134
-
-
-
sacia schopnosť
1000 ml
-
-
-
počet kusov
120
-
-
-
sacia schopnosť
-
-
-
-
počet kusov
-
-
-
-
Podložky (skupina B5)
Podložky - III. stupeň - hodnota 60 kusov pomôcok v €
Všetky savé podložky sú nepriedušné
ABENA
Abri Soft
Hartmann
Molinea Plus
sacia schopnosť
900 ml
hodnota 60 ks v €
12,60
rozmer
40x60 cm
3z4
Kimberly
Depend
SCA
Tena
TZMO
Seni Soft
320 ml
-
820 ml
-
17,40
-
13,20
-
28.03.2014 11:34
Počty kusov - inkontinencia.sk
http://www.inkontinencia.sk/inkontinencia-pocty-kusov-porovnanie.html
60x60 cm
60x75 cm
60x90 cm
zastielacia
sacia schopnosť
1300 ml
1100 ml
neuvedená
1435 ml
1148 ml
hodnota 60 ks v €
17,40
24,00
22,20
20,40
19,20
sacia schopnosť
1700 ml
-
-
-
-
hodnota 60 ks v €
21,60
-
-
-
-
sacia schopnosť
2100 ml
1700 ml
neuvedená
2435 ml
1355 ml
hodnota 60 ks v €
23,40
28,80
29,40
27,00
24,00
sacia schopnosť
2000 ml
1550 ml
-
2200 ml
-
30,00
32,40
-
32,40
-
70-90x180 cm hodnota 60 ks v €
Ošetrovacie pomôcky
Ošetrovacie pomôcky nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. V tabuľke uvádzame ceny
najpoužívanejších prípravkov na umytie a ošetrenie inkontinenciou namáhanej pokožky.
Ošetrovacie pomôcky - cena za 1 ks v €
ABENA
Abena
Skincare
Hartmann
SCA
TZMO
Menalind
Necesse
Seni Care
Pena na umývanie bez vody, spray 400 ml
5,83
6,96
6,29
-
Mydlo na umývanie bez vody, 500 ml
4,75
-
-
-
-
-
-
5,99
výrobok
Čistiaca pena, 500 ml
Sprchové a kúpeľové mydlo, 500 ml
4,08
-
6,63
-
Mydlo pre intímnu hygienu, 500 ml
4,17
-
-
-
Umývací a ošetrujúci krém, 250 ml
-
-
4,63
-
Olejový spray, 200 ml
5,06
6,61
6,29
-
Zinková masť, 100 ml
4,35
-
3,29
-
-
-
-
4,99
Kožný ochranný krém, 200 ml
-
6,96
-
4,99
Ochranná vazelína, 150 ml
-
-
4,63
-
Ochranný krém, 200 ml
Telové mlieko, 500 ml
6,41
-
-
-
Pleťové mlieko, 250 ml
-
-
6,63
-
Regeneračná masť, 150 ml
6,41
-
-
-
Masť na veľmi suchú pokožku, 200 ml
6,45
-
-
-
-
-
-
6,49
3,98
5,76
-
3,99
2,78/4,36
-
-
3,29/5,49
-
-
4,96
-
Žinky na umývanie, 50 ks
2,99
-
-
5,99
Umývacie rukavice, 175 ks
-
-
11,03
-
Balzam na suchú pokožku, 250 ml
Masážny gél na prekrvenie pokožky, 250 ml
Vlhčené utierky, 80 ks
48 ks
verzia pre tlač vo formáte pdf
© inkontinencia.sk Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, prepracovávanie, preklady do iných jazykov a iné používanie diela
možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Original design by OSWD.
4z4
28.03.2014 11:34
Download

verzia pre tlač vo formáte pdf