Bezstarostný pocit
aj pri ľahkej inkontinencii
Vložky MoliMed
sú diskrétne, zabraňujú
zápachu a sú mimoriadne
šetrné k pokožke
S
65ÚHK
RADE
V
INKOKARTA/Platnosť od 1. 4. 2010
Odporúčané množstvo absorpčných pomôcok Moli pri preskripcii
INKOKARTA/Platnosť od 1. 4. 2010
NOVÉ
V
V
V
NOVÉ
1
111
1111
11
MoliCare
111
1111
MoliCare Super
MoliNea
11
IKAJÚCO SE
YN
DIA
MoliForm
IKAJÚCO SE
YN
DIA
MoliPants
IKAJÚCO SE
YN
DIA
MoliCare Mobile
MoliMed
kód
výrobok
obvod bokov
v cm
absorpcia
v ml
MoliMed – vložky pri ľahkom úniku moču
B59677
MoliMed Ultra Micro
80
B68964
MoliMed Micro Light
180
B53320
MoliMed Micro
260
B53317
MoliMed Mini
340
B53318
MoliMed Midi
490
B53319
MoliMed Maxi
960
B28800
MoliMed Classic Mini
300
B28801
MoliMed Classic Midi
490
B28802
MoliMed Classic Maxi
920
MoliMed M – vložky pre mužov
B32773
MoliMed M Active
365
B68965
MoliMed M Protect
620
MoliMed Pants – navliekacie nohavičky na ľahký a stredný únik moču
B70994
MoliMed Pants Medium
70 – 100
847
B70995
MoliMed Pants Large
100 – 150
874
MoliCare Mobile – navliekacie nohavičky na stredný a ťažký únik moču
B65960
MoliCare Mobile Light Medium
80 – 120
966
B65961
MoliCare Mobile Light Large
100 – 150
1 139
B70307
MoliCare Mobile Extra Small
45 – 70
1 287
B39457
MoliCare Mobile Small
60 – 90
1 284
B39458
MoliCare Mobile Medium
80 – 120
1 564
B39459
MoliCare Mobile Large
100 – 150
1 713
B70308
MoliCare Mobile Extra Large
130 – 170
1 862
B70309
MoliCare Mobile Super Medium
80 – 120
1 896
B70310
MoliCare Mobile Super Large
100 – 150
2 196
MoliCare – plienkové nohavičky na deň
B35286
MoliCare Premium Extra Small
40 – 60
1 620
B35287
MoliCare Premium Small
60 – 90
1 580
B35288
MoliCare Premium Medium
90 – 120
2 070
B35289
MoliCare Premium Large
120 – 150
2 390
B70987
MoliCare Premium Extra Large
150 – 175
4 119
B81150
MoliCare Soft Small
60 – 90
1 580
B81151
MoliCare Soft Medium
90 – 120
2 070
B81152
MoliCare Soft Large
120 – 150
2 390
B70988
MoliCare Classic Small
50 – 80
1 100
B70989
MoliCare Classic Medium
70 – 120
1 555
B70990
MoliCare Classic Large
100 – 150
2 030
MoliCare – plienkové nohavičky na noc
B35290
MoliCare Premium Super Small
60 – 90
1 980
B35291
MoliCare Premium Super Medium
90 – 120
2 800
B35292
MoliCare Premium Super Large
120 – 150
3 020
B81157
MoliCare Soft Super Small
60 – 90
1 980
B81158
MoliCare Soft Super Medium
90 – 120
2 800
B81159
MoliCare Soft Super Large
120 – 150
3 020
B70991
MoliCare Classic Super Small
50 – 80
1 500
B70992
MoliCare Classic Super Medium
70 – 120
2 190
B70993
MoliCare Classic Super Large
100 – 150
2 620
B20702
MoliCare Super Plus Medium
70 – 120
3 508
B20703
MoliCare Super Plus Large
100 – 150
4 598
MoliNea Plus Premium – podložky pod pacientov
B23355
MoliNea Plus
60 x 60
1 157
B23356
MoliNea Plus
60 x 90
1 828
B20711
MoliNea Plus – D
60 x 90
1 580
B77597
MoliNea Plus Wings
180 x 90
1 342
MoliForm Premium – vkladacie plienky
B28059
MoliForm Normal
59 x 32
1 360
B28061
MoliForm Plus
59 x 32
1 620
B30639
MoliForm Extra
70 x 32
2 257
B30640
MoliForm Super
70 x 32
2 660
MoliPants Soft – fixačné nohavičky
B30642
MoliPants Soft Small
40 – 80
–
B30644
MoliPants Soft Medium
60 – 100
–
B30645
MoliPants Soft Large
80 – 120
–
B30646
MoliPants Soft Extra Large
100 – 160
–
B30647
MoliPants Soft Extra Extra Large
140 – 180
–
Detské plienkové nohavičky
hmotnosť dieťaťa
B35719
Fixies Ultra Dry, Unisex Junior
11 – 25 kg
B35717
Fixies Ultra Dry, Unisex Maxi
7 – 18 kg
*maximálne množstvo
**odporúčané množstvo
ks v bal.
cena
v lekárni
(EUR/ks)
2. stupeň
fin. limit
17,32 EUR
(počet ks)
3. stupeň
fin. limit
57,83 EUR
(počet ks)
28
14
14
14
14
14
30
30
30
0,17
0,22
0,21
0,25
0,26
0,43
0,22
0,26
0,32
101
78
82
69
66
40
78
66
54
14
14
0,33
0,32
52
54
*60
*60
12
10
0,88
0,93
–
–
65
62
14
14
14
14
14
14
14
14
14
0,93
0,93
0,90
1,03
1,04
1,17
1,17
1,29
1,59
–
–
–
–
–
–
–
–
–
62
62
64
56
55
49
49
44
36
30
30
30
30
14
30
30
30
30
30
30
0,57
0,67
0,77
0,86
1,03
0,68
0,81
0,90
0,67
0,77
0,86
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
101
86
75
67
56
85
71
64
86
75
67
30
30
30
30
30
30
30
30
30
14
14
0,74
0,82
0,86
0,78
0,86
0,92
0,74
0,82
0,86
0,96
1,06
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
78
70
67
74
67
62
78
70
67
60
54
30
30
50
20
0,42
0,51
0,49
0,57
–
–
–
–
*60
*60
*60
*60
30
30
30
30
0,50
0,54
0,60
0,60
34
32
28
28
115
107
96
96
5
5
5
5
5
0,74
0,74
0,86
0,86
0,86
**5
**5
**5
**5
**5
**5
**5
**5
**5
**5
18
22
0,37
0,37
podskupina B2
*60
*60
*60
*60
*60
134
*60
*60
*60
156
156
Limit skupiny B – Zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných poistencov
PODSKUPINA
INDIKAČNÉ OBMEDZENIA
MNOŽSTVOVÝ LIMIT
FINANČNÝ LIMIT
Názov druhu zdravotníckej
pomôcky
B1
vek od troch rokov
úhrnná suma 17,32 EUR/521,78 SKK
za mesiac pre druhý stupeň inkontinencie,
a to zdravotnícke pomôcky skupín B1,
B2, B4
druhý stupeň inkontinencie
úhrnná suma 57,83 EUR/1 742,19 SKK
za mesiac pre tretí stupeň inkontinencie,
a to zdravotnícke pomôcky skupín B1, B2,
B3, B4, B5
Vložky
tretí stupeň inkontinencie
B2
vek od troch rokov
Vkladacie plienky
druhý stupeň
60 kusov za mesiac
a tretí stupeň inkontinencie
B3
vek od troch rokov
Plienkové nohavičky
tretí stupeň inkontinencie
B4
vek od troch rokov
Fixačné nohavičky
druhý stupeň
a tretí stupeň inkontinencie
B
Podložky pod chorých
vek od troch rokov
tretí stupeň inkontinencie
B6
60 kusov za mesiac
30 kusov za mesiac
Kondómy
B7
20 kusov za mesiac
Urinálne vrecká
B8
1 kus za rok
Držiak
B9
2 kusy za rok
Pripevňovací pás
B10
120 kusov alebo päť súborov
za mesiac
Pomôcky na
autokatetrizáciu
Vysvetlivky:
Prvý stupeň inkontinencie moču – občasný únik moču, t. j. únik
po kvapkách alebo únik maximálne dva razy denne
Druhý stupeň inkontinencie moču – častý únik moču, t. j. únik
prúdom niekoľkokrát cez deň, objektivizovaný dôslednou anamnézou,
zhodnotením mikčného denníka alebo plienkovým testom
a) stresová inkontinencia moču – pri normálnej funkcii zvierača,
b) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – nonneurogénna príčina,
c) zmiešaná inkontinencia moču podľa a) a b).
Tretí stupeň inkontinencie moču – trvalý únik moču, t. j. únik
niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň môže byť predovšetkým
u ležiacich poistencov spojený aj s inkontinenciou stolice
a) fistuly,
b) stresová inkontinencia moču – pri strate funkcie zvierača,
c) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – nonneurogénna príčina,
d) zmiešaná inkontinencia moču podľa b) a c),
e) inkontinencia stolice – izolovaná alebo kombinovaná
s inkontinenciou moču.
Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz spôsobom určeným zdravotnou poisťovňou. Odporúčanie indikujúceho lekára je platné
najviac šesť mesiacov okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa, keď nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho
odborného lekára.
HARTMANN – RICO, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Viac informácií a VZORKY ZADARMO pre vašich pacientov
získate na bezplatnej infolinke 0800 100 150 alebo na www.hartmann.sk
828 892 (04/10)
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPP0408-2477/2008 platné k 1. 4. 2010
Download

kartu v PDF formáte otvoríte