Aké zmeny prinesie revízia
normy ISO 9001:2015 ?
...príležitosť  alebo hrozba ...
Tento e-book pre Vás napísali:
Vladimíra DUNÍKOVÁ
Milan ROJKO
www.revizia-iso9001.sk
www.accia-consulting.eu [email protected]
Copyright © 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
ĎAKUJEME
za váš kontakt,
sme radi, že ste nás našli.

Vladimíra DUNÍKOVÁ
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
Milan ROJKO
2/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Namiesto úvodu...
V súvislosti s revíziu noriem radu ISO 9000 boli vždy vedené veľké diskusie
a očakávania či už pozitívne alebo negatívne. A ešte väčšie a búrlivejšie
diskusie nastali, keď bolo potrebné zmeny v normách zaviesť do praxe.
> Sme ľudia a preto to možno považovať za normálne <
Nebude tomu inak ani pri práve prebiehajúcej a pripravovanej revízii normy
ISO 9001:2015 zameranej na systémy manažérstva, alebo ľudskou rečou
a jednoducho povedané:
□
ak ste manažér na to AKO každý deň riadite firmu,
□
ak ste zamestnanec na to AKO máte robiť to, ČO sa od vás očakáva.
Či už naše reakcie po vydaní normy budú
pozitívne alebo negatívne závisí len a len od nás.
Kto má motiváciu a bude chcieť hľadať v revízii pozitíva určite ich nájde
a úspešne ich využije v predstihu pred konkurenciou už dnes.
> lebo aj to sa dá  <
Kto nie a zmeny považuje za hrozbu, tomu niet pomoci a nepomôžu mu žiadne
konzultačné a prezentačné aktivity, motivačné školenie alebo presviedčanie
o výhodách zmien v riadení firmy bez ohľadu na „nejakú“ revíziu normy .
Naďalej bude považovať svoj vlastný systém manažérstva (!) za niečo oddelené a formálne
čo sa ho netýka. Školiace a konzultačné aktivity budú pre neho iba stratou času a peňazí.
Prínos žiadny.
Ľudia buď motivovaní
sú alebo nie sú.
Presviedčanie ani nič iné nepomôže.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
3/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Tento e-book sme napísali pre vás.
Pre ľudí, ktorí nepovažujú zmeny za hrozbu. Naopak. Vidia v nich príležitosť.
Vieme, že ste podnikaví ľudia, ktorým nechýba vízia, odvaha ani kreativita a
snažíte sa prekonať zastarané spôsoby myslenia, riadenia, zdieľania znalostí,
skúseností a vzdelávania. Uvedomujete si potrebu inovácií a riadenie rizík
v súčasnom prostredí považujete za samozrejmosť. Revíziu normy nevidíte ako
prácu naviac ale ako inšpiráciu pre ďalší rast a rozvoj.
> Snažíte sa vytvoriť firmy budúcnosti <
Tento e-book sme nenapísali pre ľudí, ktorí sa za každú cenu snažia myslieť negativisticky,
kritizujú každú zmenu, automaticky v nej vidia hrozbu hoci sa s ňou ani neoboznámili. Nesnažia
sa a nechcú vidieť aspoň malé pozitíva, viac rečnia ako konajú. Systém riadenia firmy vidia iba
ako súbor „rigidných“ požiadaviek, papierových dokumentov a zbytočných formulárov, nie
ako nástroj riadenia. Sú frustrovaní z neúspechu a nevedia, že nástroj úspechu majú vo
vlastných rukách. Ako si ho nastavili tak ho (ne)využívajú a tak sa im darí.
Chceme vás však podporiť a úprimne bude pre nás
a vieme, že aj pre vás dvojnásobným úspechom, ak si
tento e-book napriek tomu prečítate a pridáte sa na
stranu ľudí, ktorí dokážu a hlavne chcú využiť príležitosť
zmeny na zmenu. Dokážete to .
„Reštartujte“
svoj biznis !
Norma je ešte v štádiu prípravy. Veríme, že tých, ktorí využijete príležitosť, ktorú
revízia normy ISO 9001:2015 ponúka, bude väčšina a budete jasným dôkazom
toho, že úspech závisí od správneho
riadenia vášho biznisu.
Ďakujeme, že čítate tento e-book.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
4/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
KTO sme ?
Ing. Milan ROJKO Ing. Vladimíra DUNÍKOVÁ
Sme partneri v podnikaní aj v súkromí, spoločne sme založili
firmu ACCIA, s.r.o. a projekt www.revizia-iso9001.sk so zámerom pomáhať a
spoločne zdieľať svoje znalosti a skúsenosti, ktoré sme získali počas
15 ročného pôsobenia v oblasti
„business management consulting-u“
a praxe z realizovaných domácich a zahraničných projektov. Vyškolili sme a pripravili pre
prax desiatky ľudí od top manažmentu až po ľudí z bežných prevádzkových procesov.
Naša práca je zároveň naším „hobby“  .
Sme podnikatelia a staráme sa o svoju firmu. Sami máme vlastné pozitívne aj negatívne skúsenosti s jej riadením,
ktoré zdieľame s ostatnými. Baví nás inšpirovať Vás, pomáhať Vám a pripravovať riešenia pre vás.
Pre realizáciu projektov a prípravu ľudí používame najmodernejšie
svetovo uznávané prístupy, metódy a nástroje založené na vizuálnom
manažmente.
Neustále sa učíme od najlepších.
Realizovali sme projekty v pozíciách manažér projektu,
konzultant, manažér rizík projektu, manažér kvality projektu pre veľké,
stredné ale aj malé spoločnosti doma aj v zahraničí.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
5/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
PREČO
sme vytvorili projekt www.revizia-iso9001.sk
a napísali tento e-book ?
Lebo veríme, že ak chcete byť úspešní, musíte riadiť* svoj biznis
(*systém manažérstva = váš nástroj pre riadenie biznisu)
Našich 5
prečo
chceme vás presvedčiť, že:
SYSTÉM manažérstva je jednoduchým a efektívnym nástrojom pre riadenie vášho
biznisu. Naozaj. Videli sme firmy, kde chaotické denné operatívne riadenie bez väzby
na jasný podnikateľský zámer priviedlo firmu do „mínusových červených čísiel“.
REVÍZIA normy ISO 9001:2015 nie je hrozbou a ďalším biznisom pre certifikačné a
konzultačné firmy. Svoj systém manažérstva vôbec nemusíte dať certifikovať – samotná
certifikácia a „papier na stene“ vám úspech nezaručí pokiaľ nepochopíte na čo vám
systém manažérstva vôbec je a ako ho efektívne využívať pre svoj biznis. Už samotná
existencia firmy je dôvodom pre jej riadenie. Využite to, reštartujte sa a buďte úspešní!
ODDELENIE manažérskeho a operatívneho riadenia na dva formálne a
nespolupracujúce systémy riadenia je vážna a osudová chyba, ktorej dopadom je
vopred „plánovaný neúspech“. Zmeňte to! Využite príležitosť, ktorú revízia normy
ponúka. Nerobte „kvalitu“. Prepojte svoj podnikateľský zámer s denným riadením firmy
a vytvorte si vlastný „Business Management System“, pre seba, pre svoj biznis, pre ľudí,
ktorých máte vo firme . Dá sa to, je to jednoduché, len treba chcieť.
DOBRE vykonaná rozdielová (GAP) analýza súčasného stavu riadenia vo vašej firme
a adresne vypracovaný Akčný plán vám v dostatočnom časovom predstihu umožní
pripraviť seba aj firmu na zmenu. Pozitívnu zmenu. Začnite už teraz komunikovať so
svojimi ľuďmi, vysvetlite im, čo pozitívne im zmena prinesie. Presviedčajte. Komunikujte.
Zdôvodňujte. Motivujte. Zdieľajte znalosti a skúsenosti. Inšpirujte a nechajte ľudí tvoriť.
RIZIKO už dávno nie je len hrozba. Ale aj pozitívne využitá príležitosť. Riaďte ich. Čo ak
by sme riziká revízie normy ISO 9001:2015 nazvali príležitosťami ?
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
6/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
O ČOM
je a bude projekt www.revizia-iso9001.sk ?
Na stránkach www.revizia-iso9001.sk vám
budeme prinášať aktualizované informácie o:
>
pripravovanom návrhu revízie normy ISO 9001:2015, zmenách v norme a ich
porovnanie s predchádzajúcim vydaním normy,
>
dopadoch zmien na Vašu firmu a súčasný systém manažérstva, príležitostiach
a hrozbách, ktoré súvisia so zavádzaním zmien do praxe,
>
čo treba robiť a ako sa pripraviť na zmeny, ako plánovať implementáciu zmien,
ako vypracovať plán implementácie,
>
návody, postupy a vzory ako zavádzať konkrétne zmeny do praxe – príklady
a prípadové štúdie,
>
e-booky, on-line kurzy a on-line ISO academy, k vybraným oblastiam
systému manažérstva,
>
testy, dotazníky a samohodnotenia pre Vaše aj naše potešenie,
>
webináre s vybranými odborníkmi a ľuďmi z praxe,
>
blog a diskusné fórum pre spoločné zdieľanie znalostí a skúseností
a veľa ďalších informácií súvisiacich s návrhom revízie normy ISO 9001:2015, ktorá sa týka
systémov manažérstva > Business Management System a nástrojov pre úspešné riadenie firiem.
Naším zámerom nie je poskytovať vám „akademické“ informácie, ktoré môžete počuť na
konferenciách a dočítať sa o nich na stránkach www.iso.org. Naším cieľom je prinášať vám
praktické informácie o tom AKO interpretovať a implementovať požiadavky do praxe.
Tešíme sa na spoločné diskusie s vami. Aj my sa od vás učíme.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
7/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
AKÉ
zmeny prinesie revízia normy
ISO 9001:2015 ?
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
8/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
O revízii...
> Čo je to vlastne „tá“ revízia ?
Prehliadka, preskúmanie, preskúšanie, kontrola, oprava (zdroj: www.cudzieslova.sk).
> Prečo sa norma „zase“ reviduje ?
Lebo prostredie, v ktorom firmy podnikajú, podmienky a požiadavky rôznych zainteresovaných
strán sa menia. Je snaha veci zjednodušovať a integrovať. Je preto logické pravidelne
prehodnocovať vhodnosť noriem pre systémy manažérstva. Toto preskúmanie sa spravidla
deje raz za 5 rokov (isto máte v pamäti poslednú revíziu normy z roku 2008 ).
> Kto pripravuje revíziu normy ?
Ľudia z komisie ISO/TC176/SC 2 Quality Systems – celkom 77 spolupracujúcich krajín sveta,
vrátane Slovenska zastúpeného SÚTN. Viac informácií nájdete tu: www.iso.org.
> Kedy bude revízia normy vydaná ?
V septembri 2015. Už je to jasné .
> Bude stanovené prechodné obdobie ?
Áno. Tí, ktorí máte certifikovaný SMK podľa normy ISO 9001:2008 a budete ho chcieť „recertifikovať“, podľa normy ISO 9001:2015 budete mať 3-ročné prechodné obdobie na to, aby
ste to stihli. Prechodné obdobie začne od septembra 2015 a skončí v septembri 2018.
Certifikácia podľa ISO 9001:2008 nebude platná po 30.09.2018, od marca 2017 všetky nové
certifikácie budú musieť byť vykonané podľa ISO 9001:2015. Tí, čo nemáte systém manažérstva
certifikovaný ani o tom neuvažujete, ale chcete svoj vlastný systém riadenia firmy inovovať na
Business Management System podľa tejto normy môžete začať už teraz. Nemáte dané žiadne
limity a hranice.
> Čo môžem robiť už teraz ?
Hlavne nerobte paniku . Už teraz pred oficiálnym vydaním normy môžete začať. Sledujte
www.revizia-iso9001.sk všetko tam postupne nájdete, alebo sa nás spýtajte: [email protected]
(poskytujeme aj hodinovú konzultácie ZDARMA ). A dočítajte tento e-book do konca.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
9/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
ČO
bude predmetom revízie ?
Nová štruktúra normy, termíny a definície,
zmena existujúcich požiadaviek a nové požiadavky
Norma sa bude zameriavať viac na podnikateľský zámer a ciele podnikania firmy. Strategické
smerovanie firmy bude musieť byť v zhode s politikami a cieľmi. Budú musieť byť zohľadnené
potreby zainteresovaných strán a určené externé a interné vplyvy, ktoré sú rozhodujúce pre
strategické plánovanie firmy a môžu ovplyvniť výstupy systému manažérstva.
Najvyšší dôraz bude kladený na
implementáciu riadenia rizík do procesov.
Podľa publikovaného návrhu ISO/DIS 9001:2015 bude mať norma cca 30 % nového textu a 30
% revidovaného textu, približne tretina textu zostane v pôvodnom znení.
Norma bude mať nové členenie na 10 kapitol
namiesto dnešných 8 kapitol.
Dôvodom zmeny štruktúry revidovanej normy je z Annex SL. Je to dokument, ktorý stanovuje
záväznú štruktúru kapitol, textácie a terminológiu pre všetky normy zamerané na systémy
manažérstva (napr. ISO 14001, OHSAS 18001). V praxi to znamená, že sa zjednoduší a uľahčí
integrácia systémov manažérstva. V súčasnosti sa už revidujú normy ISO 14001 (bude vydaná
v 09-10/2015) a OHSAS 18001, ktorá bude po novom vydaná v r. 2016 pod označením ISO
45001.
Dôvodom je zjednodušenie
integrácie systémov
manažérstva.
Zjednoduší nám to život.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
10/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
AKÉ
budú najvýznamnejšie zmeny v norme ?
Podľa publikovaného návrhu ISO/DIS 9001:2015
a)
Norma bude po revízii viac všeobecnejšia a ľahšie aplikovateľnejšia
Norma bude vhodnejšia pre organizácie a firmy pôsobiace v oblasti služieb. Termín
„produkt“ sa nahrádza termínom „produkty a služby“. Zjednoduší sa terminológia pribudnú nové termíny. Zjednodušia sa požiadavky na dokumentáciu a jej riadenie.
b)
Zavádza sa nová klauzula „kontext organizácie“
Bude požadované, aby organizácie a firmy identifikovali svoje interné a externé vplyvy,
a určili zainteresované strany a ich požiadavky. Do popredia sa dostáva väzba
strategického smerovania firmy a systému manažérstva.
c)
Podporovanie prijatia procesného prístupu bude viac „zviditeľnené“
Procesný prístup bude explicitne definovaný ako samostatný článok normy, ktorý bude
špecifikovať požiadavky považované za nevyhnutné pre prijatie procesného prístupu.
Metodológia PDCA (Plan-Do-Check-Act) bude implementovaná v rámci celej normy.
d)
Celková orientácia normy na riziká a preventívne opatrenia
Norma bude orientovaná na „myslenie založené na rizikách“. Bude požadovaná
identifikácia a riadenie rizík a príležitostí, čo nahradí „preventívne opatrenia“.
e)
Vyžadujú sa dokumentované informácie
Termín „dokument“ a „záznam“ budú nahradené v celom texte normy za
„dokumentované informácie". Nebude požadované vypracovanie Príručky kvality ani
povinných 6 dokumentovaných postupov. Firmy budú sami rozhodovať o rozsahu
spracovania riadiacej dokumentácie.
f)
Zaistenie kontroly nad externe zabezpečovanými tovarmi a službami
Nakupovanie bude zmenené na „externé zabezpečovanie procesov, produktov
a služieb“. Bude požadovaná kontrola a riadenie rizík nad všetkými formami externe
zabezpečovaných procesov, produktov a služieb.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
11/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
AKÁ
bude nová štruktúra noriem ?
Podľa Annex
SL bude jednotná štruktúra noriem
zameraných na systémy manažérstva nasledovná:

Úvod
Introduction

Rozsah
Scope

Normatívne referencie
Normative references

Termíny a definície
Terms and definitions

Kontext organizácie
Context of organization

Vodcovstvo
Leadership

Plánovanie
Planning

Podpora
Support

Prevádzka
Operation

Hodnotenie výkonnosti
Performance evaluation

Zlepšovanie
Improvement
Textácia noriem podľa Annex SL vo všeobecnosti obsahuje
45 „musí“
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
a z toho vyplývajúcich 84
www.revizia-iso9001.sk
požiadaviek.
12/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
AKÝ
bude obsah normy ISO/DIS 9001:2015 ?
ISO/DIS 9001:2015 (SK)
ISO/DIS 9001:2015 (AJ)
ÚVOD
INTRODUCTION
0.1
Všeobecne
0.1
General
0.2
ISO normy pre manažérstvo kvality
0.2
The ISO Standards for quality management
0.3
Procesný prístup
0.3
Process approach
0.4
Plánuj-Urob-Kontroluj-Konaj
0.4
Plan-Do-Check-Act
0.5
Myslenie založené na rizikách
0.5
Risk-based thinking
0.6
Kompatibilita s inými štandardami systémov manažérstva
0.6
Compatibility with other management system standards
1
PREDMET NORMY
1
SCOPE
2
NORMATÍVNE ODKAZY
2
NORMATIVE REFERENCES
3
TERMÍNY A DEFINÍCIE
3
TERMS AND DEFINITIONS
4
KONTEXT ORGANIZÁCIE
4
CONTEXT OF THE ORGANIZATION
4.1
Porozumenie organizácii a jej kontextu
4.1
Understanding the organization and its context
4.2
Porozumenie potrebám a očakávaniam
zainteresovaných strán
4.2
Understanding the needs and expectation of interested
parties
4.3
Určenie rozsahu systému manažérstva kvality
4.3
Determining the scope of the quality management system
4.4
Systém manažérstva kvality a jeho procesy
4.4
Quality management system and its processes
5
VEDENIE
5
LEADERSHIP
5.1
Vedenie a záväzok
5.1
Leadership and commitment
5.2
Politika kvality
5.2
Quality policy
5.3
Organizačné roly, zodpovednosti a právomoci
5.3
Organizational roles, responsibilities and authorities
6
PLÁNOVANIE SMK
6
PLANNING FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
6.1
Opatrenia na riešenie rizík a príležitostí
6.1
Actions to address risk and opportunities
6.2
Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
6.2
Quality objectives and planning to achieve them
6.3
Plánovanie zmien
6.3
Planning of changes
7
PODPORA
7
SUPPORT
7.1
Zdroje
7.1
Resources
7.2
Kompetencie
7.2
Competence
7.3
Povedomie
7.3
Awareness
7.4
Komunikácia
7.4
Communication
7.5
Dokumentované informácie
7.5
Documented information
8
PREVÁDZKA
8
OPERATION
8.1
Plánovanie a riadenie prevádzky
8.1
Operational planning and control
8.2
Určenie požiadaviek pre produkty a služby
8.2
Determination of requirements for products and services
8.3
Návrh a vývoj produktov a služieb
8.3
Design and development of products and services
8.4
Riadenie externe poskytovaných produktov a služieb
8.4
Control of externally provided products and services
8.5
Výroba a poskytovanie služieb
8.5
Production and service provision
8.6
Uvoľnenie produktov a služieb
8.6
Release of products and services
8.7
Riadenie nezhodných procesných výstupov, produktov a
služieb
8.7
Control of nonconforming process outputs, products and
services
9
HODNOTENIE VÝKONNOSTI
9
PERFORMANCE EVALUATION
9.1
Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie
9.1
Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2
Interný audit
9.2
Internal audit
9.3
Preskúmanie manažmentom
9.3
Management review
10
ZLEPŠOVANIE
10
IMPROVEMENT
10.1
Všeobecne
10.1
General
10.2
Nezhoda a nápravné opatrenie
10.2
Nonconformity and corrective action
10.3
Trvalé zlepšovanie
10.3
Continual improvement
Príloha A (informatívna) Vysvetlenie novej štruktúry,
terminológie a návrhov
Annex A (informative)Clarification of new structure,
terminology and concepts
Príloha B (informatívna) Princípy manažérstva kvality
Annex B (informative)Quality management principles
Príloha C (informatívna) Portfólio štandardov systému
manažérstva kvality radu ISO 10000
Annex C (informative)
The ISO 10000 portfolio of quality management standards
Literatúra
Bibliography
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
13/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
POROVNANIE
štruktúry kapitol ISO 9001:2008 a
ISO/DIS 9001:2015
ISO 9001:2008
ISO/DIS 9001:2015
4
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
4
Kontext organizácie
4.1
Všeobecné požiadavky
4.4
Systém manažérstva kvality a jeho procesy
4.2
Požiadavky na dokumentáciu
7.5
Dokumentované informácie
5
ZODPOVEDNOSŤ MANAŽMENTU
5
Vedenie
5.1
Záväzok manažmentu
5.1
5.1.1
Vedenie a záväzok
Vedenie a záväzok pre systém manažérstva
kvality
5.2
Zameranie sa na zákazníka
5.1.2
Zameranie sa na zákazníka
5.3
Politika kvality
5.2
Politika kvality
5.4
Plánovanie
6
Plánovanie systému manažérstva kvality
5.5
Zodpovednosť, právomoc a komunikácia
5
Vedenie
5.6
Preskúmanie manažmentom
9.3
Preskúmanie manažmentom
6
MANAŽÉRSTVO ZDROJOV
7.1
Zdroje
6.1
Poskytovanie zdrojov
7.1.1
7.1.2
Všeobecne
Ľudia
6.2
Ľudské zdroje
7.2
Názov odstránený
Kompetencie
6.3
Infraštruktúra
7.1.3
Infraštruktúra
6.4
Pracovné prostredie
7.1.4
Prostredie pre prevádzku procesov
7
REALIZÁCIA PRODUKTU
8
Prevádzka
7.1
Plánovanie realizácie produktu
8.1
Plánovanie a riadenie prevádzky
7.2
Procesy súvisiace so zákazníkom
8.2
Určenie požiadaviek pre produkty a služby
7.3
Návrh a vývoj
8.3
Návrh a vývoj produktov a služieb
7.4
Nakupovanie
8.4
Riadenie externe poskytovaných produktov a
služieb
7.5
Výroba a poskytovanie služieb
8.5
Výroba a poskytovanie služieb
7.6
Riadenie zariadení na monitorovanie a
meranie
7.1.5
Monitorovanie a meranie zdrojov
8
MERANIE, ANALÝZA A ZLEPŠOVANIE
9.1
Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie
8.1
Všeobecne
9.1.1
Všeobecne
8.2
Monitorovanie a meranie
9.1
Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie
8.3
Riadenie nezhodného produktu
8.7
Riadenie nezhodných výstupov procesov,
produktov a služieb
8.4
Analýza údajov
9.1.3
Analýza a hodnotenie
8.5
Zlepšovanie
10
Zlepšovanie
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
14/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
...a naopak...
ISO/DIS 9001:2015
ISO 9001:2008
4
KONTEXT ORGANIZÁCIE
1
Predmet normy
4.1
Porozumenie organizácii a jej kontextu
1.1
Všeobecne
4.2
Porozumenie potrebám a očakávaniam
zainteresovaných strán
1.1
Všeobecne
4.3
Určenie rozsahu systému manažérstva kvality
1.2
4.2.2
Aplikácia
Príručka kvality
4.4
Systém manažérstva kvality a jeho procesy
4
4.1
Systém manažérstva kvality
Všeobecné požiadavky
5
VEDENIE
5
Zodpovednosť manažmentu
5.1
Vedenie a záväzok
5.1
Záväzok manažmentu
5.2
Politika kvality
5.3
Politika kvality
5.3
Organizačné roly, zodpovednosti a právomoci
5.5.1
5.5.2
Zodpovednosť a právomoc
Predstaviteľ manažmentu
6
PLÁNOVANIE SMK
5.4.2
Plánovanie systému manažérstva kvality
6.1
Opatrenia na riešenie rizík a príležitostí
5.4.2
8.5.3
Plánovanie systému manažérstva kvality
Preventívne opatrenia
6.2
Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
5.4.1
Ciele kvality
6.3
Plánovanie zmien
5.4.2
Plánovanie systému manažérstva kvality
7
PODPORA
6
Manažérstvo zdrojov
7.1
Zdroje
6
Manažérstvo zdrojov
7.2
Kompetencie
6.2.1
6.2.2
Všeobecne
Kompetentnosť, príprava pracovníkov a povedomie
7.3
Povedomie
6.2.2
Kompetentnosť, príprava pracovníkov a povedomie
7.4
Komunikácia
5.5.3
Interná komunikácia
7.5
Dokumentované informácie
4.2
Požiadavky na dokumentáciu
8
PREVÁDZKA
7
Realizácia produktu
8.1
Plánovanie a riadenie prevádzky
7.1
Plánovanie realizácie produktu
8.2
Určenie požiadaviek pre produkty a služby
7.2
Procesy súvisiace so zákazníkom
8.3
Návrh a vývoj produktov a služieb
7.3
Návrh a vývoj
8.4
Riadenie externe poskytovaných produktov a
služieb
7.4.1
Proces nakupovania
8.5
Výroba a poskytovanie služieb
7.5
Výroba a poskytovanie služieb
8.6
Uvoľnenie produktov a služieb
8.2.4
7.4.3
Monitorovanie a meranie produktu
Verifikácia nakúpeného produktu
8.7
Riadenie nezhodných procesných výstupov,
produktov a služieb
8.3
Riadenie nezhodného produktu
9
HODNOTENIE VÝKONNOSTI
9.1
Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie
8
Meranie, analýza a zlepšovanie
9.2
Interný audit
8.2.2
Interný audit
9.3
Preskúmanie manažmentom
5.6
Preskúmanie manažmentom
10
ZLEPŠOVANIE
8.5
Zlepšovanie
10.1
Všeobecne
8.5.1
Trvalé zlepšovanie
10.2
Nezhoda a nápravné opatrenie
8.3
8.5.2
Riadenie nezhodného produktu
Nápravné opatrenie
10.3
Trvalé zlepšovanie
8.5.1
Trvalé zlepšovanie
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
Nový článok
www.revizia-iso9001.sk
15/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
10 kapitol
revidovanej normy ISO/DIS 9001:2015
Ak si tento e-book teraz vytlačíte, môžete si robiť
poznámky („brainstorming“) k jednotlivým kapitolám.
Pomôže vám to neskôr pri zdieľaní informácií s kolegami, pri príprave akcií, ktoré budete
chcieť urobiť, alebo vám to len pripomenie to, na čo ste mysleli, keď ste čítali.
V každom prípade písanie poznámok k čítanému textu preukázateľne a na dlhšiu dobu uloží
nové informácie do vášho podvedomia (...aj o tom je vizuálny manažment...).
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
16/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Úvod
ČO bude v revidovanej norme:
□
Prijatie SMK by „malo byť“ strategickým rozhodnutím firmy, SMK by mal pomôcť firmám
zlepšiť ich celkovú výkonnosť a rozvoj.
□
Kapitola bude po novom zahŕňať 6 podkapitol. Zdôraznený bude procesný prístup a
metodológia PDCA (Plan-Do-Check-Act).
□
Pribudne samostatná kapitola popisujúca princíp „myslenia založeného na rizikách“.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Pochopiť rozdiel medzi klasickým funkčným a procesným riadením, zaviesť procesné
riadenie do všetkých oblastí riadenia firmy (vrátane zodpovedností a právomocí),
□
Metodológia PDCA vám pomôže skonsolidovať procesný model s biznis modelom firmy,
nastaviť
medziprocesné
väzby,
odstrániť
duplicity
a
nejednoznačnosti
v identifikovaných procesoch.
□
Myslenie založené na rizikách vám pomôže pochopiť zmysel riadenia rizík. Pozor riziko
predstavuje rovnako hrozbu  ako aj príležitosť . Zamyslite sa nad citátom: „Risk je
zisk“. Naozaj si to myslíte?
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
17/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Úvod
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
18/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Predmet normy
ČO bude v revidovanej norme:
□
Predmet normy sa nemení, všetky požiadavky v norme sú však všeobecnejšie, aby boli
aplikovateľnejšie pre všetky organizácie, bez ohľadu na typ, veľkosť a poskytované
produkty.
□
V norme sa termín „produkt a služba“ vzťahuje iba na produkt a službu, ktoré sú určené,
alebo požadované zákazníkom v rámci určeného rozsahu SMK.
□
Vypadla kapitola 1.2 Aplikácia, ktorá hovorila o výnimkách z aplikácie niektorých
požiadaviek normy.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Ak ste organizácia alebo firma poskytujúca služby, pomôže vám to jednoduchšie, ľahšie
a flexibilnejšie aplikovať požiadavky normy na svoj systém manažérstva. Odpadne
problém so „silenou, zložitou a formálnou“ aplikáciou požiadaviek ako tomu je dnes
(hoci nie ste výrobná firma), čo je vo väčšine prípadov dôvod „averzie, nepochopenia
a odmietania“ firiem k normám a systému manažérstva ako takému.
□
Aplikácia výnimiek nebude po novom obmedzená iba na kap. 7. Môžete aplikovať
výnimky na akékoľvek požiadavky normy. Pozor! Nesmie to však mať vplyv na zhodu
vašich dodávaných produktov a poskytovaných služieb. Budete to musieť dokázať!
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
19/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Predmet
normy
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
20/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Normatívne odkazy
ČO bude v revidovanej norme:
□
V tejto kapitole nič. Kapitola je v norme vložená z dôvodu zachovania kapitolovej
štruktúry normy podľa Annex SL.
□
V informatívnej Prílohe C je uvedený zoznam noriem radu ISO 10000, ktoré poskytujú
podporné informácie a návody pre implementáciu požiadaviek normy a zlepšovanie
systému manažérstva.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Je dobré vedieť o ďalších nadväzných dokumentoch, ktoré môžete použiť pri
optimalizácii svojho systému manažérstva. Doplníte si svoje znalosti a lepšie pochopíte
zámer a požiadavky normy.
□
Často odkazy na nadväznú dokumentáciu pomôžu pochopiť súvislosti a v konečnom
dôsledku aj samotnú požiadavku. Už ste niekedy zažili „aha efekt“ ? Ťukli ste si na čelo
a zvolali „ahá“... Budujte si databázu a sieť odkazov, znalostí a užitočných informácií.
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
21/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Normatívne
odkazy
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
22/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Termíny a definície
ČO bude v revidovanej norme:
□
Norma už neuvádza odkaz na ISO 9000 (slovník) ale priamo v kapitole definuje 69
termínov a ich definícií (info: ISO 9000 je tiež v procese revízie, momentálne vo forme
návrhu ISO/DIS 9001).
□
Pribudli nové termíny: riziko, dokumentovaná informácia, outsourcing, kontext
organizácie, stratégia, inovácia, dáta, informácia, informačný systém, znalosť, atď.
□
V norme sa objavuje aj pojem „Business Management System“ (konečne ).
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Používať jednotný „jazyk“ pri riadení firmy a komunikácii má zásadný význam. V praxi
sa nám často stáva, že tím ľudí nevie dospieť k riešeniu problému, práve z dôvodu
používania rozdielneho „jazyka“. Jednoducho si navzájom nerozumejú. Hoci hovoria
všetci po slovensky.
□
Pomôže vám firemný „glosár pojmov“ (pri projektoch je to samozrejmosť). Skrátite
a ušetríte čas, ktorý na rokovaniach môžete využiť práve na hľadanie toho správneho
riešenia.
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
23/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Termíny
a definície
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
24/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Kontext organizácie
ČO bude v revidovanej norme ?
□
Toto je nová kapitola v norme a bude zameraná na určenie externých a interných
vplyvov, ktoré môžu ovplyvniť Vaše podnikateľské zámery, strategické plánovanie
a samotné výstupy zo systému manažérstva. Tiež bude potrebné určiť zainteresované
strany a ich požiadavky.
□
Bude potrebné ako „dokumentovanú informáciu“ stanoviť hranice a aplikovateľnosť
systému manažérstva pre nastavenie jeho rozsahu.
□
Požiadavky na systém manažérstva kvality a jeho procesy je rozšírený o určenie
vstupov/výstupov procesov, ich KPI (indikátory výkonnosti), priradenie zodpovedností
a právomocí pre procesy, určenie rizík, príležitostí a opatrení na ich riešenie.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Poznanie vonkajších a vnútorných vplyvov, ktoré môžu byť hrozbou ale aj príležitosťou
pre vašu firmu je základom pri všetkom čo vo firme robíte, obzvlášť pri plánovaní a
rozhodovaní. Je to základ pre účinné a správne riadenie rizík. Ako sa brániť ak
nepoznáte čo vás ohrozuje ? Ako využiť príležitosť, keď o nej neviete ?
□
Zainteresované strany zásadným spôsobom ovplyvňujú váš úspech alebo neúspech
v podnikaní. Určujú priamo hranice vášho podnikania. Ak ich nepoznáte, nemáte s kým
komunikovať. Ak ich poznáte zahŕňate ich ako súčasť do vášho rozhodovania.
□
Skúste na začiatok použiť jednoduchú SWOT analýzu. Budete sa diviť, aké informácie
môžete získať. Kto vie využije, kto nevie, musí sa brániť . Niekedy je však už neskoro.
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
25/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Kontext
organizácie
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
26/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Vodcovstvo
ČO bude v revidovanej norme ?
□
Zvýši sa rozsah zapojenia vrcholového manažmentu do systémov manažérstva. Klasické
chápanie riadenia firmy sa bude orientovať aj na vodcovstvo. Vrcholový manažment
bude mať priamo stanovené požiadavky, ktoré nebude môcť delegovať.
□
Nebude určená požiadavka na menovanie „Predstaviteľa manažmentu“ (?) ako
jedinej osoby zodpovednej za implementáciu a udržiavanie systému manažérstva.
□
Bude potrebné zosúladiť politiky a ciele systému manažérstva so strategickým
smerovaním firmy.
□
Zameranie sa na zákazníka zahŕňa požiadavku na riadenie rizík a príležitostí.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Trend je, že manažéri firiem už nevystupujú iba v roli „riaditeľa“ ale aj „vodcu“, ktorý
vytvára vo firme klímu vizionára a dokáže motivovať a „strhnúť“ ľudí pre svoju vec. Čo
myslíte, prečo Steve Jobs dokázal to čo dokázal ? Neriadil. Viedol.
□
Ak nevytvoríte väzbu medzi svojimi podnikateľskými zámermi, plánom a konkrétnymi
úlohami pre ich splnenie a nenastavíte systém ich realizácie  Business Management
System ako nástroj pre ich dosiahnutie darmo budete očakávať, že k nim dospejete
jednoduchou cestou (ak vôbec dospejete). Prehodnoťte svoj podnikateľský zámer
a systém ako ho chcete dosiahnuť. Identifikujte svoje príležitosti a hrozby. Riaďte riziká.
□
Ak sa vám podarí presvedčiť manažment a ľudí o tom, že systém manažérstva nie je
len zodpovednosťou predstaviteľa manažmentu a ľudí z útvaru kvality, ale je
prirodzenou súčasťou života firmy, riadiacim nástrojom manažérov a pomocou pre ľudí,
môžete výrazne zvýšiť výkonnosť firmy a odstrániť nežiadúce riziká.
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
27/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Vodcovstvo
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
28/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Plánovanie
ČO bude v revidovanej norme ?
□
Dôraz bude kladený na činnosti zamerané na riziká, príležitosti a plánovanie zmien.
Bude potrebné určiť riziká a príležitosti vzťahujúce sa na systém manažérstva a plánovať
činnosti spojené s identifikovanými rizikami a príležitosťami, plánovať integráciu
a implementáciu týchto činností do business procesov a vyhodnocovať ich efektívnosť.
□
Dosiahnutie cieľov systému manažérstva bude potrebné plánovať. Budete musieť určiť:
čo chcete robiť, aké zdroje budete na to potrebovať, kto bude zodpovedný, termín
ukončenia a spôsob, ako budete vyhodnocovať výsledky. Ciele kvality budú musieť byť
nastavené aj pre jednotlivé procesy.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Plánovanie považujeme jedným z najkritickejších procesov v živote firmy alebo
projektu, pretože väčšina rizík a negatívnych dopadov a naopak príležitostí vyplýva
z dobre nastaveného plánu a východísk, na základe ktorých je zostavený a väzieb na
základe ktorých bude (ne)úspešne realizovaný. Robíte to pre seba.
□
Skúste si vybrať jeden zo svojich podnikateľských zámerov (cieľov) a skontrolujte, či
máte vytvorený plynulý „životný cyklus“ tohto cieľa od jeho vzniku, zdrojov až po jeho
realizáciu a vyhodnotenie jeho prínosov a splnenia skutočných zámerov. Máte?
Nemáte? A čo spätná väzba z (ne)úspechu? Už ste ju využili? Ohodnoťte si riziká
a príležitosti. Našli ste inšpiráciu pre ďalší rozvoj? Mali by ste.
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
29/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Plánovanie
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
30/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Podpora
ČO bude v revidovanej norme ?
□
Orientácia normy na znalosti, kompetencie, dokumentované informácie a inovácie.
□
Komunikácia bude rozšírená aj o externé formy komunikácie.
□
Riadenie zariadení na monitorovanie a meranie (metrológia) bude chápať aj človeka
(nie len meradlá a zariadenia) ako zdroj a prostriedok pre monitorovanie a meranie.
Pracovné prostredie je rozšírené na pracovné prostredie pre prevádzkovanie procesov.
□
Dokumenty a záznamy budú nahradené za tzv. „dokumentovanými informáciami". Nie
je uvedená požiadavka na vypracovanie Príručky kvality (?) a 6 dokumentovaných
postupov. Tam, kde je to potrebné je vyžadovaná „dokumentovaná informácia“.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Ak máte správne identifikované a nastavené procesy, poznáte ich priebeh, už teraz
presne viete kto ich vykonáva. Hneď viete určiť aké kompetencie a znalosti by mal mať.
Proces generuje potrebu znalostí, ktorá je časťou kompetencií. Nie je správne začínať
od ľudí. Začnite od procesov. „Namapujte“ znalosti na procesy a zostavte si presný
a adresný plán vzdelávania podľa potrieb procesov/projektov a vytvorte si databázu
znalostí, ktorá je pre ich výkon nevyhnutná.
□
O požiadavke na (ne)vypracovanie Príručky kvality zatiaľ búrlivo diskutujeme . Dáme
vám vedieť ako to dopadlo a aký je náš názor. Sledujte náš blog.
□
Bez znalostí a informácií sa v dnešnom svete sociálnych médií, blogov a on-line
(externej) komunikácie nezaobídete. Aj preto „dokumentovaná informácia“. Dáva
vám to viac možností a inšpirácií na komunikáciu. Využite to a osloboďte sa od
tradičných zvyklostí „papierovej“ komunikácie. Buďte inovatívni.
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
31/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Podpora
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
32/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Prevádzka
ČO bude v revidovanej norme ?
□
Požiadavka na plánovanie, implementáciu a riadenie procesov SMK a opatrení
vyplývajúcich z riadenia rizík a príležitostí.
□
Procesy externých dodávateľov budú musieť byť pod kontrolou a budú sa musieť
zohľadniť identifikované riziká a ich vplyvy. Bude sa musieť monitorovať výkonnosť
externých dodávateľov.
□
Budú sa musieť vytvoriť, zaviesť a udržiavať procesy návrhu a vývoja, ak nie sú
definované podrobné požiadavky na produkty a služby.
□
Pribudne nová kapitola zameraná na činnosti po dodaní produktov a služieb.
□
Vo všetkých oblastiach týkajúcich sa prevádzky bude kladený dôraz na procesné
riadenie, riadenie rizík a protirizikových opatrení.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Riadne plánovanie, ktorého súčasťou je aj riadenie rizík v úvodných etapách
plánovania realizácie produktu (tovarov a služieb) môže v neskoršom období ušetriť
zdroje, ktoré môžete využiť v iných aktivitách firmy. Často neplánované zmeny
prekročia
efektívnosť
celej
zákazky/projektu.
Aj
vypracovanie
a
riadenie
jednoduchého plánu, môže byť vaším účinným protirizikovým opatrením.
□
Jasne stanovené „protiplnenia“ a kritériá odovzdania/prevzatia produktov a služieb
v zmluvách s externými dodávateľmi vám poskytne účinný nástroj pre kontrolu.
Neobjednávajte „všeobecne“. Objednávajte výstup a ten jasne v zmluve popíšte (aj
službu môžete zadefinovať konkrétnymi výstupmi).
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
33/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Prevádzka
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
34/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Hodnotenie výkonnosti
ČO bude v revidovanej norme ?
□
Budete mať možnosť rozhodnúť sa čo, ako a v akej miere potrebujete monitorovať
a merať. To, čo sa má monitorovať a merať bude musieť byť určené aj na základe
identifikovaných rizík a príležitostí.
□
Analýza údajov bude zahŕňať aj ich hodnotenie. Preskúmanie manažmentom bude
súčasťou tejto kapitoly a bude zahŕňať a hodnotenie účinnosti opatrení na riešenie rizík
a príležitostí.
□
Plánovanie auditov bude aj na základe výsledkov z riadenia rizík. Ak ste audítori,
komunikáciu na auditoch budete musieť viesť ako diskusiu o možných rizikách
a príležitostiach na zlepšenie. Čo je naozaj prínosom, veľmi sa tomu tešíme.
□
Bude kladená zvýšená pozornosť na monitorovanie, meranie a vyhodnocovanie
externe nakupovaného tovaru a služieb.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Kvalitná analýza rizík je adresným vstupom, ktorý vám napovie čo naozaj merať a zníži
neefektívnosť z meraní, ktorých výsledky nikto neočakáva a nie je z nich spätná väzba
pre inovácie a zlepšovanie. Načo také meranie ? Sú to len náklady naviac.
□
Posun od klasickej kontroly dokumentácie a záznamov na auditoch smerom
k diskusiám o skutočných problémoch a ich riešeniach je motivátorom k ich zmyslu.
Zaraďte audítorov ako členov (projektových) tímov pre riešenie problémov firmy.
□
Register rizík pre posudzovanie rizík externe nakupovaného tovaru a služieb môžete
vytvoriť spoločne s dodávateľom. Budete spoločne zdieľať znalosti a vyhnete sa
neskorším problémom, ktoré môžu v súvislosti s dodávkou nastať.
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
35/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Hodnotenie
výkonnosti
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
36/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
 Zlepšovanie
ČO bude v revidovanej norme ?
□
Pojem „preventívne opatrenie“ sa v norme nebude vyskytovať. Prevenciu budete
vykonávať tým, že budete riadiť riziká a príležitosti a opatrenia na ich riešenie. Veľmi
užitočné.
□
Dokumentovaný postup pre „nápravné opatrenia“ nie je požadovaný.
□
Zlepšovanie sa skôr posúva smerom k príležitostiam a inováciám a výsledkom z riadenia
zmien a rizík.
AKO Vám to môže pomôcť ?
□
Proces riadenia inovácií sa stáva štandardnou súčasťou procesného modelu firmy.
Inovácie sú hybnou silou práve v dnešnom prostredí. Dajte priestor ľuďom byť kreatívny
a možnosť navrhnúť inovatívne projekty zamerané na zlepšovanie a nové produkty,
služby, technológie, procesy. Vychádzajte z výsledkov analýzy príležitostí. Spravte si na
úvod kvalitnú SWOT analýzu. Uplatnite princíp vodcovstva a prineste sebe a ľuďom
víziu. Prehodnoťte svoj podnikateľský zámer.
□
Riešiť problémy, ak už nastali nápravnými opatreniami je vždy neskorým a drahým
riešením. Väčšina takýchto opatrení je vždy už neúčinná. Neriešte problémy.
Predchádzajte im a nedajte šancu aby vôbec nastali. Riaďte preventívne a zaveďte
riadenie rizík ako integrálnu súčasť všetkých procesov firmy, vrátane rozhodovania.
VYUŽIJETE túto príležitosť ?
Váš postoj: 
□ áno

□ nie
Vaše „prečo“ napíšte a nakreslite (napr. ako myšlienkovú mapu) sem, neskôr to určite využijete:
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
□
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...smelo pokračujte...
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
37/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Moja „myšlienková mapa“:
Zlepšovanie
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
38/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
ČO
môžete urobiť už teraz ?
V podstate máte tieto možnosti:
1. Neurobíte nič.
Necháte svoje riadenie firmy v stave v akom je. To môže mať dva dôvody: 1. Vaša firma
funguje na 100 %, darí sa vám (ale priznajte si, nie je čo zlepšovať ?). 2. Nemáte čas,
nepotrebujete systém riadenia (máte svoj vlastný), rezignovali ste na aktivity súvisiace
so systémom riadenia firmy a zmierili ste sa s faktom, že aj tak sa to nedá.
2. Urobíte si rozdielovú (GAP) analýzu súčasného stavu
Už teraz si viete spraviť sami alebo za pomoci konzultantov analýzu súčasného stavu
systému manažérstva vašej firmy a rizikovú analýzu a návrhom čo treba robiť. Sami
máme s tým skúsenosti.
3. Začnete hľadať a sledovať čo sa deje
Budete on-line. Začnete napr. sledovať náš blog, diskutovať, aktívne zdieľať svoje
znalosti a skúsenosti, absolvujete z pohodlia vášho domova webináre s odborníkmi.
Môžete sa slobodne pýtať.
4. Absolvujete seminár/kurz/workshop
Ak preferujete osobný kontakt navštívite jedno jedno-dvojdňový seminár / kurz /
workshop, kde vám skúsený lektor všetko podrobne vysvetlí. Môžete sa priamo pýtať čo
potrebujete. Pripravujeme a už ich realizujeme pre vás. Sledujte náš web.
5. Vypracujete si osobný Akčný plán
Ak používate štandardne plánovanie a viete si vytvoriť Akčný plán, nemal by to byť pre
vás problém. Ak potrebujete pomoc návod na čo by mal byť zameraný, ako ho
vypracovať a čo by mal obsahovať, vrátane vzoru sledujte náš web.
6. Rozbehnete už teraz konkrétne aktivity
Ak ste si pri čítaní tohto e-booku robili poznámky a myšlienkové mapy, nemusíte čakať
na nič a nikoho. Už teraz presne viete, čo robiť a aké aktivity rozbehnúť. Veľa šťastia.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
39/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
ČO
je Vašou najväčšou výzvou ?
Určite už teraz premýšľate o tom, ako ďalej.
Začnite a buďte „vodcom“. Definujte si svoje osobné prečo.
Napíšte si svoju víziu a aktivity, ktoré by Ste chceli zrealizovať
v najbližšom období.
> Moje PREČO:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
> Moja VÍZIA:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
> Moje AKTIVITY:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
40/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
MÁTE
otázky, názory, chcete diskutovať ?
Napíšte nám !
Napíšte nám o tom, čo vás v súvislosti s pripravovanou
revíziou normy ISO 9001:2015 zaujalo, prekvapilo, inšpirovalo.
S čím súhlasíte a naopak, čo podľa vás je a bude problémom. Napíšte
nám aj o vašich úspechoch a problémoch so súčasným systémom
manažérstva, ktoré sa snažíte či už úspešne alebo neúspešne riešiť.
Odpovede nájdete v niektorom z našich článkov na
pripravovanom blogu, webinároch a videách.
www.revizia-iso9001.sk
...zdieľajme spolu znalosti a skúsenosti...
Pokiaľ ste pri čítaní tohto e-booku narazili na niečo, čo vám je nejasné, alebo sa chcete na niečo opýtať,
neváhajte a napíšte nám na [email protected] A aj keď otázky nebudete mať, budeme moc radi, ak nám
napíšete, ako vám e-book pomohol, čo sa vám na ňom páčilo alebo, čo by ste na ňom zlepšili. Aj my sa
od vás chceme učiť. Ďakujeme .
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
41/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Namiesto záveru...
Pre nás je najinšpirujúcejším a najvýstižnejším zakončením
tohto e-booku výrok Antoine de Saint-Exupéry, ku ktorému niet čo dodať.
Snáď len veľa úspechov na vašej ceste.
Pokiaľ chcete postaviť loď,
nezvolávajte mužov, aby začali ťažiť drevo,
nerozdeľujte prácu a nezadávajte príkazy.
Miesto toho ich naučte
túžiť po rozľahlom
a nekonečnom mori.
Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
42/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Ochrana
autorských práv
Radi s vami zdieľame
naše znalosti a skúsenosti .
Napriek tomu vás prosíme, aby ste
tento e-book používali výlučne pre svoje osobné a nekomerčné potreby.
Celý tento e-book (foto, text, obrázky, design) je
chránený v zmysle Autorského zákona. Ďakujeme za pochopenie.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
Tento e-book je info-produkt. Stihnutím tohto e-booku rozumiete tomu, že akékoľvek použitie informácií
v ňom uvedených, úspechy alebo neúspechy z toho plynúce (úspechy by nás v každom prípade veľmi
potešili ), sú iba vo Vašich rukách a ACCIA, s.r.o. nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.
Informácie uvedené v tomto e-booku sú odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k téme pripravovanej
revízie normy ISO 9001:2015. Preklad názvov kapitol, textov a článkov podľa návrhu normy ISO/DIS
9001:2015 z AJ do SK považujte zatiaľ za predbežný. V každom prípade ho v súvislosti s aktuálnymi
informáciami budeme priebežne podľa vývoja revízie normy aktualizovať.
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
43/44
Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015 ? ...príležitosť alebo hrozba...
Kontakt
ACCIA, s.r.o.
Armádna 1655/5
911 01 Trenčín
e-mail: [email protected]
web: www.accia-consulting.eu
tel.: +421 32 390 4132
Nájdete nás aj na:
http://www.facebook.com/revizia.iso.9001
https://plus.google.com/+Revizia-iso9001Sk
https://www.youtube.com/reviziaiso9001
© 2013-2014 ACCIA, s.r.o.
www.revizia-iso9001.sk
44/44
Download

Aké zmeny prinesie revízia normy ISO 9001:2015