13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
13 .1.1.1. Č I E R N E R Ú R Y
OBJEDNÁVACIE Č.
51
705
10
707
708
709
710
711
712
582
686
2296
Poznámka: Aktuálne ceny na vyžiadanie (častá zmena cien).
ROZMER
3/8“ x 2,3 mm
1/2“ x 2,3 mm
3/4“ x 2,3 mm
1“ x 2,9 mm
5/4“ x 2,9 mm
6/4“ x 2,9 mm
2“ x 3,2 mm
2 1/2“ x 3,2 mm
3“ x 3,6 mm
108 x 4 mm
133 x 4 mm
159 x 4,5 mm
CENA [€/m2]
1,21
1,60
2,05
3,21
4,14
4,75
6,62
8,46
11,15
13,50
21,80
25,70
13 .1.1. 2 . Č I E R N E T VA R O V K Y
Oblúk 1 čierny MF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC0011
FFC00112
FFC00134
FFC00154
FFC00164
ROZMER
1“
1/2“
3/4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
1,19
0,60
0,81
2,05
2,78
ROZMER
1“
1/2“
2“
3/4“
CENA [€]
1,32
0,60
4,83
0,91
ROZMER
1“
1/2“
1/4“
2“
CENA [€]
0,70
0,32
0,32
2,22
Oblúk 2 čierny FF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC0021
FFC00212
FFC0022
FFC00234
Koleno 90, čierne FF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC0901
FFC09012
FFC09014
FFC0902
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
289
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
Rúra čierna
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC09025
FFC0903
FFC09034
FFC09038
FFC0904
FFC09054
FFC09064
ROZMER
2,5“
3“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
4,11
6,25
0,47
0,37
11,32
1,12
1,48
Koleno 90 redukované čierne FF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC090R112
FFC090R134
FFC090R212
FFC090R254
FFC090R264
FFC090R3412
FFC090R541
FFC090R5412
FFC090R5434
FFC090R641
FFC090R6412
FFC090R6434
FFC090R6454
ROZMER
1 – 1/2“
1 – 3/4“
2 – 1/2“
2 – 5/4“
2 – 6/4“
3/4 – 1/2
5/4 – 1
5/4 – 1/2
5/4 – 3/4
6/4“ – 1“
6/4“ – 1/2“
6/4“ – 3/4“
6/4“ – 5/4“
CENA [€]
0,77
0,77
2,42
2,42
0,51
0,47
1,32
1,32
1,32
1,64
0,64
1,64
1,64
Koleno 92 čierne MF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC0921
FFC09212
FFC0922
FFC09225
FFC0923
FFC09234
FFC09238
FFC09254
FFC09264
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
1“
1/2“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/8“
5/4“
6/4“
290
CENA [€]
0,75
0,35
2,42
5,67
8,80
0,51
0,41
1,39
1,70
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
Šrúbenie 97 čierne rohové MF, vonkajší závit
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC09712
FFC09734
ROZMER
1/2“
3/2“
CENA [€]
1,58
2,03
ROZMER
1“
1/2“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/8“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,91
0,40
2,78
6,25
8,20
0,58
0,47
1,44
1,85
ROZMER
1 – 1/2“
1 – 3/4“
2 – 1“
2 – 1/2“
2 – 3/4“
2“ – 5/4
2 – 6/4
3/4 – 1/2
5/4 – 1“
5/4 – 1/2“
5/4 – 3/4“
6/4 – 1“
6/4 – 1/2“
6/4 – 3/4“
6/4 – 5/4“
CENA [€]
1,12
1,12
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
0,73
1,77
1,77
1,77
2,22
2,22
2,22
2,22
ROZMER
1“
1/2“
3/4“
5/4“
CENA [€]
1,67
0,88
1,23
2,59
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC1301
FFC13012
FFC1302
FFC13025
FFC1303
FFC13034
FFC13038
FFC13054
FFC13064
T kus 130 R čierny redukovaný
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC130R112
FFC130R134
FFC130R21
FFC130R212
FFC130R234
FFC130R254
FFC130R264
FFC130R3412
FFC130R541
FFC130R5412
FFC130R5434
FFC130R641
FFC130R6412
FFC130R6434
FFC130R6454
Kríž 180 čierny
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC1801
FFC18012
FFC18034
FFC18054
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
291
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
T kus 130 čierny
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
Nátrubok 240 čierny, redukovaný
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC240112
FFC2401238
FFC240134
FFC24021
FFC240212
FFC240234
FFC240251
FFC240252
FFC240254
FFC2402554
FFC2402564
FFC240264
FFC2403412
FFC240541
FFC2405412
FFC2405434
FFC240641
FFC2406412
FFC2406434
FFC2406454
ROZMER
1“ – 1/2“
1/2 – 3/8“
1 – 3/4
2“ – 1“
2 – 1/2
2 – 3/4“
2,5“ – 1“
2,5“ – 2“
2 – 5/4
2,5“ – 5/4“
2,5“ – 6/4“
2 – 6/4
3/4 – 1/2“
5/4“ – 1“
5/4“ – 1/2“
5/4“ – 3/4“
6/4“ – 1“
6/4“ – 1/2“
6/4“ – 3/4“
6/4“ – 5/4“
CENA [€]
0,56
0,30
0,56
1,57
1,57
1,57
3,12
3,12
1,57
3,12
3,12
1,57
0,42
0,87
0,87
0,87
1,04
1,04
1,04
1,04
ROZMER
1 – 1/2“
1/2 – 3/8“
1 – 3/4“
2 – 1“
2 – 1/2“
2 – 3/4“
“ – 2“
2 – 5/4
2 – 6/4
3/4 – 1/2“
3/4 – 1/4“
3/4 – 3/8“
5/4 – 1“
5/4 – 1/2“
5/4 – 3/4“
6/4 – 1“
6/4 – 1/2“
6/4 – 3/4“
6/4 – 5/4
CENA [€]
0,44
0,26
0,44
1,20
1,20
1,20
2,16
1,20
1,20
0,30
0,28
0,30
0,74
0,74
0,74
0,87
0,87
0,87
0,87
Redukcia 241 čierna
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC241112
FFC2411238
FFC241134
FFC24121
FFC241212
FFC241234
FFC241252
FFC241254
FFC241264
FFC2413412
FFC2413414
FFC2413438
FFC241541
FFC2415412
FFC2415434
FFC241641
FFC2416412
FFC2416434
FFC2416454
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
292
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC245112
FFC2451234
FFC2451238
FFC245134
FFC24251
FFC245254
FFC245264
FFC2453412
FFC245541
FFC2455434
FFC245641
FFC2456412
FFC24566454
ROZMER
1 – 1/2“
1/2 – 3/4“
1/2 – 3/8“
1 – 3/4“
2 – 1“
2 – 5/4“
2 – 6/4“
3/4 – 1/2“
5/4 – 1“
5/4 – 3/4“
6/4“ – 1“
6/4“ – 1/2“
6/4 – 5/4“
CENA [€]
0,63
0,44
0,35
0,63
2,05
2,05
2,05
0,44
1,12
1,12
1,39
1,39
1,39
ROZMER
1“
1/2“
1/4“ KGV
2“
2,5“
3“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,56
0,26
0,52
1,57
2,94
4,30
0,32
0,30
7,03
0,83
1,02
ROZMER
1“
1/2“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,49
0,26
1,44
2,55
4,30
0,35
0,28
6,84
0,76
1,06
Nátrubok 270 čierny
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC2701
FFC27012
FFC27014
FFC2702
FFC27025
FFC2703
FFC27034
FFC27038
FFC2704
FFC27054
FFC27064
Vsuvka 280 čierna
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC2801
FFC28012
FFC2802
FFC28025
FFC2803
FFC28034
FFC28038
FFC2804
FFC28054
FFC28064
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
293
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
Vsuvka 245 čierna redukovaná
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
Zátka 290 čierna
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC2901
FFC29012
FFC2902
FFC29025
FFC2903
FFC29034
FFC29038
FFC29054
FFC29064
ROZMER
1“
1/2“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/8“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,35
0,21
0,93
1,95
2,73
0,26
0,22
0,56
0,65
ROZMER
1“
1/2“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/8“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,42
0,25
1,19
2,55
3,52
0,30
0,26
0,65
0,86
ROZMER
1“
1/2“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/8“
5/4“
6/4“
CENA [€]
1,49
1,00
4,27
7,81
12,31
1,23
1,12
2,22
2,97
Viečko 300 čierne
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC3001
FFC30012
FFC3002
FFC30025
FFC3003
FFC30034
FFC30038
FFC30054
FFC30064
Šrúbenie 330 čierne FF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC3301
FFC33012
FFC3302
FFC33025
FFC3303
FFC33034
FFC33038
FFC33054
FFC33064
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
294
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
FFC3311
FFC33112
FFC3312
FFC33125
FFC3313
FFC33134
FFC3314
FFC33154
FFC33164
FFC331641
ROZMER
1“
1/2“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/8“
5/4“
6/4“
Polšrúbenie k čerpadlám 1“, matica 6/4“
CENA [€]
1,93
1,23
5,00
9,76
10,74
1,58
29,29
2,97
3,72
1,98
13 .1.1. 3 . P OZ I N KO VA N É R Ú R Y
Rúra poznikovaná
OBJEDNÁVACIE Č.
94
95
125
203
35
211
212
205
551
NÁZOV
1/2“ x 2,3 mm
3/4“ x 2,3 mm
1“ x 2,9 mm
5/4“ x 2,9 mm
6/4“ x 2,9 mm
2“ x 3,2 mm
2 1/2“ x 3,2 mm
3“ x 3,2 mm
4“ x 4 mm
CENA [€/m]
2,05
2,64
4,05
5,19
5,96
8,37
11,61
13,32
20,00
Poznámka: Aktuálne ceny na vyžiadanie (častá zmena cien).
13 .1.1. 4 . P OZ I N KO VA N É T VA R O V K Y
Oblúk 1 pozinkovaný MF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP0011
FFP0011
FFP0011
FFP0011
FFP0011
FFP0011
FFP0011
FFP0011
FFP0011
FFP0011
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
1“
1/2“
1/4“
2“
3“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
295
CENA [€]
1,41
0,70
0,70
4,76
14,05
0,94
0,73
29,38
2,27
3,10
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
Šrúbenie 331 MF čierne
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
Oblúk 2 pozinkovaný FF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP0021
FFP00212
FFP0022
FFP00225
FFP00234
FFP00238
FFP00254
FFP00264
ROZMER
1“
1/2“
2“
2,5“
3/4“
3/8“
5/4“
6/4“
CENA [€]
1,19
0,54
5,37
11,39
1,20
0,54
1,90
2,69
Oblúk 41 (40) pozinkovaný
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP04025
FFP0411
FFP04112
FFP04134
FFP04138
TYP
40
41
41
41
41
ROZMER
2,5“
1“
1/2“
3/4“
3/8“
CENA [€]
25,37
1,26
0,67
1,09
0,56
U kus 85 pozinkovaný
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP0851
FFP08512
FFP08534
ROZMER
1“
1/2“
3/4“
CENA [€]
2,05
0,90
1,26
ROZMER
1“
1/2“
1/2“
1/4“
1“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/4“
CENA [€]
0,70
0,31
0,31
0,31
0,70
2,34
4,46
6,79
0,45
0,45
Koleno 90 FF pozinkované
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP0901
FFP09012
FFP09012TF
FFP09014
FFP0901TF
FFP0902
FFP09025
FFP0903
FFP09034
FFP09034TF
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
296
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP09038
FFP0904
FFP09054
FFP09064
ROZMER
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,32
9,40
1,17
1,57
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP090R112
FFP090R1238
FFP090R134
FFP090R21
FFP090R251
FFP090R252
FFP090R254
FFP090R2564
FFP090R264
FFP090R32
FFP090R325
FFP090R3412
FFP090R364
FFP090R43
FFP090R541
FFP090R5412
FFP090R5434
FFP090R641
FFP090R6412
FFP090R6434
FFP090R6454
ROZMER
1“ – 1/2“
1/2“ – 3/8“
1“ – 13/4“
2“ – 1“
2,5“ – 1“
2,5“ – 2“
2“ – 1/2“
1“ – 5/4“
2,5“ – 6/4“
2“ – 6/4“
3“ – 2“
3“ – 2,5“
3/4“ – 1/2“
3“ – 6/4“
4“ – 3“
5/4“ – 1“
5/4“ – 1/2“
5/4“ – 3/4“
6/4“ – 1“
6/4“ – 3/4“
6/4“ – 5/4“
CENA [€]
0,90
0,45
0,90
1,95
4,38
4,38
1,95
4,38
1,95
9,36
9,36
0,60
7,13
12,15
1,39
1,39
1,39
1,72
1,72
1,72
1,72
Koleno 92 MF pozinkované
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP0921
FFP09212
FFP09212TF
FFP09214
FFP0921TF
FFP0922
FFP09225
FFP0923
ROZMER
1“
1/2“
1/2“
1/4“
1“
2“
2,5“
3“
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
297
CENA [€]
0,75
0,34
0,51
0,35
0,75
2,55
4,70
9,57
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
Koleno 90 FF pozinkované, redukované
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP09234
FFP09234TF
FFP09238
FFP0924
FFP09254
FFP09264
ROZMER
3/4“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,51
0,51
0,47
12,19
1,46
1,80
ROZMER
1“
1/2“
2“
3/4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
2,48
1,26
4,78
1,58
2,53
3,43
ROZMER
1“
1/2“
2“
3/4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
2,89
1,42
7,24
2,37
2,99
3,88
ROZMER
1“
1/2“
2“
2,5“
3/4“
CENA [€]
0,83
0,37
2,34
5,30
0,55
Šrúbenie 95 FF pozinkované, rohové
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP0951
FFP09512
FFP0952
FFP09534
FFP09554
FFP09564
Šrúbenie 97 MF pozinkované, rohové
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP0971
FFP09712
FFP0972
FFP09734
FFP09754
FFP09764
Koleno 120, 45 stupňové, pozinkované
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP1201
FFP12012
FFP1202
FFP12025
FFP12034
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
298
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP1301
FFP13012
FFP13012TF
FFP13014
FFP1301TF
FFP1302
FFP13025
FFP1303
FFP13034
FFP13034TF
FFP13038
FFP1304
FFP13054
FFP13064
ROZMER
1“
1/2“
1/2“
1/4“
1“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,88
0,42
0,42
0,42
0,88
2,94
6,79
8,90
0,58
0,58
0,51
15,27
1,53
1,96
T kus 130 pozinkovaný, redukovaný
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP130R112
FFP130R112TF
FFP130R123412
FFP130R1238
FFP130R134
FFP130R134TF
FFP130R21
FFP130R212
FFP130R234
FFP130R251
FFP130R252
FFP130R254
FFP13 R2554
FFP130R2564
FFP130R264
FFP130R31
FFP130R32
FFP130R325
FFP130R3412
FFP130R34212
ROZMER
1“ – 1/2“
1“ – 1/2“
1/2“ – 3/4 – 1/2“
1/2“ – 3/8“
1“ – 3/4“
1“ – 3/4“
2“ – 1“
2“ – 1/2“
2“ – 3/4“
2,5“ – 1“
2,5“ – 2“
2“ – 5/4“
2,5“ – 5/4“
2,5“ – 6/4“
2“ – 6/4“
3“ – 1“
3“ – 2“
3“ – 2,5“
3/4“ – 1/2“
3/4“ – 1/2 – 1/2“
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
299
CENA [€]
1,08
1,08
0,65
0,54
0,94
0,94
3,33
3,33
3,33
7,42
7,42
3,33
7,42
7,42
3,73
10,61
10,61
10,61
0,68
0,80
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
T kus 130 pozinkovaný
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP130R3412TF
FFP130R3438
FFP130R354
FFP130R364
FFP130R42
FFP130R425
FFP130R43
FFP130R541
FFP130R5412
FFP130R5434
FFP130R54341
FFP130R641
FFP13 R6412
FFP130R6434
FFP130R6454
ROZMER
3/4“ – 1/2“
3/4“ – 3/8“
3“ – 5/4“
3“ – 6/4“
4“ – 2“
4“ – 2,5“
4“ – 3“
5/4“ – 1“
5/4“ – 1/2“
5/4“ – 3/4“
5/4“ – 3/4“ – 1
6/4“ – 1“
6/4“ – 1/2“
6/4“ – 3/4“
6/4“ – 5/4“
CENA [€]
0,68
0,82
10,61
10,61
20,20
20,20
20,20
1,86
1,86
1,86
1,86
2,34
2,34
2,34
2,34
Kríž 180 pozinkovaný
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP1801
FFP18012
FFP1802
FFP18034
FFP18054
FFP18064
ROZMER
1“
1/2“
2“
3/4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
1,51
0,79
5,08
1,44
2,73
3,72
Nátrubok 240 pozinkovaný, redukovaný
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP240112
FFP240112TF
FFP2401214
FFP2401238
FFP2401238X
FFP240134
FFP240134TF
FFP24021
FFP240212
FFP240234
FFP240251
ROZMER
1“ – 1/2“
1“ – 1/2“
1/2“ – 1/4“ KGV
1/2“ – 3/8“
1/2“ – 3/8“ KGV
1“ – 3/4“
1“ – 3/4“
2“ – 1“
2“ – 1/2“
2“ – 3/4“
2,5“ – 1“
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
300
CENA [€]
0,56
0,56
0,63
0,27
0,63
0,56
0,56
1,66
1,66
1,66
3,40
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP240252
FFP240254
FFP2402554
FFP2402564
FFP240264
FFP24031
FFP24032
FFP240325
FFP2403412
FFP2403412TF
FFP2403438
FFP240354
FFP240364
FFP24042
FFP240425
FFP24043
FFP240541
FFP2405412
FFP2405434
FFP240641
FFP2406412
FFP2406434
FFP2406454
ROZMER
2,5“ – 2“
2“ – 5/4“
2,5“ – 5/4“ KGV
2,5“ – 6/4“
2“ – 6/4“ KGV
3“ – 1“
3“ – 2“
3“ – 2,5“
3/4“ – 1/2“
3/4“ – 1/2“
3/4“ – 3/8“
3“ – 5/4“
3“ – 6/4“
4“ – 2“ KGV
4“ – 2,5“
4“ – 3“ KGV
5/4“ – 1“
5/4“ – 1/2“
5/4“ – 3/4“
6/4“ – 1“
6/4“ – 1/2“
6/4“ – 3/4“
6/4“ – 5/4“
CENA [€]
3,40
1,66
3,40
3,40
1,66
5,30
5,30
5,30
0,39
0,39
0,50
5,30
5,30
9,78
9,78
9,78
0,91
0,91
0,91
1,09
1,09
1,09
1,09
ROZMER
1“ – 1/2“
1“ – 1/2“
1/2“ – 1/4“
1/2“ – 1/4“ GC
1/2“ – 1/8“ GC
1/2“ – 3/8“
1“ – 3/4“
1“ – 3/4“
1“ – 3/8“
2“ – 1“
2“ – 1/2“
2“ – 3/4“
2,5“ – 1“
2,5“ – 2“
2“ – 5/4“
CENA [€]
0,43
0,43
0,52
0,52
0,48
0,30
0,43
0,43
0,50
1,27
1,27
1,27
2,33
2,33
1,27
Redukcia 241 pozinkovaná
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP241112
FFP241112TF
FFP2411214
FFP2411214GC
FFP2411218
FFP2411238
FFP241134
FFP241134TF
FFP241138
FFP24121
FFP241212
FFP241234
FFP241251
FFP241252
FFP241254
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
301
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP2412554
FFP2412564
FFP241264
FFP24131
FFP24132
FFP241325
FFP2413412
FFP2413412TF
FFP2413438
FFP241354
FFP241364
FFP2413814
FFP24142
FFP241425
FFP24143
FFP241541
FFP2415412
FFP2415434
FFP241641
FFP2416412
FFP2416434
FFP2416454
ROZMER
2,5“ – 5/4“
2,5“ – 6/4“
2“ – 6/4“
3“ – 1“
3“ – 2“
3“ – 2,5“
3/4“ – 1/2“
3/4“ – 1/2“
3/4“ – 3/8“
3“ – 5/4“
3“ – 6/4“
3/8“ – 1/4“ GC
4“ – 2“
4“ – 2,5“
4“ – 3“
5/4“ – 1“
5/4“ – 1/2“
5/4“ – 3/4“
6/4“ – 1“
6/4“ – 1/2“
6/4“ – 3/4“
6/4“ – 5/4“
CENA [€]
2,33
2,33
1,27
3,40
3,40
3,40
0,30
0,30
0,35
3,40
3,40
0,52
6,38
6,38
6,38
0,78
0,78
0,78
0,91
0,91
0,91
0,91
ROZMER
1“ – 1/2“
1“ – 1/2“
1/2“ – 3/8“
1“ – 3/4“
1“ – 3/4“
2“ – 1“
2“ – 1/2“
2“ – 3/4“
2,5“ – 1“
2,5“ – 2“
2“ – 5/4“
2,5“ – 5/4“
2,5“ – 6/4“
2“ – 6/4“
3“ – 2“
CENA [€]
0,58
0,58
0,31
0,58
0,58
2,14
2,14
2,14
4,24
4,24
2,14
4,24
4,24
2,14
7,23
Vsuvka 245 pozinkovaná, redukovaná
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP245112
FFP245112TF
FFP2451238
FFP245134
FFP245134TF
FFP24521
FFP245212
FFP245234
FFP245251
FFP245252
FFP245254
FFP2452554
FFP2452564
FFP245264
FFP24532
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
302
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP245325
FFP2453412
FFP2453412TF
FFP24533438
FFP245364
FFP24542
FFP245425
FFP24543
FFP245541
FFP2455412
FFP2455434
FFP245641
FFP2456412
FFP2456434
FFP2456454
ROZMER
3“ – 2,5“
3/4“ – 1/2“
3/4“ – 1/2“
3/4“ – 3/8“
3“ – 6/4“
4“ – 2“
4“ – 2,5“
4“ – 3“
5/4“ – 1“
5/4“ – 1/2“
5/4“ – 3/4“
6/4“ – 1“
6/4“ – 1/2“
6/4“ – 3/4“
6/4“ – 5/4“
CENA [€]
7,23
0,43
0,43
0,52
7,23
12,75
12,75
12,75
1,17
1,17
1,17
1,46
1,46
1,46
1,46
Nátrubok 270 pozinkovaný
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP2701
FFP27012
FFP27012TF
FFP27014
FFP2701TF
FFP2702
FFP27025
FFP2703
FFP27034
FFP27034TF
FFP27038
FFP2704
FFP27054
FFP27064
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
1“
1/2“
1/2“
1/4“
1“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
303
CENA [€]
0,55
0,26
0,26
0,25
0,55
1,66
3,18
4,67
0,32
0,32
0,34
7,64
0,89
1,04
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
Vsuvka 280 pozinkovaná
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP2801
FFP28012
FFP28012TF
FFP28014
FFP28014X
FFP2801TF
FFP2802
FFP28025
FFP2803
FFP28034
FFP28034TF
FFP28038
FFP2804
FFP28054
FFP28064
ROZMER
1“
1/2“
1/2“
1/4“
1/4GC“
1“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,51
0,26
0,26
0,24
0,57
0,51
1,53
2,75
4,67
0,35
0,35
0,31
7,42
0,80
1,12
ROZMER
1“
1/2“
1/2“
1“
2“
2/5“
3“
3/4“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
0,35
0,19
0,19
0,35
0,75
1,61
2,97
0,26
0,26
0,25
5,30
0,58
0,68
Zátka 290 pozinkovaná
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP2901
FFP29012
FFP29012TF
FFP2901TF
FFP2902
FFP29025
FFP2903
FFP29034
FFP29034TF
FFP29038
FFP2904
FFP29054
FFP29064
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
304
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP3001
FFP30012
FFP30012TF
FFP30014
FFP3001TF
FFP3002
FFP30025
FFP3003
FFP30034
FFP30034TF
FFP30038
FFP3004
FFP30054
FFP30064
FFP30154
ROZMER
1“
1/2“
1/2“
1/4“
“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
5/4“
CENA [€]
0,39
0,24
0,24
0,29
0,39
1,26
2,10
3,77
0,29
0,29
0,29
6,38
0,68
0,90
0,71
ROZMER
1“
1/2“
3/4“
CENA [€]
0,27
0,22
0,22
ROZMER
1“
1/2“
1/2“
1“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
1,47
0,93
0,93
1,47
4,48
8,48
12,99
1,18
1,18
1,27
24,74
2,34
3,12
Matica pozinkovaná
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP3101
FFP31012
FFP31034
Šrúbenie 330 pozinkované FF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP3301
FFP33012
FFP33012TF
FFP3301TF
FFP3302
FFP33025
FFP3303
FFP33034
FFP33034TF
FFP33038
FFP3304
FFP33054
FFP33064
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
305
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
Viečko 300 pozinkované
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
Šrúbenie 331 pozinkované FF
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP3311
FFP33112
FFP33112TF
FFP3311TF
FFP3312
FFP33125
FFP3313
FFP33134
FFP33134TF
FFP33138
FFP3314
FFP33154
FFP33164
ROZMER
1“
1/2“
1/2“
1“
2“
2,5“
3“
3/4“
3/4“
3/8“
4“
5/4“
6/4“
CENA [€]
1,83
1,03
1,03
1,83
5,28
10,61
16,59
1,47
1,47
1,48
31,82
3,12
3,91
ROZMER
1“
1/2“
3/4“
5/4“
CENA [€]
0,46
0,16
0,31
0,58
ROZMER
3/4“
1“
5/4“
6/4“
2“
2 1/2“
3“
4“
CENA [€/m]
3,87
5,76
7,12
8,93
12,19
17,65
19,76
27,96
Vsuvka 531 jednoznačná, pozinkovaná
OBJEDNÁVACIE Č.
FFP5311
FFP53112
FFP53134
FFP53154
13 .1.1. 5 . B R A L E N O V É R Ú R Y
Rúra bralenová (povlak vonkajší)
OBJEDNÁVACIE Č.
592
87
88
204
124
487
179
448
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
306
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
13 .1.1. 6 . VA R N É T VA R O V K Y
OBJEDNÁVACIE Č.
KV21312
KV26934
KV3371
KV424114
KV483112
KV603
KV761
KV889
KV-DN 100
KV-DN 125
KV-DN 150
ROZMER
DN 15-1/2" - 21.3mm
DN 20-3/4" - 26,9 mm
DN 25-1" - 33,7 mm
DN 32-5/4" - 42,4 mm
DN 40-6/4" - 48,3 mm
DN 50-2" - 60,3 mm
DN 65-2,5" - 76,1 mm
DN 80-3" - 88,9 mm
DN 100-4" - 108 mm
DN 125 - 133 mm
DN 150 - 159 mm
CENA [€/ks]
0,60
0,63
0,86
1,10
1,26
1,89
2,82
4,35
7,00
11,65
19,82
ROZMER
DN 20 x 15
DN 25 x 20
DN 32 x 20
DN 32 x 25
DN 40 x 20
DN 40 x 25
DN 40 x 32
DN 50 x 25
DN 50 x 32
DN 50 x 40
DN 65 x 32
DN 65 x 40
DN 65 x 50
DN 80 x 40
DN 80 x 50
DN 80 x 65
DN 100 x 50
DN 100 x 65
DN 100 x 80
DN 125 x 80
DN 125 x 100
CENA [€/ks]
1,29
1,76
1,90
1,82
2,37
2,63
2,29
3,10
4,37
3,20
4,33
4,50
3,95
5,05
4,97
4,71
7,45
6,89
6,36
10,52
11,07
REDUKCIA VARNÁ
OBJEDNÁVACIE Č.
RV-DN 20x15
RV-DN 25x20
RV-DN 32x20
RV-DN 32x25
RV-DN 40x20
RV-DN 40x25
RV-DN 40x32
RV-DN 50x25
RV-DN 50x32
RV-DN 50x40
RV-DN 65x32
RV-DN 65x40
RV-DN 65x50
RV-DN 80x40
RV-DN 80x50
RV-DN 80x65
RV-DN 100x50
RV-DN 100x65
RV-DN 100x80
RV-DN 125x80
RV-DN 125x100
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
307
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KOLENO VARNÉ, čierne
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
* Dokončenie tabuľky z nasledujúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
RV-DN 150x80
RV-DN 150x100
RV-DN 150x125
RV-DN 200x100
RV-DN 200x125
RV-DN 200x150
RV-DN 250x150
RV-DN 250x200
ROZMER
DN 150 x 80
DN 150 x 100
DN 150 x 125
DN 200 x 100
DN 200 x 125
DN 200 x 150
DN 250 x 150
DN 250 x 200
CENA [€/ks]
21,65
17,15
15,73
33,42
29,40
29,21
44,85
40,81
ROZMER
DN 15-1/2"
DN 20-3/4"
DN 25-1"
DN 32-5/4"
DN 40-6/4"
DN 50-2"
DN 60-2.5"
DN 80-3"
DN 100-4"
CENA [€/ks]
0,92
1,12
1,17
1,31
1,53
1,84
2,90
3,51
6,36
ROZMER
DN 10-3/8"
DN 15-1/2"
DN 20-3/4"
DN 25-1"
DN 32-5/4"
DN 40-6/4"
DN 50-2"
DN 65-2.5"
DN 80-3"
DN 100-4"
CENA [€/ks]
0,27
0,43
0,53
0,56
1,43
1,33
1,63
4,57
6,54
9,53
ZÁVIT VARNÝ, čierny
OBJEDNÁVACIE Č.
ZV-DN 15-1/2"
ZV-DN 20-3/4"
ZV-DN 25-1"
ZV-DN 32-5/4"
ZV-DN 40-6/4"
ZV-DN 50-2"
ZV-DN 60-2.5"
ZV-DN 80-3"
ZV-DN 100-4"
NÁTRUBOK VARNÝ, čierny
OBJEDNÁVACIE Č.
NV38
NV12
NV34
NV1
NV114
NV112
NV2
NV-DN 65-2.5"
NV-DN 80-3"
NV-DN 100-4"
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
308
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
PN6 15/21.3
PN6 20/26.9
PN6 25/33.7
PN6 32/42.4
PN6 40/48.3
PN6 40/44.5
PN6 50/60.3
PN6 50/57
PN6 65/76.1
PN6 80/88.9
PN6 100/114.3
PN6 100/108
PN6 125/139.7
PN6 125/133
PN6 150/168.3
PN6 150/159
PN6 200/219.1
PN6 250/273
PN6 300/324
PN10 200/219.1
PN10 250/273
PN16 15/21.3
PN16 20/26.9
PN16 25/33.7
PN16 32/42.4
PN16 40/48.3
PN16 40/44.5
PN16 50/60.3
PN16 50/57
PN16 65/76.1
PN16 80/88.9
PN16 100/114.3
PN16 100/108
PN16 125/139.7
PN16 125/133
PN16 150/168.3
PN16 150/159
PN16 200/219.1
PN16 250/273
PN40 15/21.3
ROZMER
DN 15 / PN6 / 21,3
DN 20 / PN6 / 26,9
DN 25 / PN6 / 33,7
DN 32 / PN6 / 42,4
DN 40 / PN6 / 48,3
DN 40 / PN6 / 44,5
DN 50 / PN6 / 60,3
DN 50 / PN6 / 57
DN 65 / PN6 / 76,1
DN 80 / PN6 / 88,9
DN 100 / PN6 / 114,3
DN 100 / PN6 / 108
DN 125 / PN6 / 139,7
DN 125 / PN6 / 133
DN 150 / PN6 / 168.3
DN 150 / PN6 / 159
DN 200 / PN6 / 219.1
DN 250 / PN6 / 273
DN 300 / PN6 / 324
DN 200 / PN10 / 219,1
DN 250 / PN10 / 273
DN 15 / PN16 / 21,3
DN 20 / PN16 / 26,9
DN 25 / PN16 / 33,7
DN 32 / PN16 / 42,4
DN 40 / PN16 / 48,3
DN 40 / PN16 / 44,5
DN 50 / PN16 / 60,3
DN 50 / PN16 / 57
DN 65 / PN16 / 76,1
DN 80 / PN16 / 88,9
DN 100 / PN16 / 114,3
DN 65 / PN16 / 108
DN 125 / PN16 / 139,7
DN 125 / PN16 / 133
DN 150 / PN16 / 168,3
DN 150 / PN16 / 159
DN 200 / PN16 / 219,1
DN 250 / PN16 / 273
DN 15 / PN40 / 21,3
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
309
CENA [€/ks]
2,70
3,33
3,76
4,65
4,92
4,92
5,33
5,33
6,52
8,89
10,72
10,72
14,79
14,79
17,20
17,20
32,74
52,65
86,70
40,66
59,37
3,27
3,76
4,65
5,94
6,30
6,30
8,05
8,06
9,72
11,73
14,04
14,04
20,18
20,17
26,10
26,10
41,39
67,92
3,67
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
PRÍRUBA KRKOVÁ VARNÁ
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 .1 . O C E Ľ
* Dokončenie tabuľky z nasledujúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
PN40 20/26.9
PN40 25/33.7
PN40 32/42.4
PN40 40/48.3
PN40 40/44.5
PN40 50/60.3
PN40 50/57
PN40 65/76.1
PN40 80/88.9
PN40 100/114.3
PN40 100/108
PN40 125/139.7
PN40 125/133
PN40 150/168.3
PN40 150/159
PN40 200/219.1
PN40 250/273
ROZMER
DN 20 / PN40 / 26,9
DN 25 / PN40 / 33,7
DN 32 / PN40 / 42,4
DN 40 / PN40 / 48,3
DN 40 / PN40 / 44,5
DN 50 / PN40 / 60,3
DN 50 / PN40 / 57
DN 65 / PN40 / 76,1
DN 80 / PN40 / 88,9
DN 100 / PN40 / 114,3
DN 100 / PN40 / 108
DN 125 / PN40 / 139,7
DN 125 / PN40 / 133
DN 150 / PN40 / 168,3
DN 150 / PN40 / 159
DN 200 / PN40 / 219,1
DN 250 / PN40 / 273
CENA [€/ks]
4,35
5,13
6,45
7,56
7,56
9,02
9,02
11,73
14,54
20,54
20,54
28,35
28,35
38,37
38,37
77,37
186,29
DIENKO VARNÉ
OBJEDNÁVACIE Č.
DV28
DV33
DV38
DV42
DV44
DV48
DV52
DV57
DV60
DV70
DV76
DV89
DV108
DV133
DV159
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
28/3
33,5/3
38/3
42/3
44.5/3
48/3
52/3
57/3
60/3
70/3
76/3
89/4
108/4
133/4
159/5
310
CENA [€/ks]
0,33
0,37
0,40
0,43
0,43
0,46
0,46
0,53
0,53
0,70
0,80
1,36
2,36
3,05
4,05
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
13 .1. 2 .1. S O L I D P I P E + Č E R V E N É R Ú R Y
OBJEDNÁVACIE Č.
SP10010
SP10020
SP10030
SP10040
SP10051
S12010
ROZMER
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
16 x 2 *
BALENIE
200 m
200 m
100 m
50 m
50 m
200 m
CENA [€/m]
0,86
1,19
1,36
2,36
3,49
0,95
ROZMER
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
40 x 4
50 x 5,5
63 x 6
BALENIE
125 m
100 m
75 m
45 m
35 m
20 m
20 m
15 m
CENA [€/m]
1,53
1,80
2,19
3,49
5,05
7,67
10,95
20,78
ROZMER
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
BALENIE
200 m
200 m
100 m
50 m
50 m
CENA [€/m]
1,29
1,60
2,19
3,45
5,41
ROZMER
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
BALENIE
125 m
100 m
75 m
45 m
35 m
CENA [€]
1,59
1,99
2,82
3,75
6,11
Poznámka: *Vhodná len pre podlahové kúrenie.
SOLID PIPE PERT/AL/PERT v kotúči
OBJEDNÁVACIE Č.
SP15010
SP15020
SP15030
SP15040
SP15050
SP15060
SP15070
SP15080
SOLID PIPE PE-X/AL/PE-X v kotúči
OBJEDNÁVACIE Č.
SP20010
SP20020
SP20030
SP20040
SP20051
SOLID PIPE PERT/AL/PERT v kotúči
OBJEDNÁVACIE Č.
SP25010
SP25020
SP25030
SP25040
SP25050
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
311
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
SOLID PIPE PERT/AL/PERT v kotúči
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
RUKOVÄŤ
OBJEDNÁVACIE Č.
11001x
ROZMER
–
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
31,77
ROZMER
14
16
18
20
26
32
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
17,77
17,77
18,00
18,54
20,08
24,15
ROZMER
–
BALENIE [ks]
1
CENA [€/ks]
34,23
ROZMER
26
32
40
50
63
BALENIE [ks]
2 (50)
2 (50)
5 (40)
1 (16)
1 (10)
CENA [€/ks]
8,39
12,43
15,93
32,79
51,21
KALIBRAČNÝ TŔŇ
OBJEDNÁVACIE Č.
11201A
11201B
11201D
11201E
11201J
11201K
PUZDRO NA RUKOVÄŤ A RUŽICE
OBJEDNÁVACIE Č.
11901x
13 .1. 2 . 2 . L I S O VA C I E T VA R O V K Y
KOLENO 45°
OBJEDNÁVACIE Č.
710JXX
710KXX
710LXX
710MXX
710NXX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
312
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
OBJEDNÁVACIE Č.
720AXX
720BXX
720DXX
720EXX
720JXX
720KXX
720LXX
720MXX
720NXX
ROZMER
14
16
18
20
26
32
40
50
63
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (50)
5 (30)
2 (16)
1 (10)
CENA [€/ks]
4,36
4,14
4,82
4,64
7,18
10,64
25,46
37,29
76,57
ROZMER
14 – 1/2
16 – 1/2
18 – 1/2
20 – 1/2
20 – 3/4
26 – 3/4
32 – 1
40 – 5/4
50 – 6/4
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
5 (40)
1 (16)
CENA [€/ks]
4,43
3,89
4,57
4,93
5,96
7,04
12,04
14,29
24,93
ROZMER
14 – 1/2
16 – 1/2
18 – 1/2
20 – 1/2
20 – 3/4
26 – 3/4
32 – 1
40 – 5/4
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (50)
5 (50)
CENA [€/ks]
4,11
3,82
4,57
4,21
4,57
6,96
9,21
13,25
KOLENO 90° s vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
722ACX
722BCX
722DCX
722ECX
722EDX
722JDX
722KEX
722LFX
722MGX
KOLENO 90° s vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
726ACX
726BCX
726DCX
726ECX
726EDX
726JDX
726KEX
726LFX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
313
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KOLENO 90°
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
KOLENO 90° pre napojenie rozvádzača
OBJEDNÁVACIE Č.
727JEX
ROZMER
26 – 1
BALENIE [ks]
10
CENA [€/ks]
13,89
ROZMER
16 – 15
20 – 22
26 – 22
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (100)
2 (50)
CENA [€/ks]
5,32
6,39
7,50
ROZMER
14 – 15
16 – 15
20 – 22
26 – 22
BALENIE [ks]
2 (150)
2 (150)
2 (100)
2 (50)
CENA [€/ks]
4,79
4,43
6,00
7,64
ROZMER
16 – 15
BALENIE [ks]
2 (200)
CENA [€/ks]
3,14
ROZMER
16-15
16-18
20-15
20-18
20-22
26-15
26-22
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (150)
2 (150)
2 (150)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
CENA [€/ks]
5,43
5,71
6,29
6,07
7,00
7,14
7,50
KOLENO 90° pre svorné napojenie na meď
OBJEDNÁVACIE Č.
723BCX
723EGX
723JGX
SPOJKA 90° pre svorné napojenie na meď
OBJEDNÁVACIE Č.
741ACX
741BCX
741EGX
741JGX
SPOJKA pre pájkované napojenie, meď
OBJEDNÁVACIE Č.
725BXX
SPOJKA na lisované napojenie, meď
OBJEDNÁVACIE Č.
584CBX
584EBX
584CEX
584EEX
584GEX
584CJX
584GJX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
314
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
OBJEDNÁVACIE Č.
721BAA
721BAE
721BCE
721EGA
721JGA
ROZMER
16/12-60
16/12-150
16/15-150
20/22-60
26/22-60
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (50)
CENA [€/ks]
4,86
7,00
7,00
5,25
6,25
ROZMER
14
16
18
20
26
32
40
50
63
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (50)
2 (40)
2 (40)
5 (20)
2 (12)
1 (6)
CENA [€/ks]
6,57
4,75
7,21
6,43
11,14
16,04
35,25
45,75
98,21
ROZMER
15-20-15
22-26-22
22-26-22
BALENIE [ks]
2 (50)
2 (50)
2 (50)
CENA [€/ks]
7,86
9,29
10,00
T-KUS JEDNOZNAČNÝ
OBJEDNÁVACIE Č.
730AXX
730BXX
730DXX
730EXX
730JXX
730KXX
730LXX
730MXX
730NXX
T-KUS na nalisovanie do medi
OBJEDNÁVACIE Č.
735ECX
735JCX
735JGX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
315
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KOLENOVÁ GARNITÚRA
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
T-KUS REDUKOVANÝ
OBJEDNÁVACIE Č.
733BAA
733BAB
733BEB
733DBB
733DBD
733EAE
733EBB
733EBD
733EBE
733EDD
733EDE
733EEB
733EJB
733EJE
733JBB
733JBE
733JBJ
733JDD
733JDE
733JDJ
733JEB
733JEE
733JEJ
733JJB
733JJE
733JKJ
733KBK
733KDK
733KEK
733KJJ
733KJK
733KKJ
733LJL
733LKL
733MJM
733MLM
733NJN
733NLN
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
16-14-14
16-14-16
16-20-16
18-16-16
18-16-18
20-14-20
20-16-16
20-16-18
20-16-20
20-18-18
20-18-20
20-20-16
20-26-16
20-26-20
26-16-16
26-16-20
26-16-26
26-18-18
26-18-20
26-18-26
26-20-16
26-20-20
26-20-26
26-26-16
26-26-20
26-32-26
32-16-32
32-18-32
32-20-32
32-26-26
32-26-32
32-32-26
40-26-40
40-32-40
50-26-50
50-40-50
63-26-63
63-40-63
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (50)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (30)
2 (20)
1 (12)
1 (12)
1 (8)
1 (8)
316
CENA [€/ks]
5,93
6,07
6,07
6,57
7,11
6,82
6,21
6,96
6,07
6,96
6,96
6,43
10,11
10,25
8,75
9,21
9,14
10,32
10,32
11,39
9,11
9,64
9,82
9,89
11,07
14,68
13,79
14,57
14,57
13,79
15,79
16,68
19,07
19,61
48,50
55,25
69,54
89,32
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
OBJEDNÁVACIE Č.
731BCB
731DCD
731ECE
731EDE
731JCJ
731JDJ
731JEJ
731KCK
731KFK
731LEL
731LFL
731MEM
ROZMER
16-1/2-16
18-1/2-18
20-1/2-20
20-3/4-20
26-1/2-26
26-3/4-26
26 - 1 - 26
32-1/2-32
32-5/4-32
40 - 1 - 40
40-5/4-40
50 - 1 -50
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (30)
2 (20)
2 (20)
1 (12)
CENA [€/ks]
6,07
6,89
6,82
9,89
10,57
12,43
13,93
14,36
15,36
19,82
21,39
39,89
ROZMER
16-1/2-16
20-1/2-20
20-3/4-20
26-3/4-26
26 - 1 - 26
32-3/4-32
32- 1- 32
40 - 1 - 40
40-5/4-40
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (50)
2 (50)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (30)
2 (20)
CENA [€/ks]
5,93
6,75
7,25
11,46
11,21
13,18
13,18
21,32
24,54
ROZMER
16-15-16
BALENIE [ks]
2 (100)
CENA [€/ks]
10,00
T-KUS s vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
734BCB
734ECE
734EDE
734JDJ
734JEJ
734KDK
734KEK
734LEL
734LFL
T-KUS so svorným napojením, meď
OBJEDNÁVACIE Č.
736BCB
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
317
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
T-KUS s vnútorným závitom
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
DVOJITÉ KRÍŽENIE
OBJEDNÁVACIE Č.
782BBB
782EBE
782EEE
782EBB
ROZMER
16-16-16
20-16-20
20-20-20
20-16-16
BALENIE [ks]
1 (25)
1 (25)
1 (25)
1 (25)
CENA [€/ks]
27,29
27,29
27,29
27,29
ROZMER
16-14
18-16
20-14
20-16
20-18
26-16
26-18
26-20
32-16
32-20
32-26
40-26
40-32
50-32
50-40
63-40
63-50
BALENIE [ks]
5 (150)
5 (100)
5 (100)
2 (100)
5 (100)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
5 (50)
5 (50)
1 (26)
1 (26)
1 (20)
1 (20)
CENA [€/ks]
3,68
3,54
3,82
3,43
4,36
4,96
5,61
5,18
7,25
7,79
8,46
11,46
18,71
24,71
27,25
43,64
49,11
ROZMER
14
16
18
20
26
32
40
50
63
BALENIE [ks]
5 (150)
2 (150)
5 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (50)
5 (30)
1 (20)
1 (20)
CENA [€/ks]
3,68
3,00
3,71
3,79
5,14
9,57
19,07
33,07
63,57
REDUKOVANÁ SPOJKA
OBJEDNÁVACIE Č.
740BAX
740DBX
740EAX
740EBX
740EDX
740JBX
740JDX
740JEX
740KBX
740KEX
740KJX
740LJX
740LKX
740MKX
740MLX
740NLX
740NNX
SPOJKA
OBJEDNÁVACIE Č.
745AXX
745BXX
745DXX
745EXX
745JXX
745KXX
745LXX
745MXX
745NXX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
318
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
OBJEDNÁVACIE Č.
780AXX
780BXX
780DXX
780EXX
780JXX
780KXX
780LXX
ROZMER
14
16
18
20
26
32
40
BALENIE [ks]
5 (200)
2 (200)
5 (200)
2 (200)
2 (100)
2 (100)
5 (80)
CENA [€/ks]
2,54
2,18
2,54
2,54
4,82
8,32
12,89
ROZMER
14-1/2
16-1/2
18-1/2
18-3/4
20-1/2
20-3/4
26-3/4
26-1
32-1
40-5/4
50-6/4
63-2
BALENIE [ks]
5 (150)
2 (150)
5 (150)
5 (100)
2 (150)
2 (100)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
5 (50)
1 (26)
1 (20)
CENA [€/ks]
3,00
2,57
2,86
3,54
2,93
3,68
4,50
6,82
7,07
17,00
25,61
45,82
ROZMER
14-1/2
16-1/2
18-1/2
18-3/4
20-1/2
20-3/4
26-3/4
26-1
32-1
40-3/4
40-5/4
50-6/4
63-2
BALENIE [ks]
5 (150)
2 (150)
5 (150)
5 (100)
2 (150)
2 (100)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
1 (50)
1 (50)
1 (26)
1 (20)
CENA [€/ks]
3,50
3,21
3,68
5,00
3,36
4,29
5,46
8,68
9,29
14,89
17,68
25,54
45,96
ZÁVITOVÝ PRECHOD – vonkajší závit
OBJEDNÁVACIE Č.
742ACX
742BCX
742DCX
742DDX
742ECX
742EDX
742JDX
742JEX
742KEX
742LFX
742MGX
742NJX
ZÁVITOVÝ PRECHOD – vnútorný závit
OBJEDNÁVACIE Č.
746ACX
746BCX
746DCX
746DDX
746ECX
746EDX
746JDX
746JEX
746KEX
746LDX
746LFX
746MGX
746NJX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
319
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
ZÁSLEPKA
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
ŠRÚBENIE S PLOCHÝM TESTNENÍM
OBJEDNÁVACIE Č.
762ABX
762ACX
762BBX
762BCX
762BDX
762DCX
762DDX
762ECX
762EDX
762JDX
ROZMER
14-3/8
14-1/2
16-3/8
16-1/2
16-3/4
18-1/2
18-3/4
20-1/2
20-3/4
26-3/4
BALENIE [ks]
5 (200)
5 (150)
2 (200)
2 (150)
2 (150)
5 (100)
5 (150)
2 (150)
2 (150)
2 (50)
CENA [€/ks]
3,29
3,29
3,29
3,29
3,29
3,68
3,68
3,68
3,68
9,64
ROZMER
16-3/4E
18-3/4E
20-3/4E
BALENIE [ks]
2 (150)
5 (150)
2 (150)
CENA [€/ks]
3,71
3,89
4,14
ROZMER
14-1/2
16-1/2
20-1/2
BALENIE [ks]
2 (100)
2 (100)
2 (50)
CENA [€/ks]
6,00
5,46
6,00
ROZMER
16-1/2
18-1/2
20-1/2
20-3/4
26-3/4
BALENIE [ks]
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
CENA [€/ks]
5,36
6,14
5,89
7,11
7,71
ROZMER
16-1/2
18-1/2
20-1/2
BALENIE [ks]
2 (50)
2 (50)
2 (50)
CENA [€/ks]
9,14
10,07
9,50
ŠRÚBENIE S EUROKONUSOM
OBJEDNÁVACIE Č.
763BDX
763DDX
763EDX
JEDNODUCHÁ NÁSTENKA – nízka
OBJEDNÁVACIE Č.
774ACX
774BCX
774ECX
JEDNODUCHÁ NÁSTENKA – štandardná
OBJEDNÁVACIE Č.
771BCX
771DCX
771ECX
771EDX
771JDX
DVOJITÁ NÁSTENKA – štandardná
OBJEDNÁVACIE Č.
770BCB
770DCX
770ECE
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
320
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
DVE NÁSTENKY S DRŽIAKOM
OBJEDNÁVACIE Č.
784BCE
784ECE
ROZMER
16-1/2
20-1/2
BALENIE [ks]
1 (25)
1 (25)
CENA [€/ks]
12,89
14,68
ROZMER
16-1/2
BALENIE [ks]
2 (50)
CENA [€/ks]
6,43
ROZMER
16-15
16-15
BALENIE [ks]
1 (30)
1 (25)
CENA [€/ks]
15,79
16,89
ROZMER
16/200
16/300
18/300
20/300
16/1100
BALENIE [ks]
2 (50)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (0)
CENA [€/ks]
6,86
7,64
8,75
8,75
19,54
ROZMER
16/300
20/300
BALENIE [ks]
2 (20)
2 (20)
CENA [€/ks]
10,57
11,61
BALENIE [ks]
5 (100)
CENA [€/ks]
2,22
OBJEDNÁVACIE Č.
781BCX
DVOJITÁ PÄTKA
OBJEDNÁVACIE Č.
783BCB
783BCD
L-GARNITÚRA koncová
OBJEDNÁVACIE Č.
724BCF
724BCG
724DCG
724ECG
724BCH
T-GARNITÚRA priechodzia
OBJEDNÁVACIE Č.
732BCG
732ECG
NÁHRADNÝ LISOVACÍ KRÚŽOK na staršiu verziu tvaroviek
OBJEDNÁVACIE Č.
7500040
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
40
321
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
PRIPOJENIE WC
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
NÁHRADNÝ LISOVACÍ KRÚŽOK VISU-CONTROL
OBJEDNÁVACIE Č.
790AXX
790BXX
790DXX
790EXX
790JXX
790KXX
790LXX
790MXX
790NXX
ROZMER
14
16
18
20
26
32
40
50
63
BALENIE [ks]
10 (500)
10 (500)
10 (250)
10 (250)
5 (250)
5 (150)
5 (100)
2 (50)
2 (30)
CENA [€/ks]
1,64
1,64
1,64
1,64
1,86
1,86
2,21
3,29
5,29
ROZMER
40
BALENIE [ks]
10 (500)
CENA [€/ks]
1,33
ROZMER
14
16
18
20
26
32
40
50
60
BALENIE [ks]
10 (500)
10 (500)
10 (0)
10 (500)
10 (500)
10 (250)
10 (500)
10 (500)
10 (500)
CENA [€/ks]
1,00
1,00
1,00
1,00
1,36
1,36
1,71
1,86
2,14
BALENIE [ks]
10 (250)
10 (250)
10 (140)
10 (200)
10 (200)
10 (150)
10 (150)
5 (70)
5 (50)
5 (50)
CENA [€/ks]
2,03
2,03
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
6,38
6,38
7,97
NÁHRADNÝ O-KRÚŽOK
OBJEDNÁVACIE Č.
7501100
NÁHRADNÝ O-KRÚŽOK VISU-CONTROL
OBJEDNÁVACIE Č.
791AXX
791BXX
791DXX
791EXX
791JXX
791KXX
791LXX
791MXX
791NXX
13 .1. 2 . 3 . S V O R N É T VA R O V K Y
PRECHOD PRIAMY, svorný spoj – vonkajší závit
OBJEDNÁVACIE Č.
9460164
9460314
9460316
9460404
9460406
9460514
9460516
9460786
9460788
9460968
ROZMER
14 x 2 – 1/2
16 x 2 – 1/2
16 x 2 – 3/4
18 x 2 – 1/2
18 x 2 – 3/4
20 x 2 – 1/2
20 x 2 – 3/4
26 x 3 – 3/4
26 x 3 – 1
32 x 3 – 1
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
322
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
OBJEDNÁVACIE Č.
9461016
9461031
9461040
9461051
9461051
9461096
ROZMER
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (150)
10 (150)
10 (100)
10 (50)
5 (30)
CENA [€/ks]
3,17
3,17
4,79
5,21
8,52
11,69
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (100)
5 (40)
CENA [€/ks]
4,52
4,52
5,21
7,97
ROZMER
14 x 2 – 1/2
16 x 2 – 1/2
16 x 2 – 3/4
18 x 2 – 1/2
18 x 2 – 3/4
20 x 2 – 1/2
20 x 2 – 3/4
26 x 3 – 3/4
26 x 3 – 1
32 x 3 – 1
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (200)
10 (130)
10 (150)
10 (150
10 (150)
10 (150)
5 (70)
5 (70)
5 (40)
CENA [€/ks]
2,14
2,14
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
6,38
6,38
8,66
ROZMER
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (70)
5 (50)
5 (25)
CENA [€/ks]
3,86
3,86
4,79
5,72
8,66
13,14
SPOJKA REDUKOVANÁ, svorný spoj – svorný spoj
OBJEDNÁVACIE Č.
94614031
94615131
94615140
94617851
ROZMER
18 x 2 – 16 x 2
20 x 2 – 16 x 2
20 x 2 – 18 x 2
26 x 3 – 20 x 2
PRECHOD PRIAMY, svorný spoj – vnútorný závit
OBJEDNÁVACIE Č.
9462164
9462314
9462316
9462404
9462406
9462514
9462516
9462786
9462788
9462968
KOLENO, svorný spoj – svorný spoj
OBJEDNÁVACIE Č.
9463016
9463031
9463040
9463051
9463078
9463096
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
323
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
SPOJKA, svorný spoj – svorný spoj
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
KOLENO, svorný spoj – vonkajší závit
OBJEDNÁVACIE Č.
9464314
9464316
9464404
9464514
9464516
9464786
9464788
9464968
ROZMER
16 x 2 – 1/2
16 x 2 – 3/4
18 x 2 – 1/2
20 x 2 – 1/2
20 x 2 – 3/4
26 x 3 – 3/4
26 x 3 – 1
32 x 3 – 1
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (100)
10 (100)
10 (80)
10 (80)
5 (50)
5 (50)
5 (35)
CENA [€/ks]
3,17
4,00
4,00
4,52
4,52
6,62
7,17
9,97
ROZMER
16 x 2 – 1/2
16 x 2 – 3/4
18 x 2 – 1/2
20 x 2 – 1/2
20 x 2 – 3/4
26 x 3 – 3/4
26 x 3 – 1
32 x 3 – 1
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (80)
10 (100)
10 (70)
10 (70)
5 (50)
5 (40)
5 (30)
CENA [€/ks]
3,17
4,38
4,38
5,21
5,21
6,76
8,66
11,97
ROZMER
14 x 2 – 1/2
16 x 2 – 1/2
18 x 2 – 1/2
20 x 2 – 1/2
20 x 2 – 3/4
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (50)
CENA [€/ks]
3,86
3,86
5,21
5,21
6,38
ROZMER
16 x 2 – 1/2” – 16 x 2
BALENIE [ks]
10 (50)
CENA [€/ks]
7,97
KOLENO, svorný spoj – vnútorný závit
OBJEDNÁVACIE Č.
9465314
9465316
9465404
9465514
9465516
9465786
9465788
9465968
NÁSTENKA, svorný spoj – vnútorný závit
OBJEDNÁVACIE Č.
9466164
9466314
9466314
9466514
9466516
DVOJITÁ NÁSTENKA
OBJEDNÁVACIE Č.
946631431
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
324
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
OBJEDNÁVACIE Č.
9467016
9467031
9467040
9467051
9467078
9467096
ROZMER
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (50)
10 (50)
5 (20)
CENA [€/ks]
5,62
5,62
8,10
8,38
13,55
18,69
BALENIE [ks]
10 (50)
10 (50)
10 (40)
5 (35)
10 (40)
10 (50)
5 (30)
5 (20)
CENA [€/ks]
7,31
7,31
7,31
7,31
11,83
11,83
11,83
17,79
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (50)
5 (35)
5 (30)
5 (30)
5 (20)
CENA [€/ks]
4,66
7,03
7,31
10,62
11,17
11,17
15,93
T-KUS REDUKOVANÝ, svorný spoj – svorný spoj – svorný spoj
OBJEDNÁVACIE Č.
9467513131
9467513151
9467515131
9467783178
9467785178
9467785151
9467785151
9467967896
ROZMER
20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2
20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2
20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2
26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3
26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3
26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2
26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2
32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3
T-KUS REDUKOVANÝ, svorný spoj – vonkajší spoj – svorný spoj
OBJEDNÁVACIE Č.
9468314
9468514
9468516
9468784
9468786
9468788
9468968
ROZMER
16 x 2 – 1/2
20 x 2 – 1/2
20 x 2 – 3/4
26 x 3 – 1/2
26 x 3 – 3/4
26 x 3 – 1
32 x 3 – 1
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
325
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
T-KUS, svorný spoj – svorný spoj – svorný spoj
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 2 . P L A S T O H L I N Í K
T-KUS, svorný spoj – vnútorný spoj – svorný spoj
OBJEDNÁVACIE Č.
9469314
9469404
9469514
9469516
9469786
9469788
9469968
ROZMER
16 x 2 – 1/2
18 x 2 – 1/2
20 x 2 – 1/4
20 x 2 – 3/4
26 x 3 – 3/4
26 x 3 – 1
32 x 3 – 1
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (40)
10 (40)
5 (30)
5 (25)
5 (20)
CENA [€/ks]
4,93
8,10
7,97
7,72
10,76
13,00
17,66
1 3 .1 . 3 . P P R
13 .1. 3 .1. E KO P L A S T I K
RÚRKA PN 10, 4 m tyč
OBJEDNÁVACIE Č.
STR020P10X
STR025P10X
STR032P10X
STR040P10X
STR050P10X
STR063P10X
STR075P10X
STR090P10X
STR110P10X
ROZMER
20
25
32
40
50
63
75
90
110
BALENIE [ks]
100
60
40
24
16
12
8
4
4
CENA [€/ks]
0,65
0,94
1,35
2,12
3,54
4,99
7,29
10,32
13,85
ROZMER
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
BALENIE [ks]
160
100
60
60
60
16
16
8
4
4
CENA [€/ks]
0,56
0,62
1,02
1,73
2,60
3,87
5,79
9,04
13,39
20,02
RÚRKA PN 16, 4 m tyč
OBJEDNÁVACIE Č.
STR016P16X
STR020P16X
STR025P16X
STR032P16X
STR040P16X
STR050P16X
STR063P16X
STR075P16X
STR090P16X
STR110P16X
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
326
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
OBJEDNÁVACIE Č.
STR016P20X
STR020P20X
STR025P20X
STR032P20X
STR040P20X
STR050P20X
STR063P20X
STR075P20X
STR090P20X
STR110P20X
ROZMER
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
BALENIE [ks]
160
100
60
40
24
16
12
8
4
4
CENA [€/ks]
0,57
0,78
1,21
1,99
3,05
4,98
7,30
11,30
16,41
24,29
RÚRKA STABI
OBJEDNÁVACIE Č.
STRSO16P20
STRSO20P20
STRSO25P20
STRSO32P20
STRSO40P20
STRSO50P20
STRSO63P20
STRSO75P20
STRSO90P20
STRS110P20
ROZMER
16 x 2,3
20 x 2,8
25 x 3,5
32 x 4,4
40 x 5,5
50 x 6,9
63 x 8,6
75 x 10,3
90 x 12,3
110 x 15,1
CENA [€/ks]
1,27
1,74
2,53
3,83
5,51
8,34
12,50
22,23
29,80
47,56
ROZMER
16 x 2,3
16 x 2,7
20 x 2,3
20 x 2,8
20 x 3,4
16 x 2,3 STABI
CENA [€/ks]
0,57
0,57
0,64
0,64
0,78
1,27
RÚRKA v kotúči (200 m)
OBJEDNÁVACIE Č.
STRK016P16
STRK016P20
STRK020P10
STRK020P16
STRK020P20
STRSK016P21
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
327
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
RÚRKA PN 20, 4 m tyč
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
KOLENO 90°
OBJEDNÁVACIE Č.
SKO01690XX
SKO02090XX
SKO02590XX
SKO03290XX
SKO04090XX
SKO05090XX
SKO06390XX
SKO07590XX
SKO09090XX
SKO11090XX
ROZMER
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
BALENIE [ks]
50/250
50/400
50/250
20/100
20/100
10/40
5/20
2/6
1/4
1
CENA [€/ks]
0,14
0,14
0,21
0,32
0,78
1,53
2,70
5,40
10,37
14,13
ROZMER
20
25
32
BALENIE [ks]
50/300
50/250
20/100
CENA [€/ks]
0,18
0,29
0,49
ROZMER
16
20
25
32
40
50
63
75
90
BALENIE [ks]
50
50/500
50/300
20/100
5/25
5/25
5/10
2/6
1/6
CENA [€/ks]
0,29
0,29
0,43
0,60
1,13
1,67
3,73
5,18
8,10
ROZMER
16
20
25
BALENIE [ks]
50
10/100
10/100
CENA [€/ks]
0,29
0,32
0,49
KOLENO 90°, vnútorné/vonkajšie
OBJEDNÁVACIE Č.
SKO120XXXX
SKO125XXXX
SKO132XXXX
KOLENO 45°
OBJEDNÁVACIE Č.
SKO01645XX
SKO02045XX
SKO02545XX
SKO03245XX
SKO04045XX
SKO05045XX
SKO06345XX
SKO07545XX
SKO09045XX
KOLENO 45°, vnútorné/vonkajšie
OBJEDNÁVACIE Č.
SKO11645XX
SKO12045XX
SKO12545XX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
328
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
OBJEDNÁVACIE Č.
SKOT020XXX
SKOT025XXX
SKOT032XXX
SKOT040XXX
ROZMER
20
25
32
40
BALENIE [ks]
10/50
10/50
5/20
5/20
CENA [€/ks]
0,96
1,30
1,78
1,92
ROZMER
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
BALENIE [ks]
50
50/300
50/150
20/100
10/50
5/30
5/15
1/5
1
1
CENA [€/ks]
0,21
0,18
0,29
0,49
1,27
1,92
3,55
6,71
11,97
15,91
ROZMER
20 x 16 x 20
25 X 20 X 20
25 x 20 x 25
32 x 20 x 32
32 x 25 x 32
40 x 20 x 40
40 x 25 x 40
40 x 32 x 40
50 x 32 x 50
50 x 40 x 50
63 x 32 x 63
63 x 40 x 63
63 x 50 x 63
BALENIE [ks]
50
50
50
50
50/100
10/60
10/60
10/50
5/30
5/15
5/15
5/15
5
CENA [€/ks]
0,49
0,29
0,49
0,57
0,71
1,35
1,38
1,46
2,20
2,63
4,90
4,87
4,87
T-KUS JEDNOZNAČNÝ
OBJEDNÁVACIE Č.
STK016XXXX
STK020XXXX
STK025XXXX
STK032XXXX
STK040XXXX
STK050XXXX
STK063XXXX
STK075XXXX
STK075XXXX
STK110XXXX
T-KUS REDUKOVANÝ
OBJEDNÁVACIE Č.
STKR02016X
STKR0252020
STKR02520X
STKR03220X
STKR03225X
STKR04020X
STKR04025X
STKR04032X
STKR05032X
STKR05040X
STKR06332X
STKR06340X
STKR06350X
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
329
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KOLENO TROJCESTNÉ
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
NÁTRUBOK
OBJEDNÁVACIE Č.
SNA016XXXX
SNA020XXXX
SNA025XXXX
SNA032XXXX
SNA040XXXX
SNA040XXXX
SNA063XXXX
SNA075XXXX
SNA090XXXX
SNA110XXXX
ROZMER
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
BALENIE [ks]
50
50
50
50
20/100
10/70
5/30
1/5
1
1
CENA [€/ks]
0,18
0,14
0,18
0,25
0,67
1,24
2,20
3,83
4,12
6,92
ROZMER
25 X 20
32 X 20
32 X 25
BALENIE [ks]
50/250
50/250
50/250
CENA [€/ks]
0,21
0,40
0,54
ROZMER
20 X 16
25 X 20
32 X 20
32 X 25
40 X 20
40 X 25
40 X 32
50 X 32
50 X 40
63 X 32
63 X 40
63 X 50
75 X 40
75 X 50
75 X 63
90 X 63
90 X 75
110 X 75
110 X 90
BALENIE [ks]
50
50/500
50/200
50/300
10/50
10/50
20/100
10/50
10/50
10
10/10
10/10
2/20
2/20
1/5
1
1
1
1
CENA [€/ks]
0,18
0,18
0,29
0,29
0,40
0,40
0,46
0,75
0,78
0,89
1,59
1,67
3,77
3,94
3,12
3,26
3,52
6,89
6,75
REDUKCIA HRDLOVÁ
OBJEDNÁVACIE Č.
SRE02520XX
SRE03220XX
SRE03225XX
REDUKCIA (vonkajšia/vnútorná)
OBJEDNÁVACIE Č.
SRE12016XX
SRE12520XX
SRE13220XX
SRE13225XX
SRE14020XX
SRE14025XX
SRE14032XX
SRE15032XX
SRE15040XX
SRE16332XX
SRE16340XX
SRE16350XX
SRE17540XX
SRE17550XX
SRE17563XX
SRE19063XX
SRE19075XX
SRE111075XX
SRE111090XX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
330
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
OBJEDNÁVACIE Č.
SZA016XXXX
SZA020XXXX
SZA025XXXX
SZA032XXXX
SZA040XXXX
SZA050XXXX
SZA050XXXX
SZA075XXXX
ROZMER
16
20
25
32
40
50
63
75
BALENIE [ks]
50
50/200
50/200
50/200
5/25
5/25
5
5
CENA [€/ks]
0,14
0,14
0,18
0,29
1,59
1,88
2,42
4,65
ROZMER
20
BALENIE [ks]
30/150
CENA [€/ks]
0,25
ROZMER
16 (PN 20)
20 (PN 20)
25 (PN 20)
32 (PN 20)
40 (PN 20)
BALENIE [ks]
10
10/50
10/50
5/20
5/20
CENA [€/ks]
0,57
0,81
0,92
1,42
2,20
ROZMER
20
25
32
40
BALENIE [ks]
25
25
25
10/50
CENA [€/ks]
0,92
0,96
1,96
2,10
ROZMER
16 (PN 20)
20 (PN 20)
25 (PN 20)
32 (PN 20)
40 (PN 20)
BALENIE [ks]
10
10
10
5
3
CENA [€/ks]
1,13
1,32
1,99
3,37
4,72
ZÁSLEPKA VNÚTORNÁ
OBJEDNÁVACIE Č.
SZA120XXXE
KRÍŽENIE
OBJEDNÁVACIE Č.
SKR016P20X
SKR020P20X
SKR025P20X
SKR032P20X
SKR040P20X
KRÍŽENIE
OBJEDNÁVACIE Č.
SKRI020XXX
SKRI025XXX
SKRI032XXX
SKRI040XXX
KOMPENZAČNÁ SLUČKA
OBJEDNÁVACIE Č.
SKS016P20X
SKS020P20X
SKS025P20X
SKS032P20X
SKS040P20X
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
331
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
ZÁSLEPKA
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
PRECHODKA s kovovým závitom vonkajším dGK
OBJEDNÁVACIE Č.
SZE01620XX
SZE02020XX
SZE02025XX
SZE02520XX
SZE02525XX
SZE03232XX
SZE03232OK
SZE04040XX
SZE05050XX
SZE06363XX
SZE07575XX
SZE09090XX
ROZMER
16 x 1/2“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
25 x 1/2“
25 x 3/4“
32 x 1“
32 x 1“ OK
40 x 5/4“
50 x 6/4“
63 x 2“
75 x 21/2“
90 x 3“
BALENIE [ks]
10/50
10/150
10/100
10/50
10/100
4/60
4/60
4
4
2
1
1
CENA [€/ks]
1,81
1,53
2,38
1,78
2,38
3,98
4,65
9,91
13,64
19,28
35,34
51,92
BALENIE [ks]
10/50
10/200
10/100
10/50
10/100
4/60
4
4
2
CENA [€/ks]
1,59
1,28
2,60
1,56
1,96
3,66
9,63
13,71
20,64
ROZMER
20 x 1/2“
BALENIE [ks]
10/100
CENA [€/ks]
1,59
ROZMER
16 x 1/2“
16 x 3/4“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
20 x 1“
25 x 1“
32 x 5/4“
20 x 3/4“ *
BALENIE [ks]
10
10
10/100
4
4
4
2
10
CENA [€/ks]
2,85
3,34
2,85
3,34
6,92
7,11
11,55
3,48
PRECHODKA s kovovým závitom vnútorným dGK
OBJEDNÁVACIE Č.
SZI01620XX
SZI02020XX
SZI02025XX
SZI02520XX
SZI02520XX
SZI03232OK
SZI04040XX
SZI05050XX
SZI06363XX
ROZMER
16 x 1/2“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
25 x 1/2“
25 x 3/4“
32 x 1“ OK
40 x 5/4“
50 x 6/4“
63 x 2“
PRECHODKA s kovovým závitom vnútorným dGK s krížom
OBJEDNÁVACIE Č.
SZI02020KX
PRECHODKA s prevlečnou maticou
OBJEDNÁVACIE Č.
SZM01620XX
SZM01625XX
SZM02020XX
SZM02025XX
SZM02032XX
SZM02532XX
SZM03240XX
SZMD02025X
Poznámka: * s dierou pre plombu.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
332
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
OBJEDNÁVACIE Č.
SKOE01620X
SKOE02020X
SKOE02025X
SKOE02520E
SKOE02525X
SKOE03232X
ROZMER
16 x 1/2“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
25 x 1/2“
25 x 3/4“
32 x 1“
BALENIE [ks]
100
150
50
50
100
50
CENA [€/ks]
2,13
1,96
2,99
2,42
2,99
5,11
ROZMER
16 x 1/2“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
25 x 1/2“
25 x 3/4“
32 x 1“
BALENIE [ks]
100
150
50
50
100
50
CENA [€/ks]
1,96
1,85
2,53
2,27
2,48
4,47
ROZMER
16 x 1/2“
20 x 1/2“
25 x 3/4“
BALENIE [ks]
10/50
10/150
10/100
CENA [€/ks]
1,56
1,56
2,59
ROZMER
20 x 1/2“
BALENIE [ks]
10/50
CENA [€/ks]
1,70
ROZMER
20 x 1/2“
BALENIE [ks]
1/10
CENA [€/ks]
2,24
KOLENO 90 °, s kovovým závitom vnútorným
OBJEDNÁVACIE Č.
SKOI01620X
SKOI02020X
SKOI02025X
SKOI02520E
SKOI02525X
SKOI03232X
NÁSTENNÉ KOLENO
OBJEDNÁVACIE Č.
SNK016XXXX
SNK020XXXX
SNK025XXXX
NÁSTENNÉ KOLENO VNÚTORNÉ
OBJEDNÁVACIE Č.
SNK120XXXX
NÁSTENNÉ KOLENO PRE SADROKARTÓN
OBJEDNÁVACIE Č.
SNKS020SXX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
333
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KOLENO 90 °, s kovovým závitom vonkajším
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
PRIECHODZIA NÁSTENKA
OBJEDNÁVACIE Č.
SNKP020XXX
SNKP02520X
ROZMER
20 x 1/2“
25 x 1/2“
BALENIE [ks]
10/100
5/50
CENA [€/ks]
2,13
2,80
ROZMER
20 x 1/2“
25 x 1/2“
20 x 1/2“
BALENIE [ks]
1/10
1/10
10
CENA [€/ks]
5,33
7,85
5,33
ROZMER
20 x 1/2“ x 20
25 x 1/2“ x 25
25 x 3/4“ x 25
32 x 1“ x 32
BALENIE [ks]
10/120
5/100
5/100
5/20
CENA [€/ks]
1,67
1,85
2,70
4,98
ROZMER
20 x 1/2“
20 x 3/4“
25 x 1/2“
25 x 3/4“
BALENIE [ks]
10/100
5/20
10/100
5/20
CENA [€/ks]
2,63
3,37
2,80
3,41
ROZMER
20
25
32
BALENIE [ks]
5
5
5
CENA [€/ks]
5,25
7,25
10,90
UNIVERZÁLNY NÁSTENNÝ KOMPLET
OBJEDNÁVACIE Č.
SNKK020XXX
SNKK025XXX
SNKK020SXX *
Poznámka: * Nástenný komplet pre sadrokartón s presnými roztečmi.
T-KUS s kovovým závitom vnútorným
OBJEDNÁVACIE Č.
STKI02020X
STKI02520X
STKI02520X
STKI03232X
T-KUS s kovovným závitom vonkajším
OBJEDNÁVACIE Č.
STKE02020X
STKE02025X
STKE02520X
STKE02525X
T-KUS s s výpustným ventilom
OBJEDNÁVACIE Č.
SVEV020XXX
SVEV025XXX
SVEV032XXX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
334
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
OBJEDNÁVACIE Č.
SNAVV120XX
SNAVV125XX
SNAVV132XX
ROZMER
20
25
32
BALENIE [ks]
10/20
5/15
5/10
CENA [€/ks]
2,95
3,50
3,23
ROZMER
63
75
90
BALENIE [ks]
10/50
10/50
10/50
CENA [€/ks]
1,27
1,27
1,27
BALENIE [ks]
10/50
10/50
10/50
CENA [€/ks]
3,20
3,20
3,20
ROZMER
63
75
90
BALENIE [ks]
10/50
10/50
10/50
CENA [€/ks]
3,34
3,34
3,34
ROZMER
20
25
32
40
50
63
BALENIE [ks]
10/50
10/40
10
5
1
1
CENA [€/ks]
5,19
7,49
11,12
14,59
22,50
33,21
NAVAROVACIE SEDLO
OBJEDNÁVACIE Č.
SNS06332XX
SNS06332XX
SNS09032XX
NAVAROVACIE SEDLO s kovovým závitom vnútorným
OBJEDNÁVACIE Č.
SNSI06325X
SNSI07525X
SNSI07525X
ROZMER
63
75
90
NAVAROVACIE SEDLO s kovovým závitom vonkajším
OBJEDNÁVACIE Č.
SNSE06325X
SNSE07525X
SNSE09025X
VENTIL PRIAMY PLASTOVÝ
OBJEDNÁVACIE Č.
SVE020XXXX
SVE025XXXX
SVE032XXXX
SVE040XXXX
SVE040XXXX
SVE063XXXX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
335
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
NÁTRUBOK s výpustným ventilom vnútorný / vonkajší
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
KOHÚT GUĽOVÝ PLASTOVÝ
OBJEDNÁVACIE Č.
SVEK016XXX
SVEK020XXX
SVEK025XXX
SVEK032XXX
SVEK040XXX
SVEK050XXX
SVEK063XXX
ROZMER
16
20
25
32
40
50
63
BALENIE [ks]
10/50
10/50
10/40
10/40
10/40
1/5
1/5
CENA [€/ks]
4,69
4,69
6,29
9,20
13,60
20,84
29,80
ROZMER
20
20
25
20
25
BALENIE [ks]
20
20
20
CENA [€/ks]
7,30
9,56
11,80
12,89
14,59
ROZMER
20
20
BALENIE [ks]
20
20
CENA [€/ks]
7,90
11,68
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
20,53
29,90
38,39
20,53
29,90
38,39
PODOMIETKOVÝ VENTIL PRIAMY
OBJEDNÁVACIE Č.
SVEP020XXX
SVEPLK020X *
SVEPLK025X *
SVEPLR020X **
SVEPLR025X **
Poznámka: * LUX s chrómovou krytkou
** s rukoväťou
PODOMIETKOVÝ KOHÚT GUĽOVÝ
OBJEDNÁVACIE Č.
SVEKP020XX
SVEKPLK020 *
Poznámka: * LUX s chrómovou krytkou
VENTIL PRIAMY – PLASTOVÝ s výpustkovým ventilom
OBJEDNÁVACIE Č.
SVEV040PXX
SVEV050PXX
SVEV063PXX
SVEV040LXX
SVEV050LXX
SVEV063LXX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
40
50
63
40
50
63
336
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
OBJEDNÁVACIE Č.
SFI025XXXX
ROZMER
25
BALENIE [ks]
1/40
CENA [€/ks]
9,20
ROZMER
25
BALENIE [ks]
1/40
CENA [€/ks]
6,22
ROZMER
20
25
32
40
BALENIE [ks]
10/100
10/100
5/50
2/6
CENA [€/ks]
3,20
4,90
6,86
12,22
ROZMER
20 x 1/2“
BALENIE [ks]
5
CENA [€/ks]
4,90
ROZMER
20
25
32
BALENIE [ks]
100
70
50
CENA [€/ks]
2,70
4,26
7,18
SPÄTNÁ KLAPKA
OBJEDNÁVACIE Č.
SZKL025XXX
ROZOBERATEĽNÝ SPOJ
OBJEDNÁVACIE Č.
SRS020XXXX
SRS025XXXX
SRS032XXXX
SRS040XXXX
ROZOBERATEĽNÝ SPOJ, plast – kov
OBJEDNÁVACIE Č.
SRSPK020XX
ŠRÚBENIE vnútorné
OBJEDNÁVACIE Č.
SSI02020XX
SSI02525XX
SSI03232XX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
337
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
FILTER
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
ŠRÚBENIE vonkajšie
OBJEDNÁVACIE Č.
SSE02020XX
SSE02525XX
SSE03232XX
ROZMER
20
25
32
BALENIE [ks]
100
70
50
CENA [€/ks]
3,80
5,86
9,74
ROZMER
40
50
63
75
90
110
BALENIE [ks]
2/10
2/10
2/10
1/5
1
1
CENA [€/ks]
0,89
1,27
2,16
3,94
5,19
6,57
ROZMER
40/ DN32
50/ DN40
63/ DN50
75/ DN65
90/ DN80
110/DN100
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
8,38
10,37
13,30
14,21
19,25
22,50
BALENIE [ks]
50/200
50
50
25
10
10
5
CENA [€/ks]
0,49
0,49
0,49
0,67
1,53
2,91
4,90
LEMOVÝ NÁKRUŽOK
OBJEDNÁVACIE Č.
SLN040XXXX
SLN050XXXX
SLN050XXXX
SLN075XXXX
SLN090XXXX
SLN090XXXX
VOĽNÁ PRÍRUBA k lemovému nákružku
OBJEDNÁVACIE Č.
PRI040XXXX
PRI050XXXX
PRI063XXXX
PRI063XXXX
PRI090XXXX
PRI090XXXX
PRECHODKA s plastovým závitom vonkajším dG
OBJEDNÁVACIE Č.
SDG02020XX
SDG02020XX
SDG02020XX
SDG03232XX
SDG04040XX
SDG05050XX
SDG06363XX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
20 x 1/2“
20 x 3/4“
25 x 3/4“
32 x 1“
40 x 5/4“
50 x 6/4“
63 x 2“
338
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
OBJEDNÁVACIE Č.
SHM02025XX
SHM02532XX
SHM03240XX
ROZMER
20 x 3/4“
25 x 1“
32 x 5/4“
BALENIE [ks]
100
50
25
CENA [€/ks]
1,46
2,66
3,31
ROZMER
16 x 1/2“
20 x 1/2“
20 x 3/4“
25 x 3/4“
25 x 1“
32 x 1“
20 x 3/4“
25 x 3/4“
BALENIE [ks]
10/50
10/200
10/200
10/100
10/50
10/50
10/50
10/50
CENA [€/ks]
1,38
1,38
1,74
1,81
2,99
3,20
1,74
1,85
BALENIE [ks]
10/100
10/100
CENA [€/ks]
1,38
1,74
BALENIE [ks]
5/50
5/50
5/25
5
5
CENA [€/ks]
1,92
2,60
2,99
2,31
3,73
PLASTOVÁ PRECHODKA s prevlečnou maticou
OBJEDNÁVACIE Č.
SNAM01620X
SNAM01620X
SNAM02025X
SNAM02025X
SNAM02532X
SNAM03232X
SNAMD02025
SNAMD02525
Poznámka: * s dierou pre plombu
KOLENO 90 ° PLASTOVÁ PRECHODKA s prevlečnou maticou
OBJEDNÁVACIE Č.
SKOM02020X
SKOM02025X
ROZMER
20 x 1/2“
20 x 3/4“
T-KUS PLASTOVÁ PRECHODKA s prevlečnou maticou
OBJEDNÁVACIE Č.
STKM02025X
STKM02525X
STKM02532X
STKM03225X
STKM03232X
ROZMER
20 x 3/4“ x 20
25 x 3/4“ x 25
25 x 1“ x 25
32 x 3/4“ x 32
32 x 1“ x 32
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
339
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
PLASTOVÉ HRDLO s prevlečnou maticou
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 3 . P P R
ELEKTROSPOJKA
OBJEDNÁVACIE Č.
ENA020XXXX
ENA025XXXX
ENA032XXXX
ENA040XXXX
ENA050XXXX
ENA063XXXX
ENA075XXXX
ENA090XXXX
ENA110XXXX
ROZMER
20
25
32
40
50
63
75
90
110
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
7,14
7,67
8,21
9,27
9,80
10,72
14,27
19,92
28,56
BALENIE [ks]
50/250
CENA [€/ks]
0,10
ZÁTKA DLHÁ (súčasťou zátky je gumové tesnenie)
OBJEDNÁVACIE Č.
ZAGDXXXXXX
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
1/2
340
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
13 .1. 4 .1. L I S O VA N Á
OBJEDNÁVACIE Č.
620460.5
620461.6
620462.7
620463.8
620464.9
620465.1
620466.0
620480.3
620481.4
620482.5
PRIEMER
15 x 1,2
18 x 1,2
22 x 1,5
28 x 1,5
35 x 1,5
42 x 1,5
54 x1,5
76,1 x 2
88,9 x 2
108 x 2
CENA [€]
1,65
1,72
2,13
2,84
3,77
4,24
6,50
20,76
22,50
27,12
PRIEMER
15 x R3/8
15 x R1/2
18 x R1/2
18 x R3/4
22 x R1/2
22 x R3/4
22 x R1
28 x R3/4
28 x R1
35 x R5/4
42 x R3/2
54 x R2
CENA [€]
4,22
4,22
4,39
5,06
4,50
5,06
5,53
6,90
6,44
8,26
9,21
14,27
PRIEMER
15 x R1/2
22 x R3/4
28 x R1
35 x R5/4
42 x R3/2
54 x R2
CENA [€]
5,44
7,81
12,69
17,31
26,26
56,43
KAN-THERM PRECHOD s vonkajším závitom press
OBJEDNÁVACIE Č.
620227.3
620228.4
620229.5
620230.6
6241015
6240135
6241026
6249852
6240146
6240157
6240168
6240179
KAN-THERM ŠRÚBENIE s vonkajším závitom press
OBJEDNÁVACIE Č.
620719.0
6240916
6240927
6240938
6240949
6240951
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
341
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KAN-THERM OCEĽOVÁ POZINKOVANÁ RÚRKA, tyč 6 m
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
KAN-THERM ŠRÚBENIE PRESS s vnútorným závitom (pre radiátory VK)
OBJEDNÁVACIE Č.
620816.9
620817.1
PRIEMER
15 G3/4"
18 G3/4"
CENA [€]
6,06
6,56
PRIEMER
15 x Rp1/2
18 x Rp1/2
18 x Rp3/4
22 x Rp3/4
28 x Rp1/2
28 x Rp3/4
28 x Rp1
35 x Rp5/4
CENA [€]
4,22
4,30
5,06
5,06
7,69
6,90
6,44
7,05
PRIEMER
15 x Rp1/2
18 x Rp1/2
18 x Rp3/4
22 x Rp1/2
22 x Rp3/4
CENA [€]
2,01
2,14
2,36
2,67
2,94
PRIEMER
15 x 15
18 x 18
22 x 22
28 x 28
35 x 35
42 x 42
54 x 54
76,1 x 76,1
88,9 x 88,9
108 x 108
CENA [€]
1,37
1,45
1,67
2,09
3,47
4,65
5,51
27,84
32,71
44,99
KAN-THERM PRECHOD s vnútorným závitom press
OBJEDNÁVACIE Č.
620237.2
620238.3
620239.4
6240102
6240113
6249830
6240124
6241004
KAN-THERM KONCOVKA s vnútorným závitom press
OBJEDNÁVACIE Č.
620243.8
620244.9
620245.1
6240960
6240971
KAN-THERM SPOJKA press
OBJEDNÁVACIE Č.
620136.0
620137.1
6240003
6240014
6240025
6240036
6240047
6206200
6206211
6206222
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
342
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
KAN-THERM SPOJKA REDUKOVANÁ press
OBJEDNÁVACIE Č.
620112.9
6241131
PRIEMER
22 x 15
28 x 22
CENA [€]
2,30
1,74
PRIEMER
15 x 15
18 x 18
22 x 22
28 x 28
35 x 35
42 x 42
54 x 54
76,1 x76,1
88,9 x 88,9
108 x 108
CENA [€]
1,56
1,74
2,00
2,50
5,41
5,95
7,00
54,41
61,46
73,72
PRIEMER
15 x 15
18 x 18
22 x 22
28 x 28
35 x 35
42 x 42
54 x 54
76,1 x 76,1
88,9 x 88,9
108 x 108
CENA [€]
1,98
2,29
2,58
3,54
8,61
13,60
16,88
52,94
66,87
91,67
OBJEDNÁVACIE Č.
620144.8
620145.9
6240058
6240069
6240071
6240080
6240091
6206233
6206244
6206255
KAN-THERM OBLÚK 90° FF press
OBJEDNÁVACIE Č.
620155.8
620156.9
6240181
6240190
6240201
6240212
6240223
6208004
6208048
6208059
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
343
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KAN-THERM PREDĹŽENIE press
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
KAN-THERM OBLÚK 90° MF press
OBJEDNÁVACIE Č.
620163.5
620164.6
6240410
6240421
6240432
6240443
6240454
6208061
6208070
6208081
PRIEMER
15 x 15
18 x 18
22 x 22
28 x 28
35 x 35
42 x 42
54 x 54
76,1 x 76,1
88,9 x 88,9
108 x 108
CENA [€]
1,98
2,29
2,58
3,54
8,61
13,60
16,88
56,38
68,55
93,69
PRIEMER
15 x 15
18 x 18
22 x 22
28 x 28
35 x 35
42 x 42
54 x 54
76,1 x 76,1
88,9 x 88,9
108 x 108
CENA [€]
2,34
2,47
2,61
3,55
6,97
9,33
12,43
44,78
57,14
82,10
PRIEMER
15 x 15
18 x 18
22 x 22
28 x 28
35 x 35
42 x 42
54 x 54
76,1 x 76,1
88,9 x 88,9
108 x 108
CENA [€]
2,12
2,19
2,36
3,55
6,44
9,33
12,43
49,45
59,02
80,71
KAN-THERM OBLÚK 45° FF press
OBJEDNÁVACIE Č.
620170.1
620171.2
6240511
6240520
6240531
6240542
6240553
6208125
6208136
6208147
KAN-THERM OBLÚK 45° MF press
OBJEDNÁVACIE Č.
620177.8
620178.9
6240465
6240476
6240487
6240498
6240509
6208092
6208103
6208114
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
344
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
620249.3
620250.4
6240564
6240575
6240586
6240597
6240608
620644.2
6206442
620645.3
6206453
620646.4
6206464
PRIEMER
15 x 15 x 15
18 x 18 x 18
22 x 22 x 22
28 x 28 x 28
35 x 35 x 35
42 x 42 x 42
54 x 54 x 54
76,1 x 76,1 x 76,1
76,1 x 76,1 x 76,1
88,9 x 88,9 x 88,9
88,9 x 88,9 x 88,9
108 x 108 x 108
108 x 108 x 108
CENA [€]
3,76
4,05
4,35
5,83
9,08
13,41
16,08
94,77
94,77
109,52
109,52
133,32
133,32
PRIEMER
15 x 18 x 15
15 x 22 x 15
18 x 15 x 18
18 x 22 x 18
22 x 15 x 22
22 x 18 x 22
22 x 28 x 22
28 x 15 x 28
28 x 18 x 28
28 x 22 x 28
35 x 15 x 35
35 x 18 x 35
35 x 22 x 35
35 x 28 x 35
42 x 22 x 42
42 x 28 x 42
42 x 35 x 42
54 x 22 x 54
54 x 28 x 54
54 x 35 x 54
54 x 42 x 54
88,9 x 76,1 x 88,9
108 x 88,9 x 108
22 x 15 x 15
22 x 22 x 15
CENA [€]
4,05
4,52
4,05
4,06
4,3
4,35
5,05
5,78
5,96
6,27
8,48
8,98
9,13
9,27
12,25
12,68
12,4
14,59
14,87
15,31
16,07
111,06
136,21
10,75
10,76
KAN-THERM T KUS redukovaný press
OBJEDNÁVACIE Č.
620277.9
620278.1
620258.1
620279.0
620260.3
620261.4
6240718
620262.5
620263.6
6240729
620265.8
620266.9
6240731
6240740
6240751
6240762
6240773
6240784
6240795
6240806
6240817
6206486
6206497
620673.9
620674.1
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
345
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KAN-THERM T KUS press
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
KAN-THERM KRÍŽENIE 90° press
OBJEDNÁVACIE Č.
620288.9
620289.1
620290.0
620291.1
620713.5
620714.6
6240828
PRIEMER
15 x 15 x15 x 15
18 x 15 x 18 x 15
22 x 15 x 22 x 15
22 x 18 x 22 x 18
28 x 15 x 28 x 15
28 x 18 x 28 x 18
28 x 22 x 28 x 22
CENA [€]
11,79
12,95
13,60
14,57
14,03
14,78
15,41
PRIEMER
15 x 15
18 x 15
22 x 15
28 x 15
CENA [€]
28,18
31,84
33,21
37,16
PRIEMER
15 x 15
18 x 15
22 x 15
28 x 15
35 x 15
CENA [€]
55,19
60,79
64,46
70,60
87,22
PRIEMER
18 x 15
22 x 15
22 x 18
28 x 15
28 x 18
28 x 22
35 x 22
35 x 28
CENA [€]
1,26
1,26
1,35
2,06
2,06
1,74
2,39
2,06
KAN-THERM MIMOÚROVŇOVÁ ODBOČKA
OBJEDNÁVACIE Č.
620684.9
620686.0
620688.2
620690.4
KAN-THERM MIMOÚROVŇOVÉ KRÍŽENIE
OBJEDNÁVACIE Č.
620677.2
620679.4
620680.5
620682.7
620683.8
KAN-THERM SPOJKA REDUKOVANÁ press
OBJEDNÁVACIE Č.
620213.0
620215.2
620216.3
620217.4
620218.5
6240234
6240245
6240256
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
346
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
6246651
6240267
6240278
620667.3
6240289
6240291
6240300
6240993
6206387
6206398
6206409
6206411
6206420
6206431
PRIEMER
42 x 22
42 x 28
42 x 35
54 x 18
54 x 22
54 x 28
54 x 35
54 x 42
76,1 x 42
76,1 x 54
88,9 x 54
88,9 x 76,1
108 x 76,1
108 x 88,9
CENA [€]
3,57
3,88
4,47
15,62
15,62
15,62
8,19
8,47
29,24
35,23
43,89
45,18
46,55
50,47
PRIEMER
15 x R3/8
15 x R1/2
18 x R1/2
22 x R3/4
28 x R1
35 x R5/4
42 x R3/2
54 x R2
CENA [€]
4,94
5,15
5,58
6,80
8,34
12,65
21,15
31,35
PRIEMER
15 x R3/8
15 x R1/2
18 x R1/2
22 x R3/4
CENA [€]
4,67
4,86
5,28
6,37
PRIEMER
28 x Rp1/2
28 x Rp3/4
35 x Rp1/2
35 x Rp3/4
CENA [€]
14,31
15,12
22,25
23,88
KAN-THERM OBLÚK 90° s vonkajším závitom press
OBJEDNÁVACIE Č.
620198.7
620199.8
620200.9
6240366
6240377
6240388
6240399
6240401
KAN-THERM KOLENO 90° s vonkajším závitom press
OBJEDNÁVACIE Č.
620207.5
620208.6
620209.7
6240982
KAN-THERM OBLÚK 90° s vnútorným závitom press
OBJEDNÁVACIE Č.
6241169
6241171
6241180
6241061
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
347
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
KAN-THERM T KUS s vnútorným závitom press
OBJEDNÁVACIE Č.
620281.2
620282.3
620984.1
6240619
6240621
6240630
6240641
6249601
6240652
6240663
6249610
6240674
6240685
6249621
6240696
6240707
6241070
620650.8
6206508
620651.9
6206519
620652.1
6206521
PRIEMER
15 x Rp1/2 x 15
18 x Rp1/2 x 18
18 x Rp3/4 x 18
22 x Rp1/2 x 22
22 x Rp3/4 x 22
28 x Rp1/2 x 28
28 x Rp3/4 x 28
28 x Rp1 x 28
35 x Rp1/2 x 35
35 x Rp3/4 x 35
35 x Rp1 x 35
42 x Rp1/2 x 42
42 x Rp3/4 x 42
42 x Rp1 x 42
54 x Rp1/2 x 54
54 x Rp3/4 x 54
54 x Rp1 x 54
76,1 x Rp3/4 x 76,1
76,1 x Rp3/4 x 76,1
88,9 x Rp3/4 x 88,9
88,9 x Rp3/4 x 88,9
108 x Rp3/4 x 108
108 x Rp3/4 x 108
CENA [€]
5,37
5,37
5,47
5,90
6,18
6,87
8,44
na vyžiadanie
9,38
12,08
na vyžiadanie
14,59
17,26
na vyžiadanie
16,07
19,29
19,46
83,08
83,08
90,26
90,26
108,61
108,61
KAN-THERM ODSADENIE
OBJEDNÁVACIE Č.
620193.2
620194.3
6240883
6240894
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRIEMER
15 x 15
18 x 18
22 x 22
28 x 28
348
CENA [€]
2,21
2,41
2,77
3,42
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
620185.5
620186.6
6240839
6240841
6240850
6240861
6240872
PRIEMER
15 x 15
18 x 18
22 x 22
28 x 28
35 x 35
42 x 42
54 x 54
CENA [€]
1,79
1,94
1,95
2,29
5,37
8,75
11,05
PRIEMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
CENA [€]
2,50
2,67
2,85
4,22
4,80
7,55
8,62
28,84
35,92
50,93
PRIEMER
76,1
88,9
108
CENA [€]
29,18
36,35
51,53
PRIEMER
76,1
88,9
108
CENA [€]
95,48
113,45
134,67
KAN-THERM ZÁTKA press
OBJEDNÁVACIE Č.
620295.5
620296.6
6240311
6240322
6240333
6240344
6240355
6206915
6206926
6206937
KAN-THERM ZÁTKA press
OBJEDNÁVACIE Č.
620656.3
620657.4
620658.5
KAN-THERM PRÍRUBA press
OBJEDNÁVACIE Č.
620659.6
620660.7
620661.8
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
349
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KAN-THERM OBLÚK 90° dlhý press
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
KAN-THERM TESNIACI KRÚŽOK LBP EPDM
OBJEDNÁVACIE Č.
6222216
6222227
6222238
6222249
6222251
6222260
6222271
PRIEMER
15
18
22
28
35
42
54
CENA [€]
0,20
0,24
0,27
0,33
0,42
0,69
0,69
PRIEMER
15
18
22
28
35
42
54
CENA [€]
0,52
0,61
0,70
0,87
1,12
1,80
1,80
PRIEMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
CENA [€]
0,20
0,24
0,28
0,33
0,42
0,70
0,70
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
KAN-THERM TESNIACI KRÚŽOK LBP FPM Viton
OBJEDNÁVACIE Č.
6119401
6119410
6119421
6119432
6119443
6119454
6119465
KAN-THERM TESNIACI KRÚŽOK EPDM
OBJEDNÁVACIE Č.
611591.2
611592.3
611593.4
611594.5
611595.6
611596.7
611597.8
620801.5
620802.6
620803.7
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
350
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 4 . U H L Í K O V Á O C E Ľ
OBJEDNÁVACIE Č.
480521.8
480522.9
480523.1
480524.0
480525.1
480526.2
480527.3
611937.7
611938.8
611939.9
PRIEMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
CENA [€]
0,52
0,61
0,70
0,87
1,12
1,80
1,80
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
1 3 .1 . 5 . M E Ď
13 .1. 5 .1. L I S O VA N Á N A R OZ V O DY V O DY
OBLÚK 90°
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
16001A12
16001A14
16001A15
16001A16
16001A18
16001A22
16001A28
16001A35
16001A42
16001A54
16001A64
16001A67
16001A76
16001A89
16001A108
ROZMER
12
14
15
16
18
22
28
35
42
54
64
66,7
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (800)
10 (500)
10 (550)
10 (400)
10 (300)
10 (200)
5 (120)
2 (70)
2 (35)
2 (20)
1 (8)
1 (8)
1 (5)
1 (3)
1 (2)0
CENA [€/ks]
1,69
2,02
1,53
2,09
2,02
2,66
2,66
11,05
21,78
29,18
52,51
63,33
76,11
92,51
126,5
ROZMER
16001L15
BALENIE [ks]
10 (350)
CENA [€/ks]
2,95
KOLENO 90° PREDĹŽENÉ
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
15
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
351
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KAN-THERM TESNIACI KRÚŽOK FPM Viton
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBLÚK 90°
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
16002A12
16002A14
16002A15
16002A16
16002A18
16002A22
16002A28
16002A35
16002A42
16002A54
16002A64
16002A67
16002A76
16002A89
16002A108
ROZMER
12
14
15
16
18
22
28
35
42
54
64
66,7
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (800)
10 (800)
10 (500)
10 (500)
10 (350)
10 (200)
5 (120)
2 (60)
2 (35)
2 (20)
1 (8)
1 (8)
1 (4)
1 (2)
1 (1)
CENA [€/ks]
1,69
1,76
1,59
2,16
2,09
2,69
5,44
10,89
20,78
28,81
52,91
63,13
76,11
92,51
126,50
ROZMER
12
14
15
16
18
22
28
35
42
54
64
66,7
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (900)
10 (900)
10 (550)
10 (550)
10 (400)
10 (250)
5 (150)
2 (90)
2 (50)
2 (25)
1 (10)
1 (10)
1 (6)
1 (3)
1 (2)
CENA [€/ks]
1,53
2,99
1,43
3,78
1,83
2,126
7,07
10,16
15,93
23,63
57,29
105,06
66,79
79,67
108,98
OBLÚK 45°
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1604012
1604014
1604015
1604016
1604018
1604022
1604028
1604035
1604042
1604054
1604064
1604067
1604076
1604089
16040108
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
352
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
1604112
1604114
1604115
1604116
1604118
1604122
1604128
1604135
1604142
1604154
1604164
1604167
1604176
1604189
16041108
ROZMER
12
14
15
16
18
22
28
35
42
54
64
66,7
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (900)
10 (600)
10 (550)
10 (500)
10 (350)
10 (250)
5 (130)
2 (90)
2 (50)
2 (25)
1 (10)
1 (12)
1 (4)
1 (3)
1 (2)
CENA [€/ks]
1,83
2,46
1,76
2,72
1,79
2,29
7,3
10,49
17,09
23,97
66,85
107,28
72,66
86,67
118,27
ROZMER
12
14
15
16
18
22
28
BALENIE [ks]
10 (450)
10 (220)
10 (250)
10 (200)
10 (100)
10 (75)
5 (50)
CENA [€/ks]
8,86
9,76
10,06
9,92
10,89
12,58
14,74
ROZMER
12
14
15
16
18
22
28
BALENIE [ks]
10 (600)
10 (300)
10 (400)
10 (300)
10 (250)
10 (100)
5 (60)
CENA [€/ks]
4,48
3,92
3,85
3,88
5,58
7,4
8,66
PREMOSŤOVACÍ OBLÚK
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1608512
1608514
1608515
1608516
1608518
1608522
1608528
PREMOSŤOVACÍ OBLÚK
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1608612
1608614
1608615
1608616
1608618
1608622
1608628
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
353
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
OBLÚK 45°
s koncami na vnútorné lisovanie
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
T - KUS
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1613012
1613014
1613015
1613016
1613018
1613022
1613028
1613035
1613042
1613054
1613064
1613067
1613076
1613089
16130108
ROZMER
12
14
15
16
18
22
28
35
42
54
64
66,7
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (500)
10 (350)
10 (300)
10 (300)
10 (250)
10 (150)
5 (80)
2 (50)
2 (30)
2 (15)
1 (6)
1 (6)
1 (3)
1 (2)
1 (1)
CENA [€/ks]
2,49
2,69
2,46
3,19
3,32
4,25
7,73
13,08
25,46
31,5
99,32
136,23
137,02
149,94
185,06
ROZMER
12 x 15 x 12
14 x 12 x 14
15 x 12 x 12
15 x 12 x 15
15 x 15 x 12
15 x 18 x 12
15 x 18 x 15
15 x 22 x 15
16 x 12 x 16
16 x 14 x 14
16 x 14 x 16
18 x 12 x 15
18 x 12 x 18
18 x 14 x 18
18 x 15 x 15
18 x 15 x 18
18 x 16 x 18
18 x 18 x 15
18 x 22 x 18
BALENIE [ks]
10 (300)
10 (350)
10 (400)
10 (350)
10 (350)
10 (250)
10 (200)
10 (180)
10 (350)
10 (350)
10 (350)
10 (300)
10 (250)
10 (250)
10 (250)
10 (250)
10 (250)
10 (250)
10 (160)
CENA [€/ks]
7,63
5,58
5,61
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
7,17
8,23
5,68
5,68
5,68
7,57
4,35
5,44
5,88
3,02
6,24
5,91
8,30
T - KUS REDUKOVANÝ
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
16130121512
16130141214
16130151212
16130151215
16130151512
16130151812
16130151815
16130152215
16130161216
16130161414
16130161416
16130181215
16130181218
16130181418
16130181515
16130181518
16130181618
16130181815
16130182218
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
354
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
16130221222
16130221422
16130221515
16130221518
16130221522
16130221622
16130221815
16130221818
16130221822
16130222215
16130222215
16130222822
16130281428
16130281522
16130281528
16130281628
16130281818
16130281822
16130281828
16130282222
16130282222
16130282815
16130282818
16130282822
16130283528
16130351535
16130351835
16130352222
16130352228
16130352235
16130352828
16130352835
16130353522
16130353528
16130421542
16130422242
16130422842
16130423535
16130423542
16130542254
16130542854
16130543554
16130544254
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
22 x 12 x 22
22 x 14 x 22
22 x 15 x 15
22 x 15 x 18
22 x 15 x 22
22 x 16 x 22
22 x 18 x 15
22 x 18 x 18
22 x 18 x 22
22 x 22 x 15
22 x 22 x 18
22 x 28 x 22
28 x 14 x 28
28 x 15 x 22
28 x 15 x 28
28 x 16 x 28
28 x 18 x 18
28 x 18 x 22
28 x 18 x 28
28 x 22 x 22
28 x 22 x 28
28 x 28 x 15
28 x 28 x 18
28 x 28 x 22
28 x 35 x 28
35 x 15 x 35
35 x 18 x 35
35 x 22 x 22
35 x 22 x 28
35 x 22 x 35
35 x 28 x 28
35 x 28 x 35
35 x 35 x 22
35 x 35 x 28
42 x 15 x 42
42 x 22 x 42
42 x 28 x 42
42 x 35 x 35
42 x 35 x 42
54 x 22 x 54
54 x 28 x 54
54 x 35 x 54
54 x 42 x 54
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (180)
10 (200)
10 (180)
10 (180)
10 (180)
10 (180)
10 (180)
10 (150)
10 (150)
10 (150)
10 (100)
5 (125)
5 (140)
5 (120)
5 (110)
5 (120)
5 (100)
5 (120)
5 (100)
5 (100)
5 (100)
5 (100)
5 (80)
5 (50)
2 (90)
2 (70)
2 (100)
2 (80)
2 (80)
2 (60)
2 (70)
2 (60)
2 (60)
2 (50)
2 (50)
2 (40)
2 (35)
2 (35)
2 (35)
2 (25)
2 (20)
2 (20)
355
CENA [€/ks]
5,11
6,67
6,74
7,17
3,58
6,97
7,97
7,17
4,61
6,87
8,70
13,41
11,25
13,58
8,83
10,69
13,05
13,74
12,18
11,85
8,76
13,88
14,34
13,44
19,09
12,98
13,74
19,09
19,42
11,95
19,12
12,58
19,25
18,42
27,25
22,77
23,14
27,68
23,97
35,78
36,88
38,27
28,65
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
16130644264
16130645464
16130672867
16130673567
16130674267
16130675467
16130762276
16130762876
16130763576
16130764276
16130765476
16130766476
16130766776
16130895489
16130896489
16130897689
1613010854108
1613010864108
1613010867108
1613010876108
1613010889108
ROZMER
64 x 42 x 64
64 x 54 x 64
66,7 x 28 x 66,7
66,7 x 35 x 66,7
66,7 x 42 x 66,7
66,7 x 54 x 66,7
76,1 x 22 x 76,1
76,1 x 28 x 76,1
76,1 x 35 x 76,1
76,1 x 42 x 76,1
76,1 x 54 x 76,1
76,1 x 64 x 76,1
76,1 x 66,7 x 76,1
88,9 x 54 x 88,9
88,9 x 64 x 88,9
88,9 x 76,1 x 88,9
108 x 54 x 108
108 x 64 x 108
108 x 66,7 x 108
108 x 76,1 x 108
108 x 88,9 x 108
BALENIE [ks]
1 (8)
1 (8)
1 (10)
1 (10)
1 (8)
1 (8)
1 (6)
1 (6)
1 (6)
1 (6)
1 (6)
1 (6)
1 (6)
1 (3)
1 (3)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (1)
CENA [€/ks]
133,71
143,26
184,96
187,11
186,82
na vyžiadanie
101,64
105,62
108,88
115,55
137,02
129,69
230,80
140,54
na vyžiadanie
na vyžiadanie
152,29
154,19
309,80
160,49
183,93
ROZMER
15
BALENIE [ks]
10 (200)
CENA [€/ks]
4,78
ROZMER
14 x 12
15 x 12
15 x 14
16 x 14
18 x 12
18 x 14
18 x 15
18 x 16
22 x 14
BALENIE [ks]
10 (800)
10 (700)
10 (600)
10 (600)
10 (600)
10 (500)
10 (500)
10 (500)
10 (350)
CENA [€/ks]
5,68
5,81
3,35
3,92
6,14
8,17
6,17
8,33
7,54
T - KUS - PREDĹŽENÝ NA PRECHODE
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
16130L15
NÁTRUBOK REDUKOVANÝ
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
162401412
162401512
162401514
162401614
162401812
162401814
162401815
162401816
162402214
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
356
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
162402215
162402216
162402218
162402814
162402815
162402816
162402818
162402822
162403522
162403528
162404222
162404228
162404235
162405428
162405435
162405442
ROZMER
22 x 15
22 x 16
22 x 18
28 x 14
28 x 15
28 x 16
28 x 18
28 x 22
35 x 22
35 x 28
42 x 22
42 x 28
42 x 35
54 x 28
54 x 35
54 x 42
BALENIE [ks]
10 (350)
10 (350)
10 (300)
5 (250)
5 (250)
5 (250)
5 (250)
5 (200)
5 (180)
5 (150)
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (60)
2 (50)
CENA [€/ks]
6,74
7,40
6,84
10,36
8,07
9,36
7,90
7,70
10,89
10,89
16,50
16,50
16,17
18,92
18,92
18,12
ROZMER
14a x 12
15a x 12
15a x 14
16a x 12
16a x 14
18a x 12
18a x 14
18a x 15
18a x 16
22a x 14
22a x 15
22a x 16
22a x 18
28a x 14
28a x 15
28a x 16
28a x 18
28a x 22
35a x 22
35a x 28
42a x 22
BALENIE [ks]
10 (1000)
10 (1000)
10 (650)
10 (1000)
10 (700)
10 (700)
10 (700)
10 (600)
10 (600)
10 (500)
10 (500)
10 (500)
10 (500)
5 (350)
5 (300)
5 (300)
5 (250)
5 (300)
2 (220)
2 (200)
2 (150)
CENA [€/ks]
1,29
1,36
1,49
1,46
1,46
1,93
2,12
1,36
2,29
2,16
1,59
2,19
1,63
4,28
4,12
4,78
4,22
4,35
5,15
5,64
8,83
REDUKCIA
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
162431412
162431512
162431514
162431612
162431614
162431812
162431814
162431815
162431816
162432214
162432215
162432216
162432218
162432814
162432815
162432816
162432818
162432822
162433522
162433528
162434222
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
357
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
162434228
162434235
162435435
162435442
162436442
162436454
162436728
162436735
162436742
162436754
162437635
162437642
162437654
162437664
162437667
162438954
162438964
162438976
1624310842
1624310854
1624310864
1624310867
1624310876
ROZMER
42a x 28
42a x 35
54a x 35
54a x 42
64a x 42
64a x 54
66,7a x 28
66,7a x 35
66,7a x 42
66,7a x 54
76,1a x 35
76,1a x 42
76,1a x 54
76,1a x 64
76,1a x 66,7
88,9a x 54
88,9a x 64
88,9a x 76,1
108a x 42
108a x 54
108a x 64
108a x 66,7
108a x 76,1
BALENIE [ks]
2 (130)
2 (110)
2 (50)
2 (50)
1 (20)
1 (20)
1 (20)
1 (20)
1 (18)
1 (20)
1 (15)
1 (15)
1 (15)
1 (15)
1 (15)
1 (10)
1 (10)
1 (10)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
1 (5)
1 (4)
CENA [€/ks]
8,60
8,40
11,75
11,22
32,30
32,30
58,16
51,95
65,72
46,07
37,18
na vyžiadanie
42,16
43,05
83,32
45,51
42,06
62,11
41,06
47,83
48,99
na vyžiadanie
64,40
ROZMER
12a x 12
14a x 14
15a x 15
16a x 16
18a x 18
22a x 22
28a x 28
35a x 35
42a x 42
BALENIE [ks]
5 (700)
5 (550)
5 (500)
5 (450)
5 (300)
5 (200)
5 (125)
5 (80)
5 (40)
CENA [€/ks]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
REDUKCIA
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
162451212
162451414
162451515
162451616
162451818
162452222
162452828
162453535
162454242
Poznámka: * ceny na vyžiadanie.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
358
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
1627012
1627014
1627015
1627016
1627018
1627022
1627028
1627035
1627042
1627054
1627064
1627067
1627076
1627089
16270108
ROZMER
12
14
15
16
18
22
28
35
42
54
64
66,7
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (1 000)
10 (700)
10 (700)
10 (500)
10 (450)
10 (300)
5 (180)
2 (120)
2 (80)
2 (50)
1 (20)
1 (20)
1 (10)
1 (6)
1 (4)
CENA [€/ks]
1,59
1,49
1,83
1,63
1,83
2,26
4,41
5,48
10,29
12,98
21,97
36,81
49,23
56,20
71,43
BALENIE [ks]
10
10
10
5
2
2
2
2
1
1
1
CENA [€/ks]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
PRÍRUBA S NÁTRUBKOM
PN16
OBJEDNÁVACIE Č.
1RGPF15
1RGPF18
1RGPF22
1RGPF28
1RGPF35
1RGPF42
1RGPF54
1RGPF64
1RGPF76
1RGPF89
1RGPF108
Poznámka: * ceny na vyžiadanie.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
DN15 / 15 mm
DN15 / 18 mm
DN20 / 22 mm
DN25 / 28 mm
DN32 / 35 mm
DN40 / 42 mm
DN50 / 54 mm
DN65 / 64 mm
DN65 / 76,1 mm
DN80 / 88,9 mm
DN100 / 108 mm
359
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
NÁTRUBOK (so zarážkou)
s koncami na vnútorné lisovanie
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
NÁTRUBOK (bez zarážky)
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
16270S12
16270S15
16270S18
16270S22
16270S28
16270S35
16270S42
16270S54
16270S64
16270S67
16270S76
16270S89
16270S108
ROZMER
12
15
18
22
28
35
42
54
64
66,7
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (800)
10 (500)
10 (350)
10 (200)
5 (125)
5 (100)
2 (50)
2 (35)
1 (20)
1 (20)
1 (10)
1 (6)
1 (4)
CENA [€/ks]
9,46
8,40
9,43
9,33
11,72
15,24
22,34
23,77
26,75
30,57
72,66
81,99
98,39
ROZMER
12
14
15
16
18
22
28
35
42
54
64
66,7
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (1600)
10 (1200)
10 (1000)
10 (1000)
10 (800)
10 (600)
5 (300)
2 (250)
2 (150)
2 (80)
1 (30)
1 (30)
1 (20)
1 (14)
1 (10)
CENA [€/ks]
3,72
4,05
3,19
4,41
4,05
5,38
8,30
9,29
14,41
17,59
47,77
104,76
56,89
63,47
83,78
VIEČKO
s koncom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1630112
1630114
1630115
1630116
1630118
1630122
1630128
1630135
1630142
1630154
1630164
1630167
1630176
1630189
16301108
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
360
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
180901238
180901212
180901412
180901538
180901512
180901534
180901612
180901812
180901834
180902212
180902234
18090221
180902812
180902834
18090281
1809035114
1809042112
18090542
ROZMER
12 x 3/8”
12 x 1/2”
14 x 1/2”
15 x 3/8”
15 x 1/2”
15 x 3/4”
16 x 1/2”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 1/2’’
28 x 3/4’’
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
BALENIE [ks]
10
10 (240)
10
10
10 (200)
10 (100)
10
10 (150)
10 (100)
10 (110)
10 (80)
10 (40)
5
5
5 (45)
2 (40)
2 (20)
2 (10)
CENA [€/ks]
7,37
7,54
5,64
11,45
4,85
11,25
5,74
10,62
12,12
12,75
7,70
12,25
13,74
13,74
13,68
23,17
29,94
47,57
ROZMER
12 x 3/8”
12 x 1/2”
14 x 1/2”
15 x 3/8”
15 x 1/2”
15 x 3/4’’
16 x 1/2”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
BALENIE [ks]
10
10
10
10
10 (250)
10
10
10 (150)
10 (150)
10 (110)
10 (50)
10
5 (50)
2(50)
2(25)
2(10)
CENA [€/ks]
7,87
8,03
7,83
11,75
7,87
9,79
8,36
12,22
12,25
9,86
12,75
13,34
19,09
25,39
34,69
49,06
KOLENO 90°
s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
180921238
180921212
180921412
180921538
180921512
180921534
180921612
180921812
180921834
180922212
180922234
18092221
18092281
1809235114
1809242112
18092542
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
361
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KOLENO 90°
s koncom na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
ŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO
s koncom na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
180921212
180921512
180921812
180921834
180922234
18092221
18092281
1809235114
1809242112
18096542
ROZMER
12 x 1/2”
15 x 1/2”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (80)
10 (60)
10 (50)
10 (25)
5 (25)
2 (35)
2 (25)
2(10)
CENA [€/ks]
14,04
16,56
17,29
19,25
22,90
27,12
26,09
33,43
47,20
64,93
BALENIE [ks]
10 (200)
10
10 (100)
10 (120)
10
10 (90)
10 (80)
10 (65)
5 (30)
5 (30)
2 (40)
2
2 (10)
2 (10)
2 (20)
CENA [€/ks]
12,12
7,83
13,24
7,54
8,30
12,81
10,29
15,20
12,95
17,19
18,49
19,65
22,47
24,46
26,75
T-KUS
s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom na vývode
OBJEDNÁVACIE Č.
181301212
181301412
181301538
181301512
181301612
181301812
181302212
181302234
181302812
181302834
181303512
18130351
181304212
18130421
181305412
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
12 x 1/2” x 12
14 x 1/2” x 14
15 x 3/8” x 15
15 x 1/2” x 15
16 x 1/2” x 16
18 x 1/2” x 18
22 x 1/2” x 22
22 x 3/4” x 22
28 x 1/2” x 28
28 x 3/4” x 28
35 x 1/2” x 35
35 x 1” x 35
42 x 1/2” x 42
42 x 1” x 42
54 x 1/2” x 54
362
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
182431238
182431212
182431412
182431538
182431512
182431534
182431612
182431634
182431812
182431834
182432212
182432234
18243221
182432834
18243281
1824328114
18243351
1824335114
1824335112
1824342114
1824342112
1824354112
18243542
1824364212
1824367212
1824376212
18243763
18243893
182431084
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
12 x 3/8”
12 x 1/2”
14 x 1/2”
15 x 3/8”
15 x 1/2”
15 x 3/4”
16 x 1/2”
16 x 3/4”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 3/4”
28 x 1”
28 x 5/4”
35 x 1”
35 x 5/4”
35 x 6/4”
42 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 6/4”
54 x 2”
64 x 2 1/2”
66,7 x 21/2’’
76,1 x 2 1/2”
76,1 x 3”
88,9 x 3”
108 x 4”
BALENIE [ks]
10 (400)
10 (350)
10
10 (400)
10 (300)
10 (250)
10
10
10 (200)
10 (200)
10 (150)
10 (100)
10 (100)
5 (100)
5 (80)
5 (70)
2 (90)
2 (60)
2 (50)
2 (45)
2 (45)
2 (45)
2 (40)
1 (10)
1 (10)
1 (5)
1 (5)
1 (4)
1 (2)
363
CENA [€/ks]
2,29
2,95
2,69
2,59
1,66
3,42
2,82
4,28
2,12
2,46
3,52
3,19
4,25
9,43
5,78
11,85
13,18
13,01
14,04
17,73
18,22
30,74
35,15
67,22
82,45
85,74
93,51
95,47
124,68
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
PRECHODOVÁ VSUVKA
s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
PRECHODKA
s koncom na vonkajšie lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
182461212
182461538
182461512
182461812
182461834
182462212
182462234
182462834
18246281
1824635114
1824642112
18246542
ROZMER
12a x 1/2”
15a x 3/8”
15a x 1/2”
18a x 1/2”
18a x 3/4”
22a x 1/2”
22a x 3/4”
28a x 3/4”
28a x 1”
35a x 5/4”
42a x 6/4”
54a x 2”
BALENIE [ks]
10 (250)
10 (250)
10 (500)
10 (200)
10 (150)
10 (200)
10 (150)
10 (100)
5 (80)
2 (60)
2 (80)
2 (40)
CENA [€/ks]
6,24
6,24
6,77
6,74
6,87
8,40
9,99
15,14
15,30
26,75
29,94
50,62
BALENIE [ks]
10 (400)
10 (300)
10
10
10 (300)
10 (250)
10 (150)
10
10
10 (200)
10 (150)
10 (150)
10 (100)
10 (80)
5 (100)
5 (80)
5 (50)
2 (70)
2 (40)
2 (45)
2 (45)
2 (35)
CENA [€/ks]
2,06
2,89
3,42
2,95
2,19
2,06
4,28
3,22
5,80
3,42
5,51
3,85
4,12
5,05
11,12
7,53
11,78
14,44
14,31
19,09
20,22
20,68
PRECHODKA
s koncom na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
182701238
182701212
182701438
182701412
182701538
182701512
182701534
182701612
182701634
182701812
182701834
182702212
182702234
18270221
182702834
18270281
1827028114
18270351
1827035114
1827035112
1827042114
1827042112
ROZMER
12 x 3/8”
12 x 1/2”
14 x 3/8”
14 x 1/2”
15 x 3/8”
15 x 1/2”
15 x 3/4”
16 x 1/2”
16 x 3/4”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 3/4”
28 x 1”
28 x 5/4”
35 x 1”
35 x 5/4”
35 x 6/4”
42 x 5/4”
42 x 6/4”
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
364
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
1827054112
18270542
1827064212
1827067212
1827076212
18270893
ROZMER
54 x 6/4”
54 x 2”
64 x 2 1/2”
66,7 x 21/2’’
76,1 x 2 1/2”
88,9 x 3”
BALENIE [ks]
2 (45)
2 (40)
1 (10)
1 (10)
1 (5)
1 (3)
CENA [€/ks]
23,97
36,08
72,56
104,76
97,72
108,91
ROZMER
12a x 1/2”
15a x3 /8”
15a x 1/2”
18a x 1/2”
18a x 3/4”
22a x 1/2”
22a x 3/4”
28a x 3/4”
28a x 1”
35a x 5/4”
42a x 6/4”
54a x 2”
BALENIE [ks]
10 (350)
10 (350)
10 (300)
10 (250)
10 (150)
10 (150)
10 (150)
5 (150)
5 (60)
2 (60)
2 (70)
2 (40)
CENA [€/ks]
5,78
5,78
6,07
6,34
6,77
9,76
10,16
14,94
14,94
19,75
29,51
53,56
ROZMER
DN15 / 15 mm
DN15 / 18 mm
DN20 / 22 mm
DN25 / 28 mm
DN32 / 35 mm
DN40 / 42 mm
DN50 / 54 mm
DN65 / 64 mm
DN65 / 67 mm
DN65 / 76,1 mm
DN80 / 76,1 mm
DN80 / 88,9 mm
DN100 / 108 mm
BALENIE [ks]
18
18
18
14
4
4
2
3
3
3
3
2
2
CENA [€/ks]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
PRECHODOVÁ VSUVKA
s koncom na vonkajšie lisovanie a vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
182801212
182801538
182801512
182801812
182801834
182802212
182802234
182802834
18280281
1828035114
1828042112
18280542
PRÍRUBA S NÁTRUBKOM
PN16
OBJEDNÁVACIE Č.
1RGPF15
1RGPF18
1RGPF22
1RGPF28
1RGPF35
1RGPF42
1RGPF54
1RGPF64
1RGPF67
1RGPF76
1RGPF76-DN80
1RGPF89
1RGPF108
Poznámka: * ceny na vyžiadanie.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
365
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
ŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO
a koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1833012
1833015
1833018
1833022
1833028
1833035
1833042
1833054
ROZMER
12
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (100)
10 (100)
10 (50)
5 (40)
2 (25)
2 (40)
2 (10)
CENA [€/ks]
16,17
21,48
24,46
27,62
29,41
33,43
45,34
74,06
ROZMER
12 x 1/2”
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (80)
10 (40)
10 (50)
5 (40)
5 (40)
2 (25)
2 (40)
2 (25)
CENA [€/ks]
12,35
14,77
16,93
17,96
18,02
21,71
23,27
25,26
25,06
27,19
37,71
50,02
ŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO
s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
183301212
183301512
183301534
183301812
183301834
183302234
18330221
183302834
18330281
1833035114
1833042112
18330542
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
366
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
183331238
183331212
183331512
183331534
183331812
183331834
183332212
183332234
18333221
183332834
18333281
1833335114
1833342112
18333542
ROZMER
12 x 3/8”
12 x 1/2”
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (150)
10 (100)
10 (100)
10 (120)
10 (100)
10 (60)
10 (50)
10 (50)
5 (40)
5 (40)
2 (50)
2 (30)
2 (20)
CENA [€/ks]
12,81
12,81
11,62
15,40
15,57
16,07
16,76
24,13
24,20
20,65
19,32
29,01
40,46
53,01
ROZMER
12 x 1/2”
12 x 3/4”
15 x 3/4”
15 x 1”
18 x 3/4”
18 x 1”
22 x 3/4”
22 x 1”
22 x 5/4”
22 x 6/4”
28 x 5/4”
28 x 6/4”
35 x 6/4”
35 x 2”
42 x 1 3/4”
42 x 2”
54 x 2 3/8”
76,1 x 3”
88,9 x 3 1/2”
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (200)
10 (200)
10 (120)
10 (200)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (60)
5 (50)
5 (50)
2 (50)
2 (30)
2 (75)
2 (30)
2 (20)
1
1
CENA [€/ks]
4,55
3,65
4,05
6,17
4,15
5,88
5,48
4,08
7,87
7,60
6,90
7,80
8,10
14,54
15,20
19,02
21,48
104,46
129,06
POLŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO
s koncom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
183591212
183591234
183591534
18359151
183591834
18359181
183592234
18359221
1835922114
1835922112
1835928114
1835928112
1835935112
18359352
1835942134
18359422
1835954238
183597663
1835989312
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
367
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
ŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO
s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
NÁSTENNÉ KOLENO
s dvojkrídlovou prírubou, s koncom na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
184721238
184721212
184721412
184721538
184721512
184721534
184721612
184721812
184721834
184722212
184722234
ROZMER
12 x 3/8”
12 x 1/2”
14 x 1/2”
15 x 3/8”
15 x 1/2”
15 x 3/4”
16 x 1/2”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (250)
10
10 (170)
10 (170)
10
10
10 (130)
10 (100)
10 (100)
10 (80)
CENA [€/ks]
6,87
6,54
7,50
5,91
5,05
7,54
7,93
8,36
12,08
12,61
16,54
BALENIE [ks]
20
CENA [€/ks]
14,34
MONTÁŽNA LIŠTA
s nástennými kolenami (vnútorné lisovanie / vnútorný závit)
OBJEDNÁVACIE Č.
189761512
ROZMER
15 x 1/2”
MEDENÁ RÚRKA TVRDÁ
OBJEDNÁVACIE Č.
H12X1
H15X1
H18X1
H22X1
H28X1
H28X1,5
H35X1,5
H42X1,5
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
12 x 1
15 x 1
18 x 1
22 x 1
28 x 1
28 x 1,5
35 x 1,5
42 x 1,5
368
CENA [€/ks]
3,74
4,54
5,61
7,00
9,15
13,84
17,81
22,34
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
HH12X1
HH15X1
HH18X1
HH22X1
HH28X1
ROZMER
12 x 1
15 x 1
18 x 1
22 x 1
28 x 1
CENA [€]
3,374
4,54
5,61
7,30
9,68
ROZMER
12 x 1 kotúč
15 x 1 kotúč
18 x 1 kotúč
22 x 1 kotúč
CENA [€]
3,75
4,82
5,86
7,23
MEDENÁ RÚRKA MÄKKÁ
max. teplota 100 °C, dĺžka 25 m, certifikované na pitnú vodu
OBJEDNÁVACIE Č.
S12X1
S15X1
S18X1
S22X1
13 .1. 5 . 2 . L I S O VA N Á N A R O Z V O DY P LY N U
KOLENO 90°
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
110001A12
110001A14
110001A15
110001A16
110001A18
110001A22
110001A28
110001A35
110001A42
110001A54
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
12 plyn
14 plyn
15.plyn
16.plyn
18.plyn
22.plyn
28.plyn
35.plyn
42.plyn
54.plyn
BALENIE [ks]
10 (800)
10
10 (550)
10
10 (300)
10 (200)
5 (120)
2 (70)
2 (35)
2 (20)
369
CENA [€/ks]
2,32
2,36
1,83
2,56
2,32
3,05
6,64
11,42
22,41
30,07
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
MEDENÁ RÚRKA POLOTVRDÁ
max. teplota 100 °C, dĺžka 5 m, certifikované na pitnú vodu
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
KOLENO 90°
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
110002A12
110002A14
110002A15
110002A16
110002A18
110002A22
110002A28
110002A35
110002A42
110002A54
ROZMER
12. plyn
14. plyn
15. plyn
16. plyn
18. plyn
22. plyn
28. plyn
35. plyn
42. plyn
54. plyn
BALENIE [ks]
10 (800)
10 (800)
10 (500)
10 (500)
10 (350)
10 (200)
5 (120)
2 (60)
2 (35)
2 (20)
CENA [€/ks]
2,26
2,19
2,02
2,69
2,52
3,15
6,31
11,75
21,54
29,87
ROZMER
12. plyn
14. plyn
15. plyn
16. plyn
18. plyn
22. plyn
28. plyn
35. plyn
42. plyn
54. plyn
BALENIE [ks]
10 (900)
10
10 (550)
10
10 (400)
10 (250)
5 (150)
2 (90)
2 (50)
2 (25)
CENA [€/ks]
2,09
4,08
1,76
3,32
2,29
2,66
7,60
10,42
16,66
24,63
ROZMER
14. plyn
15. plyn
16. plyn
18. plyn
22. plyn
28. plyn
35. plyn
42. plyn
54. plyn
BALENIE [ks]
10
10 (550)
10
10 (350)
10 (250)
5 (130)
2 (90)
2 (50)
2 (25)
CENA [€/ks]
3,05
2,29
3,39
2,49
2,99
8,13
11,35
17,92
25,09
KOLENO 45°
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11004012
11004014
11004015
11004016
11004018
11004022
11004028
11004035
11004042
11004054
KOLENO 45°
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11004114
11004115
11004116
11004118
11004122
11004128
11004135
11004142
11004154
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
370
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
11008512
11008514
11008515
11008516
11008518
11008522
11008528
ROZMER
12 plyn
14 plyn
15 plyn
16 plyn
18 plyn
22 plyn
28 plyn
BALENIE [ks]
10 (90)
10
10 (250)
10
10 (100)
10 (75)
5 (50)
CENA [€/ks]
11,52
12,18
12,75
12,38
14,07
15,50
15,50
ROZMER
12 plyn
14 plyn
15 plyn
16 plyn
18 plyn
22 plyn
28 plyn
BALENIE [ks]
10 (600)
10
10 (400)
10
10 (250)
10 (100)
5 (60)
CENA [€/ks]
10,32
10,79
11,42
7,97
12,38
15,97
16,70
ROZMER
12 plyn
14 plyn
15 plyn
16 plyn
18 plyn
22 plyn
28 plyn
35 plyn
42 plyn
54 plyn
BALENIE [ks]
10 (500)
10
10 (300)
10
10 (250)
10 (150)
5 (80)
2 (50)
2 (30)
2 (15)
CENA [€/ks]
3,05
3,35
2,99
3,98
3,95
5,05
8,56
13,91
26,36
32,76
PREMOSŤOVACÍ OBLÚK
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11008612
11008614
11008615
11008616
11008618
11008622
11008628
T-KUS
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11013012
11013014
11013015
11013016
11013018
11013022
11013028
11013035
11013042
11013054
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
371
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
PREMOSŤOVACÍ OBLÚK
s koncami na vnútorné lisovanie
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
T-KUS REDUKOVANÝ
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
110130121512
110130141214
110130151212
110130151215
110130151512
110130151812
110130151815
110130152215
110130161216
110130161414
110130161416
110130181215
110130181218
110130181418
110130181515
110130181518
110130181618
110130181815
110130182218
110130221222
110130221422
110130221515
110130221518
110130221522
110130221622
110130221815
110130221818
110130221822
110130222215
110130222218
110130222822
110130281428
110130281522
110130281528
110130281628
110130281822
110130281828
110130282222
110130282228
110130282815
ROZMER
12 x 15 x 12 plyn
14 x 12 x 14 plyn
15 x 12 x 12 plyn
15 x 12 x 15 plyn
15 x 15 x 12 plyn
15 x 18 x 12 plyn
15 x 18 x 15 plyn
15 x 22 x15 plyn
16 x 12 x 16 plyn
16 x 14 x 14 plyn
16 x 14 x 16 plyn
18 x 12 x 15 plyn
18 x 12 x 18 plyn
18 x 14 x 18 plyn
18 x 15 x 15 plyn
18 x 15 x 18 plyn
18 x 16 x 18 plyn
18 x 18 x 15 plyn
18 x 22 x 18 plyn
22 x 12 x 22 plyn
22 x 14 x 22 plyn
22 x 15 x 15 plyn
22 x 15 x 18 plyn
22 x 15 x 22 plyn
22 x 16 x 22 plyn
22 x 18 x 15 plyn
22 x 18 x 18 plyn
22 x 18 x 22 plyn
22 x 22 x 15 plyn
22 x 22 x 18 plyn
22 x 28 x 22 plyn
28 x 14 x 28 plyn
28 x 15 x 22 plyn
28 x 15 x 28 plyn
28 x 16 x 28 plyn
28 x 18 x 22 plyn
28 x 18 x 28 plyn
28 x 22 x 22 plyn
28 x 22 x 28 plyn
28 x 28 x 15 plyn
BALENIE [ks]
10 (300)
10
10 (400)
10 (350)
10 (150)
10 (250)
10 (200)
10 (180)
10 (120)
10 (120)
10 (120)
10 (300)
10 (250)
10 (100)
10 (250)
10 (250)
10 (90)
10 (250)
10 (160)
10 (200)
10 (70)
10 (200)
10 (180)
10 (180)
10 (60)
10 (180)
10 (180)
10 (150)
10 (150)
10 (150)
5 (100)
5 (40)
5 (40)
5 (120)
5 (40)
5 (40)
5 (40)
5 (40)
5 (100)
5 (100)
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
372
CENA [€/ks]
8,03
5,84
6,17
3,49
6,44
6,77
6,77
9,89
4,78
9,46
7,07
6,77
4,68
6,77
5,88
3,75
6,01
4,95
7,60
6,04
6,67
7,14
9,10
4,35
7,54
5,21
8,23
5,05
7,50
9,92
14,97
9,86
15,24
9,86
11,39
15,80
11,15
13,54
9,96
16,23
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
110130282818
110130282822
110130283528
110130351535
110130351835
110130352222
110130352228
110130352235
110130352828
110130352835
110130353522
110130353528
110130421542
110130422242
110130422842
110130423535
110130423542
110130542254
110130542854
110130543554
110130544254
ROZMER
28 x 28 x 18 plyn
28 x 28 x 22 plyn
28 x 35 x 28 plyn
35 x 15 x 35 plyn
35 x 18 x 35 plyn
35 x 22 x 22 plyn
35 x 22 x 28 plyn
35 x 22 x 35 plyn
35 x 28 x 28 plyn
35 x 28 x 35 plyn
35 x 35 x 22 plyn
35 x 35 x 28 plyn
42 x 15 x 42 plyn
42 x 22 x 42 plyn
42 x 28 x 42 plyn
42 x 35 x 35 plyn
42 x 35 x 42 plyn
54 x 22 x 54 plyn
54 x 28 x 54 plyn
54 x 35 x 54 plyn
54 x 42 x 54 plyn
BALENIE [ks]
5 (100)
5 (100)
5 (80)
5 (20)
5 (20)
2 (70)
2 (100)
2 (100)
2 (80)
2 (80)
2 (80)
2 (60)
2 (70)
2 (60)
2 (60)
2 (16)
2 (14)
2 (40)
2 (35)
2 (35)
2 (8)
CENA [€/ks]
14,97
15,30
16,23
13,48
15,04
13,61
13,14
12,81
13,97
13,54
15,10
15,53
24,46
24,40
24,07
25,43
24,90
28,48
29,97
30,27
29,71
ROZMER
14 x 12 plyn
15 x 12 plyn
15 x 14 plyn
16 x 14 plyn
18 x 12 plyn
18 x 14 plyn
18 x 15 plyn
18 x 16 plyn
22 x 14 plyn
22 x 15 plyn
22 x 16 plyn
22 x 18 plyn
28 x 14 plyn
28 x 15 plyn
28 x 16 plyn
28 x 18 plyn
BALENIE [ks]
10 (250)
10 (250)
10 (250)
10 (250)
10 (200)
10 (180)
10 (180)
10 (150)
10 (150)
10 (150)
10 (150)
10 (300)
5
5 (250)
5
5 (250)
CENA [€/ks]
8,70
8,70
8,70
7,54
9,10
9,46
8,63
8,20
8,43
7,97
8,43
8,70
10,79
9,39
8,86
9,33
NÁTRUBOK REDUKOVANÝ
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1102401412
1102401512
1102401514
1102401612
1102401812
1102401814
1102401815
1102401816
1102402214
1102402215
1102402216
1102402218
1102402814
1102402815
1102402816
1102402818
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
373
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
1102402822
1102403522
1102403528
1102404222
1102404228
1102404235
1102405428
1102405435
1102405442
ROZMER
28 x 22 plyn
35 x 22 plyn
35 x 28 plyn
42 x 22 plyn
42 x 28 plyn
42 x 35 plyn
54 x 28 plyn
54 x 35 plyn
54 x 42 plyn
BALENIE [ks]
5 (200)
2 (180)
2 (150)
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (60)
2 (50)
CENA [€/ks]
9,03
12,95
12,55
18,22
18,22
17,99
21,04
20,65
19,85
ROZMER
14a x 12 plyn
15a x 12 plyn
15a x 14 plyn
16a x 12 plyn
16a x 14 plyn
18a x 12 plyn
18a x 14 plyn
18a x 15 plyn
18a x 16 plyn
22a x 14 plyn
22a x 15 plyn
22a x 16 plyn
22a x 18 plyn
28a x 14 plyn
28a x 15 plyn
28a x 16 plyn
28a x 18 plyn
28a x 22 plyn
35a x 22 plyn
35a x 28 plyn
42a x 22 plyn
42a x 28 plyn
42a x 35 plyn
54a x 35 plyn
54a x 42 plyn
BALENIE [ks]
10
10 (1000)
10
10
10
10 (700)
10
10 (600)
10
10
10 (500)
10
10 (500)
5
5 (300)
5
5 (250)
5 (300)
2 (220)
2 (200)
2 (150)
2 (130)
2 (110)
2 (50)
2 (50)
CENA [€/ks]
2,36
1,99
2,19
2,42
2,69
2,99
2,49
1,93
2,32
2,49
1,99
2,32
2,09
4,65
4,81
3,88
4,95
5,11
6,14
6,51
9,73
9,53
9,36
12,81
12,25
REDUKCIA
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1102431412
1102431512
1102431514
1102431612
1102431614
1102431812
1102431814
1102431815
1104431816
1104432214
1102432215
1102432216
1102432218
1102432814
1102432815
1102432816
1102432818
1102432822
1102433522
1102433528
1102434222
1102434228
1102434235
1102435435
1102435442
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
374
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
11027012
11027014
11027015
11027016
11027018
11027022
11027028
11027035
11027042
11027054
ROZMER
12 plyn
14 plyn
15 plyn
16 plyn
18 plyn
22 plyn
28 plyn
35 plyn
42 plyn
54 plyn
BALENIE [ks]
10 (1 000)
10
10 (700)
10
10 (450)
10 (300)
5 (180)
2 (120)
2 (80)
2 (50)
CENA [€/ks]
2,12
1,83
2,02
2,02
2,49
2,99
5,28
6,44
11,25
14,31
ROZMER
12 plyn
15 plyn
18 plyn
22 plyn
28 plyn
35 plyn
42 plyn
54 plyn
BALENIE [ks]
10 (800)
10 (500)
10 (350)
10 (200)
5 (125)
2 (100)
2 (50)
2 (35)
CENA [€/ks]
9,92
8,76
9,92
9,89
12,45
15,97
24,2
24,86
ROZMER
12 plyn
14 plyn
15 plyn
16 plyn
18 plyn
22 plyn
28 plyn
35 plyn
42 plyn
54 plyn
BALENIE [ks]
10 (1 600)
10
10 (1 000)
10
10 (800)
10 (600)
5 (300)
2 (250)
2 (150)
2 (80)
CENA [€/ks]
4,85
3,85
3,85
3,98
4,85
6,17
9,36
10,42
15,63
19,72
NÁTRUBOK (BEZ ZARÁŽKY)
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
110270S12
110270S15
110270S18
110270S22
110270S28
110270S35
110270S42
110270S54
VIEČKO
s koncom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11030112
11030114
11030115
11030116
11030118
11030122
11030128
11030135
11030142
11030154
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
375
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
NÁTRUBOK (SO ZARÁŽKOU)
s koncami na vnútorné lisovanie
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
PRÍRUBA (bronz) s nátrubkom PN16
OBJEDNÁVACIE Č.
110RGPF28
110RGPF35
110RGPF42
110RGPF54
ROZMER
DN25/28
DN32/35
DN40/42
DN50/54
BALENIE [ks]
1 (14)
1 (4)
4
2
CENA [€/ks]
71,96
100,71
110,44
128,73
BALENIE [ks]
10
10 (240)
10
10
10 (160)
10 (100)
10
10 (150)
10 (100)
10 (110)
10 (80)
10 (40)
5 (80)
5 (50)
5 (45)
2 (40)
2 (20)
2 (10)
CENA [€/ks]
7,97
8,1
7,14
12,55
5,18
11,55
7,24
11,19
12,75
13,31
8,23
12,81
14,64
14,64
14,24
24,17
31,73
49,72
BALENIE [ks]
10 (250)
10 (250)
10 (250)
10 (200)
10 (200)
10 (150)
CENA [€/ks]
8,43
8,60
9,06
12,48
8,17
8,33
KOLENO 90°
s koncom na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1110901238
1110901212
1110901412
1110901538
1110901512
1110901534
1110901612
1110901812
1110901834
1110902212
1110902234
111090221
1110902812
1110902834
111090281
11109035114
11109042112
111090542
ROZMER
12 x 3/8 plyn
12 x 1/2
14 x 1/2
15 x 3/8
15 x 1/2
15 x 3/4
16 x 1/2
18 x 1/2
18 x 3/4
22 x1/2
22 x 3/4
22 x 1
28 x 1/2
28 x 3/4
28 x 1
35 x 11/4
42 x 11/2
54 x 2
KOLENO 90°
s koncom na vnútorné lisovanie a s vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1110921238
1110921212
1110921412
1110921538
1110921512
1110921534
ROZMER
12 x 3/8
12 x 1/2
14 x 1/2
15 x 3/8
15 x 1/2
15 x 3/4
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
376
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
1110921612
1110921812
1110921834
1110922212
1110922234
111092221
111092281
11109235114
11109242112
111092542
ROZMER
16 x 1/2
18 x 1/2
18 x 3/4
22 x 1/2
22 x 3/4
22 x 1
28 x 1
35 x 11/4
42 x 11/2
54 x 2
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (150)
10 (150)
10 (110)
10 (50)
10
5 (50)
2 (50)
2 (25)
2 (10)
CENA [€/ks]
9,69
12,68
12,68
12,71
13,31
14,04
19,62
26,26
36,45
51,25
ROZMER
12 x 1/2
15 x 1/2
18 x 1/2
18 x 3/4
22 x 3/4
22 x 1
28 x 1
35 x 11/4
42 x 11/2
54 x 2
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (80)
10 (60)
10 (50)
10 (25)
5 (25)
2 (35)
2 (25)
2 (10)
CENA [€/ks]
16,40
19,35
20,18
22,47
26,75
31,67
30,47
39,07
55,10
75,75
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (200)
10
10 (100)
10 (120)
10
10 (90)
10 (100)
10 (80)
10 (65)
5 (50)
CENA [€/ks]
15,17
13,14
15,10
14,37
8,07
15,50
13,44
14,37
10,99
15,87
13,84
ŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO
s koncom na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1110961212
1110961512
1110961812
1110961834
1110962234
111096221
111096281
11109635114
11109642112
111096542
T-KUS - PRECHODOVÝ
s koncami na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom na vývode
OBJEDNÁVACIE Č.
1111301238
1111301212
1111301412
1111301538
1111301512
1111301612
1111301812
1111301834
1111302212
1111302234
1111302812
ROZMER
12 x 3/8 x 12
12 x 1/2 x 12
14 x 1/2 x 14
15 x 3/8 x 15
15 x 1/2 x 15
16 x 1/2 x 16
18 x 1/2 x 18
18 x 3/4 x 18
22 x 12 x 22
22 x 3/4 x 22
28 x 1/2 x 28
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
377
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
1111302834
111130281
1111303512
111130351
1111304212
111130421
1111305412
111130541
ROZMER
28 x 3/4 x 28
28 x 1 x 28
35 x 1/2 x 35
35 x 1 x 35
42 x 1/2 x 42
42 x 1 x 42
54 x 1/2 x 54
54 x 1 x 54
BALENIE [ks]
5 (30)
5 (30)
2
2 (10)
2 (10)
2 (10)
2 (20)
2 (9)
CENA [€/ks]
18,06
19,52
19,48
21,21
23,53
27,58
29,08
37,28
BALENIE [ks]
10 (400)
10 (350)
10
10 (400)
10 (300)
10 (250)
10
10 (200)
10 (200)
10 (200)
10 (150)
10 (100)
10 (100)
5 (100)
5 (80)
5 (70)
2 (90)
2 (60)
2 (50)
2 (45)
2 (45)
2 (45)
CENA [€/ks]
2,59
3,22
3,39
2,89
1,99
3,75
3,55
5,44
2,52
2,99
4,15
3,82
4,91
10,02
6,37
12,45
14,07
13,94
19,58
20,08
33,03
37,38
PRECHODKA (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1112431238
1112431212
1112431412
1112431538
1112431512
1112431534
1112431612
1112431634
1112431812
1112431834
1112432212
1112432234
111243221
1112432834
111243281
11124328114
111243351
11124335114
11124342114
11124342112
11124354114
111243542
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
12 x 3/8
12 x 1/2
14 x 1/2
15 x 3/8
15 x 1/2
15 x 3/4
16 x 1/2
16 x 3/4
18 x 1/2
18 x 3/4
22 x 1/2
22 x 3/4
22 x 1
28 x 3/4
28 x 1
28 x 11/4
35 x 1
35 x 11/4
42 x 11/4
42 x 11/2
54 x 11/2
54 x 2
378
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
1112701238
1112701212
1112701412
1112701538
1112701512
1112701534
1112701612
1112701634
1112701812
1112701834
1112702212
1112702234
111270221
1112702834
111270281
11127028114
111270351
11127035114
11127035112
11127042114
11127042112
11127054112
111270542
ROZMER
12 x 3/8
12 x 1/2
14 x 1/2
15 x 3/8
15 x 1/2
15 x 3/4
16 x 1/2
16 x 3/4
18 x 1/2
18 x 3/4
22 x 1/2
22 x 3/4
22 x 1
28 x 3/4
28 x 1
28 x 11/4
35 x 1
35 x 11/4
35 x 11/2
42 x 11/2
42 x 11/4
54 x 11/2
54 x 2
BALENIE [ks]
10 (400)
10 (300)
10
10 (300)
10 (250)
10 (150)
10
10
10 (200)
10 (150)
10 (150)
10 (100)
10 (80)
5 (100)
5 (80)
5 (50)
2 (70)
2 (40)
2 (45)
2 (45)
2 (35)
2 (45)
2 (40)
CENA [€/ks]
2,39
3,19
3,72
2,66
2,39
4,61
4,12
6,11
3,22
6,04
3,82
4,05
5,18
12,55
6,87
13,34
15,80
15,24
20,75
22,54
22,37
26,09
38,34
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (50)
5 (40)
2 (25)
2 (40)
2 (10)
CENA [€/ks]
24,56
27,98
31,60
33,66
38,21
51,85
89,62
ŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO (bronz)
a s koncom na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
11133015
11133018
11133022
11133028
11133035
11133042
11133054
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
15 x 1/2
18 x 1/3
22 x 3/4
28 x 1
35 x 5/4
42 x 6/4
54 x 2
379
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
REDUKCIA (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
ŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1113301512
1113301812
1113302234
111330281
11133035114
11133042112
111330542
ROZMER
15 x 1/2
18 x 1/2
22 x 3/4
28 x 1
35 x 11/4
42 x 11/2
54 x 2
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (40)
5 (40)
2 (25)
2 (40)
2 (25)
CENA [€/ks]
16,90
20,55
24,86
28,68
31,10
43,12
57,19
ROZMER
15 x 1/2
15 x 3/4
18 x 1/2
18 x 3/4
22 x 3/4
22 x 1
28 x 3/4
28 x 1
35 x 11/4
42 x 11/2
54 x 2
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (50)
10 (50)
5 (40)
5 (40)
2 (50)
2 (30)
2 (20)
CENA [€/ks]
13,31
15,83
17,83
18,32
19,19
21,71
29,31
22,11
33,16
46,24
60,65
ROZMER
15 x 7/8
18 x 11/8
22 x 11/8
28 x 13/8
BALENIE [ks]
5 (220)
5 (80)
5 (80)
5 (60)
CENA [€/ks]
8,46
8,83
9,53
13,18
ŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1113331512
1113331534
1113331812
1113331834
1113332234
111333221
1113332834
111333281
11133335114
11133342112
111333542
POLŠRÚBENIE KÓNICKY TESNIACE (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1113601578
11136018118
11136022118
11136028138
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
380
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
1114721212
1114721412
1114721512
1114721812
1114721834
1114722212
1114722234
ROZMER
12 x 1/2
14 x 1/2
15 x 1/2
18 x 1/2
18 x 3/4
22 x 1/2
22 x 3/4
BALENIE [ks]
10 (120)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (90)
10 (60)
10 (60)
CENA [€/ks]
7,57
9,39
5,48
8,96
13,91
13,38
14,54
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
35 solar
42 solar
54 solar
BALENIE [ks]
10 (800)
10 (550)
10 (300)
10 (200)
5 (120)
2 (70)
2 (35)
2 (20)
CENA [€/ks]
1,79
1,59
2,09
2,76
6,34
11,49
26,42
30,37
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
35 solar
42 solar
54 solar
BALENIE [ks]
10 (800)
10 (500)
10 (350)
10 (200)
5 (120)
2 (60)
2 (35)
2 (20)
CENA [€/ks]
1,79
1,69
2,16
2,79
5,68
11,35
21,64
30,04
13 .1. 5 . 3 . L I S O VA N Á P R E S O L Á R N E R OZ V O DY A Z A R I A D E N I A
OBLÚK 90°
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
112001A12
112001A15
112001A18
112001A22
112001A28
112001A35
112001A42
112001A54
OBLÚK 90°
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
112002A12
112002A15
112002A18
112002A22
112002A28
112002A35
112002A42
112002A54
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
381
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
NÁSTENNÉ KOLENO S DVOUKRÍDLOVOU PRÍRUBOU (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBLÚK 45°
s koncami na vonkajšie a vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11204012
11204015
11204018
11204022
11204028
11204035
11204042
11204054
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
35 solar
42 solar
54 solar
BALENIE [ks]
10 (900)
10 (550)
10 (400)
10 (250)
5 (150)
2 (90)
2 (50)
2 (25)
CENA [€/ks]
1,59
1,49
2,20
2,19
7,37
10,59
16,60
24,63
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
35 solar
42 solar
54 solar
BALENIE [ks]
10 (900)
10 (550)
10 (350)
10 (250)
5 (130)
2 (90)
2 (50)
2 (25)
CENA [€/ks]
1,93
1,83
1,89
2,39
7,60
10,92
17,83
25,00
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
BALENIE [ks]
10 (450)
10 (250)
10 (100)
10 (75)
5 (50)
CENA [€/ks]
9,23
10,46
11,35
13,08
15,37
OBLÚK 45°
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11204112
11204115
11204118
11204122
11204128
11204135
11204142
11204154
PREMOSŤOVACÍ OBLÚK
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11208512
11208515
11208518
11208522
11208528
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
382
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
11208612
11208615
11208618
11208622
11208628
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
BALENIE [ks]
10 (600)
10 (400)
10 (250)
10 (100)
5 (60)
CENA [€/ks]
4,68
4,02
5,81
7,70
9,03
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
35 solar
42 solar
54 solar
BALENIE [ks]
10 (500)
10 (300)
10 (250)
10 (150)
5 (80)
2 (50)
2 (30)
2 (15)
CENA [€/ks]
2,59
2,56
3,45
4,45
8,07
13,64
26,52
32,80
BALENIE [ks]
10 (300)
10 (400)
10 (350)
10 (350)
10 (250)
10 (200)
10 (180)
10 (300)
10 (250)
10 (250)
10 (250)
10 (250)
10 (160)
10 (200)
10 (200)
CENA [€/ks]
7,97
5,84
2,95
5,97
7,47
7,47
8,56
7,90
4,55
6,14
3,15
6,14
8,63
5,34
7,00
T-KUS
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11213012
11213015
11213018
11213022
11213028
11213035
11213042
11213054
T-KUS REDUKOVANÝ
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
112130121512
112130151212
112130151215
112130151512
112130151812
112130151815
112130152215
112130181215
112130181218
112130181515
112130181518
112130181815
112130182218
112130221222
112130221515
ROZMER
12 x 15 x 12 solar
15 x 12 x 12 solar
15 x 12 x 15 solar
15 x 15 x 12 solar
15 x 18 x 12 solar
15 x 18 x 15 solar
15 x 22 x 15 solar
18 x 12 x 15 solar
18 x 12 x 18 solar
18 x 15 x 15 solar
18 x 15 x 18 solar
18 x 18 x 15 solar
18 x 22 x 18 solar
22 x 12 x 22 solar
22 x 15 x 15 solar
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
383
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
PREMOSŤOVACÍ OBLÚK
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
112130221518
112130221522
112130221815
112130221818
112130221822
112130222215
112130222218
112130222822
112130281522
112130281528
112130281818
112130281822
112130281828
112130282222
112130282228
112130282815
112130282818
112130282822
112130283528
112130351535
112130351835
112130352222
112130352228
112130352235
112130352828
112130352835
112130353522
112130353528
112130421542
112130422242
112130422842
112130423535
112130423542
112130542254
112130542854
112130543554
112130544254
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
22 x 15 x 18 solar
22 x 15 x 22 solar
22 x 18 x 15 solar
22 x 18 x 18 solar
22 x 18 x 22 solar
22 x 22 x 15 solar
22 x 22 x 18 solar
22 x 28 x 22 solar
28 x 15 x 22 solar
28 x 15 x 28 solar
28 x 18 x 18 solar
28 x 18 x 22 solar
28 x 18 x 28 solar
28 x 22 x 22 solar
28 x 22 x 28 solar
28 x 28 x 15 solar
28 x 28 x 18 solar
28 x 28 x 22 solar
28 x 35 x 28 solar
35 x 15 x 35 solar
35 x 18 x 35 solar
35 x 22 x 22 solar
35 x 22 x 28 solar
35 x 22 x 35 solar
35 x 28 x 28 solar
35 x 28 x 35 solar
35 x 35 x 22 solar
35 x 35 x 28 solar
42 x 15 x 42 solar
42 x 22 x 42 solar
42 x 28 x 42 solar
42 x 35 x 35 solar
42 x 35 x 42 solar
54 x 22 x 54 solar
54 x 28 x 54 solar
54 x 35 x 54 solar
54 x 42 x 54 solar
BALENIE [ks]
10 (180)
10 (180)
10 (180)
10 (180)
10 (150)
10 (150)
10 (150)
10 (100)
5 (120)
5 (120)
5 (100)
5 (120)
5 (100)
5 (100)
5 (100)
5 (100)
5 (80)
5 (50)
5 (90)
2 (70)
2 (100)
2 (80)
2 (80)
2 (60)
2 (70)
2 (60)
2 (60)
2 (50)
2
2
2 (40)
2 (35)
2 (35)
2
2
2 (20)
2 (20)
384
CENA [€/ks]
7,47
3,75
8,33
7,47
4,78
7,17
9,06
13,97
14,14
9,19
13,61
14,31
12,68
12,35
9,13
14,44
14,94
14,01
19,88
13,54
14,31
19,88
20,25
12,45
19,92
13,08
20,08
19,19
28,38
23,73
24,10
28,85
25,00
37,28
38,41
39,87
29,81
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
1122401512
1122401812
1122401815
1122402215
1122402218
1122402815
1122402818
1122402822
1122403522
1122403528
1122404222
1122404228
1122404235
1122405428
1122405435
1122405442
ROZMER
15 x 12 solar
18 x 12 solar
18 x 15 solar
22 x 15 solar
22 x 18 solar
28 x 15 solar
28 x 18 solar
28 x 22 solar
35 x 22 solar
35 x 28 solar
42 x 22 solar
42 x 28 solar
42 x 35 solar
54 x 28 solar
54 x 35 solar
54 x 42 solar
BALENIE [ks]
10 (700)
10 (600)
10 (500)
10 (350)
10 (300)
5 (250)
5 (250)
5 (200)
2 (180)
2 (150)
2 (100)
2 (100)
2 (100)
2 (50)
2 (60)
2 (50)
CENA [€/ks]
6,04
6,37
6,41
7,04
7,10
8,40
8,20
8,03
11,32
11,35
17,19
17,19
16,86
19,68
19,68
18,89
ROZMER
15a x 12 solar
18a x 12 solar
18a x 15 solar
22a x 15 solar
22a x 18 solar
28a x 15 solar
28a x 18 solar
28a x 22 solar
35a x 22 solar
35a x 28 solar
42a x 22 solar
42a x 28 solar
42a x 35 solar
54a x 35 solar
54a x 42 solar
BALENIE [ks]
10 (1000)
10 (700)
10 (600)
10 (500)
10 (500)
5 (300)
5 (250)
5 (300)
2 (220)
2 (200)
2 (150)
2 (130)
2 (110)
2 (50)
2 (50)
CENA [€/ks]
1,39
1,99
1,43
1,69
1,73
4,28
4,38
4,55
5,34
5,88
9,19
8,96
8,73
12,25
11,68
REDUKCIA
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1122431512
1122431812
1122431815
1122432215
1122432218
1122432815
1122432818
1122432822
1122433522
1122433528
1122434222
1122434228
1122434235
1122435435
1122435442
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
385
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
NÁTRUBOK (HRDLO) – REDUKOVANÝ
s koncami na vnútorné lisovanie
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
NÁTRUBOK (HRDLO)
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11227012
11227015
11227018
11227022
11227028
11227035
11227042
11227054
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
35 solar
42 solar
54 solar
BALENIE [ks]
10 (1 000)
10 (700)
10 (450)
10 (300)
5 (180)
2 (120)
2 (80)
2 (50)
CENA [€/ks]
1,69
1,59
1,93
2,36
4,58
5,71
10,72
13,51
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
35 solar
42 solar
54 solar
BALENIE [ks]
10 (800)
10 (500)
10 (350)
10 (200)
5 (125)
2 (100)
2 (50)
2 (35)
CENA [€/ks]
9,83
10,18
9,79
11,30
12,22
15,87
23,27
24,76
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
35 solar
42 solar
54 solar
BALENIE [ks]
10 (1 600)
10 (1 000)
10 (800)
10 (600)
5 (300)
2 (250)
2 (150)
2 (80)
CENA [€/ks]
3,85
3,32
4,22
5,61
8,63
9,69
15,04
18,32
NÁTRUBOK (HRDLO) (PREVLEČNÝ, BEZ ZARÁŽKY)
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
112270S12
112270S15
112270S18
112270S22
112270S28
112270S35
112270S42
112270S54
ČIAPOČKA
s koncom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11230112
11230115
11230118
11230122
11230128
11230135
11230142
11230154
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
386
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
1130901238
1130901212
1130901538
1130901512
1130901534
1130901812
1130901834
1130902212
1130902234
113090221
1130902812
1130902834
113090281
11309035114
11309042112
113090542
ROZMER
12 x 3/8 solar
12 x 1/2 solar
15 x 3/8 solar
15 x 1/2 solar
15 x 3/4 solar
18 x 1/2 solar
18 x 3/4 solar
22 x 1/2 solar
22 x 3/4 solar
22 x 1 solar
28 x 1/2 solar
28 x 3/4 solar
28 x 1 solar
35 x 11/4 solar
42 x 11/2 solar
54 x 2 solar
BALENIE [ks]
10
10 (240)
10
10 (200)
10 (100)
10 (150)
10 (100)
10 (110)
10 (80)
10 (40)
5 (80)
5 (50)
5 (45)
2 (40)
2 (20)
2 (10)
CENA [€/ks]
7,67
7,87
11,92
5,08
11,72
11,09
12,61
13,28
8,00
12,78
14,31
14,31
14,24
24,13
31,20
49,56
BALENIE [ks]
10
10
10
10 (250)
10
10 (150)
10 (150)
10 (110)
10 (50)
10
5 (50)
2 (50)
2 (25)
2 (10)
CENA [€/ks]
8,17
8,36
12,25
8,20
8,70
12,75
12,78
10,26
13,24
13,91
19,88
26,46
36,11
51,12
KOLENO 90°
s koncami na vnútorné lisovanie a s vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1130921238
1130921212
1130921538
1130921512
1130921534
1130921812
1130921834
1130922212
1130922234
113092221
113092281
11309235114
11309242112
113092542
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
12 x 3/8 solar
12 x 1/2 solar
15 x 3/8 solar
15 x 1/2 solar
15 x 3/4 solar
18 x 1/2 solar
18 x 3/4 solar
22 x 1/2 solar
22 x 3/4 solar
22 x 1 solar
28 x 1 solar
35 x 11/4 solar
42 x 11/2 solar
54 x 2 solar
387
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KOLENO 90°
s koncami na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
ŠRÚBENIE – ROHOVÉ TESNIACE NAPLOCHO (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1130961212
1130961512
1130961812
1130961834
1130962234
113096221
113096281
11309635114
11309642112
113096542
ROZMER
12 x 1/2 solar
15 x 1/2 solar
18 x 1/2 solar
18 x 3/4 solar
22 x 3/4 solar
22 x 1 solar
28 x 1 solar
35 x 11/4 solar
42 x 11/2 solar
54 x 2 solar
BALENIE [ks]
0 (100)
10 (100)
10 (80)
10 (60)
10 (50)
10 (25)
5 (25)
2 (35)
2 (25)
2 (10)
CENA [€/ks]
14,61
17,26
18,02
20,05
23,87
28,28
27,19
34,82
49,16
67,62
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (100)
10 (120)
10 (90)
10 (80)
10 (65)
5 (30)
5
2 (40)
2
2 (10)
2 (10)
2 (20)
CENA [€/ks]
12,61
13,81
7,87
13,34
10,72
15,83
13,48
17,92
19,25
20,48
23,40
25,49
27,85
BALENIE [ks]
10 (400)
10 (350)
10 (400)
10 (300)
CENA [€/ks]
2,39
3,09
2,69
1,73
T-KUS – PRECHODOVÝ (bronz)
s koncami na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom na vývode
OBJEDNÁVACIE Č.
1131301212
1131301538
1131301512
1131301812
1131302212
1131302234
1131302812
1131302834
1131303512
113130351
1131304212
113130421
1131305412
ROZMER
12 x 1/2 x 12 solar
15 x 3/8 x 15 solar
15 x 1/2 x 15 soar
18 x 1/2 x 18 solar
22 x 1/2 x 22 solar
22 x 3/4 x 22 solar
28 x 1/2 x 28 solar
28 x 3/4 x 28 solar
35 x 1/2 x 35 solar
35 x 1 x 35 solar
42 x 1/2 x 42 solar
42 x 1 x 42 solar
54 x 1/2 x 54 solar
PRECHODKA (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1132431238
1132431212
1132431538
1132431512
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
12 x 3/8 solar
12 x 1/2 solar
15 x 3/8 solar
15 x 1/2 solar
388
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
1132431534
1132431812
1132431834
1132432212
1132432234
113243221
1132432834
113243281
11324328114
113243351
11324335114
11324335112
11324342114
11324342112
11324354112
113243542
ROZMER
15 x 3/4 solar
18 x 1/2 solar
18 x 3/4 solar
22 x 1/2 solar
22 x 3/4 solar
22 x 1 solar
28 x 3/4 solar
28 x 1 solar
28 x 11/4 solar
35 x 1 solar
35 x 11/4 solar
35 x 11/2 solar
42 x 11/4 solar
42 x 11/2 solar
54 x 11/2 solar
54 x 2 solar
BALENIE [ks]
10 (250)
10 (200)
10 (200)
10 (150)
10 (100)
10 (100)
5 (100)
5 (80)
5 (70)
2 (90)
2 (60)
2 (50)
2 (45)
2 (45)
2 (45)
2 (40)
CENA [€/ks]
3,58
2,22
2,56
3,65
3,29
4,45
9,79
6,01
12,35
13,71
13,54
14,64
18,46
18,99
32,03
36,61
BALENIE [ks]
10 (400)
10 (300)
10 (300)
10 (250)
10 (150)
10 (200)
10 (150)
10 (150)
10 (100)
10 (80)
5 (100)
5 (80)
5 (50)
2 (70)
2 (40)
2 (45)
2 (45)
2 (35)
2 (45)
2 (40)
CENA [€/ks]
2,16
2,99
2,29
2,16
4,48
2,92
5,74
3,32
3,55
5,24
11,58
6,51
12,28
15,07
14,87
19,85
21,04
21,54
25,00
37,58
PRECHODKA (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1132701238
1132701212
1132701538
1132701512
1132701534
1132701812
1132701834
1132702212
1132702234
113270221
1132702834
113270281
11327028114
113270351
11327035114
11327035112
11327042114
11327042112
11327054112
113270542
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
12 x 3/8 solar
12 x 1/2 solar
15 x 3/8 solar
15 x 1/2 solar
15 x 3/4 solar
18 x 1/2 solar
18 x 3/4 solar
22 x 1/2 solar
22 x 3/4 solar
22 x 1 solar
28 x 3/4 solar
28 x 1 solar
28 x 11/4 solar
35 x 1 solar
35 x 11/4 solar
35 x 11/2 solar
42 x 11/4 solar
42 x 11/2 solar
54 x 11/2 solar
54 x 2 solar
389
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
ŠRÚBENIE – PRIAME TESNIACE NAPLOCHO (bronz)
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
11333012
11333015
11333018
11333022
11333028
11333035
11333042
11333054
ROZMER
12 solar
15 solar
18 solar
22 solar
28 solar
35 solar
42 solar
54 solar
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (100)
10 (100)
10 (50)
5 (40)
2 (25)
2 (40)
2 (10)
CENA [€/ks]
16,83
22,37
25,49
28,75
30,64
34,82
47,23
77,14
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (80)
10 (40)
10 (50)
5 (40)
5 (40)
2 (25)
2 (40)
2 (25)
CENA [€/ks]
12,85
15,4
17,63
18,69
18,75
22,61
24,23
26,32
26,12
28,35
39,27
52,11
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (150)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (50)
10 (50)
CENA [€/ks]
13,38
13,38
12,12
16,07
16,23
16,76
17,46
25,13
ŠRÚBENIE - PRIAME TESNIACE NAPLOCHO (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1133301212
1133301512
1133301534
1133301812
1133301834
1133302234
113330221
1133302834
113330281
11333035114
11333042112
113330542
ROZMER
12 x 1/2 solar
15 x 1/2 solar
15 x 3/4 solar
18 x 1/2 solar
18 x 3/4 solar
22 x 3/4 solar
22 x 1 solar
28 x 3/4 solar
28 x 1 solar
35 x 11/4 solar
42 x 11/2 solar
54 x 2 solar
ŠRÚBENIE - PRIAME TESNIACE NAPLOCHO (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1133331238
1133331212
1133331512
1133331534
1133331812
1133331834
1133332212
1133332234
ROZMER
12 x 3/8 solar
12 x 1/2 solar
15 x 1/2 solar
15 x 3/4 solar
18 x 1/2 solar
18 x 3/4 solar
22 x 1/2 solar
22 x 3/4 solar
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
390
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
113333221
1133332834
113333281
11333335114
11333342112
113333542
ROZMER
22 x 1 solar
28 x 3/4 solar
28 x 1 solar
35 x 11/4 solar
42 x 11/2 solar
54 x 2 solar
BALENIE [ks]
10 (50)
5 (40)
5 (40)
2 (50)
2 (30)
2 (20)
CENA [€/ks]
25,19
21,51
20,15
30,21
42,16
55,20
ROZMER
12 x 1/2 solar
12 x 3/4 solar
15 x 3/4 solar
15 x 1 solar
18 x 3/4 solar
18 x 1 solar
22 x 3/4 solar
22 x 1 solar
22 x 11/4 solar
22 x 11/2 solar
28 x 11/4 solar
35 x 11/2 solar
35 x 2 solar
42 x 13/4 solar
42 x 2 solar
54 x 23/8 solar
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (200)
10 (200)
10 (120)
10 (200)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (100)
10 (60)
5 (50)
5 (50)
2 (50)
2 (30)
2 (75)
2 (30)
CENA [€/ks]
4,75
3,82
4,22
6,41
4,32
6,11
5,71
4,25
8,17
7,93
7,20
8,46
15,14
15,83
19,82
22,37
BALENIE [ks]
10 (250)
10 (170)
10 (130)
10 (100)
CENA [€/ks]
6,84
5,28
8,73
12,58
POLŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
1133591212
1133591234
1133591534
113359151
1133591834
113359181
1133592234
113359221
11335922114
11335922112
11335928114
11335935112
113359352
11335942134
113359422
11335954238
NÁSTENNÉ KOLENO S DVOJKRÍDLOVOU PRÍRUBOU (bronz)
s koncom na vnútorné lisovanie a s vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
1134721212
1134721512
1134721812
1134721834
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
12 x 1/2 solar
18 x 1/2 solar
18 x 3/4 solar
22 x 3/4 solar
391
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
13 .1. 5 . 4 . PÁ J KO VA N Á
KOLENO 90° FF
OBJEDNÁVACIE Č.
509012
509015
509018
509022
509028
509035
509042
509054
ROZMER
12
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
500
400
250
300
150
100
25
25
CENA [€/ks]
0,37
0,30
0,43
0,70
1,33
5,84
9,76
19,20
ROZMER
12
15
18
22
BALENIE [ks]
200
150
100
150
CENA [€/ks]
4,45
2,20
5,18
7,24
ROZMER
15 x 12
18 x 12
18 x 15
22 x 15
22 x 18
28 x 15
28 x 18
28 x 22
35 x 28
BALENIE [ks]
500
CENA [€/ks]
0,63
1,59
0,53
1,49
0,96
3,32
3,25
1,56
7,90
NADOBLÚK MF
OBJEDNÁVACIE Č.
508612
508615
508618
508622
NÁTRUBOK REDUKOVANÝ
OBJEDNÁVACIE Č.
52401512
52401812
52401815
52402215
52402218
52402815
52402818
52402822
52403528
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
250
250
250
150
150
200
392
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
509212
509215
509218
509222
509228
509235
509242
509254
ROZMER
12
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
500
400
250
300
150
50
–
–
CENA [€/ks]
0,86
0,37
0,80
1,39
2,22
9,29
13,11
25,63
ROZMER
12
15
18
22
BALENIE [ks]
150
100
150
100
CENA [€/ks]
4,98
2,32
6,27
8,27
ROZMER
15 x 12
18 x 12
18 x 15
22 x 15
22 x 18
28 x 15
28 x 18
28 x 22
35 x 28
BALENIE [ks]
500
500
500
300
300
150
200
150
80
CENA [€/ks]
0,43
1,19
0,33
0,70
0,73
2,79
3,90
1,23
4,22
NADOBLÚK FF
OBJEDNÁVACIE Č.
508512
508515
508518
508522
VSUVKA REDUKOVANÁ
OBJEDNÁVACIE Č.
52431512
52431812
52431815
52432215
52432218
52432815
52432818
52432822
52432528
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
393
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KOLENO 90° MF
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBLÚK 90° MF
OBJEDNÁVACIE Č.
5001A12
5001A15
5001A18
5001A22
5001A28
5001A35
5001A42
5001A54
ROZMER
12
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
500
350
200
250
120
40
–
20
CENA [€/ks]
0,63
0,33
0,70
0,96
2,82
8,76
13,41
26,56
ROZMER
12
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
500
350
200
250
120
80
40
20
CENA [€/ks]
0,33
0,37
0,46
0,83
1,29
4,85
6,94
20,28
ROZMER
12
15
18
22
28
BALENIE [ks]
700
400
250
300
200
CENA [€/ks]
0,93
0,30
0,93
0,90
1,89
OBLÚK 90° FF
OBJEDNÁVACIE Č.
5002A12
5002A15
5002A18
5002A22
5002A28
5002A35
5002A42
5002A54
OBLÚK 45° MF
OBJEDNÁVACIE Č.
504012
504015
504018
504022
504028
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
394
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
504112
504115
504118
504122
504128
ROZMER
12
15
18
22
28
BALENIE [ks]
500
400
250
150
80
CENA [€/ks]
1,36
0,37
0,90
1,00
1,86
ROZMER
12 x 12 x 12
15 x 15 x 15
18 x 18 x 18
22 x 22 x 22
28 x 28 x 28
35 x 35 x 35
42 x 42 x 42
54 x 54 x 54
BALENIE [ks]
500
500
300
200
100
30
40
20
CENA [€/ks]
0,66
0,46
0,90
1,46
2,92
8,80
17,13
28,68
ROZMER
12
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
200
500
400
500
120
150
50
60
CENA [€/ks]
0,17
0,17
0,27
0,40
0,96
2,42
4,55
8,30
T-KUS
OBJEDNÁVACIE Č.
513012
513015
513018
513022
513028
513035
513042
513054
NÁTRUBOK
OBJEDNÁVACIE Č.
527012
527015
527018
527022
527028
527035
527042
527054
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
395
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
OBLÚK 45° FF
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
SPOJKA
s prevlečnou maticou
OBJEDNÁVACIE Č.
5240G1212
5240G1512
5240G1534
5240G2234
ROZMER
12 x 1/2“
15 x 1/2“
15 x 3/4“
22 x 3/4“
BALENIE [ks]
–
–
–
–
CENA [€/ks]
2,20
2,52
3,72
4,85
ROZMER
18 x 15 x 18
22 x 18 x 22
28 x 18 x 28
15 x 18 x 15
15 x 22 x 15
15 x 28 x 15
18 x 15 x 15
18 x 18 x 15
18 x 22 x 15
18 x 22 x 18
18 x 28 x 18
22 x 15 x 15
22 x 15 x 18
22 x 15 x 22
22 x 18 x 15
22 x 18 x 18
22 x 22 x 15
22 x 22 x 18
22 x 28 x 15
22 x 28 x 22
28 x 15 x 15
28 x 15 x 18
28 x 15 x 22
28 x 15 x 28
28 x 18 x 15
28 x 18 x 18
28 x 18 x 22
28 x 22 x 15
28 x 22 x 18
28 x 22 x 22
28 x 22 x 28
BALENIE [ks]
200
100
150
200
–
–
200
150
–
–
–
150
150
250
–
120
100
–
–
–
–
–
–
150
–
100
180
120
–
120
130
CENA [€/ks]
0,96
1,96
5,31
3,90
6,57
3,98
1,49
1,79
6,24
4,28
12,81
2,76
3,20
1,19
6,10
3,25
4,15
4,91
11,72
8,33
10,62
11,52
7,73
5,31
11,42
11,62
7,67
12,22
11,20
6,24
3,32
T-KUS REDUKOVANÝ
OBJEDNÁVACIE Č.
5130R181518
5130R221822
5130R281828
5130R151815
5130R152215
5130R152815
5130R181515
5130R181815
5130R182215
5130R182218
5130R182818
5130R221515
5130R221518
5130R221522
5130R221815
5130R221818
5130R222215
5130R222218
5130R222815
5130R222822
5130R281515
5130R281518
5130R281522
5130R281528
5130R281815
5130R281818
5130R281822
5130R282215
5130R282218
5130R282222
5130R282228
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
396
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
5130R282815
5130R282818
5130R282822
5130R352235
5130R352835
5130R423542
5130R544254
ROZMER
28 x 28 x 15
28 x 28 x 18
28 x 28 x 22
35 x 22 x 35
35 x 28 x 35
42 x 35 x 42
54 x 42 x 54
BALENIE [ks]
60
–
100
40
40
50
–
CENA [€/ks]
12,15
10,49
8,27
9,83
14,11
29,61
54,24
ROZMER
12
15
18
22
28
35
BALENIE [ks]
–
–
–
–
–
–
CENA [€/ks]
1,16
0,56
0,66
1,19
2,32
6,41
ROZMER
15 x 1/2“
18 x 1/2“
18 x 3/4“
22 x 1“
22 x 1/2“
22 x 3/4“
28 x 1“
BALENIE [ks]
–
–
–
–
–
–
–
CENA [€/ks]
0,78
1,12
2,93
5,47
1,98
2,60
6,67
ROZMER
15 x 1/2“
18 x 1/2“
18 x 3/4“
22 x 1“
22 x 1/2“
22 x 3/4“
BALENIE [ks]
–
–
–
–
–
–
CENA [€/ks]
0,95
1,81
4,49
7,48
5,77
2,73
ZÁTKA
(meď)
OBJEDNÁVACIE Č.
530112
530115
530118
530122
530128
530135
KOLENO
závitové FF (bronz)
OBJEDNÁVACIE Č.
B4090G1512
B4090G1812
B4090G1834
B4090G221
B4090G2212
B4090G2234
B4090G281
KOLENO
závitové MF (bronz)
OBJEDNÁVACIE Č.
B4092G1512
B4092G1812
B4092G1834
B4092G221
B4092G2212
B4092G2234
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
397
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
NÁSTENKA
(bronz)
OBJEDNÁVACIE Č.
B4472G1238
B4472G1212
B4472G1538
B4472G1512
B4472G1534
B4472G1812
B4472G1834
B4472G2212
B4472G2234
B4472G2834
B4472G281
ROZMER
12 x 3/8”
12 x 1/2”
15 x 3/8”
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
28 x 3/4”
28 x 1”
BALENIE [ks]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
CENA [€/ks]
3,10
1,45
2,82
1,23
7,14
1,59
1,30
6,37
2,48
15,30
16,20
ROZMER
15 x 1/2“ x 15
18 x 1/2“ x 18
22 x 1/2“ x 22
22 x 3/4“ x 22
28 x 3/4“ x 28
BALENIE [ks]
–
–
–
–
–
CENA [€/ks]
1,23
1,92
1,90
4,13
7,42
ROZMER
12 x 1/4”
12 x 3/8”
12 x 1/2”
15 x 1/4”
15 x 3/8”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 3/4
28 x 1”
35 x 1”
35 x 1 1/4”
BALENIE [ks]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
CENA [€/ks]
2,68
0,64
0,84
11,78
0,98
0,81
1,60
1,28
0,92
1,53
2,93
1,42
4,21
3,21
T-KUS
so závitom (bronz)
OBJEDNÁVACIE Č.
B4130G151215
B4130G181218
B4130G221222
B4130G223422
B4130G283428
PRECHODKA
vonkajší závit (bronz)
OBJEDNÁVACIE Č.
B4243G1214
B4243G1238
B4243G1212
B4243G1514
B4243G1538
B4243G1812
B4243G1834
B4243G2212
B4243G2234
B4243G221
B4243G2834
B4243G281
B4243G351
B4243G35114
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
398
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 5 . M E Ď
OBJEDNÁVACIE Č.
B4270G1212
B4270G1238
B4270G1514
B4270G1538
B4270G1512
B4270G1534
B4270G1812
B4270G1834
B4270G2212
B4270G2234
B4270G221
B4270G281
B4270G2834
B4270G351
B4270G35114
B4270G35112
ROZMER
12 x 1/2”
12 x 3/8”
15 x 1/4”
15 x 3/8”
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 1”
28 x 3/4”
35 x 1”
35 x 1 1/4”
35 x 1 1/2”
BALENIE [ks]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
CENA [€/ks]
0,98
1,30
na vyžiadanie
0,61
0,50
1,95
0,75
1,28
1,12
1,90
1,73
1,59
2,18
4,44
3,91
na vyžiadanie
1 3 .1 . 6 . M O S A D Z
13 .1. 6 .1. Z Á V I T O VÁ
KOLENO MM
OBJEDNÁVACIE Č.
FT201/8
FT201/10
FT201/15
FT201/20
FT201/25
FT201/32
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
BALENIE [ks]
10
10
8
10
5
2
399
CENA [€/ks]
1,24
1,30
1,39
2,54
3,36
6,83
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
PRECHODKA
vnútorný závit (bronz)
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 6 . M O S A D Z
KOLENO ŠM
OBJEDNÁVACIE Č.
FT202/10
FT202/15
FT202/20
FT202/25
FT202/32
ROZMER
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1“
BALENIE [ks]
8
10
10
5
2
CENA [€/ks]
1,30
1,54
2,93
4,32
8,60
ROZMER
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
BALENIE [ks]
9
9
10
10
5
2
CENA [€/ks]
1,39
1,54
1,92
3,07
4,61
7,59
ROZMER
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
BALENIE [ks]
10
10
10
10
8
5
CENA [€/ks]
0,47
0,62
1,06
1,45
2,69
5,62
ROZMER
3/4“ x 1/2“ x 3/4“
1“ x 1/2“ x 1“
1“ x 3/4 “x 1“
BALENIE [ks]
10
8
8
CENA [€/ks]
3,16
4,32
4,46
T - kus MMM
OBJEDNÁVACIE Č.
FT203/8
FT203/10
FT203/15
FT203/20
FT203/25
FT203/32
NÁTRUBOK
OBJEDNÁVACIE Č.
FT204/8
FT204/10
FT204/15
FT204/20
FT204/25
FT204/32
T - KUS REDUKOVANÝ MMM
OBJEDNÁVACIE Č.
FT217/20
FT217/252
FT217/25
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
400
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 6 . M O S A D Z
NÁTRUBOK REDUKOVANÝ
ROZMER
1/2“ x 3/8“
3/4“ x 1/2“
1“ x 3/4“
BALENIE [ks]
9
10
10
CENA [€/ks]
1,01
1,63
2,69
VSUVKA
OBJEDNÁVACIE Č.
FT205/8
FT205/10
FT205/15
FT205/20
FT205/25
FT205/32
FT205/40
FT205/50
ROZMER
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“
BALENIE [ks]
20
20
20
10
10
8
4
2
CENA [€/ks]
0,38
0,53
0,68
1,01
2,01
3,45
4,46
7,44
ROZMER
3/8“ x 1/4“
1/2“ x 3/8“
3/4“ x 1/2“
1“ x 3/4“
1 1/4“ x 1“
1 1/2“ x 1 1/4“
BALENIE [ks]
10
10
10
10
3
4
CENA [€/ks]
0,47
0,62
1,01
1,77
3,22
4,84
ROZMER
1/4“
3/8“
1/2“
3/4“
1“
BALENIE [ks]
10
10
10
10
5
CENA [€/ks]
0,38
0,47
0,62
0,92
1,54
VSUVKA REDUKOVANÁ
OBJEDNÁVACIE Č.
FT206/8
FT206/10
FT206/15
FT206/20
FT206/25
FT206/32
ZÁTKA
OBJEDNÁVACIE Č.
FT207/8
FT207/10
FT207/15
FT207/20
FT207/25
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
401
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
OBJEDNÁVACIE Č.
FT218/10
FT218/15
FT218/20
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 6 . M O S A D Z
VIEČKO
OBJEDNÁVACIE Č.
FT208/10
FT208/15
FT208/20
FT208/25
ROZMER
3/8“
1/2“
3/4“
1“
BALENIE [ks]
10
10
10
5
CENA [€/ks]
0,47
0,68
0,85
1,24
ROZMER
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“
BALENIE [ks]
10
8
10
6
2
2
2
CENA [€/ks]
1,45
2,04
3,19
5,49
7,21
10,75
14,60
ROZMER
3/8“
1/2“
3/4“
1“
1 1/4“
BALENIE [ks]
10
10
4
4
2
CENA [€/ks]
1,68
2,39
3,76
6,68
8,98
ROZMER
3/8“
1/2“
3/4“
1“
BALENIE [ks]
10
8
10
4
CENA [€/ks]
1,54
2,13
3,43
5,67
KÚRENÁRSKE ŠRÚBENIE S PLOCHÝM TESNENÍM
OBJEDNÁVACIE Č.
FT209/10
FT209/15
FT209/20
FT209/25
FT209/32
FT209/40
FT209/50
KÚRENÁRSKE ŠRÚBENIE 90 ° S PLOCHÝM TESNENÍM
OBJEDNÁVACIE Č.
FT210/10
FT210/15
FT210/20
FT210/25
FT210/32
KÚRENÁRSKE ŠRÚBENIE S PLOCHÝM TESNENÍM
OBJEDNÁVACIE Č.
FT211/10
FT211/15
FT211/20
FT211/25
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
402
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 6 . M O S A D Z
OBJEDNÁVACIE Č.
FT212/10
FT212/15
FT212/20
FT212/25
ROZMER
3/8“ 4
1/2“
3/4“
1“
BALENIE [ks]
10
10
4
4
CENA [€/ks]
1,83
2,71
4,25
6,68
ROZMER
1/2“ x 3/4“
3/4“ x 1“
1“ x 1 1/4“
BALENIE [ks]
8
9
5
CENA [€/ks]
1,39
2,22
3,84
DĹŽKA [mm]
75
95
115
BALENIE [ks]
15
12
15
CENA [€/ks]
2,84
3,45
3,99
ROZMER
1/2“ x 10 mm
1/2“ x 15 mm
1/2“ x 20 mm
1/2“ x 25 mm
1/2“ x 30 mm
1/2“ x 50 mm
1/2“ x 100 mm
BALENIE [ks]
10
10
10
10
10
10
40
CENA [€/ks]
0,92
1,24
1,45
1,77
2,01
2,84
5,23
PREVLEČNÁ MATICA S DRIEKOM A PLOCHÝM TESNENÍM
OBJEDNÁVACIE Č.
FT213/15
FT213/20
FT213/25
PREDĹŽENIE DO BYTOVÉHO JADRA
OBJEDNÁVACIE Č.
FT214/75
FT214/95
FT214/115
PREDĹŽENIE CHRÓMOVÉ
OBJEDNÁVACIE Č.
FT219/1510
FT219/1515
FT219/1520
FT219/1525
FT219/1530
FT219/1550
FT219/15100
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
403
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
KÚRENÁRSKE ŠRÚBENIE 90 ° S PLOCHÝM TESNENÍM
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 6 . M O S A D Z
REDUKCIA
OBJEDNÁVACIE Č.
FT215/10
FT215/152
FT215/15
FT215/202
FT215/20
FT215/252
FT215/25
FT215/322
FT215/32
FT215/402
FT215/40
ROZMER
3/8“ x 1/4“
1/2“ x 1/4“
1/2“ x 3/8“
3/4“ x 3/8“
3/4“1/2“
1“x 1/2“
1“ x 3/4“
1 1/4“ x 3/4“
1 1/4“ x 1“
1 1/2“ x 1“
1 1/2“ x 1 1/4“
BALENIE [ks]
10
10
10
10
10
10
10
5
5
4
4
CENA [€/ks]
0,38
0,62
0,47
1,24
0,68
1,63
1,06
3,45
2,69
4,23
3,36
ROZMER
3/8“ x 10 mm
3/8“ x 15 mm
3/8“ x 20 mm
3/8“ x 25 mm
1/2“ x 10 mm
1/2“ x 15 mm
1/2“ x 20 mm
1/2“ x 25 mm
1/2“ x 30 mm
1/2“ x 40 mm
1/2“ x 50 mm
3/4“ x 10 mm
3/4“ x 15 mm
3/4“ x 20 mm
3/4“ x 25 mm
3/4“ x 30 mm
3/4“ x 40 mm
BALENIE [ks]
20
10
10
8
20
10
10
10
10
10
10
20
8
10
10
9
8
CENA [€/ks]
0,62
0,68
1,01
1,15
0,68
0,85
0,92
1,15
1,39
1,80
2,22
1,01
1,24
1,45
1,68
1,92
2,22
PREDĹŽENIE
OBJEDNÁVACIE Č.
FT216/1010
FT216/1015
FT216/1020
FT216/1025
FT216/1510
FT216/1515
FT216/1520
FT216/1525
FT216/1530
FT216/1540
FT216/1550
FT216/2010
FT216/2015
FT216/2020
FT216/2025
FT216/2030
FT216/2040
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
404
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 6 . M O S A D Z
OBJEDNÁVACIE Č.
FT221/10
FT221/15
FT221/20
FT221/25
FT221/32
ROZMER
3/8“ x 1/4“
1/2“ x 3/8“
3/4“ x 1/2“
1“ x 3/4“
1 1/4“ x 1“
BALENIE [ks]
12
9
10
10
2
CENA [€/ks]
0,62
0,81
1,27
2,23
3,85
BALENIE [ks]
9
CENA [€/ks]
3,81
PREDĹŽENIE DO BYTOVÉHO JADRA.
OBJEDNÁVACIE Č.
FT220/20
ROZMER
1/2“ x 3/4“
1 3 .1 . 7. N E R E Z
13 .1. 7.1. L I S O VA N Á
OBLÚK 90°
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
69001A15
69001A18
69001A22
69001A28
69001A35
69001A42
69001A54
69001A76
69001A89
69001A108
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (120)
10 (80)
5 (50)
2 (30)
2 (16)
2 (10)
1
1
1
405
CENA [€/ks]
6,64
7,60
9,19
11,52
18,49
23,40
33,16
100,41
121,85
174,53
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
REDUKOVANÉ PREDĹŽENIE
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
OBLÚK 90° – PREDĹŽENÝ
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
69001L15
69001L18
69001L22
69001L28
69001L35
69001L42
ROZMER
15
18
22
28
35
42
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (80)
10 (60)
5 (30)
2 (15)
2 (10)
CENA [€/ks]
7,77
8,86
9,29
13,34
17,43
26,85
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (120)
10 (80)
5 (40)
2 (25)
2 (16)
2 (10)
1
1
1
CENA [€/ks]
6,80
7,80
9,49
11,92
18,82
31,43
43,45
104,33
125,37
173,70
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (75)
10 (75)
10 (60)
5 (35)
2 (20)
2 (10)
2 (6)
CENA [€/ks]
10,62
10,69
14,51
13,44
18,22
26,92
34,99
49,36
OBLÚK 90°
s koncami na vnútorné lisovanie.
OBJEDNÁVACIE Č.
69002A15
69002A18
69002A22
69002A28
69002A35
69002A42
69002A54
69002A76
69002A89
69002A108
OBLÚK 90°
s koncami na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom.
OBJEDNÁVACIE Č.
69002AG1512
69002AG1812
69002AG1834
69002AG2234
69002AG281
69002AG35114
69002AG42112
69002AG542
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
15 x 1/2”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
406
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
OBJEDNÁVACIE Č.
69002G1512
69002G1834
69002G2234
69002G281
69002G35114
ROZMER
15 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
BALENIE [ks]
10
10 (60)
10 (50)
5 (30)
2 (20)
CENA [€/ks]
11,78
15,97
17,60
23,93
32,66
ROZMER
15 x 3/4”
18 x 3/4”
22 x 1”
28 x 5/4”
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (75)
10
5 (35)
CENA [€/ks]
10,72
12,41
19,50
22,84
ROZMER
18 x 3/4” (3/4” x 3/4”)
21 x 1” (1” x 1”)
BALENIE [ks]
10 (60)
10 (40)
CENA [€/ks]
46,50
19,95
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
10 (90)
10 (70)
10 (50)
5 (40)
2 (16)
2 (8)
2
CENA [€/ks]
6,41
6,54
7,63
11,22
16,70
23,10
32,36
OBLÚK 90°
s koncami na vnútorné lisovanie a prevlečnou maticou
OBJEDNÁVACIE Č.
69002M1534
69002M1834
69002M221
69002M28114
OBLÚK 90°
s vonkajšim závitom a prevlečnou maticou
OBJEDNÁVACIE Č.
69002MG3434
69002MG11
LÍCOVANÉ KOLENO 90°
bez lisovacích koncov
OBJEDNÁVACIE Č.
6900315
6900318
6900322
6900328
6900335
6900342
6900354
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
407
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
OBLÚK 90°
s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
LÍCOVANÉ KOLENO 90°
s vnútorným závitom a koncom na vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
69003G1812
ROZMER
18 x 1/2”
BALENIE [ks]
10 (60)
CENA [€/ks]
23,40
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (120)
10 (80)
5 (60)
2 (30)
2 (16)
2 (10)
1 (5)
1 (3)
1 (2)
CENA [€/ks]
9,60
9,59
11,50
12,98
12,81
18,29
23,83
70,70
84,41
115,45
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (120)
10 (80)
5 (60)
2 (30)
2 (16)
2 (8)
1 (5)
1 (3)
1 (2)
CENA [€/ks]
9,19
9,79
11,42
13,31
13,11
19,35
25,13
76,98
91,85
125,37
OBLÚK 45°
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
6904015
6904018
6904022
6904028
6904035
6904042
6904054
6904076
6904089
69040108
OBLÚK 45°
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
6904115
6904118
6904122
6904128
6904135
6904142
6904154
6904176
6904189
69041108
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
408
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
OBJEDNÁVACIE Č.
6904215
6904218
6904222
6904228
6904235
6904242
6904254
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (90)
10 (70)
5 (40)
2 (20 )
2
2 (24)
CENA [€/ks]
7,77
7,87
9,19
14,90
17,89
25,76
34,52
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (100)
10 (60)
5 (50)
2 (20)
2 (20)
2 (10)
1 (6)
1 (4)
1 (1)
CENA [€/ks]
8,33
8,80
8,50
13,88
17,36
25,39
34,26
80,56
101,97
141,47
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (100)
10 (60)
5 (50)
2 (20 )
2 (20)
2 (10)
1 (6)
1 (4)
1 (4)
CENA [€/ks]
8,70
9,79
11,35
13,14
17,43
24,80
33,69
92,51
95,23
145,46
LÍCOVANÉ KOLENO 15°
bez lisovacích koncov
OBJEDNÁVACIE Č.
6904315
6904318
6904322
6904328
6904335
6904342
6904354
6904376
6904389
69043108
LÍCOVANÉ KOLENO 30°
bez lisovacích koncov
OBJEDNÁVACIE Č.
6904415
6904418
6904422
6904428
6904435
6904442
6904454
6904476
6904489
69044108
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
409
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
LÍCOVANÉ KOLENO 45°
bez lisovacích koncov
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
LÍCOVANÉ KOLENO 75°
bez lisovacích koncov
OBJEDNÁVACIE Č.
6904515
6904518
6904522
6904528
6904535
6904542
6904554
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (75)
10 (50)
5 (50)
2 (20)
2 (10)
2 (10)
CENA [€/ks]
7,97
8,00
11,58
13,51
22,24
25,39
34,82
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (90)
10 (70)
10 (50)
5 (50)
2 (16)
2 (8)
2 (4)
1 (6)
1 (3)
1 (1)
CENA [€/ks]
8,23
10,59
10,99
13,78
18,39
31,73
36,15
94,34
103,37
183,66
ROZMER
15
18
22
28
BALENIE [ks]
10 (120)
10 (50)
10 (40)
5 (40)
CENA [€/ks]
34,09
39,17
47,37
59,22
LÍCOVANÉ KOLENO 60°
bez lisovacích koncov
OBJEDNÁVACIE Č.
690584415
690584418
690584422
690584428
690584435
690584442
690584454
690584476
690584489
6905844108
PREMOSŤOVACÍ OBLÚK
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
6908515
6908518
6908522
6908528
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
410
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
OBJEDNÁVACIE Č.
6908715
6908718
6908722
6908728
ROZMER
15
18
22
28
BALENIE [ks]
10 (120)
10 (50)
10 (40)
5 (40)
CENA [€/ks]
8,46
9,19
9,99
12,65
ROZMER
15
18
22
28
35
BALENIE [ks]
10 (120)
10 (120)
10 (100)
5 (50)
2 (40)
CENA [€/ks]
na vyžiadanie
14,34
15,20
20,22
28,65
ROZMER
15 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
BALENIE [ks]
10 (80)
10 (100)
10 (50)
5 (25)
2 (30)
CENA [€/ks]
12,75
17,36
19,45
25,43
33,86
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (150)
10 (50)
5 (50)
2 (40)
CENA [€/ks]
16,53
16,00
23,00
32,90
33,19
KOLENO 90°
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
69090915
69090918
69090922
69090928
69090935
KOLENO 90°
s koncami na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69090IG1512
69090IG1834
69090IG2234
69090IG281
69090IG35114
KOLENO 90°
s koncami na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69092AG1512
69092AG1834
69092AG2234
69092AG281
69092AG35114
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
15 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
411
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
ODSKOK
bez lisovacích koncov
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
T-KUS
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
6913015
6913018
6913022
6913028
6913035
6913042
6913054
6913076
6913089
69130108
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (80)
10 (60)
5 (35)
2 (20)
2 (14)
2 (8)
1
1
1
CENA [€/ks]
11,12
12,61
13,64
15,97
20,65
29,38
33,76
145,22
158,83
196,08
BALENIE [ks]
10 (100)
10 (80)
10 (90)
10 (60)
10 (75)
10 (60)
5 (50)
5 (50)
5 (60)
5 (40)
2 (24)
2 (30)
2 (20)
2 (20)
2 (20)
2 (14)
2 (16)
2 (14)
2 (10)
2 (10)
2 (8)
2 (8)
1 (5)
1 (5)
CENA [€/ks]
17,36
11,20
27,68
11,65
29,58
12,50
14,41
14,80
24,20
15,27
17,99
18,19
18,62
19,45
23,70
23,17
23,67
24,36
28,21
28,88
29,74
30,57
109,24
117,90
T-KUS REDUKOVANÝ
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
69130181515
69130181518
69130221515
69130221522
69130221818
69130221822
69130281528
69130281828
69130282222
69130282228
69130351535
69130351835
69130352235
69130352835
69130421842
69130422242
69130422842
69130423542
69130542254
69130542854
69130543554
69130544254
69130762276
69130762876
ROZMER
18 x 15 x 15
18 x 15 x 18
22 x 15 x 15
22 x 15 x 22
22 x 18 x 18
22 x 18 x 22
28 x 15 x 28
28 x 18 x 28
28 x 22 x 22
28 x 22 x 28
35 x 15 x 35
35 x 18 x 35
35 x 22 x 35
35 x 28 x 35
42 x 18 x 42
42 x 22 x 42
42 x 28 x 42
42 x 35 x 42
54 x 22 x 54
54 x 28 x 54
54 x 35 x 54
54 x 42 x 54
76,1 x 22 x 76,1
76,1 x 28 x 76,1
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
412
13 .1. R O Z V O D Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
69130763576
69130764276
69130765476
69130892289
69130892889
69130893589
69130894289
69130895489
69130897689
6913010822108
6913010828108
6913010835108
6913010842108
6913010854108
6913010876108
6913010889108
ROZMER
76,1 x 35 x 76,1
76,1 x 42 x 76,1
76,1 x 54 x 76,1
88,9 x 22 x 88,9
88,9 x 28 x 88,9
88,9 x 35 x 88,9
88,9 x 42 x 88,9
88,9 x 54 x 88,9
88,9 x 76,1 x 88,9
108 x 22 x 108
108 x 28 x 108
108 x 35 x 108
108 x 42 x 108
108 x 54 x1 08
108 x 76,1 x 108
108 x 88,9 x 108
BALENIE [ks]
1 (5)
1 (5)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
1 (3)
1 (3)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1 (2)
1
1
1
CENA [€/ks]
126,57
136,53
145,22
115,45
124,11
132,68
142,70
148,91
158,83
122,85
132,84
142,70
148,91
161,36
170,02
194,88
BALENIE [ks]
10 (75)
10 (75)
10 (60)
10 (50)
10 (50)
5 (40)
5 (35)
5 (30)
2 (20)
2 (20)
2 (20)
2 (20)
2 (20)
2 (14)
2 (12)
2 (12)
2 (8)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
1 (2)
1 (2)
CENA [€/ks]
12,61
12,91
21,41
13,38
15,50
15,44
18,39
22,11
18,69
27,05
31,57
22,67
30,34
42,09
27,62
37,34
58,85
118,83
131,35
129,09
137,12
155,38
165,67
T-KUS - PRECHODOVÝ
s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom na vývode
OBJEDNÁVACIE Č.
69130G151215
69130G181218
69130G183418
69130G221222
69130G223422
69130G281228
69130G283428
69130G28128
69130G351235
69130G353435
69130G3511435
69130G421242
69130G423442
69130G4211242
69130G541254
69130G543454
69130G54254
69130G763476
69130G76276
69130G893489
69130G89289
69130G10834108
69130G1082108
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
15 x 1/2” x 15
18 x 1/2” x 18
18 x 3/4” x 18
22 x 1/2” x 22
22 x 3/4” x 22
28 x 1/2” x 28
28 x 3/4” x 28
28 x 1” x 28
35 x 1/2” x 35
35 x 3/4” x 35
35 x 5/4” x 35
42 x 1/2” x 42
42 x 3/4” x 42
42 x 6/4” x 42
54 x 1/2” x 54
54 x 3/4” x 54
54 x 2” x 54
76,1 x 3/4” x 76,1
76,1 x 2” x 76,1
88,9 x 3/4” x 88,9
88,9 x 2” x 88,9
108 x 3/4” x 108
10 x 2” x 108
413
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
T-KUS
s koncami na vnútorné lisovanie a prevlečnou maticou na vývode
OBJEDNÁVACIE Č.
69130M153415
69130M183418
69130M22122
69130M2811454
ROZMER
15 x 3/4” x 15
18 x 3/4” x 18
22 x 1” x 22
28 x 5/4” x 28
BALENIE [ks]
10 (75)
10 (175)
10 (50)
5 (30)
CENA [€/ks]
15,97
17,26
20,91
na vyžiadanie
ROZMER
28 x 15
BALENIE [ks]
1 (20)
CENA [€/ks]
56,83
ROZMER
28 x 15
BALENIE [ks]
1 (12)
CENA [€/ks]
76,45
ROZMER
18 x 15
22 x 15
22 x 18
28 x 22
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (150)
10 (100)
5 (100)
CENA [€/ks]
17,76
18,42
18,82
20,28
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
CENA [€/ks]
63,67
70,01
80,89
87,23
98,12
115,51
153,69
260,27
314,11
376,95
RÚRKOVÝ ROZDEĽOVAČ
s dvomi vývodmi na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
69130V22815
RÚRKOVÝ ROZDEĽOVAČ
s tromi vývodmi na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
69130V32815
NÁTRUBOK (hrdlo) REDUKOVANÝ
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
692401815
692402215
692402218
692402822
KOMPENZÁTOR AXIÁLNY
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
6987215
6987218
6987222
6987228
6987235
6987242
6987254
6987276
6987289
69872108
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
414
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
OBJEDNÁVACIE Č.
692431815
692432215
692432218
692432815
692432818
692432822
692433518
692433522
692433528
692434222
692434228
692434235
692435428
692435435
692435442
692437654
692438954
692438976
6924310854
6924310876
6924310889
ROZMER
18 x 15
22 x 15
22 x 18
28 x 15
28 x 18
28 x 22
35 x 18
35 x 22
35 x 28
42 x 22
42 x 28
42 x 35
54 x 28
54 x 35
54 x 42
76,1 x 54
88,9 x 54
88,9 x 76,1
108 x 54
108 x 76,1
108 x 88,9
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (200)
10 (150)
5 (80)
5 (100)
5 (120)
2 (50)
2 (50)
2 (50)
2 (40)
2 (40)
2 (40)
2 (30)
2 (30)
2 (30)
1 (16)
1 (10)
1 (8)
1 (4)
1 (4)
1 (4)
CENA [€/ks]
5,11
5,68
5,88
4,91
5,10
6,61
19,22
6,21
9,99
20,38
20,68
8,70
22,94
23,97
11,25
60,65
60,11
70,40
84,25
86,04
85,04
BALENIE [ks]
10 (250)
10 (200)
10 (200)
10 (200)
10 (150)
10 (125)
10 (150)
10 (100)
5 (125)
5 (80)
2 (60)
2 (30)
2 (30)
2 (24)
CENA [€/ks]
9,29
9,60
10,32
9,92
9,86
10,66
11,22
13,81
13,71
14,24
17,46
20,81
28,50
41,23
PRECHODKA
s koncami na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69243G1538
69243G1512
69243G1534
69243G1812
69243G1834
69243G2212
69243G2234
69243G221
69243G2834
69243G281
69243G351
69243G35114
69243G42112
69243G542
ROZMER
15 x 3/8”
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 3/4”
28 x 1”
35 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
415
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
REDUKCIA
s koncami na vnútorné a vonkajšie lisovanie
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
69243G76212
69243G893
69243G1084
ROZMER
76,1 x 2 1/2”
88,9 x 3”
108 x 4”
BALENIE [ks]
1 (8)
1 (6)
1 (4)
CENA [€/ks]
143,20
214,80
281,38
ROZMER
15a x 1/2”
18a x 1/2”
18a x 3/4”
22a x 1/2”
22a x 3/4”
28a x 3/4”
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (150)
10 (100)
10 (125)
10 (100)
5 (75)
CENA [€/ks]
8,80
9,79
12,71
10,22
10,42
11,95
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (150)
10 (120)
5 (75)
2 (60)
2 (30)
2 (20)
1 (10)
1 (6)
1 (4)
CENA [€/ks]
4,75
5,11
5,97
6,74
8,36
11,39
13,71
52,11
59,55
75,72
BALENIE [ks]
10 (150)
CENA [€/ks]
12,81
PRECHODKA
s koncami na vonkajšie lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69246G1512
69246G1812
69246G1834
69246G2212
69246G2234
69246G2834
NÁTRUBOK (hrdlo)
s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
6927015
6927018
6927022
6927028
6927035
6927042
6927054
6927076
6927089
69270108
PRECHODOVÝ NÁTRUBOK KRÍDLOVÝ
s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69270F1512
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
15 x 1/2”
416
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
OBJEDNÁVACIE Č.
69270G1512
69270G1534
69270G1812
69270G1834
69270G2212
69270G2234
69270G221
69270G2834
69270G281
69270G35114
69270G42112
69270G542
ROZMER
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (150)
10 (150)
10 (120)
10 150)
10 (100)
10 (100)
5 (100)
5 (75)
2 (30)
2 (28)
2 (20)
CENA [€/ks]
9,69
10,39
10,29
10,89
10,95
12,88
14,94
14,34
21,18
25,99
32,80
41,13
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (100)
10 (75)
5 (60)
2 (40)
2 (30)
2 (16)
1 (10)
1 (4)
1 (3)
CENA [€/ks]
6,61
7,70
8,17
10,66
12,41
14,34
18,49
76,98
86,90
104,23
ROZMER
15 x 1/2”
18 x 1/2”
18 x 3/4”
22 x 1/2”
22 x 3/4”
28 x 1”
BALENIE [ks]
10 (200)
10 (150)
10 (125)
10 (120)
10 (125)
5 (75)
CENA [€/ks]
9,13
8,90
11,90
9,99
9,92
13,84
NÁTRUBOK (hrdlo)
prevlečený bez zarážky s koncami na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
69270S15
69270S18
69270S22
69270S28
69270S35
69270S42
69270S54
69270S76
69270S89
69270S108
VSUVKA - PRECHODOVÁ
s koncami na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69280G1512
69280G1812
69280G1834
69280G2212
69280G2234
69280G281
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
417
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
PRECHODOVÝ NÁTRUBOK
s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
PRECHODKA
s vonkajšími závitmi
OBJEDNÁVACIE Č.
6928012
6928034
692801
ROZMER
1/2”
3/4”
1”
BALENIE [ks]
10 (230)
10 (140)
5 (120)
CENA [€/ks]
3,72
6,61
9,76
ROZMER
15
18
22
28
35
42
54
BALENIE [ks]
10 (250)
10 (200)
10 (125)
5 (150)
2 (60)
2 (50)
2 (30)
CENA [€/ks]
9,49
10,52
10,82
11,29
12,58
13,58
16,33
BALENIE [ks]
10 (120)
10 (100)
10 (80)
10 (50)
10 (50)
5 (50)
5 (40)
2 (30)
2 (20)
2 (12)
CENA [€/ks]
16,30
17,89
19,88
21,41
25,39
30,80
27,78
34,82
42,52
79,23
ČIAPOČKA
s koncom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
6930115
6930118
6930122
6930128
6930135
6930142
6930154
ŠRÚBENIE TESNIACE NAPLOCHO
s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69330GMVA1512
69330GMVA1534
69330GMVA1834
69330GMVA2234
69330GMVA221
69330GMVA2834
69330GMVA281
69330GMVA35114
69330GMVA42112
69330GMVA542
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 3/4”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
418
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
OBJEDNÁVACIE Č.
69330G1512
69330G1534
69330G1834
69330G2234
69330G221
69330G2834
69330G281
69330G35114
69330G42112
69330G542
ROZMER
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 3/4”
22 x 3/4”
22 x 1”
28 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
BALENIE [ks]
10 (120)
10 (100)
10 (80)
10 (50)
10 (50)
5 (50)
5 (40)
2 (30)
2 (20)
2 (12)
CENA [€/ks]
14,54
15,77
17,92
19,12
22,64
27,88
24,86
31,20
37,38
60,94
ROZMER
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 3/4”
22 x 1”
28 x 5/4”
35 x 6/4”
42 x 1 3/4”
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (150)
10 (120)
10 (100)
5 (50)
2 (40)
2 (30)
CENA [€/ks]
9,39
9,66
9,92
12,91
17,19
19,25
24,10
ROZMER
1/2” x 1/2”
3/4” x 3/4”
1” x 1”
BALENIE [ks]
10 (200)
5 (120)
5 (100)
CENA [€/ks]
4,58
7,63
11,39
BALENIE [ks]
10 (24)
CENA [€/ks]
13,81
NÁTRUBOK TESNIACI NAPLOCHO s prevlečenou maticou
a koncom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
69359M1512
69359M1534
69359M1834
69359M221
69359M28114
69359M35112
69359M42134
PREDĹŽENIE
s vnútorným a vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69370G1212
69370G3434
69370G11
NÁSTENKA
s dvojkrídlovou prírubou a vnútorným závitom, s koncom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
694711512
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
15 x 1/2”
419
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
ŠRÚBENIE - TESNIACE NAPLOCHO
s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom mosadz
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
NÁSTENNÉ KOLENO
s dvojkrídlovou prírubou, s koncami na vnútorné lisovanie a vnútorným závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69472G1512
69472G1812
69472G2234
69472G281
ROZMER
15 x 1/2”
18 x 1/2”
22 x 3/4”
28 x 1”
BALENIE [ks]
10 (80)
10 (70)
10 (50)
5 (35)
CENA [€/ks]
15,70
16,93
18,65
25,60
ROZMER
DN 12 / 15 mm
DN 15 / 18 mm
DN 20 / 22 mm
DN 25 / 28 mm
DN 32 / 35 mm
DN 40 / 42 mm
DN 50 / 54 mm
DN 65 / 76,1 mm
DN 80 / 88,9 mm
DN 100 / 108 mm
BALENIE [ks]
1 (25)
1 (20)
1 (16)
1 (14)
1 (10)
1 (8)
1 (5)
1 (2)
1 (2)
1 (1)
CENA [€/ks]
65,36
69,41
70,77
80,40
99,55
113,36
137,52
193,32
221,87
264,56
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (120)
10 (100)
10 (60)
5 (50)
2 (40)
2 (20)
2 (12)
CENA [€/ks]
16,90
17,66
18,42
19,72
31,57
40,56
46,77
79,96
PRÍRUBA PN 16
s nátrubkom na vnútorné lisovanie
OBJEDNÁVACIE Č.
6VAPF15
6VAPF18
6VAPF22
6VAPF28
6VAPF35
6VAPF42
6VAPF54
6VAPF76
6VAPF89
6VAPF108
ŠRÚBENIE - TESNIACE NAPLOCHO
s koncami na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
OBJEDNÁVACIE Č.
69333GMVA1512
69333GMVA1534
69333GMVA1812
69333GMVA2234
69333GMVA281
69333GMVA35114
69333GMVA42112
69333GMVA542
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 1/2”
22 x 3/4”
28 x1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
54 x 2”
420
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
OBJEDNÁVACIE Č.
69333G1512
69333G1534
69333G1812
69333G2234
69333G281
69333G35114
69333G42112
ROZMER
15 x 1/2”
15 x 3/4”
18 x 1/2”
22 x 3/4”
28 x 1”
35 x 5/4”
42 x 6/4”
BALENIE [ks]
10 (150)
10 (120)
10 (100)
10 (60)
5 (50)
2 (40)
2 (20)
CENA [€/ks]
13,11
14,40
14,77
15,37
24,10
31,43
36,75
ROZMER
15 x 1,0
18 x 1,0
22 x 1,2
28 x 1,2
35 x 1,5
42 x 1,5
54 x 1,5
76,1 x 2,0
88,9 x 2,0
108,0 x 2,0
BALENIE [ks]
600
240
420
240
180
120
60
30
30
30
CENA [€/ks]
6,90
8,30
11,12
13,84
20,20
24,66
31,83
68,81
78,47
98,69
BALENIE [ks]
CENA [€/ks]
*
NEREZOVÉ POTRUBIE
tyče 6 m, pre tvarovky z nerezu
OBJEDNÁVACIE Č.
6900015
6900018
6900022
6900028
6900035
6900042
6900054
6900076
6900089
69000108
GUĽOVÝ KOHÚT
s vonkajšími závitmi (páka) PN40, max. 130 °C nerez
OBJEDNÁVACIE Č.
69810G12
Poznámka: * ceny na vyžiadanie.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
1/2”
421
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
ŠRÚBENIE - TESNIACE NAPLOCHO
s koncami na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom mosadz
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
TESNENIE (bez obsahu azbestu) na príruby navarovacie, závitové a prír. k nátrubku max 400 °C, rozmery
podľa DIN 2690, hrúbka tesnenia 2 mm, pre príruby PN10/16 = DIN 2632, 2633, 2532, 2566, 2673.
Tesnenie určené pre: vodu, paru, palivové látky, lúhové rozpúšťadlá, oleje a plyn.
OBJEDNÁVACIE Č.
1D10
1D15
1D20
1D25
1D32
1D40
1D50
1D65
1D80
1D100
1D125
1D150
1D200
ROZMER
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
BALENIE [ks]
60 (240)
50 (200)
40 (160)
30 (120)
25 (100)
(120)
(100)
(80)
(60)
(80)
(60)
(15)
CENA [€/ks]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Poznámka: * ceny na vyžiadanie.
O-KRÚŽOK
pre lisovacie fitingy série 6 000, 8 000 a 9 000 (pitná voda, úžitková voda a kúrenie)
OBJEDNÁVACIE Č.
1ORT1210250
1ORT1420250
1ORT1510260
1ORT1620250
1ORT1820265
1ORT2220310
1ORT2830310
1ORT3540325
1ORT4240413
1ORT5440413
1ORT700700 10
1ORT9000760 (CU)
1ORT11000900 (CU)
1ORT9000800 (VA)
1ORT11000100 (VA)
ROZMER
12,0
14,0
15,0
16,0
18,0
22,0
28,0
35,0
42,0
54,0
76,1
88,9
108,0
88,9
108,0
BALENIE [ks]
(6 000)
(5 000)
(5 000)
(5 000)
(3 500)
(3 000)
(2 000)
(1 500)
(900)
(750)
(40)
10 (40)
10 (40)
10 (40)
10 (40)
Poznámka: * ceny na vyžiadanie.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
422
CENA [€/ks]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 7. N E R E Z
MIERKA
na označenie zasunutia potrubia do Sahna fittingov z nerezu (šablóna má zabudovanú vodováhu)
OBJEDNÁVACIE Č.
84981
ROZMER
12 až 54
BALENIE [ks]
30
CENA [€/ks]
*
Poznámka: * ceny na vyžiadanie.
OBJEDNÁVACIE Č.
84990
Poznámka: * ceny na vyžiadanie.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
76,1 až 108
BALENIE [ks]
20
423
CENA [€/ks]
*
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
MIERKA
na označenie zasunutia potrubia do Sahna fittingov z medi červeného bronzu a nerezu
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 8 . P E L D
13 .1. 8 .1. G E B O
OBJEDNÁVACIE Č.
15016M0101
15016M0102
15020M0103
15020M0101
15020M0102
15025M0103
15025M0101
15025M0102
15032M0104
15032M0103
15032M0102
15040M0105
15040M0104
15040M0103
15040M0106
15050M0105
15050M0106
15063M0105
15063M0106
15075M0107
15075M0106
15075M0108
15090M0106
15090M0108
15110M0108
15110M0114
TYP
A 16 - 1/2"
A 16 - 3/4"
A 20 - 1"
A 20 - 1/2"
A 20 - 3/4"
A 25 - 1"
A 25 - 1/2"
A 25 - 3/4"
A 32 - 1 1/4"
A 32 - 1"
A 32 - 3/4"
A 40 - 1 1/2"
A 40 - 1 1/4"
A 40 - 1"
A 40 - 2"
A 50 - 1 1/2"
A 50 - 2"
A 63 - 1 1/2"
A 63 - 2"
A 75 - 2 1/2"
A 75 - 2"
A 75 - 3"
A 90 - 2"
A 90 - 3"
A 110 - 3"
A 110 - 4"
CENA [€]
0,73
0,73
0,90
0,90
0,90
1,02
1,02
1,02
1,35
1,27
1,27
2,37
2,20
2,20
2,45
2,98
2,98
4,73
4,73
8,12
8,12
8,12
13,27
13,27
27,06
27,06
OBJEDNÁVACIE Č.
15016M0201
15016M0202
15020M0201
15020M0202
15025M0203
15025M0202
15032M0204
15032M0203
TYP
I 16 - 1/2"
I 16 - 3/4"
I 20 - 1/2"
I 20 - 3/4"
I 25 - 1"
I 25 - 3/4"
I 32 - 1 1/4"
I 32 - 1"
CENA [€]
0,78
0,78
1,06
1,06
1,10
1,10
2,86
1,27
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
424
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 8 . P E L D
OBJEDNÁVACIE Č.
15032M0202
15040M0205
15040M0204
15050M0205
15050M0206
15063M0205
15063M0206
15075M0207
15075M0206
15090M0206
15090M0208
15110M0208
15110M0214
TYP
I 32 - 3/4"
I 40 - 1 1/2"
I 40 - 1 1/4"
I 50 - 1 1/2"
I 50 - 2"
I 63 - 1 1/2"
I 63 - 2"
I 75 - 2 1/2"
I 75 - 2"
I 90 - 2"
I 90 - 3"
I 110 - 3"
I 110 - 4"
CENA [€]
1,27
2,98
2,98
4,33
4,33
6,33
6,33
10,41
10,41
15,27
15,27
35,63
35,63
OBJEDNÁVACIE Č.
15016M0016
15020M0020
15025M0025
15032M0032
15040M0040
15050M0050
15063M0063
15075M0075
15090M0090
15110M0110
TYP
O 16 mm
O 20 mm
O 25 mm
O 32 mm
O 40 mm
O 50 mm
O 63 mm
O 75 mm
O 90 mm
O 110 mm
CENA [€]
1,22
1,43
1,71
2,20
3,63
4,90
7,76
12,04
21,35
41,59
OBJEDNÁVACIE Č.
15025K0025
15032K0032
15040K0040
15050K0050
15063K0063
TYP
OL 25 mm
OL 32 mm
OL 40 mm
OL 50 mm
OL 63 mm
CENA [€]
4,00
5,84
6,12
7,96
12,86
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
425
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 8 . P E L D
OBJEDNÁVACIE Č.
15020D0016
15024D0016
15025D0020
15032D0020
15032D0025
15040D0025
15040D0032
15050D0025
15050D0032
15050D0040
15063D0032
15063D0040
15063D0050
15075D0032
15075D0040
15075D0050
15075D0063
15110D0090
TYP
OR 20 - 16 mm
OR 25 - 16 mm
OR 25 - 20 mm
OR 32 - 20 mm
OR 32 - 25 mm
OR 40 - 25 mm
OR 40 - 32 mm
OR 50 - 25 mm
OR 50 - 32 mm
OR 50 - 40 mm
OR 63 - 32 mm
OR 63 - 40 mm
OR 63 - 50 mm
OR 75 - 32 mm
OR 75 - 40 mm
OR 75 - 50 mm
OR 75 - 63 mm
OR 110 - 90 mm
CENA [€]
1,51
1,51
1,51
2,04
2,04
3,51
3,51
4,65
4,65
4,65
6,49
6,49
6,49
10,00
10,00
10,00
9,92
54,82
OBJEDNÁVACIE Č.
15016Z0101
15016Z0102
15020Z0101
15020Z0102
15025Z0103
15025Z0101
15025Z0102
15032Z0103
15032Z0102
15040Z0105
15040Z0104
15040Z0106
15050Z0105
15050Z0106
15063Z0106
15075Z0107
15075Z0106
15075Z0108
TYP
WA 16 - 1/2"
WA 16 - 3/4"
WA 20 - 1/2"
WA 20 - 3/4"
WA 25 - 1"
WA 25 - 1/2"
WA 25 - 3/4"
WA 32 - 1"
WA 32 - 3/4"
WA 40 - 1 1/2"
WA 40 - 1 1/4"
WA 40 - 2"
WA 50 - 1 1/2"
WA 50 - 2"
WA 63 - 2"
WA 75 - 2 1/2"
WA 75 - 2"
WA 75 - 3"
CENA [€]
0,94
0,94
1,06
1,06
1,14
1,14
1,14
1,47
1,47
2,53
2,53
2,53
3,59
3,59
5,88
12,90
12,90
12,90
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
426
13 .1. R O Z V O D Y
OBJEDNÁVACIE Č.
15016Z0201
15016Z0202
15020Z0201
15020Z0202
15025Z0203
15025Z0202
15032Z0203
15032Z0202
15040Z0205
15040Z0204
15040Z0206
15050Z0205
15050Z0204
15050Z0206
15063Z0205
15063Z0206
15075Z0207
15075Z0206
15075Z0208
TYP
WI 16 - 1/2"
WI 16 - 3/4"
WI 20 - 1/2"
WI 20 - 3/4"
WI 25 - 1"
WI 25 - 3/4"
WI 32 - 1"
WI 32 - 3/4"
WI 40 - 1 1/2"
WI 40 - 1 1/4"
WI 40 - 2"
WI 50 - 1 1/2"
WI 50 - 1 1/4"
WI 50 - 2"
WI 63 - 1 1/2"
WI 63 - 2"
WI 75 - 2 1/2"
WI 75 - 2"
WI 75 - 3"
CENA [€]
0,94
0,94
1,06
1,06
1,31
1,31
1,59
1,59
4,04
4,04
4,04
5,51
5,51
5,51
7,55
7,55
12,86
12,86
12,86
OBJEDNÁVACIE Č.
15016Z0016
15020Z0020
15025Z0025
15032Z0032
15040Z0040
15050Z0050
15063Z0063
15075Z0075
TYP
WO 16 mm
WO 20 mm
WO 25 mm
WO 32 mm
WO 40 mm
WO 50 mm
WO 63 mm
WO 75 mm
CENA [€]
1,18
1,51
1,80
2,16
3,88
5,84
8,90
13,10
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
427
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
1 3 .1 . 8 . P E L D
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 8 . P E L D
OBJEDNÁVACIE Č.
15016T0101
15016T0102
15020T0101
15020T0102
15025T0103
15025T0101
15025T0102
15032T0103
15032T0102
15040T0105
15040T0104
15040T0106
15050T0105
15050T0104
15050T0106
15063T0105
15063T0106
15075T0107
15075T0106
15075T0108
TYP
TA 16 - 1/2"
TA 16 - 3/4"
TA 20 - 1/2"
TA 20 - 3/4"
TA 25 - 1"
TA 25 - 1/2"
TA 25 - 3/4"
TA 32 - 1"
TA 32 - 3/4"
TA 40 - 1 1/2"
TA 40 - 1 1/4"
TA 40 - 2"
TA 50 - 1 1/2"
TA 50 - 1 1/4"
TA 50 - 2"
TA 63 - 1 1/2"
TA 63 - 2"
TA 75 - 2 1/2"
TA 75 - 2"
TA 75 - 3"
CENA [€]
1,31
1,31
1,47
1,47
1,8
1,8
1,8
2,61
2,61
4,61
4,61
4,61
5,43
5,43
5,43
11,22
11,22
20,08
20,08
20,08
OBJEDNÁVACIE Č.
15016T0201
15016T0202
15020T0201
15020T0202
15025T0203
15025T0201
15025T0202
15032T0203
15032T0202
15040T0205
15040T0204
15040T0203
15050T0205
15050T0204
15050T0206
15063T0205
TYP
TI 16 - 1/2"
TI 16 - 3/4"
TI 20 - 1/2"
TI 20 - 3/4"
TI 25 - 1"
TI 25 - 1/2"
TI 25 - 3/4"
TI 32 - 1"
TI 32 - 3/4"
TI 40 - 1 1/2"
TI 40 - 1 1/4"
TI 40 - 1"
TI 50 - 1 1/2"
TI 50 - 1 1/4"
TI 50 - 2"
TI 63 - 1 1/2"
CENA [€]
1,35
1,35
1,59
1,59
1,92
1,92
1,92
2,61
2,61
5,22
5,22
4,69
7,71
7,31
7,71
11,39
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
428
13 .1. R O Z V O D Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
15063T0206
15075T0207
15075T0206
15075T0208
TYP
TI 63 - 2"
TI 75 - 2 1/2"
TI 75 - 2"
TI 75 - 3"
CENA [€]
11,39
20,12
20,12
20,12
OBJEDNÁVACIE Č.
15016T0016
15020T0020
15025T0025
15032T0032
15040T0040
15050T0050
15063T0063
15075T0075
TYP
T 16 mm
T 20 mm
T 25 mm
T 32 mm
T 40 mm
T 50 mm
T 63 mm
T 75 mm
CENA [€]
1,84
1,88
2,49
3,31
5,51
8,53
12,98
21,63
OBJEDNÁVACIE Č.
15020T0016
15025T0020
15032T0025
15040T0032
15050T0040
15063T0050
15075T0063
TYP
TR 20 - 16 mm
TR 25 - 20 mm
TR 32 - 25 mm
TR 40 - 32 mm
TR 50 - 40 mm
TR 63 - 50 mm
TR 75 - 63 mm
CENA [€]
2,04
2,24
2,94
5,84
7,88
10,20
16,12
TYP
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
CENA [€]
1,02
1,06
1,59
2,20
3,31
4,82
9,14
13,31
27,22
ZÁTKA
OBJEDNÁVACIE Č.
15020S0120
15025S0120
15032S0120
15040S0120
15050S0120
15063S0120
15075S0120
15090S0120
15110S0120
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
429
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
1 3 .1 . 8 . P E L D
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 8 . P E L D
OBJEDNÁVACIE Č.
15063O0000
15075O0005
15063O0005
POPIS
orezávač koncov rúrok
uťahovací kľúč 40 - 75 mm
uťahovací kľúč 40 - 110 mm
CENA [€]
11,02
12,86
14,29
TYP
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
CENA [€]
0,08
0,12
0,12
0,20
0,29
0,33
0,53
0,57
0,73
0,86
TYP
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
CENA [€]
0,12
0,12
0,16
0,41
0,53
0,78
1,02
1,22
1,80
2,45
D KRÚŽOK
OBJEDNÁVACIE Č.
52016A0601
52020A0601
52025A0601
52032A0601
52040A0601
52050A0601
52063A0601
52075A0601
52090A0601
52110A0601
SVORNÝ KRÚŽOK
OBJEDNÁVACIE Č.
15016H0610
15020H0610
15025H0610
15032H0610
15040H0610
15050H0610
15063H0610
15075H0610
15090H06010
15110H0610
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
430
13 .1. R O Z V O D Y
1 3 .1 . 8 . P E L D
OBJEDNÁVACIE Č.
15016H510
15020H0510
15025H0510
15032H0510
15040H0510
15050H0510
15063H0510
15075H0510
15090H0510
15110H0510
POPIS
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
CENA [€]
0,29
0,37
0,53
0,69
0,90
0,98
2,86
2,98
6,65
8,37
POPIS
25
32
40/50
63/75
CENA [€]
0,12
0,20
0,24
0,29
POPIS
25 x 1/2"
25 x 3/4"
32 x 1/2"
32 x 3/4"
40 x 1/2"
40 x 3/4"
40 x 1"
50 x 1/2"
50 x 3/4"
50 x 1"
63 x 3/4"
63 x 1"
75 x 3/4"
75 x 1"
CENA [€]
0,73
0,73
0,86
0,86
1,06
1,06
1,06
1,18
1,18
1,18
2,69
2,69
3,02
3,02
O KRÚŽOK do navrtávok
OBJEDNÁVACIE Č.
52025A0500
52032A0500
52040A0500
52063A0500
NAVRTÁVKA
OBJEDNÁVACIE Č.
14025R0201
14025R0202
14032R0201
14032R0202
14040R0201
14040R0202
14040R0203
14050R0201
14050R0202
14050R0203
14063R0202
14063R0203
14075R0202
14075R0203
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
431
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
MATICA
13 .1. R OZ V O D Y
1 3 .1 . 8 . P E L D
NAVRTÁVKA
TYP
14063R4201
14063R4202
14063R4203
14063R4205
14075R4202
14075R4203
14075R4205
14075R4206
14090R4202
14090R4203
14090R4205
14090R4206
14110R4203
14110R4205
14110R4206
OBJEDNÁVACIE Č.
63 x 1/2"
63 x 3/4"
63 x 1"
63 x 1 1/2"
75 x 3/4"
75 x 1"
75 x 1 1/2"
75 x 2"
90 x 3/4"
90 x 1"
90 x 1 1/2"
90 x 2"
110 x 1"
110 x 1 1/2"
110 x 2"
CENA [€]
3,59
3,59
3,59
3,59
5,10
5,10
5,10
5,10
6,24
6,24
6,24
6,24
8,37
8,37
8,37
OBJEDNÁVACIE Č.
140 x 2"
160 x 1"
160 x 1 1/2"
160 x 2"
160 x 3"
CENA [€]
15,71
22,00
22,00
22,00
22,00
NAVRTÁVKA
TYP
14140R6206
14160R6203
14160R6205
14160R6206
14160R6208
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
432
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
1 3 . 2 .1 . O D P A D
13 . 2 .1.1. H T + S A K
OBJEDNÁVACIE Č.
090 009
090 115
090 214
090 412
090 603
090 818
090 023
090 122
090 221
090 429
090 627
090 825
090 030
090 139
090 238
090 436
090 634
090 832
090 047
090 146
090 245
090 443
090 641
090 849
090 054
090 153
090 252
090 450
090 658
090 856
098 906
098 913
098 920
098 937
098 944
098 951
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
DN 32 x 150 mm
DN 32 x 250 mm
DN 32 x 500 mm
DN 32 x 1 000 mm
DN 32 x 1 500 mm
DN 32 x 2 000 mm
DN 40 x 150 mm
DN 40 x 250 mm
DN 40 x 500 mm
DN 40 x 1 000 mm
DN 40 x 1 500 mm
DN 40 x 2 000 mm
DN 50 x 150 mm
DN 50 x 250 mm
DN 50 x 500 mm
DN 50 x 1 000 mm
DN 50 x 1 500 mm
DN 50 x 2 000 mm
DN 75 x 150 mm
DN 75 x 250 mm
DN 75 x 500 mm
DN 75 x 1 000 mm
DN 75 x 1 500 mm
DN 75 x 2 000 mm
DN 110 x 150 mm
DN 110 x 250 mm
DN 110 x 500 mm
DN 110 x 1 000 mm
DN 110 x 1 500 mm
DN 110 x 2 000 mm
DN 125 x 150 mm
DN 125 x 250 mm
DN 125 x 500 mm
DN 125 x 1 000 mm
DN 125 x 1 500 mm
DN 125 x 2 000 mm
BALENIE [ks]
40
40
40
10
10
10
40
40
40
10
10
10
20
20
20
10
10
10
20
20
20
10
10
10
20
20
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
433
CENA [€/ks]
0,62
0,68
1,00
1,62
2,36
3,08
0,48
0,58
0,83
1,26
1,82
2,56
0,54
0,62
0,84
1,28
2,02
2,38
0,96
1,06
1,52
1,96
2,82
3,44
1,42
1,62
2,68
3,80
5,68
6,70
3,16
4,06
5,90
9,90
13,46
18,20
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
RÚRA S NÁTRUBKOM
vrátane dvojitého tesnenia - HTEM
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
1 3 . 2 .1 . O D P A D
OBLÚK
vrátane dvojitého tesnenia – HTB
OBJEDNÁVACIE Č.
091 105
091 129
091 136
091 143
091 150
098 968
091 204
091 228
091 235
091 242
091 259
098 975
091 303
091 327
091 334
091 341
091 358
098 982
091 402
091 426
091 433
091 440
091 457
098 999
091 600
091 624
091 631
091 648
091 655
099 309
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
DN 32 x 15°
DN 40 x 15°
DN 50 x 15°
DN 75 x 15°
DN 110 x 15°
DN 125 x 15°
DN 32 x 30°
DN 40 x 30°
DN 50 x 30°
DN 75 x 30°
DN 110 x 30°
DN 125 x 30°
DN 32 x 45°
DN 40 x 45°
DN 50 x 45°
DN 75 x 45°
DN 110 x 45°
DN 125 x 45°
DN 32 x 67°
DN 40 x 67°
DN 50 x 67°
DN 75 x 67°
DN 110 x 67°
DN 125 x 67°
DN 32 x 87°
DN 40 x 87°
DN 50 x 87°
DN 75 x 87°
DN 110 x 87°
DN 125 x 87°
BALENIE [ks]
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
10
20
434
CENA [€/ks]
0,72
0,50
0,42
1,00
1,23
5,10
0,72
0,50
0,42
1,00
1,23
5,10
0,72
0,51
0,42
0,83
1,23
5,10
0,72
0,50
0,42
1,00
1,49
7,04
0,72
0,50
0,42
0,90
1,49
7,04
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
1 3 . 2 .1 . O D P A D
OBJEDNÁVACIE Č.
092 737
092 744
092 751
099 330
ROZMER
DN 50
DN 75
DN 110
DN 125
BALENIE [ks]
20
20
20
20
CENA [€/ks]
2,24
3,55
4,41
17,66
ROZMER
DN 32
DN 40
DN 50
DN 75
DN 110
DN 125
DN 160
BALENIE [ks]
20
20
20
20
20
20
10
CENA [€/ks]
1,00
0,70
0,70
1,16
1,53
6,60
9,76
ROZMER
DN 40
DN 50
DN 75
DN 110
BALENIE [ks]
20
20
20
20
CENA [€/ks]
1,79
1,99
2,69
3,62
ROZMER
DN 40 - 32
DN 50 - 32
DN 50 - 40
DN 75 - 40
DN 75 - 50
DN 110 - 50
DN 110 - 75
DN 125 - 110
BALENIE [ks]
20
20
20
20
20
20
20
20
CENA [€/ks]
1,23
1,23
0,53
1,18
0,70
1,10
1,23
4,84
NÁSUVNÝ NÁTRUBOK
vrátane dvojitého tesnenia - HTU
OBJEDNÁVACIE Č.
092 508
092 522
092 539
092 546
092 553
099 316
099 323
DLHÝ NÁTRUBOK
vrátane dvojitého tesnenia - HTL
OBJEDNÁVACIE Č.
092 423
092 430
092 447
092 454
REDUKCIA
vrátane dvojitého tesnenia - HTR
OBJEDNÁVACIE Č.
092 300
092 317
092 324
092 890
092 348
092 355
092 362
092 439
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
435
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
ČISTIACA RÚRA
vrátane dvojitého tesnenia - HTRE
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
1 3 . 2 .1 . O D P A D
ZÁTKA- HTM
OBJEDNÁVACIE Č.
092 805
092 829
092 836
092 843
092 850
099 347
ROZMER
DN 32
DN 40
DN 50
DN 75
DN 110
DN 125
BALENIE [ks]
20
20
20
20
20
20
CENA [€/ks]
0,72
0,40
0,46
0,66
0,76
4,46
BALENIE [ks]
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
20
CENA [€/ks]
1,34
1,66
1,03
1,06
1,12
2,06
1,59
2,29
2,12
2,69
2,69
13,86
22,00
1,66
1,03
1,06
1,12
2,06
1,59
2,29
2,12
2,69
2,69
13,86
22,00
1,34
1,03
JEDNODUCHÁ ODBOČKA
vrátane dvojitého tesnenia - HTEA
OBJEDNÁVACIE Č.
091 709
099 446
091 716
091 723
091 730
091 460
091 754
091 761
091 778
091 785
091 792
099 354
099 385
099 453
091 815
091 822
091 839
099 477
091 853
091 860
091 877
091 884
091 891
099 361
099 392
091 907
091 914
ROZMER
DN 32 x 32 x 45°
DN 40 x 32 x 45°
DN 40 x 40 x 45°
DN 50 x 40 x 45°
DN 50 x 50 x 45°
DN 75 x 40 x 45°
DN 75 x 50 x 45°
DN 75 x 75 x 45°
DN 110 x 50 x 45°
DN 110 x 75 x 45°
DN 110 x 110 x 45°
DN 125 x 110 x 45°
DN 125 x 125 x 45°
DN 40 x 32 x 67°
DN 40 x 40 x 67°
DN 50 x 40 x 67°
DN 50 x 50 x 67°
DN 75 x 40 x 67°
DN 75 x 50 x 67°
DN 75 x 75 x 67°
DN 110 x 50 x 67°
DN 110 x 75 x 67°
DN 110 x 110 x 67°
DN 125 x 110 x 67°
DN 125 x 125 x 67°
DN 32 x 32 x 87°
DN 40 x 40 x 87°
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
436
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
1 3 . 2 .1 . O D P A D
OBJEDNÁVACIE Č.
091 921
091 938
099 484
091 952
091 969
091 976
091 983
091 990
09 9378
099 408
ROZMER
DN 50 x 40 x 87°
DN 50 x 50 x 87°
DN 75 x 40 x 87°
DN 75 x 50 x 87°
DN 75 x 75 x 87°
DN 110 x 50 x 87°
DN 110 x 75 x 87°
DN 110 x 110 x 87°
DN 125 x 110 x 87°
DN 125 x 125 x 87°
BALENIE [ks]
20
20
20
20
20
10
10
10
10
20
CENA [€/ks]
1,06
1,12
2,06
1,59
2,29
2,12
2,69
2,69
13,86
22,00
ROZMER
DN 32 / 40 / 50
DN 75 / 110
DN 125 / 160
BALENIE [ks]
20
20
20
CENA [€/ks]
0,94
1,89
2,95
ROZMER
DN 75
DN 110
BALENIE [ks]
20
15
CENA [€/ks]
15,97
17,02
ROZMER
DN 32 - 50
DN 75 - 110
BALENIE [ks]
6
6
CENA [€/ks]
22,47
42,82
CLIP – PRÍCHYTKA
OBJEDNÁVACIE Č.
098 746
098 753
098 883
STREŠNÝ VETRACÍ DIEL
OBJEDNÁVACIE Č.
099 491
099 507
ODVETRÁVACÍ VENTIL
OBJEDNÁVACIE Č.
093 833
093 840
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
437
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
1 3 . 2 .1 . O D P A D
PRÍPOJKA
na koniec liatinovej rúry vrátane dvojitého tesnenia - HTUG
OBJEDNÁVACIE Č.
093 352
093 369
093 376
ROZMER
DN 50
DN 75
DN 110
BALENIE [ks]
20
20
20
CENA [€/ks]
4,45
4,98
7,04
ROZMER
DN 32
DN 40
DN 50
BALENIE [ks]
20
20
20
CENA [€/ks]
1,06
0,56
0,54
ROZMER
DN 32
DN 40
DN 50
BALENIE [ks]
20
20
20
CENA [€/ks]
1,06
0,54
0,54
ROZMER
DN 32-5/4“
DN 40-5/4“
DN 40-6/4“
DN 50-5/4“
DN 50-6/4“
DN 50-2“
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
0,80
0,62
0,62
0,80
0,80
0,80
SIFÓNOVÝ OBLÚK
bez gumového tesnenia - HTSW
OBJEDNÁVACIE Č.
099 293
092 935
092 959
SIFÓNOVÁ PRÍPOJKA
priama bez gumového tesnenia - HTS
OBJEDNÁVACIE Č.
098 791
093 024
093 048
GUMOVÁ MANŽETA
na sifónovú prípojku priamu a oblúk
OBJEDNÁVACIE Č.
094 632
094 656
094 663
094 670
094 687
094 694
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
438
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
1 3 . 2 .1 . O D P A D
OBJEDNÁVACIE Č.
094 809
094 762
094 779
662 570
662 600
662 125
ROZMER
DN 32 (2 ks)
DN 40 (2 ks)
DN 50 (2 ks)
DN 75 (2 ks)
DN 110 (2 ks)
DN 125
BALENIE [ks]
1
1
1
1
1
1
CENA [€/ks]
1,03
1,03
1,19
1,86
2,12
2,62
POPIS
150 g
250 g
BALENIE [ks]
30
20
CENA [€/ks]
1,60
2,56
MAZACÍ PROSTRIEDOK
OBJEDNÁVACIE Č.
093 963
093 987
PLASTOVÁ VNÚTORNÁ REDUKCIA
skúšané podľa EN 1451-1B a DIN 4102 B1
OBJEDNÁVACIE Č.
7550IR
ROZMER
DN 75/50
CENA [€/ks]
10,52
ROZMER
DN 110/50
CENA [€/ks]
10,52
ROZMER
DN 110/75
CENA [€/ks]
10,52
ROZMER
DN 110/90
CENA [€/ks]
10,52
PLASTOVÁ VNÚTORNÁ REDUKCIA
skúšané podľa EN 1451-1B a DIN 4102 B1
OBJEDNÁVACIE Č.
11050IR
PLASTOVÁ VNÚTORNÁ REDUKCIA
skúšané podľa EN 1451-1B a DIN 4102 B1
OBJEDNÁVACIE Č.
11075IR
PLASTOVÁ VNÚTORNÁ REDUKCIA
skúšané podľa EN 1451-1B a DIN 4102 B1
OBJEDNÁVACIE Č.
11090IR
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
439
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
NÁHRADNÉ TESNENIE DVOJITÉ
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
1 3 . 2 .1 . O D P A D
PLASTOVÁ VNÚTORNÁ REDUKCIA
skúšané podľa EN 1451-1B a DIN 4102 B1
OBJEDNÁVACIE Č.
16050IR
ROZMER
DN 160/50
CENA [€/ks]
12,45
ROZMER
DN 160/110
CENA [€/ks]
12,45
PLASTOVÁ VNÚTORNÁ REDUKCIA
skúšané podľa EN 1451-1B a DIN 4102 B1
OBJEDNÁVACIE Č.
160110IR
NÁSTRČNÉ HRDLO
použitie: chýbajúce alebo poškodené hrdlo skúšané podľa DIN EN 1451-18 a DIN 4102 B1
OBJEDNÁVACIE Č.
110110S
ROZMER
DN 75/50
CENA [€/ks]
12,45
ROZMER
110/40
110/50
125/40
125/50
výkružník
CENA [€/ks]
18,89
18,89
18,89
18,89
12,95
ROZMER
CENA [€/ks]
24,35
ŠRUBOVACIA ODBOČKA
príslušenstvo: kruhový rezák d 57 mm
OBJEDNÁVACIE Č.
21040AZ
21050AZ
22540AZ
22550AZ
57DVR
MONTÁŽNA ZÁTKA S VENTILOM
príslušenstvo: hadicové šrúbenie
OBJEDNÁVACIE Č.
15805SV
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
440
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
13 . 2 . 2 . K A N A L I Z Á C I A
13 . 2 . 2 .1. KG – P V C
OBJEDNÁVACIE Č.
4201
4202
4203
4205
4206
4211
4212
4213
4215
4216
4221
4222
4223
4225
4226
4231
4232
4233
4235
4236
4241
4242
4243
4245
4246
4251
4252
4253
4255
4256
4261
4262
4263
4265
4266
4101
4102
4103
4105
4106
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER [mm]
110 x 3,0 x 1 000
110 x 3,0 x 2 000
110 x 3,0 x 3 000
110 x 3,0 x 5 000
110 x 3,0 x 6 000
125 x 3,0 x 1 000
125 x 3,0 x 2 000
125 x 3,0 x 3 000
125 x 3,0 x 5 000
125 x 3,0 x 6 000
160 x 3,6 x 1 000
160 x 3,6 x 2 000
160 x 3,6 x 3 000
160 x 3,6 x 5 000
160 x 3,6 x 6 000
200 x 4,5 x 1 000
200 x 4,5 x 2 000
200 x 4,5 x 3 000
200 x 4,5 x 5 000
200 x 4,5 x 6 000
250 x 6,2 x 1 000
250 x 6,2 x 2 000
250 x 6,2 x 3 000
250 x 6,2 x 5 000
250 x 6,2 x 6 000
315 x 7,7 x 1 000
315 x 7,7 x 2 000
315 x 7,7 x 3 000
315 x 7,7 x 5 000
315 x 7,7 x 6 000
400 x 9,8 x 1 000
400 x 9,8 x 2 000
400 x 9,8 x 3 000
400 x 9,8 x 5 000
400 x 9,8 x 6 000
500 x 12,3 x 1 000
500 x 12,3 x 2 000
500 x 12,3 x 3 000
500 x 12,3 x 5 000
500 x 12,3 x 6 000
441
CENA [€]
2,80
5,20
7,60
12,30
14,50
3,30
6,00
8,60
14,00
16,50
5,40
9,80
14,20
23,70
27,30
8,00
14,50
21,00
33,80
39,80
14,80
26,30
37,80
60,20
71,30
23,30
41,20
59,30
95,10
112,10
47,20
77,20
107,70
174,40
202,60
75,80
123,50
172,30
277,40
320,60
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
PVC KANALIZAČNÁ RÚRA HLADKÁ HRDLOVANÁ SN4 – KG ML
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
13 . 2 . 2 . K A N A L I Z Á C I A
REDUKCIA PVC KANAL. – KG
OBJEDNÁVACIE Č.
4390
4391
4392
4393
4394
4396
4397
4398
ROZMER [mm]
125 / 110
160 / 110
160 / 125
200 / 160
250 / 200
315 / 250
400 / 315
500 / 400
CENA [€]
2,20
2,90
3,10
5,80
12,30
21,60
35,40
117,60
ROZMER [mm]
110
125
160
200
250
315
400
500
CENA [€]
1,40
2,20
3,20
6,70
13,20
21,30
38,90
83,30
ROZMER [mm]
110
CENA [€]
4,40
ROZMER [mm]
110
125
160
200
CENA [€]
15,30
17,80
21,10
28,70
PRESUVKA PVC KANAL. – KG
OBJEDNÁVACIE Č.
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
ČISTIACA TVAROVKA PVC KANAL. KG s otočnou zátkou
OBJEDNÁVACIE Č.
4590
ČISTIACI KUS PVC KANAL. – KG na 4 skrutky
OBJEDNÁVACIE Č.
4490
4491
4492
4493
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
442
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
13 . 2 . 2 . K A N A L I Z Á C I A
OBJEDNÁVACIE Č.
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
ROZMER [mm]
110
125
160
200
250
315
400
500
CENA [€]
0,60
0,90
1,60
3,30
8,50
11,80
17,40
50,50
ROZMER [mm]
110
125
160
200
250
315
400
500
CENA [€]
1,20
1,60
2,30
3,20
9,00
10,90
16,30
47,10
ROZMER [mm]
110 / 110
125 / 110
125 / 125
160 / 110
160 / 125
160 / 160
200 / 110
200 / 125
200 / 160
200 / 200
250 / 110
250 / 125
CENA [€]
3,20
4,30
5,20
5,70
6,00
7,30
10,30
10,80
11,70
13,70
19,50
20,50
ZÁTKA VONKAJŠIA PVC KANAL. – KG
OBJEDNÁVACIE Č.
4170
04171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
ODBOČKA 45° PVC KANAL. - KG
OBJEDNÁVACIE Č.
4340
4350
4341
4351
4349
4342
4347
4348
4352
4343
4158
4159
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
443
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
ZÁTKA VNÚTORNÁ PVC KANAL. – KG
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
13 . 2 . 2 . K A N A L I Z Á C I A
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
OBJEDNÁVACIE Č.
4353
4354
4344
4164
4165
4355
4356
4360
4345
4166
4167
4357
4358
4361
4346
4376
4168
4362
4363
4364
4365
4366
4169
ROZMER [mm]
250 / 160
250 / 200
250 / 250
315 / 110
315/125
315 / 160
315 / 200
315 / 250
315 / 315
400 / 110
400 / 125
400 / 160
400 / 200
400 / 250
400 / 315
400 / 400
500 / 110
500 / 160
500 / 200
500 / 250
500 / 315
500 / 400
500 / 500
CENA [€]
22,60
25,30
31,10
41,50
30,20
29,10
61,20
62,90
81,70
65,20
67,80
73,10
84,50
102,60
121,40
184,00
126,90
135,10
148,30
153,70
194,40
246,40
308,60
ROZMER [mm]
110 / 110
CENA [€]
3,00
ROZMER [mm]
110 / 110
125 / 110
125 / 125
160 / 110
160 / 125
160 / 160
200 / 110
CENA [€]
2,90
4,40
4,40
5,80
5,30
6,10
9,00
ODBOČKA 67,5° PVC KANAL. - KG
OBJEDNÁVACIE Č.
4599
ODBOČKA 87° PVC KANAL. - KG
OBJEDNÁVACIE Č.
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
* Pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
444
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
13 . 2 . 2 . K A N A L I Z Á C I A
OBJEDNÁVACIE Č.
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
ROZMER [mm]
200 / 125
200 / 160
200 / 200
250 / 110
250 / 125
250 / 160
250 / 200
250 / 250
315 / 110
315 / 125
315 / 160
315 / 200
315 / 250
315 / 315
400 / 110
400 / 160
400 / 200
400 / 250
400 / 315
400 / 400
500 / 160
500 / 200
500 / 250
500 / 315
500 / 400
500 / 500
CENA [€]
10,00
10,50
11,00
19,20
20,00
20,40
22,60
26,10
40,80
37,70
47,20
57,90
52,50
65,50
63,40
73,20
81,80
88,30
108,40
159,90
132,40
134,10
140,00
169,90
226,20
280,80
ROZMER [mm]
110 / 110
125 / 110
160 / 110
200 / 110
110 / 240
125 / 240
160 / 240
200 / 240
250 / 240
315 / 240
400 / 240
CENA [€]
7,70
8,80
10,60
12,70
9,70
12,70
16,30
25,10
42,00
47,60
65,00
PRECHODKA ŠACHTOVÁ PVC KANAL. - KG
OBJEDNÁVACIE Č.
4130
4131
4132
4133
4050
4061
4062
4063
4064
4065
4066
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
445
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
* Dokončenie tabuľky z predchádzajúcej strany.
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
13 . 2 . 2 . K A N A L I Z Á C I A
KOLENO PVC KANAL. - KG
OBJEDNÁVACIE Č.
4270
4271
4272
4273
4275
4280
4281
4282
4283
4285
4290
4291
4292
4293
4295
4300
4301
4302
4303
4305
4310
4311
4312
4315
4320
4321
4322
4325
4330
4331
4332
4335
4370
4371
4372
4375
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER [mm]
110 x 15°
110 x 30°
110 x 45°
110 x 67°
110 x 87°
125 x 15°
125 x 30°
125 x 45°
125 x 67°
125 x 87°
160 x 15°
160 x 30°
160 x 45°
160 x 67°
160 x 87°
200 x 15°
200 x 30°
200 x 45°
200 x 67°
200 x 87°
250 x 15°
250 x 30°
250 x 45°
250 x 87°
315 x 15°
315 x 30°
315 x 45°
315 x 87°
400 x 15°
400 x 30°
400 x 45°
400 x 87°
500 x 15°
500 x 30°
500 x 45°
500 x 87°
446
CENA [€]
1,30
1,40
1,40
1,80
1,80
2,30
2,40
2,20
2,90
3,00
3,20
3,30
3,70
4,40
4,80
6,50
6,80
7,20
8,50
8,40
12,60
13,40
14,40
17,50
19,40
20,80
22,30
27,20
61,20
61,20
64,20
129,70
110,50
122,20
131,30
262,50
13 . 2 . O D PA DY A K A N A L I Z Á C I E
13 . 2 . 2 . K A N A L I Z Á C I A
OBJEDNÁVACIE Č.
4690KA
Text4692KA
popisný
4693
ROZMER [mm]
110
160
200
CENA [€]
76,90
94,80
326,30
POPIS
250 g
3 000 g
CENA [€]
2,30
12,70
MAZIVO
OBJEDNÁVACIE Č.
N8972
N8973
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
447
13 . P O T R U B N É S Y S T É M Y
SPÄTNÁ KLAPKA PVC KANAL. – KG
Download

Potrubné systémy