Tlakové expanzné
nádoby s membránou
Nerezové expanzné nádoby pre pitnú vodu - rad AB
Hlavné výhody:
» Dlhá životnosť
» Zdravotná nezávadnosť
Kód
Typ
» Prevádzková teplota -10 až +99 °C
» PED 97/23/CE certifikácia
» Prednastavený tlak
Model
Objem [l]
Priemer [mm]
Výška [mm]
Pripojenie
Přednastavený tlak [bar]
Max. pracovný tlak [bar]
11474
AB 0.16 INOX
IN LINE
0,16
82
72
1/4“
3,5
15
11475
AB 0.5 INOX
IN LINE
0,5
94
119
1/2“
3,5
10
11476
AB 1 INOX
IN LINE
1
116
155
1/2“
3,5
10
11477
AB 2 INOX
IN LINE
2
140
196
1/2“
3,5
10
Expanzné nádoby pre solárne systémy - rad R8
Hlavné výhody:
» PED 97/23/CE certifikácia
» Prevádzková teplota -10 až +130 °C
» EPDM membrána
» Krytka tlakovacieho ventilu
» Lakované odolnou práškovou technológiou
» Prednastavený tlak
expanzná nádoba
s fixnou membránou
expanzná nádoba
s vymeniteľnou membránou
Kód
Typ
Model
Objem
[l]
Priemer
[mm]
Výška
[mm]
Pripojenie
Hmotnosť
[kg]
Prednastavený tlak [bar]
Max. pracovný tlak [bar]
7405
R8 012 241
IN LINE
12
270
300
3/4“
3,3
2,5
6
7406
R8 018 241
IN LINE
18
270
405
3/4“
4,7
2,5
6
7407
R8 025 241
IN LINE
25
290
500
3/4“
5,6
2,5
6
8627
R8 040 286*
IN LINE
40
320
560
3/4“
9
2,5
10
7462
R8 060 286*
LEGS
60
380
730
3/4“
17
2,5
10
7463
R8 080 286*
LEGS
80
450
735
3/4“
20
2,5
10
7464
R8 100 386*
LEGS
100
450
790
1“
26
2,5
10
7617
R8 200 486*
LEGS
200
550
1080
6/4“
46
2,5
6
7618
R8 300 486*
LEGS
300
630
1177
6/4“
68
2,5
6
* od objemu 40 l majú tieto expanzné nádoby vymeniteľnú membránu
Servisný ventil pre expanzné nádoby - odporúčané príslušenstvo
Tento ventil sa montuje priamo pred expanznú nádobu. Jeho pripojovacie šrúbenie má závit G 3/4“.
Objednávací kód je 8770.
Hlavné výhody:
» Jednoduchá montáž
» Bezpečnostný guľový uzáver
» Integrovaný vypúšťací ventil
» Pre jednoduchú kontrolu tlaku plynu v expanzných nádobách
» Pri údržbe nie je potrebné vypúšťať kvapalinu zo systému
Držiaky na stenu pre expanzné nádoby - odporúčané príslušenstvo
Viacúčelový držiak expanznej nádoby. Objednávací kód je 10046.
Má vnútorný závit G 3/4“ pre pripojenie expanznej nádoby, vonkajší závit G 3/4“ pre pripojenie do
vykurovacieho systému, vnútorný závit G 3/8“ pre inštaláciu automatického odvzdušňovacieho ventilu,
vonkajší závit G 1/2“ pre inštaláciu poistného ventilu a vnútorný závit G 1/4“ pre inštaláciu manometra.
Držiak a pripojovacia sada k expanznej nádobe. Objednávací kód je 7766.
Pripojovacie šrúbenie (s vnútorným a vonkajším závitom G 3/4“) s dvojitým spätným ventilom, umožňujúcim
rýchle a bezpečné odpojenie expanznej nádoby bez úniku náplne.
v2.1-01/2013
Regulus-Technik s.r.o.
Strojnícka 3/A, 080 06 Prešov
Tel.: 051/7722 152, Fax: 051/7765 667
E-mail: [email protected]
Web: www.regulus.sk
Úsporné riešenie pre vaše kúrenie
Expanzné nádoby pre vykurovacie systémy - rad MB
Tlakové expanzné nádoby sa používajú pre vyrovnávanie zmien objemu média spôsobených zmenami jeho teploty a udržania
pretlaku v sústave v predpísanom rozpätí. Používajú sa vo vykurovacích systémoch, solárnych systémoch a v okruhoch pitnej vody
pri použití zásobníkových ohrievačov. Nádoby sú vyrobené z kvalitného hlbokotažného zváraného oceľového plechu a sú vybavené
antikoróznou povrchovou úpravou vo farebnom prevedení podľa ich typu.
V oceľovej nádobe je membrána. Z jednej strany membrány je vyrovnávací plyn a z druhej strany náplň. V studenom stave je skoro
celý objem expanznej nádoby vyplnený plynom. Pri raste teploty náplne sa zväčšuje objem a tlak vody v sústave, náplň vstupuje do
expanznej nádoby a stláča plyn na jej druhej strane. Pri poklese teploty je náplň vytláčaná plynom z expanznej nádoby späť.
IN LINE
LEGS
SKIRT
Vypočet expanznej nádoby
Pre výpočet veľkosti expanznej nádoby pre vykurovacie systémy je potrebné poznať nasledujúce hodnoty:
0,07
Ďalšie veličiny použité vo výpočte:
Δv........ pomerné zväčšenie objemu vody pri jej ohriatí z 10 °C na maximálnu teplotu vody
vo vykurovacom systéme Tmax [-]
Ve......... objem tlakovej expanznej nádoby [l]
1) Určíme si minimálny prevádzkový tlak v kotolni. Porovnáme si min.požadovaný tlak výrobcu
kotla s hodnotou H/10. Vyššiu hodnotu z oboch čísel zväčšíme o 0,2.
Výsledok je min.prevádzkový tlak v kotolni ph,min.
2) Z grafu si zistíme hodnotu Δv podľa známej maximálnej teploty Tmax
3) Objem expanznej nádoby potom vypočítame podľa vzorca:
Ve=
1,3.V.Δv.(ph,dov +1)
(ph,dov -ph,min)
0,06
0,05
∆v
V.......... vodný objem celej vykurovacej sústavy (kotol, radiátory, ostatné zariadenia) [l]
Tmax….... maximálna prevádzková teplota vykurovacej sústavy [l] - podľa nej sa v grafe vyhľadá Δv [-]
ph,dov….. maximálny prevádzkový tlak vo vykurovacej sústave (nesmie byť vyšší ako je hodnota
poistného ventilu v kotolni) [bar]
H........ prevýšenie najvyššieho bodu vykurovacej sústavy nad expanznou nádobou [m].
ph,min…. minimálny požadovaný tlak v kotolni (podľa výrobcu kotla) [bar]
0,03
0,02
0,01
0
0
20
40
60
80
100
120
140
tmax [°C]
vykurovacia sústava
H
tepelný
zdroj
Typ
Model
Objem
[l]
Priemer
[mm]
Výška
[mm]
Pripojenie
Hmotnosť
[kg]
Prednastavený tlak [bar]
Max. pracovný tlak [bar]
8496
8497
8498
8499
8909
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8926
8927
8928
8929
MB 12
MB 18
MB 25
MB 35
MB 35
MB 50
MB 80
MB 105
MB 150
MB 200
MB 250
MB 300
MB 400
MB 500
MB 600
MB 700
MB 800
MB 900
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
LEGS
LEGS
SKIRT
SKIRT
SKIRT
SKIRT
SKIRT
SKIRT
SKIRT
SKIRT
SKIRT
SKIRT
SKIRT
SKIRT
12
18
25
35
35
50
80
105
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
267
317
317
368
368
418
450
500
500
600
630
630
630
750
750
750
750
750
334
350
448
440
540
577
608
665
897
812
957
1105
1450
1340
1555
1755
1855
2105
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
1“
1“
1“
1“
1“
3,2
4
4,8
7
7
9,1
14
16
21
34
34
43
54
60
76
84
100
110
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Hlavné výhody:
» Dlhá životnosť
» Voda nie je v priamom kontakte
s oceľovým telesom nádoby
» PED 97/23/CE certifikácia
» Znižuje kolísanie tlaku a tým zvyšuje
životnosť a spoľahlivosť zásobníkov
aj celej sústavy
» 100 % testované vo výrobe
» Prednastavený tlak
» Krytka tlakovacieho ventilu
» Lakované odolnou práškovou technológiou
» Prevádzková teplota -10 až +99 °C
Kód
Typ
Model
Objem
[l]
Priemer
[mm]
Výška
[mm]
Pripojenie
Hmotnosť
[kg]
Prednastavený tlak [bar]
Max. pracovný tlak [bar]
8491
8492
8493
8494
8495
8908
HYB 5
HYB 8
HYB 12
HYB 18
HYB 24
HYB 35
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
IN LINE
5
8
12
18
24
35
160
200
270
270
300
380
320
330
314
400
440
370
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
1“
1“
1,7
2,3
3,5
4,4
5
7,7
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
Expanzné nádoby pre pitnú vodu s vymeniteľným vakom - rad VVEF
Príklad: Objem vody vo vykurovacej sústave je 200 l, max.prevádzkova teplota sústavy je 80 °C, max.tlak
v sústave je 2,5 baru, najvyšší bod sústavy je 7 m nad kotolňou, min.tlak v kotli je 0,5 baru.
Minimálny prevádzkový tlak v kotolni - 0,5 bar je menší ako 7/10, ph,min = 7/10+0,2=0,9 bar
Δv z grafu pre 80°C je 0,029.
Ve= 1,3*200*0,029*(2,5+1)/(2,5-0,9) = 16,5 l
Vyberáme najbližšiu vyššiu nádobu z radu, teda MB18
Upravíme tlak v expanznej nádobe (bez kvapaliny) na 0,9 baru
Napustíme vykurovaciu sústavu a po odvzdušnení nastavíme tlak na 0,9+0,2=1,1 baru
Kód
Expanzné nádoby pre pitnú vodu - rad HYB
Pamatujte: Čím bude rozdiel ph,dov – ph,min menší, tým menej bude v sústave kolísať tlak, ale expanzná
nádoba bude väčšia.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
» Membrána odolná voči aditívam vo vykurovacej vode
» Prednastavený tlak
» Krytka tlakovacieho ventilu
» Lakované odolnou práškovou technológiou
» Prevádzková teplota +5 až +100 °C
0,04
[l]
4) Z radu expanzných nádob vyberieme najbližšiu vyššiu veľkosť.
5) Pred inštaláciou expanznej nádoby(alebo najneskôr pred napúšťaním vykurovacej sústavy) upravte
tlak v expanznej nádobe z prednastaveného tlaku na veľkosť ph,min
6) Napustite vykurovaciu sústavu studenou vodou a po odvzdušnení nastavte tlak na ph,min+0,2
Hlavné výhody:
» Dlhá životnosť
» PED 97/23/CE certifikácia
» 100% testované vo výrobe
» Pripojovací závit chránený
polypropylénovou krytkou
E
tlak
plynu
plniaci
tlak pri 20 °C
pracovný
tlak
Výpočet predpokladá usporiadanie vykurovacej sústavy podľa obrázka, kotolňa s kotlom, expanznou nádobou a poistnou nádobou je v najnižšom mieste
vykurovacieho systému. Pre iné usporiadanie sa výpočet vykoná podobne, vzťahuje sa na umiestnenie expanznej nádoby a pri ostatných dieloch kúrenia sa
vezme do úvahy rozdiel hydrostatického tlaku.
Expanzná nádoba pre pitnú vodu sa navrhuje podobne, len za minimálny tlak sa dosadí tlak vo vodovodnom rade alebo vypínací tlak domácej vodárne, namiesto
objemu vykurovacieho systému použite objem ohrievača TÚV + cirkulačného potrubia. Pokiaľ je tlak vo vodovodnom rade príliš vysoký a expanzná nádoba
vychádza príliš veľká, je potrebné použiť redukčný ventil.
Kód
Typ
Model
Objem
[l]
Priemer
[mm]
Výška
[mm]
Pripojenie
Hmotnosť
[kg]
Prednastavený tlak [bar]
Max. pracovný tlak [bar]
10912
10913
10914
10915
10916
10917
10918
10919
10920
VVEF 8
VVEF 12
VVEF 25
VVEF 50
VVEF 60
VVEF 80
VVEF 100
VVEF 200
VVEF 300
IN LINE
IN LINE
IN LINE
LEGS
LEGS
LEGS
LEGS
LEGS
LEGS
8
12
25
50
60
80
100
200
300
199
270
270
380
380
450
450
550
630
342
316
355
790
870
850
930
1285
1415
3/4“
3/4“
1“
1“
1“
1“
1“
6/4“
6/4“
2,4
3,2
4,5
13,5
12,3
17,5
21
47
61
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Download

v2.1-01I13 - Tlakove expanzni nadoby s membranou - A3