PRIEPUSTKA
PRIEPUSTKA
Priezvisko, meno: ...................................................................
Priezvisko, meno: ...................................................................
má dovolené opustiť pracovisko dňa ........................................
má dovolené opustiť pracovisko dňa ........................................
...................................................
podpis vedúceho
...................................................
podpis vedúceho
Služobná záležitosť
Súkromná záležitosť
Návšteva u lekára
Služobná záležitosť
Odchod o ..................... hod.
Príchod o ..................... hod.
Súkromná záležitosť
Návšteva u lekára
Odchod o ..................... hod.
Príchod o ..................... hod.
PRIEPUSTKA
PRIEPUSTKA
Priezvisko, meno: ...................................................................
Priezvisko, meno: ...................................................................
má dovolené opustiť pracovisko dňa ........................................
má dovolené opustiť pracovisko dňa ........................................
...................................................
podpis vedúceho
...................................................
podpis vedúceho
Služobná záležitosť
Súkromná záležitosť
Návšteva u lekára
Služobná záležitosť
Odchod o ..................... hod.
Príchod o ..................... hod.
Súkromná záležitosť
Návšteva u lekára
Odchod o ..................... hod.
Príchod o ..................... hod.
PRIEPUSTKA
PRIEPUSTKA
Priezvisko, meno: ...................................................................
Priezvisko, meno: ...................................................................
má dovolené opustiť pracovisko dňa ........................................
má dovolené opustiť pracovisko dňa ........................................
...................................................
podpis vedúceho
...................................................
podpis vedúceho
Služobná záležitosť
Súkromná záležitosť
Návšteva u lekára
Služobná záležitosť
Odchod o ..................... hod.
Príchod o ..................... hod.
Súkromná záležitosť
Návšteva u lekára
Odchod o ..................... hod.
Príchod o ..................... hod.
PRIEPUSTKA
PRIEPUSTKA
Priezvisko, meno: ...................................................................
Priezvisko, meno: ...................................................................
má dovolené opustiť pracovisko dňa ........................................
má dovolené opustiť pracovisko dňa ........................................
...................................................
podpis vedúceho
...................................................
podpis vedúceho
Služobná záležitosť
Súkromná záležitosť
Návšteva u lekára
Služobná záležitosť
Odchod o ..................... hod.
Príchod o ..................... hod.
Súkromná záležitosť
Návšteva u lekára
Odchod o ..................... hod.
Príchod o ..................... hod.
Download

Priepustka