Èíslo 24
21.11. - 4.12.2012 47. a 48. týždeò
www. tinzerat. sk
01 auto-moto
01 PREDAJ
e-mail: [email protected] sk
Ä Predám Opel Astra H - 3
zimné aj letné pneumati-
700 €/ 04,1686 ccm, 74
ky. spotreba ma x 7 l/ 100
kW - 101 PS, P, M5, Die-
k m v m e st e 5 l / 1 0 0 k m
s e l , 5 dv e r. , 5 -m iest ne ,
mimo mesta cena 600 €
2 08 t is. km , Bie la f arba,
ale j e m o žná aj dohoda
Airbag 8 X, Posilòovaè
riad., ABS, manuálna klimatizácia, centrál, el.
Ä Predám
predné okná, el. zrkadlá,
Peugeot 308/
10, sw 1,6 HDi (7.700 €),
1560 ccm, 80 kW/ 109
d i a ¾ k o v é o v l á d a n i e , rád io/ cd + m p3 , v o nka j ší
t e p l o m e r , im m o bilizér ,
PS, M6, diesel, EURO4,
vyhrievané zrkadlá, fólie,
5-dver.,
5-miestne,
serv. knižka, vyrobené v
90200 km , šedá metalí-
eu, dovezené, nikdy bú-
za, alarm, airbag 6 x, servo, abs, esp(vdc), isofix,
rané, kontrola originality,
nov ý alte rnáto r, brzdy ,
deaktivácia airbagov,
dv oj hm otný zot rvaèník
centrál, el. predné okná,
Pri rýchlom jednaní mož-
el. zrkadlá, automatická
ná z¾ava, ABS, airbag,
dvojzónová klíma, 6 rých-
posilòovaè riadenia, cen-
lostí, malá spotreba, dia¾kové ovládanie, rádio/ cd
+ mp3, laková pred.
o pierka, vonkajší teplom e r , h m l o v k y , i m m o b ilizér, palubný poèítaè, lyžiny, tempomat, tónované sklá, 2 x k¾uè, prvý
majite¾ v sr, servisná
knižka, vyrobené v eu,
dovezené, garážované,
nikdy búrané, možný leasing, možný úver, úplná
servisná história. Po výmene oleja 12.11.12.
Uvedená cena je s prihlásením , so slovenským
TP a ŠPZ, KO, auto m á
slov. ŠPZ. Výbava: ABS,
airbag, alarm, posilòovaè
riadenia, centrálne zamykanie, klimatizácia, cd
prehrávaè, elektrické okná, elektrické zrkadlá,
metalická farba, immobi-
Cena: 0,40 €
trálne zamykanie, klimatizácia, cd prehrávaè,
elektrické okná, elektrické zrkadlá, immobilizér,
a ut or ádio
( 0949
281
298. RS
( 0907 514 190. LV
Ä Predám Toyotu Yaris/ 10,
farba èervená, zdvih. obj e m 1 32 7 ccm , 74 kW,
6000 otáèok, 7 tis.km,
garážovaná, benzín 95,
5-dverová, klimatizácia,
p a l u b n ý p o è í t a è , e ko st a r t , e l e k t r . s  a h o v a n ie
predných okien, obuté
z i m n é p n e u + s a d a le tn ýc h p n e u n a d i skoch,
všetky pneu ako nové,
ú p l n á s e r v i sn á h i s t ó r i a
vrátane elektronickej servisnej u Toyoty, po pravid e l n e j g a r a n è n e j p r ehliadke, kúpené ako nové
na Slovensku, dôvod predaja - nevyužité ako druhé aut o v rodine. Cena
novej bola 11.000 €, te-
Ä Predám
Škodu Felíciu
raz za 8.200 €. Pri rých-
1,3, rok výroby 1999, far-
lom jednaní z¾ava. ABS,
ba tmavo zelená, zacho-
posilòovaè riadenia, cen-
valý stav, interiér ako no-
trálne zamykanie, klimati-
vý, nebúrané, auto bolo
zá cia, C D prehrávaè,
kupované na Slovensku,
elektrické okná, elektric-
garážované (1.399 €).
ké zrkadlá, palubný poèí-
Najazdených pravdivých
taè, hmlovky
iba 97 tis. km + servisná
811. skyness13@ gmail.
knižka, prvý majite¾. STK
com. BA
emisná platná do 5/ 2013
Ä Predám
a emisná platná do 1/
2014, rádio Sony CD/
M P 3 s d i a ¾ k o v ý m o v l ádaèom + zimné gumy .
v av r ik@ centrum . sk
(
0911 471 535. BA
Ä Predám
( 0949 208
Renault Classic
1,8i/ 03, 16V, sedan, 85
kW, benzín, 128 200 km,
4-dver, modrej farby, klíma, ARB, ABS, palubný
PC, CD rádio, servo, 4 x
el. okná, ostrekovaè sve-
Ford Fiesta 1.3/
t i e l, C Z n a D O , m e c h a-
lizér, palubný poèítaè,
8 9 . N a j a z d e ných n ece-
nické zabezpeèenie, ve¾-
hmlovky, tempomat,
lých 90 tis.km, vo výbor-
ký kufor, zachovalé, od-
autorádio, strešný nosiè
nom stave. Elektrické
s k ú š a n é s p o ¾ a h l i v é r o-
( 0918 526 009.
predné okná. STK a
dinné aut o, pripravené
emisná do októbra 2013.
na zimu, hmlovky, Defen-
Chcete ma svoj inzerát v rámiku?
Inzeráty zaslané na kupóne z aktuálneho èísla novín,
alebo zo záznamníka, budú uverejnené v rámiku.
Záznamník: 0980 250 300
2
R U B R IK Y:
d L o c k, kú pe né v SR ,
palubný poèítaè
pravidelný Renault
0907 137 520.
servis, zimné pneu na
aute, auto je po 1. maj i te ¾ke , slo v. m a nu ál,
g a r á ž o v a n é , b e z h rd ze , 1 00 % t ech. stav
01 - AUTO-MOTO predaj
(2.300 €), viac info len
na tel. ABS, airbag,
02 - AUTO-MOTO kúpa
alarm, posilòovaè riadenia, centrálne zamykanie, klimatizácia, CD
03 - BYTY
p rehrávaè, elektrické
okná, elektrické zrkadlá, metalická farba, hli-
04 - CESTOVANIE, DAROVANIE
níkové disky, immobilizér, palubný poèítaè,
05 - COMPUTER
hmlovky , autorádio
Ä Predám
06 - ELEKTRONIKA
08 - FOTO-KINO-VIDEO
(
0918 526 009. NZ
Ford Fiesta
1,3, vo výbave, letné aj
Ä Predám
r o m s t a v e , b e z ko r ó-
12 - HOBBY
vensku, nové letne
Jawa. Ty p: 6447.02/
pneumatiky, rádio So-
83 žlto chrómovaná,
ny s CD, menené rozv o d y ,  a ž n é z a r ia d enie, najazdených 102
tis.km, garážované,
dobrá starostlivos,
bledozelená metalíza
(650 €). Dohoda možná. Posilòovaè riade-
Ä Predám
25 - ZAMESTNANIE
farba
(
0903
28 - ZVIERATÁ, PO¼NHOSPODÁRSKE POTREBY
29 - VŠETKO MOŽNÉ
32 - ODKAZY
Hondu 650
k¾úèe, knižka, manuál,
n a j a z d e n é 2 7 t i s. km ,
denie
(
0905
791
v h o d n á a j p r e z a è i atoèníka alebo ženu.
763.
kit, znaèkový štít +
ku f o r , b ez ï alší ch investícií, len vážny záujem (1.700 €
Œ
ÄPredám
športový
skúter Gilera Nexus
500 SP, 1. majite¾,
kú p e n á v B r a t islave ,
Ä Predám
Š k o d u F o r-
man GLX, STK do 10/
sezónne prezutie, po
gu¾ové èapy, nová
spojka, sedaèky z Felí-
ne (450 €)
( 0918
854
E-mail:
642.
m.ada@ centrum. sk.
Ä Predám
( 0904
548 534. KK
533
747. PE
PREDAJ
Ä Predám
i m m o b i l i z é r , n a s t avite¾ný predný štít, 15
p á n s k u m o-
škodu Felícia
azdené 194 tis.km. So
zim nými pneumatika-
koch, centrál, autorá-
dohoda možná. Cena
(650 €). Auto sa použí-
motorovej stránke je v
dobrom stave. Karosé-
os XXL, pás 96 cm,
èervený, 100% stav, 2
hrudník 122 cm, rukáv
x k¾úè, servisná knižka,
70
boèný aj hlavný stojan,
cm.
Chránièe,
tepelná
vložka,
otvárané
dia¾kovo. Cena (3.500
b ro m st av e, m alý de-
€)
fekt na rukáve, viï
BA
foto. Cena 50 €
(
l a zo v y p e t e r @ g m a il.
com. PB
( 0905
Ä Predám
520 500.
Yamahu FZS
600 Fazer, 72 kW - 98
PS.
VIN:
JYARJ021000058382.
Ä Predám KTM
550 M X
Motorka je v super
C s motorom 2T. Ide o
st ave a v e¾m i pekná.
m o t o c y klov ý špeciál
V šet ky n áp lne a f iltr e
profi. M oto je v 100%
vymenené.
stave, pripravené na
reaz a doštièky sú v
sezónu. Cena 1300 €,
poriadku. Moto bez in-
dohoda možná. E-
vestície. Vynikajúca na
mail:
turistickú jazdu so
engler@
ÄPredám
Hondu
cr
viac info
n ia , C e nt rá lne zam y-
071. ZC
kan ie, Strešný nosiè,
Ä Predám
( 0 94 9
Pneu,
skvelou spotrebou, ma
zoznam. sk. RS
kov. Posilòovaè riade-
Ä Predám
sedadlo
p o u ž í v a n á , a l e v d o-
125r/ 02 (1.300 €),
0911 965 157. MY
nebúraný,
neoškretý, nepadnutý,
ve - hrdza okolo blatní-
(
tis.km,
tobundu Nazran. Ve¾k-
0905 916 639. E-mail:
ažné zariadenie
27 - ZOZNÁMENIE
nostsk@ gmail. BR
Ä Predám
farba,
funkèné, STK do kon-
ria je už v horšom sta-
24 - VZDELÁVANIE
(
0905 569 002. gramot-
hmlovky, ažné zaria-
diely, trojdverové, 1.1,
va v stavebníctve. Po
23 - TEXTIL, ODEVY
Modrá.
Obidve sú po GO
metalická
Fiat Punto -
d i o . V d o b ro m sta v e,
22 - ŠPORT
dohodou.
SLR/ 98. Top stav, 2
moto
m i n a o c e ¾ o v ýc h d is-
21 - STAVEBNÝ MATERIÁL
ŠPZ. Ve¾mi dobrý
stav. Ty p 634.4/ 79,
matiky, novy reazový
1,3/ 2000, 50 kW, naj-
20 - STAROŽITNOSTI
Ä so
nia, CD prehrávaè,
ABS, airbag, autorádio
SV
19 - SLUŽBY
NZ
Nová STK, nové pneu-
cie, ažné, LPG oficiál-
17 - PODNIKANIE
tlovasz@ gm ail. com.
n é 1 se zó n u ( 8 0 0 € ).
GO karosérie, nové
15 - NEHNUTE¼NOSTI
0917
E-mail:
zimné gumy používa-
2014, EK do 10/ 2013,
13 - NÁBYTOK
(
044.
Ä Predám dva motocykle
c a r . 2 0 1 2 . M e t a l i c ká
11 - KAZETY, PLATNE, CD
115
zie, kupované na Slo-
dohodou, na náhradné
10 - LITERATÚRA
C e n a ( 1 3 0 0 € ) ale bo
dohodou
H y u n d a i A c-
cent/ 98, vo ve¾mi dob-
( 0904 124 666.
09 - HUDOBNÉ NÁSTROJE
(
565
motorku Yuki
ta ktiež výborné vlastnosti pri športovej
jazde, treba skúsi.
Zahrnutý
kufor
s
držiakom
Givi
a
plachta.
Moto
na
Vista 250/ 05,233 ccm,
košických znaèkách. 2
14 kW, prevodovka
x k¾úè, padacie rám y ,
Kia Ceed 1,4
M 5 , st av tachom etra
LX, 77 kW, M5, 36
13700 km Výbava:
tis.km (7.300 €), kúpe-
Boèné kufre, prídavné
Vydavate¾stvo
né v SR, 1. majite¾,
s v e t l o m e t y , o t á è k-
VOX
serv. knižka, olejovo-
omer,
modrá metalíza, rýchle
V h o d n é p r e z a è i a-
jednanie
toèníka,
voltmeter.
®
PRESS
s.r.o., P.O.Box
20, Žiar nad
H r o n o m .
dobrá
Rozširuje Mediaprint Kapa GmbH a súk-
airbag, posilòovaè ria-
ovládate¾nos, po èis-
romnáná sie. Registrácia: EV 3007/09,
denia, centrálne zamy-
tení karburátora, nas-
MK SR 67/ 90, MIÈ 42 429. ISSN 1335-
kanie, klimatizácia, cd
tavenia vôle ventilov,
p rehrávaè, elektrické
n ové pr íruby saniam
okná, metalická farba,
karburátoru, top stav!
z¾ava. ABS,
4760. Objednávky plošnej inzercie na
@
mail: vox
vox. sk, 0905168576.
3
ladený výfuk, 25 kW v
posilòovaè riadenia, cd
TP. V prípade záujmu
prehrávaè, elektrické
prilba
zrkadlá (11.000 €)
a
nové
obleèenie ve¾kos L
( 1. 999 €). Spo¾ahlivá
kúpa
a
len
pre
serióznych záujemcov.
Motorka bohužia¾ stojí
- nemám na òu èas
(
0908 358 996.
Ak v inzeráte uvediete predajnú cenu, máte
vyššiu šancu rýchlo preda.
(
0903 612 343. BA
ÄPredáme
nové
aj
použité veci na Volvo
F H 1 2 / 9 8 - d o h o d ou .
pozostáva z 1 izby,
64 m², poschodie 2./ 5.
Štartér repasovaný 90
kuchyne,
Popis:
€, plasty okolo reflek-
kúpe¾ne
a
n e p r i e c h o d n é ,
chodby,
s
WC
2
x
izba
tora 3 ks pravé 20 €/
pivnice s rozlohou 1,66
kuchyòa s jedálenským
Ä Predám Jawu 23 Mus-
ks, Intercooler nový
m ². V rokoch 2010 -
kú t o m , kú pe ¾ò a, WC ,
tang, v dobrom a úplne
4 0 0 € , c h l a d iè k li m a-
2011 prešiel byt kom-
chodba, šatník, loggia,
pojazdnom stave, bez
tizácie 80 €, nárazník
pletnou rekonštrukciou
pivnica (36.500)
TP a ŠPZ, potrebné
150 €, zadné svetlá 2
len vy meni poah na
ks p r av é + ¾ av é n ov é
(
20 €/ ks, sklo zadného
sedle. Cena 180 €)
0907 382 818. VT
náhradné
diely
(31.199)
PREDAJ
nové 5 €/ ks a 1 ks
p l a s t z a d n éh o sv et la
nákladné
Ä Predám
BM W 320 i/
uK
¾avý plast spätného
kW motor, r.v. 1997 -
zrkadla nový 50 €,
2004, 4 kladky, remeò
hmlovky 2 ks 10 € a 25
a vodná pumpa, cena
€ , s m e r o v ka 1 ks 5 €
145
( 0903
181 800.
sk. BA
ÄProdám
ÄPredám
Boxer
Peugeot
2,5
D/
99
Mercedes
236156 km. Dåžka
Sprinter 312 D, 4 x 4,
korby 2,9 m, výška
M A X , v y s o ký , n a j e t o
1,85 m, šírka 1.8 m,
pouhých 140 tis.km,
objem 9,5 m3. Platná
el. ohøev motoru na
STK + EK do apríla
220
2013 Dohoda istá.
V,
poèet
nová
míst
STK,
6
-
3
P o s i l ò o v a è r ia d e n i a ,
vpøedu, 3 vzadu + 1
Autorádio
lùžko, pøídavná venti-
035. BS
lace prostoru pro cestující, rok výroby 1999,
barva bílá, pøední
ochranný rám, nové
zimní
pneu,
nová
AKU, nová spojka,
nový dvouhmotnostní
originální setrvák,
nový pøítlaèák, øazení
4 x 4 - zapínání od
øidièe, stav signalizuje
kontrolka, možnost TZ
na
2,8
t,
možnost
( 0903 391
vìtší
koroze,
n e-
bourané, ve ve¾mi dobrém
technickém
stavu
(
+
420 602 455 988. CZ
Ä Prenajím am
dodávky
Fiat Ducato 25 - 40/
deò
( 0918
251 262.
ÄPredám
Mercedes
Sprinter 408 s Izotermickou skriòovou nadstavbou Inter final a
hy draulickou plošinou
DHolandia 750 kg,
2148 ccm, nafta, 145
tis.km. ABS, airbag,
Zámkoch,
1 . p o s c h o d í , 2 . p o d-
blízko autobusovej
lažie/ 4, bez výahu.
stanice
Byt je v pôvodnom
a
centra
Hlinská 24, na
mesta. By t je po kom-
stave,
p let n ej re konštrukcii,
pôvodné
všade
sú
má murované jadro,
o k n á . B y t m á ba lkón .
platové okná, novú
Podlaha na chodbe a v
kuchy nskú linku, pre-
kuchyni
r o b e n ú kú pe ¾ò u, m e-
izbách parkety. Byt sa
drevené
je
lino,
v
1956515
nenú sanitu, kachlièky,
nachádza v príjemnom
Goodyear zimné pneu,
stupaèky. Na podlahe
pr ostredí blízko špor-
sada 4 ks, cena 100 €
v izbe sú drevené par-
to v éh o cen t ra Junior,
(
kety , v kuchy ni a na
(43.400)
chodbe v izbe sú dre-
091.
0907 181 800.
autowit@ szm.sk. TO
Ä Predám
na Bashan
2 00 n ov é èapy riadenia, 4 ks, horné aj
spo dn é a na pin ák na
reaz, cena spolu je 50
€
( 0907
181 800.
autowit@ szm.sk. TO
vené
parkety,
v
k u c h y n i a n a ch o d b e
p l á v a j ú c a po dla ha , v
kúpe¾ni
dlažba
(
0915 038 407.
Ä Predám
v Nit re 2-izb.
b y t v o s o b n o m v l a s tníctve, 64 m² na 1.
poschodí
-
nie
prízemie, v bytovom
p e k ný 2 -izb.
júca podlaha, vstavaná
byte je plávajúca pod-
skriòa
laha. V kúpe¾ni a na
chodbe, bezpeènostné
18C v zachovalom
WC je dlažba. Okná sú
dvere,
st ave, 200 tis. km, r.
v š a d e p l a s t o v é . I n-
udržiavaný. K bytu pa-
teriérové dvere všade
trí ve¾ká pivnica 9 m².
nové. Výhodou bytu je
Byt sa predáva so
v e ¾ k á k o m o r a a š p a-
zariadením (62.000)
jza. Byt je ve¾mi pries-
0915 548 454.
v.2005,
KÚPA
02
možnos
n a p á j a n ia aj zo siet e
220 V. Klimatizácia (12
( 0915
000 €)
610
tranný a svetlý. Po rek-
090. GA
Ä Predám
ÄKúpim
V o l k sw a g e n
Transporter/ 96 N1.
dohodou
Ä Predám
(
dodávku do
stave, ponuky prosím
( 0908 455 879.
SMS,
ïakujem
(
0944 224 904.
M axi/ 07, 2287 ccm,
M 6, diesel, euro 4, 53 - m i-
estne,175944 km, mo-
03
VIN:
ZFA25000001108528,
Airbag
1
X,
EBD,
dia¾kové
ovládanie, vonkajší te-
ÄPredám
dardný 1-izb. byt v
Prievidzi v lokalite
zamykanie, elektrické
Dlhá ulica. Byt s rozlo-
okná, palubný poèítaè,
hou
0905 654 814. TT
(
37,7
m²
sa
nachádza
na
6.
poschodí zo 7 a je orientovaný na JV. By t
(
Ä Predám 2-izb. byt v OV
v Tek. Breznici. Byt je
prerobený, murované
nová
kuch.
predáva
sa
linka,
aj
so
od KE. Byt má rozlohu
možné hneï býva.
49
má
Náklady na komplet na
bezbariérový prístup.
by t sú 110 €. K by tu
V obývacej izbe prebe-
patrí pivnica, spol. pri-
hla rekonštrukcia.
estor
Okná sú pôvodné ale
práèovòa. Obec má
plne funkèné. Byt je v
sie obchodov (28.000)
m²
(19.800)
riadenia, centrálne
èistý,
zar iad en ím . V by te je
a
ale zachovalom stave
n a d š t a n-
na
v Medzeve, cca 35 km
Jadro je v pôvodom,
plom er, posilòovaè
autorádio (9.000 €)
byt
ihneï k dispozícii.
PREDAJ
Roldor
j a d r o , p last ov é o kná ,
2-izb.
osobnom vlastníctve a
posilòovaè riad., abs,
ebv. centrál, el. predné
ÄPredám
prízemný
byty
88 kW - 120 PS, P,
farba,
ešte
neobývaný (42.000)
Fiat Ducato
dver.,
onštrukcii
1.600 €, v zachovalom
2.3 M JET L3H2 3.5 t
drá
ulici
d o m e , n a C h r e n ov e j ,
varo s chladiacou/
auto-moto
na
814
Plastové okná, pláva-
mraziacou skriòou do -
byt
Ä Pre dá m
( 0918
rekonštrukcii. V celom
okná,
SC
Hlinách
Nových
biely Opel Vi-
Ä Predám
0918 561 888.
M ercedes, vùz je bez
ÄPredám
0907
robený 1-izb. byt v
ulica Za Humnami.
vozidlo bylo stále
znaèkovém servise
(
€
2—izb. byt
nachádzajúci sa na
Bethlena. Byt je po
Cena
pravidelný servis ve
Ä Predám
p e k n ý p r e-
(
0948 523 459.
G.
pø est avby na 9 m íst,
g a r á ž o v a n é ,
r o zv od y m o-
tora 1,9 tdi 66 alebo 81
m a il: jazd@ stonline.
PREDAJ
Ä Predám
pravý bez objímok 5 €,
461 828. E-
47 5
852.
Ä Predáme
svetla 7 komorové 2 ks
použité 2,50 €/ ks,
( 0915
( 0907
94 3
205.
Ä Predám
sušiareò,
( 0907 095 338.
Ä Predám
3-izb. 3-roèný
byt na Tatranskej ceste
II.
v
Ružomberku.
N a c h á d z a s a v n a ds t a v b e s t a r š i e h o b y-
2-izb. by t s
tového domu, je to
loggiou a murovaným
n
šatníkom v chodbe, na
poschodie,
sídlisku Sekier, v blízk-
podkrovný byt, bytovka
o s t i Z v o l e n s k e j p r i e-
má novú sedlovú stre-
hrady . Byt je v pôvod-
c h u , z a t e p l e n i e , o d i-
nom stave. Rozloha
zolovanie základov,
a
d
s
t
a
v
a
n
é
nie
4
výmena rozvodov,
nachádza
4.
onštrukciou: plastové
v a r n á d o s k a , e l e k-
okien za plastové v
poschodí panelového
okná, nová kuchynská
trická rúra, digestor, v
spoloèných
p r i e s-
bytového domu, ktorý
linka, murované jadro,
kúpe¾ni a WC dlažba,
toroch, bez výahu
pozostáva z troch
vstavaná skriòa na
v o s t a t n ý c h èa st i a c h
obytných miestností a
chodbe, presklený
b y t u p l á v a j ú c a p o d-
príslušenstva, ktorým
balkón (29.000)
(
laha, v predizbe je
je predsieò, kúpe¾òa,
0915 728 435.
(55.000)
( 0907
91 3
322.
Ä Predáme pekný 3-izb.
byt
s
balkónom,
Košice - Staré mesto,
Puškinova ulica, 7./ 8
poschodie s výahom,
na
WC, loggia, kuchyòa a
pivnica na prízemí.
(28.500)
( 0908
6 90
290.
Ä Predám
2-izb.
vstavaná skriòa Roldor
v e¾m i pekný
byt
52
m²
v
osobnom vlastníctve,
(33.000)
( 0905
97 5
862.
PREDAJ
Ä Predám
grip. Fotoaparát nenesie
známky
používania. Niè sa
neodlepuje a je vo
ve¾mi
Ä Predáme
Nikon D300
body + originál battery
zachovalom
2 - izb . b y t v
stave. Na displeji je
Nových Zámkoch. Byt
st á l e o ch r a n n ý k r y t a
kompletne
poschodí, na ulici
je
r e k-
displej je bez jediného
pletnej rekonštrukcii -
zrekonštruovaný 3-izb.
H ú s ko v a , v M est ske j
onštruovaný, má upra-
škrabanca. Od nova ho
ukonèená 10.2012 -
by t na Vodnej ulici v
èasti Košice - KVP. Byt
venú kuchynskú linku,
p o u ží v a m s M B - D 10 ,
plastové okná, nové
Komárne. Situovaný je
j e p o ko m ple tnej rek-
j e dn o p last ov é o kno ,
ktorý už nesie známky
stierky, kuchynská
n a 1 . / 7 poschodí vo
onštrukcii - murované
n ov ú sa nitu, menené
používania (700)
linka, murované jadro
výmere 78 m² vrátane
jadro s rohovou vaòou,
stupaèky , vstavanú
0904 318 181.
so
75 m ². By t je po kom-
s
Ä Predám
loggiou,
na
4.
èiastoène
sprchovacím
pivnice - stredová
plastové okná, pláva-
skriòovú
kútom , nová sanita,
zóna obytného domu.
júca podlaha, kuchyn-
b ezpeènostné dvere,
špajzu,
samostatné
WC,
Pozostáva z priestran-
ská linka. K by tu patrí
p r í poj ku na int ernet .
plávaj úce podlahy v
nej predizby, 3 ve¾kých
pivnica (57.500)
(
N a podlahe v izbách
(
a n e pr iech od ných iz-
0918 309 057.
celom byte (90.000)
ieb, kuchy ne s prístu-
0917 387 534.
Ä Predám v Leviciach 3izb. byt na sídlisku Vinohrady, poschodie 6./
7, o rozlohe 59 m². Byt
po m na v e¾ kú log giu,
kúpe¾ne
(44.000)
a
toaleta
( 0905
9 75
862.
Ä Predám
sú drevené parkety ,
2-izb. tehlový
by t vo vy h¾adávanej
tichej
lokalite,
na
L i p o v e j u l i c i v H a n dlove j. By t s ro zlohou
prešiel èiastoènou rek-
Ä Predám 1-izb. komplet
onštrukciou. Vo všet-
prerobený byt v Žiline
1. poschodí z 3.
kých izbách sú pláva-
na Ky suckej ulici. By t
v pôvodnom stave a
júce
sa
pozostáva z 2 izieb,
podlahy,
na
nachádza
prízemí,
dlažba. Byt je vystierk-
b a l k ó n a . R o z l o h a 45
kúpe¾ne, WC, balkóna
ovaný, s plastovými
m². V osobnom vlast-
a špajze. K bytu patria
oknami. V jednej z iz-
níctve (36.000)
(
aj 3 pivnice (21.199)
ieb je vstavaný šatník.
0902 822 228.
vonkajšími roletami
(41.000)
( 0917
79 2
011.
Ä Predám
bez
Byt je
chodbe a v kuchyni je
By t má aj loggiu s
je
na
63 m² sa nachádza na
chodby,
kuchyne,
( 0917 752 978.
1-izb. by t v
Ä Predám
kompletne
zrekonštruovaný 2-izb.
By t j e èia sto ène j rek-
byt v Komárne, ul.
onštrukcií: vymenené
Košická. Situovaný je
Ä Predáme 3-izb. byt na
p l a s t o v é o k n á , z r e k-
na 2./ 7 posch., vo
sí dlisku Ju h. Výmera
onštruovaná kúpe¾òa
výmere 57 m² vrátane
80 m², lodžia. Byt je èi-
aj WC. Kuchyòa je
p i v n i c e . P o zo stá v a z
astoène prerobený,
spojená s obývaèkou,
priestrannej predizby,
sadrokartónové jadro,
podlahy
2
no vá sanita, pekná
kú p e ¾ ni a na ch odbe
kúpe¾ne a samostatnej
vy kachlièkovaná
dlažba. V byte je napo-
toalety. Rekonštrukcia
kúpe¾òa, záchod, nová
jený vysokorýchlostný
realizovaná 10/ 2012,
kuchy nská linka, na
internet,
t.j. nové inžinierske
podlahe je dlažba a
telev ízia (23.500)
P V C , v b y t e zostáv a
0917 410 211.
vstavaná skriòa. Okná
sú pôvodné, v dobrom
stave
(39.000)
(
0915 038 407.
Ä Predám
Ä Predám
byt
v
v
káblová
(
v
centre
m e s t a V r b o v é , o r ozlohe 37 m². Byt sa
3 - i z b . , è i a s-
nachádza
na
toène prerobený byt o
zvýšenom prízemí
rozlohe 76,47 m² s log-
štvorposchodového
giou v Gelnici, na ulici
oby tného domu. Byt
Športová.
prešiel èiastoènou rek-
Byt
sa
siete,
kuchyne,
voda,
plyn,
kanalizácia plastové
slneèný 1-izb.
OV
izieb,
tu i nové koberce. Byt
je
ve¾mi
teplý,
v
slušnom vchode a
predáva
sa
aj
so
zariadením, poprípade
pod¾a dohody. Dom sa
h¾adáèikom. Súèasou
je
nová
ešte
n e r o zb a l e n á b a t é r i a ,
or igin áln a 1 GB karta
Oly mpus xD a kožené
puzdro
( 0905
990
615.
ÄPredám
krásny
Byt sa nachádza v èis-
zna èky Canon. Je vo
tom
slušnom
ve¾mi dobrom stave,
vchode, je hneï vo¾ný.
málo používaný. M á
Bezproblémové park-
ve¾ký displej, dá sa na-
o vanie pred domom .
hráva video a fotí v
a
(31.000)
( 0915
03 8
podobe 10 megapix.
Dávam
Ä Predám 2-izb. tehlový
byt v meste Handlová,
lokalit a 29. augusta.
Byt sa nachádza na 1.
p o s c h o d í 4 - p o s c h odového tehlového
domu. Byt je v pôvod-
k
nemu
baterky, SD kartu,
kábel
do
PC
cestovnú
a
tašku.
Pôvodná cena 80 €.
Posielam poštou
(
0914 184 194.
ÄPredám
ultrazoom
zachovalom
Panasonic Lumix DMC
stave, vo¾ný ihneï. K
- F Z 1 8 v o v e ¾ m i d o-
b y t u p a t r í p i v n i ca , f i-
brom
nancovanie možné aj
množstvom funkcií a s
nom
cez
HÚ
(
0918
Ä Predám
stave,
s
príslušenstvom . 18 x
optický zoom, 8 Mpx, 8
730 162.
s l n e è n ý , t e-
hlový 2,5-izb. byt v Ne-
nové bezpeènostné a
meckej, èas Dubová,
interiérové dvere so
okres Banská Bystrica.
zárubòami, sprchovací
By t sa nachádza na
kút,
so
prízem í, rozloha 69
skrinkou, WC, kuchyn-
m², orientovaný na juh
ská
so
v osobnom vlastníctve.
zabudovanými spotre-
Byt je po rekonštrukcii:
bièmi Beko, ply nová
nové drevené okná,
linka
350 s prieh¾adovým
digitálny fotoaparát
okná, žalúzie a sieky,
umývadlo
digitálny foto-
prístroj Oly mpus SP
plánuje zatep¾ova.
407.
obci Dolné Vestenice.
PVC,
ostatné PVC, ostávajú
Ä Predám
(
GB
SD
karta,
náhradná
batéria,
rôzne filtre, macro
šošovka - slneèná
clona - možnos aj
brašne za príplatok
(150)
( 0907 975 716.
Ä Predám Nikon D3100 s
komplet
krabicou
nová kuchynská linka,
vrátane
v jednej izbe podlaha
m a nu álu , C D a ostat-
( 0903 525
n ý m i v e c a m i , o b j e k-
(26.900)
SR
a
CZ
tívom 18 - 55 + poukaz
649.
na 4 x èistenie èipu,
f o  á k j e v o v ýb or no m
foto - kino
stave + ochranný filter
na objektív zrkadlovka
vhodná
08
¸
najmä
pre
za èiat oèn íko v, ní zke
rozmery , perfektná
kvalita obrázkov a
videa (370)
549 626.
( 0904
5
-
hudobné
nástroje
09
výborné
Custom Vintage Style
zvuky,
Single-Coil
Tele,
Metronóm, USB vstup,
ovládanie Master Vol-
SD-Card, 3 pedále,
ume, M aster (230)
°
09
níkom, snímaèe 2 x
0907 088 821.
b-tenor, Amati kraslice
( 0917
481
165.
vy sielaèkový
s l á k y t . b o n e TWS 1 6
BT 821 MHz, 16 Kanal
UHF
Wir ele ss - Sy s-
tem, Kondensator
klipp. Mikrofón na dychy, super jednoduché
uchytenie, žiadne
krabice,
16
ÄPredám
full
HD
seriózne
v
tip
top
kameru Panasonic
st a v e. Bližšie in fo na
HDC-SD20 ako novú,
tel. Cena 2.800 €. Do-
skoro
h o d a m o ž n á . T e c h-
vôbec
n e-
p o u ž í v a nú - na hr an á
len
1
1/
2
SD,
nické data: Sony HVR-
Predám 2 ks džez ové
saxofóny vo výbornom
stave, jeden strieborný
systém Buffet, druhý
es-alt zlatý Besson
(dohodou) ( 0904
963 930.
Ä Predám
ve¾mi málo
používanú klasickú gita ru zna èky Yamaha
Z5 HDV videokamera
C30M . Predná doska
o r i g i n á l n o m b a le n í s
Profesionálna HDV
je zo sm reka, luby a
p r í sluše nst vom + 16
videokamera Sony
zadná strana meranti,
GB SD karta, dia¾kové
HVR-Z5 HDV
( 0903
krk nato, palisandrový
o v lá da nie . O br az f ull
117 966.
optika Leica, zápis na
SD kartu. Pôvodná
cena 515 € kúpená
( 0944
2010 (250)
351 560.
ÄPredám
zabalenú
novú
full
HD
kameru Extreme Cam.
Výborné parametre,
super obraz, vode
odolná. Vhodná na
natáèanie akèných
športových záberov z
bicykla, motorky, èlna,
l y ž i a c h , p r i l b y , z l i etania a pod. Má ve¾ký
zorný uhol. Môže toèi
až
60
snímok
za
sekundu - super na
spomalené, netrhané
zábery (150)
( 0905
603 849.
Ä Predám
Ä Predám
videokameru
Panasonic SDR-S26,
a k o n o v á , v e ¾ m i v ý konná (79)
( 0911 352
222.
Ä P re dá m
Avi
video
má
r o-
zlíšenie 720 x 480
pixelov. Foto JPG formát
1280
x
1024
pixelov. Rozmery sú 5
x 3 x 1 cm a váha 35 g.
Vstavaná nabíjate¾ná
Lithium-polymerová
batéria. V cene je
zahrnuté 1 x minikamera,
1
x
mini
USB
kábel a 1 x manuál.
Predaj na dobierku.
Pošt ovné 2 € (13)
0908 107 939.
(
Výborný
p r e n o s z v u ku . N e v y-
(
balené
0903
354 739.
Ä Predám
B-krídlovku
z n . M u s i ca , s kuf ro m
(100)
(
0907
639
659.
Ä Predám
novú prieènu
flautu. Je vhodná ako
pre žiakov ZUŠ tak aj
na hranie v súbore.
Dåžka 66 cm, váha 420
gramov,
klapky.
uzavreté
Je
k
nej
b iely ch rukavíc a èist i a c a s a d a . I d e o n em e c kú zn a èk u TS, 2
roky záruka. Dá sa
posla aj na dobierku
( 0944 239 013.
Ä Predám
pianíno zn.
P et ro f, cen a 9 99 € , v
m e cha niky . Pôvodne
c e n e z a h r n u t ý t r a n s-
tam boli nylónové
port na miesto plnenia
struny, ale sú tam na-
- v rámci celej SR,
hodené kovové. Ku gi-
naloženie, vy loženie,
tare dám aj èierne
balenie, primárny ser-
( 0902
090 690.
Ä Pr ed ám
vis
( 0914
156 136,
0917 992 594, e-mail:
e l. g itaru zn.
Squier Stagemaster
H S S . F l o y d R o s e l i-
klavirlc@ klavirlc.sk
Ä Predám
klavír - krídlo
Petrof, z roku 1926.
zámkami, 24 jumbo
Cena 800 € + dohoda
pražcov. 1 x volume, 1
x tónová clona, 5-polohový prepínaè. Telo
m a h a g ó n , p a l i s a ndrový hmatník
( 0904
894 611.
Ä Predám
( 0915 811 355.
Ä Predám
klavír
Petrof
klavírnu
kvalitnú elek-
série Classic Vibe, telo
vy robené z jelšového
profesionálnu
agathis ale ozaj o
kameru Sony HVR-Z5
jelšu, skrutkovaný ja-
HDV. Má nové podsvi-
vorový „C“ krk s 21
etenie displaya a novú
M e dium pražcovým
mechaniku.
p alisan dr ovým hm at-
+
stolièku.
Zachovalý
a
málo
využívaný (900)
trickú gitaru Squier zo
(
za klasický klavír, pre
žiakov ZUŠ, uèite¾ov,
do škôl, aj na profi
el.
klavír
kladivkovou
mechanikou 88 kláves
DP-501. Super trieda
Digital
(
0903
354 739.
ÄPredám
M-Audio
V e n om , špièkov ý Virt u e l l A n a l o g S y n t h esize r, m id i Key board,
12-hlasový analógový
syntetizátor v jednom.
Zv uko v ý m od ul s 512
zvukmi špièkovej kvality,
s
obrovskými
možnosami úprav.
U S B 2 . 0 A u d i o i n t e rfa ce 2 4 bit/ 44.1 kHz,
(
nový, nevy balený
0903 354 739.
Ä Predám klavír zn. Korg
PA 588, ve¾mi málo
používaný. Cena 1.100
€
( 0915 660 104.
ÄPredám
akordeón
Delícia arnaldo, 72-basový, ve¾mi dobrý stav,
a r n a l d o j e v e ¾ m i v ydarený kúsok z továrne
Delícia, má pekné ostré
ladenie.
kvalitné
Nové
remene
a
kufor sú súèasou,
nástroj je kompletne
prekontrolovaný,
môžem to zasla na
dobierku (330)
( 0907
669 561.
ÄPredám
nemecký
klavír znaèky Zimmerm a n n , v o v e ¾ m i d obrom
stave,
cena
1.199 € poprípade pri
serióznom záujme dohoda, drevená stolièka
grátis
(
0905 259
958.
Ä Predávam
polkové
stave. V cene je aj slák
a vystužené puzdro
Piano,
(
0948 523 325.
sláèik 4/ 4, je vo ve¾mi
dobrej kondícii pre
zaèiatoèníkov, konzervatoristov (40)
88
klavírna kladivková
F A T A R - H a m m e rmechanik, 20 zvukov,
( 0910
635 104.
Ä Pr edám
0907 809 372.
ÄPredám
s
triede. Ideálna náhrada
Ä Predám pekný hranatý
dvojpedálový
-
n a-
violonèelo v dobrom
info@ job24.sk
censed tremolo so
dreva, nejde o žiadny
Je
831.450.
-
hm at ník a chró m ové
puzdro (70)
m in ika m e ru .
MHz
prenosný kufor, pár
v
HD, zvuk 5 kanálový,
p r e-
ladite¾ných Frequenzií
821.725
Predám saxofóny b-soprán, es-alt super Classic, es-alt Kehlert,
es-alt zlatý classic super, americký Martin
a Cohn, všetko vo
výbornom stave (dohodou) ( 0904
693 630.
repro
cvièenia (479)
Ä Predám
mikrofón na dychy,
Predám saxofóny: bsoprán, nový, zlatý, esalt zlatý, výborný stav,
es-alt strieborné 2 ks
a zlatý de Luxe, strieborný Kehlert (po
150), b-klarinet Amati
(80) a zmenšené
dva tenory Toneking
( 0904 693 630.
vlastné
štýlov
jpredávanejší vo svojej
Ä Predám super saxafón
c la ssic
PREDAJ
(
klavírne
20
ks.
husle 3 / 4, 2
Jedny
sú
zachovalejšie, druhé
trošku staršie. Cena za
obe je 85 €, k tomu
puzdro a sláèiky . Je
možné odkúpi aj osobitne (85)
579.
(
0904 305
6
Ä Predám 3/ 4 husle, za
poplatok ich aj osadím
a sk o m ple tizuj em
(
a ïalšie
Ä Predám
0902 185 409.
Ä Predám
staré vieden-
(
0914 278
62 kusov ne-
poškodených kníh, sú
ské husle, cena je dohodou
(
776.
10 literatúra
0904 003
&&
tam romány, pouèné a
prírodopisné žánre,
c e n a j e 1 0 0 € , p o-
246.
prípade dohoda a je
Ä Predám
nutný odvoz
originálnu
malú heligónku C-F d-
ladenú. Je k nej aj
pekné kožené puzdro
v štýle pastierskej
ka psy , o rig iná l ruèná
práca. Možnos posla
aj na dobierku (420)
(
0918 455 332.
Ä Predám
Ä Predám
0915
Ä Predám
tieto knihy :
detská literatúra Paula
Danzigerová - Ambra
Èierna = 2,50 €, raz
èítaná, ako nová, 119
strán Michael Gerber Barry Trotter - paródia
základe
(25 0), pišto¾ Wlt her
ktorých bol nakrútený
na
PPK = náboje, chýbajú
ú spe šný seriál Sever
pažbièky a úderník
proti Juhu. Cena za 1
(150), pišto¾ CZ Duo Z
diel 2 €
( 0907
534
485.
knihu od Ro-
bina Cooka: Muž, ktorý
sa hral na Boha,
vo
v e¾m i d obrom stave.
Cena 3,50 za kus plus
(
poštovné
0908 226
177.
t ri hist or ické
knihy . Sú vhodné aj
E-mail: a.tobola1@
Ä Predám
ako
darèek
a
1
x
v Bratislave alebo v Nit r e . Pr osí m re ag ov a 
h l a v n e p r o s t r e d n í ctvom emailu. John
Faunce - Lucrezia Borgia, 320 s.,9 €, pevná
v ä zba Siby lle Knaussová - Markíza de
ÄPredám
knihy
od
Sade: Román jedného
Dunlop GCB-
= 2,50 € - prelistovaná,
L e o n a r d a S . G o l d-
manželstva, 296 s., €,
9 5 . O r i g i n á l C ry ba by
nová, 336 strán Luc
berga: 1. Smrtiaca
pevná väzba
Wah,
Besson
a
prax 2. Zákerná lieèba
294 552.
m ax im álne 10 krát,
zakázané mesto = 3 €
3. M ozgové impulzy .
ako nový. Dôvod pre-
- raz èítaná, ako nová,
Knihy sú vo výbornom
daja:
159
stave, cena 5 € za kus
použitý
jednak
je
-
Artur
strán
Meg
nevyužitý a jednak od-
Cabotová - Princezná
s poštovným
c h á d z a m d o z a h r a-
v zácviku = 2,50 € -
226 177.
nièia
neèítaná, nová, 224
a
predávam
v šet ko. Cena 50 €
(
Eleonóra Gašparová -
0908 103 717.
Ä Predám
zachovalú 2-
r ad ov ú h elig ón ku C F
ladenie, lacno
( 0944
096 033.
Ä Predám
strán
Fontána pre Zuzanu =
2
€
-
raz
èítaná,
zacho v alá , 1 44 strán
kuchárky
(
0908 125
019.
akordeón, 96
basov, pre šikovného
majstra, alebo kto si to
v ie u ro bi . C h ýbajú 2
rohy na mechu. Mechy
nie sú deravé. Ostrý
z v u k. N utné n ala di ,
prevoskova. Cena 90
€. Je k tomu aj kufor
(
0907 535 320.
ÄPredám
akordeón
Ä Predám
Peter Pan -
D o b r o d r u ž s t v á l i e t ajúceho chlapca, ktorý
žije vo vlastnom svete.
Vo svete, ktorý si musí
chráni
pred
Ä Predám knihu od Franc i sa R o a - R i skan t ný
zákrok, kniha je vo
v e¾m i d obrom stave.
Cena
3,50
poštovné
(
177.
knihu Tatry, v
prí pade záujmu ma
poštovné (4)
je ako nová, málo
ïalšiu
používaná.
série
Pekné
osobný odber 5 € v
ešte
TN, dobierka 7 €. kontakt:
zadarmo menší akor-
táziu
gmail.com
deón
d e  o c h z á u j e m o l i teratúru (3)
( 0905 194 350.
278 776.
ruène
vyrábanú kalimbu s rezonanènou doskou z
agátového
dreva,
Ä Predám
(
0914
(
0904
693 960.
Ä Predám knihu Lexikon
-
Reryal
Kanbay.
po stie¾ky , sú tou pra-
Kniha je ako nová,
vou knižkou pre chvíle
málo používaná. Cena
pohody a zaspávania.
osobný odber 10 € v
10
Zavedú vás za zvierat-
TN, dobierka 13 €.
tónmi. Šírka kalimby je
kami do kúzelného
kon t akt : m j ezikova@
14 cm, dåžka 18 cm,
lesa, stretnete princov,
gmail.com
hrúbka 2,5 cm. Zvuk je
ry t ie rov a prežijete s
h a r m o n i c ký a j e m n ý.
nimi mnoho úžasných
Kalimba je ty pický af-
dobrodružstiev. Z ob-
rický hudobný nástroj.
sa hu : Ako ko hú t ik so
Nástroj sa drží oboma
sliepoèkou na orechy
rukam i a prstam i sa
chod ili Vlko ve èižm y
ladenú
do
F,
s
u d i e r a p o j azýèkoch .
Zvuk je rozprávkový
(49)
( 0904 181 104.
D ed uškova rukavica,
Maškrtná líštièka,
Žabka, Rozprávka o
neposlušnej
koze
vysoká stabilita vïaka
koa xiálnemu riešeniu
rotorov,
digitálny
vy sielaèka 27 M Hz,
úèinný gyroskop, automatické zastavenie rotorov pri náraze. Technická špecifikácia:
rozm ery : 55 x 11 x 24
cm , do sa h do v ýšky
cca
10
-
15
min.
U m b e r t a E c a s n á z-
D ob íj a nie: cca 2 hod.
vom Pražský cintorín.
Batéria: 3.7 V 1000
Je to nové vydanie his-
aj na dobierku
( 0900
654 321.
mAh
( 0948 940 350.
Ä Predám
RC vrtu¾ník
M J X T41C/ T641C s
kamerou
Ä Predám
úplné novu
knižku, vhodnú aj na
podarovanie, z edície
sme, Viktor Hugo-
M á 4 48 strán (10)
(
(50
€)
(
0948 940 350. CA
Ä Predám RC
Tank Ger-
man Panther 1:16, airso f t , z v u k, d y m (8 5 € )
( 0948 940 350. CA
0907 034 788.
(
0904
encyklopédiu
¾udského tela. Cena 6
€ za ks. Alebo 10 € za
( 0944 391 485.
Ä Predám knihy Láska a
vojna - 3 diely, Nebo a
peklo
13
&
PREDAJ
-
2
diely
o
obèianskej vojne v
Ä Predám
PREDAJ
úplne nový
j ed ále nsky set 1 + 4 ,
nevybalený, cena 169
ÄPredám
model
parného stroja, ten
najkrajší aj zberate¾mi
h¾adaný a hodnotený,
málokedy
takto
€, pošlem na dobierku
farba jelša orech
(
0903 506 545.
Ä Predám
jedálenskú
s
súpravu. Súprava ob-
originál kahancom
sahuje stôl, rohovú
zachovaný,
(180)
(
aj
0903
976
tabu¾u
a
smaltovanú
„Smetol“,
zberate¾mi dobre hodnotená a vyh¾adávaná,
v dobrom stave. Cena
€)
stolièku.
2
sady.
Súpravy boli málo
rozmery 50 x 34 cm,
(90
lavicu
Napredaj
332.
Ä Predám
693 960.
Ä Predám
2 ks
nábytok
01 Predám
12 hobby
mjezikova@
osobností 20. storoèia
Rozprávky do
model
cca 30 m. Letový èas:
Ä Predám novú knihu od
Cena
zo
rozprávok.
povzbudia detskú fan-
ÄPredám
0908
- Neživá príroda. Kniha
obrázky
s
(
205 085.
ete, keï si preèítate
menšou chybou (290)
RC
vrtu¾níka T-11 Shuttle,
poštou, cena 4 € +
Ä Predám knihu Rekordy
v
gmail. com
ÄPredám
kontaktujte, pošlem
s k o n è í ? To s a d o zv i-
vzbudia
0907
C hrám matky božej.
Ä Predám
puzdro. + dám k nemu
deti,
plus
0908 226
zloduchmi. A ako sa to
a
(
torickej fresky. Pošlem
Delicia Chorál IV +
pre
( 0908
(50).
Ä Nutne nákupné povolenie ( 0919 344 108.
èítané. Osobný odber
728 741.
PREDAJ
mol, plne funkènú, vy-
(
USA
( 0903
976
332. BA
Ä Predám pišto¾ Tokarev
TT33 + náboje. Cena
p o u ž í v a n é a s ú v d obrom stave. Cena 75
za kus. Pri odbere
s p o l u - z ¾ a v a . B l i žš i e
info
( 0914
alebo
700 229
mailom
na
mayko.alojz@
gmail.com
Ä Predám
jedálenskú
zostavu do kuchyne,
rohová lavica, stôl 2
Aj naï alej u nás platí možnos bezplatnej OBÈIANSKEJ inzercie na inzertných
kupónoch zo všetkých slovenských a èeských inzertných novín, vrátane zaniknutých.
Je to naša služba zákazníkom.
s t o l i è k y , n o v á - n epoužitá masívna, cena:
dohodou
583 366.
(
0908
7
ÄPredám
masívny
používaná 3 roky , o
trojsed,
¾udový jedálenský set:
rozmeroch: 1,7 m +
k r e s lo ( 8 3 0 )
stôl, dve stolièky,
2,5 m, dekor „hruška“,
950 380.
lavicu a policu. Náby-
pracovná doska vo
t ok j e p osp áj aný dre-
farbe
Ä Predám
venými klinmi, bez
mlieène sklá, ku KL
použitia kovových spo-
možnos dokúpenia
jovacích materiálov.
elektrickej rúry (100 €)
Vhodný do slovenskej
+ digestor a nerezový
izby . Cena 290 €, do-
drez gratis (500)
h o d a m ožná
( 0903
468 979. BB
ÄPredám
„travertín“,
(
0918 969 411.
ÄPredám
rumunský
ku chy òu , d ob rý st av ,
rustikálny nábytok. Ko-
dåžka 311 cm + 120 cm
moda rohová tmavá
+
dvojdielna 170 €. Ko-
kuchyne „U“ + pult
(
dåžka 1 82 cm . Diges-
m o d a b le dá 12 0 €
Ä Pr ed ám
p ekn ý r eg ál,
ktorý je ako nový,
d re v o j e b uk, vh od ný
na knihy a podobne, ja
som ho kúpila za 50 €.
Rozm ery : šírka 159
c m , v ý š k a 1 5 4 , 5 cm ,
m á 5 p o l i è i e k ( 30 )
(
nevyužitú
knižnicu
r e g á l , v y-
r ob en ú z lakovaného
borovicového masívu
s rozmermi 80 x 30 cm
a
výškou
100
cm.
Drobná prasklinka bez
vply vu na funkènos
n a ¾ av ej strane j e zoh¾adnená
v
cene.
Preferujem osobný odbe r (15)
(
tvar
doska. Predávame
ešte jedálenský stôl +
4 stolièky. Cena dohodou. Termín odberu
(
dohodou
0907 419
0903 011
917.
Ä Predám
kuchyòu z
výstavky, vo farbe
Ä Predám
nádhernú ro-
hovú knižnicu, odtieò o re ch, zm estí sa tam
ve¾a kníh poprípade
hraèiek a pod., v strednej otvorenej èasti bol
kedysi televízor, môže
však
poslúži
ako
ï a lš i a p o l ic a n a èo ko¾vek (200)
(
0905
955 951.
Ä Pr ed ám
kr ásnu starú
knihovòu so stolíkom.
Super ako solitér (300)
( 0903 241 650.
Ä Predám
Ä Pr ed ám
d v e knižnice
€
(
0918 541 720.
Ä Predám
(
0903
278 121.
šatníkovú
Ä Predám
obývací kom-
skriòu borovica kombi-
plet, ku ktorému je
n o v a n á s d r e v o t r i-
ešte aj skriòa a konfer-
eskou, so zrkadlom a s
enèný stolík, odber
dvoma šuplíkmi, šírka
m ožný do 14 dní (85)
140, výška 200, håbka
( 0915 408 011.
50, vo v e¾m i d obrom
stave, málo používaná
(150)
(
0905 619
348.
ÄPredám
Ä Predám
lacno malú
(
dreva (5)
0918 065
926.
Ä Predám komplet ve¾kú
obývaciu
s t a v e . D o voz m ožný
(
0908 713
941.
Ä Pr edám
s e d a è ku ku-
povanú v júli min. roka
550 €, farba sivo-
Absolútna zberate¾ská
Prie m er platní 18 cm
(700 €)
daja:
ve¾mi
gmail.com,
(
( 0903
stavebný
materiál
21
0905
757 511.
Ä Predám peknú rohovú
PREDAJ
Ä Predám krbové dvierka
èierna. Sedaèka sa dá
Ä Predám komodu. Mám
roztiahnu na ve¾ké a
tri kusy, takže sa môžu
taburetka
pohodlné spacie lôžko.
kombinova kdeko¾vek
eskach
B e z ú l o ž n é h o p r i e s-
do
Možnos
Natuzzi. Pravá talian-
dobierku
to ru . R o zm ery : 251 x
dokúpi aj skriòu (99)
ska koža. Je ve¾mi po-
269 114.
( 0907 822 734.
hodlná,
150 cm, plocha lôžka:
199 x 129 cm (350)
(
0908 159 347.
ÄPredám
bytu.
Ä Predám
kompletné
zariadenie do spálne:
celokoženú sedaèku +
k o l i-
na mieru, žiaruvzdorné
znaèky
sklo 4 mm hrubé, aj na
na
a
976
332.
sahovanie.
mm x 2210 mm x 636
( 0908 051
io n , r . v . o kolo 1860 .
zberate¾sky zaujímavé.
lukas.baran13@
648.
pla tn e, zn. Sy mphon-
farby z kvalitnej kože v
výška x dåžka: 2016
mm (100)
gramofónu, na kovové
platní, ktoré sú tiež
1 . 3 9 0 € . D ô v o d p r e-
x
starožitný
po ly fó n - p re dch od ca
L + kr eslo bordovej
2.300 €. Predávam za
šírka
com
stor. Plne funkèný. 7 ks
+
-
mapo9889@ gmail.
daciu súpravu v tvare
skrine sú. Cena 100 €
Rozmery
(
0911 150 162. E-mail:
k o ž e n ú s e-
i n f o n a e - m a i l : k o i s-
možná.
Sim on Plössl Wien
rarita z polovice 19
Ä Predám
s t ar áv acia ce na bo la
dohoda
s
v y s ú v a c í ï a l e ko h ¾ a d
Ä Predám
stenu vo výbornom
(150)
stave,
koženým puzdrom a
meradlom + funkèný
v i d i e  n a ž i v o . O b-
málo
používaná, tip-top
stav . R ozmery 260 x
260. V prípade záujmu
Ä Predám
(
0914
liatinové kotle
na tuhé palivo: 4-èl.
615 €, 5-èl. 670 €, -èl.
770
€.
Slovenský
sedaciu
skriòa, komoda a dva
súpravu s bielym poa-
n o èn é s t o l í ky èier ne j
h o m , r o h o v ú , 2 7 0 na
l e s k l e j f a r b y . K o m-
kvalita, najnižšia cena,
230,
pletná cena za všetko
dovoz v cene, možnos
3
+
2
+
zachovalá,
roh,
bežné
znaky používania,
väèšieho priestoru. Je
záujmu
za
15 €
(
0910 790 880.
Ä Predám
zelenej
farby,
nevysedená,
230 (140)
734.
Ä Predám
novú èiernu
skriòu trojdverovú
(159)
(
v
( 0917 387
ÄPredám
mer
súpravu v super stave,
sedaciu
20
starožitnosti
overená
cenu (615)
(
0903
032 615.
Ä Predám
n o v é p a t e n-
tované
tepelné
zar iad en ie nahrádza-
734.
Ä Predám
júce kotol. Ústredné
spálòu skriòa
- š í r k a 2 , 7 0 m , h åb ka
zlatou.
Dvere
z a súv a cie. K to m u j e
komoda so 4 šuplíkmi
rozmer - šírka 80,
håbka 50, výška 80.
Dohoda o cene možná
(150)
výrobca,
aj montáže za výhodnú
0907 822
(
0904 246
753.
peknú,
( 0949 138 450.
0907 822
biela + kombinácia so
r o h o v ú s e-
daciu súpravu do tvaru
U,
(
je 260 €
6 0 výška 2,15. Farba
masívnu
novú,
ÄPredám
m ožná (170)
do druhého by tu, kde
ku ch y nskú linku, takako
(
la ale písa pre bližšie
956.
slovenskú
júcom
rýchle jednanie
nosti. Je možné ju
Rozm ery 290 x 160 x
20
bez dekorácií. Dohoda
predaja je sahovanie
36 cena 30 € 112 x 74
cena
g A l ä n d e r v o v y n i k a-
stav. Dohoda možná =
a drezu. Prosím nevo-
zachovalom stave.
35
a p a r á t z n a è k y V v i-
s a d o v e ¾ k e j m i e s t-
dy hované 195 x 56 x
x
obývaciu
Fimamobel. Dôvod
0908 660 682.
geoservis@ post. sk
stenu v dobrom stave,
Cena bez spotrebièov
ve¾mi pekný v prípade
( 0944 239 379.
ÄPredám
pohodlná, ve¾ká - hodí
(
0903
E-mail:
ve¾mi zachovalé. Top
bez matraca. Všetko je
Kupovaná 07/ 2012 vo
ludovit@ gmail.com
(
€)
332.
Ä Predám starý nemecký
ks, vešiaková tyè 2 ks.
M á m a j sto lí k, j av or,
(35)
0905 258
doska bez výrezov.
60 cm - 35 € a bielu
zostavy sú úplne nové
(
316.
pod¾a seba, pracovná
rozmerov 175 x 25 x
80 cm - 50 €. Obe
(190)
zachovalom stave. Je
pra v praèke aj práši.
rozmerov 200 x 30 x
976
nepoškodená. Police 3
orech,
zostavu
(90
Možnos aj dovozu
možnos uloži skrinky
na nej poah, dá sa
policovú
úložným priestorom,
elektronický fotoblesk
skladá sa zo 4 èastí.
skutoène
zostavu,
odtieò
detskej izby + poste¾ s
kou o bj e ktí v ov a p lus
šírka zostavy 274 cm
skriòu, je skoro nová,
361
zelenkavá, vhodná do
s v et lo hn ed ú
policovú
nábytok do
Slovenský výrobok. 3
cm,
dåžka
v Kike. Pôvodná cena
785.
0903
kom odu zo svetlého
tmavo hnedá/ biela,
0904 964 231.
ÄPredám
cm,
tor, plynová varná
0905 416 556.
(
0949 458 188.
9-roènú
122
dvojsád,
ÄPredám
kúrenie bez kotla, bez
Ä Predám
Fl e x a r e t I V,
kom ína, bez ply nu a
dvojoká zrkadlovka
bez strát. Najlacnejšie,
ohodnotená ako druhá
n a j b e z p e è n e j ši e , n a-
najlepšia
dvojoká
j j e d n o d u c h š i e a n a-
zrkadlovka na svete v
jspo¾ahlivejšie kúrenie.
s e d em de siat y ch ro k-
C elé kú re nie za cenu
och, v super stave,
kot la. Nízka spotreba
všetko
funkèné,
elektrickej energie.
sa m o spúš, m atnica,
Staèí iba 10 A istiè.
zaostrovanie, expono-
Elektrinou lacnejšie
vanie,
0903 322 836.
zachovalý
obývaciu
vzh¾ad, minimálne
stenu starú zhruba 3,5
používaná, komplet s
roka.
koženou brašnou, kryt-
Ako
nová.
Ä Predám
(
použité pele-
tové kachle - vzorky z
8
predajne. V ponuke aj
poly uretánovej farby
nepoužité, výkonovo 6
na baze plastu. V cene
25
je komplet cely set t.j.
kW,
verzie
t e-
p l o v z d u š n é a t e p l o-
Samotná
vodné. Doveziem,
bránièka,
zapojím a zaškolím
vodiace
obsluhu.
Platná
dorazové kolieska,
záruka, servis
( 0905
ko¾ajnica
984 437.
ståpy,
kolieska,
(799)
(
0907 416 740.
Ä Ponúkam
na predaj
Ä Predám ruène kované,
kuchynský sporák Fiko
masívne umelecké
70 na tuhé palivo, ¾avé
mreže. Rozmer mreží:
zaústenie, liatinové
85 cm x 55 cm Ideálne
platne, ve¾mi málo
na okno 90 x 60. Cena
(
100 €/ ks. Množstvo 8
používaný (130)
ks (1 00 )
0910 226 830.
Ä Predám
používané
r a d i á t o r y K o ra d. Boli
(
0905 345
156.
dvere
roky a potom zdemon-
otváravé, rozmer 920 x
tované a uskladnené.
2050 dôvod predaja
22/ 600/ 700 - 2 ks - 25
opaèné
€/ kus 22/ 600/ 500 - 3
Dvere majú z polovice
ks - 20 €/ kus 11/ 600/
výplò a vrchná èas je
9 00 - 1 ks - 2 0 €/ kus
drôtosklo
22/ 900/ 600 - 1 ks - 40
009.
(
erých z¾ava
0903
v ýška - 1, 16 m (600)
( 0905 345 156.
ÄPredám
kované
mreže. Výška 135 cm,
šírka
140
cm.
M n ožst v o 2 ks. Cena
( 0905 345
160 €/ ks
156.
Ä Predám bezpeènostné
dvere pravé, ¾avé. Sú
Ä Predám nové hliníkové
namontované asi 2
€/ kus, pri odbere viac-
Ak v inzeráte uvediete predajnú cenu, máte
vyššiu šancu rýchlo preda.
brána,
¾avé,
von
otváranie
(
0948 491
Ä Predám exkluzívnu dy-
zateplené minerálnou
vlnou,
povrchová
úprava plech o hrúbke
1.2
mm,
zárubòa
dvere
1,8
mm
zárubòa je vo farbe
d v e rí . D v e re sú ko mpletné kovanie, zámky
k¾úèe, skratka namontova a fungujú. Technické parametre dverí:
hovanú podlahu zn.
rozmer dverí: 890 x
Kaindl indian apple
2020. Hrúbka krídla je
blue/ y el. zostatok z
7
používanú gam atku
ve¾kej
uzamykanie,
Gamat 4000, cena do-
poloviènú cenu len za
nezáv islé zám ky , 14
15 €/ m² + dohoda.
ks k¾úèov, 4 ks pántov,
Pôvodne: 33 €/ m²
p a n o r a m a t i c k é
click spoj, zabalená,
kukátko, priepustnos
nová, nevybalená,
tepla 4.0 W/ m², zvuk-
vhodná na podlahové
otesnos Rv = 27 Db,
135 690.
ÄPredám
hodou
málo
(
0905 627
748.
Ä Predám
rovný rebrík-
ový radiátor 450 x 940
cm (25)
(
0905 210
841.
stavby
kú re nie
(
za
0 91 8 2 36
723.
ÄPredám
zemniacu
pásovinu
30
x
4,
balenie po 26,5 m o
váhe 25 kg. Ponúkam
3 ba lí ky za 75 € (75)
( 0940 826 858.
cm,
19-bodové
záruka
2
roky.
2
Aj
pozáruèný servis. Ex-
ÄPredám
luxusný
prírodný obklad na
vonkajšie aj vnútorné
použitie. Obklad je
t e r ié r, int er iér . D á sa
posla po celej SR za
15 €
( 0905 745 426.
ÄPredám
šalovacie
tv r dá lám aná bridlica
dosky doka, 250, 300,
m a s í v n e j š í c h
3 50 , 4 00 x 3 00 0 x 27
originálny te-
rozmerov a sýtych
mm. 120 ks., á 9 €/ m².
h lo v ý o b kl a d , ž i a d n a
farieb. Rozmer 60 cm
A dosky 500 x 2000 x
betónová imitácia,
x 15 cm x 3 cm/ jeden
21 mm. 100 ks á 11 €/
m á m a j r o h ov é ku sy ,
panel. Hrúbka 2,5 až 3
m ² . D osky sm e kúp ili
zostatok zo stavby, asi
cm. Posledných 10 m²
na chatu ale teraz ich
sk l a d o m . C e n a 4 5 € /
už nepotrebujeme.
Ä Predám
500 m² lacno
(
0944
468 250.
m²
ÄPredám
sieku
na
( 0915 731 311.
ÄPredám
vchodové
za te ple nie zv y šok zo
dvere materiál smrek-
z a t e p ¾ o v a n i a
ový
p an elá kov . 1 ba len ie
morene
j e 50 m ². K disp ozícii
pravé, nepresklene,
ešte
12
euro
hranol,
na
balení.
robene pre vlastnú
potr ebu. D ver e sú aj
Výborná kvalita fasáda
so zárubòou rozmer
a j i n t e r ié r . N o r m á ln e
zárubne je V - 207 x S
stojí od 40 € vyššie
(
novú
plechovú posuvnú
b r á n u n a ko l ie s kach
plus bránièka o výške
1 6 0 0 m m . B o l a v yrobená 02/ 12, no nebola osadená. Bez
známok najmenšej
Brána
striekaná
v
r
s
t
v
101
cm
27
(200)
zoznámenie
(
0905 413 068.
ÄPredáme
korózie.
-
( 0915
420 694.
orech,
Predám aj jednotlivo.
0944 279 029.
dosky sú nové
je
tromi
a
m
i
Ä Predám dubové foršne
( 0915 059 375.
ÄPredám
kované
ba lkón ov é zá br adlie.
Povrchová úprava m e d e n á v y pa ¾o v acia
f a r b a . D åž ka sp od ne j
èa st i - 6 , 4 0 m , d åžka
v r chn ej èast i 5, 30 m ,
VŠ, 178/ 80, chovate¾ka,
gazdinka, záhradkárka,
h¾adá slušného pána,
domáceho kutila, najlepšie
s demi, ktorý ocení
starostlivos ( 0940
807 270. PN
Mám 49 rokov. a nebaví
ma by sám. H¾adám
možno práve teba,
obyèajnú ženu do koèa i
do voza. Nie je podstatný
výzor, ale dobré srdce. Ja
som skôr domased,
domáci kutil a záhradkár,
nepijem, skúšam presta
fajèi. Mám rád dobrý
rock, zaujímavú knihu a
chýba mi partnerka, ku
ktorej sa môžem pritúli a
zdie¾a s òou dobré i zlé (
0908 788 346. NZ
58-roèný muž, 70 kg, rozvedený, h¾adá priate¾ku do
60 rokov, 65 - 70 kg, na
vážne zoznámenie vzah.
Malacky a okolie, Galanta
a okolie. Záujmy: Práca
okolo domu, príroda, šach
( 0944 948 171.
Mám 35 rokov a v BA
h¾adám kamošku do 29
rokov, ktorej vyhovuje
tanec a hudba v Umelke v
BA pod. kamkatanec@
azet. sk.
H¾adám partnera na
vážnu známos na
príjemne prežitie jesenných
dní. Ak máš záujem tak sa
ozvi ( 0918 645 660. BA
H¾adám priate¾a nad 60
rokov ( 0905 641 237. NR
H¾adám teba, ak máš od
39 do 42 rokov, si dobrého
a èestného srdieèka, zabezpeèený, zamestnaný,
podnikate¾, máš rád deti,
prírodu, zvieratá, máš
auto na pekné výlety
neznášaš neveru a si
nealkoholik
rodinne
založený a túžiš po rodinnom živote ozvi sa mi,
možno nám to spoloène
vyjde ( 0904 242 069.
KE
Ahojte; týmto by som rád
našiel ženu alebo sleènu na
foot ; ktorá miluje keï jej
muž láska masíruje a
bozkáva nožièky; milujem
aj keï má žena lodièky a
silonky, teším sa na teba...
1chalanX@ azet.sk
Ján, 52 rokov, 180 cm
výška, som veselej
povahy, zodpovedný,
úprimný, pozorný, rád
pomôžem v domácnosti.
H¾adám ženu od 40 - 50
rokov, veselú, úprimnú,
spoloèenskú. Mám ve¾ký
rodinný dom, v ktorom
bývam sám a chcel by som
nájs osôbku, s ktorou by
som strávil spoloèné chvíle
napr. aj u mòa doma. Som
nefajèiar a pijem len
príležitostne. Som zamestnaný ako stolár ( 0907
833 215. ZA
Som z Bratislavy, mám 30
rokov a h¾adám 28 33roènú ženu. Nefajèiar, s
romantickou dušou (
0949 710 772. BA
H¾adám koèku, cca 25 35 rokov, bez záväzkov.
Som úprimný, milý, viem èo
od života chcem a urèite
nebudeš ¾utova ( 0904
636 924. BS
Muž, vek 46 rokov, 185 cm,
82 kg, rozvedený, h¾adám
úprimnú ženu na priate¾stvo a výlety na Oravu
a Kysuce. Nitriansky kraj.
Som nefajèiar a neholdujem alkoholom ( 0940
827 444. NR
Ahoj, som 56-roèný, rozvedený otec dvoch dcér,
ktorý h¾adá partnerku na
strávenie spoloèných chví¾.
Som športovej postavy,
nefajèiar a rád trávim èas
v prírode a prácou popri
9
dome. H¾adám spriaznenú
dušu na trávenie dlhých
zimných veèerov a spestrenie vo¾ného èasu, pretože dvom je na svete
veselšie. Preferujem kontakt SMS, pretože elektronika nie je moja silná
stránka. Ak si milá a sympatická budem rád ak sa
ozveš. Okolie Bratislavy je
výhodou, ale nie podmienkou, Pavol ( 0904
609 350.
57-roèný vdovec, nefajèiar, výška 165 cm h¾adá
nenároènú priate¾ku s dobrým srdieèkom. Moje
zá¾uby: záhradkárèenie,
príroda, tanec, hudba.
Bývam na Liptove ( 0915
430 727.
H¾adám diskrétnu milenku
na obèasné stretká, mám
30, pracujem v Rakúsku,
TT kraj, teším sa!
mufuza666@ azet. sk
7211, 7745, 7245,
3011,
3511
a
p o-
diesel, super nízka
som
z
BB.
spotreba, hy draulika,
dobne,
m a r t in b b 2 @ a ze t.sk
vleèka, pluh (1.000)
( 0903 502 190.
0903 903 931.
Ä Predám
malotraktor
28
õõ
t or , b rzd en ú nápravu
1202,
náprava
s
aj s kole sami z Fiata
uzávierkou, pridaná
Ducato, ve¾mi mocná
p r e v o d o v k a s v ý v o-
+ hrubé 16 " kolesá s
dom na predný náhon,
„C“ gumami. Hliníkové
šípové kolesá 6,50
boènice otváracie, tiež
16, š: 120, dl: 220.
z Ducata. Všetko je v
Traktorík
n o-
dobrom stave uložené
vopostavený + dohoda
v s u ch u . K om plet za
( 0910 356 711.
200
Ä Predám
ZTR
V3S
je
rotaènú kosu
165, okr. TV
(
Ä Predám
malotraktor
domácej výroby, motor
Lada
1200
s
uzávierkou, komplet
e l e k t r i k a , n o v á a u t obatéria, zadné kolesá
24-šípové, náprava
z ú ž e n á V 3 S a p r í slu š e n stv o 2-ra dlièný
pluh,
kultivátor,
2- kole so v á v leèka
(
ku lt ivá t or n a
Agzat, je urèený na
ky prenie ¾ahkých a
stredne ažkých pôd.
V zadnej èasti má
pôdy.
toru na pravý boèný
hriade¾
(
0915 962
Vari s príslušenstvom
(780)
(
0907 425
Ä Predám
m alotraktor
stave s príslušenstvom
- pluh obracák, nastavovacie teleso, brány,
kultivátor, prídavné
závažia, rotavátor
(690)
traktor, doma
robený, ve¾mi silný, má
hy drauliku, kardan,
závesy,
dve
vleèky , pluh, trojak,
Terra v zachovalom
(
0907
244
kosa ZTR 165, všetko
do kop y ce na 3 . 20 0 €
p l u s do ho da
(
0915
Ä Predám novú digitálnu
liaheò na vajíèka, cena
( 0907 181 800.
Ä Predám kabínu na Zetor aj na ty py 5211,
ÄPredám
záhradný
Vari,
prevodovka DSK-317,
r ý c h l . 3 + R , s p r í sl u š e n s t v o m - k o mpletný rotovátor z
prevodovkou, pluh
obojstranný - obracák,
nadstavovanie teleso,
j e d n o v e ¾ k é z á v a ž i e,
dve malé závažia,
brzdená
vleèka
-
továrenská výroba,
nov ý po ah sedadla.
(
(1.100)
0948 904
403.
malotraktor
domácej výroby, motor
1 2 0 2 , j e d n a p r e v o-
1202,
ruèná
h y-
d r a u l i k a , i h n e ï k o dberu,
súrne,
pri
rýchlom jednaní z¾ava,
odber okamzite
0919 037 771.
(
(
41 cm (129)
0910
traktor,
domácej výroby , podvozok T805 s motorom
Š k o d a 1 2 0 2 . Tr a k t o r
funkènú
h y-
drauliku, nové šipáky.
K traktoru je vleèka,
nové
náradia
na
obrábanie pôdy. K
nov ý m ot or, kom plet
po GO Major 30. Cena
za motor je 700 €,
cena za traktor je
2.500. Plus dohoda
(
0908 419 644.
Ä Predám
kosaèku
zachovalú,
Fort schritt a iné (99)
( 0907 764 905.
Ä Predám
mársky krovinorez.
Súèasou stroja je
strunová hlava, kovový
kotúè a popruh. Technické
parametre:
Hmotnos 8 kg Obsah
43 cm³ Výkon kW/ PS
pneum atické
sejacie stroje, prac.
záber 2,5
4 0 . m a i l : v i l i a m . n o-
stroje sú urèené na
votny@ centrum.sk
výsev husto siaty ch
Ä Predám
krovinorez
AL-KO
BC
4125,
kúpené 04.2012 za
200 €. Dohoda možná
( 0905 539 850.
Ä Predám
MF 70 s bub-
novou kosaèkou, plne
f un kèná , a le sta v odpovedajúci
8 m. Sejacie
obilnín - pšenica, ovos,
j a è m e ò , r a ž, olej nín ,
strukovín
fazu¾a,
-
hrach,
bôb,
vika,
kukurica, sója, repka,
veku,
pokazené štartovacie
zariadenie
-
omotaním šnúry, chytá
na jedno potiahnutie,
pridám sahovák na
ïatelina a tráv. Ve¾kos
osiva od 1 mm 10 mm.
Náhradné diely pre sejacie stroje Pneuse
(
0905 466 074.
Ä Predám na Zetor 3545,
doklady na prihlásenie,
(
cena 500 €
0903
527 186.
Ä Predám
Zetor 3340,
ventilátor. bubnová
r.v. 1993, s èelným
kosaèka je stará cca 6
nakladaèom Grays
rokov (500)
(
0948
Ly nkon 420. Traktor
má 4300 motohodín.
759 315.
Ä Predám kosaèku Agro
trac. Záber 95 cm,
nastavite¾ná výška
kosenia, 4 taktný motor Briggs&Stratton, 5
rýchlostí dopredu plus
Všetko v pôvodnom
stave,
žiadna
skla daèka. ŠPZ, KO,
555 111.
Ä Predám kombajny plne
funkèné
kefa pred zberným
a 1987
košom, radlica na
631.
(
0948
301 101.
r.v.1989
(
0903 540
Ä Predám 7245 silný motor,
Ä Predám
( 0904
STK d o 2016
spiatoèka, valcová
komplet
p o d-
traktorovú
v i a z a n ý , z a d n á h y-
kosaèku Dy namark,
draulika dvojpiestová,
motor Briggs Stratton,
dvojèinná, traktor sa
výkon
2
zdvihne na predné
n ožo vá, šírka záberu
kolesá, motor maže na
98 cm, rýchlosti 5 + 1.
5 , 5 , n o v á r o l p r e v o-
12,5
Cena 650 €
HP,
( 0907
543 192.
ÄPredám
novu
p r o-
fesionálnu kosaèku
znaèky Husqvarna
7021 RS, záber 53, cm
variabilný pojazd, silný
motor až 7 HP, pošlem
info
na
(
0905
pluh, vhodný
n a m a l o t r a kto r a leb o
(
predná
uzávierka, riadenie Orbitrol, pneu nové, 14platòové
predné,
závažie, bez alebo
s TP, cena 8.800 a s
TP 9.800 + dohoda
(
0902 492 080.
ÄPredám
okrasné
ÄPredám
šrotovník
kladivkový, seèkáreò s
motorom, kosaèka
M F - 7 0 , f u k á r s m o-
všetko
vo¾no korenné aj v kontajneroch, rôzne ve¾ko st i, cen y sa od v íj a j ú
od ve¾kostí
0907 815 190.
torom
Carraro
str om y lipa malolistá,
792 958.
Ä Predám
dovka,
náprava,
Teru, cena 25 €
motorový far-
(
0908 148 811.
z n a èky Al ko Q uatt ro
aj na dobierku, viac
málo používanú vleèku
z a c h o v a lo m st a v e
Ä Pre dá m
358 747.
ÄPredám
sneh (850)
ÄPredám
má
1,5/ 2,0 kW/ PS. Záber
opravite¾né, štartuje sa
z a A g z a t , V a r i, Ter a,
992 180.
Ä Predám
dovka, zadná náprava
287.
85 €
Ä Predám
dva
720.
896.
tr akt oru je zakúpený
465.
m alotraktor
955
Vše tko p lne f unkèné
0903 461 531.
skyprenej
( 0903
€
malotraktor
0905 744 901.
Pripája sa k malotrak-
Ä Predám
na
Oktávia,
slúži na urovnanie
Predám kabínu na Zetor 25 ( 0915 518
944.
diely
výrobu vleèky za trak-
prútový valec, ktorý
PREDAJ
ÄPredám
(
dom . výroby. Motor
Ä P r ed ám
potreby
m alotraktor
domácej výroby, motor
riadkovaè na zemiaky,
zvieratá,
po¾nohospodárske
Ä Predám
6245, 9611, 6748,
v
(
0948
005 681.
Ä Predám
k v a l i t n ý j e-
senný cesnak s výborno u a ró m ou a o lejnatosou. Je vhodný aj na
výsadbu. Dodám aj
väèšie
množstvo.
10
Cena 3,50 €/ kg, pri
Ä Predám takmer doper-
väèšom množstve do-
ené ruánske kaèice,
hoda možná. Pošlem
v laòajšie labutie husi
aj dobierkou. Mám v
1,
ponuke aj spletané
laflesky a rôzne kohúty
rezu 76 mm. Rýchlos
Ve¾mi kvalitný a ve¾ký
v i a z a n i è ky s j a r n é h o
na ï alší chov. Cena
s t r ih a n i a - 2 4 0 0 m i n.
b ar an . R u ším e cho v ,
c e s n a ku , s p l e t e n ý ch
dohodou
25
ks,
4,80
€/
v ia za nièku, á 50 ks =
9, 60/ viazanièka
(
tohtoroèné
(
0917 201
z d r a v é hu si,
mäsový druh, jedna
tená s drobkami 6,70 €
j e d l u n o r-
za kg. Húsatá sú od
m and skú vo v äèšom
malièka chované na
m n o žs t ve u rèen ú na
zelenej
vianoèný predaj, výška
dokrmované kukuricou
o ko lo 2 m , m ô že t e si
prís pozrie, viac info
na 0915 304 494
Ä Predám nefrolepku do
ve¾kého priestoru (50)
( 0904 407 453..
fikus, vy soký 120 cm.
( 0948
034 398.
ÄPredám
(
rastu, biochov
872,
02/
4594
3818.
( 0905
e-mail:
ruza@ wircom.sk.
Ä Pre dá m
hu sokaèky 4
Kaèièka váži nad 3 kg
Èistiaca
kefa.
Napájanie
Výkon
230 V.
4 5 0 W. Š í r k a
Dåžka kábla 5 m - je
( 0908 626 881.
Ä Predám
1 , 5 - r o è n é ho
barana.
ple m en né ho
barana
Berichon.
inárne
v e pr í ky v y re zan é. Po
ukážkovom kornazovi,
v e¾ m i do br é prírastky
lacná doprava (100)
p e k n e o s v a l e n é j a-
( 0902 104 564.
( 0918 219 533.
hòatá. Cena dohodou
p r e d á m q u e s-
santského barana
( 0903 555 636.
Ä Pr ed ám
ple m en né ho
barana Texel typo,
živej váhy
roèného,
s y m-
baran je 16 mesiacov
146 365.
bolickú cenu. Z nášho
starý, ve¾mi k¾udný,
(
chovaný v el. oplotku,
za
chovu, ve¾mi pekný
0905 896 034.
Ä Predám
vhodný na ïalší chov
1 , 5 - r o è n é ho
mladé
po
òom
sú
som ho kupoval mal
pekných potomkov. V
p o l r o ka a st al 1 50 €
prípade záujm u píšte
teraz 220 €
èepele. Nádrž oleja
na email: lenka.sastin-
228 737.
pre mazanie nožov.
ska@ savba.sk alebo
Ä Predám 4-mesaèné vi-
( 0911
e t n a m s k é p r a s i a t ka .
cca
90
471 698.
oveèku
glických oviec suffolk.
Ä Predám
pekné 25 až
bravce aj svinky , po
Rodièia oveèky sú
d o h o d e m o žn o s  d o-
èisté
vozu
suffolky.
Z
d l h o r o è n ý c h
o d-
dobré
mäsové
prírastky, vysokú
výažnos, k¾udnú
p o v a h u b a r a n o v , sú
bez rohov, postaèuje
ich striha 1 x (110)
(
èierno - bielo pálené,
sú
narodené
v
auguste 2012, odber
m o ž n ý i h n e ï . V á ž ia
cca 15 kg. Rodièia
jahniatok sú èisté
kamerunské ovce.
Jahniatka sú z registrovanej farby, možné
doda
s
typu,
( 0915 620 752.
Ä Predám
2 krásny ch
m l a d ý c h c c a 4 - m esaèných
v y k a s-
trovaných bravkov èer-
ušnými
znaèkami. Kamerunské ovce sú ve¾mi
0911
3,5-mesaènú
jalovièku ss, zatia¾
n e r e g i s t r o v a n ú ,
vhodná do chovu aj na
(
mäso (350)
090
3521 338.
Ä Predám jaèmeò kàmny.
N a v r e c o v a n ý . A k é ko¾vek množstvo. Cena
19 €/ q
( 0914
321
922.
ÄPredám
m i n u l o-
roèného
a
t o-
htoroèného muflóna
150
€/
kus,
vymením
alebo
za
t o-
(
0907 347 569.
Ä Pre dá m
ov o s èierny -
25 €/ q, slneènicu pásikavú malú - 55 €/ q,
ovos nahý - 35 €/ q
(
0905 875 952.
Ä Predám slamu na podst ie lku , ce na za ba lík
50
centov
(
0944
087 897.
venej mangalice, na
výkrm . Prasiatka sú
c h o v a n é n a k u c h y n-
291
ských zostatkoch, obilí
a tráve, zdravé, s dobrými prírastkami.
Ä Predám 2 baranèekov
Ä Predám
(
htor oènú d anielku
v á h a cca 35 - 4 0 kg.
Jahniatka sú hnedo -
e-mail: [email protected]
www.vox.sk
557.
mäsového
kamerunských oviec.
( 0903 501 377
0949 276
30 kg, odstavèatá
0944 644 533.
( 0905 168 576
(
vo februári 2012,
porúèam suffolky pre
Z vlastnej alebo dodanej sadzby
bravci
J a h n ia t k a n a r o d e n é
skúseností
Ponúka:
- nízkonákladové noviny
(pre mestá, obce, firmy)
- firemné tlaèivá
- offsetovú výrobu
0918
Svinka a vykastrovaní
1
m ä s o v é h o t y p u , a n-
PRESS s.r.o.
(
jatoèné
11 0 kg, cena 2 €/ kilo
èiernej farby, 1,5 -
alebo na mäso. Má
TLAÈIAREÒ
ÄPredám
ošípané, váha 100 -
bezpeèi aj dovoz, keï
odolné, zosilnene
ošetrené,
kondícia. Kvalitné,
p o d o h o d e v i e m z a-
oviec - mašinka ma
odstavèatá
mienkou vrátenia!
t o m , v h o dn ý n a ch ov
elektrický
Ä Predám
d o b r ý c h r ú k s p o d-
ošetrený proti parazi-
st roj èek na st rih anie
(
0944 542 505.
masového typu. Veter-
baran je na papieroch
( 0 903
2 € / kilo živ ej váhy
p redám len do v e¾mi
kg,
847 421.
váha cca 150 kg, cena
Treba vidie. Perfektná
ÄPredám
VOX
Ä Pr ed ám
Má
Domáci chov
jatoèné
ošípané, m asový ty p,
väèšie a mohutnejšie,
a káèer okolo 5 kg.
ÄPredám
je
telefonujte na
®
(
0944 644 533.
k¾udný. M ožná je aj
Ä Súrne
Baran
nenároèné (70)
mohutného barana.
Ä Predám
40-roèné
palmy dat¾ové, aj jednotlivo
mónov a stimulátorov
€/ 1 kg živá váha.
Ä Predám pekný, zdravý
Osobný odber
pastve,
a o biln ina m i bez hor-
416
k uvo¾neniu nožov.
nový
642.
Ä Predám
hus živá po 25 €, oèis-
0917 750 106.
ÄPredám
2,
Náhradné uhlíky. K¾úè
Cena
dohodou
(
Rodézsky
ridgeback
predám
šteni--aj
atka,
bez krásne
PP, vhodné
ku
deom.
ihneï
cenaOdber
do (5.možný
000)
( 0908 612 217.
stroje
0905 409 937.
ÄPredám
jatoèné
o šíp ané, od chované
doma,
na
PREDAJ
obiline,
vlastný chov. Masový
typ. Váha sa bude pohy bova od 130 - 180
kg. Cena za živú váhu
Predám cirkulár na
elektrinu, bez elektromotora, s vypínaèom
( 0915 518 944.
1,80 €/ kg, možnos
rozrábky na polovièky.
V prípade záujmu ma
kontaktujte telefonicky
na
( 0905 417 520.
Ä Predám
motorovú pílu
Stihl MS 290. Zdvihový
objem valca 56,5 ccm,
dåžka lišty 37 cm. Je v
dobrom stav e lišta a
11
reaz sú úplne nové
(250)
(
0908 118
mm. K cirkuláru je
cová spona 3 €/ ks
nový kotúè. Cena 270
0948 215 512.
€ alebo dohodou
193.
(
0948 215 512.
Ä Predám
reazovú pílu
m ot or ovú CHS 5200:
motor
vzduchom
c h la d e n ý 1 v a l e c, 2takt, obsah 52 ccm,
vo¾nobežné otáèky
2800/ min., objem
palivovej nádrže 0,55 l,
automatické mazanie,
nádrž oleja - 0,26 l.
Píla je nová, pošlem aj
poštou (65)
(
0948
209 028.
Ä Predám štiepací kuže¾
vyrobený
z
ve¾mi
k v a li t n e j n á str ojo vej
o ce le t r . 1 9 , kt o r á sa
používa na výrobu
obrábacích nástrojov je tvrdá, ale nie je krehká a vydrží ve¾kú
záaž (60)
(
0904
Ä Predám
ÄPredám
valec
na
trávnik alebo terénne
úpravy, za malotraktor
Ä Predám
cirkulár so
stolom a košom, na
metrovicu (340)
(
0944 607 998.
drevo
zn.
(
1.300 €
0908 798
084.
Ä Predám stolársku frézu
ve¾mi tenký rez 1,2 až
znaèka
výroby.
stave. Málo používaná
1,8 mm prierez na
èapovaním. Cena 600
vrchných stolov 130
-
Cena
výšku je až 35 cm, mo-
€ + dohoda
cm , dåžka spodného
nov ej bola 40.000 €,
tor je 10 kW, k píle je aj
413 068.
st o l a 7 0 cm , v ale c 3-
teraz iba za 20.000 €!
špeciálny podávaè
n o ž o v ý , š í r ka 35 cm ,
Predáva sa aj brusièka
materiálu, cena je
v ýkon m o t o ra 4 kW,
p á s o v ý ch p í l . B li ž š ie
7 .000 € plus dohoda
max.
info
Dåžka
výška
prepúšania 21 cm,
cena dohodou kontakt
( 0902 516 728.
Ä Rozpredávam
ako
nová.
na
(
0903
445 287.
7 , 5 k W . C h ý b a k o n-
èeského výrobcu Ro-
cová el. zástrèka (250)
( 0905 345 156.
k o m-
jek, PK250A v 2 m
prevedení s 3 kW mo-
dielòu, pásová brúska,
t o r o m , s a m o st a t n ý m
dlabaèka, dlabaèka
predrezom, max. kotúè
reazová,
spodná
350 mm, uhlovacie
fréza kombinovaná
pravítko. Za pozornos
s p í l o u , p r e s n é p o-
stojí
dr obnosti na
( 0904
263 134.
m e c h a n i k a p i l . j e dnotky a široký posuvný
nové hadice
na odsávanie pilín
a hoblín. Odsávacia
hadica
liatinová
PU-flexi
s
2
m
stôl.
Dovoz
možný, stroj je v plnej
záruke. Info iba na
(
0908 478 216.
Ä Predám
ADM 260, motor 2 kW,
m m , cena
6,30 €/ m .
z r o v n á v a è k a - h r ú b k-
S k l a d o m 3 5 m . O d-
ovaèka, odklopné stoly
sávacia hadica PU-
-
1050
mm,
m m , m o ž n o s  m o n-
nemeckej kvalitnej
m m , c e n a za 8, 10 €/
z n a èky . Bola po užit á
m. Skladom 5 m. Hadi-
s
( 0905
Ä P r e d á m n á st r o j á r sku
frézu ( 0905 323 154.
náradie
a n á st r o j e z n . N a re x ,
P o l d i , c ca 2 0. 00 0 kg .
Ide o nástroje HSS/
vrtáky,
frézy,
sústružnícke nože,
b r i k et ov a ciu
závitníky , závit. oèká,
linku na pilinu, slamu a
v ý s t r u ž n í k y , v ý h r u b-
p o d . L i n k a s a s kl a d á
níky,
z o s u š i è k y + b r i k e-
ost at né ná ra die k NC
tovací lis. Kapacita
st rojom
2 00 kg/ hod brikiet.
328.
Briketa
v
tvare
šesuholníka, 26 cm
dlhá, 8 cm priemer.
C e l k o v á s p o tr eb a e l.
e n e r g i e 3 0 kW/ h o d .
Cena
hob¾ovaèku
e s v i t n á , p r i e m e r 1 00
dåžka
Ä Predám
Rojek
ÄPredám
( 0905 557 273.
Ä Predám cirkulár, motor
stolársku
pletnú
dosiek,
Ä Predám formát. pílu od
hrúbkovanie do 180
pri
pásovú pílu
na rezanie lamiel z
sušených
tužou, priemer 120
raz
Ä Predám
4 r oky sta rá . V 1 00 %
f l e x i s d r ô t e n o u v ý s-
iba
p e r-
fektnom stave, cena
Wood-Mizer hydraulic.
reazová píla
Ä Predám
zachovalom,
hob¾ovaèku
drôtenou výstužou pri-
( 0907 070 320.
na
( 0948
313 122.
Ä Predám profesionálnu
pílu
táže dlabaèky
prepúšaèku domácej
Ä Predám
333 150.
(
10.200
€
(
0903 533 220.
ÄPredám
liatinovú
TK
(
hlavy
a
09 05 658
Ä Predám sústruh na kov
SV18 RA/ 750 funkèný,
stroj
je
mierne
za pr áše ný (1 .9 00 )
(
0907 817 454.
Ä Predám
s kr užo va èku
plechu 1500 mm do 3-
h o b ¾ o v a è k u h r ú b k-
ky p l ech u, v kratších
o v a è k u . M o t o r 4 k W,
dåžkach v pohode ohne
šírka valca 40 cm,
aj 4-5-ku, pravý ¾avý
d åž k a z r o v n á v a ci e h o
stola 200 cm, možnos
pripoji support. V
chod,
dva
spodné
valce sú prepojené
reazou a poháòaný s
stavbe
domu. Od vtedy mi
stojí v garáži. Lišta ma
dåžku 45 cm, poèet
KOMERÈNÝ KUPÓN
zubov na reazi 32.
Objem valca je 250
ccm . Štartuje na šup.
Je ako nová. Cena
150 € + poštovné
(
0911 216 489.
Ä Predám
Celú zaplatenú sumu za inzerciu môž ete zahrnú do nákladov. Celá suma za úhradu
inzercie je daòovo odpoèitate¾ná - daòový výdavok ako inzercia v periodickej tlaèi.
Inzerát bude uverejnený v rámiku. Kópiu dokladu o platbe prilož te ku kupónu. Medzi
slovami vynechávajte políèka! Cena za celý kupón 5 €.
Stihl M S 260
profi, 2,6 kW. Kúpená
10.11.2012, úplne
nová, nepoužitá, so
záruèným listom. Predajná cena bola 699 €.
Moja cena 550 €
(
0902 525 025.
ÄPredám
kmeòovú
pásovú pílu PP 850,
motor 7,5 kW, predrez
1,1 kW, elektricky
zdvih
a
posuv
-
frekvenèný meniè,
dåžka 9, 5 m - r ez 8,5
m, možnos predlženia
( 0948 313 122.
Ä Predám
cirkulár na
palivové
Cena: 5 €
krát poèet opakovaní
5 € x ...... opakovania = ................
..
Suma na úhradu
Pri úhrade trojnásobného opakovania dostávate štvrté uverejnenie ako bonus zadarmo.
drevo
s košom. Cirkulár je
masívnej konštrukcie,
má
kovové
mované
p o g u-
kolieska,
kábel 6 m, el. motor
3.6 kW
1430 ot., max.
ve¾kos kotúèa 600
Vypoèítanú sumu uhradíte:
1. Poštovou poukážku na adresu: VOX PRESS, P.O.BOX 20, 965 20 ŽIAR NAD HRONOM
2. Poštovou poukážkou
na úèet: 532 692 7001/ 5600
3. Prevodným príkazom na úèet: 532 692 7001/ 5600.
12
lepovú Par kside PSB
Ak v inzeráte uvediete predajnú cenu, máte
vyššiu šancu rýchlo preda.
m o to ro m cez pr ev o-
(5.000)
dovku,
634.
možná
dohoda
(
(
Ä Pr ed ám
0905 351
616.
0940 757
lin ku na pe-
ÄPredám
atï.
tovací lis JGE 200.
priemer lana 12 (550)
Linka je plne funkèná.
( 0910 182 451.
Cena 14.000 €, s
Ä Predám lis na ložiská
cenou sa ešte dá do-
ty p LHR 250. Nie je
h o dn ú. Bližšie info
vhodný
na
odpadového papiera,
Ä Predám
v o výbornom stave.
Brikety výbornej kvality (4.900)
(
0907
rúrovú
s
kotlom
na
ovanie
menièom výkon v kW
3.5 kW, oce¾ový kotol,
žiaruvzdorné puzdro
ohniska, spotreba
paliva pri vlhkosti 50
(
ÄPredám
komplet
a u t o-
prístrojový panel s
dielne! Je to malý
elektrikou, regulátor +
„hodinársky“ lis. Silná
poistková skrinka.
linky na výrobu peliet
Vzh¾adom k váe len
lan t s ria diacim ståp-
osobný odber v KE
com a plecharina
pilín.
Všetko
f unkèné, doteraz v
pevným
(100)
0908 341 965.
Ä Predám certifikovaný
300 kg suchej piloviny
šn ekov ý br iket ov ací
panela.
kompresor
7211. Cena 300 €.
Možnos rozpreda aj
l, v dobrom stave, r.v
po èastiach, dohodu
3
( 0903 111 476.
96 cena 450 €, po doh o d e m o ž n o s  d o-
(
0948 536
Ä Predám
sústruh na
244.
(
celého
Ä Predám oce¾ové lano
s dušou od 25 - 40 m
dlh é, priem er 3, 4, 5
mm; 30 centov - 1
meter
d re v o, v rozobratom
stave
(
730
0915 892
0903 541
0907
518 851.
528.
Ä Predám
(
alebo
vàtaèku prík-
Ä
Kupón pre bezplatné obèianske oznámenie
24/ 2012
VOX PRESS, s.r.o., P.O.Box 20, 965 20 ŽIAR NAD HRONOM
Tento kupón platí len pre OBÈIANSKU INZERCIU. Ponuka prác, predaj psov s PP, opakovaná
èinnos a služb y, firemná inzercia a ostatná komerèná èinnos je platená inzercia, ktorá sa podáva
na kupóne na strane 11.
Rubrika:
Ak požadujete OPAKOVANIE
INZERÁTU, krížikom oznaète
tento obdåžni k a uhraï te 1 € za
každé opakovanie.
a
Orlík 17 m / hod., 180
250 kg/ hod., kladivk-
s 10 kW motorom
0907 574
brzdové
Všetko originál zo Z-
Ä Predám
vozu
ový šrotovník ŠK 600
(
219.
palivom, výkon 100 -
% je 20 kg dreva na
#
€
spojkové pedále. Vo-
kúrenie
f r e k v e n è n ý m
2
Ïalej
h, bubnová sušiareò
riadené
+
0908 983 997.
100% stav. R.v. 1993.
motor, výkon 250 kg/
palivo šnekové dávk-
nometer
32 N. Váha 21 kg.
letovací lis, 15 kW
tuhé
m a x . 5 0 s t . C , m a-
0948 200 835.
jednotlivé
prevádzke. Ide o pe-
sušiareò na piílovinu,
10 bar, teplota
regulovaného médiá
stroje peletovacej
z
586 782.
ÄPredám
( 0905 218 109.
tup 0
Ä Predám vyvažovaèku
pneumatík (1.000) (
do
tlaku
vzduchu a iné médiá,
vstup 0 - 13 bar, výs-
dåžka lana 35 metrov,
z papiera, kartónu,
regulátory
0902 395 646.
v i b r a è n e s i t o , p e l e-
lis na brikety
25 ( 0907 841 376.
ÄPredám
nové
(
navijak,
Ä Predám
málo
n i e d o p a n e la , c e n a
hobliny,
stružliny
A1,
používaná, funkèná,
lis na slamu, seno,
repku,
le ty - su šièka , d rv iè,
1050
Ak požadujete uverejni inzerát
NA ZNAÈKU, oznaète tento obdåžn ik a uhraï te 2 € za každé
opakovanie.
VOX PRESS s.r.o., P. O. BOX 20, 965 20 ŽIAR NAD HRONOM
AKO
INZEROVA?
OBÈIANSKE
OZNÁMENIA
uverejòujeme
zadarmo. Prosíme
nahlási na telef.
èísla na 1. strane,
alebo za sla na
k up ón e,
r esp .
mailom na tinzerat@ tinzerat.sk.
P r íp la to k j e le n
za
opa k ovan ie
( 1 €) , a l eb o za
znaèku (2 €) , napr.
pri zoznamovacích
inzerátoch. Aj tie sú
b e z p l a t n é ,
ak
ne žia date
i nz e rov a
na
z na è ku ,
a le
v inzeráte uvediete
svoj kontakt - teda
adresu alebo telefónne èíslo.
PLOŠNÁ
INZERCIA
mailom na vox@
vox.sk
Písomne: Èitate¾né
te x ty s o bjednávkou, s uvedením
p o ža d o v a n e j
vým ery v cm2
z aš l i te n a m a il:
vox@ vox sk, alebo
na adresu: VOX
PRESS, P. O. Box
20, 965 20 Žia r nad
Hronom. Cena: 1 €/
cm2 plošnej inzercie.
PLATBY v hotovosti
adresujte výluène
na adresu: VOX
PRESS s.r.o., P. O.
Box 20, 965 20 Žia r
nad Hronom, urýchlite vybavenie.
Download

Číslo 24 21.11. - 4.12.2012 47. a 48. tý deň Cena: 0,40