KATALÓG
2014
Návrh plochy
v cene dlažby.
Náš architekt
Vás navštívi
priamo doma.
Cenník platný od 1.11. 2014
SLOVENSKÝ VÝROBCA
www.chyzbet.sk
DLAŽBA VYMÝVANÁ
Výnimočný vzhľad povrchu vymývateľnej dlažby vzniká v procese výroby
vymývania štrkov najvyššej kvality. Dostupné v širokej farebnej škále vzhľadovo
pripomínajúcu štruktúru prírodného kameňa. Je určená na univerzálne použitie,
alebo súčasne ako ozdobný prvok s inými druhmi dlažby.
Farby: biela, sivá, čierna, piesková
2
4 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ
Holland
cena €/m2
s DPH
bez DPH
počet dlaždíc na palete 200x100 - 768ks
farba
Výrobný závod
biela
14,11
16,94
piesková
čierna
14,11
16,94
14,11
16,94
hrúbka 4cm
Turany
2
počet m na palete
15,36
hmotnosť palety (kg)
1350
200
100
Platňa 40x40x4
počet dlaždíc na palete 400x400
farba
Výrobný závod
biela
2,52
3,02
piesková
čierna
2,52
3,02
2,52
3,02
hrúbka 4cm
400
400
Turany
počet ks na palete
72
hmotnosť palety (kg)
1030
cena €/ks
bez DPH
s DPH
počet ks na m2 - 6,25
6 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ
počet dlaždíc na palete 200x100 - 480
Holland
farba
Výrobný závod
biela
16,58
19,90
piesková
čierna
16,58
19,90
16,58
19,90
hrúbka 6cm
Turany
2
200
cena €/m2
s DPH
bez DPH
počet dlaždíc na palete 200x100 - 480ks
počet m na palete
9,60
hmotnosť palety (kg)
1230
100
Holland I
počet dlaždíc na palete 200x200 - 240ks
farba
hrúbka 6cm
Výrobný závod Turany
2
200
počet m na palete
9,60
hmotnosť palety (kg)
1300
cena €/m2
s DPH
bez DPH
biela
16,58
19,90
piesková
čierna
16,58
19,90
16,58
19,90
200
Holland II
počet dlaždíc na palete 300x200 - 180ks
farba
hrúbka 6cm
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
10,80
hmotnosť palety (kg)
1480
cena €/m2
s DPH
bez DPH
biela
16,58
19,90
piesková
čierna
16,58
19,90
16,58
19,90
200
300
Holland III
počet dlaždíc na palete 300x300 - 120ks
farba
hrúbka 6cm
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
10,80
hmotnosť palety (kg)
1480
cena €/m2
s DPH
bez DPH
biela
16,58
19,90
piesková
čierna
16,58
19,90
16,58
19,90
300
300
3
6 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ
Granit
hrúbka 6cm
73
113
103
93
83
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
73x91x53 - 240
83x91x63 - 300
93x91x73 - 210
103x91x83 - 330
113x91x93 - 180
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
9,50
hmotnosť palety (kg)
1200
farba
cena €/m2
bez DPH
s DPH
biela
16,58
19,90
piesková
16,58
19,90
čierna
16,58
19,90
91
Nostalit hrúbka 6cm
počet dlaždíc na palete 118x178 - 210
počet dlaždíc na palete 118x118 - 280
počet dlaždíc na palete 118x89 - 140
Výrobný závod Turany
2
178
118
118
89
118
počet m na palete
9,73
hmotnosť palety (kg)
1500
farba
cena €/m2
bez DPH
s DPH
biela
16,58
19,90
piesková
16,58
19,90
čierna
16,58
19,90
118
146
Nostalit kruh
hrúbka 6cm
farba
počet dlaždíc 118x89 - 140
počet dlaždíc 109x78 - 280
počet dlaždíc 146x48 - 210
78
89
Výrobný závod Charsznica
2
48
109
118
počet m na palete
9,40
hmotnosť palety (kg)
1190
cena €/m2
s DPH
bez DPH
biela
18,90
22,68
piesková
18,90
22,68
čierna
18,90
22,68
89
Tehla
207
počet dlaždíc na palete 207x138 - 360
farba
hrúbka 6cm
Výrobný závod Charsznica
2
počet m na palete
10,30
hmotnosť palety (kg)
1405
cena €/m2
s DPH
bez DPH
biela
18,39
22,07
piesková
18,39
22,07
čierna
18,39
22,07
138
Old Stone
145
145
72
počet dlaždíc na palete 72x145 - 160
počet dlaždíc na palete 145x145 - 160
počet dlaždíc na palete 217x145 - 160
hrúbka 6cm
Výrobný závod Charsznica
4
cena €/m2
bez DPH
s DPH
biela
18,39
22,07
počet m na palete
10,62
piesková
18,39
22,07
hmotnosť palety (kg)
1330
čierna
18,39
22,07
2
145
farba
217
WWW.CHYZBET.SK
7 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ
City Park
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
hrúbka 7cm
183x300 - 30
243x300 - 30
300x300 - 30
363x300 - 30
Výrobný závod Charsznica
2
183
243
300
300
počet m na palete
9,73
hmotnosť palety (kg)
1460
farba
cena €/m2
s DPH
bez DPH
biela
19,85
23,82
piesková
19,85
23,82
čierna
19,85
23,82
363
8 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA VYMÝVANÁ
Holland I
farba
Výrobný závod Turany
biela
22,10
26,52
hrúbka 8cm
počet m na palete
7,68
piesková
22,10
26,52
hmotnosť palety (kg)
1440
čierna
22,10
26,52
2
200
cena €/m2
s DPH
bez DPH
počet dlaždíc na palete 200x200 - 192
200
5
DLAŽBA ANTICO
Ušľachtilá dlažba ANTICO vzniká špecifickým procesom výroby čo jej dáva
historický vzhľad. Táto dlažba je typická nepravidelnými okrajmi a povrchom, ktorý
imituje vplyv času.
Tieto výnimočné produkty dávajú svojmu okoliu neopakovateľný historický a
príjemný nádych.
Farby: sivá, žltá, piesková, červená, pomarančová, svetlohnedá, tmavohnedá, čierna
7
6 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ANTICO
Granit Antico
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
hrúbka 6cm
93
83
103
73
113
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
73x91x53 - 160
83x91x63 - 200
93x91x73 - 140
103x91x83 - 160
113x91x93 - 120
Výrobný závod Turany
15,10
18,12
červená/čierna
16,36
19,63
tmavohnedá/svetlohnedá
17,00
20,04
piesková
17,00
20,04
počet m na palete
5,80
láva
18,48
22,18
hmotnosť palety (kg)
740
farby jesene
18,68
22,42
2
91
sivá
Tehla Antico
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
hrúbka 6cm
počet dlaždíc na palete 207x138 - 360
Výrobný závod Chyžne
sivá
15,30
18,36
červená/čierna
16,75
20,10
tmavohnedá/svetlohnedá
16,75
20,10
piesková
16,75
20,10
počet m na palete
10,30
láva
19,40
23,28
hmotnosť palety (kg)
1300
farby jesene
19,80
23,76
2
138
207
7 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ANTICO
Korso I Antico
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
hrúbka 7cm
počet dlaždíc na palete 118x178 - 500
Výrobný závod Turany
15,05
18,06
červená
16,55
19,86
čierna
16,55
19,86
tmavohnedá
16,86
20,23
počet m na palete
10,50
svetlohnedá
16,86
20,23
hmotnosť palety (kg)
1650
piesková
16,86
20,23
2
118
sivá
178
Korso II Antico
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
hrúbka 7cm
počet dlaždíc na palete 178x178 - 300
Výrobný závod Turany
15,05
18,06
červená
16,55
19,86
čierna
16,55
19,86
tmavohnedá
16,86
20,23
počet m na palete
9,50
svetlohnedá
16,86
20,23
hmotnosť palety (kg)
1485
piesková
16,86
20,23
2
178
sivá
178
betónová zámková dlažba
8
WWW.CHYZBET.SK
Korso III Antico
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
hrúbka 7cm
sivá
15,05
18,06
červená
16,55
19,86
čierna
16,55
19,86
tmavohnedá
16,86
20,23
počet dlaždíc na palete 178x238 - 250
Výrobný závod Turany
počet m na palete
10,60
svetlohnedá
16,86
20,23
hmotnosť palety (kg)
1650
piesková
16,86
20,23
2
178
238
8 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ANTICO
2
farba
Old Stone Antico
cena €/m
s DPH
bez DPH
hrúbka 8cm
sivá
15,99
19,19
červená
17,30
20,76
čierna
17,30
20,76
svetlohnedá
17,99
21,59
tmavohnedá
17,99
21,59
piesková
17,99
21,59
počet dlaždíc na palete 144x144 - 192
počet dlaždíc na palete 218x144 -128
Výrobný závod Chyžne
2
počet m na palete
8
hmotnosť palety (kg)
1380
144
218
144
2
farba
Holland Antico
cena €/m
bez DPH
s DPH
hrúbka 8cm
sivá
15,80
18,96
červená
17,20
20,64
čierna
17,20
20,64
svetlohnedá
17,80
21,36
počet dlaždíc na palete 100x100 - 16
počet dlaždíc na palete 100x200 - 376
100
Výrobný závod Chyžne
počet m na palete
7,68
tmavohnedá
17,80
21,36
hmotnosť palety (kg)
1400
piesková
17,80
21,36
2
200
100
betónová zámková dlažba
WWW.CHYZBET.SK
9
DLAŽBA COLORMIX
Prírodné farby s veľkou škálou odtieňov a tónovaním. Dlažba zo skupiny
MULTICOLOR – jedinečná príležitosť pre zákazníkov hľadajúcich jedinečnú
a neopakovateľnú atmosféru.
láva
pastello
farby jesene
andezit
hnedožltá
gaštan
hnedočierna
10
6 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA COLORMIX
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
Sasso
hrúbka 6cm
Výrobný závod Turany
láva
16,58
19,89
počet m na palete
9,34
andezit
16,58
19,89
hmotnosť palety (kg)
1280
pastello
16,58
19,89
2
reliéfny a impregnovaný povrch
andezit
pastello
Holland:
počet dlaždíc na pal.
Holland I:
počet dlaždíc na pal.
Holland II:
počet dlaždíc na pal.
Holland III:
počet dlaždíc na pal.
Holland, Holland I, Holland II, Holland III
hrúbka 6cm
láva
200x100 - 480
200x200 - 240
300x200 - 180
300x300 - 120
Výrobný závod Turany
200
200
100
300
300
200
200
Holland, Holland I
láva
13,90
16,68
farba jesene
14,20
17,04
pastello/ gaštan
14,99
17,98
Holland II, Holland III
2
300
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
2
počet m na palete
9,6
počet m na palete
10,8
hmotnosť palety (kg)
1230
hmotnosť palety (kg)
1384
impregnovaný povrch
farby jesene
gaštan
počet dlaždíc na pal.
počet dlaždíc na pal.
počet dlaždíc na pal.
počet dlaždíc na pal.
počet dlaždíc na pal.
Granit
hrúbka 6cm
73x91x53 - 240
83x91x63 - 300
93x91x73 -210
103x91x83 - 330
113x91x93 - 180
Výrobný závod Charsznica
2
farby jesene
počet m na palete
9,50
hmotnosť palety (kg)
1245
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
láva
14,83
17,80
farby jesene
15,08
18,10
impregnovaný povrch
betónová zámková dlažba
WWW.CHYZBET.SK
11
6 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA COLORMIX
Old Stone
217
počet dlaždíc na pal. 72x145 -160
počet dlaždíc na pal. 145x145 - 160
počet dlaždíc na pal. 217x145 - 160
hrúbka 6cm
145
Výrobný závod Charsznica
farba
cena €/m2
s DPH
bez DPH
láva
15,49
18,59
počet m na palete
10,62
farby jesene
15,85
19,02
hmotnosť palety (kg)
1350
pastello
16,10
19,32
2
145
145
Nostalit kruhový hrúbka 6cm
146
impregnovaný
povrch
72
počet dlaždíc na pal. 118x109 - 450
počet dlaždíc na pal. 118x146 - 40
počet dlaždíc na pal. 118x89 - 350
89
78
Výrobný závod Charsznica
118
2
48
109
počet m na palete
9,40
hmotnosť palety (kg)
1190
Tehla
počet dlaždíc na pal. 207x138 - 360
hrúbka 6cm
Výrobný závod Charsznica
impregnovaný
povrch
Nostalit hrúbka 6cm
19,00
farby jesene
16,08
19,30
89
impregnovaný povrch
farba
cena €/m2
s DPH
bez DPH
láva
15,49
18,59
hmotnosť palety (kg)
1405
farby jesene
15,85
19,02
Výrobný závod Turany
118
12
15,83
10,30
počet dlaždíc na pal. 118x89 - 140
počet dlaždíc na pal. 118x188 - 280
počet dlaždíc na pal. 118x178 -210
118
láva
počet m na palete
2
138
178
cena €/m2
s DPH
bez DPH
impregnovaný
povrch
89
207
farba
2
počet m na palete
9,90
hmotnosť palety (kg)
1300
farba
cena €/m2
s DPH
bez DPH
láva
13,90
16,68
farby jesene
14,20
17,04
7 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA COLORMIX
farba
cena €/m
Via Castelo
výhodný
s DPH
bez DPH
nákup
láva
20,28
16,90
1239,5
210,5
hrúbka 7cm
298,5
2
238,5
348,5
298,5
268,5
388,5
338,5
Výrobný závod Turany
458,5
148,5
2
893,5
210,5
388,5
počet m na palete
10,04
hmotnosť palety (kg)
1560
358,5
andezit
16,90
20,28
pastello
16,90
20,28
hnedočierna
16,90
20,28
438,5
impregnovaný
povrch
pastello
hnedočierna
City Park
láva
243
andezit
počet dlaždíc na pal.
počet dlaždíc na pal.
počet dlaždíc na pal.
počet dlaždíc na pal.
300
hrúbka 7cm
300
183x300 - 30
243x300 - 30
300x300 - 30
363x300 - 30
Výrobný závod Charsznica
300
andezit
363
183
farba
cena €/m2
s DPH
bez DPH
láva
16,28
19,54
andezit
16,58
19,90
počet m na palete
9,73
hnedožltá
16,58
19,90
hmotnosť palety (kg)
1460
hnedočierna
16,58
19,90
2
impregnovaný
povrch
13
DLAŽBA ŠTANDARD
Štandardná dlažba je medzi zákazníkmi uznávaná vďaka univerzálnemu použitiu
pri vytváraní geometrických vzorov alebo obrazcov. Dlažba štandard je na trhu už
mnoho rokov a u zákazníkov je stále obľúbená. V tejto skupine je možné nájsť
dlažbu rôznej charakteristiky vhodnú na vytvorenie či už záhradných alejí, alebo
parkovísk a verejných úžitkových plôch.
Farby: sivá, piesková, červená, zelená, pomarančová, svetlohnedá, tmavohnedá, čierna
14
4 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠTANDARD
Nostalit
farba
hrúbka 4cm
118
počet dlaždíc na palete 118x89 - 224
počet dlaždíc na palete 118x118 - 448
počet dlaždíc na palete 118x178 - 336
Výrobný závod Charsznica
89
178
sivá
8,45
10,14
červená / čierna
10,82
12,98
svetlohnedá / tmavohnedá
10,82
12,98
piesková
10,82
12,98
počet m na palete
15,84
pomarančová
14,11
16,93
hmotnosť palety (kg)
1460
svetložltá
14,11
16,93
2
118
Holland
farba
hrúbka 4cm
počet dlaždíc na palete 200x100 - 768
100
cena €/m2
s DPH
bez DPH
Výrobný závod Turany
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
6,98
8,38
červená / čierna
9,35
11,22
počet m na palete
15,36
svetlohnedá / tmavohnedá
9,35
11,22
hmotnosť palety (kg)
1350
piesková
9,35
11,22
2
200
6 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠTANDARD
Sinus*
farba
hrúbka 6cm
počet dlaždíc polovičných 120x120 - 60
počet dlaždíc krajných
120x240 - 30
počet dlaždíc základných 120x240 - 290
120
Výrobný závod Chyžne
2
hrúbka 6cm
10
hmotnosť palety (kg)
1385
100
200
11,87
červená / čierna
12,31
14,77
svetlohnedá / tmavohnedá
12,80
15,36
piesková
12,80
15,36
100
Behaton s fázou
200
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
Turany
počet dlaždíc na palete 100x165 - 20
počet dlaždíc na palete 200x165 - 330
sivá
7,87
9,44
červená
10,29
12,35
čierna
10,29
12,35
Chyžne Turany
2
165
počet m na palete
11,19
9,42
hmotnosť palety (kg)
1450
1300
cena €/m2
s DPH
bez DPH
Chyžne
počet dlaždíc na palete 100x165 - 40
počet dlaždíc na palete 200x165 - 380
farba
Turany
počet dlaždíc na palete 100x165 - 40
počet dlaždíc na palete 200x165 - 330
sivá
7,87
9,44
červená
10,29
12,35
čierna
10,29
12,35
Výrobný závod
Chyžne Turany
2
165
9,89
Chyžne
počet dlaždíc na palete 100x165 - 40
počet dlaždíc na palete 200x165 - 330
Výrobný závod
hrúbka 6cm
sivá
120
240
Behaton bez fázy
počet m na palete
cena €/m2
s DPH
bez DPH
počet m na palete
11,52
9,7
hmotnosť palety (kg)
1450
1300
*na objednávku
15
Behaton krajný
farba
Chyžne
počet dlaždíc na palete 137x200 - 330
hrúbka 6cm
počet ks na bm - 5
Výrobný závod Chyžne
počet ks na palete
330
hmotnosť palety (kg)
1105
137
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
0,41
0,49
červená
0,49
0,59
čierna
0,49
0,59
200
Unidecor*
hrúbka 6cm
227
137
počet m na palete
10
hmotnosť palety (kg)
1280
sivá
9,89
11,87
červená
12,31
14,77
čierna
12,31
14,77
svetlohnedá / tmavohnedá
12,80
15,36
piesková
12,80
15,36
Výrobný závod Chyžne
2
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
počet dlaždíc na palete 137x227 - 350
počet dlaždíc na palete 112x227 - 50
112
Holland 1/2
hrúbka 6cm
Výrobný závod Turany
2
100
počet m na palete
9,6
hmotnosť palety (kg)
1280
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
počet dlaždíc na palete 100x100 - 960
sivá
7,87
9,44
červená / čierna
10,29
12,35
svetlohnedá / tmavohnedá
10,29
12,35
piesková
10,29
12,35
žltá / pomarančová
13,47
16,16
100
Holland
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
hrúbka 6cm
Turany
počet dlaždíc na palete 200x100 - 480
Výrobný závod
Turany
2
100
počet m na palete
9,60
hmotnosť palety (kg)
1250
sivá
7,87
9,44
červená
10,29
12,35
čierna
10,29
12,35
svetlohnedá / tmavohnedá
10,29
12,35
piesková
10,29
12,35
žltá / pomarančová
13,47
16,16
200
Holland I
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
počet dlaždíc na palete 200x200 - 240
hrúbka 6cm
sivá
8,89
10,67
čierna / červená
10,99
13,19
tmavohnedá /svetlohnedá
/ piesková
10,99
13,19
žltá / pomarančová
15,29
18,35
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
9,60
200
hmotnosť palety (kg)
1300
200
*na objednávku
betónová zámková dlažba
16
WWW.CHYZBET.SK
Holland II
počet dlaždíc na palete 300x200 - 180
farba
hrúbka 6cm
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
10,80
hmotnosť palety (kg)
1480
300
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
8,89
10,67
čierna / červená
10,99
13,19
tmavohnedá /svetlohnedá
/ piesková
10,99
13,19
žltá / pomarančová
15,28
18,35
200
Holland III
počet dlaždíc na palete 300x300 - 120
farba
hrúbka 6cm
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
hmotnosť palety (kg)
300
10,80
1480
sivá
8,89
10,67
čierna / červená
10,99
13,19
tmavohnedá /svetlohnedá
/ piesková
10,99
13,19
žltá / pomarančová
15,28
18,35
300
Old Stone
počet dlaždíc na palete 72x145 - 160
počet dlaždíc na palete 145x145 - 160
počet dlaždíc na palete 217x145 - 160
217
hrúbka 6cm
cena €/m2
s DPH
bez DPH
farba
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
10,70
12,84
červená
12,80
15,36
čierna
12,80
15,36
počet m na palete
10,65
svetlohnedá
12,80
15,36
hmotnosť palety (kg)
1430
tmavohnedá
12,80
15,36
piesková
12,80
15,36
pomarančová
15,89
19,07
Výrobný závod Chyžne
145
2
145
145
72
Tehla
počet dlaždíc na palete 207x138 - 360
farba
hrúbka 6cm
Výrobný závod Charsznica
2
počet m na palete
10,30
hmotnosť palety (kg)
1405
138
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
10,70
12,84
červená / čierna
12,80
15,36
svetlohnedá / tmavohnedá
12,80
15,36
piesková
12,80
15,36
pomarančová
15,89
19,07
žltá
15,89
19,07
zelená
16,90
20,28
207
počet dlaždíc na palete 118x89 - 140
počet dlaždíc na palete 118x118 - 280
počet dlaždíc na palete 118x178 - 210
Nostalit
hrúbka 6cm
118
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
9,90
hmotnosť palety (kg)
1300
Výrobný závod Chyzne
89
2
118
farba
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
9,98
11,98
červená / čierna
12,08
14,50
svetlohnedá / tmavohnedá
12,08
14,50
piesková
12,08
14,50
pomarančová
15,89
19,07
počet m na palete
11,52
žltá
15,89
19,07
hmotnosť palety (kg)
1470
zelená
16,90
20,28
178
17
farba
Nostalit kruhový*
hrúbka 6cm
146
109
Výrobný závod Turany
2
48
78
sivá
10,98
13,18
červená / čierna
13,08
15,70
počet dlaždíc na palete 118x89x89 - 270
počet dlaždíc na palete 118x109x78 - 30
počet dlaždíc na palete 118x146x48 - 250 svetlohnedá / tmavohnedá
89
počet m na palete
5,87
hmotnosť palety (kg)
774
118
cena €/m2
s DPH
bez DPH
13,08
15,70
piesková
13,08
15,70
pomarančová
16,89
20,27
žltá
16,89
20,27
zelená
17,90
21,48
89
farba
Granit
hrúbka 6cm
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
113
103
93
83
73
73x91x53 - 240
83x91x63 - 300
93x91x73 - 210
103x91x83 - 330
113x91x93 - 180
Výrobný závod Turany
91
sivá
10,98
13,18
červená / čierna
13,08
15,70
svetlohnedá / tmavohnedá
13,08
15,70
piesková
13,08
15,70
pomarančová
16,89
20,27
16,89
20,27
17,90
21,48
počet m na palete
9,50
žltá
hmotnosť palety (kg)
1245
zelená
2
cena €/m2
s DPH
bez DPH
7 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠTANDARD
City Park
183
farba
300
hrúbka 7cm
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
počet dlaždíc na palete
300
183x300 - 30
243x300 - 30
300x300 - 30
363x300 - 30
Výrobný závod Charsznica
300
cena €/m2
bez DPH
s DPH
sivá
12,95
15,54
čierna / červená
14,98
17,98
tmavohnedá /svetlohnedá
/ piesková
14,98
17,98
počet m na palete
9,73
pomarančová
16,58
19,90
hmotnosť palety (kg)
1460
žltá
16,58
19,90
2
243
363
Korso I
farba
hrúbka 7cm
počet dlaždíc na palete 180x120 - 500
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
10,50
hmotnosť palety (kg)
1650
180
cena €/m2
bez DPH
s DPH
sivá
12,58
15,10
čierna / červená
14,68
17,62
tmavohnedá /svetlohnedá
14,68
17,62
/ piesková
120
Korso II
farba
hrúbka 7cm
počet dlaždíc na palete 180x180 - 300
Výrobný závod Turany
2
180
*na objednávku
18
180
počet m na palete
9,50
hmotnosť palety (kg)
1485
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
12,58
15,10
čierna / červená
14,68
17,62
tmavohnedá /svetlohnedá
14,68
17,62
/ piesková
Korso III
farba
hrúbka 7cm
počet dlaždíc na palete 240x180 - 250
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
10,60
hmotnosť palety (kg)
1760
240
cena €/m2
bez DPH
s DPH
sivá
12,58
15,10
čierna / červená
14,68
17,62
tmavohnedá /svetlohnedá
14,68
17,62
/ piesková
180
8 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠTANDARD
Behaton
hrúbka 8cm
farba
Turany
počet dlaždíc na palete 100x165 - 16
počet dlaždíc na palete 200x165 - 264
sivá
9,98
11,98
červená
11,50
13,80
čierna
12,50
15,00
Výrobný závod
100
165
200
Behaton bez hrany*
Chyžne Turany
2
počet m na palete
8,5
7,56
hmotnosť palety (kg)
1470
1380
Chyžne
počet dlaždíc na palete 165x200 - 264
hrúbka 8cm
Turany
počet dlaždíc na palete 165x200 - 176
Výrobný závod
Chyžne Turany
2
165
200
Behaton krajný
počet m na palete
8,5
7,56
hmotnosť palety (kg)
1470
1340
počet dlaždíc na palete 165x200 - 264
počet ks na bm - 5
farba
Výrobný závod Chyžne
počet ks na palete
264
hmotnosť palety (kg)
1170
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
11,09
13,31
červená
12,79
15,35
čierna
12,99
15,59
farba
hrúbka 8cm
165
cena €/m2
s DPH
bez DPH
Chyžne
počet dlaždíc na palete 100x165 - 16
počet dlaždíc na palete 200x165 - 304
sivá
červená
čierna
cena €/ks
s DPH
bez DPH
0,59
0,49
0,67
0,56
0,67
0,56
200
Holland
Turany
počet dlaždíc na palete 200x100 - 384
hrúbka 8cm
Výrobný závod Turany
100
200
Holland I
počet m2 na palete
7,68
hmotnosť palety (kg)
1400
Turany
počet dlaždíc na palete 200x200 - 192
hrúbka 8cm
Výrobný závod Turany
farba
cena €/m2
bez DPH
s DPH
sivá
9,98
11,97
červená
11,80
14,16
čierna
11,80
14,16
svetlohnedá / tmavohnedá
11,97
14,36
piesková
11,97
14,36
farba
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
9,98
11,97
červená
11,80
14,16
čierna
11,80
14,16
počet m na palete
7,68
svetlohnedá / tmavohnedá
11,97
14,36
hmotnosť palety (kg)
1440
piesková
11,97
14,36
2
200
200
*na objednávku
19
Classico kruhový *
farba
hrúbka 8cm
počet dlaždíc na palete 110x98 - 32
počet dlaždíc na palete 110x115 - 416
Výrobný závod Turany
115
110
98
sivá
13,56
16,27
červená
15,66
18,79
čierna
15,66
18,19
počet m2 na palete
4,88
svetlohnedá / tmavohnedá
15,66
18,79
hmotnosť palety (kg)
865
piesková
15,66
18,79
110
Classico *
farba
hrúbka 8cm
cena €/m2
bez DPH
s DPH
172
počet dlaždíc na palete 57x115 - 48
počet dlaždíc na palete 115x115 - 296
počet dlaždíc na palete 172x115 - 80
115
57
Výrobný závod Turany
sivá
12,54
15,05
červená
14,64
17,57
čierna
14,64
17,57
14,64
17,57
14,64
17,57
počet m na palete
5,84
svetlohnedá / tmavohnedá
hmotnosť palety (kg)
1032
piesková
2
cena €/m2
bez DPH
s DPH
115
Old Stone
farba
hrúbka 8cm
217
počet dlaždíc na palete 72x145 - 128
počet dlaždíc na palete 145x145 - 128
počet dlaždíc na palete 217x145 - 128
145
Výrobný závod Chyžne
145
145
cena €/m2
bez DPH
s DPH
sivá
12,80
15,36
červená
14,90
17,88
čierna
14,90
17,88
svetlohnedá
15,10
18,12
tmavohnedá
15,10
18,12
počet m2 na palete
8,52
piesková
15,10
18,12
hmotnosť palety (kg)
1510
pomarančová
16,58
19,90
72
Star*
bez hrany
počet dlaždíc na palete 250x250 - 80
farba
hrúbka 8cm
Výrobný závod Turany
250
2
cena €/m
s DPH
bez DPH
sivá
11,90
14,28
červená
14,00
16,80
čierna
14,00
16,80
svetlohnedá
14,00
16,80
počet m2 na palete
5,0
tmavohnedá
14,00
16,80
hmotnosť palety (kg)
890
piesková
14,00
16,80
250
Kreta
farba
hrúbka 8cm
počet dlaždíc pravostranných 176x280 - 80
počet dlaždíc ľavostranných 176x280 - 80
Výrobný závod Turany
20 *na objednávku
176
sivá
12,54
15,05
červená
14,64
17,57
čierna
14,64
17,57
počet m na palete
4,72
svetlohnedá / tmavohnedá
14,64
17,57
hmotnosť palety (kg)
836
piesková
14,64
17,57
2
280
cena €/m2
s DPH
bez DPH
Sinus* hrúbka 8cm
farba
počet dlaždíc na palete 120x120 - 32
počet dlaždíc na palete 120x240 - 264
120
Výrobný závod Chyžne
2
počet m na palete
8
hmotnosť palety (kg)
1425
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
11,09
13,31
červená
12,99
15,59
čierna
12,99
15,59
svetlohnedá / tmavohnedá
13,50
16,20
piesková
13,50
16,20
120
240
Nostalit*
farba
hrúbka 8cm
118
počet dlaždíc na palete 118x89 - 80
počet dlaždíc na palete 118x118 - 160
počet dlaždíc 118x178 - 120
Výrobný závod Turany
118
13,85
červená
12,87
15,44
čierna
12,87
15,44
svetlohnedá
13,20
15,84
tmavohnedá
13,20
15,84
5,58
piesková
13,20
15,84
986
pomarančová
14,55
17,46
počet dlaždíc na palete 300x300 - 64
počet ks na bm - 3,33
hrúbka 8cm
11,54
hmotnosť palety (kg)
89
Dlažba pre nevidiacich
sivá
počet m na palete
2
178
farba
Výrobný závod Turany
300
cena €/m2
bez DPH
s DPH
počet ks/m2 na palete
64/ 5,76
hmotnosť palety (kg)
1034
cena €/m2
s DPH
bez DPH
sivá
21,82
26,18
červená
23,92
28,70
300
Dlažba pre nevidiacich
počet dlaždíc na palete 100x100 - 64
počet dlaždíc na palete 200x100 - 376
hrúbka 8cm
farba
Výrobný závod Charsznica
počet m2 na palete
7,68
hmotnosť palety (kg)
1400
100
cena €/m2
bez DPH
s DPH
sivá
21,82
26,18
červená
23,92
28,70
žltá
24,92
29,90
100
200
10 CM BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠTANDARD
Behaton
počet dlaždíc na palete 200x165 - 231
počet dlaždíc na palete 100x165 - 14
hrúbka 10cm
Výrobný závod Chyžne
cena €/m2
bez DPH
s DPH
sivá
11,97
14,36
počet m na palete
6,61
červená
13,47
16,16
hmotnosť palety (kg)
1470
čierna
13,47
16,16
2
100
farba
165
200
Behaton krajný
počet dlaždíc na palete 200x137 - 231
počet ks na bm - 5
hrúbka 10cm
farba
Výrobný závod Chyžne
137
počet ks na palete
231
hmotnosť palety (kg)
1430
sivá
cena €/ks
bez DPH
s DPH
0,59
0,71
200
*na objednávku
21
VONKAJŠIA ARCHITEKTÚRA
22
DLAŽBA CHODNÍKOVÁ
Dlažba chodníková
40x40x4
hrúbka 4cm
hmotnosť 1 ks v kg - 14
2
počet ks na m - 6,25
Výrobný závod Turany
400
400
Dlažba chodníková
počet ks na palete
72
hmotnosť palety (kg)
1030
40x40x4
hrúbka 4cm
Dlažba chodníková
1,34
1,60
červená
1,58
1,89
čierna
1,58
1,89
farba
počet ks na m - 6,25
svetlohnedá
1,63
1,95
Výrobný závod Turany
tmavohnedá
1,63
1,95
počet ks na palete
72
hmotnosť palety (kg)
1030
farba
hmotnosť 1 ks v kg - 33
počet ks na m2 - 4
Výrobný závod Chyžne
500
500
Dlažba chodníková
počet ks na palete
40
hmotnosť palety (kg)
1320
50x50x7
hrúbka 7cm
počet ks na m2 - 4
Výrobný závod Chyžne
500
počet ks na palete
40
hmotnosť palety (kg)
1540
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
3,09
3,71
červená
3,66
4,39
čierna
3,66
4,39
farba
hmotnosť 1 ks v kg - 38
500
cena €/ks
s DPH
bez DPH
1,95
50x50x6
hrúbka 6cm
sivá
1,63
2
400
cena €/ks
bez DPH
s DPH
piesková
hmotnosť 1 ks v kg - 14
400
farba
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
3,28
3,94
červená
3,85
4,62
čierna
3,85
4,62
23
ZELENÉ PARKOVISKÁ
Ažur*
hrúbka 8cm
hrúbka
farba
8cm
sivá
1,65
1,98
cena €/ks
s DPH
bez DPH
hmotnosť 1 ks v kg - 17
360
2
počet ks 360x360 na m - 7,75/8,34
360
Výrobný závod Chyžne
počet ks na palete
48
8cm
červená
1,98
2,38
hmotnosť palety (kg)
836
8cm
čierna
1,98
2,38
hrúbka
farba
8cm
sivá
2,45
2,94
Meba
hrúbka 8cm
hmotnosť 1 ks v kg - 25
cena €/ks
s DPH
bez DPH
2
počet ks 400x600 na m - 4,17
400
Výrobný závod Turany
počet ks na palete
32
8cm
červená
3,12
3,74
hmotnosť palety (kg)
860
8cm
čierna
3,12
3,74
hrúbka
farba
10cm
sivá
2,78
3,34
600
Meba
hmotnosť 1 ks v kg - 31
hrúbka 10cm
cena €/ks
s DPH
bez DPH
2
počet ks 400x600 na m - 4,17
400
Výrobný závod Turany
počet ks na palete
28
10cm
červená
3,31
3,97
hmotnosť palety (kg)
980
10cm
čierna
3,31
3,97
hrúbka
farba
8cm
červená
hrúbka
farba
8cm
sivá
10,98
13,18
600
Značkovací kameň
hrúbka 8cm
cena €/ks
s DPH
bez DPH
hmotnosť 1ks v kg - 1,1
Výrobný závod Turany
2
počet m na palete
5,47
hmotnosť palety (kg)
870
Eko-dlažba
hrúbka 8cm
počet kociek palete 195x195 - 144
Výrobný závod Turany
počet m na palete
5,47
8cm
červená
12,98
15,58
hmotnosť palety (kg)
870
8cm
čierna
12,98
15,58
hrúbka
farba
10cm
sivá
12,90
15,48
2
Eko-dlažba
cena €/m2
s DPH
bez DPH
300
hrúbka 10cm
0,62
cena €/m2
s DPH
bez DPH
195
195
0,52
počet kociek palete 300x300 - 56
300
Výrobný závod Turany
počet m na palete
5,04
10cm
červená
14,90
17,88
hmotnosť palety (kg)
980
10cm
čierna
14,90
17,88
2
*na objednávku
betónová zámková dlažba
24
WWW.CHYZBET.SK
PALISÁDY
malá
Záhradná platnička*
116
220
veľká
výška
farba
cena
bez DPH/ks
5cm
sivá
červená
čierna
svetlohnedá
tmavohnedá
piesková
0,61
0,85
0,85
0,93
0,93
0,93
0,73
1,02
1,02
1,12
1,12
1,12
330
cena
cena
cena
s DPH/ks bez DPH/ks s DPH/ks
0,90
1,09
1,09
1,17
1,17
1,17
1,08
1,31
1,31
1,40
1,40
1,40
hmotnosť palety (kg) 930
rozmer 160x220
hmotnosť 1 ks v kg - 4,3
ks na palete - 48
rozmer 160x330
hmotnosť 1 ks v kg - 6,7
ks na palete - 108
Výrobný závod Turany
Predávame v pomere 4:9
Palisáda Classico
115
výška
farba
cena
bez DPH/ks
cena
s DPH/ks
35cm
sivá
červená
čierna
svetlohnedá
tmavohnedá
piesková
2,49
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
2,99
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
výška
farba
cena
bez DPH/ks
cena
s DPH/ks
40cm
sivá
červená
čierna
svetlohnedá
tmavohnedá
piesková
2,98
4,24
4,24
4,24
4,24
4,24
3,58
5,09
5,09
5,09
5,09
5,09
výška
farba
cena
bez DPH/ks
cena
s DPH/ks
25cm
sivá
červená, čierna
2,44
2,90
2,90
2,80
3,67
3,67
2,93
3,49
3,49
3,36
4,40
4,40
172
Palisáda hranatá
118
118
Palisáda okrúhla
100
110
40cm
svetlohnedá, tmavohnedá
piesková
sivá
červená, čierna
svetlohnedá, tmavohnedá
piesková
Palisáda hranatá
výška
farba
cena
bez DPH/ks
cena
s DPH/ks
50cm
sivá
červená
čierna
svetlohnedá
tmavohnedá
piesková
4,87
6,01
6,01
6,01
6,01
6,01
5,85
7,22
7,22
7,22
7,22
7,22
výška
farba
cena
bez DPH/ks
cena
s DPH/ks
60cm
sivá
červená
čierna
8,61
11,21
11,21
10,33
13,45
13,45
80cm
sivá
červená
čierna
10,85
14,31
14,31
13,02
17,17
17,17
100cm
sivá
červená
čierna
12,46
16,22
16,22
14,95
19,46
19,46
120cm
sivá
červená
čierna
14,94
18,99
18,99
17,92
22,78
22,78
150cm
sivá
červená
čierna
21,57
26,77
26,77
25,88
32,12
32,12
118
178
Palisáda Rondo
175
Palisáda 150cm armovaná
200
*na objednávku
hmotnosť palety 682kg
rozmer 115x172
hmotnosť 1 ks v kg - 14,5 ks na palete 47
počet ks na bm - 8,7/5,8
Výrobný závod Charsznica
rozmer 118x118
hmotnosť 1ks v kg - 12,20
počet ks na bm - 8,5
paleta (kg) 752
ks na palete 60
Výrobný závod Chyžne
rozmer 110x110
hmotnosť 1 ks v kg - 4,7
počet ks na bm - 10
paleta (kg) 762
ks na palete 160
Výrobný závod Chyžne
rozmer 110x110
hmotnosť 1 ks v kg - 7,5
počet ks na bm - 10
paleta (kg) 650
ks na palete 84
Výrobný závod Chyžne
rozmer 178x118
hmotnosť 1 ks v kg - 23
počet ks na bm - 8,5/5,5
paleta (kg) 940
ks na palete 40
Výrobný závod Charsznica
rozmer 200x175
hmotnosť 1 ks v kg - 34
počet ks na bm - 5,7
paleta (kg) 1325
ks na palete 40
Výrobný závod Charsznica
rozmer 200x175
hmotnosť 1 ks v kg - 43
počet ks na bm - 5,7
paleta (kg) 865
ks na palete 20
Výrobný závod Charsznica
rozmer 200x175
hmotnosť 1 ks v kg - 55
počet ks na bm - 5,7
paleta (kg) 1065
ks na palete 20
Výrobný závod Charsznica
rozmer 200x175
hmotnosť 1 ks v kg - 64
počet ks na bm - 5,7
paleta (kg) 1265
ks na palete 20
Výrobný závod Charsznica
rozmer 200x175
hmotnosť 1 ks v kg - 80
počet ks na bm - 5,7
paleta (kg) 1585
ks na palete 20
Výrobný závod Charsznica
ďalšie palisády
25
farba
cena
bez DPH/ks
cena
s DPH/ks
sivá
červená
čierna
sivá
červená
čierna
9,73
12,33
12,33
14,43
18,18
18,18
11,67
14,97
14,97
17,31
21,81
21,81
120cm
sivá
červená
čierna
18,81
23,72
23,72
22,57
28,46
28,46
150cm
sivá
červená
čierna
27,35
33,42
33,42
32,82
40,10
40,10
farba
cena
bez DPH/ks
cena
s DPH/ks
sivá
červená
čierna
sivá
červená
čierna
2,56
3,21
3,21
4,88
6,18
6,18
3,07
3,85
3,85
5,86
7,42
7,42
sivá
červená
čierna
9,43
12,03
12,03
11,32
14,44
14,44
výška
Palisáda hranatá
Palisáda 150cm armovaná
60cm
140
280
90cm
výška
Palisáda lámaný kameň
30cm
100
60cm
150
110cm
rozmer 280x140
hmotnosť 1 ks v kg - 47
počet ks na bm - 3,6/7,1
paleta (kg) 1630
ks na palete 36
Výrobný závod Charsznica
rozmer 280x140
hmotnosť 1 ks v kg - 67
počet ks na bm - 3,6/7,1
paleta (kg) 1205
ks na palete 18
Výrobný závod Charsznica
rozmer 280x140
hmotnosť 1ks v kg - 89
počet ks na bm - 3,6/7,1
paleta (kg) 1560
ks na palete 18
Výrobný závod Charsznica
rozmer 280x140
hmotnosť 1ks v kg - 113
počet ks na bm - 3,6/7,1
paleta (kg) 1360
ks na palete 12
Výrobný závod Charsznica
rozmer 150x100
hmotnosť 1 ks v kg - 15
počet ks na bm - 6,7
paleta (kg) 1650
ks na palete 110
Výrobný závod Chyžne
rozmer 150x100
hmotnosť 1 ks v kg - 31
počet ks na bm - 6,7
paleta (kg) 1870
ks na palete 60
Výrobný závod Chyžne
rozmer 150x100
hmotnosť 1ks v kg - 57
počet ks na bm - 6,7
paleta (kg) 1425
ks na palete 25
Výrobný závod Chyžne
KRAJNICE
Krajnica Ekobord
váha
výška
dĺžka
šírka
0,4kg
4,5cm
100cm
8cm
0,5kg
5,8cm
100cm
8cm
1000
Uni
Max
Kotviaci klinec
Krajnica trávniková - rádius
= 16, dĺžka = 25
5x20x50
hmotnosť 1ks v kg - 11
počet ks na bm - 2
spoje rovné, bez perodrážky
Výrobný závod Turany
200
500
počet ks na palete
90
hmotnosť palety (kg)
1065
farba
cena €/ ks
bez DPH
s DPH
3,98
3,32
3,63
4,36
0,23
0,28
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
1,09
1,31
červená
1,28
1,54
čierna
1,28
1,54
svetlohnedá
1,41
1,69
tmavohnedá
1,41
1,69
piesková
1,41
1,69
50
bez perodrážky
Krajnica trávniková - rádius
5x20x100
hmotnosť 1ks v kg - 22
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Turany
200
1000
50
26
počet ks na palete
45
hmotnosť palety (kg)
1010
farba
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
1,88
2,26
červená
2,35
2,82
čierna
2,35
2,82
svetlohnedá
2,35
2,82
tmavohnedá
2,35
2,82
piesková
2,35
2,82
Krajnica trávniková - zrezaná
6x20x100
hmotnosť 1ks v kg - 27
počet ks na bm - 1
1000
200
Výrobný závod Chyžne
počet ks na palete
45
hmotnosť palety (kg)
1160
farba
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
2,43
2,92
červená
3,18
3,82
čierna
3,18
3,82
svetlohnedá
3,18
3,82
tmavohnedá
3,18
3,82
piesková
3,18
3,82
60
bez perodrážky/ s perodrážkou
Krajnica trávniková - rádius
6x25x100
hmotnosť 1ks v kg - 37
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Turany
250
1000
počet ks na palete
36
hmotnosť palety (kg)
1340
farba
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
3,09
3,71
červená
3,56
4,27
čierna
3,56
4,27
svetlohnedá
3,87
4,65
tmavohnedá
3,87
4,65
piesková
3,87
4,65
60
Krajnica trávniková - zrezaná
8x25x100
hmotnosť 1ks v kg - 45
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Turany
250
1000
počet ks na palete
27
hmotnosť palety (kg)
1235
farba
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
3,45
4,14
červená
3,85
4,62
čierna
3,85
4,62
svetlohnedá
4,22
5,06
tmavohnedá
4,22
5,06
piesková
4,22
5,06
80
Krajnica trávniková - zrezaná
8x30x100
hmotnosť 1ks v kg - 52
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Turany
300
počet ks na palete
18
hmotnosť palety (kg)
1000
1000
farba
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
3,59
4,31
červená
4,30
5,16
čierna
4,30
5,16
svetlohnedá
4,70
5,64
tmavohnedá
4,70
5,64
piesková
4,70
5,64
80
Krajnica trávniková - zrezaná
10x25x100
hmotnosť 1ks v kg - 55
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Turany
počet ks na palete
24
hmotnosť palety (kg)
1380
farba
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
4,24
5,09
červená/ čierna
4,88
5,86
svetlohnedá/tmavohnedá
5,09
6,11
piesková
5,09
6,11
250
1000
100
27
SCHODY
Schodovka
výška 16 cm
nášlapná šírka 32/28,5 cm
dĺžka 30 cm
55
farba
hmotnosť 1ks v kg - 21
počet ks na bm - 3,33
370
Výrobný závod Turany
počet ks na palete
32
hmotnosť palety (kg)
672
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
11,76
14,11
červená/ čierna
12,80
15,36
tmavohnedá
12,80
15,36
piesková
12,80
15,36
300
170
Schodová doska
farba
15x35x100
hmotnosť 1ks v kg - 124
počet ks na bm - 1
150
sivá
30,60
36,72
červená/ čierna
35,20
42,24
svetlohnedá/tmavohnedá
36,72
44,06
piesková
36,72
44,06
Výrobný závod Turany
1000
350
počet ks na palete
10
hmotnosť palety (kg)
1260
cena €/ks
bez DPH
s DPH
OBRUBNÍKY
Obrubník nájazdový
15x22x100
farba
hmotnosť 1ks v kg - 64
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Charsznica
počet ks na palete
15
hmotnosť palety (kg)
1105
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
7,20
8,64
červená*
8,80
10,56
čierna*
8,80
10,56
220
1000
150
Obrubník cestný
12x25x100
farba
hmotnosť 1ks v kg - 60
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Turany
počet ks na palete
18
hmotnosť palety (kg)
1100
250
1000
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
4,45
5,34
červená*
5,23
6,28
čierna*
5,23
6,28
120
Obrubník cestný
12x25x50
farba
hmotnosť 1ks v kg - 30
počet ks na bm - 2
Výrobný závod Turany
250
počet ks na palete
36
hmotnosť palety (kg)
1100
500
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
2,44
2,92
červená*
2,87
3,44
čierna*
2,87
3,44
120
betónová zámková dlažba
28
WWW.CHYZBET.SK
Obrubník cestný
12x25x33
farba
hmotnosť 1ks v kg počet ks na bm - 3
Výrobný závod Turany
250
počet ks na palete
20
hmotnosť palety (kg)
1100
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
1,92
2,30
červená*
2,26
2,71
čierna*
2,26
2,71
330
120
Obrubník cestný
15x25x100
farba
hmotnosť 1ks v kg - 75
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Turany
250
1000
počet ks na palete
15
hmotnosť palety (kg)
1145
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
5,12
6,14
červená*
7,07
8,48
čierna*
7,07
8,48
150
Obrubník cestný
15x25x50
farba
hmotnosť 1ks v kg - 38
počet ks na bm - 2
Výrobný závod Turany
250
počet ks na palete
30
hmotnosť palety (kg)
1180
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
2,94
3,52
červená*
4,89
5,86
čierna*
4,89
5,86
500
150
Obrubník cestný
15x25x33
hmotnosť 1ks v kg - 25
počet ks na bm - 3
Výrobný závod Turany
250
počet ks na palete
45
hmotnosť palety (kg)
1180
farba
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
2,20
2,75
červená
3,53
4,24
čierna
3,53
4,24
330
150
Obrubník cestný
15x25x100
farba
hmotnosť 1ks v kg - 84
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Turany
1000
počet ks na palete
15
hmotnosť palety (kg)
1280
250
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
5,73
6,88
červená*
7,68
9,22
čierna*
7,68
9,22
150
Obrubník cestný
15x30x100
hmotnosť 1ks v kg - 85
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Turany
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
6,17
7,40
počet ks na palete
10
červená*
8,10
9,72
hmotnosť palety (kg)
930
čierna*
8,10
9,72
300
1000
farba
150
betónová zámková dlažba
WWW.CHYZBET.SK
29
Obrubník cestný
farba
15x30x50
hmotnosť 1ks v kg - 43
počet ks na bm - 2
Výrobný závod Turany
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
3,55
4,26
počet ks na palete
20
červená*
4,67
5,60
hmotnosť palety (kg)
930
čierna*
4,67
5,60
300
500
150
Obrubník cestný šikmý
15x30/22x100
220
hmotnosť 1ks v kg - 75
počet ks na bm - 1
počet ks na palete 4Ľ + 4P
Výrobný závod Charsznica
300
počet ks na palete
8
hmotnosť palety (kg)
705
farba
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
8,30
9,96
červená*
9,96
11,95
čierna*
9,96
11,95
1000
150
Obrubník cestný rohový
15x30x50 - 50
500
500
farba
hmotnosť 1ks v kg - 80
počet ks na bm - 1
Výrobný závod Charsznica
300
počet ks na palete
8
hmotnosť palety (kg)
660
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
8,30
9,96
červená*
9,96
11,95
čierna*
9,96
11,95
150
Obrubník cestný
20x25x100
hmotnosť 1ks v kg - 110
počet ks na bm - 1
farba
sivá
cena €/ks
bez DPH
s DPH
7,30
8,76
Výrobný závod Turany
250
1000
počet ks na palete
12
hmotnosť palety (kg)
1320
200
Obrubník cestný
20x30x100
hmotnosť 1ks v kg - 130
počet ks na bm - 1
300
farba
sivá
cena €/ks
bez DPH
s DPH
8,47
10,16
Výrobný závod Turany
1000
počet ks na palete
12
hmotnosť palety (kg)
1450
200
Obrubník cestný
farba
20x30x50
hmotnosť 1ks v kg - 65
počet ks na bm - 2
300
sivá
cena €/ks
bez DPH
s DPH
4,91
5,89
Výrobný závod Turany
500
200
počet ks na palete
16
hmotnosť palety (kg)
1060
PRÍDLAŽBA
Prídlažba
farba
50x25x8
hmotnosť 1ks v kg - 22,9
počet ks na m2 - 8
500
250
30
sivá
Výrobný závod Turany
počet m2 na palete
8
hmotnosť palety (kg)
1490
cena €/m2
bez DPH
s DPH
11,58
13,90
ŠALOVACIE A MUROVACIE TVÁRNICE
Tvárnica šalovacia
typ
výška 25cm
200 - 400
počet ks na m2 - 8
hrúbka steny - 3,5 cm
Výrobný závod
Turany
250
Tvárnica murovacia
s DPH
200x500
1,24
1,49
240x500
1,39
1,67
300x500
1,56
1,87
400x500
1,83
1710
typ
200x500x250
23,5
72
240x500
1780
240x500x250
29
60
300x500
1520
300x500x250
31
48
400x500
1340
400x500x250
36
36
typ
počet ks na m2 - 11,15
Výrobný závod
Turany
390
Blok základový
počet na palete
Turany
cena €/ks
bez DPH
s DPH
190x390
0,95
1,14
240x390
1,20
1,44
290x390
1,45
1,74
hmotnosť
1 ks
hmotnosť palety (kg)
190-290
2,20
200x500
výška 20cm
200
bez DPH
hmotnosť
1 ks
hmotnosť palety (kg)
500
cena €/ks
počet na palete
Turany
190x390
1440
20,5
72
240x390
1360
25,2
54
290x390
1420
29,6
48
120x380x240
farba
cena €/ks
hmotnosť 1ks v kg - 25
Výrobný závod Charsznica
počet ks na palete
54
hmotnosť palety (kg)
1340
sivá
bez DPH
s DPH
1,45
1,74
SVAHOVÉ TVÁRNICE
Blok svahový kaskáda
farba
380x280x140
140
hmotnosť 1ks v kg - 34
počet ks na bm - 3,5
Výrobný závod Turany
38
0
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
3,10
3,72
červená
3,70
4,44
čierna
3,70
4,44
počet ks na palete
24
tmavohnedá
3,90
4,68
hmotnosť palety (kg)
820
piesková
3,90
4,68
280
betónová zámková dlažba
WWW.CHYZBET.SK
31
Blok lúpaný
260x250x130
250
hmotnosť 1ks v kg - 19
počet ks na bm - 4
Výrobný závod Chyžne
130
počet ks na palete
72
hmotnosť palety (kg)
1480
farba
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
2,25
2,70
červená
3,00
3,60
čierna
3,00
3,60
tmavohnedá
3,00
3,60
piesková
3,00
3,60
260
Gazon
350x280x300
farba
350
hmotnosť 1ks v kg - 25
počet ks na bm - 3,5
Výrobný závod Chyžne
300
Gazon
4,00
4,8
čierna
4,00
4,8
svetlohnedá
4,00
4,8
tmavohnedá
4,00
4,8
piesková
4,00
4,8
farba
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
7,97
9,56
červená
9,46
11,35
čierna
9,46
11,35
svetlohnedá
9,86
11,83
počet ks na palete
16
tmavohnedá
9,86
11,83
hmotnosť palety (kg)
960
piesková
9,86
11,83
660x450x300
hmotnosť 1ks v kg - 60
počet ks na bm - 2,13
Výrobný závod Chyžne
32
červená
27
Výrobný závod Chyžne
660
3,99
690
hmotnosť 1ks v kg - 60
počet ks na bm - 2,13
300
3,33
hmotnosť palety (kg)
660
Varioflor
sivá
počet ks na palete
660x470x300
300
cena €/ks
s DPH
bez DPH
počet ks na palete
8
hmotnosť palety (kg)
480
farba
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
7,97
9,56
červená
9,46
11,35
čierna
9,46
11,35
svetlohnedá
9,86
11,83
tmavohnedá
9,86
11,83
piesková
9,86
11,83
PLOTOVÝ SYSTÉM LEGOBET
Blok stĺpikový
výš.=8,8cm
rozmer 235x65x88
hmotnosť 1ks v kg - 2,5
počet ks na bm - 44,4
65
Výrobný závod Chyžne
235
Blok múrikový
počet ks na palete
408
hmotnosť palety (kg)
1030
výš.=8,8cm
rozmer 240x65x88
hmotnosť 1ks v kg - 2,5
počet ks na bm - 4,16
Výrobný závod Chyžne
65
240
Strieška múriková
počet ks na palete
408
hmotnosť palety (kg)
1030
v.=6/4cm
rozmer 350x230
hmotnosť 1ks v kg - 7,6
počet ks na bm - 4,34
230
Výrobný závod Turany
farba
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
0,50
0,60
červená/čierna
0,56
0,67
svetlohnedá/tmavohnedá
0,56
0,67
piesková
0,56
0,67
farba
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
0,48
0,58
červená/čierna
0,54
0,65
svetlohnedá/tmavohnedá
0,54
0,65
piesková
0,54
0,65
farba
cena €/ks
bez DPH
s DPH
sivá
2,60
3,12
červená/čierna
2,91
3,49
svetlohnedá/tmavohnedá
2,91
3,49
piesková
2,91
3,49
6
4
350
Strieška múriková
počet ks na palete
84
hmotnosť palety (kg)
660
v.=6/4cm
rozmer 389x310
hmotnosť 1ks v kg - 11
počet ks na bm - 3,22
310
Výrobný závod Turany
farba
cena €/ks
s DPH
bez DPH
sivá
3,05
3,66
červená/čierna
3,31
3,97
svetlohnedá/tmavohnedá
3,31
3,97
piesková
3,31
3,97
6
4
389
počet ks na palete
42
hmotnosť palety (kg)
500
33
BETÓNOVÉ ŽĽABY
Betónový žľab
30/63/16
farba
Výrobný závod Turany
Betónový žľab
počet ks na palete
18
hmotnosť palety (kg)
630
30/50/12
Výrobný závod Turany
sivá
18
hmotnosť palety (kg)
540
bez DPH
s DPH
2,73
3,28
rozmer 300x630x160 hmotnosť 1ks v kg - 35 počet ks na bm - 3,3
farba
sivá
počet ks na palete
cena €/ks
cena €/ks
bez DPH
s DPH
2,70
3,24
rozmer 300x500x120 hmotnosť 1ks v kg - 30 počet ks na bm - 3,3
prehĺbenie 6cm
Betónový žľab
farba
Výrobný závod Turany
12
počet ks na palete
36
hmotnosť palety (kg)
1245
40/35/12
35
sivá
cena €/ks
bez DPH
s DPH
2,73
3,28
rozmer 350x400x120 hmotnosť 1ks v kg - 36 počet ks na bm - 2,86
40
prehĺbenie 3cm
Betónový žľab
35/60/12
Výrobný závod Turany
20
farba
sivá
počet ks na palete
12
hmotnosť palety (kg)
805
cena €/ks
bez DPH
s DPH
5,35
6,42
rozmer 350x600x120 hmotnosť 1ks v kg - 66 počet ks na bm - 2,86
35
60
Betónový žľab
50/50/15
farba
Výrobný závod Charsznica
sivá
Betónový žľab
počet ks na palete
12
hmotnosť palety (kg)
690
50/60/15
15
50
farba
sivá
8
hmotnosť palety (kg)
600
s DPH
8,9
10,68
rozmer 500x500x150 hmotnosť 1ks v kg - 58 počet ks na bm - 2
Výrobný závod Charsznica
počet ks na palete
cena €/ks
bez DPH
cena €/ks
bez DPH
s DPH
9,00
10,80
rozmer 500x600x150 hmotnosť 1ks v kg - 79 počet ks na bm - 2
60
Betónový žľab trojhranný
Výrobný závod Charsznica
počet ks na palete
8
hmotnosť palety (kg)
720
50/50/18
34
farba
sivá
cena €/ks
bez DPH
s DPH
9,20
11,04
rozmer 500x500x180 hmotnosť 1ks v kg - 88 počet ks na bm - 2
ODVODNENIE
Vodorovné betónové odvodnenia s mriežkou
názov
poznámky
cena bez DPH cena s DPH
Vodorovné odvodnenie 120 tr. A do 1,5t
13x12x100 s pozinkovanou mriežkou
16,93
20,32
Vodorovné odvodnenie 140 tr. A do 1,5t
13x14x100 s pozinkovanou mriežkou
17,26
20,71
Vodorovné odvodnenie 160 tr. A do 1,5t
41x16x100 s pozinkovanou mriežkou
17,50
21,00
Vodorovné odvodnenie 160 tr. B do 8t
13x16x100 s pozinkovanou mriežkou
21,24
25,49
Vodorovné odvodnenie 160 tr. C do 25t
13x14x100 s oceľovou mriežkou
50,28
60,34
Vodorovné odvodnenie 80 tr. B do 12,5t
8x14x100 s oceľovou mriežkou
26,90
32,28
Vodorovné odvodnenie 120 tr. B do 12,5t
12x14x100 s oceľovou mriežkou
26,65
31,98
Vodorovné odvodnenie 140 tr. B do 12,5t
14x14x100 s oceľovou mriežkou
26,77
32,13
Vodorovné odvodnenie 80 tr. A do 1,5t
8x14x100 s pozinkovanou mriežkou
11,78
14,14
Studnička 120 tr. A do 1,5t
k odvodneniu 13x12x100 s pozinkovanou mriežkou
16,93
20,32
Studnička 140 tr. A do 1,5t
k odvodneniu 13x14x100 s pozinkovanou mriežkou
17,26
20,71
Studnička 160 tr. A do 1,5t
k odvodneniu 14x16x100 s pozinkovanou mriežkou
18,96
22,75
Studnička 160 tr. B do 8t
k odvodneniu 13x16x100 s pozinkovanou mriežkou
21,24
25,49
Studnička 160 tr. C do 25t
k odvodneniu 13x16x100 s pozinkovanou mriežkou
50,28
60,34
Studnička 120 tr. B do 12,5t
k odvodneniu 12x14x100 s oceľovou mriežkou
28,18
33,82
Studnička 140 tr. B do 12,5t
k odvodneniu 14x14x100 s oceľovou mriežkou
28,18
33,82
Rošt 42x64
s pozinkovanou mriežkou
46,47
55,76
Rošt 42x84
s pozinkovanou mriežkou
54,43
65,32
Vodorovné odvodnenia z polyetylenu MEADRIVE
názov
poznámky
index
13x09x100 s pozinkovaným
roštom
3x09x100 s polyetylenovým
roštom
cena bez DPH cena s DPH
18,92
23,27
18,38
22,61
začiatok/ koniec
5,41
6,65
MEA 150055
čelo s vyvodom DN 100
7,57
9,31
MEA 1500057
DN 100 zo sifonom a sitkom
10,27
12,63
vodorovné odvodnenie
MEA 150059
vodorovné odvodnenie
MEA 150051
čelo začiatok, koniec
MEA 150053
čelo s vývodom
sifon so sitkom
Vodorovné odvodnenia z polyesteru - MEAEASY
názov
poznámky
index
cena bez DPH cena s DPH
vodorovné odvodnenie 100 cm MEAEASY
MEA 141687
s pozinkovaným roštom
24,32
29,92
vodorovné odvodnenie 100 cm MEAEASY
MEA 141684
s oceľovým roštom
52,70
64,82
čelo začiatok/koniec
MEA 141920
čelo s vývodom DN 50
3,78
4,65
vanička pre rohož MEARIN 60x40 cm
MEA 190041
materiál polyester
31,89
39,23
rošt 60x40 cm MEARIN sieťka
MEA 190050
rošt pre vaničku Mearin
28,92
35,57
rošt 60x40 cm MEARIN sieťková mriežka 30/10
MEA 190052
rošt pre vaničku Mearin
35,95
44,21
MEAEASY sifon so sieťkou
MEA 145060
5,68
6,97
Vodorovné odvodnenie - MEADRAIN
index
poznámky
Korpus MEADRAIN V 1000
MEA 155401
dĺžka 100cm, výška 15cm
bez roštu s pozinkovaným rámom
56,04
67,25
Studnička odpadová V 1000 EK
MEA 155484
dĺžka 50cm, výška 58cm
129,91
155,89
Stienka začiatočna/koncová
MEA 151471
rám z pozinkovanej ocele
16,66
19,99
Rošt mostíkový A15
MEA 152101
dĺžka 100cm
10,93
13,12
Rošt mriežkový MW30/10, B125
MEA 152301???
dĺžka 100cm
48,16
57,79
Rošt pozinkovaný 10/90mm C250
MEA 152411
dĺžka 50cm
16,96
20,35
Zabezpečenie liatinového roštu
MEA 152116
2ks/ bm
3,05
3,66
Zabezpečenie mriežkového roštu
MEA 152311
2ks/ bm
3,05
3,66
názov
cena bez DPH cena s DPH
35
Osvetlenie pivnice anglický dvorec
MULTINORM 80x60x40 sieťový rošt 30/30
index
poznámky
cena bez DPH cena s DPH
Rám
MEA 865505
80x60x40
70,04
84,05
Mreža
MEA 861195
80x40
31,53
37,84
Montážny materiál
MEA 865900
7,97
9,56
Vodorovné odvodnenie z Polymérbetónu - MEAGARD
poznámky
index
názov
cena €/ks
bez DPH
s DPH
MEA 150121
s pozinkovanou mriežkou z ocele
26,35
31,62
Odvodnenie vodorovné MEALINE
MEA 150763
rošt so štvorcovou mriežkou
pozikovaná oceľ
28,88
25,06
Začiatočná/koncová stienka MEGARD II MEALINE
MEA 150191
z polymérbetónu
3,03
3,64
Syfón zvyslý MEAGARD
MEA 150730
so sitkom
9,09
10,91
Studnička MEAGARD/MEALINE
MEA 150137
rošt so štvorcovou mriežkou,
pozinkovaná oceľ
72,07
86,48
Rohož 60x40cm
MEA 190100
so sieťkovou mriežkou
41,49
49,79
Rošt 60x40cm GARD sieťka
MEA 190310
sieťka
22,70
27,24
Rošt 60x40 GARD mriežka 30/10
MEA 190340
mriežka
25,74
30,89
Kanalizačný odvod 30x30x45
MEA 150850
rošt s liatinovým rámom
155,94
187,13
rošt s pozinkovanou mriežkou
20x30
rošt s pozinkovanou mriežkou
20x30
169,57
203,48
141,09
169,31
Vodorovné odvodnenie S 100cm
Kanalizačný odvod 30x30x45
MEA 150855
Kanalizačný odvod 28,2x28,2x42,5
MEA 150860
ZÁHRADNÉ KVETINÁČE
Štvorcový veľký
630x890
890
Výrobný závod Chyžne
hmotnosť 1ks 420 kg
630
630
Štvorcový stredný
510x535
Výrobný závod Chyžne
hmotnosť 1ks 142 kg
510
štruktúra
cena €/ks
s DPH
bez DPH
hrubé zrno
244,00
292,80
jemné zrno
269,00
322,80
Antico sivé
264,00
316,80
štruktúra
cena €/ks
bez DPH
s DPH
hrubé zrno
70,56
84,67
jemné zrno
78,40
94,08
Antico sivé
76,16
91,39
535
Štvorcový malý
410x285
285
Výrobný závod Chyžne
hmotnosť 1ks 38 kg
410
410
Misa veľká + noha
600
600x770
Výrobný závod Chyžne
770
Kôš + vložka
610x700
700
36
hmotnosť 1ks 125 kg
610
Výrobný závod Chyžne
hmotnosť 1ks 222 kg
štruktúra
cena €/ks
bez DPH
s DPH
hrubé zrno
32,48
38,98
jemné zrno
35,84
43,00
Antico sivé
36,96
44,35
štruktúra
cena €/ks
bez DPH
s DPH
hrubé zrno
72,80
87,36
jemné zrno
80,64
96,77
Antico sivé
82,88
99,46
štruktúra
cena €/ks
bez DPH
s DPH
hrubé zrno
106,40
127,68
jemné zrno
117,60
141,12
Antico sivé
122,08
146,50
Okrúhly malý
425x345
345
Výrobný závod Chyžne
hmotnosť 1ks 38 kg
štruktúra
cena €/ks
s DPH
bez DPH
hrubé zrno
33,60
40,32
jemné zrno
38,08
45,70
Antico sivé
38,08
45,70
425
Misa veľká
600x300
300
Výrobný závod Chyžne
hmotnosť 1ks 65 kg
600
Stĺpik hraničný
100x500
500
Výrobný závod Chyžne
hmotnosť 1ks 10 kg
štruktúra
cena €/ks
s DPH
bez DPH
hrubé zrno
39,20
47,04
jemné zrno
43,68
52,42
Antico sivé
44,80
53,76
štruktúra
stĺpik hraničný
cena €/ks
s DPH
bez DPH
2,24
2,69
100
100
37
PROSTRIEDKY NA ČISTENIE BETÓNOVEJ DLAŽBY
Reinit A
Slúži na odstraňovanie machov a rias
zo zámkovej dlažby.
spotreba 1l/m2
v závislosti od
stupňa znečistenia
Ultramyt
Prípravok určený na odmasťovanie a umývanie
zámkovej dlažby. Veľmi dobre odstraňuje
nečistoty zo smoly, mazacích tukov a olejov.
Reinit - R
Je prípravok určený na odstraňovanie
uhličitanových a cementových výkvetov
z povrchu zámkovej dlažby.
spotreba 1l/m2
v závislosti od
stupňa znečistenia
spotreba 1l/m2
v závislosti od
stupňa znečistenia
cena €/kg
s DPH
bez DPH
8,25
9,90
cena €/kg
bez DPH
s DPH
5,20
6,24
cena €/kg
s DPH
bez DPH
8,46
10,15
PROSTRIEDKY PRE KONZERVÁCIU BETÓNOVEJ DLAŽBY
Remisil CI
rieditelný vodou
spotreba
Je určený na ochranu zámkovej dlažby,
pred usádzaním nečistôt.
Nemení farbu výrobku.
Po aplikácii je bezfarebný a bez lesku
5-9 m2 /1l
Bicolor - bezfarebný
rieditelný vodou
spotreba
Je určený na ochranu zámkovej dlažby,
pred usádzaním nečistôt.
Opravuje a zintenzívňuje farbu.
25 - 30 m2 /1kg
Silex Bis
Silex Gloss
efekt mokrej dlažby
spotreba
Prípravok určený na ochranu dlažby pred
usádzaním nečistôt, znižuje nepriaznivosť
poveternostných vplyvov. Nemení farbu výrobkov. Zvýrazňuje farebný odtieň bez lesklých
efektov. Prípravok nie je odolný proti olejom.
3 - 5 m2/1l
spotreba
Je určený na ochranu zámkovej dlažby,
pred usádzaním nečistôt. Je odolný voči olejom.
Nemení farbu výrobku.
Po aplikácii vytvára lesklý povrch.
3 - 4 m2 /1l
Remisil HE
spotreba
Je určený na ochranu zámkovej dlažby,
zvlášť pred pôsobením olejov,
nespôsobuje lesklý efekt.
3 - 5 m2/1l
Bicolor - farebný
farba
cena €/kg
bez DPH
s DPH
8,25
cena €/kg
s DPH
bez DPH
10,00
12,00
cena €/kg
s DPH
bez DPH
18,40
22,08
cena €/kg
bez DPH
s DPH
14,08
16,90
cena €/kg
bez DPH
s DPH
22,00
26,40
cena €/ks
s DPH
bez DPH
Prípravok je určený na ochranu povrchu
zámkovej dlažby, znižuje vnikanie nečistôt
do zámkovej dlažby.
Spôsobuje dokonalý farebný účinok.
červená, čierna, piesková
13,75
16,50
Spotreba 1kg/27,5 - 32,5m2
svetlohnedá, tmavohnedá
13,75
16,50
pomarančová, žltá
13,75
16,50
zelená
16,30
19,56
betónová zámková dlažba
38
9,90
WWW.CHYZBET.SK
Vysvetlivky
Ochrana výrobku
Výrobky sú chránené paropriepustnou fóliou, ktorá zabraňuje
znečisteniu dlažby počas skladovania a prepravy a zároveň,
znižuje vznik výkvetov. Všetky farebné výrobky okrem sivej.
Lámaný kameň
Výrobky vznikajúce technológiou lámanim (lúpaním) betónu
čím vzniká neopakovateľná štruktúra povrchu.
Celková impregnácia
Zvyšuje odolnosť výrobkov voči atmosferickým vplyvom,
znižuje prenikanie nečistôt do štruktúry dlažby. Znižuje
možnost zarastania machom a lišajníkom. Celkové zvýšenie
trvanlivosti výrobkov.
Vymývaná dlažba
Dlažba vznikajúca v procese vymývania štrkov najvyššej
kvality, vzniká prírodný vzhľad a vyniká štruktúra povrchu.
Ochrana pred poškriabaním
Použitie gumového granulátu alebo prekladacej sieťky medzi
jednotlivými vrstvami dlažby, čím sa zabraňuje poškriabaniu.
Antico
Ušlachtilá dlažba vzniká špecifickým procesom výroby, čo jej
dodáva historický vzhľad.
Dlažba s malým zaťažením
Dlažba s týmto označením je určená na chodníky, terasy a pre
cyklistov.
Dlažba pre nevidiacich
Dlažba s týmto označením je určená na chodníky, terasy pre
nevidiacich.
Dlažba do 3,5 tony
Dlažba s týmto označením je určená aj na záťaž osobnými
automobilmi s hmotnosťou do 3,5 tony a zároveň je vhodná aj
pre chodcov a cyklistov.
Spôsob uloženia - líniové
Dlažba s týmto označením sa ukladá do línie.
Dlažba nad 3,5 tony
Dlažba s týmto označením je určená aj na záťaž nákladnými a
osobnými automobilmi s hmotnosťou nad 3,5 tony a zároveň
je vhodná aj pre chodcov a cyklistov.
Spôsob uloženia - modulové
Dlažba s týmto označením je sa ukladá rôznymi spôsobmi.
Ekologická nezávadnosť
Používame materiály, ktoré neznečisťujú životné prostredie.
Spôsob uloženia - prírodne
Uloženie dlažby pre prírodný vzhľad
Systémová skladba
Výrobky označené týmto symbolom do seba zapadajú
pomocou takzvaného zámku.
Záruka
Všetky naše výrobky Chyžbet sú kontrolované a sspĺňajú
normy EN 1338,1339, 1340, 13198, 15435, 15037 -2 + A1, 771-3.
Na naše výrobky poskytujeme štandartne záruku 3 roky.
Odolnosť voči požiaru/ Kritéria CE
Naše výrobky sú odolné voči ohňu a spĺňajú všetky normy.
Znížená hlučnosť
Dlažba s týmto označením zabezpečuje zníženú hlučnosť.
Mrazuvzdornosť
Všetky naše výrobky v súlade s normami EN 1338, 1339, 1340
sú odolné proti zamrazovaniu i rozmrazovaniu (solný posyp).
Svahové výrobky
Výrobky oznašené týmto symbolom slúžia na zabezpečenie
svahu a nerovností terénu.
39
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na všetky výrobky vyrobené firmou CHYŽBET sa vzťahuje 3-ročná záruka na skryté vady. Záruka sa nevzťahuje na prípady:
- nekontrastujúcich farebných rozdielov spôsobených prirodzenou farebnosťou použitých surovín
- vystupujúcich uhličitých povlakov
Poškodení a vád vzniknutých z :
- nesprávnej dopravy
- nesprávneho skladovania pred montážou
- nesprávneho naprojektovania , prevedenia podkladu alebo použitím nesprávneho druhu výrobku
- uložením pomocou vibračných zariadení nevytvrdnutých výrobkov skôr ako 14 dní odo dňa výroby
- uložením pomocou vibračných zariadení bez použitia gumovej ochranej podložky
- použitím cementových zmesí k špárovaniu (obrubníkov, krajníc, atď.) doporučuje sa použitie špeciálnych elastických špárovacích materiálov
- použitím výrobku inak ako je určené
- uloženie , ktoré nie je vykonané v súlade so stavebnými predpismi a normami
- vykonaním neoprávnených zásahov tz. impregnáciou, odstraňovaním výkvetov a odstraňovaním nečistôt bez súhlasu výrobcu.
- na mikrotrhliny spôsobené prirodzenou vlastnosťou betónu
- na prirodzenú zmenu farebnosti spôsobenú používaním
- na prirodzené opotrebenie vrchnej vrstvy
Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade použitia výrobkov so zjavnými vadami.
Podmienkou prijatia reklamácie je jej písomná forma s doložením dokladu o kúpe spolu s identifikačnou etiketou, ktorá je súčasťou obalu.
V termíne do 14 dní od prijatia reklamácie poverený pracovník firmy vykoná obhliadku reklamovaných použitých výrobkov.
Po vykonaní obhliadky bude spísaný protokol a dohodnutý spôsob vybavenia reklamácie.
VYSTÚPENIE UHLIČITANOV (Výkvet)
Biele vápenné škvrny(Výkvet) nie sú vadou výrobku sú prechodným javom, nemajú vplyv na úžitkové vlastnosti betonových výrobkov.
Výkvety vznikajú vplyvom chemických reakcií v betóne pri nízkej teplote a vlhkosti. Všetky výkvety sa pri bežnom používaní plôch postupne strácajú.
Špárovací piesok treba po uložení dlažby a vyplnení špár ponechať na povrchu dlažby v podobe tenkej vrstvy v nasledujúcich 3 až 4 mesiacoch.
Špárovací piesok podporuje odstraňovanie výkvetov. Uhličité povlaky sú čiastočné a ustupujú pri atmosférických podmienkach /vtedy,
keď ich vypláchne dážď / a taktiež samého používania povrchu /stieraním / zanikajú v závislosti od ich intenzity od 1 mesiaca do 3 rokov.
Je to spojené so samovoľným prechodom CaCO3 v ľahko rozpúšťanom CaHCO3 pod vplyvom pôsobenia mäkkej dažďovej nasýtenej Co2.
Výkvety nie je možné uznať ako dôvod na reklamáciu.
PALETY
Výrobky spoločnosti Chyžbet sú balené na drevených paletách o veľ. 1200x600mm,1200x850mm a europaletách. Záloha za jednu paletu je 8 € bez DPH.
Za paletu sa účtuje amortizácia 10% z ceny palety. Vrátenie paliet je možné iba v spoločnosti Chyžbet v termíne 6 mesiacov. Je možné vrátiť, len taký počet
paliet, aký bol odobratý.
DOPRAVA A SKLADOVANIE:
Spoločnosť Chyžbet vlastní špeciálne dopr. prostriedky s hydraulickými zariadeniami na vykládku výrobkov.
Tovar sa expeduje len na základe písomnej objednávky.
TECHNICKÉ PARAMETRE:
VZHĽAD:
Výrobky spoločnosti Chyžbet spĺňajú nasledovné požiadavky:
Zámková dl. : PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1338:2005/AC:2007
Obrubníky a krajnice : PN-EN 0340:2004 i PN:EN 1340:2004/AC:2007
Chodníková dlažba : PN-EN1339:2005i PN-EN 1339:2005/AC:2007
Šalovacie tvárnice: PN-EN771-3:2005 i PN-EN 771-3:2005/A1
Záhradné elementy: PN-EN 13198:2005
Vo všetkých výrobkoch vyrábaných v spoločnosti sú použité prísady a farbivá
renomovaných výrobcov z Nemecka. Výroba vibrolisovaných betónových
výrobkov sa vyznačuje neveľkou farebnou rozdielnosťou spôsobenou
vstupnými surovinami ako je cement a prirodzenou zmenou farebnej stálosti
použitých surovín. Aby sa opticky minimalizoval tento vplyv je potrebné
prevádzať ukladanie dlažby na plochu minimálne z troch/ štyroch paliet.
VRÁTENIE TOVARU
Po predchádzajúcej dohode s predávajúcim je možné povoliť vrátenie tovaru, ktorý bude neporušený a originálne zabalený. Kupujúcemu bude účtovaný
manipulačný poplatok vo výške 15% z predajnej ceny.
Predajca:
CHYŽBET SK, s.r.o.
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
Budovateľská 1234, 038 53 Turany, tel.: 043/ 429 10 21, fax: 043/ 430 26 44
mobil: +421 911 320 046, +421 911 320 222, +421 911 320 227
e-mail: [email protected], [email protected]
www.chyzbet.sk
betónová zámková dlažba
Download

cenník+katalog dlažby CHYŽBET