6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:19 Stránka 1
Odvodňovací žlaby
Rohožky
Bodové vpustě
Anglické dvorky
Sklepní okna
www.ronn.cz
Zatravňovací
tvárnice
Nádrže a vsaky
Dům a zahrada
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:19 Stránka 2
4
Pojízdné žlaby
z polymerbetonu
s roštem
16
9
Zatravňovací
tvárnice
Litinové
a kompozitové
poklopy
7
Rohožky
21
Nadzemní
i podzemní
nádrže
na dešťovou
vodu
6
Pojízdné
kompozitní
žlaby s roštem
18
Ocelové
poklopy
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:19 Stránka 3
13
Větrací
jednokřídlová
okna
20
Ocelové rošty
a schodišťové stupně
Větrací
šachty
12
10
Vsakovací bloky 15
Sklepní
a garážová
výklopná
okna
10
Sklepní světlíky
(anglické dvorky)
8
Bodové
vpustě
Drenážní
trubky
14
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:19 Stránka 4
Odvodňovací žlaby
z polymerického betonu
SELF LINE 100
– 4 varianty krycích roštů
SELF LINE 150
TL 100
– 3 varianty krycích roštů
– 3 varianty krycích roštů
– se spádem 0,5%
SELF LINE 100
Technická data
SELF LINE 150
Technická data
TL 1000
Technická data
Délka *
1000
(mm)
Délka
1000
(mm)
Délka *
1000
(mm)
Vnitřní šířka
100
(mm)
Vnitřní šířka
150
(mm)
Vnitřní šířka
100
(mm)
Vnější šířka
130
(mm)
Vnější šířka
204
(mm)
Vnější šířka
130
(mm)
Výška
110 / 80 / 55
Výška
150
(mm)
Výška
115-215 (mm)
Hmotnost
8,5 - 11,5
Hmotnost
13,5
(kg)
Hmotnost
11,8-19,5 (kg)
Typ
bez spádu dna
Typ
bez spádu dna
Typ
se spádem 0,5%
(mm)
(kg)
Zátěžová třída **
Zátěžová třída **
Zátěžová třída **
můstkový ocelový rošt
A15 pojezdový
mřížkový ocelový rošt
A15 pojezdový
můstkový ocelový rošt
A15 pojezdový
mřížkový ocelový rošt
A15 pojezdový
litinový rošt
B125 pojezdový
litinový rošt
C250 pojezdový
litinový rošt
B125 pojezdový
litinový rošt
C250 pojezdový
nerezový můstkový rošt A15 pojezdový
4
* K dispozici i v délce 500 mm
** Dle ČSN EN 1433
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:19 Stránka 5
Odvodňovací žlaby
SELF LINE 100 – 3 výšky žlabů
Speciální systém pera a drážky
vylučuje nechtěné posunutí
žlabů během instalace.
Pokročilé příslušenství systému vpusť s odtokem a kalovým
košíkem pro zachycení hrubých
nečistot.
Čelní stěna plná
pro začátek / konec žlabu
Sifon + sítko na odtoku dna
žlabu zachytává hrubé
nečistoty a zároveň
zamezuje proniknutí
zápachu z kanalizace.
Pro konec žlabu s odtokem
DN 100 pro připojení.
5
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:19 Stránka 6
Odvodňovací žlaby
z SMC kompozitu
MEAEASY 100
Včetně můstkového roštu A15 kN
Žlab bez spádu
žlab bez spádu
vyztužený žebry
napojení na
kanalizační potrubí
Příslušenství
Technická data
Svislé odtokové
hrdlo
Délka *
1000
(mm)
Vnitřní šířka
100
(mm)
Vnější šířka
134
(mm)
Výška
85
(mm)
Hmotnost 2,5
(kg)
Typ
bez spádu dna
Zátěžová třída **
můstkový ocelový rošt
sítko+sifon
6
Čelní stěna plná
(s předformovaným
odtokem DN50)
A15 pojezdový
* Žlaby s předformovaným odtokem do dna DN 110.
** Dle ČSN EN 1433.
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:20 Stránka 7
Rohožky
Venkovní rohožky s vanou a spodním odtokem
Vany z vyztuženého sklolaminátu
Rozměry
600 x 400 mm
750 x 500 mm
Krycí rošt
ocel tahokov
mřížkový rošt
černá pryž
šedá plsť
Vany z polymerického betonu
Rozměry
600 x 400 mm
750 x 500 mm
1000 x 500 mm
Krycí rošt
ocel tahokov
mřížkový rošt
černá pryž
šedá plsť
7
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:20 Stránka 8
Bodové odvodnění
Dvorní vpustě z polymerického betonu
s litinovým můstkovým roštem B125kN
a litinovým rámem 300 x 300 x 452 mm
S ocelovým mřížkovým roštem 20/30 mm
B125 kN a litinovým rámem 300 x 300 x 452 mm
S ocelovým mřížkovým roštem 30/30 mm A15 kN
282 x 282 x 427 mm
Bodové vpustě jsou vybaveny vyjímatelným
sifonem a košem na hrubé nečistoty
Příslušenství
Výškový nástavec v. 25 cm
s předformovaným
otvorem DN100 pro
napojení okapového svodu
Výškový nástavec v. 6 cm
8
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:20 Stránka 9
Zatravňovací tvárnice PRATO
Zatravňovací tvárnice z PE-HD pro pojezdové a pochozí zelené
plochy. Vhodné pro parkoviště, příjezdy ke garáži, cesty, zahrady.
Délka
484 mm
Šířka
383 mm
Stavební výška
50 mm
Výška fixačních trnů
15 mm
Váha
0,8 kg
ks / 1 m2
cca. 5,3 ks
Barva
zelená
Zatížení
1300 kN/m
Povrch pro vsakování
90%
65
50
PP (polypropylén)
514
484
413
383
Materiál
3
Technická data
Instalace
Nosnou vrstvu tvoří štěrk nebo
drť a je vysoká podle zatížení.
Pro osobní auta 15-30 cm nebo
pro parkoviště nákladních aut
60 cm.
Před vlastní pokládkou panelů
se na nosné udusané lože
rozprostře 3-6 cm vyrovnávací
písková vrstva.
1. Tvarovka se zcela zasype kopaným netříděným
pískem (prosívkou)
2. Nad to se nasype cca 30 mm hliněné zeminy
a provede se zhutnění dusací žábou nebo
ručním válcem tak, aby se nasypaná zemina
zcela vtlačila do tvárnice a zhutnila prosívku
pod sebou.
3. Na takto zhutněný systém se nasype 10 mm
půdního substrátu a zaseje tráva.
4. dokud tráva nezapustí kořeny do systému
tvárnic, nelze tvárnice pojíždět auty - podle
typu trávy cca 2 měsíce za pravidelného
zalévání
Travní porost a zemina
Štěrk (6/8 mm)
Geotextilie 400 gr/m2
Nosná vrstva vozovky
Podkladní vrstva
9
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:21 Stránka 10
Světlíky MULTINORM®
Standardní sklepní světlík
Sklepní světlíky
Varianty a možná zatížení
Jmenovitý rozměr 1)
š x v x h v cm
Přejezdné
osobními
automobily
s ochranou
hran
MEA MULTINORM
standardní
MEA MULTINORM
zesílený
MEA AQUA
vodotěsný
Pochůzný /
přejezdný
osobními 2)
max. počet
nástavců
Pochůzný /
přejezdný
osobními 2)
max. počet
nástavců
Pochůzný /
odolný proti
tlakové vodě
max. počet
nástavců
80 x 60 x 40
•/•
3/3
–
–
–
–
80 x 100 x 40
•/•
3/3
–
–
–
–
100 x 60 x 40
•/•
3/3
–
–
–
–
100 x 100 x 40
•/•
3/3
•/•
5/5
•/•
–
100 x 130 x 40
•/•
3/3
•/•
5/5
•/•
–
125 x 100 x 40
•/•
3/3
•/•
5/5
•/•
–
100 x 100 x 60
•/–
3/0
•/•
5/3
–
–
125 x 100 x 60
•/–
3/0
•/•
5/3
–
–
125 x 130 x 60
•/•
3/1
•/•
5/3
•/•
–
150 x 120 x 60
•/–
1/0
–
–
–
–
100 x 100 x 70
•/•
5/5
–
–
•/•
–
125 x 100 x 70
•/•
5/5
–
–
•/•
–
150 x 100 x 70
•/–
1/0
–
–
–
–
150 x 150 x 70
•/–
1/0
–
–
–
–
200 x 100 x 70
•/–
–
–
–
–
–
200 x 150 x 70
•/–
–
–
–
–
–
Hloubka 40 cm
Hloubka 60 cm
Tahokov
Hloubka 70 cm
Oko 30/30
1)
Uvedená šířka světlíku odpovídá také vhodné šířce okna.
Přejezdné osobními automobily s vhodným roštem.
Přejezd osobními automobily s tlakem kol až 900 kg možný při po vrstvách zhuštěném homogenním výplňovém materiálu.
2)
Nástavce pro přizpůsobení výšky
Velikost
š x v v cm
Oko 30/10
K dispozici pro hloubky světlíků
40 cm
60 cm
70 cm
80 x 35
•
–
–
100 x 35
• 2)
•2)
•
125 x 35
2)
2)
•
•
•
150 x 35
–
•
–
150 x 54
–
–
• 3)
Max. užitná výška na každý nástavec 33 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 8–33 cm.
2)
Lze obdržet také ve vyztuženém provedení.
3)
Max. užitná výška na každý nástavec 52 cm, vyrovnání výšky pro první nástavec nad světlíkem 10–52 cm.
10
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 11
Světlíky MEAMAX®
Mimořádně fexibilní sklepní světlík
Sklepní světlíky
Základní prvek s integrovaným výškově nastavitelným nástavcem
Výška
(v cm)
Šířka
(v cm)
Přejezdné
osobními
automobily
s ochranou
hran
Max. výška (v cm)
Rozsah nastavení s integrovaným
nástavcem
Hloubka
(v cm)
s počtem meziprvků*
1
2
3
80
60 - 85
40
120
155
190
100
60 - 85
40
120
155
190
100
85 - 110
40
145
180
215
100
100 - 125
40
160
195
230
100
125 - 150
40
185
220
255
125
100 - 125
40
160
195
230
* Výška jednoho meziprvku: 35 cm. Lze provést zvýšení maximálně se třemi meziprvky
Tahokov
Speciálně pro montáž odolnou proti tlakové vodě lze dodat
sklepní světlík MEAMAX také s uzavřeným dnem.
Systém sklepních
světlíků MEAMAX:
1A Základní prvek
Nástavce
1B Integrovaný nástavec
Velikost (v cm)
šxvxh
Maximální montážní výška navíc
na každý nástavec
80 x 37 x 40
35 cm
100 x 37 x 40
35 cm
125 x 37 x 40
35 cm
2 Volitelný meziprvek
3 Rošt světlíku
3
Oko 30/30
1B
2
35
cm
25
cm
Oko 30/10
Nastavení výšky
s integrovaným
nástavcem
1A
Nastavení výšky
s dalším
meziprvkem
11
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 12
Sklepní okna MEALON
Pro více světla a komfortu
ve sklepních a suterénních místnostech
Přehled velikostí oken MEALON – vyklápěcí
Vyklápěcí okna MEALON
Skladebný rozměr
(ŠxV)*
E - jednoduché zasklení 5mm;
Ug=5,6W/m2K
ISO 14 - izolační zasklení 14mm;
Ug=3,3W/m2K
ISO 24 - izolační zasklení 24mm;
Ug=3,0W/m2K
Děrovaná mříž
bílé
hnědé
bílé
hnědé
bílé
hnědé
60x40
•
•
•
•
•
–
•
60x50
•
•
•
•
•
–
•
70x40
•
–
–
–
–
–
–
80x40
•
•
•
•
•
–
•
80x50
•
•
•
•
•
–
•
80x60
•
•
•
•
•
–
•
90x60
•
•
•
•
•
–
•
100x50
•
•
•
•
•
–
•
100x60
•
•
•
•
•
–
•
100x70
•
–
•
–
•
–
–
100x80
•
•
•
•
•
–
•
100x100
•
•
•
•
•
–
•
125x100
•
–
•
–
•
–
–
atypická okna
šířka: 30 - 120 cm
šířka: 30 - 130 cm
šířka: 30 - 130 cm
výška: 30 - 120 cm
výška: 30 - 120 cm
výška: 30 - 120 cm
dle okna
* Uvedené rozměry jsou v cm, skutečný vnější rozměr je vždy o 1cm menší než skladebný rozměr.
Jiné rozměry možné objednat.
5
Řez profilem Mealon vyklápěcí E
Jednoduché zasklení
10
32
30
10
30
37
34
55
55
10
34
55
58
12
24
14
58
58
Řez profilem Mealon
vyklápěcí Iso 14
Řez profilem Mealon
vyklápěcí Iso 24
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 13
Sklepní okna MEALON
Pro více světla a komfortu
ve sklepních a suterénních místnostech
Přehled velikostí oken MEALON – otevíravě vyklápěcí
Otevíravě vyklápěcí okna MEALON
Skladebný rozměr
(ŠxV)*
Standard - izolační zasklení 24mm; Komfort - izolační zasklení 24mm;
Ug=1,1W/m2K
Ug=1,1W/m2K
Děrovaná mříž
bílé**
hnědé**
bílé**
hnědé**
80x50
•
–
•
–
•
80x60
•
–
•
–
•
90x60
•
–
•
–
•
100x50
•
–
•
–
•
100x60
•
–
•
–
•
100x80
•
–
•
–
•
100x100
•
–
•
–
•
125x100
•
–
•
–
–
atypická okna
šířka: 39 - 130 cm
šířka: 43 - 130 cm
výška: 38 - 120 cm
výška: 42 - 120 cm
Sklepní okna mohou být
vybavena mříží proti vnikání drobných hlodavců při větrání
dle okna
* Uvedené rozměry jsou v cm, skutečný vnější rozměr je vždy o 1cm menší než skladebný rozměr.
** Pravé, levé.
Jiné rozměry možné objednat.
58
29
55
58
96
99
67
70
41
24
58
Řez profilem MEALON
otevíravě-vyklápěcí,
Standard, šířka rámu 58 mm
70
19
Řez profilem MEALON
otevíravě-vyklápěcí,
Komfort, šířka rámu 70 mm
13
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 14
Drenážní trubky PE-DRAIN z polyethylenu
Flexibilní drenážní trubka s vysokou mechanickou a chemickou odolností
Základní vlastnosti polyethylenových
drenážních trubek PE-DRAIN:
Vysoká pevnost a odolnost proti nárazům
Flexibilita a skladovatelnost i při nízkých teplotách
Vlnovcová konstrukce zajišťuje ohebnost trubek v malých poloměrech
Vysoká vsakovací schopnost – vsakovací otvory jsou až dvojnásobné
proti běžným žlutým PVC drenážím
Chemická odolnost i proti vápnění, používaném při stabilizaci podloží u komunikací
Zvýšená UV stabilita proti PVC trubkám
Drenážní trubky PE-DRAIN jsou dodávané v černé barvě, nejsou tak
zaměnitelné s drenáží z PVC, obvykle dodávané ve žluté barvě. Velikost a tvar
vstupních otvorů zaručuje malý odpor při pohlcování vody a tím také optimální
odtok. Umístění otvorů vytváří dostatečnou ochranu proti zanášení.
Balení 50 m nebo tyče délky 2,5 m
Trubky lze dodat v provedení perforovaná / částečně perforovaná / bez
perforace. Tím se zvyšuje jejich univerzální použití. Sortiment zahrnuje také
veškeré příslušenství jako jsou spojky, odbočky, šachty a geotextilie GEOSACK.
Průměry 80,100 a 160 dodáváme také v tyčích délky 2,5 m.
0,5 %
snadná přeprava
snadná manipulace
snadná instalace
Geotextilie GEOSACK
PE-DRAIN drenážní flexibilní jednovrstvá trubka dle DIN 4262-1
Průměr
(mm)
Otvor
(mm)
PE-DRAIN 50
50
1,6 x 10
60
22-35
PE-DRAIN 65
65
1,6 x 13
68
22-35
PE-DRAIN
běžné PVC
PE-DRAIN 80
80
1,6 x 14
70
22-40
PE-DRAIN 100
100
1,6 x 18
75
22-40
PE-DRAIN 125
125
1,6 x 19
75
25-45
PE-DRAIN 160
160
1,6 x 20
105
80-100
PE-DRAIN 200
200
1,6 x 25
125
120
Šachty
14
Plocha drenážních otvorů cm2/m
Název
Příslušenství
Spojky
Chráničky kabelů
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 15
Vsakovací sada
k retenci dešťových vod
Zadržovací objem sady 0,270 m2,
nahradí až 1 m3 štěrku.
Vsakovací sada obj. číslo 5600 obsahuje:
Popis
Typ
Množství
Boční deska bez otvoru
5626
3 ks
Boční deska s otvorem
5626-O
3 ks
Čelní deska
5625
5 ks
Geotextilie
5693
5 m2
Rozměr balení:
850 x 400 x 350 mm
Rozměr složeného bloku:
810 x 840 x 400 mm
Potřebný počet bloků
odvodňovaná plocha (m2)
Koeficient
filtrace kf (m/s)
100
150
200
250
štěrk
1x10-3
4 bloky
5 bloků
7 bloků
8 bloků
štěrkopísek
5x10-4
5 bloky
7 bloků
9 bloků
11 bloků
hrubozrnný písek
-4
1x10
7 bloky
10 bloků
13 bloků
16 bloků
střednězrnný písek
5x10-5
8 bloky
11 bloků
15 bloků
19 bloků
-5
12 bloky
17 bloků
23 bloků
28 bloků
písková spraš
-6
5x10
13 bloky
19 bloků
25 bloků
32 bloků
spraš
1x10-6
32 bloky
47 bloků
63 bloků
78 bloků
Typ zeminy
jemnozrnný písek
jíl
1x10
-7
1x10
vsakování již není možné!!!
Určení koeficientu filtrace kf
Vsakovací objekt je možné doplnit
šachtou s filtrem obj.č. 00001078
- pro plochu do 200 m2, h = 1,0 m, kryt A15 kN
Vyhloubení pokusné jámy
Vytyčte plochu o rozměrech 50 x 50 cm.
Úplně odstraňte trávu a jámu prohlubte do
hloubky min. 110 cm.
Příprava jámy
Dno jámy by mělo být vodorovné. Na dno
jámy rozprostřete vrstvu štěrku v tloušťce
2 cm. Do jámy zatlačte pomocný kolík, na
kterém si označte hladinu 30 cm (po 10 cm).
Zavlažení jámy
Zahradní hadicí zavlažujte jámu 30 min.,
aby se půda důkladně navlhčila. Před samotným pokusem se musí všechna voda
úplně vsáknout.
Měření
Jámu naplňte do výšky 30 cm vodou a začněte měřit čas. Nedoplňujte žádnou další
vodu. Doporučujeme zapisovat čas t [s] po
10 cm poklesech d [m], tzn. 3 měření. Získané hodnoty dosaďte do vzorce kf = d / t
[m/s] v předepsaných jednotkách.
Aritmetickým průměrem vypočítaných hodnot vypočítejte konečný koeficient filtrace kf.
15
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 16
Poklopy
Litinový poklop
RDM 12
Litinový kruhový poklop s rámem.
Zátěž do B125 kN.
RDM 12 600
RDM 12 600 PZ
Použití:
Pro použití na chodníky, cesty pojížděné osobními auty.
Obj.
číslo
Popis
Rozměry
vnější [mm]
Rozměry
vnitřní [mm]
Výška
[mm]
Hmotnost
[kg]
Nosnost
poklopu [t]
538294
RDM 12 600
690
600
50
32
12,5
šroub
528529
RDM 12 600PZ
740
600
50
34
12,5
pant/zámek
Poznámka
RDM 40 S
Litinový kruhový poklop s rámem.
Zátěž do D400 kN, střední dopravní zátěž.
RDM 40 S 600 P
RDM 40 S 600 PZ
Použití:
Pro vozovky se středně intenzivním provozem nebo méně frekventované jako jsou boční
ulice, pěší zóny, zásobovací dvory.
Obj.
číslo
Popis
Rozměry
vnější [mm]
Rozměry
vnitřní [mm]
Výška
[mm]
Hmotnost
[kg]
Nosnost
poklopu [t]
Poznámka
538633
RDM 40 S 600P
850
600
100
54
40
pant / západka
538994
RDM 40 S 600PZ
785
600
100
56
40
pant / západka /
šroub. uzávěr
538995
RDM 40 S 600PZV
785
600
100
56
40
pant / západka /
šroub. uzávěr /
ventilace
SDM 12
Litinový čtvercový poklop s rámem.
Zátěž do B125 kN.
Použití:
Pro použití na zakrytí šachet a vstupních otvorů mimo pojezdové plochy, nebo plochy
s pojezdem osobních aut.
16
Obj.
číslo
Popis
Rozměry
vnější [mm]
Rozměry
vnitřní [mm]
Výška
[mm]
Hmotnost
[kg]
Nosnost
poklopu [t]
Poznámka
522066
SDM 12 300x300
400x400
300x300
40
12
12,5
na hák
522070
SDM 12 600x600
700x700
600x600
42
40
12,5
na hák
522071
SDM 12 700x700
800x800
700x700
42
58
12,5
na hák
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 17
Poklopy
Kompozitový poklop
ECO DECK 5
Kompozitový čtvercový poklop s T-rámem pro snadné kotvení
do betonu. S těsněním nebo bez těsnění. Víko poklopu může
být uchyceno šrouby nebo vybaveno madly.
Použití:
Pro zakrytí šachet a otvorů v pochůzných plochách.
Popis
Rozměry
poklopu
[mm]
A2xB2
Rozměry
vnitřní
[mm]
AxB
Výška
poklopu
[mm] T
Obj.číslo
bez těsnění s s těsněním a
okem
upevněním
Výška Nosnost
včetně poklopu
rámu
[t]
[mm] T1
42003030
42103031
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 314 x 314 mm,
388 x 388
314 x 314
20
29
8
42004040
42104041
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 429 x 429 mm,
503 x 503
429 x 429
20
29
7
42005050
42105051
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 504 x 504 mm,
578 x 578
504 x 504
20
29
6
42006060
42106061
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 617 x 617 mm,
691 x 691
617 x 617
20
29
5
42006090
42106091
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 617 x 920 mm,
691 x 994
617 x 920
20
29
5
42007070
42107071
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 731 x 731 mm,
805 x 805
731 x 731
20
29
4
42008080
42108081
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 808 x 808 mm,
882 x 882
808 x 808
20
29
3
42009090
42109091
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 920 x 920 mm,
994 x 994
920 x 920
20
29
2,5
42010100
42110101
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 1031 x 1031 mm, 1105 x 1105 1031 x 1031
20
29
2,1
42011110
42111111
RONN kompozitní poklop ECO DECK 6, 1108 x 1108 mm, 1182 x 1182 1108 x 1108
20
29
1,9
ECO 40
Kompozitový kruhový poklop s protiskluzovou
úpravou, s těsněním a snadným otevíráním.
Zátěž do D400 kN.
Použití:
Tiché při pojíždění, vhodné pro obytné čtvrti.
Obj.číslo
Popis
711606 RONN-MEA kompozitní poklop ECO 400, 600 mm, zatížení D400 kN 820x820
Nosnost
Rozměry
Rozměry Výška Hmotnost
poklopu
vnější [mm] vnitřní [mm] [mm]
[kg]
[t]
650
600
100
25
40
711608 Manipulační hák
17
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 18
Poklopy
Žárově pozinkovaný poklop s rámem
SP Basic 6
Šachtové poklopy s protiskluzovým povrchem. Žebrované plechy jsou pochozí
a víko je vybaveno jedním nebo dvěma otvory pro vyjmutí. Bez těsnění.
Zátěž do 0,6 t (6 kN).
Použití:
Pro méně zatěžované plochy s omezeným přístupem osob.
Počet Hmotnost
otvorů
[kg]
Nosnost
poklopu
[t]
Obj.číslo
Popis
Rozměry
vnější [mm]
Rozměry
vnitřní [mm]
SPB06-0202
RONN DECK poklop SP BASIC 254x254 mm, zatížení do 6kN
310x310
254x254
1
5
0,6
SPB06-0303
RONN DECK poklop SP BASIC 354x354mm, zatížení do 6kN
410x410
354x354
1
8
0,6
SPB06-0404
RONN DECK poklop SP BASIC 454x454mm, zatížení do 6kN
510x510
454x454
1
10
0,6
SPB06-0505
RONN DECK poklop SP BASIC 554x554mm, zatížení do 6kN
610x610
554x554
2
14
0,6
SPB06-0606
RONN DECK poklop SP BASIC 654x654mm, zatížení do 6kN
710x710
654x654
2
20
0,6
SPB06-0707
RONN DECK poklop SP BASIC 754x754mm, zatížení do 6kN
810x810
754x754
2
25
0,6
SPB06-0808
RONN DECK poklop SP BASIC 854x854mm, zatížení do 6kN
910x910
854x854
2
36
0,6
SPB06-0909
RONN DECK poklop SP BASIC 954x954mm, zatížení do 6kN
1010x1010
954x954
2
40
0,6
SP Standard 50
Uzavírací šachtové poklopy s protiskluzovým povrchem. Žebrované plechy jsou
vybaveny zámkem a kováním, které umožňuje pevné uzamčení na klíč. Bez těsnění.
Zátěž do 5 t (50 kN).
Použití:
Pro použití na plochách s občasným pojezdem osobních aut.
Rozměry
Rozměry Hmotnost Počet U
vnější [mm] vnitřní [mm]
[kg]
podpěr
Nosnost
poklopu
[t]
Obj.číslo
Popis
SPS5-0404
RONN DECK poklop SP STANDARD 454 x 454 mm, zatížení do 50kN
510x510
454x454
23
2
5
SPS5-0505
RONN DECK poklop SP STANDARD 554 x 554 mm, zatížení do 50kN
610x610
554x554
30
2
5
SPS5-0606
RONN DECK poklop SP STANDARD 654 x 654 mm, zatížení do 50kN
710x710
654x654
40
2
5
SPS5-0707
RONN DECK poklop SP STANDARD 754 x 754 mm, zatížení do 50kN
810x810
754x754
48
2
5
SPS5-0808
RONN DECK poklop SP STANDARD 854 x 854 mm, zatížení do 50kN
910x910
854x854
55
2
5
SPS5-0909
RONN DECK poklop SP STANDARD 954 x 954 mm, zatížení do 50kN
1010x1010
954x954
65
3
5
SPS5-1010 RONN DECK poklop SP STANDARD 1054 x 1054 mm, zatížení do 50kN 1110x1110
1054x1054
70
3
5
SPS5-1111 RONN DECK poklop SP STANDARD 1154 x 1154 mm, zatížení do 50kN 1210x1210
1154x1154
75
3
5
18
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 19
Poklopy
Ocelový zadlažďovací poklop
SF 15
Šachtové poklopy s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování. Povrch
možno doplnit dlažbou. Mezi rámem a krytem je těsnění. Uzavírání na šrouby.
Zátěž do 1,5 t (15kN).
Použití:
Pro méně zatěžované plochy bez pojezdu aut.
Rozměry
Rozměry
vnější [mm] vnitřní [mm]
Výška
[mm]
Nosnost
Hmotpoklopu
nost [kg]
[t]
Obj.číslo
Popis
SF1-0202
RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 200x200 mm, zatížení A15
273x273
200x200
50
7
1,5
SF1-0303
RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 300x300 mm, zatížení A15
373x373
300x300
50
10
1,5
SF1-0404
RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 400x400 mm, zatížení A15
473x473
400x400
50
13
1,5
SF1-0505
RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 500x500 mm, zatížení A15
573x574
500x500
50
15
1,5
SF1-0606
RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 600x600 mm, zatížení A15
673x673
600x600
50
20
1,5
SF1-0707
RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 700x700 mm, zatížení A15
773x773
700x700
50
25
1,5
SF1-0808
RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 800x800 mm, zatížení A15
873x873
800x800
50
30
1,5
SF1-0909
RONN DECK zadlažďovací poklop SF1 900x900 mm, zatížení A15
973x973
900x900
50
35
1,5
XP 250
Šachtové poklopy v zadlážděných plochách. Jsou určeny na vyplnění
venkovní zámkovou dlažbou. Poklopy jsou ze spodní části vyztuženy žebry.
Mezi krytem a rámem je těsnění. Uzavírání na šrouby.
Zatížení do 25t (250kN).
Použití:
Pro pomalu se pohybující náklad na kolech do 5 tun.
Rozměry
Rozměry
vnější [mm] vnitřní [mm]
Výška
[mm]
Nosnost
Hmotpoklopu
nost [kg]
[t]
Obj.číslo
Popis
XP25-0202
RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 200x200 mm, zatížení C250
280X280
200x200
95
8
25
XP25-0303
RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 300x300 mm, zatížení C250
380X380
300x300
95
11
25
XP25-0404
RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 400x400 mm, zatížení C250
480X480
400x400
95
15
25
XP25-0505
RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 500x500 mm, zatížení C250
580X580
500x500
95
19
25
XP25-0606
RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 600x600 mm, zatížení C250
680X680
600x600
95
24
25
XP25-0707
RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 700x700 mm, zatížení C250
780X780
700x700
95
30
25
XP25-0808
RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 800x800 mm, zatížení C250
880X880
800x800
95
36
25
XP25-0909
RONN DECK zadlažďovací poklop XP25 900x900 mm, zatížení C250
980X980
900x900
95
42
25
19
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 20
Ocelové mřížkové rošty
Ocelové žárově zinkované rošty pro univerzální použití
Normované rošty s rámem
Standardní výška 20, 25, 30 mm
(jiné rozměry podle návrhu)
Oka 30 x 30, 30 x 10 nebo tahokov
Typové rozměry skladem
Provedení žárový zinek nebo nerez
Meastep XSL
schodišťové stupně a podesty
20
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 21
Nadzemní nádrže
na využití dešťové vody
Sloupové nádrže
Nádrže Amfora
Nádrž "Amfora"
● Jednoduchá montáž výpustného kohoutu nebo
průhledné hadice (příslušenství)*
s tvarovaným nátrubkem se závitem
● Připevňovací poutko zabezpečení nádrže proti
pohybu je součástí dodávky
● Přívodní těsnění DN 50 v dodávce
● Vrtání není potřebné, přívodní těsnění
a 2 sériové nátrubky se závity
Nádrže
Sloupová nádrž
(litry)
max.
průměr
(mm)
Sloup. nádrž 330
Sloup. nádrž 500
výška
(mm)
průměr
víka
(mm)
váha
(kg)
písková
béžová
obj. č.
kamenně
šedá
obj. č.
tmavě
zelená
obj. č.
590
1610
200
12
326532
326533
-
730
1930
200
23
326511
326513
-
Sloup. nádrž 1 000
910
2220
200
40
326504
326508
326507
Sloup. nádrž 2 000
1190
2226
200
56
326542
-
-
max.
průměr
(mm)
výška
(mm)
průměr
víka
(mm)
váha
(kg)
barva
obj. č.
Nádrž "Amfora" 300
700
1300
180
12
terrakotta
327060
Nádrž "Amfora" 500
800
1500
180
17
terrakotta
327061
Letní provoz
Samočistící filtr
● Samočisticí filtr nenáročný na údržbu v okapové rouře
● Kapacita 90 %
● S funkcí zastavení přepadu
● Včetně redukcí pro zabudování okapové roury
Zimní provoz
● Nedojde ke zmenšení průřezu okapové roury podle DIN 1986 důležité při přívalových deštích
● Jednoduchá přestavba z letního provozu na zimní
● Nerezový jemný filtr
● Boční odtok DN 70
● Doporučeno pro střešní plochu do cca 100 m2
Těleso (Ø x H): 170 mm x ca. 300 mm
barva
Obj. číslo
šedá
344110
hnědá
344111
21
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 22
Podzemní nádrže
na dešťovou vodu
Podzemní nádrže mají vysokou pevnost a stabilitu díky
unikátnímu způsobu výroby. Pro tyto velikosti není
obvyklé tlakové vstřikování. Zajišťuje tuhost konstrukce
a rovnoměrnou tloušťku stěn.
3
2
1
1. utěsněno až po
horní hranu terénu
(2 těsnění)
2. průběžný stabilizační
prstenec s jedinečným H
profilem
3. Dno nádrže žebrované
● Vysoká pevnost díky moderní výrobě
KA
NOVIN
● Přesnost
● Stálá kvalita
● Lze snadno převážet díky nízké váze a tvaru
● Stabilní při spodní vodě až do poloviny nádrže
díky propracované konstrukci
● Bezpečná investice – 25 let záruka
● Lze libovolně rozšiřovat
Technické údaje - ZEMNÍ NÁDRŽE
Rozměra / váha
2700 l
3750 l
4800 l
6500 l
7500 l*
8500 l
9600 l*
10000 l
13000 l*
šířka (mm)
1565
1755
1985
2190
souprava
3750 L
nádrží*
2040
souprava
4800 L
nádrží
2240
souprava
6500 L
nádrží
vnitřní Ø kopule nádrže (mm)
800
800
800
800
-
800
-
800
-
váha Carat (kg)
120
150
185
220
-
355
-
410
-
Zatížitelnost
max. tlak na osu (t)
8
8
8
8
-
8
-
8
-
max. celková váha (t)
12
12
12
12
-
12
-
12
-
-
800-1200
-
800-1200
-
-
1500
-
1500
-
pokrytí zeminou (mm)
max pokrytí zeminou (mm)**
800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
1500
1500
1500
1500
Spodní voda
stabilní vůči spodní vodě
po horní okraj nádrže
do středu nádrže
-
do středu
nádrže-
-
do středu
nádrže
-
potřebné pokrytí zeminou (mm)
800
800
-
800
-
800
-
*souprava se skládá ze dvou podzemních nádrží CARAT
**bez pojízdnosti při spodní vodě
Podzemní nádrž Carat má otočný nástavec. Tím může být nástavec vyrovnán zcela nezávisle k podzemní nádrži i vzhledem
k různým napojením instalačních přípojek.
22
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:22 Stránka 23
Poznámky
23
02/15
6480_Dum_a_zahrada_cz 12.02.15 14:23 Stránka 24
RONN Drain
RONN Solution
Karlovy Vary
Turnov
Praha
České Budějovice
Brno
Nitra
✉ RONN Water Management s.r.o.
RONN Nerez
Jáchymovská 206/76
360 04
Karlovy Vary
Tel.:
353 220 259
353 220 541
Fax:
353 227 726
E-mail: [email protected]
Kampelíkova 11
602 00
Brno
Tel.:
547 221 683
547 250 250
Fax:
547 221 613
E-mail: [email protected]
RONN Kompozity
Přemyslova 660
511 01
Turnov
Tel.:
481 311 497
Fax:
481 323 483
E-mail: [email protected]
Nad Primaskou 9
100 00
Praha Strašnice
Tel.:
274 782 526
274 810 754
Fax:
274 782 528
E-mail: [email protected]
RONN Dům a zahrada
Žižkova tř. 1321/1
370 01
České Budějovice
Tel./Fax: 386 321 573
E-mail: [email protected]
✉ MEA Water Management SK s.r.o.
Vodná 27
949 01
Nitra
Tel.:
+421 / 37 652 9339
Fax:
+421 / 37 652 6029
E-mail: [email protected]
Člen
skupiny
www.ronn.cz
Download

Poklopy