žadatele
Marie a Jiří Čajovi
Vondroušova 1160/1
163 00 Praha 6 - Řepy II
e-mail: [email protected]
mob. 603 711 412
Vaše značka
Naše značka
1
Městský úřad Hostivice
Husovo náměstí 13
253 80 Hostivice
fax: 220 982 168
tel.: 220 397 136
Vyřizuje/telefon
Jiří Čaj/603711412
Dne
Počet listů
1.
Věc: žádost o zapracování melioračního opatření k plánované revitalizaci Litovického
potoka v úseku UČS 04
Dobrý den vážení,
žádáme Vás tímto o zapracování melioračního opatření jakožto součást k plánované revitalizaci Litovického
potoka UČS 04 v ř.km 18,819 – 19,230
Důvod: obava ze zvýšení spodní vody na pozemcích podél Litovického potoka
1x příloha odborné vyjádření k otázce stavu hladiny podzemní vody a připravené realizaci Litovického potoka,
který odvodňuje rybníky u obce Břve. Prostor výstavby nových rodinných domů. Katastrální území obce
Hostivice
V Praze dne
…………………………
David Rožnovský
…………………………
Ing. Tereza Rožnovská
za pozemek č. 1161/62 KÚ Hostivice
podpis
podpis
…………………………
podpis
Dušan Plecháč
za pozemky č. 1161/60, 1161/54 KÚ Hostivice
…………………………
Ing. Jiří Perk
…………………………
Jaroslava Perková
za pozemek č. 1161/59 KÚ Hostivice
podpis
podpis
…………………………
Jiří Čaj
…………………………
Marie Čajová
za pozemek č. 1161/57 KÚ Hostivice
podpis
podpis
…………………………
podpis
Eva Černá
za pozemek č. 1161/56 KÚ Hostivice
…………………………
Lukáš Krix
…………………………
Laura Krixová
za pozemek č. 1161/55 KÚ Hostivice
podpis
podpis
…………………………
Ing. Michal Klíma
…………………………
Lucie Klíma Fárová
za pozemek č. 1161/53 KÚ Hostivice
podpis
podpis
…………………………
podpis
…………………………
podpis
Za brzké vyjádření děkujeme
Vácha Radek
za pozemek č. 1161/52 KÚ Hostivice
Ing., MBA Tomáš Vácha
za pozemek č. 1161/51 KÚ Hostivice
Download

průvodní dopis k revitalizace Litovického potoka