LESNÉ ŽIVOČÍCHY
BEZSTAVOVCE
• Mäkkýše
• -ulita (niektoré druhy nemajú), vnútornostný
vak, svalnatá noha
• -drsný jazýček na spracovanie potravy,
otvorená obehová sústava, sú hermafrodity
(obojpohlavné), nervová sústava má uzly
najmä v hlavovej časti, rozvetvuje sa do nohy
a vnútornostného vaku,
slimák záhradný
slizniak karpatský
slimák pásikavý
• Obrúčkavce
• dážďovka zemná
• -telo tvoria rovnaké články – rovnomerná
článkovanosť, obehová sústava uzavretá,
nervová sústava rebríčková, hermafrodity,
pohlavné bunky sa tvoria v opasku
dážďovka zemná
• Článkonožce
• nerovnomerná článkovanosť tela, článkované
končatiny, dýchajú väčšinou vzdušnicami,
obehová sústava otvorená, rebríčková nervová
sústava, oddelené pohlavie, často pohlavná
dvojtvarosť, vývin cez viac štádií
• pavúkovce – križiak obyčajný, kosec rožkatý,
kliešť obyčajný, kvetárik menlivý
• kôrovce – žižiavka
• stonôžky – stonôžka
• hmyz – mravec hôrny, lumok veľký, mníška
obyčajná, lykožrút smrekový, roháč obyčajný,
fúzač alpský, húseničiar pyžmový, svietivka
svätojánska,
križiak obyčajný
kosec rožkatý
kliešť obyčajný
kvetárik menlivý
stonôžka
žižiavka
mravec hôrny
lumok veľký
roháč obyčajný
mníška obyčajná
lykožrút smrekový
fúzač aplský
húseničiar pyžmový
svietivka svätojánska
STAVOVCE
• Obojživelníky
• skokan zelený, salamandra škvrnitá, mlok
bodkovaný
• -sú chránené, vlhká hladká koža na povrchu tela, premenlivá
teplota tela
• -kostra s chrbticou so stavcami
• -živia sa hmyzom, mäkkýšmi
• -obehová sústava – uzavretá, srdce má 2 predsiene a 1 komoru, krv
sa mieša
• -larvy dýchajú žiabrami, dospelé väčšinou pľúcami, aj kožou
• -kloaka – spoločný vývod pohlavnej, vylučovacej a tráviacej sústavy
• -zo zmyslových orgánov je najviac vyvinuté oko, chránené viečkami
• -pohlavná sústava – napr. u skokana-oplodnenie vonkajšie,
z oplodneného vajíčka sa vyvíja larva-žubrienka bez končatín, z nej
dospelý jedinec
• Plazy
• jašterica živorodá, slepúch lámavý, jašterica
zelená, užovka stromová, užovka hladká,
vretenica severná
• -vretenica i užovky sú chránené
• -pokožka suchá, šupinatá, zvliekajú ju, niektoré druhy majú
schopnosť regenerácie (jašterice)
• -dýchajú pľúcami, majú kloaku, dlhý jazyk, živia sa hmyzom
a mäkkýšmi, žabami, myšami,...
• -obehová sústava uzavretá, srdce má 2 predsiene a 1
priehradkou čiastočne oddelenú komoru, krv sa mieša,
premenlivá teplota tela
• -rozmnožovanie pohlavné, väčšinou vnútorné oplodnenie,
vajíčka majú kožovité obaly, kladú ich do zeme. Niektoré
druhy sú živorodé
• -zo zmyslov najviac vyvinutý zrak, oko chránia viečka. Hady
majú slabý sluch i zrak, ale dobrý čuch.
• Vtáky
• ďateľ čierny, ďateľ veľký, jastrab lesný, myšiak
lesný, výr skalný, sova lesná, kuvik plačlivý,
tetrov hlucháň, kukučka jarabá, pinka lesná,
sojka škriekavá, sýkorka belasá, vrana túlavá,
krivonos smrekový, orešnica perlavá
• -dravce a sovy, datle, tetrov, kukučka, bocian sú chránené
• -stála teplota tela (40-44stupňov), telo kryté perím, kostru tvoria duté
kosti, majú krídla
• -obehová sústava uzavretá, srdce tvoria dve predsiene a dve komory, krv
sa nemieša
• -dýchacia sústava – majú hlasový orgán, malé pľúca, z nich vychádzajú
pľúcne vaky, ktoré zasahujú do kostí a nadľahčujú ich, slúžia ako zásobáreň
vzduchu
• -tráviaca sústava – majú zobák, potravou sú larvy a kukly hmyzu,
bezstavovce a menšie stavovce, semená a plody rastlín, niektoré vtáky
majú hrvoľ – rozšírený pažerák, majú dva žalúdky-žľaznatý a svalnatý
• -majú kloaku, dobrý zrak a sluch, vyvinuté inštinkty-starostlivosť
o potomstvo, dobrá orientácia
• -pohlavná sústava – pohlavný dimorfizmus (samec a samica sú nápadne
odlišní vonkajšími znakmi), oplodnenie je vnútorné, samica kladie vajíčka
• Cicavce
• - párnokopytníky, prežúvavce- srnec lesný,
jeleň lesný, daniel škvrnitý, muflón lesný
• -párnokopytníky, neprežúvavce – sviňa lesná
• -mäsožravce – jazvec lesný, líška hrdzavá, kuna
lesná, vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý
• -ďalší zástupcovia – veverica stromová,
hmyzožravé – jež bledý, krt podzemný,
netopier
• -medveď, jazvec, vlk, netopier, jež sú chránené
• -telo pokrýva srsť, koža má množstvo žliaz, majú stálu
teplotu tela
• -pohlavná sústava – častý pohlavný dimorfizmus,
oplodnenie je vnútorné, mláďatá sa vyvíjajú
v maternici, vyživované placentou, samice rodia živé,
cicajú materské mlieko
• -dobre vyvinutý mozog, najmä predný mozog,
rozvinuté inštinkty, zmysly-dobrý čuch, sluch, zrak,
hmat, chuť
• -obehová sústava – uzavretá, srdce má dve predsiene
a dve komory, obehová - dýchajú pľúcami
Download

LESNÉ ŽIVOČÍCHY