Spravodaj 1/2015
Gymnastika pre
všetkých
Vážení športoví priatelia,
Vstupujeme do roku 2015, ktorý je pre nás veľmi významný. Predovšetkým počtom
a významom akcií, ktoré Se SGF organizuje.
Naša federácia mala v doterajšej histórii česť organizovať kongresy našich medzinárodných
gymnastických organizácií. V roku 1998 sme privítali v Bratislave zástupcov európskych
gymnastických federácií na Kongrese UEG. Vyvrcholením organizátorskej práce bolo zorganizovanie
najvýznamnejšieho diplomatického stretnutia vrcholných predstaviteľov gymnastických federácií
z celého sveta, keď SGF v roku 2010 zorganizovala Kongres FIG vo Vysokých Tatrách.
Oba kongresy mali veľmi dobrý ohlas v Európe i vo svete. Je nám veľkou cťou, že v tomto
roku opätovne bol kongres UEG pridelený SGF. Zástupcov už 50 štátov Európy privítame v Bratislave
17. – 22. novembra. Miestom rokovania bude hotel Double Tree by Hilton.
V júli nás čaká ďalšia krásna akcia. Svetovej gymnaestrády v Helsinkách sa zúčastní rekordný
počet členov slovenskej výpravy. Takmer 300 cvičencov v súčasnosti finalizuje svoju prípravu na toto
podujatie. Nadšenie cvičencov, cvičiteľov a autorov skladieb neodradila ani finančná vysoká
náročnosť na účasť každého jedinca a ani slabá podpora štátu. Väčšina skladieb sa predstaví
na Festivale pohybových skladieb. Jeho 19. ročník sa uskutoční v Trnave dňa 7. marca.
Naši najúspešnejší gymnasti v kategórii mužov a žien sa predstavia na prvých európskych
hrách, ktoré sa budú konať v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku v júni tohto roka.
Opätovne sa uskutočnia i dve významné podujatia, ktoré tradične usporiadame na území
Slovenska. V Šuranoch privítame v apríli pretekárky a pretekárov na 16. Slovak Aerobic Open a v júni
sa bude konať už 28. GYM Festival Trnava 2015. Žiaľ, obe akcie bez príspevku štátu.
V neposlednom rade je tento rok významný tým, že sa budú konať kvalifikačné MS na OH
2016 v Riu. O olympijské miestenky budú bojovať naši najlepší gymnasti a gymnastky v októbri
v škótskom Glasgowe.
Športový aerobic, ktorý je zatiaľ neolympijským športom bude mať svoj šampionát
v portugalskom meste Elvas.
Do celého roka prajem všetkým členom SGF pevné zdravie a veľa úspechov na všetkých
akciách doma a v zahraničí.
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
Termínová listina SGF
2015
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
7.
Zasadnutie sekcie ŠG-Ž
B. Bystrica
10.
Kontrolné preteky ŠG-Ž
Trnava
14.
VV SGF
Bratislava
17.-18.
Seminár GpV-obsah akt. "C"
Žiar
₪₪₪₪₪
5.
6.-8.
7.
8.
27.-28.
22.-28.
28.
₪₪₪₪₪
7.
10.
13.-15.
13.-15.
16.-18.
14.
19.-22.
21.
23.-26.
27.
28.
28.
₪₪₪₪₪
3.-5.
4.-5.
8.-11.
10.
10.-11.
10.-12.
13.-19.
17.-18.
18.
25.
29.
₪₪₪₪₪
2.
2.-3.
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Školské M SR AER na SŠ
Stretnutie kom. GpV FIG a OV
Seminár trénerov, rozh. a pret.
Seminár trénerov
Seminár trénerov a rozh.
Sústredenie pred ME
Austrian Team Open
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Festival pohybových skladieb
Kontrolné preteky ŠG-Ž
Czech AER Open
Colloquium FIG GpV
zasadnutie komisie GpV FIG
KP pred ME, EYOF
Challenge Cup C III
Oblastné kolá GpV
Sústredenie ŠG-Ž
VV SGF
Rada SGF
Attila Pinter Cup
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Challenge Cup C III
Svetový pohár ŠA
Sústredenie sen.,J, žiaci
zasadnutie sekcie ŠG-M
Sl. pohár A, B
Slovak AER Open
ME ŠG M+Ž
Info stretnutie Eurogym 2016
Sloveský pohár C - 1. kolo
Slovenský pohár - 1. kolo
VV SGF
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
PPPP
Svetový pohár ŠA
Challenge Cup C III
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Žiar nad Hronom
Helsinki / FIN
Bratislava
Bratislava
Trnava
Čakovec / CRO
Linz / AUT
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Trnava
Trnava
Zlín / CZE
Oslofjord / NOR
Oslofjord / NOR
Bratislava
Cottbus / GER
TT, Ha, KE
Trnava
B. Bystrica
B. Bystrica
Innsbruck / AUT
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Ljubljana / SLO
Tokyo / JPN
Bratislava
Bratislava
Detva
Šurany
FRA
České Budejovice
Bratislava
Prievidza
Bratislava
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Poprad
Borovets / BUL
6.-7.
Varna / BUL
₪₪₪₪₪
ŠG-Ž
ŠG-Ž
₪₪₪₪₪
GpV
SGF/kluby
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪
GpV
Šišková
OV HEL
ŠA
ŠG-M
ŠG-Ž
ŠG-M,Ž
ŠG-M,Ž
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪
GpV
SGF,kluby
ŠG-Ž
ŠA
Šišková
Šišková
ŠG-M
ŠG-M,Ž
kluby
GpV
ŠG-Ž
ŠG-M,Ž
₪₪₪₪₪
ŠG-M,Ž
ŠA
ŠG-M
ŠG-M
ŠG-Ž
ŠA
ŠG Ž,M
₪₪₪₪₪
kluby
kluby
GpV
ŠG-M
₪₪₪₪₪
ŠG-Ž
ŠA
ŠG-M,Ž
₪₪₪₪₪
kluby
kluby
kluby
9.
14.-15.
15.-16.
15.
16.
16.
17.
21.-24.
22.-23.
23.
29.-30.
30.-31.
Jún
₪₪₪₪₪
6.-7.
11.-20.
13.
20.
24.
Júl
₪₪₪₪₪
3.-5.
3.-14.
8.-11.
12.-18.
19.-24.
August ₪₪₪₪₪
19.-22.
21.
21.
24.-30.
Sept.
₪₪₪₪₪
1.-7.
4.-6.
12.
16.
17.-20.
26-27.
Október ₪₪₪₪₪
10.
16.-17.
24.
24.-2.
November ₪₪₪₪₪
4.
5.-8.
7.
9.-11.
14.11.
6.-7.
7.
8.-10.
Oblasné kolo GpV-stred
Prievidza
M SR G4
Sv. Peter
Council FIG
Melbourne / AUS
Akademické M SR
B. Bystrica
Oblastné kolá GpV
BA, LM
Slovenský pohár - 2. kolo
B. Bystrica
Pohár UMB
B.Bystrica
Challenge Cup C III
Anadia / POR
Sloveský pohár - 2. kolo
Nové Zámky
Gymteam
Závažná Poruba
Zelená Jam Open
Ljubljana / SLO
Slov. pohár C - 2. kolo
Handlová
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Gym Festival Trnava
Trnava
Euróspke hry
Baku / AZE
Žubrienky a žabky
Vrútky
Zákamenská radosť
VV SGF
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Školenie trénerov I. st.
Letná Univerziáda
prípravné zasad. Svet. Gymn.
Svetová gymnaestráda
EYOF
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Sústredenie žiakov, jun. a sen.
Zasadnutie sekcie ŠG-M
Zasadnutie sekcie ŠG-Ž
Školenie trénerov II.st.
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Sústredenie pred MS
Školenie trénerov I. st.
KP pred MS
VV SGF
Challenge Cup C III
Junior trophy
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Oblastné kolá GpV
Sloveský pohár 3. kolo
Slov. pohár - 3. kolo
MS ŠG
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
VV SGF
Vyhodnotenie Svet.gymn.
M SR Teamgym
Zákamenné
Bratislava
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Bratislava
Gwangju / KOR
Helsinki / FIN
Helsinki / FIN
Tbilisi / GEO
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Bratislava
Bratislava
???
???
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Čakovec / CRO
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Osijek / CRO
Cottbus / GER
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
BA, Brezno, PP
Trnava
Trenčín
Glasgow / GBR
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Bratislava
Lausanne
Bratislava
Lausanne
Prievidza
Liberec / CZE
Košice
Košice
Zasadnutie komisie GpV FIG
Sl. pohár C
OH nádeje
Slov. pohár - 4. kolo
Testovanie a sústred. žiakov
GpV
GpV
Novák
ŠG-M,Ž
GpV
ŠG-M
ŠG-M
ŠG-M,Ž
ŠG-Ž
GpV
ŠG-Ž
GpV
₪₪₪₪₪
ŠG-Ž
ŠG Ž,M
GpV
GpV
kluby
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
GpV
ŠG Ž,M
Šišková
GpV
ŠG Ž,M
₪₪₪₪₪
ŠG-M
ŠG-M
ŠG-Ž
ŠG-Ž
₪₪₪₪₪
ŠG-M,Ž
GpV
ŠG-M
₪₪₪₪₪
ŠG Ž,M
ŠG-M
₪₪₪₪₪
GpV
ŠG-Ž
ŠG-M
ŠG Ž,M
₪₪₪₪₪
kluby
Šišková
Šišková
GpV
ŠG Ž,M
ŠG-M
ŠG-M
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
13.-15.
Future Cup
Linz / AUT
16.-22.
ME AER
Elvas / POR
18.-22.
Kongres UEG
Bratislava
20-22.
Memoriál J. Gajdoše
Brno / CZE
28.
M SR C
Bratislava
28.
M SR sen., jun., žiakov
Bratislava
27.-29.
Grand Prix
Brno / CZE
28.
Zasadnutie sekcie ŠG-M
Bratislava
December ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
4.-5.
M SR žiačok
Detva
6.
Testovanie ŠG-Ž
Detva
6.
Zasadnutie sekcie ŠG-Ž
Detva
9.
VV SGF
Bratislava
2.-8.UEG
ŠG-M
ŠA
ŠG Ž,M
GpV
ŠG-M
ŠG Ž,M
ŠG-M
₪₪₪₪₪
ŠG-Ž
ŠG-Ž
ŠG-Ž
₪₪₪₪₪
2016
Január
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
Február
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
Marec
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
9.-12.
Colloquium FGA FIG
BRA
13.-16.
komisia Gp FIG
BRA
12.
Svetový pohár C II
Glasgow / GBR
19.-20.
Svetový pohár C II
Stuttgart / GER
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
Šišková
Šišková
ŠG-M,Ž
ŠG-M,Ž
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
25.-29.
₪₪₪₪₪
1.-5.
₪₪₪₪₪
3.-9.
17.-24.
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Bern / SUI
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Bern / SUI
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Riccione/ITA
České Budejovice
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
ŠG M
₪₪₪₪₪
ŠG-Ž
₪₪₪₪₪
GpV
GpV
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
???
ME AER
Elvas / POR
November ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
3.9.10?
13.-20.
Golden Age Gym Festival
Portorož / SLO
₪₪₪₪₪
ŠA
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
December ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
Sept.
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ME ŠG M
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ME ŠG-Ž
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Festival del Sole
Eurogym
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Október
kluby
kluby
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
2017
Apríl
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
10.-16.
Júl
ME ŠG Ž + M
Bukurešť / ROU
₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
ŠG Ž,M
₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪
26.-30.
World Gym for Life Challenge
Vestfold / NOR
GpV
kluby
November ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪
13.-19.
ME ŠA
????
ŠA
December ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪
1.-3.
Kongres UEG
???
posledná aktualizácia: 17.2.2015
Plán práce na rok 2015
Gymnastika pre všetkých
GpV
Sl. Pohár "C"
Teamgym
Vzdelávanie
Medzinár.aktivity
21.3., O1
7.11.,BA
17.-18.1.Žiar
17.-18.4.2015
TT, Ha, KE
M SR
sem. trén., rozh. Info stret. Eurogym
18.4. Sl. pohár
3.-5.7.,4.-6.9.
12.-18.7.2015
1.kolo, Ž + M
Škol. Trén. I. st. Svet. Gymn. FIN
9.5., O2
PD
16.5., O2
BA, LM
30.5. Sl. pohár
2. kolo, HA Ž
10.10., O3
BA, Bre, PP
14.11. Sl. pohár
3. kolo, PD Ž + M
28.11. M SR
BA, Ž
Klubové pret.
Klubové pret.
26.4. SNV
23.5. Záv.Por.
Gymnosúťaž
GYMTeam
13.6., Vrútky
Žubr. a žabky
20.6., Zákamen.
Zákam. radosť
zasadnutia sekcie:
Úlohy:
web GYM F!T, propagácia
3 oblasti
nové pravidlá
manuál
obsah chl.-kresby
SR + ČR
12.2.2015
Gym F!T
Gymn. dni
Pohyb. skladby
7.3., Trnava
Festival
Vzdelávanie
G4
AER
8kraj.kôl 8 kraj.kôl
BA
11.4.
TT
BA
NT
NT
TN
TN
BB
BB
ZN
ZN
PO
PO
KE
KE
Test.
TT
M SR
M SR
14.-15.5.
5.2.
Sv. Peter Žiar n/H
3 územ.oblasti
Slov. gymn.
úpravy obsahu
SŠ-prehľad do 15r
portál
portál
Zoznam oddielov a klubov registrovaných
v Slovenskej gymnastickej federácii v roku 2015
Adresa klubu
Predseda klubu
Šport. odvetvia
GK ŠK UMB B.Bystrica
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
tel. 048/4465193
[email protected]
www.sportklub.umb.sk/gym
2. Fitness–aerobik Fanatik Klub
Štúrova ul. 40
941 01 Bánov
Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
Gerlachovská 1
974 11 B. Bystrica
0905 804 009
[email protected]
ŠG-M, ŠG-Ž
1.
AŠK Inter Bratislava
Klub športovej gymnastiky
Trnavská cesta 29
832 84 Bratislava
Tel. 02/44372442
www.askinter.sk
4.
AŠK Inter Bratislava
klub RTVŠ
Trnavská cesta 29
832 84 Bratislava
Tel.:02/52496984
www.askinter.sk
5.
GK BAMA
Babuškova 10
821 03 Bratislava
3.
6. Gymnastické centrum o.z.
Wolkrová 47
951 01 Bratislava
7.
8.
AriwaGym
Malokarpatské nám.10
841 03 Bratislava
www.ariwagym.sk
VŠK FTVŠ UK
Lafranconi
L. Svobodu 9
814 69 Bratislava
Mgr. Martin Mucha
Štúrova 40
941 01 Bánov
0903958042
[email protected]
Ing. Ingrid Potisková
Strmý vŕšok 139
841 06 Bratislava
tel. 0905 477473
[email protected]
Martin Gorel
Furdekova 14
851 03 Bratislava
0903178976
[email protected]
[email protected]
Mgr. Hana Mokošová
Babuškova 10
821 03 Bratislava
tel: 0908 112 704
[email protected]
Mgr. Tibor Letko
Družstevná 20
900 01 Modra
Tel. 0903 413 040
[email protected]
Michaela Horváthová
Saratovská 17
841 02 Bratislava
0908767197
[email protected]
Doc. Oľga Kyselovičová, PhD.
Alžbetínska 38
900 44 Tomášov
[email protected]
ŠA
GpV
GpV
GpV
GpV
GpV
ŠA
TJ Slávia UK Bratislava
Trnavská 39
831 04 Bratislava
02/444 55550
www.gymslaviauk.sk
10.
TJ Sokol Bratislava
I.Vinohrady
Sokolská 1
811 04 Bratislava
tel. 02/52496984
www.sokol-ba.sk
11. Gymnastický klub Brezno
Pionierska 4
977 01 Brezno
Tel.: 048/6117014
9.
Mgr. Martin Zvalo
Súľovská 54
821 05 Bratislava
0904 331 909
[email protected]
Martin Gorel
Furdekova 14
851 03 Bratislava
0903178976
[email protected]
Mgr. Eva Skačnová
Pionierska 4
977 01 Brezno
0908224017
[email protected]
Mgr. Katarína Krekáňová
12.
Klub ŠG Detva
Ul. Obrancov Mieru 884/23
Kollárová 15
962 12 Detva
962 12 Detva
tel. telocv. 045/5456130
0910 957 704
[email protected]
Kristína Újová
13.
ZŠ Smetanov Háj
929 01 Dunajská Streda
Ružový háj 1
929 01 Dunajská Streda
[email protected]
Alojz Németh
14.
TJ Sokol Gajary
Športová ulica 760
0903105969
900 61 Gajary
[email protected]
Mária Kotríková
15.
KŠG Handlová
Morovnianska cesta 2/34
Morovnianska cesta 2/34
Handlová 972 51
972 51 Handlová
Tel. 046/5473620
0907 265 583
[email protected]
Mgr. Bibiana Surová
16.
Sokol Holíč
Krížna 2697/2
pri TJ Slávia Holíč
Schiffelova 8
909 01 Skalica
908 51 Holíč
0907746336
[email protected]
Ing. Alžbeta Ďurišinová CSc.
17. Tanečný súbor Diamant
zastrešený OZ VITALITA Košice
Milosrdenstva 8
ul. Milosrdenstva 8
04001 Košice
040 01 Košice
0907619439
055/6785846
[email protected]
Róbert Varga
18.
Gymnastik Košice
Popradská 84
Rosná 16
040 11 Košice
040 01 Košice 1
TZ: 055/6441543
0918776663
www.gymnastikkosice.sk
[email protected]
Stanislav Čerňan
19. OŠG Kešel Košice
Trebišovská 10
Osloboditeľov 54
ŠG-Ž, ŠG-M, GpV
GpV
GpV
ŠG-Ž, GpV
GpV
GpV
ŠG-Ž, GpV
GpV
GpV
ŠG-M, ŠG-Ž, GpV
040 11 Košice
Tel. 055/6423027
www.kesel.szm.com
20.
TAN-GYM Košice
Barčianska 23
040 17 Košice
21. TJ Lokomotíva Košice
oddiel športovej gymnastiky
Čermeľská 1
040 01 Košice
055/63 304 43
22. Šport. klub Harmonia
Košúty
Kolónia 157
925 09 Košúty
23.
Klub ŠG
Liptovský Mikuláš
Vrlíková-Jenčo 1884/68
031 01 Liptovský Mikuláš
www.ksglm.meu.zoznam.sk
24. Malina Gymnast. centrum
Broskyňová 45
900 45 Malinovo
www.malinagym.sk
25.
KŠG Martin
Ševčenkova 7/1
036 01 Martin
26.
Jednota dôchodcov
Gymnasion Nitra
Štefánikova 69
949 01 Nitra
27. Klub športového aerobiku
Nitra
Kľučovského 4
949 01 Nitra
28. Združenie šport. Klubov
UKF Nitra – RTVŠ
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
29.
GK Nové Zámky
Na Sihoti
940 01 Nové Zámky
tel. 035/6420771
www.gknz.sk
Košice 040 01
0918906253
[email protected]
Ľubomír Hudec
Košice
0905611407
Ing. Július Lemesányi
Kuzmányho 37
044 01 Košice
TB: 055/62 548 53
[email protected]
Ľudmila Eva Kmeťová
Kolónia 157
925 09 Košúty
[email protected]
MUDr. Andrea Žideková
Vrlíková 1884/68
031 01 Lipt. Mikuláš
0905338011
[email protected]
Martin Csiaki
Broskyňová 45
900 45 Malinovo
[email protected]
Alena Ivašková
0908908146
[email protected]
Mgr. Magda Griesbachová
Jahodová 1
949 01 Nitra
0904534235
[email protected]
Mgr. Natália Solárová
Kľučovského 4
949 01 Nitra
0903 229 545
[email protected]
Doc. Nora Halmová, PhD.
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
0905581264
[email protected]
PaedDr. Eleonóra Kotrecová
P. Blahu 11
940 54 Nové Zámky
TZ: 035/6420 771
0903421323
[email protected]
ŠG-Ž
GpV
ŠG-M
GpV
ŠG-Ž, GpV
GpV
GpV
GpV
ŠA
GpV
ŠG-Ž, ŠA, GpV
30. Panelkár pri ZŠ Fándlyho
Fándlyho 11
902 01 Pezinok
31. ŠK ŠG GY-TA Poprad
ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/26
058 01 Poprad
TJ Slávia PU Prešov
klub gymnastických športov
ul. 17.nov.13
080 01 Prešov
www.unipo.sk
32.
33. TJ Sokol ŠŠG Poly-Trade
Jarkova 47
080 01 Prešov
www.polytrade.sk
34.
GK Elán Prievidza
Olympionikov 2 – City Aréna
971 01 Prievidza
35.
Klub Olympia
pri Olympijskom klube
Bojmická cesta
971 01 Prievidza
[email protected]
36.
Sokol Skalica
Ul. Clementisa 40
909 01Skalica
034/6648724
www.sokolskalica.szm.sk
37.
Klub RTVŠ Mix
Za šestnástkou 1
052 05 Spišská Nová Ves
053/441 05 53
ŠK Šenkvice
Modranská 45
900 81 Šenkvice
[email protected]
39. Šport. gymnas. Topoľčany
Andreja Hlinku 4255/56
955 01 Topoľčany
[email protected]
38.
PhDr. Vladimír Gába
902 01 Pezinok
[email protected]
Drahotín Mrlian
L.Svobodu 2640/43
058 01 Poprad
0905275541
[email protected]
Doc. Květoslava Perečinská,PhD.
M. Nešpora 1
080 01 Prešov
0908022381
051/ 7711764
[email protected]
Mgr. Tibor Klaček
Važecká 14
080 05 Prešov-Solivar
0905 781 255
[email protected]
Ing. Tibor Bohňa
Družstevná 589/34
972 41 Koš
0908775057
[email protected]
Jitka Hejtmánková
A. Stodolu 8/4
971 01 Prievidza
0908 793 220
[email protected]
Viera Miklášová
Clementisa 40
909 01 Skalica
0907735560
[email protected]
Mgr. Irena Kovalčíková
Wolkerová 9
052 01 Spišská Nová Ves
0915 300 188
[email protected]
Mgr. Fratišek Bočko
Modranská 45
900 81 Šenkvice
0903 056347
Ivan Cápay
955 01 Topoľčany
0949 350 843
[email protected]
GpV
ŠG-Ž, GpV
ŠA, GpV
ŠG –M
ŠG-Ž, ŠG-M, GpV
GpV
GpV
GpV
ŠG-M, GpV
GpV
40.
41.
42.
GK Pavlo Trenčín
Žilinská7
911 01 Trenčín
032/3902055
www.pavlo.sk
Jednota Sokol Trenčín
Mládežnícka 2
911 01 Trenčín
www.sokoltrencin.sk
KGŠ Slávia Trnava
Rybníkova 15
917 01 Trnava
43.
TJ Sokol Trnava
Rybníkova 15-MŠH
917 00 Trnava
44. TJ Sokol Vrútky
oddiel športovej gymnastiky
Kalocsaya 4
038 61 Vrútky
GK Zákamenné
Zákamenné 53
029 56
46. ŠK Závažná Poruba
Športová 2
032 02 Závažná Poruba
www.sk.zavaznaporuba.sk
45.
GTK Žilina
Donátová 1110/41
013 01 Teplička nad Váhom
47.
Marek Pavlíček
Žilinská 7
911 01 Trenčín
0905 665987
[email protected]
Ing. Ľubica Držková
Súdna 16
911 01 Trenčín
0905 530 610
[email protected]
Mgr. Ján Novák
Veterná 1
917 01 Trnava
0905811054
[email protected]
Lýdia Čajková
917 01 Trnava
[email protected]
Elena Režná
Helsinská 13
036 08 Martin
TB: 043/4282016
0902707778
[email protected]
Monika Belicajová
0907 328 866
[email protected]
Iveta Beťková
Nová 343
032 02 Závažná Poruba
ŠG-M, ŠG-Ž, GpV
GpV
ŠG-Ž, ŠA, GpV
GpV
GpV
GpV
GpV
Tel.: 0445547132
0915 833741
[email protected]
Ingrid Frnčová
Donátová 41/1110
013 01 Teplička nad Váhom
0911 496 627
[email protected]
ŠG-Ž , GpV
Zoznam základných škôl a klubov
GYM F!T v roku 2015
Adresa školy
ZŠ
Ďumbierska 17
974 11 Banská Bystrica
www.zsdumbb.edu.sk
2.
ZŠ s MŠ
Za kasárňou 2
83103 Bratislava
3.
ZŠ
Obrancov mieru 884
96212 Detva
www.zsmierudt.edu.sk
4.
ZŠ
Smetanov háj 286/9
929 01 Dunajská Streda
www.zsshajds.edu.sk
5.
ZŠ
Morovnianska cesta 1866/55
97251 Handlová
www.zsmchandlova.edupage.or
g
6. Súkr. Športová materská
škola
Podnikateľká 2
040 17 Košice
www.ssms.sk
7.
ZŠ
Hviezdoslavova 415/ 40
95611 Ludanice
www.zsludanice.edu.sk
8.
ZŠ s MŠ
Dostojevského 2616/25
05801 Poprad
www.zsdostpp.edupage.org
9.
ZŠ
Nemocničná 987/2
017 01 Považská Bystrica
www.zsnemocnicna.edupage.org
10.
CVČ Včielka
Športovcov 904
020 01 Púchov
www.cvcpuchov.edu.sk
11.
ZŠ Š.M.Daxnera
ul. Dr. V. Clementisa 13
979 01 Rimavská Sobota
Zodpovedný učiteľ
kontakt
Mgr. Marie Babiaková
0918 566 753
[email protected]
[email protected]
1.
Mgr. Hana Mokošová
0908 112 704
[email protected]
[email protected]
Mgr. Hana Hanusková
0918 563 054
[email protected]
[email protected]
Kristína Újová
0905 356 290
[email protected]
[email protected]
Mária Kotríková
0907 265 583
[email protected]
[email protected]
Mgr. Jana Nimcová
0907 759 254
[email protected]
m
[email protected]
Mgr. Vladimír Káčer
0905 505 997
[email protected]
[email protected]
Renáta Brajerová
0902 551 872
[email protected]
[email protected]
Andrea Toporová
0907 785 586
[email protected]
Mária Vítková
0904 262 819
[email protected]
[email protected]
PaedDr. Oľga Barnová
0905 338 109
[email protected]
[email protected]
www.zsclemrs.edu.sk
12.
ZŠ
Zarevúca 18
034 01 Ružomberok
www.zszarevuca.sk
13.
ZŠ
Komenského 13
083 01 Sabinov
www.zskomsab.edupage.org
14.
ZŠ
ul. Ing. Kožucha 11
052 01 Spišská Nová Ves
www.kozucha.snv.sk
15.
ZŠ
Levočská 11
052 01 Spišská Nová Ves
www.levocska.edupage.org
16.
ZŠ s MŠ
Školská 22
946 57 Svätý Peter
17.
ZŠ s MŠ
Kráľa Svätopluka
Mierové nám. 10
925 51 Šintava
18. ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka
029 56 Zákamenné 967
19.
ZŠ s MŠ
Zborov nad Bystricou 604
023 03
20. CVČ Domino Zvolen
Bela IV. 156/6
960 01 Zvolen
Katarína Svrčanová
[email protected]
Mgr. Beáta Harvanová
0905706779
[email protected]
Mgr. Eva Murgáčová
0904 548 499
[email protected]
PaedDr. Alexandra
Puhallová
0918 495936
[email protected]
Mgr. Marek Mazan
0905 106 208
[email protected]
[email protected]
Mgr. Anna Hercegová
0905 202 460
[email protected]
Monika Belicajová
0907 328 866
[email protected]
Mgr. Jana Harnasová
0904 930 290
Mgr. Monika Koreňová
[email protected]
[email protected]
Systém súťaží v kategórii „C“ v roku 2015
V snahe zlepšiť kvalitu a úroveň súťaží kategórie „C“, sekcia GpV SGF pristúpila k zmene
organizácie súťaží v roku 2015. Každému Slovenskému poháru bude predchádzať oblastné
kolo ako kvalifikácia pre pretekárov. Bližšie informácie a podrobnosti tohto nového systému
nájdete nižšie.
Oblastné kolá:
Ba a západ
Stred
Sever a východ
O1
21.3., Trnava
21.3., Handlová
21.3., Košice
O2
16.5. Inter BA
9.5. Prievidza
16.5. Lipt. Mikuláš
O3
10.10. Sokol BA
10.10. Brezno
10.10. Poprad
Dátum
18.4.2015
30.5.2015
14.11.2015
Organizátor
Bratislava - Sokol
Handlová
Prievidza
Súťažiaci
Chlapci + dievčatá
Dievčatá
Chlapci + dievčatá
Slovenský pohár C
1. kolo
2. kolo
3. kolo
M SR „C“
Dátum
28.11.2015
Organizátor
AŠK Inter Bratislava
Súťažiaci
Dievčatá
Kontaktné osoby v jednotlivých oblastiach:
BA a západ:
Elena Cingelová
[email protected]
0904144014
Stred:
Mária Kotríková
[email protected]
0907265583
Sever
Andrea Žídeková
[email protected]
0905338011
Oblastné kolá:
-
súťažia všetky vekové kategórie chlapcov a dievčat
organizátor vydáva rozpis a oblastný koordinátor ich rozposiela na SGF a kluby
v oblasti
podmienkou účasti je platný registračný preukaz SGF v sekcii GpV ako pretekár a
uhradené štartovné organizátorovi vo výške 5,-EUR/pretekár
Hlavnú rozhodkyňu / rozhodcu nominuje SGF, ktoré hradí aj jej náklady na účasť
Všetky kluby sú povinné priniesť si so sebou rozhodcu s platnou rozhodcovskou
triedou na náklady klubu ( ak klub rozhodcu nemá, platí pokutu vo výške 33,-EUR )
Výsledky musia byť čo najskôr po súťaži zaslané zúčastneným klubom a na Se SGF
na uverejnenie na stránke a vyhodnotenie postupujúcich na Slovenský pohár
Postup na Slovenský pohár „C“
-
Z každého oblastného kola sa postupuje na nasledujúci Slovenský pohár ( iba na
jeden )
Max. počet pretekárov na Slovenskom pohári je 120 ( všetky vekové kategórie
spoločne )
Štartujú všetky vekové kategórie okrem predškolákov
Súťaží sa v troch sledoch: najmladšie žiačky, ml. žiačky, st. žiačky + juniorky + seniorky
Postupový kľúč je v pomernom zastúpení osobitne v každej vekovej kategórii
spomedzi všetkých troch oblastných kôl
Postupujúci pretekári musia splniť min. III. VT
Postup na M SR „C“
-
Vyhodnotenie na základe tabuľky hodnotenia
Účasť min. na 2 kolách Slovenského pohára
Splnenie min. II. VT
Súťaží sa v 3 sledoch: najmladšie žiačky, mladšie žiačky, st. žiačky + juniorky +
seniorky, v každom po 32 pretekárok v poradí z výsledkov zo Slovenského pohára „C“
Rozdelenie do oblastí
Bratislava a západ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stred
Sokol BA
Šenkvice
Slávia UK BA
Pezinok
Inter RTVŠ BA
Ariwa BA
Inter BA
Slávia TT
Dun. Streda
Sokol Skalica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sever a východ
Pavlo TN
Elán PD
ŠG Ha
Sokol TO
Brezno
Detva
Martin
Žilina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lipt. Mikuláš
Zákamenné
Poprad
Košice
Vrútky
Prešov
Sp. Nová Ves
Nominácia delegátov a hlavných rozhodkýň na prvý polrok 2015
Dátum
5.2.
7.3.
21.3.
21.3.
21.3.
18.4.
9.5.
14.-15.5.
16.5.
16.5.
30.-31.5.
Akcia
Školské M SR AER na SŠ
Žiar n/Hronom
Festival pohybových
skladieb
O1 BA a západ, Trnava
O1 Stred, Handlová
O1 Sever a východ, Košice
Sl. pohár C, BA
O2 Stred, Prievidza
Školské M SR G4, Svätý
Peter
O2 BA a západ
O2 Sever a východ
Sl. pohár C, Handlová
Delegát
Hl. rozhodca
A.Ondrejková
---
Šišková
Fialová
Káčer
Ondrejková
Prodaj – Belicová
Kotríková
Perašínová
Šišková
Ertlová
Šišková
Šišková
Štechová
Kotríková
Kategorizácia ŠG mužov a žien a GpV v roku 2015
Dievčatá
A kategórie
B kategórie
Kategória
Roč. nar.
1.kat.
2.kat.
3.kat.
4.kat.
5.kat.
St. žiačky A
Juniorky A
Seniorky A
2008 - 09
2007
2006
2005
2003-04
2002
2000 - 01
1999 a st.
C kategórie
Kategória
Roč. nar.
Kategória
predškoláčky
Roč. nar.
2009 a ml.
Najml. žiačky B
2007 - 08
Najml. žiačky C
2007-08
Mlad. žiačky B
2005 - 06
Mladšie žiačky C
2005 - 06
St. žiačky B
Juniorky B
Seniorky B
2002 - 04
2000 - 01
1999 a st.
St. žiačky C
Juniorky C
Seniorky C
2002 - 04
2002 - 04
1999 a st.
Chlapci
A kategórie
B kategórie
C kategórie
Kategória
Roč. nar.
Kategória
Roč. nar.
Najml. žiaci A
ml. žiaci A
St. žiaci A
Juniori A
Seniori A
2008 a ml.
2005 - 07
2002 - 04
1997 - 01
1997 a st.
Najml. žiaci B
ml. žiaci B
St. žiaci B
Juniori B
Seniori B
2008 a ml.
2005 - 07
2002 - 04
1997 - 01
1997 a st.
Kategória
predškoláčky
Najml. žiaci C
ml. žiaci C
St. žiaci C
Juniori C
Seniori C
Roč. nar.
2009 a ml.
2007 - 08
2005 - 06
2002 - 04
1997 - 01
1997 a st.
Výkonnostné triedy v GpV na rok 2015
GpV ženy
I.VT
II.VT
III.VT
najml. žiačky
44,00 a viac
43,95 - 42,00
41,95-39,00
ml. žiačky
45,00 a viac
44,95 - 42,50
42,45-40,00
St. žiačky
45,50 a viac
45,45 - 42,50
42,45-40,00
juniorky
45,50 a viac
45,45 - 43,50
43,45-41,00
seniorky
46,00 a viac
45,95 - 44,00
43,95-41,00
GpV muži
I.VT
II.VT
III.VT
najml. žiaci
53,00 a viac
51,00 – 52,95
49,90-48,00
ml. žiaci
55,50 a viac
53,00 – 55,45
52,90-51,00
St. žiaci
55,50 a viac
53,00 – 55,45
52,90-51,00
juniori
seniori
Hodnotenie klubov za rok 2015
Do hodnotenia klubov GpV sa započítavajú akcie organizované sekciou GpV SGF
a medzinárodné akcie FIG alebo UEG ( Svetová Gymnaestráda, Eurogym, Golden Age ).
Body môžu získať len registrované kluby a školy v SGF.
-
body za M SR „C“, Slovenský pohár „C“ a Teamgym sa započítavajú len pretekárom, ktorí
sú registrovaní v SGF v príslušnom roku v kategórii pretekárov GpV (okrem predškolákov)
-
do hodnotenia sa započítavajú:
 za účasť na oblastnom kole ( vždy ) dostane každý pretekár 1 bod ( všetky vekové
kategórie, aj predškoláci )
 2 najlepšie výsledky Slovenského pohára „C“
 M SR „C“
-
K výsledku za súťaže GpV sa klubu pripočítavajú výsledky za M SR Teamgym, Festival
pohybových skladieb, Slovenskú gymnaestrádu a medzinárodné podujatia na základe
tabuľky
-
Body za Majstrovstvá Európy Teamgym, budú započítané na základe tabuľky pre ŠG
( viacboj )
Tabuľka na vyhodnotenie klubov GpV v roku 2015
um.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
M SR "C"
všetky
vek.kat.
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sl. Pohár "C" Oblastné Fest. pohyb. skl.
M SR Teamgym
Slov.Gym. Svet.gymn.
všetky vek.
Golden
kat.
kolo "C" zlato strieb. bronz žiaci jun. sen. skladba Age,Eurogym
28
1
40
30
25
60
70
80
10
80 / účasť
27
1
50
60
70
10
26
1
40
50
60
10
25
1
35
40
50
10
24
1
30
35
40
10
23
1
25
30
35
10
22
1
20
25
30
10
21
1
15
20
25
10
20
1
10
15
20
10
19
1
5
10
15
10
18
1
17
1
16
1
15
1
14
1
13
1
12
1
11
1
10
1
9
1
8
1
7
1
7
1
6
1
6
1
5
1
5
1
4
1
4
1
4
1
3
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Obsah súťaže kategórie „C“ – znaky
Základné princípy:
Vis
Pre všetky náradia - polohy tela a DK
skrčmo
Stabilná opora
Stoj spojný
Skok
Bez opory
Čelná rovina
Výpon
rotácie
Okolo pravo-ľavej osi
schylmo
Roznožmo čelne
Roznožmo bočne
toporne
Kotúľ vpred, vzad
Salto vpred, vzad
Obraty, piruety 180°,360°,540°,720°
Okolo pozdĺžnej osi
Obraty v saltách 180°,360°,540°,720°
Okolo predo-zadnej osi
Salto bokom
Preskok
Cvičebný tvar
Švédska debna
Náskok do vzporu drepmo, výskokom zoskok
Molitanové žinenky
Kotúľ letmo bez zášvihu
Kotúľ letmo zo zášvihu
Náskok do stojky a odrazom ľah vzadu
Preskokový stôl
Roznožka bez zášvihu, so zášvihom
Skrčka bez zášvihu, so zášvihom
Schylka bez zášvihu, so zášvihom
Premet vpred
Znak
Hrazda
Cvičebný tvar
Náskoky
Výmyk švihom
Výmyk ťahom
Vzoprenie jazdmo
Vzoprenie vzklopmo
Výmyk zadom
Cvičenie na žrdi
Zákmih 45°-90°
Zákmih ˃ 90°
Prešvih únožmo do vzporu jazdmo ( vpred aj vzad )
Spád vzad závesom a vzoprenie do vzporu jazdmo
Toč jazdmo vpred
Toč vpred
Toč vzad
Zoskoky
Prešvih únožmo s obr. o 90° zo vzporu jazdmo
Zákmihom 45°-90°
Zákmihom ˃ 90°
Podmet zo vzporu
Podmet zo vzporu stojmo / znožmo, roznožmo /
Znak
Kladina
Cvičebný tvar
Znak
Náskoky
Do vzporu drepmo
Do placky, do čelného rozštepu
Náskok do sedu roznožného čelne s oporou rúk
Kotúľ
Obraty
Obrat obojnožne o 90°, 180°
Obrat v drepe o 180°
Obrat jednonožne o 180°, 360°
Výdrže
Stoj jednonožne so skrčením prednožmo/únožmo
Váha predklonmo
Váha únožmo
Skoky
Prísunné skoky P+Ľ
Predskok do drepu
Priamy výskok, výskok s obr. o 180°, s obr. o 360°
Priamy výskok s výmenou nôh
Dva skoky odrazom obojnožne s výmenou nôh
čertík
nožničky
Skok s prednožením pokrčmo
Skok s prednožením pokrčmo jednej a prednožením druhej
Odrazom znožmo skok s bočným roznožením
Diaľkový skok
2x
Akrobatické cvičebné tvary
Kotúľ vpred
Kotúľ vzad
Kotúľ vpred bez dohmatu
Premet bokom
Premet vpred
Premet vzad
Stojka kotúľ
Zoskoky
Zoskok výskokom znožmo
Zoskok výskokom roznožmo prednožmo – šťuka
Rondát
Premet vpred
Arab
Salto vpred
Prostné
Cvičebný tvar
Znak
Výdrže
Stoj jednonožne so skrčením prednožmo/únožmo
Váha predklonmo
Váha únožmo
Obraty
Pirueta 360°, 540°
Skoky
Prísunný skok P+Ľ
Priamy výskok s obr. 180°, 360°
,
Čertík
Nožničky
Skok s prednožením pokrčmo
Skok s prednožením pokrčmo jednej a prednožením druhej
Diaľkový skok ( aj s pokrčením a vystretím prednej nohy )
,
Pichačka
Skok odrazom obojnožne s čelným alebo bočným roznožením
,
Akrobatické cvičebné tvary
Stojka na lopatkách
Placka, rozštep
Kotúľ vpred, kotúľ vpred roznožmo, do placky
Kotúľ vzad, kotúľ vzad roznožmo, do stoja znožného
,
,
,
,
,
Kotúľ vzad do stojky
Stojka kotúľ
Premet bokom
Premet vpred pomalý, rýchly
Premet vpred rýchly na 2 nohy
,
Premet vzad
Rondát
Blcha, flik
Salto vpred, vzad
Arab
Šprajcka
Úprava: 21.1.2015
,
Kategorizácia na rok 2015
Ženy
Predškolský vek
2009 a mladšie
Najmladšie žiačky
2007 - 2008
Mladšie žiačky
2005 - 2006
Staršie žiačky
2002 - 2004
Juniorky
2000 - 2001
Ženy
1999 a staršie
Počíta sa kalendárny rok narodenia pretekárky
Obsah súŤaŽí
Všeobecné pokyny:
-
-
Každý z bodovaných prvkov sa môže v zostave použiť iba raz ( pri použití druhý raz
nie je započítaný do hodnoty obťažnosti )
Výšku náradia ( kladina, hrazda ) meriame od vrchnej hrany žinenky. Výšku preskoku
meriame od podlahy.
Pri väzbe sa počíta hodnota každého prvku a tiež hodnota väzby ( napr.
započítame hodnoty obidvoch prvkov + hodnota väzby )
Priamy výskok a výskok s výmenou nôh sa počíta ako hodnotený prvok len na kladine
Počet akrobatických a skokových väzieb započítaných do D známky je určený pri
každom náradí a vekovej kategórii
V prípade nezrovnalostí medzi obsahom súťaže a prehľadnou tabuľkou je určujúc
obsah súťaže
Špeciálne zrážky ( udeľuje vrchná rozhodkyňa na náradí z výslednej známky )
- Ak pretekárka predvedie menej rád ako je predpísané ( napr. 1,5 na kladine )
- Ak pretekárka predvedie menší počet prvkov ako je predpísané minimum
( zrážka za každý chýbajúci prvok )
- Opakovanie prvku ( pri nezdare napr. opakovanie stojky )
- Neukončenie cvičenia spoločne s hudbou
- Hudba nie je zostrihaná ( nemá presný začiatok a záver ) – 1 x za zostavu
0,1 b
0,5 b
0,3 b
0,1 b
0,3 b
Predškolský vek
preskok, prostné, lavička
Preskok:
Prostné:
2009 a mladšie
Švédska debna na šírku ( 3 diely + vrchný diel ), 1 mostík
2 pokusy, počíta sa lepší skok
Hodnota prvku:
1,0 b
1. rozbeh ( dĺžka je ľubovoľná )
2. náskok na mostík a odraz znožmo
3. náskok do vzporu drepmo na debnu a plynule odrazom vzpriamený
výskok, predpažením vzpažiť
4. doskok do mierneho podrepu
Zrážky:
Viacnásobný dotyk nôh na mostíku
Prerušenie na debne
Nízky výskok do zoskoku
Doskok blízko za debnu
1,0b
0,5b
0,5b
0,5 b
12 m gymnastický pás alebo pás zo žineniek
D známka pri splnení všetkých požiadaviek:
2,30 b
Popis povinnej zostavy:
Hodnota prvku:
- Základné postavenie: stoj spojný- pripažiť
1. upažením vzpažiť – drep – predpažiť ( chrbát vzpriamený )
2. kotúľ vpred znožmo do drepu, predpažiť
0,5 b
3. kotúľ vpred do sedu roznožného – hlboký predklon ( placka )
- vzpažiť – výdrž 2s
0,5 b
4. ľahom vzad stojka na lopatkách s oporou rúk o boky,
výdrž 2s
0,5 b
5. drep- vztyk do stoja spojného- ruky vbok
6. prísunný skok pravou aj ľavou
0,3 b
7. stoj jednonožne so skrčením prednožmo, ruky vbok,
výdrž 2 s
0,5b
8. stoj spojný, pripažiť
Lavička:
Cvičí sa na širokej strane lavičky
D známka pri splnení všetkých požiadaviek
Popis povinnej zostavy:
1. rad - Východiskové postavenie – stoj spojný čelne
3,80 b
Hodnota prvku:
výskok do vzporu drepmo
stoj spojný - pripažiť
obrat vo výpone obojnožne o 90º
krokom ľavej stoj na ľavej, prednožiť pravou do 45°– ruky
vbok, krokom pravej stoj na pravej, prednožiť ľavou do 45°
ruky vbok
5. prísunný skok jednou alebo obidvomi nohami - ruky vbok
6. krok pravou ( ľ ) a prednožením ľavej ( p ) , predskok
do drepu tesne predkročného pravou ( ľ ) – pripažiť – obrat
v drepe o 180º vľavo ( vpravo )
1.
2.
3.
4.
0,5b
0,3b
0,5 b
0,5 b
2. rad
6. predpažiť
7. kotúľ vpred do drepu- predpažiť
8. vztyk
9. výkrokom stoj jednonožne so skrčením prednožmo,
ruky vbok, výdrž 2 s
10. kroky vo výpone na koniec kladiny, upažiť
11. zoskok výskokom znožmo - pripažením vzpažiť
1,0b
0,5b
0,5b
Najmladšie ŽIAČKY
preskok, hrazda, nízka kladina, prostné
-
Preskok
2007 - 2008
v tejto kategórii sa väzby nehodnotia
Molitanové žinenky vo výške 90 cm, 1 mostík
Cvičenka má 2 pokusy, lepší skok sa počíta
Hodnota prvku:
Hrazda
Kotúľ bez zášvihu do drepu
Kotúľ letmo zo zášvihu / 90° a vyššie / do drepu
1,0 b
1,5 b
Zrážky:
Zámena prvku ( pretekárka skočí náskok do stojky a ľah vzadu )
0,5 b
Výška hrazdy 110 cm ( pre nižšie pretekárky je možnosť podložiť si žinenky
do výšky ramien ).
Max. D známka: 2,0 b
Povinná zostava:
1. výmyk švihom alebo odrazom
výmyk ťahom
2. zákmih
do 45°
45° - 90°
˃ 90°
3. zákmihom zoskok
do 45°
45° - 90°
˃ 90°
Hodnota prvku:
0,5 b
1,0 b
0,0 b
0,3 b
0,5 b
0,0 b
0,3 b
0,5 b
Kladina
Kladina 50 cm, 2 rady
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Max. D známka: 3,0 b
Menej ako 4 bodované prvky - zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
-
-
Prostné
Hodnota prvku:
náskok do vzporu drepmo z čelného / bočného postavenia
náskok do sedu roznožného čelne alebo čelného rozštepu
náskok do kotúľa ( z miesta )
prísunný skok ( ľavou + pravou nohou )
obrat vo výpone o 180˚ obojnožne
obrat vo výpone o 180º jednonožne
váha predklonmo
90 ˚ - 135 ˚
nad 135 ˚
váha únožmo s uchopením päty
krok pravou / ľavou / a prednožením pravej / ľavej / predskok
do drepu tesne predkročného pravou / ľavou /,
obrat v drepe o 180°
skok prednožmo strižný /nožničky/, strižný pokrčmo /čertík/
zoskok výskokom znožmo
zoskok s prednožením roznožmo ( šťuka )
12m gymnastický pás alebo pás zo žineniek, 2 rady
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Max. D známka: 2,6 b
Menej ako 4 bodované prvky - zrážka za každý chýbajúci prvok:
0,3 b
0,3 b
0,5 b
0,3 b
0,3 b
0,5 b
0,3 b
0,5 b
0,5 b
0,3 b
0,5 b
0,3 b
0,5 b
0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- obrat vo výpone jednonožne o 180 ˚
0,1 b
- kotúľ vpred, vzad znožmo
0,3 b
- kotúľ vpred, vzad roznožmo
0,3 b
- premet bokom
0,5 b
- stojka kotúľ
0,5 b
- váha predklonmo
90 ˚ - 135˚
0,3 b
nad 135 ˚
0,5 b
- prísunný skok ( pravá + ľavá noha )
0,1 b
- skok prednožmo strižný / nožničky /,skok prednožmo strižný
pokrčmo / čertík /
0,3 b
- prvok kĺbovej pohyblivosti ( ľubovoľný rozštep alebo placka ) 0,5 b
Mladšie ŽiaČky
preskok, hrazda, kladina, prostné
Preskok
2005 - 2006
Molitanové žinenky alebo žinenky, výška 100 cm, 1 mostík
Cvičenka má 2 pokusy – počíta sa lepší skok
Hodnota prvku:
-
Hrazda
Kotúľ letmo bez zášvihu
Kotúľ letmo zo zášvihu
Náskok do stojky a odrazom z rúk do ľahu vzadu
0,5 b
1,0 b
1,5 b
Výška hrazdy 120 cm
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Max. D známka: 3,8 b
Menej ako 4 bodované prvky - zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Max. D známka:
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- výmyk švihom alebo odrazom do vzporu
0,5 b
- výmyk ťahom do vzporu
1,0 b
- zo vzporu prešvih únožmo do vzporu jazdmo
0,3 b
- spád vzad a vzoprenie závesom v podkolení do vzporu jazdmo 0,5 b
- toč vzad
0,5 b
- zákmih
45°-90 ˚
0,3 b
˃ 90 ˚
0,5 b
- zoskok prešvihom únožmo s obr. o 90 º zo vzporu jazdmo
0,3 b
- zoskok zákmihom
do 45º
0,0 b
45° - 90°
0,3 b
˃ 90°
0,5 b
- zoskok podmetom zo vzporu
0,7 b
- zoskok podmetom z výšľapu znožmo alebo roznožmo
1,0 b
Kladina
kladina 95 cm, 2 rady
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 2 rady
zrážka:
Menej ako 4 bodované prvky- zrážka za každý chýbajúci prvok:
0,1 b
0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- náskok do sedu roznožného čelne alebo čelného rozštepu
0,3 b
- náskok do kotúľa z rozbehu
0,3 b
- prísunný skok ( ľavá + pravá )
0,1 b
- obrat obojnožne o 180˚
0,3 b
- obrat jednonožne o 180º
0,5 b
- váha predklonmo
90° - 135°
0,3 b
-
-
Prostné
nad 135°
0,5 b
váha únožmo s uchopením päty
0,5 b
samostatný skok (priamy výskok, výskok s výmenou nôh
pravou aj ľavou, dva skoky obojnožne s výmenou nôh - medzi skokmi
ukázať demi-plyé, nožničky, čertík, skok odrazom znožmo do bočného
roznoženie, pištol, skrčka)
0,5 b
kotúľ vpred
0,7 b
zoskok výskokom znožmo
0,3 b
zoskok s prednožením roznožmo ( šťuka )
0,5 b
zoskok s prechodom cez stojku
0,7 b
Bodované väzby
Max. 2 skokové väzby:
- väzba 2 rovnakých skokov
- väzba 2 rôznych skokov
0,1 b
0,2 b
12m gymnastický pás alebo pás zo žineniek, 2 rady
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Max. D známka: 3,6 b
Menej ako 2 rady
zrážka:
Menej ako 4 bodované prvky - zrážka za každý chýbajúci prvok:
0,1 b
0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- prísunný skok ( pravá + ľavá )
0,1 b
- samostatný skok (nožničky, čertík, pištol, skrčka, skok
odrazom znožmo do bočného alebo čelného roznoženia,
pichačka, diaľkový )
0,1 b
- obrat jednonožne o 180°
0,1 b
- obrat jednonožne o 360°
0,3 b
- váha preklonmo
90 ˚- 135 °
0,3 b
nad 135 ˚
0,5 b
- váha únožmo s uchopením päty
0,3 b
- prvok kĺbovej pohyblivosti ( ľubovoľný rozštep alebo placka ) 0,5 b
- kotúľ vpred, vzad znožmo
0,1 b
- kotúľ vpred, vzad roznožmo
0,1 b
- stojka kotúľ
0,3 b
- premet bokom
0,3 b
- kotúľ vzad do stojky ( cez pokrčené paže )
0,5 b
- pomalý premet vpred, vzad
0,5 b
Bodované väzby:
Max. 2 skokové väzby
Max. 2 premetové väzby
- väzba 2 rovnakých skokov
- väzba 2 rôznych skokov
- väzba 2 premetov ( rovnakých alebo rôznych )
0,1 b
0,2 b
0,2 b
Staršie ŽiaČky
preskok, hrazda, kladina, prostné
Preskok:
2002 - 2004
Kôň na šírku, výška 115 cm, 1 reuter mostík alebo 2 drevené
Molitanové žinenky alebo žinenky, výška 110 cm, 1 mostík
Cvičenka má 2 pokusy – počíta sa lepší skok
Hodnota prvku:
- skrčka, roznožka bez zášvihu ( do 90º )
0,5 b
- skrčka, roznožka zo zášvihu ( nad 90º )
1,0 b
- kotúľ letmo bez zášvihu
0,2 b
- kotúľ letmo zo zášvihu
0,5 b
- náskok do stojky a odrazom z rúk do ľahu vzadu
1,0 b
- premet vpred
1,5 b
Hrazda:
Výška 130 cm
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Max. D známka: 3,8 b
Menej ako 4 bodované prvky- zrážka za každý chýbajúci prvok:
0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- výmyk švihom alebo odrazom do vzporu
0,5 b
- výmyk ťahom do vzporu
1,0 b
- prešvih únožmo do vzporu jazdmo
0,3 b
- spád vzad a vzoprenie závesom v podkolení do vzporu jazdmo 0,3 b
- toč vzad
0,5 b
- zákmih
45˚ - 90°
0,3 b
˃ 90°
0,5 b
- toč jazdmo vpred
0,5 b
- zoskok prešvihom vpred s obr. o 90º zo vzporu jazdmo
0,1 b
- zoskok zákmihom
do 45°
0,0 b
45° - 90°
0,1 b
˃ 90
0,3 b
- zoskok podmetom zo vzporu
0,5 b
- zoskok podmetom z výšlapu znožmo alebo roznožmo
1,0 b
Kladina:
výška kladiny 110, 2 rady
Povinné je zaradenie min. 5 a max. 7 bodovaných prvkov
Menej ako 2 rady
zrážka:
0,1 b
Menej ako 5 bodovaných prvkov- zrážka za každý chýbajúci prvok:0,5 b
Bodované prvky:
- náskok do sedu roznožného alebo čelného rozštepu
- náskok do kotúľa z rozbehu
Hodnota prvku:
0,1 b
0,3 b
-
prísunný skok ľ + p
samostatný skok ( čertík, nožničky, pichačka, diaľkový,... )
obrat jednonožne o 180º
obrat jednonožne o 360º
váha predklonmo ( min. 135° )
váha únožmo s uchopením päty
kotúľ vpred, vzad
kotúľ vpred bez dohmatu
premet bokom, vpred, vzad
stojka kotúľ
zoskok s prednožením roznožmo ( šťuka )
zoskok prechodom cez stojku
zoskok saltom
Bodované väzby:
Max. 2 skokové väzby
- väzba 2 rovnakých skokov
- väzba 2 rôznych skokov
Prostné:
0,1 b
0,3 b
0,5 b
0,7 b
0,3 b
0,3 b
0,5 b
0,7 b
0,7 b
0,7 b
0,5 b
0,7 b
1,0 b
0,1 b
0,2 b
12m gymnastický pás alebo pás zo žineniek
Dĺžka zostavy 30 - 90s, inštrumentálna hudba
Povinné je zaradenie min. 5 a max. 7 bodovaných prvkov
Menej ako 5 bodovaných prvkov- zrážka za každý chýbajúci prvok:0,5 b
Neukončenie cvičenia spoločne s hudbou
zrážka:
0,1 b
Hudba nie je zostrihaná ( nemá presný začiatok a záver ) – 1x
0,3 b
Bodované prvky:
-
Hodnota prvku:
prvok kĺbovej pohyblivosti ( placka alebo rozštep )
obrat jednonožne o 360º
váha predklonmo ( > 135° )
váha únožmo s uchopením päty
skok s veľkým rozsahom ( diaľkový skok, pichačka, skok
s bočným alebo čelným roznožením odrazom znožmo alebo
jednonožne ) – min. roznoženie 135°
- pomalý prvok s prechodom cez stojkou
( kotúľ vzad do stojky, premet bokom, stojka kotúľ, premet
vpred, premet vzad )
- rýchly akrobatický prvok
( rýchly premet vpred na jednu alebo 2 nohy, blcha, flik,
rondát,)
- saltový prvok ( samostatne ) - arab, šprajcka, salto vpred
0,3 b
0,3 b
0,3 b
0,3 b
0,3 b
0,3 b
0,3 b
0,5 b
0,5 b
Bodované väzby:
Max. 2 skokové väzby ( zložené aj zo skokov, ktoré nie sú hodnotené )
Max. 3 akrobatické rady ( zložené min. z 2 akrobatických prvkov )
- väzba 2 rôznych skokov
0,1 b
- väzba 2 akrobatických prvkov s prechodom cez stojku –
Pomalý + rýchly
,
,
- väzba 2 rýchlych akrobatických prvkov
0,1 b
0,2 b
,
,
(0,2 + 0,2 )
 väzba 2 premetov bokom z premetového predskoku nie je
bonifikovaná väzba
 väzba so saltom nie je bonifikovaná väzba
Juniorky
Ženy:
preskok, hrazda, kladina, prostné
2000 - 2001
1999 a staršie
Preskok:
kôň na šírku, výška 120 cm, 1 reuter mostík alebo 2 drevené
Cvičenka má 2 pokusy – počíta sa lepší skok
Hodnota prvku:
- skrčka, roznožka bez zášvihu ( do 90º )
0,7 b
- skrčka, roznožka so zášvihom ( nad 90º )
1,0 b
- schylka bez zášvihu
1,0 b
- schylka so zášvihom
1,5 b
- premet vpred
2,0 b
Hrazda:
Výška hrazdy – 150 cm
Povinné je min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Max. D známka: 3,3 b
Menej ako 4 bodované prvky- zrážka za každý chýbajúci prvok:
0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- výmyk švihom alebo odrazom )
0,3 b
- výmyk ťahom
0,5 b
- vzklopka, vzoprenie jazdmo, výmykom zadom
1,0 b
- prešvih únožmo
0,1 b
- spád vzad a vzoprenie závesom v podkolení do vzporu jazdmo 0,1 b
- toč vzad
0,3 b
- zákmih
45° - 90°
0,3 b
˃ 90°
0,5 b
- toč jazdmo vpred
0,3 b
- toč vpred
0,5 b
- zoskok zákmihom
do 90°
0,0 b
˃ 90°
- zoskok podmetom zo vzporu
- zoskok podmetom z výšľapu roznožmo alebo znožmo
Kladina:
0,3 b
0,3 b
0,7 b
Výška 110, čas 30 – 90 s, min. 3 rady
Povinné je zaradenie min. 5 a max. 7 bodovaných prvkov
Menej ako 3 rady
zrážka:
0,1 b
Menej ako 5 bodovaných prvkov- zrážka za každý chýbajúci prvok:0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- náskok do sedu roznožého čelne alebo čelného rozštepu
0,1 b
- náskok do kotúľa z rozbehu
0,3 b
- samostatný skok
0,3 b
- obrat jednonožne o 180°
0,3 b
- pirueta ( 360º )
0,5 b
- váha predklonmo ( min. 135° )
0,3 b
- váha únožmo s uchopením päty
0,3 b
- kotúľ vpred, vzad
0,3 b
- kotúľ vpred bez dohmatu
0,5 b
- akrobat. prvok - prechodom cez stojku
0,7 b
- zoskok:
- prednožením roznožmo - šťuka
0,3 b
- prechodom cez stojku
0,5 b
- saltový záver
1,0 b
Bodované väzby:
Max. 2 skokové väzby
- väzba 2 rovnakých skokov
- väzba 2 rôznych skokov
Prostné:
0,1 b
0,2 b
12 m gymn. pás alebo pás zo žineniek. Dĺžka zostavy 30 – 90 s, hudba
inštrumentálna. Min. 5 a max. 8 bodovaných prvkov
Menej ako 8 bodovaných prvkov- zrážka za každý chýbajúci prvok:0,5 b
Neukončenie cvičenia spoločne s hudbou
zrážka:
0,1 b
Hudba nie je zostrihaná ( nemá presný začiatok a záver )- 1 x
0,3 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- váha predklonmo min. 135°, váha únožmo
0,1 b
- pirueta ( 360º )
0,3 b
- pirueta ( 540° )
0,5 b
- prvok kĺbovej pohyblivosti ( placka alebo rozštep )
0,3 b
- skok s veľkým rozsahom ( diaľkový skok, pichačka, skok
s bočným alebo čelným roznožením odrazom znožmo
alebo jednonožne ) – min. roznoženie 135°
0,3 b
- pomalý prvok cez stojku ( stojka kotúľ, premet bokom )
0,1 b
- kotúľ vzad do stojky, pomalý predmet vpred, premet vzad 0,3 b
- rýchly akrobatický prvok
-
( rýchly premet vpred na jednu alebo 2 nohy, blcha, flik,
Rondát, arab, šprajcka)
salto vpred, salto vzad )
Bodované väzby:
Max. 2 skokové väzby
Max. 3 akrobatické rady ( zložené z 2 rýchlych akro prvkov )
- väzba 2 rôznych skokov
- väzba 2 akrobatických prvkov s prechodom cez stojku –
pomalý-rýchly
,
- väzba 2 rýchlych akrobatických prvkov

,
,
,
väzba so saltom vpred, vzad
,
Úpravy: Monika Šišková
21.1.2015
,
0,5 b
0,5 b
0,1 b
0,1 b
0,2 b
(0,2 + 0,2 )
0,3 b
( 0,2 + 0,3 )
Slovenský pohár "C" - obsah súťaže - dievčatá
2015
Preskok
predškoláčky
najmladšie žiačky
švéd.debna-3+1, 2 skoky
žinenky-90cm, 2 skoky
násk.do vzporu a výskok 1,00 kotúľ bez zášv.
kotúľ letmo zo zášv.
mladšie žiačky
staršie žiačky
juniorky, ženy
molit.žinenky, 100 cm, 1 mostík mol. žinenky,110 cm, 1 mostík
kôň 120cm, 1 mostík, 2 skoky
1,00 kotúľ letmo bez zášvihu
0,50 kotúľ letmo bez zášvihu
0,20 skrčka/rozn. bez zášvihu
0,70
1,50 kotúľ letmo zo zášvihu
1,00 kotúľ letmo so zášv.
0,50 skrčka/rozn. so zášvihom
1,00
1,00 schylka bez zášvihu
1,00
1,50 schylka so zášv/ nad 90°/
1,50
náskok do stojky- ľah vzadu 1,50 náskok do stojky-do ľahu
premet vpred
premet vpred
kôň na šírku, 115cm, 1 mostík
skrčka/roznožka bez zášv. 0,5 b
skrčka/ roznožka so zášv. 1,0 b
úprava január 2015
Strana 1
2,00
Slovenský pohár "C" - obsah súťaže - dievčatá
2015
Hrazda
predškoláčky
najmladšie žiačky
mladšie žiačky
staršie žiačky
juniorky, ženy
hrazda 110 cm, po ramená
hrazda 120 cm, 4-6 prvkov
hrazda 130 cm, 4-6 prvkov
hrazda 150 cm, 4-6 prvkov
Max. D známka
2,00
Max. D známka
3,80
Max. D známka
3,80
Max. D známka
3,30
výmyk švihom/odrazom 0,50 výmyk švihom/odrazom
0,50 výmyk švihom/odrazom
0,50 výmyk švihom/odrazom
0,30
výmyk ťahom
1,00 výmyk ťahom
1,00 výmyk ťahom
1,00 výmyk ťahom
0,50
0,00 prešvih únožmo
0,30 prešvih únožmo
0,30 vzkl.,vzopr.jazd., vým.zad.
1,00
0,50 spád vzad a vzoprenie
0,30 prešvih únožmo
0,10
zákmih
do 45°
45°-90° 0,30 spád vzad a vzoprenie
˃ 90° 0,50 zákmih
45°-90°
0,30 zákmih
˃ 90° 0,50
zákmihom zoskok
do 45° 0,00 toč vzad
45°-90° 0,30 zoskok prešvih únožmo
45°-90° 0,30 spád a vzoprenie
˃90° 0,50 zákmih
0,50 toč vzad
0,50
0,30 toč jazdmo vpred
0,50 toč vzad
0,10
45°-90°
˃ 90° 0,50
0,30
zoskok prešvihom únožmo 0,10 toč jazdmo vpred
˃ 90° 0,50 zoskok zákmihom
45°-90° 0,30
˃ 90° 0,50
0,30
toč vpred
do 45° 0,00 zoskok zákmihom
0,50
45°-90° 0,10 zoskok zákmihom do 90°
˃ 90° 0,30
0,30
0,00
˃ 90° 0,30
zoskok - podmet zo vzporu
0,70 zoskok-podmet zo vzporu
0,50 zoskok-podmet zo vzporu
0,30
zoskok-podmet z výšľapu
1,00 zoskok-podmet z výšľapu
1,00 zoskok-podmet z výšľapu
0,70
úprava január 2015
Strana 2
Slovenský pohár "C" - obsah súťaže - dievčatá
2015
Kladina
predškoláčky
najmladšie žiačky
lavička-pov. zostava
Max. D známka
3,80
mladšie žiačky
Klad. 50 cm, 2 r, 4-6
Max. D známka
klad. 95, 2 rady, 4-6
3,00
Max. D známka
výskok do vzporu drepmo 0,50 náskok do vzp.drepmo 0,30 náskok do rozš./placky
obrat vo výpone o 90°
prísunný skok p / ľ
náskok do kotúľa
0,50 prísunný skok ľ + p
klad. 110, 2 rady, 5 -7
Klad. 110, čas, 3 r, 5-7
3,80
0,10 náskok do rozš./placky
0,10
0,30 náskok do kotúľa
0,30 náskok do kotúľa
0,30
0,50 prísunný skok ľ + p
0,10 prísunný skok ľ + p
0,10 samost. skok
0,30
0,30 obrat obojnožne 180°
0,30 samostatný skok
0,30 obrat jednon.180°
0,30
0,50 obrat jednon. 180°
0,50 obrat jednon. 360°
0,50
0,70 váha predkl. / min. 135°/
0,30
predskok do drepu+obrat 0,50 obrat vo výp. 180°obojn.0,30 obrat jednonož.180°
kotúľ vpred do drepu
juniorky, ženy
0,30 náskok do rozš./placky
0,30 náskok do rozšt./placky 0,30 náskok do kotúľa
kroky s prednožením
staršie žiačky
1,00 obrat vo výp. 180°jedno 0,50 váha predklonmo
obrat jednon. 360°
stoj jednonož. so skrčením0,50 váha predklonmo
90°-135° 0,30 váha predkl. /min.135°/
0,30 váha únožmo s uch. päty
0,30
zoskok výskokom znožmo0,50
nad 135° 0,50 váha únožmo s uch. päty
0,30 kotúľ vpred,vzad
0,30
0,50 kotúľ vpred, vzad
0,50 kotúľ vpred bez dohmatu
0,50
90°-135° 0,30
nad 135° 0,50 váha únožmo
váha únožmo
0,50 samostatný skok
0,50 kotúľ vpred bez dohmatu
0,70 AKRO-cez stojku
0,70
predsk. do drepu+180
0,30 kotúľ vpred
0,70 premet bokom,vpred,vzad
0,70 Zoskok – šťuka
0,30
čertík, nožničky
0,50 zoskok výskokom znož
0,30 stojka kotúľ
0,70 zoskok – prech stojku
0,50
zoskok výskokom znož 0,30 zoskok – šťuka
0,50 zoskok – šťuka
0,50 zoskok – saltom
1,00
zoskok – šťuka
0,70 zoskok – prech stojku
0,70
0,50 zoskok – prech cez stojku
zoskok – saltom
Väzby - max. 2 skokové
úprava január 2015
1,00 Väzby - max. 2 skokové
Väzby - max. 2 skokové
väzba-2 skoky – rovnaké
väzba-2 skoky -rovnaké
0,10 väzba-2 skoky – rovnaké
0,10 väzba-2 skoky – rôzne
väzba-2 skoky -rôzne
0,20 väzba-2 skoky – rôzne
0,20
Strana 3
0,10
0,20
Slovenský pohár "C" - obsah súťaže - dievčatá
2015
Prostné
predškoláčky
najmladšie žiačky
mladšie žiačky
pás 12m-pov.zost.
pás 12m, 2 rady, 4-6 prvkov
pás 12m, 2 rady, 4 - 6 prvkov
Max. D známka
kotúľ vpred
2,30
Max. D známka
0,50 obrat jednonož. 180°
kotúľ vpred rozn.-placka 0,50 kotúľ vpred,vzad
2,60
Max. D známka
12m, hud.30-90s, 5-7 pr., 3 rady 12m, hud.30-90s, 5-8pr.,3rady
3,60
0,10 placka / rozštep
0,30 váha predkl. >135°,únožmo
0,10
0,30 samostatný skok
0,10 pirueta 360°
0,30 pirueta 360°
0,30
0,30 pirueta 540°
0,50
0,30 placka / rozštep
0,30
0,50 kotúľ vpred,vzad rozn. 0,30 obrat o 180°
prísunný skok ľ+p
0,30 premet bokom
0,10 váha predkl.
> 135°
0,30 váha únožmo
0,50 obrat o 360°
0,50 váha predkl.
90°-135°
0,30 skok s veľk. rozsahom-135° 0,30 skok s veľk.rozsahom-135° 0,30
nad 135° 0,50 pomalý prvok cez stojku
váha predkl. 90°-135° 0,30
nad 135° 0,50 váha únožmo
0,30 stojka kotúľ, prem.bokom
0,50 prem. vp, vz, kotúľ vz.do stojky
0,30
0,50 rýchly akro prvok
0,50
0,50
prísunný skok ľ+p
0,10 placka / rozštep
0,50 saltový prvok
nožničky,čertík
0,30 kotúľ vpred,vzad
0,10 Max. 2 skokové väzby
salto vpred, vzad
placka / rozštep
0,50 kotúľ vpred,vzad rozn.
0,10 Max. 3 akrobat. väzby
Max. 2 skokové äzby
stojka kotúľ
0,30 väzba 2 rôznych skokov
premet bokom
0,30 väzba 2 akro pomalý+rýchly 0,10 väzba 2 rôznych skokov
kotúľ vzad do stojky
0,50 väzba 2 akro rýchlych
pomalý premet vpred, vzad
0,50
Max. 2 premetové väzby
väzba 2 rovnakých skokov
0,10
väzba 2 rôznych skokov
0,20
väzba 2 premetov
0,20
Strana 4
0,10
0,30 rýchly akro prvok
Max. 2 skokové väzby
úprava január 2015
juniorky, ženy
0,10 prísunný skok ľ+p
stojka na lopatkách-2s
stoj jedn.-skrčiť predn.2s 0,50 stojka kotúľ
staršie žiačky
0,10 Max.3 akro rady z 2 rýchl.
0,10
0,20 väzba 2 akro-pomalý+rýchly 0,10
väzba 2 akro rýchlych
0,20
väzba so saltom
0,30
Kategorizácia na rok 2015
MuŽi
Predškolský vek
2009 a mladší
Najmladší žiaci
2007 - 2008
Mladší žiaci
2005 - 2006
Starší žiaci
2002 - 2004
Juniori
1997 - 2001
Muži
1997 a starší
Počíta sa kalendárny rok narodenia pretekára.
Obsah súŤaŽí
Všeobecné pokyny:
- Každý z hodnotených prvkov sa môže v zostave použiť iba raz ( pri použití druhý raz
nie je započítaný do hodnoty obťažnosti )
- Ak pretekár predvedie menší počet prvkov ako je predpísané minimum ( zrážka za
každý chýbajúci prvok )
0,5 b
- Opakovanie prvku ( pri nezdare napr. opakovanie stojky )
0,3 b
- Výšku náradia meriame od vrchnej hrany žinenky, výšku preskoku meriame od
podlahy
-
Pri väzbe sa počíta hodnota každého prvku a tiež hodnota väzby ( napr.
započítame hodnoty obidvoch prvkov + hodnota väzby )
Počet akrobatických a skokových väzieb započítaných do D známky je určený pri
každom náradí a vekovej kategórii
V prípade nezrovnalostí medzi obsahom súťaže a prehľadnou tabuľkou je určujúc
obsah súťaže
Predškolský vek
Preskok, prostné, hrazda
Preskok:
2009 a mladší
Švédska debna na šírku ( 3 diely + vrchný diel ), 1 mostík
2 pokusy, počíta sa lepší skok
Hodnota prvku:
1,0 b
1. rozbeh ( dĺžka je ľubovoľná )
2. náskok na mostík a odraz znožmo
3. náskok do vzporu drepmo na debnu a plynule odrazom vzpriamený
výskok, predpažením vzpažiť
4. doskok do mierneho podrepu
Prostné:
Zrážky:
Viacnásobný dotyk nôh na mostíku
Prerušenie na debne
Nízky výskok do zoskoku
Doskok blízko za debnu
1,0b
0,5b
0,5b
0,5 b
12 m gymnastický pás alebo pás zo žineniek
D známka pri splnení všetkých požiadaviek
2,30 b
Popis zostavy:
- Základné postavenie: stoj spojný – pripažiť
Hodnota prvku:
1. upažením vzpažiť – drep – predpažiť ( chrbát vzpriamený )
2. kotúľ vpred do drepu – predpažiť
0,5 b
3. kotúľ vpred do sedu roznožného – hlboký predklon ( placka ),
vzpažiť – výdrž 2s
0,5 b
4. ľahom vzad stojka na lopatkách s oporou rúk o boky, výdrž 2s 0,5 b
5. drep – vztyk do stoja spojného – ruky vbok
6. prísunný skok pravou aj ľavou
0,3 b
7. stoj jednonožne so skrčením prednožmo - ruky vbok-výdrž 2 s 0,5 b
8. stoj spojný, pripažiť
Hrazda:
Výška hrazdy 100 cm
D známka pri splnení všetkých požiadaviek
Popis zostavy:
1. zo stoja spojného odrazom znožmo vis vznesmo
2. výkrut vzad do stoja spojného
3. krokom vpred stoj spojný, vzpažiť, pripažiť
Najmladší ŽIACI
Prostné, hrazda, bradlá, kruhy, preskok
-
Prostné
1,0 b
Hodnota prvku:
0,5b
0,5b
2007 - 2008
v tejto kategórii sa väzby nehodnotia
12 m gymnastický pás alebo pás zo žineniek, 2 rady
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky– zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky
- kotúľ vpred, vzad
- kotúľ vpred, vzad roznožmo
- premet bokom
- stojka kotúľ
- váha predklonmo ( ˃ 90° )
- prísunný skok ľavou a pravu nohou
- výskok znožmo s obratom o 180°, roznožmo, skok
prednožmo strižný / nožničky /, čertík
- prvok kĺbovej pohyblivosti (ľubovoľný rozštep alebo placka)
Hrazda
0,3 b
0,5 b
Výška hrazdy 110 cm
Povinná zostava:
1. výmyk švihom alebo odrazom do vzporu
výmyk ťahom do vzporu
2. zákmih
do 45°
45° - 90°
˃ 90°
- zákmihom zoskok do 45°
45° - 90°
˃ 90°
Bradlá
0,3 b
0,3 b
0,5 b
0,5 b
0,3 b
0,3 b
Juniorské bradlá
0,5 b
1,0 b
0,0 b
0,3 b
0,5 b
0,0 b
0,3 b
0,5 b
Povinná zostava:
- náskok do vzporu
- predkmih – zákmih
( ˃ 90° )
- sed roznožmo ( svorka )
- zoskok
prednožka
zánožka
Kruhy
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
výška kruhov – doskočná
Povinné je zaradenie min. 3 a max. 5 bodovaných prvkov
Menej ako 3 bodované prvky – zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
- vis vznesmo
- vis strmhlav
- výkrut do visu vzadu
- prednos vo vise
- predkmih – zákmih
- zoskok zákmihom
Preskok:
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
Molitanové žinenky alebo žinenky vo výške 90 cm, 1 mostík
Cvičenec má 2 pokusy, lepší skok sa počíta
Kotúľ bez zášvihu do drepu
Kotúľ letmo zo zášvihu / nad 90° / do drepu
Hodnota prvku:
1,0 b
1,5 b
Mladší Žiaci
Prostné, hrazda, bradlá, kruhy, preskok
Prostné:
2005 - 2006
12 m gymnastický pás alebo pás zo žineniek, 2 rady
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 2 rady
zrážka:
0,1 b
Menej ako 4 bodované prvky – zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- kotúľ vpred, vzad znožmo
0,1 b
- kotúľ vpred, vzad roznožmo
0,1 b
- premet bokom
0,3 b
- stojka kotúľ
0,3b
- váha predklonmo ( ˃ 90° )
0,3 b
- váha únožmo s uchopením päty
0,3 b
- prísunný krok ( pravá + ľavá noha )
0,1 b
- skok prednožmo strižný / nožničky /, skok prednožmo strižný
pokrčmo / čertík /
0,1 b
- prvok kĺbovej pohyblivosti ( ľubovoľný rozštep alebo placka ) 0,5 b
Bodované väzby:
Max. 2 skokové väzby
Max. 2 premetové väzby
- väzba 2 rovnakých skokov
- väzba 2 rôznych skokov
- väzba 2 premetov bokom
Hrazda:
0,1 b
0,2 b
0,2 b
Výška hrazdy 110 cm
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky– zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- výmyk švihom alebo odrazom do vzporu
0,5 b
- výmyk ťahom do vzporu
1,0 b
- prešvih únožmo do vzporu jazdmo
0,3 b
- spád vzad a vzoprenie závesom v podkolení do vzporu jazdmo 0,5 b
- toč vzad
0,5 b
- zákmih
45° - 90°
0,3 b
˃ 90°
0,5 b
- zoskok prešvihom únožmo s obr. o 90˚ zo vzporu jazdmo
0,3 b
- zoskok zákmihom
do 45˚
0,0 b
45° - 90°
0,3 b
˃ 90°
0,5 b
- zoskok podmetom zo vzporu
- zoskok podmetom z výšľapu znožmo alebo roznožmo
Bradlá:
Juniorské bradlá
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky– zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
- náskok do vzporu
- predkmih, zákmih
- sed roznožný ( svorka )
- prednos vo vzpore
- kotúľ vpred
- stojka na ramenách
- zokok - zánožka, prednožka
Kruhy:
0,7 b
1,0 b
Hodnota prvku:
0,5 b
0,5 b
0,3 b
0,3 b
0,5 b
1,0 b
0,5 b
výška kruhov – doskočná
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky– zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
- vis vznesmo
- vis strmhlav
- výkrut do visu vzadu
- prednos vo vise
- predkmih, zákmih
- zoskok roznožkou
- zoskok saltom vzad skrčmo
Hodnota prvku:
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,5 b
0,7 b
Preskok:
Hodnota prvku:
Molitanové žinenky alebo žinenky vo výške 100 cm, 1 mostík
- kotúľ letmo bez zášvihu
0,5 b
- kotúľ letmo zo zášvihu
1,0 b
- Náskok do stojky a odrazom z rúk do ľahu vzadu
1,5 b
Starší Žiaci
prostné, hrazda, bradlá, kruhy, preskok
Prostné:
2002 - 2004
12 m gymnastický pás alebo pás zo žineniek, 3 rady
Povinné je zaradenie min. 5 a max. 7 bodovaných prvkov
Max. 3 akrobatické väzby ( zložené z 2 rýchlych akro prvkov )
Menej ako 5 bodovaných prvkov– zrážka za každý chýbajúci prvok:0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku
- pomalý prvok s prechodom cez stojku
( premet bokom, stojka kotúľ )
0,3 b
- kotúľ vpred, vzad znožmo
0,1 b
- kotúľ vpred, vzad roznožmo
0,1 b
- rovnovážny prvok
váha predklonmo ˃ 90°
0,3 b
váha únožmo s uchopením
0,3 b
- prvok kĺbovej pohyblivosti ( placka alebo rozštep )
0,3 b
- rýchly akrob. prvok (premet vpred na 2 nohy, flik, rondát )
0,5 b
Bodované väzby:
Max. 2 skokové väzby
Max 3 akrobatické väzby ( zložené z min. 2 akrobatických prvkov )
- väzba 2 rôznych skokov
0,1 b
- väzba 2 akrobatických prvkov s prechodom cez stojku pomalý - rýchly
0,1 b
- väzba 2 rýchlych akrobatických prvkov a rôznych
0,2 b
( väzba 2 premetov bokom z premetového predskoku nie je bonifikovaná
väzba )
Hrazda:
Výška 130 cm
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky– zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
Hodnota prvku:
- výmyk švihom do vzporu
0,3 b
- výmyk ťahom do vzporu
0,6 b
- vzoprenie vzklopmo alebo jazdmo
1,0 b
- prešvih únožmo
0,3 b
- spád vzad a vzoprenie závesom v podkolení do vzporu jazdmo 0,3 b
- toč vzad
0,5 b
- zákmih
45º - 90°
0,3 b
˃90°
0,5 b
- toč jazdmo vpred
0,5 b
- zoskok prešvihom vpred s obr. o 90º zo vzporu jazdmo
0,1 b
Bradlá:
-
zoskok zákmihom
do 45˚
45° - 90°
˃ 90°
-
zoskok podmetom zo vzporu
zoskok podmetom z výšlapu znožmo alebo roznožmo
Hodnota prvku:
0,1 b
0,3 b
1,0 b
0,1 b
0,3 b
0,5 b
0,5 b
0,3 b
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky– zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
- vis vznesmo
- vis strmhlav
- výkrut do visu vzadu
- prednos vo vise
- prednos vo vzpore
- predkmih – zákmih
- vzklopka
- zoskok roznožkou
- zoskok saltom vzad skrčmo
Preskok:
0,5 b
1,0 b
Juniorské bradlá
Povinné sú min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky– zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
- náskok do vzporu
- predkmih – zákmih
- vzoprenie vzklopmo
- sed roznožný ( svorka )
- prednos vo vzpore
- kotúľ vpred
- stojka na ramenách
- zoskok - zánožka alebo prednožka
Kruhy:
0,0 b
0,1 b
0,3 b
Hodnota prvku:
0,3 b
0,3 b
0,3 b
0,3 b
0,5 b
0,3 b
1,0 b
0,5 b
0,7 b
Kôň na dĺžku, výška 115cm, 1 mostík
Cvičenec má 2 pokusy, počíta sa lepší skok
- skrčka, roznožka bez zášvihu ( do 90º )
- skrčka, roznožka zo zášvihu ( nad 90º )
Hodnota prvku:
1,0b
2,0b
Molitanová kocka alebo žinenky vo výške 110 cm, 1 mostík
Cvičenec má 2 pokusy – lepší sa počíta
- kotúľ letmo bez zášvihu
- kotúľ letmo zo zášvihu
- náskok do stojky a odrazom z rúk do ľahu vzadu
- premet vpred
Juniori
0,2 b
0,5 b
1,0 b
1,5 b
1997 - 2001
muŽi
1997 a starší
prostné, hrazda, bradlá, kruhy, preskok
Prostné:
12 m gymnastický pás alebo pás zo žineniek, 3 rady
Povinné je zaradenie min. 5 a max. 8 bodovaných prvkov a max. 3 akrobatické
Rady ( zložené z 2 rýchlych akrobatických prvkov )
Menej ako 5 bodovaných prvkov– zrážka za každý chýbajúci prvok:
0,5 b
Bodované prvky:
- rovnovážny prvok
-
Hodnota prvku:
váha predklonmo ˃ 90°
0,3 b
váha únožmo s uchopením
0,3 b
prvok kĺbovej pohyblivosti ( placka alebo rozštep )
0,3b
pomalý prvok cez stojku ( stojka kotúľ, premet bokom )
0,3b
rýchly akrobatický prvok ( premet vpred na 2 nohy, rondát, flik ) 0,5 b
salto vpred, vzad
0,7 b
Bodované väzby:
Max 2 skokové väzby
Max 3 akrobatické väzby ( zložené z 2 rýchlych akrobatických prvkov )
- väzba 2 rôznych skokov
0,1 b
- väzba 2 akrobatických prvkov s prechodom cez stojku pomalý - rýchly
0,1 b
- väzba 2 rýchlych akrobatických prvkov
0,2 b
- väzba so saltom vpred, vzad
0,3 b
Hrazda:
Výška hrazdy – doskočná
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky – zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
- výmyk ťahom
- výmyk zadom
- vzoprenie vzklopmo
- vzoprenie jazdmo
Hodnota prvku:
0,5 b
1,0 b
1,0 b
1,0 b
-
Bradlá:
vzoprenie zákmihom
zákmih do stojky
premyk
veľtoč
toč vpred alebo vzad
zoskok podmetom zo vzporu
zoskok podmetom zo vzporu roznožmo alebo znožmo
zoskok saltom vzad
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky– zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
- náskok do vzporu
- vzoprenie vzklopmo
- kotúľ vpred
- kotúľ vzad
- stojka na ramenách
- stojka na rukách
- prednos vo vzpore
- zoskok zánožkou alebo prednožkou
- zoskok saltom
Kruhy:
Hodnota prvku:
0,1 b
1,0 b
0,5 b
0,7 b
0,5 b
1,0 b
0,3 b
0,5 b
1,0 b
Povinné je zaradenie min. 4 a max. 6 bodovaných prvkov
Menej ako 4 bodované prvky– zrážka za každý chýbajúci prvok: 0,5 b
Bodované prvky:
- vzoprenie ťahom
- výmyk
- vzoprenie zákmihom
- prednos vo vise
- prednos vo vzpore
- vis vznesmo
- vis strmhlav
- výkrutom vis vzadu
- zoskok roznožkou
- zoskok saltom vzad
Preskok:
0,5 b
0,5 b
0,7 b
1,0 b
0,1 b
0,1 b
0,5 b
1,0 b
Hodnota prvku:
0,5 b
0,7 b
0,7 b
0,3 b
0,5 b
0,1 b
0,1 b
0,3 b
0,3 b
1,0 b
kôň na dĺžku, výška 120 cm, 1 mostík
Cvičenec má 2 pokusy, počíta sa lepší skok
- roznožka, skrčka bez zášvihu ( do 90º )
Hodnota prvku:
0,5 b
-
roznožka, skrčka zo zášvihu ( nad 90º )
schylka bez zášvihu ( do 90º )
schylka so zášvihu ( nad 90° )
premet vpred
jamašita
premet vpred s obratom o
180°
360°
Úprava: 20.1.2015
0,7 b
0,9 b
1,3 b
2,0 b
2,2 b
2,3 b
2,5 b
Slovenský pohár "C" - obsah súťaže - chlapci
Preskok
predškoláci
najml. žiaci
mladší žiaci
starší žiaci
juniori, muži
švéd.debna-3+1, 2 skoky
žinenky-90cm, 2 skoky
žinenky 100 cm, 1 mostík, 2 skoky
kôň 115cm, 1 mostík, 2 skoky
kôň 120cm, 1 mostík, 2 skoky
násk.do vzporu a výskok 1,00 kotúľ bez zášvihu
0,50 skrčka bez zášv. /do90°/
1,00 kotúľ bez zášvihu
kotúľ letmo zo zášvihu 1,50 kotúľ letmo zo zášvihu
do stojky a odraz do ľahu
1,00 skrčka bez zášvihu /do90°/
0,50
1,00 roznožka bez zášv./do90°/ 1,00 roznožka bez zášv./do90°/
0,50
1,50 skrčka so zášvih./nad 90°/ 2,00 schylka bez záš./do90°/
0,90
roznožka so zášv./ nad 90°/ 2,00 skrčka so zášvih./nad 90°/
Úprava: 31.1.2015
Strana 1
0,70
skrčka so zášv./ nad 90°/
0,70
žinenky 110 cm, 1 mostík,2 skoky schylka so zášv/ nad 90°/
1,30
kotúľ letmo bez zášvihu
0,20 premet vpred
2,00
kotúľ letmo so zášvihom
0,50 jamašita
2,20
do stojky a odraz do ľahu
1,00 premet vpred s obr. o 180°
2,30
premet vpred
1,50 premet vpred s obr.o 360°
2,50
Slovenský pohár "C" - obsah súťaže - chlapci
Hrazda
predškoláci
najml. žiaci
mladší žiaci
starší žiaci
juniori, muži
hrazda 100 cm
hrazda 110 cm
hrazda 110 cm, 4-6 prvkov
hrazda 130 cm, 4-6 prvkov
hrazda doskočná, 4-6 prvkov
zo stoja vis vznesmo
0,50 výmyk švihom
0,50 výmyk švihom
0,50 výmyk švihom
0,30 výmyk ťahom
0,50
výkrut vzad do stoja
0,50 výmyk ťahom
1,00 výmyk ťahom
1,00 výmyk ťahom
0,60 vzkl.,vzopr.jazd., vým.zad.
1,00
0,00 prešvih únožmo
0,30 vzopren. vzklopmo/jazdmo 1,00 vzoprenie zákmihom
0,50
0,50 prešvih únožmo
0,30 zákmih do stojky
0,50
0,50 spád vzad a vzoprenie
0,30 premyk
0,70
0,30 toč vzad
0,50 toč vzad / vpred
0,10
0,30 veľtoč
1,00
zákmih
do 45°
45°-90° 0,30 spád vzad a vzoprenie
>90° 0,50 toč vzad
zákmih
zákmihom zoskok
45°-90°
> 90° 0,50 zákmih
do 45° 0,00
45°-90° 0,30 zoskok prešvih únožmo
0,30
45°-90°
>90° 0,50 zoskok-podmet zo vzporu
0,10
0,50 zoskok-podmet z výšľapu
0,50
toč jazdmo vpred
>90° 0,50 zoskok zákmihom
do 45° 0,00 zoskok prešvihom únožmo 0,10 zoskok saltom vzad
45°-90° 0,30 zoskok zákmihom
>90° 0,50
do 45° 0,00
zoskok - podmet zo vzporu
0,70
45°-90° 0,10
zoskok-podmet z výšľapu
1,00
>90° 0,30
úprava: 31.1.2015
Strana 2
zoskok-podmet zo vzporu
0,50
zoskok-podmet z výšľapu
1,00
1,00
Slovenský pohár "C" - obsah súťaže - chlapci
Bradlá
predškoláci
prípravka
mladší žiaci
starší žiaci
juniori, muži
juniorske, 4 - 5 prvkov
juniorske, 4 - 6 prvkov
juniorske, 4 - 6 prvkov
seniorske, 4 - 6 prvkov
náskok do vzporu
0,50 náskok do vzporu
predkmih+zákmih
predkmih + zákmih
>90° 0,50 sed roznožný ( svorka )
sed roznožmo (svorka) 0,50 prednos vo vzpore
kotúľ vpred
zoskok
prednožka
0,50 stojka na ramenách
zánožka 0,50 zoskok
prednožka
0,50 náskok do vzporu
0,10 náskok do vzporu
0,10
0,50 predkmih + zákmih
0,30 vzoprenie vzklopmo
1,00
0,30 vzoprenie vzklopmo
1,00 kotúľ vpred
0,50
0,30 sed roznožný ( svorka )
0,10 kotúľ vzad
0,70
0,50 prednos vo vzpore
0,30 prednos vo vzpore
0,30
1,00 kotúľ vpred
0,50 stojka na ramenách
0,50
0,50 stojka na ramenách
0,50 stojka na rukách
1,00
0,30 zoskok zánož,/prednož.
0,50
zánožka 0,50 zoskok
prednožka
zánožka 0,30 zoskok saltom
úprava: 31.1.2015
Strana 3
1,00
Slovenský pohár "C" - obsah súťaže - chlapci
Prostné
predškoláci
najml. žiaci
mladší žiaci
starší žiaci
juniori, muži
pás 12 m-pov.zost.
pás 12m, 2 rady, 4-6 prvkov
pás 12m, 2 rady, 4 - 6 prvkov
pás 12m, 3 rady, 5-7 prvkov
5-8 prvkov, max 3 akro rady
kotúľ vpred
0,50 kotúľ vpred, vzad
0,30 kotúľ vpred, vzad
0,10 pomalý prvok cez stojku
0,30 váha predkl.
kotúľ vpred rozn.-placka 0,50 kotúľ vpred, vzad rozn. 0,30 kotúľ vpred, vzad rozn.
0,10 kotúľ vpred, vzad znožmo
0,10 váha únožmo
stojka na lopatkách-2s
0,50 premet bokom
0,50 premet bokom
0,30 kotúľ vpred, vzad roznožmo 0,10 placka / rozštep
prísunný skok ľ+p
0,30 stojka kotúľ
0,50 stojka kotúľ
0,30 váha predkl.
stoj jedn.-skrčiť predn.2s 0,50 váha predkl. >90°
0,30 váha predkl.
>90°
0,30
0,30
0,30
0,30 váha únožmo
0,30 rýchly akro prvok
0,50
0,30 salto vpred, vzad
0,70
0,30 váha únožmo
0,30 placka / rozštep
nožničky, čertík
0,30 prísunný skok ľ+p
0,10 rýchly akro prvok
placka / rozštep
0,50 nožničky, čertík
0,10
0,5
väzba 2 rôznych skokov
0,50 väzba 2 rôzn. skokov
2 akro pomalý- rýchly
väzba 2 rovnakých skokov
0,10 2 akro-rýchle
väzba 2 rôznych skokov
0,20
väzba 2 premetov bokom
0,20
úprava: 31.1.2015
Slovenský pohár "C" - obsah súťaže - chlapci
Strana 4
0,30
0,30 pomalý prvok cez stojku
prísunný skok ľ+p
placka / rozštep
>90°
>90°
0,10
0,10 2 akro-pomalý-rýchly
0,10
0,10 2 akro-rýchle
0,20
0,20 väzba so saltom vpred, vzad 0,30
Kruhy
predškoláci
najml. žiaci
mladší žiaci
starší žiaci
juniori, muži
doskočné, 3 - 5 prvkov
doskočné, 4 - 6 prvkov
doskočné, 4 - 6 prvkov
doskočné, 4 - 6 prvkov
vis vznesmo
0,50 vis vznesmo
0,50 vis vznesmo
0,30 vzoprenie ťahom
0,50
vis strmhlav
0,50 vis strmhlav
0,50 vis strmhlav
0,30 výmyk
0,70
výkrut do visu vzadu
prednos vo vise
predkmih, zákmih
0,50 výkrut do visu vzadu
0,50 prednos vo vise
0,50 predkmih, zákmih
0,50 výkrut do visu vzadu
0,50 prednos vo vise
0,50 predkmih, zákmih
0,30 vzoprenie zákmihom
0,30 prednos vo vise
0,30 prednos vo vzpore
0,70
0,30
0,50
zoskok zákmihom
0,50 zoskok roznožkou
0,50 prednos vo vzpore
0,50 vis vznesmo
0,10
0,70 vzklopka
1,00 vis strmhlav
0,10
0,50 výkrut do visu vzadu
0,70 zoskok roznožkou
0,30
0,30
zoskok saltom
1,00
zoskok saltom
zoskok roznožkou
zoskok saltom
úprava: 31.1.2015
Strana 5
Vyhodnotenie klubov GpV za rok 2014
Názov Klubu
Sl.poh."C"-ženy M-SR "C"- ženySl.poh."C"-mužiFest.poh.skladiebM-SR Teamgym Sl. gymn. Golden Age
ŠK GY-TA Poprad
329
137
75
KŠG Handlová
282
95
120
KŠG Lipt. Mikuláš
282
109
15
TJ Sokol Vrútky
148
71
20
80
GK Brezno
221
85
GK Elán Prievidza
182
58
KŠG Martin
149
81
GK Pavlo Trenčín
133
67
23
AŠK Inter Bratislava
108
59
20
TJ Sokol Vinohrady Bratislava
40
0
66
50
KŠG Slávia Trnava
11
0
80
65
ŠG Topoľčany
87
32
TJ Slávia UK Bratislava
16
1
100
AriwaGym Bratislava
75
29
Panelkár Pezinok
52
48
GK BAMA
100
Gymnasion Nitra
15
80
Extad Zilina-neregistr.
90
Candy klub Trnava
85
Diamant Košice
80
RTVS SNV
20
60
Donaldgym Ludanice
70
GK Zákamenné
54
10
GTK Žilina
37
14
ŠK Šenkvice
47
3
Slovan Zrzave-neregistr.
50
SK Zavazna Poruba
40
Junior Klub Komarno-neregistr.
40
Mysicky Kosice-neregistr.
20
Domino Zvolen
20
TJ Sokol Ruzomberok
20
KŠG Detva
19
0
Aerobik klub Holic
15
ZŠ Dumbierska BB
15
ZŠ Smetanov Háj Dunajská Streda
0
0
13
RTVŠ Inter Bratislava
0
0
Gymnastik Košice
0
0
∑
541
497
406
319
306
240
230
223
187
156
156
119
117
104
100
100
95
90
85
80
80
70
64
51
50
50
40
40
20
20
20
19
15
15
13
0
0
SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA
Národná kampaň v r. 2014
Projekt GYM F!T a jeho realizácia
Súčasti projektu
GYM F!T :
 Testovanie detí SR
 Gymnastické dni
 Vzdelávanie
 Slovenská gymnaestráda
 Gymn. štvorboj na ZŠ
 Aerobik na SŠ
Jednou z najdôležitejších úloh Národnej kampane „BUĎ F!T
s gymnastikou“ je propagácia gymnastických športov na verejnosti,
prilákať k pravidelnému športovaniu čo najviac detí a mládeže, ale
tiež prelomenie bariéry, ktorá ešte stále existuje na verejnosti v ponímaní gymnastiky a jej nedostupnosti pre bežnú populáciu. Gymnastika je vhodná pre každého! To sa snažíme našimi aktivitami v rámci
Národnej kampane a projektu GYM F!T všetkým ukázať a dokázať!
Každý si môže vybrať, každý si môže nájsť vhodnú aktivitu pre seba,
uplatniť svoje schopnosti.
Najrozšírenejšou a najviac propagujúcou aktivitou spomedzi
všetkých aktivít projektu GYM F!T je nesporne organizácia
Gymnastických dní.
Po začiatkoch hľadania správneho modelu a obsahu programu Gymnastických dní veľmi rada konštatujem, že okrem ponuky
SGF zapožičať pre školy a kluby náradie, náčinie a základné „know
how“ je tu obrovský potenciál pedagogických pracovníkov, ktorí do
programu vkladajú svoje dlhoročné skúsenosti, tvorivosť a možnosti
školy. Obohacujú tým program o výtvarné súťaže, nové pohybové
aktivity, nápaditú výzdobu či celkový charakter programu.
Je potešiteľné, že organizátormi Gymnastických dní sú v prevažnej väčšine účastníci seminárov, organizovaných najmä pre pedagógov, ktorí s deťmi pracujú počas mimoškolských aktivít—krúžkov,
Centier voľného času, školských klubov. Sú to novozískaní nadšenci
gymnastiky, ktorých projekt Slovenskej gymnastickej federácie oslovil.
SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA
Národná kampaň v r. 2014
Projekt GYM F!T a jeho realizácia
Prehľad zorganizovaných gymnastických dní v roku 2014:
22.1.2014
Považská Bystrica, MŠ
50 detí
Mgr. Andrea Toporová
7.2.2014
Považská Bystrica, MŠ
60 detí
Mgr. Andrea Toporová
12.2.2014
Považská Bystrica, MŠ
50 detí
Mgr. Andrea Toporová
2.5.2014
Rožňava, ZŠ Ul. pionierov
37 detí
Izabella Hurajtová
9.5.2014
Rožňava, ZŠ Ul. pionierov
37 detí
Izabella Hurajtová
11.5.2014
Rožňava, mestský park, MŠ
120 detí
Izabella Hurajtová
16.5.2014
Rožňava, mesto
130 detí
Izabella Hurajtová
19.5.2014
Ružomberok, Gymnázium
250 detí
Mgr. Janka Fričová
20.6.2014
Rožňava, ZŠ Zlatá
19 detí
Izabella Hurajtová
22.5.2014
Rožňava, sídlisko Juh
350 detí
Izabella Hurajtová
26.5.2014
Spišská Nová Ves, ZŠ Komenského
176 detí
Mgr. Andrea Balúchová
27.5.2014
Spišská Nová Ves, ZŠ Komenského, MŠ
225 detí
Mgr. Andrea Balúchová
28.5.2014
Spišská Nová Ves, ZŠ Ing. Kožucha, MŠ
200 detí
Mgr. Eva Murgáčová
28.5.2014
Spišská Nová Ves, ZŠ Levočská
220 detí
Mgr. Alexandra Puhallová
29.5.2014
Spišská Nová Ves, ZŠ Ing. Kožucha
250 detí
Mgr. Eva Murgáčová
30.5.2014
Nové Zámky, ZŠ Mostná
153 detí
Mgr. Nora Kotrecová
2.6.2014
Ludanice, ZŠ a Gymn. oddiel
90 detí
Mgr. Vladimír Káčer
2.6.2016
Kežmarok, ZŠ Hradné námestie
250 detí
Mgr. Nataša Pisarčíková
Mgr. Silvia Gemzová
6.6.2014
Handlová, ZŠ Morovnianska
10.6.2014
Holíč, Aerobický klub
3.12.2014
ZŠ Ing. Kožucha pre MŠ
150 detí
Mgr. Eva Murgáčová
4.12.2014
ZŠ Ing. Kožucha pre MŠ
150 detí
Mgr. Eva Murgáčová
6.12.2014
Gymnázium Ružomberok
250 detí
Mgr. Janka Fričová
Spolu:
136 detí
40 detí
3 393 detí
Mária Kotríková
Ingrid Papánková
SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA
Národná kampaň v r. 2014
Projekt GYM F!T a jeho realizácia
Testovanie
Testovanie detí od 3—15 rokov si medzi učiteľmi aj žiakmi získalo veľkú obľubu. Na požiadanie zasielame učiteľom výsledkové hárky, diplomy, smajlíkov na vyhodnotenie aj metodickú príručku.
Za každých 50 otestovaných detí dostane učiteľ tričko s logom GYM F!T.
Výsledky testov sa štatisticky spracovávajú.
V roku 2014 bolo spolu otestovaných 951
detí.
Vzdelávanie
Komplexnosť projektu GYM F!T je najmä v tom, že nepripravujeme len podujatia pre deti, ale snažíme sa vzdelávať aj pedagógov, ktorí s deťmi na hodinách TV, v krúžkoch, CVČ či v kluboch pracujú.
V roku 2014 sme zorganizovali 2 školenia.
1.-2. 2.2014, Ludanice
Tvorba a hodnotenie pohybových skladieb
Seminára sa zúčastnilo 14 trénerov a učiteľov.
26., 11.2014, Bratislava
Školenie pedagógov s MPC
Školenie sa uskutočnilo v spolupráci s MPC v Bratislave na základe
projektu o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov pre primárne
vzdelávanie na ZŠ. Zúčastnilo sa ho 16 pedagogických pracovníkov.
Spolu sa školení v roku 2014 zúčastnilo 30
pedagógov
SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA
Národná kampaň v r. 2014
Projekt GYM F!T a jeho realizácia
Pohybové skladby
18. Festival pohybových skladieb sa konal 8.3.2014 v Trnave. Celkovo sa v 4 vekových kategóriách
predstavilo 45 skladieb z 18 klubov z celého Slovenska. Program obohatili hostia z Čiech a Maďarska. Spolu sa predstavilo 360 účastníkov.
Gymnastický štvorboj na ZŠ ( v spolupráci so SAŠŠ )
Radi konštatujeme, že sa do súťaže v tomto roku opäť vrátila kategória C—teda 7.—9. ročník ZŠ. Obsah zostáv sa v tomto roku nezmenil. Dlhodobo zaznamenávame vyrovnaný počet zúčastnených
škôl a okresov v súťaži.
Krajské kolá sa uskutočnili v 7 krajoch, trenčiansky kraj túto súťaž do svojho programu nezaradil.
M SR sa konali v Banskej Bystrici.
Počet pretekárov v krajských kolách: 740 pretekárov, 64 ZŠ a 31 okresov.
Pretože nemáme k dispozícii výsledky všetkých okresných a nižších kôl, nevieme v súčasnosti vyčísliť celkový počet zapojených detí do súťaže.
Aerobik na SŠ ( v spolupráci so SAŠŠ )
Aerobický maratón na SŠ je súťažou, ktorú SGF v spolupráci s MŠVVŠ a SAŠŠ spustilo v septembri
2011. Krajské kolá sa konali v 7 krajoch ( okrem BB ), M SR sa uskutočnili vo februári 2014 v Žiari
nad Hronom. M SR sa zúčastnilo 33 SŠ a 80 súťažiacich. Výsledky a počty zúčastnených v krajských a nižších kolách nemáme k dispozícii.
V roku 2014 sme do jednotlivých aktivít projektu celkovo zapojili 5
SŠ—krajské kolá ) a vyškolených bolo 30 pedagógov!
PaedDr. Monika Šišková, predsedníčka sekcie GpV SGF
524 detí ( bez Aerobiku na
SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA
Národná kampaň v r. 2014
Projekt GYM F!T a jeho realizácia
Fotodokumentácia:
Seminár trénerov a rozhodcov GpV
17.-18. Január 2015, Žiar
50 trénerov a rozhodcov z 18 klubov z celého Slovenska, ktorí sa
pravidelne zúčastňujú, prípadne sa chcú zapojiť do súťaže Slovenský pohár „C“
sa stretlo počas víkendu 17.-18. januára na horskej chate Spojár v Žiari. Krásne
prostredie a výborný kolektív účastníkov, vedený predsedníčkou sekcie GpV SGF
Monikou Šiškovou, počas 2 dní prediskutoval obsah súťaže kategórie C, techniku
jednotlivých cvičebných tvarov a rozhodovanie. Novinkou v roku 2015, na ktorej
sa všetci účastníci dohodli, bude organizácia oblastných kôl a postup do
jednotlivých kôl Slovenského pohára, ako aj povinné grafické záznamy zostáv.
Veľký význam sekcie gymnastiky pre všetkých a jej aktivít pre gymnastické
hnutie na Slovensku zdôraznil aj prezident SGF Ján Novák vo svojom príhovore.
Poďakovanie patrí domácemu klubu ŠG Liptovský Mikuláš a jeho predsedníčke
Andrejke Žídekovej za výbornú organizáciu.
Ročník 1, číslo 1
Dátum bulletinu
Školenie trénerov I.st.
Gymnastika pre všetkých
Školenie trénerov I. st.
3.-5. júl 2015, Bratislava
4.-9. september 2015, Bratislava
Slovenská gymnastická federácia organizuje v roku 2015 školenie trénerov I. stupňa inak ako to bolo v predchádzajúcich rokoch.
V snahe vyjsť v ústrety všetkým zamestnaným trénerom sme školenie
rozdelili do dvoch blokov, vždy v piatok—nedeľa. Školenie bude bez
účasti detí—gymnastov.
Školenie je v súlade s akreditačným projektom SGF, schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Školenie trénerov I. stupňa je vhodné pre začínajúcich trénerov
a dáva základ pre všetky gymnastické športy: športovú gymnastiku
mužov a žien a športový aerobik.
Základné informácie
Miesto konania.
Bratislava ( miesto a telocvičňa budú spresnené )
Ubytovanie:
každý účastník si zabezpečuje sám
Stravovanie:
spoločné obedy
Na získanie kvalifikácie tréner 1. stupňa GpV je potrebné absolvovať
všeobecnú aj špeciálnu časť.
Všeobecnú časť môžu záujemcovia absolvovať počas celého roka
na Univerzite Mateja Bela, fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici, ktorá je našim akreditovaným školiacim strediskom.
Špeciálna časť so skúškami sa uskutoční v Bratislave v 2 blokoch.
Náplň školenia je uverejnená na web stránke SGF, v časti O nás,
akreditačný projekt pre trénerov.
Na udelenie trénerského stupňa je nevyhnutné, aby účastník absolvoval školenie v plnom rozsahu ( od piatka rána do nedele poobedia )
Termín prihlášky:
1. máj 2015
Finančné podmienky:
kontakt:
Účastnícky poplatok:
Monika Šišková
0905 811 053
[email protected]
Pre členov SGF:
100,-EUR
Pre nečlenov SGF: 120,-EUR
V cene účastníckeho poplatku je zahrnuté:
www.sgf.sk

Manuál + zakladač GpV

Trénerská knižka

Účastnícke tričko

6 x obed a pitný režim

Prenájom priestorov

Organizačné zabezpečenie kurzu a školitelia
( Doprava a ubytovanie nie je v účastníckom poplatku zahrnutá ).
Predbežný program:
Piatok ( 3.7. a 4.9. )
9:00—18:00
Sobota ( 4.7. a 5.9. )
9:00—18:00
Nedeľa ( 5.7. a 6.9. )
9:00—16:00
6.9.—teoretické aj praktické skúšky zo špeciálnej časti
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
19. Festival pohybových skladieb
ROZPIS
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
z poverenia SGF KGŠ Slávia Trnava
7. marec 2015
Mestská športová hala, Rybníkova 15, 917 00 Trnava
Riaditeľ:
Mgr. Ján Novák
Tajomník:
Mgr. Alexandra Ondrejková
Hl. rozhodca:
Mgr. Emília Fialová
Delegát SGF:
PaedDr. Monika Šišková
Moderátor
doplní OV
Ved. tréningu:
Magdaléna Masárová
Lekár:
NsP Trnava
Hudobný technik:
Dušan Krajčovič
Vedúci nástupu:
Viera Tranžíková
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok:
20.2.2015
Prihlášky zasielajte na adresu:
SGF: Junácka 6, 832 80 Bratislava, [email protected]
V opise:
[email protected]
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
V prihláške je potrebné uviesť požiadavku na časový rozostup
skladieb z jedného klubu!
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti skladby bez ospravedlnenia najneskôr 2 dni pred súťažou, budú vysielajúcemu
klubu vyúčtované náklady spojené s účasťou členov klubu
v súťaži ( štartovné, ubytovanie a pod. )
6. Žrebovanie:
uskutoční sa na Se SGF po uzávierke prihlášok za účasti
prezidenta SGF, hlavnej rozhodkyne a predsedníčky sekcie GpV
7. Technická porada: 7.3.2015 o 10,30 hod.
8. Ubytovanie:
na náklady vysielajúcej zložky
9. Cestovné
na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie
na náklady vysielajúcej zložky
B/ Technické ustanovenia:
11. Predpis:
Skladby budú podľa veku cvičencov rozdelené do kategórií nasledovne:
Deti:
do 6 rokov
Mládež:
7 - 10 rokov
Juniori:
11 - 17 rokov
Seniori:
18 - 49 rokov
Zlatý vek:
nad 50 rokov
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek
nadpolovičnej časti cvičencov v skupine
Každý klub môže do jednej kategórie prihlásiť max. 2 skladby
Max. počet akceptovaných skladieb je 50!
12. Technické podm.: Priestor:
neohraničený, s určením čelnej strany, parkety
Čas:
choreografie do 15 cvičencov
do 3,30 mmin.
choreografie nad 15 cvičencov
do 6 min.
Časové rozpätie sa meria od prvého pohybu cvičenca
do posledného pohybu s toleranciou +/-5 sec.
13.Hudobný sprievod: Môže byť použitý rôzny charakter hudby nahratý na samostatnom
CD s označením názvu skladby, klubu a uvedením dĺžky trvania
V prípade nesplnenia tejto podmienky skladba nebude pripustená k súťaži, prípadne sa nahrá skladba na CD na porade za poplatok 5,-EUR
14. Rozhodcovia:
Hlavná rozhodkyňa:
Emília Fialová
Každý zúčastnený klub má právo priniesť si jedného rozhodcu,
ktorý absolvoval školenie organizované sek. GpV o pohybových skladbách
15.Podmienky účasti: Štartovné:
pre členov SGF
5,-EUR/cvičenec
pre nečlenov SGF
7,50 EUR/cvičenec
16. Oblečenie:
Ľubovoľného strihu a farby, korešpondujúci s charakterom skladby
17. Ceny:
Každá skladba bude vo svojej kategórii ocenená diplomom so zlatou,
striebornou alebo bronzovou medailou
Do finále postupujú všetky skladby vyhodnotené ako zlaté vo všetkých
kategóriách.
Víťaz finále získa titul "Absolútny víťaz", pohár a diplom.
V prípade vysokého počtu zúčastnených skladieb má organizátor právo
zrušiť finále a Absolútny víťaz bude vyhlásený na základe kvalifikácie.
18. Bezpečnosť:
za bezpečnosť súťažiacich je počas podujatia zodpovedný tréner!
19. Časový program: 7.3.2015
do 10,30
9,00 - 12,00
10:30
12:00 - 15:00
16,00
Festival pohybových skladieb
príchod a prezentácia v športovej hale
tréning na ploche podľa harmonogramu
( len priestorová skúška, nie s hudbou )
porada vedúcich skupín a rozhodcov
Festival pohybových skladieb
Finálová súťaž
C/ Záverečné ustanovenia:
20. Organizačné pokyny:
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny
v časovom programe podľa počtu prihlásených skladieb
Hladina akustického tlaku ( hlasitosť hudby ) nesmie byť
vyššia ako 80dB pri frekvencii 1 000 Herz ( Hz )
PaedDr. Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF a GŠ Slávia Trnava
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
ROZPIS
Slovenský pohár "C"
Oblasť BRATISLAVA a ZÁPAD: 1. kolo
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
Z poverenia SGF: KGŠ Slávia Trnava
21. marca 2015
Telocvičňa Viery Čáslavskej, Rybníková 15, Trnava
Riaditeľ:
Mgr. Ján Novák
Tajomník:
Mgr. Lenka Lehotová
Hl. rozhodca:
Mgr. Karin Belicová
Hlásateľ:
Ing. Igor Pechan
Ved. počt. komisie:Ing. Milan Lehota
Lekár:
doplní organizátor
Hudobný technik: Dominika Babková
Vedúci nástupu: Magda Masárová
Vedúci techn. čaty:Henrich Hudek
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok:
do 6. marca 2015
Prihlášky zasielajte na adresu:
[email protected]
V opise na: [email protected]
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára,
rok narodenia, kategóriu, klubovú príslušnosť, meno trénera,
meno delegovanej rozhodkyne - prípadne náradie
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
Prihlášky sú záväzné.V prípade neúčasti cvičenky bez
ospravedlnenia najneskôr 2 dni
pred súťažou, budú vysielajúcemu klubu vyučtované
náklady spojené s účasťou gymnastky v súťaži.
( štartovné,ubytovanie a pod.)
6. Žrebovanie:
Uskutoční sa po uzávierke prihlášok
7. Technická porada: Uskutoční sa 21.3.2015 o 9:30 hod.
Účasť na porade je povinná pretrénerov, prípadne zástupcu klubu
a klubom nominované rozhodkyne
8. Ubytovanie:
Na základe písomnej požiadavky zabezpečí organizátor na
náklady vysielajúcej zložky
9. Cestovné:
Na náklady vysielajúcej zložky
10. Kancelária pretekov: bude otvorená 21.3. 2015 od 8.00 hod
v mieste súťaže
B/ Technické ustanovenia:
11. Predpis:
12. Štartujú:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie
a smerníc SGF
predškoláčky:
2009 a ml.
predškoláci:
2009 a ml.
najmlad. žiačky: 2007 - 2008
najml. žiaci:
2007 - 2008
ml. žiačky:
2005 - 2006
ml. žiaci:
2005 - 2006
st. žiačky:
2002 - 2004
st. žiaci:
2002 - 2004
juniorky:
2000 - 2001
juniori:
1997 - 2001
ženy:
1999 a st.
seniori:
nepretekajú
Štartujú pretekári/-ky bez VT v ŠG .
13. Podmienky účasti: Platný registračný preukaz SGF, lekárska prehliadka
nie staršia ako 1 rok - odovzdá sa pri prezentácii.
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu/-kyňu na náklady
klubu s menovitým nahlásením v prihláške.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti zaplatí
príslušný klub pri prezentácii
utu 33.20
pokutu
EUR
33,20€.
Štartovné:
5,-EUR /pretekár, /-ka
Grafický záznam zostáv pre všetky pretekárky
14. Oblečenie:
Podľa pravidiel FIG
15. Protesty:
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
16. Tituly a ceny: jednotlivci/-kyne na 1.-3.mieste v každej kategórii obržia medailu
a diplom.
Súťaž klubov nie je na oblastnom kole vyhlásená
17. Časový program: 21.3.2015 ( sobota )
do 8:00
príchod chlapci:
8:10
technická porada a porada rozhodcov pre chlapcov
8:20 - 9:00
rozcvičenie chlapci
9:00 - 10:15
preteky chlapci - všetky kategórie
do 9:30
príchod dievčatá
9:30 - 10:00
technická porada pre dievčatá
9:30 - 10:15
všeob. rozcvičenie st. ž., J, Ž ( telocvičňa karate )
10:15 - 10:45
organizované rozcvičenie st. ž., J, Ž
10:45 - 11:00
vyhlásenie výsledkov chlapci
11:00 - 11:10
otvorenie pretekov
11:15 - 12:45
preteky staršie žiačky, juniorky, ženy
12:50 - 13:00
vyhlásenie výsledkov staršie žiačky, juniorky, ženy
13:00 - 14:30
preteky predškoláčky a najml. žiačky
14:45 - 15:00
vyhlásenie výsledkov predškoláčky a najml. žiačky
15:00 - 16:30
preteky mladšie žiačky
16:45
vyhlásenie výsledkov ml. žiačky
C/ Záverečné ustanovenia:
18. Organizačné pokyny: Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné
zmeny v časovom programe podľa počtu pretekárov
Hudobný sprievod musí byť nahraný na samostatnom CD a
označený menom pretekárky a názvom klubu
Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje pretekárky!!!
19. Doping:
Zakázaný
20. Výsledky:
Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na SeSGF v deň
súťaže SeSGF uverejní výsledky na www.sgf.sk
PaedDr. Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF a riaditeľ pretekov
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
ROZPIS
Slovenský pohár "C"
Oblasť STRED: 1. kolo
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
Z poverenia SGF: Klub športovej gymnastiky Handlová
21. marca 2015
Telocvičňa ZŠ Morovnianska cesta /vchod z dvora/
Riaditeľ:
Mgr. Elena Šoltysová
Tajomník:
Anna Pukačová
Hl. rozhodca:
Mária Kotríková
Hlásateľ:
Mgr. Andrea Bajánová
Ved. počt. komisie: Mgr. Mária Maňáková
Mária Kotríková ml.
Lekár:
doplní organizátor
Hudobný technik: Martin Kotrík
Vedúci nástupu:
Laura Koštialová
Vedúci techn. čaty: Karol Baján
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok: do 6. marca 2015
Prihlášky zasielajte na adresu:[email protected]
V opise na: [email protected]
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára,
rok narodenia, kategóriu, klubovú príslušnosť, meno trénera,
meno delegovanej rozhodkyne - prípadne náradie
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
Prihlášky sú záväzné.V prípade neúčasti cvičenky bez
ospravedlnenia najneskôr 2 dni
pred súťažou, budú vysielajúcemu klubu vyučtované
náklady spojené s účasťou gymnastky v súťaži.
( štartovné,ubytovanie a pod.)
6. Žrebovanie:
Uskutoční sa po uzávierke prihlášok
7. Technická porada: Uskutoční sa 21.3.2015 o 9:30 hod.
Účasť na porade je povinná pretrénerov, prípadne zástupcu klubu
a klubom nominované rozhodkyne
8. Ubytovanie:
Na základe písomnej požiadavky zabezpečí organizátor na
náklady vysielajúcej zložky
9. Cestovné:
Na náklady vysielajúcej zložky
10. Kancelária pretekov: bude otvorená 21.3. 2015 od 8.00 hod
v mieste súťaže
B/ Technické ustanovenia:
11. Predpis:
12. Štartujú:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie
a smerníc SGF
predškoláčky:
2009 a ml.
najmlad. žiačky:
2007 - 2008
ml. žiačky:
2005 - 2006
st. žiačky:
2002 - 2004
juniorky:
2000 - 2001
ženy:
1999 a st.
Štartujú pretekárky bez VT v ŠG .
13. Podmienky účasti: Platný registračný preukaz SGF, lekárska prehliadka
nie staršia ako 1 rok - odovzdá sa pri prezentácii.
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu/-kyňu na náklady
klubu s menovitým nahlásením v prihláške.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti zaplatí
príslušný klub pri prezentácii
utu
pokutu
33.20 33,20€.
EUR
Štartovné:
5,-EUR /pretekár, /-ka
Grafický záznam zostáv pre všetky pretekárky
14. Oblečenie:
Podľa pravidiel FIG
15. Protesty:
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
16. Tituly a ceny: jednotlivkyne na 1.-3.mieste v každej kategórii obržia medailu
a diplom.
Súťaž klubov nieje na oblastnom kole vyhlásená
17. Časový program: 21.3.2015 ( sobota )
do 9,30 hod.
príchod
9.30 - 10.00
porada trénerov a rozhodkýň
10.00 - 10.15
otvorenie pretekov
10.15 - 12.15
preteky staršie žiačky, juniorky, ženy
12.30
vyhlásenie výsledkov st. žiačky, jun., ženy
12.45 - 14.00
preteky predškoláčky a najml. žiačky
14.15
vyhlásenie výsledkov predšk. a najml. žiačky
14.30
preteky mladšie žiačky
16.00
vyhlásenie výsledkov mladšie žiačky
C/ Záverečné ustanovenia:
18. Organizačné pokyny: Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné
zmeny v časovom programe podľa počtu pretekárov
Hudobný sprievod musí byť nahraný na samostatnom CD
a označený menom pretekárky a návom klubu
Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje pretekárky!!!
19. Doping:
Zakázaný
20. Výsledky:
Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na SeSGF v deň
súťaže SeSGF uverejní výsledky na www.sgf.sk
PaedDr. Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
Mgr. Elena Šoltysová
Riaditeľka pretekov
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
ROZPIS
Slovenský pohár "C"
Oblasť SEVER a VÝCHOD: 1 kolo
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
Z poverenia SGF:
Gymnastik Košice
21.3.2015
Gymnastická hala, Popradská 84, Košice
Riaditeľ:
Doc. Katarína Monková
Tajomník:
Zuzana Kalináčová
Hl. rozhodkyňa:
Martina Perašínová
Hlásateľ:
Vladimír Vojtek
Ved. počt. komisie:
Eduard Marčák
Lekár:
Mudr. Marcel Zachar
Hudobný technik:
Róbert Varga
Vedúci nástupu:
Paulína Monková
Vedúci techn. zabezpečenia:
Michal Homola
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok:
6.3.2015
Prihlášky zasielajte na adresu:
SGF: Junácka 6, 832 80 Bratislava, [email protected]
V opise:
[email protected]
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára, rok
narodenia, kategóriu, klubovú príslušnosť, meno trénera/-ky,
meno delegovanej rozhodkyne
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti cvičenky bez
ospravedlnenia, najneskôr 2 dni pred súťažou, budú
vysielajúcemu klubu vyúčtované náklady spojené s účasťou
pretekára/-ky ( štatovné, ubytovanie, a podobne ).
6. Žrebovanie:
sa uskutoční po uzávierke prihlášok
7. Technická porada:
21.3.2015 o 10:00
Porada je povinná pre trénerov, prípadne zástupcov klubu a
klubom nominované rozhodkyne.
8. Ubytovanie:
na náklady vysielajúcej zložky
9. Cestovné:
na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie: na náklady vysielajúcej zložky
11. Kancelária pretekov:
Bude otvorená v mieste súťaže 21.03.2015
od 8:00 - 10:00
B/ Technické ustanovenia:
12. Predpis:
13. Štartujú:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie GpV
a smerníc tohto rozpisu
Predškolský vek
2009 a mladšie
Najmladšie žiačky 2007 - 2008
Mladšie žiačky
2005 – 2006
Staršie žiačky
2002 - 2004
Juniorky
2000 – 2001
Ženy
1999 a staršie
Štartujú pretekárky bez VT v ŠG.
14. Podmienky účasti: Platnýregistračný preukaz SGF,lekárska prehliadka
nie staršia ako 1 rok.
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu /-kyňu na náklady klubu
s menovitým nahlásením v prihláške. V rípade nesplnenia tejto
podmienky uhradí prísluš. klub pri prezentácii pokutu 33.20 EUR,
podľa uznesenia zo zasadnutia VV SGF z 20.6.1999.
Štartovné: 5 EUR/pretekárka
Grafický záznam zostáv pre všetky pretekárky
15. Oblečenie:
Podľa pravidiel FIG
16. Protesty:
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
17. Tituly a ceny: Pretekárky na 1.-3. mieste obdržia medaily a diplomy
Na oblastnom kole nie je vyhlásená súťaž kluov.
18. Časový program:
21.03.2015 (sobota)
do 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 12:00
12:15 - 12:30
12:30 - 14:00
14:15 - 14:30
14:30 - 16:00
16:15
Príchod
Porada trénerov a rozhodkýň
Otvorenie pretekov
Preteky staršie žiačky, juniorky, seniorky
Vyhlásenie výsledkov st. žiačky, jun., ženy
Preteky predškoláčky a najml. žiačky
Vyhlásenie výsledkov predškol. a najml. ž.
Preteky ml. žiačok
Vyhlásenie výsledkov ml. žiačok
C/ Záverečné ustanovenia:
19. Organizačné pokyny:
20. Doping:
22. Výsledky:
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné
zmeny v časovom programe podľy počtu
pretekárov
Hudobný sprievod musí byť nahraný na samostatnom CD a
označený menom pretekárky a názvom klubu!
Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje pretekárky!!!!
Zakázaný
Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF v deň
súťaže, Se SGF uverejní výsledky na www.sgf.sk
PaedDr. Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV
Doc. Katarína Monková
Riaditeľka súťaže
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
Slovenská gymnastická federácia a Bratislavský zväz rekreačnej TV a športu
Sokol na Slovensku, TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady
ROZPIS
Slovenský pohár "C" JIPAST
Sokolský pohár
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
Z poverenia SGF: TJ Sokol Bratislava I Vinohrady
18.4.2015
Telocvičňa TJ Sokol Bratislava I.Vinohrady, Sokolská 1, Bratislava
Riaditeľ:
Martin Gorel
Tajomník:
doplní organizátor
Hl. rozhodkyňa:
Monika Šišková
Delegát SGF:
Vladimír Káčer
Hlásateľ:
Milan Weis
Ved. počt. komisie: Roman Čatloš
Lekár:
doplní organizátor
Hudobný technik: doplní organizátor
Vedúci nástupu:
doplní organizátor
Vedúci tech. čaty: Pavel Janček
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok: 2.4.2015
Prihlášky zasielajte na adresu: [email protected]
v opise:
TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady
Sokolská 1, 811 04 Bratislava
tel: 02/ 52496984, 0903 178 976
mail: [email protected]
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára, rok
narodenia, kategóriu, klubovú príslušnosť, meno trénera / -ky
Prihlášky po termíne nebudú akceptované !
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti cvičenca/-ky bez
ospravedlnenia najneskôr 2 dni pred súťažou, budú
vysielajúcemu klubu vyúčtované náklady spojené s účasťou
pretekára/-ky v súťaži ( štartovné, ubytovanie, a pod. )
6. Žrebovanie:
uskutoční sa po uzávierke prihlášok
7. Technická porada: 18. apríla o 9.00 hod.
Účasť na porade je povinná pre trénerov, prípadne zástupcu
klubu a klubom nominované rozhodkyne
8. Ubytovanie:
Na základe písomnej požiadavky zabezpečí organizátor
na náklady vysielajúcej zložky
(telocvičňa - vlastné spacie vaky - 1,- EUR/osoba )
9. Cestovné:
na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie:
na náklady vysielajúcej zložky ( možnosť občerstvenia v bufete )
11. Kancelária pretekov: bude otvorená v mieste súťaže od 7:30 hod.
B/ Technické ustanovenia:
12. Predpis:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie a
smerníc SGF
predškoláčky:
2009 a ml.
predškoláci: 2009 a ml.
najmlad. žiačky:
2007 - 2008
najml. žiaci: 2007 - 2008
ml. žiačky:
2005 - 2006
ml. žiaci:
2005 - 2006
st. žiačky:
2002 - 2004
st. žiaci:
2002 - 2004
juniorky:
2000 - 2001
juniori:
1997 - 2001
ženy:
1999 a st.
seniori:
1997 a st.
Štartujú pretekari /-ky bez VT v ŠG.
14. Podmienky účasti: Platný registračný preukaz SGF, lekárska prehliadka
nie staršia ako 1 rok - odovzdá sa pri prezentácii.
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu / -kyňu na náklady klubu
s menovitým nahlásením v prihláške.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti zaplatí príslušný
klub pri prezentácii pokutu 33,20 EUR podľa uznesenia č. 11
zo zasadnutia VV SGF z 20.6.1999.
Grafický záznam zostáv pre všetky pretekárky
15. Štartovné:
Štartovné:
5,-EUR/pretekár registrovaný v SGF
16. Oblečenie:
Podľa pravidiel FIG
17. Protesty:
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
18. Tituly a ceny:
Pretekári na 1.-3. mieste získajú pohár, medailu a diplom.
Súťaž klubov: do výsledku klubu sa započítavajú 2 najlepšie
výsledky v každej vekovej kategórii bez predchádzajúceho určenia
zloženia družstva.
19. Časový program: 18. apríl 2015 ( sobota )
8:30 - 9:00
Prezentácia
9:00 - 9:15
Porada trénerov a rozhodcov
9:30 - 11:00
Pretky prípravky
11:00 - 12:30
Preteky mladšiaho žiactva
12:30 - 12:45
Vyhlásenie výsledkov prípravky
12:45 - 14:00
Preteky staršieho žiactva
14:00 - 14:15
Vyhlásenie výsledkov mladšieho žiactva
14:15 - 15:45
Preteky juniorky a ženy
16:00 - 16:15
Vyhlásenie výsledkov st. žiactva, jun. a sen.
13. Štartujú:
C/ Záverečné ustanovenia:
20. Organizačné pokyny:
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny
v časovom programe podľa počtu pretekárov
Hudobný sprievod musí byť nahraný na samostatnom CD a
označený menom pretekárky, názvom klubu a kategóriou.
Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svojich pretekárov a
pretekárky.
PaedDr. Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
Martin Gorel
Riaditeľ pretekov
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
PROPOZÍCIE
školských majstrovstiev
SLOVENSKA
v GYMNASTICKOM ŠTVORBOJI
žiakov a žiačok základných škôl
školský rok 2014/2015
Svätý Peter, 14. – 15. 5. 2015
Propozície
školských majstrovstiev Slovenska
v gymnastickom štvorboji
žiakov a žiačok základných škôl.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
VYHLASOVATEĽ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SPOLUVYHLASOVATEĽ:
Slovenská asociácia športu na školách
Slovenská gymnastická federácia
USPORIADATEĽ:
Základná škola s materskou školou, Školská 22 Svätý
Peter
TERMÍN KONANIA:
14. – 15. mája 2015
14.5.2015 – dievčatá (všetky kategórie)
15.5.2015 – chlapci (všetky kategórie)
MIESTO KONANIA:
telocvična ZŠ s MŠ Svätý Peter
PREZENTÁCIA:
14.5.2015 9:00 – 9:30 dievčatá
15.5.2015 9:00 – 9:30 chlapci
PRIHLÁŠKY:
a) zaslať do 30.4.2015 na adresu organizátora – [email protected]
b) prihlásiť sa cez : www.skolskysport.sk a vložiť súpisku
c) originál súpisky vytlačenej zo školského portálu, podpísanú riaditeľom školy predložiť pri
prezentácii
d) k prezentácii priniesť vypísané tlačivá, ktoré tvoria prílohu propozícií
Informácie: Mgr. Marek Mazan - [email protected]
PaedDr. Monika Šišková – [email protected]
Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované !
PODMIENKA ÚČASTI:
Riadne a včas vyplnená prihláška a súpiska družstva s uvedením mena a priezviska
pretekárov, dátum narodenia, meno trénera a vedúceho družstva. Súpisku podpísanú
a potvrdenú riaditeľom školy predložiť pri prezentácii. Súpiska musí byť vložená na školský
portál (možnosť vytlačenia z portálu).
Každý súťažiaci uvedení na súpiske danej školy je povinní predložiť (OP), originál preukaz
poistenca pri prezentácii. Preukázanie totožnosti: Je možné žiadať overenie súťažiacich.
Toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi.
ÚHRADA:
Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného
Kalendára ŠŠS a podľa schválenej výzvy k danej súťaži.
Cestovné sa bude refundovať len vo výške možných finančných prostriedkov, ktoré
umožní výška schválenej dotácie z MŠVVaŠ SR, ktorá bude známa vo februári 2015.
Pokyny k cestovnému v prílohe.
ORGANIZAČNÝ ŠTAB:
riaditeľ súťaže: Mgr. Ingrid Zachorecová
hl. rozhodca: PaedDr. Monika Šišková
hlásateľ: doplní organizátor
zdrav. zabezpečenie: doplní organizátor
UBYTOVANIE:
Na požiadanie zabezpečí organizátor pre vzdialené družstvá, ak sa nevedia včas dostaviť do
miesta konania pretekov.
STRAVOVANIE:
V mieste ubytovania a športoviska – upresnenie pri prezentácii.
POISTENIE:
Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie.
Každý účastník musí mať so sebou preukaz totožnosti a kartu poistenca. Za bezpečnosť
a zdravotnú spôsobilosť účastníkov zodpovedá vysielajúca škola, za dodržiavanie
organizačných pokynov usporiadateľa zodpovedá poverený pedagóg vysielajúcej školy.
TECHNICKÉ USTANOVENIA:
ÚČASTNÍCI:
Víťazné družstvá (chlapcov a dievčat) ZŠ z krajských kôl v jednotlivých kategóriách.
Družstvo tvorí max. 5 pretekárov (pretekárok) a 1 vedúci.
VEKOVÁ KATEGÓRIA:
Žiaci a žiačky ZŠ narodení: A – 1.1.2006 – 31.12.2008
B – 1.1.2003 – 31.12.2005
C – 1.1.1999 – 31.12.2002
PRAVIDLÁ A PREDPIS:
Súťaží sa podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF, týchto propozícií a rozpisu
školských športových súťaží. Zostavy na stránke www.sgf.sk, www.sass.sk
VÝSTROJ:
Každé družstvo štartuje v jednotných dresoch (jednotné športové oblečenie).
CENY:
Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii získajú poháre, medaily,
diplomy a titul „Školský majster SR pre školský rok 2014/2015“.
PROTESTY:
Sú neprípustné.
UPOZORNENIE:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor
oznámi vedúcim družstiev na porade vedúcich.
Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá !
Účastníci M SR sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, samotných pretekov, ako aj
slávnostného ukončenia súťaže.
Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva), organizátor je oprávnený požadovať úhradu
vynaložených nákladov!
ČASOVÝ ROZPIS:
14.5.2015
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
príchod a prezentácia
rozcvičenie dievčatá „A“
09:30 – 10:00
porada vedúcich a rozhodcov
10:00
slávnostné otvorenie, nástup všetkých krajov
10:15 – 12:15
súťaž kategórie „A“ dievčatá + vyhlásenie výsledkov
10:15 – 12:00
rozcvičenie dievčatá „B“ (chodba)
11:15 – 12:00
obed dievčatá „B“
12:15 – 13:00
obed dievčatá „A“, „C“ + rozhodcovia + činovníci
12:30 – 14:30
súťaž kategórie „B“ dievčatá + vyhlásenie výsledkov
12:45 – 14:15
rozcvičenie dievčatá „C“ (chodba)
14:30 – 16:30
súťaž kategórie „C“ dievčatá + vyhlásenie výsledkov
15.5.2015
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
príchod a prezentácia
rozcvičenie chlapci „A“
09:30 – 10:00
porada vedúcich a rozhodcov
10:00
slávnostné otvorenie, nástup všetkých krajov
10:15 – 12:15
súťaž kategórie „A“ chlapci + vyhlásenie výsledkov
10:15 – 12:00
rozcvičenie chlapci „B“ (chodba)
11:15 – 12:00
obed chlapci „B“
12:15 – 13:00
obed chlapci „A“, „C“ + rozhodcovia + činovníci
12:30 – 14:30
súťaž kategórie „B“ chlapci + vyhlásenie výsledkov
12:45 – 14:15
rozcvičenie chlapci „C“ (chodba)
14:30 – 16:30
súťaž kategórie „C“ chlapci + vyhlásenie výsledkov
Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov
Cestovné sa bude refundovať len vo výške možných finančných prostriedkov, ktoré
umožní výška schválenej dotácie z MŠVVaŠ SR, ktorá bude známa vo februári 2015.
Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať
do výšky predložených cestovných lístkov.
Pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití skupinovej
zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba v tejto výške.
Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ.
Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na
ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť
zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate
zo súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný
vysielajúcou školou. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj
s miestenkami, číslom účtu a kontaktom na účtovateľa.
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto
tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)
Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné bude preplácať vo výške
cestovného hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí
byť vypísaný cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi.
Na žiadosť uviesť číslo účtu a kontakt na účtovateľa.
Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú
sumu nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predložiť faktúru,
objednávku, stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!). Fakturovaná výška
dopravy musí byť vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.
Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená. Rovnako
nebude uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti.
Všetky doklady na zúčtovanie s číslom účtu a kontaktnou osobou (meno, telefón,
prípadne e-mailová adresa) zašlite na:
Se-SAŠŠ, hala Mladosť, Trnavská 39, 831 04 Bratislava
Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje pečiatka
pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.
V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:
02/ 44453482, 0903 224572
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
ROZPIS
Slovenský pohár "C"
oblasť STRED : 2.kolo
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
Z poverenia SGF:
GK ELÁN PRIEVIDZA
9.5.2015
ŠH Prievidza /2 telocvične/
Riaditeľ:
Tibor Bohňa
Tajomník:
Edita Ertlová
Hl. rozhodkyňa
Mária Kotríková
Hlásateľ:
Marta Lančaričová
Ved. počt. komisie:
Lenka Bohňová
Lekár :
doplní organizátor
Hudobný technik:
Marta Lančaričová
Vedúci nástupu:
Ľubomír Choleva
Vedúci techn. čaty:
Milan Bohňa
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok:
do 21.4.2015
Prihlášky zasielajte na adresu:
Se SGF: Junácka 6, 832 80 Bratislava, [email protected]
v opise na: Tibor Bohňa, Družstevná 589/34;972 41 Koš;
[email protected]
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára, rok
narodenia, kategóriu, klubovú príslušnosť, meno trénera /-ky
meno rozhodkyne (prípadne s uvedením náradia)
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti cvičenky bez
ospravedlnenie najneskôr 2 dni pred súťažou,
budú vysielajúcemu klubu vyúčtované náklady spojené
s účasťou ( štartovné, ubytovanie a pod.)
6. Žrebovanie:
Uskutoční sa po uzávierke prihlášok
7. Technická porada:9.5.2015 o 08,30 hod v zasadačke na poschodí
Účasť na porade povinná pre trénerov,prípadne zástupcu klubu
a klubom nominované rozhodkyne
8. Ubytovanie:
Na základe písomnej požiadavky zabezpečí organizátor na náklady
vysielajúcej zložky
9. Cestovné:
na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie:
na náklady vysielajúcej zložky / možnosť využitia bufetu v ŠH/
11. Kancelária pretekov:
bude otvorená 09.5.2015 od 08,00 v mieste súťaže na poschodí
B/ Technické ustanovenia:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie
a smerníc SGF
13. Štartujú:
Predškoláčky:
2009 a ml.
Najmladšie žiačky:
2007 - 2008
Mladšie žiačky:
2005 - 2006
Staršie žiačky:
2002 - 2004
Juniorky:
2000 - 2001
Ženy:
1999 a staršie
Štartujú pretekári/-ky bez VT v ŠG
14. Podmienky účasti: Platný registračný preukaz SGF, lekárska prehliadka
nie staršia ako 1 rok odovzdá sa pri prezentácii.
Povinnosť vyslať jedného kvalifikovaného rozhodcu /-kyňu
na náklady klubu s menovitým nahlásením v prihláške.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti zaplatí
príslušný klub pri prezentácii pokutu 33,20 €, podľa uznesenia č.11
zo zasadnutiaVV SGF z 20.6.1999.
Grafický záznam zostáv pre všetky pretekárky
15. Štartovné:
5 €/pretekárka pri prezentácii
16. Oblečenie:
Podľa pravidiel FIG
17. Protesty:
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
18. Tituly a ceny:
Pretekárky na 1. - 3.mieste obdržia diplom a medailu
Súťaž klubov sa na obalstných kolách nevyhlasuje.
19. Časový program:9.5.2015 Sobota
8,00 - 8,30 príchod a prezentácia pretekárov
8,30 - 9,00 porada trénerov a rozhodcov
do 9,20
rozcvičenie - staršie žiačky, juniorky, ženy
9,30 - 9,40 slávnostné otvorenie pretekov
9,45 - 11,45 preteky staršie žiačky, juniorky, ženy
12,00
vyhlásenie výsledkov staršie žiačky, juniorky, ženy
12,10 -13,15 preteky predškoláčky, najmladšie žiačky
13,30
vyhlásenie výsledkov najml. žiačok a predškoláčok
13,45 - 15,10 preteky mladšie žiačky
15,20
vyhlásenie výsledkov mladšie žiačky
12. Predpis:
C/ Záverečné ustanovenia:
19. Organizač. pokyny:
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny
v časovom programe podľa počtu pretekárov-zmeny budú
oznámené po uzávierke prihlášok prostredníctvom SeSGF
20. Doping:
Zakázaný
21. Výsledky:
Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF v deň
súťaže na Se SGF uverejní výsledky na www.sgf.sk
PaedDr. Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
Ing. Tibor Bohňa
Riaditeľ pretekov
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
ROZPIS
Slovenský pohár "C"
Oblasť: BRATISLAVA a ZÁPAD: 2. kolo
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
Z poverenia SGF:
AŠK Inter Bratislava
16.5.2015
Gymnastická hala AŠK Inter, Trnavská 33 Bratislava
Riaditeľ:
Ingrid Potisková
Tajomník:
Dana Tkáčová
Hl. rozhodkyňa
Monika Šišková
Hlásateľ:
Milan Weis
Ved. počt. komisie:
Katarína Herényiová
Lekár:
Andrea Martonová
Hudobný technik:
Jana Šoltýsová
Vedúci nástupu:
Martina Bachanová
Vedúci techn. čaty:
Peter Náhly
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok: 1.5.2015
Prihlášky zasielajte na adresu:
Se SGF: Junácka 6, 832 80 Bratislava, gymnastics@sgf.sk
v opise na: ipotiskova@gmail.com
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára, rok
narodenia, kategóriu, klubovú príslušnosť, meno trénera /-ky
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
V prípade neúčasti prihláseného cvičenca/-ky bez ospravedlnenia, budú príslušnému klubu vyúčtované náklady na
štartovné
6. Žrebovanie:
Uskutoční sa po uzávierke prihlášok
7. Technická porada:16.05.2015 o 09,00 hod v zasadačke na poschodí
Porada je povinná pre trénerov, prípadne zástupcov klubu
a klubom nominované rozhodkyne
8. Ubytovanie:
Na základe písomnej požiadavky zabezpečí organizátor na
náklady vysielajúcej zložky
9. Cestovné:
na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie:
na náklady vysielajúcej zložky
11. Kancelária pretekov:
16.05.2015 od 08,30 do ukončenia pretekov
B/ Technické ustanovenia:
12. Predpis:
13. Štartujú:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie a
tohto rozpisu
Predškoláčky
2009 a ml.
Najmladšie žiačky:
2007 - 2008
Mladšie žiačky:
2005 - 2006
Staršie žiačky:
2002 - 2004
Juniorky:
2000 - 2001
Ženy:
1999 a st.
Štartujú pretekári/-ky bez VT v ŠG
14. Podmienky účasti: Platný registračný preukaz SGF, lekárska prehliadka
nie staršia ako 1 rok odovzdá sa pri prezentácii.
Povinnosť vyslať jedného kvalifikovaného rozhodcu/-kyňu
na náklady klubu, s menovitým nahlásením v prihláške.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti zaplatí
príslušný klub pri prezentácii pokutu 33,2 €, podľa uznesenia č.11
zo zasadnutiaVV SGF z 20.6.1999.
Grafický záznam zostáv pre všetky pretekárky
15. Štartovné:
5 €/pretekár/-ka
16. Oblečenie:
Podľa pravidiel FIG
17. Protesty:
Podľa pravidiel FIG
18. Tituly a ceny:
Pretekári/-ky na 1. - 3.miesto obdržia diplom a medailu
Na oblastnom kole nie je vyhlásená súťaž klubov.
19. Časový program: 8,30 - 9,00 Príchod a prezentácia pretekárov
9:00 - 9:40 Organizované rozcvičenie I. sledu
9,15 - 9,40 Technická porada, porada rozhodkýň
9,45-10,00 Slávnostné otvorenie pretekov
10,00 - 12,00 Preteky st. žiačok, junioriek a žien
12:15 - 12,30 Vyhlásenie výsledkov st. žiačok, jun. a žien
12,30-14,00 Preteky predškoláčok a najmladších žiačok
14,15 - 14,30 Vyhlásenie výsledkov predškoláčok a najml. žiačok
14,30 - 16,00 Preteky mladších žiačok
16,15 - 16,30 Vyhlásenie výsledkov ml. žiačok
C/ Záverečné ustanovenia:
19. Organizač. pokyny:
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny
v časovom programe podľa počtu pretekárov-zmeny budú
oznámené po uzávierke prihlášok prostredníctvom SeSGF
20. Doping:
Zakázaný
21. Výsledky:
Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF v deň
súťaže a na SeSGF uverejní výsledky na www.sgf.sk
PaedDr. Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
Ing. Ingrid Potisková, PhD.
Riaditeľka pretekov
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
ROZPIS
Slovenský pohár "C"
Oblasť SEVER a VÝCHOD: 2 kolo
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
Z poverenia SGF:
KŠG - Lipt.Mikuláš
16.5.2015, sobota
Telocvičňa ZŠ Okoličné, Okoličianska 404, Lipt.Mikuláš
Riaditeľ:
PaedDr. Eva Holková
Tajomník:
Mgr. Zitka Štechová
Hl. rozhodkyňa:
Andrea Štechová
Hlásateľ:
Vladimír Lukáč
Ved. počt. komisie:
Ing. Roman Jírovec, Ing. Ivan Bobrík
Lekár:
MUDr.Jaroslav Macek
Hudobný technik:
Ing. Roman Petrík, Marianna Petríková
Vedúci nástupu:
Klaudia Urbanová,Janka Medvecová
Vedúci techn. zabezpečenia:Ladislav Lubelec
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok:
1.5.2015
Prihlášky zasielajte na adresu:
SGF: Junácka 6, 832 80 Bratislava, gymnastics@sgf.sk
V opise: adazidekova@gmail.com
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára, rok narod.,
kategóriu, klubovú príslušnosť, meno trénera /-ky, meno
delegovanej rozhodkyne
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
Prihlášky sú záväzné. V prípade neúčasti cvičenky bez ospravedlnenia najneskôr 2 dni pred súťažou, budú vysielajúcemu klubu
vyúčtované náklady spojené s účasťou pretekára/-ky v súťaži
( štatovné, ubytovanie, a podobne ).
6. Žrebovanie:
sa uskutoční po uzávierke prihlášok
7. Technická porada:
16.5.2015 o 09:00, v športovom kabinete pri telocvični
Účasť na porade je povinná pre trénerov, prípadne zástupcov klubu
a klubom nominované rozhodkyne
8. Ubytovanie:
na náklady vysielajúcej zložky
9. Cestovné:
na náklady vysielajúcej zložky
10. Stravovanie: na náklady vysielajúcej zložky
11. Kancelária pretekov:
Bude otvorená v mieste súťaže 16.05.2015 od 8.30 do 10.00
B/ Technické ustanovenia:
12. Predpis:
13. Štartujú:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie GpV a
smerníc tohto rozpisu
Predškolský vek
2009 a mladšie
Najmladšie žiačky 2007 - 2008
Mladšie žiačky
2005 – 2006
Staršie žiačky
2002 - 2004
Juniorky
2000 – 2001
Ženy
1999 a staršie
Štartujú pretekárky bez VT v ŠG.
14. Podmienky účasti: Platnýregistračný preukaz SGF,lekárska prehliadka nie staršia
ako 1 rok.
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu /-kyňu na náklady klubu s menovitým nahlásením v prihláške. V rípade nesplnenia tejto podmienky uhradí
príslušný klub pri prezentácii pokutu 33.20 EUR, podľa uznesenia č.11
zo zasadnutia VV SGF z 20.6.1999.
Štartovné: 5 EUR/pretekárka
Grafický záznam zostáv pre všetky pretekárky
15. Oblečenie:
Podľa pravidiel FIG
16. Protesty:
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
17. Tituly a ceny: Pretekárky na 1.-3. mieste obdržia medaily a diplomy
Súťaž klubov na oblastných kolách nieje vyhlasovaná
18. Časový program:
16.05.2015 (sobota)
do 8:45
Príchod
9:00 - 09:30
Porada trénerov a rozhodkýň
09:30 - 10:00
Otvorenie pretekov
10:00 - 12:00
Preteky st. žiačky, juniorky, seniorky
12:15 - 12:30
Vyhlásenie výsledkov st. žiačky, juniorky, seniorky
12:30 - 14:00
Rozcvičenie a preteky predškoláčky a najml. žiačky
14:15 - 14:30
Vyhlásenie výsledkov predškoláčok a najml. žiačok
14:30 - 16:00
Rozcvičenie a preteky ml. žiačok
16:15
Vyhlásenie výsledkov ml. žiačok
C/ Záverečné ustanovenia:
19. Organizačné pokyny:
20. Doping:
22. Výsledky:
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné zmeny
v časovom programe podľa počtu pretekárov
Hudobný sprievod musí byť nahraný na samostatnom CD a označený
menom pretekárky a názvom klubu!
Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje pretekárky!!!!
Zakázaný
Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF v deň súťaže,
Se SGF uverejní výsledky na www.sgf.sk
PaeDr. Monika Šišková
predsedníčka sekcie GpV
PaeDr.Eva Holková
Riaditeľka súťaže
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
Slovenská gymnastická federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
ROZPIS
Slovenský pohár "C" JIPAST
A/ Všeobecné ustanovenia:
1. Usporiadateľ:
2. Dátum:
3. Miesto:
4. Činovníci:
Z poverenia SGF: Klub športovej gymnastiky Handlová
30. mája 2015
telocvičňa ZŠ Morovnianska cesta /vchod z dvora/
Riaditeľ:
Mgr. Dana Goldrichová
Tajomník:
Anna Pukačová
Hl. rozhodca:
Mária Kotríková
Delegát SGF:
Alexandra Ondrejková
Hlásateľ:
Mgr. Andrea Bajánová
Ved. počt. komisie: Mgr. Mária Maňáková
Mária Kotríková ml.
Lekár:
doplní organizátor
Hudobný technik: Martin Kotrík
Vedúci nástupu:
Laura Koštialová
Vedúci techn. čaty: Karol Baján
5. Prihlášky:
Uzávierka prihlášok:do 20. mája 2015
Prihlášky zasielajte na adresu:
gymnastics@sgf.sk
V opise na: maria.kotrikova@gmail.com
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko pretekára, rok
narodenia, kategóriu, klubovú príslušnosť,meno trénera/-ky ,
meno delegovanej rozhodkyne - prípadne náradie
Prihlášky po termíne nebudú akceptované!
Prihlášky sú záväzné.V prípade neúčasti cvičenky bez
ospravdlnenia najneskôr 2 dni pred súťažou, budú vysielavysielajúcemu klubu vyúčtované nákaldy spojené s účasou
gymnastky v súťaži ( štartovné, ubytovanie a podobne )
Uskutoční sa po uzávierke prihlášok
6. Žrebovanie:
7. Technická porada: Uskutoční sa 30.5.2015 o 9:30 v mieste súťaže
Účasť na porade je povinná pre trénerov, prípadne zástupcu
klubu a klubom nominované rozhodkyne
8. Ubytovanie:
Na základe písomnej požiadavky zabezpečí organizátor
na náklady vysielajúcej zložky
9. Cestovné:
Na náklady vysielajúcej zložky
10. Kancelária pretekov:
bude otvorená 30. mája 2015 od 8.00 hod
v mieste súťaže
B/ Technické ustanovenia:
11. Predpis:
12. Štartujú:
Preteká sa podľa platných pravidiel FIG, požiadaviek sekcie
a smerníc SGF
predškoláčky:
2009 a ml.
najmlad. žiačky:
2007 - 2008
ml. žiačky:
2005 - 2006
st. žiačky:
2002 - 2004
juniorky:
2000 - 2001
ženy:
1999 a st.
Štartujú pretekárky bez VT v ŠG .
13. Podmienky účasti: Platný registračný preukaz SGF, lekárska prehliadka nie
staršia ako 1 rok - odovzdá sa pri prezentácii.
Povinnosť vyslať jedného rozhodcu/-kyňu na náklady klubu
s menovitým nahlásením v prihláške.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti zaplatí príslušný klub
pri prezentácii pokutu 33,20€.
Grafický záznam zostáv pre všetky pretekárky
Štartovné:
5,-EUR /pretekárka
14. Oblečenie:
Podľa pravidiel FIG
15. Protesty:
Podľa pravidiel FIG a súťažného poriadku SGF
16. Tituly a ceny: Jednotlivkyne na 1.-3.mieste v každej kategórii obržia medailu
a diplom
Súťaž družstiev: do výsledku družstva sa započítavajú 2 najlepšie
výsledky klubu v každej vekovej kategórii bez predchádzajúceho
určenia zloženia družstva.
18. Časový program: 30.5.2015 ( sobota )
príchod do 9,30 hod.
9.30 - 10.00
porada trénerov a rozhodkýň
10.00 - 10.15
otvorenie pretekov
10.15 - 12.15
preteky staršie žiačky, juniorky, ženy
12.30
vyhlásenie výsledkov st. žiač., juniorky, ženy
12.45 - 14.00
preteky najmladšie žiačky
14.15
vyhlásenie výsledkov najmladšie žiačky
14.30
preteky mladšie žiačky
16.00
vyhlásenie výsledkov mladšie žiačky
C/ Záverečné ustanovenia:
19. Organizačné pokyny:
20. Doping:
22. Výsledky:
Organizátor si vyhradzuje právo na nevyhnutné
zmeny v časovom programe podľa počtu pretekárov
Hudobný sprievod musí byť nahraný na samostatnom CD a
označený menom pretekárky, názvom klubu a kategóriou
Tréneri sú počas celej súťaže zodpovední za svoje pretekárky!!!
Zakázaný
Usporiadateľ zašle v elektronickej podobe na Se SGF v deň
súťaže Se SGF uverejní výsledky na www.sgf.sk
PaedDr. Monika Šišková
Predsedníčka sekcie GpV SGF
Mgr. Ján Novák
Prezident SGF
Mgr. Dana Goldrichová
Riaditeľka pretekov
Európska gymnastická únia
Tréningový kemp a vzdelávací kurz pre trénerov Teamgym
Termín a miesto:
18.7.-25.7.2015, Cesenatico / ITA
Tréningový kemp:
Na kemp a prácu s gymnastami budú pozvaní tréneri, ktorí pracujú
v súťaži Teamgym na najvyššej úrovni. Počet účastníkov na jednu
federáciu je limitovaný na 14 gymnastov ( 1 team). Každé družstvo
musí mať min. 1 trénera.
Min. vek gymnastov: 12 rokov
Min. zručnosti:
Akrobacia:
rondát – flik – salto
Trampolína: toporné salto vpred
Program školenia:
Školenie je zamerané na 1.stupeň trénerskej kvalifikácie ( najnižšia )
a pozostáva z teoretických a praktických prednášok vo všetkých 3
disciplínach súťaže Teamgym.
Min. vek účastníkov: 18 rokov
Skúšky:
Teoretické aj praktické
Účastníci:
počet účastníkov je limitovaný na 25 trénerov
Miesto:
Accademia Acrobtica v Cesenatico, www.villaggioaccademia.it
Jazyk:
angličtina
Prihlášky:
Predbežná:
Kemp:
31. január 2015
Trénerský kurz:
31. marec 2015
Nominačná:
Predbežný program: 18. júl 2015
Ubytovanie:
30. apríl 2015
príchod účastníkov do 18:00 hod.
19.7.-24.7.2015
teoretické a praktické prednášky
25.7.2015
odchod
pre účastníkov je zabezpečené v dvojposteľových izbách so sprchou
a WC
Účastnícky poplatok: Trénerský kurz: 425,-EUR
Tréningový kemp: 395,-EUR
Účastnícky poplatok zahŕňa:
- Náklady na účasť
- Ubytovanie a plná penzia
- Doprava zo železničnej stanice v Cesenatico
- Možnosť využitia bazéna a súkromnej pláže
- Záverečný banket na lodi alebo na pláži
V prípade potreby OV zabezpečí dopravu z letiska v Rimini ( 12,EUR/osoba/1cesta ) alebo z letiska v Boloni ( 15,-EUR/osoba/1cesta –
min. 20 osôb )
Pri predbežnej registrácii musí byť uhradených 110,-EUR pre účastníkov trénerského kurzu
a 80,-EUR pre účastníkov kempu na účet organizátora. Tento poplatok je nerefundovateľný.
Druhá časť poplatku musí byť uhradená do 30.4.2015.
V prípade záujmu kontaktujte Se SGF čo najskôr!
Spracovala: M. Šišková
V Bratislave, 9.2.2015
Medzinárodný jarný športový festival
6.-10. máj 2015, Istanbul
Medzinárodný jarný športový festival v Istanbule usporiada Univerzita Okan. Pozvané
sú gymnastické skupiny, bez obmedzenia veku, pohlavia, národnosti či rasy.
Skupiny sa rozdeľujú podľa veľkosti na malé ( 8 – 10 osôb ) alebo veľké nad 10 osôb.
Vystúpenia budú prezentované podľa obsahu ( aerobik, moderná gymnastika, športová
gymnastika, športová akrobacia, skoky na trampolíne, moderný tanec a pod.
Podmienky účasti:


Účastnícky poplatok 120,-EUR/osoba
Medzinárodnú dopravu si hradí skupina
OV hradí:


Ubytovanie ( + plná penzia )
Dopravu počas festivalu v Istanbule
Termín prihlášok na OV:
28. Február 2015
Písomná prihláška na Se SGF:
20. Február 2015
Odporúčané letisko:
Sabiha Gökçen Istanbul
Cosmogym je najväčší festival pre mládež v Grécku, na minulom ročníku sa ho zúčastnilo 4 700
účastníkov.
V tomto roku ponúkajú organizátori počas podujatia aj súťažnú prehliadku, ktorej základ tvoria
pravidlá Gym for Life Challenge.
Hotelový balíček pre účastníkov začína na cene od 170,-EUR/ osoba
a zahŕňa:




6 dní / 5 nocí / v 4* hoteli s raňajkami v 4 posteľových izbách
Účastnícka karta
Doprava z letiska
Doprava počas podujatia
Viac informácií nájdete na: www.cosmogym.gr
Riccione Over
6.-11. September 2015, Riccione
Nový festival, ktorý ponúkajú talianski organizátori je určený dospelým účastníkom. Každá skupina
môže predstaviť svoj 5 minútový program a zúčastniť sa ponúkaných aktivít.
Každý účastník sa musí prostredníctvom svojej skupiny registrovať a objednať si cez OV „All inclusive“
balíček, ktorý zahŕňa:





5 x ubytovanie v 2 alebo 3 posteľových izbách
Nápoj počas jedla ( ¼ vína a ½ vody )
Transport v meste počas podujatia
Aktivity podľa programu
Večerné tanečné párty
Cena: 280,-EUR v 2* hoteli
348,-EUR v 3* hoteli
Registrácia bude otvorená online od 1.4.2015
Viac informácií nájdete na stránke: www.riccioneover.it
Spracovala:
Vydala:
Náklad:
Bratislava, február 2015
PaedDr. Monika Šišková
Slovenská gymnastická federácia
elektronicky
Download

Spravodaj 1/2015 Gymnastika pre všetkých