Časopis
skupiny ABB
na Slovensku
1 | 13
spektrum
Rozvodne VVN trochu inak
Úspechy novej generácie meničov 8
Presvedčivé výsledky dvoch inštalácií na Slovensku
Overené ističe SACE Emax majú svojho nástupcu 14
Nový výkonový vzduchový istič ponúka viacero inovácií
Riadiaci softvér robota a možnosti vylepšenia 20
Softvér a hardvér tvoria širokú paletu možností
Editorial
8
Úspechy frekvenčných meničov ACS880
Oddelenie pohonov ABB vlani zrealizovalo niekoľko
zaujímavých projektov – s výbornými výsledkami
spektrum
Marcel van der Hoek
generálny riaditeľ
ABB, s.r.o.
14
Nové ističe ABB SACE Emax2
Nástupca overeného radu ističov
prináša viaceré vylepšenia
1|13
Naša planéta je konfrontovaná s vážnou
energetickou výzvou svojich ľudských
osídlencov – ako zabezpečiť spoľahlivé
a dostupné dodávky elektriny pri zvyšujúcej sa spotrebe a rastúcej obave o životné prostredie? Spoločnosť ABB sa každý
deň usiluje priblížiť k vyriešeniu týchto otázok a my vám chceme predstaviť niektoré z priorít v oblasti technológií, ktoré sú
pre ďalší vývoj z nášho pohľadu kľúčové.
Naliehavosť situácie v dôsledku klimatických zmien nás núti správať sa ekologickejšie a využívať energie efektívnejším
spôsobom. Odborníci hovoria o tom, že
zlepšenie v oblasti energetickej účinnosti
by mohlo znížiť celkový objem produkovaných emisií až o polovicu, čo je nutné
pre spomalenie globálneho otepľovania
v nadchádzajúcich 25 rokoch. Prečítajte si, kde by sme energiu vedeli využívať
efektívnejšie, a zároveň nám to „nevyfúkne“ peniaze z vrecka, práve naopak.
Priemyselné koncerny a elektrárenské
podniky patria medzi najväčších spotrebiteľov energií, a preto citlivo vnímajú otázku energetickej účinnosti. Napriek veľkým
investíciám do obnoviteľných zdrojov, stále
sa každoročne spália milióny ton fosílnych
palív na výrobu elektriny. Na ceste k širokému využívaniu obnoviteľných zdrojov
je ešte priveľa zákrut, napriek tomu sa už
objavujú prvé lastovičky a celkom konkrétne projekty. Napríklad iba nedávno ABB
oznámila, že sa bude podieľať na novom
projekte vykurovania domácností a verejných objektov v maďarskom Miškovci
pomocou geotermálnej energie. Emisie
skleníkových plynov sa tak v porovnaní
s predošlým systémom vykurovania znížia
približne o 40 percent (viac na strane 7).
Takisto vám predstavíme aj ďalšie trendy, ktoré v súčasnosti určujú a formujú
svet okolo nás. Želám vám príjemné čítanie nášho časopisu!
Spektrum 1 | 1 3 • Časopis spoločnosti ABB na Slovensku • copyright 2013 • ročník XV • registračné číslo: MK SR 2036/99 • ISSN 1339-1879
Vydáva: ABB, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, Tel.: 02/59 41 88 01 • Redakcia: PRO, s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica,
Tel./Fax: 048/414 13 31 • E-mail: [email protected] • Za vydanie zodpovedá: Eva Hipšová, E-mail: [email protected]
2
ABB spektrum 1 | 13
Obsah
16
rakčné moduly pre bleskovú inštaláciu
T
Kompaktné moduly pre napájanie železnice
je možné nainštalovať už za niekoľko hodín
20
Možnosti rozšírenia
Voliteľný softvér či hardvér pre roboty
ABB doma a vo svete
Výkonové technológie
4
5
6
7
7
16Blesková montáž
Trakčný napájací modul pre železnice
18Kompaktné moduly VVN
Rýchla inštalácia rozvodní
Želali ste si doma internetové rádio?
Trenčiansky robotický deň 2013
Rádiografia – prehliadky bez rozoberania
Geotermálna elektráreň u susedov
Solárna elektráreň a rybia farma v jednom
Automatizácia
8Slovenské úspechy novej generácie
meničov frekvencie ACS880
10Schopnosť integrácie IndustrialIT System 800xA
Spoločná platforma pre efektívnosť procesov
Nízke napätie
12
14
15
Nízkonapäťové rozvádzače MNS 3.0
„Etalón“ bezpečnosti, spoľahlivosti a kvality
Nové ističe ABB SACE Emax2
Novinka – Priemyselné skrinky SR2
Robotika
20Riadiaci softvér robota a jeho vylepšenia
Z ponuky softvéru či hardvéru si určite vyberiete
22Praktická pomôcka
Navijak kábla mobilnej ovládacej jednotky
23 Predĺžený pobyt v Čile
24Vyberáme z ABB Review
Interaktívny displej pomáha robiť správne rozhodnutia
28Očami zákazníkov
Kopún a spol., s.r.o. | MVM rozvádzače, s.r.o.
30 Poznáte svojich kolegov?
31 ABB pre dobrú vec
ABB spektrum 1 | 13
3
ABB doma
Zbytočné (?) vynálezy
Autoedukácia par excellence
Výchova metódou cukru a biča vznikla možno niekde v cirkuse. Aby skrotli aj tie
najvzdorovitejšie zvery. Potom sa s ňou stretávame vo vyšetrovacích praktikách
azda všetkých na to určených úradov vo všetkých režimoch a historických dobách.
Hádam aj niektorí rodičia sa k nej uchýlia, keď už nevedia kam z konopí... Ale aby
bol takým sám na seba homo sapiens?! A predsa, určite ste sa už stretli s tým,
že aj našinec zavzdychal „Ak sa sám nepochváliš, kto ťa pochváli, človeče?“ či
sami sme sa sebakriticky zhodnotili „Najradšej by som sa nakopal...!“ A pretože
automatizácia už zasahuje skutočne všetky sféry života človeka, aj na toto už
je patent! Čítajte a – čudujte sa...
Zariadenie pre sebapochválenie
sa skladá z napodobeniny ľudskej ruky
na kĺbovom ramene vychádzajúcom
z oporného prvku pre umiestnenie
na plece. Ramenom s rukou sa
dá manuálne pohybovať tak, aby
dochádzalo ku kontaktu s chrbtom
používateľa, čím sa dosiahne
efekt zábavného, alebo dôležitého
„potľapkania po pleci“.
Zdroj: U.S. Patent US4608967
Želali ste si doma
internetové rádio?
Nech sa páči
ABB-Radio iNet
Hudba z internetu priamo do kuchyne,
kúpeľne alebo izby – s novým
ABB-Radio iNet je to možné, dokonca
v minimálnom priestore. Vďaka
pripojeniu na internet ponúka prístup
ku všetkým na sieti dostupným rozhlasovým staniciam, pričom, podobne ako
jeho obľúbený variant digitálneho rádia
s FM tunerom, sa zmestí do bežnej
inštalačnej krabice. Predvoliť môžete
až 8 obľúbených staníc a optimalizovať
kvalitu zvuku pomocou nastavení: folk,
country, pop a pod. K výbave patrí
podsvietený grafický displej či programovateľné nastavenie času, automatického
vypnutia a budenia osobným tónom
nahraným v MP3. Ovládacím prvkom,
rovnako ako pri FM rádiu, je centrálna
kolíska okolo displeja, ktorá je zároveň
krytkou a umožňuje intuitívnu voľbu
všetkých funkcií. Internetové rádio
a reproduktory je možné nainštalovať
do viacrámčeka, ale takisto v kombinácii s podhľadovými reproduktormi.
ABB-Radio iNet je súčasťou univerzálneho systému AudioWorld®, ktorý ponúka
riešenie na mieru pre domácnosti, ale
aj obchody, reštaurácie, kancelárie,
zdravotnícke zariadenia či hotely.
www.abb.sk/vypinace
Používateľom ovládané zábavné zariadenie na nakopanie zadnej časti tela používateľa
umožňuje samému sebe spôsobiť opakované údery do zadku pomocou otáčajúcich sa pružných
ramien ovládaných používateľom. V prvej časti zariadenia je kľuka umiestnená tak, aby sa
používateľ musel pri jej ovládaní predkloniť a vystaviť tak svoj zadok druhej časti. V druhej časti
je umiestnený súbor rotujúcich ramien s osou otáčania zhruba vo výške používateľovho zadku.
Rotujúce ramená sú poháňané používateľom, pohybom kľuky prenášaným cez prevod. Otáčaním
kľuky dochádza k opakovaným úderom pružných topánok umiestnených na vonkajších koncoch
rotujúcich ramien o používateľov zadok, a to pre dosiahnutie pobavenia používateľa a divákov.
Zariadenie je možné poskladať pre prepravu či skladovanie. Zdroj: U.S. Patent US6293874
4
ABB spektrum 1 | 13
Vo svojom domácom dizajne ABB môžete mať
teraz aj internetové rádio kdekoľvek v byte
ABB doma
Súťaž umu a zručnosti pre školy
Trenčiansky robotický deň 2013
Letom-svetom,
fotkou-vetou
Dva zatiaľ najväčšie suché transformátory
ABB typu Resibloc sa vlani v auguste vydali
na cestu do Južnej Afriky z nemeckého
závodu ABB v Brilone. Pri ich hmotnosti
47,5 tony a rozmeroch 3,42 × 4,55 × 7,70 m
to nebola jednoduchá úloha.
Podpora kreativity, technického myslenia a schopnosti hľadať vlastné riešenia patrí k prioritám ABB
Už ôsmy ročník tvorby mladých
nadšencov v robotike sa uskutoční
24. a 25. apríla 2013 na výstavisku
Expo Center v Trenčíne. Trenčiansky
robotický deň je medzinárodná súťažná
prehliadka robotov, ktorú organizuje
miestna Stredná odborná škola, Pod
Sokolicami 14, v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK),
mestom Trenčín a EXPO CENTER, a.s.,
pod záštitou predsedu TSK a primátora
mesta Trenčín. Vyhlasovateľom súťaže
je MŠ SR a cieľom je popularizovať vedu
a techniku medzi mladými ľuďmi najmä
v trenčianskom regióne a odporučiť vedu
a techniku ako významnú alternatívu
ďalšieho vzdelávania.
Súťažné kategórie a pravidlá prehliadky sú už od prvého ročníka určené
tak, aby účastníkom definovali konkrétne
ciele, ale pritom zostával otvorený
priestor na kreativitu. V kategórii
Driver A majú roboty v čo najkratšom
čase prejsť dráhu vymedzenú čiernymi
pruhmi. V náročnejšej kategórii Driver B
je časť tejto dráhy nahradená pieskom
a jazdou do kopca. Kategória Skladačky
robotov je určená pre najmenších, kde
predstavujú roboty zložené z robotických
stavebníc, a napokon Free style prezentuje roboty bez obmedzenia.
Spoločnosť ABB na Slovensku bude
v tomto roku sponzorom a podporovateľom tejto súťaže, keďže si uvedomuje,
že aj u nás je potenciál pre rovnocenné
partnerstvo s vyspelým priemyselným
zahraničím. Treba len presvedčiť
mladých ľudí, že správna cesta nie je
realizovať myšlienky iných, ale hľadať,
navrhovať a realizovať riešenia vlastné.
www.trencianskyrobotickyden.sk
V prvom okrúhlom mrakodrape na svete
Aldar HQ (Spojené arabské emiráty)
otvorila ABB vzdelávacie centrum –
v modelovom velíne sa zoznámite
s riadiacim systémom 800xA alebo
virtuálnym modelom solárnej elektrárne.
Parkovisko výrobného závodu ABB
v mexickom San Luis Potosi je zároveň
prvou solárnou elektrárňou s výkonom nad
1 MW (1,2 MW) v Latinskej Amerike. Solárny park vyprodukuje ročne cca 1 800 MWh,
čím zníži emisie CO2 o 1 700 ton.
Blahoželáme!
Tešíme sa, že v našich radoch získali
pracovné skúsenosti, a popritom
dozreli do vekového jubilea:
A máme radosť aj z toho,
že to čaká tiež našich
nových kolegov:
Silvia Gigelová
Miroslava Súkeníková
Ján Bača
Dušan Bajánek
Jaroslav Kločanka
Filip Kojnok
Peter König
Vladimír Barjak
Branislav Šlahor
Ján Triščík
Ján Kováčik
Viktor Marušek
Peter Schmidt
Miroslav Sičák
Tomáš Šíma
Marek Šmilňák
Toto je bodka za zimou. Príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov želá redakcia!
www.facebook.com/ABBSlovensko
ABB spektrum 1 | 13
5
ABB vo svete
Môcť vidieť skrz...
Výsledky 2012
Dobré hospodárenie Prehliadky bez
rozoberania
a vyššie dividendy
Robot to vyriešil
Vyvažovací systém
kolies AutoW8t
„Znovu sme ukázali, že vieme našim
akcionárom priniesť stabilné výsledky,“
uviedol výkonný riaditeľ skupiny ABB
Joe Hogan. „V roku 2012 sme prišli
s niekoľkými dôležitými krokmi, aby sme
vyvážili naše portfólio a geografické
pokrytie. Ide najmä o akvizíciu firmy
Thomas & Betts, ktorá posilňuje našu
pozíciu na severoamerickom trhu.
Vďaka rekordnému cash flow z prevádzkových činností za 4. kvartál vo výške
2,4 mld. USD mohla ABB opäť navrhnúť
zvýšenie dividendy svojim akcionárom,“
doplnil Hogan.
V medziročnom porovnaní sa ABB
podarilo aj napriek náročnejším podmienkam na trhu mierne zvýšiť objem
prijatých objednávok. V Európe prispelo
k tomuto výsledku viacero úspešných
projektov, napríklad aj veľká objednávka na vybudovanie podmorského
káblového vedenia v Nórsku a Fínsku.
Objednávky vzrástli aj vo východnej
Európe, Taliansku a Francúzsku, čím
kompenzovali nižší dopyt z Nemecka
a Veľkej Británie.
Tržby v servise vzrástli v poslednom
štvrťroku 2012 medziročne o 4 %,
v celoročnom porovnaní o 8 %, čo je
plne v súlade so stratégiou zvýšenia
celkového podielu servisu na tržbách
a objednávkach. Vďaka úspornému
programu ušetrila ABB na svojich nákladoch zhruba 1,1 mld. USD.
Správna rada ABB navrhla dividendu
za rok 2012 na úrovni 0,68 CHF na
akciu, čo je zvýšenie o 0,03 CHF oproti
vlaňajšku. Návrh je v súlade s dividendovou politikou spoločnosti vyplácať
akcionárom stabilne rastúcu sumu.
Nová kovom impregnovaná polymérová
páska od firmy 3M umožňuje plnú
automatizáciu niečoho, čo bolo
doteraz finančne náročným háčikom
automobilového priemyslu. Spolu s koncernom Esys Automation vyvinuli rýchly,
jednoduchý a kompaktný systém, ktorý
s robotom ABB IRB 140 výrazne skracuje čas cyklu pri vyvažovaní pneumatík.
„Snahy automatizovať vyvažovanie
pneumatík trvajú 15 – 20 rokov,“ hovorí
Scott Taylor z 3M. „Sem-tam sa stalo,
že sa riešenia posunuli dopredu, avšak
problém vždy nastal pri bežnom materiáli
potrebnom na vyváženie pneumatík,
ktorý nebolo možné rezať.“
Automatizácia prebieha v kompaktnej
bunke. Páska 3M je napojená do špeciálneho magnetického grippra robota
ABB IRB 140. Gripper prijme dva presne
narezané pásy materiálu 3M, následne
na základe kalkulácie vyvažovacieho
zariadenia ich umiestni s chirurgickou
presnosťou na vnútorný okraj kolesa.
Výsledkom je vyššia kvalita, menší
odpad a oveľa nižšie finančné náklady.
Hospodárske výsledky ABB za rok 2012
(v mil. USD)
2012
2011
Objednávky
40 232
40 210
0 %
Tržby
39 336
37 990
+4 %
EBIT
4 058
4 667
-13 %
Čistý zisk
2 704
3 168
-15 %
Zákl. čistý zisk na akciu ($) 1,18
1,38
Cash flow z prev. aktivít 3 779
www.abb.sk
3 612
rozdiel
+5 %
Pohľad dovnútra odpojovača s pomocou
rádiografie ušetrí pri prehliadke značné
množstvo času a práce
Prehliadka rozvádzača bežným spôsobom nie je jednoduchá záležitosť.
Je nutné naplánovať a skoordinovať
odstávku výroby, zabezpečiť odpojenie
a uzemnenie zariadenia, ako aj vypustenie a recykláciu plynu SF6. Až potom
možno začať s demontážou a následnou
opätovnou montážou. Celý proces
prináša aj riziko ľudského pochybenia,
straty, poškodenia alebo nesprávneho
umiestnenia dielov.
Pomocou rádiografickej prehliadky sa
technici ABB pozrú dovnútra zariadenia
aj bez demontáže. Aj tu je síce nutné
zariadenie odpojiť a uzemniť, ďalšie
kroky sú však oveľa jednoduchšie
a menej invazívne. Časové prestoje
sa skracujú z dní na hodiny a výrazne
znižujú náklady.
Jedným zo zákazníkov ABB, ktorý pri
inšpekcii vybavenia využil rádiografiu,
je spoločnosť Call Henry, Inc., zmluvný
partner výskumného centra NASA
v americkom Clevelande, ktorý sa
stará o servis zariadení VVN. Viacero
vypínačov v stredisku malo 10 až
14 rokov. ABB vykonala ich externú
diagnostiku a rádiografickú prehliadku.
Len jeden z 26 vypínačov vyžadoval
opravu vstupom dovnútra a ďalších 7
zníženie vlhkosti plynu SF6. Zvyšných
19 však bolo ušetrených akéhokoľvek
vnútorného zásahu. Výsledkom bola
úspora 38 človekodní, ktoré by bolo
treba vynaložiť na dôkladnú manuálnu
prehliadku vybavenia.
www.abb.sk
Robot ABB IRB 140 pri aplikácii pásky 3M
„Najprv sme vytvorili poloautomatizovaný
systém bez robotov,“ hovorí výkonný
riaditeľ Esys Automation Chris Marcus
a dodáva, že si rýchlo uvedomili benefit,
ktorý by im poskytol plne automatizovaný systém s použitím robota. „Bežný
operátor v poloautomatizovanej výrobe
by mohol jedno vyváženie zvládnuť
v priebehu 15 až 20 sekúnd, ale robotická aplikácia zvládne dve vyváženia
za 10 sekúnd.“
Toto skrátenie cyklu o vyše 65 %
získalo pre systém AutoW8t prestížnu
cenu v rámci automobilového priemyslu,
ocenenie PACE za rok 2012.
www.abb.sk
6
ABB spektrum 1 | 13
ABB vo svete
Pohnúť rozumom
Ryby, vtáky,
elektrina
Dômyselne umiestnené fotovoltické panely
chránia rybiu farmu pred náletmi vtákov
a pritom zarábajú peniaze
Pre chov rýb znamenajú nálety vtákov
škodu, preto je dobré „zamaskovať“
vodnú hladinu inou konštrukciou – napríklad fotovoltickou elektrárňou. Presne
tak to urobila spoločnosť ABB na rybej
farme Mézos na juhozápade Francúzska. Takže farma má teraz dvojaký
úžitok – ochranu rýb pred vtákmi aj
výnosy z prenájmu plochy nad vodou.
Elektráreň s výkonom 4,5 MW z plochy 28 000 m2 fotovoltických panelov
vlastní firma Soleil des Landes, ktorá
elektrinu predáva prevádzkovateľovi
siete. ABB poskytla pre tento projekt
kompletné riešenia, vrátane návrhu,
inžinieringu, riadenia projektu, inštalácie
a spustenia do prevádzky.
Riešenie ABB pokrylo všetky požiadavky na elektrické a automatizačné
vybavenie: invertory, transformátory,
rozvádzače, kabeláž či riadenie
a SCADA systém. Spoločnosť ABB si
musela poradiť aj s tým, aby riešenie
vyhovovalo požiadavkám siete lokálneho
prenosového systému VN. Od objednávky po spustenie prevádzky uplynuli len
4 mesiace, a práve rýchlosť realizácie
bola podmienkou zákazníka.
ABB disponuje širokým portfóliom
riešení pre solárny priemysel. Okrem
jednotlivých produktov a servisu
poskytuje tiež riešenia na kľúč pre
veľké fotovoltické a slnečné elektrárne.
Doteraz ABB dodala viac ako 50 fotovoltických elektrární po celom svete.
www.abb.sk
Najväčšia geotermálna elektráreň
v strednej Európe
Geotermálny potenciál regiónu, v ktorom
leží Miškovec so 170 000 obyvateľmi,
je známy už oddávna a v kúpeľoch sa
využíva voda z prameňov s teplotou od
27 do 31 °C. Geotermálny vrt vykonaný
v septembri 2010 ukázal, že ide o jeden
z najkvalitnejších zdrojov na kontinente
s výdatnosťou 70 až 90 litrov za sekundu
s teplotou vody 100 °C, a preto sa postupne vykonalo ďalších 5 vrtov. Obnoviteľná energia sa bude teraz významne
podieľať na vykurovaní Miškovca, čím sa
emisie skleníkových plynov znížia zhruba
o 40 % v porovnaní s predošlým vykurovaním pomocou zemného plynu. Nový
geotermálny projekt vyprodukuje ročne
660 000 – 1 000 000 gigajoulov energie,
čo stačí na vykurovanie takmer 32 000
domácností a 1 000 verejných zariadení.
Systémy a technológie ABB pre geotermálne
elektrárne sa osvedčili aj na Islande. Podobný
projekt sa v súčasnosti chystá v Maďarsku
Pre mestský vykurovací systém zabezpečila ABB široké spektrum produktov
a riešení, vrátane meničov a motorov
s výkonom 4 – 355 kW, ktoré čerpajú
horúcu vodu z vrtu a poháňajú ju ďalej
do potrubia. ABB ďalej dodala transformátory, VN a NN rozvádzače, riadiace
systémy, elektromagnetické prietokomery a ďalšie produkty merania a regulácie.
ABB verí, že úzka spolupráca s PannErgy bude pokračovať a spoločne zvýšia
objem vyprodukovanej geotermálnej
energie aj v ďalších maďarských lokalitách. Ich cieľom je inštalovaný výkon
60 – 70 MW, čo by pokrylo zhruba 0,8 %
podiel celkovej spotreby elektriny v Maďarsku a vykúrilo by najmenej 70 000
domácností (3,5 mil. GJ) pomocou
geotermálnej energie.
Prečítajte si...
ABB Review 1/2013
Inovácie
Technika a jej využitie v praxi podliehajú
nepretržitému vývoju. Mnoho vecí,
ktoré pred pár desaťročiami vyzerali
ako utópia, sú dnes nielen možné,
ale stali sa bežnou súčasťou denného
života. Investície do výskumu a vývoja
nevedú iba k modernizácii produktov
či celých odvetví, ale dokážu podmieniť
ďalekosiahle a revolučné zmeny,
ktorých rozsah nemusí byť na začiatku
celkom evidentný.
Samozrejme, nie každá inovácia
vzniká s predstavou, že jej aplikáciou
sa zmení svet. Bezprostredný účinok
sa môže prejaviť iba v určitom odvetví
alebo výrobnom procese, ale dlhodobý
efekt alebo súvisiace technológie môžu
priniesť nepredvídané aplikácie. Výskum
sa tak stáva výpravou do neprebádaných oblastí, kde aj relatívne malé zmeny
môžu priniesť ďalekosiahle efekty.
Každý rok je prvé vydanie nového
ročníka magazínu ABB Review venované
inováciám. V jednotlivých príspevkoch
prezentujeme viacero súčasných
aj rozpracovaných objavov. V čase
uzávierky ostatného vydania magazínu
skupina ABB oznámila historický pokrok
v prenose elektrickej energie – prvý
hybridný HVDC odpojovač na svete.
Tento úspech otvára nové možnosti
v evolúcii prenosových sietí HVDC,
a preto ho podrobne predstavujeme
v ABB Review 1/2013..
www.abb.com/abbreview
www.abb.sk
ABB spektrum 1 | 13
7
Automatizačné technológie
Slovenské úspechy
novej generácie meničov
frekvencie ACS880
V priebehu roka 2012
zrealizovalo oddelenie
pohonov ABB niekoľko
zaujímavých projektov,
ktorých spoločnou
črtou bol nástup
prvých lastovičiek novej
generácie meničov
frekvencie ABB ACS880
a začiatok pozvoľného
ústupu aktuálnej „vlajkovej
lode“ – frekvenčného
meniča ACS800.
P
rvá zmienka o novom rade meničov ACS880 bola na výstave
SPS v Norimbergu v novembri
2010, oficiálne boli prvýkrát
predstavené svetu na výstave v Hannoveri
v apríli roku 2011. Odvtedy boli úspešne
nasadené v niekoľkých pilotných projektoch po celom svete. Takže teraz nastal
čas začať postupne zavádzať tieto meniče
aj u zákazníkov na Slovensku. Hlavným
dôvodom aplikácie meničov frekvencie pre
pohony ventilátorov a čerpadiel je možná
značná úspora elektrickej energie pomocou otáčkovej regulácie pohonov, ktorá
môže v niektorých prípadoch presiahnuť
aj 50 % oproti neregulovanému pohonu.
8
ABB spektrum 1 | 13
Aplikácia prvá
Rovnaké boli očakávania úspory u koncového používateľa aj pri prvom takomto
projekte, ktorým bolo doplnenie dvoch frekvenčných meničov ACS880-01-363A-3,
menovitý výstupný prúd 363 A, výstupný
výkon 200 kW, pre pohon dvoch dymových
ventilátorov a doplnenie jedného meniča
frekvencie ACS880‑01‑206A-3, výstupný
prúd 206 A, výstupný výkon 110 kW pre
pohon dvoch napájacích čerpadiel.
Každý z pohonov vyžadoval pre prípad poruchy meniča frekvencie aj možnosť chodu v režime priameho pripojenia
pohonu na sieť – tzv. by-pass. Navyše pre
pohon napájacích čerpadiel bol uvažovaný len jeden menič s možnosťou prepínania na dva motory. Situácia u tohto
zákazníka je ale špecifická v tom, že tu
majú relatívne častý problém s krátkodobými (rádovo do 2 s) výpadkami napätia.
Koncový používateľ preto požadoval využiť jednu z podstatných vlastností meničov
frekvencie ABB – možnosť tzv. power loss
ride through – kontrolované preklenutie
výpadku napájacieho napätia bez prerušenia prevádzky.
Jedna z podstatných
vlastností meničov
ABB je kontrolované
preklenutie výpadku
napájacieho napätia bez
prerušenia prevádzky.
Podstata funkcie „power loss ride
through“ tkvie v tom, že v prípade výpadku vstupného napájacieho napätia prejde frekvenčný menič do režimu, v ktorom
využíva kinetickú energiu rotujúcich hmôt
poháňaného zariadenia na to, aby generoval energiu potrebnú na napájanie riadia-
Automatizačné technológie
elektroinštalácie, úprava riadiaceho systému – čo si vyžadovalo účasť niekoľkých
skupín subdodávateľov a ich vzájomnú
koordináciu tak, aby si navzájom neprekážali, aby zbytočne jeden na druhého
nemuseli čakať a v konečnom dôsledku,
aby bol tým minimalizovaný čas realizácie diela bez vplyvu na jeho kvalitu. Celá
realizácia navyše prebehla vo vonkajšom
prostredí v čase neskorej jesene, kedy
bolo potrebné počítať s vrtochmi počasia
a s krátkymi dňami.
1 Frekvenčné meniče ACS880-01-363A-3
pripravené na montáž do rozvádzačov
2 Frekvenčný menič ACS880-07-0293A-3
pripravený na montáž u koncového zákazníka
cich obvodov a tým preklenul krátkodobý
výpadok energie. Po obnovení napájania
prejde menič automaticky do chodu bez
toho, aby sa dostal do poruchy. Frekvenčný menič si sám pomocou svojich
binárnych výstupov kontroluje zapínanie
a vypínanie príslušných stýkačov umožňujúcich jednak jeho prevádzku a jednak
prevádzku „napriamo“. Aplikácia funguje tak, že keď menič dostane signál na
štart, zapojí si výstupný stýkač a spustí
sa. Keď príde výpadok napájania, menič
sa udržiava v chode, až kým neklesne
jeho schopnosť generovať si energiu pod
určitú hodnotu. Potom zastane a odpojí výstupný stýkač. Menič takisto vypne
výstupný stýkač aj v prípade poruchy,
a tým umožní obsluhe pripojenie motora
„napriamo“ a pokračovanie v prevádzke
poháňaného zariadenia.
Celá dodávka bola realizovaná na
kľúč – teda od tvorby realizačnej projektovej dokumentácie cez demontáže
jestvujúcich silových káblov, dodávku
a montáž káblov, rozvádzačov s meničmi
frekvencie až po uvedenie do prevádzky
a odovzdanie diela do prevádzky, spolu
so všetkými potrebnými atestmi a certifikátmi. Po niekoľkých mesiacoch prevádzky vykazujú pohony o viac ako 40 %
nižšiu spotrebu energie ako doteraz, čo
je pre používateľa silný argument pre hľadanie ďalších možností aplikácie meničov frekvencie.
ventilátora, demontáž jestvujúceho neregulovaného ventilátora, s časťou sacieho a výtlačného potrubia, a kompletnú
dodávku nového ventilátora s novými
časťami sacieho a výtlačného potrubia
vrátane kompletného pohonu a príslušnej
úpravy riadiaceho systému.
Dodávaný nový pohon je tvorený novým
motorom ABB M2BA 315 SMC4, 160 kW
a frekvenčným meničom v rozvádzačovom vyhotovení ACS880-07-0293A-3,
160 kW.
Celá komplikácia tohto projektu spočívala v niekoľkých skutočnostiach. A síce,
jestvujúci ventilátor bol od času svojej
inštalácie doslova „zastavaný“ okolitou
technológiou tak, že miesto jeho montáže sa stalo extrémne neprístupným. Takže
pri jeho demontáži a následnej montáži
bolo potrebné vymerať okolitý priestor
s doslova centimetrovou presnosťou
tak, aby bolo možné pôvodný ventilátor
úspešne demontovať, ale hlavne aby
bolo možné nový ventilátor postaviť na
miesto pôvodného ventilátora bez akéhokoľvek poškodenia okolitých technologických zariadení.
Ďalším činiteľom bola požiadavka
koncového používateľa na skrátenie
času montáže na 6 dní z dôvodu nutnej
potreby prevádzky technológie, pričom
podľa odhadu zúčastnených dodávateľov bol minimálny potrebný čas na
montáž 10 dní. Ďalším činiteľom bola
komplexnosť dodávky – demontáž ventilátora, demontáž vzduchotechnických
potrubí, demontáž jestvujúcej elektroinštalácie, montáž nového ventilátora,
montáž nových potrubí a ich zateplenie,
osadenie nového pohonu, montáž novej
Aplikácia druhá
Ďalším realizovaným projektom bola
kompletná dodávka celého ventilátora
aj s novým pohonom. Išlo o spalinový
ventilátor a projekt zahŕňal návrh nového
Približne 40 % úspora
elektrickej energie
pri prevádzke
nového ventilátora
je výsledok,
ktorý zákazníka,
samozrejme, teší.
Napriek všetkým skutočnostiam bolo
dielo uvedené do skúšobného chodu na
siedmy deň po odstavení pôvodného ventilátora. Komplexné skúšky potvrdili správnosť návrhu ventilátora a jeho pohonu,
bezproblémové dosiahnutie potrebných
prevádzkových parametrov a koncového
zákazníka teší naplnenie hlavného dôvodu
rekonštrukcie pôvodného ventilátora – približne 40 % úspora elektrickej energie pri
prevádzke nového ventilátora.
Tibor Baculák
0908 675 256
[email protected]
ABB spektrum 1 | 13
9
Automatizačné technológie
Schopnosť integrácie
IndustrialIT System 800xA
Lídri v priemyselnom riadení procesov majú neustále potrebu zvyšovať
prevádzkovú efektívnosť, znižovať prestoje a spotrebu energií. Pre splnenie
týchto požiadaviek je nevyhnutná spoločná integračná platforma pre riadenie
energetických systémov a systémov procesného riadenia či podnikového systému
tak, aby manažéri a prevádzkovatelia mali reálne informácie, na základe ktorých
urobia správne rozhodnutia v oblasti energetiky a úspor.
N
arastajúcej požiadavke integrácie procesnej automatizácie
a automatizácie pre energetiku
v tradičných energeticky náročných odvetviach, ako sú papierenský, petrochemický, chemický, hutnícky, ťažobný
priemysel a výroba energií, vyhovela spoločnosť ABB, keď v roku 2011 oznámila,
že riadiaci systém AC 800M prešiel tvrdým
testom zhody a dostal od spoločnosti
KEMA (medzinárodná konzultačná a certifikačná spoločnosť pre výrobu, prenos
a distribúciu elektrickej energie) certifikát
IEC 61850 pre komunikačný modul CI868.
System 800xA a jeho unikátna schopnosť integrovať širokú škálu rozmanitých
inteligentných elektronických zariadení
teraz poskytuje jednu platformu pre procesné a elektrické systémy, čo prinesie
10
ABB spektrum 1 | 13
značné prevádzkové a energetické benefity. Táto certifikácia zaručuje, že riadiace
systémy AC 800M Systemu 800xA sú
v zhode s medzinárodným štandardom
IEC 61850 pre elektrické zariadenia.
Spoločnosť ABB je mnohoročným
dodávateľom procesnej automatizácie
a automatizácie pre energetiku, a bola
aktívna aj pri vývoji IEC 61850, čo taktiež zaručuje medzinárodnú zhodu a prevádzkyschopnosť priemyselných elektrických zariadení.
Toto priekopnícke rozšírenie System
800xA zlepšuje produktivitu, bezpečnosť
a prevádzkové výnosy pre zákazníkov
v skutočnosti v každom odvetví a v každom regióne od tradičného petrochemického, chemického, papierenského,
cementárenského a ťažobného priemyslu
až po alternatívne zdroje energie, ako sú
solárna energia, bioplyn a bioetanol.
Optimalizácia prostredníctvom úplného
prehľadu každej prevádzky
System 800xA poskytuje jednotný
nástroj pre integráciu všetkých častí výrobných procesov, súvisiacich zariadení, ako
aj ochranu a kontrolu energetických systémov. ABB ponúka kompletné portfólio
DCS, proces elektrifikácie a riešenia automatizácie rozvodní, ktoré v investičnej fáze
znižujú náklady na projekt, riziká a skracujú obdobie cyklu projektu.
Otvorený štandard ako IEC 61850
a Profibus/Profinet umožňujú bezproblémové zobrazenie celého elektrického
systému, vrátane zariadení vysokého,
stredného a nízkeho napätia.
Automatizačné technológie
1 Možnosti integrácie
Benefity
− − Zníženie investičných nákladov.
System 800xA ponúka nákladovo najefektívnejší spôsob integrácie elektrických
systémov. Zmenšuje veľkosť systému
prostredníctvom jedného spoločného
systému pre oba DCS a SCADA. Tým sa
znižujú počiatočné investičné náklady,
ako aj náklady na údržbu systému. Rozsiahle zapojenie sa nahrádza ethernetovým protokolom (napr. IEC 61850), čo
má za následok menej nákladnú inštaláciu a hlavne flexibilitu, pokiaľ ide o rozširovanie systému. Jeden spoločný systém znižuje celkové náklady na údržbu,
vzdelávanie aj náhradné diely.
− − Zníženie prestojov. System 800xA
je najvýkonnejší riadiaci systém na trhu
a spolu s unifikovanou riadiacou miestnosťou umožňuje spoluprácu medzi všetkými užívateľmi v prevádzke a vo výrobe.
Integráciou elektrických systémov majú
teraz operátori úplný prehľad o účinkoch,
ktoré majú tieto systémy na riadenie procesov a naopak. Výsledkom je zvýšenie
funkčnej schopnosti, ako aj rýchlejšie
a jednoduchšie riešenie problémov.
−− Optimalizácia investícií a údržby.
Sledovanie stavu zariadení umožňuje skorú detekciu alebo varovanie pred
prípadnou poruchou zariadenia. System
800xA dáva údržbe ucelený pohľad na
všetky potrebné investície, vrátane inštrumentácie, elektrifikácie a systémov
stredného a vysokého napätia.
− − Zvýšená spoľahlivosť a riadenie
elektrickej energie. System 800xA bol
všeobecne používaný ako integrovaný
alebo autonómny systém Power Management System (PMS). Hlavným účelom
systému PMS je udržať pracovné vyťaženie a vyhnúť sa výpadkom v priemyselnej výrobe. Toto je osobitne dôležité pre
prevádzky s vlastnou výrobou elektrickej
energie, alebo ak je odber z distribučnej
siete nedostatočný.
Systém 800xA, riešenie pre PMS:
−− Object control – prevádzka
elektrických zariadení, ako sú
transformátory generátory a ističe,
−− Power control – ovládanie
elektrickej energie z niekoľkých
vnútropodnikových generátorov
a zdieľanie elektrickej energie
s ostatnými sústavami
a/alebo prevádzkami,
−− Load-shedding – vedenie kritického
zaťaženia počas obmedzenej
dodávky elektrickej energie,
−− Synchronization – fázová
synchronizácia s inými zariadeniami
a/​​a lebo rozvodnými sieťami.
Integrovanie energetických a procesných systémov v spoločnej 800xA platforme pomôže zákazníkom optimalizovať
návrh a výkon pre ich energetický systém a automatizáciu, a tiež zredukovať
údržbu, inžiniering a celkové náklady na
životný cyklus zariadení. Typické úspory
môžu predstavovať až 20 % CAPEX (hlavné výdavky) a OPEX (prevádzkové výdavky) integrovaním týchto dvoch typicky
rozdelených systémov.
Znížte svoje prevádzkové náklady
vybraním bezpečného štandardu od
ABB, svetového lídra v dodávkach zariadení a riešení pre procesnú automatizáciu
a automatizáciu energetiky.
Reálna aplikácia
Z dvanástich rafinérií Petrobras v Brazílii, spoločnosť ABB inštalovala Power
Management System (systém riadenia
spotreby, PMS) v deviatich z nich a Process Automation System (systém automatizácie procesov, PAS) v siedmich. Petro­
bras má teraz jediný nástroj pre inžiniering
a integráciu zariadení.
Jednotný prístup k technickým dátam
znížil čas potrebný na identifikáciu o 30 %.
Kritické údaje sú zdieľané prostredníctvom
ethernetu namiesto stoviek signálových
káblov. Táto jednoduchšia konštrukcia
systému znížila náklady na realizáciu projektu, testovanie a uvedenie do prevádzky
o 25 až 30 %. Petrobras uznal nižšie prevádzkové náklady a náklady na životný
cyklus, napríklad náklady na školenia boli
znížené o 20 %.
Pre viac informácií navštívte stránku
www.abb.sk/controlsystems
Tomáš Skalský
0918 806 259
[email protected]
ABB spektrum 1 | 13
11
Nízke napätie
Nízkonapäťové
rozvádzače MNS 3.0
Spoločnosť ABB je svetovou jednotkou v oblasti nízkonapäťových rozvádzačov
MNS (Modular Niederspannungs Schaltanlagen), s celosvetovou dodávkou viac
ako 1,4 mil. výsuvných modulov od začiatku systému v roku 1973. História ABB
v systémových rozvádzačoch sa však datuje oveľa skôr, už od roku 1890, kedy
bol vo Švédsku prvýkrát vyrobený systém rozvádzača podobný MNS.
C
elá zostava (alebo pole rozvádzača) je rozdelená do jednotlivých priestorov, ktoré navzájom oddeľujú rôzne funkčné
celky. V prípade prívodných polí je to
priestor technického vybavenia a priestor
zberníc. Celý priestor technického vybavenia je zvyčajne rozdelený do troch subsekcií, ktoré majú svoje samostatné dvere.
V strednej sekcii je zvyčajne umiestnený
prívodný istič v pevnom alebo výsuvnom
vyhotovení s pridruženým príslušenstvom
v závislosti od možnosti vstupu prívodných káblov. Napríklad v prípade vstupu
prívodných káblov zhora je prístup k pripojovacím dielcom – proporciám alebo
svorkám – cez dvere v hornej subsekcii,
takže pomocné vybavenie k prívodnému
ističu je umiestnené v dolnej subsekcii.
V prípade vstupu prívodných káblov zdola
je to opačne.
Priestor zberníc obsahuje hlavnú zbernicovú sústavu. V prípade vývodových polí
pribúda aj káblový priestor so svorkami
pre ovládacie a silové káble pre jednotlivé
vývody. V tomto prípade priestor zberníc okrem hlavnej zbernicovej sústavy
obsahuje aj distribučné zberne vo forme
multifunkčnej steny, ktorá sa nachádza
medzi priestorom technického vybavenia
a priestorom zberníc.
12
ABB spektrum 1 | 13
1 Klasická zostava MNS rozvádzača
Zostava MNS rozvádzačov môže byť
usporiadaná do línie ako voľne stojace
polia alebo chrbtom k sebe, alebo ako dvojitá zostava, kde priestor zberníc je spoločný aj pre prednú a zadnú zostavu. Výška
rozvádzačovej zostavy je 2 200 mm, šírka
v prípade prívodového poľa je 800 mm,
v prípade vývodových polí je to 1 000 mm,
kde 600 mm pripadá na priestor technického vybavenia a zvyšných 400 mm na
káblový priestor. Maximálny priestor, ktorý môžeme využiť na výsuvné moduly, je
1 800 mm udávaný taktiež v priestorovej
jednotke E (72E). Rámovú konštrukciu tvoria tvarované oceľové profily „C“ s rozstupom otvorov 25 mm. Práve týchto 25 mm
predstavuje jednu priestorovú jednotku
1E a zároveň definuje aj veľkosť modulov a využitie priestoru v MNS. Montáž je
bezúdržbová, ako výsledok konštrukčnej
metódy využívajúcej kombináciu závitovej skrutky ESLOK. Profily sú galvanicky
chránené proti korózii (Zn alebo Al/Zn).
V závislosti od prevádzkovej spoľahlivosti a ďalších technických aspektov
(náročnosť servisu, náklady na odstávku) sú
dostupné rôzne typy výstupových modulov, ako sú fixné moduly, plug-in/Slimline
moduly alebo výsuvné moduly, tzv. šuplíky.
Požiadavky na rozvádzače sú rôzne od
projektu k projektu. Práve táto modularita
rozvádzačov MNS ľahko umožňuje montáž konfigurácie vyhovujúcu operačnému
postupu každej fabriky.
Nízke napätie
2 Klasické vývodové pole a príklad priestorového rozloženia
3 Výsuvný modul 8E/2
Výsuvné vyhotovenie sa ukázalo byť
vhodným riešením najmä v priemyselných
aplikáciách, kde vysoká prevádzková spoľahlivosť ja osobitne dôležitá v MCC centrách (Motor Control Center). Šuplíky môžu
byť ľahko vymeniteľné v prevádzkových
podmienkach zabezpečujúcich maximálnu flexibilitu. Najmenší možný kompaktný
dizajn šuplíka je 8E/4, kde je možné fyzicky
umiestniť až 36 modulov v modulárnych
prístrojoch. Táto modularita umožňuje
zostave maximálne využitie dostupného
priestoru, čo znižuje celkové rozmery rozvádzača. Technické riešenie „condaptorov“ umožňuje umiestniť a napájať v tom
istom horizontálnom rade z multifunkčnej
steny až štyri šuplíky veľkosti 8E/4 alebo dva šuplíky veľkosti 8E/2 v troj- alebo
štvorpólovom vyhotovení. Káble na pripojenie hlavných a pomocných ovládacích
obvodov sú taktiež integrované v „condaptore“ a sú prístupné z káblového priestoru
pomocou vstupno-výstupných svoriek.
Po štvrtinových a polovičných šuplíkoch nasledujú šuplíky na celú šírku v rozsahu od 4E až po 48E. Konštrukcia celých
modulov sa mierne líši od konštrukcie
malých šuplíkov s mechanicky uzamykateľnými závesnými dverami cez celú šírku.
Všetky prevádzkové operácie jednotlivých
modulov je možné obsluhovať bez potreby otvárania dverí. Moduly na celú šírku
sa pripájajú priamo na distribučné zberne
cez multifunkčnú stenu. Konštrukcia týchto veľkých šuplíkov umožňuje pomocné
modulárne komponenty umiestňovať aj na
horizontálnych a vertikálnych montážnych
doskách s optimalizáciou využitia dostupného priestoru v rámci modulu.
Návrh ABB MNS systému je teda overený v súlade s normou IEC 61439-1/-2.
Pozoruhodné výhody systému s ohľadom
aj na konštrukčné aspekty sú: optimálna
ochrana pre obsluhu a výrobu, návrh overený typovým skúšaním vrátane skratovej
odolnosti, vysoká prevádzková spoľahlivosť a dostupnosť, dizajn proti zemetraseniu, vibráciám či nárazom, bezúdržbový
zbernicový systém a rámová konštrukcia, jednoduchý spôsob dozbrojovania,
kompaktný dizajn s maximálnou úsporou
miesta. Teda MNS dokazuje preukázateľne
schválené systémové riešenie pre nasledujúce odvetvia: ropný-plynový, chemický-petrochemický, farmaceutický, elektrárenský, papierenský, banský, oceliarenský,
potravinársky a iný priemysel.
Spoločnosť ABB stavia na znalostiach
v oblasti návrhu a výroby nízkonapäťových rozvádzačov systému MNS a bohatých skúsenostiach svojich partnerov
a zákazníkov. Spoločne s celosvetovým
servisom a podporou výrobnej siete globálne vo viac ako 30 výrobných lokalitách
to zaisťuje, že voľba MNS systému bude
správnym rozhodnutím. Na základe týchto
hodnôt istotne nie je prekvapením, že systém MNS je meradlom pre prevádzkovú
bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalitu.
Šuplíky sa ovládajú pomocou multifunkčnej operačnej páky. Táto páka taktiež
aktivuje elektrické a mechanické blokovanie samotného modulu a dvierka modulu.
Nie je teda potrebný žiadny ďalší nástroj
alebo odomykacie zariadenie na vysunutie
a výmenu šuplíka. Výsuvné moduly (multifunkčná páka) majú tieto polohy:
−− ON – modul je zasunutý, hlavný
spínací prvok zopnutý, hlavné
a ovládacie obvody spojené,
−− OFF – modul je zasunutý, hlavný
spínací prvok vypnutý, hlavné
a ovládacie obvody rozpojené,
uzamykanie umožnené,
−− TEST – modul je zasunutý, hlavný
spínací prvok vypnutý, hlavný obvod
rozpojený a ovládacie obvody
spojené, uzamykanie umožnené,
−− ISOLATED – modul je vysunutý
30 mm zo zasunutej polohy, hlavný
spínací prvok vypnutý, hlavné
a ovládacie obvody rozpojené,
uzamykanie umožnené,
−− MOVE – modul je pripravený
na vysunutie.
Všetky tieto polohy sú jednoznačne
zreteľne označené na vysúvacej časti
modulu na multifunkčnej páke v súlade
s normou IEC 61439-1/2.
S rešpektovaním systémovej pripojiteľnosti ABB ponúka zbernicový systém
(field bus) pripojenia modulov pre riadenie
informačného procesu a riadiacich príkazov. Dodatočným rozhraním je možné
podporovať funkcie ako parametrizácia či
distribúcia dát k elektrickej SCADE alebo
k optimalizačným systémom.
Tomáš Terpo
0905 381 364
[email protected]
ABB spektrum 1 | 13
13
Nízke napätie
Nové ističe ABB
SACE Emax2
Ak ste pravidelným čitateľom nášho zákazníckeho
časopisu Spektrum, tak ste si v čísle 3/2006 mohli
prečítať článok o inovácii ističov Emax. Ubehlo
niekoľko rokov a svetlo sveta uzrel nový výkonový
vzduchový istič (ACB).
P
ôvodný Emax sa vyrábal od
roku 1996, takže na trhu vydržal
úctyhodných šestnásť rokov.
Pozrime sa, v čom je Emax2
„revolučnejší“ oproti starému ističu.
Na prvý pohľad nás upúta to, že opäť
z ponuky vypadla jedna veľkosť, a to konkrétne E3, takže v ponuke teraz budú ističe
Emax 2 vo veľkostiach E1.2, E2.2, E4.2
a E6.2 s menovitými prúdmi od 630 do
6 300 A, čo je o jednu hodnotu (630 A) viac,
ako to bolo u starých ističov.
E1.2 ponúka menovité prúdy 630, 800,
1 000, 1 250 a 1 600 A s vypínacou schopnosťou do 66 kA pri 440 V, staré vyhotovenie nemalo 630 A menovitý prúd a vypínacia schopnosť bola „len“ do 50 kA.
Veľkosť E2.2 ponúka menovité prúdy
od 800 do 2 500 A a vypínaciu schopnosť
do 100 kA, kým predchodca E2 bol len
do 2 000 A, vypínacia schopnosť ostala zachovaná.
Veľkosť E4.2 ponúka prúdy od 2 000
do 4 000 A a vypínaciu schopnosť do
150 kA. Táto veľkosť v podstate nahradila
pôvodné veľkosti E3 a E4.
Posledná veľkosť je 4 000 až 6 300 A
menovitý prúd a vypínacia schopnosť
bola povýšená až do 200 kA, čo v starom
vyhotovení nebolo.
Všetky ističe je možné objednať v pevnom alebo výsuvnom vyhotovení, v trojpólovej alebo štvorpólovej verzii. Menovité
14
ABB spektrum 1 | 13
prúdy 4 000, 5 000 a 6 300 sú vo veľkosti
E6.2 v dvoch vyhotoveniach:
−− so stredným vodičom dimenzovaným
na 50 % fázového,
−− so stredným vodičom dimenzovaným
na 100 % fázového, tzv. full verzia.
Úplne nová je koncepcia spínacieho
mechanizmu, ktorého najdôležitejšou
časťou sú pružiny pre zopnutie/vypnutie a vytvorenie potrebného kontaktného tlaku. Tieto pružiny sa z horizontálnej
polohy v spodnej časti ističa presunuli do
strednej časti a sú takmer vo vertikálnej
polohe. Nové riešenie znižuje mechanické
rázy pri zapínaní/vypínaní, čo má vplyv aj
na životnosť ističa. Toto usporiadanie je
zvonku viditeľné na zapínacom/vypínacom tlačidle, ktoré v starom vyhotovení
boli usporiadané horizontálne a v novom
sú uložené nad sebou.
Nové ističe sa štandardne od veľkosti
E2.2 ponúkajú so zadnými horizontálnymi svorkami, sú však navrhnuté tak, že
je možné ich otočiť o 90° a získame tak
vertikálne prívody, a to na oboch stranách
ističa – alebo len na jednej – ako nám to
lepšie vyhovuje z hľadiska pripojenia.
Svorky pre pomocné obvody pre pevný
istič alebo základňu výsuvného vyhotovenia sú bezskrutkové, ako je to pri ističoch
Tmax T7, len s tým rozdielom, že sa používajú trojité svorky, čo sprehľadňuje montáž hlavne pomocných kontaktov, ktoré
sú prepínacie. Takže týmto spôsobom je
možné do rovnakej šírky umiestniť o 50 %
viac svoriek, čo sa aj využíva pri ďalších
moduloch použitých pri spúšťach.
1 Výsuvné vyhotovenie ističov Emax2
2 Dotykový displej spúšte Emax2 Ekip Touch
Nízke napätie
Novinka na Slovensku
Priemyselné skrinky
SR2 od ABB
Ak sme pri elektronických spúšťach,
tak stojí za zmienku, že tu upustili od
starého označovania PRxxx a pristúpili k novému označeniu Ekip, ako je to
pri ističoch Tmax XT, ktoré boli doteraz najnovším typovým radom výkonových ističov.
Najjednoduchšia spúšť nesie označenie Ekip Dip, nemá displej a požadované hodnoty nastavenia jednotlivých
častí spúšte sa robia spínačmi Dip.
Ďalšia spúšť s označením Ekip Touch,
ako už názov napovedá, má malý
dotykový displej, pomocou ktorého sa
nastavujú požadované hodnoty a zároveň je možné na ňom odčítať potrebné údaje o ističi a vyvolať z pamäte
jeho históriu.
Najvyšší komfort ponúka spúšť Ekip
Hi Touch, čo je v súčasnosti „mercedes“ medzi spúšťami nielen v rámci
ABB, ale i konkurencie.
Kompletne je prepracované mechanické aj elektrické príslušenstvo k týmto
ističom, ale to preberieme v niektorom
ďalšom vydaní časopisu, aby sme vás
naraz nezavalili veľkým množstvom
informácií...
Rudolf Petruš
0905 231 188
[email protected]
C
elú produktovú škálu rozvádzačov SR2 tvorí ponuka
monoblokových skriniek konštruovaných pre malé a stredné elektroinštalácie s vysokou úžitkovou
hodnotou. Skrinky SR2 boli vyvíjané na
základe dlhoročných skúseností, ktoré
má firma ABB z výstavby rozvádzačov
so stupňom krytia až IP65, spolu s novými technológiami ich výroby patentovanými v ABB.
Priemyselné skrinky SR2 nachádzajú
vďaka svojej rozmanitosti široké využitie
hlavne v priemysle – tak pri elektrickej
výstavbe plnoautomatických liniek, kotolní či rôznych inštalácií, ako aj v samotných rozvodniach. Pravdaže, spektrum
aplikácií a možností úspešného nasadenia je podstatne širšie.
Veľmi dôležitou súčasťou je, samozrejme, aj celková vizáž skrinky v štandardnom sivom odtieni RAL 7035 (na vyžiadanie je možné dodať akýkoľvek iný odtieň
podľa RAL), pretože v zásade sa u odbornej verejnosti považuje za dokonalý obal,
ktorý má za úlohu nielen chrániť, ale aj
dlhodobo dobre vyzerať. Ďalším faktorom
je do istej miery aj samotná prezentácia –
výrobcov rozvádzačov, montážnikov, ale
aj samotných koncových používateľov –
to všetko má byť obsiahnuté v jednom
slove „dizajn“. Samozrejmosťou sú vyplnené polyuretánové tesnenia a špičková
plne automatizovaná niekoľkonásobná
povrchová úprava.
Skrinky ABB sa dodávajú v pestrej
rozmerovej škále (23 rozmerov) v dvoch
verziách, s plnými dverami alebo presklenými. Zároveň je súčasťou štandardnej
dodávky každej skrinky montážna doska,
montážne príslušenstvo a dve prírubové
dosky (spodná a vrchná), čím je zabezpečené komfortné osadenie priechodiek
mimo skrinky. Navyše je tu možnosť zaraďovania, resp. spájania nad sebou pomocou na to určených spojovacích súprav.
Toto ich radí medzi skutočne unifikovaný
produkt s vysokou variabilitou a flexibilitou pri montáži.
Spoločnosť ABB Slovensko má štandardne všetky skrinky v centrálnom
sklade v Košiciach, takže dostupnosť
a rýchlosť dodávok je plne zabezpečená
pre spokojnosť zákazníka. Ponúkame aj
možnosť ukážky vzoriek, ako aj prezentácie celého sortimentu ABB.
Marek Silla
0915 497 390
[email protected]
ABB spektrum 1 | 13
15
Výkonové technológie
Blesková motáž
Trakčný napájací modul
pre železnice
Spoločnosť ABB vyvinula VN vonkajší trakčný napájací modul pre železnice
s označením AT Modul, ktorý je plne zmontovaný a otestovaný vo fabrike.
Je vhodný na rýchlu inštaláciu počas nočných hodín, kedy je preprava
pasažierov po železnici najmenej frekventovaná.
P
ožiadavkou železníc bolo vyvinúť
takú trakčnú napájaciu stanicu,
ktorá by mohla byť postavená
a uvedená do prevádzky počas
noci, aby sa zamedzilo obmedzovaniu
cestujúcich počas dennej prevádzky.
Trakčné napájacie stanice sú rovnomerne rozmiestnené pozdĺž železničnej
trate. Napájajú priamo trakčné vedenia,
cez ktoré sú napájané hnacie vozne –
lokomotívy prostredníctvom zberačov.
Tradičný proces inštalácie takýchto staníc v sebe zahŕňa samotné objednanie prístrojov a zariadení od rôznych dodávateľov
a komplexný proces dodávok na miesto
inštalácie, ktoré často býva vzdialené od
komunikácií alebo na neprístupnom mieste. Pri takomto objednávaní hrozí riziko
nesprávne objednaného (alebo dodaného) prístroja, prípadne riziko omeškania
niektorých prvkov. Následne po dodávke
je nutné každý komponent namontovať
a zapojiť zvlášť, a tak vytvoriť VN rozvodňu.
Po montáži a zapojení všetkých prvkov je
nutné vykonať vzájomné väzby a potrebné
testy jednotlivých prístrojov.
Tento zdĺhavý proces sa rozhodla
švajčiarska železničná spoločnosť SBB
zmeniť a oslovila ABB, aby jej navrhla
riešenie. SBB má 3 000 km elektrifikovaných železničných tratí v rámci Švajčiarska
a celosvetovo patrí medzi špičku železničných osobných dopravcov v presnosti
a dochvíľnosti spojov.
ABB ponúkla riešenie, ktoré je vysoko
flexibilné a môže byť adaptované na akúkoľvek požiadavku na napájanie. Pozostáva z hlavného nosného rámu, na ktorom
sú osadené jednotlivé elektrické prvky.
16
ABB spektrum 1 | 13
1 Moduly AT sa dajú nainštalovať a uviesť do prevádzky už za niekoľko hodín – napríklad cez noc
Jednotlivé prvky sú namontované na spoločnú platformu a otestované vo fabrike.
Použité sú iba overené elektrické prvky
používané pre železničné aplikácie. Sú to
odpojovač, vypínač, rezistor, prístrojový
transformátor prúdu a napätia a miestna
ovládacia skriňa. Riešenie je takmer bezúdržbové a má inovatívny dizajn, ktorý je
možné jednoducho prepravovať v štandardnom ISO kontajneri. AT moduly sú
navrhnuté a dodávané tak, aby bolo možné ich len zapojiť a spustiť do prevádzky.
Sú vo vonkajšom vyhotovení.
Samotné moduly pozostávajú z jednofázového vypínača osadeného na špeciálnom ráme. Ďalej sú moduly vybavené
podľa vyžiadania možnosťou jednoduchého pripojenia VN káblov, PTP, PTN, zvodi-
čov prepätia a odpojovačmi. Hlavné prvky modulov, ako sú vypínač, odpojovač,
PTP a PTN majú potrebné osvedčenia pre
oblasť železničných aplikácií. Všetky prvky
vyhovujú norme EN 50152, ktorá popisuje
napájacie prvky pre železničné aplikácie.
Hlavným prvkom modulov je 1-fázový
vypínač FSK II s hlavnými výhodami:
− − bol vyvinutý a testovaný pre železničné aplikácie v zhode s normou
EN 50152-1,
− − pozostáva z vákuovej vypínacej komory a magnetického pohonu riadeného ovládacou jednotkou, ktorá má
zálohové napájanie z kondenzátorov,
− − tento vypínač je používaný v železničných aplikáciách v rôznych napäťových úrovniach a mnohých krajinách.
Výkonové technológie
2 Modul AT v spustenej polohe sa jednoducho prepravuje – celý sa zmestí do ISO kontajnera
3 a 4 Modul v prevádzkovej polohe (hore)
a zložený v prepravnej polohe (dole)
Prípojnice sú hliníkové vodiče dostatočne dimenzované na prenášanie prúdu
veľkosti 1 250 A. Všetky napájacie obvody na napájanie vzdušných vedení majú
1-fázový vypínač FSK II+.
Prepoj k vzdušnému vedeniu je realizovaný VN káblom s koncovkami. VN kábel
je chránený 1‑fázovým zvodičom prepätia
nainštalovaným priamo na module. Moduly umožňujú pripojenie maximálne jedného
VN kábla na jednu fázu.
Rám modulu pozostáva z hlavného rámu, podstavcov a rámu pre prvky.
Všetky súvisiace komponenty sú upevnené na oceľovom ráme, celé zmontované
a „vydrôtované“ už vo výrobnom závode,
ešte pred dodávkou. AT modul má dve
polohy – hornú a dolnú. V hornej polohe
je modul počas prevádzky, v dolnej počas
prepravy. Po ukončení testovania vo fabrike bude modul daný do dolnej polohy na
základňu, aby mohol byť prevezený ako
jeden kus v ISO kontajneri. Preprava môže
byť realizovaná buď cestnou, alebo železničnou prepravou. Po dodaní na miesto sa
ľahko nainštaluje na už vybudované základy (základová ryha). Rám s prvkami sa
následne vyzdvihne do požadovanej výšky
a znova sa zapoja prepojenia z ovládacej
skrine vypínača a odpojovača.
Konštrukcia prvkov a interné prepoje zostávajú korektne na svojom mieste
bez potreby prepájania. Toto redukuje
čas potrebný na inštaláciu a uvedenie do
prevádzky a zabezpečuje kvalitu dodávky. Všetky neživé kovové časti sú vodivo
pospájané a uzemnené. Všetky prepoje sú
dimenzované na prenesenie maximálneho
skratového prúdu.
Ich kompaktný dizajn poskytuje vynikajúcu integráciu do existujúcej železničnej
infraštruktúry,“ uviedol Pascal Gendre,
projektový manažér SBB.
Výhody pre zákazníka sú:
− − jednoduchá logistika a nízke náklady
za prepravu,
− − zníženie nákladov na montážne
a pripojovacie práce v rozvodni,
− − jednoduchá a rýchla inštalácia
a uvedenie do prevádzky,
− − dobrý dodací termín,
− − zníženie rizika omeškania niektorých
dodávok a chýb, keďže modul príde
ako celok,
− − zníženie celkových nákladov za
projekt a celkového času projektu,
− − markantné zníženie priestorových
nárokov na rozvodňu
a stavebných prác.
Základňa modulu má štyri uzemňovacie body pre napojenie na centrálnu uzemňovaciu sieť. Ovládacia skriňa je nainštalovaná priamo pod príslušným vypínačom.
Prepojovacie káble medzi pólom vypínača
a jeho riadiacou skriňou sú namontované
a otestované už vo výrobnom závode.
Prepojenia na NN obvody sú vyvedené
na svorky v ovládacej skrini vypínača.
Bežné testy sa vykonávajú na každom
jednom vyrobenom kuse prvkov, ako sú
odpojovač, PTP a PTN atď. Následne
sa tieto testy vykonajú aj pre kompletné moduly.
Vonkajšia rozvodňa pozostávajúca
z jedného alebo viacerých AT modulov
zvyšuje spoľahlivosť a bezpečnosť trakčných napájacích staníc. Súčasne eliminuje neefektívnosť v spôsobe objednávania
a dodávok jednotlivých prvkov, čím sa
predchádza zbytočnému predlžovaniu
obmedzenia poskytovania prepravných
služieb pre cestujúcich.
Úspech na seba nenechal dlho čakať.
SBB po odskúšaní modulu bola spokojná
a poslala objednávku na ďalšie moduly.
Toto riešenie našlo uplatnenie aj v južnej
Afrike pre napájanie vysokorýchlostných
vlakov jazdiacich medzi Johannesburgom, Pretóriou a medzinárodným letiskom OR Tambo. Pozdĺž 80 km dlhého
úseku trate je rozmiestnených 5 trakčných napájacích staníc riešených pomocou AT modulov.
„AT moduly pre trakčné napájacie stanice sa veľmi rýchlo inštalujú, bez akéhokoľvek obmedzenia železničnej prepravy. Majú nízku potrebu údržby a VN
komponenty sú spoľahlivé a odskúšané.
ABB riešenie AT modulov je navrhnuté s výnimočnou mierou spoľahlivosti,
zabezpečenia a bezpečnosti na dosiahnutie 99,99 % spoľahlivosti v prevádzke.
Zariadenie musí samozrejme bezchybne
fungovať aj v znečistenom prostredí, musí
vydržať vysokú úroveň seizmických otrasov a takisto mať vysokú mieru výdržného napätia. Toto všetko pri vysokom
rozsahu vonkajších teplôt. Zákazník získava spoľahlivé ABB riešenie, na ktoré sa
môže spoľahnúť.
Miloš Nunvář
0905 654 868
[email protected]
ABB spektrum 1 | 13
17
Výkonové technológie
Kompaktné moduly VVN
Rýchla inštalácia rozvodní
Požiadavka na vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov energie dáva
priestor na budovanie nových elektrární, a tie je potrebné pripojiť
k distribučnej sieti 110 kV. Pripojenie si vyžaduje nielen čas a povolenia
na stavbu samotnej rozvodne, ale aj čas na schválenie pripojenia.
S
poločnosť ABB úspešne vyvinula VVN 145 – 170 kV kompaktné
stanice pre rýchlu inštaláciu
s názvom PASS M0H určené na
rýchlu inštaláciu. Táto aplikácia reaguje
súčasne na dva problémy: prvým je rýchlo
rastúci počet elektrární (bioplynových, obnoviteľných solárnych, malých vodných,
veterných) v posledných rokoch; druhým
je pomalý proces výstavby klasických
rozvodní spôsobený časom potrebným
na samotnú výstavbu klasickej rozvodne
a časom nutným na získanie nevyhnutných schválení pripojenia do siete 110 kV.
VVN sekcia kompaktnej rozvodne je
jednofázovo zapuzdrená s jednosystémovou prípojnicou, vybavená káblovými koncovkami, prípadne vzduchovými priechodkami. Veľkosťou sa celá rozvodňa zmestí
na štandardný kamiónový náves. Tým je
zabezpečená jednoduchá preprava bez
špeciálnych opatrení, ktoré by boli nutné
v prípade potreby zabezpečenia prepravy nadrozmerných nákladov. NN sekcia
(ochrany, riadiaci systém, miestna riadiaca
skriňa VVN poľa) a pomocné prvky rozvodne sú zostavené v prenosnom kontajneri, ktorý sa takisto môže prepravovať na
bežnom type návesu. Samotná rozvodňa
môže byť vyhotovená ako mobilná jednotka tak, že je pevne spojená s mobilným podvozkom. Druhou alternatívou je
vyhotovenie s pevnou pomocnou oceľovou konštrukciou.
Inovatívnosť spočíva v použití VVN
multifunkčných kompaktných modulov
charakteristických kombináciou vlastností
plynom izolovanej zapuzdrenej rozvodne
s klasickou vzduchom izolovanou rozvodňou. Prípojnica a samotné aktívne prvky
poľa sú zapuzdrené a izolované plynom
SF6 a VVN svorky na vzduchových prie18
ABB spektrum 1 | 13
chodkách sú vhodné na pripojenie lanom.
Možné je aj pripojenie káblových koncoviek. Toto umožňuje garantovať rovnakú
funkčnosť rozvodne ako má konvenčná,
len s kompaktnými rozmermi a možnosťou presunu.
PASS M0H je inovatívne
riešenie rozvodne
s minimálnymi rozmermi
a pevnou konštrukciou,
čím spĺňa nevyhnutné
predpoklady na
jednoduchú prepravu.
Pre vyhovujúcu prepravu aj po náročnejších cestách je mobilná stanica upevnená na pomocnej oceľovej konštrukcii
s tlmičmi nárazov.
Aby sa minimalizoval čas inštalácie,
VVN pripojenie môže byť realizované
pomocou XLPE káblových plug-in koncoviek. Toto umožní vyššiu bezpečnosť
na stavbe, keďže sa celkom zaizolujú
živé časti. NN prepoje (signalizácia medzi
VVN komponentmi, ochranami a riadiacim
systémom a medzi pomocnými obvodmi) sú realizované pomocou konektorov.
Vďaka použitiu konektorov sa môže celá
rozvodňa plne zmontovať a otestovať už
vo výrobnom závode, čo vylučuje nutnosť vykonávať montáž a testy po dodaní
rozvodne na miesto. Výrazne sa tak zníži
počet aktivít počas pripájania rozvodne, čo
prinesie zníženie nákladov pri inštalácii.
Vlastnú spotrebu napájajú dva samostatné plynom SF 6 izolované transformátory (TIP) napojené priamo na VVN.
Napätie transformujú priamo z VVN na
NN. Rozvodňa je sebestačná, bez akejkoľvek nutnosti pripojenia sa na miestne
NN alebo VN vedenie.
1 Modul PASS M0H – funkčnosť konvenčnej rozvodne v ľahko presúvateľnom vyhotovení
Výkonové technológie
PASS M0H
V VN
VN
PASS MFM
2 Rozvodňa PASS M0H
3 Rozvodňa s modulmi MFM a PASS M0H
Rozvodňa PASS M0H
je vďaka možnosti
prepravy a rýchlej
inštalácii takisto vhodná
na redukciu výpadkov
v klasických rozvodniach
v prípade renovácie
alebo následkom
rozsiahlej poruchy.
4 Multifunkčný modul PASS MFM obsahuje kompletné VVN, VN sekcie aj výkonový transformátor
Rozvodňa obsahuje aj záložný generátor, ktorý môže byť užitočný ako zdroj elektrickej energie počas inštalačných prác.
Pre vybudovanie rozvodne sú potrebné:
blízkosť 110 kV vedenia, rozmery 20 × 50 m
a vybudovaná uzemňovacia sieť.
Prvou inštaláciou
PASS M0H bolo
pripojenie solárnej
elektrárne
k sieti v Taliansku.
Rozvodňa PASS M0H bola naprojektovaná v spolupráci s talianskou distribučnou spoločnosťou TERNA. Projekt vychádzal z kompaktných modulov PASS M0.
Prvá rozvodňa bola spustená do prevádzky 21. 12. 2010 v Taliansku (Aprilia, Rím)
na pripojenie solárnej elektrárne. Spokojný zákazník krátko nato nainštaloval
ďalšiu takúto rozvodňu na Sicílii (Ucra). Pri
inštalácii sa opäť potvrdilo, že je jednoduchá a rýchla. Následné početné žiadosti
o pripojenie do 110 kV siete viedli distri-
bučnú spoločnosť k inštalácii viacerých
takýchto rozvodní hlavne pre jednoduchosť inštalácie.
V spojitosti s kompaktnou rozvodňou
sa v prípade potreby zvýšenia funkcionality rozvodne môže použiť multifunkčný
modul s označením MFM. Tento modul
obsahuje kompletné VVN, VN sekcie
spolu s výkonovým transformátorom.
Všetky zariadenia sú plne zmontované
a otestované vo výrobnom závode, navrhnuté pre jednoduchý transport pomocou
štandardného kamióna. Moduly MFM sú
jedinečné na trhu a vďaka svojim vlastnostiam sú excelentné pre riešenie trvalých, ale aj dočasných rozvodní, a to tak
distribučných, ako aj pre vyvedenie výkonu z elektrárne. Použitie modulov MFM
umožňuje značnú časovú úsporu a pre
minimálnu potrebu stavebných prác aj
úsporu financií.
Pre moduly MFM je k dispozícii množstvo softvérových a hardvérových aplikácií. Môžu byť vybavené rôznym príslušenstvom, ako sú podvozok pre transport,
vlastný zdvíhací systém, monitorovací
systém alebo diaľkový riadiaci systém
atď. Primárne VVN pripojenie môže byť
realizované káblovými koncovkami alebo
vzduchovými priechodkami.
Vďaka vlastnému zdvíhaciemu systému
nie je potrebný žiadny žeriav pri nakladaní
či vykladaní modulu MFM z kamióna.
Na obrázku 3 je znázornený príklad
inštalácie pre distribučnú sieť alebo pre
vyvedenie výkonu. Pripojenie k V VN
vedeniu je realizované prostredníctvom
modulu rozvodne PASS M0H a následne
je k tomuto modulu pripojený modul MFM.
Oba moduly sú kompletne vybavené svojím chránením a riadiacim systémom.
Modul PASS M0H je osadený do bezpečnej vzdialenosti od portálu VVN linky
a je zapojený sériovo vo vzťahu k linke.
MFM modul zabezpečuje transformáciu napájania VN distribučných vedení.
Takýmto spôsobom môže byť napojené
aj vyvedenie výkonu z malých elektrární
(paroplynové, solárne a i.) do VVN siete.
Miloš Nunvář
0905 654 868
[email protected]
ABB spektrum 1 | 13
19
Robotika
Riadiaci softvér robota
a možnosti vylepšenia
Priemyselné roboty ABB patria už niekoľko desaťročí medzi svetovú špičku
v priemyselnej automatizácii a robotike. V súčasnej dobe, keď robotika
preniká do všetkých odvetví priemyslu, sa na pozadí kvalitnej mechaniky
stáva významnou aj „výbava“ robota.
P
opri existujúcom portfóliu výrobcov a dodávateľov priemyselných robotov a systémov je
veľmi dôležitá efektivita. Najmä
pri programovaní, uvádzaní do prevádzky,
ale tiež pri využívaní priemyselného robota
v produkcii. Vysoký tlak zákazníkov, resp.
používateľov robotov na cenu a rýchlu dodávku zariadení vytvára priestor na využitie
možností, ktoré roboty ABB ponúkajú.
Softvérové nástroje a hardvérová výbava
tvoria širokú paletu možností, ktoré sú dostupné rovnako pre nový, ako aj nasadený
robot ABB.
Samotný robot zložený z jednotlivých
osí do štvor- alebo šesťosového kinematického systému je na trhu samozrejmosťou. Riadiť kinematiku robota obrovskými rýchlosťami takisto nie je v súčasnej
dobe a ponuke na trhu žiaden problém.
20
ABB spektrum 1 | 13
Avšak podstatný prínos pre používateľa
robotov, či už z pohľadu zákazníka alebo
inžiniera, tvorí kvalitné riadenie podporené
širokou škálou softvérových a hardvérových doplnkov.
Všetky priemyselné roboty ABB majú
v súčasnosti spoločný riadiaci systém
označený IRC5. Toto riadenie v spojení
s robotom ABB už v základnej výbave
ponúka používateľovi funkčný, plne programovateľný robotický systém. Programové
rozhranie je vytvorené vlastným programovacím jazykom RAPID, ktorý je do riadenia
robotov predinštalovaný vždy v najaktuál­
nejšej verzii. Rozširujúce voliteľné možnosti tohto softvéru umožňujú zjednodušiť
programovanie, a to najmä v aplikáciách,
ktoré sú typické pre roboty. Ide najmä
o také aplikácie, ako sú nanášanie lepidiel a tesnení, obsluha lisov a podobne.
Robotika
Softvérové voliteľné rozšírenia
Základným softvérovým rozšírením je
balík Multifunction. Tento v sebe obsahuje štyri softvérové voľby, ktoré riadenie
rozširujú o funkčné a používateľmi veľmi
často používané možnosti. Sú to: World
Zones, Path Recovery, Flexpendant Interface, Multitasking.
− − World Zones uľahčuje
programovanie výstupov robota,
informujúcich väčšinou nadradený
riadiaci systém o polohách robota.
Ide najmä o informáciu, že robot
sa nachádza v osovo definovanej
polohe, alebo že sa robot nachádza
vo sféricky, kubicky alebo cylindricky
definovanej zóne.
− − Path Recovery je užitočné rozšírenie
pri spracovaní chýb. Vytvára možnosť
ukladať všetky informácie (ako napr.
dráha a pozícia) a v prípade výskytu
chyby presunúť robot automaticky do
servisnej zóny. Po vykonaní nutného
servisného úkonu, vrátiť robot späť
do exaktnej pozície vrátane všetkých
systémových dát a pokračovať
v procese.
− − Flexpendant Interface umožňuje
programátorovi, prostredníctvom
programovacieho softvéru s prémiovou licenciou, vytvárať používateľské
obrazovky tzv. HMI. Tieto sú buď
automaticky, alebo vyvolaním z menu
zobrazené na ovládacom paneli
robota. Do obrazoviek je možné
vkladať ovládacie tlačidlá, zobrazovať
stavy robota, vstupov a výstupov
a pod., ktoré sú dôležité pre servis
a údržbu. Veľkou výhodou je zobrazenie rôznych výrobných informácií, ako sú štatistiky a grafy. Toto
zjednodušuje prácu programátora pri
vytváraní robotizovaného pracoviska,
odbúrava nutnosť použiť ďalší systém pre riadenie, ovládanie a zobrazovanie. Používateľovi zjednodušuje
prácu, sprehľadňuje servisné úkony
a zobrazuje dôležité informácie
a požiadavky systému.
− − Multitasking dopĺňa paralelné úlohy,
čím za určitých podmienok riadiaci
systém robota nahrádza nadradené
riadenie PLC. V paralelných úlohách
je možné riadiť periférie robota,
ovládať zariadenia, s ktorými
robot priamo spolupracuje (ako sú
napríklad dopravníky a podobne)
a vytvárať rôzne ďalšie úlohy
dôležité pre funkčnosť celého
robotizovaného pracoviska.
1 Opcie pre paletizačné a baliace linky
2 Opcia PickMaster 3 pre Pick&Place aplikácie
3 Verzie RobotWare ako PlastikWare,
BendWare a ďalšie
4 Opcia flexpendant interface
pre užívateľské obrazovky
Ďalšie voliteľné rozšírenia
Ďalšie rozširujúce možnosti softvéru,
ktoré roboty ABB ponúkajú, sú veľmi
užitočné najmä pre špecifické použitie
robota. Voliteľné doplnky sú rozdelené
do skupín, ako sú pohybové funkcie,
komunikácia, inžinierske nástroje a aplikačné opcie.
−− Pohybové funkcie umožňujú zvýšiť
presnosť polohovania, koordinovať
pohyb viacerých robotov, vykonávať
trajektóriu na pohybujúcom sa
dopravníku, sledovať prípadnú kolíziu
robota a mnoho ďalších možností.
−− Komunikačné rozšírenia slúžia
na vytváranie komunikácie robota
s perifériami prostredníctvom
najpoužívanejších komunikačných
rozhraní využívaných vo svete.
Taktiež umožňujú programátorovi
vytvárať programové prerušenia
na základe udalostí na
komunikačnom rozhraní.
−− Inžinierske nástroje uľahčujú
programátorom vytváranie programov
a trajektórií citlivých na kontinuálnosť
alebo vykonávanie viacerých akcií
v špecifickej pozícii robota. Týka sa
najmä aplikácií pri zváraní, rezaní,
meraní a podobne.
−− Aplikačné rozšírenia sú užitočné
najmä pre štandardné použitia,
ako je napríklad zváranie. Tieto
rozšírenia zahŕňajú aj hardvérové
doplnky, pre ktoré je vytvorená
softvérová podpora, takže používateľ
už nemusí obetovať hodiny času na
programovanie riadiaceho softvéru
k hardvérovému doplnku.
Ústretovosť predovšetkým
Programovanie robotov ABB nebolo
nikdy zložité – či už pre skúsených programátorov alebo operátorov vo výrobe. Intuitívne rozloženie a ergonómia ovládacej jednotky robota prispievajú k jednoduchosti
ovládania robota a programovania. Avšak
napriek tomu je potrebné stráviť niekoľko
hodín pri vytváraní aplikácie robota. Využívaním správnych funkcií softvéru sa počet
strávených hodín rapídne znižuje a vytvára sa komfort pre používateľa. Zložením
jednotlivých funkcií a voliteľných rozšírení
do celku vzniká silný a stabilný robotický
systém, ktorý dokáže naprogramovať aj
menej skúsený programátor.
Marian Kováčik
0905 287 498
[email protected]
ABB spektrum 1 | 13
21
Robotika
Praktická pomôcka k robotu
Navijak kábla mobilnej
ovládacej jednotky
Cieľom údržby je mať funkčné
pracovisko, na ktorom sa deje čo
možno najmenej nepredvídaných
udalostí. Všetko má mať svoje
miesto, ale predovšetkým to platí
pre pohyblivé časti.
M
obilná ovládacia jednotka
je dôležitou súčasťou zariadenia, ktorá je spojená
s ovládacou skriňou káblom
s minimálnou dĺžkou 10 metrov. Zmotávanie 10-metrového kábla bežne nie je veľký
problém, ale v niektorých prípadoch sa
na to zabúda. Prípadne sa prejaví jedna
zo známych vlastností človeka – lenivosť.
Zanedbanie takej jednoduchej činnosti môže mať za následok zbytočné
komplikácie. Poškodenie ovládacej jednotky zapríčiní odstávku výroby a vyžiada
si náklady na opravu. Aj keď farba kábla je výstražne červená, nezabraňuje to
zakopnutiu či prípadnému pádu ovládacej
jednotky. Prejdenie kábla vysokozdvižným
vozíkom tiež nie je ojedinelé. V lepšom
prípade sa poškodí „len“ kábel, avšak rozseknuté vodiče pod napájaním môžu spôsobiť skrat, ktorý poškodí internú dosku
v ovládacej jednotke.
Samonavíjací kábel už nebude prekážať
22
ABB spektrum 1 | 13
Oprava jednotky následne predstavuje väčšie nečakané náklady. Nehovoriac
o možnosti úrazu pádom obsluhy. Kto by
sa nechcel vyhnúť takýmto situáciám?
Na predĺženie životnosti dielu by sme tiež
nemali zabúdať.
ABB ponúka riešenie – navijak kábla
mobilnej ovládacej jednotky
ATPReel je káblový bubon s pružinou,
ktorý sa dá využiť pre všetky mobilné ovládacie jednotky ABB od systémov S4C+
po najnovší typ riadiaceho systému IRC5.
S automatickým navíjacím systémom sa
pracovný priestor ľahko udržiava prehľadný a bezpečný.
Vďaka automatickému navíjaniu kábla sa znižuje možnosť poškodenia, pádu
ovládacej jednotky alebo zakopnutia
o kábel a súčasne bude zaistená aj bezpečnosť pracovného priestoru. ATPReel
bol vyvíjaný a testovaný tak, aby sa minimalizovalo elektrické rušenie v kábli a eliminovala strata signálu.
Dĺžka kábla v pracovnom priestore už
nebude zbytočne veľká a po ukončení
používania sa kábel vnútri bubna vďaka
pružinám automaticky navinie.
Zoltán Virágh
0918 685 474
[email protected]
ATPReel
Vlastnosti a výhody
−− konštrukčné prvky sú vyrobené
z plastového nárazuvzdorného materiálu
−− kompatibilita s ovládacími jednotkami
TPU2, GTPU 1/2, SxTPU3
−− mimoriadne flexibilný polyuretánový
kábel s čiernou linkou pre kontrolu
zamotania alebo poškodenia, odolný
proti oderu, olejom a chladiacim
kvapalinám, ohňovzdorný
−− zariadenie pre zastavenie kábla na
každých 50 cm
−− oceľová konzola na upevnenie
umožňuje rotáciu
−− pružná návratka s vysokou odolnosťou
−− najlepšie riešenie pre skutočnú
bezpečnosť
−− kábel zostane čistý a chránený pred
náhodným poškodením
−− štandardná dĺžka 10 m,
navyše fixných 2,5 m
−− uzemňovací kontakt
−− vyhovuje normám: UNI EN ISO 13849-1 e 2,
CEI22 EN 60204-1, UNI EN ISO 10218-1,
EN 61242‑A1
Ďalšie voliteľné doplnky
−− nadstavec na čistenie kábla od nečistôt
a oleja počas navíjania,
−− zvýšenie stupňa krytia pre ochranu proti
vode a oleju,
−− vnútorné tienenie proti zvýšenému
elektromagnetickému poľu,
−− vnútorný kábel v dĺžke 15 a 25 m.
Viac informácií o ponuke ATPReel na:
[email protected]
Zahraničný zápisník
ABB Slovensko vo svete
Predĺžený pobyt v Čile
M
oja služobná cesta smerovala
tentoraz do Čile, krajiny na západe Južnej Ameriky, v tomto
čase zaliatej slnkom. Účelom
cesty bola inštalácia a odskúšanie dvoch
vypínačov (ich uvedenie do prevádzky),
z ktorých jeden sa nachádzal na 220 kV
rozvodni a druhý na 550 kV rozvodni. Ide
o rozvodne prenosovej sústavy čilskej
spoločnosti Transelec, pričom projekt zastrešuje kórejská spoločnosť HYOSUNG.
Čakala ma dlhá a únavná cesta, začínajúca letom z Košíc, pokračujúc prestupmi v Prahe, Paríži a Santiagu, končiac
v meste Concepción na juhu Čile. Cesta
trvala celkovo 30 hodín a najdlhší let bol
trinásťhodinový z Paríža do Santiaga. Po
pristátí a vystúpení z lietadla v Concepción ma ovalila vlna horúceho vzduchu
vyhriateho slnkom. Privítalo ma leto! Treba
podotknúť, že som odchádzal zo zimného
ročného obdobia, kde bolo -3 °C a prišiel
som do leta s +36 °C. Na letisku ma čakal
pracovník miestnej montážnej firmy, s ktorým som smeroval na rozvodňu vzdialenú
2 hodiny cesty autom. Pred nástupom do
práce som musel absolvovať preventívnu
prehliadku (tlak, zrak, odber krvi...), čo je
štandardný bezpečnostný postup pre prácu v Čile. Naozaj ma to prekvapilo, keďže
som sa s tým v inej krajine ešte nestretol.
Našťastie môj zdravotný stav bol v poriadku, tak sa mohlo začať s prácou, hoci nás
to jeden deň zdržalo.
Počas prác boli so mnou čilskí montážni pracovníci a pod mojím odborným
dohľadom vykonávali rôzne montážne práce. Malým problémom bola komunikácia,
keďže vôbec nevedeli anglicky a niektoré
pokyny ostávali „visieť vo vzduchu“.
K dispozícii bol síce miestny tlmočník,
ale žiaľ nie počas celej pracovnej doby,
takže to spôsobovalo značné zdržanie
montážnych prác. Takýmto systémom
prebiehali práce „ako v lete na saniach“.
Ďalším faktorom zdržiavania bol miestny
štýl prístupu k práci – dvaja robia, traja
pozerajú. Pred akou­koľvek činnosťou bolo
potrebné zabezpečiť: dohliadajúceho bezpečnostného technika, zdravotnú službu
s pristavenou sanitkou, minimálne dvoch
inšpektorov od zákazníka, osobné výstroje, zábradlia, lešenia... Množstvo aktivít
„nevyhnutných“ pre danú prácu. A práve
preto sa môj pobyt predĺžil na dvojnásobok pôvodne plánovaného času a zároveň
sa zvýšili aj náklady v neprospech firmy
zodpovednej za projekt.
Aj Kórejčania sa museli vyrovnať s týmto
pracovným systémom, keďže ich pracovná morálka je aktívna, so systematickým
prístupom k práci. Často bolo potrebné
na prácu zabezpečiť lešenie, rebrík, vysokozdvižný vozík či žeriav. Operatívny prístup však nebol silnou stránkou montážnej firmy, trvalo niekedy aj pár hodín, kým
priviezli potrebné stroje. Na druhej strane
boli veľmi priateľskí a pohostinní.
Keďže som bol ubytovaný v malom
vidieckom hoteli, mal som možnosť vidieť
skutočnú kultúru a život čilských vidiečanov. Nachádzali sme sa v oblasti, kde
dochádza k občasným zemetraseniam,
takže príbytky obyvateľov boli veľmi jednoduché drevené nízkopodlažné chatrče.
Vyzeralo to dosť chudobne a spustošene. K tomuto dojmu prispievali aj všade
sa potulujúce psy. Okolie dediny lemovali
rozsiahle lesy a ďaleko v pozadí sa rozprestierali vysoké pohoria Ánd. Takisto typické
boli vinice a pastviny s dobytkom a koňmi,
ale aj časté nočné sirény ohlasujúce požiar.
Môžem iba podotknúť, že miestami som
mal pocit, že sa nachádzam v malom westernovom mestečku z dávnej minulosti.
Prácu som ukončil po 10 pracovných
dňoch (víkendy sa nepracovalo). Takýto
rozsah prác by v našich podmienkach bol
hotový za 6 až 7 pracovných dní, avšak pri
plánovaní činností v krajinách Ameriky je
potrebné plán predĺžiť vzhľadom na miestne, pracovné a bezpečnostné postupy.
Tento systém navyšuje cenu práce, a tým
aj celkové náklady...
Juraj Mihalič
0915 724 627
[email protected]
ABB spektrum 1 | 13
23
Vyberáme z ABB Review
Nový rozmer
spolupráce
Ako sa hovorí, jedenkrát vidieť je viac ako stokrát
počuť. Vizuálna reprezentácia umožňuje zobrazovanie
priamo dostupných údajov a pomáha presne označiť
trendy a vzájomné súvislosti. Keď sa pri vzájomných
rozhovoroch stretnú manažéri prevádzky či operátori,
aby vyriešili vzniknuté problémy či riešili bežné úlohy,
bude grafická prezentácia trendov, požiadaviek
a slabých miest základom určenia priorít a zásahov.
Ako dokážu prezentačné nástroje, ktorých nástup
môžeme sledovať už v dnešnej dobe, pomôcť týmto
pracovníkom pri rozhodovaní?
24
ABB spektrum 1 | 13
S
poločnosť ABB verí, že takýto
nástroj dokáže automaticky
zbierať údaje z rôznych zdrojov
v prevádzke, intuitívnym spôsobom prezentovať kľúčové ukazovatele
výkonnosti (KPI), a to spolu so zobrazením
prevádzkových údajov v reálnom čase
a zároveň bude schopný ukázať aj veľmi
presné a detailné informácie. Takýto nástroj bude zároveň umožňovať pridávanie
popisov, poznámok či náčrtov, čo ešte
viac podporí celý proces rozhodovania
zodpovedných pracovníkov. Namiesto
myši a klávesnice bude nástroj využívať
dizajn a štýl práce inteligentného mobilného telefónu s viacnásobnou dotykovou
obrazovkou a intuitívnou 3D navigáciou.
Vo švédskej spoločnosti SCA so sídlom
v meste Obbola, ktorá je výrobcom celulózy a papiera, je takýto nástroj už dnes
realitou. Je výsledkom spoločného vývoja ABB a Interactive Institute so sídlom
v švédskom meste Umea.
Výraz „byť na spoločnej strane“ často
označuje stav, keď viac jednotlivcov spoločne pracuje na dosiahnutí spoločného
cieľa. Avšak tento výraz môže mať aj
Vyberáme z ABB Review
1 Nástroj pre spoluprácu beží aj na Apple iPad
2 Zobrazenie prevádzky v 3D. Bližší náhľad umožňuje zobrazenie detailnejších informácií
doslovný význam. Je zaujímavé, že ešte
stále sú obrázky veľmi dôležité a „byť na
jednej strane“ nemusí byť len metafora.
Moderné miestnosti na organizovanie
spoločných mítingov sa čoraz viac zameriavajú na využívanie jednej fyzickej „strany“, čo môže byť tabuľa, stojan s veľkým
papierom na popis či plátno s dataprojektorom.
Až keď sa účastníci nejakého mítingu
môžu spoločne pozerať na rovnaké údaje,
dokážu ich správne a jednotne interpretovať a vyvodzovať nejaké závery. Avšak
výsledný konsenzus má len takú hodnotu, ako presné sú údaje, z ktorých sa
pri jeho tvorbe vychádzalo. Zber údajov
v rámci výrobného podniku na ich použitie
v prezentačných materiáloch je ešte stále
manuálny proces a údaje prezentované
na mítingu sa obmedzujú len na tie, ktoré boli zozbierané pred jeho začiatkom.
Potom je, samozrejme, ťažké zavŕtať sa
hlbšie do konkrétnych detailov, keď treba nájsť skutočnú príčinu nejakého stavu.
Navyše údaje sú v čase prezentácie na
mítingu často neaktuálne a navyše vďaka chybovosti človeka nemusia byť ani
celkom presné. To potom vedie k nedorozumeniam, nesprávnemu pochopeniu
a nepresnému plánovaniu.
Manažéri výrobných prevádzok sa
stretávajú v pravidelných intervaloch,
aby diskutovali o vzniknutých situáciách
a úlohách, ktoré musia vykonať. Témami
diskusie môžu byť napríklad reakcie na
vývoj v oblastiach, ako sú pokrytie zákaziek odberateľov, dostupnosť vstupného
materiálu a odstávka zariadení. Takmer
denne sa stretávajú aj operátori a ostatní
pracovníci, aby sa vzájomne informovali o ďalšom postupe (zvyčajne vždy na
začiatku zmeny). Údaje a trendy prezentované na mítingoch možno získať
z rôznych zdrojov, napr. zo systému na
správu skladových zásob, z procesov,
reportov zamestnancov, vývoja v oblasti cien energií a materiálov, z rozhodnutí
vyššieho manažmentu, prípadne zo všeobecnejších zdrojov, ako je predpoveď
počasia a pod. Aby všetky tieto údaje boli
použiteľné, treba ich skompilovať a odprezentovať. Takýto proces však vyžaduje
množstvo manuálnych krokov, pri ktorých
možno spraviť niekoľko chýb. Manuálny
Systém možno prepojiť
s rôznymi zdrojmi
údajov vrátane prenosu
prevádzkových údajov
v reálnom čase, a to buď
s riadiacim systémom
800xA spoločnosti ABB,
alebo so zariadeniami
tretích strán, ako je napr.
softvér pre financie či
skladové zásoby (SAP).
ABB spektrum 1 | 13
25
Vyberáme z ABB Review
3 Ešte detailnejší pohľad. Rozhodnutia možno robiť aj na základe
historických trendov
Manuálny proces
takisto predstavuje
oneskorenie z toho
pohľadu, že sledované
údaje už viac nemusia
byť aktuálne.
4 Funkcia popisovacej tabule umožňuje pridávať popisky, poznámkové
prilepovacie papieriky či náčrty
proces takisto predstavuje oneskorenie
z toho pohľadu, že sledované údaje už
viac nemusia byť aktuálne.
Z hľadiska teórie riadenia je známe, že
ak má systém správne reagovať, potrebujú riadiace slučky získavať údaje tak
včasne, ako je to len možné. Oneskorenie
je z tohto pohľadu podstatne kritickejšie
pre vnútorné riadiace slučky prevádzkového regulátora ako pre míting vrchného manažmentu, avšak základný princíp
je rovnaký.
Sledovanie dynamicky sa meniacich
údajov v reálnom čase umožňuje účastníkom mítingu dostať sa k reálnym procesom veľmi blízko. Čo je ešte dôležitejšie,
automatický zber znamená oveľa viac
detailných informácií z najnižšej úrovne,
čo umožňuje okamžitú analýzu príčin určitých stavov.
Od konceptu po realitu
V spolupráci s Interactive Institute of
Umea vyvinula spoločnosť ABB s podporou programu ProcessIT Innovations
koncept nástroja, ktorý je v súčasnosti nasadený v závode SCA zameranom
na výrobu celulózy a papiera a ktorý sa
nachádza vo švédskom meste Obbola.
Inštalácia sa vykonala v mítingovej miestnosti, kde nahradilo tradičné dataprojektorové plátno popisovaciu tabuľu. Nástroj
odľahčil zamestnancov od vykonávania
manuálneho zberu údajov. Navyše displej zobrazovacieho nástroja je intuitívne
rozhranie a „okno“ do prevádzky, kde je
skombinovaný manažérsky podnikový
systém s dotykovou technológiou známou
z inteligentných mobilných telefónov.
26
ABB spektrum 1 | 13
Nový systém možno prepojiť s rôznymi
zdrojmi údajov vrátane prenosu prevádzkových údajov v reálnom čase, a to buď
s riadiacim automatizačným systémom
800xA spoločnosti ABB, alebo so zariadeniami tretích strán, ako je napr. softvér
pre financie či skladové zásoby (SAP).
Neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by sa
tento systém nedal prispôsobiť na získavanie údajov z množstva iných zdrojov,
ako sú riadiace systémy a k nim pripojené
zariadenia od rôznych výrobcov.
Funkcionalita systému nie je z hľadiska zberu údajov uzavretá. Zobrazovacia
jednotka je v podstate veľká dotyková
obrazovka, niečo ako veľký tablet. Celú
prevádzku zobrazuje v 3D spolu s jej kľúčovými ukazovateľmi výkonu (KPI) (obr. 2).
Prevádzka zobrazuje 3D model aktuálnych
budov a zariadení. Používaním funkcie
intuitívnych dotykov a viacnásobných
dotykov známych z mobilných telefónov
a tabletov možno zobrazovaný model
otáčať tak, aby sa niektoré časti dostali
do popredia a potom ich zväčšovať, čo
umožní zobraziť detailnejšie údaje. Používateľ môže prepínať medzi KPI na úrovni prevádzky do KP na nižších úrovniach
a ešte ďalej k jednotlivým prevádzkovým
premenným (obr. 2).
KPI a premenné možno zobrazovať
v rôznych formátoch, od jednoduchých
číselných vyjadrení až po historické trendy
(obr. 3). Farebné odlíšenie údajov navyše používateľa upozorňuje na tie veličiny,
ktorým treba venovať nejakú pozornosť.
KPI, ktoré klesli pod vopred zadefinovanú
hranicu, upozornia na seba zmenou farby zo zelenej na žltú. Ak takýto negatívny
Vyberáme z ABB Review
V rámci aktuálnej
inštalácie v podniku SCA
boli využité najnovšie
vývojárske technológie
známe z priemyslu
počítačových hier, ktorý
má najväčšie skúsenosti
s využívaním 3D
technológií.
5 Nástroj zaručuje dostupnosť aktuálnych údajov v reálnom čase
na mítingoch pracovníkov prevádzky
vývoj pri KPI pokračuje, zmení sa farba na
červenú. Príkladom takéhoto stavu môže
byť nárast objemu odpadu/nepodarkov,
čo môže spôsobovať zlé nastavenie hierarchicky nižšie postavených procesov.
Nástroj podstatne zjednodušuje intuitívne sledovanie reťazca efektov týkajúcich
sa problematických KPI až po ich pravú
príčinu, ktorá môže byť v úplne inej časti
procesu. Nástroje na zobrazovanie trendov pomáhajú rozlišovať medzi náhodnými fluktuáciami a vážnym zaostávaním výkonu a umožňujú tak účastníkom
mítingu rozhodovať, do ktorých vecí sa
treba pustiť neodkladne. Medzi premennými získanými priamo z procesu možno
hodnoty získané z iných vstupov zobraziť
podobným spôsobom. Jednou z metrík,
ktorá je pre SCA dôležitá, je motivácia
zamestnancov (ktorú spoločnosť pravidelne monitoruje) zaradená medzi KPI
a zobrazovaná na displeji.
Až keď sa účastníci
mítingu môžu
pozerať na rovnaké
údaje, dokážu ich
správne a jednotne
interpretovať
a vyvodzovať závery.
Okrem živých údajov môžu účastníci
mítingu pridávať poznámky k jednotlivým
zobrazovaným prvkom prostredníctvom
virtuálnych prilepovacích poznámkových
papierikov (obr. 4). Tie zostanú prilepené k zobrazenému prvku a nie k nejakej
pozícii na obrazovke. To umožňuje robiť
poznámky individuálne pre jednotlivé
zariadenia. Ak tieto poznámky už viac nie
sú potrebné, možno ich odstrániť jednoduchým a intuitívnym prejdením prsta.
Podobne možno obrazovku použiť aj na
dopisovanie poznámok a náčrtkov rukou
podobne, ako sa to robí na popisovaciu tabuľu. V procese návrhu konceptu
nástroja boli svetlom na konci tunela skúsenosti používateľov. Implementácia každej funkcionality bola striktne preverená,
aby bola istota, že neznižuje jednoduchosť
alebo komfort používania aplikácie.
Výskumníci dokázali, že prostredníctvom metód študujúcich správanie používateľov, ktoré sú v súlade s metodológiou
vývoja nástroja zameranej na používateľa,
je navrhnutý nástroj intuitívnym a pôsobivým používateľským rozhraním.
koncept možno na takejto úrovni vytvoriť.
Dôležitým prínosom tohto vývoja je skutočnosť, že nástroj umožňuje skúmanie
jeho silných aj slabých stránok. Tak možno lepšie pochopiť jeho fungovanie, čo je
veľkou devízou pri vývoji tohto nástroja
v budúcnosti.
Nástroj je užitočným rozšírením riadiaceho automatizačného systému 800xA
a prináša prepojenie funkcionality doteraz
dostupnej na úrovni pracoviska operátora
s úrovňami na spoluprácu a manažment
a zároveň prepojenie ďalších údajových
zdrojov, ako napr. SAP. Avšak nie je
dôvod, aby takýto nástroj nemohol byť
použitý aj pre iné riadiace systémy alebo aby nemohol integrovať ďalšie zdroje
informácií. Nástroj vďaka presným údajom
v reálnom čase a schopnosti odhaliť vzájomné súvislosti a príčiny umožňuje kompetentným pracovníkom robiť tie najlepšie
rozhodnutia (obr. 5).
Nasadenie
V rámci aktuálnej inštalácie v podniku SCA boli využité najnovšie vývojárske
technológie známe z priemyslu počítačových hier, ktorý má najväčšie skúsenosti
s využívaním 3D technológií. Je to úloha
pre tím vývojárov hľadať účinné technológie z iných oblastí, ktoré by bolo možné
využiť v budúcnosti pri vývoji produktov.
Vo výskumnom laboratóriu spoločnosti
ABB už výskumníci pracujú na novej verzii, ktorú bude možné spúšťať aj na Apple
iPad (obr. 1).
Stav prevádzky zobrazenej v 3D
a platforma na spoluprácu nie je zatiaľ
dotiahnutá. Zatiaľ je to v stave, že takýto
Martin Olausson
Magnus Larsson
Fredrik Alfredsson
ABB Corporate Research
Vasteras, Sweden
[email protected]
[email protected]
ABB spektrum 1 | 13
27
Očami zákazníkov
„Záleží nám na
dobrom mene firmy“
Firma Kopún a spol., s.r.o., so sídlom v Hôrke nad Váhom má za sebou
dlhoročné pôsobenie v elektroinštalačnom odvetví a obchodnej činnosti.
Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na vývoji, výrobe a predaji, sa spoločne
usilujú o maximálnu spokojnosť zákazníkov. Tri firemné predajne – v Novom
Meste nad Váhom, Trnave a Hôrke nad Váhom – sú pripravené uspokojiť
potreby montážnych firiem aj súkromníkov. V súčasnosti ponúkaný sortiment
obsahuje širokú paletu elektroinštalačného materiálu pre byty, rodinné domy
a priemysel v tej najlepšej kvalite.
Z
akladateľ firmy Vladimír Kopún, vyučený elektromontér
rozvodných zariadení, akoby
čakal na možnosť samostatne
podnikať, lebo sa chytil príležitosti od
samého počiatku. Už v máji 1990 začal
s montážami elektroinštalácií, čo neskôr
rozšíril o výrobu rozvádzačov. Hneď
v prvom období mala firma šťastie na
niekoľko väčších zákaziek s renomovanými firmami (Henkel, Coca Cola, Werner
Consult), kde sa stretli jednak s novými
materiálmi, jednak získali prax s modernými technológiami. Potom akosi prirodzene sa k tomu pridružil maloobchodný
a neskôr veľkoobchodný predaj elektroinštalačného materiálu. Pán Kopún do
firmy postupom rokov investoval a rozširoval aj počet pracovných príležitostí,
čo je takisto pomoc pre zamestnanosť
v obci aj regióne – dnes vo firme pracuje
okolo 45 ľudí.
28
ABB spektrum 1 | 13
Produkty pre nízke napätie od spoločnosti ABB boli v portfóliu predajní Kopún
a spol. prakticky od začiatku a stále sú
neprehliadnuteľné. Vlani sa rozbehla spolupráca aj v ďalšej oblasti – ABB dodáva
pre firmu rozvádzačové skrine, do ktorých
sa montujú prístroje. Kopún a spol. vyrába
na zákazku všetky druhy rozvádzačov –
od bytových až po tie najzložitejšie priemyselné, riadené počítačmi.
Pri našej návšteve v montážnej dielni v Hôrke nad Váhom, kde pracujú na
objednávkach trvalo traja strojní zámočníci
a dvaja elektrikári, nám Vladimír Kopún
odpovedal aj na ďalšie otázky:
Ako došlo k spolupráci s ABB?
Najprv sme začali s vypínačmi, teda
so sortimentom pre bytovú výstavbu
a domácnosti. Tie máme v našich predajniach už roky. A skrine ABB pre rozvádzače odoberáme len krátko, ponúkol ich vlani pán Silla z ABB... Zatiaľ v obchodných
dodávkach funguje istá zotrvačnosť, ktorú
nemožno ovplyvniť, ale predpokladám,
že po skriniach by sme sa s ABB mohli
dohodnúť aj na ďalšej výbave pre rozvádzače – svorky a podobne. Žiaľ, kľúčovým
diktátom dnešného trhu je cena – na nej
stojí a padá každý obchod.
Je ABB schopná konkurovať v cenách?
V niektorých produktoch je to veľmi
dobré! A to dnes situáciu na trhu sťažujú lacné ázijské výrobky... Osobne ich
nemám rád, pretože sa môže stať, že
zlyhá nejaká výrobná séria a môže dôjsť
k havárii či úrazu.
Takže v kvalite ste s ABB spokojný?
ABB má veľmi kvalitné výrobky, je to
skutočne značka s garanciou kvality. Ja
mám akurát problém konkurovať potom
výslednou cenou tak, aby som skĺbil kvalitu s bezpečnosťou. Niektoré firmy totiž
predávajú za ceny nižšie ako nákup materiálu... Hotoví kúzelníci!
A vy sa staráte o to, aby ste si kredit
firmy – aj z hľadiska bezpečnosti –
udržali?
Pravdaže, záleží mi na dobrom mene
firmy. Všetkých starších montérov mám
špičkových a tí vedú ku kvalite i mladších.
Teda tých, ktorí sú ešte ochotní túto prácu
robiť, lebo mnohí radšej idú robiť niečo
iné – hoci sú vyučení v elektroodbore...
Vlastne „zaučení“, pretože vyučení sú
teoreticky, ale prakticky je to skoro nula!
V školstve je katastrofa...
Už sa nepraxuje ako voľakedy?
Teraz je prax iba symbolická. Za mojich
čias sme chodili týždeň do školy a týždeň
praxovali. Učňovské strediská neboli a ja
som na praxi vystriedal všetky montérske
partie v Novom Meste – od každej som
niečo pochytil, odkukal dobré veci, všetko
na stavbách a v teréne! Na konci školského roka som mal tri mesiace praxe, plus
mesiac cez prázdniny.
Podľa Vladimíra Kopúna dnes na
domácom trhu rozhodujú známosti
a cena, kvalita je až na druhom mieste.
Napriek tomu sa s firmou snaží byť konkurencieschopný v cene, ale aj udržať
svoju vysokú kvalitu. „Nepôjdem predsa
sám proti sebe – aby som spravil nejaký
nepodarok,“ hovorí pán Kopún.
A my želáme úspech firme samotnej,
ale aj rozbiehajúcej sa spolupráci v dodávkach ABB na výrobu rozvádzačov v spoločnosti Kopún a spol.!
Očami zákazníkov
„Služba navyše,
často nezaplatiteľná“
Firma MVM rozvádzače, s.r.o., sa od roku 2007 venuje výrobe elektrických
rozvádzačov a doteraz ich vyprodukovala okolo tritisíc. Priestorná montážna
hala na predmestí Šamorína má 440 metrov štvorcových, stojí na firemnom
pozemku a slúži už druhý rok. Terajších sedem stálych zamestnancov počas
väčších zákaziek dopĺňajú na potrebný čas ďalší živnostníci, napríklad vlani
tu pracovalo 13 ľudí takmer počas celého roka.
K
onateľ spoločnosti Robert Mery
pôsobil predtým ako obchodník
v oblasti elektroinštalačného
materiálu a denne prichádzal
do styku s výrobcami rozvádzačov, projektantmi a užívateľmi tohto sortimentu.
Pozorne počúval ich názory a postrehy, vnímal ich potreby, pozoroval, čo sa im
páči a čo nepáči. „Niekde tam sú počiatky
myšlienky – skúsme robiť rozvádzače tak,
ako si to odberatelia-klienti žiadajú, vyskúšajme sami urobiť niečo, čo tu ešte
nebolo,“ povedal mi pán Mery o motívoch
založenia spoločnosti MVM rozvádzače.
A pokračoval: „Preto sme sa do toho pustili a úplne z ničoho sme vybudovali to,
čo tu dneska máme. Chcel som vytvoriť
firmu rodinnú duchom. Aby všetci moji
pracovníci cítili, že firma je aj ich. Toto nie
je len bežné zamestnanie, ale ľudia sem
chodia s radosťou a osobne vnímajú a cítia
každú situáciu vo firme na vlastnej koži.“
Máte recept na udržanie pracovníkov?
Ak chcete niečo robiť inak, musia sa
s tým ľudia stotožniť a uveriť, že smer, ktorý
ste si predsavzali, je správny a že to chcú
tiež. Dnes je obrovský problém nájsť ľudí,
ktorí chcú naozaj pracovať. Podľa môjho
názoru na Slovensku nie je nezamestnanosť, na Slovensku je len málo pracovných
miest... Nikto nehľadá prácu, každý hľadá
len zamestnanie – a v tom je podstatný rozdiel. Ak máte pracovníka, ktorý bude len
chodiť do práce a nič osobné neprinesie,
nemôže sa firma vyvíjať. Naopak, ak máte
zamestnanca, ktorý má vlastné použiteľné nápady, aby firma mohla rásť, tak „ste
vyhrali prvú cenu v športke“!
Vy máte takých ľudí?
Ja mám takých ľudí všetkých. Výber trval
dlho, kým sme obsadili všetky posty.
Ako vychádzate v ústrety zákazníkovi?
Takmer vo všetkých objednávkach
minimálne tretina výbavy rozvádzača
chýba, nie je navrhnutá. Nuž musíme
rozvádzač v prvom rade vymyslieť, aby
to fungovalo, potom ho nakresliť a ešte
vyrobiť. To je nespočetné množstvo telefonátov s projektantom aj s dodávateľom.
Snažíme sa robiť veci pre klienta, nie pre
nás. Lebo poskladať rozvádzač na stole
je veľmi jednoduché, ale robiť v ňom niekde na stavbe je už zložitejšie, preto do
poslednej chvíle pred expedíciou komunikujeme s objednávateľom, či sa náhodou
niečo nezmenilo...
Takéto obchodné vzťahy nie sú
asi samozrejmé?
Ja myslím, že by to mal cítiť každý.
Ak máte s niekým komunikovať a vidíte
len peniaze, tak z toho nemusí byť nikdy
biznis. Ak však viete komunikovať, riešiť
technické nedostatky vo výkrese, dokážete s objednávateľom rokovať, učesať
to, navrhnúť trebárs aj nejaké iné riešenie – aj bez toho, že by ste očakávali veľký
zisk – tak bude spokojný. Ale aj vy, lebo
ste vykonali kus poctivej práce a skôr či
neskôr sa vám to vráti. Lebo si povedia: ej,
oni tam tomu rozumejú a bude asi naozaj
dobre, ak to dáme robiť im...
Máte konkrétny príklad?
Bolo to asi pred tromi rokmi – klient
k nám chodil osem mesiacov pravidelne, až
jedného dňa prišiel s tým, že máme ísť „niekam“, lebo sme veľmi drahí. A hoci objednaný rozvádzač odobral a načas zaplatil,
viac sa neukázal. Po roku sa vrátil so sklonenou hlavou a povedal: „Chlapi, nevadí
mi, že ste drahí, kašlem na to, ale, doboha, vaše rozvádzače aspoň fungujú...!“
Firma MVM rozvádzače, s.r.o., montuje v šamorínskej hale rozvádzače podľa objednávok zákazníkov z prístrojov
a súčastí, ktoré odoberá od štyroch až
piatich kľúčových dodávateľov. Medzi nimi
má od samého začiatku stabilné miesto
spoločnosť ABB.
Ako sa javí ABB v porovnaní s ostatnými dodávateľmi?
Pokiaľ ide o cenu, je to v podstate to
isté ako ostatní. Aj v kvalite sú takmer
všetky prvky porovnateľné. Ale už samotná značka je istou garanciou.
Akú pridanú hodnotu vám
ABB poskytuje?
Službu navyše – priamu komunikáciu.
A to s každým jedným človekom, ktorý
má konkrétne veci na starosti. Nemám
problém komunikovať s logistikou, takže nemusím riešiť dodávku materiálu cez
obchodníka, ktorý mi je pridelený. Viem
presne komu môžem zavolať a kto mi
povie, čo je na sklade, aj kedy mi tovar
príde... A tak za päť minút viem, ako sa
mám zariadiť!
Iní dodávatelia to tak nerobia?
Nie. Ostatní majú kadejaké „call-linky“,
kde treba zavolať na nejaké technické
oddelenie, odtiaľ ma prepoja na logistiku, logistika mi nevie povedať nič, lebo
obchodník nezadal nijakú požiadavku
a tak ďalej... To je veľký hendikep.
Takže s ABB sa podniká jednoduchšie?
Áno – ABB má službu navyše, ktorá je
nezaplatiteľná!
ABB spektrum 1 | 13
29
Ľudia
Poznáte svojich kolegov?
Zvyčajne ich stretávame pri riešení pracovných úloh, zdravíme sa s nimi na chodbách, niekedy
máme spoločné pracovné stretnutia. Ale vieme naozaj, akí sú to ľudia? Aké sú ich záľuby, čo
majú radi a čo nie, kto na nich čaká doma... Dvaja z nás odhalili trochu zo svojho súkromia
a podelili sa s čitateľmi o príhodu, na ktorú sa už dnes dívajú s nadhľadom a úsmevom – možno
sa iní poučia. Na druhej strane, napísali aj to, čo sa im v práci podarilo a na čo sú zvlášť hrdí.
Oldřich
Dulík
Vzdelanie: VŠD v Žiline, inžinier
prevádzky a ekonomiky spojov
Prvé zamestnanie: 1968,
Výskumno-vývojové laboratóriá
Tesly Orava v Žiline, neskôr
premenované na Výskumný ústav výpočtovej techniky (VÚVT);
Výskumný ústav som od jeho zrodu pomáhal budovať s jeho prvými
pracovníkmi, od funkcie vývojára až po vedúceho odboru rozvoja vedy
a techniky. Rozrástli sme sa a v roku 1989 sme boli najväčším výskumným
ústavom vo vtedajšom Československu s cca 1350 pracovníkmi.
V spoločnosti ABB: od 2001 vedúci žilinskej pobočky ABB
Čo je pre prácu v ABB charakteristické: hlavne tímová práca pri realizácii
vynikajúcej techniky ABB, ktorá je stále zdokonaľovaná; našou úlohou je
jej optimálne nasadenie v teréne, a to napriek silnej konkurencii v tomto
odbore na domácom aj zahraničnom trhu
Najbližší ľudia: manželka, naše dve deti – dcéra je lekárkou na Morave,
syn inžinier v Bratislave – a našich päť krásnych rozmaznávaných vnúčatiek
Záľuby na voľný čas: manuálna práca v záhrade a okolo chalupy
na Kysuciach; rád si prečítam dobrú knihu, hlavne literatúru faktu
Čo máte najradšej: vždy som bol trochu vorkoholik – mám rád
zaujímavú prácu, ktorej výsledkom sú nové perspektívne veci;
Som komunikatívny a mám rád spoločnosť podobne naladených ľudí.
Vždy mám radosť, keď sa nám podarí doviesť riešený projekt do úspešnej
realizácie, s bezporuchovým nasadením do prevádzky a ku spokojnosti
našich zákazníkov
Čo neznášate: neznášať by asi človek nemal, mal by sa naučiť
odpúšťať, no nemám rád odfláknutú prácu, vyžadujem dochvíľnosť,
precíznosť, spoľahlivosť
Čo by malo byť zmyslom ľudského života: asi láska k blížnym,
alebo inak povedané – koľko šťastia a koľko lásky človek rozdal
Obľúbená myšlienka: „Lepšie je niečo raz zažiť, ako o tom tisíckrát čítať.“
Martin
Pohanka
Vzdelanie: SOŠ strojárska,
Považská Bystrica, odbor
elektrotechnika
Prvé zamestnanie: 2003,
Elektrovod Bratislava, vedenia VVN
V spoločnosti ABB: od roku 2011, obchodník v divízii LV
Čo je pre prácu v ABB charakteristické: chápem to ako určité privilégium,
a pritom, samozrejme, je to náročná práca, pretože reprezentujem celosvetovú spoločnosť medzi zákazníkmi a práca s ľuďmi je to najnáročnejšie...
Najbližší ľudia: jednoznačne partnerka a rodina
Záľuby na voľný čas: turistika, lezenie, bicykel, beh...
Čo máte najradšej: hory a večery na horských chatách
Čo neznášate: ľudskú hlúposť a pretvárku
Čo by malo byť zmyslom ľudského života: pre mňa – pokoj v duši
Obľúbená myšlienka: „Človek musí poznať šťastie, aby zistil že je šťastný.“
30
ABB spektrum 1 | 13
Najväčšie faux pas: „Nie je to faux pas, ale asi potreba
prispôsobiť sa, nepodľahnúť, nezatrpknúť... Asi pred ôsmimi rokmi rozhodla zürišská centrála ABB o zastavení vývoja
a výroby „INCOS produktov“ v žilinskej pobočke. Bol to
šok nielen pre mňa, ale aj kolegov. Nakoniec sme to však
vymysleli s vtedajším vedením ABB Elektro skvele. Nikto
nestratil prácu a mnohé tieto produkty sa vyrábajú inde
dodnes aj pre aplikácie ABB. Ono rozhodnutie nám totiž
umožnilo podstatne rýchlejší technický rozlet pri aplikovaní
produktov ABB na našom trhu, významne bol posilnený
inžiniering aj konkurencieschopnosť ABB na Slovensku.
Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré a je to tak.“
Najväčší pracovný úspech: „Nepatrím medzi chválenkárov, no ak mám niečo povedať som hrdý na kolektívy,
ktoré som v mojej 45-ročnej praxi viedol. Vždy som sa
držal hesla, že firma si môže kúpiť čokoľvek, ale šikovných
ľudí si nekúpi, tých si musí vychovať alebo zadovážiť –
vzdelaní a kreatívni ľudia sú najlepším kapitálom.
V ABB som mal možnosť z pozície projektového
manažéra riadiť významné projekty pre Slovenské elektrárne, a.s., ako napr. dodávky ABB pre systém ROVE
inštalovaný na riaditeľstve a všetkých elektrárňach SE,
nadväzujúci projekt ASDR hydroenergetického dispečingu Vodných elektrární Trenčín, ktorý zabezpečuje diaľkové riadenie zhruba 35 vodných elektrární a súvisiacich
rozvodní vrátane prípravy prevádzky a hydromodelovania
Vážskej kaskády a VD Gabčíkovo.“
Najväčšie faux pas: Pred asi deviatimi rokmi som si
zháňal prácu cez inzeráty. Samozrejme, vypracoval som
si životopis a tam som svoje jazykové znalosti z angličtiny
ohodnotil na „komunikačnú úroveň“. Bol som pozvaný na
pohovor a po úvodnom predstavení chcel personalista
viesť rozhovor v angličtine. Mal som takú trému, že som
zo seba dostal iba: „My name is...“, a tam som s angličtinou skončil. A tak isto som skončil aj s tým prijatím do
zamestnania.
Najväčší pracovný úspech: V minulom zamestnaní
sa mi podaril obchod za iks miliónov, ešte slovenských
korún. Takže – to by som si rád zopakoval.
ABB pre dobrú vec
Investícia do budúcej generácie
Výučba inteligentných elektroinštalácií
Za účasti pol stovky hostí, bývalých žiakov a regionálnych médií
odovzdali v januári do užívania špeciálne odborné laboratórium
v Strednej odbornej škole v Starej Turej.
S
tredná odborná škola v Starej
Turej stavia na päťdesiatročných
tradíciách, je mladá duchom
a nabitá modernými technológiami. V elektrotechnických odboroch sa
žiaci okrem iného vzdelávajú aj v oblasti
komplexných moderných elektroinštalácií,
k čomu patria domové elektroinštalácie,
počítačové a dátové siete, zabezpečovacie a kamerové systémy, osvetľovacia
technika, telefóny a dorozumievacie zariadenia, vzdialené ovládanie a iné.
Prirodzenou integráciou väčšiny týchto
systémov sú inteligentné elektroinštalácie
a obrovskou výhodou v tejto škole je, že
problematika sa tu učí nielen teoreticky, ale
aj prakticky v modernom laboratóriu. Ide
o špecializovanú miestnosť na praktické
vyučovanie inteligentných elektroinštalačných systémov, ktorú vybudovali ako prví
na Slovensku vďaka spolupráci s ABB.
Riaditeľ školy Ing. Milan Duroška
o novinke v škole hovorí: „Otvorenie laboratória je mimoriadna udalosť. Jednak ide
o technológiu budúcnosti a jednak je to
zhmotnenie myšlienky, po ktorej volá aj
naše ministerstvo: prepojenie školy a praxe. Už Konfucius hovoril kedysi – čo počujem to zabudnem, čo vidím, to si zapamätám, ale čo robím, to pochopím. A my
chceme, aby žiaci problematiku, ktorú sa
tu učia, aj naozaj pochopili.“
Na škole teraz vyučujú v menšej miere
tzv. klasickú elektroniku a elektrotechniku, ktoré už čoskoro prestanú existovať,
a sústreďujú sa na moderné technológie
vrátane inteligentných inštalácií. „Klasické
inštalácie splnili svoju úlohu, ale dnes to
bez počítačov nejde, takže ich aplikujeme
tam, kde patria – do moderných technológií. A musí byť niekto, kto ich bude vedieť
projektovať, robiť, opravovať, nasadzovať
do praxe. Toto vyučujeme, a preto sa tešíme z laboratória s touto technológiou, ktorú považujeme za perspektívnu a modernú,“ dodáva Ing. Duroška.
Podľa darovacej zmluvy, ktorú v Starej
Turej podpísali riaditeľ školy a generálny
riaditeľ ABB, s.r.o. Marcel van der Hoek,
ABB venuje škole výbavu laboratória –
demonštračné panely klasickej inštalácie,
inteligentného systému Ego-n®, softvérové
vybavenie, ako aj ďalšie panely so vzorkami dizajnov. Zároveň ABB bezplatne
vyškolila piatich certifikovaných učiteľov
a vníma tento dar ako investíciu do budúcej generácie elektrotechnikov.
„Sme osobitne otvorení spolupráci
so školami, ktoré pripravujú mladých ľudí
pre prácu s novými technológiami. Na Slovensku, po už zabehnutej tradične dobrej
spolupráci s vysokými školami STU v Bratislave aj TU v Košiciach, sa v poslednom
období sústredíme na stredné školy. Takže
sme radi tejto „prvej lastovičke“, po ktorej
dúfame budú nasledovať ďalšie...“, povedal v príhovore Marcel van der Hoek.
S postupným rozvojom inteligentných
elektroinštalácií a ich praktických realizácií
na slovenskom trhu rastie aj potreba špecialistov pre aplikáciu takýchto projektov
v praxi. Spolupráca SOŠ v Starej Turej
a spoločnosti ABB je pozitívnym krokom
do budúcnosti – je totiž viac ako isté, že
nástup nových technológií sa zrýchľuje
a ich praktická výučba je dobrým signálom
pre ich ďalšie napredovanie.
ABB spektrum 1 | 13
31
Môže priemyselný pohon ušetriť 50 % energie?
Samozrejme.
Zložitá ekonomická situácia vo svete postihla všetky odvetvia hospodárstva. Teraz je čas, keď musíme
hľadať rezervy. Frekvenčné meniče ABB regulujú otáčky elektrických motorov tak, aby zodpovedali
požiadavkám konkrétnych technológií. Šetria tým energiu a zvyšujú výkonnosť. Optimalizácia spotreby
elektrickej energie je kľúčom k úspechu firmy na trhu, pretože dnes viac ako polovica spotrebovanej
elektrickej energie v priemysle pripadá práve na asynchrónne motory. Viac na www.abb.sk/drives
ABB, s.r.o.
Tel. 02/59 41 87 01
Fax02/59 41 87 66
[email protected]
Download

Rozvodne VVN trochu inak