Presťahovali sme
sa na novú adresu
2015
2
Elektrochirurgické príslušenstvo
10
Laparoskopia
24
Artroskopia
57
ORL
64
Operačné lampy
65
Operačné stoly
68
Pulzné oximetre
74
SpO2 senzory, EKG káble, NIBP manžety
76
Odsávačky
86
Medpin
Elektrokoagulátory
1
spectrum
atom
é
nov
HIGH-END ELEKTROCHIRURGICKÝ GENERÁTOR S ARGÓNOM A THERMOSTAPLEROM®
Najmodernejší elektrochirurgický systém, ktorý sa automaticky prispôsobuje potrebám užívateľa. Nepotrebuje žiadne komplikované nastavovanie
pred zákrokom a je pripravený na použitie okamžite po pripojení inštrumentu.
•Maximálny výkon 350 Watt.
•Spectrum Result System - automatické nastavovanie výkonu, manuálna limitácia maximálneho výkonu. Chirurg si zvolí len požadovaný efekt,
výstupný výkon si generátor nastavuje automaticky.
•Smart Device System SDS - rozpoznávanie pripojených inštrumentov.
Po pripojení inštrumentu sa vyvolajú z pamäte nastavenia uložené pre
tento inštrument. Limitácia parametrov zároveň chráni inštrument pred
poškodením. Konektory SDS sú rovnaké pre monopolárne aj bipolárne
inštrumenty. Cena inštrumentov a káblov SDS je rovnaká ako cena klasických inštrumentov a káblov. Spectrum môže byť vybavený aj klasickým monopolárnym a bipolárnym konektorom pre doterajšie káble.
•USB konektor umožňuje neskorší upgrade softwaru, napr. pre nové typy
inštrumentov.
•Powerstart – systém na optimalizáciu nábehu rezu.
•Constant Control - monitorovanie všetkých parametrov v reálnom čase.
•Automatická redukcia iskrenia.
•Touchscreen - 10“ dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením. Je možné
ju naklápať pre pohodlné ovládanie v každej polohe prístroja.
•Nová filozofia elektrochirurgického generátora.
THERMOSTAPLER® II
Dvakrát rýchlejší ako na doterajších modeloch.
ARGÓNOVÁ KOAGULÁCIA
Integrovaný argónový modul, perfekntný
pre otvorenú chirurgiu, laparoskopiu a
endoskopiu.
MÓDY:
Mono Cut, Precise Cut, Mixed Cut, BiCut, Soft Coag, Forced Coag, Hybrid
Coag, Spray Coag, Soft Bi-Coag, Forced Bi-Coag, Standard Argon, Argon
Cut, ThermoStapler®, Laparoscopy, Polipo Cut, Papillo Cut, Endo Spray, Endo
Argon, Pulse Argon, Uro Cut, Uro BiCut, Uro Coag, Uro Bi-Coag, Artro Cut,
Artro Bi-Cut, Artro Coag, Artro Bi-Coag,
Hystero Cut, Hystero Coag, Muco Cut
•Programy uložené v pamäti je možné prepínať pedálom MultiSwitch.
•Hygienicky bezpečný ovládací panel.
•Ochrana proti defibrilátoru.
•Automatický bipolár – aktivácia bipolárneho generátora dotykom nástroja
s tkanivom.
•Autotest po každom zapnutí.
•NEM - Nepretržitá kontrola kontaktu delenej neutrálnej elektródy s pacientom vylučuje riziko popálenia pacienta na mieste neutrálnej elektródy.
•Automatická kontrola výstupného výkonu, blúdivých a zvodových prúdov.
•Power Monitor - indikácia aktuálneho výkonu na výstupe. Grafické zobrazenie výkonu počas posledných 60 sekúnd.
2
•ATOM je prvý prístroj s tak jednoduchým ovládaním.
•Vyberte si módy potrebné pre vašu špecializáciu a vytvorte si vašu vlastnú konfiguráciu.
•Inovatívne užívateľské rozhranie a automatická regulácia výkonu zaručuje unikátnu jednoduchosť práce.
•Všetky vlastnosti Atomu sú vytvorené na jednoduché používanie.
•Elektrochirurgický generátor, argónový modul a systém na uzatváranie
ciev v jednom malom prístroji.
•Užívateľsky konfigurovateľný zoznam módov. Nepotrebné módy je možné skryť.
•Nové užívateľské rozhranie a veľká obrazovka na jednoduchú obsluhu.
•3 x 32 bitové mikroprocesory.
•Automatická regulácia výkonu.
•Rýchlejšia regulácia pracovných parametrov.
•Monitorovanie výstupných parametrov v reálnom čase.
•Nepretržité monitorovanie elektrického oblúka.
•Revolučný argónový konektor.
•Kompletné ovládanie v Slovenčine.
•Modulárny systém - Thermostapler a Argón je možné dokúpiť dodatočne.
aria
•USB konektor umožňuje neskorší upgrade softwaru, napr. pre nové typy
inštrumentov.
•Veľmi široký sortiment príslušenstva za výborné ceny.
•Systém na odsávanie dymu.
•Programy uložené v pamäti je možné prepínať pedálom MultiSwitch.
•Jednoduchá obsluha - integrovaný
do systému spectrum.
THERMOSTAPLER® II
Dvakrát rýchlejší ako na doterajších modeloch.
ARGÓNOVÁ KOAGULÁCIA
Integrovaný argónový modul, perfekntný pre otvorenú chirurgiu, laparoskopiu a endoskopiu.
•Široký rozsah aplikácii pri kompaktných rozmeroch.
•Vysokoefektívna bipolárna resekcia.
Podrobný popis je na str. 9.
•Kompletné ovládanie v Slovenčine.
•Veľmi široký sortiment príslušenstva za výborné ceny.
ELEKTROCHIRURGICKÝ SYSTÉM S JEDINEČNÝM OVLÁDANÍM PRE NÁROČNÉ ZÁKROKY
•Hygienicky bezpečný ovládací panel.
MÓDY:
Mono Cut, Precise Cut, Mixed Cut, Bi-Cut, Soft Coag, Forced Coag,
Hybrid Coag, Spray Coag, Pricise Bi-Coag, Soft Bi-Coag, Forced BiCoag, Sciss Bi-Coag, Argon Coag, Argon Cut, ThermoStapler®, Polipo
Cut, Papillo Cut, Endo Argon, Pulse Argon, Uro Cut, Uro Bi-Cut, Uro
Coag, Uro Bi-Coag, Artro Cut, Artro Bi-Cut, Artro Coag, Artro Bi-Coag,
Muco Cut
Podrobný popis je na str. 9.
SDS - Smart Device System
Rozpoznávanie pripojených inštrumentov. Po
pripojení inštrumentu sa vyvolajú z pamäte nastavenia uložené pre tento inštrument. Limitácia parametrov zároveň chráni inštrument pred
poškodením. Konektory SDS sú rovnaké pre
monopolárne aj bipolárne inštrumenty. Cena
inštrumentov a káblov SDS je rovnaká ako
cena klasických inštrumentov a káblov.
SDS konektor pre argónové inštrumenty má integrované pripojenie plynu. Tým je zaručená jedinečná jednoduchosť obsluhy.
•Ochrana proti defibrilátoru.
•Ultra tichá prevádzka.
•Automatický bipolár – aktivácia bipolárneho generátora dotykom nástroja
s tkanivom.
•Životnosť filtra až 35 hodín čistého
času aktivácie.
•NEM - Nepretržitá kontrola kontaktu delenej neutrálnej elektródy s pacientom vylučuje riziko popálenia pacienta na mieste neutrálnej elektródy.
•Univerzálny fiter s 3 vstupmi 6 mm /
9.5 mm / 22 mm.
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
•Automatická kontrola výstupného výkonu, blúdivých a zvodových prúdov.
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
Dostupný od druhého štvrťroka 2015.
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
3
es 350 AT
es 350
ELEKTROCHIRURGICKÝ GENERÁTOR PRE NÁROČNÉ ZÁKROKY S ARGÓNOM A THERMOSTAPLEROM®
Elektrochirurgický generátor spĺňajúci najnáročnejšie požiadavky. Množstvo operačných módov umožňuje univerzálne použitie pre otvorené zákroky, ako aj pre endoskopiu a laparoskopiu.
Poskytuje monopolárny aj bipolárny režim. Má aj špeciálne funkcie pre
urológiu a endoskopiu.
•Maximálny výkon 400 Watt.
•Spectrum Technology – technológia topmodelu.
•Spectrum Result System - automatické nastavovanie výkonu, manuálna limitácia maximálneho výkonu. Chirurg si zvolí len požadovaný
efekt, výstupný výkon si generátor nastavuje automaticky.
•Powerstart – systém na optimalizáciu nábehu rezu.
•Constant Control - monitorovanie všetkých parametrov v reálnom
čase.
•Automatická redukcia iskrenia.
•Jednoduché a pohodlné ovládanie.
•Veľmi široký sortiment príslušenstva za výborné ceny.
ELEKTROCHIRURGICKÝ GENERÁTOR PRE NÁROČNÉ ZÁKROKY
MÓDY:
Rez čistý – s optimalizovaným nábehom.
Rez s hemostázou - intenzívna koagulácia okrajov rezaného tkaniva,
3 stupne hemostázy.
Rez urologický – v kvapaline, napr. pri TUR, 9 úrovní.
Rez v argónovej atmosfére – plazmou, bez dymu a karbonizácie.
Rez Endo – pre polypektómiu a papilotómiu, 9 úrovní.
•Maximálny výkon 400 Watt.
Koagulácia silná – štandard pre rýchlu, efektívnu a bezpečnú koaguláciu.
•Spectrum Result System - automatické nastavovanie výkonu, manuálna limitácia maximálneho výkonu. Chirurg si zvolí len požadovaný
efekt, výstupný výkon si generátor nastavuje automaticky.
Koagulácia spray – bezkontaktná vysokonapäťová povrchová koagulácia.
Koagulácia hybridná – automaticky prepínaná dotyková koagulácia a
spray.
Argónová koagulácia – hladká povrchová koagulácia.
•Pamäť nastavenia prístroja nezávisle pre každý mód – 9 rôznych nastavení. Programy uložené v pamäti je možné prepínať pedálom MultiSwitch.
Argónová koagulácia pulzná – na zastavenie krvácania v gastroenterológii.
•Hygienicky bezpečný ovládací panel.
Bipolárna koagulácia – aktivácia pedálom alebo automaticky pri dotyku
s tkanivom (AutoStart, AutoStop). Pre mono a bipolár je možné použiť
ten istý pedál.
•Ochrana proti defibrilátoru.
Bipolárny rez čistý – pre špeciálne aplikácie.
•Spectrum Technology – technológia topmodelu.
•Powerstart – systém na optimalizáciu nábehu rezu.
•Constant Control - monitorovanie všetkých parametrov v reálnom
čase.
•Automatická redukcia iskrenia.
•Jednoduché a pohodlné ovládanie.
•Veľmi široký sortiment príslušenstva za výborné ceny.
•Fóliové klávesy, digitálne displeje a prehľadné symboly.
•Pamäť nastavenia prístroja nezávisle pre každý mód – 9 rôznych nastavení. Programy uložené v pamäti je možné prepínať pedálom MultiSwitch.
MÓDY:
Rez čistý – s optimalizovaným nábehom.
Rez s hemostázou - intenzívna koagulácia okrajov rezaného tkaniva.
3 stupne hemostázy.
Rez urologický – v kvapaline, napr. pri TUR, 9 úrovní.
Rez Endo – pre polypektómiu a papilotómiu, 9 úrovní.
Koagulácia jemná - bez iskrenia, pre najjemnejšie štruktúry tkaniva bez
karbonizácie s minimálnou nekrózou.
Koagulácia silná – štandard pre rýchlu, efektívnu a bezpečnú koaguláciu.
Koagulácia spray – bezkontaktná vysokonapäťová povrchová koagulácia.
Koagulácia hybridná – automaticky prepínaná dotyková koagulácia a
spray.
Bipolárna koagulácia – aktivácia pedálom alebo automaticky pri dotyku
s tkanivom (AutoStart, AutoStop). Pre mono a bipolár je možné použiť
ten istý pedál.
Bipolárny rez čistý – pre špeciálne aplikácie.
•Stĺpcový indikátor kontaktu neutrálnej elektródy s pacientom.
Bipolárny rez s hemostázou – pre špeciálne aplikácie. 3 stupne hemostázy.
Bipolárny rez s hemostázou – pre špeciálne aplikácie. 3 stupne hemostázy.
•Hygienicky bezpečný ovládací panel.
Bipolárny rez urologický – pre bipolárny resektoskop, 9 úrovní.
•Autotest po každom zapnutí.
Bipolárny rez urologický – pre bipolárny resektoskop, 9 úrovní.
•NEM - Nepretržitá kontrola kontaktu delenej neutrálnej elektródy s pacientom vylučuje riziko popálenia pacienta na mieste neutrálnej elektródy.
ThermoStapler® – systém na uzatváranie ciev až do Ø 7 mm.
•Automatický bipolár – aktivácia bipolárneho generátora dotykom nástroja s tkanivom – súčasť základnej výbavy. Nie je nutné kupovať pedál.
ODBORY:
•Autotest po každom zapnutí.
Všeobecná a laparoskopická chirurgia
•NEM - Nepretržitá kontrola kontaktu delenej neutrálnej elektródy s pacientom vylučuje riziko popálenia pacienta na mieste neutrálnej elektródy.
Traumatológia, Ortopédia, Endoskopia
•Automatická kontrola výstupného výkonu, blúdivých a zvodových prúdov.
Kardiovaskulárna, plastická, pediatrická chirurgia
•Automatický bipolár – aktivácia bipolárneho generátora dotykom nástroja s tkanivom – súčasť základnej výbavy. Nie je nutné kupovať pedál.
•Automatická kontrola výstupného výkonu, blúdivých a zvodových prúdov.
ODBORY:
Všeobecná a laparoskopická chirurgia
Traumatológia, Ortopédia, Endoskopia
Gynekológia, Urológia, ORL
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
4
Poskytuje monopolárny aj bipolárny režim. Má aj špeciálne funkcie pre
urológiu a endoskopiu.
Koagulácia jemná - bez iskrenia, pre najjemnejšie štruktúry tkaniva bez
karbonizácie s minimálnou nekrózou.
•Fóliové klávesy, digitálne displeje a prehľadné symboly.
•Stĺpcový indikátor kontaktu neutrálnej elektródy s pacientom.
Elektrochirurgický generátor spĺňajúci najnáročnejšie požiadavky. Množstvo operačných módov umožňuje univerzálne použitie pre otvorené zákroky, ako aj pre endoskopiu a laparoskopiu.
•Ochrana proti defibrilátoru.
Gynekológia, Urológia, ORL
Kardiovaskulárna, plastická, pediatrická chirurgia
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
5
es 300
endo
é
nov
Elektrochirurgický generátor vhodný na väčšinu zákrokov na operačnej
sále. Je vynikajúci pre laparoskopiu.
•Maximálny výkon 250 Watt.
•Automatická redukcia iskrenia.
•Fóliové klávesy, digitálne displeje a prehľadné symboly.
•Hygienicky bezpečný ovládací panel.
•Ochrana proti defibrilátoru.
•Automatický bipolár – aktivácia bipolárneho generátora dotykom nástroja
s tkanivom – súčasť základnej výbavy. Nie je nutné kupovať pedál.
•Autotest po každom zapnutí.
•NEM - Nepretržitá kontrola kontaktu delenej neutrálnej elektródy s pacientom vylučuje riziko popálenia pacienta na mieste neutrálnej elektródy. Stĺpcový indikátor zobrazuje kvalitu kontaktu
•Automatická kontrola výstupného výkonu, blúdivých a zvodových prúdov.
MÓDY:
Rez čistý – štandardný.
Rez s hemostázou - intenzívna koagulácia okrajov rezaného tkaniva.
endo je vysokošpecializovaný elektrochirurgický generátor určený pre
endoskopiu. Disponuje špeciálnymi rezacími módmi pre polypektómiu a
papilotómiu a argón-plazmovou koaguláciou.
Koagulácia jemná - bez iskrenia, pre najjemnejšie štruktúry tkaniva bez
karbonizácie s minimálnou nekrózou
•Maximálny výkon 400 W
Koagulácia silná – štandard pre rýchlu, efektívnu a bezpečnú koaguláciu
•Zdokonalené endoskopické módy.
Bipolárna koagulácia – aktivácia pedálom alebo automaticky pri dotyku
s tkanivom (AutoStart, AutoStop). Pre mono a bipolár je možné použiť ten
istý pedál.
•Farebný dotykový TFT displej - maximálne jednoduchá obsluha.
•Dva rôzne módy endoskopickej argón-plazmovej koagulácie.
•Bipolárna Endo koagulácia pre bipolárne endoskopické katétre
•Automatická regulácia všetkých pracovných parametrov.
ODBORY:
•Smart Device System - rozpoznávanie pripojených inštrumentov.
Všeobecná a laparoskopická chirurgia
•Prídavné monopolárne rezacie a koagulačné módy pre otvorenú chirurgiu.
Traumatológia, Ortopédia
Gynekológia, ORL
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
•Špeciálny trojitý pedál na separátnu aktiváciu rezu / koagulácie / plazmy. Aj v bezdrôtovom prevedení.
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
es 120
ARTro
é
nov
ové
n
Elektrochirurgický generátor vhodný na menšie zákroky na operačnej sále
alebo na ambulancii.
•Maximálny výkon 120 Watt.
•Automatické nastavovanie výkonu. Chirurg si zvolí len požadovaný efekt,
výstupný výkon si generátor nastavuje automaticky.
•Smart Device System SDS - rozpoznávanie pripojených inštrumentov.
Prístroj je dostupný aj s klasickým monopolárnym a bipolárnym konektorom pre doterajšie káble.
•Autotest po každom zapnutí. Automatická redukcia iskrenia. Automatická
kontrola výstupného výkonu, blúdivých a zvodových prúdov.
•Hygienicky bezpečný ovládací panel. Ochrana proti defibrilátoru.
•NEM - Nepretržitá kontrola kontaktu delenej neutrálnej elektródy s pacientom vylučuje riziko popálenia pacienta na mieste neutrálnej elektródy.
6
MÓDY:
ARTro je elektrochirurgický generátor vybavený špičkovou technológiou
Rez čistý – štandardný
Rez s hemostázou - intenzívna koagulácia okrajov rezaného tkaniva.
Koagulácia jemná - bez iskrenia, pre najjemnejšie štruktúry tkaniva bez
karbonizácie s minimálnou nekrózou
Koagulácia silná – štandard pre rýchlu, efektívnu a bezpečnú koaguláciu
Bipolárna koagulácia – aktivácia pedálom
určený pre artroskopické zákroky - monopolárne aj bipolárne
ARTro je určený na vaporizáciu, rezanie a bipolárnu koaguláciu vo fyzi-
ologickom roztoku. Umožňuje aj použitie štandardných módov monopolárneho rezu a koagulácie.
•Maximálny výkon 400 W
ODBORY:
•Spectrum Result System - automatické nastavovanie výkonu, manuálna limitácia maximálneho výkonu. Chirurg si zvolí len požadovaný efekt,
výstupný výkon si generátor nastavuje automaticky.
Všeobecná a laparoskopická chirurgia
•Smart Device System - rozpoznávanie pripojených inštrumentov
Gynekológia, ORL, Endoskopia
MÓDY:
Rez monopolárny – s rôznymi stupňami hemostázy.
Koagulácia monopolárna - s rôznymi stupňami intenzity. Tradičný typ koagulácie, umožňujúci rýchlu a efektívnu koaguláciu lokálneho krvácania.
Artro BI-CUT - špeciálny bipolárny rez pre artroskopické zákroky vo fyziologickom roztoku alebo Ringerovom roztoku.
Artro BI-COAG - špeciálna bipolárna koagulácia pre artroskopické zákroky vo fyziologickom roztoku alebo Ringerovom roztoku.
•Farebný dotykový TFT displej - maximálne jednoduchá obsluha.
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
•Široký sortiment elektród (str. 63)
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
7
ELEKTROKOAGULÁTORY
Prehľad parametrov
Maximálny výkon (Watt)
ELEKTROKOAGULÁTORY
es 120
es 300
es 350
es 350 AT
spectrum
endo
ARTro
120
250
400
400
350
400
400
MONO CUT
Monopolárny rez s rôznymi
stupňami hemostázy.
PRECISE CUT
Monopolárny precízny rez na malé
a jemné štruktúry.
MIXED CUT
Monopolárny rez s desikáciou
umožňuje rezať aj silne krvácajúce
tkanivo.
BI-CUT
Bipolárny rez s rôznymi stupňami
hemostázy.
SOFT COAG
Monopolárna kontaktná koagulácia
s nízkym napätím.
FORCED COAG
Monopolárna kontaktná koagulácia.
HYBRID COAG
Monopolárna koagulácia na kontaktné aj bezkontaktné použitie.
SPRAY COAG
Monopolárna bezkontaktná koagulácia s vysokým napätím.
SOFT BI-COAG
Bipolárna kontaktná koagulácia
s nízkym napätím.
FORCED BI-COAG
Bipolárna kontaktná koagulácia
s vysokým napätím.
STANDARD ARGON
Monopolárna argón plazmová
koagulácia.
ARGON CUT
Monopolárny argónom podporovaný rez.
THERMOSTAPLER®
Bipolárny mód na uzatváranie
veľkých ciev do Ø 7 mm a spájanie
tkaniva.
LAPAROSCOPY
Bipolárny mód na uzatváranie ciev
a spájanie tkaniva.
POLIPO CUT
Endoskopický monopolárny rez
na polypektómiu.
ENDO ARGON
Monopolárna jemná argónová
koagulácia na endoskopické
zákroky.
PAPILLO CUT
Endoskopický monopolárny rez
na papilotómiu.
PULSE ARGON
Monopolárna pulzná argónová
koagulácia na endoskopické
zákroky.
URO CUT
Monopolárny rez v kvapaline
na urologické zákroky.
URO COAG
Monopolárna koagulácia v kvapaline na urologické zákroky.
URO BI-CUT
Bipolárny rez v kvapaline na urologické zákroky.
URO BI-COAG
Bipolárna koagulácia v kvapaline
na urologické zákroky.
ARTRO CUT
Monopolárny rez v kvapaline
na artroskopické zákroky.
ARTRO COAG
Monopolárna koagulácia v kvapaline na artroskopické zákroky.
ARTRO BI-CUT
Bipolárny rez v kvapaline na artroskopické zákroky.
ARTRO BI-COAG
Bipolárna koagulácia v kvapaline
na artroskopické zákroky.
HYSTERO CUT
Monopolárny rez v kvapaline
na gynekologické zákroky.
HYSTERO COAG
Monopolárna koagulácia v kvapaline na gynekologické zákroky.
EFFECT - úplná automatická regulácia parametrov
POWERSTART - optimalizovaný nábeh rezu
Autotest prístroja a príslušenstva
NEM - kontrola kontaktu neutrálnej elektródy
CHIRURGIA / GYNEKOLÓGIA
Možnosť prepínania programov pedálom MultiSwitch
Rez čistý
Rez s hemostázou
Rez v kvapaline (TUR)
Rez so sušením - pre silne krvácajúce tkanivo
Polypektómia a papilotómia
Argónový rez
Koagulácia jemná
Koagulácia silná (štandardná)
Koagulácia spray
Koagulácia univerzálna (dotyková + spray)
Argónová koagulácia
Argónová pulzná koagulácia
Bipolárna koagulácia
Bipolárny rez
Bipolárny rez v kvapaline (bipolárny resektoskop)
ENDOSKOPIA
Artroskopický bipolárny rez a bipolárna koagulácia
Automatické zapnutie a vypnutie bipoláru
ThermoStapler®
8
Vozík SpectrumLine s 2 držiakmi na 10l
argónové bomby
Vozík NewLine s 2 držiakmi na 5l
argónové bomby
Vozík SimpleLine
080-100
080-040
080-005 (pre ES120: 080-006)
Vozík TinyLine pre Endo
a ARTro s držiakom na 5
alebo 10l argónovú bombu
080-060
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
HYSTEROSKOPIA
ARTROSKOPIA
UROLÓGIA
VOZÍKY PRE KOAGULÁTORY
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
9
MONOPOLÁRNE INŠTRUMENTY
Neutrálne elektródy gumové
dospelí
Neutrálna elektróda gumová pre
Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed,
Erbe, Martin, Storz, Wolf, kábel 4 m
priamo do koagulátora
Neutrálna elektróda gumová pre
Emed, Erbe, Storz, kábel 4 m priamo
do koagulátora
deti
242-004
242-008
ové
n
Neutrálna elektróda gumová pre
Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed,
Martin, Olympus, Valleylab, Wolf
242-003
232-003
Neutrálna elektróda gumová pre
Erbe, Storz
193-008
193-016
Inštrument s dvojitým spínačom, kábel 4 m, do 450 sterilizácií
Ø 2.4 mm
Ø 4 mm
pre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed, Martin, Olympus, Valleylab, Wolf
327-145
322-145
pre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Martin
228-145
227-145
pre Erbe, Storz
111-145
110-145
pre Emed SDS
327-14S
322-14S
dĺžka 3 m
dĺžka 5 m
Kábel k neutrálnej elektróde 242-003 a 232-003
pre koagulátory Aesculap, B.Braun, Berchtold,
Emed, Martin, Wolf
295-030
295-050
Kábel k neutrálnej elektróde 242-003 a 232-003
pre koagulátory Emed, Olympus, Valleylab
385-030
385-050
pre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed, Martin, Olympus, Valleylab, Wolf
215-045
Kábel k neutrálnej elektróde 193-008 a 193-016
pre koagulátory Emed, Erbe, Storz
101-002
101-003
pre Erbe, Storz
104-045
Neutrálna elektróda
pre dospelých a deti
TWINSAFE
hydrogélová
plocha 110 cm2
Neutrálna elektróda
pre dospelých a deti
OVALPLATE
hydrogélová
plocha 105 cm2
Kábel k neutrálnej elektróde samolepiacej Valleylab pre koagulátory
Olympus, Valleylab
Čistič elektród jednorazový
balenie 100 ks
812-20H
812-83H
Samolepiace elektródy sa dodávajú v baleniach po 50 ks
dĺžka 5 m
šírka
25 mm
dĺžka 3 m
294-030
294-050
šírka
25 mm
Kábel k neutrálnej elektróde samolepiacej 812-XXX pre koagulátory
Emed, Olympus, Valleylab
812-80H
380-030
380-050
šírka
30 mm
Kábel k neutrálnej elektróde samolepiacej 812-XXX pre koagulátory Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed,
Erbe, Martin, Storz, Wolf
Neutrálna elektróda
pre malé deti (infant)
delená,
hydrogélová,
plocha 37 cm2
RDC-VL3
F7520
Kefka na čistenie elektród
RDC-VL5
088-520
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Dĺžka
kábla
Inštrument s dvojitým spínačom, kábel 3 m, do 100 sterilizácií
pre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed, Martin, Olympus, Valleylab, Wolf
Je registrované na ŠÚKL. Vyrábané je v EÚ a používa sa aj na najšpičkovejších klinikách.
Neutrálne elektródy samolepiace
Inštrument ErgoPen® s dvojitým spínačom, kábel 4.5 m, do 200 sterilizácií
Všetko elektrochirurgické príslušenstvo spĺňa požiadavky európskych noriem EN60601-1, EN60601-2-2.
194-150
Elastický pás dierkovaný s 2 upevňovacími gombíkmi, dĺžka 150 cm
10
Registračné čísla ŠÚKL: P70067, P69454
NEUTRÁLNE ELEKTRÓDY
Pre Emed SDS
3m
218-230
215-230
5m
218-250
215-250
3m
218-23S
215-23S
5m
218-25S
215-25S
Inštrument bez spínača, kábel 3 m, do 100 sterilizácií pre Aesculap, B.Braun, Berchtold,
Emed, Martin, Olympus, Valleylab, Wolf
323-130
Inštrument bez spínača, kábel 3 m, do 100 sterilizácií pre Aesculap, B.Braun, Berchtold,
Emed, Martin, Olympus, Valleylab, Wolf
Ø 1.6 mm
328-030
Inštrument jednorazový s dvojitým spínačom, kábel 3 m, sterilné, balenie 10 ks
847-030
nožík
pre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed, Martin, Olympus, Valleylab, Wolf, kábel 3,2 m
847-031
ihla
pre Erbe, Storz, kábel 5 m
847-033
nožík
Inštrument jednorazový s dvojitým spínačom, s káblom 3 m, nožík Ø 2.4 mm, puzdro, čistič, pre Aesculap, B.Braun,
Berchtold, Emed, Martin, Olympus, Valleylab, Wolf, kábel 3,2 m, sterilné, balenie 10 ks
847-032
Adaptér na pripojenie monopolárnych inštrumentov
s 3-pinovým konektorom
do koagulátorov Erbe,
Storz
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
111-100
Adaptér na pripojenie monopolárnych inštrumentov
s 3-pinovým konektorom
do koagulátorov Aesculap,
B.Braun, Berchtold, Martin
222-100
Registračné čísla ŠÚKL: P70067, P69454
11
BIPOLÁRNE KÁBLE
280-030
280-050
3m
280-130
408-045
Olympus
Valleylab
Bovie
4.5 m
101-051
3m
360-030
360-050
3m
280-03S
409-145
106-045
351-151
Berchtold
Martin
Wolf
3m
287-030
287-130
5m
287-050
287-150
Erbe
Storz
3m
101-001
101-101
4m
101-000
101-100
3m
351-03S
351-13S
5m
351-05S
351-15S
4.5 m
350-040
2 zdierky
Ø 4 mm
281-03S
408-14S
405-04S
409-04S
Bipolárne káble
špeciálne
280-05S
Sieťový kábel 230V, dĺžka 4 m
090-240
100-303
Uzemňovací kábel
Dvojitý pedál
351-051
Emed
SDS
Príslušenstvo ku koagulátorom
100-313
5m
Dĺžka
0.5 m
1m
2m
3m
5m
100-302
Konektor do koagulátora
100-924
100-826
100-919
100-925
100-926
Emed
Valleylab
Olympus
100-311
Pedál
pre ES120
Taška na ES120
100-301
Emed
SDS
Pedál koagulácia
100-304
100-305
Bezdrôtový
12
6-pinový
konektor
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
100-215
Pedál rez
Konektor
do inštrumentu
Pre resektoskop Olympus
405-145
161-030
4.5 m
Pedál
MultiSwitch.
Tretím tlačidlom
je možné prepínať programy
351-131
375-045
5m
5m
351-031
181-030
4.5 m
Emed SDS
3m
Dĺžka
405-045
280-150
3m
Erbe
Storz
Zahnutý konektor do inštrumentu - pinzety
Emed
Valleylab
Olympus
281-130
408-145
Priamy konektor do inštrumentu - pinzety
Konektor do koagulátora
281-030
4.5 m
5m
Bipolárne káble
štandardné
Konektor do inštrumentu
Aesculap
B.Braun
Berchtold
Emed
Martin
Wolf
3m
4.5 m
5m
Pre resektoskop Wolf
Dĺžka
Pre resektoskop Storz
Konektor do koagulátora
Pre flexibilné endoskopy Fujinon, Olympus, Pentax, Ø 3 mm
Konektor do inštrumentu
Monopolárne káble
Univerzálny pre laparoskopické
inštrumenty s konektorom
Ø 4 mm
MONOPOLÁRNE KÁBLE
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
Pre laparoskopické
inštrumenty Wolf
359-030
352-030
Pre bipolárny
resektoskop
Storz
Pre bipolárny
resektoskop
Wolf
Pre bipolárny
resektoskop
Olympus
348-045
354-045
349-045
348-04S
354-04S
349-04S
Dĺžka
3m
4.5 m
5m
359-050
352-050
3m
359-03S
352-03S
4.5 m
5m
Adaptér na pripojenie bipolárnych káblov s 2-pinovým
konektorom do koagulátorov
Erbe, Storz
Pre laparoskopické
inštrumenty Storz
359-05S
340-100
Adaptér na pripojenie bipolárnych káblov s 2-pinovým
konektorom do koagulátorov
Emed SDS
261-60S
13
MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDY
Monopolárne elektródy
Ø 2.4 mm
MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDY
Ø 4 mm
Lancetová elektróda oválna
Ø 2.4 mm
Ø 4 mm
520-100
Lancetová elektróda rombická ohnutá
Ø 2.4 mm
Ø 4 mm
Slučková elektróda drôtená Ø 5 mm, dĺžka 100 mm
Guľová elektróda Ø 2 mm
530-510
521-410
Guľová elektróda Ø 4 mm
523-910
Slučková elektróda drôtená Ø 10 mm, dĺžka 100 mm
520-200
530-520
521-420
530-530
521-430
523-920
Guľová elektróda Ø 6 mm
Lancetová elektróda
520-400
Nožová elektróda
530-100
520-500
Guľová elektróda Ø 2 mm ohnutá
Špachtľová elektróda oválna
521-480
520-600
524-010
534-420
524-020
Guľová elektróda Ø 6 mm, dĺžka 100 mm
Guľová elektróda Ø 4 mm ohnutá
Špachtľová elektróda oválna ohnutá
534-410
Guľová elektróda Ø 4 mm, dĺžka 100 mm
530-580
530-000
Guľová elektróda Ø 2 mm, dĺžka 100 mm
524-030
530-590
521-490
Guľová elektróda Ø 6 mm ohnutá, dĺžka 100 mm
520-650
Slučková elektróda Ø 5 mm
530-610
521-210
530-620
521-220
Slučková elektróda Ø 10 mm
Nožová elektróda
520-700
Lancetová elektróda ohnutá
Lancetová elektróda
520-900
521-010
521-230
524-050
534-210
524-130
Ihlová elektróda Ø 0.8 x 12 mm, dĺžka 100 mm
Slučková pásková elektróda Ø 10 mm
530-720
530-310
534-450
Ihlová elektróda Ø 0.8 x 12 mm, dĺžka 100 mm
530-630
Ihlová elektróda Ø 0.5 mm
524-070
Guľová elektróda Ø 4 mm ohnutá, dĺžka 100 mm
Slučková elektróda Ø 14 mm
520-800
534-430
524-160
521-350
Slučková pásková elektróda Ø 14 mm
Nožová elektróda 2.4 x 10 mm, dĺžka 100 mm
Ihlová elektróda Ø 0.7 mm
530-320
Ihlová elektróda Ø 0.5 mm
Ihlová elektróda Ø 0.7 mm
Mierka 1:1
Ihlová elektróda Ø 0.8 x 29 mm
Nožová elektróda 2.4 x 10 mm, dĺžka 100 mm
521-110
521-120
534-050
524-300
Nožová elektróda rombická, dĺžka 100 mm
Ø 2.4 mm
524-400
Ø 4 mm
521-600
Špachtľová elektróda 3 x 24 mm
522-700
Špachtľová elektróda 2 x 16 mm
523-210
Špachtľová elektróda 2 x 16 mm
523-200
Nožová elektróda 25 mm, dĺžka 100 mm
534-100
524-260
534-460
524-600
Slučková elektróda 10 x 10 mm, dĺžka 120 mm
Mierka 1:1
Mierka 1:1
14
524-200
521-380
521-020
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
15
MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDY
MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDY
Ø 2.4 mm
Slučková elektróda 20 x 15 mm, dĺžka 120 mm
Ø 4 mm
535-000
525-000
Slučková elektróda 20 x 20 mm, dĺžka 120 mm
Ø 2.4 mm
Ø 4 mm
536-100
526-100
Slučková elektróda 25 mm, dĺžka 120 mm
535-100
Ihlová elektróda izolovaná
525-100
527-000
Slučková elektróda 26 x 20 mm, dĺžka 120 mm
535-200
525-200
Guľová elektróda Ø 2 mm, izolovaná
527-100
Konizačná elektróda 10 x 25 mm
536-400
526-400
Konizačná elektróda 15 x 25 mm
Mierka 1:1
536-200
526-200
Konizačná elektróda 20 x 25 mm
PREDLŽOVACIE NÁSTAVCE
536-300
526-300
Ø 4 mm
Predlžovací nástavec dĺžka 100 mm
Predlžovací nástavec dĺžka 150 mm
Slučková elektróda 10 mm, dĺžka 120 mm
535-800
535-900
525-900
Slučková elektróda 20 mm, dĺžka 120 mm
536-000
526-000
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
Slučková elektróda 15 mm, dĺžka 120 mm
525-800
527-500
527-550
Ø 2.4 mm
Predlžovací nástavec dĺžka 100 mm
Predlžovací nástavec dĺžka 150 mm
533-900
533-950
Mierka 1:1
16
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
17
ARGÓNOVÁ KOAGULÁCIA
MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDY
WOLFRÁMOVÉ
Monopoláne elektródy
Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.5 x 20 mm
Ø 2.4 mm
Ø 4 mm
Elektródy na mikrodisekciu
Argónový inštrument s dvojitým spínačom, kábel 3.5 m, min. 250 sterilizácií,
pre koagulátory Emed, Valleylab
Ø 4 mm
Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.25 mm
532-300
932-141
528-650
522-300
Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.25 mm
Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.5 x 20 mm
Argónový inštrument s dvojitým spínačom, kábel 3.5 m, min. 250 sterilizácií,
pre koagulátory Emed Spectrum, Endo
528-660
532-400
522-400
Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.25 mm
Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.5 x 40 mm
932-14S
529-000
522-500
Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.25 mm
Argónová koagulačná elektróda, dĺžka 25 mm, Ø 5 mm
529-050
Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.5 x 40 mm
932-031
522-600
Ihla wolfrámová s keramickou izoláciou Ø 0.5 mm
Argónová koagulačná elektróda, dĺžka 100 mm, Ø 5 mm
Adaptéry pre monopol. elektródy
521-180
932-032
Ø 4 mm
Argónová koagulačná elektróda, dĺžka 350 mm, Ø 5 mm
Adaptér pre elektródy Ø 2.4 mm do inštrumentov Ø 4 mm
932-034
529-350
Ihla wolfrámová s keramickou izoláciou Ø 0.5 mm
Argónová rezacia ihlová elektróda, dĺžka 40 mm, Ø 5 mm
Adaptér pre elektródy Ø 1.6 mm do inštrumentov Ø 4 mm
932-054
529-360
528-770
Argónová rezacia ihlová elektróda, dĺžka 115 mm, Ø 5 mm
932-044
Ihla wolfrámová s keramickou izoláciou Ø 0.5 mm
Argónová rezacia elektróda, dĺžka 40 mm, Ø 5 mm
528-780
932-057
Mierka 1:1
Argónová rezacia elektróda, dĺžka 115 mm, Ø 5 mm
932-056
MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDY DENTÁLNE A KOZMETICKÉ
Ø 1.6 mm
Ihlová elektróda Ø 0.2 mm
540-100
Ø 1.6 mm
432-146
Guľová elektróda Ø 1.7 mm
541-700
Ihlová elektróda
540-200
Kábel k argónovým flexibilným endoskopickým sondám, dĺžka 3 m,
pre koagulátory Emed, Valleylab
Guľová elektróda Ø 1.7 mm
Kábel k argónovým flexibilným endoskopickým sondám, dĺžka 3 m,
pre koagulátory Emed Spectrum, Endo
541-710
432-46S
Guľová elektróda Ø 3 mm
Slučková elektróda Ø 5 mm
541-800
540-400
540-500
Slučková elektróda Ø 8 mm
Guľová elektróda Ø 3 mm
541-810
Koagulačná a fulguračná elektróda
540-600
Špachtľová elektróda, dĺžka 40 mm, 2 x 16 mm
Ihlová elektróda Ø 1.7 mm
541-600
18
Špachtľová elektróda, dĺžka 55 mm, 2 x 6 mm
541-900
542-200
548-200
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
Slučková elektróda Ø 3 mm
Argónový filter 0,45 mm, sterilný
Argónová sonda flexibilná TBS, Ø 1.5 mm
Argónová sonda flexibilná GIT, Ø 2.3 mm
dĺžka 1.5 m
932-148
dĺžka 3 m
932-151
dĺžka 2.2 m
932-149
dĺžka 3 m
932-152
dĺžka 2.2 m
932-150
Argónová sonda flexibilná GIT, Ø 3.2 mm
SE2M034I07
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
19
BIPOLÁRNE PINZETY
MONOPOLÁRNE PINZETY
Konektor Ø 4 mm.
Káble pre monopolárne
pinzety sú na strane 12
- tabuľka hore.
Špička
Všetky bipolárne
pinzety sú štandardne
v prevedení NonStick
s povrchovou úpravou
proti lepeniu tkaniva.
2 mm
1 mm
Špička
2 mm
1 mm
0.5 mm
ihla
profil
Dĺžka
110 mm
160 mm
195 mm
220 mm
300 mm
160 mm
195 mm
220 mm
110 mm
160 mm
220 mm
110 mm
160 mm
195 mm
220 mm
185 mm
610-017
610-016
610-019
610-021
610-025
Špička
2 mm
610-018
605-027
605-029
605-030
605-070
605-039
605-040
605-041
605-020
605-019
Dĺžka
180 mm
210 mm
250 mm
Anatomické
612-018
612-021
612-025
Chirurgické
612-118
612-121
612-125
DEPILAČNÉ ELEKTRÓDY
605-022
605-007
605-034
605-014
605-018
605-001
605-024
605-002
Rukoväť pre depilačné ihly Ø 1.25 mm, typ F, kábel 1.5 m,
konektor do koagulátora Ø 4 mm
605-065
605-021
605-013
605-017
605-031
605-036
605-033
605-008
605-045
Depilačné ihly, izolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.002”, 10 ks
F2I
Depilačné ihly, izolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.003”, 10 ks
F3I
Depilačné ihly, izolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.004”, 10 ks
F4I
Depilačné ihly, neizolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.002”, 10 ks
F2
Depilačné ihly, neizolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.003”, 10 ks
F3
Depilačné ihly, neizolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.004”, 10 ks
F4
51301018
605-026
605-063
605-023
195 mm
605-011
605-057
605-058
605-059
Káble pre bipolárne pinzety sú na strane 13 - tabuľka hore.
20
Dĺžka
185 mm
190 mm
210 mm
225 mm
270 mm
•Izolované pinzety bez konektora
•Koagulácia dotykom monopolárnej elektródy a neizolovaného
konca pinzety
•Izolácia bráni popáleniu chirurga, ako sa to stáva pri koagulácii neizolovanou kovovou
pinzetou
Depilačné ihly, pozlátené, pre rukoväť 1.25 mm, 0.002”, 10 ks
F2G
Depilačné ihly, pozlátené, pre rukoväť 1.25 mm, 0.003”, 10 ks
F3G
Depilačné ihly, pozlátené, pre rukoväť 1.25 mm, 0.004”, 10 ks
F4G
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
21
BIPOLÁRNE NOŽNICE, KLIEŠTE
BIPOLÁRNE INŠTRUMENTY
PowerGrip - ThermoStapler®
Bipolárne nožnice
Dĺžka
18 cm
21 cm
23 cm
28 cm
857-18110
857-21110
857-23110
857-28110
Dĺžka 34 cm
Dĺžka 10 cm
Kábel
pre bipolárne
nožnice
•Nožnice určené na mechanické strihanie
so simultánnou bipolárnou koaguláciou.
• Len jeden konektor na pripojenie kábla.
• Nožnice je možné rozobrať a nabrúsiť.
Dĺžka
3m
5m
Dĺžka
Bipolárne kliešte ThermoStapler®
Emed, Valleylab, Olympus
358-030
358-050
Hladké zahnuté
Emed SDS
358-03S
Hladké rovné
Ø 5 mm
16 cm
18 cm
23 cm
28 cm
801-116
801-118
801-123
801-128
801-216
801-218
801-223
801-228
Dĺžka 34 cm
Dĺžka 10 cm
Rukoväť so štandardným bipolárnym
konektorom.
Vhodné káble sú na strane 13
- tabuľka hore.
824-101
Rukoväť pre Emed SDS s káblom dĺžky 3 m
824-13S
Zúbkované zahnuté
801-023
23 cm
Káble pre bipolárne kliešte
ThermoStapler®
Emed, Valleylab, Olympus
401-030
401-050
Dĺžka
3m
5m
Dĺžka
16 cm
18 cm
23 cm
28 cm
Hladké zahnuté
801-16S
801-18S
801-23S
801-28S
Rúra
824-134
824-110
Disektor Maryland zahnutý - ThermoStapler®
824-019
824-519
Grasper veľký - ThermoStapler®
824-010
824-501
Grasper zúbkovaný, veľký - ThermoStapler®
824-030
Disektor Maryland, široký - ThermoStapler®
824-031
Grasper jemný zahnutý
824-011
Grasper mikro
824-014
Grasper zahnutý
824-015
Nožnice zahnuté
824-018
Hladké rovné
801-66S
801-68S
801-73S
801-78S
Integrovaný 3 m kábel s
konektorom SDS
•Ergonomický tvar umožňuje ľahkú a precíznu prácu
•Izolácia čeľustí chráni nervy pred tepelným poškodením
•Inštrument je možné použiť s akýmkoľvek elektrokoagulátorom
•Nie je potrebný drahý ultrazvukový prístroj
•Autoklávovateľný do 137 ºC
•Opakovateľne použiteľná - redukuje náklady na operáciu
22
Dĺžka 160 mm
90069-19
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
Bipolárna pinzeta na operácie štítnej žľazy
Inštrumenty PowerGrip predstavujú 3. generáciu vývoja bipolárnych laparoskopických inštrumentov. Čeľuste nie sú ovládané posuvnou rúrou, ale
tiahlom podobne ako pri monopolárnych inštrumentoch. To umožňuje vyvinúť väčšiu silu s menšou námahou a väčším citom. Aj životnosť je dlhšia.
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
23
LAPAROSKOPIA
TeknoFLOW 15S, 20S, 30S, 45S
TeknoFLOW 15, 20, 30, 42
•Prietok plynu 0 - 15, 20,
30, 45 l/min
•* ACF
•Tlak 0 - 30 mmHg
•Rýchla kompenzácia
straty plynu pri odsávaní alebo pri výmene
inštrumentu
•Pre-insuflačný mód
•Voliteľný ohrev plynu
•Prietok plynu 0 - 15, 20,
30, 43 l/min
•* ACF
•Tlak 0 - 30 mmHg
•Rýchla kompenzácia
straty plynu pri odsávaní alebo pri výmene
inštrumentu
•Pre-insuflačný mód
•Voliteľný ohrev plynu
* Insuflátory pracujú systémom ACF (Advanced Continuous Flow) – stabilné
vyváženie tlaku a neprerušovaný prietok plynu. ACF zabezpečuje približne
dvojnásobný reálny prietok plynu oproti insuflátorom s pulzným režimom
(plnenie – meranie). To znamená, že napr. insuflátor TeknoFLOW 20 má
približne rovnaký reálny prietok plynu ako 40l insuflátor s pulzným režimom
TeknoCAM 500 LED
é
nov
•1024 x 768 Pixel
•16.7 mil. farieb
•OSD
•Tekno 19“
•LCD TFT
•1280 x 1024 Pixel
•16.8 mil. farieb
•OSD
•Tekno HD 19“
•LCD TFT
•1280 x 1024 Pixel
•16.8 mil. farieb
•DVI, PIP, OSD
•Tekno HD 21.5“
•LCD
•1920 x 1080 Pixel
•16.7 mil. farieb
•HDMI, DVI, OSD
•Tekno HD 24“
•LCD TFT
•LED podsvietenie
•1920 x 1200 Pixel
•16.8 mil. farieb
•DVI, PIP, OSD
•Tekno HD 24.5“
•OLED
•1 x CCD chip
•752 x 582 Pixel
•OnScreen menu
•2 tlačidlá na hlave kamery
•Hlava kamery ponoriteľná
•Integrovaný LED svetelný
zdroj ekviv. 100W xenónu
Všetky monitory majú uchytenie VESA 100 a medicínsky atest.
24
Vozíky
Vozík ECO
•Rozmery v 1711, š 714, h
625 mm
•1 polica 600 x 490 mm s
rukoväťou, nastaviteľná
•2 police 600 x 490 mm,
nastaviteľné
•Držiak na LCD monitor VESA
100
•6 elektrických zásuviek
•Irigačná a odsávacia jednotka laparoskopická
•Prietok max. 3 l/min
•Fľaša na sekrét 2 litre
•Irigačná a odsávacia jednotka laparoskopická
Vozík STANDARD
•Ako Eco a navyše:
•1 zásuvka s policou 600 x
490 mm
•Oddeľovací transformátor
(voliteľný)
•Ovládanie prietoku elektronicky na rukoväti
•Prietok max. 3 l/min
LAPpump
TeknoCAM 2100
•Irigačná a odsávacia jednotka laparoskopická
•Bezhlučná
•Prietok max. 1.8 l/min
•Max tlak 400 mmHg
•Min. vákuum -60 kPa
•1 x CCD chip
•752 x 582 Pixel
•OnScreen menu
•2 tlačidlá na hlave kamery, USB, HDMI (voliteľné)
•Hlava kamery ponoriteľná
TeknoCAM 3500
ARTpump
•3 x CCD chip
•OnScreen menu
•10 pamätí nastavenia
•2 tlačidlá na hlave kamery
•Hlava kamery ponoriteľná
TeknoCAM 1000 HD
TeknoCAM 3000 HD
TeknoCAM 3100 HD
•1920 x 1080 Pixel
•DVI, OSD
•1920 x 1080 Pixel
•16.8 mil. farieb
•DVI, PIP, OSD
MULTI PUMP
•1 x CCD chip
•752 x 582 Pixel
•Funkcia Freeze (voliteľná)
•Hlava kamery ponoriteľná
•1 x MOS chip
•OnScreen menu
•Full HD 1920 x 1080 Pixel
•3 pamäte nastavenia
•3 tlačidlá na hlave kamery
•HDMI (voliteľné)
•Hlava kamery ponoriteľná
•3 x CCD chip
•HDMI
•OnScreen menu
•Full HD 1920 x 1080 Pixel
•2 tlačidlá na hlave kamery
•Hlava kamery ponoriteľná
•3 x MOS chip
•HDMI
•OnScreen menu
•Full HD 1920 x 1080 Pixel
•3 pamäte nastavenia
•3 tlačidlá na hlave kamery
•Hlava kamery ponoriteľná
TeknoCAM 3300 HD
•Tekno HD 26“
•LCD
•LED podsvietenie
TM100
TeknoCAM 1100
Monitory
•Tekno 15“
•LCD
Irigačné a odsávacie jednotky
Kamery
•1 alebo 3 x CCD chip
•Full HD 1920 x 1200 Pixel
•OnScreen menu
•10 pamätí nastavenia
•2 tlačidlá na hlave kamery
•Optický zoom 16-34 mm
•Hlava kamery autoklávovateľná
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Registračné čísla ŠÚKL: Prístroje laparoskopické P70984, Inštrumentárium laparoskopické P70983
Insuflátory
ART PUMP II D
HYSpump
•Irigačná jednotka artroskopická
•Automatické rozpoznanie
inštrumentu
•Bezkontaktné monitorovanie tlaku
•Irigácia 0.1 - 1.5 l/min
•Tlak 0 - 200 mmHg
TeknoLIGHT 1500 / TeknoLIGHT 3000
Doplnky k vozíkom
Držiak na plynové bomby
3 / 5 / 10 l
Držiak na plynové bomby
20 / 50 l
•Irigačná jednotka artroskopická dvojitá
•Bezkontaktné monitorovanie tlaku
•Odsávanie 0 - 1 l/min
•Irigácia 0 - 2.5 l/min
•Tlak 10 - 200 mmHg
•Irigačná jednotka hysteroskopická
•Integrovaný vyvažovací
systém
•Bezkontaktné monitorovanie tlaku
•Prietok 30 - 500 ml/min
•Tlak 15 - 150 mmHg
Zdroje svetla
TeknoLIGHT
XA300Pro / XA180Pro
Vozík LUX
•Ako Standard a navyše:
•Zadná stena
•Kanál pre káble
•Xenón 300 / 180 Watt
•Rezervná halogénová
žiarovka 150 Watt
•Manuálne aj automatické
ovládanie intenzity
•Farebná teplota 5600 K
•Životnosť výbojky 500 h
•Indikátor životnosti výbojky
•LED 100 / 300 Watt
•Manuálne aj automatické
ovládanie intenzity
•Farebná teplota
6000-6500 K
•Životnosť LED
40000 h / 30000 h
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
Stojan na
ostrekovacie
fľaše 1 a 2 l
Držiak hlavy
kamery
Stojan
na
infúzne
fľaše
Držiak hlavy
kamery so
svorkou
Ukladanie dát
Tekno Capture System HD
MC 170
MC 200
MC 300
•Záznam statických obrázkov a videa
•12“ dotyková obrazovka
•Interný harddisk 1000 GB
•CD, DVD, BluRay mechanika
•Ethernet 10/100/1000
•DICOM (voliteľný)
•Záznam statických obrázkov
•Záznam na externé USB médium
•Ethernet 10/100 (voliteľný)
•Záznam statických obrázkov a videa
•Záznam na externé USB médium
•Ethernet 10/100 (voliteľný)
•Záznam statických obrázkov a HD videa
•Záznam na interný harddisk 320 GB
•Záznam na externé USB médium
•Ethernet 10/100/1000
25
LAPAROSKOPICKÉ OPTIKY
Optiky TeknoMedical vďaka dlhoročným skúsenostiam spĺňajú tie najprísnejšie kritériá pre prvotriedne
produkty
•Nová generácia kompaktných objektívov zaručuje
dlhodobú životnosť a odolnosť voči sterilizácii v autokláve
•Zafírové sklá na oboch koncoch optiky
•Rod lens system
•Verné podanie farieb
SVETELNÉ KÁBLE
•Optiky sú dodávané so sadou adaptérov pre
všetky typy svetelných káblov
•Excelentná svetelnosť a rozlišovacia schopnosť
Wolf
•Optiky označené HD sú optimalizované pre
senzory používané v HD kamerách
ACMI
•Optiky označené SF (Semi Flexible) sú mimoriadne robustné a odolné voči ohýbaniu
•Optimálna hĺbka zorného poľa
Tekno
Storz
Olympus
Laparoskopické optiky s integrovaným inštrumentálnym kanálom
Ø
(mm)
10.0
Pracovná dĺžka
(mm)
268
Pracovný kanál
Ø (mm)
6.0 mm
vrátane adaptéra
Ø
(mm)
10.0
Pracovná dĺžka
(mm)
268
Pracovný kanál
Ø (mm)
6.0 mm
vrátane adaptéra
700-250
Adaptér
700-255
Laparoskopické optiky
Štandard
Full Screen
Heat Protected
Ø
(mm)
5.0
5.0
5.0
6.5
10.0
10.0
10.0
5.5
10.0
Pracovná
dĺžka
(mm)
240
300
360
300
310
450
540
310
310
700-001
700-000
700-002
700-010
700-020
700-420
700-430
700-450
700-440
700-011
700-003
700-012
700-013
700-023
700-423
700-433
700-453
700-443
700-004
700-251
Adaptér
700-256
700-024
700-424
Svetelné káble
700-444
Mini-laparoskopické optiky
Pre svetelné zdroje
Ø (mm) Dĺžka (mm) Xenón/LED
3.5
1800
39522-18
3.5
2300
39522-23
3.5
3000
39522-30
4.8
1800
39523-18
4.8
2300
39523-23
4.8
3000
39523-30
•Extrémne flexibilné
•Dlhá životnosť
•Odolnosť voči teplu
•Pre xenónové aj klasické
zdroje
Štandard
Semi Flexible
Ø
(mm)
2.7
3.0
4.0
2.7
Pracovná
dĺžka
(mm)
270
300
200
270
•Kompatibilné so všetkými
štandardnými optikami a
svetelnými zdrojmi.
700-275
700-204
700-030
700-275SF
700-205
•Na konce kábla sa naskrutkujú adaptéry pre konkrétny
svetelný zdroj a optiku.
700-276
700-203
700-033
700-276SF
•Pri objednávke uveďte typ
vašej optiky a svetelného
zdroja alebo typy potrebných adaptérov
Mini-laparoskopické optiky pre deti
Adaptéry na strane optiky
Ø
(mm)
2.0
Pracovná
dĺžka
(mm)
241.5
Adaptéry na strane svetelného zdroja
700-210
39525-10
Tekno
Storz
Wisap
Aesculap
Olympus
26
Halogén
39520-18
39520-23
39520-30
39521-18
39521-23
39521-30
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
39528-20
Wolf
HSW
Dyonics
Medicon
Stryker
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
39530-10
ACMI
39525-00
Tekno
Storz
Wisap
Aesculap
39528-00
Wolf
HSW
Dyonics
Medicon
39527-00
Olympus
39530-00
ACMI
Stryker
27
TROKÁRE
TROKÁRE
Trokár odľahčený
Bodce pre trokáre
•Ľahké plastikové telo
•Ergonomický dizajn
•Jednoduchá manipulácia
•Opakovane použiteľný silikónový ventil
•Kompletne rozoberateľné
•Plne autoklávovateľné
Pracovná
dĺžka
(mm)
Ø (mm)
5.5
95
11.0
101
5.5
150
11.0
150
S trojhranným
bodcom
704-553
704-555
704-553-15
704-555-15
S kónickým
bodcom
704-559
704-560
704-559-15
704-560-15
Bez bodca
704-552
704-554
704-552-15
704-554-15
Náhradný silikónový ventil
Ø 5.5 mm
Ø 11.0 mm
bariatrický
bariatrický
Trokár s multifunkčným ventilom
Tesnenia pre trokáre
11.0
S trojhranným
bodcom
704-370
704-375
S kónickým
bodcom
730-200
704-380
704-385
704-377
704-378
704-4032-15
704-4040-15
704-4042-15
704-328
704-325
704-4052-15
704-4060-15
704-4062-15
Bez bodca
730-210
704-360
704-365
704-295
704-367
704-368
704-4002-15 bariatrický
704-4010-15 bariatrický
704-4012-15 bariatrický
13.0
15.0
20.0
8.0
10.0
13.0
18.0
Ø (mm)
3.5
5.5
11.0
13.0
28
Automatické telo s multifunkčným ventilom a manuálnou páčkou
704-4018
704-4021
704-4026
704-4033
704-4037
704-4039
Kónický hrot
Oblý hrot
704-070
704-016
704-016-15
704-006
704-006-15
704-093
704-012-15
704-015
704-020
704-071
704-022
704-022-15
704-026
704-026-15
704-092
704-027-15
704-028
704-029
704-072
704-031
bariatrický
bariatrický
bariatrický
704-035
Vnútorné
tesnenie
bal. 10 ks
704-0202
704-0200
Farba
čierna
biela
704-0008
704-0010
704-0013
704-0018
704-0201
704-0205
704-0203
704-0204
modrá
zelená
zelená
modrá
modrá
zelená
šedá
šedá
Kužeľ Hasson s držiakom stehov
Ø (mm)
3.5
5.5
11.0
12.5
Kat.č.
704-395 K
704-397 K
704-399 K
704-389 K
13.0
704-390 K
Pracovná
dĺžka (mm)
132
163
173
169
Kat.č.
704-090
704-087
704-088
704-160
nožový tvar
Bezpečnostné bodce šikmé rozoberateľné
Tesnenie
bal. 10 ks
Farba
704-0002 bezfarebné
704-0004
biela
Telá trokárov
Ø (mm)
3.5
5.5
11.0
13.0
15.0
20.0
Trojhranný hrot
Bezpečnostné bodce rozoberateľné
Trokár
Diera
Ø (mm) Ø (mm)
3.5
2.0
5.5
4.0
Pracovná
dĺžka
Ø (mm)
(mm)
3.5
70
5.5
103
11.0
105
13.0
102
15.0
95
20.0
118
5.5
150
11.0
150
13.0
150
704-0020
704-0021
Ø (mm)
3.5
5.5
5.5
11.0
11.0
13.0
13.0
15.0
20.0
Automatické odľahčené plast. telo
Ø (mm)
5.5
11.0
13.0
Pracovná
dĺžka (mm)
160
171
170
Kat.č.
704-060
704-061
704-161
Bezpečnostné bodce trojhranné rozoberateľné
Ø (mm)
5.5
11.0
13.0
5.0
11.0
13.0
Pracovná
dĺžka (mm)
160
172
170
215
221
223
Kat.č.
704-065
704-067
704-162
704-076
704-077
704-078
bariatrický
bariatrický
bariatrický
Rúry pre trokáre
Ø (mm)
3.5
5.5
5.5
11.0
11.0
13.0
13.0
15.0
20.0
Pracovná
dĺžka (mm)
70
103
150
105
150
102
150
110
119
704-450
704-452
704-452-15
704-460
704-460-15
704-462
704-461-15
704-463
704-464
704-472
704-476
704-478
RTG transparentné
704-4081
704-4080
5.5
11.0
13.0
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
95
97
94
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
704-481
704-487
704-488
704-491
704-497
704-498
29
TROKÁRE
VERESSOVE IHLY
Redukčné rúry
Z Ø (mm)
5.0
10.0
11.0
12.5
15.0
20.0
12.5
15.0
20.0
20.0
Tesnenia pre redukcie
a dilatačné sety
Na Ø (mm)
4.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
10.0
10.0
10.0
15.0
Komplet s
obturátorom
704-200
704-010
704-000
704-216
704-203
704-206
704-217
704-204
704-207
704-218
Z Ø (mm) Na Ø (mm)
5.5
3.0
5.0
4.0
10.0
7.0
10.0
5.5
11.0
5.5
12.5
5.5
15.0
5.5
20.0
5.5
12.5
10.0
15.0
10.0
20.0
10.0
20.0
15.0
Redukčné adaptéry
Diera Ø (mm)
2.0
4.0
6.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
8.0
8.0
8.0
13.0
Dilatačné sety
Tesnenie
bal. 10 ks
704-0002
704-0004
704-0006
704-0004
704-0004
704-0004
704-0004
704-0004
704-0008
704-0008
704-0008
704-0013
Farba
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
červená
modrá
modrá
modrá
šedá
Dištančný držiak so závitom
So silikónovým držiakom
ZØ
Na Ø
(mm)
(mm)
Kat.č.
10.0
5.5
704-240
11.0
5.5
704-241
12.5
5.5
704-242
12.5
10.0
704-243
13.0
5.5
704-244
13.0
10.0
704-245
Ø
(mm)
5.5
Dĺžka
35.0 mm
704-436
11.0
704-438
Z Ø (mm)
5.0
5.0
5.0
5.0
10.0
10.0
Na Ø (mm)
10.0
11.0
15.0
20.0
15.0
20.0
Kat.č.
704-220
704-225
704-221
704-222
704-223
704-224
Trokáre MICRO
Ø (mm)
2.9
3.5
Pracovná
dĺžka (mm)
60
100
Bez bodca
730-170
730-160
Bodec polmesiacovitý
730-170
730-160
Bodec oblý
730-172
730-162
Retraktor
Retraktor s 3 lopatkami, dĺžka lopatiek 70 mm, zahnuté o
90° (vhodné pre 10 mm inštrumenty)
Kat.č
704-860
Držiak na optiky
Pre automatické trokáre
ZØ
(mm)
10.0
11.0
12.5
13.0
12.5
13.0
Na Ø
(mm)
5.5
5.5
5.5
5.5
10.0
10.0
Palpačné sondy ciachované
Kat.č.
704-235
704-238
Držiak na optiky Ø 5 - 10 mm
Hrudné trokáre
Rigídne
Vonkajší
Ø (mm)
7.9
15.3
17.3
Komplet s
obturátorom
712-410
712-420
712-430
Vnútorný Pracovná
Ø (mm) dĺžka (mm)
6.0
50
11.0
50
13.0
50
700-990
30
Vnútorný Pracovná
Ø (mm) dĺžka (mm)
6.0
100
6.0
70
11.0
100
11.0
70
Komplet s
obturátorom
712-440
712-450
712-460
712-470
Ø 2.8 mm
760-000-25
760-000
Ø 5.0 mm
704-800
704-803
704-802
Veressove ihly
Len puzdro
712-411
712-421
712-431
Dĺžka (mm)
55
70
80
100
120
130
140
150
170
180
200
230
260
100
120
150
Len obturátor
712-412
712-422
712-432
Flexibilné
Vonkajší
Ø (mm)
9.0
9.0
14.2
14.2
Dĺžka (mm)
250
330
400
450
Len puzdro
712-441
712-451
712-461
712-471
Len obturátor
712-442
712-452
712-462
712-472
Flexibilná plastová
rúra, balenie 5 ks
712-443
712-453
712-463
712-473
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Ø 2.0 mm
Standard
704-095
704-156
704-096
704-098
704-100
704-157
704-099
704-101
704-158
704-102
704-103
704-159
704-104
704-080
704-082
704-085
Ø 2.7 mm
High Flow
704-151
704-150
704-152
704-154
704-081
704-083
704-086
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
31
ODSÁVACIE A IRIGAČNÉ KANYLY
ODSÁVACIE A IRIGAČNÉ KANYLY
Odsávacie a irigačné kanyly
Rukoväť s 2 trúbkovými ventilmi a
konektormi pre hadice
Modulárny odsávací a irigačný systém
704-642
Rukoväť s 2 trúbkovými ventilmi a
konektormi LL
704-644
Rukoväť s posuvným ventilom
704-646
Pištoľová rukoväť s dvojcestným ventilom a 2 hadicovými
konektormi, pre adaptabilné
rúry
Rukoväť s 2 trúbkovými ventilmi, konektorom pre
hadicu a bočným LL konektorom, pre adaptabilné rúry
Odsávacie rúry Ø 5 mm
Mierka 1:1
Typ
Ø 5 mm
330 mm
Štandardná
704-660
Zaoblená
704-656
Ø 5 mm
500 mm
Ø 2.8 mm
330 mm
Ø 2.8 mm
250 mm
770-111
770-111-25
704-710
704-715
Odsávacia / irigačná rúra
Mierka 1:1
Pracovná dĺžka 340 mm
Ø (mm)
4 diery
4x4 diery
3.0
704-720
704-730
5.0
704-721
704-731
10.0
704-722
704-732
704-650
Zaoblená
704-654
Zaoblená
704-652
Disekčná kanyla
704-658
Punkčná kanyla
704-662
770-110
770-110-25
Odsávacie a irigačné kanyly
Mierka 1:1
Pracovná dĺžka 340 mm
Ø 3.0 mm
704-740
Punkčná / injekčná ihla
Ø 3.0 mm
704-744
Ø 5.0 mm
704-745
Modulárny odsávací a irigačný systém s koaguláciou
Mierka 1:1
Dĺžka (mm)
240
330
Rúra na ostrekovanie optiky so šikmou tryskou
Rúra Ø 3.5 mm
704-609
Rúra Ø 5 mm
Rúra Ø 10 mm
Rukoväť s ventilmi
Sada rukoväť + rúry Ø 5 a 10 mm
704-608
704-607
704-605
704-610
Odsávacia / irigačná rúra
3.0
5.0
10.0
Odsávacia a irigačná kanyla Ø 5.0 mm
Dĺžka (mm)
391
340
S laserovou rúrou
704-580
Bez laserovej rúry
Elektródy
704-582
Odsávacia a irigačná kanyla Ø 5.0 mm
Dvojcestný ventil s LL konektormi
32
Ø (mm)
Mierka 1:1
Dĺžka 330
mm
704-751
704-752
704-753
Dĺžka 450
mm
704-752-45
704-753-45
Ergonomická rukoväť s dvojcestným ventilom, pohodlná obsluha, krátka dráha páčky
ventilu, väčšia odsávacia kanyla, priame
kanály
704-750
Ø 5 mm, dĺžka 330 mm
Pologuľa
704-761
Hák J
704-762
Hák L
704-763
Špachtľa
704-764
Ihla
704-765
Adaptér na pripojenie monopolárnych elektród k rukoväti 704-750, otočný o 360°
704-760
704-121
Odsávacia rúra s LL konektorom
Dĺžka 300 mm
704-602
Cholangiografická rúra s LL konektorom
Dĺžka 330 mm
704-603
Punkčná a injekčná kanyla s LL konektorom, ihla Ø 1.4 mm
Dĺžka 330 mm
Dĺžka 450 mm
704-120
704-122
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
33
ODSÁVACIE A IRIGAČNÉ KANYLY
ODSÁVACIE A IRIGAČNÉ KANYLY
Monopolárne koagulačné elektródy s keramickou izoláciou
Modulárny odsávací a irigačný systém s koaguláciou
Elektródy
Mierka 1:1
Ø 5 mm, dĺžka 340 mm
Hák drôtený
795-4911
Hák J
795-4912
Rukoväť s dvojcestným ventilom pre
monopolárne elektródy s odsávacím /
irigačným kanálom. S rotačným adaptérom a laterálnym vf-konektorom. Dva
univerzálne konektory pre hadice
Ø 4 mm, dĺžka 360 mm
795-4910
Mierka 1:1
34
Špachtľa
700-003
710-003
Silný hák
700-004
710-004
795-4913
Špachtľa
795-4914
Jemný hák
700-005
710-005
Pologuľa
795-4915
Ihla
700-006
710-006
Nôž
795-4916
Elektróda 45°
795-4917
Ihla
795-4918
Kónus
795-4919
Rukoväť s 2 trúbkovými ventilmi a odnímateľným ergonomickým nástavcom,
pre monopolárne elektródy s odsávacím / irigačným kanálom. S rotačným
adaptérom a laterálnym vf-konektorom.
Jeden univerzálny konektor pre hadice
a jeden LL konektor.
Monopolárne koagulačné elektródy
Ø 2.8 mm
Elektródy
Mierka 1:1
795-4900
Ø 5 mm
Ø 5 mm
250 mm
330 mm
330 mm
450 mm
Špachtľa
762-103-25
762-103
706-152
762-152-45
Hák J
762-101-25
762-101
706-154
762-154-45
Hák L
762-102-25
762-102
706-156
762-156-45
Dĺžka 330 mm
Dĺžka 450 mm
Špachtľa
706-180
706-180-45
Pologuľa
762-104-25
762-104
706-158
762-158-45
Hák J
706-182
706-182-45
Ihla
762-105-25
762-105
706-159
762-159-45
Hák L
706-184
706-184-45
Pologuľa
706-186
706-186-45
Ihla
706-187
706-187-45
Mierka 1:1
Dĺžka
340 mm
440 mm
Hák drôtený
706-280
706-290
Hák J
706-281
706-291
Hák L
706-282
706-292
Špachtľa
706-283
706-293
Pologuľa
706-284
706-294
Nôž
706-285
706-295
Elektróda 45°
706-286
706-296
Ihla
706-287
706-297
Kónus
706-288
706-298
Komfortná rukoväť pre elektródy
706-152 až 706-158
706-150
Bipolárne koagulačné elektródy
Mierka 1:1
Monopolárne koagulačné elektródy
Ø 5 mm
S odsávaním
Hák L
Odsávacie kanyly s monopolárnou koaguláciou
Elektródy
Bez odsávania
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Ø 3 mm, dĺžka 340 mm
Mierka 1:1
Ø 5 mm, dĺžka 340 mm
Hák L
707-160
Hák J
707-150
Hák V
707-161
Hák L
707-151
Ihla
707-162
Špachtľa
707-152
Pologuľa
707-153
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
Káble pre bipolárne koagulačné
elektródy sú na strane 13 - tabuľka hore.
35
LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
otočné, robustné, bezpečné, rozoberateľné,
autoklávovateľné, opakovane použiteľné
Rukoväte pre laparoskopické inštrumenty TEKNOLINE
TEKNOLINE
Otočné,
rozoberateľné
775-4000
Rukoväť bez aretácie
775-4006
Rukoväť s aretáciou
775-4002
Rukoväť bez aretácie
775-4001
Rukoväť s aretáciou
Mierka 1:1
Dĺžka
Kompletné bez aretácie,
izolované
Kompletné bez aretácie
Len tiahlo
(mm)
Ø 5 mm
Ø 5 mm
Ø 5 mm
Nožnice TEKNOSTEEL
Hákové nožnice,
tvrdené ostrie
250
330
450
775-4020-25 TSC
775-4020 TSC
775-4020-45 TSC
775-4020-25 TSCM
775-4020 TSCM
775-4020-45 TSCM
775-4020-25 TS
775-4020 TS
775-4020-45 TS
Peritoneálne nožnice,
tvrdené ostrie
250
330
450
775-4026-25 TSC
775-4026 TSC
775-4026-45 TSC
775-4026-25 TSCM
775-4026 TSCM
775-4026-45 TSCM
775-4026-25 TS
775-4026 TS
775-4026-45 TS
Peritoneálne nožnice
zahnuté, tvrdené ostrie
250
330
450
775-4027-25 TSC
775-4027 TSC
775-4027-45 TSC
775-4027-25 TSCM
775-4027 TSCM
775-4027-45 TSCM
775-4027-25 TS
775-4027 TS
775-4027-45 TS
Hákové nožnice
250
330
450
775-4020-25 C
775-4020 C
775-4020-45 C
775-4020-25
775-4020
775-4020-45
Metzenbaum nožnice
250
330
450
775-4022-25 C
775-4022 C
775-4022-45 C
775-4022-25
775-4022
775-4022-45
Metzenbaum nožnice
zahnuté
250
330
450
775-4023-25 C
775-4023 C
775-4023-45 C
775-4023-25
775-4023
775-4023-45
Mikro nožnice
250
330
450
775-4024-25 C
775-4024 C
775-4024-45 C
775-4024-25
775-4024
775-4024-45
Mikro nožnice zahnuté
250
330
450
775-4025-25 C
775-4025 C
775-4025-45 C
775-4025-25
775-4025
775-4025-45
Peritoneálne nožnice
1 čepeľ zúbkovaná
250
330
450
775-4026-25 C
775-4026 C
775-4026-45 C
775-4026-25
775-4026
775-4026-45
Metzenbaum nožnice
zahnuté, dlhé
250
330
450
775-4027-25 C
775-4027 C
775-4027-45 C
775-4027-25
775-4027
775-4027-45
OP nožnice
250
330
450
775-3928-25 C
775-3928 C
775-3928-45 C
775-3928-25
775-3928
775-3928-45
OP nožnice zahnuté
250
330
450
775-3929-25 C
775-3929 C
775-3929-45 C
775-3929-25
775-3929
775-3929-45
Nožnice
775-4003SC
Rukoväť bez aretácie, vf konektor
775-4003
Rukoväť bez aretácie, vf konektor
775-4004SC
Rukoväť s aretáciou, vf konektor
775-4004
Rukoväť s aretáciou, vf konektor
775-4005
Rukoväť s aretáciou, vf konektor
775-3995
Rukoväť s vypínateľnou aretáciou,
vf konektor
775-4303 SC
Rukoväť bez aretácie, Ø 3 mm
775-4304 SC
Rukoväť bez aretácie, Ø 3 mm
Rúry pre laparoskopické inštrumenty TEKNOLINE
S irigačným kanálom LL
Izolované
Dĺžka
250 mm
36
Neizolované
Ø 3 mm
Ø 5 mm
Ø 10 mm
Ø 5 mm
775-4114-25
775-4009
775-4012-25
775-4013
330 mm
775-4114
775-4010
775-4012
775-4014
450 mm
775-4114-45
775-4011
775-4012-45
775-4015
Ø 10 mm
775-4016
S irigačným kanálom
Izolované farebné, 330mm, Ø 5 mm
Ø 5 mm
červená
775-4110
775-4010-25LL
modrá
775-4111
775-4010LL
zelená
775-4112
775-4010-45LL
žltá
775-4113
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
37
LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
TEKNOLINE
Otočné, rozoberateľné, Ø 5 mm
TEKNOLINE
Dĺžka
(mm)
250
Bioptické kliešte
330
450
250
Bioptické kliešte, vrúbkované
330
so zubom
450
250
Bioptické kliešte prerezá330
vacie
450
Mierka 1:1
Kompletné
s aretáciou
775-4030-25 CS
775-4030 CS
775-4030-45 CS
775-4031-25 CS
775-4031 CS
775-4031-45 CS
775-4034-25 CS
775-4034 CS
775-4034-45 CS
775-4030-25
775-4030
775-4030-45
775-4031-25
775-4031
775-4031-45
775-4034-25
775-4034
775-4034-45
Len tiahlo
Otočné, rozoberateľné, Ø 5 mm
Dĺžka
(mm)
Kompletné
bez aretácie
Kompletné
s aretáciou
Len tiahlo
Grasper so zubami
250
330
450
775-4243-25 C
775-4243 C
775-4243-45 C
775-4243-25 CS
775-4243 CS
775-4243-45 CS
775-4243-25
775-4243
775-4243-45
Retraktor s atraumatickými
vnútornými zubami
250
330
450
775-4093-25 C
775-4093 C
775-4093-45 C
775-4093-25 CS
775-4093 CS
775-4093-45 CS
775-4093-25
775-4093
775-4093-45
Mierka 1:1
Bioptické kliešte, lyžica
250
330
450
775-4033-25 C
775-4033 C
775-4033-45 C
775-4033-25 CS
775-4033 CS
775-4033-45 CS
775-4033-25
775-4033
775-4033-45
Grasper DUCKBILL
775-4032-25 C
775-4032 C
775-4032-45 C
775-4032-25 CS
775-4032 CS
775-4032-45 CS
775-4032-25
775-4032
775-4032-45
775-4095-25 C
775-4095 C
775-4095-45 C
775-4095-25 CS
775-4095 CS
775-4095-45 CS
775-4095-25
775-4095
775-4095-45
Bioptické kliešte so zubom
250
330
450
250
330
450
Grasper zúbkovaný
775-4245-25 C
775-4245 C
775-4245-45 C
775-4245-25 CS
775-4245 CS
775-4245-45 CS
775-4245-25
775-4245
775-4245-45
775-4036-25 C
775-4036 C
775-4036-45 C
775-4036-25 CS
775-4036 CS
775-4036-45 CS
775-4036-25
775-4036
775-4036-45
Lyžicové kliešte, lyžica
250
330
450
250
330
450
Grasper zúbkovaný
250
330
450
775-4066-25 C
775-4066 C
775-4066-45 C
775-4066-25 CS
775-4066 CS
775-4066-45 CS
775-4066-25
775-4066
775-4066-45
250
330
450
775-4067-25 C
775-4067 C
775-4067-45 C
775-4067-25 CS
775-4067 CS
775-4067-45 CS
775-4067-25
775-4067
775-4067-45
Grasper KELLY
250
330
450
775-4094-25 C
775-4094 C
775-4094-45 C
775-4094-25 CS
775-4094 CS
775-4094-45 CS
775-4094-25
775-4094
775-4094-45
Kliešte s rezervoárom,
špicaté
250
330
450
775-4063-25 C
775-4063 C
775-4063-45 C
775-4063-25 CS
775-4063 CS
775-4063-45 CS
775-4063-25
775-4063
775-4063-45
Bioptické kliešte aligátor
Disekčné kliešte, krátke,
zúbkované
250
330
450
775-4086-25 C
775-4086 C
775-4086-45 C
775-4086-25 CS
775-4086 CS
775-4086-45 CS
775-4086-25
775-4086
775-4086-45
Disekčné kliešte PETELIN
mierne zahnuté
250
330
450
775-4084-25 C
775-4084 C
775-4084-45 C
775-4084-25 CS
775-4084 CS
775-4084-45 CS
775-4084-25
775-4084
775-4084-45
Kliešte s rezervoárom
250
330
450
775-4038-25 C
775-4038 C
775-4038-45 C
775-4038-25 CS
775-4038 CS
775-4038-45 CS
775-4038-25
775-4038
775-4038-45
Disekčné kliešte PETELIN
silno zahnuté
250
330
450
775-4083-25 C
775-4083 C
775-4083-45 C
775-4083-25 CS
775-4083 CS
775-4083-45 CS
775-4083-25
775-4083
775-4083-45
Kliešte s delfínovým nosom,
krátke
250
330
450
775-4037-25 C
775-4037 C
775-4037-45 C
775-4037-25 CS
775-4037 CS
775-4037-45 CS
775-4037-25
775-4037
775-4037-45
Disekčné kliešte, krátko
zahnuté, zúbkované
250
330
450
775-4085-25 C
775-4085 C
775-4085-45 C
775-4085-25 CS
775-4085 CS
775-4085-45 CS
775-4085-25
775-4085
775-4085-45
Grasper, zahnutý
775-4062-25 C
775-4062 C
775-4062-45 C
775-4062-25 CS
775-4062 CS
775-4062-45 CS
775-4062-25
775-4062
775-4062-45
775-4080-25 C
775-4080 C
775-4080-45 C
775-4080-25 CS
775-4080 CS
775-4080-45 CS
775-4080-25
775-4080
775-4080-45
Grasper vlnitý
250
330
450
250
330
450
Grasper zúbkovaný
250
330
450
775-4225-25 C
775-4225 C
775-4225-45 C
775-4225-25 CS
775-4225 CS
775-4225-45 CS
775-4225-25
775-4225
775-4225-45
250
330
450
775-4096-25 C
775-4096 C
775-4096-45 C
775-4096-25 CS
775-4096 CS
775-4096-45 CS
775-4096-25
775-4096
775-4096-45
Viacnásobný grasper
250
330
450
775-7097-25 C
775-4097 C
775-4097-45 C
775-7097-25 CS
775-4097 CS
775-4097-45 CS
775-7097-25
775-4097
775-4097-45
250
330
450
775-4090-25 C
775-4090 C
775-4090-45 C
775-4090-25 CS
775-4090 CS
775-4090-45 CS
775-4090-25
775-4090
775-4090-45
Kliešte hladké
250
330
450
775-4087-25 C
775-4087 C
775-4087-45 C
775-4087-25 CS
775-4087 CS
775-4087-45 CS
775-4087-25
775-4087
775-4087-45
250
330
450
775-4035-25 C
775-4035 C
775-4035-45 C
775-4035-25 CS
775-4035 CS
775-4035-45 CS
775-4035-25
775-4035
775-4035-45
250
330
450
775-4082-25 C
775-4082 C
775-4082-45 C
775-4082-25 CS
775-4082 CS
775-4082-45 CS
775-4082-25
775-4082
775-4082-45
Grasper FUNDUS, so
zubami
250
330
450
775-4074-25 C
775-4074 C
775-4074-45 C
775-4074-25 CS
775-4074 CS
775-4074-45 CS
775-4074-25
775-4074
775-4074-45
Grasper, dlhý
250
330
450
775-4076-25 C
775-4076 C
775-4076-45 C
775-4076-25 CS
775-4076 CS
775-4076-45 CS
775-4076-25
775-4076
775-4076-45
Grasper JOHAN, zúbkovaný
dĺžka čeľustí 20 mm
Grasper JOHAN, zúbkovaný
dĺžka čeľustí 45 mm
Grasper KOCHER, 2x1 zub
Grasper s ihlovým nosom
38
Kompletné
bez aretácie
775-4030-25 C
775-4030 C
775-4030-45 C
775-4031-25 C
775-4031 C
775-4031-45 C
775-4034-25 C
775-4034 C
775-4034-45 C
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
39
LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
TEKNOLINE
Otočné, rozoberateľné, Ø 5 mm
TEKNOLINE
Mierka 1:1
Mini grasper, s otvorom
Kompletné
s aretáciou
775-4079-25 CS
775-4079 CS
775-4079-45 CS
775-4079-25
775-4079
775-4079-45
Len tiahlo
Grasper, vrúbkovaný, s
otvorom
250
330
450
775-4068-25 C
775-4068 C
775-4068-45 C
775-4068-25 CS
775-4068 CS
775-4068-45 CS
775-4068-25
775-4068
775-4068-45
Grasper, silne zúbkovaný
250
330
450
775-4081-25 C
775-4081 C
775-4081-45 C
775-4081-25 CS
775-4081 CS
775-4081-45 CS
775-4081-25
775-4081
775-4081-45
Grasper DEBAKEY, atraumatický, dĺžka čeľustí 20 mm
250
330
450
775-4099-25 C
775-4099 C
775-4099-45 C
775-4099-25 CS
775-4099 CS
775-4099-45 CS
775-4099-25
775-4099
775-4099-45
Grasper DEBAKEY, atraumatický, dĺžka čeľustí 30 mm
Grasper DEBAKEY, atraumatický, dĺžka čeľustí 40 mm
Grasper DEBAKEY, atraumatický, dĺžka čeľustí 50 mm
Grasper KOCHER, pozdĺžne
zúbkovaný, 40 mm dlhý
Grasper KOCHER, pozdĺžne
zúbkovaný, 60 mm dlhý
Grasper silný, atraumatický
Grasper GLASSMANN,
atraumatický
40
Dĺžka
Kompletné
(mm)
bez aretácie
250 775-4079-25 C
330 775-4079 C
450 775-4079-45 C
250
330
450
775-4100-25 C
775-4100 C
775-4100-45 C
775-4100-25 CS
775-4100 CS
775-4100-45 CS
775-4100-25
775-4100
775-4100-45
250
330
450
775-4101-25 C
775-4101 C
775-4101-45 C
775-4101-25 CS
775-4101 CS
775-4101-45 CS
775-4101-25
775-4101
775-4101-45
250
330
450
775-4249-25 C
775-4249 C
775-4249-45 C
775-4249-25 CS
775-4249 CS
775-4249-45 CS
775-4249-25
775-4249
775-4249-45
250
330
450
775-4236-25 C
775-4236 C
775-4236-45 C
775-4236-25 CS
775-4236 CS
775-4236-45 CS
775-4236-25
775-4236
775-4236-45
250
330
450
775-4235-25 C
775-4235 C
775-4235-45 C
775-4235-25 CS
775-4235 CS
775-4235-45 CS
Otočné, rozoberateľné, Ø 5 mm
775-4235-25
775-4235
775-4235-45
250
330
450
775-4232-25 C
775-4232 C
775-4232-45 C
775-4232-25 CS
775-4232 CS
775-4232-45 CS
775-4232-25
775-4232
775-4232-45
250
330
450
775-4091-25 C
775-4091 C
775-4091-45 C
775-4091-25 CS
775-4091 CS
775-4091-45 CS
775-4091-25
775-4091
775-4091-45
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
Dĺžka
(mm)
Kompletné
bez aretácie
Kompletné
s aretáciou
Len tiahlo
Grasper FUNDUS
250
330
450
775-4073-25 C
775-4073 C
775-4073-45 C
775-4073-25 CS
775-4073 CS
775-4073-45 CS
775-4073-25
775-4073
775-4073-45
Grasper, vlnitý, s lyžicou
250
330
450
775-4072-25 C
775-4072 C
775-4072-45 C
775-4072-25 CS
775-4072 CS
775-4072-45 CS
775-4072-25
775-4072
775-4072-45
ENDO CLINCH
atraumaticky zúbkovaný
250
330
450
775-4089-25 C
775-4089 C
775-4089-45 C
775-4089-25 CS
775-4089 CS
775-4089-45 CS
775-4089-25
775-4089
775-4089-45
ENDO CLINCH
atraumaticky zúbkovaný,
jemný
250
330
450
775-4053-25 C
775-4053 C
775-4053-45 C
775-4053-25 CS
775-4053 CS
775-4053-45 CS
775-4053-25
775-4053
775-4053-45
Grasper, 2x3 zuby
250
330
450
775-4065-25 C
775-4065 C
775-4065-45 C
775-4065-25 CS
775-4065 CS
775-4065-45 CS
775-4065-25
775-4065
775-4065-45
Grasper, 3x4 zuby, hladký
250
330
450
775-4078-25 C
775-4078 C
775-4078-45 C
775-4078-25 CS
775-4078 CS
775-4078-45 CS
775-4078-25
775-4078
775-4078-45
SCHROEDER, hákové
kliešte,
ostro zúbkované
250
330
450
775-4244-25 C
775-4244 C
775-4244-45 C
775-4244-25 CS
775-4244 CS
775-4244-45 CS
775-4244-25
775-4244
775-4244-45
Viazač uzlov
250
330
450
704-109-25 C
704-109 C
704-109-45 C
704-109-25 CS
704-109 CS
704-109-45 CS
704-109-25
704-109
704-109-45
Atraumatické kliešte, špicaté
250
330
450
775-4064-25 C
775-4064 C
775-4064-45 C
775-4064-25 CS
775-4064 CS
775-4064-45 CS
775-4064-25
775-4064
775-4064-45
Grasper MARYLAND
hrubo zúbkovaný, zahnutý
250
330
450
775-4069-25 C
775-4069 C
775-4069-45 C
775-4069-25 CS
775-4069 CS
775-4069-45 CS
775-4069-25
775-4069
775-4069-45
Grasper MARYLAND
jemne zúbkovaný
250
330
450
775-4021-25 C
775-4021 C
775-4021-45 C
775-4021-25 CS
775-4021 CS
775-4021-45 CS
775-4021-25
775-4021
775-4021-45
Grasper MARYLAND
šikmo zúbkovaný
250
330
450
775-4075-25 C
775-4075 C
775-4075-45 C
775-4075-25 CS
775-4075 CS
775-4075-45 CS
775-4075-25
775-4075
775-4075-45
Grasper DEBAKEY / MARYLAND, zahnutý
250
330
450
775-4088-25 C
775-4088 C
775-4088-45 C
775-4088-25 CS
775-4088 CS
775-4088-45 CS
775-4088-25
775-4088
775-4088-45
Grasper MIXTER, zahnutý
45º
250
330
450
775-4228-25 C
775-4228 C
775-4228-45 C
775-4228-25 CS
775-4228 CS
775-4228-45 CS
775-4228-25
775-4228
775-4228-45
Mierka 1:1
41
LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
TEKNOLINE
Otočné, rozoberateľné, Ø 5 mm
TEKNOLINE
Dĺžka
(mm)
Kompletné
bez aretácie
Kompletné
s aretáciou
Len tiahlo
Grasper MIXTER, zahnutý
45º
250
330
450
775-4222-25 C
775-4222 C
775-4222-45 C
775-4222-25 CS
775-4222 CS
775-4222-45 CS
775-4222-25
775-4222
775-4222-45
Grasper MIXTER, zahnutý
90º
250
330
450
775-4092-25 C
775-4092 C
775-4092-45 C
775-4092-25 CS
775-4092 CS
775-4092-45 CS
775-4092-25
775-4092
775-4092-45
Mierka 1:1
Dĺžka
(mm)
Kompletné
bez aretácie
Kompletné
s aretáciou
Len tiahlo
Bioptické kliešte
250
330
450
775-5050-25 C
775-5050 C
775-5050-45 C
775-5050-25 CS
775-5050 CS
775-5050-45 CS
775-5050-25
775-5050
775-5050-45
Bioptické kliešte prerezávacie
250
330
450
775-5054-25 C
775-5054 C
775-5054-45 C
775-5054-25 CS
775-5054 CS
775-5054-45 CS
775-5054-25
775-5054
775-5054-45
Bioptické kliešte, lyžica
250
330
450
775-5053-25 C
775-5053 C
775-5053-45 C
775-5053-25 CS
775-5053 CS
775-5053-45 CS
775-5053-25
775-5053
775-5053-45
Bioptické kliešte so zubom
250
330
450
775-5052-25 C
775-5052 C
775-5052-45 C
775-5052-25 CS
775-5052 CS
775-5052-45 CS
775-5052-25
775-5052
775-5052-45
Lyžicové kliešte, lyžica
250
330
450
775-5045-25 C
775-5045 C
775-5045-45 C
775-5045-25 CS
775-5045 CS
775-5045-45 CS
775-5045-25
775-5045
775-5045-45
Bioptické kliešte aligátor
250
330
450
775-5066-25 C
775-5066 C
775-5066-45 C
775-5066-25 CS
775-5066 CS
775-5066-45 CS
775-5066-25
775-5066
775-5066-45
Mierka 1:1
250
330
450
775-4246-25 C
775-4246 C
775-4246-45 C
775-4246-25 CS
775-4246 CS
775-4246-45 CS
775-4246-25
775-4246
775-4246-45
Grasper DUVAL, pozdĺžne
zúbkovaný
250
330
450
775-4233-25 C
775-4233 C
775-4233-45 C
775-4233-25 CS
775-4233 CS
775-4233-45 CS
775-4233-25
775-4233
775-4233-45
Grasper TC-COLLIN, mriežkovaný
250
330
450
775-4234-25 C
775-4234 C
775-4234-45 C
775-4234-25 CS
775-4234 CS
775-4234-45 CS
775-4234-25
775-4234
775-4234-45
Grasper PENNINGTON
250
330
450
775-4224-25 C
775-4224 C
775-4224-45 C
775-4224-25 CS
775-4224 CS
775-4224-45 CS
775-4224-25
775-4224
775-4224-45
Disekčné kliešte PETELIN
mierne zahnuté
250
330
450
775-5084-25 C
775-5084 C
775-5084-45 C
775-5084-25 CS
775-5084 CS
775-5084-45 CS
775-5084-25
775-5084
775-5084-45
Grasper BABCOCK
250
330
450
775-4098-25 C
775-4098 C
775-4098-45 C
775-4098-25 CS
775-4098 CS
775-4098-45 CS
775-4098-25
775-4098
775-4098-45
Disekčné kliešte PETELIN
silno zahnuté
250
330
450
775-5083-25 C
775-5083 C
775-5083-45 C
775-5083-25 CS
775-5083 CS
775-5083-45 CS
775-5083-25
775-5083
775-5083-45
Grasper ALLIS
250
330
450
775-4229-25 C
775-4229 C
775-4229-45 C
775-4229-25 CS
775-4229 CS
775-4229-45 CS
775-4229-25
775-4229
775-4229-45
Grasper JOHAN, zúbkovaný
dĺžka čeľustí 20 mm
250
330
450
775-5096-25 C
775-5096 C
775-5096-45 C
775-5096-25 CS
775-5096 CS
775-5096-45 CS
775-5096-25
775-5096
775-5096-45
250
330
450
775-4070-25 C
775-4070 C
775-4070-45 C
775-4070-25 CS
775-4070 CS
775-4070-45 CS
775-4070-25
775-4070
775-4070-45
Grasper JOHAN, zúbkovaný
dĺžka čeľustí 45 mm
250
330
450
775-5097-25 C
775-5097 C
775-5097-45 C
775-5097-25 CS
775-5097 CS
775-5097-45 CS
775-5097-25
775-5097
775-5097-45
250
330
450
775-4226-25 C
775-4226 C
775-4226-45 C
775-4226-25 CS
775-4226 CS
775-4226-45 CS
775-4226-25
775-4226
775-4226-45
Grasper KOCHER, 2x1 zub
250
330
450
775-5087-25 C
775-5087 C
775-5087-45 C
775-5087-25 CS
775-5087 CS
775-5087-45 CS
775-5087-25
775-5087
775-5087-45
250
330
450
775-4071-25 C
775-4071 C
775-4071-45 C
775-4071-25 CS
775-4071 CS
775-4071-45 CS
775-4071-25
775-4071
775-4071-45
Grasper so zubami
250
330
450
775-5043-25 C
775-5043 C
775-5043-45 C
775-5043-25 CS
775-5043 CS
775-5043-45 CS
775-5043-25
775-5043
775-5043-45
Grasper COLLIN
Grasper ALLIS, mriežkovaný
Grasper DEBAKEY, atraumatický
Grasper ALLIS, pozdĺžne
vrúbkovaný
42
Otočné, rozoberateľné, Ø 10 mm
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
43
LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
TEKNOLINE
Otočné, rozoberateľné, Ø 10 mm
TEKNOLINE
Dĺžka
(mm)
Kompletné
bez aretácie
Kompletné
s aretáciou
Len tiahlo
Retraktor s atraumatickými
vnútornými zubami
250
330
450
775-5093-25 C
775-5093 C
775-5093-45 C
775-5093-25 CS
775-5093 CS
775-5093-45 CS
775-5093-25
775-5093
775-5093-45
Grasper zúbkovaný
250
330
450
775-5056-25 C
775-5056 C
775-5056-45 C
775-5056-25 CS
775-5056 CS
775-5056-45 CS
775-5056-25
775-5056
775-5056-45
Grasper zúbkovaný
250
330
450
775-5067-25 C
775-5067 C
775-5067-45 C
775-5067-25 CS
775-5067 CS
775-5067-45 CS
775-5067-25
775-5067
775-5067-45
Grasper KELLY
250
330
450
775-5094-25 C
775-5094 C
775-5094-45 C
775-5094-25 CS
775-5094 CS
775-5094-45 CS
775-5094-25
775-5094
775-5094-45
Mierka 1:1
Kliešte s rezervoárom
250
330
450
775-5058-25 C
775-5058 C
775-5058-45 C
775-5058-25 CS
775-5058 CS
775-5058-45 CS
775-505825
775-5058
775-5058-45
Grasper zúbkovaný
250
330
450
775-5025-25 C
775-5025 C
775-5025-45 C
775-5025-25 CS
775-5025 CS
775-5025-45 CS
775-5025-25
775-5025
775-5025-45
Viacnásobný grasper
250
330
450
775-5090-25 C
775-5090 C
775-5090-45 C
775-5090-25 CS
775-5090 CS
775-5090-45 CS
775-5090-25
775-5090
775-5090-45
Kliešte hladké
250
330
450
775-5055-25 C
775-5055 C
775-5055-45 C
775-5055-25 CS
775-5055 CS
775-5055-45 CS
775-5055-25
775-5055
775-5055-45
Grasper FUNDUS, so
zubami
250
330
450
775-5074-25 C
775-5074 C
775-5074-45 C
775-5074-25 CS
775-5074 CS
775-5074-45 CS
775-5074-25
775-5074
775-5074-45
Grasper, dlhý
250
330
450
775-5076-25 C
775-5076 C
775-5076-45 C
775-5076-25 CS
775-5076 CS
775-5076-45 CS
775-5076-25
775-5076
775-5076-45
250
330
450
775-5079-25 C
775-5079 C
775-5079-45 C
775-5079-25 CS
775-5079 CS
775-5079-45 CS
775-5079-25
775-5079
775-5079-45
Grasper, vrúbkovaný, s
otvorom
250
330
450
775-5068-25 C
775-5068 C
775-5068-45 C
775-5068-25 CS
775-5068 CS
775-5068-45 CS
775-5068-25
775-5068
775-5068-45
Grasper, silne zúbkovaný
250
330
450
775-5081-25 C
775-5081 C
775-5081-45 C
775-5081-25 CS
775-5081 CS
775-5081-45 CS
775-5081-25
775-5081
775-5081-45
Mini grasper, s otvorom
44
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Otočné, rozoberateľné, Ø 10 mm
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
Dĺžka
(mm)
Kompletné
bez aretácie
Kompletné
s aretáciou
Len tiahlo
Grasper DEBAKEY, atraumatický, dĺžka čeľustí 20 mm
250
330
450
775-5099-25 C
775-5099 C
775-5099-45 C
775-5099-25 CS
775-5099 CS
775-5099-45 CS
775-5099-25
775-5099
775-5099-45
Grasper DEBAKEY, atraumatický, dĺžka čeľustí 30 mm
250
330
450
775-5047-25 C
775-5047 C
775-5047-45 C
775-5047-25 CS
775-5047 CS
775-5047-45 CS
775-5047-25
775-5047
775-5047-45
Grasper DEBAKEY, atraumatický, dĺžka čeľustí 40 mm
250
330
450
775-5048-25 C
775-5048 C
775-5048-45 C
775-5048-25 CS
775-5048 CS
775-5048-45 CS
775-5048-25
775-5048
775-5048-45
Grasper DEBAKEY, atraumatický, dĺžka čeľustí 50 mm
250
330
450
775-5049-25 C
775-5049 C
775-5049-45 C
775-5049-25 CS
775-5049 CS
775-5049-45 CS
775-5049-25
775-5049
775-5049-45
Grasper KOCHER, pozdĺžne
zúbkovaný, 40 mm dlhý
250
330
450
775-5036-25 C
775-5036 C
775-5036-45 C
775-5036-25 CS
775-5036 CS
775-5036-45 CS
775-5036-25
775-5036
775-5036-45
Grasper KOCHER, pozdĺžne
zúbkovaný, 60 mm dlhý
250
330
450
775-5035-25 C
775-5035 C
775-5035-45 C
775-5035-25 CS
775-5035 CS
775-5035-45 CS
775-5035-25
775-5035
775-5035-45
Grasper silný, atraumatický
250
330
450
775-5032-25 C
775-5032 C
775-5032-45 C
775-5032-25 CS
775-5032 CS
775-5032-45 CS
775-5032-25
775-5032
775-5032-45
Grasper FUNDUS
250
330
450
775-5073-25 C
775-5073 C
775-5073-45 C
775-5073-25 CS
775-5073 CS
775-5073-45 CS
775-5073-25
775-5073
775-5073-45
ENDO CLINCH
atraumaticky zúbkovaný
250
330
450
775-5089-25 C
775-5089 C
775-5089-45 C
775-5089-25 CS
775-5089 CS
775-5089-45 CS
775-5089-25
775-5089
775-5089-45
Grasper, 2x3 zuby
250
330
450
775-5065-25 C
775-5065 C
775-5065-45 C
775-5065-25 CS
775-5065 CS
775-5065-45 CS
775-5065-25
775-5065
775-5065-45
Mierka 1:1
45
LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
TEKNOLINE
Otočné, rozoberateľné, Ø 10 mm
TEKNOLINE
Dĺžka
(mm)
Kompletné
bez aretácie
Kompletné
s aretáciou
Len tiahlo
250
330
450
775-5078-25 C
775-5078 C
775-5078-45 C
775-5078-25 CS
775-5078 CS
775-5078-5 CS
775-5078-25
775-5078
775-5078-45
Atraumatické kliešte, špicaté
250
330
450
775-5064-25 C
775-5064 C
775-5064-45 C
775-5064-25 CS
775-5064 CS
775-5064-45 CS
775-5064-25
775-5064
775-5064-45
Grasper MARYLAND
hrubo zúbkovaný, zahnutý
250
330
450
775-5069-25 C
775-5069 C
775-5069-45 C
775-5069-25 CS
775-5069 CS
775-5069-45 CS
775-5069-25
775-5069
775-5069-45
Grasper MARYLAND
jemne zúbkovaný
250
330
450
775-5021-25 C
775-5021 C
775-5021-45 C
775-5021-25 CS
775-5021 CS
775-5021-45 CS
775-5021-25
775-5021
775-5021-45
250
330
450
775-5027-25 C
775-5027 C
775-5027-45 C
775-5027-25 CS
775-5027 CS
775-5027-45 CS
775-5027-25
775-5027
775-5027-45
250
330
450
775-5088-25 C
775-5088 C
775-5088-45 C
775-5088-25 CS
775-5088 CS
775-5088-45 CS
775-5088-25
775-5088
775-5088-45
Mierka 1:1
Grasper, 3x4 zuby, hladký
Grasper MARYLAND
šikmo zúbkovaný
Grasper DEBAKEY / MARYLAND, zahnutý
250
330
450
775-5028-25 C
775-5028 C
775-5028-45 C
775-5028-25 CS
775-5028 CS
775-5028-45 CS
775-5028-25
775-5028
775-5028-45
Grasper MIXTER, zahnutý
45º
250
330
450
775-5022-25 C
775-5022 C
775-5022-45 C
775-5022-25 CS
775-5022 CS
775-5022-45 CS
775-5022-25
775-5022
775-5022-45
Grasper MIXTER, zahnutý
90º
250
330
450
775-5023-25 C
775-5023 C
775-5023-45 C
775-5023-25 CS
775-5023 CS
775-5023-45 CS
775-5023-25
775-5023
775-5023-45
Grasper COLLIN
250
330
450
775-5046-25 C
775-5046 C
775-5046-45 C
775-5046-25 CS
775-5046 CS
775-5046-45 CS
775-5046-25
775-5046
775-5046-45
Grasper MIXTER, zahnutý
45º
Otočné, rozoberateľné, Ø 10 mm
Dĺžka
(mm)
Kompletné
bez aretácie
Kompletné
s aretáciou
Len tiahlo
Grasper PENNINGTON
250
330
450
775-5024-25 C
775-5024 C
775-5024-45 C
775-5024-25 CS
775-5024 CS
775-5024-45 CS
775-5024-25
775-5024
775-5024-45
Grasper BABCOCK
250
330
450
775-5044-25 C
775-5044 C
775-5044-45 C
775-5044-25 CS
775-5044 CS
775-5044-45 CS
775-5044-25
775-5044
775-5044-45
Grasper ALLIS
250
330
450
775-5029-25 C
775-5029 C
775-5029-45 C
775-5029-25 CS
775-5029 CS
775-5029-45 CS
775-5029-25
775-5029
775-5029-45
Grasper DEBAKEY, atraumatický
250
330
450
775-5026-25 C
775-5026 C
775-5026-45 C
775-5026-25 CS
775-5026 CS
775-5026-45 CS
775-5026-25
775-5026
775-5026-45
Grasper ANVIL
250
330
450
775-5038-25 C
775-5038 C
775-5038-45 C
775-5038-25 CS
775-5038 CS
775-5038-45 CS
775-5038-25
775-5038
775-5038-45
Grasper ALLIS
250
330
450
775-5041-25 C
775-5041 C
775-5041-45 C
775-5041-25 CS
775-5041 CS
775-5041-45 CS
775-5041-25
775-5041
775-5041-45
Mierka 1:1
Inštrumenty nerozoberateľné
Mierka 1:1
Grasper, 2 x 3 zuby
rukoväť s pružinou
Lyžicové kliešte,
rukoväť s pružinou
Grasper TC-COLLIN, mriežkovaný
250
330
450
775-5034-25 C
775-5034 C
775-5034-45 C
775-5034-25 CS
775-5034 CS
775-5034-45 CS
703-500 LL
703-501 LL
775-5034-25
775-5034
775-5034-45
Nožnice priame,
rukoväť bez pružiny
46
Ø 10 mm, 320 mm
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
703-205 LL
47
LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
Ihelce
Ihelce
TEKNOLINE
Dĺžka
Otočné, rozoberateľné
Mierka 1:1
(mm)
Kompletné bez aretácie,
izolované
Ø 5 mm
Kompletné s aretáciou,
izolované
Ø 5 mm
Len tiahlo
Mierka 1:1
Dĺžka (mm)
Ø 5 mm
Ihelec, Ø 5 mm, ostrekovací kanál LL,
mriežkované čeľuste
330
703-100 LL
Ihelec, Ø 5 mm, ostrekovací kanál LL,
tvrdené mriežkované čeľuste
330
703-510 LL
Ihelec, Ø 5 mm, zahnutý, ostrekovací
kanál LL, tvrdené mriežkované čeľuste
320
703-512 LL
Dĺžka (mm)
Ø 3 mm
320
703-102 LL
330
450
704-106
704-108
Ø 5 mm
704-107
Dĺžka (mm)
Ø 5 mm
320
701-022
Dĺžka (mm)
Ø 5 mm
Kliešte na črevo
320
705-001
Grasper atraumatický
320
705-002
Kliešte na uchopenie vajíčkovodu, tvar T
320
705-004
Kliešte na uchopenie vajíčkovodu, kruhové
320
705-005
Ø 5 mm
Ihelec špicatý
250
330
450
775-4214-25 TSC
775-4214 TSC
775-4214-45 TSC
775-4214-25 TSCS
775-4214 TSCS
775-4214-45 TSCS
775-4214-25 TS
775-4214 TS
775-4214-45 TS
Ihelec zahnutý
250
330
450
775-4212-25 TSC
775-4212 TSC
775-4212-45 TSC
775-4212-25 TSCS
775-4212 TSCS
775-4212-45 TSCS
775-4212-25 TS
775-4212 TS
775-4212-45 TS
Ihelec zobákovitý
250
330
450
775-4210-25 TSC
775-4210 TSC
775-4210-45 TSC
775-4210-25 TSCS
775-4210 TSCS
775-4210-45 TSCS
775-4210-25 TS
775-4210 TS
775-4210-45 TS
Ihelec
Mierka 1:1
Ihelec, Ø 3 mm, dĺžka 330 mm, ostrekovací kanál LL, mriežkované čeľuste
Axiálna rukoväť, kanál LL
Mierka 1:1
Ihelec, mriežkované
čeľuste, rovné
Ø 5 mm
320 mm
708-100 LL
Mierka 1:1
Ihelec, tvrdené mriežkované
čeľuste, zahnuté doľava
Ø 5 mm
320 mm
Zavádzače uzlov
Zavádzač uzla s očkom Ø 5 mm
708-512 LL
Zavádzač uzla so štrbinou
Ihelec, mriežkované
čeľuste, rovné,
TEKNO-FLAM
708-110 LL
Ihelec, tvrdené
mriežkované čeľuste,
rovné
708-511 LL
Ihelec, tvrdené mriežkované
čeľuste, zahnuté doprava
Ihelec, mriežkované čeľuste
s diamantovým povrchom,
automatické polohovanie ihly
708-513 LL
708-530
Cholangiografické kliešte
Mierka 1:1
Cholangiografické kliešte pre katéter 6 Fr.,
kanál LL
Axiálna rukoväť, kanál LL
48
Mierka 1:1
Ø 5 mm
330 mm
Ihelec, tvrdené
mriežkované čeľuste,
rovné
708-520
Ihelec, tvrdené
mriežkované čeľuste,
zahnuté doľava
708-521
Ihelec, tvrdené
mriežkované čeľuste,
zahnuté doprava
708-522
Ihelec, tvrdené
mriežkované čeľuste,
rovné
708-527LL
Ihelec, tvrdené
mriežkované čeľuste,
zahnuté doľava
708-526LL
Ihelec, tvrdené
mriežkované čeľuste,
zahnuté doprava
708-528LL
Graspery
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Mierka 1:1
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
49
LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
Klip aplikátory
Endo retraktory
Otočný, rozoberateľný, pre titánové klipy
Pre klipy typu
ETHICON malé
ETHICON stredné
LT100
LT200
Pre trokáre
Ø 5 mm, 330 mm
Ø 5.5 mm
Ø 6.5 mm
708-680
708-681
Vejárovitý retraktor, 3 prsty, Ø 5 mm, dĺžka 340 mm, ostrekovací kanál
704-110
Vejárovitý retraktor, naklápacie 3 prsty, Ø 5 mm, dĺžka 340 mm, ostrekovací kanál
704-111
Vejárovitý retraktor, 5 prstov, Ø 10 mm, dĺžka 340 mm, ostrekovací kanál
704-112
Vejárovitý retraktor, naklápacích 5 prstov, Ø 10 mm, dĺžka 340 mm, ostrekovací kanál
704-113
Vejárovitý retraktor, naklápacích 5 prstov 68 mm, Ø 10 mm, dĺžka 330 mm, rozoberateľný, horizontálny
uhol max. 60º, vertikálny uhol max. 80º
704-114
Uterus elevátor, 3 prsty, Ø 5 mm, dĺžka 450 mm, ostrekovací kanál
704-115
Otočný, pre titánové klipy, s ostrekovacím kanálom LL
Pre klipy typu
ETHICON stredné
ETHICON stredne veľké
ETHICON veľké
LT200
LT300
LT400
Pre trokáre
Ø 10 mm, 330 mm
Ø 12.5 mm
Ø 12.5 mm
Ø 12.5 mm
708-701
708-702
708-703
Otočný, rozoberateľný, pre titánové klipy
Pre klipy typu
ETHICON malé
ETHICON stredné
ETHICON stredne veľké
ETHICON veľké
LT100
LT200
LT300
LT400
Pre trokáre
Ø 12.5 mm
Ø 12.5 mm
Ø 12.5 mm
Ø 12.5 mm
Ø 10 mm, 330 mm
Ø 10 mm, 330 mm
Kompletný inštrument
708-740
708-741
708-742
708-743
Len tiahlo
708-750
708-751
708-752
708-753
Otočný, rozoberateľný
Retraktor, Ø 5 mm, dĺžka 310 mm
Pre klipy typu
Pilling-Weck Hem-o-Lock - medium/large
50
Pre trokáre
Ø 5.5 mm
Ø 5 mm, 330 mm
Kompletný inštrument
708-720
Ø 5 mm, 330 mm
Len tiahlo
708-721
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
Prstový retraktor
šírka 40 mm
Triangulárny retraktor
šírka 75 mm
704-123
704-124
51
LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
Bipolárne koagulačné kliešte EVO III
Ø 5 mm, dĺžka 340 mm
Otočné v dvoch rovinách
Mierka 1:1
Kompletný
inštrument
Len tiahlo
Grasper MARYLAND
707-170
707-070
Nožnice METZENBAUM,
zahnuté
707-171
707-071
Grasper s otvorom
707-173
707-073
Grasper s otvorom, zahnutý
707-172
707-072
Rúra
707-133
Rukoväť
707-134
Mierka 1:1
Mikro-inštrumenty Ø 2.8 mm
Dĺžka
220 mm
250 mm
Grasper, atraumatický, zahnutý, izolovaný, s aretáciou
783-710
783-711
Nožnice, zaoblené, zahnuté, izolované
783-720
783-721
Ihelec, rovný, izolovaný, s aretáciou
783-730
Grasper, atraumatický, rovný, s otvormi, izolovaný, s aretáciou
783-740
783-741
Retraktor, izolovaný
783-750
783-751
783-731
Cohen intrauterinárna sonda
é
nov
Intrauterinárna sonda s jedným malým a jedným veľkým cervikálnym kužeľom
791-161
Ring aplikátory
Na použitie s laparoskopickou optikou 700-250 (str. 27)
Na jednu punkciu, kompletné so zavádzačom a kónusom
Ø 6 mm - 18 Charr
dĺžka 332 mm
791-180
Na použitie s bežným trokárom Ø 7 mm.
Na druhú punkciu, kompletné so zavádzačom a kónusom
Ø 6.5 mm - 20 Charr
dĺžka 287 mm
791-180
Kónus pre 791-180 a 791-185
791-187
Zavádzač pre 791-180 a 791-185
791-189
Plastické krúžky na ligáciu, autoklávovateľné, balenie 50 ks
791-186
ENDOSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
Papilotomická slučka 25 mm, dĺžka 210 cm
Oválna slučka, dĺžka 230 cm
Ø 40 mm
Ø 30 mm
Ø 25 mm
E17-9
E17-8
E17-7
Hexagonálna slučka, dĺžka 230 cm
Ø 40 mm
Ø 30 mm
Ø 25 mm
E18-9
E18-8
E18-7
E30-2
Papilotomická slučka 30 mm, dĺžka 210 cm
E30-3
Uterus manipulátor
Rúčka pre papilotomické slučky
R2-50
Rúčka pre polypektomické slučky
R1-100
Dormia košík, Ø 25 mm,
kanál Ø 2.8 mm, dĺžka 210 cm
Komplet
manipulátor
so všetkými
nástavcami Manipulátor
791-150
791-151
E40-10
791-152
791-153
791-154
791-155
791-156
791-157
Ø 3.0 x 45 mm Ø 3.0 x 55 mm Ø 3.2 x 34 mm Ø 3.2 x 45 mm Ø 8.0 x 80 mm Ø 10.0 x 100 mm
Oválna slučka, dĺžka 230 cm, jednorazová
E22-9
Endoskopická injekčná ihla, dĺžka 160 cm, jednorazová
E56-1
Vrták na myómy
dĺžka
Ø 5.0 mm
52
330 mm
791-170
420 mm
791-176
dĺžka
Ø 10.0 mm
330 mm
791-174
420 mm
791-175
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
53
BIPOLÁRNY RESEKTOSKOP
Optika
Štandard
Semi Flexible
Plášť resektoskopu 0º pre kontinuálny prietok, otočný
Ø (mm)
2.9
4.0
4.0
Pracovná
dĺžka (mm)
302
302
302
700-059
700-074
700-074SF
700-061
700-075
700-075SF
700-066
700-078
700-078SF
Pracovný element - pasívny rez
19 Charr
24 Charr
24 / 26 Charr
Komplet
799-335
Vonkajší plášť
799-331
Vnútorný plášť
Obturátor
799-333
799-323
Plášť resektoskopu 0º pre kontinuálny prietok, neotočný
24 / 26 Charr
799-308
799-300
Komplet
799-328
Vonkajší plášť
799-321
Vnútorný plášť
Obturátor
799-324
799-323
Vizuálny obturátor
Pracovný element - aktívny rez
19 Charr
799-326
24 Charr
799-327
Vizuálny obturátor s jedným inštrumentálnym kanálom
24 Charr - 5 Charr
19 Charr
24 Charr
799-345
Bipolárne elektródy
799-309
799-305
Balenie 6 ks
Plášť resektoskopu 30º pre kontinuálny prietok, otočný
19 Charr
24 Charr
Pre optiky
Pre plášte
799-361
799-351
0º / 12º
0º / 30º
799-371
0º / 12º
0º / 30º
799-352
30º
0º / 30º
Slučková elektróda, zahnutá 30º, na prostatu a uretru
799-372
30º
0º / 30º
Slučková elektróda, zahnutá 90º, na mechúr
799-353
0º / 12º
0º
Slučková elektróda, zahnutá 90º, na prostatu a uretru
799-373
0º / 12º
0º
Vaporizačná elektróda, vrúbkovaná, Ø 3mm
799-354
0º / 12º / 30º
0º / 30º
Slučková elektróda rovná, na mechúr
Slučková elektróda rovná, na prostatu a uretru
Slučková elektróda, zahnutá 30º, na mechúr
24 / 26 Charr
19 / 22 Charr
Komplet
799-330
799-310
Vonkajší plášť
799-331
799-311
Vnútorný plášť
Obturátor
799-332
799-312
799-323
799-313
Plášť resektoskopu 30º pre kontinuálny prietok, neotočný
24 / 26 Charr
Komplet
799-320
Vonkajší plášť
799-321
Vnútorný plášť
Obturátor
799-322
799-323
54
Guľová elektróda, Ø 3mm
799-365
799-355
0º / 12º / 30º
0º / 30º
Valcová elektróda, hladká, Ø 3mm
799-366
799-356
0º / 12º / 30º
0º / 30º
Nožová elektróda, zahnutá 90º
799-360
799-350
0º / 12º / 30º
0º / 30º
799-357
0º / 12º / 30º
0º / 30º
Kužeľová elektróda
Kábel
Dĺžka 3 m
799-362
Ochranné puzdro na sterilizáciu elektród
707-350
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
790-374
55
ČISTENIE A STERILIZÁCIA
Čistiaca pištoľ komplet s 9 adaptérmi
707-600
Čistiaca kefka, dĺžka 480 mm
pre rúry Ø
3 mm
5 mm
10 mm
Sterilizačný stojan na laparoskopické inštrumenty
(bez drôteného koša)
bal 10 kusov
707-604
707-605
707-610
ARTROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
Drôtený kôš pre optiky > Ø 2.7 mm
460 x 80 x 52 mm
290 x 80 x 52 mm
Autoklávovateľné ochranné hadičky pre optiky do priemeru Ø 5 mm, spojenie dvoch hadičiek umožňuje ochranu
urologických a gynekologických optík
Kontainer pre 87295-00
Sterilizačná kazeta pre 2 optiky,
rôzne farby
87280-2F
87290-2F
95010-00
Uzáver LL plastikový, biely
95011-00
Uzáver LL plastikový, čierny
95011-02
Uzáver LL, nerez
95012-00
Prepichovacia
fľaša sterilná
30 ml
95000-50
Ø
(mm)
2.7
2.7
2.7
4.0
2.7
2.7
2.7
4.0
Pracovná
dĺžka
(mm)
110
175
187.5
175
110
175
187.5
175
Pipetová
fľaša
25 ml
95000-51
Ø
(mm)
1.7
1.7
1.9
1.9
2.0
2.0
Pracovná
dĺžka
(mm)
58
104
69
102
58
104
700-103
700-113
700-123
700-133
700-103SF
700-113SF
700-123SF
700-133Sf
700-134
700-107
700-117
700-127
700-137
700-134SF
700-137SF
SF = Semiflexibilné optiky TeknoFlex
700-160
700-170
700-196
700-197
700-180
700-190
700-165
700-175
700-198
700-199
700-185
700-195
Artroskopické rúry a obturátory
Sprej
15 ml
95000-52
Vonkajší
Ø (mm)
4.0
4.0
4.0
5.5
6.5
4.0
4.0
4.0
5.5
56
700-100
700-110
700-120
700-130
700-100SF
700-110SF
700-120SF
700-130SF
95000-00
Silikónové tesnenie
Roztok proti zahmlievaniu
Artroskopické optiky
Mini - Artroskopické optiky
87015-20
87295-00
250 x 60 x 50 mm
450 x 70 x 70 mm
700-999
87295-00
Špeciálny olejový sprej na údržbu
chir. inštrumentov. Neobsahuje
silikón. Zabraňuje hrdzaveniu,
skracuje čas čistenia. Je fyziologicky nezávadný, používa sa pred
sterilizáciou.
Drôtený kôš pre 87295-00 (510 x 255 x 50 mm)
707-650
707-651
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Pre optiku
Ø (mm) uhol
2.7
0°
2.7
0°
2.7
0°
4.0
0°
4.0
0°
2.7
2.7
2.7
4.0
Pracovná dĺžka
(mm)
175.0
110.0
187.5
175.0
175.0
30°
30°
30°
30°
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
175.0
110.0
187.5
175.0
Rúra s ventilmi rigídna
1 ventil
2 ventily
39110-01
39111-01
39110-02
39111-02
39110-03
39111-03
39110-04
39111-04
Rúra s ventilmi otočná
1 ventil
2 ventily
39112-01
39113-01
39112-02
39113-02
39112-03
39113-03
39112-04
39113-04
39113-05
Obturátor
špicatý
zaoblený
39101-01
39100-01
39101-02
39100-02
39101-03
39100-03
39101-04
39100-04
39101-05
39100-05
39114-01
39114-02
39114-03
39114-04
39115-01
39115-02
39115-03
39115-04
39101-01
39101-02
39101-03
39101-04
39116-01
39116-02
39116-03
39116-04
39117-01
39117-02
39117-03
39117-04
39100-01
39100-02
39100-03
39100-04
57
ARTROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
Mini - Artroskopické rúry a obturátory
Vonkajší
Ø (mm)
2.5
2.5
2.5
2.5
Pre optiku
Ø (mm)
1.7
1.7
2.0
2.0
Pracovná dĺžka
(mm)
58
104
58
104
Shaver čepele
Rúra s ventilmi otočná
1 ventil
2 ventily
39205-00
39205-02
39205-01
39205-03
39205-10
39205-12
39205-11
39205-13
Ø
(mm)
Obturátor
špicatý
zaoblený
39201-10
39201-00
39201-11
39202-00
39202-10
39201-01
39202-11
39202-01
Trimmer
Plnorádiusový
resektor
Agresívny
plnorádiusový
resektor
Meniskus cutter
Agresívny meniskus cutter
Okrúhla fréza
Kužeľová fréza
Oválna fréza
39820-870
39820-880
39820-570
39820-580
39820-560S
39820-570S
39820-580S
39821-560
39821-570
39821-580
39822-340
39822-440
39822-540
39822-560
39822-570
39822-580
39823-340
39823-440
39823-540
39823-560
39823-570
39823-580
Pre shavery Tekno-Medical, Linvatec/Concept, Artrex a Friatec, kovová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ks
2.5
3.5
4.2
5.5
Irigačné kanyly
39820-203
39820-603
39820-703
39820-803
39820-233
39820-630
39820-730
39820-830
39820-213
39820-610
39820-710
39820-810
39820-223
39820-620
39820-720
39820-820
39820-205
39820-605
39820-705
39820-805
39820-760
39820-860
Pre shavery Tekno-Medical, Linvatec/Concept, Artrex a Friatec, plastová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ks
Ostrekovacia kanyla s ventilom a LL-konektorom,
komplet s ostrým bodcom a oblým obturátorom
Bodec ostrý
Ø (mm)
Kat.č.
3.2
4.5
39170-01
39170-02
Ø (mm)
3.2
4.5
Kat.č.
39175-01
39175-02
Ø (mm)
Kat.č.
3.2
4.5
39172-01
39172-02
Ø (mm)
3.2
4.5
Kat.č.
39178-01
39178-02
Kanyla s ventilom a LL-konektorom
Obturátor oblý
Shaver system TM920
2.5
3.5
4.2
5.5
39820-201
39820-301
39820-401
39820-501
39820-230
39820-330
39820-430
39820-530
39820-210
39820-310
39820-410
39820-510
39820-220
39820-320
39820-420
39820-520
39820-204
39820-304
39820-404
39820-504
39820-560
Pre shavery Tekno-Medical, Linvatec/Concept, Artrex a Friatec, plastová spojka, sterilné, jednorazové, balenie 5 ks
2.5
3.5
4.2
5.5
39820-201S
39820-301S
39820-401S
39820-501S
39820-230S
39820-330S
39820-430S
39820-530S
39820-210S
39820-310S
39820-410S
39820-510S
39820-220S
39820-320S
39820-420S
39820-520S
39820-204S
39820-304S
39820-404S
39820-504S
•Pre zákroky na malých aj veľkých kĺboch
•Smer a rýchlosť rotácie sa dá ovládať tlačidlami
alebo pedálom
•Tichý a hladký chod, vysoká kapacita odsávania
•Dizajn inštrumentu znižuje únavu ruky pri práci
•Inštrument je autoklávovateľný
Pre shavery Dyonics PS3500 a PS3500EP, plastová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ks
3.5
4.2
5.5
39821-330
39821-430
39821-530
39821-310
39821-410
39821-510
39821-320
39821-420
39821-520
•Vodotesný pedál s protišmykovým povrchom
•Úplné ovládanie pedálom, jednoduchá obsluha
Pre shavery Dyonics EP1, kovová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ks
3.5
4.2
5.5
39822-450
39822-330
39822-430
39822-530
39822-310
39822-410
39822-510
39822-320
39822-420
39822-520
Pre shavery Stryker, kovová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ks
3.5
4.2
5.5
58
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
39823-450
39823-330
39823-430
39823-530
39823-310
39823-410
39823-510
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
39823-320
39823-420
39823-520
59
ARTROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
Artroskopické punche
Artroskopický punch retrográdny
Ø
Hákové nožnice
(mm)
Hákový punch
s lyžicou
Hákový punch
oblý
Hákový punch
štikací
priamy
2.7
3.5
39651-01
39651-02
39653-01
39653-02
39654-01
39654-02
39655-01
39655-02
30° vpravo
2.7
3.5
39651-03
39651-04
39653-03
39653-04
39654-03
39654-04
39655-03
39655-04
30° vľavo
2.7
3.5
39651-05
39651-06
39653-05
39653-06
39654-05
39654-06
39655-05
39655-06
45° vpravo
2.7
3.5
39651-07
39651-08
39653-07
39653-08
39654-07
39654-08
39655-07
39655-08
45° vľavo
2.7
3.5
39651-09
39651-10
39653-09
39653-10
39654-09
39654-10
39655-09
39655-10
15° nahor
2.7
3.5
39651-15
39651-16
39653-15
39653-16
39654-15
39654-16
39655-15
39655-16
15° nadol
2.7
3.5
39651-17
39651-18
39653-17
39653-18
39654-17
39654-18
39655-17
39655-18
Ø
(mm)
šírka
5.0 mm
šírka
3.5 mm
šírka
2.5 mm
priamy
3.5
39680-01
39681-01
39682-01
30° vpravo
3.5
39680-02
39681-02
39682-02
30° vľavo
3.5
39680-03
39681-03
39682-03
30° vpravo
15° nahor
3.5
39680-04
39681-04
39682-04
30° vľavo
15° nahor
3.5
39680-05
39681-05
39682-05
15° nahor
3.5
39680-06
39681-06
39682-06
priamy
3.5
39687-02
39688-02
39689-02
Ø
(mm)
bez naberačky
15° nahor
2.7
39657-03
15° nahor
3.5
39657-04
Ø
(mm)
Bez naberačky
S naberačkou
45° vpravo
3.5
39658-04
39658-02
45° vľavo
3.5
39659-04
39659-02
90° vpravo
3.5
39660-04
39660-02
90° vľavo
3.5
39661-04
39661-02
Ø (mm)
Strih vpravo
Strih vľavo
3.5
39650-01
39650-02
Artroskopické punche
•Špičková kvalita rezu
•Komfortná rukoväť
•Možnosť dodať inštrument aj s pružinou
Čeľuste priame
Čeľuste 15° nahor
x
Mierka 1:1 (mm)
Cushing
2 mm x 10 mm
130
180
220
28030-13
28030-18
28030-22
28031-13
28031-18
28031-22
28033-13
28033-18
28033-22
Love-Gruenwald
3 mm x 10 mm
130
180
220
28034-13
28034-18
28034-22
28035-13
28035-18
28035-22
28037-13
28037-18
28037-22
Spurling
4 mm x 10 mm
130
180
220
28038-13
28038-18
28038-22
28039-13
28039-18
28039-22
28041-13
28041-18
28041-22
Cloward
6 mm x 10 mm
180
28042-18
Artroskopické punche
Čeľuste 15° nahor
Ø
(mm)
Grasper
Grasper
Grasper 1 x 2
Grasper 1 x 2
Bez aretácie
2.7
3.5
39674-02
39670-01
39670-02
39671-02
39673-02
S aretáciou
2.7
3.5
39674-04
39670-03
39670-04
39671-04
39673-04
Priame čeľuste
60
Artroskopický grasper
Posuvné tiahlo, 1 x 2 zuby, priamy, s aretáciou, dĺžka 205 mm
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
39650-20
61
ARTROSKOPICKÉ INŠTRUMENTY
Artroskopické inštrumenty ručné
Monopolárne artroskopické elektródy
Rukoväť pre inštrumenty 39600-xx
39600-00
Kompletný
inštrument
Vložka do
rukoväte
39600-00
Meniskotom Smillie, 7 mm
39599-01
39600-01
Skalpelový nôž
39599-02
39600-02
Ružicový nôž, zahnutý o 30º doľava, zúbkovaný
39599-03
39600-03
Ružicový nôž, zahnutý o 30º doprava, zúbkovaný
39599-04
39600-04
Ružicový nôž, priamy, zúbkovaný
39599-05
39600-05
Kosákovitý nôž
39599-06
39600-06
Háková sonda a retraktor, špicatá
39599-07
39600-07
Nôž, zahnutý 45º
39599-08
39600-08
Bajonetový nôž
39599-09
39600-09
Banánový nôž, zúbkovaný
39599-10
39600-10
Banánový nôž, hladký
39599-11
39600-11
Lyžica, Ø 3 mm, zahnutá 45º
39599-12
39600-12
Háková sonda, ciachovaná, 3 mm
39599-14
39600-14
Háková sonda, ciachovaná, 5 mm
39599-15
39600-15
Kruhová kyreta Ø 7 mm, zahnutá 15º
39599-16
39600-16
Kruhová kyreta Ø 3 mm, zahnutá 15º
39599-17
39600-17
Hákový nôž, Ø 3 mm, 90º, laterálny rez
Hákový nôž, Ø 5 mm, 90º, laterálny rez
39599-18
39599-20
39600-18
-
Meniskotom Smillie, šírka 3 mm
39599-19S
39600-19S
Meniskotom Smillie, šírka 5 mm
39599-19W
39600-19W
Ø 4 mm
Ihlová elektróda zahnutá o 90º, Ø 1.5 mm, špička 0.6 mm, dĺžka 115 mm
580-210
Ihlová elektróda zahnutá o 90º, Ø 4 mm, špička 0.6 mm, dĺžka 115 mm
580-220
Nožová elektróda zahnutá o 45º, Ø 3 mm, špička 0.4 mm, dĺžka 115 mm
580-240
Elektróda zahnutá o 90º, Ø 3 mm, špička 1.5 mm, dĺžka 115 mm
580-250
Elektróda okrúhla s priehlbinou, dĺžka 115 mm
580-280
Elektróda okrúhla plochá, dĺžka 115 mm
580-290
Elektróda okrúhla vrúbkovaná, dĺžka 115 mm
580-260
Káble pre monopolárne artroskopické elektródy sú na strane 12 - tabuľka hore.
Mierka 1:1
Konektor Integrovaný
pre bipolár- kábel SDS
ny kábel
3m
Bipolárne artroskopické vaporizačné elektródy
Ihlová elektróda zahnutá o 90º, Ø 1.5 mm, špička 0.6 x 1.5 mm, na rezanie
dĺžka 115 mm
dĺžka 170 mm
587-010
587-030
58S-010
58S-030
Ihlová elektróda zahnutá o 90º, Ø 4 mm, špička 0.6 x 4 mm, na rezanie
dĺžka 115 mm
dĺžka 170 mm
587-020
587-060
58S-020
58S-060
Elektróda zahnutá o 90º, Ø 4 mm, špička 1.5 x 4 mm, na rezanie a vaporizáciu, dĺžka 115 mm
dĺžka 115 mm
587-040
58S-040
Slučková elektróda COBRA, na rezanie a vaporizáciu, dĺžka 115 mm
dĺžka 115 mm
dĺžka 170 mm
587-090
587-011
58S-090
58S-011
Elektróda PHAZER zahnutá o 70º, Ø 2.4 mm, na vaporizáciu, dĺžka 115 mm
dĺžka 115 mm
dĺžka 170 mm
587-110
587-140
58S-110
58S-140
Elektróda s keramickou izoláciou, VAP, dĺžka 115 mm
dĺžka 115 mm
dĺžka 170 mm
587-160
587-170
58S-160
58S-170
Guľová elektróda, Ø 2.4 mm
dĺžka 115 mm
Artroskopické inštrumenty ručné
39600-24 Meniskotom
39600-28
Rozetový nôž,
zúbkovaný
39600-25 Hákový nôž, 90°
39600-29
Banánový nôž,
zúbkovaný
39600-22 Banánový nôž
Lyžica,
39600-26 zahnutá 30°,
Ø 3.0 mm
Prstencová
39600-30 kyreta, zahnutá
30°, Ø 3.0 mm
39600-23 Nôž 45°
39600-27
39600-20 Skalpel
39600-21
62
Háková sonda
4.0 mm
Smillie meniskotom, Ø 3.0 mm
Káble pre bipolárne vaporizačné elektródy sú na strane 13 - tabuľka hore. Elektródy SDS majú integrovaný kábel 3m.
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
58S-070
Mierka 1:1
63
MALÉ OPERAČNÉ A VYŠETROVACIE LAMPY
Bipolárna kontaktná elektróda priama, špička zahnutá o 45°, dĺžka 130 mm
620-010
Bipolárna kontaktná elektróda zahnutá, špička priama, pracovná dĺžka 130 mm
Bipolárna kontaktná elektróda zahnutá, špička zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 100 mm
620-020
Registračné číslo ŠÚKL: P70067
BIPOLÁRNE ELEKTRÓDY LARYNGOLOGICKÉ
strop
2,5 m
L525067A
2,7 m
L527067A
3,0 m
L530067A
620-030
L540066A
Provita LED Séria 5
Svetelná intenzita: 65 000 Lux
Regulácia intenzity: 50-100%
Životnosť LED: 30 000 hod.
Indikácia životnosti LED
Priemer telesa: 36 cm
Farebná teplota: 4 000 K
Index farebného podania Ra: 94
Priemer svetelného poľa: 17 cm
Veľká pohyblivosť a akčný rádius
Varianty: stojanová, stropná, na stenu
620-031
Bipolárna kontaktná elektróda zahnutá, ostrá špička 15 mm zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 120 mm
Bipolárna kontaktná elektróda zahnutá, špička zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 330 mm
620-040
L511120A
Bipolárna kontaktná elektróda zahnutá 45°, špička zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 115 mm
Bipolárna kontaktná elektróda zahnutá 90°, špička zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 90 mm
64
620-050
620-060
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Káble pre laryngologické elektródy sú na strane 13 - tabuľka hore.
Verzia Eco bez regulácie intenzity
L511130A
StropHalogén LED
Provita Séria 1 LED
Provita Séria 1
Svetelná intenzita: 22 500 Lux
Životnosť LED: 20 000 hod.
Priemer reflektora: 15 cm
Farebná teplota: 4 700 K
Priemer svetelného poľa: 10 cm
Veľká pohyblivosť a akčný rádius
Varianty: stojanová, stropná, na
stenu, na stôl
Svetelná intenzita: 37 500 Lux
Priemer reflektora: 15 cm
Tepelný filter
Žiarovka: halogén 50 Watt
Farebná teplota: 3 000 K
Priemer svetelného poľa: 18 cm
Veľká pohyblivosť a akčný rádius
Varianty: stojanová, stropná, na
stenu, na stôl
L111105A
L111105A
L111111A
2,5 m
L125067A
256520
2,7 m
L127067A
256539
3,0 m
L130067A
256548
L 140 080 A
LED
L100081A
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
65
OPERAČNÉ STOLY
OPERAČNÉ STOLY
Operačný stôl s elektrickým ovládaním
Mobilný s centrálnou brzdou
Nulová poloha
RTG transparentná doska
Odnímateľné bezšvové matrace
Odnímateľná hlavová a nožná časť
Max. hmotnosť pacienta 250 kg (SU-05) /
200 kg (SU-03)
SU-04
Operačný stôl s elektrickým ovládaním
Vymeniteľná doska
Mobilný s centrálnou brzdou
Nulová poloha
Plochá základňa (voliteľné)
RTG transparentná doska
Odnímateľné bezšvové matrace
Odnímateľná hlavová a nožná časť
Max. hmotnosť pacienta 240 kg
SU-10
Operačný stôl s elektrickým ovládaním
Špeciálna konštrukcia pre pohodlné
použitie C-ramena
Mobilný s centrálnou brzdou
Nulová poloha
Možnosť meniť orientáciu stola
RTG transparentná doska
Odnímateľné bezšvové matrace
Odnímateľná hlavová a nožná časť
Max. hmotnosť pacienta 180 kg
SU-14
Operačný stôl s elektrickým ovládaním
Mobilný s centrálnou brzdou
Pamäť na 3 polohy stola
RTG transparentná doska
Odnímateľné bezšvové matrace
Odnímateľná hlavová a nožná časť
Delená nožná časť (voliteľná)
Max. hmotnosť pacienta 200 kg
SU-02
Operačný stôl s manuálnym ovládaním
Mobilný s centrálnou brzdou
RTG transparentná doska
Odnímateľné bezšvové matrace
Odnímateľná hlavová a nožná časť
Delená nožná časť
Max. hmotnosť pacienta 200 kg
68
Elektricky ovládané pohyby:
•výška
•pozdĺžny sklon
•bočný sklon
•sklon chrbta (SU-05)
•mostík (SU-05) (voliteľné)
Manuálne ovládané pohyby:
•pozdĺžny posuv
•sklon chrbta (SU-03)
•sklon hlavovej dosky
•mostík (SU-03) (voliteľné)
•sklon nožných častí hore/dole
•otáčanie nožných častí vpravo/vľavo
SU-07
Zobrazovací a operačný stôl pre spinálnu chirurgiu
Mobilný s centrálnou brzdou
RTG transparentná doska z uhlíkového kompozitu
Max. hmotnosť pacienta 180 kg
Elektricky ovládané pohyby:
•výška
•pozdĺžny sklon
•bočný sklon
Elektricky ovládané pohyby:
•výška
•pozdĺžny sklon
•bočný sklon
Manuálne ovládané pohyby:
•pozdĺžny posuv
•sklon chrbta
•sklon hlavovej dosky
•mostík (voliteľné)
•sklon nožných častí hore/dole
•otáčanie nožných častí vpravo/vľavo
Elektricky ovládané pohyby:
•výška
•pozdĺžny sklon
•bočný sklon
•sklon sedacej časti
•sklon chrbta
Manuálne ovládané pohyby:
•sklon hlavovej dosky
•sklon nožných častí hore/dole
•otáčanie nožných častí vpravo/vľavo
Elektricky ovládané pohyby:
•výška
•pozdĺžny sklon
•bočný sklon
Manuálne ovládané pohyby:
•sklon chrbta
•sklon hlavovej dosky
•sklon nožnej časti hore/dole
Nohou ovládané pohyby:
•výška
Manuálne ovládané pohyby:
•pozdĺžny sklon
•sklon chrbta
•sklon hlavovej dosky
•sklon nožnej časti hore/dole
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Registračné číslo ŠÚKL: P71736
SU-05 / SU-03
WS-07.5
Podpera ruky
PR-01.5
Podpera ruky
WS-01.5
Anesteziologický rám
WS-01.6
Anesteziologický rám
WS-43.0
Záves na ruku
WS-59.5
Opora pleca
WS-50.6
Bočná opora
WS-06.5
Opora pleca, pár
WS-50.5
Bočná opora
WS-52.5
Bočná opora hrudníka
WS-49.5
Bočná opora lonová
WS-02.5
Držiak ruky
WS-03.5
Držiak nohy
WS-04.5
Držiak stehna
WS-87.5
Opora ramena
WS-08.5
Valcová opora
WS-15.5
Tácka na inštrumentárium
WS-33.0
Držiak na RTG snímky
WS-11.5
Držiak RTG kazety
WS-11.7
Držiak RTG kazety
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
69
PRÍSLUŠENSTVO K OPERAČNÝM STOLOM
70
WS-19.6
Držiak RTG kazety
WS-19.7
Držiak RTG kazety
WS-55.5
Držiak RTG kazety
WS-54.5
Držiak RTG kazety
WS-12.0
Držiak RTG kazety
WS-10.0
Držiak RTG kazety
WS-09.0
Držiak RTG kazety
WS-83.5
Držiak RTG kazety
WS-53.0
Predlžovací nástavec eurolišty
WS-46.5
Hlavový segment špecializovaný
SO-11
Extenzia
SO-09
Extenzia
SO-07.2
Extenzia
SO-08.2
Extenzia
WS-13.5
Vozík na príslušenstvo
SO-08.3
Extenzia
WS-82.5
Držiak podpier
WS-85.5
Podpera kolena
WS-72.5
Podpera nohy pod kolenom
WS-75.5
Podpera kolena
WS-60.5
Opora bedra
WS-70.5
Podpera na sádrovanie
WS-86.5
Podpery pre SO-11
WK-01.5
infúzny stojan
WS-32.5
Zábradlie kompletné
WS-34.5
Upevňovací pás na ruku
WS-44.0
Upevňovací pás na nohu
WS-44.1
Upevňovací pás na nohu
WS-42.0
Upevňovací pás na nohu
WS-42.1
Upevňovací pás na nohu
WS-41.0
Upevňovací pás brušný
WS-23.0
Upevňovací pás brušný
WS-91.5
Opora na operácie ramien
WS-93.5
Podpera bedrovej oblasti
WS-16.5
Svorka, otvor Ø 16 mm
WS-74.5
Držiak päty
WS-73.5
Remeň na chodidlo
WS-79.5
Nástavec na operácie kolena
WS-76.0
Podpera nohy
WS-17.6
Svorka otočná, otvor Ø 16 mm
WS-17.7
Svorka otočná, otvor 16 x 16 mm
WS-14.5
Držiak káblov pre anesteziológiu
SG-42.0
Nožný segment jednodielny
WS-77.0
Podpera nohy pod kolenom
WS-78.5
Podpera kolena
WS-81.5
Podpera na sádrovanie
WS-80.5
Vozík pre extenziu
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
71
PRÍSLUŠENSTVO K OPERAČNÝM STOLOM
WS-13.6
Vozík pre extenziu SO-11
72
WS-47.5
Extenzia na ruku
WS-39.5
Artroskopický držiak kolena
WS-40.5
Podpera na operácie menisku
WS-96.5
Podpera nohy
WS-95.5
Podložka pre klincovanie
WS-48.5
Doska pre operácie ruky
WS-71.5
Podpera nohy
WS-28.5
Gynekologická nádoba
WS-29.5
Urologická nádoba
WS-28.0
Gynekologická nádoba
WS-29.0
Urologická nádoba
WS-89.5
Sitko do urologických nádob
WS-56.5
Gynekologická nádoba
WS-57.5
Urologická nádoba
SG-44.0
Gynekologický segment
WS-25.0
Gynekologická nádoba
WS-26.0
Urologická nádoba
WS-92.5
Držiak vrecka na moč
WS-05.5
Gynekologické opory nôh
AS-09.0
Gynekologické opory nôh
WS-64.5
Litotomické strmene
STIRRUPS
Polohovacia obuv
WS-58.5
Proktologické opory
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
WS-30.5
Proktologické opory
AS-11.0
Proktologická opora
OZ 1002540
Artroskopický držiak kolena
OZ 1002850
Laminektomický rám
WS-22.5
Opora rúk chirurga
WS-21.5
Držiak hlavy špecializovaný
WS-21.9
Držiak hlavy špecializovaný
WS-21.4
Držiak hlavy špecializovaný
WS-45.5
Hlavový segment úzky
DORO
Neurochirurgický systém
WS-88.5
Kladka na závažie na krk
WS-21.8
Opora na operácie krčnej chrbtice
WS-84.5
Adaptér pre špec. držiaky hlavy
WS-67.0
Matrac vypĺňajúci medzeru
WS-65.0
Matrac pre spinálne operácie
WS-69.0
Matrac pod hlavu
WS-66.0
Matrac polvalcový
WS-68.0
Matrac pod krk
OA-010 Gélová podložka Ø 90mm
OA-011 Gélová podložka Ø 140mm
OA-012 Gélová podložka Ø 200mm
OA-031
Gélová podložka 115 x 52 x 10 mm
OA-032
Gélová podložka 180 x 52 x 10 mm
OA-036
Gélová podložka 23 x 50 x 10 mm
OA-040
Gélová podložka 52 x 52 x 10 mm
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
73
PULZNÉ OXIMETRE
INFÚZNE STOJANY
Pre detské
oddelenia
CA-MI O2-easy
Envitec OxiPen
I-WALK01
Prstový pulzný oximeter
Pulzný oximeter
•Digitálne zobrazenie pulzu a SpO2
•Digitálne zobrazenie pulzu a SpO2
•Vhodný pre deti aj dospelých
•LCD displej
Pacient má voľné ruky
•Grafické zobrazenie pulzu
•Grafické zobrazenie pulzu
Nerezová oceľ
•Možnosť otočiť zobrazenie o 180°
•Automatické vypínanie
•Automatické vypnutie po vysunutí
prsta
•30 hodín prevádzky na 2 x AAA
batérie
•Indikátor slabých batérií
•Registračné číslo ŠÚKL: P87429
I-I 122 12
I-D 021 24
Nerezová oceľ
Nerezová oceľ
INFUBOY
Výškové nastavenie
jednou rukou
Bezpečnostný vzduchový
tlmiaci systém
Pacient má voľnosť pohybu
Antistatické kolieska s
brzdami
Pre veľké zaťaženie
Výška 1 500 - 2 350 mm
Antistatické kolieska s
brzdami
I-HA4122
I-HA4121
myš
lietadlo
Výška 1 550 - 2 550 mm
é
nov
•30 hodín prevádzky na 2 x AAA
batérie
•Registračné číslo ŠÚKL: P89791
sat 801+
Ručný pulzný oximeter
•Monitorovanie SpO2 a pulzu
•Parametre kvality: PI - perfúzny index, signál IQ™
•Farebný TFT displej, plethysmogram
•Rozmery: 128 x 85 x 46 mm
•Hmotnosť: 230 g vrátane akumulátora
•Napájanie: Li-Ion akumulátor, 22 hodín prevádzky
•Alarmy: SpO2, pulz, kapacita aku, chyba senzora
•Vhodný pre záchrannú službu, transport, ARO, JIS, novorodenecké, pľúcne,
lôžkové oddelenia
•Dátové rozhrania: Mini USB, microSD
•Dodávka obsahuje: pulzný oximeter, Li-Ion akumulátor, nabíjačku
•Voliteľné príslušenstvo: senzory Masimo, stolný stojan, držiak na eurolištu, PC
software satview, microSD pamäťová karta
•V ponuke je aj verzia s duálnym monitorovaním SpO2, pomocou 2 simultánne
pripojených senzorov
I-NL1121
Nightline - svetielkujúci
Lepšia orientácia v tme
Chromovaná oceľ
Antistatické kolieska s
brzdami
Výška 1 350 - 2 150 mm
sat 801+
sat 801Δ
•Registračné číslo ŠÚKL: P91898
PULZNÉ OXIMETRE
sat 801Δ
Medical Econet PalmCare Plus
Pulzný oximeter s alarmami
é
nov
•Monitorovanie SpO2 a pulzu
•Farebný 2.8“ TFT displej
•Plethysmogram
•Rozmery: 165 x 70 x 30 mm
•Hmotnosť: 165 g
•Napájanie: Li-Ion akumulátor, 3 hodiny prevádzky
•Alarmy: SpO2, pulz, kapacita aku, chyba senzora
•Pamäť Trend: 72 hodín
•Vhodný pre záchrannú službu, transport, ARO, JIS, novorodenecké, pľúcne, lôžkové oddelenia
•Dátové rozhranie: Mini USB
•Dodávka obsahuje: pulzný oximeter, Li-Ion akumulátor,
nabíjačku
•Kompatibilné senzory: XXX/NLC
•Registračné číslo ŠÚKL: P93145
DUÁLNY ručný pulzný oximeter
•Určený špeciálne na skríning kritického vrodeného srdcového defektu (CCHD)
u novorodencov.
•Duálne meranie dvomi senzormi v jednom prístroji s vyhodnotením rozdielu
nameraných hodnôt DELTA (Δ). Tým sa eliminujú problémy spôsobené súčasným použitím rôznych technológií na spracovanie signálu.
•Intuitívne ovládanie a farebné zobrazenie výsledkov poskytuje spoľahlivé
skríningové výsledky behom pár sekúnd.
sat 805
1.Jeden senzor sa umiestni
na pravú ruku.
2.Druhý senzor sa umiestni
na ľavú alebo pravú nohu.
3.Zobrazia sa dve hodnoty
SpO2 a ich rozdiel - DELTA.
4.Vyhodnotenie skríningového
vyšetrenia
Pulzný oximeter s plethyzmografickou krivkou
•Parametre kvality: PI - perfúzny index, signál IQ™
•Monitorovanie SpO2 a pulzu
•Podsvietenie displeja
•Alarmy: SpO2, pulz, kapacita aku, chyba senzora
•Rozmery: 92 x 240 x 104 mm
•Hmotnosť: 900 g vrátane akumulátora
•Napájanie: Li-Ion akumulátor, 15 hodín prevádzky
•Vhodný pre novorodenecké odd., detské odd., lôžkové oddelenia
•Dodávka obsahuje: pulzný oximeter, Li-Ion akumulátor, externý napájací zdroj
•Voliteľné príslušenstvo: senzory Masimo, montážna konzola, napájací zdroj
do auta, diaľkový alarm, pamäťová karta na prenos dát do PC, PC software
TrendLibrary
•Registračné číslo ŠÚKL: P80127
Senzory pre pulzné oximetre Bitmos sú na str. 76-77.
74
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
75
SpO2 SENZORY MASIMO
16-1001
LNOP Adt
20 ks/bal
Adhezívny senzor
pre dospelých
Jednorazový,
nesterilný
Hmotnosť > 30 kg
16-1829
LNOP Adtx
20 ks/bal
Adhezívny senzor
pre dospelých
Transparentná
páska
Jednorazový,
nesterilný
Hmotnosť > 30 kg
16-1800
LNOP Inf-L
3a
3a
20 ks/bal
Adhezívny senzor neonatálny
Jednorazový, nesterilný
Hmotnosť 3-20 kg
Náhradná páska 16-1801
SpO2 SENZORY
16-1025
3a
LNOP Pdt
20 ks/bal
Adhezívny senzor
pediatrický
Jednorazový,
nesterilný
Hmotnosť
10-50 kg
16-2330
LNOP NeoPt
20 ks/bal
2a
Adhezívny senzor
neonatálny
Pre senzitívnu
pokožku
Jednorazový,
•
nesterilný
Náhradná páska 16-2309
Hmotnosť < 1 kg
16-1830
LNOP Pdtx
20 ks/bal
Adhezívny senzor
pediatrický
Transparentná
páska
Jednorazový,
nesterilný
Hmotnosť
10-50 kg
16-2321
LNOP NeoPt-3
20 ks/bal
Adhezívny senzor
2a
neonatálny
Pre senzitívnu
pokožku
Jednorazový,
nesterilný
Náhradná páska 16-2309
Kábel 91 cm
Hmotnosť < 1 kg
16-1798
LNOP Neo-L
3a
20 ks/bal
Adhezívny senzor neonatálny
Jednorazový, nesterilný
Hmotnosť < 3 alebo > 40 kg
Náhradná páska 16-1799
16-1651
LNOP NeoPt-L
20 ks/bal
Adhezívny senzor neonatálny
Pre senzitívnu pokožku
Jednorazový, nesterilný
Hmotnosť < 1 kg
3a
3a
3a
16-2328
LNCS Inf
20 ks/bal
Adhezívny senzor
infantný
Jednorazový,
nesterilný
Hmotnosť 3-20 kg
Náhradná páska
16-2307
2a
16-1859
LNCS Adtx s
priesvitnou páskou
20 ks/bal
Adhezívny senzor
pre dospelých
Jednorazový,
nesterilný
Hmotnosť > 30 kg
2a
16-1269
LNOP DCI
1 ks/bal
Senzor pre dospelých
Opakovane použiteľný
Hmotnosť > 30 kg
16-1544
LNOP YI
1 ks/bal
Senzor univerzálny
Penové adhezívne
príchytky
Opakovane použiteľný
Hmotnosť > 1 kg
76
16-2319
LNCS Inf-3
20 ks/bal
Adhezívny senzor
infantný
Jednorazový,
nesterilný
Kábel 91 cm
Hmotnosť 3-20 kg
Náhradná páska
16-2307
3a
3a
2a
16-1860
LNCS Pdtx s
priesvitnou páskou
20 ks/bal
Adhezívny senzor
pediatrický
Jednorazový,
nesterilný
Hmotnosť
10-50 kg
16-1396
LNOP DCSC
1 ks/bal
Senzor pre dospelých
Opakovane použiteľný
Hmotnosť > 30 kg
16-2258
LNCS YI
1 ks/bal
Senzor univerzálny
Penové adhezívne
príchytky
Jednorazový,
nesterilný
Kábel 91 cm
Hmotnosť > 1 kg
16-2329
LNCS Neo s hnedou páskou
2a
20 ks/bal
Adhezívny senzor
neonatálny
Jednorazový,
nesterilný
Kábel 45 cm
Hmotnosť < 3
Náhradná páska 16-2308
alebo > 40 kg
2a
16-2320
LNCS Neo-3 s
hnedou páskou
2a
20 ks/bal
Adhezívny senzor
neonatálny
Jednorazový,
nesterilný
Kábel 91 cm
Hmotnosť < 3
Náhradná páska 16-2308
alebo > 40 kg
16-1276
LNOP DCIP
1 ks/bal
Senzor pediatrický
Opakovane použiteľný
Hmotnosť
10-50 kg
1
16-1794
LNOP TC-I, Tip
Clip
1 ks/bal
Senzor na ušný
lalok
Opakovane použiteľný
Hmotnosť > 30 kg
2a
16-1863
LNCS DCI
1 ks/bal
Senzor pre dospelých
Opakovane použiteľný
Hmotnosť > 30 kg
16-1864
LNCS DCIP
1 ks/bal
Senzor pediatrický
Opakovane použiteľný
Hmotnosť 10-50
kg
2a
16-1799
Náhradné pásky
pre LNOP Neo-L
senzory
100 ks/bal
16-1801
Náhradné pásky
pre LNOP Inf-L
senzory
100 ks/bal
16-1597
Standard Multisite
Wrap
Dospelí/Deti/Novorodenci
Adhezívna páska
na prichytenie
univerzálnych senzorov LNOP YI
100 ks/bal
16-1602
Obaly pre LNOP
YI
12 ks/bal
16-1173
PC04 Cable
1 ks/bal, 1.2 m
Pacientský kábel
16-1814
LNC Patient Cable
1 ks/bal, 3.4 m
Pacientský kábel
3b
1
3a
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
2b
Konektor do prístroja
3a
2b
16-2017
LNCS Patient
Cable
Pre oximetre
Masimo SET
1 ks/bal, 1.2 m
1
1
1
16-1598
Standard Petite
Wrap
Dospelí so štíhlymi prstami/Deti/
Novorodenci
Adhezívna páska
na prichytenie
univerzálnych senzorov LNOP YI
100 ks/bal
16-1816
LNCS to LNOP
PC Series Cable
1 ks/bal, 45 cm
16-2013
LNCS Patient
Cable
Pre oximetre
Masimo SET
1 ks/bal, 4.6 m
Popis konektorov:
2a
16-1969
LNOP DC 12
Finger Sensor
1 ks/bal
Senzor pre dospelých
Kábel 3.5 m
Opakovane použiteľný
Hmotnosť > 30 kg
1
Spracovanie signálu technológiou Masimo SET sa líši od konvenčných pulzných oximetrov. Konvenčné pulzné oximetre predpokladajú, že arteriálna krv je jediná krv pohybujúca sa (pulzujúca) v
mieste merania. Počas pohybu pacienta sa však pohybuje aj nepulzujúca nearteriálna krv, ktorá spôsobí, že konvenčné pulzné
oximetre zaznamenávajú nižšie hodnoty, pretože nedokážu rozlíšiť
medzi arteriálnym a žilovým pohybom krvi (niekedy sa to popisuje
ako šum). Pulzná oximetria Masimo SET je založená na adaptívnej
digitálnej filtrácii. Adaptívne filtre sú výkonné a schopné sa adaptovať na rôzne fyziologické signály a šumy. Algoritmus Masimo SET
spoľahlivo identifikuje šum, izoluje ho a pomocou adaptívnych filtrov ho ruší. Na displeji monitora sú teda zobrazované len skutočné
hodnoty arteriálnej saturácie kyslíkom.
3a
2a
16-1608
Páska na hlavu
pre LNOP TF-I
5 ks/bal
16-1005
PC08 Cable
1 ks/bal, 2.4 m
Pacientský kábel
16-1006
PC12 Cable
1 ks/bal, 3.6 m
Pacientský kábel
16-1895 LNCS
TC-I, Tip Clip
1 ks/bal
Senzor na ušný
lalok
Opakovane použiteľný
Hmotnosť > 30 kg
1
2b
2b
2a
Konektor do predlžovačky 2b
3a
Konektor do predlžovačky 3b
2b
Konektor pre senzor 2a
3b
Konektor pre senzor 3a
PI – perfúzny index
Perfúzny index indikuje percento pulzujúceho signálu a nepulzujúceho signálu. Na displeji sa zobrazujú hodnoty 0,02% až 20%, alebo sa rozsvecujú príslušné segmenty stĺpcového indikátora. Požadovaná hodnota je viac
ako 1.00, resp. 1 segment. Pri nízkom PI je potrebné zahriať pacienta, resp.
miesto aplikácie čidla, alebo premiestniť snímač na miesto s lepšou perfúziou.
Signál IQ™
Displeje pulzných oximetrov poskytujú v reálnom čase vizuálne znázornenie
plethyzmografickej krivky (sat 816, sat 805) a kvality signálu (všetky typy),
pokiaľ zobrazená hodnota SpO2 je založená na signále so zodpovedajúcou
kvalitou. Výška vertikálnej úsečky signálu IQ indikuje kvalitu meraného signálu.
Senzory Masimo neobsahujú latex. Dĺžka kábla je 45 cm, ak nie je uvedené inak.
Senzory Masimo sú kompatibilné s pulznými oximetrami Bitmos (str. 75).
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
77
SpO2 SENZORY
SpO2 SENZORY
Pre opakované
V našej ponuke sú SpO2 senzory, SpO2 predlžovacie káble, EKG káble a NiBP manžety a hadice pre
najrôznejšie typy monitorov rôznych výrobcov. Sortiment je veľmi široký a v tomto katalógu sú uvedené
len najbežnejšie typy. Ak nenájdete vhodný senzor alebo kábel tu, informujte sa v našej firme. V ponuke
máme senzory, káble a manžety pre monitory Agilent, Armstrong, Artema, S&W, Atom medical, Baxter,
BCI, Biosys, Bionet, Bird, Braun, Bruker, Burdick, Colin, Corometrics, Corpulse, CSI, Criticon/Dinamap,
Datascope, Datex-Ohmeda, Dima Italy, Dinamap/Criticon, Digicare, Dräger, Edan, Elmed, Entri Medical,
Fukuda Denshi, Gambro, Getemed, GE Marquette, Hellige, Goldway, Healthdyne, Hewlett Packard,
Innomed, Invicare, Invivo Research, Ivy Biomedical, Kontron, Lynn Medical, Magna, Mallinckrodt,
Marquette, Masimo, M.D.E., Med Air, Mediana, Medilab, Medsource, Mek, Mennen, Mindray, Nellcor, Nihon
Kohden, Nonin, Novametrix/Respironics, Odam/Bruker, Pace Tech, Palco, Philips Medical, Physio Control,
Protocol/Welch Allyn, RGB Medical, Schiller, Sensor Medics, Siemens, Spacelabs, Vitalog, Weinman, Zoll
použitie
Pre jednorazové použitie
ECLP-01
Ušný klip
pre senzory
RYS a RWC
DAF
DPF
DIF
DNF
ukazovák
Typ
Konektor
Kábel
Prstový senzor
Tieto senzory sa pripájajú
k monitoru cez predlžovacie
káble (strana 80).
K pulzným oximetrom označeným * sa pripájajú priamo.
78
Silikónový senzor mäkký
Y senzor
Dospelí
>40 kg
Deti
10-40 kg
Dospelí
>40 kg
Deti
10-40 kg
Infant
3-15 kg
Novorodenci
1-4 kg
Y
Wrap
Suchý zips
Novorodenci
a dospelí
<3 kg, >30 kg
Dospelí
>30 kg
ukazovák
palec na nohe
Adhezívny senzor Medaplast
Deti
10-50 kg
noha
ukazovák
Infant
1-20 kg
Novorodenci a
dospelí
<3 kg, >30 kg
BCI
90 cm
RAF/BCI
RPF/BCI
RAS/BCI
RPS/BCI
RIS/BCI
RNS/BCI
RYS/BCI
RWS/BCI
DVF/BCI
DAF/BCI-F
DPF/BCI-F
(kábel 45 cm) (kábel 45 cm) (kábel 45 cm)
DIF/BCI-F
DNF/BCI-F
Datex-Ohmeda
90 cm
RAF/DTX
RPF/DTX
RAS/DTX
RPS/DTX
RIS/DTX
RNS/DTX
RYS/DTX
RWS/DTX
DVF/DTX
DAF/DTX-F
DPF/DTX-F
(kábel 45 cm) (kábel 45 cm) (kábel 45 cm)
DIF/DTX-F
DNF/ DTX-F
GE Datex-Ohmeda S/5
90 cm
RAF/OXY
RPF/OXY
RAS/OXY
RPS/OXY
RIS/OXY
RNS/OXY
RYS/OXY
RWS/OXY
DVF/OXY
DAF/OXY-F
DPF/OXY-F
(kábel 45 cm) (kábel 45 cm) (kábel 45 cm)
DIF/OXY-F
DNF/OXY-F
GE Datex-Ohmeda S/5
lepší konektor
90 cm
RAF/OXN
RPF/OXN
RAS/OXN
RPS/OXN
RIS/OXN
RNS/OXN
RYS/OXN
RWS/OXN
FlexMon®
(GE Datex Ohmeda S/5,
Datex-Ohmeda)
90 cm
1001673
1001709
1001710
1001711
1001804
1001802
Nellcor
(GE, HP, Philips, Goldway,
Mindray, Chirana, Propaq,
Siemens,Dräger,Spacelabs,
Edan H100B*)
90 cm
RAF/NLC
RPF/NLC
RAS/NLC
RPS/NLC
RIS/NLC
RNS/NLC
RYS/NLC
RWS/NLC
DVF/NLC
DAF/NLC-F
DPF/NLC-F
(kábel 45 cm) (kábel 45 cm) (kábel 45 cm)
DIF/NLC-F
DNF/NLC-F
Nellcor Oximax
(Bionet, Edan H100N, Philips, Siemens)
90 cm
RAF/NLO
RPF/NLO
RAS/NLO
RPS/NLO
RIS/NLO
RNS/NLO
RYS/NLO
RWS/NLO
DVF/NLO
DAF/NLO-F
DPF/NLO-F
(kábel 45 cm) (kábel 45 cm) (kábel 45 cm)
DIF/NLO-F
DNF/NLO-F
Nihon Kohden
90 cm
RAF/NKN
RPF/NKN
RAS/NKN
RPS/NKN
RIS/NKN
RNS/NKN
RYS/NKN
RWS/NKN
DVF/NKN
DAF/NKN-F
DPF/NKN-F
(kábel 45 cm) (kábel 45 cm) (kábel 45 cm)
DIF/NKN-F
DNF/NKN-F
Registračné číslo ŠÚKL:
P77287
Novametrix
90 cm
RAF/NVM
RPF/NVM
RAS/NVM
RPS/NVM
RIS/NVM
RNS/NVM
RYS/NVM
RWS/NVM
DVF/NVM
DAF/NVM-F DPF/NVM-F
(kábel 45 cm) (kábel 45 cm) (kábel 45 cm)
DIF/NVM-F
DNF/NVM-F
Tieto senzory sa pripájajú
priamo do pulzného oximetra
Envitec
120 cm
06-00-1260
06-00-1434
06-00-0472
06-00-1371
06-00-1355
08-00-0464
06-001431
ušný klip
1000552
1000566
1000567
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
1001674
ušný klip
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
1001712
1001679
1001803
1000565
79
SpO2 KÁBLE
SpO2 KÁBLE
Monitor
Značka
Typ
Konektory
Senzor
do senzora
do monitora
Dĺžka
Kábel
Kat. č.
Monitor
Konektory
do senzora
do monitora
Dĺžka
Kábel
Kat. č.
Značka
Typ
Senzor
BSM 2301K / 2303K / 4103 / 6701
/ 9510J/K
Nihon
Kohden
2.4 m AEC-5122
3040, 3100, 3101, 3300, 3301, 3302, 3303,
3304, 3401, 9100, 9200, Advisor, Autocorr,
Fingerprint, Mini Torr, Mini Torr Plus
BCI
2.4 m AEC-5105
Nihon
Kohden
6100 Serena
BCI
2.4 m AEC-5133
Novametrix Všetky modely
Novametrix
2.4 m AEC-5142
2.4 m AEC-5184
Omnicar, 78352 A/C, 78354, A/C, 78834C,
Philips / HP Merlin M1020A, M1024A, M1025A/B,
/ Agilent C M1205A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B,
M2475B, Miracle System
Nellcor
2.4 m AEC-5125
Nellcor
2.4 m AEC-5126
Micro2, Sirecust 404- 1, 700, 630, Sirem
Module
Nellcor
2.4 m AEC-5131
SC 6000, 7000, 8000, 9000, Infinity Delta
Nellcor
2.4 m AEC-5138
90351-0/6, 90465, 90466, 90467, 90489,
90615A, IM77, PC Express
Nellcor
2.4 m AEC-5150
90651-08, 90496, Ultraview
Nellcor
2.4 m AEC-5174
BCI
Bionet/Edan M8, M9 - konektor do monitora 8 pin
AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH/RS, CG/2S,
CG/2CS, Cardiocap I, II, 5, Capnomac Ultima,
Light Monitor, Mestpr, Oscar II, OSP 200, Satlite
Trans, ULTSVI, ULTSVO, ULTSIO, ULTSOO
Nellcor
Oximax
DatexOhmeda
GE
DatexOhmeda
2.4 m AEC-5111
Philips / HP
Viridia, M3/ M4, MP60, M3000A, M3001A,
M3500A, M4735A, M2600A, M2601A
Goldway
G40
2.4 m AEC-5187
2.4 m AEC-5188
Siemens /
Dräger
S/5, i4 Monitory s modulmi E-série, Corometrics 259 TrueSignal
GE DatexOhmeda
GE
DatexOhmeda
lepší
Káble FlexMon® umožňujú použitie tých
istých senzorov FlexMon® do monitorov
GE Datex Ohmeda so starším okrúhlym
konektorom aj novším plochým konektorom.
GE
Marquette
Dash, Eagle, 3000, 4000, Solar, Tram X50
Modules
Ekona
Všetky modely
2.4 m AEC-5204
2.4 m AEC-5202
3m
1001729
3m
1001676
Spacelabs
FlexMon®
Nellcor
2.4 m AEC-5161
Nellcor
2.4 m AEC-5106
PM-5000, 6000, 8000, 9000
Nellcor
2.4 m AEC-5136
N65, Oximax
(Redukčné káble na pripojenie senzorov
Nellcor k monitorom Nellcor Oximax)
Nellcor
2.4 m AEC-5182
0.2 m AEC-5183
Nellcor
Oximax
2.4 m AEC-5149
Nellcor
2.4 m AEC-5123
Nellcor
2.4 m AEC-5104
PM-6000, 8000, 9000
Mindray
Nellcor
Oximax
Nellcor /
Mallinckrodt
Chirana
Propaq
80
N550, N560, N595, N600, Oximax
(Cez redukciu AEC-5183 je možné použiť
senzory Nellcor aj s káblom AEC-5149)
N20, N180, N185, NPB40, NPB190,
NPB195, NPB75
Icard
Všetky modely
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
Všetko príslušenstvo k monitoringu je v zhode s požiadavkami Európskej smernice 93/42/EEC a príslušnými európskymi
normami. Je registrované na ŠÚKL.
Registračné číslo ŠÚKL: P77287
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
81
EKG KÁBLE
EKG KÁBLE
EKG káble tienené, s konektorom VR, bez zvodov
Typ
Konektor do prístroja
Konektor pre zvody
Typ
Dĺžka
Monitor
Značka
Zvody
Monitor
EKG káble kompatibilné s originálnymi zvodmi
Kat. č.
BCI
Bionet/Edan
Ekona
Goldway
Spacelabs
Mindray
Nellcor
Zoll
Všetky modely
Všetky modely
Všetky modely
Všetky modely
Všetky modely, okrem 90492, 91220, 90496, 91496
PM7000, PM8000, PM9000
N200, N250, N5600
D900, PD1200, PD1400, PD1600, PD2000
3
5
3m
3m
E202-3001
E202-5001
Spacelabs
AS/3, CS3, S/5 (niektoré verzie), Cardiocap1, Cardiocap2,
Cardiocap5, Light monitor, Sateliteplus
3
5
3m
3m
E202-3010
E202-5010
EKG zvody kompatibilné s originálnymi káblami
DatexOhmeda
Konektor do prístroja
Monitor
3
5
Ultraview 90496,
90369, 90367
Typ
Konektor do kábla k monitoru
Koncovky
S/5
GE
Marquette
Mindray
Nihon
Kohden
Dash Pro 4000, Dash Pro 3000, Dash pro 2000, Dash 1000,
Eagle 4000, Eagle 3000, Mac-Lab, Solar 7000, Solar 8000,
Solar 3000, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram
500, Tram600, Tram 800, Unity Systems
3
5
3
5
PM5000, PM6000, PM8000
BSM 2300 / 2301 / 4100 / 5100 / 6701 / 9510 / 9800, Lifescope S, Lifescope N
78352C, 78354C, 78834C, M1001A/B, M1002A/B,
M1722A/B, M1723A/B, M2475B, M3000A, 3001A, M4735A,
Philips / HP M1175A, 1176A, M1280A, M1722A/ Merlin System, Omnicare, Viridia M3, M4, V24, V26, 43100A (12 pin), 43110A
(12pin), 43120A (12pin), M1723A/B (12 pin)
3m
3m
3m
3m
E202-3060
E202-5060
E202-3084
E202-5084
3
3m
E202-3090
3
5
3m
3m
E202-3024
E202-5024
Dräger
Siemens
Sirecust 4000, 600, 700, 900,1200 Series, Sirecust 341, 610,
620, 630, 720, 722, 732, 900, 960, 961, 1260, 1281, 1801,
400, 500 ECG monitor, Polymed Modul, Modulbox Sirem
3
5
3m
3m
E202-3030
E202-5030
Schiller
Všetky modely
3
4
5
3m
3m
3m
E202-3081
E202-4081
E202-5081
Spacelabs
90296 Ultraview, 90369 Ultraview, 90367 Ultraview
Propaq
Všetky modely
Káble sú zakončené týmto konektorom
3
5
3m
3m
Zvody Dĺžka
3m
3m
Zvody Dĺžka
Kat. č.
E206-3038
E206-5038
Kat. č.
Patentky
3
5
0.6 m
0.6 m
E21/3I
E21/5I
Klieštinky
3
5
0.6 m
0.6 m
E22/3I
E22/5I
Ultraview 90496,
90369, 90367
Patentky
3
5
0.6 m
0.6 m
E61/3I
E61/5I
Kompatibilné s káblami
E206-3038 a E2065038
Klieštinky
3
5
0.6 m
0.6 m
E62/3I
E62/5I
Staršie typy - DIN
Spacelabs
TLAKOVÉ INFÚZORY
Tlakové infúzory sa používajú na rýchlu infúziu kvapaliny, na invazívne meranie tlaku a na autotransfúzie v odboroch chirurgia, intenzívna starostlivosť,
rádiológia, špeciálne zákroky, kardiologické katetrizácie, urgentná medicína, traumatológia.
Opakovane použiteľné
Objem (ml) Kat. č.
500
1000
3000
E202-3038
E202-5038
PI/05
PI/10
PI/30
Jednorazové
Objem (ml) Kat. č.
500
1000
DPI/05
DPI/10
EKG zvody tienené, s konektorom VR ku káblom E202-XXXX
Konektor - rozoberateľný
Koncovky
Zvody Dĺžka
Kat. č.
Patentky
3
5
0.6 m
0.6 m
E31/3I
E31/5I
Klieštinky
3
5
0.6 m
0.6 m
E32/3I
E32/5I
EKG káble radu E202-XXXX predstavujú jednotný systém káblov, kde na strane prístroja sú rôzne konektory podľa typu prístroja a na druhej strane je vždy ten istý konektor pre zvody. To znamená, že zvody sú vždy rovnaké bez ohľadu na typ prístroja. Navyše konektory zvodov sú rozoberateľné a umožňujú výmenu jednotlivých zvodov zvlášť. Pre zabezpečenie prevádzky tak nie je potrebné mať v zálohe pre prípad poruchy zvodu rôzne zvody pre rôzne prístroje, stačí mať jeden typ zvodov.
82
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
83
NIBP MANŽETY A HADICE
EKG KÁBLE
EKG
Konektor do prístroja
Kat. č.
Philips
HP
BTL, Gima
Aspel
E-100/DR
Písmeno za kat.
číslom kábla
Zakončenia káblov
4.0 mm izolovaný banánik
B
3.2 mm pin
E-100/SR
Siemens
Hörmann
E-100/HR
Patentka
S
Klieštinka
G
Malí dospelí
20 - 26
FMT-S/3
FMT-D/3
Deti
14 - 20
FMT-S/2
FMT-D/2
Malé deti
10 - 14
FMT-S/1
FMT-D/1
Novorodenci
Novorodenci
Novorodenci
Novorodenci
Novorodenci
8 - 15
7 - 13
6 - 11
4-8
3-6
FMT-DS5
FMT-DS4
FMT-DS3
FMT-DS2
FMT-DS1
FMT-DD5
FMT-DD4
FMT-DD3
FMT-DD2
FMT-DD1
Monitor
Značka
E-100/GR
GE
Fukuda
E-100/FR
Káble E-100/XX sú vcelku s dĺžkou 1.8 m. Káble s oddelenými zvodmi
majú označenie E-101/XX
Káble sú štandardne vybavené 10 kΩ rezistormi. Na želanie môžu byť
vybavené rezistormi 4.7 kΩ, 20 kΩ, alebo môžu byť bez rezistora.
Štandardné farebné kódovanie je podľa IEC. Na želanie je možné dodať
aj kódovanie AHA.
Elektródy
Edan
Mindray
BCI
Turniketové manžety
Manžeta
Typ
Všetky modely
Konektor
BP02
Veľkosť
Deti ruka
Deti noha
Dospelí ruka
Dospelí noha
Rozmer
5 x 40 cm
7 x 50 cm
8 x 80 cm
12 x 100 cm
Hadica k monitoru
Konektor do manžety
BP09-P
AS/3, CS/3, Cardiocap II, Light
Monitor
Datex Ohmeda
BP17+18
E-100NR
Multiparametrálne káble
Monitor
Kat. č.
FMT-MTM-01
Balónikové
hrudné
elektródy.
Sada 6 ks
SE1
Pre dospelých CEAI1
Svorkové
elektródy.
Sada 4 ks
Pre deti
GE
Marquette
BP15
3.0 m
BP22
3.0 m
BP24
3.0 m
BP02 x 2
BP09 x 2 BP09 x 2
3.6 m
Criticon / Dinamap 8100, 9300XL,
1846SX (Neo)
BP20 x 2
BP26
BP09 x 2
2.4 m
BP22
3.6 m
BP24
3.0 m
BP16
3.0 m
BP15
3.0 m
Eagle 4000, Dash 2000,
3000, 4000, 5000, Tram
400/450/451/800/850/851
Elektródy sú kompatibilné s banánikmi 4.0 mm, pinmi 3.2 mm a patentkou.
BP18 x 2
Elektródy sú samolepiace, jednorazové.
Sada: červená, zelená, žltá
Pripojenie je možné ku všetkým EKG káblom
Káble pre EKG holtre
Zvody
Kat. č.
7
HL01-7
Kat. č.
PM5000, PM8000
78352 A/C, 78354 A/C, M1008
Philips / HP A/B, M3000 (M1599A Module)
Compact A1, A3 (M3918A Module) BP12
Mindray
PM6000, PM9000
Nellcor
3100, 4000
Siemens/
Všetky modely, 90496 (dospelí)
Dräger
BP17 x 2
Mindray
Všetky s
konektormi
DIN
Dĺžka
Criticon / Dinamap 8100, 9300XL,
1846SX (Adult)
Eagle 3000, 4000, Solar, Tram
100, 200, 300
CEAI2
EKG elektródy neonatálne / pediatrické
Monitor
Konektor do monitora
BP17+18
S/5
Kat. č.
Kat. č.
TC-TPU/11
TC-TPU/21
TC-TPU/31
TC-TPU/41
E-100/ER
Nihon
Kohden
Siemens
Propaq
Kat. č.
Jednovývodová
Dvojvývodová
FMT-S/6
FMT-D/6
FMT-S/5
FMT-D/5
FMT-S/4
FMT-D/4
Jednorazové
Schiller
Esaote
Kontron
P
Na stehno
Dospelí veľkí
Dospelí
Obvod
ramena (cm)
41 - 66
33 - 47
25 - 35
Pre opakované použitie
Veľkosť
10 zvodové káble k elektrokardiografom
NEI
BP15
90496 (dospelí)
BP12
BP15
BP15
3.0 m
90496 (neonatálny)
BP06
BP03
BP12
3.0 m
Všetky s dvojitou hadicou
BP02 x 2
BP09 x 2 BP09 x 2
3.0 m
Ostatné, okrem PC1
BP12
BP15
3.0 m
10 HL01-10
Spacelabs
EKG elektródy pásové hrudníkové
6 srdcových elektród na jednom páse.
Jednoduchá a rýchla aplikácia
Pripojenie je možné ku všetkým EKG káblom s banánikmi.
Kat. č.
11001
Pri objednávke manžety uveďte kat. č. manžety a typ konektora, resp. typ monitora. Napríklad: FMT-S/4 BP12, alebo FMT-S/4 Philips M3000.
84
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
BP06
Hadice sa dodávajú rovné, alebo stočené naťahovacie (CE).
85
ODSÁVAČKY
ODSÁVAČKY
HOSPIVAC 400
ASKIR 20
ASPIRET
Odsávačka pre operačné sály
Ľahko prenosná odsávačka
Ľahko prenosná odsávačka
Vhodná na veľké zákroky vrátane liposukcie
Bezolejová bezúdržbová piestová pumpa
Vhodná pre tracheomizovaných pacientov, malé
chirurgické zákroky a pooperačnú domácu starostlivosť
Vhodná pre tracheomizovaných pacientov,
malé chirurgické zákroky a pooperačnú
domácu starostlivosť
Vákuový regulátor a indikátor
Bezolejová bezúdržbová piestová pumpa
Bezolejová bezúdržbová piestová pumpa
Podtlak 90 kPa, sací výkon 90 l/min
Vákuový regulátor a indikátor
Vákuový regulátor a indikátor
Hlučnosť 46.4 dB
Podtlak 75 kPa, sací výkon 16 l/min
Podtlak 75 kPa, sací výkon 15 l/min
Hlučnosť 60.5 dB
Hlučnosť 59,6 dB
Napájacie napätie 230 V / 50 Hz
Napájacie napätie 230 V / 50 Hz
Nádoba 1000 ml alebo 2000 ml
Nádoba 1000 ml alebo 2000 ml
Rozmery 35 x 21 x 18 cm, hmotnosť 2.5 kg
Rozmery 23 x 19 x 16 cm, hmotnosť 2.2 kg
Voliteľné príslušenstvo: stojan na kolieskach
Voliteľné príslušenstvo: stojan na kolieskach
Kód ŠÚKL: P83473
Kód ŠÚKL: P83474
Antistatické kolieska s brzdami
Napájacie napätie 230 V / 50 Hz
Pracovný cyklus: nepretržitý
Nádoby 2 x 2000 ml alebo 2 x 4000 ml
Rozmery 46 x 42 x 85 cm, hmotnosť 20 kg
Voliteľné príslušenstvo: pedál, prepínač nádob
Kód ŠÚKL: P83475
ASKIR 30 12V
Ľahko prenosná odsávačka pre sanitné vozidlá
Napájacie napätie 230 V / 50 Hz
Odsávačka pre operačné sály
Pracovný cyklus: nepretržitý
Vhodná na veľké zákroky vrátane
liposukcie
Nádoby 2 x 2000 ml alebo 2 x
4000 ml
Antistatické kolieska s brzdami
Rozmery 46 x 42 x 85 cm, hmotnosť 13 kg
Hlučnosť 61.5 dB
Voliteľné príslušenstvo: pedál,
prepínač nádob
Pracovný cyklus: nepretržitý
Bezolejová bezúdržbová piestová
pumpa
ASKIR C30
Odsávačka pre nemocničné oddelenia a operačné sály
Vákuový regulátor a indikátor
Stojan s antistatickými kolieskami a brzdami
Podtlak 90 kPa, sací výkon 60
l/min
Kód ŠÚKL: P83475
Bezolejová bezúdržbová piestová pumpa
Hlučnosť 51.7 dB
ANTIBAKTERIÁLNE FILTRE
Podtlak 80 kPa, sací výkon 40 l/min
Napájacie napätie 230 V / 50 Hz
Nádoby 2 x 2000 ml
Rozmery 32 x 30 x 99 cm, hmotnosť 6.2 kg
Voliteľné príslušenstvo: pedál
Kód ŠÚKL: P83473
ASKIR 30
Ľahko prenosná odsávačka
Vhodná pre tracheomizovaných
pacientov, malé chirurgické zákroky
a pooperačnú domácu starostlivosť
Bezolejová bezúdržbová piestová pumpa
Vákuový regulátor a indikátor
Podtlak 75 kPa, sací výkon 25 l/min
Napájacie napätie 12 V js
Nádoba 1000 ml alebo 2000 ml
Rozmery 35 x 21 x 18 cm, hmotnosť 2.5 kg
SP 0046/01
Pre Askir (okrem C30),
Aspiret, Emivac
Vákuový regulátor a indikátor
Hlučnosť 61.5 dB
Napájanie z automobilovej zásuvky 12 V
HOSPIVAC 350
SP 0121
Pre Askir C30,
Hospivac 350
SP 0047
Pre Hospivac 400
Voliteľné príslušenstvo: stojan na kolieskach
EMIVAC
Kód ŠÚKL: P83473
Odsávačka na núdzové situácie
Pohon pedálom
ASKIR 36 BR / ASKIR 230-12V BR
Ľahko prenosná
Ľahko prenosné odsávačky pre sanitné
vozidlá a núdzové situácie
Nevyžaduje žiadnu údržbu, napájanie ani
nabíjanie akumulátorov
Napájanie z bežnej zásuvky, z automobilovej
zásuvky alebo zo vstavaného akumulátora
Podtlak 40 kPa, sací výkon 22 l/min
Bezolejová bezúdržbová piestová
pumpa
Nádoba 400 ml
Vákuový regulátor a
indikátor
Kód ŠÚKL: P83476
Bezolejová bezúdržbová piestová pumpa
Vákuový regulátor a indikátor
Rozmery 22 x 16 x 8 cm, hmotnosť 1.15 kg
Podtlak 80 / 75 kPa, sací výkon 36 / 16 l/min
Hlučnosť 65.5 / 63.0 dB
Podtlak 80 kPa, sací
výkon 40 l/min
Napájacie napätie 230 V / 50 Hz, 12 V js,
vstavaný akumulátor
Hlučnosť 60.5 dB
Pracovný cyklus: nepretržitý
Napájacie napätie
230 V / 50 Hz
Nádoba 1000 ml alebo 2000 ml
Rozmery 35 x 21 x 18 cm
Nádoba 1000 ml
alebo 2000 ml
Hmotnosť 4.39 / 3.5 kg
Voliteľné príslušenstvo: stojan na kolieskach
Rozmery 35 x 21
x 18 cm, hmotnosť
2.5 kg
Kód ŠÚKL: P83473
23999
Voliteľné príslušenstvo: stojan na
kolieskach
Filter dymu, baktérií, vírusov
Umožňuje odsávanie dymu
bežnou odsávačkou
Kód ŠÚKL: P83473
86
Vákuový extraktor
Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
www.medpin.sk, e-mail: [email protected]
Ø 60 alebo 70 mm
87
Medpin
Medpin s.r.o.
Wolkrova 2
851 01 Bratislava
nová adresa
E-mail: [email protected]
www.medpin.sk
Peter Ondačka 0907-729 243
Ing. Igor Malinarič 0907-728 744
Ing. Milan Horka 0905-271 077
88
Download

Elektrokoagulátory Elektrochirurgické príslušenstvo