JÚNOVÉ ZĽAVY A AKCIE
DIPLOMAT®
Klasický ambulantný ortuťový tlakomer
• manžetapredospelýchnasuchýzips
• presnosť±3mmHg
• ochranapredvytečenímortuti
• dobrečitateľnástupnicado300mmHg
• kovovépuzdro
• nemeckývýrobok
15%
ZĽAVA
84
74
-15 % €
84,74
Objednávajte:
www.harrmed.eu
02/3241 0603
6.2014.
3.6. DO 27.
D
O
A
I
AT
CIE PL
A AK
M PI N
GUS
U
C AMŽDPÝIVNÝLET A NA DOVOLENK
AD
159
,- €
ZÍ S K
ATE
CA
NA KA
EN
AVY
, ZĽ
Y
N
CE
GUS Z AD
A R M O!
[email protected]
VK
Cena €
99,69
NÁ
Obj. kód
1002
K
J
OB
ED
POSLEDNÝCH NIEKOĽKO KUSOV - PLATÍ LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB!
EMPIRE
EMPIRE SPECIAL
Ambulantný ortuťový tlakomer
Ambulantný ortuťový tlakomer
• presnosť±3mmHg
• ochranapredvytečenímortuti
vytečením ortuti
• dobrečitateľnástupnicado300mmHg
stupnica do 300 mm Hg
• plastovépuzdro
• stolnýmodel
• manžetapredospelýchnasuchýzips
dospelých na suchý zips
• nemeckývýrobok
10%
• presnosť±3mmHg
• ochranapredvytečenímortuti
• dobrečitateľnástupnicado300mmHg
• plastovépuzdro
• nemeckývýrobok
10%
ZĽAVA
106
40
ZĽAVA
od 106
40
Obj. kód
1092
Cena €
118,22
-10 % €
106,40
Obj. kód
1102
1102-130
1112
1112-130
NOVA
Presný nemecký ortuťový tlakomer
• stolnýmodel
• nezničiteľnékovovépuzdro
kovové puzdro
• precíznastupnicapriemeru4,2mm
stupnica priemeru 4,2 mm
• zámokprotivytečeniuortuti
vytečeniu ortuti
• odolnýnárazu
• všetkydielyznajkvalitnejšíchmateriálov
najkvalitnejších materiálov
• použiteľnýmnohorokov
mnoho rokov
• manžetapredospelýchnasuchýzips
dospelých na suchý zips
Popis
Cena €
Nástenný,manžetapredospelýchnasuchýzips 118,22
Nástenný,manžetapredetinasuchýzips
118,22
Pojazdný,manžetapredospelýchnasuchýzips 218,29
Pojazdný,manžetapredetinasuchýzips
218,29
-10 % €
106,40
106,40
196,46
196,46
GLOBAL
Presný nemecký ortuťový tlakomer
• nástennýmodel
• košíknamanžetuvýkyvnývobochsmeroch
• medzimanžetouatlakomeromšpirálovitáhadičkanatažitelnádo3m
natažitelná do 3 m
• nezničiteľnékovovépuzdro
• precíznastupnicapriemeru4,2mm
• zámokprotivytečeniuortuti
• odolnýnárazu
• všetkydielyznajkvalitnejšíchmateriálov
• použiteľnýmnohorokov
• manžetapredospelýchnasuchýzips
106
79
15%
ZĽAVA
122
54
15%
ZĽAVA
Obj. kód
1032
2
Cena €
125,63
-15 % €
106,79
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
1162
Cena €
144,16
-15 % €
122,54
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
BLUE EKG
Expresné bezdrôtové dvanásťzvodové EKG
Technické parametre:rozmery100x60x23mm,napájanie2batériamitypuAAA(prevádzkaaž10hodín),spotrebaenergiemenšianež50mA,prístrojjechránenýpreddefibrilačnýmvýbojom.
S BlueEKGsapoužívajúbuďjednorazovésamolepiaceelektródy,alebobalónikovéprísavnéelektródy.Prevádzkajeveľmiekonomická,žiadnyspotrebnýmateriálniejepotrebný.Prístrojjekompatibilný
s počítačmivybavenýmirozhranímUSBa systémomWindows®a Mac.
A teraz sa okamžite začne
prenášať EKG signál z pacienta do počítača bezdrôtovo
na vzdialenosť až 25 m!
BEZ KÁBLOV
V priebehu 20 sekúnd umiestnite na pacienta balónikové prísavné elektródy a stlačíte tlačidlo na prístroji. Teraz sa okamžite začne prenášať EKG
signál z pacienta do počítača bezdrôtovo na vzdialenosť až 25 m!
Indikácia odpojených elektród
Meranie a zobrazovanie srdcovej frekvencie
Použitie so samolepiacimi elektródami
(1 balenie elektród je súčasťou dodávky)
Záznam EKG sa dá vytlačiť na obyčajný papier na akejkoľvek tlačiarni pripojenej k počítaču.
Na ukladanie, meranie a tlačenie EKG kriviek je nutný nahrávací softvér (je súčasťou ceny
a dodávky). Nahrávací softvér je možné aktualizovať na interpretačný analytický softvér
(program HES z univerzity v Hannoveri, 30-dňová skúšobná verzia zadarmo).
15%
ZĽAVA
1 574
44
Nahrávací softvér umožňuje sledovanie všetkých 12 zvodov v reálnom čase na obrazovke počítača a ich uloženie
a archiváciu s menom pacienta do pamäti počítača.
VÝHODY
Bezpečnéa spoľahlivéEKG–pacientniejespojenýs počítačomžiadnymikáblami.
Pacientsamôžepohybovať,nedochádzak rušeniusignálupočaszáťažovéhotestu.
Žiadnekáblemedzipacientomv jednejmiestnostia lekároms počítačomv druhejmiestnosti.
Veľmimalérozmerya hmotnosť,ľahkoprenosnýprístroj,napájaniebatériami,bezpripojeniak sieti.
Ekonomickáprevádzka(netrebapoužívaťtermálnypapiera jednorazovéelektródy).
ZáznamEKGmožnovytlačiťna akýkoľvekbežnýpapierz tlačiarnepočítača.
Obj. kód
CS10018-23-WIN
CS10018-23-MAC
CS50023-01
G-33365
Popis
BlueEKGs pacientskymkáblom,nahrávacísoftvérpreWindows
BlueEKGs pacientskymkáblom,nahrávacísoftvérpreMac
Upgradenahrávaciehosoftvérunainterpretačnýsoftvér
HrudnábalónikováprísavnáEKGelektróda,priemer24mm,6kusov
Cena €
1852,28
1852,28
1241,15
40,40
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
-15 % €
1574,44
1574,44
1054,98
34,34
Použitie s prísavnými balónikovými elektródami (nie sú
súčasťou dodávky, je nutné použiť 10 ks)
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
3
EKG PÁS UNIVERZÁLNY
UniverzálnyEKGpásumožňujebleskovérozmiestneniehrudnýchajkončatinovýchelektród,rýchleprevedenieEKG
vyšetreniaa znižujenákladynaspotrebnýmateriál.Pássaumiestninahrudníkpacientaa dokonektorovnapásesa
pripojí6banánkovýchkonektorovz pacientskehokáblaEKGprístroja.
10%
ZĽAVA
466
62
Obj. kód
TAP11001
Cena €
518,47
-10 % €
466,62
EKG PÁS KOMfORTNÝ
EKGpásumožňujebleskovérozmiestneniehrudnýcha končatinovýchelektród,rýchleprevedenieEKGvyšetreniaa znižujenákladynaspotrebnýmateriál.Pássaumiestninahrudníkpacienta,kábel
vedúciz pásusapripojídokonektoranaEKGprístroji.U tohtopásusapoužívalenjednazemniacasvorkovákončatinováelektróda,ostatné3končatinovéelektródysúintegrovanév páse.TentoEKG
pásmožnopripojiťnaprk prístrojuBlueEKGalebotiežkuvšetkýmEKGprístrojom,ktorémajúkompatibilnýkonektor(akonaprBosch,Burdick,Cambridge,FukudaDenshi,Hellige,NihonKohden,
Schwarzer,a ďalšie).
533
34
10%
ZĽAVA
Obj. kód
TAP11004
Cena €
592,60
-10 % €
533,34
SERVOGEL
• nezanechávastopynakoži
• ľahkosas nímpracuje
• vynikajúcavodivosť
Obj. kód Popis
H503333 250ml
H50334 Kubitainer,5litrov
4
EKG SPREJ
10%
Dobre vodivý EKG gél
• nezanechávastopynakoži
ZĽAVA
Cena €
2,33
16,49
-10 % €
2,10
14,84
15%
Dobre vodivý EKG sprej
od 2
10
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
H55525
H55500
Popis
250ml
Kanister,5litrov
ZĽAVA
Cena €
3,67
19,23
-15 % €
3,12
16,35
od 3
12
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
PROfISCALE
• overiteľnáváhapodľaZákonao liekochazdravotníckychpomôckach,triedaIII
• rozsahmeraniavýškomeru88-200cm
• funkciamatka/dieťa,dieťamožnovážiťspoločnes matkou
• dobrečitateľnýdisplej,číslice25mm
• rozmeryvážiacejplochy365x360x80mm
• rozsahváženia250kg
• dielikypo0,1kg
• sieťovýadaptér
C
od 333
17
B
Obj. kód
K8250100HM
K8250100PM
K8MPC250100
K8MPD250100
Popis
A Váhanastatíve,s výškomerom
Váhanastatíve,bezvýškomeru
BS displejomnakábli,bezvýškomeru
C Displejpevnespojenýs váhou,bezvýškomeru
Cena €
555,53
481,41
370,23
333,17
A
NOVINKA
AMBULANZA
Profesionálna ambulantná lekárska váha s meračom výšky
• vážido200kg,aktivujesapovstúpenínavážiacuplochu
• veľkýLCDdisplej
• dielikypo100g
• výpočetBMI
• displejnastatívevovýške1381mm
• výškomermeriado214cm
• veľká,nekĺzavánášľapnáplochao rozmeroch380x528mm
• napájanie4batériamiAAalebosieťovýmadaptérom(súčasťdodávky)
• hmotnosť11,4kg
• váhunemožnometrologickyoveriť
DO 200 kg
346
55
Obj. kód
WB-3000
Cena €
385,06
10%
ZĽAVA
-10 % €
346,55
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
5
NOBAGLOVE® SOfTNITRIL
BLOSSOM®
Nitrilové nepudrované vyšetrovacie rukavice
Latexové nepudrované vyšetrovacie rukavice
• bezpúdru,bezlatexu,precitlivúpokožku
citlivú pokožku
• nealergizujú
• veľmielastické
• cena za balenie so 100 ks
• hypoalergénne,bezpúdru
• veľmipružné,netrhavé
• cena za balenie so 100 ks
4
97
Obj. kód
905751
905752
905753
905754
Popis
Malé(S)
Stredné(M)
Veľké(L)
Extraveľké(XL)
Cena €
5,52
5,52
5,52
5,52
-10 % €
4,97
4,97
4,97
4,97
10%
ZĽAVA
PH-SOfT® SYNTEX
Obj. kód
B-8958925
B-8958926
B-8958927
Popis
Malé(S)
Stredné(M)
Veľké(L)
Cena €
4,04
4,04
4,04
-10 % €
3,64
3,64
3,64
3
64
ONEMED LATEX PUDROVANÉ
Bezpečné vyšetrovacie rukavice
• syntetické,bezlatexové
• pružnývinyl,bezpúdru
• nedráždipokožku
• vysokýkomfortprinosení
• vysokápevnosťa pružnosť
• hladkýpovrch
• latexováfarba
• cena za balenie so 100 ks
10%
ZĽAVA
Klasické latexové vyšetrovacie rukavice
• jemnepudrované
• superpružné
• netrhavé
• prevšetkýchužívateľov,ktorínaďalejchcúpoužívaťlatexovérukavice
• cena za balenie so 100 ks
3
75
10%
ZĽAVA
15%
ZĽAVA
Obj. kód
942164/1
942165/1
942166/1
942167/1
942168/1
Popis
Extramalé(XS)
Malé(S)
Stredné(M)
Veľké(L)
Extraveľké(XL)
Cena €
4,41
4,41
4,41
4,41
4,41
-15 % €
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
Obj. kód
1323806280
1323806281
1323806282
1323806283
1323806284
PH-SOfT® NITRILE BLUE
Popis
Extramalé(XS)
Malé(S)
Stredné(M)
Veľké(L)
Extraveľké(XL)
Cena €
4,04
4,04
4,04
4,04
4,04
-10 % €
3,64
3,64
3,64
3,64
3,64
Bezpečné vyšetrovacie rukavice
• bezlatexu
• bezpúdru
• nepriepustné
• netrhajúsa
• veľmipružné
• zárukanemeckéhovýrobcu
• cena za balenie so 100 ks
• bezlatexu
• bezpúdru
• nepriepustné
• netrhajúsa
• veľmipružné
• zárukanemeckéhovýrobcu
• cena za balenie s 200 ks
10
64
5
97
6
Popis
Extramalé(XS)
Malé(S)
Stredné(M)
Veľké(L)
64
PH-SOfT®
T® NITRILE WHITE
Bezpečné vyšetrovacie rukavice
Obj. kód
942189/2
942190/2
942191/2
942192/2
3
Cena €
6,63
6,63
6,63
6,63
-10 % €
5,97
5,97
5,97
5,97
10%
ZĽAVA
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
942205/1
942206/1
942207/1
942208/1
Popis
Extramalé(XS)
Malé(S)
Stredné(M)
Veľké(L)
Cena €
11,82
11,82
11,82
11,82
-10 % €
10,64
10,64
10,64
10,64
10%
ZĽAVA
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
NORM JECT®
STERICAN
Injekčná ihla
• značkovésterilnéstriekačky
• dobrechodiacipiest
• konektorluer
• perfektnátransparentnosťvalca
• cena za balenie so 100 ks
Obj. kód
I30201
I30202
I30203
I30204
Popis
Objem2ml
Objem5ml
Objem10ml
Objem20ml
NEOPOINT®
• veľmiostréihly
• konektorluer
• cena za balenie so 100 ks
Cena €
3,30
4,93
6,52
9,41
• tenkostennáihlaz chrómniklovejnehrdzavejúcej
ocele
• hladkýpovrch
• špeciálnebrúsenýdlhýúkosihlyprenebolestivývpich
• transparentnýkonussozávitomz polypropylénu
• farebnéznačenie
• cena za balenie so 100 ks
od 2
97
10%
-10 % €
2,97
4,44
5,87
8,47
ZĽAVA
od 2
10
10%
ZĽAVA
Obj. kód
4656300
4657705
4657683
4657853
9186158
4657675
4657667
4657640
4657624
4660021
4657543
4657527
4657500
4657519
4657799
4665120
Popis
Číra,30G,0,3x12mm
Šedá,27G,0,4x19mm
Hnedá,26G,0,45x16mm
Oranžová,25G,0,5x16mm
Oranžová,25G,0,5x25mm
Fialová,24G,0,55x25mm
Modrá,23G,0,6x25mm
Modrá,23G,0,6x30mm
Čierna,22G,0,7x30mm
Čierna,22G,0,7x40mm
Zelená,21G,0,8x25mm
Zelená,21G,0,8x40mm
Žltá,20G,0,9x25mm
Žltá,20G,0,9x40mm
Slonová,19G,1,1x40mm
Ružová,18G,1,2x40mm
Cena €
4,22
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,96
od 2
85
BUNIčITÉ ŠTVORčEKY
• niekoľkovrstvovábielenábuničitávata
• navinuténarolke
• ľahkosaoddeľujú
• 4x5cm
• 8vrstev
• nesterilné
• cena za balenie s 2 x 500 ks
Obj. kód
L10220
L10301
L10101
L10218
L10102
L10302
L10217
L10216
L10214
L10212
L10202
L10105
L10201
L10107
L10104
L10103
Popis
Sivá,27G3/4,20mmx0,40mm
Sivádlhá,27G1 1/2,40mmx0,40mm
Hnedá,26G1/2,12mmx0,45mm
Hnedádlhá,26G7/8,23mmx0,45mm
Oranžová,25G5/8,16mmx0,50mm
Oranžovádlhá,25G1 1/2,40mmx0,50mm
Fialová,24G1,25mmx0,55mm
Modrá,23G1,25mmx0,60mm
Modrádlhá,23G1 1/4,30mmx0,60mm
Čierna,22G1 1/4,30mmx0,70mm
Zelená,21G1 1/2,40mmx0,80mm
Zelenádlhá,21G2,50mmx0,80
Žltá,20G1 1/2,40mmx0,90mm
Žltádlhá,20G2 3/4,70mmx0,90mm
Béžová,19G1 1/2,40mmx1,10mm
Ružová,18G1 1/2,40mmx1,20mm
Cena €
2,33
3,70
2,85
2,33
2,85
3,70
2,33
2,33
2,33
2,33
2,33
6,49
2,33
6,49
2,85
2,85
-10 % €
2,10
3,33
2,57
2,10
2,57
3,33
2,10
2,10
2,10
2,10
2,10
5,84
2,10
5,84
2,57
2,57
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
1230200310
Cena €
2,19
-15 % €
1,86
15%
ZĽAVA
1
86
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
7
SEDISAfE®
SERVOBOX
Rýchlosedimentačný systém
Bezpečné nádoby na použité ihly a striekačky
Pipetyz plastuna jednorazovéhygienicképoužitie.Stojanjemožnépoužiťna štandardnúse- • záklopka,ktorábránivypadnutiuinfikovanýchpredmetov
dimentáciuajna zrýchlenúsedimentáciu(7a 10minút).Pipetyobsahujúkomôrkunaplnenú • bezpečnostnýhermetickýuzáver
nátrium-citrátom,nemusísapoužívaťkrvs NaCi.Veľmirýchlea hygienicképrevedeniesedimenpoužívať
rýchle a hygienické prevedenie
• bezozvyškuspáliteľné,nezaťažujúživotnéprostredie
tácie.
od 0
50
10%
ZĽAVA
10%
ZĽAVA
Obj. kód Popis
A90202 Stojan
A9244467 Pipetys NaCi,100ks
Cena € -10 % €
8,71 -----39,25 35,33
35
33
ALKOTIP® ECOBOX
Dezinfekčné a čistiace vankúšiky
• napustené70%alkoholom
• ľahkosaodoberajúzozásobnejnádoby
• rozmery44x44mm
• cena za balenie so 155 ks
25%
ZĽAVA
Obj. kód
G60202
Cena €
6,26
-25 % €
4,70
4
70
Obj. kód
I90101
I90105
I90105T
I90150
I90150T
I90115
I90115T
I90117
I90120
I90120T
I90125
I90130
I90135
Popis
Žltá,100ml
Žltá,500ml
Nádobapriehľadná,vekožlté,500ml
Nádobažltá,500ml
Nádobapriehľadná,vekožlté,500ml
Žltá,1500ml
Nádobapriehľadná,vekožlté,1500ml
Žltá,1700ml
Žltá,2000ml
Nádobapriehľadná,vekožlté,2000ml
Čierna,5000ml
Čierna,11000ml
Čierna,20000ml
Cena €
0,55
0,92
1,11
1,15
1,29
1,26
1,48
1,48
1,55
1,92
5,52
9,23
14,75
-10 % €
0,50
0,83
1,00
1,04
1,16
1,13
1,33
1,33
1,40
1,73
4,97
8,31
13,28
ALKOTIP®
Alkotip® štvorčeky sú napustené 70% izopropylalkoholom a používajú sa na čistenie pokožky
pred venepukciou a inými drobnými zákrokmi. Sterilné štvorčeky sa používajú na oddelení JIS,
AROa pod.,u pacientovohrozenýchinfekciou,a tiežakosúčasťbalenianiektorýchliečiv,ktorésa
aplikujúintravenózne,intramuskulárnealebointradermálne.
aplikujú
ALKOTIP® ECO
• alkoholovéštvorčeky
• rozmery28x60mm
• cena za balenie s 200 ks
10%
5
01
ZĽAVA
20%
ZĽAVA
Obj. kód
G60200-E
Cena €
6,26
-20 % €
5,01
NOBACLEAN®
Sterilné štvorčeky
• napustené70%izopropylalkoholom
alkoholom
• načisteniekožepredinjekciami
injekciami
• cena za balenie s 200 ks
od 3
91
20%
ZĽAVA
Obj. kód
916100
8
Cena €
2,81
-20 % €
2,25
2
25
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
G602
G601S
G60250
G603
G604
G601
Popis
62x26mm,100ks
65x30mm,sterilné,100ks
62x26mm,250ks
45x87mm,100ks
90x110mm,100ks
Alkoholovéčistiacetyčinky,dĺžka100mm,50ks
Cena €
4,34
5,86
8,12
7,34
11,79
8,08
-10 % €
3,91
5,27
7,31
6,61
10,61
7,27
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
NÁVLEKY KLASIK
Ochrannénávlekyna obuvz modernéhomateriáluCPE,ktorýmárovnakodobrévlastnostiako
PVC,nespôsobujevšakproblémyprilikvidáciiodpadov.
• cena za balenie so 100 ks
NÁVLEKY ŠTANDARD
Návlekysapoužívajúna krátkodobénávštevyjednotiekintenzívnejstarostlivosti,lekárskychambulanciía ďalšíchčistýchmiestností.Súvyrobenéz polyetylénualeboz flisu.Súurčenéna jednorazovépoužitie.
• cena za balenie so 100 ks
10%
ZĽAVA
od 2
93
3
00
Obj. kód
H7510
Cena €
3,33
Obj. kód
675100
675102
675101
-10 % €
3,00
OCHRANNÝ POVLAK
• vyrobenéz celulózy
• pokrytévrstvouplastu
• neprepúšťatekutiny
0
94
15%
15%
ZĽAVA
ZĽAVA
Popis
80x140cm
80x175cm
80x210cm
Cena €
2,93
8,52
10,71
• modráplastováfólia
• použiteľnýdorozmerovmatraca100x210cm
• postranáchgumičky
PRESTIERADLO
Obj. kód
668140
668175
668210
Popis
Polyetylén,tmavomodráfarba
Flís,svetlomodráfarba
Flís,svetlomodráfarba,nekĺzavé
Cena €
0,51
0,59
0,66
-15 % €
0,43
0,50
0,56
od 0
Obj. kód
H72001
Cena €
1,10
-15 % €
0,94
43
MAXICREP®
Ekonomická papierová rola na vyšetrovacie lôžka
• 2vrstvykvalitnéhobielehopapiera
• hmotnosť40g/m2
• perforáciapo38cm
• jednotlivohygienickybalená
• dĺžka 150 m
DUOCREP®
Papierová rola na vyšetrovacie lôžka
• dvevrstvybielehopapiera(hmotnosť40g/m )
• perforáciapo30cm
• dĺžka 50 m
2
od 48
80
od 1
64
Obj. kód
62625
G75040
G75046
G75050
G75055
G75059
DR-03
Popis
Šírka25cm
Šírka40cm
Šírka46cm
Šírka50cm
Šírka55cm
Šírka59cm
Šírka70cm
Cena €
1,82
5,11
5,48
5,86
6,26
6,63
7,34
-10 % €
1,64
4,60
4,93
5,27
5,63
5,97
6,61
15%
10%
ZĽAVA
PLASTIfICUS®
Nepremokavá role na vyšetrovacie lôžka
• výbornesaje
• neprepúšťakrv,rozpúšťadlá,alkohola ďalšietekutiny
• dĺžka 50 m
ZĽAVA
10%
ZĽAVA
37mm
Obj. kód
K740
K745
K750
K755
K759
Popis
Šírka40cm,6ks
Šírka45cm,6ks
Šírka50cm,6ks
Šírka55cm,4ks
Šírka59cm,4ks
Cena €
57,41
70,01
73,97
57,41
66,08
-15 % €
48,80
59,51
62,87
48,80
56,17
150mm
OMNICREP®
Papierová rola na vyšetrovacie lôžka
• 2vrstvy
• bielafarba
• šírka50cm
• perforáciapo38cm
• dĺžka 52 m
30%
ZĽAVA
3
35
Obj. kód
60204
60205
Popis
Šírka50cm
Šírka60cm
Cena €
7,34
8,49
-10 % €
6,61
7,64
od 6
61
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
62655
Cena €
4,78
-30 % €
3,35
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
9
MANIPLER®
SúPRAVA NA ODSTRAňOVANIE STEHOV
Automatická zošívačka
• 1xšpeciálnenožnicenastehy
nožnice na stehy
• 1xplastováanatomickápinzeta
anatomická pinzeta
• 1xvankúšik
• sterilná
• rýchla,hygienická,bezpečná
bezpečná
• pevnýuzáverrany,japonskákvalita
japonská kvalita
• 35svoriek
10%
ZĽAVA
Obj. kód
DS35WS
8
64
Cena €
9,60
-10 % €
8,64
PREVäZOVÁ SúPRAVA
10%
ZĽAVA
33
10%
ZĽAVA
Obj. kód
DK-915P
• sterilná
• 5xkrytie7,5x7,5cm
• 5xtampón
• 1xplastovápinzeta
pinzeta
1
Cena €
1,48
-10 % €
1,33
SúPRAVA NA ODSTRAňOVANIE STEHOV
• sterilná
• 1xplastovápinzeta
pinzeta
• 1xnôžnastehy
stehy
• 3xtampón
10%
ZĽAVA
0
80
0
93
Obj. kód
470632
Cena €
0,89
-10 % €
0,80
Obj. kód
475381
CHIRURGICKÉ NOŽNICE ROVNÉ, TUPÉ
20%
Cena €
1,03
-10 % €
0,93
CHIRURGICKÉ NOŽNICE ROVNÉ, HROTNATOTUPÉ
ZĽAVA
38
Popis
Dĺžka11,5cm
Dĺžka
11,5 cm
Dĺžka
Dĺžka13,0cm
13,0
Dĺžka14,5cm
Dĺžka16,0cm
Cena €
5,48
5,48
5,48
5,48
38
20%
4
Obj. kód
I5694
694
I5695
695
I5026
I5696
4
ZĽAVA
-20 % €
4,38
4,38
4,38
4,38
CHIRURGICKÉ NOŽNICE ROVNÉ, HROTNATÉ
Obj. kód
I5682
682
I5683
683
I5024
024
I5684
Popis
Dĺžka10,5cm
Dĺžka 10,5 cm
Dĺžka13,0cm
Dĺžka 13,0 cm
Dĺžka14,5cm
Dĺžka 14,5 cm
Dĺžka16,0cm
Cena €
5,48
5,48
5,48
5,48
CHIRURGICKÉ NOŽNICE ZAHNUTÉ, HROTNATÉ
20%
10%
ZĽAVA
ZĽAVA
4
4
64
38
Obj. kód
I5688
688
I5689
689
I5023
023
I5690
690
10
Popis
Dĺžka11,5cm
Dĺžka
11,5 cm
Dĺžka13,0cm
Dĺžka
13,0 cm
Dĺžka14,5cm
Dĺžka
14,5 cm
Dĺžka16,0cm
Dĺžka
16,0
-20 % €
4,38
4,38
4,38
4,38
Cena €
5,48
5,48
5,48
5,48
-20 % €
4,38
4,38
4,38
4,38
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
I5691
691
I5692
692
I5003
003
I5693
693
Popis
Dĺžka11,5cm
Dĺžka 11,5 cm
Dĺžka13,0cm
Dĺžka 13,0 cm
Dĺžka14,5cm
Dĺžka 14,5 cm
Dĺžka16,0cm
Dĺžka 16,0 cm
Cena €
5,15
5,15
5,15
5,15
-10 % €
4,64
4,64
4,64
4,64
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
VYŠETROVACÍ PRST NOBA®
NOBATOP® NESTERILNÝ
Pružnýpevnývyšetrovacíprstz latexu,nepraská,ľahkosanasadzuje.
• cena za balenie so 100 ks
• krytiez netkanejtextílie
• veľmimäkkéa príjemnénakožu
10%
ZĽAVA
20%
ZĽAVA
od 1
04
Obj. kód
902352
902353
902354
902355
Popis
Veľkosť(S)
Veľkosť(M)
Veľkosť(L)
Veľkosť(XL)
Cena €
2,41
2,41
2,41
2,41
-20 % €
1,93
1,93
1,93
1,93
Obj. kód
854005
854007
854009
854010
854020
1
93
Popis
5x5cm,200ks
7,5x7,5cm,200ks
7,5x7,5cm,100ks
10x10cm,200ks
10x20cm,200ks
Cena €
1,16
1,95
1,17
3,86
6,98
-10 % €
1,04
1,76
1,05
3,47
6,28
PERVIN/PERLAN
NOBANETZ®
• hygienickánezávadnosť
• pevnosťa odolnosťprotioderu
• mimoriadnasavosť(cca10-násobokvlastnejhmotnosti)
• vysokoelastickýveľmimäkkýsieťovýtrubkovýobväz
sieťový trubkový
• ľahkáfixáciakrytírán
• ochranasadrovýchdláh
• dĺžka25m
NOVINKA
10%
ZĽAVA
od 3
47
Obj. kód
302000
302005
302010
302020
302030
302040
302050
302055
302060
302070
302080
302090
302100
Popis
0=prsty
0,5=prstynanohe
1=ruka
2=rameno
3=lýtko
4=koleno
5=hlava
5,5=stehno
6=detskýtrup
7=trupadolescent
8=dospelýtrup
9=veľkýdospelýtrup
10=extraveľkýdospelýtrup
Cena €
3,86
5,19
5,62
6,01
6,43
7,64
9,90
11,97
12,79
14,70
18,44
21,49
25,46
STERILUX ® NESTERILNÝ
Gázová kompresia so založenými okrajmi
• možnoviacnásobnerozložiť
• nevytvárarozstrapkanéokraje
• výbornásavosť,priedušnosť,mäkkosť,hebkosť
priedušnosť, mäkkosť, hebkosť
• k všestrannémuošetreniurán
rán
• priprvomošetreníznečistenýchrán
znečistených rán
• akotampónprimalýchzákrokoch
zákrokoch
• 100%bavlna
• cena za balenie so 100 ks
Obj. kód
416800
416802
416804
418805
Popis
5x5cm
7,5x7,5cm
10x10cm
10x20cm
od 22
-10 % €
3,47
4,67
5,06
5,41
5,79
6,88
8,91
10,77
11,51
13,23
16,60
19,34
22,91
16
Obj. kód
VT-3200018
VT-3200017
VT-3200019
VT-3200020
VT-3200011
VT-3200010
VT-3200012
Popis
Cena €
Prírezy,podložka0,95x1,50m,100ks
59,22
Prírezy,prestieradlo1,40x2,50m,25ks 44,40
Prírezy,uterák0,95x0,50m,100ks
24,42
Prírezy,utierka0,42x0,48m,200ks
22,16
Rola,0,50x100m,1ks
23,31
Rola,0,70x100m,1ks
29,57
Rola,0,95x100m,1ks
36,99
od 0
97
Cena €
0,97
1,95
3,12
7,37
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
11
BUNIčITÉ PRÍREZY
BUNIčITÁ VATA
Prírezy z buničitej vaty
Veľmi savá nebielená obväzová buničina sa používa na
čisteniea nasávanietekutínvo
všetkých odboroch medicíny,
v laboratóriácha pristarostlivostio chorých.
• cena za balenie s 5 kg
od 3
30
• vhodnéprevšetkyhygienickéúčely
• príjemnénadotyk,nepráši
príjemné dotyk, nepráši
19
98
Obj. kód
204522
204523
204534
204546
Popis
19x19cm,5kg
19x29cm,5kg
28x37cm,5kg
37x57cm,5kg
Cena €
23,51
23,51
23,51
23,51
15%
-15 % €
19,98
19,98
19,98
19,98
ZĽAVA
MULOVÉ TAMPÓNY
Sú vyrobené z bielených bavlnených vlákien. Používajú sa vo všetkých oblastiach chirurgie,
traumatológiea v ďalšíchodborochmedicíny.
od 0
18
Obj. kód
1230200128
1230200127
1230200126
1230200125
1230200124
1230200123
Popis
Cena €
10x10cm,1kg 3,67
10x15cm,1kg 3,67
15x15cm,2kg 5,15
20x15cm,1kg 3,67
20x20cm,2kg 5,15
20x30cm,1kg 3,67
-10 % €
3,30
3,30
4,64
3,30
4,64
3,30
10%
ZĽAVA
PUR-ZELLIN®
Buničité štvorčeky
• okrajetampónovzosilnené
• tampónytvaruvankúšika
• neprašné,neotierajúsa
• načisteniepokožkypredinjekciami
zraneniach
• akosavývankúšikprimalýchzraneniach
• nalokálnudezinfekciu
• rozmery4x5cm
• cena za balenie s 500 ks
2
34
Obj. kód
877015
877020
877025
877033
877040
877050
735220
735520
735620
735720
735815
Popis
Nesterilné,priemer2,5cm,250ks
Nesterilné,priemer3,0cm,250ks
Nesterilné,priemer3,5cm,250ks
Nesterilné,priemer4,0cm,250ks
Nesterilné,priemer4,5cm,250ks
Nesterilné,priemer5,0cm,250ks
Sterilné,veľkosťslivky,2ks
Sterilné,veľkosťslivky,5ks
Sterilné,veľkosťslivky,10ks
Sterilné,veľkosťslivky,20ks
Sterilné,veľkosťvlašskéhoorecha,50ks
Cena €
5,52
6,26
9,97
12,19
15,90
25,87
0,18
0,36
0,51
0,96
2,72
20%
ZĽAVA
Obj. kód
Popis
H21432130 Buničitéčtverečky
B-996857
Plastovýzásobník
NOBADENT®
Cena € -20 % €
2,93 2,34
14,75 -----
ZELLTIP ECONOMY
Dentálne tampóny z čistej bavlny
Štvorčeky z čistej bielej buničiny lekárskej kvality
• nepremývanéchlórom
• výbornesajúsliny,sekrétyakrv
• balenévpraktickomdispenzeru
• dĺžka4cm
2
30
• extrémnesavé
• ľahkosaoddeľujú
3
18
B
A
20%
ZĽAVA
Obj. kód
149408
149410
149412
149414
12
Popis
Priemer0,8cm,500ks
Priemer1,0cm,300ks
Priemer1,2cm,200ks
Priemer1,4cm,150ks
Cena €
2,87
2,87
2,87
2,87
-20 % €
2,30
2,30
2,30
2,30
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód Popis
G60801 A Zelltipštvorčeky,2x520ks
G60802 B Omnibox,zásobníknabuničitejštvorčeky
Cena €
3,18
9,97
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
STERILLIUM® TISSUES
STERILLIUM®
Dezinfekčné vreckovky
• hygienickáa chirurgickádezinfekciarúk
• chirurgickádezinfekciaza3minúty
• aplikáciabezpoužitiavody
• prehygienurúk
• nadezinfekciukožea malýchplôch
• jednotlivobalené
• cena za balenie s 15 ks
15%
10%
ZĽAVA
ZĽAVA
od 2
49
Obj. kód
E19812290
Cena €
3,30
2
97
-10 % €
2,97
SANI-CLOTH® 70
Obj. kód
E110661
E10600
E10601
E10602
Popis
Fľaša100ml
Fľaša500ml
Fľaša1000ml
Kanister5l
Cena €
2,93
7,00
12,19
55,52
-15 % €
2,49
5,95
10,36
47,19
SANI-CLOTH® ACTIVE
Dezinfekčné alkoholové obrúsky
Dezinfekčné nealkoholové obrúsky
• 70%izopropylalkohol
• neobsahujúalkohol
• dezinfekcialekárskychprístrojova malýchplôch
• rozmery180x130mm
• cena za balenie so 125 ks
10%
ZĽAVA
15%
ZĽAVA
od 4
30
Obj. kód Popis
P-XP00142 125ks,180x130mm
P-XP00159 200ks,220x200mm
4
60
Cena €
4,78
9,23
-10 % €
4,30
8,31
SANI-CLOTH® SUPER PLUS
Superdezinfekčné alkoholové obrúsky
• k povrchovejdezinfekciilekárskychprístrojov
• cena za balenie s 200 ks
Obj. kód
P-XP00188
Cena €
145,90
5,41
-15 % €
124,02
4,60
MIKROBAC® TISSUES
Bezaldehydové a bezalkoholové dezinfekčné obrúsky
• vhodnéprečisteniea dezinfekciuzdravotníckychpomôcok
• cena za balenie s 80 ks
15%
13
52
20%
ZĽAVA
ZĽAVA
8
57
Obj. kód
P-XP00141
Cena €
10,71
-20 % €
8,57
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
E1977040
Cena €
15,90
-15 % €
13,52
NA DEZINFEKCIU ULTRAZVUKOVÝCH SOND
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
13
CUTASEPT® f
SEPTODERM®
• bezfarebnádezinfekciakože
• baktericídna,fungicídna,virucídna
• vynikajúcaznášanlivosť
• okamžitáúčinnosť,nemeckákvalita
od 3
97
Tekutá alkoholová dezinfekcia pokožky
• výbornáznášanlivosťs pokožkou
• bezfarbív,parfumova alergénnychzložiek
• ľahkáaplikáciapomocoumechanickéhorozprašovača
• rýchlya dlhotrvajúciúčinok
• objem 200 ml
4
81
Obj. kód
B-8951071
Cena €
4,81
STERILLIUM® MED
Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk
Obj. kód
E1381
E10203
B-975086
E10205
E1389
Popis
Sprej50ml
Sprej250ml
Sprej500ml
Fľaša1000ml
Kanister5l
Cena €
4,41
6,63
10,71
11,04
33,32
-10 % €
3,97
5,97
9,64
9,94
29,99
10%
ZĽAVA
• bezfarbíva parfumácie
• zvláčňujúciefekt
• okamžitýúčinok
od 3
30
WIZZY
Univerzálne uteráky v hygienickom boxe
• veľmipevné
• výbornesavé
• hygienickybalené
• dvevrstvyčistejbielejbuničiny,2x19g/m2
• 21x21cm
• univerzálnepoužitie,v ambulancii,v domácnosti
• cena za balenie so 180 ks
10%
10%
ZĽAVA
ZĽAVA
Obj. kód
B-981036
B-981037
B-981038
B-981039
2
97
Popis
Fľaša100ml
Fľaša500ml
Fľaša1000ml
Kanister5l
Cena €
3,67
8,86
14,75
62,93
-10 % €
3,30
7,97
13,28
56,64
STERILLIUM® CLASSIC
Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk
Obj. kód
GH-H229LWZ
Cena €
3,30
• rozsiahlespektrumúčinnosti
• veľmidobráznášanlivosťs pokožkou
• neobsahujefarbiváa parfumáciu
-10 % €
2,97
15%
ZĽAVA
STERILLIUM® VIRUGARD
Superúčinná dezinfekcia rúk
• superúčinnáverziaprípravkuSterillium®
• silnývirucídnyúčinok
od 3
30
10%
ZĽAVA
Obj. kód
E130661
E130665
E130660
14
Popis
Fľaša100ml
Fľaša500ml
Fľaša1000ml
Cena €
3,67
8,49
14,75
-10 % €
3,30
7,64
13,28
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
E1974301
E1974305
E1974300
E1974309
Popis
Fľaša100ml
Fľaša500ml
Fľaša1000ml
Kanister5l
Cena €
2,93
8,49
12,56
55,52
-15 % €
2,49
7,22
10,68
47,19
od 2
49
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
BACOBAN®
10%
Moderný superúčinný dezinfekčný prostriedok
• účinnosťaž10dní
• mikrobiologický
mikrobiologickýúčinokpočas5minút
počas
ZĽAVA
BACOBAN® NEALKO
• dezinfekčnýprostriedoknapovrchyzdravotníckychpomôcok
• dlhodobáúčinnosť-až10dní
• neobsahujealkohol,fenolya aldehydy
10%
ZĽAVA
C
B
A
od 16
31
Obj. kód
BAC500
BAC1000
BAC5000
BSP500
BSP1000
Popis
A Fľašabezrozprašovača,500ml
BFľašabezrozprašovača,1000ml
CKanister5000ml
Rozprašovačprefľašu500ml
Rozprašovačprefľašu1000ml
Cena €
18,12
25,87
121,93
3,63
3,63
-10 % €
16,31
23,28
109,74
3,27
3,27
ASEPTOMAN®
Alkoholovýdezinfekčnýprípravokurčenýk hygienickeja chirurgickejdezinfekciirúk.
• rýchlya dlhopretrvávajúciúčinok
• vhodnýprekaždodennúprácuv ambulancii
• chránipreddehydratáciou
• dermatologickytestovaný
• účinnýprotivšetkýmobalenýmvírusom,vr.Rota-a Norovírusom
• neriedenýprípravoksaaplikujenaumytéa suchéruky
Spektrum účinnosti:
• baktericídnyvr.MRSA,fungicídny(C.albicans):30s
• tuberkulocídny(Mycobacteriumterrae):1min
• virucídny:efektívneúčinnýprotivšetkýmobalenýmvírusom
expozícia 30 s
• HBV,HCV,HIV,BVDV:expozícia30s
pre hyg. dezinfekciu je 30 s)
• rotavírus:15s (minimumprehyg.dezinfekciuje30s)
14476: 2 min
• norovírusy(MNV)podľaEN14476:2min
NA DEZINFEKCIU
ULTRAZVUKOVÝCH
SOND
Obj. kód
BACDL1
BACWB1
BACWB5
od 9
64
Popis
Fľašas 500mlhotového1%roztoku,rozprašovač
Fľašas 1000mlkoncentrátua odmerkou
Kanisters 5lkoncentrátu
Cena €
10,71
44,10
162,70
-10 % €
9,64
39,69
146,43
SEPTOMAN® GEL
Gélovýalkoholovýdezinfekčnýprípravokurčenýk hygienickeja chirurgickejdezinfekciirúk.
• chránipreddehydratáciou
• bezparfumácie
• dermatologickytestovaný
• neriedenýprípravoksaaplikujenaumytéa suchéruky
• hygienickádezinfekciarúk:2x3ml/30s
• chirurgickádezinfekciarúk:2x5ml/1,5min.
Rukymusiazostaťnavlhčenékoncentrovanýmprípravkompocelúdobuaplikácie.Používajte
iba lokálne, vyhnite sa kontaktu s očami.
ibalokálne,vyhnitesakontaktus očami.
od 4
30
15%
ZĽAVA
5
32
Obj. kód
SCHU-403-005CZ
Cena €
6,26
-15 % €
5,32
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
Popis
SCHU-409-0015 Fľaša150ml
SCHU-409-005 Fľaša500ml
Cena €
4,78
5,52
-10 % €
4,30
4,97
10%
ZĽAVA
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
15
BACOBAN® NEALKO TISSUES
Nealkoholové dezinfekčné obrúsky na povrchy
• účinokbehom5minút
• neobsahujúalkohol,fenolya aldehydy
• dezinfekciaultrazvukovýchsond
• cena za balenie s 50 ks
10%
ZĽAVA
4
KOHRSOLIN® EXTRA TISSUES
Obrúsky s obsahom aldehydov na dezinfekciu umývateľných povrchov
• baktericídne
• fungicídne
• tuberkulocídne
• mykobaktericídne
• sporicídne
• virucídnenaobalenévírusy
• roztokvýbornezmáčaa čistípovrchy
• ľahkéa bezpečnévybratieobrúskovz uzatvárateľnéhoboxu
• cena za balenie s 80 ks
20%
ZĽAVA
64
Obj. kód
BACDLTU
Cena €
5,15
-10 % €
4,64
Obj. kód
E1981201
INCIDUR®
Dezinfekčný prostriedok určený na okamžité použitie
• rýchladezinfekciaplôcha predmetovpostrekom
• účinnýprotibaktériám(vrátaneTBC),mikroskopickýmkvasinkovitými vláknitýmhubám
a vírusom(vrátaneHBVa HIV)
• rýchlyúčinok,rýchloschne,nezanechávažiadnestopy,príjemnevonia
• neobsahujeformaldehyd
od 5
93
Obj. kód
B-8950861
B-895419
B-8951175
B-8952508
Popis
Sprej500ml
Sprej5l
Fľaša2l
Kanister6l
Cena €
15,90
-20 % €
12,72
12
72
BACILLOL® 30 TISSUES
Obrúsky bez aldehydov pre rýchlu dezinfekciu citlivých povrchov
• baktericídne
• fungicídne
• virucídnenaobalenévírusy
• rýchlyúčinok
• obrúskysanetrhajú
• roztokdobrezmáčapovrchy,rýchloschne
• ľahkéa bezpečnévybratieobrúskovz uzatvárateľnéhobalenia
• bezaldehydov,farbív,parfumácie
• niejenutnépoužívaťrukavice
• cena za balenie s 80 ks
10%
ZĽAVA
Cena €
5,93
33,28
17,75
51,51
BACILLOL® Af
Alkoholový prostriedok pre rýchlu dezinfekciu plôch
• neobsahujealdehydy
• nezanechávarezíduá,bezvonnýchprísad
Obj. kód
E1981312
Cena €
12,93
11
64
-10 % €
11,64
BACCALIN®
Dezinfekčný a čistiaci prípravok pre mokré priestory
15%
• odstraňujevápennéusadeniny,hrdzu
• dezinfekciakúpacíchvanía všetkýchvodouumývateľnýchpovrchov
ZĽAVA
20%
ZĽAVA
od 3
75
Obj. kód
E1973381
E1973385
E1973380
E1973389
16
Popis
Fľašas rozprašovačom,50ml
Fľaša500ml
Fľaša1000ml
Kanister5l
od 10
64
Cena €
4,41
7,34
14,05
49,62
-15 % €
3,75
6,24
11,94
42,18
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód Popis
E1973010 Fľaša1000ml
E1973015 Kanister5l
Cena €
13,30
62,63
-20 % €
10,64
50,10
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
KORSOLEX® BASIC
15%
BODEDEX® fORTE
účinná dezinfekcia nástrojov a endoskopov
čistenie nástrojov a prístrojov
• rozsiahlespektrumúčinnosti
• vhodnýdoultrazvukovéhokúpeľa
ZĽAVA
• tekutýveľmiúčinnýčistiaciprípravok
• vhodnýdoultrazvukovýchčističiek
10%
ZĽAVA
Obj. kód Popis
E1972672 Kanister2l
E1972679 Kanister5l
Cena €
50,74
101,88
-10 % €
45,67
91,69
od 45
67
BAKTOLIN® BASIC PURE
Obj. kód
E1973765
E1973762
E1973769
Emulzia na umývanie rúk a pokožky
• hypoalergénna
• bezfarbíva parfumácie
• prepokožkupriazniváhodnotapH5,5
• neobsahujealkalickámydla
• modernéšetrnépovrchovoaktívnelátky
• príjemnýpocitpočasumývania
Popis
Fľaša500ml
Kanister2l
Kanister5l
Cena €
11,82
27,76
69,27
od 10
-15 % €
10,05
23,60
58,88
05
STELLISEPT®
Antibakteriálna emulzia na umývanie rúk a tela
• hygienickéumývanierúk
• nedráždipokožkuanisliznice
10%
ZĽAVA
od 2
56
od 4
17
Obj. kód
B-973581
B-973585
B-973580
B-973589
Popis
Fľaša100ml
Fľaša500ml
Fľaša1000ml
Kanister5l
Cena €
2,56
5,15
9,60
37,43
NOBACOSMED®
Bieleuniverzálnekozmetickéobrúskyz veľmipríjemnéhomäkkéhoa kukožisympatickéhomateriálusapoužívajúnastarostlivosťo kožuvovšetkýchoblastiachmedicínya preutretiegélu
poultrazvukových,EKGa EEGvyšetreniach.Materiáljeveľmimäkkýa príjemný.Rozmery21x
22cm.
• cena za balenie so 100 ks
1
17
20%
ZĽAVA
Obj. kód
E1975622
B-975661
E1975665
B-975663
E1975660
Popis
Sprej200ml
Fľaša100ml
Fľaša500ml
Fľaša500ml,s pumpičkou
Fľaša1000ml
Cena €
10,34
4,63
9,60
9,82
16,64
-10 % €
9,31
4,17
8,64
8,84
14,98
DESCODERM®
Alkoholovýprostriedoknadezinfekciurúkzdravotníckehopersonálua pokožky pacientov pred výkonmi. Oblasť použitia: hygienická a chirurgická dezinfekciarúk;dezinfekciakožepredmalýmichirurgickýmizákrokmi,incíziami,
punkciami,punkciamikĺbov,injekciamia odbermikrvi.Neriedenýprípravoksa
aplikujenapokožkualebonaumytéa suchéruky.
od 6
26
Obj. kód
201100
Cena €
1,46
-20 % €
1,17
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
SCHU-401-0025
SCHU-401-005
SCHU-401-010
SCHU-401-050
Popis
Sprej250ml
Fľaša500ml
Fľaša1000ml
Kanister5l
Cena €
7,00
6,26
9,23
44,06
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
17
POROfIX®
OMNISTRIP®
Pantone 1795
Svorkovacia náplasť
Prúžky náplasti na stiahnutie rany
• bezšvovýuzáverrany
• hliníkovávrstva
• rozmery2,5x12,5cm
• cena za balenie s 10 ks
od 0
70
• zaguľatenérohy-spoľahlivodržiabezzhrňovania
• výbornápriľnavosť-bezpečnáfixáciaokrajovrany
• priepustnéprevzducha vodnépary
• mikroelastické-výbornedržíajprizaťažení
• k stiahnutiumenšíchrán
• akooporačerstvozašitýchrán
• kukozmetickýmstehom
15%
ZĽAVA
5%
ZĽAVA
Obj. kód
30100
Cena €
3,82
3
-15 % €
3,25
25
Obj. kód
540681
540682
540683
RUDANAHT®
Sterilný náplasťový steh
Výbornelepiaceelastickénáplasťovépáskysapoužívajúna adaptáciuokrajovránpričerstvých
zraneniach.Tiežjemožnépoužiťichna operačnérany.Telováfarba.
30%
ZĽAVA
Popis
3mmx76mm,5ks
6mmx38mm,6ks
6mmx76mm,3ks
Cena €
0,78
0,93
0,74
-5 % €
0,74
0,88
0,70
RUDASTRIP®
Spoľahlivo lepiace sterilné biele
elastickénáplasťovépáskysapoužívajúna adaptáciuokrajovránpri
čerstvýchzraneniach.Tiežjemožnépoužiťichna operačnérany.
20%
ZĽAVA
Obj. kód
060803
060806
Popis
75mmx3mm,6ks
75mmx3mm,3ks
Cena €
0,86
0,74
-30 % €
0,60
0,52
od 0
52
COSMOPOR®
Sterilnýsamolepiacikrycíobväzs centrálnym,dobresavýmvankúšikom.
Obj. kód
065406
065806
066006
066012
066225
Popis
38mmx6mm,6ks
75mmx6mm,3ks
100mmx6mm,10ks
100mmx12mm,6ks
125mmx25mm,4ks
Cena €
0,70
0,51
0,70
0,74
1,13
-20 % €
0,56
0,41
0,56
0,59
0,90
od 0
41
CURAPOR®
Sterilný samolepiaci obväz
Pantone 1795
• pripravenýnaokamžitépoužitie
• ošetrenierána preväzyránvšetkéhodruhu
• spoľahlivéuzavretieobväzuzovšetkýchstrán
15%
ZĽAVA
Obj. kód
H29008336
H29008003
H29008021
H29008049
H29008067
H29008085
H29008102
H29008129
H29008147
H29008165
18
Popis
7,2cmx5cm,10ks
7,2cmx5cm,50ks
10cmx6cm,25ks
15cmx6cm,25ks
10cmx8cm,25ks
15cmx8cm,25ks
20cmx8cm,25ks
20cmx10cm,25ks
25cmx10cm,25ks
35cmx10cm,25ks
Cena €
4,64
11,58
11,15
13,22
12,40
14,31
18,17
21,41
30,18
60,01
od 4
64
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
30504
22120
30505
Popis
7cmx5cm,5ks
7cmx5cm,100ks
10cmx8cm,5ks
Cena €
1,87
17,12
2,69
-15 % €
1,59
14,55
2,29
od 1
59
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
SUPRASORB® f
Priedušná fóliová náplasť s hypoalergénnym lepidlom dobre drží na koži a umožňuje dobré
hojenierany,kožadýcha.Dobresaznáša,jetenká,neobťažuje.Jepriehľadná,ranujemožné
vizuálnekontrolovať.Používasak pooperačnémuošetreniuránu povrchovýchzranení,u málo
secernujúcichrána pod.
• cena za balenie s 10 ks
10%
ZĽAVA
Pantone 1795
Obj. kód
20460
20462
Popis
5cmx7cm
10cmx12cm
Cena €
6,82
12,79
-10 % €
6,14
11,51
od 6
14
NOBADERM®
Sterilný priehľadný fóliovýrýchloobväzje vyrobený z polyuretánu a je
opatrený hypoalergénnym polyakrylátovým
lepidlom. Fólia chráni
aseptické rany (napr.
operačné) pred vstupom
infekcie.Obväzjeodolný
protivode,alepriestupný
prevodnépary.Jevhodnýi na tzv.vlhkéhojenie
rán.
Obj. kód
160406
160606
161010
161520
Popis
4cmx5cm
6cmx7cm
10cmx12cm
15cmx20cm
Cena €
0,34
0,44
0,58
1,73
-20 % €
0,27
0,35
0,46
1,38
od 0
27
20%
ZĽAVA
RUDAVLIES ® NESTERILNÝ
OMNIfIX®
Rýchloobväzjevyrobenýz bielehoelastickéhoflisu,ktorýjeopatrenýhypoalergénnympolyakrylátovýmlepidlom.Lepidlovýbornedržía nezanechávastopynakoži.
fixačný flís k plošnému fixovaniu krytia rán
• komfortnáfixáciaobväzu
• mimoriadnemäkkýa jemný
• priepustnýprevzducha vodnépary
• hypoalergénnelepidlo
• mierkauľahčujepresnéodstrihnutie
• ľahkámanipulácia
od 2
61
10%
ZĽAVA
Obj. kód
H29006011
H29006021
H29006031
H29006041
H29006051
Popis
10cmx2m
5cmx10m
10cmx10m
15cmx10m
20cmx10m
Cena €
2,61
4,37
6,16
8,66
12,63
Obj. kód
070105
070110
070115
070120
Popis
5cmx10m
10cmx10m
15cmx10m
20cmx10m
Cena €
2,53
4,21
6,86
8,50
-10 % €
2,28
3,79
6,17
7,65
od 2
28
CURAfIX® H
MINISTRIPS®
Elastickáfixovacianáplasť,vhodnánajmäna technickynáročnéčastitela(napr.kĺby,krk,vráskavá
pokožka).Zvitoks 10mnáplasti.
Injekčná náplasť
• flexibilnýhnedýplast
• odolnávode,nešpinísa
• jednotlivobalená
• cena za balenie s 500 ks
10%
ZĽAVA
od 6
28
Obj. kód
090094
090105
090206
090307
Popis
0,9cmx3,8cm
1,6cmx5,7cm
1,9cmx7,6cm
2,5cmx7,6cm
od 6
59
Cena € -10 % €
6,98 6,28
7,72 6,95
8,70 7,83
10,68 9,61
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
30341
30342
30343
Popis
5cmx10m
10cmx10m
15cmx10m
Cena €
6,59
8,93
12,79
Pantone 1795
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
19
CURAPLAST®
Náplasti telovej farby
15%
9
• balenév kotúčia v kartóniku
• ľahkosavyťahujú
• rozmery2x4cm
• cena za balenie s 250 ks
25
ZĽAVA
DERMAPLAST®
Značkové injekčné náplasti
• nelepísak rane
• nealergizujú
• pevnedržia
• cenovovýhodné
• rozmery4x1,6cm
• cena za balenie s 250 ks
10%
ZĽAVA
5
58
Pantone 1795
Obj. kód
30625
Cena €
10,88
-15 % €
9,25
Obj. kód
535381
URGOPLAST®
Cena €
6,20
-10 % €
5,58
MICROPORE®
Značkovénáplastina použitiepo injekciisúnastrihanéna prúžkya obsahujúdobresavývankúšik.Dodávajúsav rôznychrozmerocha z rôznehonosnéhomateriálu.
Značkováhypoalergénnafixačnápapierovánáplasťna fixáciukrytiarána pod.vovšetkýchoblastiachmedicíny.
Obj. kód
L70123
L70132
L70145
L70130
L70131
Obj. kód
S61530-0
S61530-1
S61530-2
Popis
Priehľadné,1,2x4cm,850ks
Vodotesné,2x6cm,500ks
Vodotesné,1,2x4cm,420ks
Plastové,2x4cm,500ks
Plastové,2x6cm,500ks
Cena €
17,12
21,02
12,79
16,34
21,41
od 12
79
RUDAPORO®
Popis
1,25cmx9,1m
2,5cmx9,1m
5cmx9,1m
Cena €
0,74
1,44
2,72
od 0
74
OMNIPOR®
Hypoalergénna fixačná náplasť
fixačná náplasť z bieleho netkaného textilu
• z bielehoflisu
• polyakrylátovélepidlo
• veľmidobreznášanákožou
od 0
37
• prepúšťavzducha vodnépary
• pokožkadýcha,nepotísa
• priečneajpozdĺžneľahkodeliteľná
• nedochádzak maceráciikožepridlhodobompoužití
• prekrytiea fixáciuobväzov,upevneniesond,a pod.
od 1
04
50%
ZĽAVA
20%
ZĽAVA
Obj. kód
070491
070492
070495
20
Popis
1,25cmx9,14m
2,5cmx9,14m
5cmx9,14m
Cena €
0,46
0,77
1,27
-20 % €
0,37
0,62
1,02
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
H29005803
H29005811
H29005829
Popis
Cena €
1,25cmx9,2m 2,07
2,50cmx9,2m 3,94
5,0cmx9,2m
9,71
-50 % €
1,04
1,97
4,86
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
DURAPORE®
OMNISILK®
Hypoalergénna náplasť z bieleho hodvábu
• hydrofóbneimpregnovaná
• dobreprepúšťavzducha vodnépary
• zúbkovanýokraj
• ľahkodeliteľná
• nafixáciuobväzov,sond,kanýl,katétrov
od 1
31
od 0
77
40%
ZĽAVA
Obj. kód
H29005756
H29005766
H29005775
• tkaná,veľmipevnánáplasť
• silnáadhézia
• hypoalergénna
• priedušná
Popis
1,25cmx9,2m
2,5cmx9,2m
5,0cmx9,2m
Cena €
2,18
3,43
6,82
-40 % €
1,31
2,06
4,09
Obj. kód
S61538-0
S61538-1
S61538-2
RUDASILK®
Hypoalergénnahodvábnanáplasťobsahujepolyakrylátovélepidlo.Jevhodnána fixáciukrytia,
obväzov,sond,katétrova pod.vovšetkýchodborochmedicíny.
15%
Popis
1,25cmx9,15m
2,5cmx9,15m
5,0cmx9,15m
Cena €
0,77
1,83
2,72
TRANSPORE®
Hypoalergénna náplasť
• priehľadná
• vysokoelastická
• perforovaná
• možnotrhaťv obochsmeroch
ZĽAVA
od 0
74
od 0
65
Obj. kód
070581
070582
070592
070585
Popis
Cena €
1,25cmx9m,s bočnýmikrúžkami 0,77
2,5cmx9m,s bočnýmikrúžkami
1,28
2,5cmx9m,bezbočnýchkrúžkov 1,53
5cmx9m,s bočnýmikrúžkami
2,16
-15 % €
0,65
1,09
1,30
1,84
RUDAfIX®
Hypoalergénnafixačnánáplasťz bielejperforovanejfólieobsahujepolyakrylátovélepidlo,je
veľmidobreznášanákožou.Náplasťsadáľahkopriečneajpozdĺžnedeliť.Jevhodnánafixáciu
sonda katétrovvovšetkýchodborochmedicíny.
od 0
43
Obj. kód
070191
070192
070195
Popis
Cena €
1,25cmx9,14m 0,50
2,5cmx9,14m
0,81
5,0cmx9,14m
1,62
Obj. kód
S61527-0
S61527-1
S61527-2
Popis
Cena €
1,25cmx9,15m 0,74
2,5cmx9,15m
1,13
5,0cmx9,15m
3,08
OMNIfILM®
fixačná náplasť z poréznej transparentnej fólie
• vhodnáprepacientovs citlivoukožou
• prepúšťavzducha vodnépary
• transparentná
• nafixáciukanýla hadičiek,stálavizuálnakontrola
• priečneajpozdĺžneľahkodeliteľná
od 1
15
15%
-15 % €
0,43
0,69
1,38
ZĽAVA
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
900421
900422
900423
Popis
1,25cmx9,2m
2,5cmx9,2m
5,0cmx9,2m
Cena €
1,15
1,91
3,82
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
21
OMNIPLAST®
RUDAPLASTO®
Klasická textilná náplasť so silnou lepiacou schopnosťou
Bielatextilnánáplasťs veľmidobrelepiacimzinkoxidovýmlepidlom,ktorézaisťujepevnúadhéziu
náplasti.Používasana fixáciukrytia,obväzov,katétrov,hadičieka pod.vovšetkýchoblastiach
medicíny.
• syntetickékaučukovélepidlospoľahlivodržínáplasťnakoži
• vysokápriedušnosť
• vrúbkovanýokrajprečistéodstráneniez rany
• hydrofóbnaimpregnácia
• priečneajpozdĺžneľahkodeliteľná
• prefixáciuobväzov,sond,kanýl
• farbakože
10%
ZĽAVA
30%
ZĽAVA
Obj. kód
H29005702
H29005711
H29005721
Popis
Cena €
1,25cmx9,2m 2,30
2,5cmx9,2m
4,09
5,0cmx9,2m
9,05
-30 % €
1,61
2,86
6,34
od 1
61
RUDATAPE®
Obj. kód
070391
070392
070395
Popis
1,25x9,14m
2,5cmx9,14m
5,0cmx9,14m
Cena €
0,74
1,13
1,91
-10 % €
0,67
1,02
1,72
od 0
67
RUDAQUICK®
Nepružná tejpovacia páska
Páskaz pevnéhohodvábujevybavenáveľmidobrelepiacimzink-oxidovýmlepidlom,ktorézaisťujedokonalúpriľnavosťpáskypritelesnejteplote.Vytvorenýobväzjeextrémnestabilný.Páska
sapoužívanavytvoreniefunkčnýchtejpovacíobväzovv chirurgiia ortopédii.
• expresnánáplasťpreposkytnutieprvejpomoci
• priehľadnáa vodeodolná
• dobrepriedušná
• dobresavývankúšik,nelepísak rane
• individuálnebalenáv dômyselnomobale
• rozmery1,9x7,2cm
• cena za balenie s 200 ks
15%
10%
ZĽAVA
ZĽAVA
od 3
09
Obj. kód
070002
070003
070005
3
93
Popis
Cena €
2,5cmx10m 3,63
3,8cmx10m 4,00
5,0cmx10m 5,71
-15 % €
3,09
3,40
4,85
Obj. kód
079207
Cena €
4,37
-10 % €
3,93
AKU TAPE
Špeciálna tejpovacia náplasť pre kineziologický tejping
Používasanaošetreniebolestivýchkĺbov,častopošportovýchzraneniach.
Náplasťsanalepícezkĺb.Pevnedržía pôsobítrvalýposunkožeprotipodkožiu
-vytvárasataktrvalámasážväzov.Tlakomnareceptorykožesavyplavujú
telesné endorfíny, ktoré výrazne znižujú pocit bolesti. Kineziologickým tejpovánímmožnodosiahnuťtýchtoefektov:zníženiebolesti,zlepšeniesvalovéhotonusu,protizápalovépôsobenie,zníženieopuchu,zlepšenieprekrvenia,
zmiernenieneurovegetatívnychporúch.
13
28
Obj. kód
S8AT001
S8AT002
S8AT105
S8AT104
S8AT003
S8AT015
S8AT016
S8AT018
S8AT017
S8AT004
22
Popis
5cmx5m,farbačervená
5cmx5m,farbamodrá
5cmx5m,farbazelená
5cmx5m,farbačierna
5cmx5m,farbatelová
2,5cmx5m,farbačervená,2rolky
2,5cmx5m,farbamodrá,2rolky
2,5cmx5m,farbazelená,2rolky
2,5cmx5m,farbačierna,2rolky
2,5cmx5m,farbatelová,2rolky
Cena €
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
14,75
-10 % €
13,28
13,28
13,28
13,28
13,28
13,28
13,28
13,28
13,28
13,28
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
10%
ZĽAVA
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
CURATEST®
RUDABLOCK®
Alergologická testovacia náplasť
Náplasťs hypoalergénnymlepidloma s 10komôrkamiprevykonanietestov.Náplasťz flisumá
oddeliteľnýpopisovateľnýokraj,fóliovánáplasťnemápopisovateľnýokraj.
15%
Tlaková náplasť
Sterilnátlakovánáplasťmášpeciálnyvankúšik,ktorýjepo celejdĺžkechránenýnosnýmmateriálom.Vsiaknutímkrvido vankúšikadôjdek jehonapučaniu,a týmk tlakovémuúčinkuna cievu.
Týmdochádzak rýchlejšejzástavekrvácania.Používa sa na zástavu krvácania a pri ošetrení
menších rán (rezných, bodných).
ZĽAVA
Pantone 1795
od 15
Obj. kód
080027
080037
84
Obj. kód Popis
Cena €
30054
Curatest®,50prúžkovpo10komôrkach
18,64
30062
Curatest®F,fóliová,50prúžkovpo10komôrkach 25,27
-15 % €
15,84
21,48
RUDAMED® JUNIOR
Sterilná náplasť na ošetrenie detských pacientov
• vodeodolná,pružná
• kontaktnýkrycívankúšik
• potlačenádetskýmimotívmi
• šírka6cm,dĺžka10cm
• cena za balenie s 10 ks
Popis
Z netkanejtextílie
Fóliová
Cena €
0,17
0,17
0
17
RUDAMED® SENSITIVE
Elastická hypoalergénna náplasť
Bielapriečneelastickánáplasťz netkanejtextíliejeopatrenáhypoalergénnympolyakrylátovým
lepidlom.Jevhodnáprecitlivúkožu.
10%
ZĽAVA
15%
ZĽAVA
od 0
63
Obj. kód
082106
082504
082506
082508
Obj. kód
084106
Cena €
0,87
-15 % €
0,63
2,53
3,62
4,74
RUDAMED® CLASSIC
Rýchloobväzz textilnej,pevnejhnedejtkaniny,na ktorejsanachádzaveľmidobrelepiacavrstva
s oxidomzinočnatým.Dĺžkarýchloobväzovje5m.
0
-10 % €
0,78
Popis
Cena €
6cmx1m
0,74
4cmx5m,dávkovač 2,98
6cmx5m,dávkovač 4,26
8cmx5m,dávkovač 5,58
78
RUDAMED® SOfT
Rýchloobväzz tenkého,mäkkéhoflisu,ktorýjepriečneelastický,dobresaodsebaoddeľujea je
opatrenýhypoalergénnympolyakrylátovýmlepidlom.Jevhodnýprecitlivúkožua prealergikov.
Dĺžkarýchloobväzuje5m.
20%
ZĽAVA
10%
od 2
ZĽAVA
Obj. kód
081504
081506
081508
Popis
4cmx5m
6cmx5m
8cmx5m
29
Cena €
2,96
3,81
4,20
-10 % €
2,66
3,43
3,78
od 2
66
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
083504
083506
083508
Popis
4cmx5m
6cmx5m
8cmx5m
Cena €
2,86
3,85
4,10
-20 % €
2,29
3,08
3,28
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
23
NOBALUX ®
Bielefixačnéovínadloobsahuje40%polyamidu,jepozdĺžnenatažitelnéa priečneelastické.
Veľmiľahkosas nímfixujúkrytieránajnatýchmiestachtela,kdejefixáciakrytiaextrémne
zložitá.Dĺžka4m.
• cena za balenie s 20 ks
GEKALAST®
• elastickéfixačnéovínadlo
• dĺžkav natiahnutomstave4m
Pantone 1795
od 0
20
20%
Obj. kód
19606
19607
19608
19609
ZĽAVA
Obj. kód
416345
416365
416385
416405
416425
Popis
4cmx4m
6cmx4m
8cmx4m
10cmx4m
12cmx4m
Cena €
4,99
5,42
5,81
7,68
8,46
-20 % €
3,99
4,34
4,65
6,14
6,77
Popis
6cmx4m
8cmx4m
10cmx4m
12cmx4m
Cena €
0,20
0,25
0,29
0,37
NOBAHAfT®
od 3
99
• elastickéfixačnéovínadlo
• latexovávrstva
• priľnavék sebe
• nelepísak rane
NOBAfIX®
Biele elastické fixačné ovínadlo
• fixáciasadrovýchdláh,krytierán
• 45%buničitávata,55%polyamid
• jemná,hladkáa hustáštruktúra
• dĺžka4m
• cena za balenie s 20 ks
od 2
40
Obj. kód
410345
410365
410385
410405
410425
410455
Popis
4cmx4m
6cmx4m
8cmx4m
10cmx4m
12cmx4m
15cmx4m
Cena €
3,00
3,43
4,09
5,19
6,55
8,15
-20 % €
2,40
2,74
3,27
4,15
5,24
6,52
20%
ZĽAVA
NOBALASTIK®
Bandážsostrednýmťahomobsahuje67%bavlny,27%polyamidua 6%elastanu.Používasa
na fixáciuvšetkýchtypovdláh,prišportovýchzraneniachna podpornýa kompresnýúčinok,
v chirurgiina stlačeniehrudníkaprizlomenináchrebiera k stabilizáciikrytírán,voflebológii
na podpornýobväz.
• cena za balenie s 10 ks
Dĺžka 4 m, farba biela
Obj. kód
Šírka
470004
4cm
470006
6cm
470008
8cm
470010
10cm
470012
12cm
Cena €
0,70
0,74
0,86
1,13
1,36
Dĺžka 20 m
Šírka farba modrá
6cm
471206
8cm
471208
farba zelená
472206
472208
od 0
70
farba červená
473206
473208
Cena €
3,47
3,82
NOBATEX®
Bieleelastickéfixačnéovínadlosaskladáz 71%z buničitejvatya z 29%z polyamidu.Mákrepovanúštruktúru.Používasanamodeláciua fixáciusadrovýchdláh.Taktiežsapoužívanafixáciukrytí
rán,kdesas výhodouvyužívajehovýplňovýefekt.Dĺžka4m.
• cena za balenie s 20 ks
od 3
58
20%
ZĽAVA
Obj. kód
451304
451306
451308
451310
451312
451315
24
Popis
4cmx5m
6cmx5m
8cmx5m
10cmx5m
12cmx5m
15cmx5m
Cena € -15 % €
4,21 3,58
5,15 4,38
5,42 4,61
6,82 5,80
7,64 6,49
10,10 8,59
15%
ZĽAVA
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
413345
413365
413385
413405
413425
Popis
4cmx4m
6cmx4m
8cmx4m
10cmx4m
12cmx4m
Cena €
2,92
3,82
4,17
4,78
5,77
-20 % €
2,34
3,06
3,34
3,82
4,62
od 2
34
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
UNIVERSAL
Elastickéovínadlojevyrobenéz bavlnenýchvlákien,vytvárastrednúkompresiua dobresaprispôsobujetvarukončatiny.V dôsledkukrepovitejštruktúryhomožnopoužiťajnaoblýchčastiach
tela,kdebezpečnesedía nekĺže.Ovínadlojetrvaloelastické,prinosenísanevyťahujea možnoho
použiťopakovane.Používasaakopodpornýa odľahčovacíobväz,u ošetreniaporanenípohybovéhoaparátu,pooperáciáchžilovýchkomplexov,a pod.Dĺžkaovínadlaje5m.
NOBASTRETCH®
Hnedé,jemnetkanétrvaloelastickéovínadlos dlhýmťahomjevyrobenéz 97%z bavlnya zo
3%z elastanu.Natiahnutieo 170%.Jevhodnékukompresiia podporesvalovéhoa pohybovéhoaparátu.Možnodocieliťindividuálnenastaviteľnéhotrvaléhokľudovéhotlaku.Tojevhodné
najmäu pacientov,ktorímusiašetriťchoréalebozranenémiestaa nesmúichzaťažovať.Používa
sau športovýchzranení.Voflebológiia vovnútornomlekárstvesapoužívak podporeznižovaní
opuchovdolnýchkončatín.Dĺžka7m.
15%
ZĽAVA
od 0
85
od 2
15
Obj. kód
1323100301
1323100302
1323100303
1323100304
Popis
6cmx5m
8cmx5m
10cmx5m
12cmx5m
Cena €
0,85
0,93
1,15
1,28
Obj. kód
480706
480708
480710
480712
NOBATEL®
Ľahkéovínadlosostrednýmťahomjevyrobenézo49%z bavlnya z 51%z polyamidu.Natiahnutieo 80%.Používasaakouniverzálneovínadlovovšetkýchodborochmedicíny.Dĺžka5m.
• cena za balenie s 10 ks
Popis
6cmx7m
8cmx7m
10cmx7m
12cmx7m
DLAHA NA PRSTY
0
73
85
Popis
4cmx4m
6cmx4m
8cmx4m
10cmx4m
12cmx4m
15cmx4m
20cmx4m
Cena €
3,35
3,78
4,17
5,42
6,20
8,07
9,67
-15 % €
2,85
3,21
3,54
4,61
5,27
6,86
8,22
15%
ZĽAVA
PEHA-CREPP®
Popis
4cmx4m
6cmx4m
8cmx4m
10cmx4m
Cena €
6,40
6,82
7,25
8,11
Obj. kód
943212
943218
943225
Popis
48cmx1,2cm
48cmx1,8cm
48cmx2,5cm
Cena €
0,73
0,73
0,73
PLETENÉ OVÍNADLO
Superelastickéfixačnéovínadloprefixovaniekrytívovšetkýchoblastiachmedicíny.
• cena za balenie s 20 ks
Obj. kód
H23031105
H23031114
H23031123
H23031132
-15 % €
2,15
2,52
2,88
3,54
Dlahajevyrobenáz hliníkovéhopásika,najednejstraneobsahujevýplňovýmäkkýmateriál.Dlaha
sa ľahko tvaruje, skracuje sa pomocou nožníc. Používa sa na rýchlu a jednoduchú imobilizáciu
prstov.
od 2
Obj. kód
425504
425506
425508
425510
425512
425515
425520
Cena €
2,53
2,96
3,39
4,17
od 6
40
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Hydrofilnépletenéovínadlasúvyrábanéz viskózovejstriže,ktoráimdodávapotrebnújemnosť,
savosťa priedušnosť.Používajúsavovšetkýchoblastiachmedicínypredovšetkýmk fixačnýmúčelom.Dĺžkaovínadlaje5m.
• cena za balenie s 10 ks
Obj. kód
1230300201
1230300202
1230300203
1230300204
1230300205
Popis
6cmx5m
8cmx5m
10cmx5m
12cmx5m
14cmx5m
Cena €
2,53
2,96
3,82
4,20
5,53
od 2
53
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
25
NERO
MINETTE
Pojazdná, otočná lekárska pracovná stolička
• priestorovoveľmiúsporná
• pojazdnýkrížo priemere50cm
• vysoképolstrovanie70mm
• nehorľavákoženka
• výškovonastaviteľnáod43,5do56,5cm
• hmotnosťstoličky4,8kg
• k dostaniuvovšetkýchfarbáchkoženkypodľafarebnejškálynatejtostrane
• pri objednávaní napíšte za objednávací kód namiesto kódu XX kód farby čalúnenia,
ktorú požadujete
97
66
Otočná, pojazdná lekárska stolička
• polstrovanie70mm
• nehorľavákoženka
• zaťaženiedo110kg
• priemersedadla37cm
• výškovonastaviteľnáod47do59cm
• k dostaniuvovšetkýchfarbáchkoženkypodľafarebnejškálynatejtostrane
• pri objednávaní napíšte za objednávací kód namiesto kódu XX kód farby čalúnenia, ktorú požadujete
5%
ZĽAVA
15%
Obj. kód
S-5970-XX
Cena €
114,89
ČiernaXX =42
ZĽAVA
-15 % €
97,66
SiváXX =33
SivobielaXX =35
SlonovákosťXX =32
Sv.tyrkysováXX =48
ŽltáXX =50
OranžováXX =18
KoňakXX =49
PurpurováXX =36
TyrkysováXX =51
ModráXX =52
TmavomodráXX =39
Obj. kód
S-6999-XX
Cena €
62,63
-5 % €
59,50
59
50
ALBUS QUADRO
ALBUS RONDO
Pohodlná pojazdná lekárska stolička
• priemerkruhovéhosedadla37cm
• vysokéčalúneniesedadla70mm
• zaťažiteľnosťstoličky110kg
• nastavenievýškyod47do60cm
• k dostaniuvovšetkýchfarbáchkoženkypodľafarebnejškálynatejtostrane
• pri objednávaní napíšte za objednávací kód namiesto kódu XX kód farby čalúnenia, ktorú požadujete
Pohodlná pojazdná pracovná lekárska stolička
Sedadloještvorcovéa mározmery37x37cm,vysokéčalúneniesedadla(70mm)prispievak zníženiuúnavypripráci.Čalúneniejevyrobenézošpeciálnejkoženkylekárskejkvality,ktorájetestovanána veľkémnožstvodezinfekčnýchprostriedkova jenehorľavá.Zaťažiteľnosťstoličkyje110kg,
nastavenievýškyod 47do 60cm.K dostaniuvovšetkýchfarbáchkoženkypodľafarebnejškály
na tejtostrane. Pri objednávaní napíšte za objednávací kód namiesto kódu XX kód farby,
ktorú požadujete.
10%
ZĽAVA
10%
ZĽAVA
86
39
83
05
Obj. kód
S-6967-XX
26
Cena €
92,28
-10 % €
83,05
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
S-6969-XX
Cena €
95,99
-10 % €
86,39
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
ECONOMUS
Dokonalé vyšetrovacie ležadlo
Technické vlastnosti: ležadloječalúnenékoženkou„Trend“vofarbáchpodľafarebnejškályna tejtostrane.Koženka„Trend“bolašpeciálnevyvinutáprepoužitiev zdravotníctve;má zníženú horľavosť,
ľahko sa umýva, dezinfikuje a udržuje v čistote. Okraječalúneniasúzaoblené,výškačalúneniaje55mm,medziplochouležadlaa kovovoukonštrukcioujedostatočnávzdialenosť,ktorábránizraneniu
prstovpersonálu.Hlavováčasťležadlajenastaviteľnáv uhle34ºpomocoujednéhopozinkovanéhodržadla.Nožičkyležadlamajúnivelačnéskrutkyna vyrovnanienerovnostipodlahy.Zaťažiteľnosťležadla
je135kg,ležadlobolotestovanéna statickézaťaženie400kg(na dynamickézaťaženie200kg)a zodpovedánorme93/42/CEE(prostriedokzdravotníckejtechnikyoznačenýznačkouCE).V predajisúvšetky
farbykoženkypodľafarebnejškályna tejtostrane.Pri objednávaní napíšte za objednávkový kód namiesto kódu XX kód farby čalúnenia, ktorú požadujete.
Upozornenie: ležadlo sa dodáva v rozloženom stave (aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave).
Doba potrebná na zloženie ležadla je 20 až 55 minút podľa zručnosti užívateľa. Toto ležadlo nie je
vhodné na masážnu alebo chiropraktickú prax. Ležadla sa vyrábajú na zákazku, dodacia doba je
2- 6 týždňov.
Konštrukcia sivobiela, koženka purpurová (XX=36)
Konštrukcia chromovaná, koženka oranžová (XX=18)
NOSNOSŤ
135 kg
Konštrukcia chromovaná, koženka sivá (XX=33)
10%
ZĽAVA
od 266
17
Konštrukcia sivobiela, koženka sivobiela (XX=35)
ECONOMUS WHITE
Konštrukcia v sivobielej farbe
Obj. kód
60672-65-XX
60672-75-XX
S-6123
Popis
Výška65cm
Výška75cm
Držiakpapierovejrole
Cena € -10 % €
295,74 266,17
295,74 266,17
13,34 -------
ECONOMUS CHROMO
Chromovaná neleštená konštrukcia
Obj. kód
60670-65-XX
60670-75-XX
S-6123
Popis
Výška65cm
Výška75cm
Držiakpapierovejrole
Cena € -10 % €
333,17 299,85
333,17 299,85
13,34 -------
ČiernaXX =42
SiváXX =33
SivobielaXX =35
SlonovákosťXX =32
Sv.tyrkysováXX =48
ŽltáXX =50
OranžováXX =18
KoňakXX =49
PurpurováXX =36
TyrkysováXX =51
ModráXX =52
TmavomodráXX =39
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
27
LUBGIN
OCHRANA SONDY
• gynekologickýlubrikačnýgél
• neobsahujespermicídyanituk
• nelepí
• vovoderozpustný
• bezpečný
• nedráždisliznice
• objem250ml
• dĺžka190mm
• priemervaginálnejochrany33mm
• priemerrektálnejochrany28mm
• latex
10%
10%
od 10
61
ZĽAVA
ZĽAVA
9
27
Obj. kód
01.132
Cena €
10,30
-10 % €
9,27
STERILIZAčNÉ VRECKÁ PRE AUTOKLÁVY
• samolepiace
• dvaindikátoryúspešnésterilizácie(preparua preetylénoxid)
• cena za balenie s 200 ks
od 29
86
Obj. kód
H51340
H51320
H51330
H51280
Popis
Ochranavaginálnejsondy,nesterilná,500ks
Ochranavaginálnejsondy,nesterilná,144ks
Ochranavaginálnejsondy,lubrifikovaná,nesterilná,72ks
Ochranarektálnesondy,nesterilná,144ks
Cena €
36,99
16,12
11,79
14,75
-10 % €
33,29
14,51
10,61
13,28
EMITNÁ MISKA
Nehrdzavejúcaoceľ,objem500ml.
5
97
Obj. kód
F5520
F5525
F5530
F5545
F5555
Popis
90x230mm
135x255mm
135x355mm
190x330mm
305x370mm
Cena € -15 % €
35,13 29,86
39,25 33,36
58,52 49,74
70,38 59,82
101,51 86,28
10%
15%
ZĽAVA
ZĽAVA
Obj. kód
H80105
Cena €
6,63
-10 % €
5,97
BATÉRIOVÝ KAUTER
Vymeniteľnéelektródysazahrievajúna teplotu1 200°C,samysataksterilizujú.KauterjenapájanýdvomabatériamitypuAA.Súpravaobsahuje4elektródy(2kusyH40505,2kusyH4050555).
10%
ZĽAVA
E
Obj. kód
H401401
H40505
H4050535
H4050555
H40507
H405101
H40511
28
Popis
Kauterbatériový,súprava,4elektródy
A Elektródana batériovýkauter,18mm
BElektródana batériovýkauter,22mm
C Elektródana batériovýkauter,20mm
DElektródana batériovýkauter,60mm
EElektródana batériovýkauter,zahnutá,30mm
fElektródana batériovýkauter,kruhová,16mm
Cena € -10 % €
78,16 70,34
8,12 -----8,12 -----8,12 -----8,12 -----8,12 -----8,12 ------
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
B
C
A
f
D
70
34
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
GLORIA
DISCO CHROM
Hasiaci prístroj do každej ambulancie, domácnosti aj do vozidla
Vysokýhasiacivýkon,možnosťkedykoľvekprerušiťhaseniea následnepokračovať.Jednoduché
overenieprevádzkyschopnosticezšpeciálnyventil.Prehaseniemiestností,v ktorýchsúdrahé
elektronicképrístroje,akonapr.ekg,rtg,ultrazvuky,a podjenutnévždypoužiťhasiaciprístroj
s CO2,leboprášokajvodabytietoprístrojezničili.Prepoužitiev osobnomvozidlejevhodnýprášoks náplňou1kg,prekuchyňu,karavan,úžitkovévozidlo,ambulanciibezprístrojovjevhodný
prášoks náplňou2kg.
Bezpečný pojazdný infúzny stojan s kovovým krížom
Držiakinfúznejfľašejez nehrdzavejúcejocelea jezaťažiteľnýdo3kg,celkovémožnézaťaženie
stojanuje12kg.Stojanjevýškovonastaviteľnýod125do211cm.Dobrepohyblivékolieska,2 kolieskasúbrzdenéa elektrickyvodivé.
a elektricky
73
04
od 37
49
Obj. kód
GL-F1G
GL-P2G
GL-KS2
Popis
Práškovánáplň,1kg
Práškovánáplň,2kg
NáplňCO2,2kg
Cena €
44,10
55,22
133,05
-15 % €
37,49
46,94
113,09
10%
ZĽAVA
15%
ZĽAVA
Obj. kód
S-4051
G1014
DERMLITE DL 100
Popis
Pojazdnýinfúznystojan
Držiakpreuchytenieinfúznychfliaš
Cena € -10 % €
81,16 73,04
12,19 -----
Profesionálny dermatoskop
• 8bielychLEDdiód
• trvalápolarizácia
• 15mmšošovkazväčšuje10x
• napájanielítiovoubatériou(umožníaž1200vyšetrení)
• hmotnosť99g
10%
ZĽAVA
Obj. kód
DL-100
Cena €
314,64
283
18
-10 % €
283,18
QUICKSTAR
• ekonomickýlekárskyvozík
• sivobielakonštrukcia
• priemerkoliesok50mm
• oceľovázásuvka
• šírka64cm
• hĺbka47,5cm
• výškazásuvky7,5cm
10%
typ A
typ B
ZĽAVA
Obj. kód
S-6305
S-6327
S-6191
S-3916
Popis
Výška81cm
Výška75cm
Vložkadozásuvky,typA
Vložkadozásuvky,typB
Cena €
221,99
221,99
32,98
32,98
-10 % €
199,79
199,79
---------------
199
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
79
Vložky do zásuvek
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
29
PROVITA 50 W
SUNNEX RLM
Výkonná halogénová vyšetrovacia lampa
• intenzitaosvetlenia46000luxov
luxov
• priemersvetelnéhokužeľa10cm
10 cm
• teplotasvetla3000K
• výkon50W
• pracovnávzdialenosť1,1m
Výkonná lampa s lupou
51 cm
56 cm
• kruhovýsvetelnýzdroj
• výkon22W
• životnosť12000hodín
• intenzitaosvetlenia10500luxov
• teplotasvetla4000K
• lupaz kvalitnéhosklas priemerom127mmzväčšuje2,25x
500
87
15%
10%
ZĽAVA
48 cm
100 cm
ZĽAVA
40 cm
110 cm
Obj. kód
L111161A
Cena €
589,26
-15 % €
500,87
od 209
80
XENON
čelné svietidlo
• intenzívnebielesvetlo
• teplotasvetla3200K
• čelnýpáss koženouvýplňou
• hmotnosť160g
• výškovonastaviteľný,výkyvnýreflektor
• napájanie2batériamiAA
• dobaprevádzky6hodín
Obj. kód
RLM-CL-230V
RLM-CLT-230V
RLM-5XMAG
Popis
Lampanastôl
Lampanapojazdnomstojane
Prídavnálupa
Cena €
233,11
329,47
44,10
-10 % €
209,80
296,52
39,69
RI-fOCUS® LED
Dokonalé čelné svietidlo
• svietidloobsahujevýkonnéLEDdiódy,ktoréposkytujúažo 40%vyššiuintenzituosvetleniaako
klasickéžiarovky
• intenzitaosvetlenia100000luxov
• teplotaosvetlenia6000K
• ergonomickýkĺbprejednoduchénastavenielampydovšetkýchsmerov
• možnosťzaostrovaniasvetelnéhokužeľanapriemeryod40do200mm
• batériováskrinkaintegrovanáv čelnompásu,žiadneprívodnékáblevedúcez vrecka
• nastaviteľnýčelnýpáss vymeniteľnoua umývateľnouvložkou
• batériováprevádzka:4hodinys lítiovýmibatériami,90minúts alkalickýmibatériamitypuAAA
• prevádzkanaakumulátor:90minúts plnenabitýmiakumulátormi
• hmotnosť:210gbezbatérií,242gs lítiovýmibatériami,259gs akumulátory
125
69
15%
ZĽAVA
10%
ZĽAVA
od 141
02
Obj. kód
08-137
30
Cena €
147,87
-15 % €
125,69
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód Popis
6090
Vrátanelítiovýchbatérií
6091
Vrátaneakumulátorova nabíjačky
Cena €
156,69
195,94
-10 % €
141,02
176,35
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
EXAMINUS
fORTELUX® H
Hrdloskop s nezničiteľným osvetlením
Halogénové diagnostické svietidlo
• životnosť100000hodín(cca.11rokov)
• jasnébiele"slnečné"svetlo
• jassvetla10xväčšínežu halogénovéhoosvetlenia
• svetloneobsahujeultrafialovélúče
• obsahujeakumulátor
• súčasťoudodávkysieťovýadaptér
• silnéosvetlenie
osvetlenie
• držiakšpachtle
špachtle
• klipprepripevnenienavreckoplášťa
pre pripevnenie na vrecko plášťa
• taštička
taštičkaprepripevnenienaopasok
pre pripevnenie na opasok
44
18
10%
ZĽAVA
126
41
20%
ZĽAVA
Obj. kód
5099
Cena €
55,22
-20 % €
44,18
ZIEGLER
Kvalitný čelný vyšetrovací reflektor
• priemer90mm
• stabilnýkužeľovitýkĺb
reflektora
• jednoduchénatáčaniereflektora
• dobrenastaviteľnýplastovýpás
plastový pás
Obj. kód
ST-05-B
30%
ZĽAVA
Cena €
140,46
-10 % €
126,41
fORTELUX® N
Diagnostické svietidlo
• napájanie2batériamiAAA
• odolnékovovépuzdro
11
64
43
84
Obj. kód
6005
Cena €
62,63
-30 % €
43,84
E-SCOPE® XENON
Otoskop s výkonným xenónovým osvetlením
• lacnáprevádzka
• jasné,bielesvetlo
• výdržalkalickýchbatérií3hodiny
• svetlovodnávlákna
• výkyvnálupazväčšuje3x
Obj. kód
5071-526
5072-526
5073-526
5074-526
5075-526
5077-526
11177
Popis
Farbamodrá
Farbazelená
Farbažltá
Farbastrieborná
Farbačierna
Farbabridlicová
Náhradnážiarovka
Cena € -10 % €
12,93 11,64
12,93 11,64
12,93 11,64
12,93 11,64
12,93 11,64
12,93 11,64
4,67 -----
10%
ZĽAVA
OMNISPAT
• ústne
stne lopatky
86
39
Obj. kód
2110-202
2111-202
10775
10783
10789
10795
10600
• cena za balenie so 100 ks
10%
ZĽAVA
Popis
E-Scope®Xenon,farbabiela
E-Scope®Xenon,farbačierna
Ušnéspekula,priemer2mm,opakovanépoužitie
Ušnéspekula,priemer3mm,opakovanépoužitie
Ušnéspekula,priemer4mm,opakovanépoužitie
Ušnéspekula,priemer5mm,opakovanépoužitie
Náhradnážiarovka
Cena € -10 % €
95,99 86,39
95,99 86,39
0,37 -----0,37 -----0,37 -----0,37 -----25,57 ------
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
1
11
Obj. kód
922500
Cena €
1,11
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
31
ZOO SORTIMENT
• figúrkyzozdravotnenezávadnéhomaľovanéhoplastu
• zaručenenejedovaté
• určenéakodarčekypremalýchpacientov
• cena za balenie so 104 ks
HEMfOX
Profesionálny pulzný oxymeter
• perfektnečitateľnýLCDdisplej
čitateľný LCD displej
• presnosť±2%v rozsahusaturácie70-100%
v rozsahu saturácie 70 - 100 %
• rozmery33,6x30,4x61,4mm
30,4 x 61,4 mm
• hmotnosť22g
12
54
141
44
15%
ZĽAVA
15%
ZĽAVA
Obj. kód
P1004
Cena €
14,75
-15 % €
12,54
Obj. kód
BO-600
Cena €
166,40
-15 % €
141,44
EMERGENCY
• pohotovostnátaška
• vhodnádovozidlalekára,ambulanciea domácnosti
Taška Emergency obsahuje:1resuscitačnývak„ambuvak“s maskou,3ústnevzduchovody(veľkosť2,3a 4),1škrtidlo,1dezinfekčnýsprejsosterilnýmištvorčekmi,2intravenóznekanyly,1 fixačnú
náplasťna fixáciukanýl,1boxna použitéihly,1infúznusúpravu,1nožničkyna rozstrihnutiešiat,1 reflexnúvestu,1 kladivkona rozbitieoknavozidlas integrovanýmnožomna prerezaniepásov,
1 čelnúlampu,1 sortimentobväzovpodľanormyDIN13164.Rozmery33x22cm,hmotnosť2,4kg.
podľa normy
Rozmery
cm,
2,4 kg.
10%
ZĽAVA
158
44
Obj. kód
T-IRR
Cena €
176,04
-10 % €
158,44
fINETOUCH®
Vynikajúci japonský glukometer
• superrýchlosť
• najjednoduchšiaobsluha
• žiadnykontakts krvou
• vynikajúceodberovéperos možnosťounastavenia5rôznychhĺbokvpichu
• povpichusalancetaautomatickyskryje
• nulovérizikokontamináciepersonálu
• testovaciešpičkysújednotlivobalené,bezprístupuvzduchu
bez prístupu vzduchu
• vrátane špičiek (25 ks), lancet (25 ks) a odberového pera
JAPONSKÁ KVALITA
20%
ZĽAVA
Obj. kód
TER83628
TER71010
TER69724
32
Popis
FineTouch®,glukometer
Testovaciešpičky,25ks
Lancety,25ks
Cena € -20 % €
40,40 32,32
22,16 -----7,34 ------
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
32
32
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
BRUTUS®
10%
Váha pre obéznych pacientov
• vážiaždohmotnosti200kg
• dielikypo100g
• dvojriadkovýdisplej
• vážiacaplocha36x34cm
• pamäťpre5osôb
• napájanie4tužkovýmibatériami
• hmotnosť2,5kg
ZĽAVA
83
05
INNERSCAN BABY
• vážido150kg
• dielikypo100g
• meriaa analyzuje:telesnýtuk,celkovútelesnú
vodu,viscerálnytuk,hmotnosťkostí,hmotnosť
svalov,bazálnumetabolickúspotrebu
• v pamätiprístrojajesoftvérumožňujúcivyhodnotiťtelesnýtukaju detíod7do17rokov
DO 150 kg
86
39
10%
ZĽAVA
DO 200 kg
Obj. kód
HD-351
Cena €
92,28
-10 % €
83,05
Obj. kód
BC-543
Cena €
95,99
-10 % €
86,39
TANITA BD-590
Kompaktná dojčenská váha
• dobreumývateľnávážiacaplocha(rozmery580x390mm
mm)
• veľký,dobrečitateľnýLCDdisplej
• ľahkosaovládajednýmtlačidlom
• vážido20kg(dielikypo10g)
• napájanie4bežnýmitužkovýmibatériami
• meradlonameraniedĺžky
DO 20 kg
10%
ZĽAVA
Obj. kód
BD-590
Cena €
121,93
109
74
-10 % €
109,74
INTIMUS
Trojdielnapojazdnázástena,ktorújemožnézložiťa získaťtakmiestov prípade,keďsazástenanepoužíva.
Záveszástenyjevyrobenýz PVC,rámzástenyjez neleštenéhohliníka.Zástenaumožňujebezproblémové
vytvorenieintímnehopriestorunavyšetrovanie,umývaniealeboprezliekaniepacienta.Vhodnádokaždej
ambulancie.Výškaje180cm,šírkaroztvorenejzástenyje204cm.
10%
ZĽAVA
233
42
Obj. kód
M110295
Cena €
259,35
-10 % €
233,42
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
33
REfLEXNÉ OPTOTYPY
Jednostranné závesné optotypy
Plastové,nelesknúsa,dobresačítajú,ľahkosaumývajú,súnezničiteľné.Súurčenépreambulancies dostatočnýmosvetlením.Vyšetrovaciavzdialenosťje5m.
A
Obj. kód
H746016
H746036
H746066
H746346
H746936
H746926
Popis
A Armagnac
B Detskémotívy
C Číslice
D Číslice,písmená
E Detskémotívy
f E-háky
B
Cena €
54,78
54,78
54,78
54,78
54,78
54,78
C
D
-20 % €
43,82
43,82
43,82
43,82
43,82
43,82
E
20%
f
43
82
ZĽAVA
MULTICHECK III
• rýchlea jednoduchémeranieglykémie,hladinycholesterolua kyselinymočovej
• glykémieza6sekúnd,presnosť±10%
• cholesterolza2,5minúty,presnosť±15%
• kyselinamočováza6sekúnd,presnosť±15%
Súpravaobsahujeprístroj,kontrolnýčip,batériu,odberovépero,lancetya niekoľkotestovacíchprúžprúž
kov(10xglykémia,10xkyselinamočová,2xcholesterol).
10%
69
ZĽAVA
Obj. kód
C3ET301
C39800
C39600
C39900
GLYKÉMIA
CHOLESTEROL
KYSELINA MOČOVÁ
84
Popis
MulticheckIII
Prúžkypremeranieglukózy,50ks
Prúžkypremeraniekyselinymočovej,25ks
Prúžkypremeraniecholesterolu,10ks
Cena €
77,60
18,68
16,64
29,57
-10 % €
69,84
----------------
MOčOVÉ TESTOVACIE PRúŽKY
• dobreodpočítateľnástupnica
• dlhédátumexspirácie
• cena za balenie so 100 ks
Obj. kód
TE-URS-3
TE-URS-5K
TE-URS-GYN
TE-URS-6
TE-URS-10
TE-VET-10
34
Popis
TRIO-SAN
PENTA-SAN
GYNO-SAN
HEXA-SAN
OMNI-SAN
VET-SAN,veterinárne
Typ
prúžkov
Glukóza
Bielkovina
pH
Parametre
3-San
5-San
G-San
6-San
10-San
V-San
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Cena €
7,34
11,04
14,75
12,56
22,16
22,16
-15 % €
6,24
9,38
12,54
10,68
18,84
18,84
x
x
x
Krv
x
x
x
x
x
Bilirubín Ketóny Š.hmotnosť Leukocyty Nitrity Urobilinogén
x
x
x
x
15%
x
x
x
ZĽAVA
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
od 6
24
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
MEDIWARE LANCET
10%
Ostré a bezpečné krvné lancety
• jednotlivosterilnebalené
• špeciálneformovanýkonkávnyhrot
• cena za balenie s 500 ks
ZĽAVA
RESUSCITAčNÝ VAK
• prekardiopulmonálnuresuscitáciu
• vakjevhodnýnajednorazovépoužitie
• súčasťouvakuhadičkak regulátorutlakukyslíkovéfľaše
10%
ZĽAVA
29
68
Obj. kód
B201500
Cena €
12,56
11
-10 % €
11,30
30
TRIfLO
Obj. kód
E503010-S
E503020-S
E503030-S
Popis
Objem1500ml,1maskapredospelých
Objem550ml,1maskapredeti
Objem280ml,1maskapredojčatá
Cena €
32,98
32,98
32,98
-10 % €
29,68
29,68
29,68
HUMANOfECAL
Prístroj pre nácvik dýchania
Pacienttrénujedýchaniepooperáciáchpľúc,hrudníka,brucha.Súčasťoudodávkyjejeden
operáciách pľúc,
dodávky je jeden
náustok.
• testnastanovenieokultnéhokrvácaniav stolici
• špecifický,jednoduchý,hygienický
• veľmicitlivý,nemeckákvalita
od 28
25
15%
ZĽAVA
11
31
Obj. kód
H70300
Cena €
13,30
-15 % €
11,31
CRP MEDIX
Rýchly semikvantitatívny test na stanovenie hladiny C-reaktívneho proteínu v krvi. Súprava
na imunochromatografické stanovenie CRP pomocou diagnostických prúžkov, určená na diagnostickéúčelyinvitro.Potrebnépomôckysúsúčasťoujednéhobaleniatestu.Niejepotrebné
prístrojovévybavenie,drahépipetya ďalšíspotrebnýmateriál.NajnižšiazistiteľnáhodnotaCRP
v sérealeboplazmeje10mg/l.Odberkrvisavykonávapomocoulancetyz prsta.Tentotestje
presnýa vhodnýpreterénnuprax.Okremsubjektívnehostavupacientaa ďalšíchvyšetrovacích
metódvýrazneprispievak rozhodnutiu,čipodaťATBpriinfekčnýchstavochalebonie. Kvantitatívne stanovovanie CRP pomocou prístrojov alebo odoberanie žilovej krvi a čakanie
na výsledok z laboratória je už zbytočné.
35
• cena za balenie s 20 ks
70
< 10 mg/l
10 - 40 mg/l
40 - 80 mg/l
> 80 mg/l
Kontrolní linie
Testovací linie
Latexová část
Obj. kód
IN-31031
Cena €
74,05
Popis
Humanofecal,10ks
Humanofecal,20ks
Humanofecal,50ks
Cena €
31,39
54,78
117,07
-10 % €
28,25
49,30
105,36
10%
ZĽAVA
HAEMOCCULT®
Doposiaľnajčastejšiepoužívanýtestna stanovenieokultnéhokrvácaniav stolici-slúžina včasné
zachyteniekolorektálnehokarcinómu.Špeciálnekvadratickétestovaciepolíčkaumožňujúlepšie
zachytiťpozitívnynálezprinejasnýchvzorkách.Vrecúškana uloženievzorkystoliceneprepúšťajú
mikróby. Haemoccult®
Sensa je modifikovaný
test, ktorý má kontrolné políčko na zistenie
správnejfunkciea stabilitytestu.Používasapri
pacientochsozvýšeným
rizikom kolorektálneho
karcinómu.
5%
ZĽAVA
Smáčecí zóna
Obj. kód
C35010
C35020
C35050
-5 % €
70,35
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
C402
C401
C404
Popis
Haemoccult®Mini,20x3testy
Haemoccult®Standard,50x3testy
Haemoccult®Sensa,40x3testy
Cena €
35,13
47,81
90,02
od 35
13
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
35
OKAMŽITÝ CHLAD
Totokrytiesav prípadepotrebyihneďochladía zostanechladnépodobu30minút.K teplotnéreakciidôjdezmiešanímlátok,ktorésúv tomtokrytieobsiahnuté.K zmiešaniUdôjdesilným
stlačením,vnútornévankúšikyprasknúa dôjdek zmiešaniulátok.Krytiesapoužívak okamžitej
terapiiopuchov,podliatin,svalovýchbolestí,a pod.
bolestí, a pod.
OKAMŽITÉ TEPLO
Totokrytiesav prípadepotrebyihneďzahrejena50°C.K teplotnéreakciidôjdezmiešanímlátok,
ktoré sú v tomto krytiu obsiahnuté. Na zmiešanie dôjde silným stlačením, vnútorné vankúšiky
prasknúa dôjdek zmiešaniulátok.V ambulanciijemožnépomocoutohtokrytiarýchloohriaťinfúzneroztoky.Rozmery15x14cm.
15%
ZĽAVA
od 1
18
Obj. kód
S31028
S31516
S31823
Popis
10x28cm
15x16cm
18x23cm
Cena €
1,48
1,48
1,85
-20 % €
1,18
1,18
1,48
20%
ZĽAVA
NOBAGEL®
Priehľadný hydrogelový obväz
• absorbujesekrétz rany
• niejenutnépremývanieranyprivýmeneobväzu
• urýchľujehojenie
urýchľuje hojenie
15%
ZĽAVA
Obj. kód
M1150140
Cena €
2,81
-15 % €
2,39
2
39
NOBALUMENAL®
Očné krytie
• z mäkkéhoflisu
• savývankúšik
• oválnytvar
20%
ZĽAVA
od 2
02
Obj. kód
775065
775110
775115
Popis
6,5x5cm
10x10cm
15x15cm
Cena €
2,69
3,68
6,98
-15 % €
2,29
3,13
5,93
od 2
29
OPSITE®
Tekutý obväz
• nepriepustnýprevodu
• prepúšťavodnépary
• priehľadný,rýchloschnúcia veľmielastický
• použitieu malýchreznýcha tržnýchrán
• nepôsobíobmedzeniapohybu
Obj. kód
873550
873650
873525
873625
Popis
Nesterilné,54x70mm,20ks
Nesterilné,75x80mm,20ks
Sterilné,54x70mm,25ksjednotlivobalené
Sterilné,75x80mm,25ksjednotlivobalené
Cena €
2,53
3,39
4,20
5,10
-20 % €
2,02
2,71
3,36
4,08
NOBARIGID®
Hliníková polstrovaná dlaha otvorená
Dobretvarovateľná,ohybnáhliníkovádlahajepolstrovanámäkkýmmateriálom,ktorýbránizraneniukožeprinaloženejdlahe.Okrajedlahysúvoľné.Používasanafixáciuzranenýchprstov.
10%
ZĽAVA
od 6
64
Obj. kód
L666004978
L666004980
36
Popis
Objem100ml
Objem240ml
Cena €
7,38
16,53
-10 % €
6,64
14,88
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
943350
943370
943390
Popis
VeľkosťS
Veľkosť S
VeľkosťM
VeľkosťL
Cena €
1,18
1,18
1,18
1
18
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
ZÁCHRANNÁ fÓLIA
• chránipredprechladnutíma hypotermiou
• rozmer160x240cm
SúPRAVA NÁSTROJOV PRE LEKÁRA
Kvalitné nerez nástroje v látkovej taštičke
1
57
Súpravaobsahuje9nástrojov:jehelec,chirurgickénožnicerovné,nožnicenastehy,chirurgickénožnice
zahnuté,pinzetanaúlomky,chirurgickápinzeta,anatomickápinzeta,2držiakyskalpelov.
20%
ZĽAVA
29
02
15%
Obj. kód
901624
Cena €
1,85
ZĽAVA
-15 % €
1,57
Obj. kód
I5006
Cena €
36,28
-20 % €
29,02
NASTAVITEĽNÝ KRčNÝ GOLIER
Krčnýgoliersapoužívana fixáciuchrbticepacientapritransportocha pridoliečovaní.Zabraňujepredozadnejflexiia extenziiporanenejkrčnejchrbtice.
15%
17
30
Obj. kód
N45000
N45000P
Popis
Predospelých
Predeti
ZĽAVA
Cena €
20,35
20,35
-15 % €
17,30
17,30
EMITNÉ MISKY
Plast,dĺžka250mm,sterilizovateľnév autoklávepriteplote130°C.
2
Popis
Farbaružová
Farbamodrá
Farbapetrolejová
Farbatyrkysová
Farbabiela
ZĽAVA
od 33
94
Obj. kód
I821564
I821561
I821562
I821563
I82503
10%
AUTOCLAVE BOX INOX
• kontajnerynanástrojez kvalitnejnehrdzavejúcejocele
• vhodnéajpresterilizáciuv autoklávoch
02
Cena €
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
-20 % €
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
20%
ZĽAVA
Obj. kód
I18084
I20103
I20105
I25105
D25126
I28146
I30126
I35158
I42188
I50201
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Popis
Dĺžka18cmxšírka8cmxvýška4cm
Dĺžka20cmxšírka10cmxvýška3cm
Dĺžka20cmxšírka10cmxvýška5cm
Dĺžka25cmxšírka10cmxvýška5cm
Dĺžka25cmxšírka12cmxvýška6cm
Dĺžka28cmxšírka14cmxvýška6cm
Dĺžka30cmxšírka12cmxvýška6cm
Dĺžka35cmxšírka18cmxvýška8cm
Dĺžka42cmxšírka18cmxvýška9cm
Dĺžka50cmxšírka20cmxvýška12cm
Cena €
36,69
40,40
51,51
55,22
62,63
73,75
84,87
103,40
147,50
158,99
-10 % €
33,02
36,36
46,36
49,70
56,37
66,38
76,38
93,06
132,75
143,09
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
37
MERCURIUS
PRESSURE MAN
Bezortuťový manuálny tlakomer
Bezortuťový manuálny tlakomer
• LCDdisplej
• nastaviteľnýsklondispleja-4polohy
• zobrazenietepovejfrekvencie
• rozsahmerania20-280mmHg
• presnosť±3mmHg
• napájanie2batériamiAA
• rozmery96x322x66mm
• hmotnosť1000g
• manžetapreobvodpaže23-33cm
• zobrazenietepovejfrekvencie
• rozsahmeraniatlaku:0-300mmHg
• presnosť:±3mmHg
• rozsahmeraniatepovejfrekvencie:30-200tepovzaminútu
• napájanie:2batérieAA
• manžetapreobvodpažeod23do33cm
pre
paže
20%
ZĽAVA
5%
ZĽAVA
175
33
Obj. kód
E3370-0-101
Cena €
184,56
Obj. kód
E33070
-5 % €
175,33
Cena €
88,57
-20 % €
70,86
70
86
OMNIPRAX
Ambulantný digitálny tlakomer
• grafickérozlíšenietlakovéhostĺpcaje1mmHg
• presnosť±3mmHg
• 3 režimy merania tlaku (automatický, poloautomatický, manuálny)
• manžetapredospelých,manžetapreobéznych,košíknamanžety,akumulátor,nabíjačka
10%
ZĽAVA
METROLOGICKÉ OVERENIE
PO 2 ROKOCH ZADARMO
299
52
Obj. kód
DM-3000
38
Cena €
332,80
-10 % €
299,52
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
E-MEGA®
EXACTUS
Deformačný tlakomer
• manžetapredospelých
• rýchlenafúknutiemanžety
• precíznyvypúšťacíventil
• displejs priemerom63mm
• presnosťmerania±3mmHg
• vinylovépuzdro
20%
• odolnývnútornýmechanizmus
• ergonomickýdizajn
• vypúšťacietlačidlomožnoovládaťktorýmkoľvekprstom
ľavejalebopravejruky
pravej ruky
• veľký,dobrečitateľnýdisplej(priemer48mm)
čitateľný displej (priemer 48 mm)
• balónikneobsahujelatex,nealergizujeužívateľa
neobsahuje latex, nealergizuje užívateľa
• presnosť±3mmHg
mm Hg
• rozsahmeraniaod0do300mmHg
od 0 do 300 mm Hg
• súčasťoudodávkymanžetapredospelých
dodávky manžeta pre dospelých
od 44
18
ZĽAVA
20%
ZĽAVA
Obj. kód
1370-150
1375-150
1371-151
1376-151
Popis
Jednohadičkovámanžeta,bielafarba
Jednohadičkovámanžeta,čiernafarba
Dvouhadičkovámanžeta,bielafarba
Dvouhadičkovámanžeta,čiernafarba
Cena €
55,22
55,22
58,93
58,93
-20 % €
44,18
44,18
47,14
47,14
33
32
Obj. kód
HT-1500
Cena €
40,40
-20 % €
32,32
DURASHOCK®
• nerozbitnýtlakomer
• neobsahujemechanickédiely
• odolnýnárazoma pádomnazem
• vydržípádz výšky75cmbezpoškodenia
• presnosť±3mmHg
• hmotnosť60g
• elegantnýdizajn
• veľká,dobrečitateľnástupnica
• konektorprerýchluvýmenumanžiet
• odolnýbalónikprerýchlenafukovanie
• manžetapredospelých
• preobvodpažeod29do42cm
• puzdro
Obj. kód
Cena € -10 % €
E3DS5401189CB
73,75
66,38
10%
66
38
PRECISA®
Deformačný tlakomer s dvoma hadičkami
• puzdrotlakomeruz hliníka
• presnosť±3mmHg
• dobrečitateľnástupnicapriemeru53mm
• kovovárýchlospojkamedzimanžetoua tlakomerom
• precíznyvypúšťacíventilprepomalévypúšťaniemanžety
• vrátanemanžetypredospelýcha vinylovétašky
ZĽAVA
RI-CLIP®
Škrtidlo ovládateľné jednou rukou
• rýchlea jednoduchézaškrteniekončatiny
10%
ZĽAVA
15%
56
39
ZĽAVA
10
91
Obj. kód
1362
Cena €
66,34
-15 % €
56,39
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
5000
Cena €
12,12
-10 % €
10,91
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
39
HOSPITAL PLUS
HOSPITAL
Bezpečný ambulantný tlakomer
15%
• odolnéplastovépuzdro
• osvetlenýtlakovýstĺpec
• rozlišovaciaschopnosť1mmHg
• manžetapredospelých
• presnosť±3mmHg
• napájanie2batériamitypuAA
ZĽAVA
Bezortuťový ambulantný tlakomer
• odolnéplastovépuzdro
• rozlišovaciaschopnosť2mmHg
• manžetapremeraniedospelých
• napájanie2batériamitypuAA
presnosť±3mmHg
• presnosť
±3 mm Hg
Dobre čitateľná stupnica
s rozlišovacou schopnosťou
2 mm Hg
Tlačidlo na zaznamenávanie
systolického a diastolického
krvného tlaku
Rozlišovacia schopnosť
tlakového stĺpca 1 mm Hg
Manžeta velcro pre veľké deti
a dospelých, s balónikom
Napájanie 2 batériami typu AA
86
39
97
10%
ZĽAVA
34
Obj. kód
DM-1000
Cena € -15 % €
114,52 97,34
Obj. kód
DM-500
Cena € -10 % €
95,99 86,39
BIG BEN®
Ambulantný tlakomer
• manžetapredospelých
• hadičkanatiahnuteľnádodĺžky3m
• košíknauloženiemanžety
• veľmidobrečitateľnýdisplej
• presnosť±3mmHg
od 99
73
10%
ZĽAVA
Obj. kód
1453
1459
1468
1456
1465
40
Popis
Okrúhly,stolný
Okrúhly,nástenný
Okrúhly,pojazdný
Štvorcový,stolný
Štvorcový,nástenný
Cena €
110,81
110,81
196,05
110,81
110,81
-10 % €
99,73
99,73
176,45
99,73
99,73
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
OMRON M3
OMRON M6
Digitálny tlakomer
Automatický digitálny tlakomer
• dobrečitateľnýdisplej
• presnosť±3mmHg
• napájanie4batériamitypuAA
• možnopripojiťsieťovýadaptér
• manžetapremeraniedospelých
• veľkýdisplej
• indikáciaarytmie
• pamäťna2x100nameranýchhodnôt
• záznamčasua dátumu
• napájanie4batériamiAA
• manžetapredospelýcha obéznych
10%
ZĽAVA
15%
ZĽAVA
49
70
Obj. kód
E3M3
HEM-m10
HEM-mCW
HEM-adM
72
14
Popis
Cena €
OmronM3
55,22
Detskámanžetapreobvodpažeod17do22cm 27,76
Veľkámanžetapreobvodpažeod22do42cm
36,32
Sieťovýadaptér
14,45
-10 % €
49,70
-------------------
Obj. kód Popis
HEM-M6W OmronM6
HEM-adM Sieťovýadaptér
Cena €
84,87
14,45
-15 % €
72,14
------
OMRON HBP-1300
Profesionálny tlakomer pre lekárske ambulancie
• oscilometrickéajauskultačnémeranieTK
• nárazuvzdorný
• pokročiléauskultačnémeranie
• kompaktnýdizajn-tlakomerzaberámálomiestanastole
• jednoduchépoužitie
ZĽAVA
• ľahkosačistí,manžetysúdezinfikovateľné
• rozpoznáa indikujearytmiu
• napájaniez akumulátora
• súčasťdodávky:prístroj,2manžety(preobvodpažeod22-32cma od
32do42cm),akumulátor,sieťovýadaptér
15%
Obj. kód
E3HBP-1300
HEM-GSCUFF-SS
HEM-GSCUFF-S
HEM-GSCUFF-M
HEM-GSCUFF-L
HEM-GSCUFF-XL
Popis
OmronHBP-1300
Manžetapreobvodpaže12-18cm
Manžetapreobvodpaže17-22cm
Manžetapreobvodpaže22-32cm
Manžetapreobvodpaže32-42cm
Manžetapreobvodpaže42-50cm
Cena €
368,75
36,69
36,69
62,63
62,63
73,38
-15 % €
313,44
------------------------------------
313
OMRON HBP-1100
Profesionálny tlakomer pre lekárske ambulancie
• oscilometrickéajauskultačnémeranieTK
• kompaktnýdizajn-tlakomerzaberámálomiestanastole
• jednoduchépoužitie
• k dispozícii5rôznychmanžiet
• ľahkosačistí,manžetysúdezinfikovateľné
• rozpoznáa indikujearytmiu
• napájanie4xbatérieAAalebosieťovýadaptér
• súčasťdodávky:prístroj,manžetapreobvodpažeod22do32cm,sieťovýadaptér
226
44
10%
ZĽAVA
48
Obj. kód
E3HBP-1100
HEM-GSCUFF-SS
HEM-GSCUFF-S
HEM-GSCUFF-M
HEM-GSCUFF-L
HEM-GSCUFF-XL
Popis
OmronHBP-1100
Manžetapreobvodpaže12-18cm
Manžetapreobvodpaže17-22cm
Manžetapreobvodpaže22-32cm
Manžetapreobvodpaže32-42cm
Manžetapreobvodpaže42-50cm
Cena €
251,64
36,69
36,69
62,63
62,63
73,38
-10 % €
226,48
------------------------------------
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
41
TEPLOMER KALIBROVANÝ
CALIBRUS DUO
Duálny, automatický kalibrovaný teplomer
10%
• meriateplotuv chladničkea v príručnejlekárni
• zaznamenávamaximálnua minimálnuteplotu
• displejumiestnenýv príručnejlekárni,čidlov chladničke
ZĽAVA
• rozsahy-10až+50°C,-20až+50°C
• rozmery137x17x83mm
• súčasťoudodávkykalibračnýlist
Prístrojpracujeúplneautomaticky:niejeužpotrebnéstláčaťžiadnetlačidlá,stačíibaodpočítať
MAXa MINteplotupriamoz displeja.Po24hodináchdôjdeautomatickyk vymazaniuhodnôtz pamätea začínanovýcyklusmerania.
Kalibrovanýelektronickýteplomerpremeranieteplotyv príručnejlekárniv ordinácii.Dôležitýpri
skladovaníliekov,ktoréjenutnéskladovaťpriteplotedo25°C.Súčasťoudodávkyjekalibračný
list,ktorýpreukazujepresnosťteplomeru.
15%
ZĽAVA
Obj. kód
VDI-KAL-E
Cena €
25,87
-15 % €
21,99
21
99
TEPLOMER KALIBROVANÝ
Obj. kód
VDI-30-3048
Cena €
73,38
-10 % €
66,04
66
04
OMNITEMP
Elektronickýkalibrovanýteplomerpremeranieteplotyv chladničkev ordináciách,lekárňach,pri
prevozeliekov,priskladovaníliekovu distribútorov,a pod.Dôležitýpriskladovaníliekova očkovacíchlátok,ktoréjenutnéskladovaťzaurčenýchteplotnýchpodmienok.Teplomerzaznamenávaminimálnua maximálnuteplotu.Teplomerjekalibrovanýv rozsahupracovnejteplotypre
skladovanieliekovv chladničkev 3bodoch(2,4a 8°C).Maximálnaodchýlkateplomerav týchto
bodochje0,5°C.Pracovnýrozsahteplomerajeod-50do+70°C.Súčasťoudodávkyjekalibračný
list,ktorýpreukazujepresnosťteplomeru.
Bezkontaktný lekársky teplomer
• meriasazovzdialenosti2-3cm
• vysokárýchlosťmerania,teplotajezmeranáza1-3sekundy
• vysokápresnosťmerania,dielikypo0,1°C,presnosť±0,2°C
• pacientaniejenutnéprimeraníbudiť
• rozsahmeraniaod34,0do42,5°C
• vizuálnya zvukovýalarmprinameranívysokejteploty
• dobrečitateľnýpodsvietenýdisplej
• možnomeraťteplotupredmetov(10,0-80,0°C)
• napájanie2batérieAAA,životnosťbatériíaž5000meraní
• teplomervyrobenýnazákazkuprefirmuHarrmedMedical
20%
38
ZĽAVA
25
15%
2 až 3 cm
ZĽAVA
59
53
Obj. kód
omnitemp
42
Cena €
70,04
-15 % €
59,53
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Obj. kód
Cena €
VDI-TM2100 47,81
-20 % €
38,25
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
LITTMANN® 3100
Profesionálny elektronický fonendoskop
• zosilňujeaž24xajcezodev
• znižujeokolitýšum
• zobrazujesrdcovúfrekvenciu
• výbornečitateľnýpodsvietenýdisplej
• mäkké,tesniaceolivky
• protichladovýkrúžoknamembráne
• elegantnýnadčasovýdizajn
• dĺžkahadičiek69cm
čierna
bordó
tmavomodrá
358
77
5%
ZĽAVA
SUPER CENA
Obj. kód
G53100BK27
G53100BU
G53100NB
Popis
Farbačierna
Farbabordó
Farbatmavomodrá
ŠUM
Cena €
377,65
377,65
377,65
ŠUM
SRDCE
Filtruje šum z okolia
-5 % €
358,77
358,77
358,77
RIRAP®
Univerzálny fonendoskop
od 36
• dvojitáhrudnákoncovka
• výbornáakustika
• membránys priemerom45a 32mm
Obj. kód
4150-04
4150-03
4150-01
4150-02
4150-05
4155-01
4155-02
4155-03
4155-04
4155-05
Popis
Dĺžka40cm,farbažltá
Dĺžka40cm,farbamodrá
Dĺžka40cm,farbačierna
Dĺžka40cm,farbasivá
Dĺžka40cm,farbazelená
Dĺžka80cm,farbačierna
Dĺžka80cm,farbasivá
Dĺžka80cm,farbamodrá
Dĺžka80cm,farbažltá
Dĺžka80cm,farbazelená
54
Cena €
42,99
42,99
42,99
42,99
42,99
62,63
62,63
62,63
62,63
62,63
-15 % €
36,54
36,54
36,54
36,54
36,54
53,24
53,24
53,24
53,24
53,24
15%
ZĽAVA
LITTMANN® MASTER CLASSIC II
fonendoskop s vynikajúcim posluchom
• ergonomickáhrudnákoncovka
• dvojfrekvenčnámembrána
• orientovanálýraa mäkkéolivky
• hmotnosť150g
• dĺžka68cm
• priemermembrány47mm
• párnáhradnýcholiviek
Gold edition
10%
od 119
75
Obj. kód
G52144
G52633
G52630
G52147
G52632
G52634
G52146
G52143
G52141
G52142G
Popis
Farbačierna
Farbasvetlomodrá
Farbakaribskámodrá
Farbatmavomodrá
Farbazelená
Farbaborovicová
Farbabordó
Farbalevanduľová
Blackedition
Goldedition
ZĽAVA
Cena €
133,05
133,05
133,05
133,05
133,05
133,05
133,05
133,05
147,50
329,84
-10 % €
119,75
119,75
119,75
119,75
119,75
119,75
119,75
119,75
132,75
296,86
Black edition
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
čierna
zelená
svetlomodrá
borovicová
karib.modrá
bordó
tmavomodrá
levanduľová
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
43
LITTMANN® CLASSIC II S.E. - PRE DOSPELÝCH
Najznámejší fonendoskop na svete
• krúžokprotichladu
• dvojfrekvenčnámembrána
• dĺžkafonendoskopu71cm
• hmotnosť125g
• priemermembrány47mm
• párnáhradnýcholiviek
šedá
tmavěmodrá
růžová
černá
zelená
bordeaux
světlemodrá
borovicová
levandulová
karib.modrá
oranžová
čokoládová
oc.modrá
broskvová
rubínová
Obj. kód
G52203
G52201
G52813
G52206
G52823
G52819
G52205
G52208
G52818
G52812
G52822
G52817
G52211
G52209
G52820CPR
G52210
G52201BRS
G52218BE
Popis
Farbašedá
Farbačierna
Farbasvetlomodrá
Farbakaribskámodrá
Farbakaribskámodrá/dúhová
Farbaoceánovomodrá
Farbatmavomodrá
Farbazelená
Farbaborovicová
Farbaoranžová
Farbabroskyňová
Farbakorálovoružová
Farbabordó
Farbalevanduľová
Farbačokoládová/medená
Farbarubínová
Farbačierna/mosadzná
Blackedition
Cena €
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
95,99
103,40
95,99
103,40
107,10
-10 % €
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
86,39
93,06
86,39
93,06
96,39
10%
ZĽAVA
od 86
39
CARDIOPHON®
Kardiologický fonendoskop
• dvojitáhrudnákoncovkaz nerezu
• 2membrány(priemer48a 36mm)
• vynikajúcepočúvanie
• frekvenčnýrozsahod20do1500Hz
• anatomickyformovanálýra
• mäkké,vymeniteľnéolivky
• celkovádĺžka72cm
• neobsahujelatex
• vhodnýprealergikov
internistov, pediatrov
• prekardiológov,pneumológov,internistov,pediatrov
• 2párynáhradnýcholiviek
• 2náhradnémembrány
• štítokpremenoužívateľa
121
93
Obj. kód
4240-01
4240-02
4240-03
44
Popis
Farbačierna
Farbabiela
Farbamodrá
Cena €
121,93
121,93
121,93
NOVINKA
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
DUPLEX® DE LUXE
Ľahký univerzálny fonendoskop
• dvojitáhrudnákoncovkaz hliníka
• 2membrány(priemer48a 36mm)
• celkovádĺžka77cm
• 2párynáhradnýcholiviek
• štítokpremenoužívateľa
Black edition
Obj. kód
4200-01
4200-02
4200-03
4200-04
4200-05
4201-01
Popis
Farbačierna
Farbabiela
Farbamodrá
Farbačervená
Farbazelená
Blackedition
Cena €
62,63
62,63
62,63
62,63
62,63
66,34
od 62
63
NOVINKA
DUPLEX® BABY
DUPLEX® NEONATAL
Pediatrický fonendoskop
Novorodenecký fonendoskop
• dĺžka76cm
• priemermembrány36mm
• ľahkáhrudnákoncovka
• prepočúvaniedetí
• dĺžka76cm
• priemermembrány28mm
• ľahkáhrudnákoncovka
• prepočúvanienovorodencov
62
63
62
63
NOVINKA
NOVINKA
Obj. kód
4220-02
4220-04
4220-05
Popis
Farbabiela
Farbačervená
Farbazelená
Cena €
62,63
62,63
62,63
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Obj. kód
4230-02
4230-04
4230-05
Popis
Farbabiela
Farbačervená
Farbazelená
Cena €
62,63
62,63
62,63
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
45
PIERCER = SYSTÉM PRE úSPEŠNú LEKÁRSKU PRAX A SPOKOJNÝCH PACIENTOV
VÝHODY
• veľmihygienickáprocedúra(sterilnénáušnice,prístrojneprichádzado stykus kožou)
• dočasnénáušnicenealergizujú(neobsahujúnikel)
• jednoduchéa veľmirýchlevyhotovenie
• rananehnisá(prepichnutieuchasarobísterilnounáušnicou)
• otvorv uchujedostatočneveľkýpretrvalúnáušnicu(dočasnánáušnicajedostatočnehrubá)
• ranasarýchlohojí(špeciálnydizajnnáušnicezaisťujedostatočnýprívodvzduchuk rane)
• veľkývýberpeknýchnáušníc
• spokojnýpacient
• ekonomickýprínosprelekárskuprax
30%
ZĽAVA
82
75
Súprava obsahuje prístroj Piercer, dezinfekčné vankúšiky, značkovaciu fixku, svorku na vlasy, zrkadielko,
vzorky náušníc a 10 kaziet so sterilnými náušnicami.
Obj. kód
11-101-01
Cena €
118,22
1
2
3
4
5
6
-30 % €
82,75
PLASTOVÉ NÁUŠNICE SEDMOKRÁSKA
12-0114-45
Dúha/Alexandrit
Dĺžkadriekuje6mm,priemerhlavičkyje5mm.
• cena za balenie s 10 ks
AKCIA TRVALÉ NÁUŠNICE
12-0114-81
Ametyst
Za 2 balenia (2x 10 ks) nastrelovacích náušníc
sedmokráska dostanete jeden pár trvalých
náušníc sedmokráska ZADARMO.
Platí len do vyčerpania kontingentu trvalých náušníc, ktoré sme na túto akciu dostali
od výrobcu.
51
82
12-0114-47
Svetlýrúžový
kamienok/Ametyst
12-0114-48
Rubín/Rúžový
kamienok
12-0114-46
Alexandrit/Rúžový
kamienok
12-0114-43
Zafír
46
12-0114-41
Kryštál
12-0114-44
12-0114-42
Olivín
Rúžovýkamienok
12-0114-80
Gagát/Kryštál
telefón: 02/3241 0603 * e-mail: [email protected]
Úplný sortiment nájdete na www.harrmed.eu
NOVINKA - BEZPEčNÉ TRVALÉ NÁUŠNICE PRE VAŠICH KLIENTOV
Používajte šperky vhodné pre kožu!
Rizikovznikualergiejenajväčšiepočasprvéhorokapovykonanípiercingu.Pretojeveľmidôležiténosiťpočastejtodobybezpečnéšperky.Pokonzultáciis kožnýmiodborníkmivyvinulašvédska
firmaBlomdahlšperky,u ktorýchjepreukázané,žesúprekožuneškodnéa súvhodnéprevšetkých,ktoríužpiercingušímajú.Súvhodnédokoncaajpreosobys alergiou.Aksúpripiercingupoužité
nevhodnémateriályakonikel,paládium,kobalt,nekvalitnékovy,aleboajzlato,môžesaalergiarozvinúťkedykoľvekpočasživota.Upozornenie:Náušnicesúhygienickybalenépopárev plastovom
púzdre.Akonáhlerazpuzdrootvoríte,nemožnoz hygienickýchdôvodovnáušnicuvrátiťalebovymeniť!Vrátiťalebovymeniťmožnoibaoriginálneuzavretéa anirazneotvorenépuzdros náušnicami!
TRVALÉ NÁUŠNICE KAMIENOK
• cena za balenie s 1 párom
Akvamarín
4mm
Obj. kód
15-0106-01
15-0109-01
15-0103-01
15-0106-24
15-0109-24
15-0103-03
15-0106-05
15-0109-05
15-0103-05
15-0106-06
15-0109-06
15-0106-16
15-0109-16
15-0103-16
15-0106-09
15-0109-09
15-0103-10
15-0103-13
15-0103-04
15-0103-12
15-0103-02
6mm
Fuchsia
8mm
Popis
Kryštál,priemer8mm
Kryštál,priemer6mm
Kryštál,priemer4mm
Ruže,priemer8mm
Ruže,priemer6mm
Ruže,priemer4mm
Akvamarín,priemer8mm
Akvamarín,priemer6mm
Akvamarín,priemer4mm
Alexandrit,priemer8mm
Alexandrit,priemer6mm
Peridot,priemer8mm
Peridot,priemer6mm
Peridot,priemer4mm
Fuchsia,priemer8mm
Fuchsia,priemer6mm
Rubín,priemer4mm
Ametyst,priemer4mm
Zafír,priemer4mm
Čiernydiamant,priemer4mm
Dúha,priemer4mm
Cena €
18,16
18,16
14,45
18,16
18,16
14,45
18,16
18,16
14,45
18,16
18,16
18,16
18,16
14,45
18,16
18,16
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
od 14
45
Kryštál
NIE SÚ NASTREĽOVACIE!
Ametyst
Alexandrit
Rubín
Ruže
Peridot
Dúha
Zafír
Čiernydiamant
TRVALÉ NÁUŠNICE SEDMOKRÁSKA
ZĽAVA 35% NA TRVALÉ NÁUŠNICE
• cena za balenie s 1 párom
PLATÍ PRE VŠETKÝCH MAJITEĽOV PIERCERU BLOMDAHL.
NIE SÚ NASTREĽOVACIE!
Ružovýkamienok
Peridot
Alexandrit/Ružovýkamienok
Kryštál
Gagát/Kryštál
Zafír
Ametyst
Dúha/Alexandrit
18
16
Obj. kód
15-0114-41
15-0114-42
15-0114-43
15-0114-44
15-0114-45
15-0114-46
15-0114-47
15-0114-48
15-0114-80
15-0114-81
Popis
Kryštál
Ružovýkamienok
Zafír
Peridot
Dúha/Alexandrit
Alexandrit/Ružovýkamienok
Svetlýružovýkamienok/Ametyst
Rubín/Ružovýkamienok
Gagát/Kryštál
Ametyst
Rubín/Ružovýkamienok
Cena €
18,16
18,16
18,16
18,16
18,16
18,16
18,16
18,16
18,16
18,16
Dopravné a balné ZADARMO pri objednávkach nad 99,- €
Svetlýružovýkamienok/Ametyst
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH
47
Za 3 balenia uterákov LEONIDA obdržíte zásobník na uteráky
BELTEX za 0,10 € a 1 pár topánok ABEBA® za 0,10 €.
AKCIA ZÁSOBNÍK A TOPÁNKY ZADARMO
LEONIDA
BELTEX
Kvalitné značkové skladané uteráky
• dvevrstvysnehovobielejbuničiny
• dobresavý,netrhavýmateriál
• kvalitnéosušenie,nízkaspotreba
• bezcudzorodýchprímesí,sklenýchvlákien,apod.
• 15balíčkovpo210kusoch,celkom3150ks
• rozmery22x22cm
• vhodnéajdokuchyne
Pri objednaní tejto akcie
v internetovom obchode
v "Poznámke pre nás"
uveďte AKCIA TOPÁNKY.
3x
=
15 balíčkov
(3150 ks)
+
28
Popis
Beltexzásobník
TopánkyAbebapodľavýberu
Skladanéuteráky,biele,15x210ks
Pohodlné pracovné topánky
• elegantný,uzamykateľný
• nerozbitný,dobreumývateľný
• vrátanemontážnehomateriálu
• talianskakvalita
3x 33
Obj. kód
92120
Abeba
72121
ABEBA
Zásobník na skladané uteráky
0
10
0
10
Cena € Cena €*
21,88 0,10
37,06 0,10
33,28 ------
• antistatické
• komfortnýanatomickýtvar
• z hovädzejkožeopatrenéantibakteriálnouvrstvou
• zosilnenápätováčasť
• nekĺzavápodrážkaz PVC
• podrážkaodolnáoderu,ohybu,olejoma tukom
• podpätok2,5cm
• vyhovujúeurópskejnormeEN347
• nemeckýdodávateľ
* Znížená cena zásobníka a topánok platí len pri odbere 3 balení uterákov.
MODEL - 7021
veľkosti 36 - 47
MODEL - 5081
veľkosti 36 - 43
MODEL - 7030
veľkosti 36 - 47
MODEL - 7090
veľkosti 36 - 43
Objednávajte:
 02/3241 0603
 email: [email protected]
Harrmed Medical, Šulekova 2, 811 06 Bratislava
(tu sa neprijímajú doporučené zásielky a balíky)
Ceny, zľavy a darček platia od 3.6. do 27.6.2014. Zmeny vyhradené.
0
MODEL - 7080
10
veľkosti 36 - 43
MODEL - 7020
37
06
veľkosti 36 - 47
MODEL - 5080
veľkosti 36 - 43
Pri objednávaní, prosíme, uveďte
model a veľkosť topánok!
WWW.HARRMED.EU
Váš priateľský internetový obchod
Download

JÚNOVÉ ZĽAVY A AKCIE