Voda, ktorú bežne používame obsahuje mnoho prímesí. Civilizácia nás čím
alej, tým viac ,,obdarúva” nepreberným
množstvom priemyselných a ponohospodárskych odpadov, ktoré v podobe
organických látok, herbicídov a pesticídov, ažkých kovov, dusičnanov at.
prenikajú do zdrojov pitnej vody. Voda
zo studní môže navyše obsahova
neprípustné množstvá nebezpečných
baktérií, či rozpusteného železa alebo
mangánu. Bolo by mylné sa domnieva,
že voda z centrálnych rozvodov označovaná ako pitná je celkom neškodná.
Nevyhnutné chlórovanie vody zapríčiňuje vznik karcinogénnych trihalometánov (THM), pričom samotný chlór je
poda najnovších výskumov významným faktorom vzniku aterosklerózy.
FILTRAČNÉ VLOŽKY
Často propagované minerálne vody s vysokým množstvom anorganického vápnika, horčíka a sodíka nie sú ničím iným,
ako zdrojom usadenín v udskom organizme a jednou z vážnych príčin kardiovaskulárnych onemocnení.
A čo dokáže tvrdá voda v práčke, bojleri či kotle na ohrev vody hádam ani netreba pripomína.
Naozaj čistú vodu si môžeme kupova balenú vo fašiach alebo jednoducho
vyrobi lacno priamo doma. NESTOJÍ TO ZA ZAMYSLENIE?
CT
FSUV3
PULTOVÝ
FILTER
FS2
FILTRAČNÉ SYSTÉMY POWEL so samostatnou batériou.
Filtrácia + UV dezinfekcia pitnej vody v mieste odberu.
Filtre STAGON
- pre filtračné vložky o vekostiach
5”, 7”, 93/4”, 20”.
Pripojenie 1/2 až 13/4”.
POTRUBNÉ FILTRE
Vekokapacitné filtre Big Blue
- pre filtračné vložky o vekostiach
93/4”, 20” a hrúbke 41/2”.
Pripojenie 1”, 11/2”.
ST 5”
ST 7”
BB 10”
BB 20”
ST 93/4”
ST 20”
FILTRAČNÉ VLOŽKY
Zákal, sfarbenie
|
|
|
|
|
|
|
|
Chlór, org. látky
|
|
EN
|
|
Dusičnany
Baktérie, riasy, cysty
|
|
|
Tvrdá voda
Kapacita l
Poznámky
FILTRE PRE HORÚCU VODU
|
Ťažké kovy
Max. prietok l/hod.
POLYFOSFÁTY (EP) - kryštály fosforečnanov s pomalým rozpúšaním,
ktoré viažu vo vode vápnik. Efektívna a ekonomická ochrana
pred tvorbou vodného kameňa v zariadeniach na ohrev vody (kotle,
bojlery, práčky ...).
PUROLITE C100E (ER) - katexová živica zmäkčujúca vodu pre napúšanie vykurovacích systémov na princípe výmeny iónov vápnika
za ióny sodíka, čím ich chráni pred tvorbou vodného kameňa.
FILTRE S POLYFOSFÁTMI
|
Železo, mangán
Ochrana pred vodným kameňom
EP
|
|
ER
|
|
EF
|
|
SPA
|
CB
|
|
EA
|
|
EAK
CESCI
|
CEE
|
MP
Piesok, hrdza
WRC
Riešenie
Problém
MPH
NEREZOVÁ SIEŤKA (SS) - premývatená - filtrácia 80 µm. Zachytáva
piesok, hrdzu - ochrana čerpadiel, pákových batérií a ventilov.
Aj pre horúcu vodu.
NYLONOVÁ SIEŤKA (WR) - premývatená - filtrácia 60 µm. Zachytáva
piesok, hrdzu - ochrana čerpadiel, pákových batérií a ventilov.
SKLADANÝ POLYPROPYLÉN (WRC) - premývatená - filtrácia 1, 5, 20,
30, 50 µm. Zachytáva piesok, hrdzu, odstraňuje zákal a sfarbenie.
POLYPROPYLÉN (MPH) - pevný propylén s filtráciou 5, 20 µm pre horúcu vodu. Zachytáva piesok, hrdzu, odstraňuje zákal a sfarbenie.
SP
POLYPROPYLÉN (SP, MP) - vinutý alebo pevný s filtráciou 1, 5, 10, 20
µ m. Odstraňuje z vody piesok, vodný sliz, bahno, hrdzu, zákal,
sfarbenie. Používa sa hlavne v kombinácii s aktívnym uhlím.
MIKROFILTRÁCIA (CEE, CESCI) - porézny keramický materiál s ultra
jemnou filtráciou 0,3 µm, mechanicky filtruje z vody mikroorganizmy baktérie, riasy a cysty.
AKTÍVNE UHLIE (EA, EAK, CB, SPA, CESCI) - vysoko porézny granulát
vyrábaný zo škrupín kokosových orechov, schopný adsorbova množstvo znečisujúcich látok. Odstraňuje z vody chlór, THM, organické
látky, herbicídy a pesticídy, nepríjemný zápach a výrazne zlepšuje chu
vody.
KDF55 (EAK) - filtračné médium využívajúce oxidačno-redukčné reakcie na zachytávanie ažkých kovov z vody, premenu voného chlóru
na neškodný chlorid. Elektrické potenciály vznikajúce prechodom vody
cez médium ničia nebezpečné baktérie. Používa sa v kombinácii
s aktívnym uhlím.
PUROLITE A520E (EN) - anexová živica v guličkovej gelovej forme
pre odstránenie dusičnanov.
PUROLITE MZ10 (EF) - mangánový zeolit (greensand) - efektívne odstraňuje z vody železo, mangán a sírovodík.
UV DEZINFEKCIA (filtračné systémy FSUV) - spoahlivá likvidácia mikroorganizmov ultrafialovým žiarením.
WR
Mechanická filtrácia - na vstupe do systému
SS
Doúprava pitnej vody - v mieste odberu
1800
1800
1200
1200
neobm. neobm. 12000 12000
| - áno
| - čiastočne
www.powel.sk
600
600
180
180
360
360
360
360
12000
12000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
360
600*
360
|
|
360
1800
1800** 200*** 150000
PRÁČKOVÝ
*- pri obsahu NO3 60 mg/l **- pri obsahu Fe 0,5 mg/l ***- pri tvrdosti vody 13 N. Platí pre vekos vložiek 9 3/4”.
0
MINIFILTER
ST 5”
+ EP 5”
HH 5”
HH 93/4”
SCHVÁLENÉ HLAVNÝM HYGIENIKOM
MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR.
Download

filtračné vložky