Katalog hemofiltračních a
hemodialyzačních produktů firmy
Baxter
PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha 10
Tel.: 261 198 910, fax: 261 198 919, mobil: 724 539 954
e-mail: [email protected]
www.puro-klima.cz
Kompletní systém pro provádění kontinuálních
vysokoprůtokových eliminačních metod
Číslo výkonu VZP:
Akutní selhání ledvin/Akutní hemodialýza 18521/26028
pro interní obory
Kontinuální veno-venózní hemofiltrace 78813
pro intenzivní medicínu
Hemofiltrační a dialyzační přístroj
Prováděné metody:
- SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF
- Hemoperfuze, separace plasmy
Katetry
Filtry
Roztoky
Aquarius
Vyvinut s ohledem
na prospěch pacienta
Vysoce sofistikovaný
přístroj pro kontinuální
eliminační metodiky
nejnovější generace
Inovátorský
• Způsobilost k vysokoobjemové hemofiltraci
- krevní průtok až 450 ml/min
- výměna roztoků až 10 l/h
- možnost prediluce a/nebo postdiluce
- snadno dostupné, integrované
vyhřívání roztoků
- umístění až 20 l roztoků na váhy
• Heparinová a perspektivně citrátová pumpa
integrované v přístroji
Flexibilní
• široký rozsah použitelných filtrů s ohledem
na potřeby pacienta
• univerzální hadicový set pro všechny terapie:
• SCUF
• CVVH (HVH)
• CVVHD
• CVVHDF
• TPE
• hemoperfuse
• jednoduchý přechod mezi terapiemi bez
výměny hadicového setu a přerušení léčby
Jednoduchá obsluha
• 10,4“ TFT barevný monitor, zobrazující
instrukce krok za krokem
• jednoduché osazení hadicového setu
• automatizované promývání
Průtok pump
Přesnost pump
krevní
prediluce
postdiluce
filtrace
stažení roztoků
± 5%
10 ml/min – 450 ml/min
0 nebo 100 – 9.000 ml/h
0 nebo 100 – 9.000 ml/h
0 nebo 100 – 10.000 ml/h
0 – 3.000 ml/h
Přesnost vah
substituční váha
filtrační váha
20 g
0 – 30 kg
0 – 30 kg
nastavení
35 °C - 39 °C nebo 0
Přesnost
nastavení
± 0.2ml/h
0.5 – 15 ml/h
velikost
bolusová funkce
30 nebo 50 ml
1 ml bolus
Váhy
Zahřívání roztoků
Antikoagulační pumpa
Stříkačka
Monitorování tlaku
Přesnost měření
vstup
výstup
prefiltr
filtrát
uzavření návratu do linky
Hmotnost, rozměry, napájení
HxWxD
hmotnost
Parametry monitoru a detektrorů
vzduchový detektor
detektor prosaku krve
zobrazovací monitor
procesory
± 5 mmHg
-300 až +200 mmHg
-50 až +350 mmHg
-150 až +500 mmHg
-500 až +500 mmHg
1200 mmHg
170 cm x 50 cm x 60 cm
cca. 75 kg
ultrazvukové měření
2 nebo 4 ml krve / 1 l filtrátu
10,4“ TFT barevný
2 – CPU 80, 1 - Intel
Kvalitní přístup,
základní podmínka
úspěšné léčby
Katetry
Baxter nabízí výběr
z různých typů katetrů, materiálů
a velikostí
FlexiFlexi-Smooth Polyuretan
Polyuretan dává tělu katetru
dostatečnou tuhost pro snadné zavádění
a vysokou termosenzitivitu
DuoDuo-Flow™ 400XL katetr je dvoulumenný
vysokoprůtokový katetr s kuželovitým
zakončením. Jeho konstrukce umožňuje
průtok až 400 ml/min.
Mimořádně měkký silikonový katetr,
katetr, netvoří
smyčky Nižší riziko cévní stenózy při
zavedení do vena subclavia.
subclavia. K dispozici též
vysokoprůtokový 13,5F silikonový katetr
s koaxiálními lumeny pro průtoky
až 400 ml/min.
Třetí lumen umožňuje větší flexibilitu
flexibilitu pro
aplikaci roztoků,
roztoků, vasoak
vasoaktivní
tivní lékovou
terapii
terapii,, aplikaci výživy a odběr vzorků krve.
krve.
Materiál TECOTHANE dodává
polyuretanovému katetru měkkost silikonu,
a tím výrazně snižuje možnost zalomení
katetru při femorálním zavedení a omezuje
vznik stenózy a formování trombů při
subklaviálním zavedení.
Hemo-Cath
DL
Tri-Flow
DFXL400
Katetr
1
1
1
1
Zaváděcí jehla
1
1
1
1
Dilatátor
2
1
2
2
Zaváděcí drát
1
1
1
1
Injekční zátky
2
2
3
2
Miniskalpel
1
1
1
1
Sterilní krytí
Rauelsonova
stříkačka
-
-
-
1
-
-
-
1
Set obsahuje
Katetry
Vnější průměr
French
Délka
mm
cm
Proplachovací objem
(cm3)
art
ven
Průtok 200 ml/min
(mm/Hg)
art
ven
Průtok 300 ml/min
(mm/Hg)
art
ven
Průtok 390 ml/min
(mm/Hg)
art
ven
Dvoulumenný katetr
Hemo-Cath silicone
SLD812
8
2.92
12
0.6
0.6
-65
+122
-148
+197
SLD1115
11.5
3.94
15
1.1
1.3
-30
+53
-82
+83
SLD1120
11.5
3.94
20
1.1
1.4
-35
+55
-95
+82
SLD1124
11.5
3.94
24
1.4
1.7
-65
+60
-150
+90
ECS1315
13.5
15
ECS1320
13.5
20
ECS1324
13.5
24
DL polyuretan
DL56
5
1.68
6
0.22
0.24
proximal 28.8 ml/min
distal 25 ml/min
DL710
7
2.64
10
0.8
0.8
proximal 32 ml/min
distal 31.7 ml/min
DL915
9
3.18
15
1.0
1.1
-53
+115
-128
+187
DL1115
11
3.88
15
1.2
1.1
-25
+70
-30
+110
DL1120
11
3.88
20
1.5
1.2
-25
+70
-63
+130
DL1124
11
3.88
24
1.5
1.2
-25
+70
-63
+130
XTP3116MTB
11.5
4,14
15
1.2
1.1
-37
+40
-70
+70
XTP3118MTB
11.5
4,14
20
1.4
1.3
-37
+40
-70
+70
10
3.4
11
DFXL146 MTB
14
4.7
15
1.6
1.7
-110
+80
-100
+100
-215.6
+164.4
DFXL148 MTB
14
4.7
20
1.9
1.7
-80
+80
-120
+100
-240
+175.4
DFXL149 MTB
14
4.7
24
1.6
1.6
Třílumenný katetr
Tri-flow PU
Jednolumenný katetr
CAVH 10/11
DFXL 400
Aquamax polyethersulfonové hemofiltry
Polyethersulfonová
membrána – významný nárůst biokompatibility
Optimální difuze i konvekce skrze
30 mikronovou membránu
* Průměrná velikost pórů v každé vrstvě
Síla stěny membrány
Vynikající clearence středně a vysokomolekulárních
látek
Vysoce efektivní pro všechny typy terapií
Mimořádná biokompatibilita
–
–
Nízká aktivace komplementu
Nízká trombogenita
Praktická obsluha
• Snadný proplach
Zdokonalený design
Bez glycerinu
• Luer lock konektory
Aquamax polyethersulfonové hemofiltry
Specifikace účinku
Kód
Popis
Materiál
membrány
Balení
ks
Plocha
HF03
Hemofiltr Aquamax
Polyethersulfon
20
0.3 m2
HF07+
Hemofiltr Aquamax
Polyethersulfon
20
0.7 m2
HF12
Hemofiltr Aquamax
Polyethersulfon
20
1.2 m2
HF19
Hemofiltr Aquamax
Polyethersulfon
20
1.9 m2
Specifikace
Cena
HF03
HF07+
HF12
HF19
Délka filtru (cm)
145
145
305
305
Délka vlákna (cm)
100
100
241
241
Plocha membrány (m2)
0.30
0.70
1.2
1.9
Vnitřní průměr vlákna (um)
200
200
200
200
Tlakový spád (mmHg)
<40
<20
<50
<25
Transmembránový tlak (mmHg)
600
600
600
600
Plnicí objem (ml)
32
54
73
109
Konektory krevních linek
ISO
ISO
ISO
ISO
Ultrafiltrační konektory
Luer
Luer
Luer
Luer
Aquaset
Aquamax + Aqualine
Plnicí objem (ml)
Kód
Dětský
Dospělý
Aqualine
Aquamax
Aquaset
Aquaset03
■
■
64
32
96
Aquaset07+
■
■
64/105
54
118/159
Aquaset12
■
105
73
178
Aquaset19
■
105
109
214
1
Integrovaný
ohřívač
2
ADU automatické
odvzdušnění
3
Barevné označení
hadic
Polysulfonové filtry Renaflo
Po pis
MINIFILTER
dé lka
15 cm
průměr
2,5 cm
dé lka vláke n
9,52 cm
vnitřní průměr vlákna
600 mikronů
vnějš í průmě r vlá kna
800 mikronů
s íla s těny vlákna
100 mikronů
plocha filtru
700 cm2
objem
14 ml
ma x TMP
500 mmHg
pokles tlaku
19 mmHg
ryc hlos t ultrafiltra ce 0,4-4,2 ml/min při Qb 20100 ml/min a TMP 25100 ml/min
doporuče ný průtok
dialyzá tu
typicky pře deps aný 1520 ml/min
ma teriál me mbrány
polys ulfon bez glycerinu
cena v Kč bez DPH
Plazmafiltr Microplas MPS
Polyethersulfonová
membrána – významný nárůst biokompatibility
Vynikající clearence středně a vysokomolekulárních
látek
Vysoce efektivní pro všechny typy indikací
–
–
–
–
–
–
–
Neurologie
Hematologie
Endokrinologie
Onkologie
Léčba otrav
Hepatologie
Nefrologie
Mimořádná biokompatibilita
–
–
Nízká aktivace komplementu
Nízká trombogenita
Praktická obsluha
• Snadny proplach
Zdokonalený design
Bez glycerinu
• Luer lock konektory
Plazmafiltr Microplas MPS
Specifikace
MPS03
MPS05
MPS07
Polyethersulfon
Polyethersulfon
Polyethersulfon
Maximální velikost pórů (um)
0,5
0,5
0,5
Síla stěny (um)
100
100
100
Délka filtru (mm)
305
305
305
Délka vlákna (mm)
284
284
284
Efektivní plocha membrány (m2)
0.23
0.45
0.68
Vnitřní průměr vlákna (um)
300
300
300
Tlakový spád (mmHg)
<50
<50
<50
max 600
max 600
max 600
Plnicí objem krve (ml)
30
50
70
Plnicí objem plazmy (ml)
125
125
190
Konektory krevních linek
ISO
ISO
ISO
Ultrafiltrační konektory
Luer
Luer
Luer
1
1
1
Materiál membrány
Transmembránový tlak (mmHg)
Balící faktor
Download

Katalog hemofiltračních a hemodialyzačních - Puro