2/2011
ROČNÍK 9
www.viadrus.cz
Hercules U26
Woodpell
liatinový kotol na pevné palivá
automatický liatinový kotol
Palivo:
Palivo:
koks, čierne uhlie, drevo
drevné pelety
12-72 kW
4,6-25,9 kW
Výkon:
Výkon:
Bohemia
Styl
dizajnový liatinový
dizajnový liatinový
radiátor
radiátor
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
Recenzovaný vedecko-odborný časopis v oblasti plynárenstva, vykurovania, vodoinštalácií a klimatizačných zariadení pre odborníkov, projektantov, realizačné firmy, živnostníkov, remeselníkov aj súkromné osoby, ktoré sa zaoberajú profesiami plynárstva, vodárstva, kúrenárstva, klimatizácie a vzduchotechniky v Čechách aj na Slovensku. Nájdete v ňom novinky, testy a technické popisy
najnovších výrobkov, materiálov a ponúkaných služieb.
OBSAH 2/2011
6
8
12
14
18
20
22
23
25
26
28
30
32
34
35
36
37
39
40
44
46
50
54
56
58
60
62
63
64
67
68
70
72
4
SOLIDSTAV OBCHODNÁ: EURÓPSKA JEDNOTKA V PREDAJI AJ NA SLOVENSKU
VYUŽÍVANIE SPLYŇOVANEJ BIOMASY PRE VÝROBU KONEČNÝCH ENERGIÍ
VIEGA: BEZPEČNEJŠIE A EKONOMICKEJŠIE PRI LISOVANÍ SPOJOV: LISOVANIE JE BEZPEČNEJŠIE
NEŽ SPÁJKOVANIE!
AQUA-THERM NITRA 2011 – NAJVÄČŠIA ODBORNÁ VÝSTAVA V OBLASTI TZB
VÁPENNÉ HOSPODÁRSTVO V PREVÁDZKACH ÚPRAVNÍ VÔD
NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA BIOPLYNU, JEHO ZUŠĽACHTENIE
REMS VYLOSOVAL VÝHERCU BICYKLA Z VÝSTAVY AQUA THERM NITRA 2011
PROTHERM PONÚKA RIEŠENIA PRE DNEŠOK I ZAJTRAJŠOK
STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY MEIBES PRE VEĽKÉ KOTOLNE DO 2300 kW
PROCOM: SOLÁRNE VÁKUOVÉ TRUBICOVÉ SYSTÉMY THERMOMAX
VÝPOČET SLNEČNEJ ENERGIE DOPADAJÚCEJ NA ZEMSKÝ POVRCH
ČASŤ 2. – SLNEČNÉ ŽIARENIE
INOVÁCIA VÝROBNÉHO SORTIMENTU RADIÁTOROV KORAD Z U. S. STEEL KOŠICE
RADIÁTORY URČENÉ PRE REKONŠTRUKCIE – KORAD H 550
REHAU: KOMPLETNÝ SYSTÉM REHAU PRE VYKUROVANIE A CHLADENIE V PRAXI – PRÍKLAD REALIZÁCIE
RODINNÉHO DOMU
VAILLANT PONÚKA KOMPAKTNÉ RIEŠENIA
ZEN-ZELENÁ ENERGIA, S.R.O. PREDSTAVILA NA ŠKOLENÍ SVOJU NOVINKU – ZOSTAVU ZEN ECOTHERM
IMMERPAN OCEĽOVÉ PLOCHÉ RADIÁTORY OD SPOLOČNOSTI IMMERGAS
VYUŽITIE SOLÁRNEJ TECHNIKY PRI VETRANÍ BUDOV
SOŠ UL. SLOVENSKÝCH PARTIZÁNOV POVAŽSKÁ BYSTRICA VÁS POZÝVA NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ
V ODBORE INŠTALATÉR
ANALÝZA FAKTOROV OKOLIA OVPLYVŇUJÚCICH NÁVRH EFEKTÍVNEHO A KVALITNÉHO SYSTÉMU
PRE ZACHYTÁVANIE ZRÁŽKOVEJ VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
EURÓPSKY ŠTÍTOK KVALITY EHPA QUALITY LABEL SI PREVZALA NA KONFERENCII VYKUROVANIE
SPOLOČNOSŤ TATRAMAT OHRIEVAČE VODY, S.R.O. – ČLEN SKUPINY STIEBEL ELTRON
NA ISH 2011 – NAJVÄČŠOM VEĽTRHU NA SVETE, DOMINOVALA MEDZI VÝROBCAMI KOTLOV
SPOLOČNOSŤ VIESSMANN
STIEBEL ELTRON: TEPELNÉ ČERPADLO, V KTOROM JE VŠETKO
SIEMENS: PRIESTOROVÉ TERMOSTATY ŠETRIACE ENERGIU SO ZDOKONALENÝM UŽÍVATEĽSKÝM
KOMFORTOM
PROCOM S.R.O. PREVZALA NA VÝSTAVE AQUA-THERM V NITRE PRESTÍŽNE OCENENIE: „FIRMA ROKA 2010“
ŠTUDIJNÝ ODBOR: TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV V TRNAVE
ZEN-ZELENÁ ENERGIA: VÁŠ ZÁKAZNÍK CHCE KONDENZAČNÝ KOTOL SO SOLÁRNYM SYSTÉMOM
NA PODPORU VYKUROVANIA? NAJLEPŠIE RIEŠENIE JE ZEN ECOTHERM
VYKUROVANIE 2011
ODBORNÝ SEMINÁR – VYKUROVANIE A VETRANIE DOMOV
KOMPLETNE, ÚČINNE A TRVALO UDRŽATEĽNE
NOVINKY OD FIRMY VIESSMANN PRE VEĽTRH ISH ENERGY 2011
A – SICE UZAVRELA JARNÉ PREZENTAČNÉ DNI TEMATICKÉHO CELKU: VYKUROVANIE, KLIMATIZÁCIA,
VZDUCHOTECHNIKA
ZÁVERY A ODPORÚČANIA Z KONFERENCIE MODERNIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA ÚPRAVNÍ VÔD –
2. ROČNÍK
UŽ 11. KRÁT ZA SEBOU: VIESSMANN JE „TRHOVÝ PARTNER Č. 1“
KOMPAKTNÉ BYTOVÉ STANICE OD SPOLOČNOSTI IVAR CS
Periodicita:
Dvojmesačník
Ročník:
Deviaty
Vydáva:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Vydavateľstvo odborných časopisov
Školská 23
040 11 Košice
Šéfredaktor:
Ing. František Vranay, PhD.
E-mail: [email protected]
Redakčná rada:
Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
Ing. Peter Lukáč, PhD.
Ing. Peter Kapalo, PhD.
Ing. Marcel Behún
Ing. Michal Piterka
Grafická úprava:
Alena Ondrušová
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Mobil: +421 - 905 590 826
E-mail: grafi[email protected]
Adresa redakcie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.,
Školská 23
040 11 Košice
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
Fax:
+421 - 55 - 729 64 64
Mobil: +421 - 905 541 119
+421 - 905 590 594
E-mail: [email protected]
www.voc.sk
www.plynar-vodar-kurenar.eu
Príjem inzercie:
V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.
Školská 23
040 11 Košice
Mobil: +421 - 905 541 119
Tel.:
+421 - 55 - 678 28 08
a redakcia časopisu
Registrácia časopisu povolená
MK SR EV 3280/09
ISSN 1335-9614
Nepredajné!
Rozširovanie výhradne
formou predplatného!
Za vecné a gramatické nepresnosti
redakcia časopisu neručí!
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Lisovacie systémy Viega:
Pre všetky inštalácie
jedna spojovacia technika.
Pre bezpečné a čisté
plynové inštalácie:
Viega Profipress G
Ušľachtilá oceľ pre maximálnu
hygienu v inštaláciách pitnej vody:
Viega Sanpress Inox
Použitie v špeciálnych
zariadeniach s požiadavkou
na vyššiu teplotnú záťaž:
Viega Profipress S
Hospodárna: Pozinkovaná
oceľ pre inštalácie vykurovania:
Viega Prestabo
Dokonalá pre rozvody pitnej
vody a inštalácie vykurovania:
Viega Profipress
Spoľahlivá: Využitie červeného
bronzu v technike budov
a v priemysle: Viega Sanpress
Viega. Vždy o krok napred! Na zhotovenie rýchlych a čistých spojov v dimenziách od DN 10 do DN 100 stačí jediný lisovací nástroj.
SC-Contur zaručuje spoľahlivú montáž a rozsiahla ponuka produktových riešení je nastavená pre každý prípad použitia v praxi.
Viac informácií: Viega s.r.o. · telefón: + 421 903 280 888 · fax: + 421 2 436 36852 · e-mail: [email protected] · www.viega.cz
Pressgun Picco
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
EURÓPSKA JEDNOTKA V PREDAJI AJ NA SLOVENSKU
Skupina ISG (Ideal Stelrad Group) s centrálou vo Veľkej Británii je jedným z najväčších evropských výrobcov
tepelnej techniky. Vykurovacie telesá STELRAD sú najpredávanejšou značkou v Európe.
Najnovšie metódy výroby radiátorov Stelrad s dôslednou kontrolou akosti podľa najnáročných noriem ISO 9001 zaručujú
dosiahnutie ich maximálnej funkčnosti a životnosti na najvyššej
možnej úrovni. Radiátory spĺňajú všetky požiadavky noriem
EN 422, zodpovedajú požiadavkám nového typu technickej
harmonizácie Európskej únie (majú CE) a ich vyhotovenie zodpovedá aj bezpečnostným smerniciam BAGUV.
Radiátory STELRAD majú najvyšší možný tepelný výkon až
1 732 W (rozmer 22/600/1000 mm). Výhodná cena za každý Watt tepelného výkonu radiátora Stelrad znižuje investičné
náklady.
Optimálny pomer sálavého a konvekčného tepla radiátora umocňuje tepelnú pohodu v miestnostiach. Vyhotovenia VK sú vybavené 8 stupňovým regulačným ventilom HEIMEIER. Pri vyhotoveniach VK je navyše možnosť pripojenia radiátora zprava alebo
zľava. Radiátory sú vhodné aj pre nízkoteplotné systémy.
Elegantné a robustné prvky Stelradu v klasickej i nadčasovej línii
sa dokonale včleňujú do každého interiéru. Konštrukcia radiátorov zaručuje, že po inštalácii sa ani v priebehu času neuvoľňuje
spojenie jemne zaoblenej elegantnej krytovacej mriežky a bočných panelov.
Radiátory Stelrad ponúkajú širokú škálu rozmerov (výšok, hĺbok
a dĺžok).
Pre požadovaný tepelný výkon v miestnosti si môžete vybrať
radiátory nízke alebo vysoké, úzke alebo široké. Zákazníkov
so špeciálnymi požiadavkami uspokoja výnimočné rady Planar
a Vertex. Radiátor sa tak stává moderným prvkom novodobého
interiéru.
Elegantná jemne zaoblená vrchná mriežka je pevne spojená s bočnými
panelmi. Postupom času sa neuvoľňuje.
problémovú starostlivosť o čistotu radiátorov bez obmedzenia
trvanlivosti. Okrem štandardnej farebnosti (RAL 9016 – žiarivo
biela) je možné na základe požiadavky zákazníka dodať radiátory Stelrad aj v inom farebnom vyhotovení (podľa vzorkovníka
RAL).
Na dodávané radiátory platí 10 ročná záruka.
Všetky informácie o týchto výnimočných a cenovo zaujímavých
radiátoroch nájdete aj na www.stelrad.sk.
Vonkajšia povrchová úprava radiátora spočívá v odmastení,
fosfátovaní, pasívovaní, umytí a ďalej nanesení základního laku
použitím najmodernejšej technológie. Vrchná ochranná vrstva
vysoko kvalitného laku v odtieni RAL 9016 (žiarivo biela) je
vypálená. Tento postup zabezpečuje dokonalý vzhľad radiátorov Stelrad po mnoho rokov dlhého užívania a umožňuje bez-
STELRAD SOFTLINE COMPACT
6
STELRAD SOFTLINE VENTIL COMPACT
STELRAD SOFTLINE PLANAR
VENTIL COMPACT
STELRAD SOFTLINE STYLE VENTIL
COMPACT
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
VERTEX STYLE – dizajnový radiátor
VERTEX PLAN – dizajnový radiátor
Radiátory STELRAD nájdete na Slovensku u týchto predajcov:
KOŠICKÝ KRAJ
SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.
Holubyho 12
040 01 Košice
tel.: + 421 55 - 68 17 700
fax: + 421 55 - 72 99 662
e-mail: [email protected]
PREŠOVSKÝ KRAJ
MIRAD, s.r.o.
Bardejovská 23
080 06 Prešov
tel.: 051 - 77 64 720
fax: 051 - 74 97 842
e-mail: [email protected]
ŽILINSKÝ KRAJ
SOLIDO s. r. o.
Ul. 1. Mája 32
031 01 Liptovský Mikuláš
tel./fax: 044 – 55 21 759
mobil: 0903 201 415
e-mail: [email protected]
INGEMA, s.r.o.
Močarianska 1
071 01 Michalovce
tel.: 056 – 64 03 606
fax: 056 – 28 12 004
e-mail: [email protected]
Marián Grivna - INŠTALATHERM
Duklianska 34, 085 01 Bardejov
tel.: 0907 864 359, 0911 864 359
Zdenko Holák – SLUŽBYT
Kalinov 298
023 02 Krásno nad Kysucou
tel.: 041 - 43 85 716
e-mail: [email protected]
VMAT Rožňava s.r.o.
Šafárikova 112
048 01 Rožňava
tel./fax: 058 - 73 31 378
e-mail: [email protected]
Ján Moňak KOVOMIX
M. R. Štefánika 75
075 01 Trebišov
tel.: 056 - 67 26 195
e-mail: [email protected]
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Ing. Jaroslav Kravec - PLYNDOM
Hollého 12, 083 01 Sabinov
tel./fax: 051 – 45 21 596
e-mail: [email protected]
SAMAKO PLUS, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 1110
093 01 Vranov n. Topľou
tel.: 057 - 48 81 641, 4881642
e-mail: [email protected]
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
KOVOMAT – Katarína Duszová
Šafárikova 7
982 01 Tornaľa
tel./fax: 047 – 55 22 325
e-mail: [email protected]
TRNAVSKÝ KRAJ
Pavol Horňák – GAMAPLYN
Železničná 570/8
922 02 Krakovany
tel.: 033 - 77 92 322, 77 92 326
fax: 033 - 77 92 325
e-mail: [email protected]
NITRIANSKY KRAJ
Peter Kóňa KP-MONT
Cabajská 10
949 01 Nitra
tel.: 037 - 65 82 030, 65 82 029
fax: 037 - 65 82 028
e-mail: [email protected]
7
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
VYUŽÍVANIE SPLYŇOVANEJ BIOMASY
PRE VÝROBU KONEČNÝCH ENERGIÍ
doc. Ing. Ladislav Böszörményi, PhD., Ing. Ladislav Böszörményi, Ing. Martin Gavlik
Stavebná fakulta TU v Košiciach, Ústav budov a prostredia, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
tel.: 055-6024284, e-mail: [email protected]
Pod pojmom biomasa rozumieme materiál rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktorý je vhodný na priemyselné
a energetické využitie. Prvotnou biomasou je tuhý hmotný produkt procesu fotosyntézy, ktorý na seba viaže
oxid uhličitý z atmosféry a energiu slnečného žiarenia. Fotosyntézou teda príroda vlastne vyriešila problém
dlhodobej akumulácie solárnej energie pri súčasnom obohacovaní atmosféry o kyslík. Potenciál prvotnej
biomasy tvoria hlavné a vedľajšie produkty lesohospodárskej a poľnohospodárskej výroby a účelovo
pestované energetické plodiny.
1. Úvod
2. Využívanie splyňovanej biomasy
Biomasa je jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. V tejto súvislosti je nutné poznamenať,
že často používané označenie „netradičný zdroj energie“ je
nesprávne. Ľudia tisíce rokov poznali a využívali len rôzne formy
slnečnej energie, hlavne biomasu. Za „netradičné“ by sme mali
považovať fosílne palivá. Éra ich intenzívneho využívania bude
v histórii Zeme veľmi krátka a v súčasnosti od jej konca nie sme
ďaleko. Preto zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje je zákonitý.
Veľa druhov biomasy sa nedá energeticky využiť spaľovaním
v takej forme, v akej sú k dispozícii (napr. biomasa v kvapalnom
skupenstve) alebo nie je účelné ich upravovať na takú formu
(fytomasa s vysokým obsahom vody ako napr. čerstvo pokosená
tráva z trávnikov). Tieto biomasy je účelné splyňovať. To však
neznamená, že možnosti výroby bioplynu sú tak vyčerpané.
Poznámka:
Názov „obnoviteľné zdroje energie“ tiež nie je úplne v poriadku, lebo v ňom je zakódovaný rozpor s I. vetou termodynamiky.
Napriek tomu je všeobecne akceptovaný rovnako ako evidentne
nezmyselné výrazy ako napr. „výroba tepla a/alebo elektriny“,
„strata tepla“ a podobne. Pokusy niektorých autorov o zavedenie správnejšieho pomenovania „priame prírodné energie“ je
pravdepodobne odsúdená na neúspech.
V zámeroch Slovenskej energetickej politiky splniť záväzok
zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020 na
14 % využívanie biomasy bude mať rozhodujúci význam. Takáto
orientácia je správna aj bez povinnosti podieľať sa na spoločných cieľoch EÚ, lebo Slovensko je mimoriadne chudobné na
fosílne zdroje energie.
Možnosti využívania splyňovanej biomasy sú podobné ako v prípade pevných biopalív (viď obr. 1).
V jednotlivých prípadoch plyn možno využiť v mieste výroby
na zásobovanie teplom (Q) po spaľovaní v kotle, ale efektívnejšie je využitie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (E+Q).
Technológie KVET sú však investične oveľa náročnejšie, preto
podmienkou ich ekonomickej efektívnosti je vysoké ročné využitie, napríklad na výrobu tepla pre prípravu teplej vody. Využitie
na oddelenú výrobu elektriny (E) je skôr teoretická možnosť
než reálna alternatíva napriek tomu, že pritom ide o celoročné
využívanie. V takých prípadoch by prišli do úvahy zrejme väčšie výkony a klasický anorganický Rankinov cyklus alebo skôr
paroplynový cyklus. Na obr. 4 sú uvedené technológie vhodné
hlavne pre KVET pri menších výkonoch.
3. Výroba bioplynu
Bioplyn sa vyrába z biologicky rozložiteľných častí jednotlivých
druhov biomasy. Kým u niektorých druhov je to jediná možnosť
využívania na energetické účely, u iných predstavuje alternatívne riešenie. Rozhodovanie medzi spaľovaním a splyňovaním
biomasy ovplyvňuje veľa faktorov. V súčasnosti prevláda názor,
že na splyňovanie je účelné využiť takú biomasu, spaľovanie ktorej neprípustne zaťažuje spaľovacie zariadenie a/alebo životné
prostredie.
Obr. 1 Možnosti využívania splyňovanej biomasy
8
Biologické rozloženie, resp. výroba bioplynu môže sa uskutočniť rôznymi technológiami. Najrozšírenejšia technológia výroby
bioplynu je založená na anaeróbnej fermentácii, pri ktorej proces rozkladania sa uskutočňuje bez prítomnosti kyslíka. Biomasy
rastlinného alebo živočíšneho pôvodu obsahujú v rôznych
množstvách uhľohydráty, tuky a bielkoviny. Ich mokré rozkladanie prebieha v prostredí s nedostatkom kyslíka v dvoch stupňoch. V prvom stupni sa tieto zložky rozložia na jednoduchšie
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
látky (plyny, alkoholy, kyseliny, atď.). V druhom stupni tieto látky
vplyvom pôsobenia iných baktérií sa ďalej rozkladajú na metán,
oxid uhličitý a iné plyny. Proces rozkladania sa začína pri teplote
30–40 °C a môže sa zvýšiť na 50–60 °C.
Zjednodušená schéma jednej alternatívy technológií výroby
bioplynu anaeróbnou fermentáciou je znázornená na obr. 2.
Kvapalné a pevné biomasy sa privádzajú do bioplynovej stanice
a skladujú oddelene. Odtiaľ sú dopravované do homogenizačnej
nádrže tak, že pevné substráty sa rozdrobia. Homogenizovaná
zmes sa dopravuje do trubkového fermentora, v ktorom prebieha vyhnievanie a výroba metánu. Čiastočne vyfermentovaný
substrát sa prečerpá do sekundárneho fermentora, v ktorom sa
dokončí fermentácia a homogenizácia. Vyfermentovaný substrát sa nakoniec dopravuje do konečnej skladovacej nádrže.
Proces výroby bioplynu má tri užitočné produkty:
• Hlavným produktom je pochopiteľne bioplyn, ktorý vzniká
v primárnom a sekundárnom fermentore a je skladovaný v plynojeme 7. Odtiaľ sa dopravuje do čistiaceho zariadenia 8 a vyčistený bioplyn sa dodáva na energetické využitie (GBPN).
• Okrem chemicky viazanej energie v bioplyne vedľajším užitočným energetickým produktom je teplo Q získané chladením
primárneho a sekundárneho fermentora. Toto teplo doplňuje
teplo vyrábané z bioplynu v kogeneračnej jednotke.
• Užitočným hmotným produktom výroby bioplynu je vyfermentovaný substrát, ktorý sa dá využiť priamo na hnojenie. V prípade veľkého množstva je účelné ho podrobiť aeróbnej fermentácii kompostovaním. Tým sa dá získať kvalitný kompost.
Podľa týchto produktov pri výrobe bioplynu energetické a environmentálne hľadiská sa navzájom dokonale doplňujú.
efekt, likvidácia látok (najčastejšie odpadových), ktoré zaťažujú
životné prostredie. Navyše pri anaeróbnej fermentácii sa znižuje počet škodlivých mikrób, zmierni sa nepríjemný pach, rozložené organické látky sú stabilnejšie. Tieto vedľajšie produkty
výroby bioplynu sú tiež veľmi cenné, lebo možno ich využiť
ako hnojivo.
Podľa veľkosti disponibilného potenciálu na účely výroby bioplynu sú najvhodnejšie exkrementy hospodárskych zvierat, lebo:
• produkujú sa vo veľkých množstvách na farmách špecializovaných na ich veľkochov,
• je to jediná možnosť na ich energetické využívanie,
• vyrieši sa nemalý problém likvidácie nepríjemného vedľajšieho
produktu chovu hospodárskych zvierat bez obmedzenia možností využiť ich na hnojenie.
Veľkochov hospodárskych zvierat produkuje veľmi významné
množstvo biomasy vhodnej na výrobu bioplynu. Napr. z hnoja
vyprodukovaného jednou kravou za jeden deň je možné získať
priemerne také množstvo bioplynu, z ktorého sa dá vyrobiť 1625 MJ tepla a z hnoja jednej ošípanej približne 7 MJ. Orientačné
hodnoty mernej produkcie hnoja niektorými druhmi hospodárskych zvierat sú uvedené v tab. 1.
Tab. 1 Orientačné hodnoty mernej produkcie hnoja niektorými druhmi
hospodárskych zvierat
HOVÄDZÍ
DOBYTOK
(625 kg)
BRAVČOVÝ
DOBYTOK
(6 jatočných ošípaných)
HYDINA
(100
nosníc)
PRODUKCIA
HNOJA
m3/rok (t/rok)
22,5
15
6,3 (t)
OBSAH
SUŠINY
%
9
7–8
22–23
MNOŽSTVO
SUŠINY
kg/rok
1 760
840
1 070
Podľa údajov Ministerstva pôdohospodárstva na celkovom
potenciáli poľnohospodárskej biomasy na energetické využitie
na Slovensku exkrementy hospodárskych zvierat sa podieľajú
až neuveriteľným množstvom 13 700 tis. t/rok, čo predstavuje
energiu okolo 9,3 PJ.
Obr. 2 Zjednodušená technologická schéma výroby bioplynu anaeróbnou fermentáciou
1 – nádrž kvapalnej vstupnej suroviny, 2 – sklad pevnej vstupnej suroviny, 3 – homogenizačná nádrž, 4 – primárny (trubkový) fermentor,
5 – sekundárny fermentor, 6 – nádrž na vyfermentovaný substrát,
7 – plynojem, 8 – nádrž na čistenie
Ďalšou možnosťou pre výrobu bioplynu sú polosuché technológie, pri ktorej procesy aeróbneho a anaeróbneho rozkladania
sa navzájom vhodne doplňujú.
Na výrobu bioplynu teoreticky možno využiť každú organickú látku, ale takto využívať je účelné predovšetkým látky, ktoré znečisťujú životné prostredie. V takých prípadoch prínos
výroby energie z obnoviteľného zdroja zvyšuje ďalší užitočný
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Cestovinový, pekárenský odpad
Starý olej, tuky
Repkový koláč s 15 % tukov
Starý chlieb
Melasa
Rastlinné tuky
Kurací trus
Kuchynské odpady
Voskové odpady
Trávnatá siláž
Kukuričná siláž
Zelená kukurica rezaná
Pivný silážovaný odpad
Lúčna tráva
Repa rezaná kŕmna
Cukrová repa plátková silážovaná
Repa celá
Zemiakový odpad pri šúpaní
Odpad z mliekarní umývací
Prasačia močovina
Vytlačený odpad zo škrobární
Kravský hnoj
Obr. 3 Výnosnosť bioplynu z jednej tony niektorých druhov substrátov
v m3
9
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
Existuje veľa substrátov ktoré podľa výnosnosti sú oveľa vhodnejšie na výrobu bioplynu, než exkrementy hospodárskych zvierat (viď obr. 3), ale ich využiteľný potenciál je menej významný
často aj preto, lebo je značne rozptýlený.
Veľký význam majú aj odpadové vody, z ktorých v čistiarňach
odpadových vôd možno vyrábať špeciálny druh bioplynu tzv.
kalový plyn ako aj biologický komunálny odpad, z ktorého sa
získava na skládkach komunálneho odpadu tzv. skládkový plyn.
Hlavné zložky bioplynu, ktorý vzniká v anaeróbnych biochemických procesoch sú metán, oxid uhličitý, kyslík a vodík. Hlavné
vlastnosti týchto plynov a zemného plynu sú porovnané v tab. 2.
Tab. 2 Porovnanie zloženia a výhrevnosti bioplynu, skládkového plynu
a zemného plynu
BIOPLYN
SKLÁDKOVÝ
PLYN
ZEMNÝ
PLYN
METÁN %
50–70
45–55
94–98
OXID UHLIČITÝ %
17–42
30–35
0–3
DUSÍK %
0–1
15–25
0,3–4
HUSTOTA kg/m3
1,1–1,15
1,15–1,20
0,8–0,9
VÝHREVNOSŤ MJ/m3
18–25
15–17
32–40
BPN =
4. Hodnotenie výroby bioplynu
Vzhľadom na podobnosť fyzikálnych a chemických vlastností
zemný plyn je vhodné využiť pri hodnotení výroby bioplynu ako
etalón. Zjednodušený predpoklad, že účinnosti ich konverzie
na konečné energie sú rovnaké neznamená, že sú energeticky
rovnocenné, lebo v dôsledku rozdielneho zloženia majú rôzne
výhrevnosti. Ukazovateľom porovnateľnosti môže byť, že množstvo vyrobeného bioplynu mBPN akým množstvom mZPN zemného plynu je rovnocenný. Z rovnice
(2)
Rovnocenný výnos zemného plynu:
ZPN =
mZPN
= BPN . eZPN
mbio
(3)
Rovnako sa dá vyjadriť aj energetický ekvivalent výnosnosti
výroby bioplynu:
qBPN =
GBPN
mBPN . Hu,BPN
= BPN . Hu,BPN = ZPN . Hu,ZPN
=
mbio
mbio
(4)
Parametre výroby bioplynu vyjadrené predchádzajúcimi vzťahmi však nezohľadňujú teplo Q odvedené z prvotného a druhotného fermentora. Preto je účelné zaviesť na hodnotenie merný
výnos energie, ktorý možno definovať vzťahom:
qG+Q =
GBPN + Q
mBPN . Hu,BPN + Q
=
mbio
mbio
(5)
Podobne možno zohľadniť výrobu tepla aj v definícii účinnosti
G+Q =
Z dendromasy (hlavne odpadové drevo) je možné vyrábať
drevný plyn. Na to sú k dispozícii vyskúšané technológie, napríklad pyrolýza. Drevo však patrí medzi biomasy, ktoré sa dajú
energeticky efektívne využiť priamym spaľovaním. Preto jeho
splyňovanie môže byť opodstatnené len vo výnimočných prípadoch, a to tým viac, že výhrevnosť drevného plynu je dosť nízka,
10–12 MJ/m3, v dôsledku pomerne vysokého obsahu dusíka
a oxidu uhličitého.
mBPN
mbio
GBPN + Q
mBPN . Hu,BPN + Q
=
Gbio
mbio . Hu,bio
(6)
ktorou sa dá energetická efektívnosť výroby bioplynu rovnocenne hodnotiť.
5. Technológie kombinovanej výroby elektriny
a tepla na báze bioplynu
V súčasnosti viac či menej sa aplikujú tri základné koncepcie pri
energetickom využívaní bioplynu:
• kombinovaná výroba elektriny a tepla, prípadne len monovýroba tepla priamo v bioplynovej stanici, zásobovanie teplom
spotrebičov v blízkom okolí a dodávka elektriny do verejnej
siete,
• výroba biometánu znížením koncentrácie oxidu uhličitého
v bioplyne absorpciou a jeho dodávka do plynovodnej siete,
v ktorej môže plnohodnotne nahradiť zemný plyn.
• výroba biometánu, jeho skvapalnenie a využívanie na pohon
dopravných prostriedkov.
(1)
Vzhľadom na pomerne náročnú logistiku energetického využívania bioplyn rovnako ako aj pevné biopalivá najefektívnejšie
sa dajú využiť v regionálnych energetických koncepciách. Ak
nie je možné využiť v plnej miere teplo vyrobené z bioplynu je
účelné z neho vyrábať biometán, ktorý sa efektívnejšie využíva
ako pohonná látka v doprave. Pri dodávke do plynovodnej siete
môže byť rovnako neefektívne využívaný výhradne alebo prevážne na monovýrobu tepla ako v súčasnosti zemný plyn.
Proces výroby bioplynu je účelné hodnotiť výnosnosťou výroby,
ktorú možno definovať ako pomer množstva vyrobeného bioplynu mBPN a množstva spotrebovanej biomasy mbio:
Z týchto príčin aj preto, lebo biopalivá sa najefektívnejšie využívajú pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, ak vyrobeným
teplom nahradíme monovýrobu tepla na báze zemného plynu, technológiam KVET je nutné venovať zvýšenú pozornosť.
Vzhľadom na reálne výkonové možnosti bioplynových staníc
do úvahy prichádzajú hlavne plynové motory, plynové turbíny
a palivové články.
mBPN . Hu,BPN = mZPN . Hu,ZPN
(23)
vyplýva
mZPN Hu,BPN
eZPN = m =
Hu,ZPN
BPN
kde
10
Hu,BPN – výhrevnosť bioplynu,
Hu,ZPN – výhrevnosť zemného plynu.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
a) Technológie KVET s plynovými motormi
Pri decentralizovanom využívaní bioplynov v súčasnosti sú
najviac rozšírené plynové motory. Významnejší výrobcovia pri
motoroch na pohon so zemným plynom a dieslových motoroch
majú vo výrobnom programe aj motory, na pohon ktorých možno využiť aj mennej kvalitné plyny ako sú rôzne druhy bioplynu.
Od takých motorov je už len krôčik ku kombinovanej výrobe
elektriny a tepla.
Plynové motory umožňujú realizovať kombinovanú výrobu elektriny a tepla z bioplynu v širokom intervale výkonov, od niekoľko
kW až do niekoľko MW podľa principiálnej schémy na obr. 4.
b) Technológie KVET s plynovou turbínou
Uprednostnenie plynových turbín pred motormi môže byť z niekoľkých hľadísk opodstatnené. Ich používanie je jednoznačne
výhodnejšie v prípadoch, ak tepelný výkon je nutné generovať
parou napr. pre zabezpečenie technologických procesov hlavne v chemickom a potravinárskom priemysle. Vo všeobecnosti
sa uprednostňujú v oblasti najväčších výkonov, keď výraznejšie
sa prejavuje výhoda menších rozmerov a hlavne v prípadoch,
keď – nezávisle na veľkosti výkonu – kvalita bioplynu je taká
nízka, že jeho spaľovanie v piestovom motore by bolo problematické.
V oblasti najmenších výkonov možno očakávať zvýšenie záujmu o mikroturbíny, u ktorých nižšia účinnosť je vyvážená vyššou spoľahlivosťou a životnosťou a nižšími nárokmi na kvalitu
bioplynu.
Principiálna schéma využívania bioplynu kogeneračnou jednotkou s plynovou turbínou je znázornená na obr. 5 s parametrami energetickej bilancie Hodnotenie energetickej efektívnosti
kombinovanej výroby elektriny a tepla je rovnaké ako v prípade
plynového motora, teda na základe vzťahov (7) až (11).
Obr. 4 Principiálna schéma kombinovanej výroby elektriny a tepla z bioplynu pomocou kogeneračnej jednotky s plynovým motorom
Ukazovatele energetickej efektívnosti kombinovanej výroby
elektriny a tepla z bioplynu závisia od vymedzenia hranice prívodu energie. Celková účinnosť vzťahovaná na množstvo využitého bioplynu sa dá vyjadriť vzťahom:
G,bio =
PGM + QGM + Q
PGM + QGM + Q
=
Gbio
mbio . Hu,bio
(7)
Obr. 5 Principiálna schéma kombinovanej výroby elektriny a tepla z bioplynu pomocou kogeneračnej jednotky s plynovou turbínou
Ak vzťahujeme na spotrebované množstvo bioplynu:
G,BPN =
PGM + QGM + Q
PGM + QGM + Q
=
> G,bio (8)
GBPN
mBPN . Hu,BPN
Pre modul teplárenskej výroby elektriny dostaneme:
GM =
PGM
(9)
QGM + Q
c) Technológie KVET s palivovým článkom
Pre pomerne vysoký obsah metánu (bežne 60–65 %) bioplyny
sú vhodné pre využitie v palivových článkoch aj bez úpravy na
biometán. Princíp kombinovanej výroby elektriny a tepla z bioplynu v kogeneračnej jednotke s palivovým článkom je zrejmý
zo zjednodušenej schémy na obr. 6.
Ak uvažujeme len kogeneračnú jednotku napr. preto, lebo nie
je súčasťou bioplynovej stanice a teplo Q sa využíva nezávisle na nej, celková účinnosť bude daná rovnakým vzťahom ako
v prípade prevádzkovania so zemným plynom:
GM,BPN =
PGM + QGM
GBPN
=
PGM + QGM
m .H
BPN
(10)
u,BPN
Pre modul teplárenskej výroby elektriny pritom bude platiť:
GM =
PGM
QGM
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
(11)
Obr. 6 Principiálna schéma kombinovanej výroby elektriny a tepla z bioplynu pomocou kogeneračnej jednotky s plynovou turbínou
11
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
Bioplyn (G) sa dopravuje do reformera, v ktorom jeho obsah
metánu reaguje s prehriatou vodnou parou – za prítomnosti
katalyzátora z niklu – a pri teplote 900 °C sa premení na vodík
a oxid uhoľnatý. Následne v konvertere sa premení obsah oxidu
uhoľnatého – za prítomnosti katalyzátora z medi – pri teplote 300 °C na vodík a oxid uhličitý. K anóde palivového článku
sa tak dostane plyn bohatý na vodík. Chemická energia vodíka
v palivovom článku sa v elektrochemickom procese pri vysokej
teplote premení na elektrickú energiu (E). V procese premeny
energie vzniká teplo, z ktorého pochádza druhý užitočný produkt KVET, teplo (Q).
úplným využitím tohto potenciálu by bolo možné nahradiť len
pomerne malú časť spotreby zemného plynu. Avšak aj čiastočné využitie môže byť veľkým prínosom k zvyšovaniu miery energetickej sebestačnosti, k tvorbe nových pracovných príležitostí
a znižovaniu zaťaženia životného prostredia hlavne vo vidieckych regiónoch. Jednou z podmienok je veľmi seriózna príprava
procesov výroby a využívania bioplynu komplexne v každom
konkrétnom prípade, aby celkový prínos bol čo najväčší pri prijateľných nákladoch.
Článok súvisí s riešením projektov VEGA 1/0976/11, VUKONZE
– OP Výskum a vývoj a KNOWBRIDGE – 7. RP č.229747
6. Záver
Vzhľadom na takmer 100 %-nú závislosť na dovoze zemného
plynu pri jeho dominantnom podiele na zásobovaní teplom
nevyspytateľnosť politického a hospodárskeho vývoja štátov
vyvážajúcich plyn znamená značné riziko pre naše národné
hospodárstvo. Aj keby sa to podarilo zmierniť napr. postavením
plynovodu NABUCCO, treba počítať s nepríjemným faktom, že
zásoby zemného plynu sa rýchlo míňajú a v nie veľmi vzdialenej
budúcnosti aj bez politických príčin sa môže obmedziť, alebo
aj celkom zastaviť zásobovanie jednoducho kvôli nedostatku
plynu.
Podľa údajov ministerstva hospodárstva a výstavby potenciál
biomasy na Slovensku predstavuje 6 900 TJ. Je zrejmé, že aj
Literatúra
[1] Büki, G.: Kapcsolt energiatermelés. Műegyetemi Kiadó,
Budapest, 2007.
[2] Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, www.economy.sk
[3] Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie
v SR. Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR www.economy.sk.
[4] Oznámenie komisie. Akčný plán o biomase SFK(2005) 1573,
www.economy.sk
[5] Akčný plán využívania biomasy. Ministerstvo hospodárstva
a výstavby, www.economy.sk
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
Bezpečnejšie a ekonomickejšie pri lisovaní spojov:
LISOVANIE JE BEZPEČNEJŠIE NEŽ SPÁJKOVANIE!
Lisovacia technika je perfektnou alternatívou k spojovaniu rúr spájkovaním, na celom svete sa už používa
úplne štandardne. Lisovacia technika sa pritom nepoužíva len u sanitárneho zariadenia a vykurovania alebo
pri plynových inštaláciách, ale aj v priemyslových zariadeniach, napríklad pre stlačený vzduch, chladiacu
vodu alebo procesné médiá. Dôvody nepotrebujú dlhé vysvetľovanie: bezpečnosť a ekonomickosť. Preto
spoločnosť Viega ako popredný aktér na svetovom trhu s lisovacou technikou predstavuje najrôznejšie
systémy lisovania spojov.
Pred viac ako 20 rokmi začala sériová výroba lisovacej techniky
systémom medených rúr Profipress. Od tej doby sa nespočetne krát osvedčila na celom svete v súkromných aj komerčných
alebo priemyslovo využívaných zariadeniach. Rozhodujúce
pre tento fakt sú predovšetkým dva aspekty: po prvé to znamená rýchlejšiu inštaláciu, pretože v porovnaní so spájkovaním
sa ušetrí podľa priemeru rúry 30 až 50 % montážnej doby; po
druhé sa významne zvýši bezpečnosť pri spracovaní, pretože
sa už nepracuje s otvoreným plameňom. Navyše, u lisovacích
tvaroviek Viega existuje tzv. SC-Contur, ktorá integruje bezpečnosť a spoľahlivosť a na nezlisované spoje upozorní už pri plnení zariadenia. Pri „suchej“ skúške tesnosti, napríklad pomocou
stlačeného vzduchu, odhalí vďaka výraznému poklesu tlaku
v skúšanej oblasti v rozmedzí 110 milibarov až 3 barov prípadné
nezlisované spoje skoro okamžite.
12
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
Riadne si to spočítajte
Vďaka týmto výhodám pri spracovaní a vyššej ekonomickosti sa lisovacia technika používa dávno aj za hranicami Európy.
Špecializovaní remeselníci už pracujú s lisovacou technikou
v USA, Južnej Afrike alebo v Austrálii rovnako ako aj v Rusku
alebo Japonsku. „Aj napriek tomu si stále ešte mnoho remeselníkov nechá ujsť príležitosť, ktorú mu na trhu poskytujú potrubné
systémy s lisovacou technikou. Snažíme sa preto priblížiť hlavný
prínos lisovacej techniky v praxi,“ hovorí Stanislav Šeliga zo spoločnosti Viega s.r.o.
Podrobné skúmanie techniky lisovania a spájkovania ukazuje,
že porovnanie cien spojok alebo náradia pre zhodnotenie ekonomickosti obidvoch metód nestačí. Zohľadňovať sa musí ďalej
minimálne doba lisovania, príp. spájkovania, čas na prípravu rúr,
doprava plynových fliaš a časová náročnosť vlastného procesu
spojovania.
Zlisovanie sa u všetkých potrubných systémov Viega realizuje
stále rovnakým lisovacím náradím. Len lisovacie kliešte musia
odpovedať danému systému. Pre každodennú prácu sa tak dá
využiť ako lisovacie náradie, ktoré vyžaduje napájanie zo siete,
tak mimoriadne kompaktné prevedenie s akumulátorom, napríklad Pressgun Picco.
Veľmi ťažko prístupné lisovacie spoje sa vytvárajú kliešťami
s kĺbovou ťažnou čeľusťou, ktorú je možné otáčať o 180°. Toto
umožňuje použitie v skoro každom uhle.
V záujme dôsledného využitia týchto spracovateľských výhod
vyvinula spoločnosť Viega ku každému potrubnému systému
tiež rozsiahly program systémových komponentov. K nim patria napríklad stenové úchyty alebo redukcie k napojeniu na iné
potrubné systémy, ďalej prírubové redukcie, prípojky na telesá
vykurovania alebo kompenzátory. Je možné dodať tiež aj so
zakončením: systémové ukončovacie ventily a ventily so šikmým
vretenom, gumové a čerpadlové kohúty alebo podomietkové
ukončovacie armatúry.
Ďalšie informácie k lisovacej technike Viega a širokej palete
možností nájdete na www.viega.cz.
Extra trieda: Lisovacia technika Viega
Viega ponúka potrubné systémy s lisovacou technikou pre inštalácie kúrenia a sanitárnej techniky, aj pre priemyslové aplikácie.
Zvláštnosťou je pritom konštrukcia lisovacích spojok. Nezávisle
na príslušnom materiáli a systéme majú viditeľnú bezpečnostnú kontúru, SC-Contur. V nezlisovanom stave viditeľne uniká
na tomto mieste už pri plnení voda; pri „suchej“ skúške tesnosti
(oblasť skúšania v rozmedzí: 110 milibarov až 3 barov) dochádza k výraznému poklesu tlaku.
Ďalšou unikátnou vlastnosťou týchto lisovacích spojok je cylindrické vedenie rúr s dvojitým núteným zlisovaním pred a za
tesniacim krúžkom. To tiež zabraňuje poškodeniu tesniaceho
prvku pri zavádzaní rúry.
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
V inštalačnej technike sa „technický štandard“ úplne jasne posúva od spájkovania k lisovaniu: lisovacia technika je v mnohých
ohľadoch bezpečnejšia a naviac ešte výrazne ekonomickejšia.
(Fotografie: Viega)
O firme:
Firma Viega GmbH & Co. KG, Attendorn, Vestfálsko (SRN) sa
od svojho založenia v roku 1899 vyvinula do globálne pôsobiaceho podniku. Dnes je Viega s okolo 3000 spolupracovníkmi po
celom svete jedným z vedúcich svetových výrobcov inštalačnej
techniky. Sortiment zahrňuje viac ako 16 000 výrobkov, ktoré sa
vyrábajú v továrňach Attendorn-Ennest/Vestfálsko, LennestadtElspe/Vestfálsko, Groß-heringen/Durínsko, McPherson/Kansas
(USA). Okrem potrubných systémov Viega vyrába predstenové a odtokové systémy. Tieto výrobky sa používajú v technike
budov, rovnako ako v priemyslových podnikoch a pri stavbe
lodí.
13
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
AQUA-THERM NITRA 2011
NAJVÄČŠIA ODBORNÁ VÝSTAVA V OBLASTI TZB
Aqua-therm Nitra je najväčším slovenským veľtrhom v oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie, sanity,
meracej a regulačnej techniky i alternatívnych zdrojov energie. Okrem odborníkov z odboru technického
zabezpečenia budov je atraktívny aj pre laických návštevníkov, ktorí tu hľadajú recept ako znížiť svoje
výdaje za energie. Aqua-therm Nitra v tomto roku ešte viac posilnil svoje postavenie najväčšej akcie
v obore technického zariadenia budov na Slovensku, pretože sa na výstavisku predstavilo o takmer 10 %
viac vystavovateľov ako v minulom roku. Samozrejme kvalitná nomenklatúra, účasť veľkých značiek, široký
záber prezentovaných exponátov a celkovo pohostinná atmosféra nitrianskeho výstaviska prilákala aj veľa
návštevníkov. Redakcia nášho časopisu sa tiež tohto významného podujatia zúčastnila a prináša vám krátku
reportáž o prezentovaných novinkách a výrobkoch niektorých oslovených spoločností.
Spoločnosť ATTACK, s.r.o. prezentovala
na výstave AQUATHERM NITRA 2011
svoje výrobky v zaujímavej expozícii, kde
predstavila nové série výrobkov v novom
dizajne, ktoré sú vzhľadom na súčasnú
energetickú situáciu s prihliadnutím na
životné prostredie každým rokom technicky vyspelejšie. Ako jednou z noviniek
bol predstavený sofistikovaný produkt
vysokej kvality splyňovací kotol „ATTACK
DPX LAMBDA“. Nový rad kotlov
ATTACK DPX v novom dizajne je vybavený účinnejším rúrovým výmenníkom
spaliny – voda. Z technického hľadiska
ide o kotol s vysokou účinnosťou, nízkou
teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť
kotla ATTACK DPX je 90 %. Inštaláciou
účinnejšieho kotla radu ATTACK DPX
dôjde k značnému zníženiu prevádzkových nákladov, premietnutých v úspore
paliva oproti kotlom s nižšou účinnosťou
spaľujúcich rovnaké palivo. Podľa platnej
európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti
a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol
ATTACK DPX (verzia LAMBDA) dosahuje v najlepšej triede podľa tejto normy
viac ako 25 násobne nižšiu koncentráciu
škodlivých emisií CO spalinách ako je jej
povolený limit!
Na výstave Aqua-therm sa vždy spoločnosť
BAXI snaží prezentovať produkty, ktoré
sú používané vo väčšine domácnosti a s
14
plus GB 172, ktorý je v predaji od februára 2011 a nahrádza typový rad Logamax
plus GB 152. Kotol Logamax plus GB 172
je dodávaný na trh vo výkonoch 14 kW,
20 kW, 24 kW s možnosťou pre pripoje-
tým aj niečo nové. Asi najzaujímavejším
a najžiadanejším produktom, ktorý príde
na trh koncom roka bol ECOGEN. Baxi
ECOGEN je duálny energetický systém,
takže súčasne poskytuje efektívne vykurovanie a ohrev teplej vody, ako každý iný
kotol, ale tiež generuje až na 1 kWh elektriny. Na výstave Aqua-therm firma Baxi
ďalej prezentovala nový rad plynových
kondenzačných kotlov v dvoch modeloch Platinum a Duo-Tec. Oba modely
boli navrhnuté tak, aby skĺbením overených technológii a nových systémov
tvorili komplexnejší a energeticky účinnejší kondenzačný kotol najvyššej kvality. Výsledkom vývoja Baxi je kompletná
ponuka kondenzačných kotlov v rôznych
výkonových radoch, ktoré zabezpečujú
maximálny tepelný komfort vo všetkých
druhoch stavieb. Elektronika poslednej
generácie, vysoká účinnosť, modulácia
výkonu až 1:10, samo nastaviteľná plynová armatúra a v neposlednom rade
aj nový odnímateľný panel so širokým
a podsvieteným displejom, ktorý vyniká
jednoduchým ovládaním.
Spoločnosť Buderus Vykurovacia technika, spol. s r.o. sa ako tradičný vystavovateľ, prezentovala predovšetkým širokým
sortimentom vykurovacej, ale najmä kondenzačnej techniky, v ktorej predstavuje
jednotku na slovenskom trhu. Na výstave
Aquatherm Nitra sme uviedli na trh novinku – závesný kondenzačný kotol Logamax
nie externého zásobníka, ďalej ponúkame
verziu GB172K s prietokovým ohrevom
a verziu GB 172T 50 so zabudovaným 48
litrovým zásobníkom. Kotol sa vyznačuje
robustným výmenníkom tepla zo zliatiny
kremíka a hliníka, vďaka ktorému dosahuje normovaný stupeň účinnosti až 109 %
a veľkú prevádzkovú spoľahlivosť. Všetky
typy majú integrované vykurovacie čerpadlo triedy energetickej účinnosti A a inovatívny základný regulátor BC 25.
Spoločnosť ECO-PROM sa prezentovala
novými designovými typmi lavíc a farebnými riešeniami. Ako už predchádzajúci
rok najväčší záujem zo strany návštevníkov bol o jedinečné pod lahové konvektory s inteligentným riadením a najtichšími ventiláromi na trhu (vhodnými aj do
nočných miestností). Od marca 2011
bude najtichší ventilátor montovaný aj do
novej lavice radu OLOC.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
SOL novinku. Je to dizajnové vykurovacie teleso určené do kúpeľní, ktoré slúži
nielen ako zdroj tepla, ale aj ako sušiak
Spoločnosť Eurotherm CS, s.r.o. prezentovala najnovšie výsledky výskumu
vo forme novej rúrky určenej pre rozvody podlahových vykurovacích systémov
s názvom MidiX. Nová rúrka je vyrobená
z kopolymérového polyetylénu PEOC alebo PE-RT typu MidiX, je 5 vrstvová s kyslíkovou bariérou uprostred a so životnosťou 50 rokov. Vďaka svojim vlastnostiam
sa rúrka MidiX môže používať tak pre
všetky nízkoteplotné systémy podlaho-
uterákov, či zrkadlo. Predstavili sme obidve vyhotovenia – s priamym ovládaním
a s elektronickým riadením prostredníctvom diaľkového ovládania. Ako doplnok
k infračervených vykurovacím systémom
sme vystavovali aj reguláciu – bimetalovú, programovatenú a centrálny riadiaci
systém.
Spoločnosť HERZ, spol. s r.o. sa predstavila na Aquatherme 2011 v Nitre s novinkou na spaľovanie drevnej štiepky –
kotlom Herz firematic BioControl. Tento
kotol HERZ je moderným plnoautomatickým zariadením na spaľovanie drevnej štiepky, alt. drevných peliet. Vypĺňa
určitú medzeru, ktorá bola doteraz na
trhu – a to požiadavku trhu na plnoautomatický kotol pre vykurovanie rodinných
domov a menších prevádzok drevnou
vého vykurovania, ako aj pre vysoké
teploty (radiátory). Zároveň spoločnosť
Eurotherm CS, s.r.o. prezentovala novú
systémovú dosku Europlus-silentium,
novinku s bezkonkurenčným kročajovým
útlmom -37 dB. Doska je zložená z vrstvy
z expandovaného polystyrénu s prímesou grafitu, zhora chránená viacvrstvovým pohliníkovaným plášťom a zo spodu
vybavená vrstvou gumených vlákien SBR.
Celková hrúbka dosky je 32 mm, tlaková
odolnosť pri 10 % deformácii 140 kPa.
Výrobok je určený na redukciu kročajového hluku v obytných priestoroch viacposchodových budov ako i bežnej individuálnej výstavby.
Spoločnosť Fontes, s.r.o. sa prezentovala celu šírkou svojho sortimentu. Nami
dovážané vykurovacie telesá sú šandardne sklené so strieborným rezistorom.
Vystavovali sme špičkový švajčiarsky vykurovací systém SWISS, radu SLIM (rámové a bezrámové telesá), vysokovýkonné
NANO kúrenie a kúpeľňový program.
Tento predstavuje vrámci výrobkovej línie
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
štiepkou. Kotol Herz firematic sa dodáva
s menovitým výkonmi 20, 35, 45, 60 kW.
Vhodným palivom pre toto zariadenie je
drevná štiepka s vlhkosťou do 35 %, resp.
pelety. Spaľovacie zariadenie sa dodáva
vrátane systému dopravy paliva zo skladu. Jeho výhodou automatická prevádzka
zariadenia – prispôsobenie výkonu potrebe tepla, automatické zapaľovanie, automatické vynášanie popola a popolčeka,
automatické čistenie roštu a výmenníka
– čo znamená vysoký komfort obsluhy.
Optimálne spaľovanie riadi Lambda sonda. Spalinový ventilátor má elektronicky
regulované otáčky. Ekvitermická regulácia umožňuje ekologické a energeticky
úsporné vykurovanie.
HOTJET CZ s.r.o. je česká továrna na
výrobu tepelných čerpadel. Výrobní hala
se nachází v Bolaticích mezi Ostravou
a Opavou a má přes 1800 m2. Tepelná
čerpadla opouštějí naši výrobu pod značkou kvality TÜV SÜD. Vyrábíme následující modely tepelných čerpadel vzduch
x voda, země x voda, voda x voda, split
jednotky. V našich výrobcích najdete jen
ty nejlepší součástky, jako např. kompresor Copeland Scroll, Danfoss, Siemens
a další. Na výstavě Aquatherm Nitra 2011
jsme předvedli nový designový model
tepelného čerpadla země voda, nádobu
s průtokovým ohřevem užitkové vody
a dále nový model elektrického rozvaděče k našim tepelným čerpadlům.
Spoločnosť IMMERGAS, s.r.o. sa i v tomto roku zúčastnila výstavy AquaTherm
Nitra. Prezentovala sa obvyklou expozíciou kondenzačných a tradičných kotlov,
ich príslušenstvom, solárnou technikou
a tiež radiátormi. Inovácie pre rok 2011
prinášajú užívateľovi už tradične ďalší
pokrok a prínos v úspore. Séria kotlov
VICTRIX 26, X 24 a X 12 s vynoveným
ovládacím panelom, ponúka vďaka max.
úspornosti kondenzačnej technológie
najoptimálnejší pomer investície a návratnosti. Nová generácia zónových rozdeľovačov DIMV2, rozdelením systému vykurovania na samostatné zóny, poskytuje
úsporu plynu a typová rada DIMV2 TOP
naviac aj úsporu elektrickej energie vďaka úsporným modulovaným čerpadlám
ALPHA 2. Nová séria zásobníkov TÚV
– UB INOX usporí užívateľovi náklady
vďaka zdokonalenej silnej izolácii a rozšírením možností pripojenia k solárnym
systémom. Nový špeciálny typ UB INOX
15
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
Solar 200 má v sebe zabudovaný kompletný solárny systém včítane regulácie,
čo umožňuje jednoduché priame pripojenie solárneho kolektora. Poslednou
novinkou 2011 sú inovované prietokové
ohrievače TÚV JULIUS a CAESAR, ktoré
poskytujú komfort vďaka okamžitému
vysokému výkonu.
IVAR CS spol. s r.o. podobne ako v predchádzajúcich rokoch i tento rok vystavovala svoje exponáty na Aquatherm Nitra
2011. Spoločnosť IVAR CS je na trhu už
18 rokov a každý rok prichádza s inovatívnymi novinkami a názormi v odbore
TZB. Okrem notoricky známej technológie IVARTRIO na tohtoročnej expozícii
vystavovala revolučný systém ALPEX GAS
– domové rozvody plynu pomocou viacvrstvového potrubia. Horúcou novinkou
uvedenou na trh je technológia kompaktných bytových staníc IVAR. SAT s presným meraním média pomocou výmenníkov do 40 kW. Firma sa prezentovala
v oblasti využitia solárnej energie s inovatívnym riešením a to solárnymi stanicami
pre prípravu TV pomocou vymenníkov
tzv. „FRESH WATER“ systém. Taktiež
uvádzame na trh kompaktné riešenie
pre kotolne a to celomosadzné kotlové
zostavy do 400 kW, do DN 40, elektronicky riadenými čerpadlami. V odbore
úpravy vody sme sa prezentovali novým
systémom automatických zariadení pre
odstránenie železa, chlóru, vápnika, ílu
či dusičnanov. Návštevníci mali možnosť
si vybrať zo širokej škály čerpadiel či už
pre domáce alebo priemyselné využitie.
Novinkou boli sofistikované riešenia ovládania čerpadiel pomocou elektronických
zariadení. O záujem známych produktov či noviniek svedčila enormná účasť
návštevníkov z montážnej, projekčnej
a obchodnej sféry. Firma IVAR CS, s.r.o.
svojou účasťou a exponátmi potvrdila
dominanciu na trhu a svojimi novinkami
veľkou mierou prispela k vysokej úrovni
výstavy Aquatherm 2011.
16
a tepelné čerpadlo vzduch-voda dosahuje hodnotu COP 3,8 pri A2/W35 podľa
EN14511. Tepelné čerpadlá Wolf získavajú až 80 % tepelnej energie z obnoviteľnej energie okolia, majú mimoriadne
tichú prevádzku a sú vybavené inovovaným „manažérom tepelného čerpadla“
– reguláciou, s ktorou je možné ľahko
regulovať aj ďalšie zdroje energií.
Spoločnosť John Guest Czech s.r.o. na
poslednom ročníku výstavy Aqua-therm
Nitra 2011 predstavila nový rad nástrčných spojek „JG Speedfit Blue“ pre systémy so studenou vodou. Sú určené na
spájanie MDPE-hadíc s priemerom 20, 25
a 32 mm. Opravárenská resp. rozširujúca
sada pre 15 a 22 mm medené alebo plastové trubky umožňuje jednoduchú opravu poškodenej trubky, prípadne rýchle
rozšírenie daného systému. Koncovka pre
ukončenie Cu- a plastových trubiek uľahčí inštalatérovi bez náradia, len jednoduchou manipuláciou, uzavrieť otvorený
trubkový systém. Patentovaná nástrčná
technika umožní koncovku ľahko uvoľniť
a opätovne použiť. Sortiment firmy John
Guest bol okrem systémov pre sanitárnu
techniku, vykurovanie a stropné chladenie doplnený o nástrčné spojky a plastové trubky s priemerom 3 až 28 mm pre
pneumatické i tlakovzdušné zariadenia
a nápojovú techniku.
Spoločnosť K K H, spol. s r.o., výhradný
dodávateľ vykurovacej, solárnej a rekuperačnej techniky značky Wolf predstavila
na výstave Aquatherm 2011 rad tepelných
čerpadiel Wolf. Ide o tepelné čerpadlo
vzduch–voda s výkonom od 8 do 12 kW
a tepelné čerpadlo soľanka–voda s výkonom od 6 do 16 kW, ktoré je k dispozícii
v 11-tich variantoch. Tepelné čerpadlá sú
vysokoefektívne a hospodárne, o čom
svedčia vynikajúce hodnoty energetickej výkonnosti výroby tepelnej energie
tepelným čerpadlom COP. Tepelné čerpadlo soľanka–voda dosahujte hodnotu
COP 4,7 pri B0/W35 podľa EN 14511
Naše společnost KP MARK s.r.o. na
výstavě Aqua-therm v Nitře představila
celou výrobní řadu nerezových zásobníků a ohřívačů vody. Prezentace proběhla i formou použití jako zásobníku teplé
užitkové vody v zapojení v objektové
(domovní) předávací stanici firmy Alfa
Laval, se kterou naše firma dlouhodobě
spolupracuje. Jako jeden z výrobků jsme
představili i solární trivalentní nerezový
ohřívač vody – ANTIKOR SOL 300. O tento výrobek byl projeven obrovský zájem,
který nás velmi potěšil. V neposlední
řadě je ještě potřeba zmínit a upozornit
na jedinou prezentovanou novinku, jejíž
zavedení do našeho výrobního programu
vyvolal trh – a sice universální Ocelový
Zásobník vody ve standardním provedení – OZ AKU standard (ocel 11.321;
objemy 500 až 50000 litrů; PN6; univerzální nátrubky) pro topné a chladící vody.
Využití ve větších i domácích aplikacích
je velmi široké a zejména na slovenském
trhu vysoce žádané. Tuto významnou akci
v SR v našem oboru si naše firma svou
opakovanou účastí vybrala plným právem a dovoluji si vyslovit velkou pochvalu
na uspořádání tohoto veletrhu.
Společnost Mora-Top s.r.o., tradiční český výrobce topné techniky se prezentovala na výstavě AQUATHERM NITRA
plynovými nástěnnými kotli řady SIRIUS,
které se vyrábějí ve třech výkonových
řadách s plynulou modulací výkonu od
5 kW až do max. výkonu 35 kW. Jako
novinka byla představena řada plynových kotlů pod označením METEOR+,
který se vyznačuje jednoduchou obsluhou a výborným poměrem cena/výkon.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
Najzaujímavejšou novinkou spoločnosti
REMS je predĺženie záruky výrobcu pre
pohonný stroj u lisov na 36 mesiacov, bez
potreby registrácie. Ako novinku sme na
výstave predstavili REMS Titan, robustný,
obzvlášť stabilný vŕtací stojan pre jadrové
vŕtanie do ø 300 mm, ktorý bol prezentovaný spolu s REMS Picus SR – elektrickou
diamantovou vŕtačkou s reguláciou rýchlosti, vhodnou pre jadrové vŕtanie v žele-
Řadu elektrických kotlů zastupoval kotel
ELECTRA Komfort, který byl pro letošní rok rozšířen o výkony 4,5 kW, 6 kW,
7,5 kW, 12 kW, 15 kW, 18 kW a 22,5 kW.
Tradičním výrobkem zůstává v nabídce
společnosti Mora-Top plynový průtokový
ohřívač vody ozn. VEGA, který se vyrábí
ve třech výkonech i v rozměrech a připojení jako snadná náhrada v rámci výměny za starý průtokový ohřívač vody ozn.
MORA.
zobetóne do ø 162 (200) mm a v murive
do ø 250 mm. Ďalej si mohli návštevníci
stánku REMS prezrieť inovovaný REMS
Solar-Push K 60, elektrickú plniacu a preplachovaciu jednotku k jednoduchému
a rýchlemu plneniu, preplachovaniu a odvzdušňovaniu uzavretých systémov. Táto
jednotka je ideálna pre solárne zariadenia, zemné tepelné čerpadlá a systémy
podlahového kúrenia.
Firma Procom spol. s r.o. tradične vo svojej „francúzskej kaviarničke“ prezentovala
kondenzačné kotly firmy Geminox typu
THRi a ZEM, vrátane celonerezových
zásobníkov na prípravu teplej vody. Vo
svojom stánku opäť predstavila aj typový
rad nových stacionárnych kotlov veľkých
výkonov Hamworthy typu Condensinox
a Modulo Control. Novinkou bola nová
séria vákuových trubicových kolektorov
Thermomax a Varisol od spoločnosti
KingSpan (Severné Írsko). Systém Varisol
predstavuje novú generáciu vákuových
trubíc, umožňujúci vyskladať kolektor
priamo na streche o počte trubíc podľa
požiadaviek projektu, resp. zákazníka.
Vysoký stupeň technológie výroby (plne
automatizovaná) a špičkové technické
parametre dávajú predpoklad celoročného využitia až o 30 % vyššieho ako u klasických doskových kolektorov. Veľkú
pozornosť si získal aj antikorózny, netoxický prípravok Bionibal, za ktorý spoločnosť získala čestné ocenenie výstavy.
Firma na výstave zároveň prevzala prestížne ocenenie „FIRMA ROKA 2010“.
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Firma Thermona Slovakia s.r.o. představila na výstave v Nitře tři nové typy
elektrokotlů s dotykovým displejem a plynulou modulací výkonu již od 0,5 kW.
Nejmenší z těchto výrobků je THERM EL
5 a má výkon 0,5–5 kW, druhý je THERM
EL 9 a výkonem 1–9 kW a poslední této
řady je THERM 14 a ten má výkon 1,5–
13,5 kW. Dále jsme zde prezentovali zcela nový kondenzační kotel s nerezovým
výměníkem THERM 45 KD ECO o výkonu 13–45 kW a novým nerezovým designem. Poslední z výrobků předváděných
na výstavě v Nitře byla zónová regulace
k těmto kotlům s označením SZ 10004,
která umí řídit dvě ekvitermní topné zóny
a jednuw spínanou a lze tuto regulaci
jednoduchým způsobem spojovat do
kaskády, abychom získali více ekvitermě
řízených zón.
Spoločnosť SOLIDSTAV OBCHODNÁ
predstavila na tohtoročnom Aquatherme
ucelený systém rozvodov kúrenia a pitnej
vody SOLID PIPE, radiátory STELRAD
a ako novinku v ponuke teplovzdušné
fukáre, vzduchové clony a podlahové
konvektory značky VERCO.
Ocenené exponáty a projekty
Zlaté medaily
VYSTAVOVATEĽ
VÝROBOK
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.,
Skalica – značka PROTHERM
kondenzačný kotol PROTHERM s nerezovým zásobníkom teplej vody „TIGER CONDENS 25 KKZ 42-A/1“
Čestné uznania
VYSTAVOVATEĽ
VÝROBOK
Procom s.r.o., Bratislava
Výrobca GEMINOX SA, Saint
Thegonec, Francúzsko
netoxický biocídny antikorózny prostriedok na ochranu
polymateriálových vykurovacích systémov „BIONIBAL“
UPONOR GmbH., Bratislava
systém stúpačiek „RISER UPONOR MLCP“
WAMAK s.r.o., Hodruša Hámre
tepelné čerpadlo „WAMAK AWT 09 EVI TRIO BLOCK“
17
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
VÁPENNÉ HOSPODÁRSTVO V PREVÁDZKACH ÚPRAVNÍ VÔD
Ing. František Grejták, CSc.
Ing. Mikuláš Krescanko, ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava
Využitie vápenného mlieka je významným technologickým postupom pri úprave pitnej, priemyselnej aj
odpadovej vody. Skladovanie vápenného hydrátu, príprava a dávkovanie vápenného mlieka je spojené
s viacerými technicko-technologickými problémami, ktoré súvisia so spoľahlivosťou systému, pracovným
prostredím a životnosťou a opotrebovaním technologických zariadení. Aplikáciou nových technologických
zariadení a know-how do technológií prípravy a dávkovania vápenného mlieka je možné dosiahnuť výrazné
zlepšenie prevádzkovej spoľahlivosti technológie.
Dávkovanie a príprava vápenného mlieka je významnou aplikáciou v technológii úpravy vody. Z technologického hľadiska je
vápenné mlieko najvhodnejšou alternatívou pri úprave zvlášť
povrchových vôd, kde je výborným technologickým činidlom
s veľmi dobrou ekonomikou zvlášť pre úpravu pH a alkality vody
na hodnoty potrebné pre správny priebeh zrážacích reakcií primárneho koagulačného činidla alebo v procese odstraňovania
železa a najmä mangánu ako aj pre procesy znižovania agresivity
upravenej vody. Technológia dávkovania vápenného mlieka spolu s dávkovaním koagulantu je využívaná prakticky pri všetkých
úpravniach povrchových vôd priemyselných podnikov pre
predúpravu vody pre demineralizáciu a pre priame použitie vody
na chladenie a pre mnohé iné procesy vo výrobe. Hlavným princípom je čírenie spojené so zmäkčovaním a alkalickou dekarbonizáciou. Táto metóda predstavuje zrážanie vápenatých a horečnatých iónov vo vodách s vyšším obsahom HCO3–, najčastejšie
pri úprave vody pre chladiace okruhy, kde je vyžadované odstránenie Ca(HCO3)2– (hydrogén uhličitan vápenatý). Kritickými faktormi prevádzok s vápenným hospodárstvom je ich prevádzková
spoľahlivosť a zároveň kvalita pracovného prostredia. Vápenný
hydrát v práškovej forme je náchylný k tvorbe klemb v skladovacích silách a zároveň je náchylný na vlhnutie sorpciou vlhkosti
z prostredia. Pri dávkovaní vápenného mlieka spôsobuje problémy sedimentácia vápenného hydrátu a ostatných nerozpustných
látok v prípravných nádržiach a v rozvodoch roztoku Ca(OH)2,
ako aj zvýšená abrazia hydraulických častí dávkovacích systémov,
hlavne v prípade hydrátu nižšej kvality s veľkým podielom abrazívnych častíc (kremičitý podiel, podiel nevypáleného vápenca).
Z pohľadu pracovného prostredia sú prevádzky vápenného hospodárstva známe vysokou prašnosťou.
Skúsenosti posledného desaťročia pri rekonštrukciách a nových
aplikáciách vápenného hospodárstva ukázali prínosy, ale aj nedostatky rôznych koncepcií a technických riešení. Najvýraznejším
prínosom nových technických riešení bolo zlepšenie pracovného prostredia, redukcia prašnosti, hluku a spotreby pomocných
médií (rozrábacia a nosná voda), ako aj vysoká miera automatizácie procesu. Pre potrebu dávkovania sa v prvých riešeniach využíval plastový dávkovač práškového a granulovaného substrátu
ProMinent TD s nerezovým bezosím dávkovacím šnekom. Táto
konštrukcia bola overená pri dávkovaní práškových flokulantov
aj pri dávkovaní práškového vápenného hydrátu (Ca(OH)2). Pri
zmenách kvality vápenného hydrátu, pri neideálnom skladovaní
v sile s vplyvom okolitej vlhkosti sa však preukázali aj jej niektoré nedostatky. Cenová dostupnosť a výrobná nenáročnosť tohto
plastového dávkovača spôsobila rozšírenie jeho použitia pri
príprave vápenného mlieka, ale aj rozšírenie identických kópií
so zjednodušenou konštrukciou u niektorých iných výrobcov
18
Spoľahlivé dávkovanie Ca(OH)2 pri úprave pitnej vody“
zariadení a výrobcov plastových nádrží. Slabou stránkou danej
konštrukcie je bezosá dávkovacia závitovka s malým násypným
otvorom. Bezosá závitovka pri dávkovaní vápenného hydrátu
spôsobuje problém keď sa práškový substrát dostane do fluidného stavu. Rovnaký efekt bol pozorovaný aj pri bezosích dopravníkov. Efekt „tečenia“ substrátu nepriaznivo vplýva na stabilnú koncentráciu vápenného mlieka. Malý násypný otvor nad závitovkou
v dennej násypke je náchylný k tvorbe klemby.
Spoločnosť ProMinent sa dlhodobo venuje návrhom technológií
skladovania a prípravy vápenného mlieka. Roku 2007 sa súčasťou
skupiny ProMinent stala aj spoločnosť TOMAL, Švédsko, výrobca
komponentov pre dopravu a dávkovanie sypkých a práškových
zmesí.
Nový prístup v riešení prípravy vápenného mlieka je postavený
na viacosom dávkovači práškového substrátu so špeciálnou konštrukciou. Výhodou konštrukčného riešenia je viacero súčasne
pracujúcich závitoviek s jadrom s veľkým násypným otvorom.
Obvykle sú využívané 5 až 7 závitovkové dávkovače s násypným otvorom 400 x 400 mm až 620 x 620 mm. Zmenená je
aj koncepcia umiestnenia dávkovača a závitovkového dopravníhttp://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
ka. V pôvodnom riešení bolo dávkovanie substrátu inštalované
priamo na rozrábacej nádrži s dennou násypkou, do ktorej bol
prečerpávaný práškový substrát zo sila bezosím dopravníkom.
V prípade zostavy nového koncepčného riešenia, je dávkovač
umiestnený na vyústení skladovacieho sila (prípadne Big-Bag stojanu) a s rozrábacou nádržou prepojený skrutkovým dopravníkom, čím je dávkovač jednoducho oddelený od zdroja vlhkosti.
Pôvodná konštrukcia pre tento účel využívala ohrevný pás tubusu
dávkovacej závitovky prípadne magnetickú príklopku výstupného tubusu.
Veľká plocha nad dávkovacími závitovkami priamo v kónuse sila
znižuje riziko tvorby klemby. Štandardne sa nad závitovky inštaluje indikátor tvorby klemby, ktorý iniciuje vibrátor prípadne automatické kladivo na kónuse skladovacieho sila.
s následným doriedením pripravenej suspenzie na požadovanú
koncentráciu. Pri posúdení rentability technológie hasenia páleného mletého vápna (CaO) v porovnaní s využitím vápenného
hydrátu ovplyvňuje rozhodnutie aj požiadavka na skladovanie
a logistiku základnej suroviny. Najvýraznejší rozdiel medzi CaO
a Ca(OH)2 je v sypných hmotnostiach (1,0 t/m3 v porovnaní
s 0,45÷0,6 t/m3). To znamená, že napríklad pri príprave 5 % roztoku Ca(OH)2 je potrebné dodať cca 86 dm3 práškového hydrátu
na 1 m3 roztoku. V prípade použitia CaO je to cca 40 dm3 na 1 m3
roztoku. Požiadavky a náklady na skladovanie a logistiku sú teda
polovičné, čo často pokryje vyššie investičné náklady na technológiu kontinuálneho automatického hasenia CaO. Tak ako v prípade rozrábania vápenného hydrátu je aj technológia hasenia
plne automatizovaná a bez obslužná prevádzka. Najviditeľnejším
rozdielom sú nerezové materiálové vyhotovenie dvojice procesných tankov, väčšie množstvo sledovaných parametrov procesu
Závitovky dávkovača sú polohované so vzájomným presahom
čím sa navzájom čistia a udržiavajú konštantnú sypnú hmotnosť
vápenného hydrátu. Presnosť dávkovania uvedených konštrukcií
volumetrického dávkovača dosahuje ±2 %. Výkon je možné ovládať inštaláciou frekvenčného meniča k pohonu dávkovača.
Systém prípravy suspenzie vápenného mlieka je štandardne v polypropylénovom vyhotovení s robustným nerezovým miešadlom.
Dôležitou súčasťou rozrábacej nádrže je systém odvetrania
a dýchania prípravnej nádrže so záchytom prachových častíc.
V neprofesionálnych inštaláciách sa stretávame s aplikáciou rôznych filtrov z tkanín alebo poréznych materiálov. Prevádzkovo je
takáto alternatíva nespoľahlivá, keďže dochádza vplyvom vlhkosti k nalepovaniu prachových častíc a upchatiu filtračnej vložky.
Pri konštrukčnom riešení prachového filtra sa nevyužíva žiadne
filtračné vložky ani výmenné časti. Pri absencii dýchania rozrábacej nádrže je vlhká vzdušnina z vnútra nádrže pretláčaná do časti
práškového dávkovača a dopravníkov, a tým sa dávkovač zanáša
zvlhnutým substrátom.
V prevádzkach s vysokou spotrebou vápenného mlieka je ekonomicky výhodná príprava roztoku technológiou hasenia CaO
„Závitovkový dávkovač TOMAL pripevnený na kónus sila“
a bohatšia periféria. V súčasnosti je príprava vápenného mlieka
z oxidu vápenatého menej využívaná ako príprava z vápenného
hydrátu. Prevádzkovatelia bez bližších informácii o tejto technológii majú obavy z riadeného hasenia vápna. Spätná väzba z realizovaných projektov na Slovensku však poukazuje na množstvo
výhod a vysokú prevádzkovú spoľahlivosť pri odborne navrhnutom systéme.
Obr. Typická inštalácia prípravy vápenného mlieka
1. Tablový uzáver sila
2. Závitovkový dávkovač TOMAL
3. Závitovkový dopravník
4. Prípravná jednotka Ca(OH)2
5. Dýchací / Odprašovací filter
6. Snímač tvorby klemby
7. Vibrátor
8. Limitné meranie hladiny v sile
9. Kontinuálne meranie hladiny v sile
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Citlivou časťou technológie vápenného hospodárstva je dávkovanie vápenného mlieka do procesu. Kvalita vstupnej suroviny
nie je konštantná, líši sa u každého dodávateľa. Vápenný hydrát
často obsahuje veľké množstvo piesku a iných abrazívnych častíc
z procesu výroby alebo distribúcie vápna. Nepriaznivou vlastnosťou pripravenej suspenzie vápenného mlieka je sedimentácia
v hydraulických rozvodoch a zrážanie uhličitanov z riediacej vody
v alkalickom prostredí roztoku Ca(OH)2. Štandardným riešením
dávkovacích zostáv vápenného mlieka ProMinent sú systém
automatického oplachu tlakovou vodou a integrovaný systém čistenia dávkovacieho čerpadla a celého systému bez rozoberania.
Pri zhoršenom stave kvality vápenného hydrátu navrhujeme špeciálne vyhotovenie armatúr a modifikáciu dávkovacích čerpadiel,
buď v bezventilovom prevedení alebo so špeciálnymi samočistiacimi ventilmi membránových čerpadiel.
19
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA BIOPLYNU, JEHO ZUŠĽACHTENIE
Ing. Patrícia Čekanová, Ing. Natália Jasminská, PhD., prof., Ing. Peter Horbaj, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky, Vysokoškolská 4, 042 00
Košice, e–mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Zákon č. 309/2009 Z. z. „o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ podporuje produkciu a využitie bioplynu pre energetické
účely. V súčasnosti na Slovensku najrozšírenejším spôsobom spracovania bioplynu je jeho spaľovanie
v kogeneračných jednotkách a priama distribúcia vyrobenej elektrickej energie do rozvodnej siete. Avšak
tepelná energia, ktorá pri danom procese vzniká je častokrát nevyužitá. Nie každá bioplynová stanica je
situovaná v blízkosti priemyselného centra s potenciálom odberu tepelnej energie.
Úvod
1. Odsírenie
Bioplyn obsahuje 50 % až 60 % metánu, ktorý je hlavnou zložkou zemného plynu, potrubná sieť zemného plynu je ideálna
pre transport zušľachteného bioplynu. Spomínaný zákon definuje pojem biometán ako upravený bioplyn, ktorý má technické
parametre porovnateľné so zemným plynom.
Akýkoľvek zvyškový sírovodík v surovom bioplyne je potrebné
odstrániť pred vstupom do aminového separátora. Bioplyn prúdi cez systém filtrov s aktívnym uhlím s upravenou povrchovou
vrstvou. Systém má veľmi veľkú kapacitu. Sírovodík sa mení
na elementárnu síru, ktorá ostáva zadržaná v systéme filtrov.
Vyčerpaný filter je neskôr rozprášený na poliach spolu s vyfermentovaným substrátom z bioplynovej stanice. Kolobeh síry je
tak uzavretý.
Na úpravu bioplynu existuje niekoľko známych, resp. vyvíjaných
spôsobov:
• Tlakové vodné pranie (DWW)
• Absorbcia zmenou tlaku (PSA)
• Chemická separácia (MEA, MDEA, DEA)
• Fyzikálne pranie pomocou špeciálnych odstraňovačov
CO2 a H2S
• Oddeľovanie cez polymérové membrány
– suché
– mokré
• Kryogénne oddeľovanie
• Procesné zušľachťovanie
2. Sušenie
Surový bioplyn je nasýtený vodnými parami. Sušenie bioplynu
prebieha pri jeho ochladzovaní a následnom ohreve v tepelných
výmenníkoch. Pri ochladzovaní sa z plynu vyzráža voda a ohrevom sa zníži relatívna vlhkosť. Bioplyn je vo výmenníku tepla
ochladzovaný chladiacim agregátom a odlúčená voda je z plynu odstránená. Potom je plyn znovu ohrievaný teplou časťou
chladiaceho agregátu. Proces sušenia bioplynu zabezpečí, že
pri ďalšom čistení bioplynu od CO2 sa nezmení koncentrácia
aminového roztoku.
Osobitná pozornosť zušľachťovania bioplynu je venovaná práve
chemickej separácii, ktorá otvára nové možnosti v oblasti vedy
a výskumu.
Popis technológie
Dočistením bioplynu na kvalitu zemného plynu (obsah cca.
99 % CH4) sa rozumie odstránenie vlhkosti, H2S, NH3 a odstránenie CO2. Ostatné zložky sú minoritného charakteru a v zmesi
so zemným plynom nie sú problematické.
Obr.2 3D znázornenie biometánovej jednotky
3. Beztlakový aminový separátor – odstránenie CO2
Obr. 1 Principiálna schéma chemického patentovaného čistenia bioplynu BCM-Process® (VT = Výmenník tepla, Č = Čerpadlo, K = Kolóna, AS =
Amínový separátor)
20
Odsírený a vysušený bioplyn prúdi zdola do kolóny s náplňou.
Vodný roztok prúdi z hora, proti prúdu bioplynu. Teplota celého
procesu je 40 °C. Náplň v kolóne slúži na zväčšenie aktívneho
povrchu, ktorý zaistí intenzívnejšiu reakciu CO2 v bioplyne s roztokom. Metán s roztokom nereaguje a je odvádzaný s vysokou
čistotou z hornej časti kolóny. Systém zabezpečuje max. obsah
CO2 vo vyčistenom plyne na úrovni 0,1 %.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
Obr.4 Pohľad zvonku biometánovej jednotky
Obr.3 Pohľad zvnútra biometánovej jednotky
Výrobcovia biometánu, ich práva a povinnosti
4. Chladenie a sušenie biometánu
Po separácií je potrebné biometán chladiť a opätovne sušiť. Plyn
je vedený do výmenníka tepla, kde vodná para a para obsahujúca aminy kondenzuje na povrchu chladiča predtým, ako je
vedená späť do separačného procesu. Kondenzovaná para je
vedená späť do kolóny. Biometán je prepravený potrubím k jednotke pre transport biometánu do potrubnej siete zemného plynu. Biometán je v potrubí zmiešavaný so zemným plynom.
5. Regenerácia roztoku
Použitý aminový roztok obsahujúci CO2 je odťahovaný z dna
kolóny. Pri regenerácii je CO2 z použitého roztoku odstraňované pomocou tepla. Tento krok úplne postačuje pre potreby
ďalšieho použitia roztoku.
Výhody využitia spôsobu chemickej separácie na zušľachtenie
bioplynu:
• Prebieha pri normálnom tlaku (úspora nákladov)
• Čistenie prebieha v separátore
• Plyn dosahuje vyššie hodnoty čistoty ako pri konvenčných
systémoch
• Kolísanie metánu je minimalizované – vysoká ekologická
a ekonomická efektivita
• Stabilný proces čistenia a konštantná kvalita metánu
• Pomerne nízke nákladové operácie
Osobitnú pozornosť venuje zákon č. 309/2009 Z. z. výrobcom
biometánu, ktorí budú môcť požadovať od ÚRSO vydanie potvrdenia o pôvode biometánu, od prevádzkovateľa plynárenskej
siete potvrdenia o množstve dodaného biometánu a budú mať
tiež právo na prednostnú distribúciu biometánu. Budú sa však
musieť postarať o to, aby ich biometán zodpovedal parametrom
zemného plynu a zabezpečiť meranie jeho množstva aj kvality.
Množstvo biometánu sa bude prepočítavať podľa koeficientu
stanoveného ÚRSO, ktorý bude závisieť od podielu biomasy
použitej na výrobu bioplynu dopestovanej na ornej pôde.
Poďakovanie:
Tento príspevok vznikol za podpory agentúry VEGA, konkrétne projektu č. 1/0421/0.
Literatúra:
[1] WEIDNER, E.: Technologien und Kosten der Biogasaufbereitung
und Einspeisung in das Erdgasnetz. In: Ergebnisse der Markterhebung 2007–2008, Institut Umwelt-, Sicherheits-, Energietechnik,
2008
[2] KLINSKI, S.: Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz. In: IELeipzig, ISBN 3-00-018346-9, Leipzig, 2006
[3] MAKARUK, A., MILTNER, M., HARASEK, M: Membrane biogas
upgrading processes for the production of natural gas substitute,
In: Separation and Purification Technology, 74, (2010), 83–92.
[4] http://www.economy.gov.sk
[5] http://www.mt-energie.com
Tab. 1 Porovnanie systémov úpravy bioplynu na biometán
VÁHOVÝ FAKTOR
TLAKOVÉ
VODNÉ PRANIE
(DWW)
FYZIKÁLNE
SELEXOLOVÉ
PRANIE
CHEMICKÁ
SEPARÁCIA
(MEA)
ABSORBCIA
ZMENOU
TLAKU (PSA)
MEMBRÁNOVÉ
ODDEĽOVANIE
vysoké+
OBOHACOVANIE CH4
vysoké+
vysoké+
veľmi vysoké ++
vysoké+
ZVÝŠENIE KONCENTRÁCIE O2, N2
áno -
áno -
áno -
nie +
áno -
STRATY CH4
stredné +/-
stredné +/-
veľmi nízke ++
stredné +/-
stredné +/-
POTREBA SUŠENIA PLYNU
áno -
nie +
áno -
nie +
nie +
ODSÍRENIE PRED ÚPRAVOU
nie +
áno -
áno -
áno -
áno -
SPRACOVANIE ODPADNÝCH PLYNOV
áno -
nie +
nie +
nie +
nie +
POTREBA SUROVÍN
(PRÚD, VODA, TEPLO, CHLADIACA
VODA, CHEMIKÁLIE)
stredná +/-
vysoká -
vysoká -
stredná +/-
veľmi vysoká -
POTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE kWh.
m-3
~ 0,28
~ 0,30
~ 0,13
~ 0,24
~ 0,5
POTREBA TEPELNEJ ENERGIE
kWh.m-3
žiadna
~ 0,30
~ 0,50
žiadna
žiadna
EMISIE Y (VODA, VZDUCH, ODPADY)
stredné +/-
nízke +
nízke +
nízke +
nízke +
INVESTIČNÉ NÁKLADY
stredné +/-
stredné +/-
stredné +/-
stredné +/-
vysoké -
CELKOVÉ HODNOTENIE
-1
0
-1
+4
-3
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
21
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
REMS VYLOSOVAL VÝHERCU BICYKLA
Z VÝSTAVY AQUA THERM NITRA 2011
Určite ste si všetci všimli na výstave Aqua therm 2011 v Nitre súťaž, ktorú usporiadala spoločnosť REMS.
Športový bicykel žlto-čiernej farby motivoval mnohé realizačné firmy a živnostníkov, aby si počas výstavnej
akcie objednali tovar, a tým sa dostali do zlosovania o tento lukratívny bicykel.
ku nad 1000 €, boli zaradení aj do súťaže o spomínaný bicykel.
V týchto dňoch sa uskutočnilo zlosovanie, v ktorom sa rozhodlo
o šťastnom výhercovi. Zlosovanie sa uskutočnilo v priestoroch
vydavateľstva nášho časopisu.
Zlosovania sa zúčastnili pán Valentín Javorský, vedúci predaja
spoločnosti REMS na Slovensku, nový zástupca spoločnosti
REMS pre Východné Slovensko – Ing. Pavol Freňák a za spoločnosť V.O.Č. Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Čalfová, ktorej ruka
rozhodla o šťastnom výhercovi spomínaného bicykla.
Zlosovanie prebehlo nestranne a z množstva objednávok bol
vylosovaný výherca, ktorým je pán Ján Turoň z Veľkého Krtíša,
ktorému všetci blahoželáme.
Záber z výstavy Aqua therm 2011 v Nitre
Dňa 22.2.2011 sa zišli zástupcovia spoločnosti REMS vo vydavateľstve V.O.Č. Slovakia s.r.o., aby spoločne vylosovali šťastného výhercu čierno-žltého horského bicykla. Značkový bicykel
s nadpisom „REMS“ lákal počas výstavy montážne firmy aj živnostníkov, ktorí sú pravidelnými klientmi tejto spoločnosti, ktorá
je dlhoročne lídrom v oblasti profesionálneho náradia nielen na
Slovensku.
Kvalitné náradie pre montážne firmy inšpirovali mnohých, aby
využili výstavné zľavy. Mimo nich však tí, ktorí urobili objednáv-
Odovzdávanie ceny šťastnému výhercovi
Veríme, že aj v budúcnosti príde spoločnosť REMS s novými
akciami pre živnostníkov a realizačné montážne firmy. V kuloároch sa už hovorí o novinkách, s ktorými sa spoločnosť predstaví začiatkom leta aj na Slovensku. Veríme, že sa o týchto
novinkách dozvedia naši čitatelia hneď po premiére medzi
prvými. Veď každým rokom dostávajú montážne firmy a remeselníci do vienka od spoločnosti REMS novinky a profesionálne
náradie, ktoré je stále špičkou na našom trhu. Nečudo preto,
že toto náradie je tak obľúbené nielen vďaka svojej kvalite
a cenovej dostupnosti, ale aj vďaka rôznym možnostiam, aké
spoločnosť REMS svojim klientom na získanie profesionálneho náradia ponúka. O možnostiach sa informujte u zástupcov
spoločnosti REMS na Slovenku.
Informácie o nich nájdete v našom časopise a na www.tzbportal.sk.
22
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
PROTHERM PONÚKA RIEŠENIA
PRE DNEŠOK I ZAJTRAJŠOK
V dňoch 8.–11. februára 2010 bola Nitra dejiskom medzinárodného veľtrhu kúrenárstva, plynárenstva,
klimatizačnej a ekologickej techniky Aqua-therm. Medzi vystavovateľmi nechýbala ani značka PROTHERM, ktorá
sa na výstave predstavila so zmenenou vizuálnou identitou. Návštevníkov privítala v novom výstavnom stánku,
v ktorom predstavila novinky a inovácie v oblasti vykurovacej techniky. Nový korporátny dizajn značky sa dotkol
všetkých materiálov, ktorými firma navonok komunikuje, vrátane nových webových stránok a loga značky.
„Na výstave sme predstavili celý rad kvalitných a spoľahlivých
výrobkov, ktoré užívateľom umožnia úsporne vykurovať a jednoducho a rýchlo pripravovať teplú vodu pre domácnosť. Na potreby zákazníkov reagujeme rozšírením sortimentu kondenzačných
kotlov, kotlov menších výkonov s možnosťou pripojenia externého zásobníka teplej vody či o riešenia využívajúce obnoviteľné
zdroje energie,“ hovorí Jarmila Klátilová, marketingová manažérka Vaillant Group Slovakia.
Najlepším exponátom výstavy Aqua-therm 2011
je Tiger Condens
Značka PROTHERM odštartovala na výstave predaj novej generácie závesných kondenzačných kotlov Tiger Condens. Vďaka
svojim jedinečným vlastnostiam získal nový kotol na Aqua-therme 2011 prestížne ocenenie „Zlatá medaila za najlepší exponát“, ktoré mu udelila komisia zložená z popredných odborníkov v oblasti technického zabezpečenia budov.
Výstavny stánok Protherm
zvlášť zníženou produkciou emisií, šetrí náklady a je efektívny.
Keďže sú všetky hydraulické komponenty umiestnené v dobre
izolovanom puzdre, redukujú sa aj tepelné straty a hlučnosť.
„K zvýšeniu tepelnej pohody prispievajú obojsmerne komunikujúce izbové regulátory zo série Thermolink. Pomocou nich si môže
užívateľ naprogramovať teplotu v interiéri alebo teplotu teplej
vody podľa svojich požiadaviek a času, kedy sa bude nachádzať
v obytných priestoroch. Prostredníctvom týchto regulátorov
môže ovládať kotol priamo z izby, a to aj bezdrôtovo,“ hovorí
Jarmila Klátilová. Predstavenie a prezentáciu nového kotla na
výstave Aqua-therm ozvláštnila značka PROTHERM možnosťou
fotografovania s maskotom kotla Tiger Condens, mladým štvormesačným tigrom.
Závesný kondenzačný kotol
Tiger Condens
Zásobníky s vrstvovou metódou plnenia
Kotol so systémom zabudovaných zásobníkov z nerezovej ocele je skvelou voľbou pre domácnosti s vysokými nárokmi na
tepelný komfort a dodávku teplej vody. Patentovaná technológia ISODYN umožňuje kotlu zabezpečiť také množstvo teplej
vody ako kotlom so samostatným veľkým zásobníkom. Tiger
Condens má vysoký výkon a jedinečné schopnosti pri príprave teplej vody – s prietokom až 18,5 litra teplej vody za minútu. Okrem toho zaisťuje veľmi rýchle dohrievanie teplej vody
v zásobníkoch po ich vyprázdnení. Nový kotol pracuje s obwww.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Dominantná kondenzačná technika
Kondenzačnú techniku značky PROTHERM už pár mesiacov
úspešne zastupuje kotol Panther Condens, ktorý slovenská jed-
23
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
notka v predaji kondenzačných kotlov uviedla na trh v septembri minulého roka. Ide o kondenzačný kotol s nerezovým kondenzačným výmenníkom, novou elektronikou a hydroskupinou
s lepšie dostupnými komponentmi. K zvýšeniu užívateľského
komfortu významne prispieva vysoko účinná zvuková izolácia,
ktorá znižuje hlučnosť kotla, vstavaná ekvitermická regulácia,
autodiagnostika a ľahké ovládanie kotla na veľkom a prehľadnom LCD displeji. „Ovládanie je založené na koncepte jedno tlačidlo = jedna funkcia, čo zjednodušuje nastavovanie parametrov.
Prehľadný LCD displej kotla pomáha v ľahkej orientácii a umožňuje rýchle nastavenie požadovanej maximálnej teploty na vykurovanie a teploty teplej vody,” zdôrazňuje Jarmila Klátilová. Súčasťou
kotlov Panther Condens je aj trojcestný ventil, prostredníctvom
ktorého možno vedľa kotla vpravo, vľavo alebo pod kotol pripojiť externý zásobník značky PROTHERM.
Úsporné riešenia pre vykurovanie a prípravu teplej vody
Okrem najnovšej kondenzačnej techniky mali návštevníci výstavy možnosť zoznámiť sa v stánku značky PROTHERM tiež s inovovaným radom závesných plynových kotlov Panther. Kotol
disponuje novou hydroskupinou s lepšie dostupnými komponentmi, ktorá uľahčuje servis. Užívatelia rovnako ocenia tiež jednoduché ovládanie na prehľadnom LCD displeji. Inovácie priniesla značka aj v oblasti závesných plynových kotlov Gepard.
Kotly v prevedení turbo alebo komínové s prípravou teplej vody
prietokovým spôsobom v doskovom výmenníku sa vyznačujú
elegantným dizajnom, novou hydroskupinou, novými funkciami
Leto-Zima a Prázdniny a jednoduchým ovládaním. V minulom
roku rozšírila značka PROTHERM sortiment tiež o novú verziu
elektrických kotlov Raja na vykurovanie s možnosťou prípravy
teplej vody v externom zásobníku. Kotly sú vybavené elektro-
nickým ovládaním s funkciou plynulej modulácie výkonu v stupňoch po 1, 2 alebo 2,3 kW v závislosti od typu kotla. Moderným
prvkom kotla je integrovaný hydraulický blok používaný aj v plynových kotloch. Bohatý sortiment značky PROTHERM dopĺňa
solárna zostava HelioSet s beztlakovým systémom drainback.
Systémy HelioSet sú založené na unikátnych princípoch fungovania – s voľným stečením solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka. Výhodou tohto riešenia je kompaktnosť, zjednodušená inštalácia a spoľahlivosť.
Viac informácií o sortimente značky PROTHERM získate na
stránke www.protherm.sk.
O značke PROTHERM
Spoločnosť Protherm vznikla v roku 1991 v Prahe, kde ako prvá
začala vyrábať elektrické kotly v Československu. V roku 1994
premiestnila výrobu do slovenskej Skalice, kde vznikla samostatná slovenská firma. V nasledujúcich rokoch firma rozšírila
svoju výrobu na všetky typy plynových a kondenzačných kotlov
a značka PROTHERM sa stala najpredávanejšou značkou na
slovenskom trhu. V súčasnosti je takmer 80 % výrobkov značky
PROTHERM určených na vývoz, pričom export smeruje do 25
krajín sveta.
V roku 2001 sa stal skalický Protherm súčasťou skupiny Vaillant
Group, ktorá je v súčasnosti jedným z najväčších výrobcov vykurovacích zariadení v Európe. Od 1. januára 2010 zmenila spoločnosť Protherm, s.r.o. názov na Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Významné postavenie značky PROTHERM deklaruje súčasný
viac ako 45 % podiel v segmente plynových kotlov na slovenskom trhu.
Systémy pre veľké kotolne
Kompletný systém do 2300 kW
Kompletný systém tvoria tieto prvky:
> Rozdeľovač pre 2 alebo 3 vykurovacie okruhy
s možnosťou ľubovoľnej kombinácie
> Rohové prípojky 90 ° pri nedostatku miesta
> Vopred zmontované čerpadlové skupiny DN 25
až DN 65 s veľkým výberom čerpadiel
> Pre prietoky do 100 m3/h a výkon až 2300 kW
> Stabilizátor kvality = odlučovač vzduchu,
zachytávač nečistôt, hydraulická výhybka
> Krátke montážne doby
> Jednoduchá kalkulácia
> Jednoduchá projekcia
Victaulic je známy systém spojov.
Vyznačuje sa rýchlou a jednoduchou montážou.
Pri montáži sa rúrky priložia k sebe a spojka Victaulic sa umiestni okolo rúrok tak, aby v žliabkoch
spojky ležali konce rúrok.
MEIBES SK s.r.o., Gaštanová 2, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: +421 475 634 043, fax: +421 475 634 043
E-mail: [email protected], www.meibes.sk
24PVK_177x127_2-2011.indd
http://plynar-vodar-kurenar.eu
1
2.3.2011 15:03:49
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY MEIBES PRE VEĽKÉ KOTOLNE DO 2300 kW
Príklad rekonštrukcie budovy bývalého Okresného úradu vo Vranove nad Topľou,
postavenej v šesťdesiatych rokoch.
mi a regulačnými ventilmi, a opätovne namontované. Celkove
bolo takto zrepasovaných 400 ks vykurovacích telies. Úpravou
výkonu pôvodných vykurovacích telies na nové podmienky sa
investor vyhol potrebe zakúpiť nové vykurovacie telesá, a to
napriek zošrotovaniu vyradených panelových telies, alebo
nemožnosti použitia telies výšky 900 mm z dôvodu zmeny výšky parapetu.
Nový majiteľ a investor stavby rieši rekonštrukciu administratívnej budovy vo viacerých etapách:
V suteréne budovy bola urobená výmena ležatých rozvodov
studenej a požiarnej vody, následne výmena ležatých rozvodov
vykurovania s tým, že budova je už novým systémom ležatých
rozvodov delená na severnú a južnú stranu a zároveň každá
strana na východnú a západnú sekciu. Anuloid, rozdeľovače a čerpadlové skupiny so zmiešavaním sú od firmy MEIBES.
Jedná sa o stavebnicový systém so spojkami Victaulic. Vďaka
jeho kompaktným rozmerom bolo možné celú hydraulickú časť
kotolne umiestniť do stiesnených priestorov jednej miestnosti
technologického suterénu.
1) architektonické stvárnenie budovy výmenou a obnovou fasády so zateplením
2) vnútorné zmeny interiéru a technickej infraštruktúry
3) plánovaná je prístavba obchodnej časti
4) plánované je riešenie jestvujúcej spoločenskej sály.
Rekonštrukcia fasády budovy prebiehala za plnej prevádzky.
Súbežne s tým v koordinácii s investorom a realizátorom stavebných prác bola robená aj rekonštrukcia vykurovania budovy. Boli demontované liatinové vykurovacie telesá typu Kalor
výšky 600 a 900 mm (v niektorých prípadoch oceľové s hliníkovými lamelami, alebo panelové typu Korad) a ich prípojky.
Vykurovacie telesá bolo nutné opraviť prípadné netesnosti,
upraviť počet článkov podľa potrebného výkonu po zateplení
budovy a urobiť nové nátery. Po zhotovení novej steny z tvárnic
a osadení okien, boli vykurovacie telesá osadené termostatickýObr. 2 Systém pre veľké kotoľne MEIBES
Všetky štyri aktuálne vetvy sú riadené ekvitermickou reguláciou
Buderus Logamatic. Piata čerpadlová skupina na rozdeľovači je
ponechaná pre plánované pripojenie spoločenskej sály. Šiesty
vývod nebol osadený čerpadlovou skupinou, je s ním počítané
pre prístavbu obchodnej časti – pravdepodobne neregulovaná
voda pre teplovzdušné vykurovanie a chladenie. Na jednotlivých vetvách je nainštalované meranie spotreby tepla.
Strojovňa budovy je napojená na centrálny zdroj tepla. Touto
realizáciou rekonštrukcie vykurovania a stavebnými úpravami sú
však už vytvorené podmienky aj na zriadenie vlastného zdroja
tepla nainštalovaním kotlov potrebného výkonu, komínovej vložky do pripravovanej komínovej šachty a doplnením regulácie.
Obr. 1 Prírubová čerpadlová skupina MEIBES so zmiešavaním
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Návrh spôsobu rekonštrukcie vykurovania budovy, návrh strojovne a realizačná firma EnergoServis FB s.r.o., Vranov nad
Topľou, majiteľ pán František Baník. Technický spolurešiteľ doc.
Ing. Michal Strama CSc. z firmy Buderus.
25
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
SOLÁRNE VÁKUOVÉ TRUBICOVÉ SYSTÉMY THERMOMAX
Využitie slnečnej energie sa začína v poslednej dobe dostávať do efektívnych prevádzkovo – ekonomických
nákladov, a to vzhľadom na rastúce ceny zemného plynu a znižujúce sa ceny solárnej techniky, ako aj vďaka
dotačnej štátnej podpore. Firma PROCOM s.r.o. preto zaradila do svojho predajného sortimentu v spolupráci
s českou firmou BRILON CZ a.s. solárne vákuové trubicové kolektory od špičkového európskeho výrobcu
Kingspan (Severné Írsko). Vďaka viac ako 25 ročným skúsenostiam je značka Thermomax pevne zakotvená
na pozícii svetovej špičky medzi solárnymi kolektormi pre vykurovanie a ohrev vody.
Vysoko výkonné vákuové trubice
Solárne trubice Thermomax si dlhodobo udržujú špičkové parametre vďaka týmto technologickým prednostiam:
• vysoko kvalitné sklo – jedinečné vlastnosti špeciálneho skla
umožňujú nerušený prechod žiarenia a veľmi nízke straty spôsobené svetelnými odrazmi
• dokonalé vákuum – vytvorením vákua 10-6 bar v trubici sú
úplne eliminované tepelné straty spôsobené vedením a prestupom tepla
• tavné spojenie kovu a skla – špeciálna technologia bráni
postupnej penetrácii vzácnych plynov a znehodnocovaniu
vákua
Kolektory Thermomax sú vrcholným produktom na trhu a sú
špeciálne navrhnuté pre klimatické podmienky severnej a strednej Európy. V súčasnosti sú na trhu tieto dva základné typy:
1. Thermomax Direct Flow (DF), Thermomax Heat Pipe (HP)
2. Varisol Direct Flow (DF) (do konca tohto roka aj prevedenie
Heat Flow – HF)
1. Kolektory Thermomax DF, HP
Thermomax – špičkový európsky originál
Pri voľbe účinných a finančne efektívnych riešení pre znižovanie
účtov za energiu patria v Európe solárne kolektory Thermomax
medzi horúcich favoritov už viac ako 25 rokov. Kolektory
Thermomax sú najlepším riešením pre premenu slnečnej energie na energiu tepelnú slúžiacu pre vykurovanie a ohrev vody.
Kolektory Thermomax sú v európskych klimatických podmienkach osvedčeným v európskym výrobkom.
Princíp solárnych trubicových kolektorov
Pri fototermickom ohreve je pretvárané priame i nepriame
(difúzne) slnečné žiarenie na teplo pomocou správne navrhnutého solárneho kolektora Thermomax, ktorý by mal ideálne smerovať na juh. Každý kolektor Thermomax je tvorený radou trubíc
navzájom pospájaných dokonale izolovaným prietokovým zberačom. Vákuum vo vnútri každej trubice zabezpečuje dokonalú
izoláciu absorbéra pred vonkajšími vplyvmi, ako sú chlad, vietor
alebo vlhkosť. Táto vákuová izolácia taktiež zabezpečuje minimálne straty a tým aj veľmi účinnú a efektívnu premenu energie
získanej zo slnka na teplo pre vykurovanie a ohrev vody.
26
Európsky vývoj a výroba na 100 %
Kolektory Thermomax sú vyvíjané a vyrábane výhradne v Európe, konkrétne v Severnom Írsku. Rozdiel v kvalite, účinnosti
a trvanlivosti oproti lacným produktom neeurópskych výrobcov
je vďaka použitým špičkovým technológiám jasne viditeľný. Na
financovaní robotizovanej výrobnej linky uvedenej do prevádzky v roku 2010 sa podieľala vláda Spojeného kráľovstva a európske fondy. Taktiež aj všetky subdodávky sú z Európy – napríklad
špeciálne sklo pre trubice je vyrábane renomovanou nemeckou
firmou Schott.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
• Veľkoobchodom umožňuje systém VARISOL znížiť veľkosť
skladových zásob ako aj eliminuje množstvo nízkoobrátových
skladových položiek akými sú okrajové veľkosti tradičných
zberačov.
• Montážnym firmám umožňuje systém VARISOL ľahkú, rýchlu
a bezpečnú montáž až na mieste vlastní inštalácie bez nutnosti
manipulácie s ťažkými a neskladnými dielami.
• Užívateľom umožňuje systém VARISOL minimalizovať zriaďovacie náklady na solárny systém pri zachovaní ľahkej možnosti
jeho postupného rozširovania.
Systém VARISOL je už od začiatku šetrný k životnému prostrediu, predovšetkým vďaka použitiu húževnatého polyméru na
segmenty zberača.
Jednoduchá inštalácia
Jedinečný systém „plug and play“ konštrukcie kolektorov
Thermomax robí ich montáž jednoduchou, a teda veľmi rýchlou. Trubice sú dopravované na strechu jednotlivo a kolektory
Thermomax sú následne zostavované až na mieste vlastnej
inštalácie.
Tento materiál je 100 % recyklovateľný a v porovnaní s tradičnou mosadzou a meďou je energeticky nenáročný ako na výrobu, tak na distribúciu.
Na klasické strechy sú kolektory Thermomax pripevňované
pomocou univerzálnych úchytov, ktoré je možné ľahko prispôsobiť danej strešnej krytine. Pre montáž kolektora Thermomax
na plochú strechu alebo fasádu sú dodávané špeciálne montážne sady a rámy.
Prednosti a výhody
• celoročná funkčnosť od úsvitu až po zotmenie aj bez priameho slnečného svetla
• výroba tepla aj v podmienkach chladu, vetru a vlhka
• až 70 % pokrytia ročnej spotreby teplej vody
• o 30 % vyššia účinnosť proti doskovým kolektorom
• jedinečný obmedzovač teploty pre zásadnú ochranu pred
stagnáciou
• vysoká odolnosť proti krupobitiu preverená nezávislým testom
• dokonalé vákuum po celú dobu životnosti kolektorov
• priemerná životnosť 25 rokov
• štandardná záruka 10 rokov
• certifikácia kvality Solar Keymark
2. Kolektory Varisol – Direct Flow
Kombinácia najvyspelejšej technológie trubíc Thermomax s priamym prietokom a jedinečnej segmentovej konštrukcie zberača
je revolučnou zmenou v konštrukcii solárnych systémoch pre
vykurovanie a ohrev vody.
Varisol prináša výhody pre každého
Kombináciou špičkového polymérového materiálu a unikátnej „zaklapávacej“ konštrukcie vznikol produkt, ktorý sa ľahko
objednáva, skladuje, dopravuje a inštaluje a prináša tak rad
výhod všetkým:
• Projektantom umožňuje systém VARISOL presnú voľbu výkonu kolektoru a nenúti ich ku kompromisom obvyklých pri tradičných kolektoroch s pevným počtom trubíc.
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Výhradný dovozca v SR:
PROCOM spol. s r.o.,
Smrečianska 18, 831 01 Bratislava
Tel.: 02/44255633, 051/772221116,
Mobil: 0902614721
Spracoval: Ing. František Gondža
27
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
VÝPOČET SLNEČNEJ ENERGIE DOPADAJÚCEJ NA ZEMSKÝ POVRCH
ČASŤ 2. – SLNEČNÉ ŽIARENIE
Ing. Marek Kušnír
TU v Košiciach, Vysokoškolská 4, tel.: 602 43 54, [email protected]
Ing. Peter Kapalo, PhD.
TU v Košiciach, Vysokoškolská 4, tel.: 602 42 71, [email protected]
1. Druhy slnečného žiarenia
Slnečné žiarenie, ktoré prejde zemskou atmosférou a dopadáva
sa na zemský povrch, nazývame globálnym žiarením. Určitá časť
tohto žiarenia sa odrazí alebo je pohltená zemským povrchom,
kde sa premení na teplo (30 %). Pri meraní intenzity slnečného
žiarenia na zemskom povrchu registrujeme tri druhy slnečného
žiarenia. Prvým je priame slnečné žiarenie, ktoré aj napriek prechodu atmosférou nezmenilo svoj smer. Druhým je odrazené
slnečné žiarenie od okolitých povrchov a posledným je difúzne
(rozptýlené) slnečné žiarenie pôsobiace zo všetkých smerov.
Najväčšie zastúpenie pri získavaní energie má priame a difúzne
žiarenie (Obr. 1) [1][2].
ný ako optická hĺbka. Hmotnostný pomer ovzdušia m sa vypočíta nasledovne ( je výškový uhol Slnka):
m = 1 / sin 
Pre výpočtové účely je užitočné mať rovnice ako používať
tabuľky hodnôt. Blízke výpočtové hodnoty pre optickej hĺbky A
a mimozemského toku k dosiahneme pomocou nasledujúcich
rovníc:
A = 1160 + 75 . sin [(360/365) . (n – 275)] [W/m2]
k = 0,174 + 0,035 . sin [(360/365) . (n – 100)] [W/m2]
Preklad priameho ožiarenia IB do lúča dopadávajúceho na
naklonený kolektor IBC je jednoduchá rovnica uhla dopadu 
medzi líniou kolmou na kolektor a prichádzajúcim slnečným
lúčom (Obr. 2 ). Vypočítame to následne:
IBC = IB . cos  [W/m2]
Obr. 1 Druhy slnečného žiarenia
2. Priame slnečné žiarenie
Ignorovaním slnečných škvŕn, môžeme popísať jeden výraz na
vyjadrenie mimozemského slnečného žiarenia:
I0 = SC . [1 + 0,034 . cos ((360 . n) /365)] . [W/m2]
kde SC je solárna konštanta a n je číslo dňa. Slnečná konštanta je odhad priemerného ročného mimozemského oslnenia.
Na základe meraní NASA sa za solárnu konštantu bola braná
hodnota 1,353 kW/m2, ale v súčasnej dobe sa začína častejšie
používať solárna konštanta o hodnote 1,377 kW/m2. Pre oblasť
Slovenska sa používa hodnota 1,350 kW/m2.
Obr. 2 Kolmý dopad slnečných lúčov na kolektor
Pre špeciálny prípad dopadajúceho slnečného žiarenia na vodorovnú plochu IBH platí:
IBH = IB . cos (90° – ) [W/m2]
Bežne používaný model výpočtu poklesu intenzity slnečného
žiarenia sa používa rovnica na základe exponenciálnej klesajúcej funkcie:
IB = A . e –km [W/m2]
kde IB je podiel lúčov dopadajúcich na zemský povrch, A je
„jasný“ mimozemský tok a k je bezrozmerný koeficient nazýva-
28
Obr. 3 Dopad slnečných lúčov na naklonený panel při pohybe Slnka po
oblohe
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
Solárny kolektor je naklonený do uhla ∑ a je nasmerovaný
v smere jeho azimutového uhla °C (merané vo vzťahu priamo
k juhu, s kladnými hodnotami v juhovýchodnom smere a záporné hodnoty v juhozápadnom smere). Uhol dopadu je daný
nasledovne:
Difúzne žiarenie ovplyvňuje iba tá časť oblohy na naklonený
kolektor, ktorú kolektor „vidí“ (Obr. 5).
cos  = cos  . cos (S – C) . sin ∑ + sin  . cos ∑ [°]
Posledná súčasť slnečného žiarenia dopadajúci na kolektor
je žiarenie, ktoré sa odráža od povrchov pred panelom. Táto
reflexia môže poskytnúť značné zvýšenie výkonu, ako napríklad
v jasný deň so snehom alebo vodou pred kolektorom, alebo to
môže byť tak malý, že by mohlo byť ignorované (Obr. 6).
3. Difúzne slnečné žiarenie
4. Odrazené slnečné žiarenie
Difúzne žiarenie dopadajúce na kolektor je oveľa ťažšie odhadnúť, ako je to v prípade priameho žiarenia. Zoberme si rôzne
zložky, ktoré tvoria difúzne žiarenie, ako je znázornené na Obr.
4. Prichádzajúce žiarenia môže byť rozptýlené z atmosférických
častíc a a vodnej pary, a môže byť odrážané aj oblakmi.
Obr. 6 Odrazené žiarenie na naklonenú plochu kolektora
Obr. 4 Difúzne žiarenie dopadajíce na horizontálnu plochu
Difúzne slnečné žiarenie dopadajúce na vodorovnú plochu IDH
je úmerné k priamemu slnečnému žiareniu IB bez ohľadu na to,
kde sa na oblohe nachádza Slnko:
IDH = C . IB [W/m2]
kde C je oblohový difúzny faktor, ktorého hodnoty sa vypočítajú
pomocou nasledovného vzťahu:
Množstvo odrazeného žiarenia môže byť modelované ako
súčin celkového horizontálneho žiarenia (priame žiarenie IBH,
plus difúzne žiarenie IDH) a krajinnej odrazivosti . Zlomok tejto
odrazenej energie, ktorá bude zachytená pomocou kolektora
závisí od sklonu panela, čo má za následok formulovanie nasledujúcej rovnice pre odrazené žiarenie dopadajúce na naklonený kolektor IRC:
IRC =  . (IBH + IDH) . [(1 – cos ∑) / 2] [W/m2]
Kombináciou rovníc pre všetky tri zložky žiarenia, priame svetlo,
difúzne a odrazené dostaneme nasledujúcu rovnicu pre celkové
slnečné žiarenie, ktoré dopadne na kolektor za jasného dňa:
IC = IBC + IDC + IRC [W/m2]
C = 0,095 + 0,04 . sin [(360/365) . (n – 100)] [W/m2]
Ak je uhol sklonu kolektora nulový, to znamená, že panel je
akoby položený na zemi a vidí celú oblohu, a preto na neho
dopadáva plné horizontálne difúzne žiarenie, IDH. Keď je panel
naklonený do vertikálnej polohy, tak je oslnený iba polovicou
oblohy, a preto je panel vystavený iba polovici horizontálneho
difúzneho žiarenia. Nasledujúci výraz pre difúzne žiarenie na
naklonený kolektor, IDC, sa používa keď difúzne žiarenie je idealizované týmto spôsobom:
IDC = C . IB . [(1 + cos ∑) / 2] [W/m2]
Obr. 5 Difúzne žiarenie dopadajíce na naklonený panel
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Literatúra
[1] MURTINGER, Karel – BERANOVSKÝ, Jiří – TOMEŠ, Milan.:
Fotovoltaika – elektřina ze slunce, 2007. 81 s. ISBN 987-807366-100-7
[2] Dostupné na internete: <http://www.solarenergy.sk/sk/stranka/solarne-systemy/slnecne-ziarenie>
[1] P MASTERS, Gilbert M.: Renewable and Efficient Electric
Power Systems, A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION,
2004
[2] RADOSAVLJEVIĆ Jasmina., ĐORĐEVIĆ Amelija.: DEFINING
OF THE INTENSITY OF SOLAR RADIATION ON HORIZONTAL
AND OBLIQUE SURFACES ON EARTH, Working and Living
Environmental Protection Vol. 2, No 1, 2001, s. 77–86
[3] RADOSAVLJEVIĆ Jasmina., PAVLOVIĆ Tomislav, PETKOVIĆ
Dejan: THE Physics, Chemistry and Technology Vol. 2, No 3,
2001, s. 131–139
29
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
Inovácia výrobného sortimentu radiátorov KORAD z U. S. Steel Košice
RADIÁTORY URČENÉ PRE REKONŠTRUKCIE – KORAD H 550
Pekné a pohodové bývanie je dôvodom pre rekonštrukciu interiéru bytu či rodinného domu. Ak sa už pustíte
touto cestou je vhodné začať úplne od základu. Znamená to zaoberať sa výmenou elektrického vedenia,
vodovodných rozvodov a kúrenia. Čo sa týka radiátorov, ktoré veľmi dobre slúžili aj 30 rokov, a ktoré sú už
po minimálne druhom nátere sa jednoducho do nového interiéru nehodia. V prípade oceľových radiátorov
sú už po tejto dobe na konci svojej životnosti. Ich výmena je na prvý pohľad veľmi jednoduchá ale ako to už
býva, nič nejde tak hladko ako sa zdá. Dvojnásobne to platí pri rekonštrukciách.
1000 mm s krokom 100 mm a od 1200 mm do 3000 mm
s krokom 200 mm. Všetky ostatné typy sú vyrábané iba do
dĺžky 2000 mm. Keďže sú to radiátory určené pre rekonštrukcie, vyrábajú sa iba s bočným pripojením, teda typ Kompakt.
Možnosť úpravy vzhľadu hladkou čelnou plochou KORAD
550 PLAN je samozrejmosťou. V tom prípade je maximálna
možná dĺžka týchto telies 2000 mm.
Problémy pri výmene starých radiátorov
Ak sa rozhodnete vymeniť liatinové, či oceľové článkové
radiátory narazíte na problém s rozdielnym rozmerom pripojenia. Článkové radiátory majú rozostup pripojenia 500 mm.
Panelové radiátory sa vyrábajú v stavebných výškach 300, 400,
500, 600 a 900 mm a majú rozostup pripojenia vždy o 54 mm
menší ako je celková výška radiátora. Až doposiaľ to bol hlavný
dôvod prečo nebolo možné jednoducho zameniť starý radiátor za nový. Výmena sa tak nezaobišla bez použitia adaptérov,
zváracích súprav, alebo vložením ohýbaných plasthliníkových
trubiek pred teleso. Tieto riešenia boli nákladnejšie alebo z estetického hľadiska nevhodné.
Riešenie je veľmi jednoduché
Na základe spomenutých problémov bol sortiment radiátorov
KORAD rozšírený o radiátory určené špeciálne pre rekonštrukcie. Tieto radiátory majú stavebnú výšku 554 mm, a teda
pripájací rozmer zhodný s článkovými radiátormi. Majú označenie KORAD 550 a vyrábajú sa vo všetkých typoch okrem
typu 11. Typy 21 a 22 sa vyrábajú v dĺžkach od 400 mm do
Aby bola výmena čo najjednoduchšia, pripravili sme pre vás
jednoduchú výpočtovú pomôcku v MS Excel pod názvom
KORADcalc3.51. S touto pomôckou po zadaní parametrov
starého článkového radiátora si môžete z ponúknutých modelov radiátorov vybrať pre vás ten najvhodnejší (záložka „Vymeň
starý za nový“). Program umožňuje aj prepočty výkonov pri
iných teplotných stavoch ako aj výber vhodných radiátorov
na základe zadaného tepelného výkonu. Stiahnuť si ho môžete na stránke www.usskorad.sk. Ak MS Excel nemáte, poslúžia vám ako pomôcka tabuľky vo formáte PDF, v ktorých na
základe parametrov starých radiátorov nájdete doporučené
nové modely. Tabuľky sú k dispozícii na webovej stránke na
nasledovnej adrese http://www.usskorad.sk/doc/parametre/
Nahrada_550.pdf.
Výber je dôležitý
Správny výber radiátora je vždy dôležitý. Výkon nového radiátora by nemal byť väčší ako toho pôvodného. Ak v bytovom
dome nainštalujete radiátor, ktorý svojím výkonom bude prevyšovať ten pôvodný, tak bude hriať iba z časti. Väčšinou jeho
vrchná časť. To by nebol samozrejme až taký problém. Problém
nastáva, ak sú v bytovom dome inštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Tie sú podľa predpisu inštalované
v polovičke radiátora a 2/3 jeho výšky. Teda presne vo výške,
v ktorej radiátor hreje aj keď pracuje iba z časti. Spotrebované
Technické a výkonové charakteristiky radiátorov KORAD 550 – typ
KOMPAKT
30
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
dieliky sa potom prepočítajú výkonovým
koeficientom zodpovedajúcim prevádzkovanému radiátoru. Ak je tento výkon
vzhľadom na skutočnú spotrebu veľmi
vysoký, môže dôjsť k nárastu spotreby
tepla, ktorý ale nezodpovedá skutočnosti.
Ako už bolo spomenuté, nový radiátor
je možné dodať aj v úprave PLAN, teda
s hladkou čelnou plochou. Radiátor
vyzerá veľmi elegantne a ľahšie zapadne
do moderného interiéru.
Farebné radiátory – KORAD
Čo ešte možno zmeniť
Ak ale chcete zájsť ešte ďalej je možné
vybrať si farebný radiátor. Farebné radiátory KORAD sú tohtoročnou novinkou.
Je možné vybrať si zo 61 nových základných farebných odtieňov. Prednosťou je
zhodná kvalita povrchovej úpravy ako aj
záručná doba 10 rokov ako je tomu pri
celom výrobnom sortimente.
Radiátory KORAD určené
do korózneho prostredia
Ďalšou pripravovanou novinkou, ktorá
je v súčasnosti v štádiu skúšobnej výroby
a testovania sú tzv. „pozinkované“ radiátory. Tieto sú určené hlavne pre použitie vo vlhkom – koróznom prostredí
ako sú kúpeľne, bazény, toalety a pod.
Odolnosť radiátora voči korózií zabezpečuje vrstva zinku nanesená na kovový
povrch radiátora technológiou elektrolytického pokovovania. Táto technológia
zaručuje rovnomerné nanesenie zinkového povlaku, ktorý po následnom
zafarbení nemá vplyv na konečný vzhľad
povrchu. Celková životnosť radiátora sa
tak zachová aj v agresívnom prostredí.
Radiátory sa budú dodávať na trh v typovom sortimente 10, 20 a 30 v celom
výškovom sortimente. Maximálna dĺžka radiátorov so zinkovou ochrannou
vrstvou je 2000 mm. Záruka na tieto
výrobky je 10 rokov.
Bližšie informácie o celom sortimente
radiátorov KORAD získate priamo
u výrobcu (kontakt: www.usskorad.sk)
alebo v sieti zmluvných predajcov na
Slovensku (www.usskorad.sk/Obchod/
Predajcovia SR).
Zmluvní predajcovia pre slovenský trh
sú firmy EMPIRIA (www.empiriask.sk),
TMS-Montys (www.tms.sk) a UNIMAT
(www.unimat.sk)
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
31
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
KOMPLETNÝ SYSTÉM REHAU PRE VYKUROVANIE A CHLADENIE
V PRAXI – PRÍKLAD REALIZÁCIE RODINNÉHO DOMU
Nové technológie, zmena klimatických podmienok a zvýšené požiadavky na komfort prinášajú nové
výzvy pre technické zariadenie budov. Jej cieľom bude zabezpečiť optimálnu tepelnú pohodu nielen
počas vykurovacej sezóny, ale aj počas horúceho leta. Chladenie sa, podobne ako v automobiloch, stáva
nevyhnutnou súčasťou výstavby rodinných domov, bytov alebo administratívnych priestorov.
Nízke prevádzkové náklady a neporovnateľne vyšší komfort osôb
vedú čoraz častejšie k aplikácii plošných systémov vykurovania
a chladenia. Všetky tieto skutočnosti viedli aj investora rodinného
domu v Trnave, ktorý sa rozhodol nielen pre komfortný priestorový návrh, ale aj pre zaručenie stálej tepelnej pohody v dome
prostredníctvom komplexného technického vybavenia od firmy
REHAU. Rodinný dom patrí k ultra nízkoenergetickým stavbám
s mernou tepelnou stratou 22 W/m2.
Technické zariadenie budovy
Centrálnym prvkom systému vykurovania a chladenia je tepelné
čerpadlo zem/voda REHAU GEO 5,4 kW, ktoré pracuje s vykurovacím faktorom COP 4,1 (B 0 °C/W 35 °C). To znamená, že
s dodaním 1 dielu elektrickej energie vyrobí tepelné čerpadlo
v optimálnom prípade až 4 diely tepla (3 diely sú teda energia
z obnoviteľných zdrojov). Čo je však dôležitejšie, teoretické COP
bude aj v skutočnosti dosiahnuté, a to vďaka plošným systémom
vykurovania a chladenia. V prípade vykurovania je maximálna
výpočtová teplota vykurovacej vody len 32 °C. Chladenie využíva
pasívny režim, pri ktorom sa cez chladiaci výmenník odoberá teplo bez priamej aktivácie tepelného čerpadla. Prevádzkové náklady chladenia budú preto extrémne nízke. Domiešanie vody pre
režim chladenia na potrebných 16 až 18 °C, ako aj zamedzenie
rosenia zabezpečuje štandardná regulácia samotného tepelného
čerpadla. Priestorová regulácia teploty miestností RAUMATIC
spolupracuje priamo s reguláciou tepelného čerpadla a zabezpečuje ešte vyššiu hospodárnosť a komfort. V sortimente REHAU
nájdete samozrejme aj modely tepelných čerpadiel pre systém
voda/voda AQUA a vzduch/voda AERO.
Tepelné čerpadlo ZEM_VODA
REHAU GEO zdroj tepla a chladu
32
Vsakovanie dažďovej vody
Systémový zásobník REHAU o objeme 800 l je v kombinácii so
stanicou pre ohrev čerstvej pitnej vody ideálnym riešením pre
prípravu teplej vody. Systém pripraví vždy čerstvú ohriatu pitnú
vodu bez jej skladovania, a to bez obmedzenia komfortu užívateľa. Z ohriateho zásobníka možno čerpať 35 l/min v celkovom
množstve takmer 500 l. Predovšetkým však odpadá problém s výskytom legionel a zdravotných rizík. Zároveň zásobník umožňuje
v spodnej časti oddelenej deliacou platňou z PP akumulovať vykurovaciu vodu pre efektívny chod tepelného čerpadla bez častého
cyklovania, ktoré spôsobuje nadmerné opotrebenie kompresora.
Do zásobníka možno jednoducho integrovať solárny výmenník a pokryť tak ďalšiu časť energie pre ohrev pitnej vody alebo
vykurovania z obnoviteľných zdrojov. Na stavbe bol aplikovaný
systém stropného chladenia realizovaný technikou tzv. aktivácie
betónového jadra, kedy sa rúrkové registre zabudovali priamo do
monolitickej betónovej platne. Rúrkové registre sú tvorené osvedčenou rúrkou RAUTHERM S z PE-Xa a kyslíkovou bariérou v rozmere 14 x 1,5 mm, ktoré sú upevnené na nosné rohože. Vďaka
kyslíkovej bariére možno systém využiť aj ako stropné vykurovanie.
Zaujímavejšia je však pohoda stropného chladenia. Odovzdávanie
tepla na rozdiel od klasickej klimatizácie prebieha medzi všetkými
teplejším objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, príjemným
vysálaním na chladiaci strop (t.j. vyžarovaním, ktorým ľudské telo
prirodzene odbúrava prevažnú časť nadbytkového tepla). Toto
jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort.
Podlahové vykurovanie
Stropné chladenie integrované
v betónovej doske
Podlahové vykurovanie zabezpečuje ideálny komfort v režime
vykurovania. Zároveň slúži na dochladenie prízemia v letnej prevádzke. Hustota pokládky je typická pre aplikáciu s tepelným
čerpadlom a vo väčšine miestností bol zvolený rozostup 100 mm
kvôli zmieňovanej čo najnižšej prívodnej teplote vykurovania.
Investor zvolil pokládku rúrok z PE-Xa na systémové nosné rohože
z pozinkovaného 3 mm drôtu pomocou otočných klipov Quatro.
Ich výhodou je rýchla aplikácia, keďže ich možno ako jediné klipy
aplikovať sádzačom so zásobníkom na 50 ks klipov.
Na predmetnej stavbe boli ďalej použité aj rozvody pitnej a ohriatej vody RAUTITAN, odhlučnená kanalizácia RAUPIANO, systém
centrálneho vysávania VACUCLEAN a zemný výmenník pre riadené vetranie s antimikrobiálnou úpravou AWADUKT thermo.
www.rehau.sk
http://plynar-vodar-kurenar.eu
Stavba
Auto
Priemysel
ÚSPORY ENERGIE? EKOLÓGIA? VYŠŠÍ KOMFORT?
AK CHCETE VEDIEŤ, AKO NA TO, NAVŠTÍVTE PREDVÁDZACÍ KAMIÓN
REHAU S TEPELNÝM ČERPADLOM NA VÝSTAVE CONECO RACIOENERGIA
OD 29.03. DO 02.04.2010 NA VOĽNEJ PLOCHE PRE HLAVNÝM VCHODOM
Voľná jazda za vyššou energetickou efektivitou
Srdečne vás pozývame na OBJAVNÚ prehliadku. Predvádzací
kamión REHAU prezentuje inovatívne riešenia pre energeticky
efektívne stavby a rekonštrukcie. Na výstavnej ploche viac ako
50 m2 budú prezentované systémy pre využitie energie zeme,
tepelné čerpadlá, podlahové vykurovanie, stropné chladenie alebo
solárne kolektory.
www.rehau.sk
REHAU s.r.o., Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava, tel: +421 2 682 091 21, fax: +421 2 638 134 22, e-mail: [email protected]
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
VAILLANT PONÚKA KOMPAKTNÉ RIEŠENIA
V dňoch 8.–11. februára 2011 sa v Nitre konal už 13. ročník medzinárodnej výstavy Aqua-therm Nitra 2011.
Kompaktné systémové riešenia na vykurovanie a prípravu teplej vody pre všetky typy domácností predstavila
návštevníkom veľtrhu značka Vaillant.
Široký sortiment kondenzačnej techniky
Značka Vaillant patrí už 136 rokov k popredným výrobcom
moderných vykurovacích systémov na európskom trhu a v oblasti kondenzačnej techniky a obnoviteľných zdrojov tepla získala už veľa ocenení. Aj na výstave Aquath-therm mali návštevníci
možnosť zoznámiť sa so širokým sortimentom stacionárnych
či závesných kondenzačných kotlov s jednoduchou obsluhou.
„Aby mal zákazník z vyspelých technológií pôžitok, špičkovú
kvalitu spájame vždy s premysleným dizajnom. Vďaka variabilite našich systémov je možné kotol a zásobník harmonicky zladiť s interiérom,“ hovorí Jarmila Klátilová, marketingová manažérka Vaillant Group Slovakia. Investícia do kondenzačných
kotlov značky Vaillant sa oplatí nielen kvôli výrazným úsporám,
ale aj rôznorodým možnostiam umiestnenia kotlov, širokému
výkonovému rozsahu, modernému dizajnu či prijateľnej ceny.
Užívatelia určite ocenia tiež potrebu minimálneho servisu a nízkych prevádzkových nákladov.
Kompletný systém tepelných čerpadiel
Vyznačuje sa rýchlou a jednoduchou inštaláciou, širokými možnosťami umiestnenia a vysokým komfortom v príprave teplej
vody.
Solárny set 1 s dvomi plochými kolektormi a Solárny set 2 s dvomi vákuovými trubicovými kolektormi slúžia na ekologickú a zároveň cenovo výhodnú prípravu teplej vody. Ich najdôležitejšou
súčasťou je regulátor auroMATIC 620/2, ktorý dokáže regulovať prípravu teplej vody v zásobníku pomocou kolektora alebo
vykurovacieho kotla. Užívateľovi ponúkajú úsporu 60 až 70 %
nákladov na prípravu teplej vody. Komplexným systémovým riešením pre hospodárne, ekologické vykurovanie a ohrev teplej
vody je Solárny set 3. Skladá sa z vákuových trubicových panelov a trivalentného akumulačného zásobníka. Vákuové panely
dokážu využiť slnečnú energiu aj v priebehu zimného obdobia
a využívať ju nielen na ohrev vody, ale aj podporu vykurovania.
Viac informácií o produktoch značky Vaillant získate na www.
vaillant.sk.
Okrem širokej ponuky kondenzačných kotlov disponuje Vaillant
aj bohatým sortimentom zariadení na ekologické využitie obnoviteľných zdrojov energie. Užívatelia majú na výber z kompletného systému tepelných čerpadiel – voda/voda, vzduch/voda
a zem/voda.
Na výstave Aqua-therm v Nitre predstavila značka nové tepelné
čerpadlo geoTHERM VWL S „vzduch/voda“ v prevedení split.
Jeho prednosťou je možnosť pracovať s minimálnou teplotou
vzduchu až -20 °C. Pre dni s extrémne nízkou teplotou vonkajšieho vzduchu má geoTHERM VWL S zabudovanú 6 kW špirálu
ako prídavné vykurovanie. „Vďaka maximálnej výstupnej teplote 65 °C možno geoTHERM VWL S použiť aj pre ohrev teplej
vody. Pre jednoduché pripojenie externého zásobníka teplej vody
je v tepelnom čerpadle zabudovaný trojcestný prepínací ventil.
Vyrába sa tiež v prevedení s integrovaným 175 l zásobníkom na
teplú vodu pod označením geoTHERM plus VWL S, a tvorí jeden
kompaktný celok s minimálnymi nárokmi na inštalačný priestor,“
zdôrazňuje Jarmila Klátilová. Vysoko výkonná vonkajšia jednotka zaberá len 1,2 m2 a s maximálnou hlučnosťou 55 dB je neprekonateľne tichá. V kombinácii s elegantnou vnútornou jednotkou tvoria dokonalý a výkonný systém.
Solárne systémy na ohrev vody i podporu vykurovania
Súčasťou ponuky značky Vaillant sú tiež solárne systémy len na
ohrev teplej vody alebo aj s podporou vykurovania.
Solárna zostava auroSTEP s beztlakovým „Drain-back“ systémom a so špeciálne vyvinutým serpentínovým plochým kolektorom optimálne rieši využívanie slnečnej energie na prípravu
teplej vody. Prednosti solárnej zostavy možno pozorovať najmä
mimo vykurovacej sezóny, kedy netreba zapínať kotol. Solárna
zostava auroCOMPACT zložená zo stacionárneho kondenzačného kotla so vstavaným solárnym zásobníkom a jedného
plochého kolektora slúži na vykurovanie a prípravu teplej vody.
34
Solárny set 3
O značke VAILLANT
Firmu Vaillant založil v roku 1874 Johan Vaillant. Spoločnosť
Vaillant sa postupne stala jedným z najväčších výrobcov vykurovacej techniky v Európe, ktorej sa podarilo počas celej svojej
existencie predať viac ako 40 miliónov spotrebičov. Samostatné
obchodné zastúpenie spoločnosti na Slovensku vzniklo po rozdelení Československa v roku 1993. V roku 2001 sa spoločnosť
Vaillant stala súčasťou skupiny Vaillant Group, ktorá zastrešuje
osem významných výrobcov vykurovacích zariadení v Európe,
na Slovensku aj výrobcu kotlov Protherm. Značku VAILLANT
zastupuje na Slovensku spoločnosť Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
so sídlom v Skalici. V súčasnosti fungujú štyri obchodné a poradenské Vaillant centrá v Bratislave, Trenčíne, Lučenci a v Prešove. V oblasti predaja a servisu má značka Vaillant vybudovanú
sieť 200 zmluvných obchodných firiem po celom Slovensku
a spolupracuje s asi 300 vyškolenými servisnými technikmi.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
ZEN-ZELENÁ ENERGIA, S.R.O. PREDSTAVILA NA ŠKOLENÍ
SVOJU NOVINKU ZOSTAVU ZEN ECOTHERM
O spoločnosti ZEN-Zelená energia, s.r.o, sa zameriava hlavne na využívanie obnoviteľných zdrojov energii
a riešenia, ktoré zabezpečujú zdravé prostredie všetkým. Školenie, ktoré usporiadala táto spoločnosť pre
kúrenárske firmy, sa konalo dňa 25.1.2011v Školiacom centre na Kysuckej 14, v Košiciach a zúčastnili sme
sa ho aj my.
Spoločnosť zaúčala svojich obchodných
parterov a spolupracovníkov z radov
kúrenárskych firiem o svojej novinke –
zostave ZEN ECOtherm. O činnosti spoločnosti a o priebehu tohto školenia, sme
sa viac opýtali pána Ing. Petra Šinglára,
konateľa spoločnosti ZEN-Zelená energia s.r.o.
skému trhu ekologické vykurovacie zostavy. Nemáme záujem o veľký počet spolupracujúcich firiem, ale snažíme sa vybrať
z nich niekoľko, ktoré budú zaškolené a
budú im vysvetlené princípy fungovania
našej zostavy ECOTherm. Zostava bola
navrhnutá tak, aby maximálne využila
slnečnú energiu na vykurovanie a ohrev
teplej pitnej vody. Tvorí ju špeciálny kon-
denzačný kotol so solárnym ohrevom
teplej vody, ktorý zabezpečuje maximálnu
úsporu plynu. Sme veľmi radi, že zúčastnené firmy prejavili záujem o naše zostavy.“
Viac o prednostiach tejto zostavy a technologickom popise a vlastnostiach prinášame čitateľom na str. 60–61 tohto
časopisu.
Agentúra Bocatius
Vás pozýva na
výstavu
„Naša spoločnosť kompletizuje a montuje ekologické tepelné čerpadlá pre
koncových užívateľov, ktoré sú šetriace
k životnému prostrediu. Zameriavame
sa hlavne na ekologické vykurovacie systémy. Poskytujeme zároveň komplexné
projekčné a realizačné služby v oblasti
nízkonákladových vykurovacích systémov
a solárnych systémov. V dnešných časoch
je treba podporiť obnoviteľné zdroje energie, preto sme sa rozhodli spolu s našimi
obchodnými partnermi ponúknuť sloven-
ABC
STAVEBNÍCTVA
23.- 25.
v s t u p v o ľn ý
marec 2011
Mestská hala PREŠOV
www.bocatius.sk
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
35
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
IMMERPAN OCEĽOVÉ PLOCHÉ RADIÁTORY
OD SPOLOČNOSTI IMMERGAS
IMMERGAS rozšíril svoje produktové portfólio o novú radu oceľových radiátorov pod názvom IMMERPAN.
Sú vyrobené tak, aby poskytovali dostatočné teplo domova a boli zárukou maximálneho komfortu.
V nadväznosti na maximálne tepelnú efektivitu by mali byť
radiátory inštalované nasledovne, pri dodržaní minimálnych
vzdialeností: 4 cm pred stenou, 12 cm od podlahy, 10 cm od
parapety.
Všetky IMMERPAN radiátory sú balené jednotlivo s použitím
špeciálnych ochranných materiálov tak, aby sa zabránilo ich
poškodeniu počas prepravy. Všetko príslušenstvo k radiátorom
je dodávané s produktom.
NOVÁ LÍNIA RADIÁTOROV IMMERGAS
Vďaka vysokej účinnosti, dokážu nové panelové radiátory
IMMERPAN uspokojiť potreby zákazníkov na vysokej úrovni,
a to hlavne kvôli možnosti nastavovania požadovanej teploty
pomocou termoregulačnej hlavice. Ich elegantný štýl a dizajn
sa hodí do každého typu domácnosti. Radiátory IMMERPAN
reprezentujú ideálny doplnok ku všetkým typom kotlov
IMMERGAS.
STAROSTLIVOSŤ O DETAILY A GARANCIA KVALITY
Radiátory IMMERPAN sú vyrobené z 1,2 mm hrubých oceľových plechov. Ich funkčnosť je garantovaná skúšobným tlakom
až 10 bar a teplotou až 110 °C.
Vďaka vysokej kvalite výrobného procesu, prostredníctvom
výrobných liniek najnovšej generácie riadených počítačovým
systémom, majú radiátory IMMERPAN dlhú životnosť. Vzťahuje
sa na ne až 10 ročná záruka. Sú k dispozícii vo farbe RAL 9010.
IMMERPAN radiátory sú vyrobené v súlade s Európskymi štandardmi EN442. Výrobný proces je kontrolovaný systémom kvality UNI EN ISO 9001:2000.
USPOKOJÍ VŠETKY NÁROKY
IMMERPAN radiátory sú ponúkané v 5-tich rôznych typoch.
K dispozícii sú v tradičných a ventilových prevedeniach, s dĺžkou
medzi 400 a 3000 mm a výškou od 300 do 900 mm.
Tradičný radiátor IMMERPAN sa môže pripojiť na ÚK zboku –
zľava alebo sprava. Zátka, odvzdušňovací ventil a upevňovacia
konzola sú súčasťou dodávky.
CV radiátor IMMERPAN
sa pripája na ÚK zo
spodu – zľava alebo sprava. Zátka, odvzdušňovací
ventil, termostatický ventil
a upevňovacia konzola sú
súčasťou dodávky.
INŠTALÁCIA A ÚČINNOSŤ
IMMERPAN radiátory môžu byť nainštalované do vykurovacieho systému s prevádzkovou teplotou vody do 100 °C. Vhodne
predimenzované sú odporúčané i pre nízke teploty vykurovacieho systému v ideálnej kombinácii s kondenzačnými kotlami
IMMERGAS.
36
Viac informácií nájdete
na www.immergas.sk.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
VYUŽITIE SOLÁRNEJ TECHNIKY PRI VETRANÍ BUDOV
Peter Kapalo, Ing., PhD., TU Košice, Stavebná fakulta, Ústav budov a prostredia, Katedra teórie a techniky
prostredia budov, Vysokoškolská 4, 040 02 Košice
Väčšinou sa solárna energia využívaná pri ohreve teplej vody v budovách, pri ohreve vody v bazénoch
a niekedy je využívaná pri podpore vykurovania. Taktiež je možné solárnu energiu využívať pri vetraní budov
a klimatizácii. Vetranie v budovách určených pre pobyt ľudí je nevyhnutné hlavne z hygienického hľadiska.
Zvyšovaním objemu vetraného vzduchu sa nám však zvyšujú energetické nároky na prevádzku budovy.
Z toho dôvodu sa javí solárna technika vhodná aj pre vetranie budov.
Vetranie v rodinných domoch
Analýza vetrania v budovách
Vo väčšine rodinných domov je výmena vzduchu v obytných
miestnostiach zabezpečená oknami a to infiltráciou a aeráciou.
Ide o najlacnejší a bez údržbový najviac používaný systém vetrania aj keď parametre výmeny vzduchu nezodpovedajú súčasným
komfortným a hygienickým požiadavkám. Vetranie infiltráciou
v letnom období a za bezvetria je vďaka malému teplotnému rozdielu celkom nefunkčné. Obťažujúci prenos pachov medzi miestnosťami je neregulovateľný. V zimnom období dochádza k neriadenému intenzívnemu vetraniu a veľkým tepelným stratám. Pri
inštalácii moderných tesných okien je princíp nefunkčný.
Predmetom analýzy vetrania bolo 25 projektových dokumentácií rodinných domov. Predovšetkým bola posudzovaná celková
teplovýmenná plocha budovy a plocha otváravých okien a ich
kvalita. Následne bola vypočítaná merná tepelná strata transmisiou a vetraním.
Podľa STN EN 832 + AC (2) je možné vypočítať celkovú tepelnú stratu Qt budovy s rovnomernou vnútornou teplotou podľa
vzorca 1.
Qt = H . (i – e) . t
Pre nárazové vetranie bytu je možné použiť vetranie oknami.
Pri vetraní sú niekedy otvorené okná len na jednej strane domu.
Prúd studeného vzduchu a prúd teplého vzduchu prúdia cez rovnaké okno. Tento spôsob vetrania je najbežnejší a je účinný len
do určitej hĺbky miestnosti. Vetranie oknom je najčastejší spôsob
vetrania malých miestností. V niektorých prípadoch je súčasťou
moderných okien integrovaná štrbina slúžiaca na prívod (odvod)
vzduchu, ktorá umožňuje efektívne vetranie v kombinácii s podtlakovým systémom.
Pri výstavbe nových rodinných domov sú osadzované do stavebnej konštrukcie okná s kvalitným tesniacim materiálom, ktoré v dostatočnej miere zabraňuje úniku vzduchu z obytného
priestoru. Zatepľovaním budovy a inštalovaním nových tesných
okien je možné dosiahnuť úsporu energie potrebnej na vykurovanie. Súčasné tesné transparentné a obalové konštrukcie s lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami výrazne znižujú infiltráciu
a neumožňujú spoľahlivé odvádzanie produkovaných škodlivín.
Takéto utesnenie budovy bez alternatívneho zvýšenia prietokov
vzduchu zhoršuje vnútornú klímu a zvyšuje koncentráciu škodlivín v priestore. Vo všeobecnosti, všetky druhy prachu sú škodlivé
a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Častice menšie ako
10 μm sú pre človeka zvlášť nebezpečné, pretože môžu prenikať hlboko do dýchacích ciest a s vdychovaným vzduchom sa
dostávajú až do pľúcnych alveol (1). Problémy spôsobuje aj produkovaná vlhkosť, ktorá v kombinácii s nedostatočným vetraním
vytvára priaznivé podmienky na vznik plesní.
Kde:
i
e
Merná tepelná strata budovy je vypočítaná podľa STN EN 73
0540.
H = HT + HV
spotrebovaná energia (kWh/rok)
70000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Plocha okien
9
10
11
12
rodinný dom
13
14
15
16
17
18
19
Teplovýmenná plocha budovy bez plochy okien
Obr. 1 Porovnanie celkovej teplovýmennej plochy budovy a plochy
okien v budove
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
20
(2)
Na Obr. 2 je vyobrazená spotrebovaná energia na krytie tepelných strát budovy a energia potrebná na ohriatie vetraného vzduchu infiltráciou a doplnkovým vetraním. Energia spotrebovaná na
vetranie budovy činí priemerne cca 38 % z celkovej spotrebovanej energie v budove na vykurovanie. Z hygienických dôvodov
sa požaduje minimálne vetranie, ak je budova obývaná. Podľa
STN EN 73 0540 (3) intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n
vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní
otvorov (prirodzenou infiltráciou) splní podmienka n ≥ nN, kde nN
je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h. Ak
80000
200
(W/K)
Kde:
HT je merná tepelná strata prechodom tepla (W/K),
HV merná tepelná strata vetraním (W/K).
1200
1000
)
m
( 800
a
h
c 600
lo
p 400
(1)
je požadovaná vnútorná teplota (K),
priemerná vonkajšia teplota počas výpočtového obdobia (K),
dĺžka výpočtového obdobia (hod/rok),
merná tepelná strata budovy (W/K).
t
H
1400
2
(Wh/rok)
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
rodinný dom
energia spotrebovaná na vetranie budovy doplnkovým vetraním
energia spotrebovaná vetraním infiltráciou
energia spotrebovaná na krytie strát budovy transmisiou
Obr. 2 Spotrebovaná energia na krytie tepelných strát budovy a energia
potrebná na ohriatie vetraného vzduchu.
37
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
nie je splnená požiadavka na intenzitu výmeny vzduchu v miestnosti prirodzenou infiltráciou, treba zabezpečiť výmenu vzduchu
iným spôsobom. Vo všetkých vnútorných priestoroch bytových
a nebytových budov je priemerná hodnota nN = 0,5 1/h kritériom
minimálnej výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy a prevádzkové podmienky nevyžadujú iné hodnoty.
väčšia ako produkcia elektrickej energie. Z uvedeného je možné
konštatovať, že pri inštalovaní fotovoltaického panelu na rodinný
dom je výhodné použiť hybridný fotovoltaicko-tepelný kolektor.
FV panel
vzduchová medzera
konštrukcia vetracieho kanálika
V analyzovaných rodinných domoch je skutočná intenzita výmeny vzduchu menšia ako normou požadovaná. V prípade, že
budeme chcieť dodržiavať normou stanovenú intenzitu výmeny
vzduchu, je nutné budovu vetrať aj iným spôsobom ako je infiltrácia. Pri budove, ktorá bude mať tesné otváravé okná môže byť
potreba tepla na ohriatie vetracieho infiltrovaného vzduchu cca
18 % z celkovej potreby tepla v dome a pre doplnkové vetranie
sa spotrebuje 37 % z celkovej potreby tepla v dome. Spolu teda
spotrebujeme na ohriatie vetraného vzduchu 55 % tepla za predpokladu, že nepoužijeme vetraciu jednotku s rekuperátorom.
Pri použití vetracej jednotky s rekuperátorom s účinnosťou a pri
použití vetracej solárnej sústavy sa nám táto spotreba tepla môže
výrazne znížiť.
V bytovej výstavbe sa začínajú čoraz častejšie uplatňovať vetracie
systémy, kde je privádzaný čerstvý vzduch predhrievaný rekuperačnou jednotkou využívajúcou teplo z odpadového vzduchu.
Ďalší spôsob, ktorým vieme zabezpečiť predohrev privádzaného
čerstvého vzduchu je využitie tzv. vzduchového solárneho systému.
Hlavnou časťou vzduchového solárneho systému je absorbér.
Vo vzduchovom kolektore to môže byť hliníková rebrovaná
konštrukcia opatrená vrstvou selektívneho čierneho chrómu. Vo
vzduchovom kanáliku prúdi vzduch, ktorý sa priebežne ohrieva.
Teplota ohriatia vzduchu je závislá na intenzite žiarenia slnka a od
rýchlosti pohybu vzduchu. Teplý ohriaty vzduch je privedený buď
priamo do vetranej miestnosti, alebo je privedený do vzduchotechnickej jednotky – rekuperátora, čím vieme dosiahnuť vyššiu
účinnosť vetracieho zariadenia.
Ak sa užívateľ budovy rozhodne vyrábať elektrickú energiu
pomocou fotovoltaických panelov – je možné použiť tzv. hybridné fotovolticko-tepelné kolektory. Štandardné fotovoltické moduly v súčasnosti premenia približne 15 % dopadajúcej slnečnej
energie na elektrickú, zvyšok je odpadové teplo, ktoré čiastočne
odchádza do okolitého prostredia a čiastočne ohrieva FV modul.
Zvýšenie teploty FV článku znižuje účinnosť fotovoltického panelu, preto je vhodné články chladiť a zároveň využívať odvádzané teplo. V našom prípade je možné chladiť fotovoltaický panel
vzduchom privádzaným do vetraného priestoru prípadne do
vzduchotechnickej jednotky. Predpokladá sa, že produkcia tepla v hybridnom fotovolticko-tepelnom kolektore bude podstatne
OHRIATY
VZDUCH
SLNEýNÁ
RADIÁCIA
VETRANÁ
MIESTNOSġ
ýERSTVÝ
VZDUCH
Obr. 3 Vzduchový solárny kolektor na fasáde budovy
38
stavebná konštrukcia
Obr. 4 Vzduchový hybridný fotovoltaicko-tepelný kolektor
Podľa (7) hybridné fotovoltaicko-tepelné kolektory s prirodzeným
prúdením vo všeobecnosti neumožňovali dostatočné chladenie
fotovoltaického modulu, preto väčšina hybridných fotovoltaicko-tepelných vzduchových systémov využíva nútenú cirkuláciu
vzduchu. Veľké prietoky potrebné na odvod tepla si vynucujú –
vzhľadom na nízku tepelnú kapacitu vzduchu – aj veľké rozmery
potrubia, ktoré ťažko integrovať do konštrukcie budovy. V prípade
fotovoltaicko-tepelných vzduchových systémov s núteným prúdením vzduchu je nevyhnutné dbať aj na udržanie nízkej spotreby elektrickej energie potrebnej na pohon ventilátorov, aby sa
významne nepotlačil vlastný zisk elektrickej energie vplyvom chladenia fotovoltaických modulov. Odvedené teplo z fotovoltaických
modulov sa môže využiť okrem predohrevu vetracieho vzduchu
aj na teplovzdušné vykurovanie alebo sálavé vykurovanie.
Aplikácia hybridného fotovoltaicko-tepelného vzduchového
kolektora spája výhody oboch systémov a prináša účinné využitie
slnečnej energie, ktorá môže byť zdrojom pri výrobe elektrickej
energie a tepla. Takýmto spôsobom je možné znížiť energetickú
náročnosť budovy.
„Tento článok, bol vytvorený realizáciou projektu s názvom:
Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov
obnoviteľných zdrojov energií, na základe podpory operačného
programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.“ Kód ITMS projektu: 26220220064.
Literatúra:
1. Paulíková, Alena, doc., Ing., PhD.: Modelovanie dynamických systémov pracovného prostredia technologickej prevádzky: Habilitačná
práca. Košice 2008. 166 s.
2. STN EN 832 + AC: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet
potreby energie na vykurovanie. Budovy na bývanie.
3. STN EN 73 0540: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov
4. S. S. Žukovskij, O. T. Voznjak, O. M. Dovbuš, Z. S. Ljuľčak: Ventilljuvannia primiščeň, Lviv, Vidavnictvo Nacionalnovo zniversiteta
„Lvivska politechnika“ 2007, ISBN 978-966-553-645-1, str. 45–47.
5. Peter Kapalo: Vplyv vetrania budov na spotrebu energie. In: 2.
CASSOTHERM : zborník z 2. vedeckej medzinárodnej konferencie
: Hotel Družba, Demänovská dolina, Nízke Tatry, 24.-26. máj 2010.
- Košice : C-Press, 2010 S. 1-6. - ISBN 978-80-89385-08-9
6. Karl-Heinz Remmers: Velká solární zařízení. ERA group spol. s r.o.
2007, Brno. ISBN: 978-80-7366-110-6
7. Tomáš Matuška: Multifunkčné solárne kolektory na integráciu do
budov. TZB HAUSTECHNIK. 2009.
Recenzoval: Ing. František Vranay, PhD.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
SOŠ UL. SLOVENSKÝCH PARTIZÁNOV POVAŽSKÁ BYSTRICA
VÁS POZÝVA NA MEDZINÁRODNÚ SÚŤAŽ V ODBORE INŠTALATÉR
Trenčiansky samosprávny kraj poveril SOŠ, Ul. slovenských partizánov z Považskej Bystrice usporiadať
medzinárodnú súťaž vedomostí a zručnosti pre žiakov učebného odboru inštalatér. Súťaž bude prebiehať
v dňoch 30. a 31.3.2011 v rámci Medzinárodnej výstavy stredných škôl UČEŇ – STREDOŠKOLÁK 2011 na
výstavisku EXPO CENTER a.s., Trenčín.
Na základe potvrdených prihlášok je do súťaže prihlásených 5
škôl:
1. SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 1, 682 01 Vyškov, ČR
2. SOŠ stavebná, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica, SR
3. SOŠ stavebná, Emila Belluša, Staničná 4, 911 05 Trenčín,
SR
4. SOŠ, Tulipánova 2, 011 62 Žilina, SR
5. SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 017 01
Považská Bystrica , SR
Každú školu reprezentuje jedno dvojčlenné súťažné družstvo,
ktoré môžu tvoriť žiaci učebného odboru inštalatér a študijného odboru mechanik stavebno-inštalačných zariadení.
Podľa pripravenej výkresovej dokumentácie budú musieť žiaci
zvládnuť a preukázať počas 2 dni svoje vedomosti a zručnosť v 2
súťažných úlohách. V prvý súťažný deň ich čaká úloha, zrealizo-
vať montáž zmiešavacieho rozdeľovača pre podlahové vykurovanie Giacomini. Na druhý deň bude druhou súťažnou úlohou
montáž rozvodu vody z PPR a odpadu z PVC HT System.
Pri každej súťažnej úlohe sa budú hodnotiť vedomosti a praktická zručnosť žiakov. Na základe splnenia kritérií bude plnenie
úloh hodnotené bodmi a celkový súčet bodov určí víťaza.
Kvalita práce a rozsah vedomostí sa hodnotí plným počtom
bodov. Za zistene nedostatky sa budú body odpočítavať. Nad
regulárnymi podmienkami súťaže bude dohliadať odborná
komisia, ktorej predsedom je nezávislý odborník (zástupca
odbornej firmy). Počas celej súťaže budú žiaci používať rôzne
pracovné náradie a pomôcky, pričom jedným z kritérií hodnotenia je i dodržiavanie bezpečnosti pri práci.
Radi by sme týmto využili príležitosť a pozvali vás, aby ste prišli
povzbudiť žiakov v ich súťaži!
Počas konania Celoslovenskej školskej prezentačnej výstavy
výrobkov a služieb žiakov stredných odborných škôl
JUVYR 2010, ktorá sa uskutočnila v termíne 23.–25.11.2010
v Bratislave pripravil poriadateľ Štátny inštitút odborného
vzdelávania súťaž v odbore inštalatér.
Víťazné družstvo žiakov SOŠ, Ul. slovenských partizánov 1129/49,
Považská Bystrica (Tomáš Plšičík, Ján Grepiniak)
Víťazné družstvo po skončení svojej súťažnej úlohy
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Práca hodnotiacej komisie nebola jednoduchá
39
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
ANALÝZA FAKTOROV OKOLIA OVPLYVŇUJÚCICH NÁVRH
EFEKTÍVNEHO A KVALITNÉHO SYSTÉMU PRE ZACHYTÁVANIE
ZRÁŽKOVEJ VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
Ing. Mohamed Ahmidat
Ústav budov a prostredia, Stavebná fakulta, TU v Košiciach, e-mail: [email protected]
Naliehavou otázkou tohto tisícročia je hospodárenie s vodnými zdrojmi. Celosvetovým problémom je
nárast populácie a s tým súvisiace zvyšovanie potrieb pitnej vody. Z tohto dôvodu sa hľadajú nové spôsoby
efektívneho využívania zdrojov pitnej, ale aj úžitkovej a zrážkovej vody z povrchového odtoku (ZVPO).
Využívanie ZVPO je jednou z ciest ako chrániť vzácnu a kvalitnú pitnú vodu [1],[2].
TEÓRIA
V minulosti sa využívanie dažďovej vody obmedzovalo na jej
zachytávanie do suda na polievanie záhrady. S rastom požiadaviek na vodu, zvyšovaním ceny za jej úpravu a celkovým
pozdvihnutím environmentálnych potrieb spoločnosti, bude hrať
recyklovanie vody dôležitú úlohu v celkovom zásobovaní vodou.
Výhodou využitia systémov zrážkovej vody z povrchového odtoku (ZVPO) je, že sa dajú použiť ako alternatívne riešenie tam, kde
nie je možné napojiť dažďovú kanalizáciu na verejnú sieť, alebo
ak je stanovený maximálny prietok dažďovej vody vstupujúcej do
kanalizácie [3]. Na Obr. 1, sú modrou farbou znázornené úkony
v domácnosti, ktoré je možné nahradiť dažďovou vodou tvorí ich
približne 52 %.
32%
36%
Splachovanie WC
Pratanie
Praþka
Záhrada
Umývanie riadu
Varenie, pitie
5%
2%
13%
Obr. 1 Spotreba vody v domácnosti
Pre návrh efektívneho a kvalitného systému pre zber dažďovej
vody je dôležité brať do úvahy nasledujúce faktory:
• okolie, v ktorom bude systém realizovaný (cena vody, zrážková
oblasť, kvalita zrážkovej vody, blízkosť alternatívneho zdroja,
znečistenie oblasti),
• vhodné časti systému (strecha, žľaby, filtre),
• spôsob využitia (komerčná sféra, domácnosti, iné),
• režim využitia systému (príležitostný, čiastočný, prerušovaný,
úplný),
• ľudský faktor (údržba, spotreba),
• správne a presné merania a výpočty (spotreba, náklady na prípravu)[4][7].
Práca sa zaoberá analýzou prvého faktora, ktorý je dôležitý pri
projektovaní systému pre zber a využitie ZVPO a to analýzou okolia Košíc (množstvo zrážok, kvalita zrážkovej vody, vývoj cien).
Znalosť množstva atmosférických zrážok pre dané územie je
dôležitá pre dimenzovanie systému využitia zrážkových vôd (veľ-
40
Kvalita vody z povrchového odtoku sa nesmie brať na ľahkú váhu,
pretože sa jedná o zdravie človeka. Kvalita ovzdušia a klimatické
podmienky ovplyvňujú kvalitu zrážkovej vody. Problematikou
kvality zrážkovej vody sa zaoberá množstvo podrobných noriem
a nariadení. Riziko využitia nesprávnej normy je zdravotnou hrozbou. Vhodne zachytená ZVPO má nízky stupeň zaťaženia minerálmi a nízke bakteriálne znečistenie. Kvalita zrážkovej vody nám
ovplyvní spôsob využitia systému pre zber ZVPO (využitie na pitné alebo nepitné účely). K stupňu a druhu znečistenia prostredia
je potrebné prihliadať pri voľbe materiálu a ochranných povlakov
systému ZVPO, pretože znečistené ovzdušie je dôležitým faktorom pre znehodnotenie materiálov a systém protikoróznej ochrany systému pre zber ZVPO. Úroveň znečistenia je rozhodujúcim
ukazovateľom pri odhade životnosti objektov, ich komponentov
povrchových úprav [5][6].
Osobná hygiena
2%
10%
kosť zásobníka, atď.). Pod pojmom atmosférické zrážky sa rozumie voda v kvapalnom alebo tuhom skupenstve, ktorá pri kondenzácii vodných pár prechádza z ovzdušia na zemský povrch.
V závislosti od teploty a stupňa nasýtenia vzduchu parami môže
ísť o zrážky: kvapalné (dážď, rosa, hmla), tuhé (sneh, ľadovec,
inovať, poľadovica).
Cena vody v danom kraji je rozhodujúcim faktorom, ktorá
ovplyvňuje rentabilnosť systému pre ZVPO. Tvoria ju náklady
na rozvádzanie, údržbu a prevádzku siete. Teda cenu vody určuje blízkosť alternatívneho zdroja. Platby za služby poskytované
v oblasti vody majú dve časti: vodné a stočné. V súčasnosti je na
Slovensku prioritou finančné hľadisko, preto nie je možné plošné
využívanie týchto systémov, keďže ich návratnosť je príliš dlhá.
Ide približne o niekoľko rokov až desaťročí. Atraktivita systémov
by sa zvýšila ak by štát začal poskytovať nenávratné dotácie na
ekologické projekty ako je to v zahraničí [1],[3].
POUŽITÉ METODY
Množstvo atmosférických zrážok
Pre modelovanie systému využitia ZVPO je jedným s dôležitých
faktorov poznanie v akej zrážkovej oblasti sa skúmané územie
nachádza. Základom pre poznanie úhrnu zrážok daného územia
je vyhodnotenie počtu zrážkových dní, hodnotenie zrážok podľa
jednotlivých druhov ako aj výskyt zrážkových a bezzrážkových
periód. Na tieto analýzy je potrebný dostatočne dlhý záznam
zrážok z minulosti, ktorý bude spoľahlivým indikátorom pre predpoklad budúcnosti. Pri analýze atmosférických zrážok je výber
vhodných období dôležitý pre interpretáciu záznamov z zrážkomernej stanice. V tejto práci je analyzovaný úhrn zrážok za obdobie 4 rokov zo zrážkomerných staníc Košice – Mesto a Košice
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
– Letisko. Údaje boli spracované so súhlasom SHMÚ. Množstvo
zrážok počas jednotlivých mesiacov v rokoch 2005 až 2008 sú
znázornené na Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4, Obr. 5.
Z výsledkov vyplýva, že letné ročné obdobie je obdobím s najväčším úhrnom zrážok. Preto je nutné sledovať rozloženie množstva
zrážok v tomto období. Pre analýzu rozloženia zrážok v letnom
období počas rokov 2005–2008 boli použité Box-ploty Obr. 6
a Obr. 7. Boxplot je diagram, ktorý sa používa pre grafické zobrazenie a rozdelenie štatistických dát. Boxplot dáva rýchlu výpoveď
o zrážkach v danej oblasti prostredníctvom pätice čísel (minimum, maximum, prvý kvartil, druhý kvartil, tretí kvartil).
Obr. 6 Box plot zrážok za 4 roky zo zrážkomernej stanice Košice – mesto
Obr. 2 Množstvo mesačných zrážok za rok 2005
Obr.7 Box plot zrážok za 4 roky zo zrážkomernej stanice Košice – letisko
dia na Slovensku. Na základe úrovne ŽP bolo územie Slovenska
kategorizované do 5 tried (Obr. 8):
I. prostredie vysokej úrovne,
II. prostredie vyhovujúce,
III. prostredie narušené,
IV.–V. prostredie silno až extrémne narušené, do ktorého
bolo začlenených 9 ohrozených oblastí.
Obr. 3 Množstvo mesačných zrážok za rok 2006
Obr. 4 Množstvo mesačných zrážok za rok 2007
Obr. 8 Mapa úrovní životného prostredia na Slovensku (Zdroj: [8])
Cena vody
Pre analýzu vývoja cien a porovnanie cien na Slovensku boli analyzované a porovnávané ceny v košickom a bratislavskom kraji
počas ôsmich rokov 2003–2010.
VÝSLEDKY
Obr. 5 Množstvo mesačných zrážok za rok 2008
Znečistenie
Pre analýzu znečistenia boli použité empirické znalosti o znečistení územia (priemysel, skládky) a mapa úrovní životného prostrewww.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Množstvo atmosférických zrážok. Z analýzy vyplýva, že najviac
zrážok je v letnom ročnom období. Na Obr. 9 je znázornený
úhrn zrážok (monitorovaný SHMÚ) v roku 2008 počas mesiaca
júl, kedy bol zaznamenaný najväčší úhrn zrážok. Leto tvorí skoro
polovicu celkového ročného úhrnu zrážok. Druhým obdobím
s naväčším úhrnom zrážok je jaro s približne 20 %. Jeseň a zima
sú úhrnom zrážok porovnateľné.
41
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
Z Box plotov Košice – mesto Obr. 6 vyplýva, že najčastejšie 50 %
hodnôt zrážok je do 5 mm, maximálne honoty dosahujú 10 mm
za deň. Extrémne sú dni s búrkami, kde sú zrážky napr. v roku
2005 až 45 mm za deň. Z Box plotov pre Košice – letisko Obr. 7
vyplýva že najčastejšie 50 % hodnôt zrážok je do 5 mm, maximálne honoty dosahujú približne10 mm za deň. Extrémne sú dni
s búrkami, kde sú zrážky napr. v roku 2008 až 85 mm za deň.
Znečistenie
Košická oblasť patrí medzi ohrozené oblasti. V roku 1997 bolo
vypustených do ovzdušia celkovo 128 413 t základných znečisťujúcich látok dnes je to o 35 % viac, pričom poklesli emisie SO2, NOx
a vzrástli emisie CO. Medzi zdroje znečistenia patria: U. S. Steel,
Košic, ktorý je i najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia
v rámci celej SR, Tepelné hospodárstvo Košice, Centrum zneškodňovania odpadov s. r. o. Košice (Spaľovňa), Cementáreň a. s. Turňa
nad Bodvou. Na Obr. 8 sú znázornené úrovne narušenia ŽP, kde
Košice patria medzi silne narušené oblasti z hľadiska úrovne životného prostredia pretože sa nachádzajú v úrovni III.–V.
Cena vody
Na Slovensku sa cena vody každoročne zvyšuje a to hlavne vo
východoslovenskom kraji. Na Obr. 6 je znázornené, že cena vody
v Košickom kraji je o 27 % drahšia ako v Bratislavskom kraji. Cena
vody dnes je o 50 % vyššia ako v roku 2003.
vať ZVPO, môžu byť budované menšie splaškové kanalizácie a čistiarne. Tým sa ušetrí i na stavbe nových alebo väčších čistiarní, čo
má za následok menšie poplatky. Obce, ktoré to pochopia, stavbu
zariadenia na ZVPO svojim obyvateľom odporučia alebo priamo
podporia. Všetko sa odvíja od ceny vody. Návratnosť systému stúpa s vyššou spotrebou zrážkovej vody, rastom ceny stočného a pitnej vody a inflácie. Pokles návratnosti klesá pri častej poruchovosti
systému, rastú ceny elektrickej energie a nižšej využiteľnosti vody.
Je preto nevyhnutné vykonávať riadnu údržbu systému.
Obr. 10 Trend nárastu ceny vody pre domácnosti v Košickom a Bratislavskom kraji v rokoch 2003–2011
ZÁVER
Pri návrhu a následnom dimenzovaní efektívneho a kvalitného
systému pre zber ZVPO je nutné brať do úvahy mnoho faktorov, jedným z nich je aj okolie. Pred samotným návrhom systému
pre zber ZVPO je potrebné analyzovať charakteristiky prostredia
(množstvo atmosférických zrážok, stupeň znečistenia prostredia,
cena vody). Analýzou a štúdiom týchto charakteristík môžeme
predísť budúcim problémom a navrhnúť efektívny a kvalitný systém pre zber ZVPO typický pre danú lokalitu a účel stavby.
Tento článok bol vypracovaný v rámci projektu: APVV SUSPP-000709, Zvýšenie efektívnosti zachytávania a využívania zrážkových
vôd z povrchového odtoku za účelom minimalizácie energetickej
náročnosti.
Obr. 9 Mesačný úhrn atmosférických zrážok v mm za mesiac júl 2008
(Zdroj: SHMÚ)
DISKUSIA
Množstvo atmosférických zrážok
Množstvo úhrnu atmosférických zrážok pre dané územie je
dôležité pri dimenzovaní častí systému odvodňovania (zásobník,
strecha, atď). Pri dimenzovaní systému nie je dostačujúce vedieť
priemerný úhrn zrážok alebo celkové množstvo zrážok za rok.
Pre návrh efektívneho systému pre ZVPO je nutný počet zrážkových dní, hodnotenie zrážok podľa jednotlivých druhov ako aj
výskyt zrážkových a bezzrážkových periód. Box plot analýza nám
dala prehľad výskyte extrémov suchých dní a dní s búrkami.
Znečistenie
Okolie Košíc patrí medzi znečistené oblasti s výskytom kyslých
dažďov. Preto by systém pre zber ZVPO nemal byť využívaný
ako náhrada pitnej vody. Keďže ZVPO prichádza v domácnostiach do kontaktu s osobami je nutné aby bola čo najkvalitnejšia.
Kvalitu vody v znečistených oblastiach môžeme zlepšiť voľbou
vhodných súčastí systému pre využitie a zber ZVPO (vhodná
strešná krytina, účinné filtre).
Cena
Ak sa časť pitnej vody nahradí ZVPO, vzniká menej odpadovej
vody, a tým sa znížia náklady na stočné. Ak bude mnoho ľudí využí-
42
LITERATÚRA
[1] Vranayová, Z. Je efektívne využitie zrážkových vôd z povrchového odtoku?.www.tzb-info.cz. [Online] 11. Apríl 2005. [Dátum:
25. Marec 2010.] http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2454.
[2] Očipová, D., Vranayová, Z. a Karelová, Z. tzbinfo. [Online]
20. December 2010. [Citované: 19. Január 2011.] http://voda.
tzb-info.cz/vlastnosti-a-zdroje-vody/7024-potencial-vyuzivaniazraskovej-vody-z-povrchoveho-odtoku.
[3] Vranayová, Z. Využitie zrážkových vod z povrchového odtoku.
www.tzb-info.cz. [Online] august 14, 2006. [Citované: január
19. 2011.] http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=3460.
[4] Ahmidat, M. a Vranayová, Z. Efektívne využitie striech pre zachytávanie zrážkovej vody z povrchového odtoku. Zborník z Konferencie. Štrbské pleso : V.O.Č. Slovakia, s.r.o., 2010. 9.
[5] Yaziz, M.I., et al. Variations in rainwater quality from roof catchments. Water Resourses. 1989, Vol. Vol.23, No.6.
[6] Knotková, D., Kreislerová, K. a Skorepová, I.: Mapa korozní
rychlosti zinku pro ČR.. Krompachy, 2004.
[7] Texas Water Development Board. The Texas Manual on
Rainwater Harvesting. 3rd Edition . [Online] 2005. [Dátum: 25.
Október 2010.] Dostupné na Internete: http://www.twdb.state.
tx.us/publications/reports/rainwaterharvestingmanual_3rdedition.pdf.
[8] Fargašová, A. Znečistenie kovmi na Slovensku. Správa. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta,
2009.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
ÚPRAVA VODY
TECHNOLOGICKÁ
VODA
úprava vody
pre vykurovacie systémy
úprava vody
pre výrobu pary
úprava vody pre výrobné
technológie
PITNÁ VODA
úprava studňovej
a povrchovej vody
dodatočná úprava
pitnej vody
RODINNÉ DOMY
úprava studňovej
vody a dodatočná
úprava pitnej vody
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
EURÓPSKY ŠTÍTOK KVALITY EHPA QUALITY LABEL SI PREVZALA
NA KONFERENCII VYKUROVANIE SPOLOČNOSŤ TATRAMAT
OHRIEVAČE VODY, S.R.O. – ČLEN SKUPINY STIEBEL ELTRON
Dňa 2.3.2011 bolo Národnou komisiou pre štítky kvality udelené právo používať štítok kvality Európskej
asociácie tepelných čerpadiel (EHPA Quality label) pre firmu Tatramat – ohrievače vody, s.r.o pre nemecký
výrobok: tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON zem/voda radu WPF (WPF 5E, WPF 7E, WPF 10E, WPF 13E,
WPF 16E, WPF 5 cool, WPF 7 cool, WPF 10 cool, WPF 13 cool, WPF 16 cool). O informácie, ktoré sa týkajú
prideľovania týchto štítkov kvality sme požiadali pána Ing. Emanuela Godála z TSÚ Piešťany, š.p.
Európsky štítok kvality EHPA Quality label
Európska asociácia tepelných čerpadiel
EHPA/DACH štítky kvality
Európska asociácia tepelných čerpadiel (skrátene EHPA)
predstavuje najvýznamnejšiu inštitúciu na európskej úrovni
v oblasti tepelných čerpadiel. Členskú základňu tvoria výrobcovia tepelných čerpadiel a komponentov, výskumné ústavy,
univerzity, skúšobné laboratóriá a energetické agentúry. Jej
hlavným cieľom je podporovať uvedomenie a informovanie
verejnosti o možnostiach použitia tepelných čerpadiel a tiež
ich uvádzanie na európsky trh pre bytové, komerčné a priemyselné využitie. Všetky aktivity sú zamerané na prekonanie
prekážok uvádzania na trh a šírenie informácií s cieľom urýchliť vývoj trhu tepelných čerpadiel pre vykurovanie, chladenie a
ohrev úžitkovej vody.
Hlavné aktivity sú v oblastiach:
• vzdelávanie a tréning inštalatérov tepelných čerpadiel,
• organizovanie systému prideľovania EHPA/DACH štítkov
kvality.
Toto označenie kvality môže byť udelené iba na spoľahlivé
a energeticky efektívne výrobky s vysokým štandardom poskytovaných služieb. Štítok kvality na základe stanovených kritérií
môže byť úspešne využívaný v rozvoji rastúceho trhu tepelných čerpadiel. Najmä na:
• zaručenie bezpečného nákupu a poskytnutie dlhodobej
výhody pre zákazníkov,
• stanovenie kritérií na poskytovanie vládnej finančnej
podpory,
• príspevok k uznávaniu tepelných čerpadiel ako inovatívnej technológie obnoviteľných zdrojov energie a nepoškodzujúcej životné prostredie,
• podporu a ochranu existujúcich trhov kvalitných tepelných čerpadiel oproti málo kvalitným s nízkou cenou.
EHPA štítok kvality má v prvom rade slúžiť zákazníkom, aby
si vedeli spomedzi širokej ponuky vybrať produkt, ktorý je
44
výhodný nielen po cenovej stránke, ale aj po stránke energetickej úspornosti a vysoko kvalifikovaného poskytovaného
servisu.
EHPA štítok kvality môže byť poskytnutý na sériovo vyrábané
elektricky poháňané tepelné čerpadlá určené na vykurovanie
s alebo bez ohrevu TÚV zo vzduchu, geotermálneho alebo
vodného zdroja tepla s tepelným výkonom do 100 kW. Aby
vznikol nárok na označenie, musí tepelné čerpadlo spĺňať
kritériá EHPA stanovené pre skúšanie, distribúciu a musí tiež
zabezpečiť definovanú úroveň servisných služieb.
Základnými požiadavkami sú napr.:
a) zhoda všetkých hlavných komponentov a dodržanie
legislatívnych predpisov a nariadení (napr. prehlásenie
zhody s európskym označením CE, a pod.);
b) minimálne hodnoty výkonového čísla (COP);
c) vyhlásenie o hladine hluku;
d) existencia predaja, distribúcie a servisu tepelných čerpadiel s priloženými návodmi na obsluhu v jazyku krajiny, kde je distribuované.
e) existencia fungujúcej siete starostlivosti o zákazníka
v oblasti predaja a servisu, ktorý umožňuje 24 hodinovú reakčnú dobu k sťažnostiam spotrebiteľov;
f) dva roky plná záruka, ktorá bude obsahovať vyhlásenie
o tom, že pre tepelné čerpadlo budú náhradné diely
k dispozícii najmenej po dobu desiatich rokov;
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
Všetky požiadavky a/alebo ďalšie informácie týkajúce sa tejto
problematiky je možné získať na EHPA komisii, alebo na internetovej stránke www.ehpa.org.
Požiadavky na žiadateľa o štítok kvality
Žiadosť o pridelenie práva označovať vlastné výrobky štítkom
kvality musí byť zaslaná na Národnú komisiu pre štítky kvality
a musí obsahovať všetky potrebné dokumenty a vyhlásenia.
Žiadateľ tiež udeľuje právo Národnej komisii na prístup k údajom zo skúšok. Žiadateľ musí potvrdiť, že výrobok, na ktorom
boli vykonané požadované skúšky je zhodný s výrobkami v sériovej výrobe. Ak na základe žiadosti bude dodaná požadovaná dokumentácia a budú splnené všetky kritériá, žiadateľ
dostane právo používať štítok kvality pre zodpovedajúci typ
a/alebo typovú radu.
Platnosť označovania štítkom kvality je na tri roky od dátum
vydania. Akékoľvek zmeny na výrobku musia byť bezodkladne oznámené Národnej komisii, ktorá potom rozhodne o pokračovaní platnosti. Komisia môže tiež vykonávať kontrolu
správnosti používania štítku kvality i u koncového zákazníka,
a to na existenciu a správnosť dokumentácie a preverenie jej
zhody s inštalovaným zariadením.
Platnosť označenia výrobkov štítkom kvality a súvisiacich práv
na overenú typovú radu alebo jeden typ skončí:
a) automaticky po troch rokoch od dátumu vydania certifikátu, ak nie je požadované obnovenie,
b) po ukončení predaja výrobku,
c) v prípade porušenia pravidiel a predpisov pre označovanie štítkom kvality,
d) ak sú vykonané neoprávnené zmeny na hlavných komponentoch tepelného čerpadla,
e) ak nie sú uhradené poplatky za právo používať štítok
kvality do troch mesiacov od vydania faktúry,
f) v prípade klamlivej informácie v uvedenej v reklame.
Za spoločnosť Tatramat - ohrievače vody, s.r.o. prebrala ocenenie za tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON z rúk Ing. Tomleina
a Ing. Godála zástupkyňa v oblasti systémovej techniky – Ing.
Ivana Kašická.
Tohoročné ocenenie bolo udelené prvýkrát slávnostným spôsobom na medzištátnej konferencii Vykurovanie v Ľubovnianskych
kúpeľoch. V reportáži Vám prinášame fotografie z tejto udalosti.
Bližšie informácie získate na kontaktoch:
e-mail: [email protected], web: www.tsu.sk
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
45
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
NA ISH 2011 – NAJVÄČŠOM VEĽTRHU NA SVETE, DOMINOVALA MEDZI
VÝROBCAMI KOTLOV SPOLOČNOSŤ VIESSMANN
Svetový veľtrh pre kúpeľne, stavbu, energetiku, vzduchotechniku a obnoviteľné zdroje energie sa uskutočnil
v dňoch 15.–19. marca 2011 vo Frankfurte nad Mohanom. Všetkým návštevníkom opäť priniesol najväčšiu
prehliadku najnovších trendov a vývoja v tomto sektore. Tento veľtrh s 50-ročnou tradíciou zaradzujeme
právom medzi popredné medzinárodné veľtrhy. Každé dva roky priláka množstvo návštevníkov a firmy,
ktoré sa chcú prezentovať svojimi novinkami, inovatívnymi myšlienkami a riešeniami. Tak tomu bolo aj
tohto roku...
Počas piatich dní sa predstavilo na plne obsadenom výstavisku s výstavnou plochou 250 000 m2 viac než 2 350 výrobcov popredných svetových národných a medzinárodných top
značiek. Na ISH sa všetko točilo okolo dvoch životov: Energie
a vody.
Kludi, Laufen, Lupi Design, Roca, Teuco Guzzini, Toto, Villeroy
& Boch Vitra. Vo svete show umenia inštalácie, sa okrem iného predstavili spoločnosti Geberit, Hilti, Rehau, REMS-Werk,
ROTHENBERGER, Roth Industries, Uponor, Viega, Wavin
a Würth.
ISH Water
Na „vodnej“ ploche ISH na východnej strane areálu výstaviska
spolu so svetom umenia inštalácie sa prezentovali vystavovatelia pod heslom: „Voda je život“ s trvalo udržateľnými, designovo-riadenými kúpeľňovými riešeniami. Najväčší showroom
zobrazoval najnovšie dizajnové a moderné trendy zodpovedajúce súčasným potrebám. Medzi top značkami najväčších
svetových showroomov sme mohli vidieť spoločnosti: Hansa,
Hansgrohe, Hüppe, Ideal Standard, Judo, Keramag, Kerma,
ISH Energy
V oblasti energetiky ISH boli návštevníkom predstavené
v plnom rozsahu inovatívne technológie stavebných systémov
pre budovy, energetické technológie, účinné systémy vykurovania v kombinácii s obnoviteľnými energiami, ako je solárna alebo energia z biomasy. Ďalej boli návštevníkom výstavy
predstavené produkty s dôrazom na šetrné zaobchádzanie
k životnému prostrediu. Dnes už samozrejmosťou boli tiež
novinky z oblasti pre životné prostredie trvalo udržateľných
46
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
Weishaupt, Wilo, Wolf a Zehnder. So zameraním na automatizácie budov a kontrolné systémy sa tiež predstavilo mnoho
renomovaných firiem z ich širokej ponuky: Belimo, Danfoss,
Giacomini, Heimeier, Honeywell, Johnson Controls, Oventrop,
Siemens.
zdrojov energie a alternatívnych zdrojov energií pre budúcnosť. Prezentované boli riešenia nových kotlov, tepelné čerpadlá, či iné zariadenia pre vykurovanie a chladenie.
Pohľad na expozíciu VIESSMANN
VIESSMANN
Stalo sa už zvykom, že kto chce zistiť nielen najnovšie existujúce trendy z oblasti vykurovania, ale hlavne to, čo sa vo vykurovaní bude v najbližších mesiacoch, rokoch, či desaťročiach diať
nájde to na stánku spoločnosti VIESSMANN.
Z týchto výrobcov sa predstavili napr. Ariston, Bosch Thermo
Junkers, Grundfos, NIBE, Rettig, Nemecko, Riello, Schiedel,
Schüco, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann, Wagner & Co,
Ing. Miroslav Janda, riaditeľ Viessmann s.r.o., sa v maximálnej miere
venoval individuálnym otázkam novinárov
Aj tohto roku nemohol byť nikto z tých, ktorí navštívili stánok
VIESSMANN sklamaný. Vyše 30 inovatívnych riešení ukázalo
smer, ktorým sa bude uberať nielen výroba tepla, ale aj elektrickej energie. Prevratným riešením, ktoré poskytuje nielen
teplo ale aj elektrickú energiu je bezpochyby mikro-kogeneračná jednotka Vitotwin 300-W.
Táto ukázala na smer, ktorým sa môžu výrobcovia tepelnej
techniky uberať aj do budúcnosti. Kombinácia využitia klasického kondenzačného kotla o výkone 20 kW so Stirlingovým
motorom na výrobu 1kW elektrickej a 6 kW tepelnej energie
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
47
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
ločnosť VIESSMANN ako rodinný podnik už tretiu generáciu.
Nebolo tajomstvom počuť z jeho úst nutnosť okamžitého šetrenia energie ako aj hľadania inovatívnych riešení s výrazným
cieľom chrániť našu Zem. Pán Viessmann nie je len úspešným
podnikateľom, ale aj fantastickým vizionárom s veľkým darom
podnikanie zlúčiť s trendmi, ktoré by šetrili našu Zem a zamerali
Slovenská delegácia sa oboznamuje s novinkami na stánku VIESSMANN
by mala zaujať všetkých tých, ktorí hľadajú komplexné riešenie
pre svoj dom. Druhým medzníkom sú kotle na bioplyn. Bioplyn
sa stáva nosným zdrojom tepla a pri troche fantázie a zapojení geniálnej technickej tvorivosti pracovníkov VIESSMANN sa
môže stať aj zdrojom elektrickej energie v rôznych kombináci-
Dr. Martin Viessmann
sa na obnoviteľné zdroje energií. Snáď aj z tohto dôvodu bola
skloňovaná biomasa ako najnovší trend, ktorým sa treba uberať. Pán Viessmann zvýraznil aj nutnosť dôraznejšie sa zamerať
na výmenu starých kotlov, ktoré znečisťujú životné prostredie
za kotle nové, ekologické v maximálnej miere šetriace životné
prostredie. Aj tohto roku bol prejav pána Viessmanna víziou
a jasným smerom, ktorým je nutné, aby sa uberali všetci, ktorým záleží na osude prírody či našej Zeme.
ách. V neposlednom rade by sme chceli spomenúť ešte tichučké tepelné čerpadlá, či modulárne kaskádové riešenie kotlov.
O technických novinkách nájdete presnejšie informácie na
inom mieste tohto časopisu.
Všetky tieto novinky ako aj smery a trendy, ktorými sa bude
uberať výroba tepla a energetika nám osobne porozprával na
tlačovej konferencii pán Dr. Martin Viessmann, ktorý riadi spo-
Pohľad na predsednícky stôl tlačovej konferencie VIESMANN
48
Spoločnosti VIESSMANN patrí naša vďaka za možnosť uzrieť
túto výstavu a vypočuť si prejav pána Viessmanna, ktorý si
nadmieru vážime. Veríme, že trendy a myšlienky, ktoré boli na
tlačovej konferencie prednesené sa premietnu do praxe nielen
u spoločnosti VIESSMANN ale u všetkých, ktorým na ekológií
záleží.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
Termíny konania seminárov:
Termín
Miesto konania
12.4.2011 Košice – Hotel YASMIN****, Tyršovo nábrežie 1
13.4.2011 Žilina – Hotel SLOVAKIA***, Nám. Slobody 2
26.5.2011 Bratislava – DOPRASTAV, Košická 52
Správna voľba 2011
Odborné semináre
Spoločnosť IMI International pripravila pre projektantov,
prevádzkovateľov, technických aj montážnych pracovníkov
a ďalších záujemcov z oblasti vykurovania a chladenia
semináre v troch slovenských mestách – Košice, Žilina
a Bratislava.
Program:
8.30–9.00
Prezencia účastníkov
9.00–13.00 Heimeier
• Správny návrh termostatického ventilu
pre dosiahnutie úspor energií
Pneumatex
• Výpočet tlakových pomerov v sústavách
vykurovania
• Správny návrh expanzných objemov
a nádob podľa platnej legislatívy
• Termostatické ventily s prednastavením
a bez prednastavenia
• Ako sa vyvarovať hluku
vo vykurovacích telesách
Prihlášky
• Podlahové rozdeľovače s automatickými
obmedzovačmi prietoku
Prosím rezervujte si počet miest
TA
• Stabilizácia tlakovej diferencie v sústavách
s premenlivým prietokom
• Vyvažovanie a diagnostika porúch
• Kompatibilita sústavy a zdroje tepla
Architektonicko-stavebné informačné centrum
A-SICE, s. r. o., Hlavná 103, 080 01 Prešov
tel.: 051 77 22 951, 0911 941 164, 0915 941 164
[email protected]
www.asice.sk
www.imi-international.sk
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
TEPELNÉ ČERPADLO, V KTOROM JE VŠETKO
TČ zem/voda STIEBEL ELTRON WPF E /WPF E cool
Ing. Ivana Kašická, firemný článok STIEBEL ELTRON
Najväčší nemecký výrobca prístrojov pre elektrický ohrev vody a elektrické vykurovanie, firma STIEBEL
ELTRON nachádza vďaka kvalite a priaznivej cene svojich výrobkov aj na presýtenom slovenskom trhu stále
väčšie uplatnenie. Špičková technika STIEBEL ELTRON sa využíva nielen pri vykurovaní a príprave teplej vody
pre rodinné domy, ale taktiež pre väčšie objekty.
Pokiaľ je k dispozícii pozemok s vhodnými parametrami, tak sú
ideálnou voľbou tepelné čerpadlá zem/voda. Z teplonosného
média solanky odoberá tepelné čerpadlo na nízkej teplotnej
úrovni teplo, ktoré potom predáva na vyššiu teplotnú úroveň
vode pre vykurovanie spoločne s energiou získanou kompresorom. V závislosti od zaťaženia sa vykurovacia voda ohrieva až
do 60°C. Teplá úžitková voda sa ohrieva skrz tepelný výmenník
namontovaný v zásobníku teplej vody.
Ochladzovanie obytného priestoru pri tepelných čerpadlách
zem/voda prebieha tak, že sa primárna zmes čerpá skrz tepelný
výmenník, kde pritom odoberá z okruhu vody pre vykurovanie
jej teplo a predáva ho chladnejšej zemine. Predpokladom pre
dokonalú funkciu je primerané a odborné prevedenie sústavy
tepelného zdroja. Tepelné čerpadlá typu zem/voda sú s predradeným výmenníkom použiteľné aj v režime voda/voda. Teplota
nemrznúcej zmesi na primárnej strane tepelného čerpadla je
daná jeho pracovným rozsahom.
Výber tepelných čerpadiel zem/voda, prípadne voda/voda je
široký a pre každú inštaláciu je možné nájsť vhodné riešenie.
STIEBEL ELTRON ponúka tepelné čerpadlá zem/voda vo svojej
základnej sérii WPF 5 – 16, v komfortnej sérii WPF 5 – 16 E s modifikáciou WPF 5 – 16 E cool umožňujúcou pasívne chladenie
objektu a v kompaktnej sérii WPC 5 – 13 s integrovaným zásobníkom teplej vody s modifikáciou WPC 5 – 13 cool umožňujúcou pasívne chladenie. Pre objekty s vyššou tepelnou stratou je
možné využiť modulové prístroje WPF 10 – 16 M, ktoré umožňujú kaskádové zapojenie viacerých strojov alebo prístroje vyšších
výkonov WPF 20 – 66. Všetky prístroje využívajú kompresory
Scroll v spojení s ekologicky nezávadným chladivom R 410 a.
Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody môže dosahovať
až 60 °C. Ohrev prebieha plne automaticky.
WPF E a WPF cool
Nové komfortné tepelné čerpadlo konštrukčnej série WPF 5-16
E /cool presvedčí vysokým stupňom integrácie. Okrem agregátu tepelného čerpadla a bezpečnostných prvkov je v prístroji
integrovaná 25 l expanzná nádrž primárneho a 25 l expanzná
nádrž sekundárneho okruhu, energeticky úsporné obehové čerpadlá primárneho a sekundárneho okruhu, 3-cestný prepínací
ventil vykurovania/prípravy teplej vody, pružné tlakové pripojovacie hadice, ekvitermný regulátor, merač tepla a elektromer.
V prístrojoch WPF cool je naviac integrovaný prídavný tepelný
výmenník pre chladenie a 3-cestný prepínací ventil vykurovania/chladenia. Prístroje sú dodávané vo výkonovom rozsahu od
5,8 do 16,8 kW (pri B 0/W 35). Do štandardnej výbavy tepel-
50
Zdroje tepla pre tepelné čerpadlá WPF, WPC/WPC cool, WPF E/WPF cool
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
prevedenie ovládacích prvkov regulácie a usporiadanie jednoducho výsuvnej elektro skrinky umožňuje tak optimálne zaobchádzanie pre všetky skupiny užívateľov ako aj rýchlu a nekomplikovanú montáž.
Výsuvná elektroskrinka nad chladiacim okruhom
Tepelne izolovaný kryt hydraulických prípojok
V rozsahu dodávky je taktiež tepelne izolovaný kryt hydraulických prípojok zaručujúci čistotu a profesionálnu izoláciu.
Tepelné čerpadlo WPF...E /WPF...cool
Pomocou pri preprave na miesto inštalácie sú držiaky na zadnej
strane prístroja tepelného čerpadla.
ných čerpadiel STIEBEL ELTRON patrí aj trojstupňovo spínaný
elektrokotol (až 8,8 kW) slúžiaci ako bivalentný zdroj a zdroj pre
antibakteriálny dohrev v režime prípravy teplej vody. Realizačná
firma tak ušetrí mnoho pracovných úkonov, materiálu a času.
Integrované komponenty sú ideálne zladené, takže sa zvyšuje
aj prevádzková bezpečnosť, a je tým vylúčená možná chyba pri
ich voľbe a montáži. V neposlednej rade, inštalácia tepelného
čerpadla pôsobí esteticky lepším dojmom a zaberá menej miesta. Účinnosť vykurovacieho systému je zvýšená vďaka integrovaným elektronicky riadeným obehovým čerpadlám ako na
strane zdroja energie, tak aj na strane vykurovania. Malý príkon použitých čerpadiel samozrejme prináša vyšší vykurovací
faktor, nakoľko podľa novej normy pre udávanie výkonových
parametrov, elektrický príkon zahŕňa okrem odberu motora
kompresora aj ďalšie odbery elektrickej energie.
Úchyty na transport v zadnej časti prístroja
Nový je taktiež veľmi zaujímavý dizajn. Jedinečný vzhľad prístroja nadväzuje na typovú radu WPF 20-66 a predurčuje aj ďalší
vzhľad prístrojov STIEBEL ELTRON v tejto oblasti. Ergonomické
Tepelné čerpadlá typu WPF E/WPF cool sériovo obsahujú
ekvitermnú reguláciu, ktorá je schopná riadiť dva vykurovacie
okruhy, prípravu teplej úžitkovej vody a spínanie externého ale-
Vysoký stupeň integrácie
Technický popis WPF 5-16 E / WPF 5-16 cool
MODEL
TEPELNÉ ČERPADLO ZEM/VODA, VODA/VODA
TYP PRÍSTROJA / OBJ. ČÍSLO
WPF 5 E
229307
WPF 7 E
229308
WPF 10 E
229309
WPF 13 E
229310
WPF 16 E
229311
TYP PRÍSTROJA / OBJ. ČÍSLO
WPF 5 cool
229312
WPF 7 cool
229313
WPF 10 cool
229314
WPF 13 cool
229315
WPF 16 cool
229316
13,4
16,8
ROZMERY A HMOTNOSŤ
ROZMERY (V X Š X H)
mm
1319 x 598 x 658
HMOTNOSŤ
kg
150
VYKUROVACÍ VÝKON PRI B0/W35
kW
5,8
kW
VÝKONOVÉ PARAMETRE PODĽA EN 14 511
VÝKONOVÉ ČÍSLO PRI B0/W35
CHLADIACI VÝKON PRI 15/23
7,8
9,9
4,3
4,4
4,5
4,4
4,4
3,8
5,2
6
8,5
10,1
ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI
ROZSAH POUŽITIA ZDROJA TEPLA
°C
-5 až + 20
MAX. TEPLOTA VYKUROVACEJ VODY
°C
60
CHLADIVO
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
R 410 a
51
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
bo integrovaného bivalentného zdroja s možnosťou zapojenia
funkcie antibakteriálnej ochrany alebo programu na vysúšanie
podláh. Tepelné čerpadlo v spojení s diaľkovým ovládaním
umožňuje ako doplnok aj funkciu chladenia. Samozrejme ponúka aj niekoľko útlmových programov, ktorých využívanie je však
vzhľadom na spôsob dimenzovania tepelných čerpadiel a veľkú
zotrvačnosť podlahových vykurovacích sústav dôsledne zvážiť.
Pomocou ďalšieho príslušenstva regulátor umožňuje stále viac
žiadané ovládanie skrz externý vzdialený počítač. Zo servisného hľadiska je významné prehľadné zobrazenie poruchových
hlásení a nastavovanie servisných parametrov. Samozrejmosťou
je aj zrozumiteľné menu. Meranie množstva tepla a spotreby
elektrickej energie je v Nemecku podmienkou pre udelenie štátnej dotácie na tepelné čerpadlo. V našich podmienkach má táto
funkcia integrovaná v zabudovanej regulácii tepelného čerpadla
pre používateľa zatiaľ len informatívny charakter.
Tepelné čerpadlo je ponúkané v dvoch variantoch: pod označením WPF...E pre vykurovanie a prípravu teplej vody a pod
označením WPF...cool pre vykurovanie alebo pasívne chladenie
a prípravu teplej vody. V teplých dňoch je možné u konštrukčnej série WPF...cool využiť už integrovaný prídavný výmenník
tepla potrebný pre pasívne chladenie. Zdrojom chladu sú tie
isté hlbinné vrty (alebo studne), ktoré v zime poskytujú energiu
k vykurovaniu a v ktorých je v lete stála teplota okolo 10 °C.
Tým je umožnené zníženie vnútornej teploty v dome o niekoľko stupňov v priebehu najteplejšieho letného obdobia. Funguje
dokonale spolu s podlahovým, stenovým alebo stropným systémom. Rovnako tak pomocou fancoilov. Prevádzkové náklady
na chladenie sú pri tomto type tepelného čerpadla minimálne.
Využíva sa tzv. pasívne chladenie, u ktorého pri prenose chladu
tepelné čerpadlo nepracuje a v prevádzke sú len malé obehové
čerpadlá.
52
Inovačná technika, vysoká kvalita a jedinečný dizajn sú atribúty,
ktorými sa vyznačuje nová konštrukčná séria tepelných čerpadiel STIEBEL ELTRON WPF E, WPF cool. Aj vďaka tomu bolo dňa
2.3.2011 na medzinárodnej odbornej konferencii Vykurovanie
2011 Národnou komisiou pre štítky kvality udelené právo používať štítok kvality Európskej asociácie tepelných čerpadiel EHPA
Quality label práve tepelným čerpadlám STIEBEL ELTRON z tejto o série.
Štítok kvality tepelných čerpadiel
Kontakty:
Tatramat-ohrievače vody s.r.o.
Hlavná 1, 058 01, Poprad
[email protected]
www.stiebel-eltron.sk
Tatramat – člen skupiny STIEBEL ELTRON
http://plynar-vodar-kurenar.eu
Izbové termostaty RDG –
individuálna rôznorodosť
s energetickou efektívnosťou
Nové izbové termostaty pre fan-coilové jednotky
a univerzálne aplikácie s moderným dizajnom.
Nové univerzálne využiteľné termostaty radu RDG poskytujú vysoký komfort a úsporu energie, či už ovládajú fan-coilové
jednotky, VAV-systémy, chladiace stropy, radiátory, alebo tepelné čerpadlá. Umožňujú to funkcie, ako napr. časový
program, ručné alebo automatické ovládanie ventilátora, funkcia neprítomnosti a ďalšie.
Moderný dizajn termostatov zaručuje ich výnimočne jednoduché a intuitívne ovládanie. Štandardizovaný produktový
koncept a variabilné možnosti pripojenia k mnohým typom HVAC zariadení výrazne zvyšujú ich flexibilnosť a zároveň
zjednodušujú ich inštaláciu a nastavovanie.
www.siemens.sk/technologie-budov
Answers for infrastructure.
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
PRIESTOROVÉ TERMOSTATY ŠETRIACE ENERGIU
SO ZDOKONALENÝM UŽÍVATEĽSKÝM KOMFORTOM
V priebehu posledných dvoch rokov spoločnosť Siemens, div. Technológie budov postupne uviedla na
trh rad priestorových termostatov RDG a RDF – novú generáciu energeticky efektívnych a neobyčajne
univerzálnych produktov. Široký výber elektrických zapojení umožňuje ich využitie v širokom rozsahu
aplikácií.
Vďaka novátorským vlastnostiam termostaty radu RDG a RDF pomáhajú šetriť energiu a znižovať náklady. Funkcie
zabezpečujúce
maximálnu
úsporu
energie, ako časový program s ôsmymi
samostatne nastaviteľnými blokmi, štyri
prevádzkové režimy (automatický, komfort, útlm, protimrazová ochrana), nastavenie teplôt pre vykurovanie a chladenie,
automatická regulácia otáčok ventilátora.
K dispozícii sú tiež variabilné konektory
pre externé snímače a zdroje signálov
napr. snímače izbovej teploty, prítomnosti, prepínače zmeny režimov prevádzky,
karty pre vsup a pod., ktoré pomáhajú
zvyšovať užívateľský komfort a úspory
energie.
Izbové termostaty RDG sú určené pre
montáž na stenu, rad RDF na polozapustenú montáž. Vyznačujú sa moderným
a elegantným dizajnom. Hodia sa ku
každému štýlu zariadenia, čo umožňuje
umiestniť ich kdekoľvek v interiéri. Vďaka
veľkému displeju a konceptu intuitívneho
ovládania s nastavovacím kolieskom (typ
RDG) a veľkými tlačidlami (oba typy) sú
tieto termostaty užívateľsky priateľské.
Teploty (v stupňoch Celzia a Farenheita),
čas a ostatné parametre môžu byť jednoducho čitateľné na podsvietenom displeji,
rovnako je možnosť ovládania termostatov aj v tmavých priestoroch, či použitie
diaľkového ovládača. Na zabránenie
pred nepovoleným alebo neodborným
zásahom môžu byť tlačidlá na všetkých
typoch termostatov blokované.
Typový rad RDG – nástenná montáž
Typový rad RDG pozostáva z dvoch vetiev
funkčných výrobkov – rad RDG100 a rad
RDG400:
• RDG100 – pre fancoilové aplikácie,
univerzálne použitie (napr.: chladiace stropy alebo radiátory) a aplikácie s tepelnými čerpadlami;
• RDG400 – pre aplikácie s variabilným objemovým prietokom
RDG100T – univerzálny autonómny termostat s programom 7-dňového časového spínania a s rovnakým súborom funkcií
ako RDG100 plus infračervené komunikačné rozhranie na diaľkové ovládanie.
RDG100KN – univerzálny systémový
termostat s rovnakým súborom funkcií
ako RDG100 vrátane komunikačného
rozhrania KNX.
RDG110 – autonómny termostat s reléovými výstupmi (SPDT: jednopólový prepínací kontakt) pre maximálne zaťaženie
ovládacích výstupov 5 A. Tento termostat
je ideálnym riešením pre aplikácie typu
ZAP/VYP s elektrickým ohrievačom,
s tepelnými čerpadlami a tepelnými čerpadlami s reverzným ventilom.
RDG160 – termostat so spojitým výstupom na ovládanie ventilátorov s elektronickou komutáciou (ventilátor ECM),
s napájacím napätím 24 V AC (SELV: bezpečné malé napätie) s výstupmi 0-10 V
AC pre ventil a ventilátor.
54
RDG400KN – systémový termostat s rovnakým súborom funkcií ako RDG400,
vrátane komunikačného rozhrania KNX
RDG100 – univerzálny autonómny termostat s výstupmi typu ZAP/VYP a spojitý (ŠIM alebo trojpolohový).
RDG140 – termostat so spojitým výstupom s napájacím napätím 24 V AC (SELV:
bezpečné malé napätie) s ovládacími
výstupmi 0-10 V DC pre ventil a ventilátor.
Obr. 1 Priestorový termostat RDG100T
tokom (VAV) so spojitými a ZAP/VYP
výstupmi.
RDG400 – autonómny termostat pre
aplikácie s variabilným objemovým prie-
Obr. 2 Priestorový termostat RDG400
Typový rad RDF – polozapustená
montáž
Rad RDF predstavuje kompaktné polozapustené riešenie na zabudovanie do
inštalačných krabíc s rozstupom upevňovacích otvorov 60,3 mm (britská norma
BS 4662). V porovnaní s produktovým
radom RDG pokrývajú termostaty RDF
menší počet aplikácií, ich hlavnou črtou
sú menšie rozmery.
Termostaty RDF a RDU predstavujú 2
rady univerzálnych a jednoúčelových
výrobkov:
• RDF pre aplikácie s konvektorom
s ventilátorom a tepelné čerpadlo,
• RDU pre aplikácie s variabilným
objemovým prietokom (VAV).
RDF300 – univerzálny autonómny termostat s výstupmi typu ZAP/VYP alebo
spojitý 3-polohový.
RDF300.02 – ponúka navyše displej
s podsvietením.
RDF400.01 – univerzálny autonómny
termostat s programom 7-dňového časového spínania a s rovnakým súborom
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
funkcií ako RDF300, plus infračervené
komunikačné rozhranie na diaľkové ovládanie a displej s podsvietením.
RDF301 – systémový termostat s rovnakým súborom funkcií ako RDF300, vrátane komunikačného rozhrania KNX a displej s podsvietením.
RDF301.50 – systémový termostat s rovnakým súborom funkcií ako RDF301,
plus skupiny spínačov na ovládanie osvetlenia a tienenia prostredníctvom režimu S
komunikačného rozhrania KNX.
RDF340 – termostat so spojitým výstupom s napájacím napätím 24 V ~ (SELV:
bezpečné malé napätie) s ovládacími
výstupmi 0...10 V DC.
RDF310.2 – základný autonómny termostat pre 2-rúrkové aplikácie.
RDF310.21 – ponúka navyše displej
s podsvietením a infračervené komunikačné rozhranie na diaľkové ovládanie.
RDF410.21 – základný autonómny termostat pre 2-rúrkové aplikácie s programom 7-dňového časového spínania,
displej s podsvietením a infračervené
komunikačné rozhranie na diaľkové
ovládanie.
RDU340 – univerzálny autonómny termostat pre aplikácie s variabilným objemovým prietokom (VAV) so spojitým
výstupom 0...10 V DC a dvojpolohovým
výstupom ZAP/VYP.
RDU341 – systémový termostat s rovnakým súborom funkcií ako RDU340 vrátane komunikačného rozhrania KNX.
látory RDD/RDE/RDF/RDU na polozapustenú montáž
ARG71 – Montážna krabica pre regulátory RDD/RDE/RDF/RDU na polozapustenú montáž
QAH11.1 – káblový snímač teploty
QAA32 – priestorový snímač teploty
QXA2000/AQX2000 – Sledovač kondenzácie / prídavný modul k sledovaču
kondenzácie
Všeobecné vlastnosti a funkcie
termostatov RDG a RDF
– Prevádzkový režim: Komfort, Úspora
energie (útlmový) a Ochrana (mráz,
prehriatie)
– Funkcie úspory energie: externý prepínač režimu prevádzky, program 7dňového časového spínania, kontakt
od vstupnej karty alebo polohy okna,
obmedzenie min. a max. žiadanej hodnoty atď.
– Možnosť výberu početných aplikácií
prostredníctvom prepínača DIP
– Prepínanie
vykurovanie/chladenie:
automaticky alebo ručne
– Výstupné ovládacie signály: ZAP/VYP
(triak alebo relé), ŠIM, 3-polohový a 010 V DC
– Ovládanie ventilátora: otáčky ventilátora automaticky alebo ručne; 1-otáčkový, 3-otáčkový alebo ventilátor ECM3
– Prevádzka ventilátora: deblokovaný
ventilátor, iba vykurovanie, iba chladenie, blokovaný ventilátor
– Multifunkčné vstupy (možnosť výberu
funkcie):
– externý snímač teploty
– snímač alebo spínač na prepínanie
režimu vykurovania/chladenia
– prepínač režimu prevádzky: kontakt od vstupnej karty, okna, časového spínača
– deblokovanie elektrického ohrievača
– snímač teploty rosného bodu
– vstup hlásenia poruchy...
Výber termostatu
Pred výberom termostatu sa odporúča
realizovať nasledovný predbežný výber:
Obr.3 Priestorový termostat RDF410
Príslušenstvo k termostatom
IRA211 – Infračervené diaľkové ovládanie k termostatom RDF110/R, RDF210/
R, RDF310.21, RDF410.21 a RDG100T
ARG70.3 – Dištančný rámček pre reguwww.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
1. Typ hlavnej aplikácie: konvektor s ventilátorom, univerzálna aplikácia, tepelné
čerpadlo alebo systém s variabilným
objemovým prietokom (VAV),
2. Aplikácia: napr. 2-rúrkový systém
s elektrickým ohrievačom,
3. Ovládací výstup 1: ZAP/VYP, ŠIM (šírkovo impulzne modulovaný, PWM), 3polohový alebo 0...10 V AC,
4. Ovládací výstup 2: ZAP/VYP, ŠIM, 3polohový alebo 0...10 V js,
5. Typ vstupov: napr. externý snímač teploty miestnosti, snímač na prepínanie
režimu prevádzky, kontakt spínača od
vstupnej karty atď.,
6. Vyhotovenie termostatu: autonómny,
autonómny so 7-dňovým programom
časového spínania alebo systémový
termostat (s komunikačným rozhraním),
7. Konštrukcia termostatu: nástenný alebo polozapustený,
... ďalšie dôležité požiadavky.
Nastavenie a parametrovanie
termostatov RDG a RDF
Výber požadovanej aplikácie sa realizuje
prostredníctvom DIP prepínača. Na optimalizáciu procesu regulácie a realizáciu
prídavných funkcií možno prispôsobiť
množstvo parametrov regulátora. Vďaka
tomu sú termostaty RDG a RDF použiteľné v takmer každej aplikácii. Parametre
sú usporiadané do dvoch úrovní:
• úroveň „Servis“,
• úroveň „Expert“.
Úroveň Servis – obsahuje malý súbor
parametrov na prispôsobenie regulátora
systémom vykurovania – vetrania/klimatizácie (ovládanie sekvencií) a na nastavenie užívateľského rozhrania.
Úroveň Expert – obsahuje parametre
pre ventilátor, vstupy/výstupy regulátora a ďalšie funkcie. Parametre na úrovni
„Expert“ treba meniť veľmi pozorne, pretože ovplyvňujú vlastnosti a funkcie termostatu z hľadiska riadenia.
Po výbere požadovanej aplikácie
prostredníctvom prepínača DIP nie je
vo všeobecnosti potrebné nastavovať
parametre termostatu, nakoľko tento
bude správne pracovať s ich prednastavením z výrobného závodu. Napriek
tomu môže byť v niektorých prípadoch
užitočné nastaviť aplikačne špecifické
parametre.
Ďalšie informácie a príslušnú technickú
dokumentáciu nájdete na stránke www.
siemens.sk/izbove-termostaty
Siemens s.r.o.
div. Industry Building Technologies
odd. Control Products & Systems
Stromová 9, 837 96 Bratislava
Tel.: 02/5968 3154
Fax: 02/5968 3155
55
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
PROCOM S.R.O. PREVZALA NA VÝSTAVE AQUA-THERM V NITRE
PRESTÍŽNE OCENENIE: „FIRMA ROKA 2010“
Ako sme vás informovali v minulom čísle, prestížne ocenenie časopisu: Plynár – vodár – kúrenár získala za
rok 2011 spoločnosť PROCOM s.r.o. Slávnostné odovzdanie tejto ceny sa uskutočnilo počas výstavy Aquatherm 2011 v Nitre. Ocenenie si z rúk vydavateľa prevzal JUDr. Marián Chovanec, konateľ spoločnosti.
aktívne sa podieľala na školeniach pracovníkov SPP. Pracovníci
firmy sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodnej konferencii
VYKUROVANIE, organizovanej SSTP, kde aktívne prispievajú
svojimi skúsenosťami z realizácii energetických objektov a zároveň si rozširujú vedomosti z oblasti nových energetických
technológii. PROCOM s.r.o. pravidelne raz ročne organizuje
letecký zájazd kombinovaný s presunom na rýchlovlaku TGV
do výrobného závodu, v meste Saint Thégonnec. Mimo týchto sa PROCOM s.r.o. zapája aj do sponzorskej činnosti a je
už dlhoročným sponzorom tradičného horského maratónu vo
Vysokých Tatrách „Memoriál Jozefa Psotku“.
Každý rok oceňuje Vydavateľstvo odborných časopisov s.r.o.
jedinú firmu svojim prestížnym ocenením „Firma roka“. Toto
ocenenie dostáva spoločnosť, ktorá mimo toho, že dosahuje
obchodné úspechy, venuje svoje aktivity aj v iných smeroch.
V našom príspevku by sme chceli zhrnúť iba niektoré, ktoré
spoločnosť PROCOM s.r.o. vykonáva. Pri udeľovaní ocenenia
za najdôležitejšie pokladáme aktivity, ktoré zvyšujú odbornosť.
K takýmto aktivitám patria semináre pre projektantov. PROCOM
s.r.o. ich vykonáva buď formou regionálnych stretnutí, alebo
cez agentúru ASICE Prešov, kde projektanti dostávajú aktuálne
informácie o technických novinkách. Veľkú pozornosť venuje
firma PROCOM s.r.o. výberu a odbornej príprave servisných
technikov. Bezplatné školenia sú pravidelne v spolupráci s pracovníkmi firmy Siemens usporiadavané vo firemnom laboratóriu, priamo na funkčných vzorkách jednotlivých typoch kotlov.
Zároveň firma poskytuje pre montážne firmy bezplatnú konzultačnú a poradenskú činnosť priamo v teréne, resp. na stavbách. Firma je členom Cechu vykurovacej a tepelnej techniky,
56
Po zhodnotení týchto aktivít sa naše vydavateľstvo rozhodlo udeliť toto prestížne ocenenie za rok 2010 spoločnosti PROCOM
s.r.o. K udeleniu ceny ako aj k skutočnosti, že táto spoločnosť
úspešne funguje na trhu vyše 20 rokov. K jubileu aj oceneniu
ešte raz úprimne blahoželáme.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
ŠTUDIJNÝ ODBOR:
TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV V TRNAVE
Pred niekoľkými rokmi sme riešili v našom časopise nedostatok mladých ľudí - technikov, ktorí by nastúpili
na miesta svojich predchodcov – inštalatérov. Od čias klasických inštalatérov sa táto profesia prudko
zmenila a už dávno si vyžaduje viac umu a zručnosti. Súčasná doba totiž vyžaduje kráčať bok po boku
s inovatívnymi technológiami a progresívnymi metódami. Obzvlášť pri nárokoch na energetické úspory
a vízie obnoviteľných zdrojov použiteľných v praxi dávajú mladým ľuďom nádej na dobré umiestnenie
a kvalifikáciu v spoločnosti. Byť technicky zdatným a navyše odborne stredoškolsky zameraným technikom
v oblasti TZB je garanciou toho, že dotyčný človek nebude mať o prácu núdzu, čo je v dnešných časoch
vážna devíza. Ísť týmto smerom je vyhliadka na životný úspech a potešenie robiť zaujímavú, náročnú
a dobre i finančne ohodnotenú prácu. Doteraz však na Slovensku neexistoval študijný odbor, ktorý by
ponúkol štúdium s takýmto zameraním. Ľady sa však pretrhli a v tomto školskom roku sedia už v laviciach
prví žiaci, ktorí sa rozhodli pre životnú dráhu v novom odbore. O študijnom odbore: „Technik energetických
zariadení“ sme sa porozprávali s pánom Ing. Jozefom Krivošíkom, riaditeľom Strednej odbornej školy
elektrotechnickej v Trnave.
Ako vnímate pozíciu zamerania vašej školy na Slovensku?
Počas existencie našej školy sa vždy vyučovali odbory potrebné
pre technickú prax. Technika a pokrok ide v súčasnosti nezadržateľne dopredu a potreby praxe si žiadajú absolventov vzdelaných v moderných technológiách. Vždy bolo a je zámerom školy, aby absolventi nemali problémy s uplatnením v praxi, preto
škola spolupracuje aj doteraz s odbornými firmami.
Aké študijné odbory ponúkate žiakom v súčasnosti?
Ako som spomínal, snažíme sa vyučovať také odbory, ktoré
majú v praxi uplatnenie. Doteraz bol našim nosným odborom
„Mechanik počítačových sietí“. Absolvent tohto odboru je
schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti používania,
spracovania a prenosu informácií, informačných technológií,
hardware, software počítača a počítačových sietí. Odbornú
zložku vzdelávania určuje skladba povinných a voliteľných
predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy.
Odbor je prípravou absolventov v oblasti informačných technológií, najmä počítačových sietí, diagnostiky a údržby počítačov,
tvorby WWW stránok, diagnostiky a správy počítačových sietí
atď. Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventov po úspešnom
získaní maturitného vysvedčenia sú či už vysokoškolské štúdium
najmä technického smeru, alebo pomaturitné štúdium, prípadne prax...
Máte ale aj novinku....?
Už po minulé roky sa nám osvedčila spolupráca s odbornými
firmami. Na stretnutí vedenia školy a firmy ESM YZAMER Trnava
vznikla myšlienka vypracovať podklady pre nový študijný odbor.
Nasledovali rokovania so Slovenským plynárenským podnikom,
a.s. a jeho nadáciou Ekofond, ktoré túto myšlienku podporili.
Jedným z dôvodov bola aj skutočnosť, že ako SPP, a.s., tak aj
jeho alianční partneri, cítia nedostatok odborníkov. Nasledoval
rad stretnutí na pôde Ekofondu v Bratislave, kde sa v spolupráci
so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pripravil materiál
na experimentálny študijný odbor.
Progresívny odbor je zameraný na nové technológie v energetike a obnoviteľných zdrojoch. Absolventi budú mať prehľad
o nových trendoch vo využívaní zemného plynu, slnečnej energie a energetickom poradenstve. Štvorročný odbor je konci-
58
povaný ako odbor profesijnej prípravy pre práce zamerané na
energetické zariadenia na plyn, elektrinu aj na energetické zdroje, ktoré sa postupne stávajú súčasťou technického zariadenia
budov.
Ako sa vám javí prvý ročník tohto štúdia?
Všetky energetické a ekonomické tendencie nás presviedčajú
o perspektívnosti tohto odboru, ktorý sme na našej škole otvorili
v septembri 2010. Cieľom prípravy v tomto študijnom odbore
je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť stavebníctva a energetiky budov.
Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor
profesijnej prípravy pre práce v stavebníctve, zamerané na energetické zariadenia na plyn, elektrinu aj na energetické zdroje, ktoré sa postupne stávajú súčasťou technického zariadenia budov
(ďalej len TZB) obytných a malých prevádzok. Záujem o toto
štúdium je veľký, máme možnosť si žiakov vyberať a snažíme sa
pre tento odbor získavať takých, ktorí majú o technické odbory
úprimný záujem. Energetické zariadenia majú jasnú perspektívu,
ktorú netreba nikomu v dnešných časoch zdôrazňovať...
Čo všetko sa učia žiaci tohto odboru?
Príprava v študijnom odbore: „Technik energetických zariadení
budov“ zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu žiahttp://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
kov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Stratégia
výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale
aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa
kladie na komplexný rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka
vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V odbornom vzdelávaní je teoretická
príprava zameraná nielen na oblasť stavebníctva, ktorá zahŕňa
poznatky z materiálov – ich opracovania a spájania, o častiach
stavebných konštrukcií, z technológie zhotovenia inštalačných
rozvodov vrátane elektroinštalácií obytných budov, montáže ich
zariadení a príslušenstva, doplnené o základy stavebnej mechaniky a hydromechaniky. Ďalšou, rovnako dôležitou oblasťou, je
oblasť elektrotechniky. Zahŕňa vedomosti a zručnosti zamerané
na základné elektrotechnické materiály, základy elektrotechniky
a zobrazovanie elektrických obvodov, elektrotechnické zariadenia, energetické zdroje a novinkou sú energetické služby a poradenstvo v nadväznosti na ekonomiku. Najdôležitejšou súčasťou
odborného vzdelávania je praktická príprava, v ktorej žiak získava
potrebné praktické zručnosti. Zahŕňa predmety technické kreslenie, konštrukčné cvičenia, elektrické merania a odborný výcvik.
Čo získa mimo maturitného vysvedčenia absolvent tohto
štúdia?
Maturanti získavajú po ukončení štúdia úplné stredoškolské
vzdelanie. Mimo neho však majú možnosť získať počas štúdia
aj rôzne iné certifikáty a skúšky, za ktoré musia technici v praxi v dnešných dobách platiť. Počas štúdia majú možnosť získať
osvedčenie vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, § 21 ods.,
ale aj možnosť získať osvedčenie vykonaním zváračskej skúšky:
zvárania plameňom Z – G1, spájkovania plameňom alebo aj Z
– L a zvárania plastov Z – U / P.
Aké je uplatnenie absolventov v praxi?
Predpokladáme, že väčšina našich absolventov bude chcieť
pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Pre tých, ktorí budú
chcieť ísť do praxe, sa ponúka funkcia technik v stredných techniko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva a energetiky budov. Práca takéhoto technika spočíva v montáži, údržbe, opravách a realizácii predpísaných skúšok rozvodov TZB,
servise, diagnostikovaní a odstraňovaní závad na energetických
zariadeniach budov a ich príslušenstve a energetických službách
a poradenstve pri navrhovaní energetických zariadení budov
a uvádzaní ich do prevádzky.
Plánujete tento odbor vyučovať aj diaľkovou formou?
Sme strednou školou, ktorej hlavným cieľom je poskytovať stredoškolské odborné vzdelanie žiakom ZŠ. Kapacity našej školy
by však umožňovali ponúknuť možnosť štúdia tohto odboru aj
takým pracovníkom, ktorí by si chceli rozšíriť svoje doterajšie
technické spôsobilosti a doterajšiu kvalifikáciu o novú. Z tohto
dôvodu uvažujeme za pomoci externej firmy ponúknuť naše
priestory a skúsenosti tým, ktorých energetika zaujíma a snáď
blízka budúcnosť ukáže, či bude o vzdelanie tohto typu záujem.
Za rozhovor ďakuje: E. Kurimský
Patríte medzi najlepších
odborníkov v oblasti TZB?
Zaregistrujte sa online na www.caiusclub.sk do Caius klubu profesionálov
a získajte tieto výhody:
•
•
•
•
•
•
viac kvalitných odborných informácií z oblasti TZB
pravidelné informácie o aktuálnych a nových normách
kvalitné odborné publikácie z oblasti TZB
odborné poradenstvo
účasť na školeniach, prezentáciách, výstavách
rôzne iné výhody
Členstvo je ZADARMO!
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
59
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
Váš zákazník chce kondenzačný kotol so solárnym systémom na podporu vykurovania?
NAJLEPŠIE RIEŠENIE JE ZEN ECOTHERM
Zostava bola navrhnutá tak, aby maximálne využila slnečnú energiu na vykurovanie a ohrev teplej pitnej
vody (TPV). V čom je rozdielne toto riešenie od konkurenčných zostáv a prečo je najrozumnejším riešením
inštalovať túto zostavu, ak má zákazník požiadavku na kondenzačný kotol a podporu vykurovania slnečnými
kolektormi sa dozvieme nižšie. Aby sme ale jednoduchšie pochopili princíp, zopakujme najčastejšie spôsoby
zapájania bežných kondenzačných kotlov so solárnym systémom na ohrev vody a podporu vykurovania,
kde poukážeme na ich výhody aj nevýhody.
Bežne používané zapojenie č. 1
Pri schéme zapojenia č.1 „PSW a VTS“ môžeme vidieť, že teplá pitná voda a vykurovacia voda sa pripravujú v oddelených
zásobníkoch. Ako vidíme, pri tejto schéme je potrebné zapojiť
kotol do zásobníka na vykurovaciu vodu. Akumulácia vykurovacej vody samozrejme sa odporúča. Šetrí nám to plynový kotol,
ale degraduje solárny systém.
Principiálna schéma zapojenia solárneho systému pre teplú vodu a podporu vykurovania s kombinovaným zásobníkom (nádoba v nádobe)
a s klasickým plynovým kondenzačným kotlom s integrovaným zásobníkom TÚV
Principiálna schéma zapojenia solárneho systému pre teplú vodu
a podporu vykurovania s oddelenými zásobníkmi pre pitnú a vykurovaciu vodu a s klasickým plynovým kondenzačným kotlom s integrovaným
zásobníkom TÚV
ZEN ECOtherm – kondenzačný kotol a solárny systém
na podporu vykurovania
Bežne používané zapojenie č. 2
Špeciálny kondenzačný kotol s patentovanou konštrukciou v zostave ZEN ECOtherm dáva prioritu solárnemu systému. Do akumulačnej nádrže nie je priamo zapojený plynový kondenzačný
kotol, takže nedochádza ku degradácií solárneho systému ani
v zimnom období. Práve naopak, na obr. 3 vidíme, že kotol čerpá teplú vodu zohriatú solárnym systémom z akumulačnej nádrže. Kondenzačný kotol sleduje teplotu spiatočky a porovnáva ju
s teplotou vody v akumulačnej nádrži, kde sa pripravuje vykurovacia voda solárnym systémom. Ak je teplota v akumulačnej
nádrži vyššia, ako je spiatočka vykurovacej vody, tak do kotla
vchádza slnkom zohriatá voda, čo je ďalej ohrievaná plynom len
v prípade nutnosti. Dochádza tak ku značným úsporám plynu.
Slnkom zohriata voda prechádza najprv cez kondenzátor ply-
Schému zapojenia, ktorú môžeme vidieť na obr. 2 „Nádoba
v nádobe“, tiež všetci veľmi dobre poznáme. Výhodou tohto
zapojenia je nadmerné šetrenie priestoru, kvôli špeciálnemu
zásobníku, kde vykurovacia voda nepriamo ohrieva TPV (nádoba TPV ponorená vo vykurovacej vode). Ani v tomto prípade
sa ale neeliminuje jav, keď v zimnom období kotol na plyn nám
zohreje akumulačnú nádrž napríklad na 60 °C, tak solárny systém už len ťažko dodáva teplo nad touto hranicou. Okrem toho
ďalšou obrovskou nevýhodou tohto zapojenia je, že pri nepriaznivom počasí v letnom období, alebo pri nadmernom odbere
teplej vody, je potrebné aj v lete zohriať vykurovaciu vodu plynovým kotlom, aby tá nám zohriala TPV. Objem vykurovacej
vody v akumulačnej nádrži je zvyčajne 500–1000 litrov.
Schéma vodného systému
Príklad: ak v zimnom období vyhrejeme akumulačnú nádrž plynovým kotlom na 60 °C, tak je prakticky nereálne, že solárny
systém nám vyrobí vyššiu teplotu, ktorú môže dodať do vykurovania. Prioritne tak v zimnom období solárny systém nám ohrieva len teplú úžitkovú vodu.
Ďalšie nevýhody zapojenia „PSW a VTS“:
• potrebné mať veľa priestoru na umiestnenie zásobníkov,
• náročnejšia a drahšia inštalácia,
• vyššia trieda regulácie.
60
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
nového kotla, čo prináša vyššie využite slnečnej energie, následne regulovaný plynový horák dohrieva vykurovaciu vodu len
podľa potreby. Takto dohriata vykurovacia voda putuje ďalej
do vykurovacieho systému, alebo slúži na ohrev TPV. Ohrev
TPV je zabezpečený cez integrovaný doskový výmenník, alebo môže byť riešený pomocou vykurovacej vody v externom
zásobníku.
Zostavy ZEN ECOtherm sa dodávajú v dvoch výkonových stupňoch pre menšie aj pre väčšie rodinné domy, a to buď so závesným kondenzačným kotlom o výkone 25 kW alebo 31 kW.
Menšie zostavy sa dodávajú s 500 litrovou akumulačnou nádržou, kým výkonnejšia zostava obsahuje akumulačnú nádrž s objemom 750 litrov.
Optimálne navrhnutý solárny systém je súčasťou zostavy ZEN
ECOtherm. Obidva výkonové stupne sa dodávajú podľa želania zákazníka buď s plochými alebo s trubicovými kolektormi.
Samozrejme ide o kolektory, ktoré sa pýšia certifikátom SOLAR
KEYMARK a certifikátom TSÚ Piešťany, š.p., teda zákazník si
môže naň požiadať dotáciu od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vo výške 200 €/m2 absorbčnej plochy.
Technické parametre:
ZEN ECOTHERM 25
ZEN ECOTHERM 31
10,5 - 25
12,4 – 31
VÝKON KOTLA
KW
ÚČINNOSŤ KOTLA
%
97,6
97,5
ÚČINNOSŤ PRI KONDENZÁCIÍ
%
108,7
107,9
TRIEDA NOX
-
2
2
ROZSAH TEPLOTY TPV
°C
30-60
30-60
ROZSAH TEPLOTY VODY ÚK
°C
35-85
35-85
PRIETOK TPV MIN/MAX
l/min
2,5/14*
2.5/17.3*
PRIETOK TPV PRI Δt = 35 °C
l/min
10
12,4
MAX. OBJEM VODY V SYSTÉMU
l
150
150
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE
V/Hz
230/50
230/50
ODŤAH SPALÍN
-
Turbo
Turbo
POČET KOLEKTOROV PLOCHÉ RESP.
VÁKUOVO-TRUBICOVÉ
Ks
3 vákuovo trubicové alebo
4 ploché kolektory
4 vákuovo trubicové alebo
5 plochých kolektorov
OBJEM AKUMULAČNEJ NÁDRŽE
L
RIADIACA JEDNOTKA PRE SOLÁRNY SYSTÉM
500
750
Digital SR208
Digital SR208
* pri ohrievaní vody o Δt = 25 °C
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
61
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
VYKUROVANIE 2011
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou TZB Stavebnej
fakulty STU Bratislava usporiadali v dňoch 28.2.–4.3.2011 v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch
19. medzinárodnú konferenciu VYKUROVANIE 2011. Tohtoročná konferencia sa niesla v duchu základnej
myšlienky: Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla.
cie zúčastňujú aj zástupcovia štátnych orgánov z ministerstiev,
URSO, ŠEI, SIEA a podobne. Odborným garantom konferencie
bol aj tohto roku prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., ktorý spolu s organizačným tímom odviedli špičkovú prácu, za ktorú im patrí
vďaka.
Odborný program konferencie bol rozdelený do 5 samostatných celkov nasledovne:
1. Energetika budov
2. Progresívna výroba tepla
3. Obnoviteľné zdroje energie
4. Automatizácia vo vykurovaní
5. Energetické služby
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., odborný garant konferencie
Ako každý rok, tak aj tohto roku sa potvrdilo, že táto konferencia patrí do špičky odborných podujatí na Slovensku. Počas
jedného týždňa sa na konferencií stretáva vyše 500 odborníkov,
ktorí sa na Slovensku aktívne zapájajú do činnosti vedy či výskumu v dotknutých oblastiach. Mimo prednášajúcich sa konferen-
Každý deň bol príjemne ukončený spoločenským večerom
Pohľad do sály
P. Lukášik z Centra výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie a distribučných sústav
Košice
62
Tieto celky boli rozdelené do 13 samostatných seminárov, 4 diskusných fór, 5 pracovných stretnutí profesijných organizácií
a exkurzia. Mimo týchto sa účastníci konferencie mali možnosť
stretnúť aj so zástupcami popredných firiem, ktoré prezentovali svoje výrobky, zariadenia a technológie. Neformálna stránka
konferencie sa niesla v duchu odborných diskusií na témy, ktoré
boli odprednášané na konferencii.
P. Jasenák z ÚRSO prednášal o právnych predpisoch v tepelnej energetike
P. Vranay z TU Košice prednášal o vplyve
prevádzkového stavu na účinnosť tepelných
čerpadiel
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
V rámci konferencie VYKUROVANIE bol po prvýkrát udelený
štítok kvality pre tepelné čerpadlo pre výrobcu Tatramat-ohrievače vody s.r.o. Tomuto čerpadlu sa venujeme na inej stránke
časopisu.
Týždenná konferencia bola ukončená v piatok záverečným
slovom prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., ktorý sa poďakoval
všetkým zúčastneným za ich účasť. Na budúcoročnú konferenciu sa už teraz tešíme.
Firemnú prezentáciu spoločnosti ESM-YZAMER s.r.o. viedol p. Izakovič ml.
Najväčší záujem vzbudili prednášky prvej sekcie – Energetická
legislatíva. Prednáška autorov Lukášik, Vranay, Tkáčik, Ferenci
na tému: Zmena orientácie legislatívy v oblasti energetických
zdrojov ako dôsledok spoločenskej a ekonomickej krízy donútila zúčastnených zamyslieť sa nad tým, akým smerom sa bude
vývoj eneregických zdrojov uberať už v blízkej budúcnosti. Tejto
tematike sa budeme venovať v našom časopise bližšie v nasledujúcich vydaniach.
P. Šoltésova z SIEA Bratislava
ODBORNÝ SEMINÁR – VYKUROVANIE A VETRANIE DOMOV
Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
Stavebná fakulta TU, Vysokoškolská 4, Košice
V priestoroch Stavebnej fakulty v Košiciach sa uskutočnil seminár s názvom „Vykurovanie a vetranie domov“
s hlavnou témou „Variabilné riešenia na mieru s využitím obnoviteľných zdrojov energií“.
Prenášal produktový manažér a odborník firmy KKH spol. s r. o.,
Ing. Ladislav Truchlík. Témy seminára boli nasledovné:
1. Návrh vykurovacích zariadení – hydraulické schémy a regulačné systémy, predstavenie hlavných komponentov na strane
zdrojov aj spotreby tepla:
– zapojenia s plynovými kotlami, kotlami na biomasu a solárom,
– zdroje tepla s kaskádami kotlov,
– systémy s tepelnými čerpadlami,
– podlahové a stenové vykurovanie ako neodmysliteľná
súčasť energeticky úsporných zariadení.
2. Riadené vetranie domov a bytov:
– nevyhnutný prvok moderných stavieb z hľadiska komfortu
a úspory energie,
– návrh a realizácia systémov,
– skúsenosti z realizovaných stavieb.
Účastníci semináru boli hlavne študenti z končiacich ročníkov
inžinierskeho štúdia, pedagógovia a niekoľko projektantov či
projekčných kancelárií. Celý seminár sa niesol v duchu nových
poznatkov v oblasti vykurovania, prezentovali sa schémy zapojení s rôznymi zdrojmi tepla, pomôcky pre projektantov či už
pri návrhovej, alebo dizajnovej práci. Účastníci ocenili podklady
a prehľadné prednášky, ktorých cieľom bolo oboznámiť projektantov interaktívnou formou s možnosťami variabilných, pritom
komplexných riešení vykurovania a vetrania domov s technológiami, ktoré spoločnosť KKH ponúka na slovenskom trhu.
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Nakoniec by som si dovolila zacitovať z pozvánky: dnešné
požiadavky stavebníkov na vykurovacie a vetracie systémy
odrážajú ich najrozmanitejšie predstavy. Vzniknuté požiadavky
vyplývajú zo snahy o úspornosť a komfort pri prevádzke budovy. Projektanti TZB sú takto stavaní pred úlohu zostaviť systémy
na mieru podľa želania zákazníka a fundované riešenia zhmotniť v projekte TZB stavby. Všetky požiadavky musia splniť čo najlepšie a zaručiť dosiahnutie parametrov realizovaných zariadení
bez rizika neistého výsledku.
Na záver musím konštatovať, že seminár bol prijatý veľmi dobre,
účasť na prednáškach bola okolo 60 osôb a ciele, ktoré si tento
seminár stanovil, boli do bodky splnené.
63
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
KOMPLETNE, ÚČINNE A TRVALO UDRŽATEĽNE
Novinky od firmy Viessmann pre veľtrh ISH Energy 2011
Motto spoločnosti Viessmann k hlavnému svetovému veľtrhu energetickej a klimatizačnej techniky ako aj
obnoviteľných zdrojov energie ISH 2011 je veľmi stručné: Kompletne, účinne a trvalo udržateľne. V tomto
motte je zhrnuté, čo produktové portfólio spoločnosti Viessmann stelesňuje. Je kompletné, lebo ponúka pre
všetky energetické nosiče a všetky aplikačné oblasti efektívne individuálne systémové riešenia z jednej ruky.
Efektívne je aj preto, lebo produkty firmy ponúkajú nielen vysokú energetickú účinnosť, ale aj maximálny
výkon, komfort ako aj kvalitu. Produktové portfólio je tiež trvalo udržateľné, lebo chráni prirodzené zdroje
ako aj životné prostredie a prispieva k ochrane zemskej klímy.
Kompletná ponuka pre rôznorodé
a efektívne zásobovanie teplom
Kompletná ponuka firmy Viessmann zahŕňa individuálne riešenia vo výkonovom spektre od 1,5 kW do 20 MW – či už pre
rodinné domy a dvojdomy, veľké bytové stavby, priemyselné či
obchodno-výrobné objekty alebo pre siete centrálneho zásobovania teplom. Sem patria:
• Kondenzačné kotly od 1,9 do 1400 kW a sériovo zapojené
výmenníky tepla typu spaliny/voda pre využívanie spalného
tepla do 6,6 MW,
• Kotly na horúcu vodu od 0,46 do 20 MW a parné kotly od 0,3
do 26 ton pary za hodinu,
• Tepelné čerpadlá od 1,5 kW do 2 MW,
• Kotly na biomasu od 4 kW do 13 MW,
• Kogeneračné jednotky od 1 do 401 kW elektrického výkonu,
• Bioplynové zariadenia od 18 kW elektrického výkonu a
• Solárne zariadenia na ohrev pitnej vody, podporu vykurovania,
solárne chladenie budov a výrobu procesného tepla.
S kompletnou ponukou má firma Viessmann oproti špecializovaným firmám na trhu rozhodujúcu výhodu: Ponímanie vykurovacej techniky ako systémového celku a záruku poradenstva pre zákazníka, ktorá je otvorená všetkým technológiám
a energeticky neutrálna. Súčasne ponúka potrebné know-how
všetkých podnikov skupiny Viessmann ako aj záruku toho, že
je firma Viessmann vo všetkých trhových segmentoch rovnako
dobrá, ako špecializovaní výrobcovia.
Inovatívne riešenia pre efektívnu
a bezpečnú dodávku tepla
Na veľtrhu ISH Energy 2011 prezentovala Viessmann množstvo
noviniek vo všetkých aplikačných oblastiach. Sem patria nielen
inovatívne produkty pre efektívne využívanie všetkých energetických nosičov, ale tiež nové koncepcie a služby.
Na stánku, ktorý bol koncipovaný práve za týmto účelom, firma
Viessmann umožňuje, aby návštevníci spoznali také pre značku
dôležité hodnoty ako je inovatívnosť, trvalá udržateľnosť a kvalita.
• Automatizované hydraulické vyregulovanie
Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému je proces
komplikovaný, časovo náročný a vyžaduje odborné znalosti
– čo je aj dôvod toho, prečo sa v praxi často nerobí vôbec.
Inovatívne riešenie tohto problému ponúka Viessmann teraz
so svojím automatizovaným hydraulickým vyregulovaním, ktoré bude na trhu k dispozícii najprv pre nový nástenný plynový
kondenzačný kotol Vitodens 300-W (1,9–11 kW).
Na toto budete potrebovať len notebook a servisnú sadu,
ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo. Táto sada obsahuje
software Vitosoft 300 a dvanásť rádiovo ovládaných ventilov
pre radiátory. Tieto ventily sa inštalujú za účelom vyregulovania systému a následne sa znovu demontujú. Počas toho,
čo Vitodens 300-W, servisný software Vitosoft 300 a rádiové
ventily vykonávajú hydraulické vyregulovanie systému, nie sú
potrebné žiadne ďalšie zásahy.
• Bivalentné kompaktné zariadenia so solárnou podporou
vykurovania
Nové kompaktné zariadenia Viessmann s integrovanou solárnou podporou vykurovania majú už všetko vopred namontované stačí ich len napojiť na kolektory. Pre rôzne klimatické
64
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
Nadpriemerné dlhé intervaly údržby (až 6000 hodín) zabezpečujú mimoriadne vysokú hospodárnosť.
S novými výmenníkmi Vitotrans 200 AC typu spaliny/voda je
možné teraz využívať kondenzačné teplo pri všetkých kogeneračných jednotkách Vitobloc 200. Tepelný výkon kogeneračnej jednotky zariadenie Vitotrans 200 AC zvyšuje až o desať percentuálnych bodov.
• Kogeneračné jednotky a bioplyn v jednom balíku – ešte
vyššia hospodárnosť a šetrnosť voči životnému prostrediu
Po prvý krát je k dispozícii kogeneračná jednotka spolu so
zmluvou o dodávke bioplynu v jednom balíku. Prúd z kogeneračných jednotiek na bioplyn a zemný plyn je podľa smernice
EHS pri jeho dodávke do siete výrazne vyššie finančne hodnotený ako prúd z fosílneho zemného plynu – a to za ceny
garantované na obdobie 20-tich rokov. Toto je pre prevádzkovateľov lukratívne a okrem toho sa takto znižuje zaťaženie
atmosféry klimaticky škodlivými emisiami CO2.
zóny ako strednú Európu či stredomorie sú k dispozícii presne
prispôsobené zariadenia.
S novým zariadením Vitosolar 300-F ponúka Viessmann
vysoko účinné „plug and play“ riešenie pre strednú Európu.
Všetky voliteľné komponenty: nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens alebo nástenný olejový kondenzačný kotol
Vitoladens, 750 litrový multivalentný zásobník ako aj hydraulická skupina a regulácia – sú takto sústredené v jednej jednotke.
Vitosolar 200-F predstavuje kompaktné zariadenie s integrovaným 220-litrovým akumulačným zásobníkom vykurovacej
vody pre krajiny na juh od Álp. S šírkou len 60 centimetrov
(čím sa hodí do kuchynskej linky) je taký kompaktný, že ho
možno nainštalovať aj v kuchyni či kúpeľni.
• Modulárne kaskádové riešenie až s ôsmimi plynovými
kondenzačnými kotlami
Prefabrikované kaskádové moduly pre jedno alebo dve
nástenné zariadenia umožňujú zostavenie najrôznejších
výkonových kombinácií. Zapojiť možno až osem zariadení
v sérii alebo v priestorovo úspornom blokovom usporiadaní
a výkonmi od 17 do 840 kW. Mimoriadna výhoda tohto riešenia oproti jednému veľkému zdroju tepla porovnateľného
výkonu je jednoduchá doprava nástenných zariadení a to aj
cez úzke chodby či schodiská. Ľahké a kompaktné zariadenia určené pre montáž na stenu možno dokonca prepravovať
v osobnom výťahu.
• Hospodárna kogeneračná výroba už od výkonu 1 kWel
S inovatívnym Vitotwin 300-W ponúka Viessmann teraz
kogeneračný mikro-systém na zemný plyn, ktorý umožňuje využívanie tejto účinnej technológie teraz aj v rodinných
domoch a dvojdomoch. Pri výrobe tepla vygenerovaná elektrina pokrýva základnú spotrebu domu, čo adekvátne znižuje
odber prúdu z verejnej siete. Ak Vitotwin 300-W vyrobí viacej
prúdu, ako je jeho spotreba, tak je možné tento prúd predať
rozvodným závodom.
Kogeneračná mini-jednotka s výkonom 5,5 kWel a jednotka
s elektrickým výkonom 20 kWel sú koncipované pre vyššie
spotreby v bytovkách a obchodno-výrobných zariadeniach.
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
• Kotly na biomasu s plochým posuvným roštom a rotačnou
spaľovacou komorou
Nový Vitoligno 300-H od firmy Viessmann ponúka pri výbere paliva mimoriadnu pružnosť, lebo dokáže spaľovať drevnú
štiepku a pelety najrôznejšej kvality, veľkosti a vlhkosti. Za
týmto účelom je kotol na biomasu vybavený jedinečným princípom spaľovania na plochom posuvnom rošte a následnej
rotačnej spaľovacej komore. Toto rozdelenie na dva spaľovacie stupne zabezpečuje vždy vysokú účinnosť a nízke emisie.
• Bioplynové zariadenia modulárnej konštrukcie
dodávané na kľúč
Bioplynové zariadenia s kogeneračnými jednotkami modulárnej konštrukcie umožňujú aj v malých poľnohospodárskych
podnikoch riešenia na výrobu bioplynu a elektriny z neho
– presne podľa vlastných potrieb. Nový modulárny bioplynový systém EUCOlino možno prispôsobiť pružne požiadavkám prevádzkovateľa. EUCOlino je bezpečnostno-technicky
odskúšaný už vo výrobnom závode a dodáva sa pripravený
na použitie. Inštalácia bioplynového zariadenia takto prebehne veľmi rýchlo a možno ho okamžite uviesť do prevádzky.
• Tiché tepelné čerpadlá
S akustickým výkonom 42 dB(A) sú tepelné čerpadlá firmy
Viessmann tiché ako chladničky, čo je dosiahnuté vysoko
účinnou protihlukovou koncepciou s plne uzavretým krytom
zariadenia a trojrozmerným tlmením vibrácií rotačného kompresoru Scroll. Takto je možné bezproblémové umiestnenie
tepelných čerpadiel tiež v bezprostrednej blízkosti obytných
priestorov. Okrem toho zariadenie zaručuje hodnotu COP až
4,9 a teplotu na výstupe až do 72 °C.
• Kompaktné tepelné čerpadlo so solárnou funkciou
Kompaktné splitové tepelné čerpadlá sú teraz k dispozícii aj
s integrovaným ohrevom pitnej vody. Tieto zariadenia je možné umiestniť najmä v blízkosti obytných priestorov.
• Štandarizovaná technika pre tepelné čerpadlá do 304 kW
Tepelnými čerpadlami série Vitocal 300-G Pro ponúka
Viessmann sériové zariadenia na využívanie prírodného tepla do 304 kW. Pre vyššie výkony do 1,2 MW možno zapojiť
až štyri takéto tepelné čerpadlá do kaskády. Štandardizovaná
65
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
technika umožňuje nenáročné projektovanie a vďaka predmontáži vo výrobnom závode je inštalácia veľmi rýchla.
nú prevádzku, ako aj rôzne prevádzkové programy pre až tri
vykurovacie okruhy takto môžete nastaviť a kontrolovať aj
keď ste na cestách a to kdekoľvek.
• Všetky regulátory s jednotnou koncepciou obsluhy
Vitotronic od firmy Viessmann ponúka jednotné užívateľské
rozhranie pre všetky olejové a plynové vykurovacie kotle
od 1,9 do 2 000 kW a pre tepelné čerpadlá do 304 kW.
Kúrenárom toto výrazne uľahčuje prácu, nakoľko v práci s rôznymi zdrojmi tepla prakticky už neexistujú rozdiely. Všetky
podstatné obslužné kroky sú totožné – a to od nástenných
kotlov Vitodens 300-W s výkonom 1,9 kW až po Vitoplex s výkonom 2 000 kW.
• Rádiové diaľkové ovládanie s farebným
dotykovým panelom
Rádiové diaľkové ovládanie Vitotrol 300 RF (napájané akumulátorom) s farebným dotykovým panelom umožňuje
pohodlnú obsluhu vykurovacieho systému priamo z kresla.
Prostredníctvom farebného dotykového panelu je možné nastaviť až tri vykurovacie okruhy, ako aj prevádzkový
program, požadovanú izbovú teplotu, párty režim a úspornú
prevádzku, dovolenkový program a prevádzkové časy. Ak je
pripojené solárne zariadenie, tak sú solárne tepelné zisky znázornené graficky. Takto má prevádzkovateľ systému kedykoľvek kompletný prehľad o vykurovaní a solárnom zariadení.
• Obsluha vykurovacieho zariadenia pomocou smartphone
Stačí si stiahnuť patričnú mobilnú aplikáciu a vykurovací systém môžete obsluhovať cez smartphone, iPhone alebo iPad
z ľubovoľného miesta na svete. Obsluha je cez prehľadne členené užívateľské rozhranie aplikácie Vitotrol na farebnom displeji veľmi jednoduchá. Izbovú teplotu, párty režim a úspor-
66
• Aplikácia pre kontrolu úspory energie
Novou mobilnou aplikáciou pre kontrolu úspor energie ponúka Viessmann spotrebiteľom a kúrenárom možnosť zistiť ako
účinne pracuje systém a to rýchlo a bez veľkých nákladov.
Súčasne dostanete návrh na modernizáciu vykurovacích
zariadení až do výkonu 60 kW a dozviete sa aj to, koľko peňazí takto môžete ušetriť.
Pre iPhone, iPad a smartphony s operačným systémom
Android je táto mobilná aplikácia k dispozícii zdarma na
stiahnutie od 15. marca na stránke www.viessmann.de/energie-spar-check.
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
A – SICE UZAVRELA JARNÉ PREZENTAČNÉ DNI TEMATICKÉHO CELKU:
VYKUROVANIE, KLIMATIZÁCIA, VZDUCHOTECHNIKA
Po prezentačných dňoch spoločnosti A – SICE , ktoré prebehli v januári 2011, v Košiciach, Prešove a Poprade
uskutočnili začiatkom marca ďalšie „Dni vykurovania, klimatizácie a vzduchotechniky“, na ktorých sa
zúčastnilo množstvo projektantov z odboru TZB.
s.r.o., či spoločnosť VAILLANT GROUP SLOVAKIA s.r.o., ktorá sa prezentovala novinkami vykurovacej techniky Vaillant
a Protherm. Spoločnosť ELEKTRODESIGN Ventilátory s.r.o a robatherm Slovensko, s.r.o. predstavili vzduchotechnické jednotky
použiteľné ako v rodinných, tak aj v bytových domoch.
V uvedených mestách sa zúčastnení projektanti mali možnosť
zoznámiť s najnovšími trendmi a novinkami z radov viacerých
firiem, ktoré vo svojich prednáškach poskytli informácie o svojich produktoch. A firiem, ktoré využili túto možnosť prezentácie bolo veru neúrekom. Spomenieme len niektoré z nich:
GEROTOP s.r.o. prezentoval systémy pre tepelné čerpadlá,
OSTACO s.r.o. zase sortiment svojich produktov hydraulického vyvažovania či regulácie. Známy výrobca kotlov VIADRUS
predstavil sortiment nových kotlov na pevné palivá, liatinové
radiátory a plynové kotle. Nechýbali ani designové radiátory
Vcelku môžeme povedať, že prezentačných dní sa zúčastnilo
nielen množstvo projektantov, ale aj množstvo prezentujúcich
firiem. Svedčí to o skutočnosti, že firmy majú aj napriek kríze
naďalej záujem priblížiť sa ku projektantom TZB čo najviac
a chcú využiť možnosť kontaktu na priamo. Vďaka za úsilie patrí
preto ako organizátorom, tak aj prednášajúcim za ich prezentácie.
a teplovodné stropné sálavé panely pre vykurovanie a chladenie
švajčiarskej firmy ZEHNDER a splyňovacie a peletizačné kotly
od slovenského výrobcu ATTACK, s.r.o. Svoje novinky prezentovali aj IVAR CS, s.r.o., FLAGA s.r.o. ako aj spoločnosť WATTS
INDUSTRIES DEUTSCHLAND, popredný výrobca vykurovacej
a regulačnej techniky. Nechýbali ani spoločnosti ISAN Radiátory
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
67
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
ZÁVERY A ODPORÚČANIA Z KONFERENCIE
MODERNIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA ÚPRAVNÍ VÔD – 2. ROČNÍK
Motto konferencie:
Voda – zohráva v živote človeka nesmierne dôležitú úlohu, a to od vnútromatičného vývoja, až do jeho smrti.
Je len na nás, ako ju dokážeme chrániť a využívať v záujme vlastného zdravia spolu so stravou a ďalšími
aktivitami, pretože „VODU, AKO LIEČEBNÝ PROSTRIEDOK EŠTE NIČ NEPREKONALO“.
MUDr. Ján Ďuríček
Voda je jednou zo základných zložiek prírodného prostredia
a je tiež jednou zo základných podmienok existencie života na
zemi. Zásobovanie obyvateľstva a ostatných odberateľov pitnej
vody z verejných vodovodov patrí k najdôležitejším a zároveň
technicky najzložitejším spôsobom využívania vodných zdrojov.
Takýto pohľad na vodu platí prakticky na celom svete. Vstupom
do EU prevzala Slovenská republika v oblasti vody určité záväzky
a povinnosti, ktoré nadväzujú hlavne na Smernicu 98/83/ES.
2. a 3. marca 2011 sa v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej,
na dosah slnkom zaliatych štítov Vysokých Tatier konal 2. ročník
konferencie Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd.
Prvý deň bol programovo rozdelený na dve časti. Prvá časť
bola venovaná prezentácií výsledkov prác, ktoré boli dosiahnuté v rámci riešenia projektu APVV-0379-07 „Využitie nových
filtračných materiálov v úprave vody“. Odzneli príspevky riešiteľov zo Stavebnej fakulty, z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva a z Výskumného ústavu vodohospodárskeho. Doobedňajšie sekcie viedli pracovníci z KZEI doc. Ing.
Barloková, PhD. a doc. Ing. Ilavský, PhD.
Čestné predsedníctvo konferencie: Doc. Ing. Ján Ilavský, PhD., KZEI SvF
STU Bratislava; RNDr. Zuzana Valovičová, odborný radca odboru hygieny
životného prostredia; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., W&ET Team České
Budějovice; Milan Drda, ENVI-PUR s.r.o., Praha; Ing. Juraj Hudáč, prednosta Mestského úradu Vysoké Tatry; Ing. Vladimír Pastorek, generálny
riaditeľ a predseda predstavenstva
V druhej časti dňa prednášajúci mali svoje príspevky zamerané
na prípravu suspenzie v procese úpravy vody. Dobre technologicky zvládnutá tvorba suspenzie je základom pre dosiahnutie vysokej separačnej účinnosti celej technologickej linky.
Dominantnú časť prednášok tvorili práce brilantných českých
odborníkov, z ktorých príspevkov bola zrejmá nevyhnutná spolupráca praxe, projekcie, výskumu a školy. „Správný návrh technologie přípravy suspenze proto vždy vyžaduje nejen provedení modelových poloprovozních či alespoň laboratorních testů,
ale také práci zkušeného chemika-technologa, který provedená
měření dokáže správně zpracovat, vyhodnotit a sestavit z nich
68
jasné a srozumitelné podklady pro projektanta. Přenos výsledků poloprovozních a modelových zkoušek do konkrétního projektu má (pro méně problematiky znalého a teorií jen okrajově
„postiženého“ projektanta) vždy trochu nádech „magie“. Proto je
spolupráce obou specialistů – chemického technologa a projektanta – v této fázi přípravy projektu velmi důležitá.“ (autori: Ing.
Drbohlav, Hydroprojekt CZ a.s., doc. Ing. Dolejš, PhD., W&ET
Team České Budějovice). Toto tvrdenie vychádza z praxe, kde
pri niektorých realizovaných stavbách bola podcenená príprava
tvorby suspenzie a zvolená technológia nebola najvhodnejšia.
Za predsedníckym stolom prednášky moderovali pán Viliam
Šimko, ktorý stal pri zrode tejto konferencie a doc. Ing. Dolejš,
PhD.
Druhý deň MUDr. Kožíšek zo Státního zdravotního ústavu v Prahe prednáškou Zdravotní zabezpečení pitné vody a jeho proměny v čase uviedol tretiu časť konferencie Zdravotné zabezpečenie pitnej vody. Dôležitosť tejto problematiky podčiarkol svojou
záverečnou prednáškou „Kudy se ubírá zdravotní zabezpečení
pitné vody dnes?“. Na řečnickou otázku položenou v nadpise
Prístroj na online meranie mikrobiologických vlastností vody
http://plynar-vodar-kurenar.eu
2/2011 PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA
čistením, cez zníženie alebo odstránenie kontaminácie v procese úpravy vody až po prevenciu kontaminácie vody počas jej
distribúcie.
Prednášateľ: Ing. Beneš Jiří, DISA v.o.s., Brno
tohoto příspěvku, by šlo stručně odpovědět, že se (zdravotní
zabezpečení pitné vody) ubírá tak, aby co nejlépe naplňovalo cíl
moderního vodárenství: „Cílem je dobrá nezávadná pitná voda,
která se těší důvěře spotřebitelů. Voda, kterou lze nejen bez obav
pít, ale u níž spotřebitel zároveň oceňuje její estetickou kvalitu.“
(MUDr. Kožíšek, SZU Praha).
Dezinfekcia bola jednou z prvých vodárenských technológií,
ktorá zlepšovala kvalitu upravenej vody. S rozvojom separačných
procesov, ktoré vysoko účinne odstraňujú nebezpečné organizmy je nevyhnutné prehodnocovať jej pôvodný cieľ a navrhovať
také postupy, ktoré na jednej strane zabezpečujú jej účinnosť
pri náhodnom prieniku organizmov, ale na druhej strane nespôsobujú sekundárne znehodnocovanie kvality vody, či z hľadiska
hygienického alebo senzorického. Dlhodobým cieľom by mohla byť distribučná sieť bez zbytkového dezinfekčného činidla,
ako je tomu v niektorých rozvinutých krajinách v Európe. „Pro
zajištění mikrobiologické nezávadnosti vody je nutné uplatňovat
tzv. multibariérový přístup, což znamená vytvoření systému tolika
opatření (bariér) v průběhu dopravy vody od zdroje ke spotřebiteli, kolik je jich v daném systému potřeba k pokrytí všech rizikových míst vstupu infekčních zárodků do vody.“ (MUDr. Kožíšek,
V tomto duchu na konferencii odznela zaujímavá prednáška
p. Hampla, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., kde prítomných účastníkov informoval o desaťročnej prevádzke hygienického zabezpečenia pitnej vody UV žiarením „....dodávaná pitná
voda dosahuje minimálně stejného stupně bakteriologického
zabezpečení jako v případě použití chloru. Použitý typ UV zářiče
je spolehlivý a vyžaduje minimální nároky na obsluhu a údržbu.
V neposlední řadě je důležitý pozitivní ohlas u spotřebitelů, kteří
zavedení UV záření též hodnotí kladně. Jejich hodnocení se promítlo v požadavcích dalších odběratelů v regionu na zavedení
tohoto způsobu zdravotního zabezpečení. Po zvážení vhodnosti
provozních podmínek můžeme na základě našich kladných zkušeností tento způsob zdravotního zabezpečení pitné vody doporučit dalším provozovatelům vodovodů.“
Firemná prezentácia: ProMinent Slovensko s.r.o., Ing. Voško Slavomír
Za predsedníckym stolom boli pani RNDr. Valovičová z Úradu
verejného zdravotníctva SR a MUDr. Kožíšek, Státní zdravotní
ústav Praha.
V sprievodnom programe konferencie sa predstavilo aj niekoľko
firiem a dodávateľských organizácií, ktoré sa podieľajú na optimalizácii, intenzifikácii a modernizácii prevádzok vodovodov
a kanalizácií. Spomedzi nich spomenieme ProMinent Slovensko,
DISA v.o.s. Brno, či spoločnosť ECM ECO Monitoring, ktorá
predstavila prístroj na on line meranie mikrobiologických vlastností vody.
Prednášateľ: Mgr. Kosorínová Eva, UVZ SR
SZU Praha). „Zmenu pohľadu na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti pitnej vody kontrolovanej u spotrebiteľa na kohútiku prinášajú aj odporúčania WHO z roku 2004, formou Plánov bezpečného zásobovania pitnou vodou (Water Safety Plans) a Riadenia
kvality pitnej vody od povodia k spotrebiteľovi (Managing drinking – water quality from catchment to consumer)“ (MUDr.
Koppová, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici). Hlavným cieľom
plánov bezpečného zásobovania pitnou vodou je zaistiť systém
kvalitného zásobovania od ochrany vodných zdrojov pred znewww.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn
Na konferencii sa zúčastnila i pani profesorka Sládečková
(VŠCHT Praha a Poradenská činnost v oblasti ekologie) a Ing.
Vavrová (bývalá vedúca útvaru technológie vody na ZsVaK
Bratislava), ktoré neodmysliteľne patria k takýmto podujatiam
a svojimi pripomienkami, nápadmi sú stálym zdrojom inšpirácií
k ďalšej práci.
To, že konferencia splnila svoj cieľ, že účastníci odchádzali spokojní, patrí vďaka hlavnému organizátorovi Hydotechnológii
Bratislava s.r.o.
Autori článku:
Ing. Jana Buchlovičová, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
doc. Ing. Danka Barloková, PhD., KZEI SvF STU Bratislava
69
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
UŽ 11. KRÁT ZA SEBOU:
VIESSMANN JE „TRHOVÝ PARTNER Č. 1“
Každé dva roky sa schádza kúrenárska branža na hlavnom odbornom veľtrhu ISH vo Frankfurte nad
Mohanom. Nové produkty vystavovateľov sú očakávané s napätím. No už celé týždne pred začiatkom
veľtrhu zamestnáva jedna otázka výrobcov ako aj kúrenárov: Kto vyhrá hodnotenie kúrenárov „markt intern“
a môže sa najbližšie dva roky pýšiť titulom „Trhový partner č. 1“? Teraz to už vieme oficiálne: Už jedenásty
krát za sebou získala toto prestížne ocenenie skupina Viessmann.
Popredné umiestnenie vo všetkých kategóriách
Na tomto rozsiahlom prieskume sa zúčastnilo niekoľko tisíc
odborných kúrenárskych firiem, ktoré hodnotili výkony výrobcov v rôznych kategóriách výrobkov ako aj služieb. Aj teraz
získal Viessmann to najlepšie hodnotenie. V troch hodnoteniach obsadila firma prvú priečku a v ostatných kategóriach sa
umiestnila v prvej trojke.
Riaditeľ redakcie Georg Clemens a šéfredaktor „markt intern“
Hans-Georg Pauli odovzdali v sídle spoločnosti v Allendorfe
(Eder) „Zlatý diplom pre partnera“ Dr. Martinovi Viessmannovi.
Ďalšie diplomy boli udelené za popredné umiestnenia v jednotlivých produktových oblastiach.
„Jednotlivé výsledky budeme veľmi presne analyzovať“
„Jednotlivé výsledky veľmi presne zanalyzujeme, aby sme takto
zistili ďalšie rezervy a zlepšili sa. Naši zákazníci sa na to môžu
spoľahnúť, že podnikneme všetko, čo je v našich silách, aby sme
aj v budúcnosti v každom ohľade uspokojili ich nároky“, povedal Dr. Viessmann.
„Do budúcnosti môžeme hľadieť optimisticky“
Najdôležitejšie úlohy vidí šéf firmy v tom, že je potrebné
spoločne s kúrenármi investorom vysvetliť výhody modernej
a účinnej vykurovacej techniky ponúknuť im pre všetky aplikácie individuálne a ekonomické riešenia. So svojou kompletnou ponukou, ktorá zahŕňa individuálne riešenia s efektívnymi
systémami pre všetky energetické nosiče a všetky aplikačné
oblasti, ako aj sprievodnou ponukou služieb je firma na budúcnosť dobre pripravená. Dr. Viessmann: „Preto sa tiež pozeráme
s optimizmom do budúcnosti a už dnes sa tešíme na ďalšie hodnotenie ‚markt intern’“.
Vo svojom prejave zdôraznil Dr. Viessmann, že vo firme očakávali tohtoročný výsledok s veľkým napätím. Uvedomujeme
si totiž, že na popredných priečkach začína byť dosť tesno.
Riaditeľ redakcie „markt intern“ Georg Clemens (zľava) a šéfredaktor Hans-Georg Pauli odovzdávajú osem diplomov za popredné umiestnenia
Dr. Martinovi Viessmannovi a jeho spolupracovníkom.
70
http://plynar-vodar-kurenar.eu
IVAR.SAT
PRVÁ KOMPAKTNÁ BYTOVÁ STANICA,
KTORÁ UMOŽŇUJE SPLNIŤ INDIVIDUÁLNE POŽIADAVKY NA TEPELNÚ POHODU V BYTOVÝCH DOMOCH.
KU
Š
Y
V
OZ
! BEZ
!
PATENTOVANÉ RIEŠENIE IVAR.SAT DÁVA SLOBODU VOĽBY
INDIVIDUÁLNEHO RIEŠENIA TEPELNEJ POHODY VÁŠHO DOMOVA
• umožňuje ľahké ovládanie - programovanie tepelnej pohody podľa priestorového termostatu,
prípadne využitie ekvitermickej regulácie vykurovacieho systému
• umožňuje voľbu spôsobu vykurovania, a to buď vysokoteplotného radiátorového alebo ekonomického nízkoteplotného
podlahového vykurovania, prípadne individuálnu kombináciu oboch typov vykurovania
• umožňuje ekonomicky výhodnú prípravu TV pomocou nerezového výmenníku, vrátane oddelenej prípravy TV na vopred
definovanú výstupnú teplotu a prevádzkovanie cirkulačného okruhu pre vyššiu ekonomičnosť prevádzky
• umožňuje presné meranie množstva tepla a studenej vody podľa skutočnej spotreby jednotlivých užívateľov
• kompaktnosť vyhotovenia minimalizuje stavebné nároky na umiestnenie v interiéroch a znižuje počet centrálnych vedení v dome
Technická kancelária SK: IVAR CS, spol. s r. o., Hodžova 261/1, 907 01 Myjava
tel.: +421 346 214 432, tel./fax: +421 346 214 431, e-mail: [email protected], www.ivarsk.sk
Obchodné a technické zastúpenia: IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4, e-mail: [email protected], www.ivarcs.cz
KOMPAKTNÉ BYTOVÉ STANICE OD SPOLOČNOSTI IVAR CS
Spoločnosť IVAR CS v súlade so svojou firemnou stratégiou zaraďuje pravidelne do svojej ponuky nové progresívne technológie,
osvedčené produkty a inovatívne riešenia v oblasti kúrenárskych
systémov, ktoré od roku 1992 dodáva na český a slovenský trh.
V tomto roku rozširuje svoju ponuku o úplne nové, patentované
riešenia kompaktných bytových staníc IVAR.SAT. Tento pomerne
sofistikovaný vrcholový model v ponuke bytových staníc logicky
nadväzuje na základné modely bytových meracích zostáv IVAR.
BMS a inovatívnu bytovú meraciu zostavu IVAR.EQUIMETER,
ktorú má taktiež spol. IVAR ďalej vo svojej ponuke.
IVAR.SAT však technicky a koncepčne posúva tieto kompaktné
bytové stanice na vrchol ponuky v ČR a SR. Jedná sa o kompaktné modulovo konštruované termohydraulické jednotky umožňujúce nezávisle riadené vykurovanie a prípravu teplej vody v bytoch
napojených na centrálne rozvody tepla.
HLAVNÝMI PREDNOSŤAMI BYTOVÝCH STANÍC IVAR.SAT SÚ:
• vysoká kompaktnosť riešenia prípravy teplej vody a TV v byte,
vrátane merania spotreby tepla a vody na základe
individuálnej skutočnej spotrebe
• patentovaný spôsob riadenia vykurovania a prípravy TV
maximálne zvyšuje funkčnosť a efektívnosť vykurovacieho
systému podľa individuálnych požiadaviek na tepelnú pohodu
v byte
• pokrokové technické riešenie týchto bytových staníc vykazuje
vysoko úspornú prevádzku s možnosťou ľahkej ovládateľnosti
vykurovacieho systému užívateľom
• jednoduchá a ľahká montáž predmontovaných modelov staníc
IVAR.SAT do bytových jednotiek, obmedzenie centrálnych
potrubných rozvodov v dome
ČO NOVÉHO TEDA IVAR.SAT PRINÁŠA UŽÍVATEĽOM BYTOV?
Jednotlivé modely (podľa vybavenia) umožňujú užívateľom optimalizovať spotrebu tepelnej energie a vytvoriť si komfortný vykurovací systém na mieru každému užívateľovi.
Napríklad plne vybavený modul IVAR.SAT-HLR umožňuje prevádzku ekonomicky výhodného nízkoteplotného podlahového
vykurovania, nezávislú prevádzku vysokoteplotného radiátorového vykurovania a prípravu TV pomocou výkonného nerezového
doskového výmenníka, vrátane oddelenej prípravy TV na vopred
požadovanú výstupnú teplotu. Integrovaný cirkulačný okruh TV pre
vyššiu ekonomičnosť prevádzky prípravy TV je pre väčšinu modelov IVAR.SAT samozrejmosťou.
Predmontovaná modulová konštrukcia umožňuje využitie týchto staníc i v objektoch, kde sa požiadavky užívateľov bytov môžu
značne odlišovať, základom však zostáva meranie spotreby energií a nezávislosť riadenia prípravy kúrenia a TV, ostatné funkcie sú
nadstavbové, podľa jednotlivých modelov.
Stanice IVAR.SAT umožňujú ísť v ústrety i náročným užívateľom, ktorí požadujú napr. možnosť ekvitermického riadenia tepelnej pohody vo svojom byte. K tomuto účelu stačí osadiť zmiešavací
ventil nízkoteplotného vykurovacieho okruhu elektrickým pohonom
UNIMIX SSA31, namiesto štandardne dodávanej termostatickej
hlavice s kapilárou.
DODÁVANÉ MODELY STANÍC IVAR.SAT PODĽA ÚČELU POUŽITIA A VYBAVENIA SÚ TIETO:
A) KOMPAKTNÉ BYTOVÉ STANICE
- PRE VYSOKOTEPLOTNÝ SYSTÉM
IVAR.SAT - H
Základný modul bytovej stanice IVAR, ktorý kombinuje
výhodu nezávislého riadenia
vykurovania a prípravy TV, vyznačuje sa ľahkou inštaláciou
a kompaktnými rozmermi.
IVAR.SAT-H má 3 vstupné
a 4 výstupné pripojenia: vstup
a spiatočku primárneho okruhu, vstup a spiatočku kúrenia,
prívod studenej vody, výstupy
studenej a teplej vody.
Hlavné komponenty:
• Tepelný výmenník, Pn = 40
kW (príprava TV)
• Prepínací ventil pre ohrev TV, ovládaný motorom 230 VAC; 6 W;
doba otvorenia: ~6 s
• Zmiešavací ventil TV, rozsah nastavenia 35÷50 °C, s certifikátom
NF 079
• Diferenciálny pretlakový ventil na primárnom okruhu kotla;
0,2÷0,6 bar
• Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou reguláciou
• Napúšťacie / vypúšťacie ventily a odvzdušňovací ventil
• Merač tepla
• Merač prietoku studenej vody
• Elektrotermická hlavica
IVAR.SAT - HR
Verzia bytovej stanice, ktorá
kombinuje všetky charakteristiky vyhotovenia IVAR.SAT-H
s ďalším okruhom pre cirkuláciu
TV. Toto riešenie ešte viac skracuje dobu potrebnú k príprave
TV, bez toho, aby bolo nutné do
systému akokoľvek zasahovať.
Hlavné komponenty:
• Tepelný výmenník, Pn = 40
kW (príprava TV)
• Prepínací ventil pre ohrev TV,
ovládaný motorom 230 VAC;
6 W; doba otvorenia: ~6 s
• Zmiešavací ventil TV, rozsah
nastavenia 35÷50 °C, s certifikátom NF 079
• Diferenciálny pretlakový ventil na primárnom okruhu kotla;
0,2÷0,6 bar
• Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou reguláciou
• Napúšťacie / vypúšťacie ventily a odvzdušňovací ventil
• Cirkulačné čerpadlo teplej vody
• Merač tepla
• Merač prietoku studenej vody
• Elektrotermická hlavica
ROVNAKÉ STAVEBNÉ ROZMERY, ROVNAKÉ KONŠTRUKČNÉ ZÁSADY A JEDNOTNÉ PROJEKČNÉ PODKLADY OCENIA I PROJEKTANTI I MONTÁŽNE
FIRMY. ZÁUJEMCOM O KOMPAKTNÉ BYTOVÉ STANICE IVAR.SAT POSKYTNEME VŠETKY POTREBNÉ PODKLADY PRE PROJEKTOVANIE I MONTÁŽ.
B) KOMPAKTNÁ BYTOVÁ STANICA
- PRE NÍZKOTEPLOTNÝ VYKUROVACÍ SYSTÉM
C) KOMPAKTNÁ BYTOVÁ STANICA
- PRE VYSOKO A NÍZKOTEPLOTNÝ VYKUROVACÍ SYSTÉM
IVAR.SAT - L
IVAR.SAT - HL
Vybavená 3cestným zmiešavacím ventilom a obehovým čerpadlom, ktoré zásobuje vykurovací systém pracujúci pri nízkej
teplote. Toto zariadenie ponúka
možnosť regulácie na konštantnú teplotu prostredníctvom termostatickej hlavice s oddeleným
čidlom alebo modulačnú reguláciu prostredníctvom axiálneho
servopohonu a regulátoru. Bez
ovládania 3cestného zmiešavacieho ventilu môže byť IVAR.
SAT - L použitá k prevádzkovaniu
sekundárneho vysokoteplotného
systému vykurovania.
Vybavená 3cestným zmiešavacím ventilom a obehovým čerpadlom, s možnosťou regulácie
na konštantnú teplotu prostredníctvom termostatickej hlavice
alebo modulačným servopohonom a regulátorom. IVAR.SAT-HL možno používať v kombinovaných systémoch, pretože
môže v rovnakej chvíli zásobovať vysokoteplotné i nízkoteplotné vykurovacie systémy.
V tomto prípade sú v spodnej
časti skrine umiestnené 3 vstupy
a 6 výstupov, ktoré sú vybavené
vlastným guľovým uzáverom.
Hlavné komponenty:
• Tepelný výmenník, Pn = 40 kW (príprava TV)
• Prepínací ventil pre ohrev TV, ovládaný motorom 230 VAC; 6 W;
doba otvorenia: ~6 s
• Zmiešavací ventil TV, rozsah nastavenia 35÷50 °C,
s certifikátom NF 079
• Diferenciálny pretlakový ventil na primárnom okruhu kotla;
0,2÷0,6 bar
• 3cestný zmiešavací ventil vykurovacej vody
• Termostatická hlavica s oddeleným čidlom
• Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou reguláciou
• Napúšťacie / vypúšťacie ventily a odvzdušňovací ventil
• Obehové čerpadlo nízkoteplotného vykurovacieho okruhu
• Merač tepla
• Merač prietoku studenej vody
• Elektrotermická hlavica
Hlavné komponenty:
• Tepelný výmenník, Pn = 40 kW (príprava TV)
• Prepínací ventil pre ohrev TV, ovládaný motorom 230 VAC; 6 W;
doba otvorenia: ~6 s
• Zmiešavací ventil TV, rozsah nastavenia 35÷50 °C,
s certifikátom NF 079
• Diferenciálny pretlakový ventil na primárnom okruhu kotla;
0,2÷0,6 bar
• 3cestný zmiešavací ventil vykurovacej vody
• Termostatická hlavica s oddeleným čidlom
• Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou reguláciou
• Napúšťacie / vypúšťacie ventily a odvzdušňovací ventil
• Obehové čerpadlo nízkoteplotného vykurovacieho okruhu
• Merač tepla
• Merač prietoku studenej vody
• Elektrotermická hlavica
IVAR.SAT - LR
IVAR.SAT - HLR
Zariadenie so zhodnými charakteristikami ako IVAR.SAT-L,
naviac však obsahuje cirkulačný
okruh TV.
Zariadenie s rovnakými charakteristikami ako IVAR.SAT-HL, naviac však obsahuje
cirkulačný okruh TV.
Hlavné komponenty:
• Tepelný výmenník, Pn = 40 kW
(príprava TV)
• Prepínací ventil pre ohrev TV,
ovládaný motorom 230 VAC;
6 W; doba otvorenia: ~6 s
• Zmiešavací ventil TV, rozsah
nastavenia 35÷50 °C,
s certifikátom NF 079
• Diferenciálny pretlakový
ventil na primárnom okruhu
kotla; 0,2÷0,6 bar
• 3cestný zmiešavací ventil vykurovacej vody
• Termostatická hlavica s oddeleným čidlom
• Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou reguláciou
• Napúšťacie / vypúšťacie ventily a odvzdušňovací ventil
• Obehové čerpadlo nízkoteplotného vykurovacieho okruhu
• Cirkulačné čerpadlo teplej vody
• Merač tepla
• Merač prietoku studenej vody
• Elektrotermická hlavica
Hlavné komponenty:
• Tepelný výmenník,
Pn = 40 kW (príprava TV)
• Prepínací ventil pre ohrev
TV, ovládaný motorom 230
VAC; 6 W; doba otvorenia:
~6 s
• Zmiešavací ventil TV, rozsah
nastavenia 35÷50 °C,
s certifikátom NF 079
• Diferenciálny pretlakový ventil na primárnom okruhu kotla;
0,2÷0,6 bar
• 3cestný zmiešavací ventil vykurovacej vody
• Termostatická hlavica s oddeleným čidlom
• Vyvažovací bypass s dvojitou mikrometrickou reguláciou
• Napúšťacie / vypúšťacie ventily a odvzdušňovací ventil
• Obehové čerpadlo nízkoteplotného vykurovacieho okruhu
• Cirkulačné čerpadlo teplej vody
• Merač tepla
• Merač prietoku studenej vody
• Elektrotermická hlavica
Jaroslav HOSKOVEC, IVAR CS
INFORMÁCIE PRE INZERENTOV
PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 2/2011
V prípade, že sa rozhodnete inzerovať v našom časopise, môžete tak urobiť v nasledovných formátoch:
Cenník inzercie Vám zašle redakcia na vyžiadanie. Mimo Vami objednanej plošnej inzercie dohodou radi uverejníme aj Vaše odborné články. Fakturácia na základe Vašej objednávky po vyjdení každého čísla so 14-dennou lehotou splatnosti. Storno poplatky: 15 %
pred uzávierkou, 50 % po uzávierke. Storno je možné len písomne! Grafické stvárnenie (podklady) doručí firma najneskôr 2 týždne
pred uzávierkou čísla na každé číslo: elektronickou formou – dodá na CD alebo podklady pošle mailom na adresu: grafi[email protected]
texty: WORD, obrazová dokumentácia: formát: *pdf, *jpg, rozlíšenie minimálne 300 dpi., farebnosť: CMYK
OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO R. 2011
Týmto si u Vás objednávame celoročné predplatné časopisu:
počet kusov: .............
počet kusov: ...........
počet kusov: .............
počet kusov: ...........
Firma: .......................................................................................................................................................................................................................................
Sídlo firmy – fakturačná adresa: .................................................................................................. PSČ: .............................................................................
IČO: ....................................................... IČ DPH: ........................................................................ Tel.: ..............................................................................
Kontaktná osoba: .................................................................................................... Tel. / Mobil: ......................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................................................................................................................
Časopis zasielajte na adresu (ak nie je totožná so sídlom firmy): .................................................................................................................................
Dátum: ................................................................................
Pečiatka – podpis
Ročné predplatné 15 € s DPH, predplatné katalógu Strojník mechanik je 7,5 € s DPH.
Objednávkový lístok zašlite na adresu: V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o., Školská 23, 040 11 Košice
Tel.: +421 - 55 - 678 28 08, fax: +421 - 55 - 729 64 64, mobil: +421 - 905 590 594, e-mail: [email protected]
vykurovacia technika
NORMOVANÝ STUPEŇ
VYUŽITIA AŽ 109 %
Pozývame Vás na výstavu
VEĽKÝ MODULAČNÝ ROZSAH
20  100 % VÝKONU
CONECO–Racioenergia 2011
INTELIGENTNÁ REGULÁCIA
v čase od 29. marca do 2. apríla 2011 na
výstavisku INCHEBA Bratislava
v hale B1, stánok č. 402
ÚSPORA PLYNU 25 AŽ 40 %
Špičkové
kondenzačné kotly
NAJEXPONOVANEJŠIE DIELY
Z NEREZOVEJ OCELE
ŠIROKÁ PALETA MODELOV
OD 0.9 KW DO 49 KW
UNIKÁTNA DVOJOKRUHOVÁ
VERZIA DC
CELONEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY
TEPLEJ VODY  VRÁTANE
SOLÁRNEJ VERZIE
SOLÁRNE SYSTÉMY
záruka komfortnej
a ekonomickej prevádzky
Výhradné zastúpenie
Geminox pre Slovensko:
www.geminox.sk
www.kondenzacnekotly.sk
Procom, spol. s r. o.,
Smrečianska 18, 831 01 Bratislava 37
tel.: 02/44 25 56 33, 44 25 66 01
fax: 02/44 25 56 13, [email protected][email protected]
[email protected][email protected]
Download

Plynár - vodár - kurenár