Sayı
Tarih
Yetki Devrinin Konusu
Devredilen Yetkinin Sınırları
(Açıklama)
Malı
İdari
Eğitim-Öğretim
Diğer
Yetki Devrinin Tarihi
Yetki Devrinin Süresi
Yetki Devrinin Yasal Dayanağı
Ekler
Yetkiyi Devredenin
Yetkiyi Devralanın
Ad/Soyadı
Ünvanı
İmzası
UYGUNDUR
…/…/…
………………………………………………..
Rektör
Download

Sayı Tarih Yetki Devrinin Konusu Devredilen Yetkinin Sınırları