Değer
l
iMesl
ekt
aşl
ar
ı
mı
z,
Mi
cr
oson eskii
t
hal
at
çı
sıveeskimi
l
l
et
veki
l
imesl
ekt
aşı
mı
z
Sayı
n CemalSeymen 28.
12.
2015 t
ar
i
hi
ndevef
atet
mi
şt
i
r
.
Cenazesibugün (
29.
12.
2015)i
ki
ndivakt
i
ndekı
l
ı
nacak
cenazenamazı
nı
n ar
dı
ndan Teşvi
ki
yeCami
’
i
nden
kal
dı
r
ı
l
acakt
ı
r
.Di
kkat
i
ni
zesunar
ı
z.
Saygı
l
ar
ı
mı
zl
a,
Download

Vefat Haberi