2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ (1355 KİŞİLİK GRUP) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
ARKEOLOJİ- BİYOLOJİ- FİZİK- KİMYA GRUBU DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
16:00
16:50
Eğitim Bilimine GiriĢÖğr. Gör. M. Sami
ÇETĠN
Eğitim Psikolojisi –
Yrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Mehmet
KURTULMUġ
17:00
17:50
Eğitim Bilimine GiriĢÖğr. Gör. M. Sami
ÇETĠN
Eğitim Psikolojisi –
Yrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Mehmet
KURTULMUġ
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli
1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli
1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
Emin USTA
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
Emin USTA
PERŞEMBE
CUMA
C.TESİ
8:00
8:50
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21.00
21.50
Sınıf Yönetimi- Yrd.
Doç. Dr. Mustafa
ÖZMUSUL
Sınıf Yönetimi- Yrd.
Doç. Dr. Mustafa
ÖZMUSUL
NOT: BU GURUBUN DERSLERĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ FARABİ DERSLĠĞĠ’NDE
YAPILACAKTIR.
PAZAR
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ (1355 KİŞİLİK GRUP) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
COĞRAFYA- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ- İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - GRUBU DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
C.TESİ
8:00
8:50
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21.00
21.50
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli
1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli
1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Eğitim Bilimine GiriĢÖğr. Gör. M. Sami
ÇETĠN
Eğitim Bilimine GiriĢÖğr. Gör. M. Sami
ÇETĠN
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Sınıf Yönetimi- Yrd.
Doç. Dr. Mustafa
ÖZMUSUL
Sınıf Yönetimi- Yrd.
Doç. Dr. Mustafa
ÖZMUSUL
Eğitim Psikolojisi –
Yrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
Eğitim Psikolojisi –
Yrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
Emin USTA
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
Emin USTA
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Mehmet
KURTULMUġ
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Mehmet
KURTULMUġ
NOT: BU GURUBUN DERSLERĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZALİ DERSLĠĞĠ’NDE
YAPILACAKTIR
PAZAR
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ (1355 KİŞİLİK GRUP) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
TARİH- MATEMATİK GRUBU DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
Emin USTA
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
C.TESİ
8:00
8:50
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21.00
21.50
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli
1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli
1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Eğitim Bilimine GiriĢÖğr. Gör. M. Sami
ÇETĠN
Eğitim Bilimine GiriĢÖğr. Gör. M. Sami
ÇETĠN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet
Emin USTA
Sınıf Yönetimi- Yrd.
Doç. Dr. Mustafa
ÖZMUSUL
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Mehmet
KURTULMUġ
Sınıf Yönetimi- Yrd.
Doç. Dr. Mustafa
ÖZMUSUL
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Mehmet
KURTULMUġ
Eğitim Psikolojisi –
Yrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
Eğitim Psikolojisi –
Yrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
NOT: BU GURUBUN DERSLERĠ EL- BATTANİ KÜTÜPHANESİ’NDE YAPILACAKTIR
PAZAR
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ (1355 KİŞİLİK GRUP) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
SAĞLIK EĞİTİMİ- VETERİNERLİK- ZİRAAT FAKÜLTESİ GRUBU DERS PROGRAMI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
16:00
16:50
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin USTA
17:00
17:50
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin USTA
Eğitim Bilimine GiriĢ- Öğr.
Gör. M. Sami ÇETĠN
Eğitim Psikolojisi – Öğr. Gör.
Hasan BOZASLAN
Eğitim Bilimine GiriĢ- Öğr.
Gör. M. Sami ÇETĠN
Eğitim Psikolojisi – Öğr. Gör.
Hasan BOZASLAN
PAZARTESİ
SALI
CUMA
C.TESİ
PAZAR
8:00
8:50
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21.00
21.50
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli 1)
– Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli 1)
– Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Sınıf Yönetimi- Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Kaya
Sınıf Yönetimi- Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Kaya
NOT: BU GURUBUN DERSLERĠ ZİRAAT FAKÜLTESİ BÜYÜK AMFİSİ’NDE YAPILACAKTIR
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ (1355 KİŞİLİK GRUP) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
İLAHİYAT GRUBU DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Eğitim Bilimine GiriĢ- Öğr.
Gör. M. Sami ÇETĠN
Eğitim Psikolojisi – Öğr. Gör.
Hasan BOZASLAN
Eğitim Bilimine GiriĢ- Öğr.
Gör. M. Sami ÇETĠN
Eğitim Psikolojisi – Öğr. Gör.
Hasan BOZASLAN
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin USTA
Öğretim ilke ve yöntemleriYrd. Doç. Dr. Serkan
UÇAN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin USTA
CUMA
C.TESİ
8:00
8:50
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21.00
21.50
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd.
Doç. Dr. Sedat ġEN
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli 1)
– Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Eğitimde program
GeliĢtirme - (seçmeli 1)
– Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Sınıf Yönetimi- Öğr. Gör. Hasan
BOZASLAN
Sınıf Yönetimi- Öğr. Gör. Hasan
BOZASLAN
NOT: BU GURUBUN DERSLERĠ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÜYÜK AMFİSİ’NDE
YAPILACAKTIR
PAZAR
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ (1355 KİŞİLİK GRUP) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT GRUBU DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd. Doç.
Dr. Mustafa ÖZMUSUL
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd. Doç.
Dr. Mustafa ÖZMUSUL
Eğitimde program GeliĢtirme (seçmeli 1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
CUMA
C.TESİ
PAZAR
8:00
8:50
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21.00
21.50
Eğitim Bilimine GiriĢYrd. Doç. Dr. Ahmet
KAYA
Eğitim Bilimine GiriĢYrd. Doç. Dr. Ahmet
KAYA
Sınıf Yönetimi- Yrd.
Doç. Dr. Ahmet
KAYA
Sınıf Yönetimi- Yrd.
Doç. Dr. Ahmet
KAYA
Eğitimde program GeliĢtirme (seçmeli 1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Eğitim Psikolojisi – Öğr.
Gör. Hasan BOZASLAN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KurtulmuĢ
Eğitim Psikolojisi – Öğr.
Gör. Hasan BOZASLAN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KurtulmuĢ
Öğretim ilke ve yöntemleri- Yrd.
Doç. Dr. Serkan UÇAN
Öğretim ilke ve yöntemleri- Yrd.
Doç. Dr. Serkan UÇAN
NOT: BU GURUBUN DERSLERĠ ZİRAAT FAKÜLTESİ KÜÇÜK AMFİSİ’NDE YAPILACAKTIR
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ (1355 KİŞİLİK GRUP) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
İKTİSAT- İŞLETME- KAMU YÖNETİMİ- MALİYE GRUBU DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
C.TESİ
PAZAR
8:00
8:50
9:00
9:50
10:00
10:50
11:00
11:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
Eğitim Bilimine GiriĢYrd. Doç. Dr. Ahmet
KAYA
Sınıf Yönetimi- Yrd. Doç.
Dr. Ahmet KAYA
Öğretim ilke ve yöntemleri- Yrd.
Doç. Dr. Serkan UÇAN
17:00
17:50
Eğitim Bilimine GiriĢYrd. Doç. Dr. Ahmet
KAYA
Sınıf Yönetimi- Yrd. Doç.
Dr. Ahmet KAYA
Öğretim ilke ve yöntemleri- Yrd.
Doç. Dr. Serkan UÇAN
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd. Doç.
Dr. Mustafa ÖZMUSUL
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme- Yrd. Doç.
Dr. Mustafa ÖZMUSUL
Eğitim Psikolojisi – Öğr.
Gör. Hasan BOZASLAN
Eğitimde program GeliĢtirme (seçmeli 1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Eğitimde program GeliĢtirme (seçmeli 1) – Prof. Dr. Bürhan
Akpunar
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KurtulmuĢ
Eğitim Psikolojisi – Öğr.
Gör. Hasan BOZASLAN
Rehberlik- (seçmeli 2)
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KurtulmuĢ
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
21.00
21.50
NOT: BU GURUBUN DERSLERĠ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AMFİSİ’NDE YAPILACAKTIR
Download

pedagojik formasyon 1