M A D E N İ YA Ğ L A R I
Atak Madeni Yağ Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlük:
Yeşilköy Mahallesi Atatürk Cad. EGS Business Park Blokları
B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy/ İstanbul
Tel : +90 212 463 60 60 • Fax: +90 212 465 38 55
E-mail: [email protected]
Fabrika:
10032 Sokak No:13 A.O.S.B. Çiğli / İZMİR
Tel: +90 232 328 31 28 • Fax: +90 232 328 30 25
www.alpetmadeniyaglari.com
M A D E N İ YA Ğ L A R I
ENDÜSTRİYEL YA Ğ LAR
www.alpetmadeniyaglari.com
SUDA ÇÖZÜNEBİLEN KESME SIVILARI
ALPET FORCECUT Serisi; suda çözünebilen metal kesme ve soğutma
sıvılarıdır. Maksimum yağlama ve soğutma sağlamak, kesici takım
uçlarının ve makine aksamının ömrünü uzatmak, temiz ve kaliteli
bir yüzey eldesini sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.
Yüksek sıcaklık ve basınçta yağlama özelliğinin korunmasını
sağlarken, içerdiği özel katıklar ile köpük, pas, korozyon, bakteri ve
mantar oluşumunu engeller.
Standart Bor Yağları
• FORCECUT
Üniversal tezgahlar ve tüm kesme
operasyonlarında kullanılır.
Yarı Sentetik Soğutma Sıvıları
• FORCECUT B 501
Orta zorluktaki talaşlı imalat operasyonlarında
kullanılır.
• FORCECUT B 502
Yüksek zorluktaki tüm talaşlı imalat ve
metal işleme operasyonlarında kullanılır.
• FORCECUT W 600 Bakır alaşımlarının talaşlı imalat
operasyonlarında kullanılır.
• FORCECUT W 700 Döküm ve alüminyum gibi yumuşak metallerin
işlenmesinde kullanılır.
Sentetik Taşlama ve Soğutma Sıvıları
• FORCECUT T 200
Tam sentetik korozyon ve pas önleyici
KORUYUCU YAĞLAR
ALPET ALLRUST Serisi; her türlü demir, çelik ve döküm malzemelerinin
ara stoklanması ve taşınması sırasında hava, su, nem gibi ağır ortam
koşullarında oksitlenerek paslanmasını önlemek için kullanılması
önerilen yağlardır. İşletme ihtiyaçlarına göre farklı koruma süreleri sunan
ve parça yüzeyinde uygulama alanına göre kuru, ıslak, yağlı, mumsu film
tabaka bırakabilen koruyucu ürünlerdir.
ISIL İŞLEM YAĞI
ALPET THERMOFORCE Serisi; tüm ısıl işlem proseslerinde kullanılmak
üzere yüksek sıcaklığa dayanıklı kaliteli baz yağlar ve özel katıklar ile
geliştirilmiştir. Çeliğe su verme işlemlerinde (quenching) kullanılan
yüksek oksidasyon direncine ve yüksek performansa sahip özel bir
proses yağıdır.
HİDROLİK SİSTEM YAĞLARI
Kaliteli parafinik baz yağlar ve sisteme özel katıkların
harmanlanmasıyla üretilen, üstün nitelikli sistem yağlarıdır. Ürünün
sıcaklık ile viskozite değişimi minimum olup mükemmel bir termal
stabilitesi vardır. İçerdiği aşınma önleyici katıklar sayesinde zor
şartlar altında çalışan pistonlu veya dişli pompalar ile diğer hidrolik
sistem ekipmanlarında yüksek performans elde edilmesini sağlar.
ISIL TRANSFER YAĞI
ALPET ALLTHERM; yüksek kaliteli parafinik baz yağlar ve üstün
nitelikli performans katıklarıyla formüle edilmiş, uzun ömürlü bir
ısı transfer yağıdır.
• GLOBUS
• GRAVITY
• GRAVITY
Serisi
Serisi
VI Serisi
• GRAVITY
ZF Serisi
• GRAVITY
• GRAVITY
HFC Serisi
HFD Serisi
Standart hidrolik sistem yağı
Yüksek performanslı hidrolik sistem yağı
Yüksek viskozite indeksine sahip
hidrolik sistem yağı
Çinko ve kül içermeyen yeni nesil
hidrolik sistem yağı
Su bazlı yanmaz hidrolik sistem yağı
Sentetik ve ester bazlı, ateşe dayanıklı
hidrolik sistem yağı
KIZAK YAĞLARI
ALPET ALLWAY Serisi; kaliteli parafinik baz yağlar ile aşınma ve
korozyon önleyici, yapışkanlık artırıcı ve yüksek basınca dayanıklı
katıkların harmanlanmasıyla üretilmiştir. Takım tezgahlarının ve
kızakların yağlanması için kullanılır, su ile karışmaz.
SIVAMA VE ÇEKME YAĞI
ALPET ALLDRAW Serisi; çok yüksek basınç altında çalışan presleme,
sıvama ve derin çekme proseslerinde kullanılır. Ezilmeleri,
yırtılmaları ve çatlamaları engelleyen özel katıklar ile formüle
edilmiş yüksek performanslı yağlardır.
• ALLDRAW
• ALLDRAW
• ALLDRAW
SAF KESME YAĞLARI
ALPET FLUIDCUT Serisi; çok iyi rafine edilmiş kaliteli baz yağlarla özel
katıkların harmanlanmasıyla formüle edilmiştir. Yüksek sıcaklık ve
basınçta yağlama özelliğinin korunmasını sağlar. İçerdiği özel katıklar ile
aşınmayı, dumanlanmayı ve oksitlenmeyi engelleyerek prosesteki yağın
yüksek performansını uzun süre korumasını ve kaliteli bir yüzey elde
edilmesini sağlar. Demir/demir alaşımları ve çelik gibi tüm sert metaller,
alüminyum, bakır gibi tüm yumuşak ve sarı metallerin; kesme, derin
delik delme, diş açma, frezleme, şekil verme, broşlama, taşlama,
azdırma gibi tüm metal işleme proseslerinde rahatlıkla kullanılabilen
özel bir kesme yağı serisidir.
Saf Kesme Yağları
• FLUIDCUT M Serisi
Genel amaçlı kullanıma uygun
kesme yağıdır.
EP Katıklı Saf Kesme Yağları
• FLUIDCUT 100 Serisi Standart kesme ve metal işleme
operasyonlarında kullanılır.
• FLUIDCUT 200 Serisi Taşlama ve metal işleme
operasyonlarında kullanılır.
• FLUIDCUT 300 Serisi Ağır şartlar altında çalışan proseslerde
kullanılır.
Sentetik ve Özel Saf Kesme Yağları
• FLUIDCUT S 400 Serisi Yarı sentetik saf kesme ve
metal işleme yağıdır.
• FLUIDCUT BR Serisi
Broşlama, klavuz çekme ve
diş açma yağıdır.
PG Serisi
MX Serisi
SW Serisi
Derin sıvama gresi
Pür sıvama ve derin çekme yağı
Suda çözünebilen sıvama ve
derin çekme yağı
DİŞLİ YAĞLARI
ALPET ALLGEAR Serisi; kaliteli baz yağlar ve özel katıklar ile ağır çalışma
koşullarına sahip dişli sistemleri, redüktörler ve kapalı dişli kutuları için
geliştirilmiş dişli yağlarıdır. İçerdiği yüksek basınç EP katıkları ile
korozyon, oksidasyon ve aşınma önleyici AW katıkları yardımıyla
sistemlerin uzun ömürlü ve yüksek performanslı çalışmasını sağlar.
•
•
•
•
DISCUSS
DISCUSS
ALLGEAR
ALLGEAR
Serisi
EP Serisi
Serisi
SCH-F Serisi
Standart dişli yağı
Yüksek performanslı dişli yağı
Üstün performanslı sanayi dişli yağı
Tam sentetik dişli yağı
KOMPRESÖR YAĞLARI
ALPET ALLCOMP Serisi; yüksek kaliteli baz yağlar, sentetik esterler ve
özel katıklar ile formüle edilmiş yüksek performanslı kompresör
yağlarıdır.
TEKSTİL MAKİNESİ YAĞI
İnce Makine Yağı
ALPET ALLTEX ince makine yağı; tekstil sanayinde ve genel maksatlı
uygulamalarda kullanılmak üzere, kaliteli baz yağlar ile formüle edilerek
geliştirilmiş nitelikli bir makine yağıdır.
ÖRGÜ MAKİNESİ YAĞLARI
Yuvarlak Örgü Makineleri İçin Tekstil Yağları
ALLTEX UTX Serisi; yuvarlak örgü makineleri ve çorap makineleri için
özel bir tekstil yağıdır. İğnelerin, iğne yataklarının ve plakaların
aşınmaya ve korozyona karşı en yüksek düzeyde korunması için özel
olarak formüle edilmiştir.
• ALLTEX
UTX-S
• ALLTEX
UTS-W
• ALLCOMP
Serisi
• ALLCOMP
• ALLCOMP
SCH-AF Serisi
SCH-F Serisi
Vidalı hava kompresörlerinde
kullanıma uygun kompresör yağı
Hava kompresör yağı
Tam sentetik kompresör yağı
TÜRBİN YAĞLARI
ALPET ALLTURB Serisi; buhar, su ve gaz türbinleri için geliştirilmiş üstün
performanslı türbin yağlarıdır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı kaliteli baz
yağlar, esterler ve özel aşınma, basınç ve performans katıkları ile
formüle edilmiştir.
Sarı mineral yağlardır. Paslanmayı, korozyonu,
oksidasyonu ve yağın bozulmasını engelleyen
özel antistatik katıklar ve leke yapmayı önleyen
emilgatörlerle formüle edilmiştir.
Beyaz - Şeffaf mineral yağlardır. Paslanmayı,
korozyonu, oksidasyonu ve yağın bozulmasını
engelleyen özel antistatik katıklar ve leke
yapmayı önleyen emilgatörlerle formüle
edilmiştir.
HARMAN YAĞLARI
Pamuk, Yün ve Sentetik Elyaflar İçin Geliştirilmiş Harman Yağı
ALPET ALLMIX Serisi harman yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağlar ve özel
emülgatörler kullanılarak pamuk, yün ve sentetik elyafların iplik haline
getirilmesi işlemleri için geliştirilmiş bir üründür. Akrilik ve çuval
uygulamalarında güvenle kullanılır. Tarak makinelerinde elyaf
kırılmalarının önlenmesinde ve işleme esnasında meydana gelen
tozların önüne geçilmesinde oldukça etkilidir.
PRES DÖKÜM YAĞLARI
ALPET ALLCUST Serisi; alüminyum, magnezyum, çinko ve zamak gibi
metallerin pres döküm ve şekil verme operasyonlarında kullanılır.
Döküm ve enjeksiyon işlemi esnasında, parçanın kalıptan sorunsuzca
ayrışarak kusursuz bir yüzey eldesini sağlar. Çalışma sırasında
dumanlanma, kalıpta kararma gibi problemlere neden olmayan, döküm
sonrası boyama ve kaplama gibi proseslerde herhangi bir sorun
yaratmayan kalıp ayırıcı yağlardır. Prosesin zorluğuna ve işlenen parçanın
özelliklerine göre su ile seyreltilerek kullanılır.
Su Bazlı Alüminyum Enjeksiyon Kalıp Ayırıcı Yağlar
• ALLCAST DC-10 Orta ve yüksek zorlukta alüminyum ve
magnezyum pres döküm işlemlerinde kullanılır.
• ALLCAST DC-11 Çok yüksek zorluktaki enjeksiyon işlemlerinde
kalıp ayırıcı olarak kullanılır.
GRESLER
ALPET PROGRESS Serisi; yeni nesil sabunlaştırma teknolojisiyle
üretilmiş, standart ve kompleks yapıya sahip yağlayıcılardır. Yüksek
kaliteli baz yağlar, esterler, oksidasyon önleyiciler, korozyon ve pas
önleyiciler ile aşırı basınç(EP) ve aşınma önleyici (AW) katıkları
içermektedir.
•
•
•
•
•
•
•
PROGRESS
PROGRESS
PROGRESS
PROGRESS
PROGRESS
PROGRESS
PROGRESS
LMX BLUE
Mo
LM W Serisi
LM Serisi
MP Serisi
RD-3
CM-3
Lityum kompleks gres
Sentetik bazlı molibdenli gres
Lityum EP’li gres
Yüksek basınç katkılı rulman gres
Genel amaçlı kullanıma uygun gres
Genel amaçlı gres
Çok amaçlı kauçuklu gres
Download

Alpet Endüstriyel Katalog