HAK-İŞ OLARAK, GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNUN
SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ
HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, bazı işkollarındaki sendikalarımızın
üyelerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilebilmesi için (Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü,
Belediyeler ve bazı kamu kurumlarında çalışanlar) yoğun bir çaba sarf
etmekteyiz. Çeşitli kanunların getirdiği bu sorunların giderilmesi için
acilen yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu talebimizi başta
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
 Başbakan Ahmet Davutoğlu,
 Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan,
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu,
 Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
 Maliye Bakanı Naci Ağbal,
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve
 Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Fikri Işık
olmak üzere bütün Bakanlar Kurulu üyelerine ve milletvekillerine ileterek,
sorunun çözümü konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz, en kısa sürede
taleplerimizin gerçekleşmesini umut ediyoruz.
21 Nisan 2007’de yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanun ile hem kamuda
geçici işçi çalıştırılmasına büyük bir kısıtlama getirilmiş hem de 2007
yılına kadar 12 ay çalışma imkanına sahip olan geçici işçilerin çalışma
süresi 6 ay ile sınırlandırılmıştır. Yasa gereği yılın en fazla 5 ay 29 günlük
bölümünde çalıştırılabiliyor; yılın kalan yarısında ise iş akitleri askıya
alınıyor. Bu yüzden, kadrosuz- geçici işçilerimiz yılın 6 ayında elde
ettikleri gelirle 12 ay boyunca geçinmek zorunda kalıyor.
HAK-İŞ olarak, bu düzenleme nedeniyle kadrosuz işçilerin yılın sadece 5
ay 29 gününde çalıştırılması ve yılın diğer yarısında işsiz kalmaları
nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşandığı görüşündedir.
Her biri aile geçindiren, çocuk okutan bu işçiler, iş akitleri askıda olduğu
için başka bir yerde çalışamadıkları gibi yılın yarısında sigorta primleri
ödenmediğinden, emeklilik için gerekli olan 7200 prim gün sayılarını
tamamlama imkanları da yoktur. Zira ortalama insan ömrü göz önüne
alındığında bu mümkün değildir. Ayrıca söz konusu durum emeklilik ve
malullük haklarında ciddi sıkıntıya neden olmaktadır. Geçici işçiler işsizlik
ödeneğinden de faydalanamamakta, mağduriyetleri ikiye katlanmaktadır.
Bundan şüphesiz en çok etkilenen orman, çay ve belediye işçileridir.
Geçici işçilik konusu ülkedeki kayıtdışı istihdamın da artmasına sebebiyet
vermektedir. Çünkü iş akitleri askıda olduğu için sigortalı çalışamamakta,
bu da geçici işçileri, kayıtdışı çalışmaya sürüklemektedir. İş akitlerinin
askıda olması, toplum yararına çalışmaları önünde engel teşkil etmektedir.
Genelde yaşanan bu problemleri özele indirgediğimizde, ormanda çalışan
geçici işçilerimizin çalıştırılma sistemi, birçok sıkıntıyı beraberinde
getirmektedir. 1 yılda 5 ay 29 gün çalıştırılan orman işçileri 12 ay geçim
sağlamakta zorluk yaşamaktadır. İşsizlik ödeneğinden de yararlanamayan
işçilerimiz için 5620 sayılı Kanunda değişikliğe gidilmelidir. Temel
ormancılık ve yangınla mücadele faaliyetleri, mevsimlik işler olmayıp yılın
12 ayı yapılabilmektedir. Ancak emeklilik ve diğer sebeplerle ayrılan
işçilerin yerine, OGM ancak geçici işçi alabilmektedir. Bu durumun
çözülmesi büyük önem arz etmekte olup çözümler için mücadeleye devam
edilecektir.
Gıda sektöründe çalışan kampanya işçilerimizin yıl içerisinde
çalışmalarının 5620 sayılı yasa gereği üst sınırın 5 ay 29 gün ile
sınırlandırılması gerek işçiler açısından gerekse işveren açısında ciddi
sıkıntılara neden olmaktadır. Bu işçilerin çalışması konusunda mevsimle
ve işle sınırlı tutulmaksızın takvim yılının her günü ve işverenin ihtiyacı
olan her işte çalıştırılmasına imkan verilmelidir. Aksi halde kadrolu
işçilerin ihtiyaç duyulan başka illerdeki iş yerlerine gönderilmesi söz
konusu olmakta ve bu durum da kadrolu işçiler arasında ciddi sıkıntılara
neden olmaktadır. Oysa ki mevsimlik olarak alınan işçilerin mevsimlik iş
dışındaki işlerde de çalıştırılması halinde hem bu tür işçilere istihdam
sağlanmış hem de iş yeri barışı sağlanmış olacaktır.
Belediyelerde 12 aylık hizmet olmasına rağmen 5 ay 29 gün çalıştırılan
işçiler mağdur olurken, belediyeler de hizmet alımına gitmekteler. Bu
durum çalışma hayatına huzursuzluk getirmektedir.
Bu sıkıntıların giderilmesi ve çalışma hayatında huzurun sağlanması
açısından HAK-İŞ Konfederasyonu olarak gereken mücadeleyi
vermekteyiz. Mağduriyetlerin giderilebilmesi için 5620 sayılı Kanunda
düzenlemelere gidilmesi gerektiği vurgusunu bir kez daha yapmaktayız.
HAK-İŞ, MAĞDUR İŞÇİLERİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN
ÇALIŞIYOR
Bu talebimizin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan
Ahmet Davutoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu
olmak üzere bütün Bakanlar Kurulu üyelerine ve milletvekillerine ileterek,
sorunun çözümü konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz, en kısa sürede
taleplerimizin gerçekleşmesini umut ediyoruz.
HAK-İŞ olarak bu hususta yaptığımız çalışmaları özet olarak şu şekilde
sıralayabiliriz:
Recep Tayyip ERDOĞAN
Recep Tayyip ERDOĞAN
Ahmet DAVUTOĞLU
Ahmet DAVUTOĞLU
Lütfi ELVAN
Ahmet ERDEM
Ahmet ERDEM
Süleyman SOYLU
Süleyman SOYLU
Süleyman SOYLU
Süleyman SOYLU
Veysel EROĞLU
Fikri IŞIK
Faruk ÇELİK
Naci AĞBAL
T.C. Cumhurbaşkanı
T.C. Cumhurbaşkanı
T.C. Başbakanı
T.C. Başbakanı
T.C. Başbakan Yardımcısı
T.C. Çalışma Bakanı
T.C. Çalışma Bakanı
T.C. Çalışma Bakanı
T.C. Çalışma Bakanı
T.C. Çalışma Bakanı
T.C. Çalışma Bakanı
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı
T.C. Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T.C. Maliye Bakanı
22 Ekim 2015 HAK-İŞ Genel Kurulu
13 Ocak 2016, Cumhurbaşkanlığı
23 Ekim 2015 HAK-İŞ Genel Kurulu
23 Aralık 2015, 11. Çalışma Meclisi
3 Aralık 2015, TBMM
22-23 Ekim 2015 HAK-İŞ Genel Kurulu
3 Kasım 2015, Çalışma Bakanlığı
21 Aralık 2015, Bakanlık
23 Aralık 2015, 11. Çalışma Meclisi
30 Aralık 2015, HAK-İŞ Ziyareti
15 Aralık 2015, Bakanlık
17 Aralık 2015, Bakanlık
21 Aralık 2015, Bakanlık
23 Aralık 2015, Özelleştirme İdaresi
Download

HAK-İŞ OLARAK, GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNUN SONUNA KADAR