Cıvatalı Başlıklı Çek Vanalar
Kurulum ve Bakım Talimatları
FASANI
Cıvatalı Başlıklı Çek Vanaları
Klapeli Çek, Dikey Hareketli Çek, Eğik Disk Yapılandırması
Flanşlı ya da Kaynaklı Uçlar
İçindekiler
1
1.1
1.2
1.3
Vana Depolama
Sevkiyat İçin Hazırlama ve Muhafaza Etme
Taşıma Koşulları
Kurulum Öncesi Depolama ve Muhafaza Etme
1
1
1
2
2Kurulum
2.1
Kurulum Öncesi Hazırlık
2.2
Kurulum Talimatları
2.3
Devreye Alma Öncesinde Vana Kontrolü
2.4
Çalışma Talimatları
Tablo I: Gövde-Başlık Flanşlı Bağlantıları için Cıvata Tork Değerleri
2.5
Çalışma Esnasında Periyodik Vana Kontrolleri
Sorun Giderme Kılavuzu
2
2
3
3
3
3
3
4
3Bakım
3.1
Gövde-Başlık Flanş Contasının Değiştirilmesi
4
4
4
Vananın Çıkarılması
4
5
Özel Aletler
4
Bölüm 1 - Vana Depolama
1.1 Sevkiyat İçin Hazırlama ve Muhafaza Etme
Nakliye ve şantiyede depolama esnasında bozulabilecek parçaları korumak için, vanaların tümü
düzgün şekilde ambalajlanır. Özellikle, aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
1. Vanalar, diskler kapalı konumda olacak şekilde ambalajlanmalıdır.
1a. Flanşlı sızdırmazlık vanaları: Vanaların flanş sızdırmazlık yüzeyleri (çıkıntılı yüzler) uygun
koruyucu gresle korunacaktır. Vananın uç yüzeyleri bantlarla sabitlenmiş plastik veya ahşap
disklerle korunmalıdır.
1b. Alın kaynaklı vanalar: Kaynak uçlarının yüzeyleri, Deoxaluminite gibi uygun bir koruyucu
ile korunmalıdır. Uç kısmı, kenara bantlarla sabitlenen kontrplak ya da plastik diskle
kapatılmalıdır.
2. Ambalaj türü Müşterinin Siparişine göre tanımlanmalı ve nihai varış yerine güvenli nakliyenin ve
kurulum öncesi korumanın sağlanmasına uygun olmalıdır.
1.2 Taşıma Koşulları
A - Ambalajlı Vanalar
Sandıklar:Sandıklar içerisindeki ambalajlı vanaların kaldırılması ve taşınması, uygun çatal bağlantı
parçaları kullanılarak bir forklift aracı ile gerçekleştirilecektir.
This copy is a translation of the original
English document FASLT-0011-EN.
This translation has not been verified.
Therefore the original English document will
prevail.
No rights can be derived from this Turkish
translation.
www.pentair.com/valves
Kasalar: Kasalar içerisindeki ambalajlı vanaların kaldırılması, kaldırma noktalarından ve işaretlenmiş
ağırlık merkezi konumundan yapılacaktır. Tüm ambalajlı materyallerin nakliyesi, güvenli
bir şekilde ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmalıdır.
B - Ambalajsız Vanalar
1. Bu vanaların kaldırılması ve taşınması, uygun araçlar kullanılarak ve taşıma limitlerine uyularak
yapılmalıdır. Taşıma işlemi paletler üzerinde, işlenmiş yüzeylerin hasar görmesini önlemek üzere
koruyarak yapılmalıdır.
2.Büyük boyutlu vanalarda, kaldırma ve taşıma sırasında yükün düşmesini veya hareket etmesini
önlemek üzere, yükün asılması ve bağlanması uygun aletler (braketler, kanca, bağlar, halatlar) ve
yük dengeleme aletleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
FASLT-0011-TR-1306
Cıvatalı Başlıklı Çek Vanaları
Kurulum ve Bakım Talimatları
Şekil no. 1
Vana asma
1.3 Kurulum Öncesi Depolama ve Muhafaza Etme
Vanaların kurulumdan önce depolanması gerekirse, depolama işlemi kontrollü bir şekilde
yürütülmeli ve aşağıdaki kriterlere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir:
1. Vanalar kapalı, temiz ve kuru bir malzeme odasında depolanmalıdır.
2.Disk kapalı konumda olmalıdır ve uç yüzeyleri bantlarla sabitlenmiş plastik veya ahşap disklerle
korunmalıdır. Mümkünse, orijinal korumayı muhafaza edin.
3.Yukarıda söz edilen koşulların sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek üzere, depolama alanında
periyodik kontroller yapılmalıdır.
Not
Sınırlı bir süre için açık alanda depolama, yalnızca vanaların uygun şekilde ambalajlanmış
olması halinde (katranlı kağıtla kaplanmış kasalarda ve içeriği bariyer torbaları ile iyi korunmuş
şekilde) düşünülebilir.
Sevkiyat ambalajlarını doğrudan yere koymayın.
Sevkiyat ambalajlarını hava koşullarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Ambalajları her iki ayda bir kontrol edin.
Bölüm 2 - Kurulum
2.1 Kurulum Öncesi Hazırlık
1. Vanayı, hasar görmesini önleyerek sevkiyat ambalajından (kutu ya da palet) çıkarın.
2.Vanalar, uçları kapaklarla ve ince bir gres tabakasıyla korunmuş bir şekilde gönderilir. Vanayı
takmadan önce, kapakları çıkarın ve dikkatlice temizleyin, daha sonra bir çözücü kullanarak
her iki yüzeydeki gresi temizleyin. Bir hava borusu kullanarak vananın içini temizleyin. Vananın
içerisinde veya vana yuvasında tahta parçası, plastik veya ambalaj malzemesi gibi katı cisimler
bulunmadığından emin olun.
3.Vananın tanım plakalarında (servis ve sıcaklık) listelenen yapım materyallerinin işin amacına
uygun ve belirtilen şekilde olduğundan emin olun.
4.Tercih ettiğiniz montaj yönünü, sistem basıncına göre belirleyin. Gövde üzerindeki ok işareti,
yukarı yönde akışı (yüksek basınç) ve aşağı yönde akışı (düşük basınç) tanımlar.
Uyarı
Hattaki akış yönünün, vana gövdesinde belirtilen ok işaretine karşılık gelip gelmediğini kontrol
edin.
2.2 Kurulum Talimatları
Çek vanalar normalde yatay borulara takılmakla birlikte, yukarı yönde akışın bulunduğu dikey
borulara da (piston çek hariç) takılabilirler.
Doğru çalışma için Fasani, vananın Şekil 2’deki gösterimlere uygun olarak takılmasını ve
yönlendirilmesini önerir.
Bu, sıvı içerisinde bulunan sert cisimlerle ilgili sorunların azaltılmasına yardımcı olabilir, aksi halde
gövdenin alt kısmında birikebilir ve diskin tamamen kapanmasına engel olabilir. Belirtilenler
dışındaki farklı konumlar, vananın hatalı çalışmasına ve/veya vananın çabuk bozulmasına neden
olabilir.
Fasani tarafından aksi önerilmediği takdirde, kurulum sırasında disk içerisindeki yuva halkasının
zarar görmemesi için vana, disk kapalı konumda iken takılmalıdır.
200°C’yi (392°F) aşan çalışma sıcaklıklarında, vana gövdesi için ısı izolasyonu önerilir.
Kurulum esnasında vanaları yükleme ve kaldırılma işlemi önceden açıklanan “1.2 Taşıma Koşulları”
ve “1.3 Kurulum Öncesi Depolama ve Muhafaza” maddelerindeki kriterlere ve talimatlara uyularak
YAPILMALIDIR.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 2
Uyarı
Vana taşıma ve/veya kaldırma işlemi için
kaldırma ekipmanı (bağlar, kancalar, vs.),
çeki listesinde ve/veya sevk irsaliyesinde
belirtilen vana ağırlığı dikkate alınarak
boyutlandırılmalı ve seçilmelidir. Kaldırma
ve taşıma işlemleri, sadece kalifiye
personel tarafından yapılmalıdır.
Bu ekipmanın, çalışanların veya düşmesi
halinde hasara neden olabileceği yerlerin
üzerinden geçmesini önlemek için,
taşıma sırasında önlem alınmalıdır. Her
koşulda, yerel güvenlik yönetmeliklerine
uyulmalıdır.
Cıvatalı Başlıklı Çek Vanaları
Kurulum ve Bakım Talimatları
Alın Kaynaklı Vanalar
Vanayı konumlandırın ve boru ile hizalamasını kontrol edin, daha sonra yürürlükteki kaynak
prosedürüne uygun olarak kaynak işlemini uygulayın.
Flanşlı Vanalar
Vanayı, borunun iki flanşı arasına yerleştirin ve sızdırmazlık contasını vana flanşı ile boru flanşı
arasına koyun; doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Daha sonra vanayı, atlama yöntemi ile
sıkılacak olan cıvatalarla boruya monte edin. Tesisin projesini yapan Mühendislik Şirketi tarafından
belirtilmiş olan önerilen tork değerine kademeli olarak ulaşın.
Önemli
Vananın takılmasından sonra ve hat testi yapılmadan önce, yuva ile disk arasındaki sızdırmazlığa
zarar verebilecek kir ve/veya yabancı maddeleri temizlemek ve vananın doğru çalışmasını
sağlamak üzere hattın temizlenmesi önerilir.
Vananın hatta monte edilmesinden sonra ve hatta basınç verilmesinden önce, aşağıdaki işlemler
yapılmalıdır:
- tüm dişli tapaların sıkılığı kontrol edilmelidir
- gövde-başlık cıvatalarının tork değeri kontrol edilmelidir.
Bkz. tablo I (Gövde-Başlık Flanşlı Bağlantıları için Cıvata Torku Değerleri)
Şekil no. 2
Önerilen kurulum konumları
0°
maks.
aks.25.0000°
00° m
25.00
maks.
Akış
0°
00
.0
25.00
90
aks.25.0000°
00° m
maks.
ile
aks.25.0000°
00° m
25.00
Akış
Piston Çek
Klapeli Çek ve Eğik Disk
Tablo I: Gövde-Başlık Flanşlı Bağlantıları için Cıvata Tork Değerleri
(Kuru çelik yüzeylerde akma dayanımının yaklaşık %40’ına karşılık gelir)
Malzemeler: A193 B7 / A193 B16 / A320 L7
Malzeme: A193 B8
Nominal Cıvata
TorkTorkTorkTorkTorkTork
Çap (İnç)
Önemli
Test amacıyla, boru sistemine suyla
basınç uygulanması ve test işleminden
sonra boru sisteminin uzun bir süre
kapatılması halinde, aşağıdaki öneriler
uygulanmalıdır.
a. Boru sistemine basınç uygulamak
üzere su ile birlikte pas önleyici kullanın
b. Testten sonra, boru sisteminin basıncı
tahliye edilmeli ve test suyu tamamen
boşaltılmalıdır.
KgmFtlb Nm KgmFtlb Nm
1/2
9 66 90 3 1926
5/8
3/4
7/8
1
1 - 1/8
1 - 1/4
1 - 3/8
1 - 1/2
1 - 5/8
1 - 3/4
1 - 7/8
2
2 - 1/4
2 - 1/2
2 - 3/4
3
3 - 1/4
3 - 1/2
18129 175 5 37 50
31224 305 9 64 87
50358 487 14 102139
74 533 725 21 152207
107
772
1050
31
221
300
149
1075
1462
43
307
418
201
1447
1968
57
413
562
263
1896
2579
75
542
737
339
2445
3325
97
699
950
426
3072
4178
122
878
1194
527
3798
5165
150
1085
1476
6424630 6297 183 13231799
921
6640
9030
263
1897
2580
1271
9162
12460
363
2618
3560
1537
11085
15076
439
3167
4307
200314447 19648 572 4128 5614
2556
18428
25062
730
5265
7161
3201
23079
31387
914
6594
8968
2.3 Devreye Alma Öncesinde Vana Kontrolü
1. Vana uzun süre depoda kalmışsa, cıvatalar için cıvata torkunu Tablo I’e göre kontrol edin.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 3
Cıvatalı Başlıklı Çek Vanalar
Kurulum ve Bakım Talimatları
Sorun Giderme Kılavuzu
Belirti
Muhtemel Neden
Çözüm
Gövde-Başlık kaçağı
1. Gövde-başlık flanş contasının cıvataları gevşek
2. Conta hasarlı
1. Taban flanşı cıvatalarını sıkıştırın
2. Contayı değiştirin
Vana kaçağı
1. Vana tam kapanmamış
2. Vanada pislikten ötürü tıkanma
3. Sızdırmaz yüzey hasar görmüş
1. Kapatmak için vanayı yıkayın
2. Birikintileri temizlemek için devir ve yıkama işlemi uygulayın
(vana açık halde iken)
3. Sızdırmaz yüzeyi elden geçirin
Bölüm 2.4 - Çalışma Talimatları
Aşağıdaki talimatlar cıvatalı başlıklı çek vanalarının tatmin edici şekilde çalışmasına ve uzun çalışma
ömrüne sahip olmasına yardımcı olacaktır:
1. Periyodik vana kontrolünü, paragraf 2.5’te açıklandığı şekilde yapın.
2.5 Çalışma Esnasında Periyodik Vana Kontrolleri
A - Normal Kontrol
1. Gövde/başlık bölgesinde kaçak olup olmadığını ayda bir kez kontrol edin. Gövde/başlık bölgesinde
kaçak olduğu tespit edilirse, somunları Tablo I’de belirtildiği şekilde sıkın. Sızıntının durmaması
halinde, gövde/başlık contasının değiştirilmesi için bakım prosedürünü uygulayın (3.1).
B - Önleyici Faaliyetler
1. Her 4 yılda bir, önemli servis vanalarını sökerek, sızdırmazlık yüzeylerini inceleyin ve gerekirse
bunları yeniden üst üste bindirin. Kapak contasını değiştirin.
Bölüm 3 - Bakım
Fasani cıvatalı başlıklı çek vanaları, minimum bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Gövde/Başlık Flanş Contasının Bakımı
Diğer tüm onarım işlemleri, Fasani ya da Yetkili Servis Şirketi tarafından gerçekleştirilmelidir.
3.1 Gövde/Başlık Flanş Contasının Bakımı
Uyarı
Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce, hattın basıncını alın, hattı boşaltın ve
havalandırın; vanaların sıcak olmadığından emin olun.
Bunun yapılmaması, ciddi kişisel yaralanmaya ve/veya ekipmanın zarar görmesine neden
olabilir.
1. Contayı değiştirmeden önce, flanş yüzeylerini dikkatlice temizleyin.
2.Contayı yuvasına yerleştirin ve başlıklı flanşını dikkatle yerleştirmeye başlayın. Bunu conta
yüzeyine tam olarak paralel şekilde yerleştirin; bu hizalamayı sağlamak için cıvataları kullanmayın.
3.Kuplajın dikey olması halinde, başlıklı flanşı bir kaldıraçla yerleştirin; bunu birbirine 90° açıyla
yerleştirilmiş dört cıvata ile kilitleyin ve flanşlar yuvalarına tam olarak oturana kadar bunları sıkın.
Diğer tüm cıvataları takın.
4.Sıkma sırasında, flanşların yüzeylerinin mükemmel şekilde paralel olduğundan emin olun.
5.Cıvataları şekil 3’te gösterilmiş olan sıra ile ve ilk tur için Tablo I’de listelenmiş olan maksimum
torkun yaklaşık 1/4’ü değerinde bir tork gücü ile sıkın. Daha iyi bir bağlantı performansı için,
ekipmana basınç uygulanmasından sonra tüm cıvataları tekrar sıkın.
Dikkat
Somunlar, vanaya ilk kez basınç uygulandıktan sonra Tablo I’de belirtildiği gibi yeniden
sıkılmalıdır.
Bölüm 4 - Vananın Çıkarılması
Olağan dışı bir nedenden ötürü vananın hattan çıkarılması gerekirse, kullanıcı aşağıdaki işlemleri
yapmalıdır:
1. Vananın basıncı alınmalı, tahliye edilmeli ve havalandırılmalıdır;
2.Boru, vanadan mümkün olduğunca uzak bir noktadan kesilmelidir (yalnızca kaynaklı vanalar için).
Bölüm 5 - Özel Aletler
Şek. no. 3
Bu kılavuzda açıklanan Bakım İşlemi için özel bir alet gerekli değildir.
Pentair, içeriği haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar
sayfa 4
Download

Fasani Check Valves, Bolted Bonnet LP/MP