Dr. Emre BİÇER
Uyruğu
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Telefon
E-mail
Adres
: T.C.
: 02.01.1980
: Bergama
: (530) 173 9527
: [email protected]
: Elmalıkent Mh. Adem Yavuz Cd. No:27/12
Ümraniye/İST
1. EĞİTİM
Doktora
: Ankara Üniversitesi, Kimya Bölümü
Danışman : Prof. Dr. Atilla Öktemer
2006-2012
Yüksek Lisans
: Ankara Üniversitesi, Kimya Bölümü
Danışman : Prof. Dr. A. Tarık Pekel
2003-2006
Lisans
: Ankara Üniversitesi, Kimya Bölümü
1999-2003
Doktora Konusu: Li-iyon pillerde yeni organik polimerler
Doktora tezinde organik polimerlerin katot aktif bileşikler olarak kullanılmasını çalışılmıştır.
Bu kapsamda doktora tezi kapsamında (i) Monomerlerin sentezi ve karakterizasyonu, (ii)
Polimerizasyon işlemi ve karakterizasyonu, (iii) Polimerlerin elektrokimyasal özelliklerinin
incelenmesi ve (iv) Polimerler kullanılarak hücre oluşturulması ve testleri yapılmıştır. Tez
sonunda organik polimerler kullanılarak organik radikal piller oluşturulmuştur.
Yüksek Lisans Konusu: Aktif metilen bileşiklerinin mangan(III) asetat ortamında
heteroaromatik sübstitüe alkenlerle radikalik halkalaşma reaksiyonları
Yüksek lisans tez çalışmasında, elektrokimyasal yöntemle sentezlenen mangan(III)asetat
aracılığı ile heterohalkalı doymamış alken türevlerinin, aktif metilen bileşikleri ile radikalik
halkalaşma reaksiyonları araştırılmıştır. Halkalaşma reaksiyonları sonucunda sübstitüe
dihidrofuran bileşikleri elde edilmiştir. Bileşiklerin karakterizasyonları FTIR, MS, NMR ve
ileri NMR teknikleri ile gerçekleştirilmiştir.
2. ARAŞTIRMA ALANLARI





Li-iyon piller
Pil Kimyası
Katot Aktif Maddesi Olarak Nano-Malzemelerin Geliştirilmesi
Organik Katot Aktif Bileşiklerinin Sentezi
Spektroskopik Yöntemler
1
3. İŞ DENEYİMİ
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
Enerji Enstitüsü
Uzman Araştırmacı
 Laboratuvar Sorumluluğu (2007-2012)
 Grup Liderliği (2010-2012)
2007-2012
Westfalische-Wilhelms Universitat
Post-Doc Araştırmacı
2013
4. YAYINLAR

M. Mazman, E. Biçer, D. Uzun, T.C. Kaypmaz, Ö. Çuhadaroğlu,
J. Power Sources 2014 (Gönderildi)
“The Effect of Ethylene Glycol and Dicarboxylic Acids on the Capacity of LiFePO4 in Liion Battery”

Ö.Çuhadar, Ü. Kadiroğlu, D. Uzun, M. Mazman, E. Biçer
Ionics, 2014 (Kabul edildi).
“Synthesis of LiMnBO3/C Cathode Material for Lithium-ion Batteries by Sol-Gel
Method”
http://dx.doi.org/

M. Yılmaz, E. Biçer, A. Ustalar, and A. T. Pekel
Arkivoc, 2014 (Kabul edildi).
“Synthesis of Furan Substituted Dihydrofuran Compounds by Radical Cyclization
Reactions Mediated by Manganese(III) Acetate”
http://dx.doi.org/

M. Mazman, O. Cuhadar, D. Uzun, E. Biçer, E. Avci, C. Kaypmaz
Turk.J.Chem., 38, 2014, 297-308.
“Optimization of LiFePO4 Synthesis by Hydrothermal Method”
http://dx.doi.org/10.3906/kim-1303-32

D. Uzun, M. Doğrusöz, M. Mazman, E. Biçer, E. Avci, T. Şener, T.C. Kaypmaz, R.
Demir-Çakan
Solid State Ionics, 249-250, 2013, 171-176.
“Effect of MnO2 Coating on Layered Li(Li0.1Ni0.3Mn0.5Fe0.1)O2 Cathode Active”
http://dx.doi.org/10.1016.j.ssi.2013.08.012
2

E. Biçer, A. Öktemer,
Int.J.Electrochem. 2013, 1-6.
“Preparation and Investigation of A Novel Organic Polymer Consisting of 2,2,6,6Tetramethylpiperidine-N-oxyl As A Cathode Active Material in Li-ion Batteries”
http://dx.doi.org/10.1155/2013/732749

E. Biçer, M. Yılmaz
Arkivoc, (iii), 2013, 304-316.
“Synthesis of Trifluoromethylated Dihydrofurans by Addition of 1,3-Dicarbonyl
Compounds to Alkenes Promoted by Manganese(III) Acetate”
http://dx.doi.org/10.3998/ark.5550190.p007.877

E. Avci, M. Mazman, D. Uzun, E. Biçer, T. Şener
J.Power Sources, 240, 2013, 328-337.
“High Performance LiFePO4/CN Cathode Active Material Promoted by Polyaniline As
Carbon-Nitrogen Procursor”
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.04.030

E. Biçer, M. Yılmaz, E.V. Burgaz, A.T. Pekel
Helv.Chim.Acta 96 (1) 2013, 135-141.
“Synthesis of Thienyl-Substituted Dihydrofuran Compounds Promoted by Manganese(III)
Acetate”
http://dx.doi.org/10.1002/hlca.201200098

E. Biçer, M. Yılmaz, M. Karataş, A.T. Pekel
Helv.Chim.Acta 95 (5), 2012, 795-804.
“Radical Cyclization Reactions via Manganese(III) Acetate Leading to 2-ThienylSubstituted Dihyrofuran Compounds”
http://dx.doi.org/10.1002/hlca.201100397

M. Mazman, D. Uzun, C. Kaypmaz, E. Biçer
Mühendis ve Makine, 53, 2012, 21-25.
“Elektrikli Araçlar için Enerji Depolama Çözümleri”

M. Mazman, E. Biçer, C. Kaypmaz, A. Yıldız, D. Uzun, M. Tırıs
Enerji Dünyası, 85, 2011, 66-72.
“Yenilenebilir Enerji için Elektrik Enerjisi Depolama Teknolojileri”

M. Yılmaz, E. Biçer, A.T. Pekel
Turk.J.Chem. 29 (6), 2005, 579-587.
“Manganese(III) Acetate Mediated Free Radical Cyclization of 1,3-Dicarbonyl
Compounds with Sterically Hindered Olefins”
3
5. BİLDİRİLER, RAPORLAR
1. E. Biçer, T. C. Kaypmaz, D. M. Trucchi, E. Cappelli, A. Bellucci, D. Sciti.
"High Temperature Aging of Ceramic Solar Radiation Absorbers" SolarTR-2, 07-09
Kasım 2012, Antalya.
2. V. G. Kaytaz, E. Aydar, E. Biçer, H. Livatyalı, D. M. Trucchi, E. Cappelli, A. Bellucci.
"Analytical and Numerical Modeling of a Thermionic - Thermoelectric Concentrated
Solar Conversion Module" SolarTR-2, 07-09 Kasım 2012, Antalya.
3. E. Biçer, A. Öktemer.
“A High Energy Organic Radical Li-ion Battery Consisting 2,2,6,6-Tetramethyl
piperidine-N-Oxy Moeity” 5th International Conference on Advanced Lithium Batteries
for Automobile Applications, 17-20 Eylül 2012, İstanbul.
4. D. Uzun, M. Mazman, E. Biçer, E. Avcı, C. Kaypmaz, T. Şener.
“An Optimization Study on Synthesis of Cobalt-Free Cathode Materials” 5th International
Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications, 17-20 Eylül
2012, İstanbul.
5. E. Avcı, M. Mazman, D. Uzun, E. Biçer, T. Şener, T. C. Kaypmaz.
“High Performance LiFePO4/C Cathode Material Promoted by Polyaniline (PANI) as
Carbon Source” 5th International Conference on Advanced Lithium Batteries for
Automobile Applications, 17-20 Eylül 2012, İstanbul.
6. M. Mazman, Ö. Çuhadar, D. Uzun, E. Avcı, E. Biçer, T. C. Kaypmaz.
“Electrochemical Performance of Mg Doped LiFePO4” 5th International Conference on
Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications, 17-20 Eylül 2012, İstanbul.
7. E. Biçer, D. Uzun, M. Mazman, C. Kaypmaz, A. Öktemer.
“Organic Polymer Based Cathode Active Materials.” 219th Electrochemical Society
Meeting, 01-06 Mayıs 2011, Montreal, Kanada.
8. M. Mazman , D. Uzun, C. Kaypmaz, E. Biçer, “Elektrikli Araçlar İçin Enerji Depolama
Çözümleri.” III. Enerji Verimliliği Kongresi, 31 Mart-02 Nisan 2011, Kocaeli.
9. M. Mazman, C. Kaypmaz, D. Uzun, E. Biçer, A. Yıldız , M. Tırıs.
“Yenilenebilir Enerji İçin Elektrik Enerjisi Depolama Teknolojileri” Solar Future 2010,
11-12 Şubat 2010, İstanbul
4
10. E. Biçer, M. Mazman, D. Uzun, C. Kaypmaz, A. Yıldız, G. Paker, M. Tırıs.
“Electrochemical Characterization of Mischmetal Based Alloys for Nickel Metal Hydride
Batteries.” 8th International Electrochemical Meeting, 8-11 Ekim 2009, Antalya.
11. E. Biçer, M. Mazman, C. Kaypmaz, D. Uzun, A. Öktemer.
“Organic Radical Batteries.” 8th International Electrochemical Meeting, 8-11 Ekim 2009,
Antalya.
12. M. Mazman, D. Uzun, C. Kaypmaz, S. K. Tokgöz, E. Biçer, A. Yıldız.
“Enerji Verimliliği ve Batarya Teknolojileri.” II. Enerji Verimliliği Kongresi, 9-11 Nisan
2009, Kocaeli.
13. E. Biçer, M. Mazman, S. K. Tokgöz, C. Kaypmaz, D. Uzun, M. Tırıs, G. Paker.
“Electric Energy Storage Techniques for Solar Energy.” 11st Ulm Electrochemical Talks,
9-13 Haziran 2008, Ulm, Almanya.
14. F. Akman, E. Biçer, M. Yılmaz, A. T. Pekel.
“Aktif Metilen Bileşiklerinin Mangan(III) Asetat Ortamında Tiyenil Sübstitüe Alkenlerle
Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları.” 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007,
Malatya.
15. M. Yakut, M. Yılmaz, O. Alagöz, M. Karataş, E. Biçer, E. V. Burgaz, A. Öktemer.
“Free Radical Addition of 1,3-Dicarbonyl Compounds to 2-Thienyl Substituted Mediated
Manganese(III) Compounds.” International Conference on Organic Chemistry, 5-9
Haziran 2007, Erzurum.
Raporlar
1. D. Uzun, M. Mazman, E. Biçer, S. K. Tokgöz, C. Kaypmaz,
NiMH Literatür Araştırma Raporu, 2008.
2. M. Mazman, D. Uzun, C. Kaypmaz, E. Biçer, A. Yıldız.
Li-iyon Piller Piyasa Araştırma Raporu, 2010
5
6. PROJELER

Li-iyon Piller için Katot Aktif Madde Geliştirilmesi
Araştırmacı, TÜBİTAK-COST Projesi
Proje Bütçesi : 200.000 TL
2011 – 2014

Batarya Testleri - Endüstriyel Hizmet Projesi
Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK İç Destekli Proje
Proje Bütçesi : 150.000 TL
2011 – 2012

Elektrik Enerjisi Depolama Sistemleri
Araştırmacı, DPT Altyapı Geliştirme Projesi
Proje Bütçesi : 8.500.000 TL
2010 – 2012

Enhanced Energy Production of Heat and Electricity by a Combined Solar ThermionicThermoelectric Unit System - E2PHEST2US
Proje Yürütücüsü, AB FP7 Projesi
Proje Bütçesi : 108.000 Euro
2010 – 2012

Radyo Baz İstasyonu Bataryası Performans Değerlendirmesi
Proje Yürütücü Yrd., TÜBİTAK Dış Destekli Proje – TURKCELL
Proje Bütçesi : 35.000 TL
2009 – 2010

Li-iyon Pil Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
Araştırmacı, TÜBİTAK Dış Destekli Proje – MUTLU AKÜ
Proje Bütçesi : 50.000 TL
2010

Akıllı Batarya Güç Paketi Oluşturulması
Araştırmacı, TÜBİTAK Dış Destekli Proje – İNCİ AKÜ
Proje Bütçesi : 180.000 TL
2009 – 2010

Sonobuoy Batarya Geliştirilmesi
Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK İç Destekli Proje
Proje Bütçesi : 54.000 Dolar
2008 – 2009
6

Nikel Metal Hidrür (NiMH) Hücre Geliştirilmesi
Araştırmacı, TÜBİTAK Dış Destekli Proje, İNCİ AKÜ
Proje Bütçesi : 200.000 Dolar
2007 – 2009

Aktif Metilen Bileşiklerinin Mangan(III) Asetat Aracılığıyla Alkenlerle Radikalik
Halkalaşma Reaksiyonları ve Furokumarin, Furokinolin ve Furonaftakinon Bileşiklerinin
Sentezi
Araştırmacı, TÜBİTAK-1001 Projesi
Proje Bütçesi : 45.000 TL
2004 – 2006
7. ARAŞTIRMA ÖNERİLERİ
Yüksek Gerilimli Li-iyon Piller
Li-iyon piller modern hayatımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Tüm elektronik
cihazlar Li-iyon pilleri kullanmaktadırlar. Ancak, 3.2 V 3.6 V olan voltaj aralığından
dolayı yüksek enerji sunamamaktadırlar. Öyleki, yüksek gerilimli Li-iyon pillere çok
büyük bir ihtiyaç vardır, bundan dolayı flor içeren katot aktif malzemeler bu alanda önem
arzetmektedir. Bu konuda flor içeren yeni inorganik bileşikleri geliştirilebilecektir.
Organik Radikal Piller
Günümüzde piyasadaki Li-iyon pileri LiFePO4, NMC, LiMnO2 gibi katot aktif
bileşiklerini içermektedir. Ancak, bu tür bileşiklerin avantajlarının yanında şarj zamanı,
deşarj kapasitesi ve güvenlik konusunda dezavantajları da olmaktadır. Bu noktada
organik polimerler bazlı katot aktif bileşikleri düşük şarj zamanları yüksek deşarj
kapasitesi ve yüksek güvenlik sunmaktadırlar. Araştırmacılar Li-iyon pillerde katot aktif
malzemesi olarak yeni organik polimerleri geliştirmektedirler. Bu nedenle, verimli
organik moleküller geliştirilebilecek fikirlere sahibim.
Li-Hava Piller için Yeni Katalizörler
Li-hava piller Li-iyon pillere göre 10 kat fazla spefisik enerji kapasitesi sunması
nedeniyle bu konuda yeni bir gelecek sunmaktadırlar. Ancak, bu piller henüz araştırma
safhasında olmakla beraber piyasalarda yerini almamıştır. Bu konudaki en önemli
araştırmalardan biriside oksijen molekülünü oksijen molekül-iyonuna dönüştüren
katalizörler konusunda olmaktadır. Böylelikle yeni katalizörlerin geliştirilmesi bu konuda
önem arzetmektedir. Bu nedenle yeni inoganik bileşiklerin katalizör olarak kullanılması
önemli bir konu olarak göze çarpmaktadır.
7
Biyolojik Aktivite Gösteren Dihidrofuran Türevlerinin Sentezi
Dihidrofurokinolin ve Dihidrofurokumarin bileşikleri doğada yaygın olarak
bulunmaktadırlar. Bu bileşiklerin sentezleri zor ve karmaşıktır. Ancak Mangan(III) asetat
kullanılarak radikalik olarak sentezleri oldukça kolay ve yüksek verimle olmaktadır. Bu
bileşiklerinin tek basamakta sentezleri ve anti-viral, anti-fungal ve anti-histaminik
özelliklerinin incelenmesi konusunda alınması gereken çok yol vardır.
8. ÖDÜLLER, BAŞARILAR, HAKEMLİKLER

TÜBİTAK MAM Teşvik Ödülü (Nikel Metal Hidrür Geliştirilmesi Projesi, 2009)

TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları Denetleme Kurulu Üyeliği (2009, 2010,
2011, 2012)

Uluslar arası dergilerde hakemlikler:
(i) Journal of Solid State Electrochemistry,
(ii) Ionics,
(iii) British Journal of Science and Technology,
(iv) International Research Journal of Chemistry,
(v) International Journal of Pure and Applied Chemistry
9. EĞİTİMLER

Bilgisayar İşletmenliği, 19 Haziran – 19 Ekim 1995.

Sürekli Kurumsal Gelişim ve Değişim, TÜBİTAK MAM, 06 – 08 Eylül 2007.

Proje Yönetimi, TÜBİTAK MAM, 20 – 22 Kasım 2007.

Sunum Becerilerini Geliştirme ve Etkili Konuşma, TÜBİTAK MAM, 12 – 13 Mayıs
2008.

TS EN ISO/IEC 17025: Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel
Şartlar Standardı, TÜBİTAK MAM, 19 Kasım 2009.

Ürün Geliştirme Mühendisliği Uzman Sertifika Programı, TÜBİTAK MAM, 04 – 09
Ekim 2010.

İstatistik Eğitimi, TÜBİTAK MAM, 01 – 02 Aralık 2010.

İleri İstatistik Eğitimi, TÜBİTAK MAM, 15 – 17 Aralık 2010.
8

Belirsizlik Validasyonu ve Kimyasal Belirsizlik, TÜBİTAK MAM, 01 – 02 Aralık 2011
10. YABANCI DİL


İngilizce : İleri Düzeyde
Almanca : Başlangıç
11. REFERANSLAR




Prof. Dr. Atilla ÖKTEMER
Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bölüm Başk. (emekli)
[email protected]
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ
Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü
(262) 303 2058, [email protected]
Dr. Davut UZUN
TÜBİTAK MAM, Gebze/Kocaeli
(262) 677 2764, [email protected]
Dr. Piero De-Bonis
Program Officer in European Commission, Brussels/Belgium
[email protected]
9
Download

Dr. Emre BİÇER - Kimya Bölümü