Devlet Destekleri Danışmanlığı
Form : Bilgilendirme / 1.1.2016
Konu : Devlet Destekli eğitim programları-2016 (Yönetim, Pazarlama, Dış Ticaret)
İlgili : Ticaret veya Sanayi firmaları
Tarih Aralığı
(Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi)
Süresi
(Saat)
19/20/ 26/ 27 Mart
2016
28
Kadıköy İstanbul
1770,00
Akreditif Uzmanlık Programı
25/ 26/ 27 Mart 2016
21
Titanic City Otel Taksim
İstanbul
1298,00
İleri Satış Teknikleri Eğitimi
26/ 27 Mart 2016
15
Titanic City Otel Taksim
İstanbul
885,00
2/ 3/ 9/ 10/ 16/ 17/ 23/
24 Nisan 2016
56
Kadıköy İstanbul
2006,00
Tedarik Zinciri, Üretim Planlama
ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık
Programı
9/ 10/ 16/ 17 Nisan
2016
28
Titanic City Otel Taksim
İstanbul
1770,00
Uluslararası Pazar Araştırması,
Pazarlama Stratejileri ve Rekabet
Yönetimi
6/ 7/ 8 Mayıs 2016
21
Kadıköy İstanbul
1357,00
Üretim Maliyetlerini Düşürme ve
Verimlilik Arttırma Teknikleri
7/ 8/ 14/ 15 Mayıs 2016
28
Titanic City Otel Taksim
İstanbul
1770,00
14/ 15 Mayıs 2016
15
Denizli İhracatçılar
Birliği Eğitim Salonu,
Denizli
Stratejik Planlama ve Stratejik
Yönetim
13/ 14/ 15 Mayıs 2016
21
Titanic City Otel Taksim
İstanbul
1357,00
Akreditif Uzmanlık Programı
27/ 28/ 29 Mayıs 2016
21
Kadıköy İstanbul
1298,00
Eğitim Programının Adı
Üretim Maliyetlerini Düşürme ve
Verimlilik Arttırma Teknikleri
Dış Ticaret ve Operasyon
Uzmanlığı Programı
İleri Satış Teknikleri Eğitimi
Eğitim Yeri
Kişibaşı Katılım
Ücreti (KDV
Dahil)
885,00
ÖNEMLİ NOTLAR
* Programa katılım için önce kayıt yaptırılması -kontenjanın dolması riskine- karşı önemlidir.
* Eğitimlerin içerikleri (işlenecek konular , eğitimci vb. detaylar) için bilgi alabilirsiniz.
* Tablodaki eğitim bedeli KDV dahil olup bu bedelin %70’i EKONOMİ BAKANLIĞI tarafından geri
ödemesiz olarak eğitim sonrası firmaya ödenecektir.
* Eğitimler belirtilen günlerde 10:00-18:00 saatleri arasında günde 7 saat olarak yapılır.
* Eğitim başlangıç gününden 3 gün önce listeler EKONOMİ BAKANLIĞI’na gönderileceğinden son 3
gün içinde yapılacak başvuru halinde devlet desteğinden faydalanılamaz.
* Bir eğitime bir firmadan max 3 kişi devlet desteği ile katılabilir. Diğer firma temsilcisi/temsilcileri –
kontenjan dolmadığı durumlarda - devlet desteği olmadan katılabilir.
* Firmanın bir takvim yılında alabileceği destek max. 20.000$’dır.
Çakmak Mah.Tavukçuyolu Cad.Saatçi Sok.Tekin İş Merkezi No:22/3 Ümraniye/İstanbul Tel : 0216 594 10 40 , Faks : 0216 594 10 41
bilgi@ hencan.com.tr , hencan.com.tr
Download

Form : Teklif / 03