BİLDİRİ METNİ YAZIM KILAVUZU
Genel bilgi ve biçimsel özellikler
1. Makale, .doc ya da .docx uzantılı bir metin dosyası formatında, tek satır aralıklı, 12 punto harf büyüklüğünde,
Times New Roman karakteriyle ve soldan hizalı olarak yazılmalıdır. Sayfa yapısı dikey A4 olmalı, tüm kenarlardan 2
cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarında girinti yapılmamalı, paragraf aralarında 0.6 cm ya da 6pt boşluk
bırakılmalıdır.
2. Makalenin tamamının dili Türkçe olmalıdır. Makalede kullanılan resim ve fotoğraflar baskı için uygun
çözünürlükte olmalıdır.
3. Yazının genel kurgusu şu sırayı izlemelidir: Makale adı, 300 kelimelik özet, 3-5 adet anahtar kelime, tam metin,
kaynakça ve varsa ekler. Yazının tamamının özet, tam metin ve kaynakça dahil 3000 kelime olması
beklenmektedir.
4. Bu formatta hazırlanan dosya, “Soyadı_Bildiri” (örn. Kaygan_Bildiri) şeklinde isimlendirilerek [email protected]
adresine 1 Temmuz 2014 tarihine kadar gönderilmelidir. Makalenin birden fazla yazarı olması durumunda ilk
yazarın soyadının yazılması yeterlidir.
5. Makaleler değerlendirilmek üzere hakemlere gönderileceğinden içerisinde yazarın ismi ve yazarın kimliğini
ortaya çıkaracak herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Buna yazarın görev yaptığı ya da araştırmasını yürüttüğü
kurumun ismi de dahildir. Yazarın ismi, çalıştığı kurum ve 150 kelimelik kısa bir özgeçmişi ayrı bir metin
dosyasında “Soyadı_Ozgecmis” (örn. Kaygan_Ozgecmis) şeklinde isimlendirilerek makalenin gönderildiği epostaya eklenmelidir. Makalenin birden fazla yazarı olması durumunda ilk yazarın soyadının yazılması yeterlidir.
6. Sonuç olarak yazarlardan makale tesliminde biri bildiri metnini diğeri yazar bilgilerini içeren iki ayrı metin
dosyası göndermeleri beklenmektedir.
Kaynaklar
Metin içinde kaynak gösterme parantez içinde yazarın soyadı, yayın yılı ve gerekli durumlarda sayfa numarası
olarak verilmelidir. Örneğin: (Sparke 1999, 46). İki yazarlı kaynaklarda iki yazarın da soyadı yazılmalı (Bruce ve
Lewis 1990), ikiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” kısaltması (Abbott vd. 2005) kullanılmalıdır. Metin içinde aynı
konuya birden fazla kaynak gösterilecekse yazarların soyadları alfabetik sıralamayla, noktalı virgülle ayrılarak
gösterilmelidir. Örneğin: (Fraser 2004; Polkinghorne 1988; Riessman 2008). Bir yazarın aynı yıla ait farklı
çalışmaları, yayın yılı sonuna konulacak “a, b, c, …” harfleriyle gösterilmelidir. Örneğin: (Wajcman 1991a, 1991b).
Metinde dipnot uygulaması ilgili sayfanın altında, metnin bütünlüğü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama
amacıyla kullanılmalıdır.
Kaynakça metin içinde yapılan atıflarla uyumlu olarak hazırlanmalı ve yazar soyadına göre A’dan Z’ye doğru
alfabetik sıralama yapılmalıdır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların kaynakçadaki yazılış biçimleri Chicago Manual
Style yazar-tarih (author-date) yöntemine göre hazırlanan örneklerle gösterilmiştir. Daha fazla örnek için
1
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kitap:
Heskett, John. 1980. Industrial Design. Londra: Thames & Hudson.
Gubrium, Jaber F. ve James A. Holstein. 2009. Analyzing Narrative Reality. Londra: Sage.
Kitap bölümü:
Perkins, Nancy. 1999. “Women Designers: Making Differences.” İçinde Design and Feminism: Re-visioning Spaces,
Places, and Everyday Things, derleyen Joan Rothschild, 120-24. New Brunswick, NJ ve Londra: Rutgers University
Press.
Dergi makalesi:
Martínez, Javier Gimeno. 2007. “Women Only: Design Events Restricted to Female Designers During the 1990s.”
Design Issues 23:17-30.
Tez:
Tüzel, Gökçe Bayrakçeken. 2004. “Being a Woman as a Professional: Women’s Experiences in Professions in
Turkey in the Early Republican Period.” Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
İnternet kaynakları:
ETMK, 2012. “Üye Listesi.” Erişim tarihi 20 Şubat. http://etmk.org.tr/about/membership/list
2
Download

buraya tıklayarak