Ahmet Turgay OĞUZ
Belediye Başkanı
Yazı İşleri Müdürlüğü
Tacettin KARACA (Vekil)
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Atila DİNÇ
(Vekil)
Evrak Kayıt
Tahakkuk Servisi
Evlendirme
Tahsilat Servisi
Cihad GÜNDOĞDU
Hizmet Garajı
Seyit Ahmet PINAR
Cihad GÜNDOĞDU
Başkan Yardımcısı
(Seçilmiş)
Başkan Yardımcısı
(Memur)
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Emrah ÇETİNALP
-
(Vekil)
Zabıta Müdürlüğü
Ekrem ÖZTÜRK
(Vekil)
İtfaiye Müdürlüğü
M.Tansu TİMURKAYNAK
İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
-
Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü
Yadigar KARABULUT
(Vekil)
Mezbaha Müdürlüğü
Nuri POLAT
(Vekil)
Download

Organizasyon Yapısı