T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Yrd. Doç.
Doçent
ANABİLİM/ANASANAT DALI
Profesör
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden
itibaren en az 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent kadroları için
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus
cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat
edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini
kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp
müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT:
*Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
*Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
*Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel
referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar
geçersiz sayılacaktır
*Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.
AÇIKLAMA
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İletken polimerler, elektrokimyasal Katı-Faz ekstraksiyonu konusunda çalışma yapmış olmak ve
POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
1 laboratuvar kalite yöneticisi olarak en az iki yıl tecrübe sahibi olmak.
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
1 Baga malzemesinin aşınma davranışları ve işlenebilirliği konusunda çalışma yapmış olmak.
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
Tasarım ve imalat optimizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
1
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
1 Manyetohidrodinamikde ısı transfer analizi konusunda çalışma yapmış olmak.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
1 Çok eklemli robotlar konusunda çalışma yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KLASİK ARKEOLOJİ
Ortaçağ Arkeolojisi ve Türk İslam Sanatları alanlarında çalışma yapmış olmak.
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK
Süper iletkenler ve yarı iletkenler konusunda çalışma yapmış olmak.
1
HİDROLİK
1
Hidroloji, hidrojeoloji konusunda çalışma yapmış olmak.
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
1 Bilgisayarlı görme ile cihaz kontrolü konusunda çalışma yapmış olmak.
BİLGİSAYAR YAZILIMI
1 Meteorolojik tahmin simülasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
ÜRETİM METALURJİSİ
1 Metakaolin esaslı jeopolimerler konusunda çalışma yapmış olmak.
ÜRETİM METALURJİSİ
1 Alüminyum matrisli kompozitlerin termal özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
1 Proses endüstrisinde planlama konusunda çalışma yapmış olmak.
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT TEKNOLOJİSİ
1 Magnezyum alaşımlarının korozyon ve mekanik özelliklerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT TEKNOLOJİSİ
1 Bilyalı dövme konusunda çalışma yapmış olmak.
ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE MİK.DAL.TEK.
1 Güneş radyasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA
1
TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİSİ
Böceklerle biyolojik mücadele konusunda çalışma yapmış olmak
1 Toprak eklem bacaklılarının mevsimsel değişimi konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ
1
Kardiyak cerrahi sonrası kalıcı pacemaker ihtiyacı ve atrial fibrilasyon konusunda çalışma yapmış
olmak.
ÜROLOJİ
1
Montelukast sodyum ve N-asetil sisteinin böbrek koruyucu etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
1
Omurga kırıklarında Z-plak uygulamaları konusunda çalışma yapmış olmak
Akupunkturun postmenapozal semptomlar ve hormonlar üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış
olmak.
AİLE HEKİMLİĞİ
1
ANOTOMİ
1 Uzmanlığını veya doktorasını tıp anatomi alanında yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM REHBERLİĞİ
1
İlgili alanda çalışma yapmış olmak.
SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
1 Ahşap malzemenin fiziksel ve mekaniksel özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak
MESLEK YÜKSEKOKULU
MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ
1
Taşlama ve talaşlı üretim alanında çalışma yapmış olmak
MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ
1 Mikroalaşımlı toz metal çeliklerin mekanik özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak
MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ
1 Nikel bazlı intermetaliklerin mikroyapı ve mekanik özelikleri konusunda çalışma yapmış olmak
ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
1 Görüntülerde gürültü azaltma konusunda çalışma yapmış olmak
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER
1 Virüslerin moleküler analizleri konusunda çalışma yapmış olmak
EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MYO
GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ
1 Gıda kalite kontrolü konusunda çalışma yapmış olmak.
Download

NOT - Karabük Üniversitesi