ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1108-8442
BREZİLYA ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMASI HK.
Bursa, 28/12/2015
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 439
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.12.2015 tarihli
yazıda; Brezilya tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada menşeli “Kauçuktan Dış
Lastik” (4011.61, 4011.69, 4011.92, 4011.92, 4011.99, 4011.62, 4011.63 ve 4011.93 Gümrük
Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı anti-damping soruşturması başlatılmış
olup konuya ilişkin habere http://www.antidumpingpublishing.com/brazil-new-anti-dumpinginvestigation-on-agricultural-tires/ internet adresinden ulaşılabileceği bildirilerek, ülkemizin
bahse konu üründe Brezilya’ya ihracatında sözü edilen ülkeler menşeli ürünler karşısında
rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 439 __ BREZİLYA ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMASI HK.