“MUSİKİ CEMİYETLERİ MÜZİK YARIŞMASI”
PROGRAMI
HEDEF KİTLE
Potansiyel Hedef Kitle
12 yaş ve üstü A,B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi
Programın Hedef Kitlesi
12-75 yaş A, B,C,D,E özellikle kadın-erkek genel TV. izleyicisi
 Potansiyel hedef kitlemizi 12 yaş ve üstü A,B,C,D,E kadın-erkek genel TV. İzleyicisi
olarak belirlememizin nedeni,bu tür programların izleyici kitlesinin bu kategorilerde
toplanıyor olmasıdır.
 Programımızın hedef kitlesini; 12-75 yaş özellikle kadın-erkek A, B,C,D,E genel
televizyon izleyicisi olarak belirlememizin nedeni ise,toplumumuzun müziğe olan
ilgisi ve yarışma heyecanı içerisinde eğlenmeyi ve kazanmayı sevmeleridir.İzleyicinin
bu tür programlara yüksek katılım sağladığını yapılmış olan benzer programların
başarısından anlamaktayız.
PROGRAMIN HEDEF VE AMACI
Programın Hedefi
TRT TELEVİZYONU için hazırlamayı planladığımız “MUSİKİ CEMİYETLERİ MÜZİK
YARIŞMASI” programının hedefi;Yeni ses ve yeteneklerin topluma kazandırılması
aşamasında izleyiciyi ekrana bağlayarak programın içinde yer alan yarışmacıların heyecanını
paylaşmalarını sağlamaktır.Geniş bir coğrafyaya sahip olan ülkemizde çok sayıda musiki
cemiyeti ve yetenekli genç insan vardır.Gelenekselleştirmeyi düşündüğümüz programda bu
insanlara ulaşmayı ve onları halka arz etmeyi hedefliyoruz.Bununla birlikte zor zamanlar
geçiren müzik sektörünede gerçek sanatçılar çıkararak katkı sağlamayı amaçlıyoruz.Bu
program musiki cemiyetleri aracılığı ile yetenekli sanatçıların halkla buluşturulacağı gerçek
bir yarışma formatıdır.Musiki cemiyetleri ; musiki eserlerini usûlleriyle anında deşifre eden
bilgi, beceri ve donanıma sahiptir , bu kurumlarda yetişen sanatçıların solo ve koro olarak
yarışacağı program daha kaliteli ve üst düzey bir müzik dinletisini izleyicilere sunacaktır.
Program korsana dur diyen bir misyonuda temsil edeceğinden müzik sektörüne katkı
sağlayararak üzerine düşen sosyal mesajı da vermiş olacaktır.
Programın Amacı
Programımızın amacı temel olarak toplumun çoğunluğunu oluşturan hedef kitlemizin profil
özellikleri göz önünde bulundurularak bu hedef kitleye etkin bir biçimde ulaşmaktır.
Toplumumuz; kendinden bir şeyler bulduğu programların daha sadık ve daha katılımcı
izleyicisidir. Program içerik olarak, yapılan benzerlerinin dışında, müziğin ilim ve irfanının
öğretildiği musiki cemiyetlerinin yarışacağı gerçek bir yetenek yarışmasıdır..Yarışma
programları izleyicilerin ekrana bağlanmalarına daha kolay olanak sağlar müzik ile yarışmayı
bir arada konumlandırdığımızda izleyiciyi eğlendirerek yarıştırmış oluruz bu da programın en
temel amacıdır.
PROGRAMIN TONU
Programın Tonu
Programımızın tonunu; consept gereği hedef kitlemizi eğlendirmek ve yarıştırmak üzerine
konumlandırdığımız için;





EĞLENDİRİCİ
YARIŞTIRICI
HEYECANLANDIRICI
EĞİTİCİ
GÜNCEL
Olarak belirledik.
PROGRAMIN TÜRÜ VE PROFİL
Programın Türü
Programın türünü müzik eğlence yarışma olarak konumlandırdık. Genel olarak kişilerin koro
ve solo olarak
yeteneklerini sergileyeceği bir yetenek yarışması olarakta
düşünebiliriz.Programımız ünlüleri konsept içinde juri olarak konumlandıracağından
magazinsel boyutta taşımaktadır.
Hedef Profil
Belirlediğimiz yaş grubu insanlar arasında nihai hedef kitlemizin profilini şöyle tanımladık:
•
•
•
•
•
•
MÜZİĞİ SEVEN
SANATA İLGİ DUYAN
MODERN ÇAĞDAŞ YENİLİKÇİ
YARIŞMAYI SEVEN
YENİ SES VE MÜZİKLERE İLGİ
GENEL TV İZLEYİCİSİ
PROGRAMIN İÇERİĞİ
Programın İçeriği
Programın;musiki cemiyetlerinin Türkiye çapında jüri tarafından yapılacak ön
elemeleriyle prodüksiyonu başlayacaktır.Bu süreç jüri tarafından musiki cemiyetlerinin
ziyareti ve ön eleme yapılması şeklinde devam edecektir.Bu arada daha sonra
kullanılmak üzere vtr ler çekilecektir.Yine bu süreçte juri tarafından seçilmiş olan 13
adet musiki cemiyetinin prova ve hazırlıklarıda vtr olarak kaydedilecektir.Her musiki
cemiyeti kendi saz ve söz üstadları ile yarışmaya katılacaklardır.Programın ilk 2
bölümü musiki cemiyetlerinin izleyicilere tanıtımı ile sürecek herhangi bir eleme
olmayacaktır.Her hafta juri tarafından belirlenecek müzik konsepti ile hazırlıklarını
sürdürecek yarışmacılar eleme gecesi performanslarına göre değerlendirmeye tabi
tutulacaklardır.Jüri koro ve solo olmak üzere iki katogoride değerlendirmede
bulunacaktır.Yarışma her hafta musiki cemiyetlerinin koro ve solo performansına göre
sürecektir.Her
iki
katagorinin
ortalaması
musiki
cemiyetinin
puanını
belirleyecektir.Ekran başındakilerinde yarışma heyecanına katılmaları sağlamak amacı
ile sms vs göndermeleri ve puanlamaya etki etmeleri sağlanacaktır.Jüri ve izleyici
ortalaması ile haftanın birincisi seçilerek program 13 bölüm sürecektir.Final bölümü
canlı olarak izleyici ile buluşturularak görsel bir şölen haline getirilicektir.13 hafta
sonunda birinci olan musiki cemiyetine Türk musikisine katkılarından dolayı çeşitli
hediyeler sunulacaktır.
Her hafta heyecanla sürecek olan programın juri üyeleri TÜRKİYENİN en seçkin
sanatçılarından oluşacaktır.Yarışmacılar jurimizin bilgi ve birikimlerinden
faydalanacak ve yeteneklerini geliştirme imkanı bulacaklardır.Yarışmacılarımız saz ve
söz
üstadlarının
yardımı
ile
provalarını
yapacak
ve
eserlerini
seslendireceklerdir.Benzerlerinin aksine yetenekli ve müzik eğitimi almış insanların
yarışacağı programımız her hafta heyecanla sürecek ;juri ve halk oylaması sonuncunda
birinci olacak musiki cemiyetinin seçilmesi ile son bulacaktır.
Müzik dünyasının en seçkin 4 ismi jüri olarak değerlendirmelerde bulunacaktır.
GENEL DEĞERLENDİRME
Genel Değerlendirme
Hazırlığını yaptığımız MUSİKİ CEMİYETLERİ MÜZİK YARIŞMASI programının;
ADI
: MUSİKİ CEMİYETLERİ MÜZİK YARIŞMASI
TÜRÜ
: YARIŞMA MÜZİK EĞLENCE
FORMATI
: CANLI YAYIN
PERİYODU
: HAFTADA BİR GÜN
YAYIN GÜNÜ
: HAFTA İÇİ
YAYIN SÜRESİ
: 90 dk.
YAYIN ADEDİ
: 15
PROJE
: MUSTAFA AKILLI
05323062058
Müzik dünyasının en seçkin 4 ismi jüri olarak değerlendirmelerde bulunacaktır.
MUSİKİ
CEMİYETLERİ
MÜZİK
YARIŞMASI
PROJE : MUSTAFA AKILLI
Download

MUSİKİ CEMİYETLERİ MÜZİK YARIŞMASI Geniş bir coğrafyaya