METALURJİ BÖLÜMÜ
KOD NO
20656092
20656093a
20656093b
20656093c
20656093d
20656094a
TEST’İN NEVİ
Kazan borularının metalurjik yönden incelenmesi
(İlave her boru için fiyatın % 50’si alınır.)
Mikro yapı incelemesi
Hazır numunede laboratuvar koşullarında mikroyapı
incelemesi(optik mikroskop kullanarak)
Hazır numunede hasarsız mikroyapı incelemesi
(Portatif mikroskop kullanarak)
Hazır numunede portatif mikroskopla inceleme ve replik alma
Mikroyapı için numune hazırlama (TL/adet)
a ve c sıklarında fotoğraflı rapor fiyata dahildir.
( 10 numuneden sonra fiyatın % 50 si alınır.)
2014 SATIŞ
FİYATI (TL)
1089
91
63
127
36
20656094b
Hasarsız mikroyapı incelemesi (yerinde)
(Fiyat 2 kişilik ekip içindir)
Günlük ücret
2758
20656095a
20656095b
Çekme Deneyi (1 adet)
Çekme Deneyi(Hazır Numune)
Çekme Deneyi(Numune hazırlama)
73
109
20656096a
20656096b
Çentik Darbe Deneyi (1 adet)
Çentik Darbe Deneyi(Hazır Numune)
Çentik Darbe Deneyi(Numune hazırlama)
36
127
925
20656097b
Yorulma Testi ( 1 adet)
Yorulma Testi(Hazır numune) ( 3 cycle)
( Her cycle için fiyata 1,00 TL ilave edilir.)
Yorulma Testi(Numune hazırlama)
127
20656098a
20656098b
Eğme Testi ( 1adet)
Eğme Testi(Hazır numune)
Eğme Testi(Numune hazırlama)
73
109
20656099a
20656099b
Basma testi ( 1 adet)
Basma Testi(Hazır numune)
Basma Testi(Numune Hazırlama)
73
36
20656100a
20656100b
20656100c
20656100d
20656100e
Sertlik Deneyi (1 adet )
Hazır numune (makro sertlik)
Numune hazırlama (makro sertlik)
Hazır numune (mikro sertlik)
Numune hazırlama (mikro sertlik)
Portatif cihazla hasarsız sertlik ölçümü
36
18
63
36
63
20656097a
20656101a
20656101b
20656102a
20656102b
Kalınlık Ölçümü ( 1 adet )
Kaplama kalınlığı ölçümü (ultrasonik yöntemle)
Malzemelerin et kalınlığı ölçümü
( İlave her numune için fiyatın % 50 si alinir.)
Kazan Borularının Et Kalınlığı ölçümü (Yerinde)
(Fiyat 2 kişilik ekip içindir)
Günlük ücret
73
36
36
2758
925
KOD NO
TEST’İN NEVİ
2014 SATIŞ
FİYATI (TL)
SEM Taramalı Elektron Mikroskop (1 adet numune)
20656103a
20656103b
20656103c
20656103d
20656103e
20656103f
20656103g
20656103ğ
20656103h
20656103ı
20656103i
20656103j
20656103k
Kaplama için örnek hazırlanması
Altın kaplama
Nikel veya Karbon kaplama
Görüntü inceleme ve yorumlama
Kalitatif EDS analizleri ile birlikte görüntü ince.
Sem Fotomikrograf
Baskı (1 adet çıktı)
İlave her baskı için
Kalitatif EDS Spektrum baskısı
Yarı Kantitatif (Nicel) EDS analizleri
Kanitatif EDS analizleri
Siyah beyaz elementel dağılım haritası
Renkli elementel dağılım haritası
Siyah beyaz elementel hat taraması
Optik mikroskop fotoğraf çekme ve baskı ( 1 adet )
( İlave her numune için fiyatın % 50 si alınır.)
54
109
91
635
272
54
15
27
136
236
181
236
63
36
Operatörü yok
* Not: Sem analizleri örneğin mikroyapılarını, taneciklerini, gözeneklerini mineral veya faz
içeriklerini ve bunlar arasındaki ilişkileri, mineral veya faz bileşenlerinin kalitatif elementel
analizlerini (EDS) detaylı şekilde açıklamayı ve en fazla üç tane SEM fotomikrografını içerir.
Örnek sayısının 5 den fazla olması durumunda %10 indirim uygulanır.
20656103l
Yerinde numune alma
925
FİYATLANDIRMALAR A TİPİ İŞLERE GÖRE YAPILMIŞTIR
Fiyatlandırmalar 2 katogoride sınıflandırılmıştır
A tipi:Laboratuvar ve normal şartlardaki işlerin fiyatı
B tipi:Riskli işler.Spesifik özellikli risk taşıyan, kontrol ve muayenin
zor ve riskli olduğu (kazan,buhar hatları ve türbin gibi)
yerlerde 2 katı ücret uygulaması yapılır.
GRİ RENKLİ KISIMLAR İŞLETMEMİZ LABORATUVARINDA OPERATÖR
EKSİKLİĞİNDEN VEYA ANALİZ YAPILAN CİHAZLARIN ARIZASINDAN
DOLAYI YAPILAMAMAKTADIR.
Download

Hizmet Satış Fiyatlarımız