NACĠ GÖKÇE ANADOLU LĠSESĠ MART AYI BELLETĠCĠ ÖĞRETMEN ĠSĠM LĠSTESĠ
Tarih
01.03.2015
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
07.03.2015
08.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
14.03.2015
15.03.2015
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
21.03.2015
22.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
28.03.2015
29.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
Günler
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
Erk. Yatakhanesi (Z.kat)
ĠSMAĠL DEMĠRCĠ
CUMALĠ ATABEY
EYÜP ÇÖL
METĠN YAYMACI
M.ALĠ SAMSA
SALĠM SAĞLAM
ĠSMAĠL DEMĠRCĠ
CUMALĠ ATABEY
EYÜP ÇÖL
METĠN YAYMACI
M.ALĠ SAMSA
SALĠM SAĞLAM
ĠSMAĠL DEMĠRCĠ
CUMALĠ ATABEY
EYÜP ÇÖL
METĠN YAYMACI
M.ALĠ SAMSA
SALĠM SAĞLAM
ĠSMAĠL DEMĠRCĠ
CUMALĠ ATABEY
EYÜP ÇÖL
METĠN YAYMACI
M.ALĠ SAMSA
SALĠM SAĞLAM
ĠSMAĠL DEMĠRCĠ
CUMALĠ ATABEY
EYÜP ÇÖL
METĠN YAYMACI
M.ALĠ SAMSA
SALĠM SAĞLAM
ĠSMAĠL DEMĠRCĠ
Erk. Yatakhanesi ( 1.kat)
HÜSEYĠN KAHRAMAN
HASAN DEMĠREL
BĠRCAN ENGĠN
CUMHUR DEMĠR
ĠMDAT ARĠÇ
LEVEN ÇELĠK
HÜSEYĠN KAHRAMAN
HASAN DEMĠREL
BĠRCAN ENGĠN
CUMHUR DEMĠR
ĠMDAT ARĠÇ
LEVEN ÇELĠK
HÜSEYĠN KAHRAMAN
HASAN DEMĠREL
BĠRCAN ENGĠN
CUMHUR DEMĠR
ĠMDAT ARĠÇ
LEVEN ÇELĠK
HÜSEYĠN KAHRAMAN
HASAN DEMĠREL
BĠRCAN ENGĠN
CUMHUR DEMĠR
ĠMDAT ARĠÇ
LEVEN ÇELĠK
HÜSEYĠN KAHRAMAN
HASAN DEMĠREL
BĠRCAN ENGĠN
CUMHUR DEMĠR
ĠMDAT ARĠÇ
LEVEN ÇELĠK
HÜSEYĠN KAHRAMAN
Erk. Yatakhanesi (2.kat)
ABDURRAHMAN Ö
MUSTAFA TÜRKOĞLU
ABDULLAH YAYLA
SAMET ÖNER
FARUK DURDU
MESUT CANER
ABDURRAHMAN Ö
MUSTAFA TÜRKOĞLU
ABDULLAH YAYLA
SAMET ÖNER
FARUK DURDU
MESUT CANER
ABDURRAHMAN Ö
MUSTAFA TÜRKOĞLU
ABDULLAH YAYLA
SAMET ÖNER
FARUK DURDU
MESUT CANER
ABDURRAHMAN Ö
MUSTAFA TÜRKOĞLU
ABDULLAH YAYLA
SAMET ÖNER
FARUK DURDU
MESUT CANER
ABDURRAHMAN Ö
MUSTAFA TÜRKOĞLU
ABDULLAH YAYLA
SAMET ÖNER
FARUK DURDU
MESUT CANER
ABDURRAHMAN Ö
Not: Nöbetler pansiyon yönetmeliğinin 10. maddesi ve 13/07/1982 ve 17781 sayılı kanunda25/07/2001 tarih ve 24473
sayılı MEB Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde belirtilen belletici öğretmenlerin görev ve sorumlulukları içeren hükümler
doğrultusunda yerine getirilicektir. Bunun dışında :
1- Nöbet değişimleri hafta içi hergün sabah saat 7:45 de, hafta sonları saat 09:00 da gerçekleşecek, nöbet
değişimlerinde nöbeti devralan arkadaş ve nöbeti devreden arkadaşlar Pansiyonun tüm ksımları gezilerek görülüp
bundan sonra devir teslim yapılcaktır.
2-Öğrenci izin işlemleri nöbetçi belletmenler arasında paylaşılarak yapılacaktır.
3-Etütler nöbetçi belletmen öğretmenler tarafından gerçekleştirilecektir.
4-Ambar veya mutfağa gelen ve çıkan her türlü gıda maddesi kontrol edilip tartıldıktan sonra nöbetçi idareci ile birlikte
alınıp veya çıkarılacaktır.
5-Okulun giriş kapısı ile pansiyon nöbetçi öğrencilerinin kontrolü;görev yerlerinde olup olmadıkları belletmen
öğretmenler tarafından gerçekleştirilecektir.
7-Hafta sonu nöbet değişimlerinde yoklama alınarak öğrenciler teslim alınacaktır.
Ercan KAYA
Mdr Yrd
ĠMZA
Download

Mart ayı belletmen listesi