Tarih: ……/……/20….
T.C.
MANĠSA CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ
UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Yüksekokulunuzdan ……. yılında mezun olmuş bulunmaktayım. Diplomamın ve
varsa eklerinin, hazırlandığı takdirde, posta halinde doğacak tüm hukuki sorumluluklar
tarafıma ait olmak üzere aşağıda yer alan bilgilerim doğrultusunda dilekçe ekimdeki kargo
*
ücretine istinaden PTT KARGO ile tarafıma gönderilmesini istiyorum. Mezuniyet öncesinde
şahsımda bulunan Üniversiteye ait kitap, kep, öğrenci kimliği, cübbe vs. demirbaş veya
malzeme vb. malzemelerin teslim edildiğini tarafınıza teyit ederim.
Öğrenci dosyamda yer alan bilgilerin teyidi için nüfus cüzdanımım fotokopisi ekte
gönderilmektedir.
Gereğini arz ederim. Saygılarımla.
Adı Soyadı
Adres:
Ġmza
Tel:
T.C. Kimlik No
Mezuniyet Yılı
:
:
20…. / 20….
Mezuniyet Yarıyılı
:
□
Bölüm
:
Öğretim Türü
:
Güz
□ Bankacılık ve Finans
□ Birinci Öğretim
Ek: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve kargo ücreti.

PTT Kargo Ücreti 10 TL.
□ Bahar
□ Güz Ek Sınav
□
□ Bahar Ek Sınav
□ Uluslararası Ticaret
□ Ġkinci Öğretim
Yaz Okulu
Download

25.Ara.15