GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI MİLLİ TAKIM KAMP LİSTESİ
KAMPIN ADI
: BÜYÜKLER G.ROMEN GÜREŞ A MİLLİ TAKIMI ULUS.TURNUVA HAZIRLIK KAMPI
KAMPIN TARİHİ : 18 MART - 02 NİSAN 2015
KAMPIN YERİ
: İSTANBUL / SARIYER
VEHBİ EMRE TURN: 03-05 NİSAN 2015 - İSTANBUL
S.NO K.G.
ADI SOYADI
ÜNVANI
KULÜB ADRESİ
OKUL-KURUM ADRESİ
SAMSUN 19 MAYIS ÜNV.(Y.DOĞU SPOR BĠL.FAK)
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
1
59 MUSTAFA SAĞLAM
BURDUR / M.AKİF ERSOY ÜNV.
HAMMET RÜSTEM
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
2
ĠST / BAĞCILAR DR.CEMĠL VE FEVZĠYE ÖZTAĞI
ERHAN KARAKUġ
SPORCU
ĠSTANBUL KASIMPAġA
3
ĠLKÖĞRETĠM OKL.ÖĞRT.
SAMSUN 19 MAYIS ÜNV.(Y.DOĞU SPOR BĠL.FAK)
ġERĠF KILIÇ
SPORCU
ANKARA ASKĠ
4
ĠSTANBUL / ġĠġLĠ MEHMET RIFAT EVYAP TEKNĠK VE
FATĠH ÜÇÜNCÜ
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
5
EML ÖĞRT
ĠST / ESENLER TÜRK ĠSVEÇ KARDEġLĠK OKULU ÖĞT
AYHAN KARAKUġ
SPORCU
ĠSTANBUL KASIMPAġA
6
ANKARA / Y.Mah. Şentepe N.Fazıl Kısakürek İHL
MURAT FIRAT
SPORCU
ANKARA ASKĠ
7
BARTIN ÜNV.BESYO
EMRE ASLAN
SPORCU
MANĠSA AKHĠSAR BL.SK
8
SAMSUN 19 MAYIS ÜNV.(Y.DOĞU SPOR BĠL.FAK)
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
9
66 ABDULSAMET GÜNAL
Samsun/ ÇarĢamba / Ağcagüney Çok Prog.Lise Öğrt
UĞUR TÜFENK
SPORCU
RĠZE ÇAYKUR SK
10
BARTIN ÜNV.BESYO
HULUSİ KAPLAN
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
11
ERZURUM ATATÜRK ÜNV.
RAHMAN BĠLĠCĠ
SPORCU
ANKARA ASKĠ
12
AFYON / ġUHUT AKYUVA Ġ.OKL.
ATAKAN YÜKSEL
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
13
ŞANLIURFA / TURGUT ÖZAL MESLEKİ VE TEKNİK AND. LİS.ÖĞRT
MEVLÜT ARIK
SPORCU
ĠSTANBUL KASIMPAġA
14
SAMSUN 19 MAYIS ÜNV.(Y.DOĞU SPOR BĠL.FAK)
ENES BAġAR
SPORCU
ANKARA ASKĠ
15
BARTIN ÜNV.BESYO
ĠBRAHĠM ÇELĠKER
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
16
BARTIN ÜNV.BESYO
CENGİZ ARSLAN
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
17
ANKARA / Y.MAH.GAZĠ ÇĠFTLĠĞĠ LĠS.
VOLKAN ÇAKIL
SPORCU
ANKARA ASKĠ
18
SAKARYA / HENDEK KURTULUġ ĠLKÖĞRETĠM OKL,
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
19
71 YUNUS ÖZEL
NĠĞDE ÜVN.BESYO
REFİK AYVAZOĞLU
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
20
SELÇUK CAN
SPORCU
ANKARA MTA
21
AHMET ÖZDEMĠR
SPORCU
YOZGAT BLD.SK
22
KÜTAHYA / DUMLUPINAR BESYO
MURAT DAĞ
SPORCU
ANKARA ASKĠ
23
ÇAĞRI TÜRKDOĞAN
SPORCU
ĠZMĠR BÜY.BLD.
24
OZAN MÜHÜRCÜ
SPORCU
ĠST.DEMĠRSPOR
25
ĠST / SULTANGAZĠ AND.ĠHL ÖĞRT
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
26
75 ġEREF TÜFENK
ĠST / ZEYTĠNBURNU MERKEZ EFENDĠ AND.ĠHL.ÖĞT
EMRAH KUġ
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
27
Y.EMRE BAġAR
SPORCU
ĠST.GÜREġ ĠHT.KL.
28
KIRġEHĠR / AHĠ EVRAN ÜNV.
OSMAN KÖSE
SPORCU
ANKARA ASKĠ
29
AYDIN / ADNAN MENDERES ÜNV.
SERKKAN AKKOYUN
SPORCU
ANKARA MTA
30
FEVZĠ TOPÇU
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
31
MANĠSA / AKHĠSAR ÖZEL YÜKSEL KOLEJĠ
FURKAN BAYRAK
SPORCU
MANĠSA AKHĠSAR BL.SK
32
HÜSEYĠN PAR
SPORCU
KONYA BÜY.BL.
33
SPORCU
RĠZE ÇAYKUR SK
34
80 SALĠH AYDIN
YUSUF KÖSE
SPORCU
KONYA BÜY.BL.
35
ÜMĠT BEDEL
SPORCU
BURSA YILDIRIM BL
36
RĠZE / GÜNEYSU YAVUZ SELĠM AND.LĠSESĠ
M.ALĠ KÜÇÜKOSMAN
SPORCU
RĠZE ÇAYKUR SK
37
BARTIN ÜNV.BESYO
ASLAN ATEM
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
38
AKSARAY ÜNV.
DOĞAN GÖKTAġ
SPORCU
ANKARA ASKĠ
39
BURHAN AKBUDAK
SPORCU
KAYSERĠ ġEKERSPOR
40
BATUHAN KOYUNCU
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
41
EDĠRNE TRAKYA ÜNV.
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
42
85 AHMET YILDIRIM
SAKARYA ÜNV.BESYO
METEHAN BAġAR
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
43
KANSU ĠLDEM
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
44
MANĠSA / AKHĠSAR ÖZEL YÜKSEL KOLEJĠ
ALĠ ÇELĠK
SPORCU
MANĠSA AKHĠSAR BL.SK
45
MANĠSA / AKHĠSAR ÖZEL YÜKSEL KOLEJĠ
ALĠ CENGĠZ
SPORCU
MANĠSA AKHĠSAR BL.SK
46
ANKARA / GAZĠ ÜNV. BESYO
HASAN BERK KILINÇ
SPORCU
ANKARA MTA
47
ĠZMĠR 9 EYLÜL ÜNV.
ġABAN KARATAġ
SPORCU
ANKARA ASKĠ
48
SPORCU
KAYSERĠ ġEKERSPOR
49
98 ĠLKER GENEL
AHMET TAÇYILDIZ
SPORCU
ANKARA ASKĠ
50
SAMSUN 19 MAYIS ÜNV.(Y.DOĞU SPOR BĠL.FAK)
FATĠH BAġKÖY
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
51
ISPARTA / S.DEMĠREL SAĞL.BĠL.FAK.SP.BĠL.
DOĞAN YILMAZ
SPORCU
KONYA BÜY.BL.
52
SAMSUN 19 MAYIS ÜNV.(Y.DOĞU SPOR BĠL.FAK)
SÜLEYMAN DEMĠRCĠ
SPORCU
ANKARA ASKĠ
53
ĠST / ġĠġLĠ END.MESLEK LĠS.BED.EĞ.ÖĞRT
CENK ĠLDEM
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
54
BARTIN ÜNV.BESYO
SPORCU
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
55
130 ALĠ NAĠL ARSLAN
BURSA / ĠNEGÖL DÖRTÇELĠK TEK.EML.ÖĞ
EMĠN ÖZTÜRK
SPORCU
ĠZMĠR BÜY.BLD.
56
M.ALĠ BAYER
SPORCU
ĠST.GÜREġ ĠHT.KL.
57
KIRġEHĠR / AHĠ EVRAN ÜNV.
BAYRAM NĠGAR
SPORCU
ĠSTANBUL KASIMPAġA
58
HAKAN AYDĞAN
SPORCU
BURSA YILDIRIM BL
59
ANKARA / GAZĠ ÇĠFTLĠK LĠSESĠ
OSMAN YILDIRIM
SPORCU
ANKARA MTA
60
RIZA KAYAALP
SPORCU
ANKARA ASKĠ
61
ANTALYA / ALANYA ATATÜRK ORTAOKULU
VOLKAN ORAL
KAMP MÜDÜRÜ
ANTALYA
62
HAKKI BAġAR
TEKNĠK DĠREKTÖR
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
63
SERKAN ÖZDEN
ANTRENÖR
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
64
MUTTALĠP YERLĠKAYA
ANTRENÖR
ĠST.DEMĠRSPOR
65
ANKARA GÜDÜL ORTAOKULU
AKĠF CANBAġ
ANTRENÖR
ANKARA ASKĠ
66
ÖMER KIRMIZI
DOKTOR
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
67
MECNUN PAġALI
MASÖR
ĠSTANBUL BÜY.BLD.
68
Download

Hazırlık kampı isim listesi için tıklayınız