MİKROŞERİT FİLTRE
TASARIMI
Mikroşerit Filtre Tasarımı
 Basamak Yapısı ile AGF tasarımı
 Yan Dallar ile AGF tasarımı
 Yan Dallar ile BGF tasarımı
 Yan Dallar ile BSF tasarımı
CCN 2005
1
Basamak Yapısı ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
Basamak Yapısı ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
1.
CCN 2005
Öncelikli olarak tasarlanacak filtrenin özellikleri belirlenir.
Kesim frekansı, derecesi v.b. Ve prototip elemanlar ile AGF
modeli oluşturulur.
2
Basamak Yapısı ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
2.
Daha sonra prototip eleman
değerlerinden, empedans ve
frekansa göre ölçeklendirilmiş
değerler elde edilir.
Z0 =50 Ω olan karakteristik empedansla beslenen hat ile;
ω=2Пfc fc=kesim frekansı
Basamak Yapısı ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
CCN 2005
3
Basamak Yapısı ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
Basamak Yapısı ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
Yüksek ve düşük empedanslı hatların T-ve Π-eşdeğer devreleri ile filtre;
L1 = L1 - LC
C2 = C2-CL-CL
L3 = L3 – LC
Yeni elde edilen L ve C değerleri ile hat uzunlukları yeniden hesaplanarak
iterasyon bitirilir.
CCN 2005
4
Basamak Yapısı ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
3. Dereden AGF
11. Dereden AGF
Basamak Yapısı ile Alçak Geçiren Filtre Tasarımı
CCN 2005
W
W1
W2
L
L1
L2
L3
L4
L5
L6
9.52
3.17
25.4
22.60
3.30
10.14
17.80
19.70
25.47
22.67
(mm)
5
Yan Dallar ile Alçak Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı
Yan Dallar ile Alçak Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı
LC alçak-geçiren filtre prototipi
İletim hattı alçak-geçiren filtre prototipi
Richard’s Dönüşümü
fc de l=λ/8
CCN 2005
fc de l=λ/8
6
Yan Dallar ile Alçak Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı
Z2 karakteristik empedanslı iletim hattında bulunan Z1 empedanslı seri indüktans Kuroda Tanımlaması
kullanılarak paralel kapasiteye çevrilebilir.
Yan Dallar ile Alçak Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı
3. Dereceden Yan Dallar ile
Tasarlanan AGF
CCN 2005
7
Yan Dallar ile Band Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı
Yan Dallar ile Band Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı
LC band geçiren filtre prototipi
f0 da l =λ/4 uzunluğunda
n=1,…N
f0 = filtrenin merkez frekansı.
N= filtrenin derecesi.
CCN 2005
8
Yan Dallar ile Band Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı
LC band geçiren filtre prototipi
İletim hattı eşdeğeri
Yan Dallar ile Band Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı
İletim hattı eşdeğeri
CCN 2005
9
Yan Dallar ile Band Söndüren Mikroşerit Filtre Tasarımı
f0 da l =λ/4 uzunluğunda
LC band söndüren filtre prototipi
n=1,…N
f0 = filtrenin merkez frekansı.
N= filtrenin derecesi.
Yan Dallar ile Band Söndüren Mikroşerit Filtre Tasarımı
LC band söndüren filtre prototipi
İletim hattı eşdeğeri
CCN 2005
10
Yan Dallar ile Band Söndüren Mikroşerit Filtre Tasarımı
İletim hattı eşdeğeri
Mikroşerit İletim Hattı
W/h≤1
W/h>1
Z0 karakteristik empedansı belli olan hat için;
CCN 2005
11
Hairpin Bant Geçiren Filtre
S21
S11
Coupled-line Bant Geçiren Filtre
S21
CCN 2005
S11
12
Mikroşerit Filtre Tasarımı
Mikroşerit Filtre Tasarımı
CCN 2005
13
Mikroşerit Filtre tasarımı
CCN 2005
14
Mikroşerit Filtre tasarımı
Araya girme kaybı [dB]
Frekans [GHz]
CCN 2005
15
Z
Y
CCN 2005
16
Download

mikroşerit filtre tasarımı