ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ (LAP) PROGRAMI DESTEKLENEN PROJELER
KREDİLİ DERS PROJELERİ
PROJE KODU
PROJE ADI
ARAŞTIR.
ÖĞREN.
GÖNÜLLÜ
ÖĞREN.
BİRİMİ
DANIŞMAN
EŞ DANIŞMAN
LAP-A-1415-01
MECE 407/408 Mekatronik Müh. Lisans
Araştırma Projeleri I, II Dersleri - Temel
Araştırma-Deneysel Geliştirme-Yenilikçi
Ürün Süreç
Mekatronik Müh. Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Kutluk Bilge
Arıkan
Prof. Dr. Abdülkadir Erden / Doç. Fuad
Aliew / Doç.Dr. Sedat Nazlıbilek / Yrd.
Doç. Dr. Bülent İrfanoğlu / Yrd. Doç.
Zuhal Erden / Öğr. Gör. Orhan Yıldıran
20
0
LAP-A-1415-02
Kamusal Akıl Stüdyosu (KAM 003)
Uygulama Dersi Yenimahalle Belediyesi
Kurumsal Analiz Ve İyileştirme ProjesiTemel Araştırma-YenilikçiSüreç
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. S. Zafer Şahin
Yrd. Doç. Dr. Anıl Çekiç
42
0
LAP-A-1415-03
MSÇ- 471 Bölgesel Giyim Tarzlarının
Deneysel Tasarım Dersinde UygulanmasıDeneysel Geliştirme Sanayi Destekli
Moda ve Tekstil Tasarımı
Böl. / GALA_Xİ Vİ AY Pİ
Tekstil Ltd. Şti
Yrd. Doç. Dr. Songül Kuru
Yrd. Doç. Dr. Gülşe Erenler Çakar / Yrd.
Doç. Dr. Pınar Olgaç
20
0
LAP-A-1415-04
What does the little bird say and why?:
Understanding the use of Twitter among
Turkish MPs.-Temel Araştırma
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Emre Toros
8
2
BİRİMİ
DANIŞMAN
EŞ DANIŞMAN
Metalurji ve Malzeme Müh.
Böl. / Elektrik Elektronik
Müh. Böl.
Doç Dr. Hilal Şaşmazel
Doç. Dr. Ali Kara / Araş. Gör Ozan
Özkan
ÇAĞRILI DERS PROJELERİ
PROJE KODU
PROJE ADI
LAP-C-1415-01
Mevcut altyapı ile polimer-seramik taban
mazlemelerinin geliştirilmesi ve temel RF
bileşen tasarımı-Deneysel Geliştirme
LAP-C-1415-02
Yüksek Performanslı Pem Yakıt Hücresi
Membran Elektrot Ataçlarının Geliştirilmesi
Enerji Sistemleri Müh. Böl.
Ve Pem Yakıt Hücresi İle Çalışan Scooter
/ TEKSİS İleri Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yılser Devrim
Prototip Uygulamasında Kullanılması- Temel
Ltd. Şti.
Araş-Deneysel Geliştirme-Yenilikçi
ÜrünSüreç -Sanayi Destekli
LAP-C-1415-03
Kaygan Yol İzleme Sensörü (KİS)
Geliştirilmesi- YenilikçiÜrün Süreç
Elektrik Elektronik Müh.
Böl.
Yrd. Doç. Dr. K. Efe Eseller
Prof. Dr. Ayhan Albostan / Araş. Gör.
Doğanay Başyağcı / Hüseyin Devrim
BURSLU
ÖĞRENCİ
GÖNÜLLÜ
ÖĞREN.
6
6
6
2
2
2
Sayfa 1 /3
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ (LAP) PROGRAMI DESTEKLENEN PROJELER
BURSLU
ÖĞRENCİ
GÖNÜLLÜ
ÖĞREN.
PROJE KODU
PROJE ADI
BİRİMİ
DANIŞMAN
EŞ DANIŞMAN
LAP-C-1415-04
Küçük Elektronik Cihazların Elektromanyetik
Karışma/Uyumluluk (Emı/Emc) Testlerinle
Kullanılabilecek Enine Elektromanyetik
(Tem) Hücre (Cell) Tasarımı- Deneysel
Geliştirme
Elektrik Elektronik Müh.
Böl.
Yrd. Doç. Dr. Fatma
Çalışkan
Doç. Dr. Elif Uray Aydın / Doç. Dr. Ali
Kara
LAP-C-1415-05
X ve K bantlarda Bant Geçiren Filtre (BGF)
Tasarımı ve Üretimi- YenilikçiÜrünSüreç Sanayi Destekli
Elektrik Elektronik Müh.
Böl./ RST Uzaktan
Algılama ve Güvenlik
Teknolojileri A.Ş.
Doç. Dr. Ali Kara
Arş.Gör. Nuray Gül / Şeyma Türüncü YL
Öğrenci
LAP-C-1415-06
Türkçe Konuşma Tanımanın Sesle
Kumanda Edilebilen Sistemlere
Uygulanması- Temel AraştırmaYenilikçiÜrünSüreç
Elektrik Elektronik Müh.
Böl.
Yrd. Doç. Dr. Baran Uslu
Yrd. Doç. Dr. Hakan Tora
4
2
LAP-C-1415-07
Özel Hukuk – Kamu Hukuku İlişkisi
Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Projeleri: Ankara Örneği-Temel Araştırma
Hukuk Fakültesi
Araş. Gör. Damla Songur
Öğr. Gör. Aslı Şimşek
10
10
LAP-C-1415-08
X-Bandından Ka-Bandına kadar
Frekanslarda Huni Anten Tasarımı ve
Üretimi- YenilikçiÜrünSüreç
Elektrik Elektronik Müh.
Böl./ İmalat Müh. Böl. /
Doç. Dr. Elif Aydın
Yrd. Doç.Dr. Besim Baranoglu / Yrd.
Doç. Dr. Fatma Çalıskan
6
4
LAP-C-1415-09
RFID Kullanarak Elektronik Müze Rehberi
Tasarımı ve Geliştirilmesi - TemelAraştırma
DeneyselGelistirme
Elektrik Elektronik Müh.
Böl
Yrd. Doç. Dr. A. Çağrı Yapıcı
Araş. Gör. Erdem Özyurt
6
4
LAP-C-1415-10
Taşkan Yatakta Katı yakıt (Kömür) Tozu
Yakımı- YenilikçiÜrünSüreç
Makine Müh. Bölümü
Prof. Dr. Kürşad Dündar
Yrd. Doç. Dr. Ekin Özgirgin
5
1
LAP-C-1415-11
Android Tabanli, Uzaktan Kontrollü İzleme,
Bilgisayar Müh. Böl. /
Eğlendirme ve Programlanabilir Hareket
Bilişim Sistemleri Müh. Böl.
Kabiliyetleri Olan Mekanizma- YenilikçiÜrün
Öğr. Gör. Özalp Tozan
Doç. Dr. Korhan L. Ertürk
6
2
LAP-C-1415-12
Devriye Gezen Güvenlik Görevlilerin Takibi
İçin Kablosuz Kontrol Sistemi -Bekçi
YenilikçiÜrünSüreç
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
Şengül
Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaya
4
0
Bilgisayar Müh. Böl.
6
4
6
3
Sayfa 2 /3
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ (LAP) PROGRAMI DESTEKLENEN PROJELER
PROJE KODU
PROJE ADI
LAP-C-1415-13
Karayollarında Tehlikeli Ve Sık Şerit
Değiştiren Araçların Görüntü İşleme
Teknikleri İle Tespiti- YenilikçiÜrün Süreç
LAP-C-1415-14
Sağlık Sektöründe DEA-IFMCDM Modeli ile
Performans Değerlendirmesi-Temel
Araştırma
BURSLU
ÖĞRENCİ
GÖNÜLLÜ
ÖĞREN.
BİRİMİ
DANIŞMAN
EŞ DANIŞMAN
Bilgisayar Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. Murat
Karakaya
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Şengül
4
0
Endüstri Müh. Böl.
Yrd. Doç. Dr. Babek Erdebilli
Yrd. Doç. Dr. Erman Erkan / Öğr. Gör.
Dr. Uğur Baç
6
3
Sayfa 3 /3
Download

projeler listesi