MeMÖK2014 Danışma Kurulu ve
Program Komitesi
Prof. Dr. Nihat Akkuş
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat
Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Zafer Bingül
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Çelik
KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Önder Efe
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Eldoğan
Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Aydan M. Erkmen
ODTÜ
Prof. Dr. Müfit Gülgeç
Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Koyun
Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Leblebicioğlu
ODTÜ
Prof. Dr. Osman Parlaktuna
Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent E. Platin
ODTÜ
Prof. Dr. Şahin Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem Yılmaz
Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk Yiğit
Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Fuad Aliew
Atılım Üniversitesi
Doç. Dr. Raif Bayır
Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Canbolat
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Demetgül
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. H. Metin Ertunç
Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Fenercioğlu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Birhan Işık
Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Koca
Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. E. İlhan Konukseven
ODTÜ
Doç. Dr. Sedat Nazlıbilek
Atılım Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kutluk B. Arıkan Atılım Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nevin Çelik
Kongre Başkanı
• Prof. Dr. Abdulkadir ERDEN
Atılım Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı
Tel: 0 312 586 83 97 - Faks: 0 312 586 80 91
E-posta: [email protected]
MeMÖK2014
Organizasyon Komitesi
• Yrd. Doç. Dr. Zühal ERDEN
Atılım Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tel: 0312 586 83 02 - Faks: 0312 586 80 90
E-posta: [email protected]
MeMÖK 2014
5. Ulusal
Mekatronik Mühendisliği
Öğrenci Kongresi
24 Mayıs 2014
Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye
• Yrd. Doç. Dr. Buğra KOKU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Makina Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Yan Dal Programı
Tel: 0312 210 52 51 - E-posta: [email protected]
• Yrd. Doç. Dr. Yiğit TAŞÇIOĞLU
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,
Makina Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Yan Dal Programı
Tel: 0312 292 42 70 - E-posta: [email protected]
• Yrd. Doç. Dr. M. Bülent ÖZER
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Mekatronik Yan Dal Programı
Tel: 0 312 292 4080 - Faks: 0 312 292 40 91
E-posta: [email protected]
• Öğr. Gör. Dr. Aylin KONEZ EROĞLU
Atılım Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Tel: 0312 586 83 06 - Faks: 0312 586 80 90
E-posta: [email protected]
Kongre Sekreteri
• Ayşe SUNGUR
Fırat Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Çetinsoy İstanbul Ticaret Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent İrfanoğlu
Atılım Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin Özkan
Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Uçar
Fırat Üniversitesi
Öğr. Gör. H. Orhan Yıldıran
Atılım Üniversitesi
Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek - Ankara
Tel: 0312 586 83 15 - Faks: 0312 586 80 91
E-posta: [email protected] - Web: http://memok.atilim.edu.tr
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
MeMÖK Hakkında
Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK), 2010 yılından beri Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
tarafından geleneksel olarak düzenlenmektedir. MeMÖK’ün öncelikli amacı Türkiye’de mekatronik mühendisliği bölümlerinde
okuyan veya mekatronik mühendisliği konularında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirerek
üniversitelerde sürdürülen veya tamamlanan araştırma çalışmalarının paylaşıldığı ve tartışıldığı bir platform oluşturmaktır.
MeMÖK’de sunulan bildiriler aynı zamanda elektronik ortamda
bildiri kitabı olarak da basılmakta ve böylece Türkçe kaynak
veritabanına da önemli bir katkı sağlanmaktadır.
2010-2012 yılları arasında yalnız Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen
MeMÖK, 2013 yılından itibaren tüm Türkiye’deki üniversitelere açık olarak ulusal düzeyde organize edilmeye başlanmıştır.
8 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen 4. Ulusal Mekatronik
Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK2013)’ne, Atılım Üniversitesi öğrencileri ile birlikte ülkemizin diğer üniversitelerinden öğrenciler, öğretim elemanları ve Atılım Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunları da katılmışlardır.
MeMÖK2013’te 10’u Atılım Üniversitesi’nden, 27’si ise Çanakkale 18 Mart, Çukurova, Fırat, Gaziosmanpaşa, Karabük, Kırklareli, Marmara, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, ve Trakya Üniver-
sitelerinden olmak üzere toplam 37 bildiri öğrenciler tarafından
üç paralel oturum halinde sözlü olarak sunulmuş ve elektronik
bildiri kitabı olarak basılmıştır. Kongreye bildiri sunmak üzere ve
dinleyici olarak toplam 120 kişi katılmıştır. MeMÖK2013, gerek
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde mekatronik mühendisliği eğitimi gören öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları; gerekse birbirleriyle sosyal etkileşimleri
açısından çok verimli geçmiştir.
5. Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi
(MeMÖK2014), 24 Mayıs 2014 tarihinde Atılım Üniversitesi’nde
gerçekleştirilecektir. MeMÖK’ün Türkiye çapında düzenli olarak
organize edilen bir öğrenci kongresi halinde devam etmesi, mekatronik mühendisliğinin ve mekatronik mühendisliği eğitiminin
toplum tarafından daha iyi tanınması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki tüm mekatronik mühendisliği öğrencilerini/akademisyenlerini MeMÖK2014’e bildiri göndererek destek vermeye davet ediyoruz.
Kapsam
MeMÖK2014 bildirileri için bazı konu başlıkları aşağıda verilmiştir.
Bildiri konuları bunlarla sınırlı değildir, mekatronik mühendisliği ile
ilgili olabilecek diğer konularda yapılan çalışmalar da değerlendirme kapsamına alınabilecektir.
•Eyleyici teknolojileri
•Algılayıcı teknolojileri
•Yapay zeka
•Biyorobotlar
•Giyilebilir robot sistemleri
•Savunma/güvenlik robotları
•Rehabilitasyon robotları
•Uçan robotlar
•Görüntü işleme
•İnsansız/insanlı hava ve
kara araçları
•Koloni robotlar
•Yenilenebilir enerji sistemleri
Önemli Tarihler
Bildirilerin tam metninin düzenleme kuruluna
ulaşması
04 Nisan 2014
Bildiri değerlendirme sonuçlarının yazarlara
bildirilmesi
18 Nisan 2014
Bildirilerin yayına hazır tam metinlerinin
gönderilmesi ve yazarlar için kayıt
05 Mayıs 2014
Konferans programının duyurulması
20 Mayıs 2014
Konferans tarihi
24 Mayıs 2014
Kongre Yeri
MeMÖK2014 Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenecektir. Atılım Üniversitesi, şehir merkezine 20 km mesafede; Ankara’nın yeni ve hızla gelişen, modern yaşam alanlarından
İncek’te, 250 dönüm arazi üzerine kurulu bir kampüs üniversitesidir. Kampüs içinde; fakülteler, laboratuvarlar, konferans salonları,
basketbol-voleybol sahaları, spor salonu, tenis kortları, yüzme
havuzu, dış mekan organizasyonlarının da gerçekleştirildiği rekreasyon alanı, kafetarya ve restoranlar yer almaktadır.
Kayıt ücreti
Öğrenciler için MeMÖK2014’e katılım ücretsizdir. Bildirili veya
bildirisiz tüm katılımcıların 5 Mayıs 2014 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.
Bildiriler
MeMÖK2014’e öğrencilerin kendi yaptıkları çalışmaları içeren bildirilerle katılmaları beklenmektedir. Varsa çalışmanın danışmanı
olan öğretim elemanının ismi bildiri yazarları arasında olabilir, ancak
bildiriyi öğrencilerin sunmaları kongreye katılım için zorunluluktur.
MeMÖK2014’e lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde gerçekleştirilen mekatronik konularında yapılmış araştırma, tasarım ve uygulamaları içeren çalışmaları kapsayan bildirilerinizi gönderebilirsiniz.
MeMÖK2014’te bildiriler ve sözlü sunumlar Türkçe olacaktır.
Bildirilerin 4 Nisan 2014 tarihine kadar kongrenin http://memok.
atilim.edu.tr web sayfası aracılığyla gönderilmesi gerekmektedir.
MeMÖK2014 hakemleri tarafından değerlendirilen ve kabul edilen
bildiriler basıma hazır hale getirilmesi için yazarlara 18 Nisan 2014
tarihinde duyurulacaktır. Bildirilerin yayına hazır tam metinlerinin
5 Mayıs 2014 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Kabul
edilen bildirilerin 24 Mayıs
2014 tarihinde sunulabilmesi ve bildiri kitabında
basılabilmesi için sunum
yapacak olan öğrenci
yazarın 5 Mayıs 2014
tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.
Download

MeMÖK2014 Broşür - Atılım Üniversitesi